Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2006

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DZRS06
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DZRS06_V1
Glavni avtor(ji):
 • Zajc, Drago
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Deželan, Tomaž
 • Fink Hafner, Danica
Izdelal datoteko podatkov:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2006)

Finančna podpora:

ni podatka

Serija:
 • DZRS/Državni zbor Republike Slovenije

  Raziskave iz serije Državni zbor Republike Slovenije zavzemajo pregled stališč poslancev o delovanju Skupščine RS in kasneje Državnega zbora RS. V skupini raziskav je na voljo še pregled predstavništva interesov, delovanja parlamenta, opazovanje interakcije Državnega zbora RS s političnim sistemom ter političnimi akterji, pregled dinamike in značilnosti poslanskega dela, vpogled v ocenjevanje delovanja Državnega zbora RS v danem mandatu, opazovanje vloge in delovanje Državnega zbora RS v pogojih članstva Slovenije v EU ter možnosti na vplivanje politke na ravni EU.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

parlament, državni zbor, poslanci, parlamentarizem, predstavljanje interesov, poslanske skupine, koalicija, opozicija, nacionalni parlamenti v EU

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Ocena delovanja Državnega zbora
Vloga Državnega zbora v pogojih članstva v EU


Povzetek:

Raziskava o stališčih poslancev o delovanju Državnega zbora RS daje vpogled v stališča poslancev glede nekaterih temeljnih elementov parlamentarizma v sodobnih liberalnih demokracijah. Na ta način se podrobneje opazuje percepcijo predstavništva interesov, ki predstavlja eno od temeljnih komponent poslanskega mandata, prav tako pa se opazuje celoten ustroj delovanja parlamenta z delovanjem delovnih teles na čelu. Cilj raziskave je odkriti kako poslanci ocenjujejo način delovanja Državnega zbora v danem mandatu, še posebej kako poslanci vidijo njegovo vlogo v pogojih članstva Slovenije v EU, kakšne so njihove predstave in pričakovanja, zlasti glede na zahtevnost delovanja nacionalnega parlamenta v novih pogojih, pa tudi dejanske možnosti vplivanja na prejemanje odločitev in oblikovanje politik na ravni EU.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 2006 - junij 2006
Čas izdelave: 2006
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

Poslanec Državnega zbora RS.

Populacija:

Poslanci Državnega zbora RS 2004-2008 sklica.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za politološke raziskave

Tip vzorca:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevana anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: DZRS06 - Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2006 [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 106
 • število enot: 61

Dodatna pojasnila:

Za vprašanja odprtega tipa podatkov ni.

Spremenljivke

ID Identifikator vprašalnika

Vrednost 13 Frekvenca
0106 1
0206 1
0306 1
0406 1
0506 1
0606 1
0706 1
0806 1
0906 1
1006 1
1106 1
1206 1
1306 1
1406 1
1506 1
1606 1
1706 1
1806 1
1906 1
2006 1
2106 1
2206 1
2306 1
2406 1
2506 1
2606 1
2706 1
2806 1
2906 1
3006 1
3106 1
3206 1
3306 1
3406 1
3506 1
3606 1
3706 1
3806 1
3906 1
4006 1
4106 1
4206 1
4306 1
4406 1
4506 1
4606 1
4706 1
4806 1
4906 1
5006 1
5106 1
5206 1
5306 1
5406 1
5506 1
5606 1
5706 1
5806 1
5906 1
6006 1
6106 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

V1_1 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili delo poslanskih skupin?

Vrednost 22 Frekvenca
1 slabo 1
2 2
3 14
4 36
5 dobro 6
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili učinkovitost delovnih teles?

Vrednost 31 Frekvenca
1 slabo 1
2 6
3 28
4 22
5 dobro 3
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ID Identifikator vprašalnika

Vrednost 1106 Frekvenca
0106 1
0206 1
0306 1
0406 1
0506 1
0606 1
0706 1
0806 1
0906 1
1006 1
1106 1
1206 1
1306 1
1406 1
1506 1
1606 1
1706 1
1806 1
1906 1
2006 1
2106 1
2206 1
2306 1
2406 1
2506 1
2606 1
2706 1
2806 1
2906 1
3006 1
3106 1
3206 1
3306 1
3406 1
3506 1
3606 1
3706 1
3806 1
3906 1
4006 1
4106 1
4206 1
4306 1
4406 1
4506 1
4606 1
4706 1
4806 1
4906 1
5006 1
5106 1
5206 1
5306 1
5406 1
5506 1
5606 1
5706 1
5806 1
5906 1
6006 1
6106 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

V1_1 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili delo poslanskih skupin?

Vrednost 2105 Frekvenca
1 slabo 1
2 2
3 14
4 36
5 dobro 6
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili učinkovitost delovnih teles?

Vrednost 3104 Frekvenca
1 slabo 1
2 6
3 28
4 22
5 dobro 3
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili kvaliteto poslanskih razprav?

Vrednost 4103 Frekvenca
1 slabo 3
2 13
3 29
4 11
5 dobro 3
997 1
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili izdelanost vladnih zakonskih predlogov?

Vrednost 5102 Frekvenca
1 slabo 7
2 16
3 16
4 19
5 dobro 2
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili urejenost zakonodajnega delovanja državnega zbora?

Vrednost 6101 Frekvenca
1 slabo 3
2 7
3 19
4 23
5 dobro 6
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_6 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili vodenje državnega zbora?

Vrednost 7100 Frekvenca
1 slabo 8
2 9
3 11
4 21
5 dobro 8
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_7 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili delo zakonodajno-pravne službe?

Vrednost 899 Frekvenca
1 slabo 2
2 4
3 20
4 23
5 dobro 9
997 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_8 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili podporo strokovnih služb?

Vrednost 998 Frekvenca
1 slabo 1
2 4
3 20
4 30
5 dobro 3
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_9 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili delo službe za odnose z javnostmi?

Vrednost 1097 Frekvenca
1 slabo 3
2 12
3 26
4 14
5 dobro 2
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2 Kako po vašem mnenju opravljata svoje funkcije vladajoča koalicija in opozicija?

Vrednost 1196 Frekvenca
1 koalicija jih bolje opravlja 25
2 opozicija jih bolje opravlja 21
3 obe jih dobro opravljata 9
4 obe jih slabo opravljata 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3 Kakšne so v državnem zboru razlike med stališči koalicije in opozicije?

Vrednost 1295 Frekvenca
1 zelo velike 26
2 precej velike 24
3 kakor kdaj 10
4 majhne 1
5 zelo majhne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4 Ali slovenski državni zbor premore dovolj soglasja, ko gre za pomembne zadeve?

Vrednost 1394 Frekvenca
1 da, dovolj 7
2 da, precej 20
3 kakor kdaj 23
4 le malo 10
5 sploh ne 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5 Ali imajo predstavniki opozicijskih strank v državnem zboru in delovnih telesnih dovolj možnosti uveljavljati svoja stališča?

Vrednost 1493 Frekvenca
1 imajo vse možnosti 15
2 imajo precej možnosti 8
3 kakor kdaj 9
4 imajo le malo možnosti 23
5 sploh nimajo možnosti 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_A Če malo ali sploh ne, opišite zakaj

Vrednost 1592 Frekvenca
1 Ni podatka 12
998 31
999 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V6 Ali je v državnem zboru dovolj poskrbljenoza spoštovanje poslovnika?

Vrednost 1691 Frekvenca
1 da, povsem 12
2 večinoma 22
3 kakor kdaj 19
4 le malo 8
5 sploh ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7 Ali menite, da prva obravnava predloga zakona na seji državnega zbora pripomore k razčiščevanju dilem in pospeši nadaljnji postopek?

Vrednost 1790 Frekvenca
1 da, vedno 8
2 odvisno od primera, vsebine 44
3 prva obravnava običajno ne koristi 8
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V8 Ali pogrešate 3. obravnavo predloga zakona na seji matičnega delovnega telesa?

Vrednost 1889 Frekvenca
1 da 18
2 ne 41
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9 Ali matična delovna telesa upoštevajo stališča javnosti oz. civilne družbe?

Vrednost 1988 Frekvenca
1 zelo pogosto 5
2 precej 14
3 deloma 17
4 redko 22
5 sploh ne 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10 Ali vam sedanji redni zakonodajni postopek daje dovolj možnosti za izražanje stališč in poglobljeno razpravo?

Vrednost 2087 Frekvenca
1 da, v celoti 14
2 precej 25
3 kakor kdaj 16
4 le malo 6
5 sploh ne 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11 Ali se vam zdi sprejemanje uradnih prečiščenih besedil zakonov ...

Vrednost 2186 Frekvenca
1 nujno potrebno 8
2 potrebno 20
3 kakor kdaj 1
4 potrebno le izjemoma, pri večjih spremembah zakona 15
5 nepotrebno 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V12 V državnem zboru deluje veliko število delovnih teles, kar zahteva večje napore poslancev. Ali bi se strinjali, da bi število delovnih teles zmanjšali (racionalizirali)?

Vrednost 2285 Frekvenca
1 da 20
2 ne, ni potrebno 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13 Vloga državnega zbora se je po vstopu Slovenije v EU spremenila - kot parlament države članice ima možnost vplivati preko vlade na odločanje na ravni EU. Kako pomembno je to z vidika uveljavljanja slovenskih interesov?

Vrednost 2384 Frekvenca
1 zelo pomembno 24
2 precej pomembno 19
3 kakor kdaj 11
4 ni preveč pomembno 7
5 ni pomembno 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14 Kako ocenjujete zakonsko in poslovniško ureditev sodelovanja med državnim zborom in vlado v zadevah EU?

Vrednost 2483 Frekvenca
1 je zelo dobra 7
2 je precej dobra 24
3 dobra, a so nekatere pomanjkljivosti 17
4 ni dobra, je precej pomanjkljivosti 11
5 sploh ni dobra 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14_A Ali imate kakšne pripombe, predloge za spremembe te ureditve? (opišite)

Vrednost 2582 Frekvenca
1 Ni podatka 17
999 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V15_1 Ali sodite, da je na ravni vlade RS in njenih služb dovolj storjeno za pravočasno prepoznavanje ciljev politik EU?

Vrednost 2681 Frekvenca
1 sploh ne 5
2 17
3 18
4 16
5 v celoti 4
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V15_2 Ali sodite, da je na ravni vlade RS in njenih služb dovolj storjeno za določanje prednostnih nalog Slovenije?

Vrednost 2780 Frekvenca
1 sploh ne 3
2 18
3 17
4 16
5 v celoti 5
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V15_3 Ali sodite, da je na ravni vlade RS in njenih služb dovolj storjeno za usklajevanje resorjev pri pripravi predlogov stališč?

Vrednost 2879 Frekvenca
1 sploh ne 2
2 16
3 23
4 16
5 v celoti 1
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V15_4 Ali sodite, da je na ravni vlade RS in njenih služb dovolj storjeno za tekoče informiranje državnega zbora?

Vrednost 2978 Frekvenca
1 sploh ne 8
2 19
3 12
4 17
5 v celoti 4
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V16 Ali so predlogi stališč do predlaganih aktov EU, ki jih pripravi vlada za obravnavo v državnem zboru dobro pripravljeni (vsebujejo ustrezne ocene vplivov in posledic za našo zakonodajo, itd)?

Vrednost 3077 Frekvenca
1 v celoti 6
2 v glavnem so 24
3 deloma, kakor kdaj 18
4 v glavnem ne 11
5 sploh ne 1
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V17 Koliko se je po vašem mnenju spremenilo delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? (samo za poslance, ki so že prej opravljali poslansko funkcijo)

Vrednost 3176 Frekvenca
1 v bistvu je ostalo enako 11
2 le malo se je spremenilo 19
3 v nekaterih pogledih se je, v drugih ne 15
4 precej se je spremenilo 4
5 povsem se je spremenilo 0
9 v tem mandatu je bil(a) prvič izvoljen(a) 5
999 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V18_1 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? OZEU sodeluje z vlado pri oblikovanju stališč RS in spremlja kako jih vlada uveljavlja.

Vrednost 3275 Frekvenca
1 sploh ne 2
2 16
3 19
4 13
5 zelo, v celoti 9
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18_2 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? Državni zbor na skupnih zasedanjih razpravlja o usmeritvah za delovanje RS v institucijah RS, stanju v EU in položaju Slovenije v njej.

Vrednost 3374 Frekvenca
1 sploh ne 2
2 19
3 19
4 14
5 zelo, v celoti 5
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18_3 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? Državni zbor uporablja poslovniške možnosti in razpravlja še o drugih zadevah EU.

Vrednost 3473 Frekvenca
1 sploh ne 10
2 20
3 14
4 11
5 zelo, v celoti 2
997 1
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18_4 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? Povečal se je obseg dela z zakonodajo EU - državni zbor prenaša direktive EU v našo zakonodajo.

Vrednost 3572 Frekvenca
1 sploh ne 3
2 4
3 17
4 21
5 zelo, v celoti 12
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18_5 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? Preko državnega zbora se državljani seznanjajo z evropskimi zadevami in institucijami EU.

Vrednost 3671 Frekvenca
1 sploh ne 10
2 20
3 15
4 11
5 zelo, v celoti 3
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V19 Ali implementacija aktov EU (direktiv) v tem obdobju delovanja državnega zbora zahteva velike posege v našo zakonodajo?

Vrednost 3770 Frekvenca
1 da, zelo velike 3
2 da, precej velike 18
3 kakor kdaj 34
4 deloma 5
5 sploh ne 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V19_A Če da, navedite primer

Vrednost 3869 Frekvenca
1 Ni podatka 7
998 38
999 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V20 Koliko pa državnih zbor dejansko vpliva preko vladnih predstavnikov v svetu ministrov na sprejemanje odločitev in oblikovanje politik na ravni EU?

Vrednost 3968 Frekvenca
1 njegov vpliv je zanemarljiv 13
2 njegov vpliv je majhen 20
3 vpliva lahko v nekaterih, v drugih ne 16
4 precej lahko vpliva 11
5 zelo lahko vpliva 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V20_A (Če 1, 2 ali 3) Kaj je po vašem mnenju razlog? (opišite)

Vrednost 4067 Frekvenca
1 Ni podatka 25
998 12
999 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V21 Ali sodite, da je državni zbor tudi organizacijsko dovolj pripravljen, da svojo novo vlogo nacionalnega parlamenta države članice EU dobro opravlja?

Vrednost 4166 Frekvenca
1 v glavem je 17
2 precej 19
3 deloma 19
4 le malo 5
5 sploh ni 0
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21_A (Če 3, 4 ali 5) Kakšne so pomanjkljivosti?

Vrednost 4265 Frekvenca
1 Ni podatka 13
998 37
999 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V22 Kakšna pa se vam zdi strokovna podpora obravnavanju EU zadev?

Vrednost 4364 Frekvenca
1 zelo dobra 2
2 dobra 26
3 kakor kdaj 27
4 slaba 3
5 zelo slaba 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V23_1 Kako naj bi predvsem deloval odpor državnega zbora za zadeve EU? Zagotavljal preglednost vseh EU zadeve.

Vrednost 4463 Frekvenca
1 ni posebno pomembno 0
2 2
3 9
4 28
5 je zelo pomembno 21
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V23_2 Kako naj bi predvsem deloval odpor državnega zbora za zadeve EU? Povezoval naj bi se z vsemi drugimi.

Vrednost 4562 Frekvenca
1 ni posebno pomembno 0
2 3
3 10
4 31
5 je zelo pomembno 16
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V23_3 Kako naj bi predvsem deloval odpor državnega zbora za zadeve EU? Zagotavljal sodelovanje strokovnjakov, predstavnikov civilne družbe, gospodarstvenikov.

Vrednost 4661 Frekvenca
1 ni posebno pomembno 1
2 2
3 11
4 25
5 je zelo pomembno 19
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V23_4 Kako naj bi predvsem deloval odpor državnega zbora za zadeve EU? Omogočal sodelovanje slovenskih poslancev v EP.

Vrednost 4760 Frekvenca
1 ni posebno pomembno 1
2 5
3 12
4 29
5 je zelo pomembno 13
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V23_5 Kako naj bi predvsem deloval odpor državnega zbora za zadeve EU? Se povezoval z odbori za zadeve EU v drugih parlamentih, sodeloval v COSAC-u.

Vrednost 4859 Frekvenca
1 ni posebno pomembno 1
2 2
3 19
4 21
5 je zelo pomembno 17
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24 Ali matična delovna telesa državnega zbora dovolj uporabljajo poslovniške in druge možnosti za obravnavanje evropskih zadev?

Vrednost 4958 Frekvenca
1 nasploh ne dovolj 8
2 deloma, nekatera telesa 27
3 nasploh dovolj 21
4 ne vem 2
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V24_A (Če ne dovolj, deloma) Opišite zakaj

Vrednost 5057 Frekvenca
1 Ni podatka 8
998 22
999 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V25_1 Kako pa so po vašem mnenju pripravljeni poslanci na svojo novo vlogo? Koliko poznajo delovanje EU in postopke osločanja v njenih institucijah?

Vrednost 5156 Frekvenca
1 le malo 6
2 15
3 22
4 14
5 zelo 3
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V25_2 Kako pa so po vašem mnenju pripravljeni poslanci na svojo novo vlogo? Koliko poznajo politike EU na posameznih področjih in spremljajo oblikovanje odločitev na ravni EU?

Vrednost 5255 Frekvenca
1 le malo 2
2 20
3 25
4 12
5 zelo 1
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V25_3 Kako pa so po vašem mnenju pripravljeni poslanci na svojo novo vlogo? Koliko so se pripravljeni dodatno izpopolnjevati na teh področjih?

Vrednost 5354 Frekvenca
1 le malo 5
2 10
3 22
4 18
5 zelo 5
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V26 Kako ste vi seznanjeni z načini oblikovanja politik oz. sprejemanjem pomembnejših odločitev na ravni EU?

Vrednost 5453 Frekvenca
1 v celoti 3
2 dovolj 23
3 precej 23
4 bolj malo 12
5 sploh nisem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V27_1 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Z branjem ustanovitvenih pogodb.

Vrednost 5552 Frekvenca
0 ne 42
1 da 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V27_2 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Preko poslanskih gradiv, pogovori z drugimi poslanci državnega zbora.

Vrednost 5651 Frekvenca
0 ne 10
1 da 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V27_3 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Preko prispevkov in oddaj v naših medijih.

Vrednost 5750 Frekvenca
0 ne 29
1 da 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V27_4 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Preko raznih izobraževalnih seminarjev.

Vrednost 5849 Frekvenca
0 ne 41
1 da 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V27_5 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? V pogovorih z našimi poslanci v EP.

Vrednost 5948 Frekvenca
0 ne 30
1 da 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V27_6 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Na obiskih v institucijah EU.

Vrednost 6047 Frekvenca
0 ne 26
1 da 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V27_7 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Na občasnih srečanjih s poslanci drugih parlamentov.

Vrednost 6146 Frekvenca
0 ne 27
1 da 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V27_8 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Imam redne stike s posameznimi poslanci drugih parlamentov.

Vrednost 6245 Frekvenca
0 ne 53
1 da 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V27_9 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Preko predstavnice državnega zbora v Bruslju.

Vrednost 6344 Frekvenca
0 ne 52
1 da 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V27_10 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Kako drugače.

Vrednost 6443 Frekvenca
0 ne 58
1 da 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V27_10A Kako drugače, kako

Vrednost 6542 Frekvenca
1 Ni podatka 2
998 58
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V27_A Če imate stike s poslanci ali poslanskimi skupinami - s katerimi parlamenti predvsem

Vrednost 6641 Frekvenca
1 Ni podatka 12
999 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V28_1 Koliko pa vi uspevate pojasniti posamezne zadeve EU vašim volivcem oz. povezanost domačih vprašanj z evropskimi?

Vrednost 6740 Frekvenca
1 skoraj ne 3
2 bolj malo 11
3 srednje 28
4 precej 17
5 kar veliko 1
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V28_21 Kakšni so razlogi? Te zadeve so težke in zapletene.

Vrednost 6839 Frekvenca
0 ne 31
1 da 11
998 18
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V28_22 Kakšni so razlogi? Ni časa.

Vrednost 6938 Frekvenca
0 ne 33
1 da 9
998 18
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V28_23 Kakšni so razlogi? Ni dovolj zanimanja med volivci.

Vrednost 7037 Frekvenca
0 ne 7
1 da 35
998 18
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V28_24 Kakšni so razlogi? Kaj drugega.

Vrednost 7136 Frekvenca
0 ne 37
1 da 5
998 18
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V28_24A Kaj drugega, kaj

Vrednost 7235 Frekvenca
1 Ni podatka 5
997 1
998 53
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V29 Ali je državni zbor razpravo o zadevah EU, ki so bile obravnavane na skupnih zasedanjih izkorsitil za informiranje in izobraževanje državljanov o vlogi EU in odločanju v njej (ratifikacija ustave za Evropo v februarju 2005, Deklaracije o usmeritvah za del

Vrednost 7334 Frekvenca
1 je, v veliki meri 5
2 je, precej 11
3 deloma je 22
4 bolj malo 23
5 sploh ni 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V29_A Če 4, 5, zakaj

Vrednost 7433 Frekvenca
1 Ni podatka 8
998 37
999 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V30_1 Ali bi moral državni zbor pri svojem uveljavljanju v EU bolj uporabljati "mednarodne metode"? Razvijati sodelovanje z drugimi nacionalnimi parlamenti.

Vrednost 7532 Frekvenca
1 ni pomembno 0
2 1
3 12
4 33
5 zelo pomembno 14
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V30_2 Ali bi moral državni zbor pri svojem uveljavljanju v EU bolj uporabljati "mednarodne metode"? Razvijati sodelovanje z Evropskim parlamentom.

Vrednost 7631 Frekvenca
1 ni pomembno 0
3 11
4 37
5 zelo pomembno 11
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V30_3 Ali bi moral državni zbor pri svojem uveljavljanju v EU bolj uporabljati "mednarodne metode"? Posamezna delovna telesa naj bi sodelovala z ustreznimi telesi drugih parlamentov.

Vrednost 7730 Frekvenca
1 ni pomembno 0
2 2
3 16
4 33
5 zelo pomembno 9
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V30_4 Ali bi moral državni zbor pri svojem uveljavljanju v EU bolj uporabljati "mednarodne metode"? Upoštevati izkušnje slovenskih poslancev v EU.

Vrednost 7829 Frekvenca
1 ni pomembno 1
2 1
3 18
4 26
5 zelo pomembno 12
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V30_5 Ali bi moral državni zbor pri svojem uveljavljanju v EU bolj uporabljati "mednarodne metode"? Sodelovati s predstavniki v COSAC-u.

Vrednost 7928 Frekvenca
1 ni pomembno 3
2 1
3 21
4 22
5 zelo pomembno 11
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V30_6 Ali bi moral državni zbor pri svojem uveljavljanju v EU bolj uporabljati "mednarodne metode"? Oblikovati neformalne kanale vplivanja.

Vrednost 8027 Frekvenca
1 ni pomembno 3
2 4
3 14
4 24
5 zelo pomembno 13
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V31 Ali sodite, da aktivna vloga nacionalnih parlamentov - konkretno državnega zbora - prispeva k zmanjšanju t. im. demokratičnega deficita v EU?

Vrednost 8126 Frekvenca
1 da, na vsak način 28
2 deloma 27
3 ne 5
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V32 Ali sodite, da bi slovenski državni zbor s svojimi izkušnjami lahko pomagal parlamentom jugo-vzhodne Evrope?

Vrednost 8225 Frekvenca
1 da, bi 46
2 deloma 14
3 ne bi mogel 0
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V33 Ali je treba po vašem mnenju glede na spremenjeno vlogo državnega zbora pristojnosti državnega sveta...

Vrednost 8324 Frekvenca
1 razširi 3
2 ohraniti v sedanji obliki 12
3 državni svet je treba ukiniti, ker je nepotreben 42
997 1
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V34 Ali bi bilo glede na spremenjeno vlogo državnega zbora treba povečati število poslancev v državnem zboru?

Vrednost 8423 Frekvenca
1 da 30
2 ne 28
3 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V34_A Če da, na koliko članov - navedite

Vrednost 8522 Frekvenca
1 Ni podatka 25
998 30
999 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V35_1 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Pisma in srečanja z volivci.

Vrednost 8621 Frekvenca
1 sploh niso 0
2 3
3 7
4 22
5 zelo so koristni 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35_2 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Vplivne osebnosti.

Vrednost 8720 Frekvenca
1 sploh niso 1
2 9
3 19
4 27
5 zelo so koristni 4
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35_3 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Množični mediji.

Vrednost 8819 Frekvenca
1 sploh niso 0
2 2
3 18
4 28
5 zelo so koristni 12
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35_4 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Elektronska pošta.

Vrednost 8918 Frekvenca
1 sploh niso 0
2 1
3 16
4 31
5 zelo so koristni 12
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35_5 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Internet.

Vrednost 9017 Frekvenca
1 sploh niso 0
2 8
3 10
4 24
5 zelo so koristni 18
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35_6 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Strokovna združenja, gospodarske organizacije.

Vrednost 9116 Frekvenca
1 sploh niso 0
2 3
3 16
4 33
5 zelo so koristni 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35_7 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Sindikati.

Vrednost 9215 Frekvenca
1 sploh niso 4
2 10
3 25
4 14
5 zelo so koristni 6
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35_8 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Interesne skupine.

Vrednost 9314 Frekvenca
1 sploh niso 1
2 6
3 17
4 29
5 zelo so koristni 6
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35_9 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Poslanci državnega zbora.

Vrednost 9413 Frekvenca
1 sploh niso 1
3 3
4 7
5 zelo so koristni 2
999 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35_10 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Poslanci v drugih parlamentih.

Vrednost 9512 Frekvenca
1 sploh niso 3
2 8
3 20
4 25
5 zelo so koristni 2
997 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35_11 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Poslanci v Evropskem parlamentu.

Vrednost 9611 Frekvenca
1 sploh niso 1
2 13
3 21
4 16
5 zelo so koristni 7
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35_12 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Družina, prijatelji.

Vrednost 9710 Frekvenca
1 sploh niso 2
2 14
3 17
4 18
5 zelo so koristni 8
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35_13 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Parlamentarna gradiva.

Vrednost 989 Frekvenca
1 sploh niso 0
3 13
4 32
5 zelo so koristni 15
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35_14 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Publikacije v knjižnjici DZ.

Vrednost 998 Frekvenca
1 sploh niso 0
2 3
3 7
4 3
5 zelo so koristni 1
999 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35_15 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? EU portal.

Vrednost 1007 Frekvenca
1 sploh niso 1
2 12
3 20
4 21
5 zelo so koristni 4
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35_16 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Podatkovna zbirka "Zadeve EU".

Vrednost 1016 Frekvenca
1 sploh niso 0
2 13
3 24
4 16
5 zelo so koristni 5
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35_17 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Neodvisne raziskave.

Vrednost 1025 Frekvenca
1 sploh niso 2
2 9
3 17
4 24
5 zelo so koristni 6
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V36_A Ali nas želite opozoriti na kaj pomembnega, o čemer vas nismo vprašali? (napišite prosim)

Vrednost 1034 Frekvenca
1 Ni podatka 8
999 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V37 Ali bi bili pripravljeni na koncu mandata spet sodelovati v podobni anketi?

Vrednost 1043 Frekvenca
1 da 52
2 ne 5
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V38 Kateri poslanski skupini pripadate?

Vrednost 1052 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

V39 Ali ste član OZEU?

Vrednost 1061 Frekvenca
1 da 12
2 ne 43
999 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Zajc, Drago (2006). DZRS06 - Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2006 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. Zajc, Drago (2006). Sposobnost slovenskega parlamenta sodelovati v procesu odločanja na ravni EU.
 2. Zajc, Drago (2006). Učinkovitost DZ na začetku mandata 2004-2008.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Zajc, D. (2011). Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2006 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: DZRS06. https://doi.org/10.17898/ADP_DZRS06_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2011
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si