Delo parlamenta

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PARLAM01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PARLAM01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

delo parlamenta, ugled parlamenta, slabosti parlamenta

Ključne besede ELSST:
PARLAMENTARNI SISTEM, VLADNA POLITIKA, NOTRANJA POLITIKA, GOSPODARSKA POLITIKA, UGLED

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
parlament


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti mnenja anketiranih o delu parlamenta v tem mandatu, mnjenja o tem, ali se je ugled parlamenta v tej sestavi bolj povečal ali bolj zmanšal v primerjavi z ugledom parlamenta v prejšnji sestavi in katere so njegove slabosti.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 24 julij 2001 - 26 julij 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 65 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 65 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PARLAM01 - Delo parlamenta 2001 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 11
  • število enot: 301

Spremenljivke

LETO_R Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
301 1935 1984 1958.45 14.1155

Vrednosti spremenljivk od 1935 do 1984

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 22 Frekvenca
1 januar 27
2 februar 22
3 marec 32
4 april 37
5 maj 27
6 junij 40
7 julij 47
8 avgust 10
9 september 14
10 oktober 16
11 november 17
12 december 12
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 31 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 7
2 osnovna šola 53
3 poklicna šola 51
4 štiriletna srednja šola 90
5 višja šola 27
6 visoka šola 27
7 magisterij 3
8 doktorat 0
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 43

LETO_R Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
301 1935 1984 1958.45 14.1155

Vrednosti spremenljivk od 1935 do 1984

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 210 Frekvenca
1 januar 27
2 februar 22
3 marec 32
4 april 37
5 maj 27
6 junij 40
7 julij 47
8 avgust 10
9 september 14
10 oktober 16
11 november 17
12 december 12
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 39 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 7
2 osnovna šola 53
3 poklicna šola 51
4 štiriletna srednja šola 90
5 višja šola 27
6 visoka šola 27
7 magisterij 3
8 doktorat 0
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 43

SPOL Spol

Vrednost 48 Frekvenca
1 moški 100
2 ženski 201
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

PARLA1 Še nekaj vprašanj o aktualni temi...Kako bi ocenili delo parlamenta v tem mandatu? Kot bolj dobro ali kot bolj slabo

Vrednost 57 Frekvenca
1 bolj dobro 91
2 bolj slabo 151
97 drugo 0
98 zavrnil 5
99 ne vem 54

PARLA1D Bi delo parlamenta ocenili kot dobro ali kot zelo dobro?

Vrednost 66 Frekvenca
1 dobro 89
2 zelo dobro 2
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 210

PARLA1S Bi delo parlamenta ocenili kot slabo ali kot zelo slabo?

Vrednost 75 Frekvenca
1 slabo 115
2 zelo slabo 35
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
SYSMISS 150

PARLA2 Se je po vašem mnenju ugled parlamenta v zdajšnji sestavi bolj povečal ali se je bolj zmanjšal v primerjavi z ugledom parlamenta v prejšnji sestavi?

Vrednost 84 Frekvenca
1 ugled se je bolj dvignil 123
2 ugled je bolj padel 71
3 enako kot prej 46
97 drugo 0
98 zavrnil 5
99 ne vem 56

PARLAM3 Kaj je po vašem mnenju največja slabost sedanjega parlamenta?

Vrednost 93 Frekvenca
1 sprejeti zakoni, ki so slabi 0
2 dolge in neplodne razprave 36
3 prepiranje poslancev- polemike in replike 55
4 predolga zasedanja, seje 0
5 odsotnost poslancev s seje 1
6 preveč politike, premalo življenskih vprašanj. 16
8 županski lobiji 1
9 naredijo malo za narod, veliko pa zase 25
10 nesmiselno zapravljanje denarja 0
11 zač etih stvari ne dokončajo 0
12 metanje polen pod noge 0
13 vse je slabo 3
14 basanje denarja v svoj žep 0
15 vladajoča stranka ima veliko premoč 15
16 veliko govorijo, naredijo pa nič 0
17 popuščanje v našo škodo 12
18 slabo so povezani 0
19 imajo prevelike plače 0
20 preveč časa posvetijo nepomembnim zadevam 0
21 nestrpnost 1
22 počasno sprejemanje dobrih zakonov 0
23 neupoštevanje ljudstva 1
24 premajhno obveščanje javnosti 1
25 premalo jih je strokovno usposobljenih 0
26 mečejo pesek v oči 0
27 neažurnost 0
28 ne moti nič 1
29 ni demokracije 1
30 neresnost poslancev 0
31 nepremišljene odločitve 24
32 nepoštenost poslancev 0
33 pravna država ne deluje 1
34 sprejemajo čudne zakone 1
35 poslanci se preveč menjavajo 1
36 nimajo dorečenega poslovnika 1
37 neidentificirano 1
38 NE MISLIJO NA DELAVCE 2
97 DRUGO- VPIŠITE (SAMO ENO) 1
98 zavrnil 1
99 ne vem 99

PARLAM4 Slabosti parlamenta - nestrukturirani odgovori.

WRAKIN2 Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
301 0.120854 5.05666 1 0.81127

Vrednosti spremenljivk od 0.120854 do 5.05666

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). PARLAM01 - Delo parlamenta [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Delo parlamenta: Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). Delo parlamenta [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PARLAM01. https://doi.org/10.17898/ADP_PARLAM01_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si