Delo parlamenta

Basic Study Information

ADP - IDNo: PARLAM01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PARLAM01_V1
Main author(s):
  • Batagelj, Zenel
Co-workers:
  • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Radio-televizija Slovenija

Project number:

no information

Series:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Study Content

Keywords:

delo parlamenta, ugled parlamenta, slabosti parlamenta

Keywords ELSST:
PARLAMENTARNI SISTEM, VLADNA POLITIKA, NOTRANJA POLITIKA, GOSPODARSKA POLITIKA, UGLED

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
parlament


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti mnenja anketiranih o delu parlamenta v tem mandatu, mnjenja o tem, ali se je ugled parlamenta v tej sestavi bolj povečal ali bolj zmanšal v primerjavi z ugledom parlamenta v prejšnji sestavi in katere so njegove slabosti.

Methodology


Collection date: 24 julij 2001 - 26 julij 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 65 let.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 65 let.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PARLAM01 - Delo parlamenta 2001 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 11
  • number of units: 301

Variable list

LETO_R Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 1935 1984 1958.45 14.1155

Valid range from 1935 to 1984

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 22 Frequency
1 januar 27
2 februar 22
3 marec 32
4 april 37
5 maj 27
6 junij 40
7 julij 47
8 avgust 10
9 september 14
10 oktober 16
11 november 17
12 december 12
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Value 31 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 7
2 osnovna šola 53
3 poklicna šola 51
4 štiriletna srednja šola 90
5 višja šola 27
6 visoka šola 27
7 magisterij 3
8 doktorat 0
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 43

LETO_R Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 1935 1984 1958.45 14.1155

Valid range from 1935 to 1984

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 210 Frequency
1 januar 27
2 februar 22
3 marec 32
4 april 37
5 maj 27
6 junij 40
7 julij 47
8 avgust 10
9 september 14
10 oktober 16
11 november 17
12 december 12
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Value 39 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 7
2 osnovna šola 53
3 poklicna šola 51
4 štiriletna srednja šola 90
5 višja šola 27
6 visoka šola 27
7 magisterij 3
8 doktorat 0
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 43

SPOL Spol

Value 48 Frequency
1 moški 100
2 ženski 201
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

PARLA1 Še nekaj vprašanj o aktualni temi...Kako bi ocenili delo parlamenta v tem mandatu? Kot bolj dobro ali kot bolj slabo

Value 57 Frequency
1 bolj dobro 91
2 bolj slabo 151
97 drugo 0
98 zavrnil 5
99 ne vem 54

PARLA1D Bi delo parlamenta ocenili kot dobro ali kot zelo dobro?

Value 66 Frequency
1 dobro 89
2 zelo dobro 2
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 210

PARLA1S Bi delo parlamenta ocenili kot slabo ali kot zelo slabo?

Value 75 Frequency
1 slabo 115
2 zelo slabo 35
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
SYSMISS 150

PARLA2 Se je po vašem mnenju ugled parlamenta v zdajšnji sestavi bolj povečal ali se je bolj zmanjšal v primerjavi z ugledom parlamenta v prejšnji sestavi?

Value 84 Frequency
1 ugled se je bolj dvignil 123
2 ugled je bolj padel 71
3 enako kot prej 46
97 drugo 0
98 zavrnil 5
99 ne vem 56

PARLAM3 Kaj je po vašem mnenju največja slabost sedanjega parlamenta?

Value 93 Frequency
1 sprejeti zakoni, ki so slabi 0
2 dolge in neplodne razprave 36
3 prepiranje poslancev- polemike in replike 55
4 predolga zasedanja, seje 0
5 odsotnost poslancev s seje 1
6 preveč politike, premalo življenskih vprašanj. 16
8 županski lobiji 1
9 naredijo malo za narod, veliko pa zase 25
10 nesmiselno zapravljanje denarja 0
11 zač etih stvari ne dokončajo 0
12 metanje polen pod noge 0
13 vse je slabo 3
14 basanje denarja v svoj žep 0
15 vladajoča stranka ima veliko premoč 15
16 veliko govorijo, naredijo pa nič 0
17 popuščanje v našo škodo 12
18 slabo so povezani 0
19 imajo prevelike plače 0
20 preveč časa posvetijo nepomembnim zadevam 0
21 nestrpnost 1
22 počasno sprejemanje dobrih zakonov 0
23 neupoštevanje ljudstva 1
24 premajhno obveščanje javnosti 1
25 premalo jih je strokovno usposobljenih 0
26 mečejo pesek v oči 0
27 neažurnost 0
28 ne moti nič 1
29 ni demokracije 1
30 neresnost poslancev 0
31 nepremišljene odločitve 24
32 nepoštenost poslancev 0
33 pravna država ne deluje 1
34 sprejemajo čudne zakone 1
35 poslanci se preveč menjavajo 1
36 nimajo dorečenega poslovnika 1
37 neidentificirano 1
38 NE MISLIJO NA DELAVCE 2
97 DRUGO- VPIŠITE (SAMO ENO) 1
98 zavrnil 1
99 ne vem 99

PARLAM4 Slabosti parlamenta - nestrukturirani odgovori.

WRAKIN2 Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 0.120854 5.05666 1 0.81127

Valid range from 0.120854 to 5.05666

Materials of the Study

  1. Batagelj, Zenel (2001). PARLAM01 - Delo parlamenta [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Delo parlamenta: Aktualno [rezultati].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Batagelj, Z. (2003). Delo parlamenta [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PARLAM01. https://doi.org/10.17898/ADP_PARLAM01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si