O raziskavah

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

« Raziskovalni podatki predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in z analizo omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno naravnanih zaključkov.«

Štebe, Bezjak in Vipavc Brvar: Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop: Priročnik za raziskovalce (2015)

Raziskave v katalogu ADP so sestavljene iz podatkov, metapodatkov in spremnega gradiva, ki je potrebno za razumevanje vsebine in metodologije raziskave ter nastanka podatkov. Raziskave so opisane na enoten način, pri katerem uporabljamo elemente mednarodne specifikacije DDI-C.

Primarna naloga podatkovnih središč, kakršno je ADP, je ohranjanje podatkov ter spremnih gradiv in posredovanje le-teh za potrebe druge rabe.

Da bi podatke lahko uporabili v čim širše namene, v ADP sledimo t.i. “FAIR” načelom:

F - findable: podatke je mogoče najti,

A - accessible: podatki so dostopni,

I - interoperable: podatke je mogoče povezati z drugimi podatki,

R- re-usable: podatke je mogoče ponovno uporabiti.

 

V Katalogu ADP najdete raziskave, ki pokrivajo najrazličnejša vsebinska področja. Uporabiti jih je mogoče za področno ali interdisciplinarno raziskovanje, v časovni točki ali za potrebe longitudinalnega raziskovanja in povezovanje raziskovalnih podatkov s podatki iz drugih virov (npr. administrativni podatki).

Več o vsebinskih področjih, vrstah podatkov in spremnih gradivih, ki so dostopni v ADP, preberite v nadaljevanju. Seznanite se z iskanjem in dostopom do raziskav, različnimi možnostmi njihove uporabe ter z morebitnimi omejitvami pri uporabi posameznih raziskav.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. O raziskavah. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/raziskave/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2009, Družbena neenakost IV, Ni podatka

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si