Slovensko javno mnenje 1992/1: Mednarodna raziskava vrednot

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM921
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM921_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
 • World Values Study Group
Co-workers:
 • Ramovš, Jože
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; februar 1992)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • WVS/Mednarodna raziskava vrednot. European/World Values Study.

  Raziskava je zasnovana na konceptu Evropske raziskave vrednot (Ruud de Moor, Univerza v Tilburgu) oz. njene širše svetovne različice, ki se ponavlja v 5 ali 10 letnih razmikih od leta 1981 dalje (koordinacija projekta: Ronald Inglehart, Institut for Social Research, University of Michigan). Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta SJM zagotavlja podatke od leta 1991 dalje. Namen mednarodne raziskave je spremljanje sprememb in primerjalno raziskovanje vrednot in stališč. Področja, ki jih zajema, segajo od vrednot v zvezi z delom, religioznostjo, političnimi usmeritvami pa do družine, vloge žensk in ekologije. Združena datoteka podatkov za obdobje 1981-1983 in 1990-1993 je pod ADP - IDNo: WVS_92. Naslednji koraki raziskave so bili izvedeni okrog 1995 kot WVS in 1999 kot EVS.

Study Content

Keywords:

hierarhija vrednot, okoljske vrednote, članstvo v prostovoljnih organizacijah, prostovoljno delo, etnična distanca, zdravje in počutje, odnos do neenakosti, odnos do dela in nagrajevanja, odnos do zaposlenosti žensk, smisel življenja, moralne vrednote, religioznost, odnos do vloge cerkve v družbi, odnos do boga, družinske vrednote, odnos do otrok, delitev vlog v družini, vzgoja, splav, politična aktivnost in politična kultura, upravljanje podjetij, socialna vloga države, hierarhija družbenih ciljev, zaupanje institucijam, odnos do družbenih gibanj, pojmovanje zakonitosti, prostorska identiteta, osebnostne lastnosti, strankarske simpatije

Keywords ELSST:
VREDNOTA, STALIŠČE, ZADOVOLJSTVO, ALKOHOLIZEM, UŽIVANJE ALKOHOLA, POLITIČNO UDEJSTVOVANJE, ocena učinkov pitja alkoholnih pijač, pivske navade, odnos do pijanosti

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
VPRAŠANJA O VREDNOTAH
ALKOHOLIZEM


Abstract:

Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev mednarodne raziskave vrednot, ki predstavlja prvi del vprašalnika. Dodan je samo blok vprašanj na temo alkoholizma, sledi pa mednarodno prirejena demografija. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, glede vloge žensk, ekologije, neenakost, vzgoje otroki ipd. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno. Zabeležena je družbena distanca do različnih marginalnih skupin, raven zadovoljstva v življenju in odnos do dela.

Methodology


Collection date: februar 1992 - februar 1992
Date of production: 1992-2
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM921.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • number of variables: 398
 • number of units: 1034

Variable list

ID

ID

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1030 1
1031 1
1032 1
1033 1

Valid range from 1 to 1033

V1.1A V1.00 VPRAŠANJA O VREDNOTAH V1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

a) delo

Value 22 Frequency
1 zelo pomembna 754
2 precej pomembna 248
3 ne preveč pomembna 16
4 sploh ni pomembna 9
9 ne vem 7

Valid range from 1 to 4

V1.1B V1.00 VPRAŠANJA O VREDNOTAH V1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

b) družina

Value 31 Frequency
1 zelo pomembna 819
2 precej pomembna 176
3 ne preveč pomembna 14
4 sploh ni pomembna 7
9 ne vem 18

Valid range from 1 to 4

ID

ID

Value 1398 Frequency
1 1
2 1
3 1
1030 1
1031 1
1032 1
1033 1

Valid range from 1 to 1033

V1.1A V1.00 VPRAŠANJA O VREDNOTAH V1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

a) delo

Value 2397 Frequency
1 zelo pomembna 754
2 precej pomembna 248
3 ne preveč pomembna 16
4 sploh ni pomembna 9
9 ne vem 7

Valid range from 1 to 4

V1.1B V1.00 VPRAŠANJA O VREDNOTAH V1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

b) družina

Value 3396 Frequency
1 zelo pomembna 819
2 precej pomembna 176
3 ne preveč pomembna 14
4 sploh ni pomembna 7
9 ne vem 18

Valid range from 1 to 4

V1.1C V1.00 VPRAŠANJA O VREDNOTAH V1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

c) prijatelji in znanci

Value 4395 Frequency
1 zelo pomembna 386
2 precej pomembna 465
3 ne preveč pomembna 162
4 sploh ni pomembna 11
9 ne vem 10

Valid range from 1 to 4

V1.1D V1.00 VPRAŠANJA O VREDNOTAH V1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

d) prosti čas

Value 5394 Frequency
1 zelo pomembna 278
2 precej pomembna 465
3 ne preveč pomembna 232
4 sploh ni pomembna 29
9 ne vem 30

Valid range from 1 to 4

V1.1E V1.00 VPRAŠANJA O VREDNOTAH V1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

e) politika

Value 6393 Frequency
1 zelo pomembna 68
2 precej pomembna 181
3 ne preveč pomembna 486
4 sploh ni pomembna 258
9 ne vem 41

Valid range from 1 to 4

V1.1F V1.00 VPRAŠANJA O VREDNOTAH V1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

f) vera

Value 7392 Frequency
1 zelo pomembna 171
2 precej pomembna 258
3 ne preveč pomembna 329
4 sploh ni pomembna 228
9 ne vem 48

Valid range from 1 to 4

V1.2

V1.02 KADAR SE SESTANETE S SVOJIMI PRIJATELJI, ALI RAZPRAVLJATE O POLITIKI POGOSTO, VČASIH ALI NIKOLI?

Value 8391 Frequency
1 pogosto 228
2 včasih 616
3 nikoli 186
9 ne vem 4

Valid range from 1 to 3

V1.3

V1.03 KADAR IMATE O NEKI STVARI TRDNO MNENJE, ALI KDAJ SKUŠATE PREPRIČATI SVOJE PRIJATELJE, SORODNIKE ALI SODELAVCE, NAJ TUDI ONI SPREJMEJO VAŠE MNENJE? (Če da) ALI SE TO ZGODI POGOSTO, OD ČASA DO ČASA ALI LE REDKOKDAJ?

Value 9390 Frequency
1 pogosto 101
2 od časa do časa 356
3 le redkokdaj 276
4 nikoli 273
9 ne vem 26
8 2

Valid range from 1 to 4

V1.4A V1.04 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z OKOLJEM. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, JI NASPROTUJETE ALI JI MOČNO NASPROTUJETE? (Prebrati vsako trditev ter obkrožiti en ustrezen odgovor)

a) dal bi del svojega dohodka, če bi bil prepričan, da bo ta denar uporabljen za preprečevanje onesnaževanja okolja

Value 10389 Frequency
1 močno soglašam 207
2 soglašam 640
3 nasprotujem 77
4 močno nasprotujem 31
9 ne vem 78
8 1

Valid range from 1 to 4

V1.4B V1.04 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z OKOLJEM. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, JI NASPROTUJETE ALI JI MOČNO NASPROTUJETE? (Prebrati vsako trditev ter obkrožiti en ustrezen odgovor)

b) pristal bi na povečanje davkov, če bi bil na ta način pridobljen denar uporabljen za preprečevanje onesnaževanja okolja

Value 11388 Frequency
1 močno soglašam 122
2 soglašam 516
3 nasprotujem 224
4 močno nasprotujem 57
9 ne vem 114
8 1

Valid range from 1 to 4

V1.4C V1.04 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z OKOLJEM. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, JI NASPROTUJETE ALI JI MOČNO NASPROTUJETE? (Prebrati vsako trditev ter obkrožiti en ustrezen odgovor)

c) vlada mora zmanjšati onesnaževanje okolja, toda mene to ne sme stati nič

Value 12387 Frequency
1 močno soglašam 155
2 soglašam 342
3 nasprotujem 363
4 močno nasprotujem 32
9 ne vem 140
8 2

Valid range from 1 to 4

V1.4D V1.04 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z OKOLJEM. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, JI NASPROTUJETE ALI JI MOČNO NASPROTUJETE? (Prebrati vsako trditev ter obkrožiti en ustrezen odgovor)

d) zaradi vsega govorjenja o onesnaževanjuju okolja postajajo ljudje samo zaskrbljeni

Value 13386 Frequency
1 močno soglašam 213
2 soglašam 566
3 nasprotujem 123
4 močno nasprotujem 21
9 ne vem 110
8 1

Valid range from 1 to 4

V1.4E V1.04 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z OKOLJEM. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, JI NASPROTUJETE ALI JI MOČNO NASPROTUJETE? (Prebrati vsako trditev ter obkrožiti en ustrezen odgovor)

e) če se v Sloveniji hočemo spopasti z nezaposlenostjo, se pač moramo sprijazniti s problemi okolja

Value 14385 Frequency
1 močno soglašam 109
2 soglašam 392
3 nasprotujem 252
4 močno nasprotujem 59
9 ne vem 220
8 2

Valid range from 1 to 4

V1.4F V1.04 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z OKOLJEM. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, JI NASPROTUJETE ALI JI MOČNO NASPROTUJETE? (Prebrati vsako trditev ter obkrožiti en ustrezen odgovor)

f) zaščita okolja in boj proti onesnaževanju nista tako nujno potrebna, kot se pogosto zatrjuje

Value 15384 Frequency
1 močno soglašam 65
2 soglašam 214
3 nasprotujem 492
4 močno nasprotujem 134
9 ne vem 127
8 2

Valid range from 1 to 4

V1.5

V1.05 GLEDANO V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE...

Value 16383 Frequency
1 zelo srečni 90
2 precej srečni 478
3 ne preveč srečni 374
4 sploh niste srečni 43
9 ne vem 49

Valid range from 1 to 4

V1.6AA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

aA) službe (servisi) socialnega skrbstva za starejše ljudi, za ljudi v stiski, za invalide in drugače prizadete ljudi

Value 17382 Frequency
1 (izbere) 15
0 (ne izbere) 1019
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6AB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

aB) službe (servisi) socialnega skrbstva za starejše ljudi, za ljudi v stiski, za invalide in drugače prizadete ljudi

Value 18381 Frequency
1 (izbere) 14
0 (ne izbere) 1020
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6BA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

bA) verske ali cerkvene organizacije

Value 19380 Frequency
1 (izbere) 28
0 (ne izbere) 1006
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6BB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

bB) verske ali cerkvene organizacije

Value 20379 Frequency
1 (izbere) 21
0 (ne izbere) 1013
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6CA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

cA) dejavnosti na področju izobraževanja, umetnosti, glasbe ali kulture

Value 21378 Frequency
1 (izbere) 34
0 (ne izbere) 1000
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6CB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

cB) dejavnosti na področju izobraževanja, umetnosti, glasbe ali kulture

Value 22377 Frequency
1 (izbere) 33
0 (ne izbere) 1001
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6DA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

dA) sindikati

Value 23376 Frequency
1 (izbere) 199
0 (ne izbere) 835
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6DB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

dB) sindikati

Value 24375 Frequency
1 (izbere) 18
0 (ne izbere) 1016
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6EA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

eA) politične stranke ali skupine

Value 25374 Frequency
1 (izbere) 34
0 (ne izbere) 1000
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6EB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

eB) politične stranke ali skupine

Value 26373 Frequency
1 (izbere) 13
0 (ne izbere) 1021
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6FA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

fA) dejavnosti v lokalni skupnosti, na primer v zvezi z revščino, zaposlovanjem, stanovanji, begunci ipd. (npr. Rdeči križ)

Value 27372 Frequency
1 (izbere) 60
0 (ne izbere) 974
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6FB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

fB) dejavnosti v lokalni skupnosti, na primer v zvezi z revščino, zaposlovanjem, stanovanji, begunci ipd. (npr. Rdeči križ)

Value 28371 Frequency
1 (izbere) 28
0 (ne izbere) 1006
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6GA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

gA) človekove pravice ali razvoj tretjega sveta

Value 29370 Frequency
1 (izbere) 1
0 (ne izbere) 1033
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6GB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

gB) človekove pravice ali razvoj tretjega sveta

Value 30369 Frequency
1 (izbere) 5
0 (ne izbere) 1029
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6HA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

hA) ohranjanje okolja, zaščita okolja, ekologija

Value 31368 Frequency
1 (izbere) 18
0 (ne izbere) 1016
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6HB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

hB) ohranjanje okolja, zaščita okolja, ekologija

Value 32367 Frequency
1 (izbere) 15
0 (ne izbere) 1019
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6IA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

iA) poklicna združenja

Value 33366 Frequency
1 (izbere) 61
0 (ne izbere) 973
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6IB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

iB) poklicna združenja

Value 34365 Frequency
1 (izbere) 22
0 (ne izbere) 1012
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6JA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

jA) delo z mladino (skavti, taborniki mladinski klubi itd.)

Value 35364 Frequency
1 (izbere) 20
0 (ne izbere) 1014
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6JB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

jB) delo z mladino (skavti, taborniki mladinski klubi itd.)

Value 36363 Frequency
1 (izbere) 14
0 (ne izbere) 1020
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6KA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

kA) šport in rekreacija

Value 37362 Frequency
1 (izbere) 86
0 (ne izbere) 948
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6KB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

kB) šport in rekreacija

Value 38361 Frequency
1 (izbere) 31
0 (ne izbere) 1003
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6LA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

lA) ženske skupine

Value 39360 Frequency
1 (izbere) 3
0 (ne izbere) 1031
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6LB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

lB) ženske skupine

Value 40359 Frequency
1 (izbere) 2
0 (ne izbere) 1032
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6MA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

mA) mirovno gibanje

Value 41358 Frequency
1 (izbere) 1
0 (ne izbere) 1033
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6MB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

mB) mirovno gibanje

Value 42357 Frequency
1 (izbere) 3
0 (ne izbere) 1031
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6NA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

nA) pravice in zaščita živali

Value 43356 Frequency
1 (izbere) 6
0 (ne izbere) 1028
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6NB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

nB) pravice in zaščita živali

Value 44355 Frequency
1 (izbere) 6
0 (ne izbere) 1028
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6OA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

oA) prostovoljne organizazcije, ki se ukvarjajo s skrbjo za zdravje

Value 45354 Frequency
1 (izbere) 12
0 (ne izbere) 1022
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6OB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

oB) prostovoljne organizazcije, ki se ukvarjajo s skrbjo za zdravje

Value 46353 Frequency
1 (izbere) 6
0 (ne izbere) 1028
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6PA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

pA) druge skupine

Value 47352 Frequency
1 (izbere) 47
0 (ne izbere) 987
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6PB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

pB) druge skupine

Value 48351 Frequency
1 (izbere) 27
0 (ne izbere) 1007
9 ne vem 0

Valid range from 0 to 1

V1.6ANOB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

V1.6ANOB

Value 49350 Frequency
1 nobena 635
0 0 399

Valid range from 0 to 1

V1.6ANEV V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

V1.6ANEV

Value 50349 Frequency
9 ne vem 6
0 0 1028

Valid range from 0 to 9

V1.6BNOB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

V1.6BNOB

Value 51348 Frequency
1 nobena 877
0 0 157

Valid range from 0 to 1

V1.6BNEV V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

V1.6BNEV

Value 52347 Frequency
9 ne vem 7
0 0 1026
8 b. o. 1

Valid range from 0 to 9

V1.7A (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

a) občutek solidarnosti z revnimi in oškodovanimi

Value 53346 Frequency
1 1-sploh ni pomembno 44
2 2 6
3 3 15
4 4 16
5 5-zelo pomembno 40
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 25
9 ne vem 11

Valid range from 1 to 5

V1.7B (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

b) sočutje z ljudmi v stiski

Value 54345 Frequency
1 1-sploh ni pomembno 31
2 2 4
3 3 14
4 4 19
5 5-zelo pomembno 51
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 25
9 ne vem 13

Valid range from 1 to 5

V1.7C (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

c) priložnost, da se lahko za nekaj oddolžim, da lahko nekaj dobrega povrnem

Value 55344 Frequency
1 1-sploh ni pomembno 28
2 2 8
3 3 22
4 4 19
5 5-zelo pomembno 40
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 25
9 ne vem 15

Valid range from 1 to 5

V1.7D (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

d) občutek dolžnosti, moralne obveznosti

Value 56343 Frequency
1 1-sploh ni pomembno 20
2 2 11
3 3 18
4 4 29
5 5-zelo pomembno 48
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 25
9 ne vem 6

Valid range from 1 to 5

V1.7E (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

e) da sem se lahko poistovetil z ljudmi, ki so trpeli

Value 57342 Frequency
1 1-sploh ni pomembno 57
2 2 10
3 3 14
4 4 15
5 5-zelo pomembno 15
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 27
9 ne vem 19

Valid range from 1 to 5

V1.7F (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

f) imel sem čas, hotel sem nekaj vrednega postoriti

Value 58341 Frequency
1 1-sploh ni pomembno 31
2 2 6
3 3 22
4 4 25
5 5-zelo pomembno 36
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 24
9 ne vem 13

Valid range from 1 to 5

V1.7G (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

g) samo zaradi svojega osebnega zadovoljstva

Value 59340 Frequency
1 1-sploh ni pomembno 51
2 2 17
3 3 17
4 4 15
5 5-zelo pomembno 29
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 22
9 ne vem 6

Valid range from 1 to 5

V1.7H (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

h) zaradi verskega prepričanja

Value 60339 Frequency
1 1-sploh ni pomembno 88
2 2 5
3 3 7
4 4 3
5 5-zelo pomembno 11
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 26
9 ne vem 17

Valid range from 1 to 5

V1.7I (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

i) da bi pomagal vzbuditi upanje in občutek dostojanstva nesrečnim ljudem

Value 61338 Frequency
1 1-sploh ni pomembno 40
2 2 10
3 3 23
4 4 12
5 5-zelo pomembno 30
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 25
9 ne vem 17

Valid range from 1 to 5

V1.7J (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

j) da bi dal lastni prispevek mojemu kraju

Value 62337 Frequency
1 1-sploh ni pomembno 27
2 2 10
3 3 16
4 4 29
5 5-zelo pomembno 47
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 23
9 ne vem 5

Valid range from 1 to 5

V1.7K (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

k) da bi pripomogel k socialnim in političnim spremembam

Value 63336 Frequency
1 1-sploh ni pomembno 52
2 2 10
3 3 20
4 4 12
5 5-zelo pomembno 23
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 25
9 ne vem 15

Valid range from 1 to 5

V1.7L (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

l) zaradi družabnih razlogov, da bi se srečal z ljudmi

Value 64335 Frequency
1 1-sploh ni pomembno 32
2 2 7
3 3 25
4 4 23
5 5-zelo pomembno 34
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 23
9 ne vem 13

Valid range from 1 to 5

V1.7M (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

m) da bi si pridobil nove veščine in koristne izkušnje

Value 65334 Frequency
1 1-sploh ni pomembno 29
2 2 10
3 3 18
4 4 31
5 5-zelo pomembno 34
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 23
9 ne vem 12

Valid range from 1 to 5

V1.7N (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

n) nisem želel sodelovati, toda nisem mogel odkloniti

Value 66333 Frequency
1 1-sploh ni pomembno 87
2 2 5
3 3 7
4 4 4
5 5-zelo pomembno 5
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 26
9 ne vem 23

Valid range from 1 to 5

V1.8A V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

a) ljudje, ki so bili sodno kaznovani

Value 67332 Frequency
1 je izbral 386
2 ni izbral 621
8 27

Valid range from 1 to 2

V1.8B V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

b) ljudje druge rase

Value 68331 Frequency
1 je izbral 409
2 ni izbral 603
8 22

Valid range from 1 to 2

V1.8C V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

c) levi skrajneži

Value 69330 Frequency
1 je izbral 323
2 ni izbral 689
8 22

Valid range from 1 to 2

V1.8D V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

d) pijanci

Value 70329 Frequency
1 je izbral 460
2 ni izbral 563
8 11

Valid range from 1 to 2

V1.8E V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

e) desni skrajneži

Value 71328 Frequency
1 je izbral 339
2 ni izbral 672
8 23

Valid range from 1 to 2

V1.8F V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

f) ljudje z velikimi družinami

Value 72327 Frequency
1 je izbral 411
2 ni izbral 599
8 24

Valid range from 1 to 2

V1.8G V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

g) čustveno nestabilni ljudje

Value 73326 Frequency
1 je izbral 375
2 ni izbral 636
8 23

Valid range from 1 to 2

V1.8H V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

h) Muslimani

Value 74325 Frequency
1 je izbral 389
2 ni izbral 625
8 20

Valid range from 1 to 2

V1.8I V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

i) imigranti/tuji delavci

Value 75324 Frequency
1 je izbral 410
2 ni izbral 598
8 26

Valid range from 1 to 2

V1.8J V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

j) ljudje z AIDS-om

Value 76323 Frequency
1 je izbral 421
2 ni izbral 591
8 22

Valid range from 1 to 2

V1.8K V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

k) narkomani

Value 77322 Frequency
1 je izbral 484
2 ni izbral 537
8 13

Valid range from 1 to 2

V1.8L V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

l) homoseksualci

Value 78321 Frequency
1 je izbral 440
2 ni izbral 580
8 14

Valid range from 1 to 2

V1.8M V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

m) Židje

Value 79320 Frequency
1 je izbral 385
2 ni izbral 625
8 24

Valid range from 1 to 2

V1.8N V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

n) Romi

Value 80319 Frequency
1 je izbral 434
2 ni izbral 581
8 19

Valid range from 1 to 2

V1.9

V1.09 KAKO BI NASPLOH OPISALI SVOJE ZDRAVSTVENO STANJE V TEH DNEH? ALI BI REKLI, DA JE...

Value 81318 Frequency
1 zelo dobro 96
2 dobro 345
3 kar v redu 385
4 slabo 166
5 zelo slabo 39
9 ne vem 3

Valid range from 1 to 5

V1.10A V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

a) bili posebno razgreti, ali vas je nekaj posebej zanimalo

Value 82317 Frequency
1 DA 516
2 NE 516
8 2

Valid range from 1 to 2

V1.10B V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

b) tako nemirni, da niste mogli dolgo vzdržati na istem mestu

Value 83316 Frequency
1 DA 264
2 NE 768
8 2

Valid range from 1 to 2

V1.10C V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

c) ponosni, ker vas je nekdo pohvalil za nekaj, kar ste naredili

Value 84315 Frequency
1 DA 410
2 NE 621
8 3

Valid range from 1 to 2

V1.10D V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

d) zelo osamljeni ali daleč od ljudi

Value 85314 Frequency
1 DA 109
2 NE 924
8 1

Valid range from 1 to 2

V1.10E V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

e) zadovoljni, ker ste končali neko delo

Value 86313 Frequency
1 DA 782
2 NE 251
8 1

Valid range from 1 to 2

V1.10F V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

f) zdolgočaseni

Value 87312 Frequency
1 DA 134
2 NE 899
8 1

Valid range from 1 to 2

V1.10G V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

g) v sedmih nebesih, z občutkom, da je življenje čudovito

Value 88311 Frequency
1 DA 151
2 NE 881
8 2

Valid range from 1 to 2

V1.10H V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

h) obupani, pobiti ali zelo nesrečni

Value 89310 Frequency
1 DA 133
2 NE 900
8 1

Valid range from 1 to 2

V1.10I V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

i) imeli občutek, da so stvari potekale tako, kot ste si želeli

Value 90309 Frequency
1 DA 550
2 NE 482
8 2

Valid range from 1 to 2

V1.10J V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

j) prizadeti, ker vas je nekdo kritiziral

Value 91308 Frequency
1 DA 188
2 NE 845
8 1

Valid range from 1 to 2

V1.11

V1.11 NASPLOH, ALI BI REKLI, DA VEČINI LJUDI LAHKO ZAUPAMO, ALI DA NE SMEMO BITI PREVEČ ZAUPLJIVI Z LJUDMI?

Value 92307 Frequency
1 večini ljudi lahko zaupamo 169
2 ne smemo biti preveč zaupljivi 802
3 ne vem 62
8 1

Valid range from 1 to 2

V1.12

V1.12 NEKATERI LJUDJE IMAJO OBČUTEK, DA LAHKO DOCELA SVOBODNO IZBIRAJO NAČIN ŽIVLJENJA IN GA NADZORUJEJO, DRUGI PA IMAJO OBČUTEK, DA TISTO, KAR SAMI POČNEJO, NIMA DEJANSKEGA VPLIVA NA TO, KAR SE JIM ZARES ZGODI. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO TE LESTVICE POKAŽETE, KOLIKO SVOBODE IZBIRE IN MOŽNOSTI NADZORA NAD SVOJIM ŽIVLJENJEM OBČUTITE VI SAMI?

Value 93306 Frequency
1 1-sploh nič 22
2 2 17
3 3 31
4 4 53
5 5 262
6 6 149
7 7 119
8 8 151
9 9 50
10 10-v veliki meri 105
99 ne vem 73
98 2

Valid range from 1 to 10

V1.13

V1.13 ČE OCENJUJETE NASPLOH, KAKO STE V TEH DNEH ZADOVOLJNI S SVOJIM ŽIVLJENJEM KOT CELOTO? PROSIMO, UPORABITE TO LESTVICO.

Value 94305 Frequency
1 1-nezadovoljen 32
2 2 20
3 3 63
4 4 61
5 5 209
6 6 161
7 7 149
8 8 169
9 9 59
10 10-zadovoljen 99
99 ne vem 12

Valid range from 1 to 10

V1.14BA

V1.14A ZAKAJ SO V SLOVENIJI TUDI LJUDJE, KI ŽIVIJO V POMANKANJU? TU SO NAPISANI ŠTIRJE MOŽNI RAZLOGI ZA TO. KATERI OD NJIH JE PO VAŠI OCENI NAJBOLJ POMEMBEN? (le en odgovor pri A )

Value 95304 Frequency
1 ker nimajo sreče 113
2 zaradi lenobe in ker imajo premalo močno voljo 222
3 zaradi nepravičnosti v naši družbi 412
4 to je neizogibna stran modernega napredka 153
5 nobeden od teh razlogov 42
9 ne vem 92

Valid range from 1 to 5

V1.14BB

V1.14B IN KATERI OD RAZLOGOV JE PO VAŠI OCENI DRUGI NAJBOLJ POMEMBEN? (le en odgovor pri B)

Value 96303 Frequency
1 ker nimajo sreče 132
2 zaradi lenobe in ker imajo premalo močno voljo 203
3 zaradi nepravičnosti v naši družbi 233
4 to je neizogibna stran modernega napredka 199
5 nobeden od teh razlogov 62
9 ne vem 195
8 10

Valid range from 1 to 5

V1.15A V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

a) dobro plačilo

Value 97302 Frequency
1 (izbere) 847
0 (ne izbere) 187

Valid range from 0 to 1

V1.15B V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

b) prijetni ljudje, s katerimi delaš

Value 98301 Frequency
1 (izbere) 844
0 (ne izbere) 190

Valid range from 0 to 1

V1.15C V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

c) ne preveč pritiska

Value 99300 Frequency
1 (izbere) 499
0 (ne izbere) 535

Valid range from 0 to 1

V1.15D V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

d) dobra zanesljivost zaposlitve

Value 100299 Frequency
1 (izbere) 754
0 (ne izbere) 280

Valid range from 0 to 1

V1.15E V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

e) dobre možnosti za napredovanje

Value 101298 Frequency
1 (izbere) 646
0 (ne izbere) 388

Valid range from 0 to 1

V1.15F V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

f) delo je tako, da ga ljudje na splošno spoštujejo

Value 102297 Frequency
1 (izbere) 612
0 (ne izbere) 422

Valid range from 0 to 1

V1.15G V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

g) delo se začne v zgodnjih urah

Value 103296 Frequency
1 (izbere) 404
0 (ne izbere) 630

Valid range from 0 to 1

V1.15H V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

h) priložnost, da pokažeš inicijativo

Value 104295 Frequency
1 (izbere) 573
0 (ne izbere) 461

Valid range from 0 to 1

V1.15I V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

i) delo je koristno za družbo

Value 105294 Frequency
1 (izbere) 651
0 (ne izbere) 383

Valid range from 0 to 1

V1.15J V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

j) dolge počitnice, veliko dopusta

Value 106293 Frequency
1 (izbere) 299
0 (ne izbere) 735

Valid range from 0 to 1

V1.15K V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

k) da srečuješ ljudi

Value 107292 Frequency
1 (izbere) 581
0 (ne izbere) 453

Valid range from 0 to 1

V1.15L V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

l) delo, kjer čutiš, da lahko nekaj dosežeš

Value 108291 Frequency
1 (izbere) 730
0 (ne izbere) 304

Valid range from 0 to 1

V1.15M V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

m) odgovorno delo

Value 109290 Frequency
1 (izbere) 543
0 (ne izbere) 491

Valid range from 0 to 1

V1.15N V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

n) zanimivo delo

Value 110289 Frequency
1 (izbere) 787
0 (ne izbere) 247

Valid range from 0 to 1

V1.15O V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

o) delo, ki ustreza sposobnostim posameznika

Value 111288 Frequency
1 (izbere) 630
0 (ne izbere) 404

Valid range from 0 to 1

V1.15NIC

V1.15NIC

Value 112287 Frequency
1 (izbere) 18
0 (ne izbere) 1016

Valid range from 0 to 1

V1.16

(za zaposlene) V1.16 ALI STE KAJ PONOSNI NA DELO, KI GA OPRAVLJATE? (Prebrati odgovore)

Value 113286 Frequency
1 zelo ponosen 162
2 precej ponosen 278
3 le malo ponosen 106
4 nič nisem ponosen 17
5 ni zaposlen 438
9 ne vem 21
8 12

Valid range from 1 to 5

V1.17

(za zaposlene) V1.17 KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z VAŠIM DELOM (ZAPOSLITVIJO)?

Value 114285 Frequency
1 1-nezadovoljen 11
2 2 6
3 3 18
4 4 20
5 5 76
6 6 56
7 7 98
8 8 127
9 9 59
10 10-zadovoljen 104
97 ni zaposlen 438
99 ne vem 7
98 14

Valid range from 1 to 10

V1.18

(za zaposlene) V1.18 KOLIKO STE PRI SVOJEM DELU SVOBODNI PRI SREJEMANJU ODLOČITEV? PROSIMO, UPORABITE SPODNJO LESTVICO KOT PRIPOMOČEK.

Value 115284 Frequency
1 1-čisto nič svoboden 55
2 2 27
3 3 48
4 4 25
5 5 101
6 6 46
7 7 66
8 8 80
9 9 54
10 10-v veliki meri svoboden 74
97 ni zaposlen 438
99 ne vem 6
98 14

Valid range from 1 to 10

V1.19

(VPRAŠATI VSE) V1.19 TU JE NEKAJ TRDITEV O TEM, ZAKAJ LJUDJE DELAJO. NE GLEDE NA TO, ALI STE VI ZAPOSLENI ALI NE, POVEJTE, KATERA OD TEH TRDITEV VAM JE NAJBLIŽJA?

Value 116283 Frequency
1 delo je neke vrste poslovna pogodba. Čim večjo plačo dobim, toliko več naredim. Če mi plačajo manj, naredim manj. 125
2 vedno se bom trudil narediti, kot najbolje znam, ne glede na plačilo. 299
3 da zaslužiš za življenje, moraš delati. Ne bi delal, če ne bi moral. 170
4 rad delam, toda ne pustim, da bi to prišlo navzkriž z mojim življenjem na drugih področjih. 153
5 rad delam in delo je najbolj pomembna stvar v mojem življenju. 229
6 nikoli nisem delal za plačilo. 15
9 ne vem 33
8 10

Valid range from 1 to 6

V1.20

V1.20 PREDSTAVLJAJTE SI DVE TAJNICI ENAKIH LET, KI OPRAVLJATA PRAKTIČNO ENAKO DELO. PRVA TAJNICA UGOTOVI, DA DRUGA ZASLUŽI 00 SLT NA MESEC VEČ KOT ONA SAMA. VENDAR PA JE BOLJE PLAČANA TAJNICA PRI DELU HITREJŠA, VEČ NAREDI IN JE TUDI BOLJ ZANESLJIVA KOT PRVA. ALI JE PO VAŠI OCENI PRAV ALI NI PRAV, DA ENA OD OBEH TAJNIC ZASLUŽI VEČ KOT DRUGA?

Value 117282 Frequency
1 prav je tako 885
2 ni prav tako 87
3 ne vem 62

Valid range from 1 to 2

V1.21

V1.21 VELIKO SE RAZPRAVLJA O TEM, KAKO BI BILO TREBA UPRAVLJATI PODJETJA IN INDUSTRIJO. KATERA OD NASLEDNJIH ŠTIRIH TRDITEV NAJBOLJ USTREZA VAŠEMU OSEBNEMU MNENJU? (Le en odgovor)

Value 118281 Frequency
1 pdjetja naj upravljajo lastniki, ali pa naj lastniki za to nastavijo managerje. 207
2 lastniki in zaposleni v podjetjih bi morali sodelovati pri izbiranju managerjev. 301
3 lastnik podjetij bi morala biti država in ta bi morala postavljala managerje. 59
4 zaposleni bi morali biti lastnik podjetja in oni bi morali izbirati managerje. 242
9 ne vem 223
8 2

Valid range from 1 to 4

V1.22

V1.22 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAKO JE TREBA IZVAJATI NAVODILA, KI JIH DOBIVAJO MED DELOM. NEKATERI PRAVIJO, DA SE JE TREBA DRŽATI NAVODIL PREDPOSTAVLJENIH TUDI TEDAJ, KADAR NE SOGLAŠAJO V CELOTI Z NJIMI, DRUGI PA PRAVIJO, DA JE TREBA POSLUŠATI NAVODILA LE TEDAJ, KADAR SI PREPRIČAN, DA SO PRAVILNA. S KATERIM OD OBEH MNENJ VI SOGLAŠATE?

Value 119280 Frequency
1 treba je ubogati vsa navodila 191
2 najprej moraš biti prepričan, da so navodila pravilna 568
3 to je odvisno od situacije 220
9 ne vem 54
8 1

Valid range from 1 to 3

V1.23A V1.23 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

a) kadar je malo možnosti za zaposlitev, naj imajo pri zaposlovanju moški prednost pred ženskami

Value 120279 Frequency
1 soglašam 288
2 ne soglašam 617
3 niti eno, niti drugo 80
9 ne vem 48
8 1

Valid range from 1 to 3

V1.23B V1.23 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

b) kadar so možnosti za zaposlitev majhne, bi morali prisiliti ljudi, da bi se prej upokojili

Value 121278 Frequency
1 soglašam 560
2 ne soglašam 301
3 niti eno, niti drugo 69
9 ne vem 104

Valid range from 1 to 3

V1.23C V1.23 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

c) kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti prednost Slovenci pred priseljenci

Value 122277 Frequency
1 soglašam 774
2 ne soglašam 148
3 niti eno, niti drugo 56
9 ne vem 55
8 1

Valid range from 1 to 3

V1.23D V1.23 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

d) ni prav, da se nudi delo invalidnim ljudem, če zdravi ne najdejo dela

Value 123276 Frequency
1 soglašam 361
2 ne soglašam 504
3 niti eno, niti drugo 72
9 ne vem 96
8 1

Valid range from 1 to 3

V1.24

V1.24 KAKO STE ZADOVOLJNI S FINANČNIM STANJEM VAŠEGA GOSPODINJSTVA? (Lestvica od 1 do 10)

Value 124275 Frequency
1 1-nezadovoljen 134
2 2 83
3 3 126
4 4 122
5 5 216
6 6 108
7 7 94
8 8 73
9 9 27
10 10-zadovoljen 40
99 ne vem 10
98 1

Valid range from 1 to 10

V1.25

V1.25 ALI KDAJ RAZMIŠLJATE O SMISLU IN NAMENU ŽIVLJENJA?

Value 125274 Frequency
1 pogosto 371
2 včasih 422
3 redkokdaj 127
4 nikoli 95
9 ne vem 19

Valid range from 1 to 4

V1.26

V1.26 ALI KDAJ RAZMIŠLJATE O SMRTI? ALI BI REKLI, DA RAZMIŠLJATE...

Value 126273 Frequency
1 pogosto 76
2 včasih 310
3 redkokdaj 259
4 nikoli 370
9 ne vem 19

Valid range from 1 to 4

V1.27A V1.27 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV O SMILU ŽIVLJENJA. PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH.

a) Življenje ima smisel le zato, ker obstoja Bog.

Value 127272 Frequency
1 soglašam 218
2 ne soglašam 550
3 niti soglašam, niti ne soglašam 156
9 ne vem 110

Valid range from 1 to 3

V1.27B V1.27 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV O SMILU ŽIVLJENJA. PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH.

b) Smisel življenja je v tem, da skušaš iz njega dobiti kar najboljše

Value 128271 Frequency
1 soglašam 829
2 ne soglašam 89
3 niti soglašam, niti ne soglašam 66
9 ne vem 50

Valid range from 1 to 3

V1.27C V1.27 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV O SMILU ŽIVLJENJA. PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH.

c) Smrt je neizogibna, in ni treba, da bi te to skrbelo.

Value 129270 Frequency
1 soglašam 858
2 ne soglašam 86
3 niti soglašam, niti ne soglašam 49
9 ne vem 41

Valid range from 1 to 3

V1.27D V1.27 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV O SMILU ŽIVLJENJA. PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH.

d) Smrt ima smisel le tedaj, če verjameš v Boga

Value 130269 Frequency
1 soglašam 190
2 ne soglašam 634
3 niti soglašam, niti ne soglašam 92
9 ne vem 117
8 1

Valid range from 1 to 3

V1.27E V1.27 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV O SMILU ŽIVLJENJA. PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH.

e) Če si živel svoje življenje, je smrt naraven zaključek tega

Value 131268 Frequency
1 soglašam 895
2 ne soglašam 41
3 niti soglašam, niti ne soglašam 26
9 ne vem 72

Valid range from 1 to 3

V1.27F V1.27 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV O SMILU ŽIVLJENJA. PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH.

f) Po mojem mnenju imata žalost in trpljenje smisel le tedaj, če verjameš v Boga.

Value 132267 Frequency
1 soglašam 197
2 ne soglašam 615
3 niti soglašam, niti ne soglašam 86
9 ne vem 136

Valid range from 1 to 3

V1.27G V1.27 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV O SMILU ŽIVLJENJA. PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH.

g) Življenje nima smisla.

Value 133266 Frequency
1 soglašam 42
2 ne soglašam 910
3 niti soglašam, niti ne soglašam 38
9 ne vem 44

Valid range from 1 to 3

V1.28

V1.28 PREBRAL VAM BOM DVE TRDITVI, KI JIH VČASIH IZREČEJO LJUDJE, KADAR RAZPRAVLJAJO O DOBREM IN ZLEM. KATERA OD NJIJU SE VAM ZDI NAJBLIŽE?

Value 134265 Frequency
1 Med dobrim in zlim je popolnoma jasna ločnica, ki velja za vsakogar, glede na okoliščine. 181
2 Nikoli ne more biti popolnoma jasne ločnice med dobrim in zlim. Kaj je dobro in kaj zlo, je bistveno odvisno od okoliščin v tistem trenutku. 535
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo 129
9 ne vem 187
8 2

Valid range from 1 to 3

V1.29A

V1.29A. ALI PRIPADATE KATERI VEROIZPOVEDI?

Value 135264 Frequency
1 da 759
2 ne 273
8 2

Valid range from 1 to 2

V1.29CB

(če da) V1.29B. KATERI VEROIZPOVEDI PRIPADATE? (Obkrožiti spodaj pri B)

Value 136263 Frequency
1 rimokatoliška cerkev 713
2 evangeličanska cerkev 8
3 ortodoksna, pravoslavna 11
4 druga krščanska 9
5 islamska 16
6 židovska 0
7 drugi 0
0 ni pripadal nobeni 0
9 ni odgovora 4
8 273

Valid range from 1 to 7

V1.29CC

(če ne) V1.29C. ALI STE KDAJ PREJ PRIPADALI KATERI OD VEROIZPOVEDI? (Obkrožite spodaj pri C)

Value 137262 Frequency
1 rimokatoliška cerkev 320
2 evangeličanska cerkev 3
3 ortodoksna, pravoslavna 10
4 druga krščanska 4
5 islamska 11
6 židovska 0
7 drugi 3
0 ni pripadal nobeni 368
9 ni odgovora 315

Valid range from 1 to 7

V1.30

(VPRAŠATI VSE) V1.30 ALI SO VAS DOMA VZGOJILI V RELIGIOZNEM DUHU?

Value 138261 Frequency
1 da 768
2 ne 262
8 4

Valid range from 1 to 2

V1.31

V1.31 ČE NE UPOŠTEVATE POROK, POGREBOV IN KRSTOV, KAKO POGOSTO HODITE V TEH DNEH K VERSKIM OBREDOM?

Value 139260 Frequency
1 več kot enkrat na teden 39
2 enkrat na teden 195
3 enkrat na mesec 126
4 na dan božiča in za veliko noč 169
5 ob drugih posebnih praznikih 58
6 enkrat na leto 65
7 manj pogosto 107
8 nikoli, praktično nikdar 269
9 6

Valid range from 1 to 8

V1.32A V1.32 ALI VI OSEBNO MISLITE, DA JE POMEMBNO OPRAVITI VERSKI OBRED OB KATEREM OD NASLEDNJIH DOGODKOV?

a) rojstvo

Value 140259 Frequency
1 da 740
2 ne 192
9 ne vem 76
8 b. o. 26

Valid range from 1 to 2

V1.32B V1.32 ALI VI OSEBNO MISLITE, DA JE POMEMBNO OPRAVITI VERSKI OBRED OB KATEREM OD NASLEDNJIH DOGODKOV?

b) poroka

Value 141258 Frequency
1 da 708
2 ne 224
9 ne vem 96
8 b. o. 6

Valid range from 1 to 2

V1.32C V1.32 ALI VI OSEBNO MISLITE, DA JE POMEMBNO OPRAVITI VERSKI OBRED OB KATEREM OD NASLEDNJIH DOGODKOV?

c) smrt

Value 142257 Frequency
1 da 757
2 ne 184
9 ne vem 87
8 b. o. 6

Valid range from 1 to 2

V1.33

V1.33 NE GLEDE NA TO, ALI HODITE V CERKEV ALI NE, ALI BI ZASE REKLI, DA STE...

Value 143256 Frequency
1 verni 622
2 neverni 158
3 prepričan ateist 71
9 ne vem 177
8 6

Valid range from 1 to 3

V1.34A V1.34 ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI SODITE, DA VAŠA CERKEV V VAŠI DEŽELI USTREZNO ODGOVARJA NA...(prebrati in nato obkrožiti le en odgovor)

a) moralne probleme in potrebe posameznika

Value 144255 Frequency
1 da 405
2 ne 229
9 ne vem 394
8 b. o. 6

Valid range from 1 to 2

V1.34B V1.34 ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI SODITE, DA VAŠA CERKEV V VAŠI DEŽELI USTREZNO ODGOVARJA NA...(prebrati in nato obkrožiti le en odgovor)

b) probleme družinskega življenja

Value 145254 Frequency
1 da 353
2 ne 298
9 ne vem 376
8 b. o. 7

Valid range from 1 to 2

V1.34C V1.34 ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI SODITE, DA VAŠA CERKEV V VAŠI DEŽELI USTREZNO ODGOVARJA NA...(prebrati in nato obkrožiti le en odgovor)

c) človekove duhovne potrebe

Value 146253 Frequency
1 da 523
2 ne 160
9 ne vem 343
8 b. o. 8

Valid range from 1 to 2

V1.34D V1.34 ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI SODITE, DA VAŠA CERKEV V VAŠI DEŽELI USTREZNO ODGOVARJA NA...(prebrati in nato obkrožiti le en odgovor)

d) socialne probleme, ki dandanes zadevajo našo deželo

Value 147252 Frequency
1 da 330
2 ne 346
9 ne vem 350
8 b. o. 8

Valid range from 1 to 2

V1.35A V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

a) razoroževanju

Value 148251 Frequency
1 da 411
2 ne 447
9 ne vem, b. o. 176

Valid range from 1 to 2

V1.35B V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

b) splavu

Value 149250 Frequency
1 da 212
2 ne 659
9 ne vem, b. o. 163

Valid range from 1 to 2

V1.35C V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

c) problemih tretjega sveta

Value 150249 Frequency
1 da 335
2 ne 403
9 ne vem, b. o. 296

Valid range from 1 to 2

V1.35D V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

d) izvenzakonskih razmerjih

Value 151248 Frequency
1 da 188
2 ne 645
9 ne vem, b. o. 201

Valid range from 1 to 2

V1.35E V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

e) nezaposlenosti

Value 152247 Frequency
1 da 382
2 ne 470
9 ne vem, b. o. 182

Valid range from 1 to 2

V1.35F V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

f) rasni diskriminaciji

Value 153246 Frequency
1 da 363
2 ne 461
9 ne vem, b. o. 210

Valid range from 1 to 2

V1.35G V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

g) evtanaziji

Value 154245 Frequency
1 da 226
2 ne 474
9 ne vem, b. o. 332
8 2

Valid range from 1 to 2

V1.35H V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

h) homoseksualnosti

Value 155244 Frequency
1 da 175
2 ne 622
9 ne vem, b. o. 237

Valid range from 1 to 2

V1.35I V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

i) ekologiji in vprašanjih okolja

Value 156243 Frequency
1 da 487
2 ne 349
9 ne vem, b. o. 198

Valid range from 1 to 2

V1.35J V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

j) politiki vlade

Value 157242 Frequency
1 da 156
2 ne 705
9 ne vem, b. o. 173

Valid range from 1 to 2

V1.36A V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

a) Bog

Value 158241 Frequency
1 da 567
2 ne 338
9 ne vem 127
8 b. o. 2

Valid range from 1 to 2

V1.36B V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

b) življenje po smrti

Value 159240 Frequency
1 da 238
2 ne 606
9 ne vem 186
8 b. o. 4

Valid range from 1 to 2

V1.36C V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

c) duša

Value 160239 Frequency
1 da 386
2 ne 458
9 ne vem 186
8 b. o. 4

Valid range from 1 to 2

V1.36D V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

d) hudič

Value 161238 Frequency
1 da 143
2 ne 730
9 ne vem 157
8 b. o. 4

Valid range from 1 to 2

V1.36E V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

e) pekel

Value 162237 Frequency
1 da 148
2 ne 719
9 ne vem 163
8 b. o. 4

Valid range from 1 to 2

V1.36F V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

f) nebesa

Value 163236 Frequency
1 da 258
2 ne 597
9 ne vem 177
8 b. o. 2

Valid range from 1 to 2

V1.36G V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

g) greh

Value 164235 Frequency
1 da 418
2 ne 480
9 ne vem 132
8 b. o. 4

Valid range from 1 to 2

V1.36H V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

h) vstajenje od mrtvih

Value 165234 Frequency
1 da 186
2 ne 651
9 ne vem 195
8 b. o. 2

Valid range from 1 to 2

V1.36I V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

i) reinkarnacija

Value 166233 Frequency
1 da 127
2 ne 606
9 ne vem 296
8 b. o. 5

Valid range from 1 to 2

V1.37

V1.37 KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV VAM JE NAJBLIŽJA?

Value 167232 Frequency
1 obstoja osebni Bog 204
2 obstoja neka vrsta duha ali življenjska sila 400
3 res ne vem, kaj naj si mislim o tem 178
4 mislim, da ne obstoja nobena vrsta duha, Boga ali življenjske sile 136
9 ni odgovora 116

Valid range from 1 to 4

V1.38

V1.38 KAKO POMEMBEN JE BOG V VAŠEM ŽIVLJENJU? PROSIMO, S POMOČJO ŠTEVILK TU SPODAJ ODGOVORITE. PRI TEM POMENI 10, DA JE ZELO POMEMBEN, 1 PA POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN.

Value 168231 Frequency
1 1-sploh ni pomemben 274
2 2 43
3 3 60
4 4 73
5 5 170
6 6 66
7 7 58
8 8 69
9 9 24
10 10-zelo pomemben 137
99 ne vem, b.o. 58
98 2

Valid range from 1 to 10

V1.39

V1.39 ALI SODITE, DA VAM VERA DAJE TOLAŽBO IN MOČ, ALI NE?

Value 169230 Frequency
1 da 443
2 ne 419
9 ne vem 168
8 4

Valid range from 1 to 2

V1.40

V1.40 ALI SI VZAMETE KAJ ČASA ZA MOLITEV, MEDITACIJO, KONTEMPLACIJO ALI KAJ PODOBNEGA?

Value 170229 Frequency
1 da 441
2 ne 541
9 ne vem 52

Valid range from 1 to 2

V1.41

V1.41 KAKO POGOSTO MOLITE IZVEN VERSKIH OBREDOV? ALI BI REKLI, DA JE TO:

Value 171228 Frequency
1 pogosto 122
2 včasih 257
3 komajda kdaj 113
4 le v časih krize 70
5 nikoli 446
9 ne vem 25
8 1

Valid range from 1 to 5

V1.42

V1.42 ČE OCENJUJETE V CELOTI, KAKO STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z VAŠIM DOMAČIM ŽIVLJENJEM?

Value 172227 Frequency
1 1-nezadovoljen 12
2 2 12
3 3 35
4 4 25
5 5 148
6 6 94
7 7 143
8 8 225
9 9 109
10 10-zadovoljen 225
99 ne vem b. o. 4
98 2

Valid range from 1 to 10

V1.43

V1.43 ALI STE SEDAJ ....

Value 173226 Frequency
1 poročeni 692
2 živite, kot da ste poročeni 65
3 ločeni 23
4 živite narazen 4
5 vdovec, vdova 61
6 samski 189

Valid range from 1 to 6

V1.44

V1.44 ALI STE BILI ŽE PREJ KDAJ POROČENI?

Value 174225 Frequency
1 da, več kot enkrat 12
2 da, le enkrat 112
3 ne, nikoli 908
8 2

Valid range from 1 to 3

V1.45A1 (Vprašati vse, razen samske osebe) V1.45 ALI IMATA (STA IMELA) VIDVA S PARTNERJEM... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enaka stališča o veri

Value 175224 Frequency
1 izbral 623
0 ni izbral 222
3 samski 189

Valid range from 0 to 1

V1.45A2 (Vprašati vse, razen samske osebe) V1.45 ALI IMATA (STA IMELA) VIDVA S PARTNERJEM... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enake moralne nazore

Value 176223 Frequency
1 izbral 666
0 ni izbral 179
3 samski 189

Valid range from 0 to 1

V1.45A3 (Vprašati vse, razen samske osebe) V1.45 ALI IMATA (STA IMELA) VIDVA S PARTNERJEM... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enaka socialna stališča

Value 177222 Frequency
1 izbral 641
0 ni izbral 204
3 samski 189

Valid range from 0 to 1

V1.45A4 (Vprašati vse, razen samske osebe) V1.45 ALI IMATA (STA IMELA) VIDVA S PARTNERJEM... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enake politične poglede

Value 178221 Frequency
1 izbral 446
0 ni izbral 399
3 samski 189

Valid range from 0 to 1

V1.45A5 (Vprašati vse, razen samske osebe) V1.45 ALI IMATA (STA IMELA) VIDVA S PARTNERJEM... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enaka stališča v zvezi s spolnostjo

Value 179220 Frequency
1 izbral 646
0 ni izbral 199
3 samski 189

Valid range from 0 to 1

V1.45NIC (Vprašati vse, razen samske osebe) V1.45 ALI IMATA (STA IMELA) VIDVA S PARTNERJEM... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - nič od tega

Value 180219 Frequency
1 izbral 39
0 ni izbral 806
3 samski 189

Valid range from 0 to 1

V1.45NEV (Vprašati vse, razen samske osebe) V1.45 ALI IMATA (STA IMELA) VIDVA S PARTNERJEM... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - ne vem

Value 181218 Frequency
1 izbral 26
0 ni izbral 819
3 samski 189

Valid range from 0 to 1

V1.46A1 (Vprašati vse) V1.46 KAJ PA VAŠI STARŠI? ALI IMATE (STE IMELI) S STARŠI... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enaka stališča o veri

Value 182217 Frequency
1 izbral 701
0 ni izbral 333

Valid range from 0 to 1

V1.46A2 (Vprašati vse) V1.46 KAJ PA VAŠI STARŠI? ALI IMATE (STE IMELI) S STARŠI... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enake moralne nazore

Value 183216 Frequency
1 izbral 677
0 ni izbral 357

Valid range from 0 to 1

V1.46A3 (Vprašati vse) V1.46 KAJ PA VAŠI STARŠI? ALI IMATE (STE IMELI) S STARŠI... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enaka socialne nazore

Value 184215 Frequency
1 izbral 689
0 ni izbral 345

Valid range from 0 to 1

V1.46A4 (Vprašati vse) V1.46 KAJ PA VAŠI STARŠI? ALI IMATE (STE IMELI) S STARŠI... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enake politične poglede

Value 185214 Frequency
1 izbral 456
0 ni izbral 578

Valid range from 0 to 1

V1.46A5 (Vprašati vse) V1.46 KAJ PA VAŠI STARŠI? ALI IMATE (STE IMELI) S STARŠI... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enaka stališča v zvezi s spolnostjo

Value 186213 Frequency
1 izbral 344
0 ni izbral 690

Valid range from 0 to 1

V1.46NIC (Vprašati vse) V1.46 KAJ PA VAŠI STARŠI? ALI IMATE (STE IMELI) S STARŠI... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - nič od tega

Value 187212 Frequency
1 izbral 92
0 ni izbral 942

Valid range from 0 to 1

V1.46NEV (Vprašati vse) V1.46 KAJ PA VAŠI STARŠI? ALI IMATE (STE IMELI) S STARŠI... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - ne vem

Value 188211 Frequency
1 izbral 83
0 ni izbral 951

Valid range from 0 to 1

V1.47

V1.47 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE S TRDITVIJO, DA BI MORAL VSAK POSAMEZNIK IMETI POPOLNO SEKSUALNO SVOBODO, BREZ VSAKIH OMEJITEV?

Value 189210 Frequency
1 soglašam 396
2 ne soglašam 310
3 niti eno, niti drugo/odvisno 178
9 ne vem 147
8 3

Valid range from 1 to 3

V1.48A V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

a) zvestoba

Value 190209 Frequency
1 zelo pomembna 829
2 precej pomembna 184
3 ni kaj dosti pomembna 19
8 b. o. 2

Valid range from 1 to 3

V1.48B V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

b) ustrezen dohodek

Value 191208 Frequency
1 zelo pomembna 417
2 precej pomembna 466
3 ni kaj dosti pomembna 148
8 b. o. 3

Valid range from 1 to 3

V1.48C V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

c) da sta oba iz istega socialega okolja

Value 192207 Frequency
1 zelo pomembna 248
2 precej pomembna 359
3 ni kaj dosti pomembna 421
8 b. o. 6

Valid range from 1 to 3

V1.48D V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

d) medsebojno spoštovanje in cenjenje

Value 193206 Frequency
1 zelo pomembna 898
2 precej pomembna 123
3 ni kaj dosti pomembna 11
8 b. o. 2

Valid range from 1 to 3

V1.48E V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

e) enako versko prepričanje

Value 194205 Frequency
1 zelo pomembna 350
2 precej pomembna 312
3 ni kaj dosti pomembna 370
8 b. o. 2

Valid range from 1 to 3

V1.48F V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

f) dobre stanovanjske razmere

Value 195204 Frequency
1 zelo pomembna 406
2 precej pomembna 504
3 ni kaj dosti pomembna 122
8 b. o. 2

Valid range from 1 to 3

V1.48G V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

g) soglašanje glede politike

Value 196203 Frequency
1 zelo pomembna 139
2 precej pomembna 243
3 ni kaj dosti pomembna 649
8 b. o. 3

Valid range from 1 to 3

V1.48H V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

h) razumevanje drug drugega in obzirnost

Value 197202 Frequency
1 zelo pomembna 806
2 precej pomembna 208
3 ni kaj dosti pomembna 18
8 b. o. 2

Valid range from 1 to 3

V1.48I V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

i) živeti ločeno od sorodnikov

Value 198201 Frequency
1 zelo pomembna 324
2 precej pomembna 338
3 ni kaj dosti pomembna 369
8 b. o. 3

Valid range from 1 to 3

V1.48J V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

j) srečno spolno razmerje

Value 199200 Frequency
1 zelo pomembna 627
2 precej pomembna 352
3 ni kaj dosti pomembna 52
8 b. o. 3

Valid range from 1 to 3

V1.48K V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

k) delitev gospodinjskega dela

Value 200199 Frequency
1 zelo pomembna 361
2 precej pomembna 474
3 ni kaj dosti pomembna 199
8 b. o. 0

Valid range from 1 to 3

V1.48L V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

l) otroci

Value 201198 Frequency
1 zelo pomembna 748
2 precej pomembna 237
3 ni kaj dosti pomembna 47
8 b. o. 2

Valid range from 1 to 3

V1.48M V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

m) enak okus in interesi

Value 202197 Frequency
1 zelo pomembna 358
2 precej pomembna 473
3 ni kaj dosti pomembna 199
8 b. o. 3
0 1

Valid range from 1 to 3

V1.49

V1.49 ALI IMATE KAJ OTROK? ČE DA, KOLIKO?

Value 203196 Frequency
0 nič otrok --------------------na vpr. V1.51 237
1 1 otrok 219
2 2 otroka 415
3 3 otroke 96
4 4 otroke 41
5 5 otrok 13
6 6 otrok ali več 9
9 brez odgovora 3
" " 1

Valid range from 0 to 6

V1.50

(če da) V1.50 KOLIKO OTROK ŠE ŽIVI DOMA?

Value 204195 Frequency
0 nič otrok 116
1 1 otrok 287
2 2 otroka 318
3 3 otroki 56
4 4 otroki 11
5 5 otrok 2
6 6 otrok ali več 0
9 ni odgovora 7
8 237

Valid range from 0 to 6

V1.51

(Vprašati vse) V1.51 KAKŠNA JE PO VAŠI OCENI IDEALNA VELIKOST DRUŽINE? KOLIKO OTROK NAJ BO V DRUŽINI?

Value 205194 Frequency
0 nobenega otroka 16
1 1 otrok 35
2 2 otroka 577
3 3 otroci 269
4 4 otroci 54
5 5 otrok 17
6 6 otrok 0
7 7 otrok 0
8 8 otrok 1
9 9 otrok 0
10 10 otrok ali več 3
99 ne vem 62

Valid range from 0 to 10

V1.52

V1.52 ČE NEKDO REČE, DA OTROK POTREBUJE DOM TAKO Z OČETOM KOT Z MATERJO, DA BO SREČNO ODRASEL, ALI VI S TEM SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

Value 206193 Frequency
1 soglašam 953
2 ne soglašam 62
9 ne vem 19

Valid range from 1 to 2

V1.53

V1.53 ALI MISLITE, DA MORA ŽENSKA ZA IZPOLNITEV SVOJEGA ŽIVLJENJA IMETI OTROKE, ALI PA TO NI NUJNO?

Value 207192 Frequency
1 potrebuje otroke 561
2 ni nujno 411
9 ne vem 62

Valid range from 1 to 2

V1.54

V1.54 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO: ZAKON JE ZASTARELA INSTUTUCIJA.

Value 208191 Frequency
1 soglašam 158
2 ne soglašam 738
9 ne vem 138

Valid range from 1 to 2

V1.55

V1.55 ČE BI ŽENSKA RADA IMELA OTROKA KOT SAMOHRANILKA, OB TEM PA SI NE ŽELI STALNEGA ODNOSA Z MOŠKIM, ALI VI TO ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE?

Value 209190 Frequency
1 odobravam 577
2 ne odobravam 231
3 odvisno 154
9 ne vem 72

Valid range from 1 to 3

V1.56A V1.56 DANDANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KAKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. PROSIMO, POGLEJTE ODGOVORE SPODAJ.

a) Zaposlena mati lahko ustvari do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot nezaposlena mati.

Value 210189 Frequency
1 močno soglašam 282
2 soglašam 458
3 ne soglašam 249
4 močno nasprotujem 11
9 ne vem 34

Valid range from 1 to 4

V1.56B V1.56 DANDANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KAKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. PROSIMO, POGLEJTE ODGOVORE SPODAJ.

b) Predšolski otrok bo zelo verjetno trpel, če je mati zaposlena.

Value 211188 Frequency
1 močno soglašam 156
2 soglašam 493
3 ne soglašam 313
4 močno nasprotujem 12
9 ne vem 60

Valid range from 1 to 4

V1.56C V1.56 DANDANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KAKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. PROSIMO, POGLEJTE ODGOVORE SPODAJ.

c) Že v redu, če je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske najbolj želijo, so dom in otroci.

Value 212187 Frequency
1 močno soglašam 215
2 soglašam 509
3 ne soglašam 205
4 močno nasprotujem 18
9 ne vem 87

Valid range from 1 to 4

V1.56D V1.56 DANDANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KAKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. PROSIMO, POGLEJTE ODGOVORE SPODAJ.

d) Za žensko je prav tako izpolnjujoče, če je gospodinja, kot če dela za plačilo.

Value 213186 Frequency
1 močno soglašam 150
2 soglašam 414
3 ne soglašam 311
4 močno nasprotujem 27
9 ne vem 132

Valid range from 1 to 4

V1.56E V1.56 DANDANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KAKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. PROSIMO, POGLEJTE ODGOVORE SPODAJ.

e) Biti zaposlena je za žensko najboljši način, da doseže neodvisnost.

Value 214185 Frequency
1 močno soglašam 216
2 soglašam 460
3 ne soglašam 237
4 močno nasprotujem 8
9 ne vem 113

Valid range from 1 to 4

V1.56F V1.56 DANDANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KAKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. PROSIMO, POGLEJTE ODGOVORE SPODAJ.

f) Mož in žena morata oba prispevati k dohodku gospodinjstva.

Value 215184 Frequency
1 močno soglašam 475
2 soglašam 467
3 ne soglašam 65
4 močno nasprotujem 2
9 ne vem 25

Valid range from 1 to 4

V1.57

V1.57 S KATERO OD OBEH NAPISANIH TRDITEV SOGLAŠATE? (Le en odgovor)

Value 216183 Frequency
1 Ne glede na to, kakšne kvalitete in napake imajo naši starši, vedno jih moramo ljubiti in spoštovani. 795
2 Ni naša dolžnost, da spoštujemo in ljubimo starše, ki tega s svojim ravnanjem in s svojimi nazori ne zaslužijo. 174
9 ne vem 65

Valid range from 1 to 2

V1.58

V1.58 KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV NABOLJE OPIŠE VAŠE POGLEDE O ODGOVORNOSTI STARŠEV DO NJIHOVIH OTROK? (Le en odgovor)

Value 217182 Frequency
1 Dolžnost staršev je, da najbolje poskrbijo za svoje otroke, tudi na škodo svojega lastnega blagostanja. 704
2 Starši imajo svoje življenje in od njih ne moremo zahtevati, da bi žrtvovali svoje blagostanje za dobro svojih otrok. 139
3 ne eno ne drugo 138
9 ne vem 53

Valid range from 1 to 3

V1.59A V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

a) lepo vedenje

Value 218181 Frequency
1 izbere 921
0 ne izbere 113

Valid range from 0 to 1

V1.59B V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

b) neodvisnost

Value 219180 Frequency
1 izbere 337
0 ne izbere 697

Valid range from 0 to 1

V1.59C V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

c) trdo delo

Value 220179 Frequency
1 izbere 331
0 ne izbere 702
8 1

Valid range from 0 to 1

V1.59D V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

d) čut za odgovornost

Value 221178 Frequency
1 izbere 738
0 ne izbere 296

Valid range from 0 to 1

V1.59E V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

e) domišljija

Value 222177 Frequency
1 izbere 101
0 ne izbere 933

Valid range from 0 to 1

V1.59F V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

f) strpnost in spoštovanje do drugih ljudi

Value 223176 Frequency
1 izbere 770
0 ne izbere 264

Valid range from 0 to 1

V1.59G V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

g) varčnost, varčevanje denarja in stvari

Value 224175 Frequency
1 izbere 597
0 ne izbere 437

Valid range from 0 to 1

V1.59H V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

h) odločnost, vztrajnost

Value 225174 Frequency
1 izbere 435
0 ne izbere 599

Valid range from 0 to 1

V1.59I V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

i) vernost

Value 226173 Frequency
1 izbere 218
0 ne izbere 816

Valid range from 0 to 1

V1.59J V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

j) nesebičnost

Value 227172 Frequency
1 izbere 342
0 ne izbere 692

Valid range from 0 to 1

V1.59K V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

k) ubogljivost

Value 228171 Frequency
1 izbere 412
0 ne izbere 622

Valid range from 0 to 1

V1.60A V1.60 ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE SPLAV V NASLEDNJIH OKOLIŠČINAH?

a) Kadar je zaradi nosečnosti v nevarnosti materino zdravje

Value 229170 Frequency
1 odobravam 944
2 ne odobravam 81
8 ne vem 9

Valid range from 1 to 2

V1.60B V1.60 ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE SPLAV V NASLEDNJIH OKOLIŠČINAH?

b) Kadar je verjetno, da bi se otrok rodil s fizično okvaro

Value 230169 Frequency
1 odobravam 920
2 ne odobravam 107
8 ne vem 7

Valid range from 1 to 2

V1.60C V1.60 ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE SPLAV V NASLEDNJIH OKOLIŠČINAH?

c) Kadar ženska ni poročena

Value 231168 Frequency
1 odobravam 447
2 ne odobravam 568
8 ne vem 19

Valid range from 1 to 2

V1.60D V1.60 ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE SPLAV V NASLEDNJIH OKOLIŠČINAH?

d) Kadar poročen par ne želi več imeti otrok

Value 232167 Frequency
1 odobravam 719
2 ne odobravam 302
8 ne vem 13

Valid range from 1 to 2

V1.61

V1.61 ALI VAS KAJ ZANIMA POLITIKA?

Value 233166 Frequency
1 zelo me zanima 108
2 do neke mere me zanima 484
3 le malo 258
4 sploh me ne zanima 179
9 ne vem 5

Valid range from 1 to 4

V1.62A V1.62 SEDAJ VAS PROSIM, DA POGLEDATE SEZNAM SPODAJ. PREBRAL VAM BOM NEKAJ OBLIK POLITIČNE DEJAVNOSTI, KI JIH LAHKO OPRAVLJAJO LJUDJE, VI PA MI BOSTE ZA VSAKO OD NJIH POVEDALI, ALI STE MORDA VI SAMI KDAJ ŽE POČELI KAJ TAKEGA, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI TO POČETI, ALI PA TEGA NE BI NIKOLI POČELI, NE GLEDE NA OKOLIŠČINE.

a) podpisovanje peticije

Value 234165 Frequency
1 to sem že delal 230
2 bil bi pripravljen 280
3 nikoli ne bi 321
9 ne vem 202
8 b. o. 1

Valid range from 1 to 3

V1.62B V1.62 SEDAJ VAS PROSIM, DA POGLEDATE SEZNAM SPODAJ. PREBRAL VAM BOM NEKAJ OBLIK POLITIČNE DEJAVNOSTI, KI JIH LAHKO OPRAVLJAJO LJUDJE, VI PA MI BOSTE ZA VSAKO OD NJIH POVEDALI, ALI STE MORDA VI SAMI KDAJ ŽE POČELI KAJ TAKEGA, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI TO POČETI, ALI PA TEGA NE BI NIKOLI POČELI, NE GLEDE NA OKOLIŠČINE.

b) pridružiti se bojkotu

Value 235164 Frequency
1 to sem že delal 66
2 bil bi pripravljen 383
3 nikoli ne bi 380
9 ne vem 205
8 b. o. 0

Valid range from 1 to 3

V1.62C V1.62 SEDAJ VAS PROSIM, DA POGLEDATE SEZNAM SPODAJ. PREBRAL VAM BOM NEKAJ OBLIK POLITIČNE DEJAVNOSTI, KI JIH LAHKO OPRAVLJAJO LJUDJE, VI PA MI BOSTE ZA VSAKO OD NJIH POVEDALI, ALI STE MORDA VI SAMI KDAJ ŽE POČELI KAJ TAKEGA, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI TO POČETI, ALI PA TEGA NE BI NIKOLI POČELI, NE GLEDE NA OKOLIŠČINE.

c) udeležba na zakonitih demonstracijah

Value 236163 Frequency
1 to sem že delal 88
2 bil bi pripravljen 437
3 nikoli ne bi 346
9 ne vem 162
8 b. o. 1

Valid range from 1 to 3

V1.62D V1.62 SEDAJ VAS PROSIM, DA POGLEDATE SEZNAM SPODAJ. PREBRAL VAM BOM NEKAJ OBLIK POLITIČNE DEJAVNOSTI, KI JIH LAHKO OPRAVLJAJO LJUDJE, VI PA MI BOSTE ZA VSAKO OD NJIH POVEDALI, ALI STE MORDA VI SAMI KDAJ ŽE POČELI KAJ TAKEGA, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI TO POČETI, ALI PA TEGA NE BI NIKOLI POČELI, NE GLEDE NA OKOLIŠČINE.

d) sodelovanje pri "divjih" stavkah

Value 237162 Frequency
1 to sem že delal 13
2 bil bi pripravljen 68
3 nikoli ne bi 773
9 ne vem 180
8 b. o. 0

Valid range from 1 to 3

V1.62E V1.62 SEDAJ VAS PROSIM, DA POGLEDATE SEZNAM SPODAJ. PREBRAL VAM BOM NEKAJ OBLIK POLITIČNE DEJAVNOSTI, KI JIH LAHKO OPRAVLJAJO LJUDJE, VI PA MI BOSTE ZA VSAKO OD NJIH POVEDALI, ALI STE MORDA VI SAMI KDAJ ŽE POČELI KAJ TAKEGA, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI TO POČETI, ALI PA TEGA NE BI NIKOLI POČELI, NE GLEDE NA OKOLIŠČINE.

e) zasedba poslopij ali tovarn

Value 238161 Frequency
1 to sem že delal 7
2 bil bi pripravljen 103
3 nikoli ne bi 749
9 ne vem 175
8 b. o. 0

Valid range from 1 to 3

V1.63

V1.63 KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU?

Value 239160 Frequency
1 Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo, bi ocenil, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir. 361
2 Gotovo sta pomembni tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo, bi ocenil, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike. 412
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo 88
9 ne vem 171
8 2

Valid range from 1 to 3

V1.64

V1.64 V ZVEZI S POLITIKO LJUDJE GOVORIJO O "LEVICI" IN O "DESNICI". KAKO BI VI UVRSTILI SVOJE POLTIČNE POGLEDE NA TEJ LESTVICI, ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO?

Value 240159 Frequency
1 1-levica 16
2 2 19
3 3 50
4 4 65
5 5 321
6 6 87
7 7 34
8 8 33
9 9 6
10 10-desnica 17
99 ne vem 383
98 3

Valid range from 1 to 10

V1.65

V1.65 SPODAJ SO ZAPISANE TRI TEMELJNE VRSTE STALIŠČ, KI SE NANAŠAJO NA DRUŽBO, V KATERI ŽIVIMO. PROSIMO VAS, DA IZBERETE ENO, KI NAJBOLJE IZRAŽA VAŠE OSEBNO MNENJE. (Le en odgovor)

Value 241158 Frequency
1 Z revolucionarno akcijo je treba korenito spremeniti celoten način organizacije naše družbe. 110
2 Našo družbo je treba postopoma izboljšati z reformami. 564
3 Našo družbo kot je sedaj je treba pogumno braniti pred vsemi subverzivnimi silami. 95
9 ne vem 264
8 1

Valid range from 1 to 3

V1.66A V1.66 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O RAZLIČNIH STVAREH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

a)

Value 242157 Frequency
1 1-Dohodki bi morali biti bolj enaki 137
2 2 61
3 3 68
4 4 73
5 5 119
6 6 53
7 7 110
8 8 161
9 9 68
10 10-Več spodbude bi bilo treba za posameznikovo prizadevnost 128
99 ne vem 56

Valid range from 1 to 10

V1.66B V1.66 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O RAZLIČNIH STVAREH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

b)

Value 243156 Frequency
1 1-Privatno lastnino podjetij bi morali širiti 191
2 2 87
3 3 151
4 4 86
5 5 173
6 6 37
7 7 34
8 8 35
9 9 29
10 10-Morali bi povečati državno lastnino nad podjetji 47
99 ne vem 164

Valid range from 1 to 10

V1.66C V1.66 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O RAZLIČNIH STVAREH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

c)

Value 244155 Frequency
1 1-Posamezniki bi morali sprejeti več odgovornosti, da bi se preskrbeli sami 105
2 2 70
3 3 89
4 4 62
5 5 163
6 6 45
7 7 71
8 8 106
9 9 76
10 10-Država bi morala sprejeti več odgovornosti pri zagotavljanju, da bo vsakdo preskrbljen 167
99 ne vem 80

Valid range from 1 to 10

V1.66D V1.66 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O RAZLIČNIH STVAREH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

d)

Value 245154 Frequency
1 1-Ljudje, ki so nezaposleni, bi morali sprejeti vsako dosegljivo delo, ali pa izgubiti podporo, ki jo imajo kot nazaposleni 406
2 2 122
3 3 96
4 4 73
5 5 121
6 6 37
7 7 40
8 8 27
9 9 15
10 10-Ljudje, ki so nazaposleni, bi morali imeti pravico do tega, da odklonijo delo, ki si ga ne želijo 28
99 ne vem 69

Valid range from 1 to 10

V1.66E V1.66 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O RAZLIČNIH STVAREH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

e)

Value 246153 Frequency
1 1-Tekmovalnost je dobra stvar. Spodbuja ljudi, da trdo delajo in razvijajo nove ideje. 311
2 2 123
3 3 148
4 4 77
5 5 148
6 6 28
7 7 18
8 8 22
9 9 17
10 10-Tekmovalnost je škodljiva. Odkrije tisto, kar je v ljudeh najslabše. 22
99 ne vem 120

Valid range from 1 to 10

V1.66F V1.66 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O RAZLIČNIH STVAREH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

f)

Value 247152 Frequency
1 1-Dolgoročno pripelje trdo delo do boljšega življenja 260
2 2 99
3 3 122
4 4 85
5 5 143
6 6 40
7 7 60
8 8 59
9 9 22
10 10-Na splošno trdo delo ne prinese uspeha. Ta je bolj stvar sreče in zvez. 62
99 ne vem 82

Valid range from 1 to 10

V1.66G V1.66 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O RAZLIČNIH STVAREH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

g)

Value 248151 Frequency
1 1- Ljudje si lahko naberejo bogastvo le na škodo drugih. 96
2 2 68
3 3 79
4 4 75
5 5 152
6 6 76
7 7 90
8 8 88
9 9 50
10 10- Bogastvo lahko narašča tako, da je dovolj za vsakega. 121
99 ne vem 139

Valid range from 1 to 10

V1.67BA V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLENJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NEJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V1.67A KATERI OD NJIH JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠI. (le en odgovor pri A)

Value 249150 Frequency
1 vzdrževati visoko stopnjo ekonomske rasti. 602
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile. 32
3 poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o poteku stvari pri delu in v njihovem krajevnem okolju. 277
4 poskušati olepšati naša mesta in deželo. 33
9 ne vem 90

Valid range from 1 to 4

V1.67BB V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLENJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NEJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V1.67B IN KATERI BI BIL NASLEDNJI NAJBOLJ POMEMBEN? (obkrožiti en odgovor pri B)

Value 250149 Frequency
1 vzdrževati visoko stopnjo ekonomske rasti. 170
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile. 92
3 poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o poteku stvari pri delu in v njihovem krajevnem okolju. 438
4 poskušati olepšati naša mesta in deželo. 172
9 ne vem 162

Valid range from 1 to 4

V1.68BA V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLENJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NEJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V1.68A ČE BI MORALI IZBRATI, KATERO OD STVARI NA TEM LISTU BI OCENILI KOT NAJBOLJ POMEMBNO? (Le en odgovor pod A)

Value 251148 Frequency
1 ohranjanje reda v državi. 260
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah vlade. 275
3 preprečevati naraščanju cen. 385
4 zaščita svobode govora. 59
9 ne vem 55

Valid range from 1 to 4

V1.68BB V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLENJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NEJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V1.68B IN KATERA BI BILA NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA? (En odgovor pod B)

Value 252147 Frequency
1 ohranjanje reda v državi. 205
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah vlade. 249
3 preprečevati naraščanju cen. 343
4 zaščita svobode govora. 133
9 ne vem 104

Valid range from 1 to 4

V1.69BA V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLENJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NEJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V1.69A TU IMAM ŠE EN SEZNAM. KATERA OD TUKAJ NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNA? (Obkrožiti le en odgovor pri A)

Value 253146 Frequency
1 stabilno gospodarstvo. 786
2 napredovanje v smeri proti manj brezosebni in bolj humani družbi. 89
3 napredovanje v smeri proti taki družbi, v kateri so več vredne ideje kot pa denar. 33
4 boj proti kriminalu. 63
9 ne vem 63

Valid range from 1 to 4

V1.69BB V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLENJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NEJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V1.69B IN KATERA JE NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA? (En odgovor pri B)

Value 254145 Frequency
1 stabilno gospodarstvo. 110
2 napredovanje v smeri proti manj brezosebni in bolj humani družbi. 339
3 napredovanje v smeri proti taki družbi, v kateri so več vredne ideje kot pa denar. 143
4 boj proti kriminalu. 316
9 ne vem 126

Valid range from 1 to 4

V1.70

V1.70 SEVEDA VSI UPAMO, DA NE BO SPET PRIŠLO DO VOJNE. ČE PA BI DO NJE PRIŠLO, ALI BI VI BILI PRIPRAVLJENI BORITI SE ZA SVOJO DOMOVINO?

Value 255144 Frequency
1 da 851
2 ne 41
9 ne vem 142

Valid range from 1 to 2

V1.71A V1.71 TUKAJ SO NAŠTETE RAZLIČNE SPREMEMBE V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA, DO KATERIH BO MORDA PRIŠLO V BLIŽNJI BODOČNOSTI. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO TE SPREMEMBE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

a) Manj poudarjanja denarja in materialnih dobrin.

Value 256143 Frequency
1 bilo bi dobro 510
2 bilo bi slabo 332
3 mi je vseeno 187
8 ne vem 5

Valid range from 1 to 3

V1.71B V1.71 TUKAJ SO NAŠTETE RAZLIČNE SPREMEMBE V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA, DO KATERIH BO MORDA PRIŠLO V BLIŽNJI BODOČNOSTI. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO TE SPREMEMBE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

b) Zmanjšanje pomembnosti dela v našem življenju.

Value 257142 Frequency
1 bilo bi dobro 122
2 bilo bi slabo 820
3 mi je vseeno 86
8 ne vem 6

Valid range from 1 to 3

V1.71C V1.71 TUKAJ SO NAŠTETE RAZLIČNE SPREMEMBE V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA, DO KATERIH BO MORDA PRIŠLO V BLIŽNJI BODOČNOSTI. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO TE SPREMEMBE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

c) Večji poudarek na razvoju tehnologije

Value 258141 Frequency
1 bilo bi dobro 891
2 bilo bi slabo 39
3 mi je vseeno 99
8 ne vem 5

Valid range from 1 to 3

V1.71D V1.71 TUKAJ SO NAŠTETE RAZLIČNE SPREMEMBE V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA, DO KATERIH BO MORDA PRIŠLO V BLIŽNJI BODOČNOSTI. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO TE SPREMEMBE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

d) Večji poudarek na razvoju posameznika

Value 259140 Frequency
1 bilo bi dobro 828
2 bilo bi slabo 74
3 mi je vseeno 126
8 ne vem 6

Valid range from 1 to 3

V1.71E V1.71 TUKAJ SO NAŠTETE RAZLIČNE SPREMEMBE V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA, DO KATERIH BO MORDA PRIŠLO V BLIŽNJI BODOČNOSTI. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO TE SPREMEMBE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

e) Večje spoštovanje avtoritete

Value 260139 Frequency
1 bilo bi dobro 676
2 bilo bi slabo 132
3 mi je vseeno 216
8 ne vem 10

Valid range from 1 to 3

V1.71F V1.71 TUKAJ SO NAŠTETE RAZLIČNE SPREMEMBE V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA, DO KATERIH BO MORDA PRIŠLO V BLIŽNJI BODOČNOSTI. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO TE SPREMEMBE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

f) Več poudarka družinskemu življenju

Value 261138 Frequency
1 bilo bi dobro 936
2 bilo bi slabo 22
3 mi je vseeno 70
8 ne vem 6

Valid range from 1 to 3

V1.71G V1.71 TUKAJ SO NAŠTETE RAZLIČNE SPREMEMBE V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA, DO KATERIH BO MORDA PRIŠLO V BLIŽNJI BODOČNOSTI. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO TE SPREMEMBE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

g) Bolj preprost in bolj naraven način življenja

Value 262137 Frequency
1 bilo bi dobro 922
2 bilo bi slabo 23
3 mi je vseeno 82
8 ne vem 7

Valid range from 1 to 3

V1.72

V1.72 ČE GLEDATE DALEČ VNAPREJ, ALI BO PO VAŠI OCENI ZNANSTVENI NAPREDEK POMAGAL ČLOVEŠTVU, ALI MU BO ŠKODOVAL?

Value 263136 Frequency
1 pomagal bo 377
2 škodoval bo 106
3 deloma pomagal, deloma škodoval 434
9 ne vem 111
8 6

Valid range from 1 to 3

V1.73A V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

a) cerkev

Value 264135 Frequency
1 veliko 146
2 precejšnje 255
3 majhno 395
4 sploh ga ni 236
8 ne vem 2

Valid range from 1 to 4

V1.73B V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

b) vojska

Value 265134 Frequency
1 veliko 96
2 precejšnje 369
3 majhno 359
4 sploh ga ni 206
8 ne vem 4

Valid range from 1 to 4

V1.73C V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

c) izobraževalni sistem

Value 266133 Frequency
1 veliko 226
2 precejšnje 468
3 majhno 302
4 sploh ga ni 35
8 ne vem 3

Valid range from 1 to 4

V1.73D V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

d) pravni sistem

Value 267132 Frequency
1 veliko 139
2 precejšnje 383
3 majhno 386
4 sploh ga ni 120
8 ne vem 6

Valid range from 1 to 4

V1.73E V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

e) časopisi, radio, TV

Value 268131 Frequency
1 veliko 102
2 precejšnje 408
3 majhno 436
4 sploh ga ni 85
8 ne vem 3

Valid range from 1 to 4

V1.73F V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

f) sindikati

Value 269130 Frequency
1 veliko 76
2 precejšnje 201
3 majhno 482
4 sploh ga ni 272
8 ne vem 3

Valid range from 1 to 4

V1.73G V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

g) policija

Value 270129 Frequency
1 veliko 115
2 precejšnje 415
3 majhno 385
4 sploh ga ni 114
8 ne vem 5

Valid range from 1 to 4

V1.73H V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

h) skupščina

Value 271128 Frequency
1 veliko 68
2 precejšnje 300
3 majhno 497
4 sploh ga ni 164
8 ne vem 5

Valid range from 1 to 4

V1.73I V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

i) javne službe

Value 272127 Frequency
1 veliko 70
2 precejšnje 343
3 majhno 499
4 sploh ga ni 116
8 ne vem 6

Valid range from 1 to 4

V1.73J V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

j) velika podjetja

Value 273126 Frequency
1 veliko 69
2 precejšnje 268
3 majhno 531
4 sploh ga ni 161
8 ne vem 5

Valid range from 1 to 4

V1.73K V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

k) sistem socialne varnosti

Value 274125 Frequency
1 veliko 118
2 precejšnje 294
3 majhno 470
4 sploh ga ni 147
8 ne vem 5

Valid range from 1 to 4

V1.73L V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

l) evropska skupnost

Value 275124 Frequency
1 veliko 132
2 precejšnje 335
3 majhno 418
4 sploh ga ni 140
8 ne vem 9

Valid range from 1 to 4

V1.73M V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

m) NATO

Value 276123 Frequency
1 veliko 79
2 precejšnje 181
3 majhno 462
4 sploh ga ni 303
8 ne vem 9

Valid range from 1 to 4

V1.74A V1.74 NEKATERE SKUPINE IN GIBANJA SE POTEGUJEJO ZA VEČJO PODPORO V JAVNOSTI. PROSIM, POVEJTE ZA VSAKO OD GIBANJ, KI VAM JIH BOM PREBRAL, ALI GA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE. UPORABITE ODGOVORE SPODAJ. (Za vsako gibanje en odgovor

a) Ekološka gibanja ali zaščita narave.

Value 277122 Frequency
1 močno odobravam 524
2 do neke mere odobravam 430
3 do neke mere ne odobravam 17
4 močno ne odobravam 10
9 ne vem 53

Valid range from 1 to 4

V1.74B V1.74 NEKATERE SKUPINE IN GIBANJA SE POTEGUJEJO ZA VEČJO PODPORO V JAVNOSTI. PROSIM, POVEJTE ZA VSAKO OD GIBANJ, KI VAM JIH BOM PREBRAL, ALI GA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE. UPORABITE ODGOVORE SPODAJ. (Za vsako gibanje en odgovor

b) Gibanje proti rabi jedrske energije.

Value 278121 Frequency
1 močno odobravam 382
2 do neke mere odobravam 394
3 do neke mere ne odobravam 116
4 močno ne odobravam 60
9 ne vem 81
8 1

Valid range from 1 to 4

V1.74C V1.74 NEKATERE SKUPINE IN GIBANJA SE POTEGUJEJO ZA VEČJO PODPORO V JAVNOSTI. PROSIM, POVEJTE ZA VSAKO OD GIBANJ, KI VAM JIH BOM PREBRAL, ALI GA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE. UPORABITE ODGOVORE SPODAJ. (Za vsako gibanje en odgovor

c) Gibanje za razorožitev.

Value 279120 Frequency
1 močno odobravam 469
2 do neke mere odobravam 378
3 do neke mere ne odobravam 73
4 močno ne odobravam 27
9 ne vem 86
8 1

Valid range from 1 to 4

V1.74D V1.74 NEKATERE SKUPINE IN GIBANJA SE POTEGUJEJO ZA VEČJO PODPORO V JAVNOSTI. PROSIM, POVEJTE ZA VSAKO OD GIBANJ, KI VAM JIH BOM PREBRAL, ALI GA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE. UPORABITE ODGOVORE SPODAJ. (Za vsako gibanje en odgovor

d) Gibanje za človekove pravice (doma in v tujini).

Value 280119 Frequency
1 močno odobravam 689
2 do neke mere odobravam 251
3 do neke mere ne odobravam 23
4 močno ne odobravam 5
9 ne vem 66

Valid range from 1 to 4

V1.74E V1.74 NEKATERE SKUPINE IN GIBANJA SE POTEGUJEJO ZA VEČJO PODPORO V JAVNOSTI. PROSIM, POVEJTE ZA VSAKO OD GIBANJ, KI VAM JIH BOM PREBRAL, ALI GA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE. UPORABITE ODGOVORE SPODAJ. (Za vsako gibanje en odgovor

e) Ženska gibanja.

Value 281118 Frequency
1 močno odobravam 394
2 do neke mere odobravam 466
3 do neke mere ne odobravam 68
4 močno ne odobravam 17
9 ne vem 89

Valid range from 1 to 4

V1.74F V1.74 NEKATERE SKUPINE IN GIBANJA SE POTEGUJEJO ZA VEČJO PODPORO V JAVNOSTI. PROSIM, POVEJTE ZA VSAKO OD GIBANJ, KI VAM JIH BOM PREBRAL, ALI GA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE. UPORABITE ODGOVORE SPODAJ. (Za vsako gibanje en odgovor

f) Gibanja proti apartheidu.

Value 282117 Frequency
1 močno odobravam 423
2 do neke mere odobravam 281
3 do neke mere ne odobravam 80
4 močno ne odobravam 32
9 ne vem 217
8 1

Valid range from 1 to 4

V1.75A V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

a) Zahtevati od države ugodnosti, ki vam ne pripadajo.

Value 283116 Frequency
1 1-lahko vedno opravičimo 23
2 2 7
3 3 16
4 4 34
5 5 99
6 6 52
7 7 48
8 8 107
9 9 101
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 475
99 ne vem 72

Valid range from 1 to 10

V1.75B V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgov