Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v makedonskih podjetjih, 2007

Basic Study Information

ADP - IDNo: PROCMK07
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PROCMK07_V1
Main author(s):
  • Škerlavaj, Miha
  • Dimovski, Vlado
  • Černe, Matej
Data file producer:
EF - Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2007)

Funding agency:

Ekonomska fakulteta

Project number:

no information

Series:
  • ORGU/Organizacijsko učenje

    Serija ORGU preučuje organizacijsko učenje v podjetjih. Zajema Slovenijo, Hrvaško, Južno Korejo, Španijo, Makedonijo in Turčijo. Teme, ki so zajete v seriji so: organizacijsko učenje, uspešnost poslovanja podjetij, uspešnost poslovanja in organizacijska kultura. Prva raziskava iz te serije je bila narejena leta 2003 v Sloveniji in se je ponovila leta 2004. Preučevala je vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja. Leto kasneje sta bili izvedeni dve raziskavi, na Hrvaškem in v Maleziji, ki sta proučevali vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v podjetjih. Leta 2007 je bila izvedena še raziskava v Makedoniji. Leta 2008 sta bili narejeni še dve raziskavi v Južni Koreji in Španiji, ukvarjali pa sta se z vplivom organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost podjetij. V letu 2009 so raziskavo izvedli še v Turčiji.

Study Content

Keywords:

kultura organizacijskega učenja, procesna usmerjenost, ocena uspešnosti poslovanja, organizacijsko učenje, organizacijska kultura

Keywords ELSST:
UPRAVA PODJETJA, UPRAVA PODJETJA, PODJETJE, PODJETJE, USPEŠNOST DELOVANJA, UČENJE, KAZALEC USPEŠNOSTI

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO
IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CERIF
Vodenje podjetij
Topic Classification ADP
organizacijsko učenje
organizacijska kultura
procesna usmerjenost
poslovanje podjetja


Abstract:

Cilj te raziskave je bil predstaviti in testirati model izboljšanja poslovanja podjetij, ki temelji na vplivu organizacijske kulture učenja. Uporabljeni so bili podatki iz 202 makedonskih podjetij, ki imajo več kot 50 zaposlenih. Ta študija prispeva k posploševanju raziskovalnega modela, ki je že bil preizkušen v bolj razvitih državah, na podlagi podatkov, zbranih v Makedoniji, ki je razvijajoča se država v tranziciji.

Methodology


Collection date: september 2007
Date of production: 2007-09
Country: Republika Makedonija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Makedonije

Unit of analysis:

podjetje v Republiki Makedoniji

Universe:

Podjetja v Republiki Makedoniji, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Excluded: no information
Data collected by:

Škerlavaj, Miha

Černe, Matej

Kekenovski, Ljubomir

Trpkova, Marija

Tevdovski, Dragan

Sampling procedure:

Slučajno (verjetnostno) vzorčenje. Zajet je bil slučajni vzorec 400 podjetij v Republiki Makedoniji, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PROCMK07 - Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v makedonskih podjetjih, 2007 [datoteka podatkov]

File ID: PROCMK07_P1_EN_V2_R2

Format: *.sav - SPSS WIN 7. 0

  • number of variables: 102
  • number of units: 202

Version: julij 2012

Variable list

infacq1 1. Employees in our organization are an extremely important source of information. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best:

1. Employees in our organization are an extremely important source of information.

Value 13 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 12
3 nor disagree nor agree 41
4 agree 96
5 strongly agree 52
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0

Valid range from 1 to 5

infacq2 Please circle one choice for each of the following statements. 2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

Value 22 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 3
3 nor disagree nor agree 26
4 agree 117
5 strongly agree 53
9 do not know 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3

Valid range from 1 to 5

infacq3 3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

Value 31 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 29
3 nor disagree nor agree 54
4 agree 87
5 strongly agree 27
9 do not know 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3

Valid range from 1 to 5

infacq1 1. Employees in our organization are an extremely important source of information. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best:

1. Employees in our organization are an extremely important source of information.

Value 1102 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 12
3 nor disagree nor agree 41
4 agree 96
5 strongly agree 52
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0

Valid range from 1 to 5

infacq2 Please circle one choice for each of the following statements. 2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

Value 2101 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 3
3 nor disagree nor agree 26
4 agree 117
5 strongly agree 53
9 do not know 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3

Valid range from 1 to 5

infacq3 3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

Value 3100 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 29
3 nor disagree nor agree 54
4 agree 87
5 strongly agree 27
9 do not know 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3

Valid range from 1 to 5

infacq4 4. Reports prepared by external experts are an extremely important source of information.

4. Reports prepared by external experts are an extremely important source of information.

Value 499 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 17
3 nor disagree nor agree 51
4 agree 87
5 strongly agree 42
9 do not know 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3

Valid range from 1 to 5

infacq5 5. Our organization uses clipping service - regular collection of papers and articles to our interest.

5. Our organization uses clipping service - regular collection of papers and articles to our interest.

Value 598 Frequency
1 strongly disagree 6
2 disagree 20
3 nor disagree nor agree 36
4 agree 73
5 strongly agree 63
9 do not know 0
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 4

Valid range from 1 to 5

infacq6 6. Our competitors are an extremely important source for learning new methods and services.

6. Our competitors are an extremely important source for learning new methods and services.

Value 697 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 38
4 agree 105
5 strongly agree 48
9 do not know 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3

Valid range from 1 to 5

infacq7 7. Expertise on the industry, products, and services is an extremely important criterion for hiring a new employee.

7. Expertise on the industry, products, and services is an extremely important criterion for hiring a new employee.

Value 796 Frequency
1 strongly disagree 8
2 disagree 10
3 nor disagree nor agree 52
4 agree 88
5 strongly agree 42
9 do not know 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2

Valid range from 1 to 5

infacq8 8. Joint tasks and mergers contribute a great deal of knowledge about industry and economic environment, new methods and services/products.

8. Joint tasks and mergers contribute a great deal of knowledge about industry and economic environment, new methods and services/products.

Value 895 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 27
4 agree 101
5 strongly agree 62
9 do not know 0
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 5

Valid range from 1 to 5

infacq9 9. Top managers in any important decision seek information or advice from the board of directors or owners (in general).

9. Top managers in any important decision seek information or advice from the board of directors or owners (in general).

Value 994 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 46
4 agree 88
5 strongly agree 52
9 do not know 0
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 10

Valid range from 1 to 5

infacq10 10. Top managers in any important decision seek information or advice from sources outside the company (hiring experts, contacting top managers of other companies, etc).

10. Top managers in any important decision seek information or advice from sources outside the company (hiring experts, contacting top managers of other companies, etc).

Value 1093 Frequency
1 strongly disagree 5
2 disagree 22
3 nor disagree nor agree 56
4 agree 86
5 strongly agree 26
9 do not know 0
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 7

Valid range from 1 to 5

infacq11 11. Our organization has employees whose job is related to searching for external information.

11. Our organization has employees whose job is related to searching for external information.

Value 1192 Frequency
1 strongly disagree 5
2 disagree 22
3 nor disagree nor agree 30
4 agree 100
5 strongly agree 42
9 do not know 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3

Valid range from 1 to 5

infacq12 12. External sources (reports, consultants, newsletters, etc.) are extremely important for the operations of our organization.

12. External sources (reports, consultants, newsletters, etc.) are extremely important for the operations of our organization.

Value 1291 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 22
4 agree 104
5 strongly agree 60
9 do not know 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3

Valid range from 1 to 5

infacq13 13. In our organization we explicitly reward employees that are a source of quality information.

13. In our organization we explicitly reward employees that are a source of quality information.

Value 1390 Frequency
1 strongly disagree 5
2 disagree 27
3 nor disagree nor agree 45
4 agree 76
5 strongly agree 43
9 do not know 0
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 6

Valid range from 1 to 5

info14 14. In our organization we often organize internal training of our employees.

14. In our organization we often organize internal training of our employees.

Value 1489 Frequency
1 strongly disagree 7
2 disagree 20
3 nor disagree nor agree 26
4 agree 96
5 strongly agree 48
9 do not know 0
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 5

Valid range from 1 to 5

info15 15. We frequently send our employees to various seminars, workshops, conferences with intention to acquire information.

15. We frequently send our employees to various seminars, workshops, conferences with intention to acquire information.

Value 1588 Frequency
1 strongly disagree 4
2 disagree 12
3 nor disagree nor agree 33
4 agree 99
5 strongly agree 52
9 do not know 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2

Valid range from 1 to 5

infod1 1. Our information system allows for efficient and effective exchange of information within the organization.

1. Our information system allows for efficient and effective exchange of information within the organization.

Value 1687 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 32
4 agree 101
5 strongly agree 56
9 do not know 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2

Valid range from 1 to 5

infod2 2. All members of our organization are aware what the goals of the organization are.

2. All members of our organization are aware what the goals of the organization are.

Value 1786 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 4
3 nor disagree nor agree 40
4 agree 107
5 strongly agree 49
9 do not know 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2

Valid range from 1 to 5

infod3 3. We frequently held meetings with the purpose to inform employees.

3. We frequently held meetings with the purpose to inform employees.

Value 1885 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 15
3 nor disagree nor agree 63
4 agree 80
5 strongly agree 37
9 do not know 0
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 5

Valid range from 1 to 5

infod4 4. We have formal mechanisms and systems that assure transfer of best practices among various areas of work (e.g. reward systems based of group performance).

4. We have formal mechanisms and systems that assure transfer of best practices among various areas of work (e.g. reward systems based of group performance).

Value 1984 Frequency
1 strongly disagree 6
2 disagree 22
3 nor disagree nor agree 53
4 agree 90
5 strongly agree 25
9 do not know 0
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 6

Valid range from 1 to 5

infod5 5. In our organization we have individuals that work in more than one team or project groups together with individuals from other organizational units.

5. In our organization we have individuals that work in more than one team or project groups together with individuals from other organizational units.

Value 2083 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 19
3 nor disagree nor agree 45
4 agree 90
5 strongly agree 39
9 do not know 0
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 6

Valid range from 1 to 5

infod6 6. We have individuals dedicated to collecting and internal dissemination of improvement propositions from employees.

6. We have individuals dedicated to collecting and internal dissemination of improvement propositions from employees.

Value 2182 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 36
3 nor disagree nor agree 64
4 agree 52
5 strongly agree 29
9 do not know 0
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
184 18

Valid range from 1 to 5

qualinf1 1. ... comprehensive (all that we need). Information that is available in our organization is ...

1. ... comprehensive (all that we need).

Value 2281 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 9
3 nor disagree nor agree 23
4 agree 94
5 strongly agree 60
9 do not know 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
186 16

Valid range from 1 to 5

qualinf2 2. ... accurate (close enough to actual situation).

2. ... accurate (close enough to actual situation).

Value 2380 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 26
4 agree 110
5 strongly agree 53
9 do not know 0
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 5

Valid range from 1 to 5

qualinf3 3. ... clear (allow for simple interpretation).

3. ... clear (allow for simple interpretation).

Value 2479 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 25
4 agree 105
5 strongly agree 64
9 do not know 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3

Valid range from 1 to 5

qualinf4 4. ... applicable (serve certain intent e.g. decision-taking).

4. ... applicable (serve certain intent e.g. decision-taking).

Value 2578 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 23
4 agree 100
5 strongly agree 72
9 do not know 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2

Valid range from 1 to 5

qualinf5 5. ... concise (there is no information overload).

5. ... concise (there is no information overload).

Value 2677 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 41
4 agree 89
5 strongly agree 60
9 do not know 0
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 4

Valid range from 1 to 5

qualinf6 6. ... consistent (not in contradiction according to different sources).

6. ... consistent (not in contradiction according to different sources).

Value 2776 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 10
3 nor disagree nor agree 39
4 agree 100
5 strongly agree 47
9 do not know 0
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 6

Valid range from 1 to 5

qualin7 7. ... correct (true).

7. ... correct (true).

Value 2875 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 2
3 nor disagree nor agree 34
4 agree 95
5 strongly agree 67
9 do not know 0
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 4

Valid range from 1 to 5

qualin8 8. ... current (quickly available).

8. ... current (quickly available).

Value 2974 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 0
3 nor disagree nor agree 47
4 agree 109
5 strongly agree 45
9 do not know 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1

Valid range from 1 to 5

qualin9 9. Access to the information is simple.

9. Access to the information is simple.

Value 3073 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 46
4 agree 88
5 strongly agree 52
9 do not know 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3

Valid range from 1 to 5

qualin10 10. Information users in our company can self-adjust format and content of reports.

10. Information users in our company can self-adjust format and content of reports.

Value 3172 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 13
3 nor disagree nor agree 54
4 agree 95
5 strongly agree 35
9 do not know 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2

Valid range from 1 to 5

infint1 1. Personal contacts Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization.

1. Personal contacts

Value 3271 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 24
4 agree 95
5 strongly agree 71
9 do not know 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2

Valid range from 1 to 5

infint2 2. Team meetings

2. Team meetings

Value 3370 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 3
3 nor disagree nor agree 21
4 agree 86
5 strongly agree 86
9 do not know 0
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 6

Valid range from 1 to 5

infint3 3. Committees as decision-makers

3. Committees as decision-makers

Value 3469 Frequency
1 strongly disagree 4
2 disagree 13
3 nor disagree nor agree 17
4 agree 95
5 strongly agree 67
9 do not know 0
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 6

Valid range from 1 to 5

infint4 4. Telephone contacts

4. Telephone contacts

Value 3568 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 32
4 agree 107
5 strongly agree 44
9 do not know 0
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 9

Valid range from 1 to 5

infint5 5. Seminars, conferences, workshops

5. Seminars, conferences, workshops

Value 3667 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 51
4 agree 91
5 strongly agree 41
9 do not know 0
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
191 11

Valid range from 1 to 5

infint6 6. Written memos, notes, letters...

6. Written memos, notes, letters...

Value 3766 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 33
4 agree 108
5 strongly agree 42
9 do not know 0
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 10

Valid range from 1 to 5

infint7 7. Special expert reports

7. Special expert reports

Value 3865 Frequency
1 strongly disagree 4
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 27
4 agree 115
5 strongly agree 41
9 do not know 0
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 9

Valid range from 1 to 5

infint8 8. Formal chain of command reporting (in sense of reporting to superiors)

8. Formal chain of command reporting (in sense of reporting to superiors)

Value 3964 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 30
4 agree 91
5 strongly agree 60
9 do not know 0
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 12

Valid range from 1 to 5

infint9 9. Companies intranet as a mean of infor interpretation

9. Companies intranet as a mean of information interpretation

Value 4063 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 25
4 agree 67
5 strongly agree 77
9 do not know 0
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
180 22

Valid range from 1 to 5

infint10 10. Forums (e-chat, e-debates...)

10. Forums (e-chat, e-debates...)

Value 4162 Frequency
1 strongly disagree 9
2 disagree 18
3 nor disagree nor agree 56
4 agree 82
5 strongly agree 23
9 do not know 0
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
188 14

Valid range from 1 to 5

infint11 11.Electronic e-mail

11. Electronic e-mail

Value 4261 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 17
3 nor disagree nor agree 28
4 agree 76
5 strongly agree 69
9 do not know 0
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 9

Valid range from 1 to 5

infint12 12. The more information the subordinate has the better he/she will perform. What is your attitude (as a manger) about informing the subordinates in your organization?

12. The more information the subordinate has the better he/she will perform.

Value 4360 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 26
4 agree 81
5 strongly agree 70
9 do not know 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
186 16

Valid range from 1 to 5

infint13 13. Information to a subordinate must always be simple and concise.

13. Information to a subordinate must always be simple and concise.

Value 4459 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 18
4 agree 57
5 strongly agree 107
9 do not know 0
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 13

Valid range from 1 to 5

bcc1 1. Adaptability to environmental pressures Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

1. Adaptability to environmental pressures

Value 4558 Frequency
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 4
3 no change 29
4 moderate improvement/increase 99
5 substantial improvement/increase 57
9 do not know 0
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 12

Valid range from 1 to 5

bcc2 2. Quality of products / services

2. Quality of products / services

Value 4657 Frequency
1 substantial decline/decrease 0
2 moderate decline/decrease 6
3 no change 18
4 moderate improvement/increase 102
5 substantial improvement/increase 65
9 do not know 0
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
191 11

Valid range from 1 to 5

bcc3 3. Number of products / services offered

3. Number of products / services offered

Value 4756 Frequency
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 5
3 no change 38
4 moderate improvement/increase 79
5 substantial improvement/increase 69
9 do not know 0
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 10

Valid range from 1 to 5

bcc4 4. Technology of operation

4. Technology of operation

Value 4855 Frequency
1 substantial decline/decrease 5
2 moderate decline/decrease 6
3 no change 49
4 moderate improvement/increase 83
5 substantial improvement/increase 49
9 do not know 0
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 10

Valid range from 1 to 5

bcc5 5. Speed of operations

5. Speed of operations

Value 4954 Frequency
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 4
3 no change 46
4 moderate improvement/increase 101
5 substantial improvement/increase 42
9 do not know 0
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
194 8

Valid range from 1 to 5

bcc6 6. Introduction of new marketing approaches

6. Introduction of new marketing approaches

Value 5053 Frequency
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 11
3 no change 44
4 moderate improvement/increase 99
5 substantial improvement/increase 38
9 do not know 0
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 9

Valid range from 1 to 5

bcc7 7. Average productivity of employees

7. Average productivity of employees

Value 5152 Frequency
1 substantial decline/decrease 0
2 moderate decline/decrease 7
3 no change 48
4 moderate improvement/increase 102
5 substantial improvement/increase 38
9 do not know 0
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 7

Valid range from 1 to 5

bcc8 8. Satisfaction of employees

8. Satisfaction of employees

Value 5251 Frequency
1 substantial decline/decrease 0
2 moderate decline/decrease 10
3 no change 56
4 moderate improvement/increase 96
5 substantial improvement/increase 38
9 do not know 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2

Valid range from 1 to 5

bcc9 9. Overall atmosphere

9. Overall atmosphere

Value 5350 Frequency
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 14
3 no change 49
4 moderate improvement/increase 94
5 substantial improvement/increase 43
9 do not know 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1

Valid range from 1 to 5

bcc10 10. Personal communication between top managers and employees

10. Personal communication between top managers and employees

Value 5449 Frequency
1 substantial decline/decrease 2
2 moderate decline/decrease 10
3 no change 39
4 moderate improvement/increase 104
5 substantial improvement/increase 46
9 do not know 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1

Valid range from 1 to 5

bcc11 11. Team meetings' efficiency

11. Team meetings' efficiency

Value 5548 Frequency
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 15
3 no change 49
4 moderate improvement/increase 109
5 substantial improvement/increase 28
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0

Valid range from 1 to 5

bcc12 12. Employees level of understanding of companys strategic orientation

12. Employees level of understanding of companys strategic orientation

Value 5647 Frequency
1 substantial decline/decrease 2
2 moderate decline/decrease 10
3 no change 56
4 moderate improvement/increase 103
5 substantial improvement/increase 30
9 do not know 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1

Valid range from 1 to 5

bcc13 13. Employees level of understanding of major problems in the company

13. Employees level of understanding of major problems in the company

Value 5746 Frequency
1 substantial decline/decrease 2
2 moderate decline/decrease 5
3 no change 56
4 moderate improvement/increase 96
5 substantial improvement/increase 40
9 do not know 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3

Valid range from 1 to 5

bcc14 14. Efficiency of information systems within the company

14. Efficiency of information systems within the company

Value 5845 Frequency
1 substantial decline/decrease 2
2 moderate decline/decrease 9
3 no change 53
4 moderate improvement/increase 97
5 substantial improvement/increase 35
9 do not know 0
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 6

Valid range from 1 to 5

procv1 1. The average employee views the business as a series of linked processes. Please estimate to what extent the following statements related to process orientation apply to your organization.

1. The average employee views the business as a series of linked processes.

Value 5944 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 16
3 nor disagree nor agree 65
4 agree 79
5 strongly agree 26
9 do not know 0
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 13

Valid range from 1 to 5

procv2 2. Process terms such as input, output, process, and process owners are used in conversation in the organization.

2. Process terms such as input, output, process, and process owners are used in conversation in the organization.

Value 6043 Frequency
1 strongly disagree 5
2 disagree 26
3 nor disagree nor agree 56
4 agree 84
5 strongly agree 19
9 do not know 0
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 12

Valid range from 1 to 5

procv3 3. Processes within the organization are defined and documented using inputs and outputs to and from our customers.

3. Processes within the organization are defined and documented using inputs and outputs to and from our customers.

Value 6142 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 14
3 nor disagree nor agree 51
4 agree 98
5 strongly agree 28
9 do not know 0
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 9

Valid range from 1 to 5

procv4 4. The business processes are sufficiently defined so that most people in the organization know how they work.

4. The business processes are sufficiently defined so that most people in the organization know how they work.

Value 6241 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 13
3 nor disagree nor agree 41
4 agree 108
5 strongly agree 28
9 do not know 0
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 12

Valid range from 1 to 5

procv5 5. Business informatization is based on processes (not business functions).

5. Business informatization is based on processes (not business functions).

Value 6340 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 14
3 nor disagree nor agree 46
4 agree 97
5 strongly agree 29
9 do not know 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
186 16

Valid range from 1 to 5

procj1 1. Jobs are usually multidimensional and not just simple tasks.

1. Jobs are usually multidimensional and not just simple tasks.

Value 6439 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 10
3 nor disagree nor agree 53
4 agree 83
5 strongly agree 37
9 do not know 0
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
183 19

Valid range from 1 to 5

procj2 2. Employees have enough authority for job related problem-solving.

2. Employees have enough authority for job related problem-solving.

Value 6538 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 10
3 nor disagree nor agree 34
4 agree 104
5 strongly agree 39
9 do not know 0
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
187 15

Valid range from 1 to 5

procj3 3. Due to constant changes in processes our employees learn constantly.

3. Due to constant changes in processes our employees learn constantly.

Value 6637 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 9
3 nor disagree nor agree 46
4 agree 100
5 strongly agree 35
9 do not know 0
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 12

Valid range from 1 to 5

mmproc1 1. Process performance is measured in the organization.

1. Process performance is measured in the organization.

Value 6736 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 14
3 nor disagree nor agree 36
4 agree 104
5 strongly agree 34
9 do not know 0
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 12

Valid range from 1 to 5

mmproc2 2. Process measurements are defined.

2. Process measurements are defined.

Value 6835 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 12
3 nor disagree nor agree 20
4 agree 108
5 strongly agree 44
9 do not know 0
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
187 15

Valid range from 1 to 5

mmproc3 3. Resources are allocated based on process.

3. Resources are allocated based on process.

Value 6934 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 35
4 agree 105
5 strongly agree 37
9 do not know 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
186 16

Valid range from 1 to 5

mmproc4 4. Specific process performance goals are in place.

4. Specific process performance goals are in place.

Value 7033 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 13
3 nor disagree nor agree 31
4 agree 111
5 strongly agree 34
9 do not know 0
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 13

Valid range from 1 to 5

mmproc5 5. Process outcomes are measured.

5. Process outcomes are measured.

Value 7132 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 38
4 agree 98
5 strongly agree 40
9 do not know 0
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
188 14

Valid range from 1 to 5

fin1 ROA relative to industry average Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

1. Return on assets (ROA, %) in our company is well below the industry average / Return on assets (ROA, %) in our company is well above the industry average.

Value 7231 Frequency
1 strongly below industry average 5
2 slightly below industry averagge 15
3 close to industry average 40
4 slightly above industry average 74
5 strongly above industry average 40
9 do not know 0
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
174 28

Valid range from 1 to 5

fin2 value added per employee relative to industry average

2. Value added per employee in our company is well below the industry average. / Value added per employee in our company is well above the industry average.

Value 7330 Frequency
1 strongly below industry average 3
2 slightly below industry averagge 12
3 close to industry average 45
4 slightly above industry average 60
5 strongly above industry average 34
9 do not know 0
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
154 48

Valid range from 1 to 5

nefsup1 relationships with suppliers

1. Relations with suppliers are very poor and unstable. / We consider our relations with suppliers to be excellent because we maintain genuine partnerships with them.

Value 7429 Frequency
1 very unstable and short-term 0
2 relativelly unstable and short-term 6
3 average 28
4 good 73
5 excellent 42
9 do not know 0
Sysmiss 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
149 53

Valid range from 1 to 5

nefsup2 frequency of change of suppliers

2. We change suppliers very often. / We have long-term partner relationships with our suppliers.

Value 7528 Frequency
1 very often 4
2 relativelly often 7
3 average 33
4 relativelly rarely 57
5 rarelly 58
9 do not know 0
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 43

Valid range from 1 to 5

nefsup3 involvement of suppliers in R&D

3. We do not involve our suppliers in research and development processes at all. / We strongly involve our suppliers in our research and development processes.

Value 7627 Frequency
1 very bad 5
2 bad 4
3 average 48
4 good 74
5 very good 38
9 do not know 0
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
169 33

Valid range from 1 to 5

nefemp1 net fluctuation of employees

4. The net fluctuation of employees due to internal reasons is very high within our company. / There are no cases in our company of people leaving for internal reasons.

Value 7726 Frequency
1 very high net fluctuation 3
2 high 9
3 average 36
4 low 71
5 very low 56
9 ne vem 0
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 27

Valid range from 1 to 5

nefemp2 work prosuctivity of employees

5. Productivity of employees is much lower than industry average. / Productivity of employees is much higher than industry average.

Value 7825 Frequency
1 very bad 2
2 bad 7
3 average 39
4 good 93
5 very good 38
9 do not know 0
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
179 23

Valid range from 1 to 5

nefemp3 trust into leadership

6. Employees' trust into leadership is low. / Employees' trust into leadership is high.

Value 7924 Frequency
1 very bad 2
2 bad 4
3 average 37
4 good 87
5 very good 48
9 do not know 0
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
178 24

Valid range from 1 to 5

nefemp4 employees mutual trust

7. Trust among employees themselves is weak. / Trust among employees themselves is strong.

Value 8023 Frequency
1 very bad 5
2 bad 4
3 average 40
4 good 87
5 very good 40
9 do not know 0
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 26

Valid range from 1 to 5

nefemp5 work organization of employees

8. Work organization is inefficient. / Work organization is efficient.

Value 8122 Frequency
1 very bad 3
2 bad 7
3 average 34
4 good 89
5 very good 44
9 do not know 0
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 25

Valid range from 1 to 5

nefemp6 committment of employees

9. Employees do not feel special commitment to the organization. / Employees feel very committed to the organization.

Value 8221 Frequency
1 very bad 1
2 bad 10
3 average 29
4 good 94
5 very good 45
9 do not know 0
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
179 23

Valid range from 1 to 5

nefemp7 employees prepared to go extra mile

10. Employees are not prepared to go an extra mile for the company. / Employees are prepared to go an extra mile for the company.

Value 8320 Frequency
1 very bad 2
2 bad 6
3 average 35
4 good 92
5 very good 46
9 do not know 0
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
181 21

Valid range from 1 to 5

nefemp8 costs of work

11. Work costs per employee are well above the industry average. / Work costs per employee are well below the industry average.

Value 8419 Frequency
1 very bad 4
2 bad 12
3 average 63
4 good 77
5 very good 30
9 do not know 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
186 16

Valid range from 1 to 5

nefemp9 absenteeism

12. Absenteeism is in our company (relative to competition) very high. / Absenteeism is in our company (relative to competition) very high.

Value 8518 Frequency
1 very bad 1
2 bad 9
3 average 40
4 good 96
5 very good 42
9 do not know 0
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
188 14

Valid range from 1 to 5

nefemp10 satisfaction with work conditions

13. Employees are very dissatisfied with the situation within the company. / Employees are very satisfied with the situation within the company.

Value 8617 Frequency
1 very bad 1
2 bad 6
3 average 58
4 good 88
5 very good 32
9 do not know 0
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
185 17

Valid range from 1 to 5

nefemp11 learning ability and adaptability

14. Learning ability and adaptability of employees is low (in comparison to competition). / Learning ability and adaptability of employees is high (in comparison to competition).

Value 8716 Frequency
1 very bad 0
2 bad 11
3 average 45
4 good 94
5 very good 39
9 do not know 0
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 13

Valid range from 1 to 5

nefemp12 risk taking

15. Risk-taking within the company is worse than it is by our competitors. / Risk-taking within the company is better than it is by our competitors.

Value 8815 Frequency
1 very bad 4
2 bad 15
3 average 48
4 good 89
5 very good 37
9 do not know 0
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 9

Valid range from 1 to 5

nefcust1 customers complaints number

16. The number of customer complaints within the last period has increased strongly. / The number of customer complaints within the last period has decreased strongly.

Value 8914 Frequency
1 very bad 2
2 bad 18
3 average 37
4 good 83
5 very good 44
9 do not know 0
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
184 18

Valid range from 1 to 5

nefcust2 customer complaints speed of solving

17. Speed of dealing with customer complaints (comparatively to competition) is low. / We deal with customer complaints faster than our competition.

Value 9013 Frequency
1 very bad 5
2 bad 6
3 average 32
4 good 82
5 very good 52
9 do not know 0
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 25

Valid range from 1 to 5

nefcust3 losing/retaining clients

18. We loose existing clients and do not manage to attract new-ones. / We retain existing clients and manage to attract new-ones.

Value 9112 Frequency
1 very bad 3
2 bad 10
3 average 31
4 good 78
5 very good 60
9 do not know 0
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 20

Valid range from 1 to 5

nefcust4 reputation of company in customers eyes

19. Reputation of our company in eyes of the customers has declined. / Reputation of our company in eyes of the customers has improved.

Value 9211 Frequency
1 very bad 2
2 bad 6
3 average 44
4 good 77
5 very good 57
9 do not know 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
186 16

Valid range from 1 to 5

cmpyR Company name

Name of the company:

Value 9310 Frequency
1 no data 0
2 9
3 34
4 35
5 32
Sysmiss 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
110 92

Valid range from 1 to 1

instryR main industry of the company

Main industry of the company (the standard classification of activities in Republic of Macedonia)

Value 949 Frequency
1 1. Agriculture, forestry, hunting 1
2 2. Fishing 5
3 3. Mining 20
4 4. Manufacturing 35
5 5. Electricity, gas, water supply 19
6 6. Construction 0
7 7. Wholesale and retail trade, repairing motor vehicles 0
8 8. Hotels 0
9 9. Transport, warehousing and postal 0
10 10. Financial intermediation, financial services 0
11 11. Rental, hiring and real estate services 0
12 12. Public administration and safety, compulsory social secu 0
13 13. Education and training 0
14 14. Health care and social assistance 0
15 15. Municipal and other public affairs (inc. state newspaper 0
16 16. Private households with employed person 0
17 17. Territorial organizations and associations 0
18 18. Financial institutional (mostly banks) 0
19 19. Economic activity: see labels 7 and 9 0
20 20. Economic activity: see labels 7, 9, 18 and 11 0
21 21. Economic activity: see labels 7, 9 and 14 0
22 22. Economic activity: see labels 6 and 7 0
23 23. Economic activity: see labels 3 and 6 0
24 24. Economic activity: see labels 8 and 11 0
99 Missing 0
Sysmiss 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80 122

Valid range from 1 to 24

numbemp average number of employees in 2006

Average number of employees in 2006

Value 958 Frequency
1 1-49 1
2 50-249 1
3 250-499 17
4 500-999 25
5 1000 in več 17
Sysmiss 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 141

Valid range from 1 to 5

anureven revenues in 2006

Revenues in 2006:

Value 967 Frequency
1 up to 7.1 mio EUR 18
2 from 7.1 mio EUR up to 27.9 mio EUR 40
3 from 27.9 mio EUR 19
4 30
5 17
Sysmiss 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 78

Valid range from 1 to 3

srnmR surname of respondent

Respondent's surname:

Value 976 Frequency
1 no data 32
2 40
3 35
4 18
5 10
Sysmiss 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 67

Valid range from 1 to 1

nmR name of respondent

Respondent's name:

Value 985 Frequency
1 no data 12
2 21
3 14
4 15
5 9
Sysmiss 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 131

Valid range from 1 to 1

fnctnR

Value 994 Frequency
1 14
2 23
3 13
4 11
5 7
Sysmiss 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 134

Valid range from 1 to 5

funccode_r coded function of respondent

Function of respondent within organization

Value 1003 Frequency
1 14
2 16
3 8
4 7
5 7
Dz 2
E 1
Gj 1
Lj 1
N 1
V,Gj 1
Zakrita vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 0

emailR e-mail of respondent

Respondent's e-mail:

Value 1012 Frequency
1 no data 6
2 5
3 5
4 9
5 4
D 1
E 1
G 3
Lj 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35 0

mailR respondent postal code

Respondent's postal code:

Value 1021 Frequency
1 no data 4
2 7
3 1
4 6
5 2
E 1
E,Z 1
G 2
Lj 1
Zj 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26 0

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Škerlavaj, M., Dimovski, V. and Černe, M. (2012). Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v makedonskih podjetjih, 2007 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PROCMK07. https://doi.org/10.17898/ADP_PROCMK07_V1

COBISS.SI
Publication date: 2012
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si