Evrobarometer 76.1: Finančna in gospodarska kriza, finančne storitve, korupcija, razvojna pomoč in enakost med spoloma, september 2011

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB761
Main author(s):
  • Evropska Komisija
  • European Parliament
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2014

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: gospodarska kriza, finančne storitve, korupcija, enakost med spoloma, enakopravnost, nakup finančnih produktov in storitev, ženske na vodilnih položajih, države v razvoju, energetske politike, Evropski parlament

Keywords ELSST:
ENERGETSKA POLITIKA, POMOČ DRŽAVAM, NAKUP, FINANČNE STORITVE

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO - Gospodarske razmere in kazalci
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - Zakonodaja in pravni sistemi
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA
FINANČNE STORITVE
KORUPCIJA
RAZVOJNA POMOČ
ENAKOST MED SPOLOMA


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer vključuje sledeče glavne teme: finančna in gospodarska kriza, energetska politika Evropskega parlamenta, finančne storitve, korupcija, razvojna pomoč in enakost med spoloma. Respondenti odgovarjajo na vprašanja o izkušnjah in mnenju o nakupu finančnih produktov in storitev v tujini in znotraj Evropske unije (EU) ter o ozaveščanju, izkušnjah in odnosih do kršitev v EU. Drugi sklop vprašanj obravnava odnos do držav v razvoju, mnenje o enakih priložnostih za ženske in zastopanju žensk na vodilnih položajih v EU. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, o zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, o poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, o finančnem stanju, družbenemu položaju ter uporabi interneta.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Belgija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Bolgarija: 03. september 2011 - 12. september 2011, Ciper: 03. september 2011 - 18. september 2011, Češka: 03. september 2011 - 14. september 2011, Danska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Estonija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Finska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Francija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Grčija: 03. september 2011 - 16. september 2011, Irska: 03. september 2011 - 16. september 2011, Italija: 03. september 2011 - 17. september 2011, Latvija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Litva: 03. september 2011 - 18. september 2011, Luksemburg: 03. september 2011 - 17. september 2011, Madžarska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Malta: 03. september 2011 - 18. september 2011, Nemčija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Nizozemska: 03. september 2011 - 17. september 2011, Poljska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Portugalska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Romunija: 03. september 2011 - 12. september 2011, Severna Irska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Slovaška: 03. september 2011 - 18. september 2011, Slovenija: 03. september 2011 - 17. september 2011, Španija: 03. september 2011 - 18. september 2011, Švedska: 03. september 2011 - 18. september 2011, Velika Britanija: 03. september 2011 - 18. september 2011
Date of production: 2014
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11847.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: Ipsos MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest, Milan

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11847.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11847.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11847.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11847.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11847.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5565: Eurobarometer 76.1 (2011) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 636
  • number of units: 26856

Version: 4.0.0, doi:10.4232/1.11847

Variable list

studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
5565 GESIS STUDY ID ZA5565 26856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 5565 to 5565

studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
5565 GESIS STUDY ID ZA5565 26856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 5565 to 5565

doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

Value 31 Frequency
doi:10.4232/1.11847 26856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1636 Frequency
5565 GESIS STUDY ID ZA5565 26856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 5565 to 5565

studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2635 Frequency
5565 GESIS STUDY ID ZA5565 26856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 5565 to 5565

doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

Value 3634 Frequency
doi:10.4232/1.11847 26856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

version GESIS ARCHIVE VERSION & DATE

Value 4633 Frequency
4.0.0 (2014-07-15) 26856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

edition DATASET EDITION

Value 5632 Frequency
1 ARCHIVE PRE-RELEASE 0
2 ARCHIVE EDITION 26856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 1 to 2

survey SURVEY IDENTIFICATION

Value 6631 Frequency
761 Eurobarometer 76.1 (September 2011) 26856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 761 to 761

caseid TNS CASE ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 1 to 999449

uniqid UNIQUE RESPONDENT ID (CASEID BY TNSCNTRY)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 1000001 to 42001076

tnscntry ORIGINAL TNS COUNTRY/SAMPLE ID

Value 9628 Frequency
1 BELGIQUE 1028
2 DANMARK 1002
4 ELLADA 1000
5 ESPANA 1004
6 SUOMI 1003
7 FRANCE 1046
8 IRELAND 1015
9 ITALIA 1043
10 LUXEMBOURG 502
11 NEDERLAND 1002
12 ÖSTERREICH 1018
13 PORTUGAL 1035
14 SVERIGE 1020
20 DEUTSCHLAND WEST 1000
21 DEUTSCHLAND OST 582
22 GREAT BRITAIN 1021
23 NORTHERN IRELAND 307
31 BALGARIJA 1006
32 KYPROS 506
33 CESKA REPUBLIKA 1069
34 EESTI 1000
35 MAGYARORSZAG 1015
36 LATVIA 1014
37 LIETUVA 1031
38 MALTA 500
39 POLSKA 1000
40 ROMANIA 1050
41 SLOVENSKA REPUBLIC 1013
42 SLOVENIJA 1024
43 TURKIYE (NOT SURVEYED) 0
45 ISLAND (NOT SURVEYED) 0
46 HRVATSKA (NOT SURVEYED) 0
57 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI (NOT SURVEYED) 0
63 REPUBLIKA MAKEDONIJA (NOT SURVEYED) 0
64 CRNA GORA (NOT SURVEYED) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 1 to 64

country COUNTRY/SAMPLE ID (SERIES STANDARD)

Value 10627 Frequency
1 FR - France 1046
2 BE - Belgium 1028
3 NL - The Netherlands 1002
4 DE-W - Germany West 1000
5 IT - Italy 1043
6 LU - Luxembourg 502
7 DK - Denmark 1002
8 IE - Ireland 1015
9 GB-GBN - Great Britain 1021
10 GB-NIR - Northern Ireland 307
11 GR - Greece 1000
12 ES -Spain 1004
13 PT - Portugal 1035
14 DE-E - Germany East 582
15 - 0
16 FI - Finland 1003
17 SE - Sweden 1020
18 AT - Austria 1018
19 CY - Cyprus (Republic) 506
20 CZ - Czech Republic 1069
21 EE - Estonia 1000
22 HU - Hungary 1015
23 LV - Latvia 1014
24 LT - Lithuania 1031
25 MT - Malta 500
26 PL - Poland 1000
27 SK - Slovakia 1013
28 SI - Slovenia 1024
29 BG - Bulgaria 1006
30 RO - Romania 1050
31 TR - Turkey (NOT INCLUDED) 0
32 HR - Croatia (NOT INCLUDED) 0
33 CY-TCC - Cyprus TCC (NOT INCLUDED) 0
34 MK - Makedonia/FYROM (NOT INCLUDED) 0
35 ME - Montenegro (NOT INCLUDED) 0
41 NO - Norway (NOT INCLUDED) 0
42 CH - Switzerland (NOT INCLUDED) 0
43 IS - Iceland (NOT INCLUDED) 0
44 LI - Liechtenstein (NOT INCLUDED) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 1 to 44

isocntry COUNTRY CODE - ISO 3166

Value 11626 Frequency
AT 1018
BE 1028
BG 1006
CY 506
CZ 1069
DE-E 582
DE-W 1000
DK 1002
EE 1000
ES 1004
FI 1003
FR 1046
GB-GBN 1021
GB-NIR 307
GR 1000
HU 1015
IE 1015
IT 1043
LT 1031
LU 502
LV 1014
MT 500
NL 1002
PL 1000
PT 1035
RO 1050
SE 1020
SI 1024
SK 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

w1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0.3246 to 3.023

de NATION - UNITED GERMANY (ONLY)

Value 13624 Frequency
0 OTHER COUNTRIES 25274
1 DE - Germany (East+West) 1582
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w3 WEIGHT UNITED GERMANY (ONLY)

Value 14623 Frequency
0 25274
0.215676 11
0.217486 1
0.217778 1
0.219938 1
0.222799 1
0.22385 7
0.226068 5
0.230214 5
0.231615 1
0.232316 2
0.232724 1
0.235936 1
0.237804 1
0.242591 2
0.243993 1
0.244868 4
0.246445 1
0.248313 1
0.248722 2
0.253101 2
0.254969 1
0.256078 1
0.261275 2
0.262151 1
0.267814 6
0.269624 1
0.27301 4
0.274528 1
0.279316 1
0.2806 2
0.282644 1
0.284863 1
0.286556 3
0.287081 1
0.290292 2
0.291343 1
0.291518 1
0.291927 1
0.295664 1
0.298933 1
0.299926 1
0.302145 1
0.30302 5
0.304188 1
0.304246 3
0.309851 1
0.310377 2
0.310552 1
0.31388 2
0.313997 3
0.316215 4
0.322346 2
0.325907 1
0.329352 2
0.329586 1
0.330929 1
0.331454 3
0.338052 2
0.340737 3
0.342431 1
0.349028 1
0.349612 1
0.350196 2
0.350254 8
0.351889 4
0.35475 1
0.355626 2
0.356501 1
0.357027 2
0.357786 3
0.358311 1
0.359246 1
0.359713 2
0.360355 1
0.364909 1
0.369405 2
0.369755 1
0.370339 1
0.371273 1
0.371798 1
0.372966 1
0.373959 1
0.374134 1
0.374484 2
0.374659 1
0.375477 2
0.376703 3
0.381432 4
0.383592 1
0.385052 1
0.385519 1
0.385986 2
0.392233 1
0.39235 2
0.394686 2
0.396495 1
0.401575 1
0.403217 14
0.403341 1
0.405577 2
0.41067 1
0.413602 1
0.416113 1
0.418448 1
0.419987 2
0.420083 7
0.420959 1
0.421251 2
0.421353 3
0.422596 4
0.423465 1
0.425805 1
0.426797 17
0.42831 1
0.43141 1
0.432906 1
0.434796 1
0.436757 1
0.437248 2
0.439614 1
0.439876 2
0.440856 1
0.445539 1
0.447758 5
0.449217 1
0.449551 4
0.452137 5
0.452195 1
0.452954 1
0.453246 1
0.453526 1
0.454355 2
0.454768 2
0.455523 4
0.456259 1
0.456507 1
0.457275 1
0.460369 1
0.461104 2
0.462354 2
0.462594 2
0.46323 2
0.463588 1
0.464573 3
0.465799 2
0.465974 2
0.473029 1
0.474892 2
0.477359 2
0.480045 4
0.481103 1
0.481621 1
0.481738 2
0.482718 1
0.483723 1
0.484954 2
0.485183 4
0.485942 1
0.486409 1
0.487935 1
0.488102 4
0.489798 1
0.490146 1
0.490262 1
0.490668 1
0.491165 1
0.491662 1
0.491786 1
0.492655 1
0.492948 3
0.49514 1
0.495512 1
0.496568 1
0.499115 1
0.49986 1
0.499896 1
0.501181 3
0.505326 2
0.508556 2
0.509997 2
0.512099 1
0.512406 2
0.512624 1
0.513558 1
0.514145 1
0.514784 1
0.514901 3
0.515388 1
0.515835 2
0.518369 1
0.518866 1
0.521723 1
0.522433 1
0.522608 2
0.524456 1
0.52458 1
0.524953 1
0.527279 2
0.528038 2
0.528058 2
0.529497 1
0.530915 1
0.532157 2
0.532654 3
0.533399 1
0.535511 1
0.53557 4
0.537374 2
0.540649 1
0.541846 1
0.542634 2
0.542868 1
0.54316 4
0.543276 1
0.545946 1
0.546021 2
0.547422 1
0.548182 1
0.549115 1
0.551287 2
0.552093 1
0.552735 1
0.560231 1
0.560852 2
0.561259 1
0.562715 1
0.563945 2
0.564821 2
0.565229 3
0.568926 1
0.56955 1
0.569667 1
0.571301 1
0.57228 2
0.573053 1
0.573111 1
0.575758 2
0.578243 1
0.579858 2
0.580355 2
0.580585 2
0.582628 1
0.583329 1
0.583336 1
0.58346 1
0.583913 1
0.584263 5
0.584905 1
0.585572 1
0.587932 3
0.591269 1
0.591328 1
0.59162 1
0.59197 1
0.593488 2
0.595385 1
0.597867 3
0.599443 1
0.600727 3
0.602421 2
0.604231 2
0.604523 1
0.605982 2
0.606441 1
0.607325 1
0.608428 1
0.608493 2
0.610291 1
0.611161 1
0.61377 3
0.614507 1
0.615136 1
0.615966 1
0.617372 3
0.618987 1
0.619761 1
0.620754 5
0.621596 1
0.621844 2
0.624328 1
0.62776 4
0.628179 2
0.629049 1
0.629546 1
0.630154 1
0.632431 3
0.633015 1
0.636502 1
0.644634 8
0.646677 1
0.651408 1
0.652899 1
0.658646 2
0.660104 1
0.660352 2
0.660456 1
0.661916 1
0.663901 1
0.665944 2
0.669172 2
0.67029 2
0.67114 2
0.671432 2
0.671608 1
0.673022 1
0.67441 2
0.675507 2
0.676004 3
0.676512 1
0.677867 1
0.678205 1
0.678861 2
0.681533 1
0.682215 1
0.685912 3
0.686065 1
0.687059 1
0.689123 1
0.690583 1
0.694962 1
0.696376 1
0.696713 2
0.698757 1
0.70045 1
0.700567 8
0.702711 1
0.703019 1
0.703778 3
0.70445 3
0.707928 1
0.713995 1
0.715257 4
0.715506 1
0.715513 3
0.716681 3
0.716872 3
0.718491 1
0.718735 1
0.718859 1
0.72122 4
0.723828 1
0.724325 1
0.725816 3
0.731278 1
0.731861 1
0.742546 1
0.742958 1
0.743455 2
0.743579 3
0.745815 1
0.74979 2
0.750953 1
0.752896 3
0.757434 2
0.761591 1
0.764908 1
0.765318 1
0.765939 1
0.76656 1
0.768119 1
0.768177 2
0.768423 2
0.770411 1
0.771038 1
0.771972 3
0.77451 2
0.778982 1
0.782212 4
0.783883 1
0.786559 2
0.788612 2
0.789313 1
0.790831 1
0.791901 1
0.793049 1
0.79513 1
0.796124 1
0.796319 1
0.797863 2
0.800223 2
0.805068 2
0.806653 1
0.809806 1
0.811155 5
0.811776 2
0.814769 1
0.818484 1
0.820549 1
0.821217 1
0.821308 2
0.824446 1
0.824695 8
0.82544 3
0.832148 1
0.832226 2
0.836123 2
0.836744 7
0.840098 7
0.840108 1
0.842582 4
0.846557 1
0.846682 1
0.84693 4
0.851551 1
0.85165 1
0.853537 4
0.853886 1
0.856122 1
0.856495 4
0.858731 2
0.858979 1
0.859725 1
0.860097 2
0.864197 2
0.865687 3
0.86842 1
0.869593 2
0.873016 1
0.873637 2
0.874555 1
0.874631 1
0.875749 1
0.87584 1
0.876743 2
0.877861 1
0.879227 5
0.881215 1
0.881712 1
0.883823 1
0.885438 1
0.886556 1
0.888171 2
0.890203 2
0.893388 1
0.894258 2
0.89463 2
0.89499 1
0.895516 2
0.896245 1
0.897363 2
0.898854 1
0.898978 4
0.899475 6
0.899719 1
0.901214 1
0.903631 2
0.903823 1
0.906375 1
0.909003 3
0.909661 2
0.912518 1
0.912564 1
0.912739 1
0.913139 3
0.915748 3
0.917984 2
0.91935 1
0.920095 1
0.920738 1
0.920797 1
0.922207 6
0.922723 1
0.924443 2
0.92465 1
0.924708 1
0.925188 1
0.927176 1
0.928294 3
0.93053 1
0.931598 2
0.93189 2
0.934753 1
0.935996 1
0.93732 1
0.93761 1
0.939101 1
0.940095 1
0.94164 1
0.945685 1
0.946057 4
0.948646 1
0.949784 7
0.956492 2
0.957734 3
0.96009 7
0.962206 2
0.962454 4
0.963418 1
0.966678 1
0.969908 2
0.970156 2
0.970404 2
0.970777 1
0.974007 1
0.97587 1
0.976146 2
0.977112 1
0.979473 1
0.979969 3
0.980233 1
0.981212 2
0.982205 1
0.98233 2
0.985932 1
0.986305 8
0.989286 1
0.990155 6
0.995373 1
0.998354 2
1.000466 1
1.006428 1
1.006552 2
1.008664 1
1.010652 1
1.01562 2
1.016315 1
1.017235 1
1.017892 1
1.021086 2
1.023074 1
1.024813 2
1.028167 1
1.029533 4
1.029627 1
1.030775 10
1.033384 1
1.033881 1
1.034123 1
1.035123 1
1.036738 3
1.037607 3
1.038974 1
1.044807 2
1.045041 1
1.048787 1
1.048911 4
1.049284 1
1.049408 1
1.049781 1
1.050646 1
1.050821 3
1.055725 3
1.056076 2
1.05624 5
1.056613 1
1.057234 2
1.058645 2
1.060091 1
1.060588 5
1.06183 1
1.063445 2
1.063942 3
1.064315 4
1.064563 1
1.065308 4
1.066675 1
1.06829 1
1.069159 1
1.073258 2
1.074873 2
1.075985 1
1.077606 3
1.077737 1
1.0786 2
1.083693 3
1.085735 1
1.086301 1
1.086319 1
1.088786 1
1.091767 7
1.094026 1
1.097233 3
1.097821 1
1.099966 1
1.100711 3
1.102326 1
1.102574 6
1.104711 1
1.111394 3
1.11599 2
1.120338 4
1.121828 1
1.123567 2
1.123816 1
1.128039 1
1.134747 1
1.136122 1
1.137853 1
1.138971 1
1.140958 2
1.144685 5
1.151517 2
1.152138 1
1.156557 1
1.158473 2
1.159591 1
1.160833 5
1.162821 2
1.166547 1
1.166796 1
1.169811 1
1.17015 5
1.170522 3
1.171019 3
1.172883 1
1.175864 3
1.175988 3
1.179715 1
1.180203 2
1.181702 1
1.182889 1
1.182944 1
1.183239 1
1.187416 3
1.191888 2
1.202571 1
1.203316 1
1.207167 1
1.207664 1
1.213006 2
1.214709 1
1.216285 2
1.216359 2
1.216694 1
1.216856 1
1.222322 1
1.227539 2
1.228285 1
1.229013 1
1.232508 1
1.23462 2
1.240085 1
1.241508 1
1.243315 1
1.243439 1
1.245551 1
1.248657 1
1.249278 1
1.250893 1
1.254122 1
1.256482 3
1.258097 1
1.259091 1
1.25934 1
1.259836 1
1.263936 1
1.265426 1
1.268408 1
1.277473 1
1.278469 1
1.281202 1
1.286047 1
1.291388 1
1.291885 1
1.293237 1
1.298593 1
1.299835 1
1.301178 1
1.301823 3
1.305301 4
1.306543 2
1.306791 1
1.307537 2
1.310021 3
1.313127 1
1.320207 1
1.327536 3
1.329648 1
1.329896 1
1.340455 2
1.340952 1
1.342515 1
1.348405 1
1.350889 1
1.351014 4
1.352007 3
1.364429 1
1.372131 3
1.372628 1
1.37387 1
1.375112 1
1.383311 2
1.384553 1
1.386044 1
1.386665 2
1.392379 1
1.392751 2
1.395733 1
1.4009 1
1.402192 1
1.405298 1
1.407614 1
1.417595 1
1.417968 1
1.424676 2
1.426664 2
1.43039 2
1.433868 3
1.436104 1
1.437471 1
1.437843 1
1.443433 1
1.447657 2
1.450638 1
1.451507 3
1.455482 1
1.456973 2
1.470379 1
1.471879 1
1.479581 2
1.482811 1
1.483929 1
1.49014 1
1.491047 1
1.499456 3
1.506288 1
1.507655 1
1.509766 3
1.51312 4
1.515978 1
1.519953 1
1.526288 1
1.530635 1
1.533244 2
1.535977 5
1.538213 1
1.544424 1
1.54902 2
1.550883 2
1.555231 1
1.55784 1
1.558088 2
1.558212 1
1.558461 1
1.560821 1
1.563802 1
1.565293 2
1.574733 1
1.578217 1
1.583801 2
1.589952 1
1.590882 1
1.592373 1
1.595975 1
1.597341 2
1.600447 1
1.60554 3
1.607234 1
1.609888 2
1.616099 1
1.616347 1
1.619553 1
1.623552 1
1.62467 1
1.625415 2
1.62939 1
1.631626 2
1.633975 9
1.643675 1
1.648893 1
1.65088 1
1.651004 1
1.662184 1
1.666904 1
1.667029 2
1.667277 2
1.680196 1
1.68032 2
1.693115 1
1.702183 1
1.703425 1
1.717462 1
1.720319 1
1.721934 1
1.736343 2
1.741188 3
1.755225 2
1.755846 1
1.759945 1
1.762554 2
1.770876 1
1.773361 1
1.774479 2
1.77982 1
1.794726 4
1.814229 1
1.819446 1
1.823794 1
1.82516 2
1.828266 2
1.831371 2
1.840315 1
1.841185 1
1.844414 1
1.846029 1
1.850874 1
1.851992 1
1.86665 1
1.868761 5
1.875221 2
1.876587 1
1.878202 2
1.888761 1
1.891494 1
1.893481 1
1.899568 1
1.912984 1
1.918201 2
1.92081 3
1.921803 1
1.924909 3
1.941678 1
1.9541 1
1.959939 2
1.961305 1
1.965032 1
1.971615 1
1.972733 2
1.996708 1
2.009875 2
2.010745 2
2.016459 4
2.02652 2
2.035092 1
2.052855 1
2.059066 1
2.05919 1
2.061426 5
2.066768 1
2.07919 3
2.087016 1
2.126393 1
2.12689 1
2.131735 1
2.138194 1
2.144778 1
2.156703 2
2.163783 1
2.167261 2
2.168007 1
2.171485 1
2.172603 1
2.177696 1
2.185522 2
2.204776 2
2.222912 1
2.23906 1
2.244278 1
2.250737 1
2.263159 1
2.299804 1
2.30353 1
2.304152 1
2.305518 1
2.305766 2
2.316822 1
2.336821 1
2.3403 1
2.351976 3
2.39918 1
2.400795 2
2.405142 1
2.408372 2
2.408869 1
2.414707 2
2.425887 1
2.434085 1
2.441787 1
2.454954 1
2.465886 1
2.493214 1
2.50104 1
2.512841 2
2.518306 1
2.520418 1
2.557063 1
2.557684 1
2.560044 1
2.568491 2
2.613086 1
2.615198 1
2.643768 1
2.65942 1
2.66973 1
2.680165 1
2.693829 1
2.704139 1
2.737057 1
2.747119 1
2.748237 2
2.772212 1
2.800906 1
2.809726 1
2.835191 1
2.84488 1
2.885127 1
2.896059 1
2.925375 1
2.939908 1
2.94438 1
3.070587 1
3.081519 1
3.148349 1
3.253936 1
3.481879 1
3.501754 1
3.52784 1
3.541753 1
3.591813 2
3.60821 1
3.665724 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 3.665724

gb NATION - UNITED KINGDOM (ONLY)

Value 15622 Frequency
0 OTHER COUNTRIES 25528
1 GB - United Kingdom 1328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w4 WEIGHT UNITED KINGDOM (ONLY)

Value 16621 Frequency
0 25528
0.045288 6
0.053445 12
0.071792 5
0.075128 4
0.077088 27
0.082542 18
0.086255 12
0.090528 3
0.092805 6
0.094119 11
0.103116 5
0.105722 17
0.107255 16
0.112868 18
0.117616 10
0.122059 1
0.130545 7
0.137971 10
0.138129 12
0.14166 18
0.143827 14
0.147418 11
0.152227 13
0.161309 1
0.171438 8
0.181287 10
0.181604 9
0.193523 11
0.223678 6
0.235353 6
0.700933 12
0.715217 1
0.731144 9
0.738602 12
0.759081 11
0.762999 4
0.774629 7
0.775766 5
0.786511 7
0.790809 21
0.791567 9
0.799531 9
0.806231 7
0.817228 4
0.817608 2
0.826077 12
0.838591 9
0.839223 6
0.843521 4
0.850726 14
0.855656 16
0.862988 4
0.871584 9
0.874618 5
0.884098 1
0.885489 5
0.902554 7
0.903186 9
0.906852 11
0.912161 8
0.932133 1
0.93226 3
0.943004 1
0.943763 8
0.957036 1
0.969803 1
0.975491 6
0.996475 4
1.004691 6
1.017459 5
1.042488 7
1.06423 5
1.074342 2
1.078767 11
1.083823 4
1.085593 3
1.096464 2
1.101141 2
1.116942 1
1.118712 16
1.123136 4
1.133249 4
1.134386 9
1.142097 3
1.147533 32
1.148038 9
1.15676 4
1.163081 1
1.164598 11
1.170918 7
1.171424 4
1.172435 3
1.176101 8
1.187478 5
1.189247 6
1.194556 9
1.197337 4
1.203026 5
1.206439 10
1.209725 5
1.211242 15
1.215793 7
1.228055 2
1.229951 2
1.230962 11
1.23172 3
1.233743 2
1.238167 5
1.245246 6
1.245878 3
1.246889 3
1.247016 5
1.251187 1
1.253968 9
1.255612 17
1.262438 4
1.268632 1
1.268758 13
1.274446 7
1.275963 2
1.278871 9
1.280008 4
1.280514 4
1.287719 14
1.288478 3
1.295051 3
1.296947 2
1.303899 1
1.304658 8
1.30706 5
1.311737 2
1.313759 3
1.317425 5
1.319953 4
1.320585 1
1.322102 2
1.322355 4
1.325389 1
1.327032 7
1.332973 3
1.335249 3
1.339799 1
1.348269 1
1.355727 1
1.35598 1
1.358761 1
1.360909 7
1.362047 4
1.36546 1
1.36862 7
1.369252 3
1.377848 11
1.378101 4
1.39327 1
1.394028 5
1.395293 4
1.396809 5
1.403383 5
1.405405 14
1.411726 4
1.412863 2
1.414507 1
1.421965 8
1.424493 5
1.425378 6
1.43233 1
1.442316 9
1.45028 5
1.450406 1
1.456095 1
1.468483 2
1.47455 3
1.479101 4
1.484284 11
1.493006 3
1.493512 5
1.498821 1
1.501728 6
1.511082 1
1.511841 3
1.51538 2
1.518035 3
1.527389 5
1.545718 1
1.550774 1
1.561266 1
1.580607 2
1.592236 1
1.607911 2
1.624218 2
1.643811 1
1.645075 2
1.657589 19
1.664668 1
1.670483 1
1.691214 4
1.722563 11
1.72547 1
1.728251 5
1.739123 6
1.748982 4
1.76984 1
1.783871 2
1.798029 2
1.816358 3
1.82824 4
1.852384 10
1.876402 8
1.896121 2
1.909647 7
1.946811 2
1.947822 3
1.953511 5
1.965267 2
1.983343 3
1.983596 1
2.002051 7
2.003315 5
2.007487 2
2.015324 1
2.05173 1
2.065129 1
2.069806 3
2.075621 1
2.089526 3
2.128459 2
2.130608 5
2.154879 1
2.156901 3
2.238182 1
2.24526 3
2.259924 1
2.26498 1
2.289503 1
2.298352 3
2.382792 1
2.402259 2
2.440814 2
2.470646 1
2.582644 2
2.623221 1
2.951503 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 2.951503

eu6 NATION GROUP EU6 (FOUNDER MEMBERS)

Value 17620 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 21235
1 EU6 5621
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 4.851707

eu9 NATION GROUP EU9 (1973)

Value 19618 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 17890
1 EU9 8966
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 5.746983

eu10 NATION GROUP EU10 (1981)

Value 21616 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 16890
1 EU10 9966
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 6.158036

eu12_1 NATION GROUP EU12 (1986)

Value 23614 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 14851
1 EU12 12005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 6.207108

eu12_2 NATION GROUP EU12+DE-E (1990)

Value 25612 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 14269
1 EU12 + DE-E 12587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w9 WEIGHT EU12+DE-E

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 6.210372

eu_nms3 NATION GROUP EU NMS 3 (1995)

Value 27610 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 23815
1 EU NMS 3 (AT FI SE) 3041
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w10 WEIGHT EU NMS 3

Value 28609 Frequency
0 23815
0.230878 18
0.277614 25
0.297623 10
0.311966 13
0.316583 13
0.333794 4
0.338132 12
0.34128 12
0.361639 3
0.364018 24
0.364578 4
0.399769 13
0.401239 31
0.413902 10
0.4181 6
0.422367 2
0.428454 20
0.435521 16
0.445945 1
0.450423 4
0.463576 10
0.464415 5
0.477358 15
0.495059 13
0.500866 7
0.505414 9
0.507163 26
0.508772 2
0.508912 36
0.513599 4
0.527312 2
0.529411 22
0.534518 15
0.540255 7
0.546062 16
0.546762 2
0.548448 7
0.563763 3
0.566241 2
0.567656 3
0.56908 9
0.586571 26
0.589859 2
0.590098 8
0.591668 3
0.592728 8
0.594267 4
0.610644 1
0.61207 4
0.616235 12
0.619174 10
0.620438 4
0.622252 6
0.622952 22
0.624561 6
0.624625 3
0.62568 5
0.630578 26
0.632047 1
0.63368 3
0.641492 8
0.64539 25
0.648408 3
0.651305 4
0.656534 33
0.658186 20
0.658283 6
0.659943 6
0.662201 19
0.662481 5
0.66402 2
0.664732 1
0.673438 2
0.673881 22
0.690089 4
0.692266 6
0.696697 1
0.69718 10
0.700198 10
0.70138 3
0.706355 3
0.708808 1
0.716979 4
0.719756 23
0.720017 4
0.721204 11
0.722956 1
0.723629 4
0.725067 1
0.726217 4
0.727965 3
0.735933 9
0.739192 2
0.742452 1
0.743089 4
0.743525 7
0.744408 7
0.746028 20
0.747764 1
0.750419 27
0.751796 2
0.752803 2
0.754734 12
0.76213 9
0.76551 15
0.765677 20
0.767985 3
0.776311 4
0.780418 3
0.783447 4
0.783465 4
0.786404 2
0.790539 3
0.794363 18
0.797381 6
0.797743 14
0.799681 1
0.800116 14
0.802293 1
0.803417 13
0.804504 12
0.812632 19
0.814511 20
0.815973 4
0.817529 11
0.817783 2
0.827454 11
0.837099 29
0.837582 8
0.842342 3
0.843618 5
0.847119 6
0.851948 19
0.854205 15
0.855619 3
0.855691 11
0.857361 32
0.859217 1
0.860626 1
0.862584 3
0.863673 2
0.864745 3
0.865414 4
0.866214 4
0.868005 3
0.868173 4
0.868367 3
0.868679 4
0.872021 20
0.872814 11
0.873467 3
0.876297 12
0.877662 15
0.879344 28
0.880556 5
0.891425 13
0.901335 12
0.903069 11
0.903714 3
0.908326 5
0.909272 5
0.909311 6
0.910034 1
0.91127 1
0.91319 3
0.918088 19
0.919502 1
0.924835 9
0.924944 2
0.925228 44
0.926452 6
0.931505 9
0.93223 15
0.932344 29
0.937568 7
0.939418 2
0.94237 7
0.944533 6
0.946113 3
0.952151 24
0.953131 3
0.955743 4
0.956606 4
0.957157 14
0.961083 2
0.961928 1
0.965187 3
0.970217 17
0.97272 1
0.973638 19
0.976656 15
0.9774 21
0.980398 17
0.985227 12
0.987642 1
0.989332 7
0.990781 2
0.993557 11
0.996663 2
0.997783 1
1.001778 6
1.003411 15
1.007219 1
1.007328 27
1.011572 2
1.018064 17
1.02017 6
1.023108 6
1.02398 4
1.026047 8
1.026373 4
1.027897 14
1.028108 8
1.02905 4
1.033275 14
1.034475 2
1.038997 16
1.041718 3
1.04378 16
1.045636 5
1.049336 1
1.04988 5
1.051056 7
1.051406 3
1.052316 16
1.056213 1
1.058627 20
1.059457 3
1.062973 1
1.065049 9
1.066314 6
1.068381 4
1.07687 4
1.080897 1
1.084704 10
1.084924 9
1.090515 5
1.092544 10
1.093594 6
1.097548 2
1.098527 5
1.103425 5
1.10756 1
1.107656 8
1.109301 29
1.116612 4
1.117137 24
1.120402 12
1.121162 2
1.122035 2
1.122579 2
1.12334 2
1.125952 2
1.127367 9
1.12744 25
1.130197 1
1.130959 14
1.131176 8
1.138184 8
1.138685 15
1.139338 4
1.146997 3
1.15852 2
1.167417 4
1.171661 13
1.173076 3
1.17706 2
1.1783 2
1.18102 1
1.181129 1
1.183306 1
1.183741 6
1.186353 1
1.187224 12
1.193597 4
1.193862 8
1.196039 9
1.198888 3
1.203874 5
1.211272 20
1.21255 7
1.220639 3
1.222376 4
1.224879 2
1.228361 5
1.230755 2
1.2313 13
1.238265 3
1.239353 5
1.243805 17
1.243815 1
1.247023 2
1.24756 4
1.248632 1
1.26286 2
1.272981 1
1.273889 2
1.278828 4
1.27962 4
1.282232 2
1.283777 23
1.284104 5
1.287238 3
1.288109 4
1.298556 4
1.298774 2
1.299862 1
1.303973 2
1.306066 2
1.308284 9
1.308351 1
1.312051 1
1.312487 3
1.316731 5
1.319295 6
1.322513 3
1.327359 8
1.332185 1
1.349489 3
1.351992 12
1.358413 4
1.36092 16
1.361524 1
1.363092 1
1.364542 27
1.368534 1
1.370819 1
1.375934 9
1.379961 1
1.392429 8
1.398571 3
1.413372 2
1.42001 3
1.420555 4
1.422296 1
1.423275 1
1.426649 1
1.427628 2
1.432743 5
1.44515 4
1.44772 9
1.451571 7
1.454401 8
1.475608 2
1.483359 1
1.489335 2
1.490914 1
1.494123 4
1.512842 3
1.518392 1
1.520025 2
1.523181 5
1.526446 3
1.527036 2
1.543206 4
1.544838 2
1.569434 4
1.573961 1
1.578793 4
1.581845 8
1.618183 1
1.619269 1
1.636473 3
1.636653 7
1.648553 14
1.652144 1
1.657368 3
1.676196 8
1.681093 2
1.691919 4
1.709497 2
1.711578 8
1.722488 10
1.737358 2
1.743856 1
1.748894 2
1.758688 4
1.781884 9
1.787679 15
1.792316 2
1.811206 2
1.812559 1
1.816912 5
1.822898 2
1.849248 11
1.874048 4
1.885465 2
1.891787 5
1.906153 1
1.923252 1
1.923976 6
1.940218 9
1.950052 3
1.988925 4
1.990253 6
2.012371 3
2.052229 1
2.054188 6
2.089971 5
2.098894 1
2.121962 1
2.133553 15
2.151661 1
2.161198 7
2.177574 1
2.19488 3
2.205504 15
2.225303 1
2.269608 1
2.273834 7
2.350976 3
2.433759 2
3.634633 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 3.634633

eu15 NATION GROUP EU15 (1995)

Value 29608 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 11228
1 EU15 15628
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 7.249645

eu_nms10 NATION GROUP EU NMS 10 (2004)

Value 31606 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 17684
1 EU NMS 10 9172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 10.77422

eu25 NATION GROUP EU25 (2004)

Value 33604 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 2056
1 EU25 24800
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 9.638691

eu27 NATION GROUP EU27 (2007)

Value 35602 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 0
1 EU27 26856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0.02185 to 9.804943

eu_nms12 NATION GROUP EU NMS 12 (2004/2007)

Value 37600 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 15628
1 EU NMS 12 11228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 9.434626

euroz15 NATION GROUP EURO ZONE 15 (2008)

Value 39598 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 12548
1 EURO ZONE 15 14308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w29 WEIGHT EURO ZONE 15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 8.204185

euronz15 NATION GROUP NON-EURO ZONE 15 (2008)

Value 41596 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 14308
1 NON-EURO ZONE 15 12548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w30 WEIGHT NON-EURO ZONE 15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 9.736644

euroz16 NATION GROUP EURO ZONE 16 (2009)

Value 43594 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 11535
1 EURO ZONE 16 15321
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w81 WEIGHT EURO ZONE 16

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 8.634105

euronz16 NATION GROUP NON-EURO ZONE 16 (2009)

Value 45592 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 15321
1 NON-EURO ZONE 16 11535
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w82 WEIGHT NON-EURO ZONE 16

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 9.233505

euronznm NATION GROUP NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12 (2009)

Value 47590 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 18671
1 NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12 8185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w84 WEIGHT NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 7.50766

euroz17 NATION GROUP EURO ZONE 17 (2011)

Value 49588 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 10535
1 EURO ZONE 17 16321
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w89 WEIGHT EURO ZONE 17

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 9.164923

euronz17 NATION GROUP NON-EURO ZONE 17 (2011)

Value 51586 Frequency
0 NOT COUNTRY GROUP 16321
1 NON-EURO ZONE 17 10535
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

w90 WEIGHT NON-EURO ZONE 17

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 8.488798

wextra WEIGHT EXTRAPOLATED POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 332.594635 to 149245.421875

q1_1 NATIONALITY: BELGIUM

Value 54583 Frequency
0 Not mentioned 25848
1 Mentioned 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

q1_2 NATIONALITY: DENMARK

Value 55582 Frequency
0 Not mentioned 25862
1 Mentioned 994
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

q1_3 NATIONALITY: GERMANY

Value 56581 Frequency
0 Not mentioned 25295
1 Mentioned 1561
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

q1_4 NATIONALITY: GREECE

Value 57580 Frequency
0 Not mentioned 25838
1 Mentioned 1018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

q1_5 NATIONALITY: SPAIN

Value 58579 Frequency
0 Not mentioned 25864
1 Mentioned 992
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

q1_6 NATIONALITY: FRANCE

Value 59578 Frequency
0 Not mentioned 25754
1 Mentioned 1102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

q1_7 NATIONALITY: IRELAND

Value 60577 Frequency
0 Not mentioned 25883
1 Mentioned 973
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

q1_8 NATIONALITY: ITALY

Value 61576 Frequency
0 Not mentioned 25755
1 Mentioned 1101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

q1_9 NATIONALITY: LUXEMBOURG

Value 62575 Frequency
0 Not mentioned 26531
1 Mentioned 325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

q1_10 NATIONALITY: NETHERLANDS

Value 63574 Frequency
0 Not mentioned 25841
1 Mentioned 1015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

q1_11 NATIONALITY: PORTUGAL

Value 64573 Frequency
0 Not mentioned 25737
1 Mentioned 1119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

q1_12 NATIONALITY: UNITED KINGDOM

Value 65572 Frequency
0 Not mentioned 25533
1 Mentioned 1323
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

q1_13 NATIONALITY: AUSTRIA

Value 66571 Frequency
0 Not mentioned 25834
1 Mentioned 1022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

q1_14 NATIONALITY: SWEDEN

Value 67570 Frequency
0 Not mentioned 25830
1 Mentioned 1026
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

q1_15 NATIONALITY: FINLAND

Value 68569 Frequency
0 Not mentioned 25849
1 Mentioned 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856 0

Valid range from 0 to 1

q1_16 NATIONALITY: CYPRUS REPUBLIC

Value 69568 Frequency
0 Not mentioned 26356
1 Mentioned 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26856