Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v makedonskih podjetjih, 2007

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PROCMK07
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PROCMK07_V1
Glavni avtor(ji):
  • Škerlavaj, Miha
  • Dimovski, Vlado
  • Černe, Matej
Izdelal datoteko podatkov:
EF - Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2007)

Finančna podpora:

Ekonomska fakulteta

Serija:
  • ORGU/Organizacijsko učenje

    Serija ORGU preučuje organizacijsko učenje v podjetjih. Zajema Slovenijo, Hrvaško, Južno Korejo, Španijo, Makedonijo in Turčijo. Teme, ki so zajete v seriji so: organizacijsko učenje, uspešnost poslovanja podjetij, uspešnost poslovanja in organizacijska kultura. Prva raziskava iz te serije je bila narejena leta 2003 v Sloveniji in se je ponovila leta 2004. Preučevala je vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja. Leto kasneje sta bili izvedeni dve raziskavi, na Hrvaškem in v Maleziji, ki sta proučevali vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v podjetjih. Leta 2007 je bila izvedena še raziskava v Makedoniji. Leta 2008 sta bili narejeni še dve raziskavi v Južni Koreji in Španiji, ukvarjali pa sta se z vplivom organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost podjetij. V letu 2009 so raziskavo izvedli še v Turčiji.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

kultura organizacijskega učenja, procesna usmerjenost, ocena uspešnosti poslovanja, organizacijsko učenje, organizacijska kultura

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Vodenje podjetij
Vsebinska področja ADP
organizacijsko učenje
organizacijska kultura
procesna usmerjenost
poslovanje podjetja


Povzetek:

Cilj te raziskave je bil predstaviti in testirati model izboljšanja poslovanja podjetij, ki temelji na vplivu organizacijske kulture učenja. Uporabljeni so bili podatki iz 202 makedonskih podjetij, ki imajo več kot 50 zaposlenih. Ta študija prispeva k posploševanju raziskovalnega modela, ki je že bil preizkušen v bolj razvitih državah, na podlagi podatkov, zbranih v Makedoniji, ki je razvijajoča se država v tranziciji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: september 2007
Čas izdelave: 2007-09
Država: Republika Makedonija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Makedonije

Enota za analizo:

podjetje v Republiki Makedoniji

Populacija:

Podjetja v Republiki Makedoniji, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Škerlavaj, Miha

Černe, Matej

Kekenovski, Ljubomir

Trpkova, Marija

Tevdovski, Dragan

Tip vzorca:

Slučajno (verjetnostno) vzorčenje. Zajet je bil slučajni vzorec 400 podjetij v Republiki Makedoniji, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PROCMK07 - Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v makedonskih podjetjih, 2007 [datoteka podatkov]

ID datoteke: PROCMK07_P1_EN_V2_R2

Format: *.sav - SPSS WIN 7. 0

  • število spremenljivk: 102
  • število enot: 202

Verzija: julij 2012

Spremenljivke

infacq1 1. Employees in our organization are an extremely important source of information. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best:

1. Employees in our organization are an extremely important source of information.

Vrednost 13 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 12
3 nor disagree nor agree 41
4 agree 96
5 strongly agree 52
9 do not know 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infacq2 Please circle one choice for each of the following statements. 2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

Vrednost 22 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 3
3 nor disagree nor agree 26
4 agree 117
5 strongly agree 53
9 do not know 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infacq3 3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

Vrednost 31 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 29
3 nor disagree nor agree 54
4 agree 87
5 strongly agree 27
9 do not know 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infacq1 1. Employees in our organization are an extremely important source of information. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best:

1. Employees in our organization are an extremely important source of information.

Vrednost 1102 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 12
3 nor disagree nor agree 41
4 agree 96
5 strongly agree 52
9 do not know 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infacq2 Please circle one choice for each of the following statements. 2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

Vrednost 2101 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 3
3 nor disagree nor agree 26
4 agree 117
5 strongly agree 53
9 do not know 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infacq3 3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

Vrednost 3100 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 29
3 nor disagree nor agree 54
4 agree 87
5 strongly agree 27
9 do not know 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infacq4 4. Reports prepared by external experts are an extremely important source of information.

4. Reports prepared by external experts are an extremely important source of information.

Vrednost 499 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 17
3 nor disagree nor agree 51
4 agree 87
5 strongly agree 42
9 do not know 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infacq5 5. Our organization uses clipping service - regular collection of papers and articles to our interest.

5. Our organization uses clipping service - regular collection of papers and articles to our interest.

Vrednost 598 Frekvenca
1 strongly disagree 6
2 disagree 20
3 nor disagree nor agree 36
4 agree 73
5 strongly agree 63
9 do not know 0
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infacq6 6. Our competitors are an extremely important source for learning new methods and services.

6. Our competitors are an extremely important source for learning new methods and services.

Vrednost 697 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 38
4 agree 105
5 strongly agree 48
9 do not know 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infacq7 7. Expertise on the industry, products, and services is an extremely important criterion for hiring a new employee.

7. Expertise on the industry, products, and services is an extremely important criterion for hiring a new employee.

Vrednost 796 Frekvenca
1 strongly disagree 8
2 disagree 10
3 nor disagree nor agree 52
4 agree 88
5 strongly agree 42
9 do not know 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infacq8 8. Joint tasks and mergers contribute a great deal of knowledge about industry and economic environment, new methods and services/products.

8. Joint tasks and mergers contribute a great deal of knowledge about industry and economic environment, new methods and services/products.

Vrednost 895 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 27
4 agree 101
5 strongly agree 62
9 do not know 0
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infacq9 9. Top managers in any important decision seek information or advice from the board of directors or owners (in general).

9. Top managers in any important decision seek information or advice from the board of directors or owners (in general).

Vrednost 994 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 46
4 agree 88
5 strongly agree 52
9 do not know 0
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infacq10 10. Top managers in any important decision seek information or advice from sources outside the company (hiring experts, contacting top managers of other companies, etc).

10. Top managers in any important decision seek information or advice from sources outside the company (hiring experts, contacting top managers of other companies, etc).

Vrednost 1093 Frekvenca
1 strongly disagree 5
2 disagree 22
3 nor disagree nor agree 56
4 agree 86
5 strongly agree 26
9 do not know 0
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infacq11 11. Our organization has employees whose job is related to searching for external information.

11. Our organization has employees whose job is related to searching for external information.

Vrednost 1192 Frekvenca
1 strongly disagree 5
2 disagree 22
3 nor disagree nor agree 30
4 agree 100
5 strongly agree 42
9 do not know 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infacq12 12. External sources (reports, consultants, newsletters, etc.) are extremely important for the operations of our organization.

12. External sources (reports, consultants, newsletters, etc.) are extremely important for the operations of our organization.

Vrednost 1291 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 22
4 agree 104
5 strongly agree 60
9 do not know 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infacq13 13. In our organization we explicitly reward employees that are a source of quality information.

13. In our organization we explicitly reward employees that are a source of quality information.

Vrednost 1390 Frekvenca
1 strongly disagree 5
2 disagree 27
3 nor disagree nor agree 45
4 agree 76
5 strongly agree 43
9 do not know 0
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

info14 14. In our organization we often organize internal training of our employees.

14. In our organization we often organize internal training of our employees.

Vrednost 1489 Frekvenca
1 strongly disagree 7
2 disagree 20
3 nor disagree nor agree 26
4 agree 96
5 strongly agree 48
9 do not know 0
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

info15 15. We frequently send our employees to various seminars, workshops, conferences with intention to acquire information.

15. We frequently send our employees to various seminars, workshops, conferences with intention to acquire information.

Vrednost 1588 Frekvenca
1 strongly disagree 4
2 disagree 12
3 nor disagree nor agree 33
4 agree 99
5 strongly agree 52
9 do not know 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infod1 1. Our information system allows for efficient and effective exchange of information within the organization.

1. Our information system allows for efficient and effective exchange of information within the organization.

Vrednost 1687 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 32
4 agree 101
5 strongly agree 56
9 do not know 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infod2 2. All members of our organization are aware what the goals of the organization are.

2. All members of our organization are aware what the goals of the organization are.

Vrednost 1786 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 4
3 nor disagree nor agree 40
4 agree 107
5 strongly agree 49
9 do not know 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infod3 3. We frequently held meetings with the purpose to inform employees.

3. We frequently held meetings with the purpose to inform employees.

Vrednost 1885 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 15
3 nor disagree nor agree 63
4 agree 80
5 strongly agree 37
9 do not know 0
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infod4 4. We have formal mechanisms and systems that assure transfer of best practices among various areas of work (e.g. reward systems based of group performance).

4. We have formal mechanisms and systems that assure transfer of best practices among various areas of work (e.g. reward systems based of group performance).

Vrednost 1984 Frekvenca
1 strongly disagree 6
2 disagree 22
3 nor disagree nor agree 53
4 agree 90
5 strongly agree 25
9 do not know 0
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infod5 5. In our organization we have individuals that work in more than one team or project groups together with individuals from other organizational units.

5. In our organization we have individuals that work in more than one team or project groups together with individuals from other organizational units.

Vrednost 2083 Frekvenca
1 strongly disagree 3
2 disagree 19
3 nor disagree nor agree 45
4 agree 90
5 strongly agree 39
9 do not know 0
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infod6 6. We have individuals dedicated to collecting and internal dissemination of improvement propositions from employees.

6. We have individuals dedicated to collecting and internal dissemination of improvement propositions from employees.

Vrednost 2182 Frekvenca
1 strongly disagree 3
2 disagree 36
3 nor disagree nor agree 64
4 agree 52
5 strongly agree 29
9 do not know 0
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
184 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qualinf1 1. ... comprehensive (all that we need). Information that is available in our organization is ...

1. ... comprehensive (all that we need).

Vrednost 2281 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 9
3 nor disagree nor agree 23
4 agree 94
5 strongly agree 60
9 do not know 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
186 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qualinf2 2. ... accurate (close enough to actual situation).

2. ... accurate (close enough to actual situation).

Vrednost 2380 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 26
4 agree 110
5 strongly agree 53
9 do not know 0
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qualinf3 3. ... clear (allow for simple interpretation).

3. ... clear (allow for simple interpretation).

Vrednost 2479 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 25
4 agree 105
5 strongly agree 64
9 do not know 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qualinf4 4. ... applicable (serve certain intent e.g. decision-taking).

4. ... applicable (serve certain intent e.g. decision-taking).

Vrednost 2578 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 23
4 agree 100
5 strongly agree 72
9 do not know 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qualinf5 5. ... concise (there is no information overload).

5. ... concise (there is no information overload).

Vrednost 2677 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 41
4 agree 89
5 strongly agree 60
9 do not know 0
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qualinf6 6. ... consistent (not in contradiction according to different sources).

6. ... consistent (not in contradiction according to different sources).

Vrednost 2776 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 10
3 nor disagree nor agree 39
4 agree 100
5 strongly agree 47
9 do not know 0
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qualin7 7. ... correct (true).

7. ... correct (true).

Vrednost 2875 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 2
3 nor disagree nor agree 34
4 agree 95
5 strongly agree 67
9 do not know 0
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qualin8 8. ... current (quickly available).

8. ... current (quickly available).

Vrednost 2974 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 0
3 nor disagree nor agree 47
4 agree 109
5 strongly agree 45
9 do not know 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qualin9 9. Access to the information is simple.

9. Access to the information is simple.

Vrednost 3073 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 46
4 agree 88
5 strongly agree 52
9 do not know 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qualin10 10. Information users in our company can self-adjust format and content of reports.

10. Information users in our company can self-adjust format and content of reports.

Vrednost 3172 Frekvenca
1 strongly disagree 3
2 disagree 13
3 nor disagree nor agree 54
4 agree 95
5 strongly agree 35
9 do not know 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infint1 1. Personal contacts Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization.

1. Personal contacts

Vrednost 3271 Frekvenca
1 strongly disagree 3
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 24
4 agree 95
5 strongly agree 71
9 do not know 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infint2 2. Team meetings

2. Team meetings

Vrednost 3370 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 3
3 nor disagree nor agree 21
4 agree 86
5 strongly agree 86
9 do not know 0
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infint3 3. Committees as decision-makers

3. Committees as decision-makers

Vrednost 3469 Frekvenca
1 strongly disagree 4
2 disagree 13
3 nor disagree nor agree 17
4 agree 95
5 strongly agree 67
9 do not know 0
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infint4 4. Telephone contacts

4. Telephone contacts

Vrednost 3568 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 32
4 agree 107
5 strongly agree 44
9 do not know 0
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infint5 5. Seminars, conferences, workshops

5. Seminars, conferences, workshops

Vrednost 3667 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 51
4 agree 91
5 strongly agree 41
9 do not know 0
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
191 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infint6 6. Written memos, notes, letters...

6. Written memos, notes, letters...

Vrednost 3766 Frekvenca
1 strongly disagree 3
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 33
4 agree 108
5 strongly agree 42
9 do not know 0
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infint7 7. Special expert reports

7. Special expert reports

Vrednost 3865 Frekvenca
1 strongly disagree 4
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 27
4 agree 115
5 strongly agree 41
9 do not know 0
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infint8 8. Formal chain of command reporting (in sense of reporting to superiors)

8. Formal chain of command reporting (in sense of reporting to superiors)

Vrednost 3964 Frekvenca
1 strongly disagree 3
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 30
4 agree 91
5 strongly agree 60
9 do not know 0
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infint9 9. Companies intranet as a mean of infor interpretation

9. Companies intranet as a mean of information interpretation

Vrednost 4063 Frekvenca
1 strongly disagree 3
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 25
4 agree 67
5 strongly agree 77
9 do not know 0
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
180 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infint10 10. Forums (e-chat, e-debates...)

10. Forums (e-chat, e-debates...)

Vrednost 4162 Frekvenca
1 strongly disagree 9
2 disagree 18
3 nor disagree nor agree 56
4 agree 82
5 strongly agree 23
9 do not know 0
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infint11 11.Electronic e-mail

11. Electronic e-mail

Vrednost 4261 Frekvenca
1 strongly disagree 3
2 disagree 17
3 nor disagree nor agree 28
4 agree 76
5 strongly agree 69
9 do not know 0
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infint12 12. The more information the subordinate has the better he/she will perform. What is your attitude (as a manger) about informing the subordinates in your organization?

12. The more information the subordinate has the better he/she will perform.

Vrednost 4360 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 26
4 agree 81
5 strongly agree 70
9 do not know 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
186 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

infint13 13. Information to a subordinate must always be simple and concise.

13. Information to a subordinate must always be simple and concise.

Vrednost 4459 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 18
4 agree 57
5 strongly agree 107
9 do not know 0
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

bcc1 1. Adaptability to environmental pressures Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

1. Adaptability to environmental pressures

Vrednost 4558 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 4
3 no change 29
4 moderate improvement/increase 99
5 substantial improvement/increase 57
9 do not know 0
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

bcc2 2. Quality of products / services

2. Quality of products / services

Vrednost 4657 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 0
2 moderate decline/decrease 6
3 no change 18
4 moderate improvement/increase 102
5 substantial improvement/increase 65
9 do not know 0
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
191 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

bcc3 3. Number of products / services offered

3. Number of products / services offered

Vrednost 4756 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 5
3 no change 38
4 moderate improvement/increase 79
5 substantial improvement/increase 69
9 do not know 0
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

bcc4 4. Technology of operation

4. Technology of operation

Vrednost 4855 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 5
2 moderate decline/decrease 6
3 no change 49
4 moderate improvement/increase 83
5 substantial improvement/increase 49
9 do not know 0
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

bcc5 5. Speed of operations

5. Speed of operations

Vrednost 4954 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 4
3 no change 46
4 moderate improvement/increase 101
5 substantial improvement/increase 42
9 do not know 0
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
194 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

bcc6 6. Introduction of new marketing approaches

6. Introduction of new marketing approaches

Vrednost 5053 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 11
3 no change 44
4 moderate improvement/increase 99
5 substantial improvement/increase 38
9 do not know 0
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

bcc7 7. Average productivity of employees

7. Average productivity of employees

Vrednost 5152 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 0
2 moderate decline/decrease 7
3 no change 48
4 moderate improvement/increase 102
5 substantial improvement/increase 38
9 do not know 0
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

bcc8 8. Satisfaction of employees

8. Satisfaction of employees

Vrednost 5251 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 0
2 moderate decline/decrease 10
3 no change 56
4 moderate improvement/increase 96
5 substantial improvement/increase 38
9 do not know 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

bcc9 9. Overall atmosphere

9. Overall atmosphere

Vrednost 5350 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 14
3 no change 49
4 moderate improvement/increase 94
5 substantial improvement/increase 43
9 do not know 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

bcc10 10. Personal communication between top managers and employees

10. Personal communication between top managers and employees

Vrednost 5449 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 2
2 moderate decline/decrease 10
3 no change 39
4 moderate improvement/increase 104
5 substantial improvement/increase 46
9 do not know 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

bcc11 11. Team meetings' efficiency

11. Team meetings' efficiency

Vrednost 5548 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 15
3 no change 49
4 moderate improvement/increase 109
5 substantial improvement/increase 28
9 do not know 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

bcc12 12. Employees level of understanding of companys strategic orientation

12. Employees level of understanding of companys strategic orientation

Vrednost 5647 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 2
2 moderate decline/decrease 10
3 no change 56
4 moderate improvement/increase 103
5 substantial improvement/increase 30
9 do not know 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

bcc13 13. Employees level of understanding of major problems in the company

13. Employees level of understanding of major problems in the company

Vrednost 5746 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 2
2 moderate decline/decrease 5
3 no change 56
4 moderate improvement/increase 96
5 substantial improvement/increase 40
9 do not know 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

bcc14 14. Efficiency of information systems within the company

14. Efficiency of information systems within the company

Vrednost 5845 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 2
2 moderate decline/decrease 9
3 no change 53
4 moderate improvement/increase 97
5 substantial improvement/increase 35
9 do not know 0
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

procv1 1. The average employee views the business as a series of linked processes. Please estimate to what extent the following statements related to process orientation apply to your organization.

1. The average employee views the business as a series of linked processes.

Vrednost 5944 Frekvenca
1 strongly disagree 3
2 disagree 16
3 nor disagree nor agree 65
4 agree 79
5 strongly agree 26
9 do not know 0
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

procv2 2. Process terms such as input, output, process, and process owners are used in conversation in the organization.

2. Process terms such as input, output, process, and process owners are used in conversation in the organization.

Vrednost 6043 Frekvenca
1 strongly disagree 5
2 disagree 26
3 nor disagree nor agree 56
4 agree 84
5 strongly agree 19
9 do not know 0
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

procv3 3. Processes within the organization are defined and documented using inputs and outputs to and from our customers.

3. Processes within the organization are defined and documented using inputs and outputs to and from our customers.

Vrednost 6142 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 14
3 nor disagree nor agree 51
4 agree 98
5 strongly agree 28
9 do not know 0
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

procv4 4. The business processes are sufficiently defined so that most people in the organization know how they work.

4. The business processes are sufficiently defined so that most people in the organization know how they work.

Vrednost 6241 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 13
3 nor disagree nor agree 41
4 agree 108
5 strongly agree 28
9 do not know 0
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

procv5 5. Business informatization is based on processes (not business functions).

5. Business informatization is based on processes (not business functions).

Vrednost 6340 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 14
3 nor disagree nor agree 46
4 agree 97
5 strongly agree 29
9 do not know 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
186 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

procj1 1. Jobs are usually multidimensional and not just simple tasks.

1. Jobs are usually multidimensional and not just simple tasks.

Vrednost 6439 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 10
3 nor disagree nor agree 53
4 agree 83
5 strongly agree 37
9 do not know 0
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
183 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

procj2 2. Employees have enough authority for job related problem-solving.

2. Employees have enough authority for job related problem-solving.

Vrednost 6538 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 10
3 nor disagree nor agree 34
4 agree 104
5 strongly agree 39
9 do not know 0
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
187 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

procj3 3. Due to constant changes in processes our employees learn constantly.

3. Due to constant changes in processes our employees learn constantly.

Vrednost 6637 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 9
3 nor disagree nor agree 46
4 agree 100
5 strongly agree 35
9 do not know 0
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

mmproc1 1. Process performance is measured in the organization.

1. Process performance is measured in the organization.

Vrednost 6736 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 14
3 nor disagree nor agree 36
4 agree 104
5 strongly agree 34
9 do not know 0
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

mmproc2 2. Process measurements are defined.

2. Process measurements are defined.

Vrednost 6835 Frekvenca
1 strongly disagree 3
2 disagree 12
3 nor disagree nor agree 20
4 agree 108
5 strongly agree 44
9 do not know 0
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
187 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

mmproc3 3. Resources are allocated based on process.

3. Resources are allocated based on process.

Vrednost 6934 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 35
4 agree 105
5 strongly agree 37
9 do not know 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
186 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

mmproc4 4. Specific process performance goals are in place.

4. Specific process performance goals are in place.

Vrednost 7033 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 13
3 nor disagree nor agree 31
4 agree 111
5 strongly agree 34
9 do not know 0
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

mmproc5 5. Process outcomes are measured.

5. Process outcomes are measured.

Vrednost 7132 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 38
4 agree 98
5 strongly agree 40
9 do not know 0
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

fin1 ROA relative to industry average Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

1. Return on assets (ROA, %) in our company is well below the industry average / Return on assets (ROA, %) in our company is well above the industry average.

Vrednost 7231 Frekvenca
1 strongly below industry average 5
2 slightly below industry averagge 15
3 close to industry average 40
4 slightly above industry average 74
5 strongly above industry average 40
9 do not know 0
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
174 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

fin2 value added per employee relative to industry average

2. Value added per employee in our company is well below the industry average. / Value added per employee in our company is well above the industry average.

Vrednost 7330 Frekvenca
1 strongly below industry average 3
2 slightly below industry averagge 12
3 close to industry average 45
4 slightly above industry average 60
5 strongly above industry average 34
9 do not know 0
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
154 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefsup1 relationships with suppliers

1. Relations with suppliers are very poor and unstable. / We consider our relations with suppliers to be excellent because we maintain genuine partnerships with them.

Vrednost 7429 Frekvenca
1 very unstable and short-term 0
2 relativelly unstable and short-term 6
3 average 28
4 good 73
5 excellent 42
9 do not know 0
Sysmiss 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
149 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefsup2 frequency of change of suppliers

2. We change suppliers very often. / We have long-term partner relationships with our suppliers.

Vrednost 7528 Frekvenca
1 very often 4
2 relativelly often 7
3 average 33
4 relativelly rarely 57
5 rarelly 58
9 do not know 0
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
159 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefsup3 involvement of suppliers in R&D

3. We do not involve our suppliers in research and development processes at all. / We strongly involve our suppliers in our research and development processes.

Vrednost 7627 Frekvenca
1 very bad 5
2 bad 4
3 average 48
4 good 74
5 very good 38
9 do not know 0
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
169 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefemp1 net fluctuation of employees

4. The net fluctuation of employees due to internal reasons is very high within our company. / There are no cases in our company of people leaving for internal reasons.

Vrednost 7726 Frekvenca
1 very high net fluctuation 3
2 high 9
3 average 36
4 low 71
5 very low 56
9 ne vem 0
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefemp2 work prosuctivity of employees

5. Productivity of employees is much lower than industry average. / Productivity of employees is much higher than industry average.

Vrednost 7825 Frekvenca
1 very bad 2
2 bad 7
3 average 39
4 good 93
5 very good 38
9 do not know 0
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefemp3 trust into leadership

6. Employees' trust into leadership is low. / Employees' trust into leadership is high.

Vrednost 7924 Frekvenca
1 very bad 2
2 bad 4
3 average 37
4 good 87
5 very good 48
9 do not know 0
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
178 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefemp4 employees mutual trust

7. Trust among employees themselves is weak. / Trust among employees themselves is strong.

Vrednost 8023 Frekvenca
1 very bad 5
2 bad 4
3 average 40
4 good 87
5 very good 40
9 do not know 0
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefemp5 work organization of employees

8. Work organization is inefficient. / Work organization is efficient.

Vrednost 8122 Frekvenca
1 very bad 3
2 bad 7
3 average 34
4 good 89
5 very good 44
9 do not know 0
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
177 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefemp6 committment of employees

9. Employees do not feel special commitment to the organization. / Employees feel very committed to the organization.

Vrednost 8221 Frekvenca
1 very bad 1
2 bad 10
3 average 29
4 good 94
5 very good 45
9 do not know 0
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefemp7 employees prepared to go extra mile

10. Employees are not prepared to go an extra mile for the company. / Employees are prepared to go an extra mile for the company.

Vrednost 8320 Frekvenca
1 very bad 2
2 bad 6
3 average 35
4 good 92
5 very good 46
9 do not know 0
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
181 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefemp8 costs of work

11. Work costs per employee are well above the industry average. / Work costs per employee are well below the industry average.

Vrednost 8419 Frekvenca
1 very bad 4
2 bad 12
3 average 63
4 good 77
5 very good 30
9 do not know 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
186 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefemp9 absenteeism

12. Absenteeism is in our company (relative to competition) very high. / Absenteeism is in our company (relative to competition) very high.

Vrednost 8518 Frekvenca
1 very bad 1
2 bad 9
3 average 40
4 good 96
5 very good 42
9 do not know 0
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefemp10 satisfaction with work conditions

13. Employees are very dissatisfied with the situation within the company. / Employees are very satisfied with the situation within the company.

Vrednost 8617 Frekvenca
1 very bad 1
2 bad 6
3 average 58
4 good 88
5 very good 32
9 do not know 0
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
185 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefemp11 learning ability and adaptability

14. Learning ability and adaptability of employees is low (in comparison to competition). / Learning ability and adaptability of employees is high (in comparison to competition).

Vrednost 8716 Frekvenca
1 very bad 0
2 bad 11
3 average 45
4 good 94
5 very good 39
9 do not know 0
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefemp12 risk taking

15. Risk-taking within the company is worse than it is by our competitors. / Risk-taking within the company is better than it is by our competitors.

Vrednost 8815 Frekvenca
1 very bad 4
2 bad 15
3 average 48
4 good 89
5 very good 37
9 do not know 0
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefcust1 customers complaints number

16. The number of customer complaints within the last period has increased strongly. / The number of customer complaints within the last period has decreased strongly.

Vrednost 8914 Frekvenca
1 very bad 2
2 bad 18
3 average 37
4 good 83
5 very good 44
9 do not know 0
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
184 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefcust2 customer complaints speed of solving

17. Speed of dealing with customer complaints (comparatively to competition) is low. / We deal with customer complaints faster than our competition.

Vrednost 9013 Frekvenca
1 very bad 5
2 bad 6
3 average 32
4 good 82
5 very good 52
9 do not know 0
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
177 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefcust3 losing/retaining clients

18. We loose existing clients and do not manage to attract new-ones. / We retain existing clients and manage to attract new-ones.

Vrednost 9112 Frekvenca
1 very bad 3
2 bad 10
3 average 31
4 good 78
5 very good 60
9 do not know 0
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
182 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefcust4 reputation of company in customers eyes

19. Reputation of our company in eyes of the customers has declined. / Reputation of our company in eyes of the customers has improved.

Vrednost 9211 Frekvenca
1 very bad 2
2 bad 6
3 average 44
4 good 77
5 very good 57
9 do not know 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
186 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

cmpyR Company name

Name of the company:

Vrednost 9310 Frekvenca
1 no data 0
2 9
3 34
4 35
5 32
Sysmiss 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
110 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

instryR main industry of the company

Main industry of the company (the standard classification of activities in Republic of Macedonia)

Vrednost 949 Frekvenca
1 1. Agriculture, forestry, hunting 1
2 2. Fishing 5
3 3. Mining 20
4 4. Manufacturing 35
5 5. Electricity, gas, water supply 19
6 6. Construction 0
7 7. Wholesale and retail trade, repairing motor vehicles 0
8 8. Hotels 0
9 9. Transport, warehousing and postal 0
10 10. Financial intermediation, financial services 0
11 11. Rental, hiring and real estate services 0
12 12. Public administration and safety, compulsory social secu 0
13 13. Education and training 0
14 14. Health care and social assistance 0
15 15. Municipal and other public affairs (inc. state newspaper 0
16 16. Private households with employed person 0
17 17. Territorial organizations and associations 0
18 18. Financial institutional (mostly banks) 0
19 19. Economic activity: see labels 7 and 9 0
20 20. Economic activity: see labels 7, 9, 18 and 11 0
21 21. Economic activity: see labels 7, 9 and 14 0
22 22. Economic activity: see labels 6 and 7 0
23 23. Economic activity: see labels 3 and 6 0
24 24. Economic activity: see labels 8 and 11 0
99 Missing 0
Sysmiss 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

numbemp average number of employees in 2006

Average number of employees in 2006

Vrednost 958 Frekvenca
1 1-49 1
2 50-249 1
3 250-499 17
4 500-999 25
5 1000 in več 17
Sysmiss 141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

anureven revenues in 2006

Revenues in 2006:

Vrednost 967 Frekvenca
1 up to 7.1 mio EUR 18
2 from 7.1 mio EUR up to 27.9 mio EUR 40
3 from 27.9 mio EUR 19
4 30
5 17
Sysmiss 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
124 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

srnmR surname of respondent

Respondent's surname:

Vrednost 976 Frekvenca
1 no data 32
2 40
3 35
4 18
5 10
Sysmiss 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
135 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

nmR name of respondent

Respondent's name:

Vrednost 985 Frekvenca
1 no data 12
2 21
3 14
4 15
5 9
Sysmiss 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

fnctnR

Vrednost 994 Frekvenca
1 14
2 23
3 13
4 11
5 7
Sysmiss 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

funccode_r coded function of respondent

Function of respondent within organization

Vrednost 1003 Frekvenca
1 14
2 16
3 8
4 7
5 7
Dz 2
E 1
Gj 1
Lj 1
N 1
V,Gj 1
Zakrita vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 0

emailR e-mail of respondent

Respondent's e-mail:

Vrednost 1012 Frekvenca
1 no data 6
2 5
3 5
4 9
5 4
D 1
E 1
G 3
Lj 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35 0

mailR respondent postal code

Respondent's postal code:

Vrednost 1021 Frekvenca
1 no data 4
2 7
3 1
4 6
5 2
E 1
E,Z 1
G 2
Lj 1
Zj 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26 0

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Škerlavaj, M., Dimovski, V. in Černe, M. (2012). Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v makedonskih podjetjih, 2007 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PROCMK07. https://doi.org/10.17898/ADP_PROCMK07_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2012
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si