Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0511
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0511_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Slovenija, Ljubljana; november 2005)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, reforme Damjanove skupine, politični odnosi Slovenije s Hrvaško, poteze Drnovška glede Kosova

Keywords ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o odnosih slovenske države do Hrvaške in Kosova.

Methodology


Collection date: 14. november 2005 - 16. november 2005
Date of production: 2005-11
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0511 - Politbarometer PB11/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 82
 • number of units: 915

Variable list

anketa

Value 13 Frequency
2005-11-15 915
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 2005-11-15 2005-11-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 332
2 ni zadovoljen 517
3 ne vem, b.o. 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 66

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 554
2 ni zadovoljen 340
3 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 21

Valid range from 1 to 3

anketa

Value 182 Frequency
2005-11-15 915
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 2005-11-15 2005-11-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 281 Frequency
1 zadovoljen 332
2 ni zadovoljen 517
3 ne vem, b.o. 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 66

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 380 Frequency
1 zadovoljen 554
2 ni zadovoljen 340
3 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 21

Valid range from 1 to 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 479 Frequency
1 da, podpiram 393
2 ne, ne podpiram 423
3 ne vem, b.o. 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 99

Valid range from 1 to 3

v1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 578 Frequency
1 zelo neuspešno 75
2 . 193
3 nekje vmes 442
4 . 144
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 29

Valid range from 1 to 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 677 Frequency
1 zelo neuspešno 94
2 . 173
3 nekje vmes 303
4 . 213
5 zelo uspešno 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 29

Valid range from 1 to 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 776 Frequency
1 zelo neuspešno 96
2 . 203
3 nekje vmes 404
4 . 127
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 66

Valid range from 1 to 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Value 875 Frequency
1 zelo neuspešno 102
2 . 153
3 nekje vmes 289
4 . 187
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 112

Valid range from 1 to 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 974 Frequency
1 zelo neuspešno 70
2 . 201
3 nekje vmes 383
4 . 127
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 118

Valid range from 1 to 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1073 Frequency
1 zelo neuspešno 43
2 . 86
3 nekje vmes 255
4 . 352
5 zelo uspešno 147
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 32

Valid range from 1 to 6

m1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Value 1172 Frequency
1 zelo neuspešno 80
2 . 219
3 nekje vmes 343
4 . 121
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
793 122

Valid range from 1 to 6

m3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Value 1271 Frequency
1 zelo neuspešno 163
2 . 267
3 nekje vmes 276
4 . 113
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 80

Valid range from 1 to 6

m4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJ

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Value 1370 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 160
3 nekje vmes 377
4 . 150
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 128

Valid range from 1 to 6

m5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Value 1469 Frequency
1 zelo neuspešno 154
2 . 249
3 nekje vmes 262
4 . 84
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 153

Valid range from 1 to 6

m6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Value 1568 Frequency
1 zelo neuspešno 77
2 . 138
3 nekje vmes 300
4 . 199
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 164

Valid range from 1 to 6

m7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Value 1667 Frequency
1 zelo neuspešno 61
2 . 139
3 nekje vmes 348
4 . 173
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 165

Valid range from 1 to 6

m8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Value 1766 Frequency
1 zelo neuspešno 56
2 . 142
3 nekje vmes 308
4 . 220
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 145

Valid range from 1 to 6

m9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Value 1865 Frequency
1 zelo neuspešno 80
2 . 188
3 nekje vmes 353
4 . 181
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 85

Valid range from 1 to 6

m10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Value 1964 Frequency
1 zelo neuspešno 82
2 . 130
3 nekje vmes 292
4 . 211
5 zelo uspešno 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 147

Valid range from 1 to 6

m11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Value 2063 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 99
3 nekje vmes 322
4 . 195
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
685 230

Valid range from 1 to 6

m21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN Z

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Value 2162 Frequency
1 zelo neuspešno 72
2 . 147
3 nekje vmes 276
4 . 257
5 zelo uspešno 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 90

Valid range from 1 to 6

m22 M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOG

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Value 2261 Frequency
1 zelo neuspešno 26
2 . 90
3 nekje vmes 252
4 . 193
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 319
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
596 319

Valid range from 1 to 6

m13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Value 2360 Frequency
1 zelo neuspešno 82
2 . 189
3 nekje vmes 294
4 . 202
5 zelo uspešno 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 86

Valid range from 1 to 6

m15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2459 Frequency
1 zelo neuspešno 110
2 . 174
3 nekje vmes 284
4 . 215
5 zelo uspešno 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 75

Valid range from 1 to 6

m23 M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Value 2558 Frequency
1 zelo neuspešno 59
2 . 123
3 nekje vmes 287
4 . 164
5 zelo uspešno 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 206

Valid range from 1 to 6

M20_1 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO, MINISTER IVAN ŽAGAR

Value 2657 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 . 117
3 nekje vmes 279
4 . 102
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 373
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
542 373

Valid range from 1 to 6

m17 SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJ

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Value 2756 Frequency
1 zelo neuspešno 26
2 . 82
3 nekje vmes 246
4 . 154
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
529 386

Valid range from 1 to 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 2855 Frequency
1 najmanj zaupa 93
2 . 177
3 nekaj vmes 376
4 . 176
5 najbolj zaupa 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 34

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2954 Frequency
1 najmanj zaupa 88
2 . 164
3 nekaj vmes 269
4 . 248
5 najbolj zaupa 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 32

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3053 Frequency
1 najmanj zaupa 70
2 . 202
3 nekaj vmes 402
4 . 154
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 52

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3152 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 75
3 nekaj vmes 248
4 . 378
5 najbolj zaupa 141
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 35

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3251 Frequency
1 najmanj zaupa 131
2 . 263
3 nekaj vmes 387
4 . 52
5 najbolj zaupa 6
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 76

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3350 Frequency
1 najmanj zaupa 158
2 . 225
3 nekaj vmes 312
4 . 143
5 najbolj zaupa 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 61

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3449 Frequency
1 najmanj zaupa 97
2 . 196
3 nekaj vmes 351
4 . 192
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 38

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3548 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 79
3 nekaj vmes 299
4 . 316
5 najbolj zaupa 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 86

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3647 Frequency
1 najmanj zaupa 220
2 . 194
3 nekaj vmes 246
4 . 127
5 najbolj zaupa 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 66

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3746 Frequency
1 najmanj zaupa 82
2 . 130
3 nekaj vmes 317
4 . 257
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 48

Valid range from 1 to 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3845 Frequency
1 najmanj zaupa 27
2 . 61
3 nekaj vmes 279
4 . 369
5 najbolj zaupa 132
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 47

Valid range from 1 to 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 3944 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 110
3 nekaj vmes 367
4 . 286
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 53

Valid range from 1 to 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4043 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 177
3 nekaj vmes 373
4 . 211
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 27

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 4142 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 111
3 nekaj vmes 366
4 . 275
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 79

Valid range from 1 to 6

i21 NATU?

NATU?

Value 4241 Frequency
1 najmanj zaupa 94
2 . 170
3 nekaj vmes 304
4 . 186
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 112

Valid range from 1 to 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4340 Frequency
1 najmanj zaupa 54
2 . 122
3 nekaj vmes 319
4 . 242
5 najbolj zaupa 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 116

Valid range from 1 to 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4439 Frequency
1 najmanj zaupa 69
2 . 159
3 nekaj vmes 328
4 . 200
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 120

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4538 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 119
3 nekaj vmes 379
4 . 260
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 40

Valid range from 1 to 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 4637 Frequency
1 najmanj zaupa 50
2 . 171
3 nekaj vmes 438
4 . 132
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 106

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 4736 Frequency
1 najmanj zaupa 31
2 . 66
3 nekaj vmes 207
4 . 387
5 najbolj zaupa 130
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 94

Valid range from 1 to 6

i16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 4835 Frequency
1 najmanj zaupa 76
2 . 129
3 nekaj vmes 284
4 . 275
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 60

Valid range from 1 to 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 4934 Frequency
1 najmanj zaupa 111
2 . 164
3 nekaj vmes 254
4 . 206
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 99

Valid range from 1 to 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Value 5033 Frequency
1 najmanj zaupa 89
2 . 167
3 nekaj vmes 313
4 . 214
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 82

Valid range from 1 to 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 5132 Frequency
1 da 634
2 ne 234
3 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 47

Valid range from 1 to 3

w2_1 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5231 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 108
3 NSI - krscanska ljudska stranka 23
4 SDS - slovenska demokratska stranka 161
5 SLS - slovenska ljudska stranka 12
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 19
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 73
9 drugo stranko 16
0 ne vem, b.o. 215
Sysmiss 281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
419 496

Valid range from 0 to 9

w3_1 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 5330 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 9
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 49
3 NSI - krscanska ljudska stranka 7
4 SDS - slovenska demokratska stranka 44
5 SLS - slovenska ljudska stranka 3
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 18
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 22
9 drugo stranko 9
0 ne vem, b.o. 316
Sysmiss 438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 754

Valid range from 0 to 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5429 Frequency
1 prej levo 265
2 v sredino 187
3 prej desno 199
4 b.o. 247
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
651 264

Valid range from 1 to 4

q805_1 ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, DA JE VLADA

ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, DA JE VLADA NEDAVNO SPREJELA OKVIRNI PROGRAM REFORM, KI GA JE PRIPRAVILA T.I. DAMJANOVA SKUPINA?

Value 5528 Frequency
1 da, slišal 582
2 ne, ni slišal 303
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 30

Valid range from 1 to 3

q806 ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI N

ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI NE?

Value 5627 Frequency
1 v glavnem podpira 188
2 v glavnem ne podpira 293
3 ne vem, b.o. 101
Sysmiss 333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
481 434

Valid range from 1 to 3

q807_1 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REF

NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REFORMNE UKREPE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA ODOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ... UMIK DRŽAVE IZ GOSPODARSTVA

Value 5726 Frequency
1 da 552
2 ne 256
3 ne vem, b.o. 87
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 107

Valid range from 1 to 3

q807_2 ...ZMANJŠEVANJE STROŠKOV DRŽAVE

...ZMANJŠEVANJE STROŠKOV DRŽAVE

Value 5825 Frequency
1 da 774
2 ne 67
3 ne vem, b.o. 54
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 74

Valid range from 1 to 3

q807_3 ...UKINITEV DAVKA NA IZPLAČANE PLAČE

...UKINITEV DAVKA NA IZPLAČANE PLAČE

Value 5924 Frequency
1 da 668
2 ne 147
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 100

Valid range from 1 to 3

q807_4 ...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

Value 6023 Frequency
1 da 230
2 ne 554
3 ne vem, b.o. 111
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 131

Valid range from 1 to 3

q807_5_1 ...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČA

...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČANJA ZAPOSLENIH

Value 6122 Frequency
1 da 169
2 ne 677
3 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 69

Valid range from 1 to 3

q810_1 POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJE KONKRETNE UKREPE

POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJE KONKRETNE UKREPE, ALI JIH DOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ... ...ODPRODAJA DRŽAVNIH DELEŽEV V GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Value 6221 Frequency
1 da 367
2 ne 379
3 ne vem, b.o. 149
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 169

Valid range from 1 to 3

q810_2 ...PRIVATIZACIJA DRŽAVNIH BANK IN ZAVARO

...PRIVATIZACIJA DRŽAVNIH BANK IN ZAVAROVALNIC

Value 6320 Frequency
1 da 293
2 ne 475
3 ne vem, b.o. 127
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 147

Valid range from 1 to 3

q810_3 ...DVIG DDV ZA PREHRANO IN NEKATERE DRUG

...DVIG DDV ZA PREHRANO IN NEKATERE DRUGE OSNOVNE DOBRINE IZ DOSEDANJIH 8,5% NA 20%

Value 6419 Frequency
1 da 84
2 ne 770
3 ne vem, b.o. 41
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 61

Valid range from 1 to 3

q810_4 ...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOH

...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV, KAR POMENI, DA VSI, NE GLEDE NA VIŠINO DOHODKA, PLAČAJO ENOTEN ODSTOTEK DAVKA

Value 6518 Frequency
1 da 172
2 ne 658
3 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 85

Valid range from 1 to 3

q810_5 ...POSPEŠITEV PRIVATIZACIJE ZDRAVSTVA

...POSPEŠITEV PRIVATIZACIJE ZDRAVSTVA

Value 6617 Frequency
1 da 345
2 ne 480
3 ne vem, b.o. 69
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 90

Valid range from 1 to 3

q811 KAKO OCENJUJETE POLITIKO SLOVENSKE DRŽAV

KAKO OCENJUJETE POLITIKO SLOVENSKE DRŽAVE DO HRVAŠKE V ZADNJEM OBDOBJU? SE VAM ZDI PRIMERNA ALI NEPRIMERNA?

Value 6716 Frequency
1 primerna 229
2 neprimerna 571
3 ne vem, b.o. 95
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 115

Valid range from 1 to 3

q812 IN ŠE KAKO OCENJUJETE POTEZE IN PREDLOGE

IN ŠE KAKO OCENJUJETE POTEZE IN PREDLOGE PREDSEDNIKA DRNOVŠKA GLEDE UREDITVE STATUSA KOSOVA? ALI SO POTEZE IN PREDLOGI...

Value 6815 Frequency
1 PRIMERNI 364
2 NEPRIMERNI 332
3 ne vem, b.o. 199
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
696 219

Valid range from 1 to 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6914 Frequency
16 1
18 1
19 2
20 3
21 3
22 1
23 8
24 3
25 7
26 7
27 8
28 9
29 11
30 12
31 9
32 7
33 13
34 14
35 10
36 12
37 14
38 16
39 10
40 24
41 13
42 20
43 4
44 13
45 16
46 13
47 18
48 8
49 17
50 19
51 13
52 21
53 15
54 20
55 16
56 16
57 21
58 16
59 13
60 13
61 20
62 16
63 23
64 15
65 15
66 16
67 19
68 17
69 17
70 12
71 14
72 17
73 18
74 13
75 21
76 11
77 11
78 9
79 14
80 16
81 8
82 16
83 13
84 6
85 15
86 14
87 16
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 3 16 87 56.488 17.515

Valid range from 0 to 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7013 Frequency
1 OSNOVNA 137
2 KONČANA POKLICNA 124
3 KONČANA SREDNJA 394
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 255
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 5

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 7112 Frequency
1 NA PODEŽELJU 312
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 310
3 V VEČJEM MESTU 112
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 176
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 5

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 7211 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 250
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 158
3 SAMOZAPOSLEN 35
4 KMET 5
5 GOSPODINJA 19
6 UPOKOJENEC 316
7 ŠTUDENT, DIJAK 82
8 BREZPOSELN 39
9 DRUGO... 7
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 4

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 7310 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 59
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 150
3 NE, TO ME NE SKRBI 197
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 508
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
406 509

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 749 Frequency
1 sem veren 432
2 nisem veren 316
3 nekaj vmes... 137
4 zavrnil odg.,b.o. 24
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 30

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 758 Frequency
1 moški 378
2 ženska 537
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

kraj0 Kraj

Value 767 Frequency
Zakrita vrednost 915
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

regija Regija

Value 776 Frequency
1 POMURSKA 47
2 PODRAVSKA 126
3 KOROŠKA 28
4 SAVINJSKA 114
5 GORENJSKA 53
6 ZASAVSKA 28
7 OSREDNJA 270
8 SPOD. POSAVSKA 20
9 DOLENJSKA 99
10 GORIŠKA 44
11 OBALNO-KRAŠKA 41
12 KRAŠKA 25
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 20

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Value 785 Frequency
0 miss 0
1 ->500 256
2 500-4000 234
3 4000-50000 218
4 NAD 50000 207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 0 to 4

rstar STAROST

Value 794 Frequency
30 ->30 170
45 31 - 45 245
60 46 - 60 242
99 61 -> 255
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 3

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 803 Frequency
1 DESUS 16
2 LDS 157
3 NSI 30
4 SDS 205
5 SLS 15
6 SNS 37
7 ZLSD - SD 95
9 drugo 25
0 ne vem 316
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 335

Valid range from 1 to 9

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0 0.261 4.189 1 0.781

Valid range from 0.260787796232712 to 4.1893234038057

wld IZBIRA STRANK

Value 821 Frequency
1 leve str 268
2 desne str 250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
518 397 1 2

Valid range from 1 to 2

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0511. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0511_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si