Evrobarometer 76.1: Finančna in gospodarska kriza, finančne storitve, korupcija, razvojna pomoč in enakost med spoloma, september 2011

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB761
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
  • European Parliament
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2014

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: gospodarska kriza, finančne storitve, korupcija, enakost med spoloma, enakopravnost, nakup finančnih produktov in storitev, ženske na vodilnih položajih, države v razvoju, energetske politike, Evropski parlament
Ključne besede ELSST:
ENERGETSKA POLITIKA, POMOČ DRŽAVAM, NAKUP, FINANČNIE STORITVE

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO - Gospodarske razmere in kazalci
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - Zakonodaja in pravni sistemi
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA
FINANČNE STORITVE
KORUPCIJA
RAZVOJNA POMOČ
ENAKOST MED SPOLOMA


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer vključuje sledeče glavne teme: finančna in gospodarska kriza, energetska politika Evropskega parlamenta, finančne storitve, korupcija, razvojna pomoč in enakost med spoloma. Respondenti odgovarjajo na vprašanja o izkušnjah in mnenju o nakupu finančnih produktov in storitev v tujini in znotraj Evropske unije (EU) ter o ozaveščanju, izkušnjah in odnosih do kršitev v EU. Drugi sklop vprašanj obravnava odnos do držav v razvoju, mnenje o enakih priložnostih za ženske in zastopanju žensk na vodilnih položajih v EU. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, o zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, o poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, o finančnem stanju, družbenemu položaju ter uporabi interneta.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Belgija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Bolgarija: 03. september 2011 - 12. september 2011, Ciper: 03. september 2011 - 18. september 2011, Češka: 03. september 2011 - 14. september 2011, Danska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Estonija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Finska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Francija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Grčija: 03. september 2011 - 16. september 2011, Irska: 03. september 2011 - 16. september 2011, Italija: 03. september 2011 - 17. september 2011, Latvija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Litva: 03. september 2011 - 18. september 2011, Luksemburg: 03. september 2011 - 17. september 2011, Madžarska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Malta: 03. september 2011 - 18. september 2011, Nemčija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Nizozemska: 03. september 2011 - 17. september 2011, Poljska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Portugalska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Romunija: 03. september 2011 - 12. september 2011, Severna Irska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Slovaška: 03. september 2011 - 18. september 2011, Slovenija: 03. september 2011 - 17. september 2011, Španija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Švedska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Velika Britanija: 03. september 2011 - 18. september 2011
Čas izdelave: 2014
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11847.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: Ipsos MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest, Milan

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11847.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11847.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11847.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11847.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11847.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5565: Eurobarometer 76.1 (2011) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 636
  • število enot: 26856

Verzija: 4.0.0, doi:10.4232/1.11847

Spremenljivke

studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
5565 GESIS STUDY ID ZA5565 26856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 5565 do 5565

studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
5565 GESIS STUDY ID ZA5565 26856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 5565 do 5565

doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

Vrednost 31 Frekvenca
doi:10.4232/1.11847 26856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1636 Frekvenca
5565 GESIS STUDY ID ZA5565 26856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 5565 do 5565

studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2635 Frekvenca
5565 GESIS STUDY ID ZA5565 26856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 5565 do 5565

doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

Vrednost 3634 Frekvenca
doi:10.4232/1.11847 26856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

version GESIS ARCHIVE VERSION & DATE

Vrednost 4633 Frekvenca
4.0.0 (2014-07-15) 26856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

edition DATASET EDITION

Vrednost 5632 Frekvenca
1 ARCHIVE PRE-RELEASE 0
2 ARCHIVE EDITION 26856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

survey SURVEY IDENTIFICATION

Vrednost 6631 Frekvenca
761 Eurobarometer 76.1 (September 2011) 26856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 761 do 761

caseid TNS CASE ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999449

uniqid UNIQUE RESPONDENT ID (CASEID BY TNSCNTRY)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 42001076

tnscntry ORIGINAL TNS COUNTRY/SAMPLE ID

Vrednost 9628 Frekvenca
1 BELGIQUE 1028
2 DANMARK 1002
4 ELLADA 1000
5 ESPANA 1004
6 SUOMI 1003
7 FRANCE 1046
8 IRELAND 1015
9 ITALIA 1043
10 LUXEMBOURG 502
11 NEDERLAND 1002
12 ÖSTERREICH 1018
13 PORTUGAL 1035
14 SVERIGE 1020
20 DEUTSCHLAND WEST 1000
21 DEUTSCHLAND OST 582
22 GREAT BRITAIN 1021
23 NORTHERN IRELAND 307
31 BALGARIJA 1006
32 KYPROS 506
33 CESKA REPUBLIKA 1069
34 EESTI 1000
35 MAGYARORSZAG 1015
36 LATVIA 1014
37 LIETUVA 1031
38 MALTA 500
39 POLSKA 1000
40 ROMANIA 1050
41 SLOVENSKA REPUBLIC 1013
42 SLOVENIJA 1024
43 TURKIYE (NOT SURVEYED) 0
45 ISLAND (NOT SURVEYED) 0
46 HRVATSKA (NOT SURVEYED) 0
57 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI (NOT SURVEYED) 0
63 REPUBLIKA MAKEDONIJA (NOT SURVEYED) 0
64 CRNA GORA (NOT SURVEYED) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 64

country COUNTRY/SAMPLE ID (SERIES STANDARD)

Vrednost 10627 Frekvenca
1 FR - France 1046
2 BE - Belgium 1028
3 NL - The Netherlands 1002
4 DE-W - Germany West 1000
5 IT - Italy 1043
6 LU - Luxembourg 502
7 DK - Denmark 1002
8 IE - Ireland 1015
9 GB-GBN - Great Britain 1021
10 GB-NIR - Northern Ireland 307
11 GR - Greece 1000
12 ES -Spain 1004
13 PT - Portugal 1035
14 DE-E - Germany East 582
15 - 0
16 FI - Finland 1003
17 SE - Sweden 1020
18 AT - Austria 1018
19 CY - Cyprus (Republic) 506
20 CZ - Czech Republic 1069
21 EE - Estonia 1000
22 HU - Hungary 1015
23 LV - Latvia 1014
24 LT - Lithuania 1031
25 MT - Malta 500
26 PL - Poland 1000
27 SK - Slovakia 1013
28 SI - Slovenia 1024
29 BG - Bulgaria 1006
30 RO - Romania 1050
31 TR - Turkey (NOT INCLUDED) 0
32 HR - Croatia (NOT INCLUDED) 0
33 CY-TCC - Cyprus TCC (NOT INCLUDED) 0
34 MK - Makedonia/FYROM (NOT INCLUDED) 0
35 ME - Montenegro (NOT INCLUDED) 0
41 NO - Norway (NOT INCLUDED) 0
42 CH - Switzerland (NOT INCLUDED) 0
43 IS - Iceland (NOT INCLUDED) 0
44 LI - Liechtenstein (NOT INCLUDED) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 44

isocntry COUNTRY CODE - ISO 3166

Vrednost 11626 Frekvenca
AT 1018
BE 1028
BG 1006
CY 506
CZ 1069
DE-E 582
DE-W 1000
DK 1002
EE 1000
ES 1004
FI 1003
FR 1046
GB-GBN 1021
GB-NIR 307
GR 1000
HU 1015
IE 1015
IT 1043
LT 1031
LU 502
LV 1014
MT 500
NL 1002
PL 1000
PT 1035
RO 1050
SE 1020
SI 1024
SK 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

w1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0.3246 do 3.023

de NATION - UNITED GERMANY (ONLY)

Vrednost 13624 Frekvenca
0 OTHER COUNTRIES 25274
1 DE - Germany (East+West) 1582
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w3 WEIGHT UNITED GERMANY (ONLY)

Vrednost 14623 Frekvenca
0 25274
0.215676 11
0.217486 1
0.217778 1
0.219938 1
0.222799 1
0.22385 7
0.226068 5
0.230214 5
0.231615 1
0.232316 2
0.232724 1
0.235936 1
0.237804 1
0.242591 2
0.243993 1
0.244868 4
0.246445 1
0.248313 1
0.248722 2
0.253101 2
0.254969 1
0.256078 1
0.261275 2
0.262151 1
0.267814 6
0.269624 1
0.27301 4
0.274528 1
0.279316 1
0.2806 2
0.282644 1
0.284863 1
0.286556 3
0.287081 1
0.290292 2
0.291343 1
0.291518 1
0.291927 1
0.295664 1
0.298933 1
0.299926 1
0.302145 1
0.30302 5
0.304188 1
0.304246 3
0.309851 1
0.310377 2
0.310552 1
0.31388 2
0.313997 3
0.316215 4
0.322346 2
0.325907 1
0.329352 2
0.329586 1
0.330929 1
0.331454 3
0.338052 2
0.340737 3
0.342431 1
0.349028 1
0.349612 1
0.350196 2
0.350254 8
0.351889 4
0.35475 1
0.355626 2
0.356501 1
0.357027 2
0.357786 3
0.358311 1
0.359246 1
0.359713 2
0.360355 1
0.364909 1
0.369405 2
0.369755 1
0.370339 1
0.371273 1
0.371798 1
0.372966 1
0.373959 1
0.374134 1
0.374484 2
0.374659 1
0.375477 2
0.376703 3
0.381432 4
0.383592 1
0.385052 1
0.385519 1
0.385986 2
0.392233 1
0.39235 2
0.394686 2
0.396495 1
0.401575 1
0.403217 14
0.403341 1
0.405577 2
0.41067 1
0.413602 1
0.416113 1
0.418448 1
0.419987 2
0.420083 7
0.420959 1
0.421251 2
0.421353 3
0.422596 4
0.423465 1
0.425805 1
0.426797 17
0.42831 1
0.43141 1
0.432906 1
0.434796 1
0.436757 1
0.437248 2
0.439614 1
0.439876 2
0.440856 1
0.445539 1
0.447758 5
0.449217 1
0.449551 4
0.452137 5
0.452195 1
0.452954 1
0.453246 1
0.453526 1
0.454355 2
0.454768 2
0.455523 4
0.456259 1
0.456507 1
0.457275 1
0.460369 1
0.461104 2
0.462354 2
0.462594 2
0.46323 2
0.463588 1
0.464573 3
0.465799 2
0.465974 2
0.473029 1
0.474892 2
0.477359 2
0.480045 4
0.481103 1
0.481621 1
0.481738 2
0.482718 1
0.483723 1
0.484954 2
0.485183 4
0.485942 1
0.486409 1
0.487935 1
0.488102 4
0.489798 1
0.490146 1
0.490262 1
0.490668 1
0.491165 1
0.491662 1
0.491786 1
0.492655 1
0.492948 3
0.49514 1
0.495512 1
0.496568 1
0.499115 1
0.49986 1
0.499896 1
0.501181 3
0.505326 2
0.508556 2
0.509997 2
0.512099 1
0.512406 2
0.512624 1
0.513558 1
0.514145 1
0.514784 1
0.514901 3
0.515388 1
0.515835 2
0.518369 1
0.518866 1
0.521723 1
0.522433 1
0.522608 2
0.524456 1
0.52458 1
0.524953 1
0.527279 2
0.528038 2
0.528058 2
0.529497 1
0.530915 1
0.532157 2
0.532654 3
0.533399 1
0.535511 1
0.53557 4
0.537374 2
0.540649 1
0.541846 1
0.542634 2
0.542868 1
0.54316 4
0.543276 1
0.545946 1
0.546021 2
0.547422 1
0.548182 1
0.549115 1
0.551287 2
0.552093 1
0.552735 1
0.560231 1
0.560852 2
0.561259 1
0.562715 1
0.563945 2
0.564821 2
0.565229 3
0.568926 1
0.56955 1
0.569667 1
0.571301 1
0.57228 2
0.573053 1
0.573111 1
0.575758 2
0.578243 1
0.579858 2
0.580355 2
0.580585 2
0.582628 1
0.583329 1
0.583336 1
0.58346 1
0.583913 1
0.584263 5
0.584905 1
0.585572 1
0.587932 3
0.591269 1
0.591328 1
0.59162 1
0.59197 1
0.593488 2
0.595385 1
0.597867 3
0.599443 1
0.600727 3
0.602421 2
0.604231 2
0.604523 1
0.605982 2
0.606441 1
0.607325 1
0.608428 1
0.608493 2
0.610291 1
0.611161 1
0.61377 3
0.614507 1
0.615136 1
0.615966 1
0.617372 3
0.618987 1
0.619761 1
0.620754 5
0.621596 1
0.621844 2
0.624328 1
0.62776 4
0.628179 2
0.629049 1
0.629546 1
0.630154 1
0.632431 3
0.633015 1
0.636502 1
0.644634 8
0.646677 1
0.651408 1
0.652899 1
0.658646 2
0.660104 1
0.660352 2
0.660456 1
0.661916 1
0.663901 1
0.665944 2
0.669172 2
0.67029 2
0.67114 2
0.671432 2
0.671608 1
0.673022 1
0.67441 2
0.675507 2
0.676004 3
0.676512 1
0.677867 1
0.678205 1
0.678861 2
0.681533 1
0.682215 1
0.685912 3
0.686065 1
0.687059 1
0.689123 1
0.690583 1
0.694962 1
0.696376 1
0.696713 2
0.698757 1
0.70045 1
0.700567 8
0.702711 1
0.703019 1
0.703778 3
0.70445 3
0.707928 1
0.713995 1
0.715257 4
0.715506 1
0.715513 3
0.716681 3
0.716872 3
0.718491 1
0.718735 1
0.718859 1
0.72122 4
0.723828 1
0.724325 1
0.725816 3
0.731278 1
0.731861 1
0.742546 1
0.742958 1
0.743455 2
0.743579 3
0.745815 1
0.74979 2
0.750953 1
0.752896 3
0.757434 2
0.761591 1
0.764908 1
0.765318 1
0.765939 1
0.76656 1
0.768119 1
0.768177 2
0.768423 2
0.770411 1
0.771038 1
0.771972 3
0.77451 2
0.778982 1
0.782212 4
0.783883 1
0.786559 2
0.788612 2
0.789313 1
0.790831 1
0.791901 1
0.793049 1
0.79513 1
0.796124 1
0.796319 1
0.797863 2
0.800223 2
0.805068 2
0.806653 1
0.809806 1
0.811155 5
0.811776 2
0.814769 1
0.818484 1
0.820549 1
0.821217 1
0.821308 2
0.824446 1
0.824695 8
0.82544 3
0.832148 1
0.832226 2
0.836123 2
0.836744 7
0.840098 7
0.840108 1
0.842582 4
0.846557 1
0.846682 1
0.84693 4
0.851551 1
0.85165 1
0.853537 4
0.853886 1
0.856122 1
0.856495 4
0.858731 2
0.858979 1
0.859725 1
0.860097 2
0.864197 2
0.865687 3
0.86842 1
0.869593 2
0.873016 1
0.873637 2
0.874555 1
0.874631 1
0.875749 1
0.87584 1
0.876743 2
0.877861 1
0.879227 5
0.881215 1
0.881712 1
0.883823 1
0.885438 1
0.886556 1
0.888171 2
0.890203 2
0.893388 1
0.894258 2
0.89463 2
0.89499 1
0.895516 2
0.896245 1
0.897363 2
0.898854 1
0.898978 4
0.899475 6
0.899719 1
0.901214 1
0.903631 2
0.903823 1
0.906375 1
0.909003 3
0.909661 2
0.912518 1
0.912564 1
0.912739 1
0.913139 3
0.915748 3
0.917984 2
0.91935 1
0.920095 1
0.920738 1
0.920797 1
0.922207 6
0.922723 1
0.924443 2
0.92465 1
0.924708 1
0.925188 1
0.927176 1
0.928294 3
0.93053 1
0.931598 2
0.93189 2
0.934753 1
0.935996 1
0.93732 1
0.93761 1
0.939101 1
0.940095 1
0.94164 1
0.945685 1
0.946057 4
0.948646 1
0.949784 7
0.956492 2
0.957734 3
0.96009 7
0.962206 2
0.962454 4
0.963418 1
0.966678 1
0.969908 2
0.970156 2
0.970404 2
0.970777 1
0.974007 1
0.97587 1
0.976146 2
0.977112 1
0.979473 1
0.979969 3
0.980233 1
0.981212 2
0.982205 1
0.98233 2
0.985932 1
0.986305 8
0.989286 1
0.990155 6
0.995373 1
0.998354 2
1.000466 1
1.006428 1
1.006552 2
1.008664 1
1.010652 1
1.01562 2
1.016315 1
1.017235 1
1.017892 1
1.021086 2
1.023074 1
1.024813 2
1.028167 1
1.029533 4
1.029627 1
1.030775 10
1.033384 1
1.033881 1
1.034123 1
1.035123 1
1.036738 3
1.037607 3
1.038974 1
1.044807 2
1.045041 1
1.048787 1
1.048911 4
1.049284 1
1.049408 1
1.049781 1
1.050646 1
1.050821 3
1.055725 3
1.056076 2
1.05624 5
1.056613 1
1.057234 2
1.058645 2
1.060091 1
1.060588 5
1.06183 1
1.063445 2
1.063942 3
1.064315 4
1.064563 1
1.065308 4
1.066675 1
1.06829 1
1.069159 1
1.073258 2
1.074873 2
1.075985 1
1.077606 3
1.077737 1
1.0786 2
1.083693 3
1.085735 1
1.086301 1
1.086319 1
1.088786 1
1.091767 7
1.094026 1
1.097233 3
1.097821 1
1.099966 1
1.100711 3
1.102326 1
1.102574 6
1.104711 1
1.111394 3
1.11599 2
1.120338 4
1.121828 1
1.123567 2
1.123816 1
1.128039 1
1.134747 1
1.136122 1
1.137853 1
1.138971 1
1.140958 2
1.144685 5
1.151517 2
1.152138 1
1.156557 1
1.158473 2
1.159591 1
1.160833 5
1.162821 2
1.166547 1
1.166796 1
1.169811 1
1.17015 5
1.170522 3
1.171019 3
1.172883 1
1.175864 3
1.175988 3
1.179715 1
1.180203 2
1.181702 1
1.182889 1
1.182944 1
1.183239 1
1.187416 3
1.191888 2
1.202571 1
1.203316 1
1.207167 1
1.207664 1
1.213006 2
1.214709 1
1.216285 2
1.216359 2
1.216694 1
1.216856 1
1.222322 1
1.227539 2
1.228285 1
1.229013 1
1.232508 1
1.23462 2
1.240085 1
1.241508 1
1.243315 1
1.243439 1
1.245551 1
1.248657 1
1.249278 1
1.250893 1
1.254122 1
1.256482 3
1.258097 1
1.259091 1
1.25934 1
1.259836 1
1.263936 1
1.265426 1
1.268408 1
1.277473 1
1.278469 1
1.281202 1
1.286047 1
1.291388 1
1.291885 1
1.293237 1
1.298593 1
1.299835 1
1.301178 1
1.301823 3
1.305301 4
1.306543 2
1.306791 1
1.307537 2
1.310021 3
1.313127 1
1.320207 1
1.327536 3
1.329648 1
1.329896 1
1.340455 2
1.340952 1
1.342515 1
1.348405 1
1.350889 1
1.351014 4
1.352007 3
1.364429 1
1.372131 3
1.372628 1
1.37387 1
1.375112 1
1.383311 2
1.384553 1
1.386044 1
1.386665 2
1.392379 1
1.392751 2
1.395733 1
1.4009 1
1.402192 1
1.405298 1
1.407614 1
1.417595 1
1.417968 1
1.424676 2
1.426664 2
1.43039 2
1.433868 3
1.436104 1
1.437471 1
1.437843 1
1.443433 1
1.447657 2
1.450638 1
1.451507 3
1.455482 1
1.456973 2
1.470379 1
1.471879 1
1.479581 2
1.482811 1
1.483929 1
1.49014 1
1.491047 1
1.499456 3
1.506288 1
1.507655 1
1.509766 3
1.51312 4
1.515978 1
1.519953 1
1.526288 1
1.530635 1
1.533244 2
1.535977 5
1.538213 1
1.544424 1
1.54902 2
1.550883 2
1.555231 1
1.55784 1
1.558088 2
1.558212 1
1.558461 1
1.560821 1
1.563802 1
1.565293 2
1.574733 1
1.578217 1
1.583801 2
1.589952 1
1.590882 1
1.592373 1
1.595975 1
1.597341 2
1.600447 1
1.60554 3
1.607234 1
1.609888 2
1.616099 1
1.616347 1
1.619553 1
1.623552 1
1.62467 1
1.625415 2
1.62939 1
1.631626 2
1.633975 9
1.643675 1
1.648893 1
1.65088 1
1.651004 1
1.662184 1
1.666904 1
1.667029 2
1.667277 2
1.680196 1
1.68032 2
1.693115 1
1.702183 1
1.703425 1
1.717462 1
1.720319 1
1.721934 1
1.736343 2
1.741188 3
1.755225 2
1.755846 1
1.759945 1
1.762554 2
1.770876 1
1.773361 1
1.774479 2
1.77982 1
1.794726 4
1.814229 1
1.819446 1
1.823794 1
1.82516 2
1.828266 2
1.831371 2
1.840315 1
1.841185 1
1.844414 1
1.846029 1
1.850874 1
1.851992 1
1.86665 1
1.868761 5
1.875221 2
1.876587 1
1.878202 2
1.888761 1
1.891494 1
1.893481 1
1.899568 1
1.912984 1
1.918201 2
1.92081 3
1.921803 1
1.924909 3
1.941678 1
1.9541 1
1.959939 2
1.961305 1
1.965032 1
1.971615 1
1.972733 2
1.996708 1
2.009875 2
2.010745 2
2.016459 4
2.02652 2
2.035092 1
2.052855 1
2.059066 1
2.05919 1
2.061426 5
2.066768 1
2.07919 3
2.087016 1
2.126393 1
2.12689 1
2.131735 1
2.138194 1
2.144778 1
2.156703 2
2.163783 1
2.167261 2
2.168007 1
2.171485 1
2.172603 1
2.177696 1
2.185522 2
2.204776 2
2.222912 1
2.23906 1
2.244278 1
2.250737 1
2.263159 1
2.299804 1
2.30353 1
2.304152 1
2.305518 1
2.305766 2
2.316822 1
2.336821 1
2.3403 1
2.351976 3
2.39918 1
2.400795 2
2.405142 1
2.408372 2
2.408869 1
2.414707 2
2.425887 1
2.434085 1
2.441787 1
2.454954 1
2.465886 1
2.493214 1
2.50104 1
2.512841 2
2.518306 1
2.520418 1
2.557063 1
2.557684 1
2.560044 1
2.568491 2
2.613086 1
2.615198 1
2.643768 1
2.65942 1
2.66973 1
2.680165 1
2.693829 1
2.704139 1
2.737057 1
2.747119 1
2.748237 2
2.772212 1
2.800906 1
2.809726 1
2.835191 1
2.84488 1
2.885127 1
2.896059 1
2.925375 1
2.939908 1
2.94438 1
3.070587 1
3.081519 1
3.148349 1
3.253936 1
3.481879 1
3.501754 1
3.52784 1
3.541753 1
3.591813 2
3.60821 1
3.665724 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.665724

gb NATION - UNITED KINGDOM (ONLY)

Vrednost 15622 Frekvenca
0 OTHER COUNTRIES 25528
1 GB - United Kingdom 1328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w4 WEIGHT UNITED KINGDOM (ONLY)

Vrednost 16621 Frekvenca
0 25528
0.045288 6
0.053445 12
0.071792 5
0.075128 4
0.077088 27
0.082542 18
0.086255 12
0.090528 3
0.092805 6
0.094119 11
0.103116 5
0.105722 17
0.107255 16
0.112868 18
0.117616 10
0.122059 1
0.130545 7
0.137971 10
0.138129 12
0.14166 18
0.143827 14
0.147418 11
0.152227 13
0.161309 1
0.171438 8
0.181287 10
0.181604 9
0.193523 11
0.223678 6
0.235353 6
0.700933 12
0.715217 1
0.731144 9
0.738602 12
0.759081 11
0.762999 4
0.774629 7
0.775766 5
0.786511 7
0.790809 21
0.791567 9
0.799531 9
0.806231 7
0.817228 4
0.817608 2
0.826077 12
0.838591 9
0.839223 6
0.843521 4
0.850726 14
0.855656 16
0.862988 4
0.871584 9
0.874618 5
0.884098 1
0.885489 5
0.902554 7
0.903186 9
0.906852 11
0.912161 8
0.932133 1
0.93226 3
0.943004 1
0.943763 8
0.957036 1
0.969803 1
0.975491 6
0.996475 4
1.004691 6
1.017459 5
1.042488 7
1.06423 5
1.074342 2
1.078767 11
1.083823 4
1.085593 3
1.096464 2
1.101141 2
1.116942 1
1.118712 16
1.123136 4
1.133249 4
1.134386 9
1.142097 3
1.147533 32
1.148038 9
1.15676 4
1.163081 1
1.164598 11
1.170918 7
1.171424 4
1.172435 3
1.176101 8
1.187478 5
1.189247 6
1.194556 9
1.197337 4
1.203026 5
1.206439 10
1.209725 5
1.211242 15
1.215793 7
1.228055 2
1.229951 2
1.230962 11
1.23172 3
1.233743 2
1.238167 5
1.245246 6
1.245878 3
1.246889 3
1.247016 5
1.251187 1
1.253968 9
1.255612 17
1.262438 4
1.268632 1
1.268758 13
1.274446 7
1.275963 2
1.278871 9
1.280008 4
1.280514 4
1.287719 14
1.288478 3
1.295051 3
1.296947 2
1.303899 1
1.304658 8
1.30706 5
1.311737 2
1.313759 3
1.317425 5
1.319953 4
1.320585 1
1.322102 2
1.322355 4
1.325389 1
1.327032 7
1.332973 3
1.335249 3
1.339799 1
1.348269 1
1.355727 1
1.35598 1
1.358761 1
1.360909 7
1.362047 4
1.36546 1
1.36862 7
1.369252 3
1.377848 11
1.378101 4
1.39327 1
1.394028 5
1.395293 4
1.396809 5
1.403383 5
1.405405 14
1.411726 4
1.412863 2
1.414507 1
1.421965 8
1.424493 5
1.425378 6
1.43233 1
1.442316 9
1.45028 5
1.450406 1
1.456095 1
1.468483 2
1.47455 3
1.479101 4
1.484284 11
1.493006 3
1.493512 5
1.498821 1
1.501728 6
1.511082 1
1.511841 3
1.51538 2
1.518035 3
1.527389 5
1.545718 1
1.550774 1
1.561266 1
1.580607 2
1.592236 1
1.607911 2
1.624218 2
1.643811 1
1.645075 2
1.657589 19
1.664668 1
1.670483 1
1.691214 4
1.722563 11
1.72547 1
1.728251 5
1.739123 6
1.748982 4
1.76984 1
1.783871 2
1.798029 2
1.816358 3
1.82824 4
1.852384 10
1.876402 8
1.896121 2
1.909647 7
1.946811 2
1.947822 3
1.953511 5
1.965267 2
1.983343 3
1.983596 1
2.002051 7
2.003315 5
2.007487 2
2.015324 1
2.05173 1
2.065129 1
2.069806 3
2.075621 1
2.089526 3
2.128459 2
2.130608 5
2.154879 1
2.156901 3
2.238182 1
2.24526 3
2.259924 1
2.26498 1
2.289503 1
2.298352 3
2.382792 1
2.402259 2
2.440814 2
2.470646 1
2.582644 2
2.623221 1
2.951503 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.951503

eu6 NATION GROUP EU6 (FOUNDER MEMBERS)

Vrednost 17620 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 21235
1 EU6 5621
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.851707

eu9 NATION GROUP EU9 (1973)

Vrednost 19618 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 17890
1 EU9 8966
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.746983

eu10 NATION GROUP EU10 (1981)

Vrednost 21616 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 16890
1 EU10 9966
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.158036

eu12_1 NATION GROUP EU12 (1986)

Vrednost 23614 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 14851
1 EU12 12005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.207108

eu12_2 NATION GROUP EU12+DE-E (1990)

Vrednost 25612 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 14269
1 EU12 + DE-E 12587
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w9 WEIGHT EU12+DE-E

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.210372

eu_nms3 NATION GROUP EU NMS 3 (1995)

Vrednost 27610 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 23815
1 EU NMS 3 (AT FI SE) 3041
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w10 WEIGHT EU NMS 3

Vrednost 28609 Frekvenca
0 23815
0.230878 18
0.277614 25
0.297623 10
0.311966 13
0.316583 13
0.333794 4
0.338132 12
0.34128 12
0.361639 3
0.364018 24
0.364578 4
0.399769 13
0.401239 31
0.413902 10
0.4181 6
0.422367 2
0.428454 20
0.435521 16
0.445945 1
0.450423 4
0.463576 10
0.464415 5
0.477358 15
0.495059 13
0.500866 7
0.505414 9
0.507163 26
0.508772 2
0.508912 36
0.513599 4
0.527312 2
0.529411 22
0.534518 15
0.540255 7
0.546062 16
0.546762 2
0.548448 7
0.563763 3
0.566241 2
0.567656 3
0.56908 9
0.586571 26
0.589859 2
0.590098 8
0.591668 3
0.592728 8
0.594267 4
0.610644 1
0.61207 4
0.616235 12
0.619174 10
0.620438 4
0.622252 6
0.622952 22
0.624561 6
0.624625 3
0.62568 5
0.630578 26
0.632047 1
0.63368 3
0.641492 8
0.64539 25
0.648408 3
0.651305 4
0.656534 33
0.658186 20
0.658283 6
0.659943 6
0.662201 19
0.662481 5
0.66402 2
0.664732 1
0.673438 2
0.673881 22
0.690089 4
0.692266 6
0.696697 1
0.69718 10
0.700198 10
0.70138 3
0.706355 3
0.708808 1
0.716979 4
0.719756 23
0.720017 4
0.721204 11
0.722956 1
0.723629 4
0.725067 1
0.726217 4
0.727965 3
0.735933 9
0.739192 2
0.742452 1
0.743089 4
0.743525 7
0.744408 7
0.746028 20
0.747764 1
0.750419 27
0.751796 2
0.752803 2
0.754734 12
0.76213 9
0.76551 15
0.765677 20
0.767985 3
0.776311 4
0.780418 3
0.783447 4
0.783465 4
0.786404 2
0.790539 3
0.794363 18
0.797381 6
0.797743 14
0.799681 1
0.800116 14
0.802293 1
0.803417 13
0.804504 12
0.812632 19
0.814511 20
0.815973 4
0.817529 11
0.817783 2
0.827454 11
0.837099 29
0.837582 8
0.842342 3
0.843618 5
0.847119 6
0.851948 19
0.854205 15
0.855619 3
0.855691 11
0.857361 32
0.859217 1
0.860626 1
0.862584 3
0.863673 2
0.864745 3
0.865414 4
0.866214 4
0.868005 3
0.868173 4
0.868367 3
0.868679 4
0.872021 20
0.872814 11
0.873467 3
0.876297 12
0.877662 15
0.879344 28
0.880556 5
0.891425 13
0.901335 12
0.903069 11
0.903714 3
0.908326 5
0.909272 5
0.909311 6
0.910034 1
0.91127 1
0.91319 3
0.918088 19
0.919502 1
0.924835 9
0.924944 2
0.925228 44
0.926452 6
0.931505 9
0.93223 15
0.932344 29
0.937568 7
0.939418 2
0.94237 7
0.944533 6
0.946113 3
0.952151 24
0.953131 3
0.955743 4
0.956606 4
0.957157 14
0.961083 2
0.961928 1
0.965187 3
0.970217 17
0.97272 1
0.973638 19
0.976656 15
0.9774 21
0.980398 17
0.985227 12
0.987642 1
0.989332 7
0.990781 2
0.993557 11
0.996663 2
0.997783 1
1.001778 6
1.003411 15
1.007219 1
1.007328 27
1.011572 2
1.018064 17
1.02017 6
1.023108 6
1.02398 4
1.026047 8
1.026373 4
1.027897 14
1.028108 8
1.02905 4
1.033275 14
1.034475 2
1.038997 16
1.041718 3
1.04378 16
1.045636 5
1.049336 1
1.04988 5
1.051056 7
1.051406 3
1.052316 16
1.056213 1
1.058627 20
1.059457 3
1.062973 1
1.065049 9
1.066314 6
1.068381 4
1.07687 4
1.080897 1
1.084704 10
1.084924 9
1.090515 5
1.092544 10
1.093594 6
1.097548 2
1.098527 5
1.103425 5
1.10756 1
1.107656 8
1.109301 29
1.116612 4
1.117137 24
1.120402 12
1.121162 2
1.122035 2
1.122579 2
1.12334 2
1.125952 2
1.127367 9
1.12744 25
1.130197 1
1.130959 14
1.131176 8
1.138184 8
1.138685 15
1.139338 4
1.146997 3
1.15852 2
1.167417 4
1.171661 13
1.173076 3
1.17706 2
1.1783 2
1.18102 1
1.181129 1
1.183306 1
1.183741 6
1.186353 1
1.187224 12
1.193597 4
1.193862 8
1.196039 9
1.198888 3
1.203874 5
1.211272 20
1.21255 7
1.220639 3
1.222376 4
1.224879 2
1.228361 5
1.230755 2
1.2313 13
1.238265 3
1.239353 5
1.243805 17
1.243815 1
1.247023 2
1.24756 4
1.248632 1
1.26286 2
1.272981 1
1.273889 2
1.278828 4
1.27962 4
1.282232 2
1.283777 23
1.284104 5
1.287238 3
1.288109 4
1.298556 4
1.298774 2
1.299862 1
1.303973 2
1.306066 2
1.308284 9
1.308351 1
1.312051 1
1.312487 3
1.316731 5
1.319295 6
1.322513 3
1.327359 8
1.332185 1
1.349489 3
1.351992 12
1.358413 4
1.36092 16
1.361524 1
1.363092 1
1.364542 27
1.368534 1
1.370819 1
1.375934 9
1.379961 1
1.392429 8
1.398571 3
1.413372 2
1.42001 3
1.420555 4
1.422296 1
1.423275 1
1.426649 1
1.427628 2
1.432743 5
1.44515 4
1.44772 9
1.451571 7
1.454401 8
1.475608 2
1.483359 1
1.489335 2
1.490914 1
1.494123 4
1.512842 3
1.518392 1
1.520025 2
1.523181 5
1.526446 3
1.527036 2
1.543206 4
1.544838 2
1.569434 4
1.573961 1
1.578793 4
1.581845 8
1.618183 1
1.619269 1
1.636473 3
1.636653 7
1.648553 14
1.652144 1
1.657368 3
1.676196 8
1.681093 2
1.691919 4
1.709497 2
1.711578 8
1.722488 10
1.737358 2
1.743856 1
1.748894 2
1.758688 4
1.781884 9
1.787679 15
1.792316 2
1.811206 2
1.812559 1
1.816912 5
1.822898 2
1.849248 11
1.874048 4
1.885465 2
1.891787 5
1.906153 1
1.923252 1
1.923976 6
1.940218 9
1.950052 3
1.988925 4
1.990253 6
2.012371 3
2.052229 1
2.054188 6
2.089971 5
2.098894 1
2.121962 1
2.133553 15
2.151661 1
2.161198 7
2.177574 1
2.19488 3
2.205504 15
2.225303 1
2.269608 1
2.273834 7
2.350976 3
2.433759 2
3.634633 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.634633

eu15 NATION GROUP EU15 (1995)

Vrednost 29608 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 11228
1 EU15 15628
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.249645

eu_nms10 NATION GROUP EU NMS 10 (2004)

Vrednost 31606 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 17684
1 EU NMS 10 9172
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.77422

eu25 NATION GROUP EU25 (2004)

Vrednost 33604 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 2056
1 EU25 24800
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.638691

eu27 NATION GROUP EU27 (2007)

Vrednost 35602 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 0
1 EU27 26856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0.02185 do 9.804943

eu_nms12 NATION GROUP EU NMS 12 (2004/2007)

Vrednost 37600 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 15628
1 EU NMS 12 11228
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.434626

euroz15 NATION GROUP EURO ZONE 15 (2008)

Vrednost 39598 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 12548
1 EURO ZONE 15 14308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w29 WEIGHT EURO ZONE 15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.204185

euronz15 NATION GROUP NON-EURO ZONE 15 (2008)

Vrednost 41596 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 14308
1 NON-EURO ZONE 15 12548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w30 WEIGHT NON-EURO ZONE 15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.736644

euroz16 NATION GROUP EURO ZONE 16 (2009)

Vrednost 43594 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 11535
1 EURO ZONE 16 15321
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w81 WEIGHT EURO ZONE 16

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.634105

euronz16 NATION GROUP NON-EURO ZONE 16 (2009)

Vrednost 45592 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 15321
1 NON-EURO ZONE 16 11535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w82 WEIGHT NON-EURO ZONE 16

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.233505

euronznm NATION GROUP NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12 (2009)

Vrednost 47590 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 18671
1 NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12 8185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w84 WEIGHT NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.50766

euroz17 NATION GROUP EURO ZONE 17 (2011)

Vrednost 49588 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 10535
1 EURO ZONE 17 16321
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w89 WEIGHT EURO ZONE 17

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.164923

euronz17 NATION GROUP NON-EURO ZONE 17 (2011)

Vrednost 51586 Frekvenca
0 NOT COUNTRY GROUP 16321
1 NON-EURO ZONE 17 10535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w90 WEIGHT NON-EURO ZONE 17

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.488798

wextra WEIGHT EXTRAPOLATED POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 332.594635 do 149245.421875

q1_1 NATIONALITY: BELGIUM

Vrednost 54583 Frekvenca
0 Not mentioned 25848
1 Mentioned 1008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_2 NATIONALITY: DENMARK

Vrednost 55582 Frekvenca
0 Not mentioned 25862
1 Mentioned 994
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_3 NATIONALITY: GERMANY

Vrednost 56581 Frekvenca
0 Not mentioned 25295
1 Mentioned 1561
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_4 NATIONALITY: GREECE

Vrednost 57580 Frekvenca
0 Not mentioned 25838
1 Mentioned 1018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_5 NATIONALITY: SPAIN

Vrednost 58579 Frekvenca
0 Not mentioned 25864
1 Mentioned 992
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_6 NATIONALITY: FRANCE

Vrednost 59578 Frekvenca
0 Not mentioned 25754
1 Mentioned 1102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_7 NATIONALITY: IRELAND

Vrednost 60577 Frekvenca
0 Not mentioned 25883
1 Mentioned 973
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_8 NATIONALITY: ITALY

Vrednost 61576 Frekvenca
0 Not mentioned 25755
1 Mentioned 1101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_9 NATIONALITY: LUXEMBOURG

Vrednost 62575 Frekvenca
0 Not mentioned 26531
1 Mentioned 325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_10 NATIONALITY: NETHERLANDS

Vrednost 63574 Frekvenca
0 Not mentioned 25841
1 Mentioned 1015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_11 NATIONALITY: PORTUGAL

Vrednost 64573 Frekvenca
0 Not mentioned 25737
1 Mentioned 1119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_12 NATIONALITY: UNITED KINGDOM

Vrednost 65572 Frekvenca
0 Not mentioned 25533
1 Mentioned 1323
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_13 NATIONALITY: AUSTRIA

Vrednost 66571 Frekvenca
0 Not mentioned 25834
1 Mentioned 1022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_14 NATIONALITY: SWEDEN

Vrednost 67570 Frekvenca
0 Not mentioned 25830
1 Mentioned 1026
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_15 NATIONALITY: FINLAND

Vrednost 68569 Frekvenca
0 Not mentioned 25849
1 Mentioned 1007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_16 NATIONALITY: CYPRUS REPUBLIC

Vrednost 69568 Frekvenca
0 Not mentioned 26356
1 Mentioned 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26856 0