Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2006

Basic Study Information

ADP - IDNo: DZRS06
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DZRS06_V1
Main author(s):
 • Zajc, Drago
Co-workers:
 • Deželan, Tomaž
 • Fink Hafner, Danica
Data file producer:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2006)

Funding agency:

no information

Project number:

no information

Series:
 • DZRS/Državni zbor Republike Slovenije

  Raziskave iz serije Državni zbor Republike Slovenije zavzemajo pregled stališč poslancev o delovanju Skupščine RS in kasneje Državnega zbora RS. V skupini raziskav je na voljo še pregled predstavništva interesov, delovanja parlamenta, opazovanje interakcije Državnega zbora RS s političnim sistemom ter političnimi akterji, pregled dinamike in značilnosti poslanskega dela, vpogled v ocenjevanje delovanja Državnega zbora RS v danem mandatu, opazovanje vloge in delovanje Državnega zbora RS v pogojih članstva Slovenije v EU ter možnosti na vplivanje politke na ravni EU.

Study Content

Keywords:

parlament, državni zbor, poslanci, parlamentarizem, predstavljanje interesov, poslanske skupine, koalicija, opozicija, nacionalni parlamenti v EU

Keywords ELSST:
POSLANEC, KANDIDAT NA DRŽAVNOZBORSKIH VOLITVAH, EVROPSKI PARLAMENT, POLITIČNA KOALICIJA, POLITIČNA OPOZICIJA, EVROPSKA UNIJA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Ocena delovanja Državnega zbora
Vloga Državnega zbora v pogojih članstva v EU


Abstract:

Raziskava o stališčih poslancev o delovanju Državnega zbora RS daje vpogled v stališča poslancev glede nekaterih temeljnih elementov parlamentarizma v sodobnih liberalnih demokracijah. Na ta način se podrobneje opazuje percepcijo predstavništva interesov, ki predstavlja eno od temeljnih komponent poslanskega mandata, prav tako pa se opazuje celoten ustroj delovanja parlamenta z delovanjem delovnih teles na čelu. Cilj raziskave je odkriti kako poslanci ocenjujejo način delovanja Državnega zbora v danem mandatu, še posebej kako poslanci vidijo njegovo vlogo v pogojih članstva Slovenije v EU, kakšne so njihove predstave in pričakovanja, zlasti glede na zahtevnost delovanja nacionalnega parlamenta v novih pogojih, pa tudi dejanske možnosti vplivanja na prejemanje odločitev in oblikovanje politik na ravni EU.

Methodology


Collection date: maj 2006 - junij 2006
Date of production: 2006
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

Poslanec Državnega zbora RS.

Universe:

Poslanci Državnega zbora RS 2004-2008 sklica.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za politološke raziskave

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: DZRS06 - Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2006 [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 106
 • number of units: 61

Additional information:

Za vprašanja odprtega tipa podatkov ni.

Variable list

ID Identifikator vprašalnika

Value 13 Frequency
0106 1
0206 1
0306 1
0406 1
0506 1
0606 1
0706 1
0806 1
0906 1
1006 1
1106 1
1206 1
1306 1
1406 1
1506 1
1606 1
1706 1
1806 1
1906 1
2006 1
2106 1
2206 1
2306 1
2406 1
2506 1
2606 1
2706 1
2806 1
2906 1
3006 1
3106 1
3206 1
3306 1
3406 1
3506 1
3606 1
3706 1
3806 1
3906 1
4006 1
4106 1
4206 1
4306 1
4406 1
4506 1
4606 1
4706 1
4806 1
4906 1
5006 1
5106 1
5206 1
5306 1
5406 1
5506 1
5606 1
5706 1
5806 1
5906 1
6006 1
6106 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

V1_1 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili delo poslanskih skupin?

Value 22 Frequency
1 slabo 1
2 2
3 14
4 36
5 dobro 6
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

V1_2 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili učinkovitost delovnih teles?

Value 31 Frequency
1 slabo 1
2 6
3 28
4 22
5 dobro 3
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

ID Identifikator vprašalnika

Value 1106 Frequency
0106 1
0206 1
0306 1
0406 1
0506 1
0606 1
0706 1
0806 1
0906 1
1006 1
1106 1
1206 1
1306 1
1406 1
1506 1
1606 1
1706 1
1806 1
1906 1
2006 1
2106 1
2206 1
2306 1
2406 1
2506 1
2606 1
2706 1
2806 1
2906 1
3006 1
3106 1
3206 1
3306 1
3406 1
3506 1
3606 1
3706 1
3806 1
3906 1
4006 1
4106 1
4206 1
4306 1
4406 1
4506 1
4606 1
4706 1
4806 1
4906 1
5006 1
5106 1
5206 1
5306 1
5406 1
5506 1
5606 1
5706 1
5806 1
5906 1
6006 1
6106 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

V1_1 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili delo poslanskih skupin?

Value 2105 Frequency
1 slabo 1
2 2
3 14
4 36
5 dobro 6
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

V1_2 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili učinkovitost delovnih teles?

Value 3104 Frequency
1 slabo 1
2 6
3 28
4 22
5 dobro 3
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V1_3 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili kvaliteto poslanskih razprav?

Value 4103 Frequency
1 slabo 3
2 13
3 29
4 11
5 dobro 3
997 1
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

V1_4 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili izdelanost vladnih zakonskih predlogov?

Value 5102 Frequency
1 slabo 7
2 16
3 16
4 19
5 dobro 2
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V1_5 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili urejenost zakonodajnega delovanja državnega zbora?

Value 6101 Frequency
1 slabo 3
2 7
3 19
4 23
5 dobro 6
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 5

V1_6 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili vodenje državnega zbora?

Value 7100 Frequency
1 slabo 8
2 9
3 11
4 21
5 dobro 8
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 1 to 5

V1_7 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili delo zakonodajno-pravne službe?

Value 899 Frequency
1 slabo 2
2 4
3 20
4 23
5 dobro 9
997 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 5

V1_8 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili podporo strokovnih služb?

Value 998 Frequency
1 slabo 1
2 4
3 20
4 30
5 dobro 3
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 5

V1_9 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu - Kako bi ocenili delo službe za odnose z javnostmi?

Value 1097 Frequency
1 slabo 3
2 12
3 26
4 14
5 dobro 2
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 1 to 5

V2 Kako po vašem mnenju opravljata svoje funkcije vladajoča koalicija in opozicija?

Value 1196 Frequency
1 koalicija jih bolje opravlja 25
2 opozicija jih bolje opravlja 21
3 obe jih dobro opravljata 9
4 obe jih slabo opravljata 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 4

V3 Kakšne so v državnem zboru razlike med stališči koalicije in opozicije?

Value 1295 Frequency
1 zelo velike 26
2 precej velike 24
3 kakor kdaj 10
4 majhne 1
5 zelo majhne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 5

V4 Ali slovenski državni zbor premore dovolj soglasja, ko gre za pomembne zadeve?

Value 1394 Frequency
1 da, dovolj 7
2 da, precej 20
3 kakor kdaj 23
4 le malo 10
5 sploh ne 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 5

V5 Ali imajo predstavniki opozicijskih strank v državnem zboru in delovnih telesnih dovolj možnosti uveljavljati svoja stališča?

Value 1493 Frequency
1 imajo vse možnosti 15
2 imajo precej možnosti 8
3 kakor kdaj 9
4 imajo le malo možnosti 23
5 sploh nimajo možnosti 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 5

V5_A Če malo ali sploh ne, opišite zakaj

Value 1592 Frequency
1 Ni podatka 12
998 31
999 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 49

Valid range from 1 to 1

V6 Ali je v državnem zboru dovolj poskrbljenoza spoštovanje poslovnika?

Value 1691 Frequency
1 da, povsem 12
2 večinoma 22
3 kakor kdaj 19
4 le malo 8
5 sploh ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 5

V7 Ali menite, da prva obravnava predloga zakona na seji državnega zbora pripomore k razčiščevanju dilem in pospeši nadaljnji postopek?

Value 1790 Frequency
1 da, vedno 8
2 odvisno od primera, vsebine 44
3 prva obravnava običajno ne koristi 8
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 3

V8 Ali pogrešate 3. obravnavo predloga zakona na seji matičnega delovnega telesa?

Value 1889 Frequency
1 da 18
2 ne 41
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 2

V9 Ali matična delovna telesa upoštevajo stališča javnosti oz. civilne družbe?

Value 1988 Frequency
1 zelo pogosto 5
2 precej 14
3 deloma 17
4 redko 22
5 sploh ne 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 5

V10 Ali vam sedanji redni zakonodajni postopek daje dovolj možnosti za izražanje stališč in poglobljeno razpravo?

Value 2087 Frequency
1 da, v celoti 14
2 precej 25
3 kakor kdaj 16
4 le malo 6
5 sploh ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 5

V11 Ali se vam zdi sprejemanje uradnih prečiščenih besedil zakonov ...

Value 2186 Frequency
1 nujno potrebno 8
2 potrebno 20
3 kakor kdaj 1
4 potrebno le izjemoma, pri večjih spremembah zakona 15
5 nepotrebno 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 5

V12 V državnem zboru deluje veliko število delovnih teles, kar zahteva večje napore poslancev. Ali bi se strinjali, da bi število delovnih teles zmanjšali (racionalizirali)?

Value 2285 Frequency
1 da 20
2 ne, ni potrebno 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 2

V13 Vloga državnega zbora se je po vstopu Slovenije v EU spremenila - kot parlament države članice ima možnost vplivati preko vlade na odločanje na ravni EU. Kako pomembno je to z vidika uveljavljanja slovenskih interesov?

Value 2384 Frequency
1 zelo pomembno 24
2 precej pomembno 19
3 kakor kdaj 11
4 ni preveč pomembno 7
5 ni pomembno 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 5

V14 Kako ocenjujete zakonsko in poslovniško ureditev sodelovanja med državnim zborom in vlado v zadevah EU?

Value 2483 Frequency
1 je zelo dobra 7
2 je precej dobra 24
3 dobra, a so nekatere pomanjkljivosti 17
4 ni dobra, je precej pomanjkljivosti 11
5 sploh ni dobra 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 5

V14_A Ali imate kakšne pripombe, predloge za spremembe te ureditve? (opišite)

Value 2582 Frequency
1 Ni podatka 17
999 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 44

Valid range from 1 to 1

V15_1 Ali sodite, da je na ravni vlade RS in njenih služb dovolj storjeno za pravočasno prepoznavanje ciljev politik EU?

Value 2681 Frequency
1 sploh ne 5
2 17
3 18
4 16
5 v celoti 4
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V15_2 Ali sodite, da je na ravni vlade RS in njenih služb dovolj storjeno za določanje prednostnih nalog Slovenije?

Value 2780 Frequency
1 sploh ne 3
2 18
3 17
4 16
5 v celoti 5
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

V15_3 Ali sodite, da je na ravni vlade RS in njenih služb dovolj storjeno za usklajevanje resorjev pri pripravi predlogov stališč?

Value 2879 Frequency
1 sploh ne 2
2 16
3 23
4 16
5 v celoti 1
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 5

V15_4 Ali sodite, da je na ravni vlade RS in njenih služb dovolj storjeno za tekoče informiranje državnega zbora?

Value 2978 Frequency
1 sploh ne 8
2 19
3 12
4 17
5 v celoti 4
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V16 Ali so predlogi stališč do predlaganih aktov EU, ki jih pripravi vlada za obravnavo v državnem zboru dobro pripravljeni (vsebujejo ustrezne ocene vplivov in posledic za našo zakonodajo, itd)?

Value 3077 Frequency
1 v celoti 6
2 v glavnem so 24
3 deloma, kakor kdaj 18
4 v glavnem ne 11
5 sploh ne 1
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V17 Koliko se je po vašem mnenju spremenilo delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? (samo za poslance, ki so že prej opravljali poslansko funkcijo)

Value 3176 Frequency
1 v bistvu je ostalo enako 11
2 le malo se je spremenilo 19
3 v nekaterih pogledih se je, v drugih ne 15
4 precej se je spremenilo 4
5 povsem se je spremenilo 0
9 v tem mandatu je bil(a) prvič izvoljen(a) 5
999 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 7

Valid range from 1 to 9

V18_1 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? OZEU sodeluje z vlado pri oblikovanju stališč RS in spremlja kako jih vlada uveljavlja.

Value 3275 Frequency
1 sploh ne 2
2 16
3 19
4 13
5 zelo, v celoti 9
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

V18_2 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? Državni zbor na skupnih zasedanjih razpravlja o usmeritvah za delovanje RS v institucijah RS, stanju v EU in položaju Slovenije v njej.

Value 3374 Frequency
1 sploh ne 2
2 19
3 19
4 14
5 zelo, v celoti 5
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

V18_3 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? Državni zbor uporablja poslovniške možnosti in razpravlja še o drugih zadevah EU.

Value 3473 Frequency
1 sploh ne 10
2 20
3 14
4 11
5 zelo, v celoti 2
997 1
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 1 to 5

V18_4 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? Povečal se je obseg dela z zakonodajo EU - državni zbor prenaša direktive EU v našo zakonodajo.

Value 3572 Frequency
1 sploh ne 3
2 4
3 17
4 21
5 zelo, v celoti 12
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 1 to 5

V18_5 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? Preko državnega zbora se državljani seznanjajo z evropskimi zadevami in institucijami EU.

Value 3671 Frequency
1 sploh ne 10
2 20
3 15
4 11
5 zelo, v celoti 3
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

V19 Ali implementacija aktov EU (direktiv) v tem obdobju delovanja državnega zbora zahteva velike posege v našo zakonodajo?

Value 3770 Frequency
1 da, zelo velike 3
2 da, precej velike 18
3 kakor kdaj 34
4 deloma 5
5 sploh ne 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 5

V19_A Če da, navedite primer

Value 3869 Frequency
1 Ni podatka 7
998 38
999 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 54

Valid range from 1 to 1

V20 Koliko pa državnih zbor dejansko vpliva preko vladnih predstavnikov v svetu ministrov na sprejemanje odločitev in oblikovanje politik na ravni EU?

Value 3968 Frequency
1 njegov vpliv je zanemarljiv 13
2 njegov vpliv je majhen 20
3 vpliva lahko v nekaterih, v drugih ne 16
4 precej lahko vpliva 11
5 zelo lahko vpliva 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 5

V20_A (Če 1, 2 ali 3) Kaj je po vašem mnenju razlog? (opišite)

Value 4067 Frequency
1 Ni podatka 25
998 12
999 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 36

Valid range from 1 to 1

V21 Ali sodite, da je državni zbor tudi organizacijsko dovolj pripravljen, da svojo novo vlogo nacionalnega parlamenta države članice EU dobro opravlja?

Value 4166 Frequency
1 v glavem je 17
2 precej 19
3 deloma 19
4 le malo 5
5 sploh ni 0
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V21_A (Če 3, 4 ali 5) Kakšne so pomanjkljivosti?

Value 4265 Frequency
1 Ni podatka 13
998 37
999 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 48

Valid range from 1 to 1

V22 Kakšna pa se vam zdi strokovna podpora obravnavanju EU zadev?

Value 4364 Frequency
1 zelo dobra 2
2 dobra 26
3 kakor kdaj 27
4 slaba 3
5 zelo slaba 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

V23_1 Kako naj bi predvsem deloval odpor državnega zbora za zadeve EU? Zagotavljal preglednost vseh EU zadeve.

Value 4463 Frequency
1 ni posebno pomembno 0
2 2
3 9
4 28
5 je zelo pomembno 21
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V23_2 Kako naj bi predvsem deloval odpor državnega zbora za zadeve EU? Povezoval naj bi se z vsemi drugimi.

Value 4562 Frequency
1 ni posebno pomembno 0
2 3
3 10
4 31
5 je zelo pomembno 16
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V23_3 Kako naj bi predvsem deloval odpor državnega zbora za zadeve EU? Zagotavljal sodelovanje strokovnjakov, predstavnikov civilne družbe, gospodarstvenikov.

Value 4661 Frequency
1 ni posebno pomembno 1
2 2
3 11
4 25
5 je zelo pomembno 19
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 5

V23_4 Kako naj bi predvsem deloval odpor državnega zbora za zadeve EU? Omogočal sodelovanje slovenskih poslancev v EP.

Value 4760 Frequency
1 ni posebno pomembno 1
2 5
3 12
4 29
5 je zelo pomembno 13
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V23_5 Kako naj bi predvsem deloval odpor državnega zbora za zadeve EU? Se povezoval z odbori za zadeve EU v drugih parlamentih, sodeloval v COSAC-u.

Value 4859 Frequency
1 ni posebno pomembno 1
2 2
3 19
4 21
5 je zelo pomembno 17
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V24 Ali matična delovna telesa državnega zbora dovolj uporabljajo poslovniške in druge možnosti za obravnavanje evropskih zadev?

Value 4958 Frequency
1 nasploh ne dovolj 8
2 deloma, nekatera telesa 27
3 nasploh dovolj 21
4 ne vem 2
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 5

Valid range from 1 to 3

V24_A (Če ne dovolj, deloma) Opišite zakaj

Value 5057 Frequency
1 Ni podatka 8
998 22
999 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 53

Valid range from 1 to 1

V25_1 Kako pa so po vašem mnenju pripravljeni poslanci na svojo novo vlogo? Koliko poznajo delovanje EU in postopke osločanja v njenih institucijah?

Value 5156 Frequency
1 le malo 6
2 15
3 22
4 14
5 zelo 3
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V25_2 Kako pa so po vašem mnenju pripravljeni poslanci na svojo novo vlogo? Koliko poznajo politike EU na posameznih področjih in spremljajo oblikovanje odločitev na ravni EU?

Value 5255 Frequency
1 le malo 2
2 20
3 25
4 12
5 zelo 1
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V25_3 Kako pa so po vašem mnenju pripravljeni poslanci na svojo novo vlogo? Koliko so se pripravljeni dodatno izpopolnjevati na teh področjih?

Value 5354 Frequency
1 le malo 5
2 10
3 22
4 18
5 zelo 5
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V26 Kako ste vi seznanjeni z načini oblikovanja politik oz. sprejemanjem pomembnejših odločitev na ravni EU?

Value 5453 Frequency
1 v celoti 3
2 dovolj 23
3 precej 23
4 bolj malo 12
5 sploh nisem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 5

V27_1 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Z branjem ustanovitvenih pogodb.

Value 5552 Frequency
0 ne 42
1 da 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 0 to 1

V27_2 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Preko poslanskih gradiv, pogovori z drugimi poslanci državnega zbora.

Value 5651 Frequency
0 ne 10
1 da 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 0 to 1

V27_3 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Preko prispevkov in oddaj v naših medijih.

Value 5750 Frequency
0 ne 29
1 da 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 0 to 1

V27_4 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Preko raznih izobraževalnih seminarjev.

Value 5849 Frequency
0 ne 41
1 da 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 0 to 1

V27_5 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? V pogovorih z našimi poslanci v EP.

Value 5948 Frequency
0 ne 30
1 da 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 0 to 1

V27_6 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Na obiskih v institucijah EU.

Value 6047 Frequency
0 ne 26
1 da 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 0 to 1

V27_7 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Na občasnih srečanjih s poslanci drugih parlamentov.

Value 6146 Frequency
0 ne 27
1 da 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 0 to 1

V27_8 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Imam redne stike s posameznimi poslanci drugih parlamentov.

Value 6245 Frequency
0 ne 53
1 da 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 0 to 1

V27_9 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Preko predstavnice državnega zbora v Bruslju.

Value 6344 Frequency
0 ne 52
1 da 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 0 to 1

V27_10 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Kako drugače.

Value 6443 Frequency
0 ne 58
1 da 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 0 to 1

V27_10A Kako drugače, kako

Value 6542 Frequency
1 Ni podatka 2
998 58
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 59

Valid range from 1 to 1

V27_A Če imate stike s poslanci ali poslanskimi skupinami - s katerimi parlamenti predvsem

Value 6641 Frequency
1 Ni podatka 12
999 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 49

Valid range from 1 to 1

V28_1 Koliko pa vi uspevate pojasniti posamezne zadeve EU vašim volivcem oz. povezanost domačih vprašanj z evropskimi?

Value 6740 Frequency
1 skoraj ne 3
2 bolj malo 11
3 srednje 28
4 precej 17
5 kar veliko 1
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V28_21 Kakšni so razlogi? Te zadeve so težke in zapletene.

Value 6839 Frequency
0 ne 31
1 da 11
998 18
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 19

Valid range from 0 to 1

V28_22 Kakšni so razlogi? Ni časa.

Value 6938 Frequency
0 ne 33
1 da 9
998 18
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 19

Valid range from 0 to 1

V28_23 Kakšni so razlogi? Ni dovolj zanimanja med volivci.

Value 7037 Frequency
0 ne 7
1 da 35
998 18
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 19

Valid range from 0 to 1

V28_24 Kakšni so razlogi? Kaj drugega.

Value 7136 Frequency
0 ne 37
1 da 5
998 18
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 19

Valid range from 0 to 1

V28_24A Kaj drugega, kaj

Value 7235 Frequency
1 Ni podatka 5
997 1
998 53
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 56

Valid range from 1 to 1

V29 Ali je državni zbor razpravo o zadevah EU, ki so bile obravnavane na skupnih zasedanjih izkorsitil za informiranje in izobraževanje državljanov o vlogi EU in odločanju v njej (ratifikacija ustave za Evropo v februarju 2005, Deklaracije o usmeritvah za del

Value 7334 Frequency
1 je, v veliki meri 5
2 je, precej 11
3 deloma je 22
4 bolj malo 23
5 sploh ni 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 5

V29_A Če 4, 5, zakaj

Value 7433 Frequency
1 Ni podatka 8
998 37
999 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 53

Valid range from 1 to 1

V30_1 Ali bi moral državni zbor pri svojem uveljavljanju v EU bolj uporabljati "mednarodne metode"? Razvijati sodelovanje z drugimi nacionalnimi parlamenti.

Value 7532 Frequency
1 ni pomembno 0
2 1
3 12
4 33
5 zelo pomembno 14
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V30_2 Ali bi moral državni zbor pri svojem uveljavljanju v EU bolj uporabljati "mednarodne metode"? Razvijati sodelovanje z Evropskim parlamentom.

Value 7631 Frequency
1 ni pomembno 0
3 11
4 37
5 zelo pomembno 11
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

V30_3 Ali bi moral državni zbor pri svojem uveljavljanju v EU bolj uporabljati "mednarodne metode"? Posamezna delovna telesa naj bi sodelovala z ustreznimi telesi drugih parlamentov.

Value 7730 Frequency
1 ni pomembno 0
2 2
3 16
4 33
5 zelo pomembno 9
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V30_4 Ali bi moral državni zbor pri svojem uveljavljanju v EU bolj uporabljati "mednarodne metode"? Upoštevati izkušnje slovenskih poslancev v EU.

Value 7829 Frequency
1 ni pomembno 1
2 1
3 18
4 26
5 zelo pomembno 12
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 5

V30_5 Ali bi moral državni zbor pri svojem uveljavljanju v EU bolj uporabljati "mednarodne metode"? Sodelovati s predstavniki v COSAC-u.

Value 7928 Frequency
1 ni pomembno 3
2 1
3 21
4 22
5 zelo pomembno 11
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 5

V30_6 Ali bi moral državni zbor pri svojem uveljavljanju v EU bolj uporabljati "mednarodne metode"? Oblikovati neformalne kanale vplivanja.

Value 8027 Frequency
1 ni pomembno 3
2 4
3 14
4 24
5 zelo pomembno 13
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 5

V31 Ali sodite, da aktivna vloga nacionalnih parlamentov - konkretno državnega zbora - prispeva k zmanjšanju t. im. demokratičnega deficita v EU?

Value 8126 Frequency
1 da, na vsak način 28
2 deloma 27
3 ne 5
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 3

V32 Ali sodite, da bi slovenski državni zbor s svojimi izkušnjami lahko pomagal parlamentom jugo-vzhodne Evrope?

Value 8225 Frequency
1 da, bi 46
2 deloma 14
3 ne bi mogel 0
9 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 3

V33 Ali je treba po vašem mnenju glede na spremenjeno vlogo državnega zbora pristojnosti državnega sveta...

Value 8324 Frequency
1 razširi 3
2 ohraniti v sedanji obliki 12
3 državni svet je treba ukiniti, ker je nepotreben 42
997 1
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 1 to 3

V34 Ali bi bilo glede na spremenjeno vlogo državnega zbora treba povečati število poslancev v državnem zboru?

Value 8423 Frequency
1 da 30
2 ne 28
3 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 2

V34_A Če da, na koliko članov - navedite

Value 8522 Frequency
1 Ni podatka 25
998 30
999 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 36

Valid range from 1 to 1

V35_1 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Pisma in srečanja z volivci.

Value 8621 Frequency
1 sploh niso 0
2 3
3 7
4 22
5 zelo so koristni 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 5

V35_2 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Vplivne osebnosti.

Value 8720 Frequency
1 sploh niso 1
2 9
3 19
4 27
5 zelo so koristni 4
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V35_3 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Množični mediji.

Value 8819 Frequency
1 sploh niso 0
2 2
3 18
4 28
5 zelo so koristni 12
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V35_4 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Elektronska pošta.

Value 8918 Frequency
1 sploh niso 0
2 1
3 16
4 31
5 zelo so koristni 12
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V35_5 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Internet.

Value 9017 Frequency
1 sploh niso 0
2 8
3 10
4 24
5 zelo so koristni 18
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V35_6 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Strokovna združenja, gospodarske organizacije.

Value 9116 Frequency
1 sploh niso 0
2 3
3 16
4 33
5 zelo so koristni 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 5

V35_7 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Sindikati.

Value 9215 Frequency
1 sploh niso 4
2 10
3 25
4 14
5 zelo so koristni 6
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

V35_8 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Interesne skupine.

Value 9314 Frequency
1 sploh niso 1
2 6
3 17
4 29
5 zelo so koristni 6
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

V35_9 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Poslanci državnega zbora.

Value 9413 Frequency
1 sploh niso 1
3 3
4 7
5 zelo so koristni 2
999 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 48

Valid range from 1 to 5

V35_10 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Poslanci v drugih parlamentih.

Value 9512 Frequency
1 sploh niso 3
2 8
3 20
4 25
5 zelo so koristni 2
997 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 5

V35_11 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Poslanci v Evropskem parlamentu.

Value 9611 Frequency
1 sploh niso 1
2 13
3 21
4 16
5 zelo so koristni 7
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 5

V35_12 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Družina, prijatelji.

Value 9710 Frequency
1 sploh niso 2
2 14
3 17
4 18
5 zelo so koristni 8
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

V35_13 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Parlamentarna gradiva.

Value 989 Frequency
1 sploh niso 0
3 13
4 32
5 zelo so koristni 15
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

V35_14 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Publikacije v knjižnjici DZ.

Value 998 Frequency
1 sploh niso 0
2 3
3 7
4 3
5 zelo so koristni 1
999 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 47

Valid range from 1 to 5

V35_15 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? EU portal.

Value 1007 Frequency
1 sploh niso 1
2 12
3 20
4 21
5 zelo so koristni 4
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 5

V35_16 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Podatkovna zbirka "Zadeve EU".

Value 1016 Frequency
1 sploh niso 0
2 13
3 24
4 16
5 zelo so koristni 5
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 5

V35_17 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Neodvisne raziskave.

Value 1025 Frequency
1 sploh niso 2
2 9
3 17
4 24
5 zelo so koristni 6
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 5

V36_A Ali nas želite opozoriti na kaj pomembnega, o čemer vas nismo vprašali? (napišite prosim)

Value 1034 Frequency
1 Ni podatka 8
999 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 53

Valid range from 1 to 1

V37 Ali bi bili pripravljeni na koncu mandata spet sodelovati v podobni anketi?

Value 1043 Frequency
1 da 52
2 ne 5
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 1 to 2

V38 Kateri poslanski skupini pripadate?

Value 1052 Frequency
0 Zakrita vrednost 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 0 to 0

V39 Ali ste član OZEU?

Value 1061 Frequency
1 da 12
2 ne 43
999 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 6

Valid range from 1 to 2

Materials of the Study

 1. Zajc, Drago (2006). DZRS06 - Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2006 [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Zajc, Drago (2006). Sposobnost slovenskega parlamenta sodelovati v procesu odločanja na ravni EU.
 2. Zajc, Drago (2006). Učinkovitost DZ na začetku mandata 2004-2008.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Zajc, D. (2011). Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2006 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: DZRS06. https://doi.org/10.17898/ADP_DZRS06_V1

COBISS.SI
Publication date: 2011
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si