Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 2012

Basic Study Information

ADP - IDNo: POLMR12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POLMR12_V1
Main author(s):
 • Fink-Hafner, Danica
 • Lajh, Damjan
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Kustec Lipicer, Simona
 • Krašovec, Alenka
 • Deželan, Tomaž
 • Knep, Matej
 • Novak, Meta
Data file producer:
CPR - Center za politološke raziskave, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

N5-0014; P5-0136 (ARRS)

Series:
 • POLMR/Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji

  Serija raziskav 'Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji' raziskuje najbolj vplivne interesne skupine iz enajstih izbranih sektorskih politik. Izvaja se vsakih nekaj let, v teoretsko smiselnih obdobjih. Temelji na uporabi mezo koncepta "policy omrežja". Koncept je uporabljen na naslednjih področjih empiričnega raziskovanja: a) v proučevanju razvoja interesno-skupinskega sistema in njegovega delovanja v procesu demokratičnega prehoda; b) v analizi notranje strukture in značilnosti razmerij v katera vstopajo interesne skupine in politični odločevalci v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik; c) pri proučevanju metod in strategij lobiranja; d) pri proučevanju razmerij med centralno in lokalno vlado v procesu oblikovanja politik; e) pri spremljanju spreminjanja razmerij med (so)oblikovalci javnih politik; f) analizi povezanosti mednarodnega povezovanja interesnih skupin in njihove vplivnosti v slovenskem političnem odločanju; g) analizi povezanosti med prakso policy omrežij in učinkovitostjo ekonomskega sistema in h) v razvoju policy svetovanja vladnim in nevladnim akterjem.

Study Content

Keywords:

interesne skupine, lobiranje, policy omrežja, povezovanje z Evropsko unijo, proces oblikovanja javnih politik, odnos do politike

Keywords ELSST:
INTERESNA SKUPINA, LOBIRANJE, ORGANIZACIJA, ELITA, POLITIČNA STRANKA, POLITIČNA SPREMEMBA, OBLIKOVANJE POLITIK, MEDNARODNO SODELOVANJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - elite in vodstvo
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
organizacijski razvoj interesne skupine
organizacijsko povezovanje
osebje, članstvo
viri
področje delovanja organizacije
aktivnosti organizacije/ skupine
značilnosti okolja
tarče vplivanja
dostop do odločevalcev
vlada
politične stranke
državni zbor
državni svet
predsednik RS
sodišča
množični mediji
mednarodno povezovanje
splošne značilnosti oblikovanja politik
demografski podatki o anketirancu


Abstract:

Z že zbranimi podatki iz prejšnje raziskave iz leta 1996 je bila izvedba raziskave spomladi 2012 izpeljana z enakim glavnim raziskovalnim vprašanjem, oblikovanje policy omrežja v obdobju političnih sprememb. Namen raziskave je bil analizirati vpliv slovenske integracije v Evropsko unijo na strategije interesnih skupin skozi čas in skozi različna obdobja (pred pridružitvijo, v obdobju pridružitve ter polnopravno članstvo). Zato so bila v vprašalnik dodana vprašanja, ki se osredotočajo prav na mednarodno delovanje in sodelovanje interesnih skupin.

Methodology


Collection date: marec 2012 - maj 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

Interesna skupina

Universe:

Sedemindevetdeset interesnih organizacij / skupin na enajstih področjih sektorskih politik (ekonomske, socialne, stanovanjske, kmetijske, do invalidov, varstva okolja, zdravstva, izobraževanja, kulture, športa ter trženja / stikov z javnostmi), ki so bile v tem času ali leta 1996, ko je bil izveden prvi val raziskave, najbolj dejavne na področju posameznih sektorskih politik.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za politološke raziskave

Sampling procedure:

Ne-slučajno vzorčenje; kombinacija oblikovanja vzorca na podlagi vzorca iz leta 1996 ter snow-ball 1. oblikovanje vzorca najaktivnejših interesnih skupin na podlagi prej opravljenih empiričnih raziskav; 2. v 2012 je bila narejena delna dopolnitev vzorca s podatki o aktivnih interesnih skupinah na področju posameznih sektorskih politik identificiranih s strani strokovnjakov.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. Če se anketiranec in anketar nista uspela dogovoriti za termin intervjuja, je bila anketirancem ponujena možnost, da vprašalnik izpolnijo sami. Nekateri anketiranci so na njihovo posebno prošnjo dobili vprašalnik vnaprej na vpogled.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: POLMR12 - Oblkovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 2012 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 274
 • number of units: 97

Version: november 2016

Variable list

sodelova sodelovanje v letih 1996 in 2012

Value 13 Frequency
1 53
2 20
3 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 3

v1_01 INTERESNA SKUPINA

Polno ime interesne skupine, organizacije

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
9 1
10 1
11 1
12 1
14 1
15 1
16 1
17 1
20 1
21 1
24 1
25 1
27 1
28 1
30 1
31 1
32 1
33 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
58 1
59 1
61 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
71 1
72 1
74 1
78 1
80 1
81 1
84 1
85 1
86 1
88 1
89 1
90 1
91 1
92 1
94 1
96 1
98 1
99 1
100 1
101 1
104 1
106 1
107 1
201 1
202 1
204 1
205 1
206 1
207 1
208 1
209 1
212 1
213 1
214 1
215 1
216 1
217 1
218 1
219 1
220 1
221 1
223 1
226 1
227 1
228 1
229 1
230 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 230

w1_02 LETO USTANOVITVE ORGANIZACIJE2012

Katerega leta je bila ustanovljena vaša organizacija/skupina? Prosimo, vpišite letnico ustanovitve.

Value 31 Frequency
999 ni podatka, b.o.
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0 1849 2010 1979.041 30.642

Valid range from 1849 to 2010

sodelova sodelovanje v letih 1996 in 2012

Value 1274 Frequency
1 53
2 20
3 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 3

v1_01 INTERESNA SKUPINA

Polno ime interesne skupine, organizacije

Value 2273 Frequency
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
9 1
10 1
11 1
12 1
14 1
15 1
16 1
17 1
20 1
21 1
24 1
25 1
27 1
28 1
30 1
31 1
32 1
33 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
58 1
59 1
61 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
71 1
72 1
74 1
78 1
80 1
81 1
84 1
85 1
86 1
88 1
89 1
90 1
91 1
92 1
94 1
96 1
98 1
99 1
100 1
101 1
104 1
106 1
107 1
201 1
202 1
204 1
205 1
206 1
207 1
208 1
209 1
212 1
213 1
214 1
215 1
216 1
217 1
218 1
219 1
220 1
221 1
223 1
226 1
227 1
228 1
229 1
230 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 230

w1_02 LETO USTANOVITVE ORGANIZACIJE2012

Katerega leta je bila ustanovljena vaša organizacija/skupina? Prosimo, vpišite letnico ustanovitve.

Value 3272 Frequency
999 ni podatka, b.o.
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0 1849 2010 1979.041 30.642

Valid range from 1849 to 2010

w1_03X IZHAJA IZ PREDHODNE ORG/SKUP? 2012

Ali je vaša organizacija izšla iz katere starejše organizacije oz. skupine?

Value 4271 Frequency
1 da 29
2 ne 67
0 b.o. 0
9 ni podatka 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 1

Valid range from 1 to 2

w1_04X LETO USTANOVITVE PREDHODNE ORG/SKUP 2012 Ali je vaša organizacija izšla iz katere starejše organizacije oz. skupine?

(Če da) Katerega leta je bila ustanovljena organizacija oz. skupina, iz katere je izšla vaša organizacija/skupina? Prosimo vpišite letnico ustanovitve.

Value 5270 Frequency
1693 1
1850 1
1852 1
1893 1
1898 1
1918 1
1920 1
1946 1
1949 1
1950 1
1951 1
1959 2
1969 1
1971 1
1972 1
1976 1
1988 1
1989 1
1990 1
1992 2
0 b.o., ni podatka 8
9999 ni predhodnice 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 75

Valid range from 1693 to 1992

w1_05 VKLJUCEN V SLO KROVNO ORGANIZACIJO 2012

Ali je vaša organizacija vključena v kako krovno organizacijo, ki združuje sorodne organizacije v Sloveniji?

Value 6269 Frequency
1 da 37
2 ne 60
0 b.o. 0
9 ni znano 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_05A ORGANIZACIJA JE KROVNA ORGANIZACIJA 2012

Ali je Vaša organizacija/skupina krovna organizacija, ki združuje sorodne organizacije v Sloveniji?

Value 7268 Frequency
1 da 55
2 ne 42
9 ne ve, b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_06 VKLJUC V TUJO KROVNO ORGANIZACIJO 2012

Ali je vaša organizacija vključena v kako organizacijo v tujini?

Value 8267 Frequency
1 da 74
2 ne 23
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_07 NAVEDBA TUJE ORGANIZACIJE 2012 Ali je vaša organizacija vključena v kako organizacijo v tujini?

(Če da) Prosimo, navedite, v katere organizacije v tujini je včlanjena:

Value 9266 Frequency
0 ni odgovora 22
1 odgovor 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 0 to 1

w1_08 ALI JE KAJ ZAPOSLENIH? 2012

Ali vaša organizacija/skupina zaposluje kaj osebja?

Value 10265 Frequency
1 da 80
2 ne 17
9 ni podatka, b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_09 ST POLNO ZAPOSLENIH 2012 Ali vaša organizacija/skupina zaposluje kaj osebja?

(Če da) Koliko je zaposlenih za polni delovni čas? Prosimo, vpišite število.

Value 11264 Frequency
0 nic polno zapos 21
1 7
2 7
3 10
4 5
5 5
6 5
7 5
8 4
9 1
10 2
11 1
14 2
15 1
16 1
17 1
18 1
19 2
20 1
33 1
40 1
42 1
46 1
55 1
56 1
80 1
85 1
93 1
105 1
110 1
180 1
750 1
1500 1
6000 1
999 ni podatka, b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 0 to 6000

w1_10 ZAPOSL - SKRAJSAN DELOVNI CAS 2012 Ali vaša organizacija/skupina zaposluje kaj osebja?

(Če da) Koliko je zaposlenih za skrajšani delovni čas?

Value 12263 Frequency
0 nic delno zap 63
1 17
2 6
3 3
4 2
6 2
8 1
300 1
999 ni podatka, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 2

Valid range from 0 to 300

w1_11 ZAPOSLENI PRED 5 LETI 2012

Koliko (polno in delno) zaposlenih skupaj je imela vaša organizacija/skupina pred petimi leti?

Value 13262 Frequency
1 vec kot danes 20
2 enako kot danes 22
3 manj kot danes 40
4 nobenega 13
8 organiz ni bilo 1
9 ni podatka, b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 2

Valid range from 1 to 4

w1_12 ALI SODELUJEJO PROSTOVOLJCI? 2012

Ali pri delu vaše organizacije sodelujejo tudi prostovoljci, ki opravljajo neplačano delo?

Value 14261 Frequency
1 da 79
2 ne 18
9 ni podatka, b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_13 STEVILO PROSTOVOLJCEV 2012 Ali pri delu vaše organizacije sodelujejo tudi prostovoljci, ki opravljajo neplačano delo?

(Če da) Koliko prostovoljcev v celi Sloveniji stalno brezplačno dela za vašo organizacijo/skupino? Prosimo, vpišite število.

Value 15260 Frequency
0 ni prostovoljcev 19
99999 ni podatka, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 28 1 80000 1938.884 10079.441

Valid range from 1 to 80000

w1_14X DELEZ PROSTOVOLJCEV V AKTIVNOSTIH 2012 Ali pri delu vaše organizacije sodelujejo tudi prostovoljci, ki opravljajo neplačano delo?

(Če da) Ocenite v odstotkih kolikšen delež pri aktivnostih vaše organizacije/skupine nosijo prostovoljci?

Value 16259 Frequency
1 5
3 2
5 5
8 1
10 10
20 5
25 3
30 11
50 6
60 1
70 1
80 2
85 1
90 3
95 1
97 1
99 1
100 15
0 ni prostovoljcev 19
999 ni podatka, b.o. 3
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 23

Valid range from 1 to 100

w1_15 VRSTA CLANSTVA ORGANIZACIJE/SKUPINE 2012

Kakšno članstvo sestavlja vašo organizacijo/skupino?

Value 17258 Frequency
1 organizacije 37
2 posamez in organiz 22
3 samo posamezniki 32
8 brez članstva 6
9 ni podatka, b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91 6

Valid range from 1 to 3

w1_16 STEVILO INDIVIDUALNIH CLANOV 2012

Kolikšno je celotno število individualnih članov vaše organizacije?

Value 18257 Frequency
99997 99.997 in vec 3
0 ni individualnih članov 43
99999 ni podatka, b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 44 1 99997

Valid range from 1 to 99997

w1_18 PREVLAD IZOBRAZBENA STRUKTURA CLANSTVA 2012

Katera od navedene izobrazbe prevladuje v članstvu vaše organizacije/skupine?

Value 19256 Frequency
1 osnovna sola ali manj 1
2 poklicna 3
3 srednja 18
4 visja, visoka, vec 22
8 vse enakomerno 5
0 b.o. 4
9 ni individ clanstva 43
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 48

Valid range from 1 to 8

w1_19 DELEZ ZENSK V CLANSTVU 2012

Kolikšen je delež žensk v vašem članstvu?

Value 20255 Frequency
5 1
10 2
25 3
30 5
40 2
50 13
51 1
52 1
55 2
60 8
65 1
70 5
80 1
90 4
0 ni žensk 0
888 ni podatka, b.o. 4
999 ni indiv članstva 43
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 48

Valid range from 5 to 90

w1_20X PREVLAD STAROSTNA SKUPINA CLANSTVA2012

Katera od navedenih starostnih skupin prevladuje v članstvu vaše organizacije/skupine?

Value 21254 Frequency
1 do 35 let 11
2 od 36 do 55 let 31
3 56 in več let 7
0 b.o. 1
8 vse enakomerno 4
9 ni individ clanstva 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 48

Valid range from 1 to 3

w1_22 STEVILO VCLANJENIH ORGANIZACIJ/SKUPIN 2012

Kolikšno je celotno število organizacij/skupin, ki so včlanjene v vašo organizacijo/skupino?

Value 22253 Frequency
88888 ni podatka, b.o. 0
99999 org niso clani 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 39 3 52000 1347.397 6946.429

Valid range from 3 to 52000

w1_23 VRSTA VCLANJENIH ORGANIZACIJ/SKUPIN 2012

Kakšne organizacije/skupine so člani vaše organizacije/skupine?

Value 23252 Frequency
1 profitne 11
2 neprofitne 45
3 mesane 2
8 ne ve 0
0 b.o. 0
9 org niso clani 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 39

Valid range from 1 to 8

w1_24 CLANSTVO DANES IN 5 LET PREJ 2012

Kako številno je članstvo vaše organizacije/skupine danes v primerjavi s številom članov pred petimi leti?

Value 24251 Frequency
1 danes vec 43
2 enako kot prej 30
3 danes manj 15
0 b.o. 8
8 ni obst pred 5 leti 1
9 ne ve 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88 9

Valid range from 1 to 3

w1_25 DELOVNI PROSTORI ORGANIZACIJE 2012

Ali imate na voljo stalne prostore za svoje delo?

Value 25250 Frequency
1 da, v lasti 39
2 da, v najemu 40
3 ni prostorov 11
4 da, v lasti in najemu 7
0 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 4

w1_26 SEDEZI NA LOKALNI RAVNI? 2012

Ali ima vaša organizacija/združenje svoje sedeže tudi na lokalni ravni?

Value 26249 Frequency
1 da 35
2 ne 62
0 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_27_aX SREDSTVA - VLADNE AGENCIJE 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

vladni skladi/agencije/uradi

Value 27248 Frequency
1 da 50
2 ne 47
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_27_b SREDSTVA - PRISPEVKI POSAMEZNIKOV 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

prispevki posameznikov (ne članarina!)

Value 28247 Frequency
1 da 54
2 ne 43
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_27_c SREDSTVA - CLANARINA POSAMEZNIKOV 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

članarina od posameznikov

Value 29246 Frequency
1 da 52
2 ne 45
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_27_d SREDSTVA - CLANARINA ORGANIZACIJ 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

članarina od včlanjenih organizacij

Value 30245 Frequency
1 da 32
2 ne 65
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_27_e SREDSTVA - DRUGA ZDRUZENJA, ORGANIZACIJE V SLOVENIJI 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

druga združenja/organizacije v Sloveniji

Value 31244 Frequency
1 da 22
2 ne 75
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_27_f SREDSTVA - PRODAJA PUBLIKACIJ 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

sredstva od prodaje publikacij

Value 32243 Frequency
1 da 51
2 ne 46
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_27_g SREDSTVA - KOTIZACIJE 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

kotizacija za organizacijo konferenc

Value 33242 Frequency
1 da 56
2 ne 41
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_27_h SREDSTVA - POSOJILA 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

posojila

Value 34241 Frequency
1 da 24
2 ne 70
0 b.o. 0
9 ni podatka 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 3

Valid range from 1 to 2

w1_27_i SREDSTVA - OBRESTI 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

obresti

Value 35240 Frequency
1 da 49
2 ne 47
0 b.o. 0
9 ni podatka 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 1

Valid range from 1 to 2

w1_27_j SREDSTVA - VLADA-ZA KONKRETNE STORITVE 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

vladna sredstva za izvajanje določene vladne politike/storitve

Value 36239 Frequency
1 da 52
2 ne 45
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_27_k SREDSTVA - LASTNA SREDSTVA (KOMERCIALNO) 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

dotok iz lastnih sredstev (npr. najemnine, kupnine, komercialne aktivnosti)

Value 37238 Frequency
1 da 59
2 ne 38
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_27_l SREDSTVA - DRZAVNI PRORACUN 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

prispevki iz državnega proračuna

Value 38237 Frequency
1 da 45
2 ne 52
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_27_m SREDSTVA - LOKALNI PRORACUN 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

prispevki iz proračunov lokalnih skupnosti

Value 39236 Frequency
1 da 37
2 ne 60
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_27_n SREDSTVA - SPONZORJI 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

prispevki sponzorjev

Value 40235 Frequency
1 da 62
2 ne 35
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_27_o SREDSTVA - PRIVATNE FUNDACIJE V SLOVENIJI 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

privatne fundacije v Sloveniji

Value 41234 Frequency
1 da 7
2 ne 90
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_27_p SREDSTVA - TUJE PRIVATNE FUNDACIJE 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

privatne fundacije iz tujine (npr. Soros)

Value 42233 Frequency
1 da 9
2 ne 88
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_27_rX SREDSTVA - PROGRAMI EU 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

sredstva iz raznih programov Evropske unije oziroma strukturnih skladov (npr. Tacis, Phare, Evropski socialni sklad…)

Value 43232 Frequency
1 da 56
2 ne 41
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_27_s SREDSTVA - DOBRODELNE AKCIJE 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

dobrodelne akcije, prireditve

Value 44231 Frequency
1 da 35
2 ne 62
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 2

w1_27_t SREDSTVA - DRUGO 2012 Ali je vaša organizacija/združenje kdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

drugo (prosim, navedite):

Value 45230 Frequency
1 da 25
2 ne 0
0 b.o. 0
9 ni podatka 0
Sysmiss 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 72

Valid range from 1 to 2

w1_28_aX KLJUCNI VIR FINANCIRANJA - PRVA NAVEDBA 2012

Prosimo navedite tri izmed zgoraj navedenih virov, ki so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/skupine.

Value 46229 Frequency
1 clanarina 44
2 prispev. posam. 1
3 druge CD organiz 4
4 sponzorji 1
5 drzavni proracun 12
6 drzavni skladi 4
7 vlada - pogodba 8
8 lokalni proracun 0
9 delo po pogodbi 0
10 fundac. - tujina 0
11 loterija 9
12 kotizacije 2
13 obresti 0
14 lastna sredstva 3
15 prostov. delo 0
16 akcije.. 0
17 zavarovalnistvo 0
18 programi EU 8
19 fundacije- Slovenija 1
98 drugo 0
0 b.o. 0
99 ne ve 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 98

w1_28_bX KLJUCNI VIR FINANCIRANJA - DRUGA NAVEDBA 2012

Prosimo navedite tri izmed zgoraj navedenih virov, ki so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/skupine.

Value 47228 Frequency
1 clanarina 4
2 prispev. posam. 8
3 druge CD organiz 0
4 sponzorji 4
5 drzavni proracun 11
6 drzavni skladi 10
7 vlada - pogodba 9
8 lokalni proracun 6
9 delo po pogodbi 0
10 fundac. - tujina 1
11 loterija 1
12 kotizacije 10
13 obresti 0
14 lastna sredstva 7
15 prostov. delo 0
16 akcije.. 0
17 zavarovalnistvo 2
18 programi EU 8
19 fundacije- Slovenija 0
98 drugo 0
0 b.o. 0
99 ne ve 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81 16

Valid range from 1 to 98

w1_28_cX KLJUCNI VIR FINANCIRANJA - TRETJA NAVEDBA 2012

Prosimo navedite tri izmed zgoraj navedenih virov, ki so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/skupine.

Value 48227 Frequency
1 clanarina 2
2 prispev. posam. 4
3 druge CD organiz 3
4 sponzorji 10
5 drzavni proracun 2
6 drzavni skladi 5
7 vlada - pogodba 5
8 lokalni proracun 2
9 delo po pogodbi 0
10 fundac. - tujina 1
11 loterija 2
12 kotizacije 1
13 obresti 1
14 lastna sredstva 18
15 prostov. delo 0
16 akcije.. 0
17 zavarovalnistvo 0
18 programi EU 6
19 fundacije- Slovenija 0
98 drugo 0
0 b.o. 0
99 ne ve 0
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62 35

Valid range from 1 to 98

w1_29 NAMEN PORABE SREDSTEV, FINANC 2012

Za kateri namen ste v zadnjih dveh letih porabili največji delež finančnih sredstev vaše organizacije/skupine?

Value 49226 Frequency
1 pogajanja 1
2 stavka 0
3 solidarnost 4
4 inform. clanov 1
5 inform. javnosti 2
6 placilo pravnikom 0
7 place 17
8 funkcio. stroski 13
9 izobraz. vodstva 1
10 strokov srecanja 1
11 nalozbe 2
12 programi 23
13 publiciranje 7
14 skupno dobro 0
15 raziskave 0
16 strokovno delo 2
17 poslovni stiki 0
18 clanar.-mednarod 0
19 izobraževanje 3
0 b.o. 0
98 drugo 20
99 ne ve 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
77 20

Valid range from 1 to 19

w2_03 PRIZADEVANJA ORGANIZACIJE/SKUPINE ZA CIGAVE INTERESE 2012

Kateri opis prizadevanj vaše organizacije/skupine je po vašem mnenju najbolj točen? 1 - naša organizacija/skupina si prizadeva za uveljavljanje interesov našega članstva. 2 - naša organizacija/skupina si prizadeva za uveljavljanje interesov našega članstva pa tudi drugih ljudi oz. organizacij, ki so v podobnem položaju oz. imajo enake interese kot naša organizacija/skupina oz. naši člani. 3 - naša organizacija/skupina si prizadeva za uveljavljanje interesov, zadev, ki so v obče dobro. 4 - kaj drugega - prosimo, navedite, kaj: 9 - ne vem, ne morem oceniti

Value 50225 Frequency
1 interesi clanstva 19
2 interesi podobnih 40
3 obci interesi 33
4 drugo 5
0 b.o. 0
9 ne ve 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 4

w2_04 KLJUCNO PODROCJE DELOVANJA ORGANIZACIJE 2012

Če bi poskušali opredeliti ključno področje dejavnosti vaše organizacije, katero področje/ ministrski resor bi navedli:

Value 51224 Frequency
1 gospodarstvo 8
2 okolje 8
3 energetika 1
4 kmetijstvo, ziv.ind. 10
5 solstvo, sport... 26
6 delo, druzina, sociala 26
7 kultura 5
8 zdravstvo 6
9 obramba 0
11 vse odloc strukture 1
12 medsektorsko 0
13 zunanje zadeve 0
14 znanost, tehnologija 1
15 promet 0
16 finance 1
17 prostor 2
18 trgovina 1
0 b.o. 0
99 ni mogoce opredeliti 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 1

Valid range from 1 to 18

w2_05a PODROCJE DELOVANJA - OBCASNO 1 2012

Na področje katerih drugih javnih politik/ministrskih resorjev še občasno posegate s svojim delovanjem:

Value 52223 Frequency
1 okolje 8
2 lokalna politika 0
3 socialna politika 1
4 gospodarstvo 8
5 solstvo, sport 20
6 zdravstvo 16
7 kultura 3
8 delo, druzina, sociala 11
9 znanost, tehnologija 2
10 finance 5
11 davcna politika 0
12 turizem 0
13 stanovanjska politika 0
14 pravosodje 0
15 zunanje zadeve 0
16 promet in zveze 3
17 notranje zadeve 0
18 kmetijstvo, gozdarstvo 3
19 vec kot dve podrocji 2
20 zakonodaja 0
21 privatizacija, denacionalizacija 0
22 vse odl strukture 4
23 trgovina 0
24 drugo 2
25 energetika 1
26 javna uprava 1
27 obramba 0
0 b.o. 0
98 ne posegajo na druga področja 5
99 ni mogoce opredeliti 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
90 7

Valid range from 1 to 27

w2_05b PODROCJE DELOVANJA - OBCASNO 2 2012

Na področje katerih drugih javnih politik/ministrskih resorjev še občasno posegate s svojim delovanjem:

Value 53222 Frequency
1 okolje 7
2 lokalna politika 0
3 socialna politika 0
4 gospodarstvo 7
5 solstvo, sport 6
6 zdravstvo 6
7 kultura 6
8 delo, druzina, sociala 6
9 znanost, tehnologija 4
10 finance 7
11 davcna politika 0
12 turizem 1
13 stanovanjska politika 0
14 pravosodje 2
15 zunanje zadeve 3
16 promet in zveze 3
17 notranje zadeve 2
18 kmetijstvo, gozdarstvo 1
19 vec kot dve podrocji 2
20 zakonodaja 0
21 privatizacija, denacionalizacija 0
22 vse odl strukture 3
23 trgovina 0
24 drugo 2
25 energetika 0
26 javna uprava 8
27 obramba 1
0 b.o. 0
98 ne posegajo na druga področja 5
99 ni mogoce opredeliti 1
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
77 20

Valid range from 1 to 27

w2_06a RESEVANJE DRUZBENEGA PROBLEMA 1 2012

Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaša organizacija prizadevala v zadnjih dveh letih:

Value 54221 Frequency
1 ciljne skupine 7
2 ekonomske politike 6
3 socialne politike 13
4 socialno partnerstvo 0
5 lastninjenje 0
6 odnosi s tujino 0
7 vrednotenje dela 1
8 zdravstvo, zdravje 3
9 sist soc varstva 4
10 prav druzb skupin 3
11 delov lastne organizacije 0
12 promet in zveze 0
13 davcna politika 0
14 zaposlovanje 4
15 demokracija 0
16 skrb za kulturne dobrine 1
17 varstvo okolja 9
18 energetika 2
19 ozavescanje javnosti 1
22 uvelj. stroke znanja... 5
23 stanov. pol.(konkretno) 4
24 finance 2
25 oprema za zdravstvo 0
26 solstvo -zakonodaja 5
27 pospes malega gospodarstva 2
28 trzenje - zakonodaja 1
29 napred. managementa 1
30 zdravje prebivalstva 3
31 pravni sistem 4
32 povezovanje NVO 0
33 trajnostni razvoj 0
34 izobraževanje 6
35 prostovoljstvo 0
36 vzgoja 2
0 b.o. 1
98 drugo 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 8

Valid range from 1 to 36

w2_06b RESEVANJE DRUZBENEGA PROBLEMA 2 2012

Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaša organizacija prizadevala v zadnjih dveh letih:

Value 55220 Frequency
1 ciljne skupine 6
2 ekonomske politike 3
3 socialne politike 9
4 socialno partnerstvo 1
5 lastninjenje 0
6 odnosi s tujino 0
7 vrednotenje dela 0
8 zdravstvo, zdravje 4
9 sist soc varstva 4
10 prav druzb skupin 3
11 delov lastne organizacije 1
12 promet in zveze 1
13 davcna politika 4
14 zaposlovanje 2
15 demokracija 2
16 skrb za kulturne dobrine 1
17 varstvo okolja 4
18 energetika 3
19 ozavescanje javnosti 1
22 uvelj. stroke znanja... 9
23 stanov. pol.(konkretno) 3
24 finance 2
25 oprema za zdravstvo 1
26 solstvo -zakonodaja 5
27 pospes malega gospodarstva 2
28 trzenje - zakonodaja 0
29 napred. managementa 0
30 zdravje prebivalstva 2
31 pravni sistem 3
32 povezovanje NVO 0
33 trajnostni razvoj 2
34 izobraževanje 3
35 prostovoljstvo 2
36 vzgoja 0
0 b.o. 1
98 drugo 12
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83 14

Valid range from 1 to 36

w2_06c RESEVANJE DRUZBENEGA PROBLEMA 3 2012

Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaša organizacija prizadevala v zadnjih dveh letih:

Value 56219 Frequency
1 ciljne skupine 8
2 ekonomske politike 2
3 socialne politike 7
4 socialno partnerstvo 0
5 lastninjenje 0
6 odnosi s tujino 0
7 vrednotenje dela 0
8 zdravstvo, zdravje 1
9 sist soc varstva 3
10 prav druzb skupin 2
11 delov lastne organizacije 5
12 promet in zveze 1
13 davcna politika 1
14 zaposlovanje 1
15 demokracija 0
16 skrb za kulturne dobrine 1
17 varstvo okolja 3
18 energetika 3
19 ozavescanje javnosti 2
22 uvelj. stroke znanja... 7
23 stanov. pol.(konkretno) 5
24 finance 0
25 oprema za zdravstvo 0
26 solstvo -zakonodaja 3
27 pospes malega gospodarstva 1
28 trzenje - zakonodaja 1
29 napred. managementa 1
30 zdravje prebivalstva 1
31 pravni sistem 6
32 povezovanje NVO 0
33 trajnostni razvoj 3
34 izobraževanje 7
35 prostovoljstvo 2
36 vzgoja 0
0 b.o. 1
98 drugo 9
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
77 20

Valid range from 1 to 36

w2_07 AKTIVNOST ORG/SKUP PRI VPLIVANJU NA POLITIKE 2012

Kako aktivna je po vašem mnenju vaša organizacija/skupina pri vplivanju na oblikovanje in izvajanje politik na vašem interesnem področju (področjih)?

Value 57218 Frequency
1 stalno 66
2 pogosto 21
3 obcasno 9
4 redko 1
5 nikoli 0
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08a DEJAVNOSTI - ZA NOTRANJE ORGANIZIRANJE 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

notranje organiziranje

Value 58217 Frequency
1 nic casa 8
2 17
3 33
4 27
5 zelo veliko casa 12
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08b DEJAVNOSTI - PREDSTAVLJANJE V MEDIJIH 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

predstavljanje vaše organizacije/skupine in njenih dejavnosti v množičnih medijih

Value 59216 Frequency
1 nic casa 3
2 19
3 33
4 17
5 zelo veliko casa 25
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08c DEJAVNOSTI - AKCIJE ZA RESEVANJE NOTRANJI PROBLEMI 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

organizacija konkretnih akcij za reševanje notranjih problemov vaše organizacije/ skupine oz. vaših članov

Value 60215 Frequency
1 nic casa 8
2 14
3 19
4 26
5 zelo veliko casa 29
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 1

Valid range from 1 to 5

w2_08d DEJAVNOSTI - AKCIJE ZA RESEVANJE SIRSI DRUZB PROBLEMI 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

organizacija konkretnih akcij za reševanje širših družbenih problemov

Value 61214 Frequency
1 nic casa 3
2 6
3 23
4 21
5 zelo veliko casa 43
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 1

Valid range from 1 to 5

w2_08e DEJAVNOSTI - KONFERENCE STROKOVNJAKOV 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

organizacija konferenc, sestankov strokovnjakov na področju delovanja vaše organizacije/skupine

Value 62213 Frequency
1 nic casa 3
2 8
3 23
4 42
5 zelo veliko casa 21
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08f DEJAVNOSTI - KONFERENCE NE-STROKOVNJAKOV 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

organizacija konferenc, sestankov zainteresiranih ne-strokovnjakov (državljanov) na področju delovanja vaše organizacije / skupine

Value 63212 Frequency
1 nic casa 17
2 18
3 30
4 26
5 zelo veliko casa 6
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08g DEJAVNOSTI - ZBIRANJE VIROV ZA DELOVANJE 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

zbiranje virov za delovanje (finance, oprema…)

Value 64211 Frequency
1 nic casa 10
2 12
3 24
4 24
5 zelo veliko casa 27
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08h DEJAVNOSTI - OBJAVLJANJE BILTENA, REVIJ, KNJIG... 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

objava biltena organizacije / skupine, revij, monografij, knjig

Value 65210 Frequency
1 nic casa 9
2 21
3 23
4 22
5 zelo veliko casa 22
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08i DEJAVNOSTI - OBVESCANJE CLANSTVA 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

obveščanje članstva o dogajanjih na področju interesa vaše organizacije/ skupine

Value 66209 Frequency
1 nic casa 2
2 8
3 16
4 30
5 zelo veliko casa 41
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08j DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE USPOSABLJANJA NA MATICNEM PODROCJU ORGANIZACIJE 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

organiziranje strokovnega usposabljanja na matičnem področju delovanja vaše organizacije/ skupine

Value 67208 Frequency
1 nic casa 7
2 11
3 26
4 33
5 zelo veliko casa 20
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08k DEJAVNOSTI - USPOSABLJANJE CLANSTVA ZA LOBIRANJE 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

organiziranje usposabljanja vodstva oz. članstva vaše organizacije/ skupine za uspešno lobiranje

Value 68207 Frequency
1 nic casa 22
2 26
3 27
4 13
5 zelo veliko casa 9
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08l DEJAVNOSTI - PISANJE PREDLOGOV ZAKONOV, AMANDMAJEV 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

pisanje predlogov zakonov oz. amandmajev k zakonom v proceduri

Value 69206 Frequency
1 nic casa 10
2 11
3 27
4 25
5 zelo veliko casa 24
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08mx DEJAVNOSTI - PODPORA POLITICNIM VODITELJEM 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

podpora političnim voditeljem, ki so naklonjeni ciljem vaše organizacije/ skupine v predvolilnem času (lokalne volitve 2010, parlamentarne volitve 2011)

Value 70205 Frequency
1 nic casa 75
2 8
3 9
4 3
5 zelo veliko casa 2
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08m1 DEJAVNOSTI - PODPORA STRANKAM ZA EU VOLITVE 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

podpora kandidatom oziroma strankam, ki so bili naklonjeni ciljem vaše organizacije/ skupine na volitvah v Evropski parlament (zadnje evropske volitve 2009)

Value 71204 Frequency
1 nic casa 81
2 10
3 5
4 1
5 zelo veliko casa 0
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08n DEJAVNOSTI - POVEZOVANJE Z ORG V TUJINI 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

povezovanje s sorodnimi organizacijami v tujini

Value 72203 Frequency
1 nic casa 6
2 12
3 28
4 36
5 zelo veliko casa 15
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08o DEJAVNOSTI - POVEZOVANJE Z DRUGIMI ORG V SLO 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

povezovanje z drugimi interesnimi organizacijami/ skupinami v Sloveniji

Value 73202 Frequency
1 nic casa 1
2 11
3 31
4 39
5 zelo veliko casa 15
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08p DEJAVNOSTI - ISKANJE INFORMACIJ ZA DELOVANJE2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

iskanje informacij pomembnih za delovanje vaše organizacije/ skupine

Value 74201 Frequency
1 nic casa 0
2 7
3 24
4 37
5 zelo veliko casa 29
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08r DEJAVNOSTI - STIKI Z ODLOCEVALCI 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

stiki s tistimi, ki odločajo o problemih, za reševanje katerih si prizadeva vaša organizacija/ skupina

Value 75200 Frequency
1 nic casa 1
2 5
3 21
4 46
5 zelo veliko casa 24
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08s DEJAVNOSTI - IZVAJANJE/ NAROCANJE RAZISKAV 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

izvajanje ali naročanje raziskav o družbenih problemih, s katerimi se ukvarja vaša organizacija/ skupina

Value 76199 Frequency
1 nic casa 29
2 29
3 18
4 19
5 zelo veliko casa 2
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_08t DEJAVNOSTI - STORITVE, POGODBA Z VLADO, MINISTRSTVA 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

izvajanje storitev na podlagi pogodb z ministrstvi ali vladnimi agencijami

Value 77198 Frequency
1 nic casa 33
2 11
3 12
4 20
5 zelo veliko casa 20
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 1

Valid range from 1 to 5

w2_08u DEJAVNOSTI - DRUGE 2012 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

s čim drugim - prosimo, navedite s čim:

Value 78197 Frequency
1 nic casa 0
2 0
3 2
4 3
5 zelo veliko casa 9
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Sysmiss 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 83

Valid range from 1 to 5

w2_09a AKTIVNOSTI - SRECANJE Z VLADNIMI URADNIKI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Srečanja z visokimi vladnimi uradniki (državnimi sekretarji, svetovalci)

Value 79196 Frequency
1 nikoli 3
2 redko 15
3 obcasno 37
4 pogosto 25
5 stalno 17
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_09b AKTIVNOSTI - SRECANJE Z MINISTRI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Srečanja z ministri

Value 80195 Frequency
1 nikoli 7
2 redko 28
3 obcasno 39
4 pogosto 10
5 stalno 13
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_09c AKTIVNOSTI - SRECANJE S PREDSTAVNIKI VLADNIH AGENCIJ 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Srečanja s predstavniki državnih agencij, skladov

Value 81194 Frequency
1 nikoli 19
2 redko 24
3 obcasno 34
4 pogosto 12
5 stalno 8
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_09c1 AKTIVNOSTI - SRECANJE Z EU URADNIKI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Srečanja z uradniki EU

Value 82193 Frequency
1 nikoli 33
2 redko 40
3 obcasno 21
4 pogosto 3
5 stalno 0
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_09d AKTIVNOSTI - DELOVANJE PREK MEDIJEV 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Delovanje prek množičnih medijev (časopisi, radio, TV)

Value 83192 Frequency
1 nikoli 5
2 redko 10
3 obcasno 24
4 pogosto 38
5 stalno 20
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_09e AKTIVNOSTI - JAVNE PRIREDITVE, OKROGLE MIZE 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Organiziranje javnih prireditev (tribun, okroglih miz, ipd.)

Value 84191 Frequency
1 nikoli 7
2 redko 15
3 obcasno 40
4 pogosto 19
5 stalno 15
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 1

Valid range from 1 to 5

w2_09fX AKTIVNOSTI - STIKI S POSLANCI, PARL. KOMISIJAMI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Stiki s poslanci ali delovnimi telesi državnega zbora (strokovni stiki, osebni stiki)

Value 85190 Frequency
1 nikoli 14
2 redko 28
3 obcasno 29
4 pogosto 18
5 stalno 8
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_09f1 AKTIVNOSTI - STIKI S POSLANCI EVROPSKEGA PARLAMENTA 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Stiki s poslanci ali delovnimi telesi Evropskega parlamenta

Value 86189 Frequency
1 nikoli 44
2 redko 40
3 obcasno 9
4 pogosto 4
5 stalno 0
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_09f2 AKTIVNOSTI - STIKI Z DRŽAVNIMI SVETNIKI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Stiki z državnimi svetniki

Value 87188 Frequency
1 nikoli 23
2 redko 31
3 obcasno 24
4 pogosto 10
5 stalno 9
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_09f3 AKTIVNOSTI - STIKI S PREDST. EVROP.EKON.SOC.ODBORA 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Stiki s predstavniki Evropskega ekonomsko - socialnega odbora

Value 88187 Frequency
1 nikoli 59
2 redko 19
3 obcasno 8
4 pogosto 4
5 stalno 6
0 b.o. 0
9 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 1

Valid range from 1 to 5

w2_09g AKTIVNOSTI - STIKI Z VODITELJI POL. STRANK 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Stiki z voditelji političnih strank

Value 89186 Frequency
1 nikoli 40
2 redko 32
3 obcasno 21
4 pogosto 3
5 stalno 1
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_09h AKTIVNOSTI - STIKI S PREDST. LOKALNIH OBLASTI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Stiki s predstavniki lokalnih oblasti

Value 90185 Frequency
1 nikoli 14
2 redko 25
3 obcasno 37
4 pogosto 18
5 stalno 3
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_09i AKTIVNOSTI - STIKI S PODJETJI, GOSPODARSKIMI ORGANIZACIJAMI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Stiki s podjetji, gospodarskimi organizacijami

Value 91184 Frequency
1 nikoli 14
2 redko 18
3 obcasno 26
4 pogosto 19
5 stalno 20
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_09j AKTIVNOSTI - DEMONSTRACIJE, PROTESTI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Demonstracije, protesti ali druge neposredne akcije

Value 92183 Frequency
1 nikoli 49
2 redko 21
3 obcasno 19
4 pogosto 5
5 stalno 3
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_09k AKTIVNOSTI - STIKI Z NASPROTNIMI SKUPINAMI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Stiki s skupinami, ki imajo nasprotne interese kot vaša organizacija

Value 93182 Frequency
1 nikoli 23
2 redko 33
3 obcasno 27
4 pogosto 8
5 stalno 4
0 b.o. 0
9 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 2

Valid range from 1 to 5

w2_09l AKTIVNOSTI - SODELOVANJE - Z ORGANIZACIJAMI SKUPNI INTERESI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Sodelovanje s skupinami, s katerimi ima vaša organizacija skupne interese

Value 94181 Frequency
1 nikoli 1
2 redko 9
3 obcasno 17
4 pogosto 42
5 stalno 28
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 0

Valid range from 1 to 5

w2_09m AKTIVNOSTI - KOLEKTIVNA POGAJANJA 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Kolektivna pogajanja

Value 95180 Frequency
1 nikoli 51
2 redko 15
3 obcasno 6
4 pogosto 5
5 stalno 18
0 b.o. 0
9 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 2

Valid range from 1 to 5

w2_09n AKTIVNOSTI - SODELOVANJE S STROKOVNJAKI 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Sodelovanje s strokovnjaki - prosimo, navedite, s katerih področij

Value 96179 Frequency
1 nikoli 5
2 redko 4
3 obcasno 19
4 pogosto 34
5 stalno 32
0 b.o. 0
9 ne vem 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 3

Valid range from 1 to 5

w2_09o AKTIVNOSTI - DRUGE 2012 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupine izvajajo, da bi vplivale na oblikovanje ali izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacija/skupina izvaja: 1 - nikoli 2 - redko 3 - občasno 4 - pogosto 5 - stalno 9 - ne vem, ne morem oceniti 0 - b.o.

Druge aktivnosti - prosimo, navedite katere:

Value 97178 Frequency
1 nikoli 1
2 redko 1
3 obcasno 4
4 pogosto 4
5 stalno 10
0 b.o. 0
9 ne vem 0
Sysmiss 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 77

Valid range from 1 to 5

w2_10aX TEHNIKE VPLIVANJA - TELEFONSKI RAZGOVORI Z VPLIVNEZI 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

telefonski razgovori z vplivnimi posamezniki

Value 98177 Frequency
1 zelo ucinkovita 11
2 precej ucinkovita 25
3 v manjsi meri ucinkovita 41
4 sploh ni ucinkovita 7
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 13

Valid range from 1 to 8

w2_10bX TEHNIKE VPLIVANJA - OSEBNI STIKI Z ODLOCEVALCI NA URADNIH MESTIH 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

osebni stiki z odločevalci na uradnih mestih

Value 99176 Frequency
1 zelo ucinkovita 24
2 precej ucinkovita 37
3 v manjsi meri ucinkovita 29
4 sploh ni ucinkovita 1
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91 6

Valid range from 1 to 8

w2_10cX TEHNIKE VPLIVANJA - NEFORMALNI OSEBNI STIKI Z ODLOCEVALCI 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

neformalni osebni stiki z odločevalci izven uradnih prostorov

Value 100175 Frequency
1 zelo ucinkovita 17
2 precej ucinkovita 21
3 v manjsi meri ucinkovita 28
4 sploh ni ucinkovita 8
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 23

Valid range from 1 to 8

w2_10dXX TEHNIKE VPLIVANJA - POSILJANJE PISEM PRISTOJNIM USTANOVAM 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

pošiljanje pisem (v fizični ali elektronski obliki) pristojnim ustanovam, delovnim telesom

Value 101174 Frequency
1 zelo ucinkovita 10
2 precej ucinkovita 17
3 v manjsi meri ucinkovita 54
4 sploh ni ucinkovita 10
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91 6

Valid range from 1 to 8

w2_10eX TEHNIKE VPLIVANJA - OBJAVA JAVNIH PISEM 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

objava javnih pisem, naslovljenih na odločevalce v množičnih medijih

Value 102173 Frequency
1 zelo ucinkovita 6
2 precej ucinkovita 24
3 v manjsi meri ucinkovita 34
4 sploh ni ucinkovita 9
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 23
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 24

Valid range from 1 to 8

w2_10fX TEHNIKE VPLIVANJA - UDELEZBA NA DELOVNIH TELESIH DZ 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

udeležba na delovnih telesih državnega zbora

Value 103172 Frequency
1 zelo ucinkovita 10
2 precej ucinkovita 24
3 v manjsi meri ucinkovita 35
4 sploh ni ucinkovita 6
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75 22

Valid range from 1 to 8

w2_10gX TEHNIKE VPLIVANJA - KOSILA, ZAJTRKI, VECERJE 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

vabljenje vplivnih posameznikov na kosila, zajtrke ali večerje

Value 104171 Frequency
1 zelo ucinkovita 1
2 precej ucinkovita 6
3 v manjsi meri ucinkovita 15
4 sploh ni ucinkovita 6
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28 69

Valid range from 1 to 8

w2_10hX TEHNIKE VPLIVANJA - PISMA ODLOCEVALCEM 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

pošiljanje pisnih materialov oz. analiz pristojnim odločevalcem

Value 105170 Frequency
1 zelo ucinkovita 9
2 precej ucinkovita 28
3 v manjsi meri ucinkovita 44
4 sploh ni ucinkovita 5
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 11

Valid range from 1 to 8

w2_10iX TEHNIKE VPLIVANJA - DARILA 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

izročanje daril vplivnim posameznikom

Value 106169 Frequency
1 zelo ucinkovita 1
2 precej ucinkovita 0
3 v manjsi meri ucinkovita 2
4 sploh ni ucinkovita 11
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 83

Valid range from 1 to 8

w2_10jXX TEHNIKE VPLIVANJA - PISMA DRZAVLJANOM, ORGANIZACIJAM 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

pošiljanje pisem državljanom ali organizacijam (v fizični ali elektronski obliki) z vašimi pojasnili in stališči

Value 107168 Frequency
1 zelo ucinkovita 8
2 precej ucinkovita 14
3 v manjsi meri ucinkovita 34
4 sploh ni ucinkovita 12
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 29

Valid range from 1 to 8

w2_10j1X TEHNIKE VPLIVANJA - PETICIJE 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

organiziranje in podpisovanja peticij

Value 108167 Frequency
1 zelo ucinkovita 4
2 precej ucinkovita 19
3 v manjsi meri ucinkovita 24
4 sploh ni ucinkovita 9
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 41

Valid range from 1 to 8

w2_10kX TEHNIKE VPLIVANJA - IZMENJAVA USLUG 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

izmenjava uslug med vašo organizacijo/ skupino in vplivnimi politiki

Value 109166 Frequency
1 zelo ucinkovita 0
2 precej ucinkovita 3
3 v manjsi meri ucinkovita 4
4 sploh ni ucinkovita 6
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 84

Valid range from 1 to 8

w2_10lX TEHNIKE VPLIVANJA - NAJEMANJE ZASTOPNIKOV 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

najemanje zastopnikov, ki poskušajo proti plačilu v vašem imenu vplivati na odločevalce

Value 110165 Frequency
1 zelo ucinkovita 1
2 precej ucinkovita 1
3 v manjsi meri ucinkovita 2
4 sploh ni ucinkovita 2
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 91

Valid range from 1 to 8

w2_10mX TEHNIKE VPLIVANJA - STIKI NA SPREJEMIH 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

stiki z vplivnimi posamezniki na sprejemih

Value 111164 Frequency
1 zelo ucinkovita 2
2 precej ucinkovita 15
3 v manjsi meri ucinkovita 44
4 sploh ni ucinkovita 14
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75 22

Valid range from 1 to 8

w2_10nX TEHNIKE VPLIVANJA - DRUGE 2012 Navedli bomo nekaj tehnik vplivanja na odločevalce v Sloveniji. Prosimo, navedite za vsako tehniko ali jo vaša organizacija/skupina uporablja ali ne ter kako učinkovita je po vaših izkušnjah. Ali je… 1 - zelo učinkovita 2 - precej učinkovita 3 - v manjši meri učinkovita 4 - sploh ni učinkovita 9 - je ne uporabljamo 0 - b.o.

katera druga tehnika vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite:

Value 112163 Frequency
1 zelo ucinkovita 3
2 precej ucinkovita 6
3 v manjsi meri ucinkovita 3
4 sploh ni ucinkovita 1
8 ne vem 0
0 b.o. 0
9 ne uporabljamo 0
Sysmiss 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 84

Valid range from 1 to 8

w2_11 NEKATERI UPORABLJAJO NEPRIMERNE METODE 2012

Nekateri poznavalci slovenske politike menijo, da nekaj interesnih organizacij/skupin uporablja neprimerne metode vplivanja na odločevalce. Ali se vi strinjate ali se ne strinjate s takšno oceno?

Value 113162 Frequency
1 popolno strinja 34
2 deloma strinja 33
3 sploh ne strinja 4
0 b.o. 1
9 ne vem 24
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 26

Valid range from 1 to 3

w2_12a NAVEDBA NEPRIMERNE METODE 1 2012 Nekateri poznavalci slovenske politike menijo, da nekaj interesnih organizacij/skupin uporablja neprimerne metode vplivanja na odločevalce. Ali se vi strinjate ali se ne strinjate s takšno oceno?

Če se popolnoma ali deloma strinjate z zgornjo oceno: Katere metode se vam zdijo neprimerne? Prosimo, navedite:

Value 114161 Frequency
1 podkupovanje 16
2 osebna darila 9
3 kosila, zajtrki, vecerje 2
4 reciprocnost 6
5 izsiljevanje 3
6 osebne zveze 5
7 etiketiranje nasprotnika 1
8 sirjenje lazi 0
9 preziveta polit stalisca 0
10 populizem 0
11 agresivno obvescanje 4
12 javni protesti 2
13 osebno okoriscanje 0
14 odlocevalci-lobisti 2
15 povez s polit strukturami 4
16 tuji sumljivi financerji 0
17 najemanje zastopnikov 3
18 nepravna sredstva 1
19 druzb sredstva za usluge 0
20 prorac sred mimo postopkov 0
21 familiarnost 1
22 lazno predstavljanje 6
23 klientelizem 0
0 b.o. 26
98 drugo 1
99 masilo 4
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 32

Valid range from 1 to 23

w2_12b NAVEDBA NEPRIMERNE METODE 2 2012 Nekateri poznavalci slovenske politike menijo, da nekaj interesnih organizacij/skupin uporablja neprimerne metode vplivanja na odločevalce. Ali se vi strinjate ali se ne strinjate s takšno oceno?

Če se popolnoma ali deloma strinjate z zgornjo oceno: Katere metode se vam zdijo neprimerne? Prosimo, navedite:

Value 115160 Frequency
1 podkupovanje 9
2 osebna darila 3
3 kosila, zajtrki, vecerje 3
4 reciprocnost 3
5 izsiljevanje 6
6 osebne zveze 1
7 etiketiranje nasprotnika 0
8 sirjenje lazi 1
9 preziveta polit stalisca 0
10 populizem 0
11 agresivno obvescanje 1
12 javni protesti 1
13 osebno okoriscanje 0
14 odlocevalci-lobisti 3
15 povez s polit strukturami 2
16 tuji sumljivi financerji 0
17 najemanje zastopnikov 0
18 nepravna sredstva 1
19 druzb sredstva za usluge 0
20 prorac sred mimo postopkov 0