Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Bivalno okolje na pragu informacijske dobe - družbene spremembe in fizične strukture

Basic Study Information

ADP - IDNo: KP98
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KP98_V1
Main author(s):
  • Mlinar, Zdravko
Co-workers:
  • Hočevar, Marjan
  • Trček, Franc
Data file producer:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Inštitut za družbene vede, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Koper-Capodistria; 1998)

Funding agency:

Mestna občina Koper

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

problemi pri razvoju koprske občine, preselitev, število let življenja v kopru, živeti zunaj slovenije, občinska razdelitev, povezanost v več občin, vpliv na reševanje problematik, odhod v tujino, omejevanje gradnje, urbanistični in razvojni ukrepi, preseljevanje na podeželjsko zaledje, bivalno okolje, izboljšanje ali povečanje bivalnega okolja, varčevanje, stanovanjski sklad, projekt stanovanjske hranilnice, oprema stanovanja, urejanje stanovanjskih prostorov, poseganje v zasebne prostore, odnosi s sosedi, prostori za zdravljenje narkomanov, obiskovanje sorodnikov in znancev, vnaprej najavljeno obiskovanje, služba v drugem kraju, pomoč in svetovanje pri gradnji, priprava hrane v gospodinjstvu, ukvarjanje z mladoletni otroci, ukvarjanje s športnimi aktivnostmi, prostorska organizacija bivanja, odprtost bivališča, mešanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, socialna stanovanja, razporeditev prostorov v stanovanju, problemi nemotenega gibanja za invalide, javni promet, delavno okolje, zaposlitvena panoga, delavni čas, prostor za opravljanje dela, povprečno uporabljen čas za delo, ovira za delo na domu, kvaliteta delavnega mesta, olepšanje delovnega mesta, samozaposlovanje, iskanje nove zaposlitve, nudenje pomoči pri iskanju nove zaposlitve, selitev zaradi zaposlitve, pogoji za selitev v drugi kraj, uporaba komunikacijskih sredstev pri svojem delu, razvoj delovnega okolja, razvoj univerze, revitalizacija mestnega jedra, zadrževanje v mestnem jedru, pogrešanje stvari v mestnem jedru, pomembnosti pri obnovi mestnega jedra, "pridevniška" ocena mestnega jedra, cestni smerokazi, pomanjkanje javnih prireditev, raznovrstna ponudba blaga iz celega sveta, navezovanje stikov z ostalimi mesti, nočno življenje v kopru, pomembnosti za razvoj mesta koper, simbol mesta koper, udeleževanje javnih prireditev, družabne igre značilne za slovensko istro, vpliv svetovnih dogodkov na življenje posameznika, uporaba informatizacijskih in komunikacijskih sredstev, gledanje televizijskih programov, televizijski sprejemnik, nesoglasje glede izbire televizijskega programa, razumevanje tujih jezikov, spol, starost, zakonski stan, izobrazba, število oseb v gospodinjstvu, velikost stanovanja/hiše, število sob, starost stanovanja/hiše, obdelovalna zemlja, opremeljenost gospodinjstva, mesečni dohodek

Keywords ELSST:
STALIŠČE, VREDNOTA, KRAJ BIVANJA, MLADOSTNIK , MESTO, SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Topic Classification ADP
RAVZOJ KOPRSKE OBČINE in NJENA RAZDELITEV
URBANISTIČNI in RAZVOJNI UKREPI
BIVALNO OKOLJE, NJEGOVA OPREMLJENOST in VARNOST
STIKI Z OKOLIŠKIMI LJUDMI in SORODNIKI
KVALITETA ZAPOSLITVE in DELOVNO OKOLJE
UPORABA KOMUNIKACIJSKIH in INFORMATIZACIJSKIH SREDSTEV
REVITALIZACIJA STAREGA MESTNEGA JEDRA
ŽIVLJENJE V KOPRU
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Razvojni projekt Koper 2020 je obsežna študija mestne občine koper, v kateri je vključena raziskava "Sociološki vidika razvoja občine Koper". Namen raziskave je bil v prvi vrsti lotevanje prostorskih problemov in možnosti njihovega reševanja. Razvojne spremembe in problemi obvladovanja prostora v občini, občinske vloge v državi, njenimi povezovanji ter aktiviranje samopomoči, raziskovanje, kakšne so razvojne perspektive, vprašanje lokalne razvoja in ohranjanje identit so bile poglavitne teme namena raziskave. Poudarek pa je tudi na zasebnosti in istočasni individuaciji ter mobilnosti v prostoru. Vprašanja pa se nanašajo tudi na probleme delovnega okolja, organizacije dela in istočasne implementacije novih komunikacijskih občil in informatizacije. Zadnji del raziskave pa se posveča analizi revitalizacije problematike koprskega mestnega jedra v kontekstu fizičnega prostora in družbene vsebine.

Methodology


Collection date: 30. januar - 17. marec, 1998
Date of production: 1998
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje mesta Koper

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci, starejši od 18 let, ki živijo na stalnem naslovu v mestni občini Koper.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI center d.o.o.

Sampling procedure:

Za raziskavo je bil izdelan stratificiran sistematični slučajni vzorec velikosti 1297 enot. Za vzorčni okvir je bil izbran centralni register prebivalstva republike. Ciljna populacija je prebivalstvo koprske občine.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KP98 - Sociološki vidiki razvoja mestne občine [datoteka podatkov], 1998

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 692
  • number of units: 840

Variable list

A_ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0 1 235 84.577 57.401

Valid range from 1 to 235

S_ID

Value 22 Frequency
0 840
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

Valid range from 0 to 0

USER_ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0 5 484 382.593 98.121

Valid range from 5 to 484

A_ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0 1 235 84.577 57.401

Valid range from 1 to 235

S_ID

Value 2691 Frequency
0 840
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

Valid range from 0 to 0

USER_ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0 5 484 382.593 98.121

Valid range from 5 to 484

STATUS

Value 4689 Frequency
O 840
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

DELETED

Value 5688 Frequency
F 840
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

AREACODE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

ZIPCODE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

V1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

V2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

V3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

V4

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

V5

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

V6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

CONA

Value 14679 Frequency
1 95
2 308
3 308
4 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

Valid range from 1 to 4

SIFRA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0 5 10166 833.001 743.218

Valid range from 5 to 10166

SIFRA_ST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0 5 10166 833.001 743.218

Valid range from 5 to 10166

DAN

Value 17676 Frequency
0 5
00 1
01 10
02 12
03 8
04 6
05 10
06 10
07 7
08 6
09 3
1 55
10 39
11 25
12 10
13 10
14 5
15 6
16 7
17 7
18 8
19 5
2 60
20 12
21 4
22 6
23 9
24 4
25 14
26 12
27 10
28 8
3 53
30 29
31 56
4 57
5 64
6 47
7 45
8 36
9 58
99 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

MESEC

Value 18675 Frequency
0 5
00 1
01 11
02 87
03 16
1 75
11 1
12 1
2 579
25 1
27 1
3 61
99 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

URA začetek anketiranja: ura

začetek anketiranja: ura

Value 19674 Frequency
2 1
5 1
6 1
7 2
8 17
9 37
10 47
11 36
12 47
13 60
14 79
15 100
16 121
17 114
18 100
19 51
20 17
21 2
25 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0 2 25 14.895 3.205

Valid range from 2 to 25

MINUTE začetek anketiranja: minute

začetek anketiranja: minute

Value 20673 Frequency
0 166
1 2
2 7
3 11
4 1
5 45
6 4
7 2
8 5
9 2
10 56
11 1
12 6
13 8
14 5
15 56
16 1
17 10
18 1
19 2
20 53
21 2
22 2
23 2
24 6
25 28
26 2
27 3
28 3
30 83
31 4
32 8
33 1
34 4
35 34
36 4
37 5
38 2
39 1
40 37
41 3
42 3
43 3
44 3
45 48
46 4
47 2
49 1
50 48
51 2
52 4
53 2
54 4
55 26
56 1
57 3
58 1
59 1
60 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 6 0 59 22.161 17.825

Valid range from 0 to 59

A1 Ali lahko navedete kakšnega od pomembnih problemov v nadaljnjem razvoju koprske občine.

Value 21672 Frequency
*dolgorocni razvoj (solstvo,turizem,kmetijstvo,gospodarjenjeLuka) *razvoj visokega solstva *sodoben kulturni center primeren za razne slavnosti *povezovanje s sosednjima drzavama *dolocena ministrstva bi morala imeti sedez na obali 1
/ 2
1)cestna infrastrukturapremalo sredstev iz drzavnega proracuna ;2)pomanjkanje univerze;3)razvoj turizmapomanjkanje kadra 1
1)placali so prispevke, nimajo pa razsvetljave in asfaltiranih cest 2)odvezani psi se klatijo po cestah 3)malo se naredi za okolje, ki ni urjeno 1
1. mrtvo mesto 2.med vikendom se nimas kam dat 3.vse je zapusceno 1
1. problem parkirisc 2.povezava z izolsko obcino (urejenost cest in prometa) 3.prostorski problem za bivalisca 1
1.avtocesta 2.plinski terminal 1
1.avtocesta do kopra 2.zeleznica drugi tir 3.brezposelnost 1
1.avtocesta do ljubljane 2.zeleznica drugi tir do luke 3.slabe plaze 4.tretja univerza 5.manjka srednja glasbena sola 1
1.avtocesta, obalna cesta 2.delitev obcine 1
1.avtocestanjena izgradnja bo pracej zamaknjena 2.dodaten zelezniski tir za luko koper 3.razsiritev obalne ceste do portoroza 4.problem sirjenja luke, ker izsusuje skocjanski zatok 1
1.avtocestna povezava z zaledjem 2.komunalna infrastruktura podezelja 1
1.cesta 2.turizem 1
1.ceste 2.kanalizacijani urejeno do cezarjev, naprej pa katastrofa 1
1.cestna povezava 2.parkirisca 1
1.cistoca 2.poplave morjaz vozicki po zidu, veckrat je morala do kolen po blatu pod mostom pri morju 3.sprehajal;isce zelo umazano, kondomi pri otroskem igriscu 1
1.cistoca po ulicah 2.nezaposlenost 1
1.da bi se uredilo koklje, cesta, smetisce, cistit si okrog hise... 2.se asfaltiradamo denar pa se potem spet razkopava 1
1.da ne bi zgradili silin, da bi ostali nekaj prostegaskocjanski zatok 2.parkirni prostori 3.da ne bi unicili obale, glede cest itd. 1
1.delitev na vec obcin, vse bo ostalo gospodarsko sibko 2.cestna povezanost 3.trgovska gostinska podjetja se selijo v lj. in mb 4.banka koper premalo pazi, da bi vlagalada bi obdrzali podjetja 1
1.denar (pomanjkanje) v gospodarstvu za nadaljni razvoj 2.ureditev parkiranja (zlasti vikendi) 3.sportni centri 1
1.dobili telefon 2.prenova kanalizacij 3.zgradili, popravili cesto 4.premalo zabave za mlade na vasi 1
1.dokoncanje sportne dvorane 2.ureditev solin 3.izgradnja kulturne dvorane 4.toncity center 5.ureditev prostora koperizola (pes pot) 6.tunel obalne ceste 1
1.dom upokojencev 2.neurejenost cest, kanalizacije 3.monopol nad telefoni 1
1.dostop do kopraceste 2.stanovanja za mlade druzine 3.prenizki dohodki 4.nezaposlenost 1
1.drobitev obcine 2.prevec nekontrolirane gradnje 1
1.ekologijarazvoj gospodarstva (siritev luke, avtocesta) ogroza neokrnjeno naravno okolje, z avtocesto se bo povecal naval turistov zato bo onesnazenje se vecje in voda se drazja 2.tovarna kem iplas, spusca toksicne snovi v ozracjerakava obolenja 1
1.financni 2.delovna mesta 3.socialni problemi 1
1.graditev vecnamenske dvorane 2.pomanjkanje parkirnih prostorov 1
1.infrastruktura:ceste, zeleznice 2.kulturno sredisce, ki ga ni 3.sporni objekti so v razvojuupam, da bo vse 1
1.izgradnja najemnih stanovanj (gradijo se samo stanovanja za prodajo, mladi pa nimajo kam) 2.preusmeritev industrijetomos 1
1.izgradnja plinovoda 2.dvorana na bonifiki 3.prevec denarja, premalo narejenega 4.premalo se dela glede cest 5.spomenisko varstvo, bi moralo bolj upostevati potrebe ljudi pri izgradnji in obnovi stavb 1
1.kanalizacija (popravilo in izgradnja) 2.moti me placilo parkirnine (posebej pri ambulanti) 1
1.kanalizacija in ceste (podezelje) 2.zaposlenost 3.parkirisca (mesto koper) 4.sportni objekti 1
1.luka koper se prevec siri 2.iplans (iplas) 3.marina (se prevec siri)ni vec mozno kopanje zaradi onesnazenosti 1
1.luka se prevec siri v prostor,slabo za turizem 2.ni turizma 3.avtocesta bo sla po najlepsem delu,unicenje nasadov 4.stagnira razvoj 5.zaposlitev mladih 1
1.morali boljse poskrbeti za otroke 2.vec prostorov za razne dejavnosti 1
1.moti ga delitev obcine na manjse dele 2.cestakako bo potekalazavlacevanje 3.vecnamenska dvoranapredolgo jo gradijomanjsa mesta jo imajo 4.ni pravega bazena v kopru 1
1.naselja niso urejena, sam koper je 2.vsak gradi po svoje 3.ni povrsin za otroke 4.ceste niso urejene 5.parkirni prostori za hise in bloke na olmu, premalo stojijo na cesti 1
1.nerazvito jedro mesta 2.zanemarjena otroska igrisca 3.turizem 4.premalo srednjih (visjih) sol, slab izbor smeri studija 1
1.neurejena parkirisca 2.neurejeni parki 1
1.neurejene ceste v naseljih 2.velika brezposelnost 1
1.neurejenost parkirisc 2.neurejenost zdravstva 3.malo moznosti izbira izobrazevanja 1
1.ni otroskih igrisc 2.v koperskem jedru prevec priseljencev 3.koprcanom nedosegljiva kopalisca 4.premajhen povdarek na kulturi (v solskem izobrazevanju) 1
1.ni stanovanj! 2.ni dela! 1
1.obalada bi nastalo kopalisce iz zusterne proti izoli, npr nasipkot rimini 2.zgraditi tunel, kot je v nacrtih 3.izpeljevat kanalizacijo v celoti ob obali 4.zgraditi avtocestoprednost avtocestine divaca 5.v zusterni market v celoti 1
1.obalna cesta naj ne vpliva na razvoj turizma 2.turisticna ponudbaigralnistvoizkoristiti blizino It. in Hrv. za trgovsko dej.trgovine odprte tudi ob sobotah 3.pomembne so povezave s notr. drzave, razvoj luke koper in solstva od osnovne sole napr. 1
1.odmiranje starega jedra 2.parkiranje 3.zapiranje "klasicnih" trgovin v jedru 4."manjsanje" morja 5.avtocesta 6.brezposelnost 1
1.odnosi z ljudmi 2.umazanija 1
1.onesnazevanje okolja 2.parkirisca 3.cestepromet 1
1.parkirisca 2.cistoca 1
1.parkirisca 2.ovrednotenje starega jedra 3.razvoj luke 1
1.parkirisca 2.premalo sportnih dogodkov na svetovni ravni 1
1.parkirisca 2.vec prireditev 1
1.parkirisca, zusterna 2.povezava kopaliscehotel 3.dokoncat sportno dvorano 4.dovolilnice (nacin dodeljevanja) za parkiranje v starem mestnem jedru 1
1.parkiriscev samem mestnem jedru, trznica koper in pa stanovanjski del semedela 2.vec parkirisc bi morali naredit 1
1.parkirna mesta 2skocjanski zatok 3.prostori za colneribice 1
1.pobiranje parkirnine 2.preveliki davki, premajhne pokojnine, place 3.neurejeno stipendiranje, solstvo 4.zaposlovanje mladih, upokojencev 5.problem drog 6.ni prim. kulturnega za mlade 7.ne da se dobit zdravil 1
1.povezanost delov kopraprekomerni promet 2.urejenost dostopa domacinov do morja in kopalisc 3.stari delstanovanjskini barov trgovin, je cisto stanovanjsko naselje brez ostalih dejavnosti 1
1.predraga in nekvalitetna vodasmrdi po kloru 2.premalo zabave za mlade 3.slaba kanalizacija 4.slabe ceste do vasi 5.telefona na vaseh nimajo 6.premalo igrisc za otroke 7.premalo kolesarskih stez 1
1.premalo prostora za zabavo in rekreacijo 2.slabo urejena parkirisca 1
1.premalo sporta in rekreacije 2. ni bazenov in pokritih tenis igrisc 3.kaj za otroke 1
1.premalo stanovanjne znajo poskrbeti za mlade 2.okolje je slabo urejenoni cistoce 3.ljudje niso enotni 1
1.prevec avtomobilov 2.zasedena parkirisca 1
1.problem avtoceste, ki bi se morala nadaljevati proti istri 2.luka bi se morala sirit 1
1.problem avtocestecestna povezava z zaledjem 2.ozko grlozeleznica za razvoj luke, kot ene najpomembnejsih podjetij v obcini 3.premajhna in neplanska vlaganja v turisticni razvoj 1
1.problem gospodarstva 2.ureditev okolja 3.onesnazenost morja 1
1.problem je v tem, da za vikende ni nobenih prireditev, predstav, koncertov;premalo pritegne narod 2.kino dvorana je sramota za mesto 1
1.problem je, da je samo ena obcina, neuravnotezen razvoj podezelja in mesta 2.zaposlitevpropad podjetij 1
1.problem je, da mislijo razdeliti obcino, to bo prineslo druge probleme 2.ceste: s cesto so povezni drugi problemizaposlitve (ce ni cesta dobra, je tezko prit do delovnega mesta) 3. centralizacija v ljubljani, koprska obcina je ob robu 1
1.problem zaposlovanja mladih 2.odpiranje novih delovnih mest 1
1.problemi mladihstanovanjski, zaposlitev, problem zasvojenosti, lepo obnasanje do starejsih 2.kriminal 3.komunalni problemi 1
1.promet 2.nova delovna mesta 3.zmanjsevanje kmetijskih zemljisc 4.prevec razprsena gradnja 1
1.promet 2.stanovanja 3.brezposelnost 4.divja odlagalisca 1
1.promet v predelu semedeleker so bile hice nenacrtno zidane, oz. niso predvidevali kako bodo potekale ulice, nekatere so postale tranzitne 2.postavit prometne znake, da je metanje smeti iz avtov prepovedano 3.ekologija na splosnosortiranje odpadko 1
1.prometna urejenost 2.varnost, kriminal, vlomi in tudi varnost ljudi 1
1.prostori za mladino(mkc) 2.prevec gostiln, vendar neprimernih glede dosegljivosti alkohola 1
1.razvoj luke (prosta carinska cona) 2.turizem 3.odprtje tretje univerze 4.cesta in zeleznica 5.industrija (prestrukturiranje) 1
1.skocijanski zatok bi lahko bil manjsi in higijensko urejen 2.luka se prevec siri in razsuti tovor onesnazuje okolje 1
1.skocjanski zalic (je za preureditev, ptice naj bi imele svoj pristor) 2.problem zaposlitve (turizem malo podjetnistvovec ljudi zaposlit) 3.zdravstvo (rendgenski aparativec aparatov, druge opreme) 1
1.slaba povezanost 2.slab javni promet 3.slaba pretocnost, ni obvoznice, ko bodo zgrajene ceste 4.sirjenje luke prevec v center in okolicoogrozanje turizma, neprimerni terminali z razsutim tovorom 1
1.slabe ceste 2.vasi nimajo vode 3.kanalizacija 4.ukrepi glede cestnih sporov 1
1.slabe plaze, onesnazenost morjadivji izpusti kanalizacije in odpadkov v morje 2.luka je zraven plaze 3.skocjanski zatok poleti smrdinaj bi bila tam kaksna infrastruktura 4.ceste prevec polneni prostora za pesce 5.preozke ulicesemedela 1
1.solo pinka tomazica (stene zunaj, ubogo) 2.parke (ob morju je kar v redu, drugje pa ne) 3.igrisca za otroke 4.trgovine odprejozaprejo, sipe razbite 1
1.solstvo, skrb za solstvo 2.brezposelnost 3.samoinformiranje obcanov 4.prometavtobusni itd. 5.velike razlike v obcinah v razdeljevanju fondov 6.ogrozenost narave, ni poskrbljeno za odpadke 7.vse pomembne ustanove so v kopru, iz dezele je treba hodi 1
1.stanovanja za mlade druzine 2.mladinavec delovnih mest, da se ne ukvarja s problemi in drogami 1
1.svoboda posameznika 2.trdnost obcine 1
1.treba se je odlociti, cemu bomo dali povdarek:turizmu ali industriji 2.Manjkajo storitvene dejavnosti 3.ohraniti moramo mestno jedro in hkrati ojacati industrijo 1
1.umazanija negativno vpliva na turizem 2.hoce imet zabojnike za sortiranje odpadkovvztrajanje in pravocasno odvazanje 3.motijo ga stari avtomobili, ki bi jih morali nadzorovat z regisracijami 1
1.umik industrije iz mesta 2.ureditev zelenih povrsin in prostora za rekreacijo, sprehod 3.pomoc mladim narkomanov 4.neprofitna stanovanja za malde 5.spodbujat razvoj luke 6.ureditev avtocestnega omrezja 7.staranje prebivalstva 1
1.ureditev infrastrukture 2.bolj azurno pridobivanje gradbenih dovoljenj 3.cenejsi vrtci 4.ugodnejsi krediti 1
1.ureditev kanalizacije 2.napeljaveplin 3.ureditev starega dela kopradovoljenja za fasade 4.problem parkiranja 5.problem urejanja papirjevtudi za manjse adaptacijemenjava oknaje treba veliko papirjev in cakati 15 mesecev komisijo 1
1.ustanovitev univerze 2.cestna infrastruktura 3.zeleznica 4.lokalni in krajevni promet 1
1.vec delovnih mest 2.cestne povezave 1
1.vec odprtih sportnih igrisc 2.vec parkirnih prostorov 3.prom. ureditev starega mestnega jedra 1
1.vec parkirisc bi morali naredit 2.v okolici bivalnih prostorov bi moralo bit vec prostorapes poti... 1
1.vec vrtcev bi morali ustanovit 2.drugacni urnikilahko bi bili odprti cel dan, ker ljudje delajo tudi popoldan in cez vikend, predvsem tisti, ki so zaposleni pri privatnikih 1
1.vecja skrb za podezeljeinfrastruktura, ceste, kanalizacija, kataster 2.poskrbeti za povolilne obljube 3.dosledno delo inspekcijaskih in ostalih sluzb 4.vec druzabnih prostorov in druzenj 5.pomagati drobnemu gospodarstvu in kmetijstvu 1
1.visokosolski center za izobrazevanje 2.dokoncanje cestne povezaveavtoceste 3.tudi razvoj turizma, ki je velikega pomena za obalo in za celo drzavo 1
1.zaposlenost 2.ceste asvaltirati 3.vodovod na vrhu semedel 1
1.zaposlenost, premalo dela 2.prihodnost otrok, da zelo skrbi, ce bodo imeli delo, ko bo prisel cas, da se zaposlijo 1
1.zaposlitev mladih in stanovanjska problematika 2.ureditev kopalisc in reda na kopaliscih, ki se obstajajo 3.skrb za cistoco celega mesta in pozelenitev povrsin, predvsem pa vec igrisc z igrali za otroke (kot pri mokri macki) 1
1.zaposlovanje 2.financiranje obcinske uprave 1
1.zaposlovanje mladine 2.onesnazevanje okolja (luka, iplas) 1
1.zaspano mesto 2.prevelik razpust 1
1.zgraditi avtocesto od crnega kala do kopra 2.morali bi dokoncati sportno halo 1
99 3
AVTOBUSNA IN ZELEZNISKO POSTAJO KOPER LOKALNI PREVOZ PODJETJA (ard) 1
AVTOBUSNA POVEZAVA DO TUKAJ, PARKIRNI PROSTOR, ONESNAZENO MORJE 1
AVTOCESTA,OBALNA CESTA,DRUGI TIR ZELEZNOCE,PREVISOKA CENA ZEMLJISC,ZAKONODAJA ZAVIRARAZVOJ MALIH OBRTI,DOLGOTRAJNOST UPRAVNOST POSTOPKOV 1
BOLJ DOMACA OBCINA SVOJEMU PREBIVALSTVU 1
BREZPOSELNOST, CESTEPROMETNA UREDITEV, CENE (ZARADI TURIZMA) 1
CESTA KOPERPORTOROZ, OBALNA 1
CESTA, OBALA, MORJE UMAZANO, NEUREJENO, ZUSTERNA NIMA KOPALISCA. OBALA BI MORALA BITI IZKORISCENA. NEUREJEN SKOCJANKSI ZALIV, BOLJ UREJENI PARKI. 1
CESTE, LUKA , ZELEZNICA, DELITEV OBCINE 1
CESTE, SLAB AVTOBUSNI PROMET, ZELEZNISKI PROMET, KMETIJSTVO (RAZVOJ). VEC ZAPOSLITEV OMOGOCANJE KREDITOV ZA KMETE BI BILO NUJNO 1
CESTE,PARKIRISCA, STANOVANJA 1
CESTE,PROMET,RAZDROBLJENOST NA VEC OBCIN 1
CESTE. CIMPREJSNJA UREDITEV CEST. ZASCOTA BIVALNEGA PROSTORA PREDVSEM OBALNEGA PASA. ANKARANSKI DEL IN CENTER. 1
CESTNA INFRASTRUKTURA 1
CESTNA INFRASTRUKTURA, ZAPOSTAVLJENOST VASI 1
CESTNA POVEZAVA 1
CESTNA POVEZAVA Z NOTRANJOSTJO SLOVENIJE; DRUGI TIR IZ LUKE KOPER 1
CESTNE POVEZAVE Z ZALEDJEM, SPORT. KULT. OBJEKTIPREVENTIVA ZA MLADINO, ZABAVISCA, PES POTI, PLAZA ZA OBCANE, VEC DELOVNIH MEST, VEC SRED. ZA DEJAV. MLADINE, DA BI BILI BREZPLACNO 1
Cesta, voda, nepreglednost nad pos. krajevnimoi obcinami 1
Ceste , neurejena obala 1
Cestna infrastruktura, posodonboitev zeleznice 1
DA BI KOPER POSTAL REGIONALNI CENTER, KULTURA, SOLSTVO, FAKULTETE, DRUZBENI CENTER 1
DELOVNA MESTA ZA MLADE.VEC KONTROLE NAD MLADIMI ZARADI PROBLEMA DROG.CESTISCA. 1
DENAR 1
Droga na Markovcu, premalo brezplacnih prostorov 1
EKOLOSKA OSVESCENOST,BOLJ PAZITI NA MORJE, BOLJ KONKRETNO IZRABITI UREDITEV PROMETA, AVTOCESTA, OBCINA BI MORALA IMETI VEC PRISTOJNOSTI(NE VSE V LJUBLJANI) 1
FINANCE (PREMAJHNI OS. DOHODKI, PREVELIKI STROSKI), VISOKA CENA VODE IN KANALSCINE, PARKIRISCA, ZAVAROVALNICE, DELOVNA MESTA ZA MLADI KADER, VECJI POUDAREK NA TUJE JEZIKE V SOLSTVU, PRILAGOJEN NACIN STUDIJA EVROPSKIMU. STANOVANJA ZA MLADE DRUZINE. 1
FINANCE; KANALIZACIJA 1
FINANCNI PROBLEMI, PROBLEMI Z DELOVNIMI MESTI 1
GOSPODARSKI RAZVOJ NAJ BO NA PRVEM MESTU, PROMET. POVEZAVE, TURIZEM 1
GRADITEV NOVIH STANOVANJSKIH NASELIJ+ 1
GRADNJA PRESTRNJENA 1
GRADNJA, PARKIRNI PROSTORI V CELOTNI KOPRSKI OBCINI IGRISCA ZA OTROKE SO UNICENA ALI JIH JE ZELO MALO 1
HIGIENA IN CISTOCA MESTA 1
HITREJSI RAZVOJ KOPRA, VEC PRIREDITEV (KULTURNIH...), UREJENE AVTOBUSNE POVEZAVE S PREDMESTJEM, VASICAMI... VEC POZORNOSTI ZA UPOKOJENCE IN BREZDOMCE. MANJSE CAKALNE DOBE ZA ZDRAVSTVO. 1
INFRASTRUKTURA 1
INFRASTRUKTURA PROMETA, INDUSTRIJA, RAZDROBLJENA TRGOVINA, DELOVNA MESTA, POLITIKA OBCINE DO KMETIJSTVA, TURIZEM KOMPLETNA PONUDBA 1
INFRASTRUKTURA, ZELEZNICA, AVTOCESTA,PREMALO V SMER TURIZMA 1
IZGRADNJA SPREHAJALISCA OB SKOCLANSKEM ZATOKU 1
KANALIZACIJA SEKUNDARNA. VSE JE NA RAMENIH PREBIVALCEV. TO JE PROBLEM V SV. ANTONU. 1
KMETIJSTVO BI MORALI POSPESITI. TURIZEM PRAV TAKO. 1
KOMARJI V SKOSJANSKEM ZATOKU, GOSPA JE ALERGICNA 1
KOMUNALNI, OBCINSKI RED 1
KOPER BI MORAL BITI BOLJ SISTEMATICNO UREJEN, PARKIRISCA, DA BI DOKONCALI VECNAMENSKO DVORANO V KOPRU 1
KOPER JE PREVEC PODVRZEN LJUBLJANSKEMU CENTRALIZMU 1
KOPER NE VE KAJ HOCE TURIZEM, INDUSTRIJO, NAJ SE ODLOCIJO IN NAREDIJO EN PAMETEN PLAN. LAHKO BI BILO UREJENO MAJHNO NASELJE IN POSKRBELI BI ZA ZDAJSNJO INFRASTRUKTURO. MORJE JE VSE ZAZIDANO IN TIPICNE HISE NAJ SE POPRAVIJO. 1
Kanalizacija, komunale stvari, smetisceureditev, ceste. Mala obrt, zato, da bi bila delovna mesta, ker tovarneto je nemogoce zdaj. Stanovanja za mlade in druzine. 1
LUKA, MOZNOST TURIZMA PD KOPRA DO IZOLE,INDUSTRIJA, KI ONESNAZUJE OKOLJE, PROBLEM PARKIRANJA, CISTOST OBALNEGA OKOLJA 1
Lukazelo zapuscena v okolici in veliko odpadkov, slaba mejenost in ukrepi policije, ni poskrbljeno za brezdomce in klateze, slaba socialna oskrba, slabo gospodarstvo, brezposelnost 1
MALO PARKIRNIH PROSTOROV, MOTI SMOG, RAZDROBITEV OBCINE, DA BI BILA OBCINA CELA. 1
MAMILA, KRIMINAL, PARKIRISCA, STANOVANJA (OTVORITEV) 1
MANJKA UNIVERZA, "VELIKO DROGE" 1
MRTEV CENTER MESTA,PA 17. URI SE NI VEC VARNO SPREHAJATI, PASJI ODPATKI V CENTRU MESTA 1
NASELJE SKOCJAN(SANTOMA) JE ZE PRECEJ POSELJENO, A NI KANALIZACIJE,SKOCJANSKI ZATOKNARAVOVARSTVO,SIRITEV LUKE,SLABE CESTE V ZALEDJU, RAZSVETLJAVA OZVEN MESTA 1
NE DA SVOJEGA MNENJA (BIL JE ODSOTEN 4 LETA) 1
NE SPREMLJA DOGODKOV 1
NE VE, KER NE HODI V KOPER 1
NE VEM 2
NEUREJENOST CEST, KANALIZACIJE, ODPATKOV 1
NEUREJENOST CEST, KOMUNALNA UREDITEV, ZAPOSLOVANJE, DROGA 1
NEUREJENOST CEST, ODPADKOV, PROBLEM GRADITVE AVTOCESTE PRI CRNEM KALU 1
NEZAPOSLENOST, PRIMERNI SOLI, STANOVANJA ZA MLADE 1
NI DOVOLJ VIS.SOL,ZDELANE CESTEPOSVECAJO SE SAMO LJUBLJ.,SLABO UREJ.PLAZE 1
NI LEKARNE V ANKARANU 1
NI PLOCNIKOV, VSI ZAPARKIRANI, CISTOCA JE SLABA , PREVEC POTEPAJOCIH SE ZIVALI. 1
NI PROBLEMOV V NADALJNEM RAZVOJU 1
NIMA PLAVALNEGA BAZENA 2
NIMAM KAM NA ZABAVO ,PREMALO KULTURNEGA IN SPORTNEGA DOGAJANJA.NI VISOKOSOLSKEGA CENTRA.STANOVANJSKI PROBLEM.PREMALO SREDSTEV ZA RAZVOJ TURIZMA 1
NUJNO JE TREBA UREDITI KOPALISCA,UREDITI PARKIRNO HISO,POVEZATI MARKOVEC S PROMETNO VPADNICO SLABI URBANISTICNI NACRTI,SPORTNA DVORANA,BAZEN 1
Nic kaj pomembnega se ne dogaja v KP obcini ter turizem in njegove aktivnosti bi se lahko dosti vec sirile 1
Nikoli se nisem ukvarjala s tem vprasanjem 1
OBALNA CESTA, UREJENA KOPALISCA, TURISTICNA PONUDBA 1
OBCINA BI MORALA POSKRBETI ZA BOLJSO POVEZANOST Z ANKARANOM. POSKRBETI, DA BI SE ODPRLA AMBULANTA, LEKARNA, VECJE TRGOVINE IN POSKRBETI, DA SE NE BI ODPIRALE SAMO GOSTINSKA DEJAVNOST. 1
OBCINA SE GRDO OBNASA DO PODJETNIKOV 1
OBCINA SE NIMA AVTOCESTNE POVEZAVE, MANJKA SE DRUG ZELEZ. TIR. Z NEPOTREBNIMI POLEMIKAMI GLEDE SKOCJANSKEGA ZATOKA SE OVIRA SIRJENJE MESTA 1
ODLAGALISCE SMETI V SALARI, SE ENO SOLO (OSNOVNO) PINKA TOMAZICA, KULTURNO DVORANO 1
OKOLJE, ODLAGANJE SMETI, OVREDNOTIT IN OZIVETI ZALEDJE 1
ONESNAZEVANJE MORJA IN NERESEN PROBLEM CISCENJA KOMUNALNIH ODPLAK 1
OTROSKA IGRISCA, PARKIRNA MESTA 1
OTROSKO IGRISCE, PARKIRNI PROSTORI 1
Obcina Koper se mora odlociti, ali bo postala turisticno mesto ali industrijsko 1
PADERNA (PREHOD ZA PESCE, CESTNE OZNAKE), KOPER (BREZPOSELNOST) 1
PADERNA (PREHOD ZA PESCE, CESTNE OZNAKE), KOPER (NE MOREMO DOBITI PROSTIH ZEMLJISC ZA GOJENJE OVC IN KOZ TER GOVEDI) 1
PARKIRANJE 1
PARKIRANJE, MALO PRESTRUKTURIRAT INDUSTRIJO, BOLJ KONKURENCNO 1
PARKIRISCA POPOLNA NEUREJENOST 1
PARKIRISCA SISTEM, TURIZEM PREMALO RAZVIT 1
PARKIRISCA, MANJKA STALNO GLEDALISCE, PREMALO VISOKIH SOL 1
PARKIRISCA, OHRANJATI STAR VIDEZ KOPRA, GOST PROMET, ONESNAZENOST OKOLJA. 1
PARKIRISCA, RAZNORAZNE DVORANE, CENTER ZA OTROKE, VECJA IGRISCA Z IGRALNIMI PREDMETI, DOBER PROSTORKLUB ZA MLADINO 1
PARKIRISCA, SLABE CESTE, BOL UREJENO KOPALISCE, VEC PARKOV 1
PARKIRISCA, ZIVLJENJE,INFRASTRUKTURA,STAREGA MESTNEGA JEDRA 1
PARKIRNA MESTA, SPORTNA DVORANA (ODPRTJE), KULTURNA DVORANA 1
PARKIRNI PROSTORI V JEDRU MESTA, KOMUNALA, STORITVE SO PREVEC DRAGE VODAPREDRAGA, ELEKTRIKA SE JE PODRAZILA IN SE BO SE VEC 1
PARKIRNI PROSTORI VEC IN BREZPLACNI, IZTREBKI OD ZIVALI 1
PARKIRNI PROSTORI, DA BI SE OGREVALI S PLINOM 1
PARKIRNI PROSTORI;DOVOLJENJA ZA DOLOCENE DEJAVNOSTI;NESEMAFOZIRANO KRIZISCE PRI TOMOSU 1
PARKIRNINAVSE VEC VOZIL 1
PODEZELJE JE PREVEC ZAPOSTAVLJENO 1
POMANJKANJE TRETJE OBALNE UNIVERZE 1
POVEZAVA S SLOVENIJO (AVTOCESTA) IN DO HRVASKE MEJE 1
PREBIVALISCE(HRUP,PARKIRNI PROSTOR,CESTA) ZAZIDAVA BLOKA PRE4BLIZU BLOK Z4RAVEN CESTE 1
PREMALO DELOVNIH MEST, PREMALO ZAPOSLJUJEJO MLADEZ, PREDOLGA DELOVNA DOBA. 1
PREMALO LJUDI IN PREVEC GRADITVE (POSLOVNI PROSTORI), KDO BO TO KUPIL? 1
PREMALO NAM POMAGA DRZAVA 1
PREMALO PARKIRISC 1
PREMALO PARKIRNIH MEST, UMAZANIJA V MESTU, PREMALO SLOVENSKEGA PREBIVALSTVA KOMUNALNE STORITVE 1
PREMALO SE POSVECA RAZVOJU TURIZMA,KI JE LAHKO DANASNEJSA PANOGA OBCINE .PREDVSEM PODROCJE ANKARANA Z DEBELIM RTICEM KOPRSKA OBCINA SE OBNASA MACEKOVSKO DO ZALEDJA. 1
PREMALO SE ZAVZEMAJO ZA TURIZEM 1
PREMALO STANOVANJ, PREMALO SLUZB 1
PREMALO TRUDA ZA MLADE DRUZINE, PREVELIKI % ZA KREDITE 1
PREMALO VISJIH SOL, SLABA IZBIRA SOL, HUDI CASI 1
PREPOCASNE GRADNJE, ZACNEJO IN PUSTIJO, CE SE NABERE DENAR, GA KDO DRUG POBERE, NI DELAVCEV, GREJO, V DOM UPOKOJENCEV ME NE VZAMEJO 1
PREVEC HRUPNO JE, PREVEC AVTOMOBILOV 1
PREVELIK PROMET PRED BLOKOM 1
PROMETNO UREDITEV 1
PROSTORSKI PROBLEM NASPLOSNO 1
PROSTORSKO LASTNINJENJE, PRIMER ZADEL' KOMISIJA ZA PROSNJE IN PRITO"BESO ZAVESTNO LAGALA, GOSPA "UPANJA TOCNO SEZNANJENA 1
Premalom vpopstevanja podezelja, poskrbet za boljso urejenost starega mesta 1
RAZVOJ PODEZELJA 1
RAZVOJ VISOKEGA SOLSTVA RAZVOJ LUKE KOPER URBANISTICNI RAZVOJ RAZVOJ TURIZMA 1
SE NE SPOMNE 1
SKOCJANSKI ZATOK (PROBLEMATIKA) 1
SLABA CESTNA POVEZAVA 1
SLABA CESTNA POVEZAVA, PREMALO STANOVANJ, PREMALO POSVECANJA POZORNOSTI KULTURNEMU DOGAJANJU IZVEN MESTA 1
SLABO GOSPODARSTVO, DRUGACE KAR OPTIMISTICNA 1
SOCIALNA STANOVANJA SO NOVELSI PROBLEM 1
SPORTNA DVORANA,PARKIRANJE,KLUB ZA MLADE, ZABAVO ZA OTROKE 1
STANOVANJA 1
STANOVANJA, NORKOMANIJA, PARKIRISCA 1
STANOVANJSKA PROBLEMATIKA, ZAPOSLITEV MLADIH, PREVEC KRIMINALA 1
TONCITYJE EDEN IZMED NAJVECJIH PROBLEMOV IN ZALIV, IZ TEGA SE DA DOSTI RAZVITI 1
TURIZEM OB OBALI;NIMA OBSTOJA ZARADI SIRITVE LUKE 1
UMAZANO MORJE 1
URBANISTIKA KATASTROFALNA 1
UREDITEV MESTNEGA PROMETA IN PARKIRNIH PROSTOROV 1
UREDITEV PARKIRISC, VRTCI,BANKE DALJ CASA ODPRTE,SMARSKA IN DOLENJSKA CESTA SEMAFORIZIRATI,ZIMSKI JAVNI BAZEN 1
UREDITEV PARKIRNIH PROSTOROV , NIZJA PARKIRNINA ZA UPOKOJENCE 1
UREDITEV PROMETA, ZELENIH POVRSIN, PROSTORI ZA STAREJSE LJUDI. 1
UREJANJE PROMETA, USPOSABLJANE IN IZOBRAZEVANJE PREB. ,POVECANJE KVALITETE 1
UREJENI PARKI IN ZELENICE (TUDI ZA INVALIDE), STANOVANJA ZA MLADE DRUZINE, ZAPOSLITEV 1
V DELU ZA MLADE 1
V vasi je dosti starih ljudi(vdov), tezko se preskrbujejo, mladi so proc, komunalni problemi kanalizacije, izumrli zaselki 1
VEC POZORNOSTI NA KOPRSKO PODEZELJE 1
VODNA OSKRBA, KANALIZACIJA, CESTE, ZELEZNICA 1
VPRASANJE DILEME ALI BO TU LUKA ALI TURIZEM, DELOVNIH MEST, RAZVOJ UNIVERZITETNEGA SREDISCA, RAZMERJE RAZVOJA MED PODEZELJEM IN VPRASANJE PROMETA, PARKIRNIH MEST 1
VRTEC NI NA DOBRI LOKACIJI V CENTRU, KI GA LETA OBLJUBLJAJO,PA GA NI. LUKA KOPER SE PREVEC SIRI. 1
ZAPOSLITEV ZA MLADINO,STANOVANJA ZA MLADE,PARKIRISCE V KOPRU,DA BI UKINILI PARKIRNINE,MESTO(klub)ZA MLADINO 1
ZAPOSLITEV 1
ZAPOSLITEV, PREVEC AVTOMOBILOV, PREVELIKA POZIDAVA, VISOKI STROSKI, SLABI POGOJI 1
ZAPOSLITVE NASPLOSNO, STANOVANJA MLADIH, PROMET V CENTRU MESTA 1
ZARADI ODDALJENOSTI NE CUTIJO POSEBNIH PROBLEMOV, KI SO V OBCINI 1
ZUPANJA NE POZNA OKOLICE, PODEZELJA KS SKOCJAN SALORA IMATA KANALIZACIJO NEUREJENO KI JO SPUSCA ( CERVAC MILAN ) NA CESTO NI OBCINA SE NE SEKIRA ZA TO. URBANISTICNE INSPEKTORJE BI MORALE UKINITI ZARADI PODKUPLJANJA, NESPOSOBNOSTI. 1
Zelim da ostane koprska obcina enotna kot je. Problem je, da si podezelje mora urejati svojo infrastrukturo samo in ko je ze narejeno postane last javnih podjetij ki s tem upravljajo, v bistvu pa ljudje sami to financno in delovno investirajo telefon 1
avtobusislaba povezanost 1
avtobusnapovezave so slabe, vodovod, kanalizacija 1
avtocesta 2
avtocesta cez C.K., prometne povezave, parkirna mesta 1
avtocesta cez crni kal, Odnosi s hrvasko istro 1
avtocesta, razdelit se obcina ne sme, odpirati nova delovna mesta, obalna univerza 1
avtocesta, skocijanski zatok, ureditev plaz, turizem 1
avtocesta, solstvo 1
avtocesta,sportne dvoraneskrb zamladino,odpiranje delovnih mest za mlade,bolj zazivela ljudska univerzapredvsem prostori 1
avtocesta,zeleznica,razvoj luke in turizma, vecje sodelovanje obcine in podezelja, obcina v sedanjih mejah 1
avtocestakje bo potekala, kanalizacija 1
avtonomija obale se mora preprecevati, ni dobra izoliranost od drzave 1
birokracija 1
birokracija v Kopru,obcinanima svoje besede,kot nekomu odgovarja tako mora bit 1
boljse komunalne storitve 1
brezposelnost predvsem za mlade druzine, stanovanja, slab zasluzek, izboljsanje pogojev za stanovanjske kredite (starost nizja)ne ostrih omejitev 1
brezposelnost, prevec droge, kriminal nasploh, previsoki davki 1
ce bo slo tako naprej bo dobro 1
ce bodo obcino delili, bodo se vecji problemi. Parkirni prostor, ce se bo luka razvijala bo zasedla se vec mesta.Problem pa bo pri onesnazenosti in pri turizmu 1
center za izobrazevanje, zabavo in sport za mlade, izgradnja sole pinka tomazica in krizisca pri tomosu. vec delovnih mest 1
cesta in kanalizacija 1
cesta pobegi (pekarna mlinotest) 1
ceste 2
ceste in smetisce so najvecji problem 1
ceste ne morejo priti do gozdov, zapusceno zaledje 1
ceste, krizisce fordnova za smarje, od fordnove proti kp bo lahko uredili za pesce pot ob cesti 1
ceste, parkirisca 1
ceste,zapusceni avtomobilidivja odlagalisca,malomarnost sosedov,protizakonito preusmerjanje struge 1
cestna infrastruktura, se posebno poleti parkirni prostori 1
cestna povezanost, kamioni motijo stanovalce, neizkoriscenost obale za turizem 1
cestna povezava 1
cestna povezava med koprom in ljubljano, ureditev plaz vzdolz obale 1
cestna povezava z ostalo slovenijo 1
cestna povezava,luka koper, ladjedelnica izola, stanovanjski problem mladih druzin, zaposlitve 1
cistoca okolice vec prostih delovnih mest 1
csetne ureditve so slabe, komunala tudi, ekoloska tudi luka urbanisticno popolnoma zgreseno 1
cstni razvoj, premalo se vlaga v sport. 1
da bi bilo cim manj nezaposlenih 1
da bi imeli direktorji manjse place/prometna ureditev 1
da se ne razdvoji 1
da se ne zanimajo za okolsko podrocje, le za center 1
da se ohrani staro mestno jedro in kulturna dediscinaskocjan,uredi naj se avtobusna in zelezniska postaja 1
delitev koprske obcine 1
delitev na manjse obcine, prevelika centralizacija drzave, ustanovitev regij 1
delovna mesta, premalo angazirana Studentska organizacija 1
denarpomanjkanje 1
dograditev avtoceste v notranjost, javna razsvetljava, kanalizacija ( je ni), slaba avtobusna povezava 1
dokoncati avtoceste 1
drage nepremicnine 1
drobitev obcine, otvoritev univerze, uskladiti luko in turizem, urediti zapuscene dele obale, zrusiti privat plaze, ki so ograjene. 1
drobljenje mestne obcine koper na vec manjsih obcin 1
droga 1
droga brezposelnost kraje nasilje 1
droge 1
ekoloska ozavescenost in neurejenost infrastrukture, kanalizacija, vodovod, ne strinjam ?? da podajajo ?? zemljisca komunalno neu???????? 1
ekonomsko poslovanje v starem mestnem jedruvse se zapira,parkirisce ,prevec lokalov za tako majhno mesto 1
finance in nedoslednost vodilnih struktur 1
financni problemi 1
financni problemi, decentralizacija in odvisnost obcine koper o resevanju problemov 1
glavni problem v koprski obcini je predraga pitna voda 1
gledaliSce na obali,promet,neurejena in onesnazena okolica,komun.urejen. 1
gospodarski razvoj 1
gospodarstvo 1
gospodarstvo naj se bolj razsiri, da se mladi zaposlijo, solstvo naj se razvija 1
gradnja 3.univerze,novih stanovanj,stud.domov,ureditev okolja 1
hocejo naredit vec obcin, nismo zadovoljni 1
industrijsko je dobro razvito, na drugi strani pa zaostaja za slovenskim poprecjemc za kulturo 1
infrastruktura, promet, povezanost, da bi bila avtocesta 1
infrastruktura,ekoloska neosvescenost 1
infrastruktura,prometna povezanost,urejenost,povezava podezelja in razvoj 1
infrastrukturna ureditevceste garaze nezazidane povrsine, neurejenost okolice 1
izgradnja avtoceste, sodisca odlocno prepocasi delajo ali kdo sploh kontrolira delo sodnikov, prodaja zemljisc tujcem(bric) 1
izgradnja neprofitnih stanovanj 1
jasna razvojna usmeritev 1
javni prevoz,profesionalno gledalisce, kult. prir. v KP 1
jaz ne znan neč 1
jih ni 1
kaj me briga kaj se dogaja 1
kanalizacija 1
kanalizacija, cena vode je previsoka, drazji prehrameni artikli na racun turizma 1
kanalizacija, obcina ne vrne nacionalizirane zemljeso dali drugega lastnika notri, nam ne dajo pravih papirjev 1
ker je premalo sluzbe, delajo samo bare in mladina nima kam it...ta novi lokal Iper ki ga delajo v Salari boljse bi bilo kaksno tovarno, da se ljudje zaposlijo, cesta za sv. anton stara ze 20 let pa se kaminioni ki peljejo na smetisce unicujejo cesto 1
kmetijstvo, turizem, delo 1
kolicke pred bloke postavijo ne da bi koga vprasali za dovoljenjestanovalce,ko pa hoce kdo zastekliti balkon rabi tisoc dovoljenj 1
komunalna ureditev, odpadne vode, fekalije v KOLOMBARNIINHRVATINIH SLABE PROMETNE POVEZAVE S KOPROM AVTOBUSNE 1
komunalni problemi:cistilna naprava, smetisce, pokopalisce, cestna povezava z luko, prevec politike, strokovno lotevanje problemov 1
koper bi se moral siriti tudi na podezelje, vecja varnost, ljubljana nima pravic razdeljevati kopra na majhne obcine 1
koper:parkirisca potreba po garazni hisi,prometni rezim,kriziscaurbanisticno receno katastrofa ,parkirisce pred kinom prepolno(boljsa predstava)da resilci nimajo doctopa do zdravstvenega doma 1
kopersko zaledje je neurejenokomunalno 1
kulturna dediscina je v nevarnosti,smetisceloceno zbiranje odpadkov,cistilne napravekomunala,gospodarstvodelovna mestazaposl. mladih,sprememba pokojninskega zakona bo vplivala na mlade,ekoloski problemskocjanski zatokneodgovorno obnasanje 1
ljudje odhajajo iz podezelja 1
luka koper zaradi onasnezevanjain prostorska omejitev 1
luka koper, katera se siri v zaledje/kemiplasonesnazenje zraka/nezaposlenostpremalo delavnih mest/prevec tuje dlavne sile/problem cestnega omrezja zaradi turizma 1
luka koper,ni kopaliSca,slabe ceste oz. avtoceste 1
luka turizem morje brezposelnost adaptacija stanovanj kovinarstvo 1
ma kaj jaz znam... 1
male vasi (1km iz Kopra) brez vode(lahko vec), vasice zapuscene, neurejenost (slaba komunala)smeti 1
malo novih delovnih mest, kriminal, prevec kriminalcov iz drugih obmocij 1
malo parkirisc ,droga,avtobusni prometredko vozijo na isti progi ter malo za st.osebe,ki ga uporabljajo 1
malo parkirnih mest 1
malo povdarka na vasi,da ostane obcina kot celota,slaba avtobus. povez. 1
mamila, zaposlitev 1
manjka fakulteta, zaviranje obrtnikov 1
mestno jedro umira, premalo parkirnega prostora 1
mislite zato da se obcine razprsijo 1
morali bi povezati cesto, izboljsati cesto, razbremeniti zeleznico, da ne bi bilo toliko kamionov na obali. 1
moralo bi biti vec otroskih igrisc 1
moralo bi it na boljse 1
moteci smrad iz skocijanskega zatoka 1
moti me razdelitev obcin 1
n 1
na OLIMU le ena trgovina, potrebujejo posto, cvetlicarno, avtobusne zveze(slabo), vec avtobusov, nimajo se upokojenci kam zbirat 1
na podezelju ni cest infrastruktura 1
nacina dela v obcini 1
najvecji problem je denar, ki upocasnjuje 1
najvecji problem je ljubljana problem centralizma; ignorantski odnos do morja; zapostavljena prometna infrastruktura povezava mestnega jedra z zaledjem problem vasi nadzor nad morjemonesnazenostjo in kvaliteto morja poskusi drobljap 1
namenit vec pozornosti narkomanom,otroci nimajonobenih igrisc 1
nastanitev (stanovanja), sprehajalisca, parki, pasji drekeci. 1
ne 3
ne ,se ne pogljabljam 1
ne bi znala na pamet 1
ne hodi pogosto izven svojega dvorisca, dom 1
ne poznam 2
ne poznam problematike 1
ne ve 3
ne ve kaj bi rekla 1
ne vem 13
ne vem! 1
ne vem, sem prestara za to 1
ne vidi problemov 1
ne vidim nobenih problemov 1
ne vidim perspektive za razvoj 1
ne znam 1
nedokoncana zelezniska proga in avtocesta 1
nepotrebno je razdeliti obcino na manjse enote 1
neprimerna urbanisticna ureditev 1
neurejena kopalisca, necistost mesta 1
neurejena parkirisca, brezposelnost 1
neurejenost cest, kanalizacija, brezposelnost 1
neurejenost cest, parkirisc in odpadkov 1
neurejenost cest, parkirisca 1
neurejenost deponij smeti, kanalizacija, ceste, parkirni prostori, trim steze, igrisca parkov 1
neurejenost kanalizacije 1
neurejenost kanalizacije, odpadkov, cest 1
neurejenost kanalizacije, zelo slaba voda, obcinski funkcionarji ne ravnajo v skladu z zakonom, parking 1
neurejenost parkirisc, igrisc(otroskih) 1
neurejenost parkirnih prostorov 1
nezaposlenost 3
nezaposlenost, okolje(premalo zelenic), javna odlagalisca, zapuscene zivali 1
ni dovolj parkirnih prostorov, ponoci rezejo gume 1
ni dovolj poskrbljeno za prosti cas mladih, vseh aktivnosti, ni vzpodbud s strani druzbe, ce so ni dovolj promocij, da bi zanje vedeli 1
ni financnih sredstev 1
ni problemov 3
ni prostora za parkiranje oz.je treba placati,cesta skozi skofije,solstvoni univerze(vsaj razdeljenose v gorici del)stroski bi bili nizji 1
ni sodobnega sportnega centra 1
ni stanovanj 1
ni univerze, promet, neresena kulturna vprasanja, slab kino, gledalisce, prevec razlicno nacionalne kulture 1
ni vecnamenske dvorane, draga voda, nepotrebna taxa za pse 1
ni visjih sol na obali 1
ni vode za sadjarstvo 1
ni zivalskega vrta 1
nic 4
nic me ne moti 1
nimamo parka vecjega,premalo je poskrbljeno za invalide,ni otroskih igrisc 1
nič 1
noben. 1
noce nic povedati 1
novo cesto in zeleznico za luko koper 1
nurejena parkirisca delitev obcine 1
obalna stiripasovnica,dokoncanje sportne dvorane,resitev problema brezposelnosti 1
obcina koper bi se morala razdeliti na vec obcin 1
obcina koper je prevelika obcina.velik problem bo v naslednjih letih predstavljalo dejstvo, da se center naglo razvija, medtem ko podezelje ostaja takorekoc na mestu. po drugi strani pa prenaseljenost centra povzroca tendenco za beg na podezelje, ka 1
obcina koper mora ostati ena sama, remestitev krajevne skupnosti 1
obcina koper pomeni samo luka koper za ljubljano, vse odlocitve se ozirajo na direktno ali indirektno gospodarsko plat, obcina ne more odlocati samostojno 1
obcina malo pazi na obcane 1
obcina naj ostane taka kot do sedaj, za prevoz, da je vse na kupu 1
obcina s tako politiko, kot jo vodi nima prihodnosti,ker razprodaja zemljisca in jih pozidava.to privede ljudi iz podezelja in postanejo mestni paraziti.njihovi otroci so za mamila, nimajo potomcev, dedki in bake ne cuvajo vnuckov. 1
obcina se prevec oddaljuje od obcanovhladen odnos 1
obemenjenost cestne povezave na crnem kalu in s tem je povezan tudi zelezniski promet, ker ni nobeni povezav. Iplas ne spada na to podrocje, zaradi onesnazevanja 1
obseg industrije omejiti,pospesiti razvoj turizma,ni sodobnih hotelov 1
ocistiti KOPER OD SMET. 1
od zemlje kam se razvijat 1
odlociti se morajo ali bodo sli v industrijo ali v turizem, oboje skupaj ne bo dobro funkcioniralo 1
odnos centerLj do regijskih sredisc/nedefinirani projekti infrastrukture (zeleznica, avtocesta)/drzavna lastnina luka Koper/ odlagalisca smeti ekologija 1
ogrevanjeplin, cesta do izole in lucije, avtocesta kozina koper 1
ohranitev skocjanskega zatoka / prevelika zidava barak, zaradi katerih pride pogosto do nesrec (npr. na bonfiki) in kvari izgled / kriminal 1
ohraniti obalo za ljudi ne pa da se gradi in zasuva zalive , cesto med izolo in koprom narediti kot je v nacrtu,daljse cistilne naprave,ohranjat solstvo,da ni studentje odhajali studirat v tujino 1
okoli trga popestriti za mladino, manjka parkirisce, staro jedro mora biti ohranjeno 1
omejenost prostora, prevec koncentrirano v obalnem pasu, umazan del industrije v zaledju (zaradi turizma) 1
onesnazenost morja in oklja 1
osiromaseno gospodarstvo ne da se investirati v nadaljni razvoj prevelike dajatve tudi v spjih 1
otroke mimas kam peljati,premalo je urjenih igrisc,premalo parkirisc in zelenic 1
ozivitev gospodarstvaboljsi standard 1
paderna trgovine, gostilne, cene avtobusnega prevoza; koper prometna ureditev 1
park. previsoke cene stanovanj, ki mladim druzinam onemogocajo nakup. 1
parki, ki so premali 1
parki, zelenice, avtocesta, parkirisca 1
parking 1
parkiranje 1
parkiranje ,pomankanje delovnih mest 1
parkiranje(prostori),cesteslabe,slaba povezava 1
parkiranje,povezava pes poti,kolesarske poti,koper zaledje 1
parkiranje,prevec izdanih dovolilnic za parkiranje v mestu 1
parkiranjevec prostora,skocjanski zatokpopravitev 1
parkiriSca,javne plaze,sportni center,avtocesta 1
parkiricsa brezplacna, dalsi obratovalni urnik nocnih lokalov 1
parkirisca 4
parkirisca (cesta Markovecobala), pes poti, industrijske tovarne preblizu prebivalcem, javna razsvetljava, ceste 1
parkirisca brezposelnost urnik trgovin 1
parkirisca in dostopi do bivalisc 1
parkirisca in promet 1
parkirisca, ceste(predvsem tiste, ki niso speljane do mesta), placujejo razne takse(oglasevalne deske, oglasevanje vseh vrst), delovna mesta, gosp. ne sme biti odvisno od dnevne politike, ceste in zeleznice do KP. in naprej, visoki stroski bivanja 1
parkirisca, ciscenje ulic, kanalizacija, odplakovanje v morje, vec zelenja, ni igrisc za otroke 1
parkirisca, kopalisce, prostor za otroke vrtovi, igrisca 1
parkirisca, premalo sportnih objektov za solstvo 1
parkirisca, prenaseljenost,onesnazenost zaliva zaradi odpadkovLama,Iplas,Komunala 1
parkirisca, sportni objekti 1
parkirisca,cestepovezava(dokoncanje avtoceste) 1
parkirisca,delovna mesta,vec prireditev 1
parkirisca,komunimacijezelezniska proga,avtocesta 1
parkirisca,manjkajo table za nedovoljena parkiriscatujci ne vedo kje smejo parkirat 1
parkirisca,sprehajalisca,ozivljanje starega mestnega jedfra 1
parkirisca/ slaba oskrba s hrano po oddaljenih vaseh/ ni poskrbljeno za vzdrzevanje pokopalisca in za kopanje lukenj umrlim/ ni kontejnerjev za recikliran papir oz. steklo 1
parkirisce 1
parkiris}a 1
parkirna mesta parkirni promet, avtocesta 1
parkirna mesta ( povsod se placuje) 1
parkirna mesta, avtobusni prevozibolj redki, onesnazenost, premalo sol, manjka univerza 1
parkirna mesta,ni bazena(vse stranski),droga 1
parkirni prostor 2
parkirni prostor, velika nezaposlenostkljub solanju,ni kult.sportnih dejavnosti 1
parkirni prostori, stanovanja 1
parkirni prostori,necistoca okolja 1
parkirni prostoripremalo;garazna hisa v prisojah ni izkoriscena 1
parkirni prostoriurejena garazna hisa,neurejen vhod v staro mestno jedro,,vzdrzevanje starega dela,ureditev znamenitosti 1
plinifikacija in razvoj luke 1
plinifikacija,onesnazevanje iplasa,proti gradnji plinskega terminala 1
po vasi nocejo asvaltirat cesto kanalizacije 1
pocasen razvoj,ni kanalizacije,vodovoda ponekod 1
podobni problemi kot drugod v sloveniji,cene previsoke v primerjavi z drugimi kraji v sloveniji ,place enake,velika brez poselnost 1
policija bi morala bolj nadzorovat, kaj se dogaja v kopru in okolici in bi tudi morala kaj konkretnega uredit 1
pomanjkanje delovnih mest,pojavljanje kriminala zaradi nezaposlovanja 1
pomanjkanje kompetentnih ljudi,financnih sredstev in investitorjev 1
pomanjkanje parkirisc, premalo zivljenja 1
pomanjkanje stanovanj, posebno za mlade druzine, stanovanja za locene ( razvezane ), zaposlovanje mladih 1
pomanjkanje vizije in idej 1
pomanjkanje zaposlitev 1
pomanjkovanje sportnih in kulturnih objektov 1
pomankanje denarja problem parkirnih mest 1
pomankanje univrze,gledalisca,urejenost kanalizacije,dnevni casopis 1
pomankljiva cistoca, slaba uprava, igrisca so neurejena in premalo jih je 1
pospesevati gradnjo univerz,ceste 1
postavitev vodovoda, kanalizacija, avtobusne zveze,smetisce 1
potrebna je hitrejsa obnova starega dela mesta, ker razpada 1
potrebno je vlagat v razvoj fakultet,da ni potrebno studirat v ljubljano 1
povezava ceste zeleznice, smo okrnjeni od maticne drzave 1
predraga voda, avtobus, premalo delovnih mest, premalo zabave za mlade, na Markovcu prevecc problemov z drogo in alkoholom. Parkirni prostori v Kopru. 1
prehod za invalide in poti 1
premajhna navezanost na kraj 1
premajhna parkirisca, nocno zivljenje je zelo skromno 1
premajhno stevilo parkov 1
premalo delavnih mest, parkirni prostori 1
premalo delovnih mest 2
premalo izobrazenih ljudi, vse je v Ljubljani 1
premalo kulturnih prireditev, parkiranje avtov 1
premalo moznosti za zaposlitev 1
premalo parkirnih mest 1
premalo parkirnih prostorov 1
premalo parkov,neurejen park za pralnico,premalo igrisc,ni plavalnega bazena,nezaposelnost,premalo razvit sport,ni mladinskih domov,ne dovolijo odpirat slascicarn 1
premalo pozornosti na sportne dejavnosti (urejenost telovadnicgracisce), premalo javnih druzenj, premalo moznosti za srecanja mladih, parkirisca ne bi smela biti na placilo 1
premalo prostora,razvijamo gospodarstvo ki ne odi v naso regijo,lahko zamerimo centru da sploh ne ve da imamo morje 1
premalo razvita obala 1
premalo se zanimajo za sport, ni parkirisc 1
premalo sol,premalo brezplacnih parkirisc, pomakniti parkirisca izven centra 1
premalo soldov 1
premalo stanovanj 1
premalo stanovanj in predraga stanovanja 1
premalo stanovanj za mlade in mlade druzine 1
premalo zelenih povrsin,problem parkirnih prostorov,razvoj starega mestnega jedra,premalo industrije,nezaposlenost,razvoj in delovanje kulturnih organizacij 1
prenasicenost z osebnimi vozili 1
preslaba cestna povezava z ostalim delom slovenije(avtocesta) glede na potrebo koprske obcine 1
pretirana usmerjenost v razvoj luke, premalo v dr. panoge(turizem), neurejen parkirni sistem, probl. izdajanja obratovalnih dovoljenj do pozne ure, ljudem, ki so v centru to ne ustreza, zaradi hrupa gostov v gostin. lokalih oz. pred lokali 1
prevec mamil med mladino, drzava ne podpira kulturnih in sportnih prireditev, stanovanjska problematika 1
prevec privatnikov,domacini ostajajo brez dela 1
prevec razdrobljena obcina 1
prevec v industrijoLuka.Del turizma je odpadel,saj je sel v druge roke(Ankaran,DebeliRtic).To bi se dalo izkoristit za turizem.To podrocje je zanemarjenoni kam na kopanjeprenos cest na druga podrocja.Lukanegat.posledicesipki tovor,premogonesna 1
prevelikabrezposelnost,obcinski problemifinancna staliscaprevec obremenjujejo ljudi , ureditev brezplacnih parkiriscdo prve avtobusne postaje mora hoditi 20 min. 1
prevelike razlike pri pokojninah 1
preveliko sirjenje Luke Koper (v smislu ekologije) 1
prevozna sredstva, komunalne storitve(neprijeten vonj po Semedelski cesti), premalo posluha uradnikov na uradnih mestih (obcina) do krajanov 1
pri nas skupne garaze (mi smo bili invenstitorji) Koprska obcina hodi v sluzbo in nimas kje za parkirati 1
primanjkovnaje denarja v krajevnih skupnostih za vse ideje 1
problem Skocjanskega zatoka,morali bi ga urediti 1
problem Sportne dvorane in Skocjanskega zatoka 1
problem gospodarstva 1
problem je dobiti sluzbo 1
problem je ta, da zelijo razdeliti koprsko obcino 1
problem je v prostoru za siritev industrije,razen luke koper 1
problem je zaradi marine za komunalne porabe, dograditev cistilne naprave(na semedelski cesti se zmeraj fekalne vode spuscajo v Badasevico), problem parkirnih prostorov, projektiranje naselij za leto 2000 in naprej, problem sirjenja luke, 1
problem luke Koper,potrebna je boljsa urbanisticna ureditev 1
problem parkiranja v centru 1
problem populacije starega mestnega jedra, urbanizem na splosno, javni promet, ekologija, varstvo naravne dediscine, kultura, socioloske teme 1
problem prometa in parkirnih prostorov 1
problem skocjanskega zatoka in parkirisc 1
problem sporta premalo vlaganja ni denarja za sport 1
problem stanovanj, parkirisc 1
problem za razvoj so cestne povezave do obale in na obali. posodobitev in gradnja parkirnih prostorov v kopru,dokoncati nove objekte 1
problem zaposlitve 1
problematicen promet, cene so vecje na obali kot v lj 1
problemi droge 1
problemi parkirisc / oviran cestni promet iz luke in zeleznica / prevoz goriv in nevarnih snovi cimprej in v cimvecjem obsegu prestaviti na zeleznico 1
problemi parkirisc, velika nezaposlenost, cestne povezave, neucinkovitost obcinskih funkcionarjev 1
promet 1
promet, ko bo avtocesta tle bojo vsi ljubljancani in ostali tu med vikendi, ekologijazaradi luke, parkiranje 1
prometna komunikacija, predvsem v poletnih dneh manjkajo mladinski centri (igrisca)v ks crni kal 1
prometna ureditev na kraljevi ulici je zelo slaba, v eni uri je pretok vozil 692, omejitev hitrosti ne uposteva nihce, veliko prometnih nesrec 1
prometne povezave z zaledjem ceste, zeleznice, parkiriscaker jih primanjkuje postane prehod v center skoraj nemogoc, mestno jedro bo izumrlo, ce se to ne bo uredilo 1
prometne ureditve 1
prometne zveze so slabe 1
prometni rezim 1
prometni rezim, zeleznica, industrija, zaposlovanje, pravilno izobrazevanje v smislu potrebnega kadra 1
prostorska omejenost 1
prostorska stiska v solah, cesta skozi skofije(sploh pa v sezoni), vste pri zdravniku, premalo zdravnikov 1
prostorski razvoj, siritev luke, zascita skocijanskega zatoka,zahteve po centralizaciji drzave in manjsanju vpliva uspesne obcine, visoka cena vode, pomanjkanje parkirisc 1
rAZVOJ TURIZMA, RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA, NEPRAVILNOST OMEJEVANJA SKOCJANSKEGA ZALIVA, NEUREJENOST OBALE 1
ravbarija 2
razdelitev obcine, da bi imeli vse blizje 1
razna gradnjaovira razgled,obcani nimamo pravice da bi se pritozili,ni prostirov ne dobi se dovolilnic za invalide,problem parkiranja,ni dostopa z avtom za tukajsne prebivalce,ce nosijo prtljago,tisto kar so kupili v trgovini 1
razsiritev ceste, urediti mejne prehode s Hrvasko 1
razsiritev luke,avtocesta do izole,ureditev skocijanskega zaliva,parkirisc,kroznega prometa,delavnic,otroskih dvorisc,parkov, vec kolesarskih prog in sprehajalnih poti,ureditev kopalisc 1
razvoj Luke(nenadzirano)ter plinski terminal, parkirisca, lokali v naselju naj imajo krajsi obratovalni cas 1
razvoj lukeprevec se siri,prevec onesnazuje;obcina mora ostati enotna;kanalizacija 1
resevanje brezposelnosti, dati prednost domacinom.stanovanja za reveze vedno vec je podnajemnikov, zgraditi vecja parkirisca izven centra(brezplacno), zmanjsati cene hrane, oblek in STANOVANJE. 1
resiti problem brezposelnosti 1
rusitev delovnih mest tovarn, bilo bi primerno narediti tunel v zusterni za novo avtocestoz materialom narediti polotok, poljane bolj turisticno izkoristiti, graditi tovarne, rusiti trgovine, bare 1
s tem se aktivno ne ukvarja, je le seznanjena preko javnih obcil 1
se ne more spomniti 2
semedelska cesta C kanalizacija 1
sirjenje LUKE KOPER,SKOCJANSKI ZATOK NAJ SE OHRANI 1
sirjenje koprske luke, domacinov je vedno manj, priseljencev pa vedno vec. 1
skocjanski zaliv turizem gospodarstvo 1
skoda je , da ne skrbijo za razvoj industrije, tovarn ki so bile prej, in da dajejo poudarek trgovinam.avtomobilsja ind, promet okoli kopra in v mestu, pocasen razvoj solstva, probl. kmetijstva, rajsi uvazajo tuje izdelke, kot da bi delali kmetje 1
slab vodovod, predrago zivljenje, premalo sportnih dejavnosti za mlade 1
slaba avtobusna povezava 1
slaba cestna povezanost, premalo srednjih, predvsem pa visjih in visokih sol, premalo organizirane zabave 1
slaba infrastrukturazelezniska,cestna 1
slabe ceste do zaselkov.ni vode kanalizacija,odpSira see prevec lokalov in so odprti pozno v nochrup,razgrajanje,omogociti gradbena dovoljenja 1
slabo oskrbljeni s prevozom,osvetljavo ,cesto,itd. 1
slabo urejen nauticni turizem in plaza,nidovolj komunalnih privezov za colne,premalo poslovnih prostorovcenejsihslabo za drobno gospodarstvo,prevec trgovine, vsi zivotarijo 1
slbe ceste ,premalo kult.predstav 1
sol je premalo, urbanisticna ureditev je nasplosno slaba, zascita obale 1
solstva, problem solanja izven domacega kraja 1
solstvo(nadaljnega solanja ni), brezposelnostgospod pravi, da ce bi se turizem uposteval tako kot se mora, bi se resilo veliko st. brezposelnih 1
solstvouniverza, ustanova za narkomane 1
stanovanja 1
stanovanja za mlade ljudi, ureditev vodovodnega problema (placilo vode), plinska napeljava, mestno ogrevanje 1
stanovanjski prob., sluzbe, kriminal 1
stanovanjski problem,zamasitev skocijanski zaliv,luka koper cesta koperiopla,razsiritev gradnje 1
stanovanjski problemi 2
stanovanjski,zaposlovanje,solstvo 1
toncity, parkirisca, vodarina 1
tovarne gredo v stecaj in delavci nimajo dela,ni stanovanjne mores ga dobiti ce ga ne kupis ,ni pa denarja 1
treba je zasut koprski zatok,urbanistika je neurejena 1
trenuten problem je s celinonotranjost drzave, ceste, zeleznica in tudi povezanost z bliznjimi drzavami 1
turizem 1
turizem ali luka, nemogoce je razviti obe 1
turizem je zelo zapostavljen,sportni centri in razna igrisca manjkajo,problem kopalisc 1
turizem se ne more razviti,zaradi starejsih obcanov, ki vecinoma prebivajo v starem delu kopra; promet; problem parkiranja; vec kulturnih srecanj in prostorov za mladino 1
turizem, solstvouniverza 1
ugrezanje bonifike 1
uh! je polno problemov tam v kopru... Na splosno je pomanjklivo urejeno:avtobusno povezavo, ceste 1
univerza 1
univerza gledalisce sportkos.klub evropskega nivoja , dvig splosne boolnisnice izola na vsaj trtje mesto v sloveniji 1
ureditev glavne ceste, zaposlovanje delavcev 1
ureditev kanalizacije,parkiriscne d ko stopis iz avta,stopis v luzo 1
ureditev okolja,obrobja mest.grde barake v okolici naselj ob prihodu v koper.pomanjkanje parkirnih prostorov 1
ureditev parkirisc in cestne infrastrukture, probleni kopalisc, opremljenost in vlaganje v solstvo 1
ureditev skocjanskega zatoka 1
urediti plaze, odnosi med policisti in civilisti boljsi, problem nezapos. 1
urejanje parkirisc, javnih pa tudi prebivalstvakonkretno rozmanove ulice 1
urejenost cest, plocnikov, na vaseh, kanalizacije 1
[urejenost kanalizacije, cest, odpadkov, parkirnih prostorov, oddaljenost izobrazevanja 1
urejenost smetisc in kanalizacije na podezelju, parkirisca 1
uskladiti razvoj luke z zavarovanjem okolice; premalo razvito podezelje; slaba cestna povezava s podezeljem; slab avtobusni prevoz 1
ustanovitev obalne umiverze,ekoloska problematika, gospodarski razvoj, ozivljanje samega mestnega jedra, skrb za mladino, ostarele, invlide, narkomane, kulturni razvoj mesta oz. obcine 1
v kp obcini bi morali imeti vec fakultet, ker nekateri bodoci studentje ne morejo studirati v lj ali mb 1
vascanka meni da ne vidi denarja od obcine 1
vec centrov,alternativ za mlade 1
vec dela za mladino 1
vec delovnih mest, ker je veliko ljudi brezposelnih 1
vec igrisc (UREJENIH), prostorov za mladino, za zabavo mladine, omejitev prometa v centru, vec mest za rekreacijo, odprtje univerze v kopru 1
vec ukvarjanja s sportom(vlaganje) ne pa s politiko,ni redumenjati sistem,prenizke penzije in place glede na cene,ljubljana se ne zanima za koper in obalo 1
vec upostevati naseljaceste 1
vecja brezposelnost 1
vecji poudarek na turizem problem onesnazenja 1
velika nezaposlenost 1
velika prenaseljenost,prevec gradnje 1
visoki stroski 1
vodovod, cesta do hise 1
vse postaja vedno bolj betonsko 1
vsiljujejo jim vodo, ceprav so si jo s svojimi sredstvi ze priskrbeli. Kanalizacija ne sme pokvariti naselja in je predraga neugodna vez z sosedi. 1
z razvojem luke se bo razvila prostitucija in narkomanija 1
za gospo je najvecji problem brezposelnost 1
zanemarjen organiziran razvoj mladinskih dejavnosti, primankovanje kulturnih dogodkov 1
zaposlenost 1
zaposlitev 1
zaposlitev mladih, prometne povezave z nasimiu kraji 1
zaposlitev, solstvo(OS), zdravstvo sepa (zavarovanje upokojencev) 1
zaposlitev, tezki popgoji za zivljenje in za dober standard, pomanjkanje zemljisca 1
zaposlitve, zapiranje trgovin 1
zaposlovanje in razvoj industrije ,odpiranje novih delovnih mest 1
zaposlovanje je problem sedanjosti kakor tudi prihodnosti 1
zaposlovanje nova delovna mesta,stanovanja,turizem 1
zaposlovanje, razvoj podjetja, pomanjkanje javnih kulturnih prireditev 1
zapuscena garaza na markovcu je zbiralisce mladih z drogami, gospa priporoca da bi obcina podprla obnovo garaze za stanovalce ali uredila prostore v dom za mladino, premalo je igrisc,ob pespoteh ni klopi za starejse da bi se odpocili 1
zbirati denar in ocistiti obalo,pas od sv. katarine do debelega rtica,ni prostora za otrokeali pa je vse za placat, lahko bi uredili kopalisca 1
zdi se mi v redu 1
zdravstvo bi moralo biti brezplacno, brezpacna parkirisca 1
zeleznicapovzroca hrup (visoke vibracije, zaziga vse) 1
zeli da ostane sedanja obcina koper 1
zelja po razdekitvi koprske obcine na vec manjsih obcin, narascanje kriminala in odvisnikov od mamil med mladoletniki. Problem izbora mesta, ki bo v naslednjem tisocletju sluzil kot odlagalisce odpadkov 1
zemljisce(pomanjkanje), parkirisca,odpret bo treba fakulteto 1
zgresene investicijenpr.tomcitz , premalo se posvecajo turizmu,premalo muzejov 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
722

XA1

Value 22671 Frequency
*dolgorocni razvoj (solstvo,turizem,kmetijstvo,gospodarjenjeLuka) *razvoj visokega solstva *sodoben kulturni center primeren za razne slavnosti *povezovanje s sosednjima drzavama *dolocena ministrstva bi morala imeti sedez na obali 1
, DA BI SE OGREVALI S PLINOM 1
, KOMUNALA, STORITVE SO PREVEC DRAGE VODAPREDRAGA, ELEKTRIKA SE JE PODRAZILA IN SE BO SE VEC 1
, MOTI SMOG, RAZDROBITEV OBCINE, DA BI BILA OBCINA CELA. 1
, ZIVLJENJE,INFRASTRUKTURA,STAREGA MESTNEGA JEDRA 1
, dalsi obratovalni urnik nocnih lokalov 1
, premalo zivljenja 1
, stanovanja 1
, velika nezaposlenostkljub solanju,ni kult.sportnih dejavnosti 1
,delovna mesta,vec prireditev 1
,droga,avtobusni prometredko vozijo na isti progi ter malo za st.osebe,ki ga uporabljajo 1
,javne plaze,sportni center 1
,komunimacijezelezniska proga 1
,ni bazena(vse stranski),droga 1
,pomankanje delovnih mest 1
,solstvoni univerze(vsaj razdeljenose v gorici del)stroski bi bili nizji 1
,sprehajalisca,ozivljanje starega mestnega jedfra 1
,vzdrzevanje starega dela,ureditev znamenitosti 1
/ oviran cestni promet iz luke in zeleznica / prevoz goriv in nevarnih snovi cimprej in v cimvecjem obsegu prestaviti na zeleznico 1
/ slaba oskrba s hrano po oddaljenih vaseh/ ni poskrbljeno za vzdrzevanje pokopalisca in za kopanje lukenj umrlim/ ni kontejnerjev za recikliran papir oz. steklo 1
1)cestna infrastrukturapremalo sredstev iz drzavnega proracuna ;2)pomanjkanje univerze;3)razvoj turizmapomanjkanje kadra 1
1)placali so prispevke, nimajo pa razsvetljave in asfaltiranih cest 2)odvezani psi se klatijo po cestah 3)malo se naredi za okolje, ki ni urjeno 1
1. mrtvo mesto 2.med vikendom se nimas kam dat 3.vse je zapusceno 1
1.cistoca 2.poplave morjaz vozicki po zidu, veckrat je morala do kolen po blatu pod mostom pri morju 3.sprehajal;isce zelo umazano, kondomi pri otroskem igriscu 1
1.cistoca po ulicah 2.nezaposlenost 1
1.da bi se uredilo koklje, smetisce, cistit si okrog hise... 2.se asfaltiradamo denar pa se potem spet razkopava 1
1.da ne bi zgradili silin, da bi ostali nekaj prostegaskocjanski zatok 2.3.da ne bi unicili obale, glede cest itd. 1
1.delitev na vec obcin, vse bo ostalo gospodarsko sibko 2. 3.trgovska gostinska podjetja se selijo v lj. in mb 4.banka koper premalo pazi, da bi vlagalada bi obdrzali podjetja 1
1.denar (pomanjkanje) v gospodarstvu za nadaljni razvoj 2.3.sportni centri 1
1.dobili telefon 2.prenova kanalizacij 3 4.premalo zabave za mlade na vasi 1
1.dokoncanje sportne dvorane 2.ureditev solin 3.izgradnja kulturne dvorane 4.toncity center 5.ureditev prostora koperizola (pes pot) 6.tunel obalne ceste 1
1.dom upokojencev 2.,neurej. kanalizacije 3.monopol nad telefoni 1
1.dostop do kopraceste 2.stanovanja za mlade druzine 3.prenizki dohodki 4.nezaposlenost 1
1.drobitev obcine 2.prevec nekontrolirane gradnje 1
1.ekologijarazvoj gospodarstva (siritev luke, avtocesta) ogroza neokrnjeno naravno okolje, z avtocesto se bo povecal naval turistov zato bo onesnazenje se vecje in voda se drazja 2.tovarna kem iplas, spusca toksicne snovi v ozracjerakava obolenja 1
1.financni 2.delovna mesta 3.socialni problemi 1
1.graditev vecnamenske dvorane 1
1.infrastruktura:ceste, zeleznice 2.kulturno sredisce, ki ga ni 3.sporni objekti so v razvojuupam, da bo vse 1
1.izgradnja najemnih stanovanj (gradijo se samo stanovanja za prodajo, mladi pa nimajo kam) 2.preusmeritev industrijetomos 1
1.izgradnja plinovoda 2.dvorana na bonifiki 3.prevec denarja, premalo narejenega 4.premalo se dela glede cest 5.spomenisko varstvo, bi moralo bolj upostevati potrebe ljudi pri izgradnji in obnovi stavb 1
1.kanalizacija (popravilo in izgradnja) 1
1.kanalizacija in ceste (podezelje) 2.zaposlenost 34.sportni objekti 1
1.luka koper se prevec siri 2.iplans (iplas) 3.marina (se prevec siri)ni vec mozno kopanje zaradi onesnazenosti 1
1.luka se prevec siri v prostor,slabo za turizem 2.ni turizma 3.avtocesta bo sla po najlepsem delu,unicenje nasadov 4.stagnira razvoj 5.zaposlitev mladih 1
1.morali boljse poskrbeti za otroke 2.vec prostorov za razne dejavnosti 1
1.moti ga delitev obcine na manjse dele 2.cestakako bo potekalazavlacevanje 3.vecnamenska dvoranapredolgo jo gradijomanjsa mesta jo imajo 4.ni pravega bazena v kopru 1
1.naselja niso urejena, sam koper je 2.vsak gradi po svoje 3.ni povrsin za otroke 4.ceste niso urejene 1
1.nerazvito jedro mesta 2.zanemarjena otroska igrisca 3.turizem 4.premalo srednjih (visjih) sol, slab izbor smeri studija 1
1.neurejene ceste v naseljih 2.velika brezposelnost 1
1.ni otroskih igrisc 2.v koperskem jedru prevec priseljencev 3.koprcanom nedosegljiva kopalisca 4.premajhen povdarek na kulturi (v solskem izobrazevanju) 1
1.ni stanovanj! 2.ni dela! 1
1.obalada bi nastalo kopalisce iz zusterne proti izoli, npr nasipkot rimini 2.zgraditi tunel, kot je v nacrtih 3.izpeljevat kanalizacijo v celoti ob obali 4.zgraditi avtocestoprednost avtocestine divaca 5.v zusterni market v celoti 1
1.obalna cesta naj ne vpliva na razvoj turizma 2.turisticna ponudbaigralnistvoizkoristiti blizino It. in Hrv. za trgovsko dej.trgovine odprte tudi ob sobotah 3.pomembne so povezave s notr. drzave, razvoj luke koper in solstva od osnovne sole napr. 1
1.odmiranje starega jedra 2. 3.zapiranje "klasicnih" trgovin v jedru 4."manjsanje" morja 5.avtocesta 6.brezposelnost 1
1.odnosi z ljudmi 2.umazanija 1
1.onesnazevanje okolja 2 3.cestepromet 1
1.povezanost delov kopraprekomerni promet 2.urejenost dostopa domacinov do morja in kopalisc 3.stari delstanovanjskini barov trgovin, je cisto stanovanjsko naselje brez ostalih dejavnosti 1
1.predraga in nekvalitetna vodasmrdi po kloru 2.premalo zabave za mlade 3.slaba kanalizacija 4.slabe ceste do vasi 5.telefona na vaseh nimajo 6.premalo igrisc za otroke 7.premalo kolesarskih stez 1
1.premalo prostora za zabavo in rekreacijo 1
1.premalo sporta in rekreacije 2. ni bazenov in pokritih tenis igrisc 3.kaj za otroke 1
1.premalo stanovanjne znajo poskrbeti za mlade 2.okolje je slabo urejenoni cistoce 3.ljudje niso enotni 1
1.prevec avtomobilov 1
1.problem avtoceste, ki bi se morala nadaljevati proti istri 2.luka bi se morala sirit 1
1.problem avtocestecestna povezava z zaledjem 2.ozko grlozeleznica za razvoj luke, kot ene najpomembnejsih podjetij v obcini 3.premajhna in neplanska vlaganja v turisticni razvoj 1
1.problem gospodarstva 2.ureditev okolja 3.onesnazenost morja 1
1.problem je v tem, da za vikende ni nobenih prireditev, predstav, koncertov;premalo pritegne narod 2.kino dvorana je sramota za mesto 1
1.problem je, da je samo ena obcina, neuravnotezen razvoj podezelja in mesta 2.zaposlitevpropad podjetij 1
1.problem je, da mislijo razdeliti obcino, to bo prineslo druge probleme 2.ceste: s cesto so povezni drugi problemizaposlitve (ce ni cesta dobra, je tezko prit do delovnega mesta) 3. centralizacija v ljubljani, koprska obcina je ob robu 1
1.problem zaposlovanja mladih 2.odpiranje novih delovnih mest 1
1.problemi mladihstanovanjski, zaposlitev, problem zasvojenosti, lepo obnasanje do starejsih 2.kriminal 3.komunalni problemi 1
1.promet 2.nova delovna mesta 3.zmanjsevanje kmetijskih zemljisc 4.prevec razprsena gradnja 1
1.promet 2.stanovanja 3.brezposelnost 4.divja odlagalisca 1
1.promet v predelu semedeleker so bile hice nenacrtno zidane, oz. niso predvidevali kako bodo potekale ulice, nekatere so postale tranzitne 2.postavit prometne znake, da je metanje smeti iz avtov prepovedano 3.ekologija na splosnosortiranje odpadko 1
1.prometna urejenost 2.varnost, kriminal, vlomi in tudi varnost ljudi 1
1.prostori za mladino(mkc) 2.prevec gostiln, vendar neprimernih glede dosegljivosti alkohola 1
1.razvoj luke (prosta carinska cona) 2.turizem 3.odprtje tretje univerze 4.cesta in zeleznica 5.industrija (prestrukturiranje) 1
1.skocijanski zatok bi lahko bil manjsi in higijensko urejen 2.luka se prevec siri in razsuti tovor onesnazuje okolje 1
1.skocjanski zalic (je za preureditev, ptice naj bi imele svoj pristor) 2.problem zaposlitve (turizem malo podjetnistvovec ljudi zaposlit) 3.zdravstvo (rendgenski aparativec aparatov, druge opreme) 1
1.slaba povezanost 2.slab javni promet 3.slaba pretocnost, ni obvoznice, ko bodo zgrajene ceste 4.sirjenje luke prevec v center in okolicoogrozanje turizma, neprimerni terminali z razsutim tovorom 1
1.slabe ceste 2.vasi nimajo vode 3.kanalizacija 4.ukrepi glede cestnih sporov 1
1.slabe plaze, onesnazenost morjadivji izpusti kanalizacije in odpadkov v morje 2.luka je zraven plaze 3.skocjanski zatok poleti smrdinaj bi bila tam kaksna infrastruktura 4.ceste prevec polneni prostora za pesce 5.preozke ulicesemedela 1
1.solo pinka tomazica (stene zunaj, ubogo) 2.parke (ob morju je kar v redu, drugje pa ne) 3.igrisca za otroke 4.trgovine odprejozaprejo, sipe razbite 1
1.solstvo, skrb za solstvo 2.brezposelnost 3.samoinformiranje obcanov 4.prometavtobusni itd. 5.velike razlike v obcinah v razdeljevanju fondov 6.ogrozenost narave, ni poskrbljeno za odpadke 7.vse pomembne ustanove so v kopru, iz dezele je treba hodi 1
1.stanovanja za mlade druzine 2.mladinavec delovnih mest, da se ne ukvarja s problemi in drogami 1
1.svoboda posameznika 2.trdnost obcine 1
1.treba se je odlociti, cemu bomo dali povdarek:turizmu ali industriji 2.Manjkajo storitvene dejavnosti 3.ohraniti moramo mestno jedro in hkrati ojacati industrijo 1
1.umazanija negativno vpliva na turizem 2.hoce imet zabojnike za sortiranje odpadkovvztrajanje in pravocasno odvazanje 3.motijo ga stari avtomobili, ki bi jih morali nadzorovat z regisracijami 1
1.umik industrije iz mesta 2.ureditev zelenih povrsin in prostora za rekreacijo, sprehod 3.pomoc mladim narkomanov 4.neprofitna stanovanja za malde 5.spodbujat razvoj luke 6.ureditev avtocestnega omrezja 7.staranje prebivalstva 1
1.ureditev infrastrukture 2.bolj azurno pridobivanje gradbenih dovoljenj 3.cenejsi vrtci 4.ugodnejsi krediti 1
1.ureditev kanalizacije 2.napeljaveplin 3.ureditev starega dela kopradovoljenja za fasade 4. 5.problem urejanja papirjevtudi za manjse adaptacijemenjava oknaje treba veliko papirjev in cakati 15 mesecev komisijo 1
1.ustanovitev univerze 2.cestna infrastruktura 3.zeleznica 4.lokalni in krajevni promet 1
1.vec delovnih mest 2.cestne povezave 1
1.vec odprtih sportnih igrisc 2. 3.prom. ureditev starega mestnega jedra 1
1.vec vrtcev bi morali ustanovit 2.drugacni urnikilahko bi bili odprti cel dan, ker ljudje delajo tudi popoldan in cez vikend, predvsem tisti, ki so zaposleni pri privatnikih 1
1.vecja skrb za podezeljeinfrastruktura, ceste, kanalizacija, kataster 2.poskrbeti za povolilne obljube 3.dosledno delo inspekcijaskih in ostalih sluzb 4.vec druzabnih prostorov in druzenj 5.pomagati drobnemu gospodarstvu in kmetijstvu 1
1.visokosolski center za izobrazevanje 2.dokoncanje cestne povezaveavtoceste 3.tudi razvoj turizma, ki je velikega pomena za obalo in za celo drzavo 1
1.zaposlenost 2.ceste asvaltirati 3.vodovod na vrhu semedel 1
1.zaposlenost, premalo dela 2.prihodnost otrok, da zelo skrbi, ce bodo imeli delo, ko bo prisel cas, da se zaposlijo 1
1.zaposlitev mladih in stanovanjska problematika 2.ureditev kopalisc in reda na kopaliscih, ki se obstajajo 3.skrb za cistoco celega mesta in pozelenitev povrsin, predvsem pa vec igrisc z igrali za otroke (kot pri mokri macki) 1
1.zaposlovanje 2.financiranje obcinske uprave 1
1.zaposlovanje mladine 2.onesnazevanje okolja (luka, iplas) 1
1.zaspano mesto 2.prevelik razpust 1
1.zgraditi avtocesto od crnega kala do kopra 2.morali bi dokoncati sportno halo 1
2.cistoca 1
2.delitev obcine 1
2.dodaten zelezniski tir za luko koper 3. 4.problem sirjenja luke, ker izsusuje skocjanski zatok 1
2.kanalizacijani urejeno do cezarjev, naprej pa katastrofa 1
2.komunalna infrastruktura podezelja 1
2.neurejeni parki 1
2.neurejenost zdravstva 3.malo moznosti izbira izobrazevanja 1
2.ovrednotenje starega jedra 3.razvoj luke 1
2.plinski terminal 1
2.povezava kopaliscehotel 3.dokoncat sportno dvorano 4.dovolilnice (nacin dodeljevanja) za parkiranje v starem mestnem jedru 1
2.povezava z izolsko obcino (urejenost cest in prometa) 3.prostorski problem za bivalisca 1
2.premalo sportnih dogodkov na svetovni ravni 1
2.preveliki davki, premajhne pokojnine, place 3.neurejeno stipendiranje, solstvo 4.zaposlovanje mladih, upokojencev 5.problem drog 6.ni prim. kulturnega za mlade 7.ne da se dobit zdravil 1
2.turizem 1
2.v okolici bivalnih prostorov bi moralo bit vec prostorapes poti... 1
2.vec prireditev 1
2.zeleznica drugi tir 3.brezposelnost 1
2.zeleznica drugi tir do luke 3.slabe plaze 4.tretja univerza 5.manjka srednja glasbena sola 1
2skocjanski zatok 3.prostori za colneribice 1
;DOVOLJENJA ZA DOLOCENE DEJAVNOSTI;NESEMAFOZIRANO KRIZISCE PRI TOMOSU 1
AVTOBUSNA IN ZELEZNISKO POSTAJO KOPER LOKALNI PREVOZ PODJETJA (ard) 1
AVTOBUSNA POVEZAVA DO TUKAJ, , ONESNAZENO MORJE 1
AVTOCESTA,OBALNA CESTA,DRUGI TIR ZELEZNOCE,PREVISOKA CENA ZEMLJISC,ZAKONODAJA ZAVIRARAZVOJ MALIH OBRTI,DOLGOTRAJNOST UPRAVNOST POSTOPKOV 1
BOL UREJENO KOPALISCE, VEC PARKOV 1
BOLJ DOMACA OBCINA SVOJEMU PREBIVALSTVU 1
BREZPOSELNOST, CESTEPROMETNA UREDITEV, CENE (ZARADI TURIZMA) 1
CESTA KOPERPORTOROZ, OBALNA 1
CESTA, OBALA, MORJE UMAZANO, NEUREJENO, ZUSTERNA NIMA KOPALISCA. OBALA BI MORALA BITI IZKORISCENA. NEUREJEN SKOCJANKSI ZALIV, BOLJ UREJENI PARKI. 1
CESTE, LUKA , ZELEZNICA, DELITEV OBCINE 1
CESTE, SLAB AVTOBUSNI PROMET, ZELEZNISKI PROMET, KMETIJSTVO (RAZVOJ). VEC ZAPOSLITEV OMOGOCANJE KREDITOV ZA KMETE BI BILO NUJNO 1
CESTE, STANOVANJA 1
CESTE,PROMET,RAZDROBLJENOST NA VEC OBCIN 1
CESTE. CIMPREJSNJA UREDITEV CEST. ZASCOTA BIVALNEGA PROSTORA PREDVSEM OBALNEGA PASA. ANKARANSKI DEL IN CENTER. 1
CESTNA INFRASTRUKTURA 1
CESTNA INFRASTRUKTURA, ZAPOSTAVLJENOST VASI 1
CESTNA POVEZAVA 1
CESTNA POVEZAVA Z NOTRANJOSTJO SLOVENIJE; DRUGI TIR IZ LUKE KOPER 1
CESTNE POVEZAVE Z ZALEDJEM, SPORT. KULT. OBJEKTIPREVENTIVA ZA MLADINO, ZABAVISCA, PES POTI, PLAZA ZA OBCANE, VEC DELOVNIH MEST, VEC SRED. ZA DEJAV. MLADINE, DA BI BILI BREZPLACNO 1
Cesta, voda, nepreglednost nad pos. krajevnimoi obcinami 1
Ceste , neurejena obala 1
Cestna infrastruktura, posodonboitev zeleznice 1
DA BI KOPER POSTAL REGIONALNI CENTER, KULTURA, SOLSTVO, FAKULTETE, DRUZBENI CENTER 1
DELOVNA MESTA ZA MLADE.VEC KONTROLE NAD MLADIMI ZARADI PROBLEMA DROG.CESTISCA. 1
DENAR 1
Droga na Markovcu, premalo brezplacnih prostorov 1
EKOLOSKA OSVESCENOST,BOLJ PAZITI NA MORJE, BOLJ KONKRETNO IZRABITI UREDITEV PROMETA, AVTOCESTA, OBCINA BI MORALA IMETI VEC PRISTOJNOSTI(NE VSE V LJUBLJANI) 1
FINANCE (PREMAJHNI OS. DOHODKI, PREVELIKI STROSKI), VISOKA CENA VODE IN KANALSCINE, ZAVAROVALNICE, DELOVNA MESTA ZA MLADI KADER, VECJI POUDAREK NA TUJE JEZIKE V SOLSTVU, PRILAGOJEN NACIN STUDIJA EVROPSKIMU. STANOVANJA ZA MLADE DRUZINE. 1
FINANCE; KANALIZACIJA 1
FINANCNI PROBLEMI, PROBLEMI Z DELOVNIMI MESTI 1
GOSPODARSKI RAZVOJ NAJ BO NA PRVEM MESTU, PROMET. POVEZAVE, TURIZEM 1
GRADITEV NOVIH STANOVANJSKIH NASELIJ+ 1
GRADNJA PRESTRNJENA 1
GRADNJA, IGRISCA ZA OTROKE SO UNICENA ALI JIH JE ZELO MALO 1
HIGIENA IN CISTOCA MESTA 1
HITREJSI RAZVOJ KOPRA, VEC PRIREDITEV (KULTURNIH...), UREJENE AVTOBUSNE POVEZAVE S PREDMESTJEM, VASICAMI... VEC POZORNOSTI ZA UPOKOJENCE IN BREZDOMCE. MANJSE CAKALNE DOBE ZA ZDRAVSTVO. 1
INFRASTRUKTURA 1
INFRASTRUKTURA PROMETA, INDUSTRIJA, RAZDROBLJENA TRGOVINA, DELOVNA MESTA, POLITIKA OBCINE DO KMETIJSTVA, TURIZEM KOMPLETNA PONUDBA 1
INFRASTRUKTURA, ZELEZNICA, AVTOCESTA,PREMALO V SMER TURIZMA 1
IZGRADNJA SPREHAJALISCA OB SKOCLANSKEM YATOKU 1
IZTREBKI OD ZIVALI 1
KANALIZACIJA SEKUNDARNA. VSE JE NA RAMENIH PREBIVALCEV. TO JE PROBLEM V SV. ANTONU. 1
KMETIJSTVO BI MORALI POSPESITI. TURIZEM PRAV TAKO. 1
KOMARJI V SKOSJANSKEM ZATOKU, GOSPA JE ALERGICNA 1
KOMUNALNI, OBCINSKI RED 1
KOPER BI MORAL BITI BOLJ SISTEMATICNO UREJEN, , DA BI DOKONCALI VECNAMENSKO DVORANO V KOPRU 1
KOPER JE PREVEC PODVRZEN LJUBLJANSKEMU CENTRALIZMU 1
KOPER NE VE KAJ HOCE TURIZEM, INDUSTRIJO, NAJ SE ODLOCIJO IN NAREDIJO EN PAMETEN PLAN. LAHKO BI BILO UREJENO MAJHNO NASELJE IN POSKRBELI BI ZA ZDAJSNJO INFRASTRUKTURO. MORJE JE VSE ZAZIDANO IN TIPICNE HISE NAJ SE POPRAVIJO. 1
Kanalizacija, komunale stvari, smetisceureditev, ceste. Mala obrt, zato, da bi bila delovna mesta, ker tovarneto je nemogoce zdaj. Stanovanja za mlade in druzine. 1
LUKA, MOZNOST TURIZMA PD KOPRA DO IZOLE,INDUSTRIJA, KI ONESNAZUJE OKOLJE, CISTOST OBALNEGA OKOLJA 1
Lukazelo zapuscena v okolici in veliko odpadkov, slaba mejenost in ukrepi policije, ni poskrbljeno za brezdomce in klateze, slaba socialna oskrba, slabo gospodarstvo, brezposelnost 1
MALO PRESTRUKTURIRAT INDUSTRIJO, BOLJ KONKURENCNO 1
[MAMILA, KRIMINAL, STANOVANJA (OTVORITEV) 1
MANJKA STALNO GLEDALISCE, PREMALO VISOKIH SOL 1
MANJKA UNIVERZA, "VELIKO DROGE" 1
MRTEV CENTER MESTA,PA 17. URI SE NI VEC VARNO SPREHAJATI, PASJI ODPATKI V CENTRU MESTA 1
NASELJE SKOCJAN(SANTOMA) JE ZE PRECEJ POSELJENO, A NI KANALIZACIJE,SKOCJANSKI ZATOKNARAVOVARSTVO,SIRITEV LUKE,SLABE CESTE V ZALEDJU, RAZSVETLJAVA OZVEN MESTA 1
NEUREJENOST CEST, KANALIZACIJE, ODPATKOV 1
NEUREJENOST CEST, KOMUNALNA UREDITEV, ZAPOSLOVANJE, DROGA 1
NEUREJENOST CEST, ODPADKOV, PROBLEM GRADITVE AVTOCESTE PRI CRNEM KALU 1
NEZAPOSLENOST, PRIMERNI SOLI, STANOVANJA ZA MLADE 1
NI DOVOLJ VIS.SOL,ZDELANE CESTEPOSVECAJO SE SAMO LJUBLJ.,SLABO UREJ.PLAZE 1
NI LEKARNE V ANKARANU 1
NI PLOCNIKOV, VSI ZAPARKIRANI, CISTOCA JE SLABA , PREVEC POTEPAJOCIH SE ZIVALI. 1
NI PROBLEMOV V NADALJNEM RAZVOJU 1
NIMA PLAVALNEGA BAZENA 2
NIMAM KAM NA ZABAVO ,PREMALO KULTURNEGA IN SPORTNEGA DOGAJANJA.NI VISOKOSOLSKEGA CENTRA.STANOVANJSKI PROBLEM.PREMALO SREDSTEV ZA RAZVOJ TURIZMA 1
NIZJA PARKIRNINA ZA UPOKOJENCE 1
NUJNO JE TREBA UREDITI KOPALISCA,,POVEZATI MARKOVEC S PROMETNO VPADNICO SLABI URBANISTICNI NACRTI,SPORTNA DVORANA,BAZEN 1
Nic kaj pomembnega se ne dogaja v KP obcini ter turizem in njegove aktivnosti bi se lahko dosti vec sirile 1
Nikoli se nisem ukvarjala s tem vprasanjem 1
OBALNA CESTA, UREJENA KOPALISCA, TURISTICNA PONUDBA 1
OBCINA BI MORALA POSKRBETI ZA BOLJSO POVEZANOST Z ANKARANOM. POSKRBETI, DA BI SE ODPRLA AMBULANTA, LEKARNA, VECJE TRGOVINE IN POSKRBETI, DA SE NE BI ODPIRALE SAMO GOSTINSKA DEJAVNOST. 1
OBCINA SE GRDO OBNASA DO PODJETNIKOV 1
OBCINA SE NIMA AVTOCESTNE POVEZAVE, MANJKA SE DRUG ZELEZ. TIR. Z NEPOTREBNIMI POLEMIKAMI GLEDE SKOCJANSKEGA ZATOKA SE OVIRA SIRJENJE MESTA 1
ODLAGALISCE SMETI V SALARI, SE ENO SOLO (OSNOVNO) PINKA TOMAZICA, KULTURNO DVORANO 1
OHRANJATI STAR VIDEZ KOPRA, GOST PROMET, ONESNAZENOST OKOLJA. 1
OKOLJE, ODLAGANJE SMETI, OVREDNOTIT IN OZIVETI ZALEDJE 1
ONESNAZEVANJE MORJA IN NERESEN PROBLEM CISCENJA KOMUNALNIH ODPLAK 1
OTROSKA IGRISCA, 1
OTROSKO IGRISCE, 1
Obcina Koper se mora odlociti, ali bo postala turisticno mesto ali industrijsko 1
PADERNA (PREHOD ZA PESCE, CESTNE OZNAKE), KOPER (BREZPOSELNOST) 1
PADERNA (PREHOD ZA PESCE, CESTNE OZNAKE), KOPER (NE MOREMO DOBITI PROSTIH ZEMLJISC ZA GOJENJE OVC IN KOZ TER GOVEDI) 1
PODEZELJE JE PREVEC ZAPOSTAVLJENO 1
POMANJKANJE TRETJE OBALNE UNIVERZE 1
POVEZAVA S SLOVENIJO (AVTOCESTA) IN DO HRVASKE MEJE 1
PREBIVALISCE(HRUP,PARKIRNI PROSTOR,CESTA) ZAZIDAVA BLOKA PRE4BLIZU BLOK Z4RAVEN CESTE 1
PREMALO DELOVNIH MEST, PREMALO ZAPOSLJUJEJO MLADEZ, PREDOLGA DELOVNA DOBA. 1
PREMALO LJUDI IN PREVEC GRADITVE (POSLOVNI PROSTORI), KDO BO TO KUPIL? 1
PREMALO NAM POMAGA DRZAVA 1
PREMALO SE POSVECA RAZVOJU TURIZMA,KI JE LAHKO DANASNEJSA PANOGA OBCINE .PREDVSEM PODROCJE ANKARANA Z DEBELIM RTICEM KOPRSKA OBCINA SE OBNASA MACEKOVSKO DO ZALEDJA. 1
PREMALO SE ZAVZEMAJO ZA TURIZEM 1
PREMALO STANOVANJ, PREMALO SLUZB 1
PREMALO TRUDA ZA MLADE DRUZINE, PREVELIKI % ZA KREDITE 1
PREMALO VISJIH SOL, SLABA IZBIRA SOL, HUDI CASI 1
PREPOCASNE GRADNJE, ZACNEJO IN PUSTIJO, CE SE NABERE DENAR, GA KDO DRUG POBERE, NI DELAVCEV, GREJO, V DOM UPOKOJENCEV ME NE VZAMEJO 1
PREVEC HRUPNO JE, PREVEC AVTOMOBILOV 1
PREVELIK PROMET PRED BLOKOM 1
PROMETNO UREDITEV 1
PROSTORSKI PROBLEM NASPLOSNO 1
PROSTORSKO LASTNINJENJE, PRIMER ZADEL' KOMISIJA ZA PROSNJE IN PRITOZBE SO ZAVESTNO LAGALA, GOSPA "UPANJA TOCNO SEZNANJENA 1
Premalom vpopstevanja podezelja, poskrbet za boljso urejenost starega mesta 1
RAZNORAZNE DVORANE, CENTER ZA OTROKE, VECJA IGRISCA Z IGRALNIMI PREDMETI, DOBER PROSTORKLUB ZA MLADINO 1
RAZVOJ PODEZELJA 1
RAZVOJ VISOKEGA SOLSTVA RAZVOJ LUKE KOPER URBANISTICNI RAZVOJ RAZVOJ TURIZMA 1
SE NE SPOMNE 1
SKOCJANSKI ZATOK (PROBLEMATIKA) 1
SLABA CESTNA POVEZAVA 1
SLABA CESTNA POVEZAVA, PREMALO STANOVANJ, PREMALO POSVECANJA POZORNOSTI KULTURNEMU DOGAJANJU IZVEN MESTA 1
SLABO GOSPODARSTVO, DRUGACE KAR OPTIMISTICNA 1
SOCIALNA STANOVANJA SO NOVELSI PROBLEM 1
SPORTNA DVORANA (ODPRTJE), KULTURNA DVORANA 1
SPORTNA DVORANA,,KLUB ZA MLADE, ZABAVO ZA OTROKE 1
STANOVANJA 1
STANOVANJA, NORKOMANIJA, 1
STANOVANJSKA PROBLEMATIKA, ZAPOSLITEV MLADIH, PREVEC KRIMINALA 1
TONCITYJE EDEN IZMED NAJVECJIH PROBLEMOV IN ZALIV, IZ TEGA SE DA DOSTI RAZVITI 1
TURIZEM OB OBALI;NIMA OBSTOJA ZARADI SIRITVE LUKE 1
TURIZEM PREMALO RAZVIT 1
UMAZANIJA V MESTU, PREMALO SLOVENSKEGA PREBIVALSTVA KOMUNALNE STORITVE 1
UMAZANO MORJE 1
URBANISTIKA KATASTROFALNA 1
UREDITEV MESTNEGA PROMETA IN 1
UREDITEV PROMETA, ZELENIH POVRSIN, PROSTORI ZA STAREJSE LJUDI. 1
UREJANJE PROMETA, USPOSABLJANE IN IZOBRAZEVANJE PREB. ,POVECANJE KVALITETE 1
UREJENI PARKI IN ZELENICE (TUDI ZA INVALIDE), STANOVANJA ZA MLADE DRUZINE, ZAPOSLITEV 1
V DELU ZA MLADE 1
V vasi je dosti starih ljudi(vdov), tezko se preskrbujejo, mladi so proc, komunalni problemi kanalizacije, izumrli zaselki 1
VEC POZORNOSTI NA KOPRSKO PODEZELJE 1
VODNA OSKRBA, KANALIZACIJA, CESTE, ZELEZNICA 1
VPRASANJE DILEME ALI BO TU LUKA ALI TURIZEM, DELOVNIH MEST, RAZVOJ UNIVERZITETNEGA SREDISCA, RAZMERJE RAZVOJA MED PODEZELJEM IN VPRASANJE PROMETA 1
VRTCI,BANKE DALJ CASA ODPRTE,SMARSKA IN DOLENJSKA CESTA SEMAFORIZIRATI,ZIMSKI JAVNI BAZEN 1
VRTEC NI NA DOBRI LOKACIJI V CENTRU, KI GA LETA OBLJUBLJAJO,PA GA NI. LUKA KOPER SE PREVEC SIRI. 1
VSE VEC VOZIL 1
ZAPOSLITEV ZA MLADINO,STANOVANJA ZA MLADE,PARKIRISCE V KOPRU,DA BI UKINILI PARKIRNINE,MESTO(klub)ZA MLADINO 1
ZAPOSLITEV 1
ZAPOSLITEV, PREVEC AVTOMOBILOV, PREVELIKA POZIDAVA, VISOKI STROSKI, SLABI POGOJI 1
ZAPOSLITVE NASPLOSNO, STANOVANJA MLADIH, PROMET V CENTRU MESTA 1
ZARADI ODDALJENOSTI NE CUTIJO POSEBNIH PROBLEMOV, KI SO V OBCINI 1
ZUPANJA NE POZNA OKOLICE, PODEZELJA KS SKOCJAN SALORA IMATA KANALIZACIJO NEUREJENO KI JO SPUSCA ( CERVAC MILAN ) NA CESTO NI OBCINA SE NE SEKIRA ZA TO. URBANISTICNE INSPEKTORJE BI MORALE UKINITI ZARADI PODKUPLJANJA, NESPOSOBNOSTI. 1
Zelim da ostane koprska obcina enotna kot je. Problem je, da si podezelje mora urejati svojo infrastrukturo samo in ko je ze narejeno postane last javnih podjetij ki s tem upravljajo, v bistvu pa ljudje sami to financno in delovno investirajo telefon 1
avtobusislaba povezanost 1
avtobusnapovezave so slabe, vodovod, kanalizacija 1
avtocesta 2
avtocesta cez C.K., prometne povezave, 1
avtocesta cez crni kal, Odnosi s hrvasko istro 1
avtocesta, razdelit se obcina ne sme, odpirati nova delovna mesta, obalna univerza 1
avtocesta, skocijanski zatok, ureditev plaz, turizem 1
avtocesta, solstvo 1
avtocesta,sportne dvoraneskrb zamladino,odpiranje delovnih mest za mlade,bolj zazivela ljudska univerzapredvsem prostori 1
avtocesta,zeleznica,razvoj luke in turizma, vecje sodelovanje obcine in podezelja, obcina v sedanjih mejah 1
avtocestakje bo potekala, kanalizacija 1
avtonomija obale se mora preprecevati, ni dobra izoliranost od drzave 1
birokracija 1
birokracija v Kopru,obcinanima svoje besede,kot nekomu odgovarja tako mora bit 1
boljse komunalne storitve 1
brezposelnost 1
brezposelnost predvsem za mlade druzine, stanovanja, slab zasluzek, izboljsanje pogojev za stanovanjske kredite (starost nizja)ne ostrih omejitev 1
brezposelnost urnik trgovin 1
brezposelnost, prevec droge, kriminal nasploh, previsoki davki 1
ce bo slo tako naprej bo dobro 1
ce bodo obcino delili, bodo se vecji problemi. , ce se bo luka razvijala bo zasedla se vec mesta.Problem pa bo pri onesnazenosti in pri turizmu 1
center za izobrazevanje, zabavo in sport za mlade, izgradnja sole pinka tomazica in krizisca pri tomosu. vec delovnih mest 1
cesta in kanalizacija 1
cesta pobegi (pekarna mlinotest) 1
ceste 2
ceste in smetisce so najvecji problem 1
ceste ne morejo priti do gozdov, zapusceno zaledje 1
ceste(predvsem tiste, ki niso speljane do mesta), placujejo razne takse(oglasevalne deske, oglasevanje vseh vrst), delovna mesta, gosp. ne sme biti odvisno od dnevne politike, ceste in zeleznice do KP. in naprej, visoki stroski bivanja 1
ceste, 1
ceste, krizisce fordnova za smarje, od fordnove proti kp bo lahko uredili za pesce pot ob cesti 1
ceste,zapusceni avtomobilidivja odlagalisca,malomarnost sosedov,protizakonito preusmerjanje struge 1
cesteslabe,slaba povezava 1
cestna infrastruktura, 1
cestna povezanost, kamioni motijo stanovalce, neizkoriscenost obale za turizem 1
cestna povezava 1
cestna povezava med koprom in ljubljano, ureditev plaz vzdolz obale 1
cestna povezava z ostalo slovenijo 1
cestna povezava,luka koper, ladjedelnica izola, stanovanjski problem mladih druzin, zaposlitve 1
ciscenje ulic, kanalizacija, odplakovanje v morje, vec zelenja, ni igrisc za otroke 1
cistoca okolice vec prostih delovnih mest 1
csetne ureditve so slabe, komunala tudi, ekoloska tudi luka urbanisticno popolnoma zgreseno 1
cstni razvoj, premalo se vlaga v sport. 1
da bi bilo cim manj nezaposlenih 1
da bi imeli direktorji manjse place/prometna ureditev 1
da se ne razdvoji 1
da se ne zanimajo za okolsko podrocje, le za center 1
da se ohrani staro mestno jedro in kulturna dediscinaskocjan,uredi naj se avtobusna in zelezniska postaja 1
delitev koprske obcine 1
delitev na manjse obcine, prevelika centralizacija drzave, ustanovitev regij 1
delitev obcine 1
delovna mesta, premalo angazirana Studentska organizacija 1
denarpomanjkanje 1
dograditev avtoceste v notranjost, javna razsvetljava, kanalizacija ( je ni), slaba avtobusna povezava 1
dokoncati avtoceste 1
drage nepremicnine 1
drobitev obcine, otvoritev univerze, uskladiti luko in turizem, urediti zapuscene dele obale, zrusiti privat plaze, ki so ograjene. 1
drobljenje mestne obcine koper na vec manjsih obcin 1
droga 1
droga brezposelnost kraje nasilje 1
droge 1
ekoloska ozavescenost in neurejenost infrastrukture, kanalizacija, vodovod, ne strinjam ?? da podajajo ?? zemljisca komunalno neu???????? 1
ekonomsko poslovanje v starem mestnem jedruvse se zapira,,prevec lokalov za tako majhno mesto 1
finance in nedoslednost vodilnih struktur 1
financni problemi 1
financni problemi, decentralizacija in odvisnost obcine koper o resevanju problemov 1
glavni problem v koprski obcini je predraga pitna voda 1
gledaliSce na obali,promet,neurejena in onesnazena okolica,komun.urejen. 1
gospodarski razvoj 1
gospodarstvo 1
gospodarstvo naj se bolj razsiri, da se mladi zaposlijo, solstvo naj se razvija 1
gradnja 3.univerze,novih stanovanj,stud.domov,ureditev okolja 1
hocejo naredit vec obcin, nismo zadovoljni 1
in cestne infrastrukture, probleni kopalisc, opremljenost in vlaganje v solstvo 1
in promet 1
industrijsko je dobro razvito, na drugi strani pa zaostaja za slovenskim poprecjem za kulturo 1
infrastruktura, podezelja in razvoj 1
infrastruktura, promet, povezanost, da bi bila avtocesta 1
infrastruktura,ekoloska neosvescenost 1
infrastrukturna ureditevceste garaze nezazidane povrsine, neurejenost okolice 1
izgradnja avtoceste, sodisca odlocno prepocasi delajo ali kdo sploh kontrolira delo sodnikov, prodaja zemljisc tujcem(bric) 1
izgradnja neprofitnih stanovanj 1
jasna razvojna usmeritev 1
javni prevoz,profesionalno gledalisce, kult. prir. v KP 1
jaz ne znan neč 1
jih ni 1
kaj me briga kaj se dogaja 1
kanalizacija 1
kanalizacija, cena vode je previsoka, drazji prehrameni artikli na racun turizma 1
kanalizacija, obcina ne vrne nacionalizirane zemljeso dali drugega lastnika notri, nam ne dajo pravih papirjev 1
ker je premalo sluzbe, delajo samo bare in mladina nima kam it...ta novi lokal Iper ki ga delajo v Salari boljse bi bilo kaksno tovarno, da se ljudje zaposlijo, cesta za sv. anton stara ze 20 let pa se kaminioni ki peljejo na smetisce unicujejo cesto 1
kmetijstvo, turiyem, delo 1
kolicke pred bloke postavijo ne da bi koga vprasali za dovoljenjestanovalce,ko pa hoce kdo zastekliti balkon rabi tisoc dovoljenj 1
komunalna ureditev, odpadne vode, fekalije v KOLOMBARNIINHRVATINIH SLABE PROMETNE POVEZAVE S KOPROM AVTOBUSNE 1
komunalni problemi:cistilna naprava, smetisce, pokopalisce, cestna povezava z luko, prevec politike, strokovno lotevanje problemov 1
kopalisce, prostor za otroke vrtovi, igrisca 1
koper bi se moral siriti tudi na podezelje, vecja varnost, ljubljana nima pravic razdeljevati kopra na majhne obcine 1
koper:prometni rezim,kriziscaurbanisticno receno katastrofa , 1
kopersko zaledje je neurejenokomunalno 1
kulturna dediscina je v nevarnosti,smetisceloceno zbiranje odpadkov,cistilne napravekomunala,gospodarstvodelovna mestazaposl. mladih,sprememba pokojninskega zakona bo vplivala na mlade,ekoloski problemskocjanski zatokneodgovorno obnasanje 1
ljudje odhajajo iz podezelja 1
luka koper zaradi onasnezevanjain prostorska omejitev 1
luka koper, katera se siri v zaledje/kemiplasonesnazenje zraka/nezaposlenostpremalo delavnih mest/prevec tuje dlavne sile/problem cestnega omrezja zaradi turizma 1
luka koper,ni kopaliSca,slabe ceste oz. avtoceste 1
luka turizem morje brezposelnost adaptacija stanovanj kovinarstvo 1
ma kaj jaz znam... 1
male vasi (1km iz Kopra) brez vode(lahko vec), vasice zapuscene, neurejenost (slaba komunala)smeti 1
malo novih delovnih mest, kriminal, prevec kriminalcov iz drugih obmocij 1
malo povdarka na vasi,da ostane obcina kot celota,slaba avtobus. povez. 1
mamila, zaposlitev 1
manjka fakulteta, zaviranje obrtnikov 1
mestno jedro umira, 1
mislite zato da se obcine razprsijo 1
morali bi povezati cesto, izboljsati cesto, razbremeniti zeleznico, da ne bi bilo toliko kamionov na obali. 1
moralo bi biti vec otroskih igrisc 1
moralo bi it na boljse 1
moteci smrad iz skocijanskega zatoka 1
moti me razdelitev obcin 1
na OLIMU le ena trgovina, potrebujejo posto, cvetlicarno, avtobusne zveze(slabo), vec avtobusov, nimajo se upokojenci kam zbirat 1
na podezelju ni cest infrastruktura 1
nacina dela v obcini 1
najvecji problem je denar, ki upocasnjuje 1
najvecji problem je ljubljana problem centralizma; ignorantski odnos do morja; zapostavljena prometna infrastruktura povezava mestnega jedra z zaledjem problem vasi nadzor nad morjemonesnazenostjo in kvaliteto morja poskusi drobljap 1
namenit vec pozornosti narkomanom,otroci nimajonobenih igrisc 1
nastanitev (stanovanja), sprehajalisca, parki, pasji drekeci. 1
ne vidim perspektive za razvoj 1
necistoca okolja 1
nedokoncana zelezniska proga in avtocesta 1
nepotrebno je razdeliti obcino na manjse enote 1
neprimerna urbanisticna ureditev 1
neurejena kopalisca, necistost mesta 1
neurejenost , igrisc(otroskih) 1
neurejenost cest, 1
neurejenost cest, in odpadkov 1
neurejenost cest, kanalizacija, brezposelnost 1
neurejenost deponij smeti, kanalizacija, ceste, , trim steze, igrisca parkov 1
neurejenost kanalizacije 1
neurejenost kanalizacije, odpadkov, cest 1
neurejenost kanalizacije, zelo slaba voda, obcinski funkcionarji ne ravnajo v skladu z zakonom, parking 1
nezaposlenost 3
nezaposlenost, okolje(premalo zelenic), javna odlagalisca, zapuscene zivali 1
ni dovolj poskrbljeno za prosti cas mladih, vseh aktivnosti, ni vzpodbud s strani druzbe, ce so ni dovolj promocij, da bi zanje vedeli 1
ni financnih sredstev 1
ni sodobnega sportnega centra 1
ni stanovanj 1
ni univerze, promet, neresena kulturna vprasanja, slab kino, gledalisce, prevec razlicno nacionalne kulture 1
ni vecnamenske dvorane, draga voda, nepotrebna taxa za pse 1
ni visjih sol na obali 1
ni vode za sadjarstvo 1
ni zivalskega vrta 1
nic 4
nic me ne moti 1
nimamo parka vecjega,premalo je poskrbljeno za invalide,ni otroskih igrisc 1
nič 1
noben. 1
noce nic povedati 1
nocno zivljenje je zelo skromno 1
novo cesto in zeleznico za luko koper 1
obalna stiripasovnica,dokoncanje sportne dvorane,resitev problema brezposelnosti 1
obcina koper bi se morala razdeliti na vec obcin 1
obcina koper je prevelika obcina.velik problem bo v naslednjih letih predstavljalo dejstvo, da se center naglo razvija, medtem ko podezelje ostaja takorekoc na mestu. po drugi strani pa prenaseljenost centra povzroca tendenco za beg na podezelje, ka 1
obcina koper mora ostati ena sama, remestitev krajevne skupnosti 1
obcina koper pomeni samo luka koper za ljubljano, vse odlocitve se ozirajo na direktno ali indirektno gospodarsko plat, obcina ne more odlocati samostojno 1
obcina malo pazi na obcane 1
obcina naj ostane taka kot do sedaj, za prevoz, da je vse na kupu 1
obcina s tako politiko, kot jo vodi nima prihodnosti,ker razprodaja zemljisca in jih pozidava.to privede ljudi iz podezelja in postanejo mestni paraziti.njihovi otroci so za mamila, nimajo potomcev, dedki in bake ne cuvajo vnuckov. 1
obcina se prevec oddaljuje od obcanovhladen odnos 1
obemenjenost cestne povezave na crnem kalu in s tem je povezan tudi zelezniski promet, ker ni nobeni povezav. Iplas ne spada na to podrocje, zaradi onesnazevanja 1
obseg industrije omejiti,pospesiti razvoj turizma,ni sodobnih hotelov 1
ocistiti KOPER OD SMET. 1
od zemlje kam se razvijat 1
odlociti se morajo ali bodo sli v industrijo ali v turizem, oboje skupaj ne bo dobro funkcioniralo 1
odnos centerLj do regijskih sredisc/nedefinirani projekti infrastrukture (zeleznica, avtocesta)/drzavna lastnina luka Koper/ odlagalisca smeti ekologija 1
ogrevanjeplin, cesta do izole in lucije, avtocesta kozina koper 1
ohranitev skocjanskega zatoka / prevelika zidava barak, zaradi katerih pride pogosto do nesrec (npr. na bonfiki) in kvari izgled / kriminal 1
ohraniti obalo za ljudi ne pa da se gradi in zasuva zalive , cesto med izolo in koprom narediti kot je v nacrtu,daljse cistilne naprave,ohranjat solstvo,da ni studentje odhajali studirat v tujino 1
okoli trga popestriti za mladino, , staro jedro mora biti ohranjeno 1
omejenost prostora, prevec koncentrirano v obalnem pasu, umazan del industrije v zaledju (zaradi turizma) 1
onesnazenost morja in oklja 1
onesnazenost, premalo sol, manjka univerza 1
osiromaseno gospodarstvo ne da se investirati v nadaljni razvoj prevelike dajatve tudi v spjih 1
otroke mimas kam peljati,premalo je urjenih igrisc,premalo p. in zelenic 1
ozivitev gospodarstvaboljsi standard 1
paderna trgovine, gostilne, cene avtobusnega prevoza; koper prometna ureditev 1
park. previsoke cene stanovanj, ki mladim druzinam onemogocajo nakup. 1
parki, ki so premali 1
parki, zelenice, avtocesta, 1
parking 1
pes poti, industrijske tovarne preblizu prebivalcem, javna razsvetljava 1
plinifikacija in razvoj luke 1
plinifikacija,onesnazevanje iplasa,proti gradnji plinskega terminala 1
po vasi nocejo asvaltirat cesto kanalizacije 1
pocasen razvoj,ni kanalizacije,vodovoda ponekod 1
podobni problemi kot drugod v sloveniji,cene previsoke v primerjavi z drugimi kraji v sloveniji ,place enake,velika brez poselnost 1
policija bi morala bolj nadzorovat, kaj se dogaja v kopru in okolici in bi tudi morala kaj konkretnega uredit 1
pomanjkanje delovnih mest,pojavljanje kriminala zaradi nezaposlovanja 1
pomanjkanje kompetentnih ljudi,financnih sredstev in investitorjev 1
pomanjkanje stanovanj, posebno za mlade druzine, stanovanja za locene ( razvezane ), zaposlovanje mladih 1
pomanjkanje vizije in idej 1
pomanjkanje zaposlitev 1
pomanjkovanje sportnih in kulturnih objektov 1
pomankanje denarja 1
pomankanje univrze,gledalisca,urejenost kanalizacije,dnevni casopis 1
pomankljiva cistoca, slaba uprava, igrisca so neurejena in premalo jih je 1
ponoci rezejo gume 1
pospesevati gradnjo univerz,ceste 1
postavitev vodovoda, kanalizacija, avtobusne zveze,smetisce 1
potrebna je hitrejsa obnova starega dela mesta, ker razpada 1
potrebno je vlagat v razvoj fakultet,da ni potrebno studirat v ljubljano 1
povezava ceste zeleznice, smo okrnjeni od maticne drzave 1
povezava pes poti,kolesarske poti,koper zaledje 1
predraga voda, avtobus, premalo delovnih mest, premalo zabave za mlade, na Markovcu prevecc problemov z drogo in alkoholom. Parkirni prostori v Kopru. 1
prehod ya invalide in poti 1
premajhna navezanost na kraj 1
premajhno stevilo parkov 1
premalo delavnih mest, 1
premalo delovnih mest 2
premalo izobrazenih ljudi, vse je v Ljubljani 1
premalo kulturnih prireditev, parkiranje avtov 1
premalo moznosti za zaposlitev 1
premalo parkov,neurejen park za pralnico,premalo igrisc,ni plavalnega bazena,nezaposelnost,premalo razvit sport,ni mladinskih domov,ne dovolijo odpirat slascicarn 1
premalo pozornosti na sportne dejavnosti (urejenost telovadnicgracisce), premalo javnih druzenj, premalo moznosti za srecanja mladih, 1
premalo prostora,razvijamo gospodarstvo ki ne odi v naso regijo,lahko zamerimo centru da sploh ne ve da imamo morje 1
premalo razvita obala 1
premalo se zanimajo za sport, 1
premalo soldov 1
premalo sportnih objektov za solstvo 1
premalo stanovanj 1
premalo stanovanj in predraga stanovanja 1
premalo stanovanj za mlade in mlade druzine 1
premalo zelenih povrsin,razvoj starega mestnega jedra,premalo industrije,nezaposlenost,razvoj in delovanje kulturnih organizacij 1
prenaseljenost,onesnazenost zaliva zaradi odpadkovLama,Iplas,Komunala 1
prenasicenost z osebnimi vozili 1
preslaba cestna povezava z ostalim delom slovenije(avtocesta) glede na potrebo koprske obcine 1
pretirana usmerjenost v razvoj luke, premalo v dr. panoge(turizem), probl. izdajanja obratovalnih dovoljenj do pozne ure, ljudem, ki so v centru to ne ustreza, zaradi hrupa gostov v gostin. lokalih oz. pred lokali 1
prevec mamil med mladino, drzava ne podpira kulturnih in sportnih prireditev, stanovanjska problematika 1
prevec privatnikov,domacini ostajajo brez dela 1
prevec razdrobljena obcina 1
prevec v industrijoLuka.Del turizma je odpadel,saj je sel v druge roke(Ankaran,DebeliRtic).To bi se dalo izkoristit za turizem.To podrocje je zanemarjenoni kam na kopanjeprenos cest na druga podrocja.Lukanegat.posledicesipki tovor,premogonesna 1
prevelikabrezposelnost,obcinski problemifinancna staliscaprevec obremenjujejo ljudi , do prve avtobusne postaje mora hoditi 20 min. 1
prevelike razlike pri pokojninah 1
preveliko sirjenje Luke Koper (v smislu ekologije) 1
prevozna sredstva, komunalne storitve(neprijeten vonj po Semedelski cesti), premalo posluha uradnikov na uradnih mestih (obcina) do krajanov 1
primanjkovnaje denarja v krajevnih skupnostih za vse ideje 1
problem Skocjanskega zatoka,morali bi ga urediti 1
problem Sportne dvorane in Skocjanskega zatoka 1
problem gospodarstva 1
problem je dobiti sluzbo 1
problem je ta, da zelijo razdeliti koprsko obcino 1
problem je v prostoru za siritev industrije,razen luke koper 1
problem je zaradi marine za komunalne porabe, dograditev cistilne naprave(na semedelski cesti se zmeraj fekalne vode spuscajo v Badasevico), problem parkirnih prostorov, projektiranje naselij za leto 2000 in naprej, problem sirjenja luke, 1
problem luke Koper,potrebna je boljsa urbanisticna ureditev 1
problem populacije starega mestnega jedra, urbanizem na splosno, javni promet, ekologija, varstvo naravne dediscine, kultura, socioloske teme 1
problem prometa in 1
problem skocjanskega zatoka 1
problem sporta premalo vlaganja ni denarja za sport 1
problem stanovanj, 1
problem za razvoj so cestne povezave do obale in na obali. 1
problem zaposlitve 1
problematicen promet, cene so vecje na obali kot v lj 1
problemi droge 1
promet 1
promet, ko bo avtocesta tle bojo vsi ljubljancani in ostali tu med vikendi, ekologijazaradi luke, 1
prometna komunikacija, predvsem v poletnih dneh manjkajo mladinski centri (igrisca)v ks crni kal 1
prometna ureditev na kraljevi ulici je zelo slaba, v eni uri je pretok vozil 692, omejitev hitrosti ne uposteva nihce, veliko prometnih nesrec 1
prometne povezave z zaledjem ceste, zeleznice, , 1
prometne ureditve 1
prometne zveze so slabe 1
prometni rezim 1
prometni rezim, zeleznica, industrija, zaposlovanje, pravilno izobrazevanje v smislu potrebnega kadra 1
prostorska omejenost 1
prostorska stiska v solah, cesta skozi skofije(sploh pa v sezoni), vste pri zdravniku, premalo zdravnikov 1
prostorski razvoj, siritev luke, zascita skocijanskega zatoka,zahteve po centralizaciji drzave in manjsanju vpliva uspesne obcine, visoka cena vode, 1
rAZVOJ TURIZMA, RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA, NEPRAVILNOST OMEJEVANJA SKOCJANSKEGA ZALIVA, NEUREJENOST OBALE 1
ravbarija 2
razdelitev obcine, da bi imeli vse blizje 1
razna gradnjaovira razgled,obcani nimamo pravice da bi se pritozili, 1
razsiritev ceste, urediti mejne prehode s Hrvasko 1
razsiritev luke,avtocesta do izole,ureditev skocijanskega zaliva,a prometa,delavnic,otroskih dvorisc,parkov, vec kolesarskih prog in sprehajalnih poti,ureditev kopalisc 1
razvoj Luke(nenadzirano)ter plinski terminal, lokali v naselju naj imajo krajsi obratovalni cas 1
razvoj lukeprevec se siri,prevec onesnazuje;obcina mora ostati enotna;kanalizacija 1
resevanje brezposelnosti, dati prednost domacinom.stanovanja za reveze vedno vec je podnajemnikov, z), zmanjsati cene hrane, oblek in STANOVANJE. 1
resiti problem brezposelnosti 1
rusitev delovnih mest tovarn, bilo bi primerno narediti tunel v zusterni za novo avtocestoz materialom narediti polotok, poljane bolj turisticno izkoristiti, graditi tovarne, rusiti trgovine, bare 1
s tem se aktivno ne ukvarja, je le seznanjena preko javnih obcil 1
se ne more spomniti 2
semedelska cesta C kanalizacija 1
sirjenje LUKE KOPER,SKOCJANSKI ZATOK NAJ SE OHRANI 1
sirjenje koprske luke, domacinov je vedno manj, priseljencev pa vedno vec. 1
skocjanski zaliv turizem gospodarstvo 1
skocjanski zatokpopravitev 1
skoda je , da ne skrbijo za razvoj industrije, tovarn ki so bile prej, in da dajejo poudarek trgovinam.avtomobilsja ind, promet okoli kopra in v mestu, pocasen razvoj solstva, probl. kmetijstva, rajsi uvazajo tuje izdelke, kot da bi delali kmetje 1
slab vodovod, predrago zivljenje, premalo sportnih dejavnosti za mlade 1
slaba avtobusna povezava 1
slaba cestna povezanost, premalo srednjih, predvsem pa visjih in visokih sol, premalo organizirane zabave 1
slaba infrastrukturazelezniska,cestna 1
slabe ceste do zaselkov.ni vode kanalizacija,odpSira see prevec lokalov in so odprti pozno v nochrup,razgrajanje,omogociti gradbena dovoljenja 1
slabo oskrbljeni s prevozom,osvetljavo ,cesto,itd. 1
slabo urejen nauticni turizem in plaza,nidovolj komunalnih privezov za colne,premalo poslovnih prostorovcenejsihslabo za drobno gospodarstvo,prevec trgovine, vsi zivotarijo 1
slbe ceste ,premalo kult.predstav 1
sol je premalo, urbanisticna ureditev je nasplosno slaba, zascita obale 1
solstva, problem solanja izven domacega kraja 1
solstvo(nadaljnega solanja ni), brezposelnostgospod pravi, da ce bi se turizem uposteval tako kot se mora, bi se resilo veliko st. brezposelnih 1
solstvouniverza, ustanova za narkomane 1
sportni objekti 1
stanovanja 1
stanovanja za mlade ljudi, ureditev vodovodnega problema (placilo vode), plinska napeljava, mestno ogrevanje 1
stanovanjski prob., sluzbe, kriminal 1
stanovanjski problem,zamasitev skocijanski zaliv,luka koper cesta koperiopla,razsiritev gradnje 1
stanovanjski problemi 2
stanovanjski,zaposlovanje,solstvo 1
toncity,, vodarina 1
tovarne gredo v stecaj in delavci nimajo dela,ni stanovanjne mores ga dobiti ce ga ne kupis ,ni pa denarja 1
treba je zasut koprski zatok,urbanistika je neurejena 1
trenuten problem je s celinonotranjost drzave, ceste, zeleznica in tudi povezanost z bliznjimi drzavami 1
turizem 1
turizem ali luka, nemogoce je razviti obe 1
turizem je zelo zapostavljen,sportni centri in razna igrisca manjkajo,problem kopalisc 1
turizem se ne more razviti,zaradi starejsih obcanov, ki vecinoma prebivajo v starem delu kopra; promet; ; vec kulturnih srecanj in prostorov za mladino 1
turizem, solstvouniverza 1
ugrezanje bonifike 1
uh! je polno problemov tam v kopru... Na splosno je pomanjklivo urejeno:avtobusno povezavo, ceste 1
univerza 1
univerza gledalisce sportkos.klub evropskega nivoja , dvig splosne boolnisnice izola na vsaj trtje mesto v sloveniji 1
ureditev glavne ceste, zaposlovanje delavcev 1
ureditev kanalizacije, 1
ureditev okolja,obrobja mest.grde barake v okolici naselj ob prihodu v koper 1
ureditev skocjanskega zatoka 1
urediti plaze, odnosi med policisti in civilisti boljsi, problem nezapos. 1
urejenost cest, plocnikov, na vaseh, kanalizacije 1
urejenost kanalizacije, cest, odpadkov, oddaljenost izobrazevanja 1
urejenost smetisc in kanalizacije na podezelju 1
uskladiti razvoj luke z zavarovanjem okolice; premalo razvito podezelje; slaba cestna povezava s podezeljem; slab avtobusni prevoz 1
ustanovitev obalne umiverze,ekoloska problematika, gospodarski razvoj, ozivljanje samega mestnega jedra, skrb za mladino, ostarele, invlide, narkomane, kulturni razvoj mesta oz. obcine 1
v kp obcini bi morali imeti vec fakultet, ker nekateri bodoci studentje ne morejo studirati v lj ali mb 1
vascanka meni da ne vidi denarja od obcine 1
vec centrov,alternativ za mlade 1
vec dela za mladino 1
vec delovnih mest, ker je veliko ljudi brezposelnih 1
vec igrisc (UREJENIH), prostorov za mladino, za zabavo mladine, omejitev prometa v centru, vec mest za rekreacijo, odprtje univerze v kopru 1
vec ukvarjanja s sportom(vlaganje) ne pa s politiko,ni redumenjati sistem,prenizke penzije in place glede na cene,ljubljana se ne zanima za koper in obalo 1
vec upostevati naseljaceste 1
vecja brezposelnost 1
vecji poudarek na turizem problem onesnazenja 1
velika nezaposlenost 1
velika nezaposlenost, cestne povezave, neucinkovitost obcinskih funkcionarjev 1
velika prenaseljenost,prevec gradnje 1
visoki stroski 1
vodovod, cesta do hise 1
vse postaja vedno bolj betonsko 1
vsiljujejo jim vodo, ceprav so si jo s svojimi sredstvi ze priskrbeli. Kanalizacija ne sme pokvariti naselja in je predraga neugodna vez z sosedi. 1
z razvojem luke se bo razvila prostitucija in narkomanija 1
za gospo je najvecji problem brezposelnost 1
zanemarjen organiziran razvoj mladinskih dejavnosti, primankovanje kulturnih dogodkov 1
zaposlenost 1
zaposlitev 1
zaposlitev mladih, prometne povezave z nasimiu kraji 1
zaposlitev, solstvo(OS), zdravstvo sepa (zavarovanje upokojencev) 1
zaposlitev, tezki popgoji za zivljenje in za dober standard, pomanjkanje zemljisca 1
zaposlitve, zapiranje trgovin 1
zaposlovanje in razvoj industrije ,odpiranje novih delovnih mest 1
zaposlovanje je problem sedanjosti kakor tudi prihodnosti 1
zaposlovanje nova delovna mesta,stanovanja,turizem 1
zaposlovanje, razvoj podjetja, pomanjkanje javnih kulturnih prireditev 1
zapuscena garaza na markovcu je zbiralisce mladih z drogami, gospa priporoca da bi obcina podprla obnovo garaze za stanovalce ali uredila prostore v dom za mladino, premalo je igrisc,ob pespoteh ni klopi za starejse da bi se odpocili 1
zbirati denar in ocistiti obalo,pas od sv. katarine do debelega rtica,ni prostora za otrokeali pa je vse za placat, lahko bi uredili kopalisca 1
zdi se mi v redu 1
zdravstvo bi moralo biti brezplacno 1
zeleznicapovzroca hrup (visoke vibracije, zaziga vse) 1
zeli da ostane sedanja obcina koper 1
zelja po razdekitvi koprske obcine na vec manjsih obcin, narascanje kriminala in odvisnikov od mamil med mladoletniki. Problem izbora mesta, ki bo v naslednjem tisocletju sluzil kot odlagalisce odpadkov 1
zemljisce(pomanjkanje), ,odpret bo treba fakulteto 1
zgresene investicijenpr.tomcity , premalo se posvecajo turizmu,premalo muzejov 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648

A1_1 a) prvi odgovor A. Bivanje, navezanost Al. Ali lahko navedete kakšnega od pomembnih problemov v nadaljnjem razvoju koprske občine. Anketarji pozor! Prostora je veliko, zato napišite DOSLEDNO VSE kar povedo, vzemite si čas!

a) prvi odgovor

Value 23670 Frequency
101 4
111 5
121 1
200 44
201 28
202 11
204 1
206 5
210 1
223 1
224 3
997 5
998 120
999 38
Sysmiss 573
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 573 101 999 684.554 393.795

Valid range from 101 to 999

A1_2 b) drugi odgovor A. Bivanje, navezanost Al. Ali lahko navedete kakšnega od pomembnih problemov v nadaljnjem razvoju koprske občine. Anketarji pozor! Prostora je veliko, zato napišite DOSLEDNO VSE kar povedo, vzemite si čas!

b) drugi odgovor

Value 24669 Frequency
101 3
111 2
120 1
121 1
133 1
200 19
201 9
202 5
204 3
206 5
207 1
208 2
212 1
214 1
215 1
221 1
224 1
225 1
Sysmiss 782
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 782 101 225 191.276 32.607

Valid range from 101 to 225

A1_3 c) tretji odgovor A. Bivanje, navezanost Al. Ali lahko navedete kakšnega od pomembnih problemov v nadaljnjem razvoju koprske občine. Anketarji pozor! Prostora je veliko, zato napišite DOSLEDNO VSE kar povedo, vzemite si čas!

c) tretji odgovor

Value 25668 Frequency
120 1
123 1
127 1
200 6
201 4
202 1
203 2
213 1
214 1
Sysmiss 822
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 822 120 214 189.389 30.7

Valid range from 120 to 214

A1_4 d) četrti odgovor A. Bivanje, navezanost Al. Ali lahko navedete kakšnega od pomembnih problemov v nadaljnjem razvoju koprske občine. Anketarji pozor! Prostora je veliko, zato napišite DOSLEDNO VSE kar povedo, vzemite si čas!

d) četrti odgovor

Value 26667 Frequency
111 2
200 5
201 1
202 1
206 2
222 1
Sysmiss 828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 828 111 222 188.25 36.614

Valid range from 111 to 222

A1_5 e) peti odgovor A. Bivanje, navezanost Al. Ali lahko navedete kakšnega od pomembnih problemov v nadaljnjem razvoju koprske občine. Anketarji pozor! Prostora je veliko, zato napišite DOSLEDNO VSE kar povedo, vzemite si čas!

e) peti odgovor

Value 27666 Frequency
101 1
220 1
Sysmiss 838
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 838 101 220 160.5 84.146

Valid range from 101 to 220

A1_6 f) šesti odgovor A. Bivanje, navezanost Al. Ali lahko navedete kakšnega od pomembnih problemov v nadaljnjem razvoju koprske občine. Anketarji pozor! Prostora je veliko, zato napišite DOSLEDNO VSE kar povedo, vzemite si čas!

f) šesti odgovor

Value 28665 Frequency
200 1
201 1
Sysmiss 838
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 838 200 201 200.5 0.707

Valid range from 200 to 201

A1_7 g) sedmi odgovor A. Bivanje, navezanost Al. Ali lahko navedete kakšnega od pomembnih problemov v nadaljnjem razvoju koprske občine. Anketarji pozor! Prostora je veliko, zato napišite DOSLEDNO VSE kar povedo, vzemite si čas!

g) sedmi odgovor

Value 29664 Frequency
0 0
Sysmiss 840
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 840

Valid range from -999 to 999

A1_8 h) osmi odgovor A. Bivanje, navezanost Al. Ali lahko navedete kakšnega od pomembnih problemov v nadaljnjem razvoju koprske občine. Anketarji pozor! Prostora je veliko, zato napišite DOSLEDNO VSE kar povedo, vzemite si čas!

h) osmi odgovor

Value 30663 Frequency
0 0
Sysmiss 840
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 840

Valid range from -999 to 999

A1ST_ODG število navedb pri prvem odprtem vprašanju - problemi v nadaljnjem razvoju koprske občine

A1ST_ODG. Število odgovorov

Value 31662 Frequency
0 167
1 49
2 8
9 nič narobe / ne ve 43
-1 še ni kodirano 573
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 573

Valid range from 0 to 9

A2A svoboda posameznika A2. Ljudje se razlikujemo med seboj glede na to, kakšen pomen pripisujemo posameznim vrednotam. Kako pomembno pa je za vas naslednje?

a) svoboda posameznika

Value 32661 Frequency
1 zelo pomembno 605
2 pomembno 216
3 malo pomembno 11
4 nepomembno 5
98 b.o. 1
99 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

Valid range from 1 to 99

A2B trdnost družine A2. Ljudje se razlikujemo med seboj glede na to, kakšen pomen pripisujemo posameznim vrednotam. Kako pomembno pa je za vas naslednje?

b) trdnost družine

Value 33660 Frequency
1 zelo pomembno 646
2 pomembno 180
3 malo pomembno 9
4 nepomembno 2
98 b.o. 1
99 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

Valid range from 1 to 99

A2C krajevna ukoreninjenost A2. Ljudje se razlikujemo med seboj glede na to, kakšen pomen pripisujemo posameznim vrednotam. Kako pomembno pa je za vas naslednje?

c) krajevna ukoreninjenost

Value 34659 Frequency
1 zelo pomembno 198
2 pomembno 419
3 malo pomembno 169
4 nepomembno 44
98 b.o. 3
99 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

Valid range from 1 to 99

A2D narodna pripadnost A2. Ljudje se razlikujemo med seboj glede na to, kakšen pomen pripisujemo posameznim vrednotam. Kako pomembno pa je za vas naslednje?

d) narodna pripadnost

Value 35658 Frequency
1 zelo pomembno 234
2 pomembno 306
3 malo pomembno 170
4 nepomembno 121
98 b.o. 1
99 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

Valid range from 1 to 99

A2E svetovljanska odprtost A2. Ljudje se razlikujemo med seboj glede na to, kakšen pomen pripisujemo posameznim vrednotam. Kako pomembno pa je za vas naslednje?

e) svetovljanska odprtost

Value 36657 Frequency
1 zelo pomembno 300
2 pomembno 429
3 malo pomembno 73
4 nepomembno 24
98 b.o. 1
99 ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

Valid range from 1 to 99

A3 A3 Ali že od rojstva živite v Koprski občini ali ste se priselili?

A3. Ali že od rojstva živite v Koprski običini ali ste se priselili?

Value 37656 Frequency
1 od rojstva ------ A5 386
2 se je priselil Katerega leta? (vpiši) 19.... 454
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

Valid range from 1 to 2

A3A Katerega leta?

A3A. Katerega leta?

Value 38655 Frequency
45 1
46 1
47 1
48 1
49 3
50 6
51 3
52 1
53 4
54 5
55 21
56 16
57 13
58 14
59 13
60 18
61 11
62 11
63 13
64 19
65 14
66 8
67 9
68 10
69 11
70 19
71 14
72 12
73 10
74 7
75 11
76 10
77 7
78 9
79 11
80 14
81 8
82 6
83 7
84 6
85 3
86 6
87 2
88 6
89 2
90 6
91 3
92 1
93 7
94 3
96 4
97 3
99 preskok (a3=1) 386
0 brez odgovora 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 30 45 99 83.325 17.147

Valid range from 45 to 99

A4 A4 Od kod ste se priselili?

A4. (če se je priselil) Od kod ste se priselili?

Value 39654 Frequency
1 iz sosednjih občin. Izolske in Piranske 46
2 iz drugih krajev Primorske 105
3 iz drugih krajev Slovenije 143
4 iz Italije 6
5 iz Hrvaške Istre 49
6 iz drugih krajev bivše Jugoslavije 99
7 drugo 5
9 preskok (a3=1) 386
99 ne ve/se ne spomni 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

Valid range from 1 to 99

A4A

Value 40653 Frequency
(HRVASKA) 1
(HRVASKA/ZAGORJE) 2
(dalmacija) 1
(hrastovlje) 1
(hrvaska) 1
(iz dalmacije) 1
(plavje koper) 1
(postojna) 1
Afrika 1
Francija 2
Koroška Slovenija 1
Švica 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14

A5A svoj kraj A5. Ali se čutite navezani ali nenavezani na...

a) svoj kraj

Value 41652 Frequency
1 močno navezan 407
2 navezan 321
3 malo navezan 65
4 nisem navezan 46
99 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 1

Valid range from 1 to 4

A5B svojo občino A5. Ali se čutite navezani ali nenavezani na...

b) svojo občino

Value 42651 Frequency
1 močno navezan 284
2 navezan 413
3 malo navezan 95
4 nisem navezan 43
98 1
99 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

Valid range from 1 to 99

A5C slovensko Istro (obalno regijo) A5. Ali se čutite navezani ali nenavezani na...

c) Slovensko Istro ("Obalno regijo")

Value 43650 Frequency
1 močno navezan 307
2 navezan 392
3 malo navezan 81
4 nisem navezan 49
98 1
99 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

Valid range from 1 to 99

A5D Slovenijo kot celoto A5. Ali se čutite navezani ali nenavezani na...

d) Slovenijo kot celoto

Value 44649 Frequency
1 močno navezan 302
2 navezan 431
3 malo navezan 70
4 nisem navezan 29
98 2
99 ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

Valid range from 1 to 99

A5E srednjeevropske in bližnje države A5. Ali se čutite navezani ali nenavezani na...

e) srednjeevropske in bližnje države

Value 45648 Frequency
1 močno navezan 54
2 navezan 305
3 malo navezan 301
4 nisem navezan 154
98 8
99 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

Valid range from 1 to 99

A5F Evropo kot celoto A5. Ali se čutite navezani ali nenavezani na...

f) Evropo kot cetoto

Value 46647 Frequency
1 močno navezan 58
2 navezan 323
3 malo navezan 280
4 nisem navezan 151
98 2
99 ne vem 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

Valid range from 1 to 99

A5G svet kot celoto A5. Ali se čutite navezani ali nenavezani na...

g) svet kot celoto

Value 47646 Frequency
1 močno navezan 81
2 navezan 315
3 malo navezan 234
4 nisem navezan 166
98 4
99 ne vem 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

Valid range from 1 to 99

A6 Najbolj navezan na...

Value 48645 Frequency
0 2
1 3
2 1
9 3
A 82
B 24
C 41
D 27
E 2
F 3
G 6
a 349
b 62
c 110
d 99
e 1
f 8
g 16
x 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

A6_ST Na katerega od zgoraj navedenih območij pa se čutite najbolj navezani?

A6_ST. Na katerega od zgoraj navedenih območij pa se čutite najbolj navezani?

Value 49644 Frequency
1 svoj kraj 434
2 svojo občino 87
3 slovensko Istro (obalno regijo) 151
4 Slovenijo kot celoto 126
5 srednjeevropske in bližnje države 3
6 Evropo kot celoto 11
7 svet kot celoto 22
8 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 6

Valid range from 1 to 7

A7 A7 Ali ste že kdaj razmišljali, da bi živeli nekaj časa zunaj Slovenije?

A7. Ali ste že kdaj razmišljali, da bi živeli nekaj časa zunaj Slovenije?

Value 50643 Frequency
1 da 266
2 ne ------ A9 574
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 0

Valid range from 1 to 2

A8A

Value 51642 Frequency
0 34
99 68
AMSTERDAM 1
BENETKE 1
FLORIDA 1
Frankfurt 1
GRAY 1
KLANJEC 1
KOLASIN 1
KOPER 1
Kalifornija 1
LA 1
LAIPZIG 1
LONDON 2
London 1
Los angeles 1
MELBOURN 1
MEXICO CITY 1
MILANO 5
MUNCHEN 1
Melbourne 1
Milano 1
NEW YORK 1
NURBERG 1
ONTARIO 1
PARIZ 2
PRAGA 1
Paris 1
RIM 1
SAH 1
SAN FRANCISKO 1
SARDINIJA 1
SICILIJA 1
SIDNEY 1
ST. BRIEC 1
Salzburg 1
Sirmione 1
TORONTO 2
TRST 2
Udine 1
VALENTON 1
ZAGREB 1
ZAKINKOS 1
Zrenj 1
amsterdam 3
augsburg 1
azurna obala 1
barcelona 3
benetke 1
beograd 1
bergen 1
bern 1
bihac 1
celovec 1
chiasso 1
dublin 1
dunaj 4
go:teborg 1
hanover 1
kairo 1
kalifornia 1
kalifornija 1
kanarski otoki 1
katerokoli 1
kragujevac 1
liverpool 1
london 10
los angeles 4
lugano 1
madrid 1
malfakon 1
marseilles 1
melbourne 2
miami 2
milano 4
new york 3
ni doloceno 1
okolica trsta 1
palermo 1
paris 2
pariz 1
pariz 7
perth 1
porec 1
rim 3
rusko selo 1
salzburg 1
san francisco 2
seatle 1
shandong 1
sidney 6
sidney, 1
singapur 1
spittal 1
stuttgart 1
surdulica 1
sydney 1
torino 2
toronto 2
trst 5
udine 1
vancouver 3
vancuver 1
verona 1
vseeno 1
xegar 1
zadar 1
zurich 1
zurigo 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266