Mediana Multimedija - maj 2002: Dnevno spremljanje tiskanih medijev, televizije in uporabe interneta

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MM025
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MM025_V1
Glavni avtor(ji):
  • Vodopivec, Katja
Izdelal datoteko podatkov:
IRM Mediana (Ljubljana; 2002)

Finančna podpora:

IRM Mediana

Serija:
  • BGP/Mediana Branost, Gledanost, Poslusanost

    Multimedijska raziskava, ki se je izvajala med letoma 1992 in 2001. Namen raziskave je definirati slovensko medijsko strategijo in pridobiti sliko seznanjenosti z medijsko podobo v Sloveniji.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

branje tiskanih medijev, spremljanje televizije, uporaba interneta

Ključne besede ELSST:
INTERNET, MNOŽIČNI MEDIJI, GLEDANJE TELEVIZIJE, BRALCI ČASOPISA, BRANJE, KINO

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede


Povzetek:

Podatki o branosti tiska, podatki o gledanju TV, podatki o uporabi interneta. Naključno izbrani prebivalci v gospodinjstvih s telefonskim priključkom po vsej Sloveniji, stari od 15 do 75 let. Telefonsko anketiranje s pomočjo računalnika (CATI), standardizirani vprašalniki. Spremljali smo: prebiranje dnevnikov, tednikov in mesečnikov, spremljanje televizije, uporaba interneta, obiskovanje kina, demografski podatki.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. maj 2002 - 31. maj 2002
Čas izdelave: 2002
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Področje Slovenije razdeljeno na 7 enako velikih regij.

Enota za analizo:

Naključno izbrana oseba v gospodinjstvu, stara od 15 do 75 let.

Populacija:

Prebivalci RS v starosti od 15 do 75 let.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

IRM Mediana

Tip vzorca:

Dvostopenjsko naključno vzorčenje. V prvem koraku oblikujemo 6 telefonskih regij oz. 12 statističnih regij, podatke je posredoval statistični urad RS. Nato v drugem koraku znotraj posamezne regije naključno izberemo posamezno osebo.

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju - telefonska anketa.

Uteževanje:

Uteževanje zaradi boljšega prileganja podatkov populacijskim vrednostim, uteževanje za spol, starost, regijo.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MM025 - Mediana Multimedija - maj 2002 : Dnevno spremljanje tiskanih medijev, televizije in uporabe interneta. [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 536
  • število enot: 2381

Spremenljivke

ID

id id ankete

Vrednost 13 Frekvenca
1 7
2 14
3 12
568 1
572 1
573 1
582 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 582

T_START

t_start začetek ankete (sistemski zapis)

Vrednost 22 Frekvenca
1 1020691615 1
2 1020691967 1
3 1020692098 1
2097 1022695621 1
2098 1022695695 1
2099 1022696357 1
2100 1022696403 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2100

T_STOP

t_stop konec ankete (sistemski zapis)

Vrednost 31 Frekvenca
1 1020692127 1
2 1020692444 1
3 1020692445 1
2097 1022695240 1
2098 1022695329 1
2099 1022695864 1
2100 1022696156 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2100

ID

id id ankete

Vrednost 1536 Frekvenca
1 7
2 14
3 12
568 1
572 1
573 1
582 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 582

T_START

t_start začetek ankete (sistemski zapis)

Vrednost 2535 Frekvenca
1 1020691615 1
2 1020691967 1
3 1020692098 1
2097 1022695621 1
2098 1022695695 1
2099 1022696357 1
2100 1022696403 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2100

T_STOP

t_stop konec ankete (sistemski zapis)

Vrednost 3534 Frekvenca
1 1020692127 1
2 1020692444 1
3 1020692445 1
2097 1022695240 1
2098 1022695329 1
2099 1022695864 1
2100 1022696156 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2100

T_DAY

t_day dan anketiranja

Vrednost 4533 Frekvenca
1 92
6 91
7 92
8 92
9 91
10 92
11 92
12 91
13 92
14 91
15 92
16 91
17 92
18 92
19 92
20 92
21 90
22 93
23 92
24 92
25 91
26 92
27 91
29 92
30 89
31 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

T_MONTH

t_month mesec anketiranja

Vrednost 5532 Frekvenca
5 2289
6 92

Vrednosti spremenljivk od 5 do 6

T_YEAR

t_year leto anketiranja

Vrednost 6531 Frekvenca
2002 2381

Vrednosti spremenljivk od 999 do 2002

T_HOUR

t_hour ura anketiranja

Vrednost 7530 Frekvenca
14 11
15 395
16 689
17 453
18 484
19 311
20 38

Vrednosti spremenljivk od 14 do 20

T_MIN

t_min minuta anketiranja

Vrednost 8529 Frekvenca
0 47
1 36
2 31
56 46
57 36
58 40
59 44

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

T_DIFFS

t_diffs trajanje ankete

Vrednost 9528 Frekvenca
103 1
123 1
124 1
1624 1
1725 1
1784 1
2120 1

Vrednosti spremenljivk od 103 do 2120

TPREG

tpreg statistična regija

Vrednost 10527 Frekvenca
1 105
2 258
3 54
4 332
5 53
6 131
7 258
8 389
9 387
10 78
11 180
12 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

TP_AC

tp_ac telefonska regija (omrežna)

Vrednost 11526 Frekvenca
1 412
2 421
3 387
4 381
5 391
7 389

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

TP_POSTA

tp_posta poštna številka

Vrednost 12525 Frekvenca
1000 206
1211 3
1215 12
9262 2
9263 1
9264 2
9265 1

Vrednosti spremenljivk od 999 do 9265

SPOL

spol spol

Vrednost 13524 Frekvenca
1 759
2 1622

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

LROJ

lroj letnica rojstva

Vrednost 14523 Frekvenca
27 61
28 44
29 39
84 48
85 43
86 40
87 40

Vrednosti spremenljivk od 27 do 87

REKLA1

rekla1 Katera TV reklama se vam je v zadnjih 7 dneh najbolj vtisnila v spomin?

Vrednost 15522 Frekvenca
1 ni odgovora 1533
2 Maximus turbo 1
3 Simobil 1
4 Čokolino 1
313 Zavarovalnica Triglav 1
314 Zavarovalnica Triglav 2
315 Zdravje 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 312

REKLAM1

reklam1 Katera TV reklama Vam je bila v zadnjem tednu najbolj všeč?

Vrednost 16521 Frekvenca
1 ni odgovora 1789
2 za dišavo za WC 1
3 športne igre 1
4 3X3 1
242 Zavarovalnica Triglav 1
243 Zavarovalnica Triglav - žoga, razbita šipa 1
244 Zavarovalnica Triglav 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 241

REKLAM2

reklam2 Katere druge TV reklame so vam bile v zadnjem tednu še všeč?

Vrednost 17520 Frekvenca
1 ni odgovora 2153
2 za avto Xara 1
3 A banka 1
4 Abtronic 1
106 zdrava prehrana 1
107 za filme 1
108 zavarovalnica 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 105

PLAK1

plak1 Ali ste v zadnjem tednu opazili kakšen obcestni plakat?

Vrednost 18519 Frekvenca
1 ni odgovora 1570
2 A banka 1
3 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1
4 Čuki 1
305 Zavarovalnica Triglav 1
306 Yello 1
307 Živila 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 304

DVOM1_1 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_1 Golf

Vrednost 19518 Frekvenca
100 izbere 11
0 ne izbere 2370

Vrednosti spremenljivk od 0 do 100

DVOM1_2 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_2 Grif

Vrednost 20517 Frekvenca
101 izbere 14
0 ne izbere 2367

Vrednosti spremenljivk od 0 do 101

DVOM1_3 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_3 Moj dom

Vrednost 21516 Frekvenca
102 izbere 129
0 ne izbere 2252

Vrednosti spremenljivk od 0 do 102

DVOM1_4 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_4 Naš Dom

Vrednost 22515 Frekvenca
103 izbere 107
0 ne izbere 2274

Vrednosti spremenljivk od 0 do 103

DVOM1_5 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_5 Val

Vrednost 23514 Frekvenca
104 izbere 16
0 ne izbere 2365

Vrednosti spremenljivk od 0 do 104

DVOM1_6 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_6 Vrtnar

Vrednost 24513 Frekvenca
105 izbere 75
0 ne izbere 2306

Vrednosti spremenljivk od 0 do 105

DVOM1_7 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_7 Zajec Dolgouhec

Vrednost 25512 Frekvenca
106 izbere 3
0 ne izbere 2378

Vrednosti spremenljivk od 0 do 106

DVOM1_8 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_8 nobenega

Vrednost 26511 Frekvenca
98 izbere 2056
0 ne izbere 325

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

DVOM1_9 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_9 drugo

Vrednost 27510 Frekvenca
99 izbere 10
0 ne izbere 2371

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

DVOM1_DR dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_dr opis_drugo

Vrednost 28509 Frekvenca
1 ni odgovora 2371
2 American photo 1
3 Atelje 1
4 Didakta 1
5 Ekran 1
6 Ikar 1
7 Mag 1
8 Naš vrt 1
9 Nedelo 1
10 reklame 1
11 Srce in ožilje 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

MES1_1 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_1 Albert

Vrednost 29508 Frekvenca
38 izbere 14
0 ne izbere 2367

Vrednosti spremenljivk od 0 do 38

MES1_2 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_2 Ambient

Vrednost 30507 Frekvenca
39 izbere 26
0 ne izbere 2355

Vrednosti spremenljivk od 0 do 39

MES1_3 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_3 Aura

Vrednost 31506 Frekvenca
40 izbere 28
0 ne izbere 2353

Vrednosti spremenljivk od 0 do 40

MES1_4 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_4 Naš dom

Vrednost 32505 Frekvenca
41 izbere 20
0 ne izbere 2361

Vrednosti spremenljivk od 0 do 41

MES1_5 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_5 Avto+sport

Vrednost 33504 Frekvenca
43 izbere 17
0 ne izbere 2364

Vrednosti spremenljivk od 0 do 43

MES1_6 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_6 Avto Fokus

Vrednost 34503 Frekvenca
44 izbere 8
0 ne izbere 2373

Vrednosti spremenljivk od 0 do 44

MES1_7 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_7 Ciciban

Vrednost 35502 Frekvenca
45 izbere 49
0 ne izbere 2332

Vrednosti spremenljivk od 0 do 45

MES1_8 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_8 Cicido

Vrednost 36501 Frekvenca
46 izbere 29
0 ne izbere 2352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 46

MES1_9 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_9 Connect

Vrednost 37500 Frekvenca
47 izbere 7
0 ne izbere 2374

Vrednosti spremenljivk od 0 do 47

MES1_10 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_10 Cool

Vrednost 38499 Frekvenca
48 izbere 42
0 ne izbere 2339

Vrednosti spremenljivk od 0 do 48

MES1_11 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_11 Cosmopolitan

Vrednost 39498 Frekvenca
49 izbere 171
0 ne izbere 2210

Vrednosti spremenljivk od 0 do 49

MES1_12 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_12

Vrednost 40497 Frekvenca
50 izbere 0
0 ne izbere 2381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 50

MES1_13 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_13 Delničar (brezplačni mesečnik)

Vrednost 41496 Frekvenca
51 izbere 643
0 ne izbere 1738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 51

MES1_14 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_14 Dober tek

Vrednost 42495 Frekvenca
52 izbere 22
0 ne izbere 2359

Vrednosti spremenljivk od 0 do 52

MES1_15 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_15 Frka

Vrednost 43494 Frekvenca
53 izbere 88
0 ne izbere 2293

Vrednosti spremenljivk od 0 do 53

MES1_16 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_16 Gea

Vrednost 44493 Frekvenca
54 izbere 129
0 ne izbere 2252

Vrednosti spremenljivk od 0 do 54

MES1_17 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_17 Glamur

Vrednost 45492 Frekvenca
55 izbere 66
0 ne izbere 2315

Vrednosti spremenljivk od 0 do 55

MES1_18 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_18 Grand prix

Vrednost 46491 Frekvenca
56 izbere 4
0 ne izbere 2377

Vrednosti spremenljivk od 0 do 56

MES1_19 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_19 Joker

Vrednost 47490 Frekvenca
58 izbere 29
0 ne izbere 2352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 58

MES1_20 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_20 Kmetovalec

Vrednost 48489 Frekvenca
59 izbere 9
0 ne izbere 2372

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

MES1_21 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_21 Lord

Vrednost 49488 Frekvenca
60 izbere 18
0 ne izbere 2363

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

MES1_22 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_22 Marketing magazin

Vrednost 50487 Frekvenca
61 izbere 2
0 ne izbere 2379

Vrednosti spremenljivk od 0 do 61

MES1_23 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_23 Mars

Vrednost 51486 Frekvenca
62 izbere 18
0 ne izbere 2363

Vrednosti spremenljivk od 0 do 62

MES1_24 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_24 Mens Health

Vrednost 52485 Frekvenca
63 izbere 47
0 ne izbere 2334

Vrednosti spremenljivk od 0 do 63

MES1_25 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_25 Modna Jana

Vrednost 53484 Frekvenca
64 izbere 80
0 ne izbere 2301

Vrednosti spremenljivk od 0 do 64

MES1_26 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_26

Vrednost 54483 Frekvenca
65 izbere 0
0 ne izbere 2381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 65

MES1_27 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_27 Moj Mikro

Vrednost 55482 Frekvenca
66 izbere 16
0 ne izbere 2365

Vrednosti spremenljivk od 0 do 66

MES1_28 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_28 Moj malček

Vrednost 56481 Frekvenca
67 izbere 42
0 ne izbere 2339

Vrednosti spremenljivk od 0 do 67

MES1_29 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_29 Moj mali svet

Vrednost 57480 Frekvenca
68 izbere 41
0 ne izbere 2340

Vrednosti spremenljivk od 0 do 68

MES1_30 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_30 Moj otrok

Vrednost 58479 Frekvenca
69 izbere 37
0 ne izbere 2344

Vrednosti spremenljivk od 0 do 69

MES1_31 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_31 Monitor

Vrednost 59478 Frekvenca
70 izbere 26
0 ne izbere 2355

Vrednosti spremenljivk od 0 do 70

MES1_32 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_32 Manager

Vrednost 60477 Frekvenca
71 izbere 20
0 ne izbere 2361

Vrednosti spremenljivk od 0 do 71

MES1_33 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_33 Motorevija (revija članov AMZS)

Vrednost 61476 Frekvenca
72 izbere 116
0 ne izbere 2265

Vrednosti spremenljivk od 0 do 72

MES1_34 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_34 Obrtnik

Vrednost 62475 Frekvenca
73 izbere 61
0 ne izbere 2320

Vrednosti spremenljivk od 0 do 73

MES1_35 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_35 Ognjišče

Vrednost 63474 Frekvenca
74 izbere 178
0 ne izbere 2203

Vrednosti spremenljivk od 0 do 74

MES1_36 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_36 Otrok in družina

Vrednost 64473 Frekvenca
75 izbere 64
0 ne izbere 2317

Vrednosti spremenljivk od 0 do 75

MES1_37 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_37 PC&mediji

Vrednost 65472 Frekvenca
76 izbere 17
0 ne izbere 2364

Vrednosti spremenljivk od 0 do 76

MES1_38 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_38 PC Gamer

Vrednost 66471 Frekvenca
77 izbere 20
0 ne izbere 2361

Vrednosti spremenljivk od 0 do 77

MES1_39 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_39 Pepita

Vrednost 67470 Frekvenca
78 izbere 37
0 ne izbere 2344

Vrednosti spremenljivk od 0 do 78

MES1_40 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_40 Pet zvezdic

Vrednost 68469 Frekvenca
79 izbere 8
0 ne izbere 2373

Vrednosti spremenljivk od 0 do 79

MES1_41 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_41 Pil

Vrednost 69468 Frekvenca
80 izbere 32
0 ne izbere 2349

Vrednosti spremenljivk od 0 do 80

MES1_42 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_42 Playboy

Vrednost 70467 Frekvenca
81 izbere 34
0 ne izbere 2347

Vrednosti spremenljivk od 0 do 81

MES1_43 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_43 Podjetnik

Vrednost 71466 Frekvenca
82 izbere 20
0 ne izbere 2361

Vrednosti spremenljivk od 0 do 82

MES1_44 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_44 Obramba

Vrednost 72465 Frekvenca
83 izbere 23
0 ne izbere 2358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 83

MES1_45 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_45 Revija o konjih

Vrednost 73464 Frekvenca
84 izbere 11
0 ne izbere 2370

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

MES1_46 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_46 Smrklja

Vrednost 74463 Frekvenca
85 izbere 131
0 ne izbere 2250

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

MES1_47 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_47 Splet

Vrednost 75462 Frekvenca
86 izbere 1
0 ne izbere 2380

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

MES1_48 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_48 Šport

Vrednost 76461 Frekvenca
88 izbere 0
0 ne izbere 2372
87 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 88

MES1_49 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_49 Software Power

Vrednost 77460 Frekvenca
88 izbere 8
0 ne izbere 2373

Vrednosti spremenljivk od 0 do 88

MES1_50 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_50 Vip

Vrednost 78459 Frekvenca
89 izbere 10
0 ne izbere 2371

Vrednosti spremenljivk od 0 do 89

MES1_51 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_51 Viva

Vrednost 79458 Frekvenca
90 izbere 137
0 ne izbere 2244

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

MES1_52 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_52 Vzajemnost

Vrednost 80457 Frekvenca
91 izbere 186
0 ne izbere 2195

Vrednosti spremenljivk od 0 do 91

MES1_53 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_53 Zdravje

Vrednost 81456 Frekvenca
92 izbere 147
0 ne izbere 2234

Vrednosti spremenljivk od 0 do 92

MES1_54 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_54 Življenje in tehnika

Vrednost 82455 Frekvenca
93 izbere 69
0 ne izbere 2312

Vrednosti spremenljivk od 0 do 93

MES1_55 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_55 Naša žena

Vrednost 83454 Frekvenca
94 izbere 155
0 ne izbere 2226

Vrednosti spremenljivk od 0 do 94

MES1_56 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_56 Radar

Vrednost 84453 Frekvenca
23 izbere 24
0 ne izbere 2357

Vrednosti spremenljivk od 0 do 23

MES1_57 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_57 Glas gospodarstva

Vrednost 85452 Frekvenca
300 izbere 12
0 ne izbere 2369

Vrednosti spremenljivk od 0 do 300

MES1_58 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_58 Eva

Vrednost 86451 Frekvenca
301 izbere 85
0 ne izbere 2296

Vrednosti spremenljivk od 0 do 301

MES1_59 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_59 Mama

Vrednost 87450 Frekvenca
302 izbere 35
0 ne izbere 2346

Vrednosti spremenljivk od 0 do 302

MES1_60 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_60 PC Magazin

Vrednost 88449 Frekvenca
303 izbere 10
0 ne izbere 2371

Vrednosti spremenljivk od 0 do 303

MES1_61 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_61 Rože in Vrt

Vrednost 89448 Frekvenca
304 izbere 66
0 ne izbere 2315

Vrednosti spremenljivk od 0 do 304

MES1_62 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_62

Vrednost 90447 Frekvenca
305 izbere 0
0 ne izbere 2381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 305

MES1_63 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_63

Vrednost 91446 Frekvenca
306 izbere 0
0 ne izbere 2381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 306

MES1_64 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_64

Vrednost 92445 Frekvenca
307 izbere 0
0 ne izbere 2381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 307

MES1_65 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_65

Vrednost 93444 Frekvenca
308 izbere 0
0 ne izbere 2381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 308

MES1_66 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_66 nobenega

Vrednost 94443 Frekvenca
98 izbere 828
0 ne izbere 1553

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

MES1_67 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_67 drugo

Vrednost 95442 Frekvenca
99 izbere 99
0 ne izbere 2282

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

MES1_DR mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_dr opis_drugo

Vrednost 96441 Frekvenca
1 ni odgovora 2282
2 Šport mladih 1
3 Študent 1
4 Alpinistični razgledi 1
75 Zmajček 1
76 Za vrt 1
77 Zmajček 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 74

I4D1_1 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_1 Anja

Vrednost 97440 Frekvenca
30 izbere 262
0 ne izbere 2119

Vrednosti spremenljivk od 0 do 30

I4D1_2 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_2 Kapital

Vrednost 98439 Frekvenca
31 izbere 50
0 ne izbere 2331

Vrednosti spremenljivk od 0 do 31

I4D1_3 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_3 Kih

Vrednost 99438 Frekvenca
32 izbere 79
0 ne izbere 2302

Vrednosti spremenljivk od 0 do 32

I4D1_4 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_4 Premiera

Vrednost 100437 Frekvenca
34 izbere 35
0 ne izbere 2346

Vrednosti spremenljivk od 0 do 34

I4D1_5 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_5 Razvedrilo

Vrednost 101436 Frekvenca
36 izbere 133
0 ne izbere 2248

Vrednosti spremenljivk od 0 do 36

I4D1_6 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_6 Salomonov ugankar

Vrednost 102435 Frekvenca
37 izbere 155
0 ne izbere 2226

Vrednosti spremenljivk od 0 do 37

I4D1_7 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_7 Avto magazin

Vrednost 103434 Frekvenca
350 izbere 88
0 ne izbere 2293

Vrednosti spremenljivk od 0 do 350

I4D1_8 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_8 Nova

Vrednost 104433 Frekvenca
351 izbere 92
0 ne izbere 2289

Vrednosti spremenljivk od 0 do 351

I4D1_9 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_9

Vrednost 105432 Frekvenca
0 ne izbere 2381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

I4D1_10 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_10

Vrednost 106431 Frekvenca
0 ne izbere 2381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

I4D1_11 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_11

Vrednost 107430 Frekvenca
0 ne izbere 2381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

I4D1_12 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_12

Vrednost 108429 Frekvenca
0 ne izbere 2381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

I4D1_13 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_13 nobenega

Vrednost 109428 Frekvenca
98 izbere 1673
0 ne izbere 708

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

I4D1_14 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_14 drugo

Vrednost 110427 Frekvenca
99 izbere 11
0 ne izbere 2370

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

I4D1_DR i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_dr opis_drugo

Vrednost 111426 Frekvenca
1 ni odgovora 2370
2 Čvek 4
3 Cool 1
4 Čvek v križankah 1
5 Lady križanke 1
6 Lady križanke 1
7 Slikovne križanke 1
8 Sobota 1
9 Svobodna misel 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

TEDN1_1 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_1 7 Dni (bivši 7D)

Vrednost 112425 Frekvenca
7 izbere 75
0 ne izbere 2306

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

TEDN1_2 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_2 Dolenjski list

Vrednost 113424 Frekvenca
8 izbere 131
0 ne izbere 2250

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

TEDN1_3 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_3 Družina

Vrednost 114423 Frekvenca
9 izbere 141
0 ne izbere 2240

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

TEDN1_4 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_4 Glas gospodarstva

Vrednost 115422 Frekvenca
10 izbere 7
0 ne izbere 2374

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

TEDN1_5 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_5 Gorenjski glas

Vrednost 116421 Frekvenca
11 izbere 139
0 ne izbere 2242

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11

TEDN1_6 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_6 Hopla

Vrednost 117420 Frekvenca
12 izbere 132
0 ne izbere 2249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

TEDN1_7 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_7 Jana

Vrednost 118419 Frekvenca
13 izbere 458
0 ne izbere 1923

Vrednosti spremenljivk od 0 do 13

TEDN1_8 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_8 Kmečki glas

Vrednost 119418 Frekvenca
14 izbere 103
0 ne izbere 2278

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14

TEDN1_9 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_9 Lady

Vrednost 120417 Frekvenca
15 izbere 424
0 ne izbere 1957

Vrednosti spremenljivk od 0 do 15

TEDN1_10 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_10 Mag

Vrednost 121416 Frekvenca
16 izbere 116
0 ne izbere 2265

Vrednosti spremenljivk od 0 do 16

TEDN1_11 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_11 Naš čas

Vrednost 122415 Frekvenca
17 izbere 26
0 ne izbere 2355

Vrednosti spremenljivk od 0 do 17

TEDN1_12 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_12 Nedelo

Vrednost 123414 Frekvenca
18 izbere 269
0 ne izbere 2112

Vrednosti spremenljivk od 0 do 18

TEDN1_13 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_13 Novi tednik

Vrednost 124413 Frekvenca
19 izbere 64
0 ne izbere 2317

Vrednosti spremenljivk od 0 do 19

TEDN1_14 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_14 Pil plus

Vrednost 125412 Frekvenca
20 izbere 19
0 ne izbere 2362

Vrednosti spremenljivk od 0 do 20

TEDN1_15 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_15 Primorske novice

Vrednost 126411 Frekvenca
21 izbere 189
0 ne izbere 2192

Vrednosti spremenljivk od 0 do 21

TEDN1_16 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_16 Profesionalna prodaja

Vrednost 127410 Frekvenca
0 ne izbere 2381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

TEDN1_17 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_17 Salomonov oglasnik

Vrednost 128409 Frekvenca
24 izbere 123
0 ne izbere 2258

Vrednosti spremenljivk od 0 do 24

TEDN1_18 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_18 Sava glas

Vrednost 129408 Frekvenca
25 izbere 5
0 ne izbere 2376

Vrednosti spremenljivk od 0 do 25

TEDN1_19 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_19

Vrednost 130407 Frekvenca
0 ne izbere 2381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

TEDN1_20 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_20 Stop

Vrednost 131406 Frekvenca
27 izbere 136
0 ne izbere 2245

Vrednosti spremenljivk od 0 do 27

TEDN1_21 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_21 Vestnik Murska Sobota

Vrednost 132405 Frekvenca
29 izbere 54
0 ne izbere 2327

Vrednosti spremenljivk od 0 do 29

TEDN1_22 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_22 Mladina

Vrednost 133404 Frekvenca
201 izbere 201
0 ne izbere 2180

Vrednosti spremenljivk od 0 do 201

TEDN1_23 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_23 Nedeljski dnevnik

Vrednost 134403 Frekvenca
202 izbere 730
0 ne izbere 1651

Vrednosti spremenljivk od 0 do 202

TEDN1_24 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_24 Demokracija

Vrednost 135402 Frekvenca
203 izbere 38
0 ne izbere 2343

Vrednosti spremenljivk od 0 do 203

TEDN1_25 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_25 Antena

Vrednost 136401 Frekvenca
204 izbere 45
0 ne izbere 2336

Vrednosti spremenljivk od 0 do 204

TEDN1_26 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_26 Gospodarski vestnik

Vrednost 137400 Frekvenca
205 izbere 32
0 ne izbere 2349

Vrednosti spremenljivk od 0 do 205

TEDN1_27 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_27

Vrednost 138399 Frekvenca
0 ne izbere 2381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

TEDN1_28 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_28

Vrednost 139398 Frekvenca
0 ne izbere 2381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

TEDN1_29 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_29

Vrednost 140397 Frekvenca
0 ne izbere 2381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

TEDN1_30 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_30

Vrednost 141396 Frekvenca
0 ne izbere 2381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

TEDN1_31 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_31

Vrednost 142395 Frekvenca
0 ne izbere 2381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

TEDN1_32 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_32 nobenega

Vrednost 143394 Frekvenca
98 izbere 508
0 ne izbere 1873

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

TEDN1_33 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_33 drugo

Vrednost 144393 Frekvenca
99 izbere 49
0 ne izbere 2332

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

TEDN1_DR tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_dr opis_drugo

Vrednost 145392 Frekvenca
1 ni odgovora 2332
2 Šentjurčan 1
3 Celjan 1
4 Celjski tednik 1
27 Sobota 1
28 Svobodna misel 1
29 Vzajemnost 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 29

DNEV1_1 dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_1 Delo

Vrednost 146391 Frekvenca
1 izbere 622
0 ne izbere 1759

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

DNEV1_2 dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_2 Dnevnik

Vrednost 147390 Frekvenca
2 izbere 368
0 ne izbere 2013

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

DNEV1_3 dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_3 Ekipa

Vrednost 148389 Frekvenca
3 izbere 88
0 ne izbere 2293

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

DNEV1_4 dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_4 Finance

Vrednost 149388 Frekvenca
4 izbere 79
0 ne izbere 2302

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

DNEV1_5 dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_5 Slovenske Novice

Vrednost 150387 Frekvenca
5 izbere 754
0 ne izbere 1627

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

DNEV1_6 dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_6 Večer

Vrednost 151386 Frekvenca
6 izbere 278
0 ne izbere 2103

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

DNEV1_7 dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_7 nobenega

Vrednost 152385 Frekvenca
98 izbere 687
0 ne izbere 1694

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

DNEV1_8 dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_8 drugo

Vrednost 153384 Frekvenca
99 izbere 3
0 ne izbere 2378

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

DNEV1_DR dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_dr opis_drugo

Vrednost 154383 Frekvenca
1 ni odgovora 2378
2 Gorenjski glas 1
3 Primorske novice 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

PRILC1_1 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_1 Delo in Dom

Vrednost 155382 Frekvenca
110 izbere 675
0 ne izbere 1706

Vrednosti spremenljivk od 0 do 110

PRILC1_2 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_2 Ona

Vrednost 156381 Frekvenca
111 izbere 868
0 ne izbere 1513

Vrednosti spremenljivk od 0 do 111

PRILC1_3 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_3 Pilot

Vrednost 157380 Frekvenca
112 izbere 596
0 ne izbere 1785

Vrednosti spremenljivk od 0 do 112

PRILC1_4 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_4 Sobotna priloga

Vrednost 158379 Frekvenca
113 izbere 500
0 ne izbere 1881

Vrednosti spremenljivk od 0 do 113

PRILC1_5 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_5 TV Večer

Vrednost 159378 Frekvenca
115 izbere 145
0 ne izbere 2236

Vrednosti spremenljivk od 0 do 115

PRILC1_6 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_6 Vikend magazin

Vrednost 160377 Frekvenca
116 izbere 688
0 ne izbere 1693

Vrednosti spremenljivk od 0 do 116

PRILC1_7 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_7 Polet

Vrednost 161376 Frekvenca
117 izbere 424
0 ne izbere 1957

Vrednosti spremenljivk od 0 do 117

PRILC1_8 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_8 nobene od prilog dnevnikov

Vrednost 162375 Frekvenca
98 izbere 816
0 ne izbere 1565

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

PRILC1_9 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_9 drugo

Vrednost 163374 Frekvenca
99 izbere 7
0 ne izbere 2374

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

PRILC1_D prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_d opis_drugo

Vrednost 164373 Frekvenca
1 ni odgovora 2374
2 Živa 2
3 Moj kvadrat 1
4 Orbita 1
5 Raziskovalec 1
6 Zelena pika 1
7 Zelena pika 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

PRILT1_1 prilt1 Katere od naštetih PRILOG TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH.

prilt1_1 Gremo

Vrednost 165372 Frekvenca
120 izbere 21
0 ne izbere 2360

Vrednosti spremenljivk od 0 do 120

PRILT1_2 prilt1 Katere od naštetih PRILOG TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH.

prilt1_2 Non Stop

Vrednost 166371 Frekvenca
121 izbere 6
0 ne izbere 2375

Vrednosti spremenljivk od 0 do 121

PRILT1_3 prilt1 Katere od naštetih PRILOG TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH.

prilt1_3 Orbita

Vrednost 167370 Frekvenca
122 izbere 148
0 ne izbere 2233

Vrednosti spremenljivk od 0 do 122

PRILT1_4 prilt1 Katere od naštetih PRILOG TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH.

prilt1_4 Spletka

Vrednost 168369 Frekvenca
123 izbere 48
0 ne izbere 2333

Vrednosti spremenljivk od 0 do 123

PRILT1_5 prilt1 Katere od naštetih PRILOG TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH.

prilt1_5 Telekomunikacije

Vrednost 169368 Frekvenca
124 izbere 16
0 ne izbere 2365

Vrednosti spremenljivk od 0 do 124

PRILT1_6 prilt1 Katere od naštetih PRILOG TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH.

prilt1_6 nobene od prilog tednikov

Vrednost 170367 Frekvenca
98 izbere 2163
0 ne izbere 218

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

PRILT1_7 prilt1 Katere od naštetih PRILOG TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH.

prilt1_7 drugo

Vrednost 171366 Frekvenca
99 izbere 3
0 ne izbere 2378

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

PRILT1_D prilt1 Katere od naštetih PRILOG TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH.

prilt1_d opis_drugo

Vrednost 172365 Frekvenca
1 ni odgovora 2378
2 Novi tednik 1
3 Utrip 1
4 Znanost 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

DVOM2_1 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_1 Golf

Vrednost 173364 Frekvenca
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 1
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 5
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 314
" " 2056

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DVOM2_2 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_2 Grif

Vrednost 174363 Frekvenca
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 3
3 3 izvode 2
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 6
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 311
" " 2056

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DVOM2_3 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_3 Moj dom

Vrednost 175362 Frekvenca
1 1 izvod 15
2 2 izvoda 21
3 3 izvode 17
4 4 izvode 6
5 5 izvodov 3
6 6 izvodov 63
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 3
0 b. o. 197
" " 2056

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DVOM2_4 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_4 Naš Dom

Vrednost 176361 Frekvenca
1 1 izvod 10
2 2 izvoda 17
3 3 izvode 13
4 4 izvode 7
5 5 izvodov 2
6 6 izvodov 56
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 2
0 b. o. 218
" " 2056

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DVOM2_5 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_5 Val

Vrednost 177360 Frekvenca
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 3
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 10
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 309
" " 2056

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DVOM2_6 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_6 Vrtnar

Vrednost 178359 Frekvenca
1 1 izvod 14
2 2 izvoda 14
3 3 izvode 12
4 4 izvode 4
5 5 izvodov 2
6 6 izvodov 27
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 251
" " 2056

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DVOM2_7 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_7 Zajec Dolgouhec

Vrednost 179358 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 2
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 322
" " 2056

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DVOM2_8 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_8 nobenega

Vrednost 180357 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 325
" " 2056

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DVOM2_9 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_9 drugo

Vrednost 181356 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 2
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 8
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 315
" " 2056

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_1 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_1 Albert

Vrednost 182355 Frekvenca
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 2
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 5
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1540
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_2 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_2 Ambient

Vrednost 183354 Frekvenca
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 3
3 3 izvode 1
4 4 izvode 4
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 3
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 11
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1528
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_3 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_3 Aura

Vrednost 184353 Frekvenca
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 2
4 4 izvode 4
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 14
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1525
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_4 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_4 Avto&AvtoFoto Market

Vrednost 185352 Frekvenca
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 5
3 3 izvode 2
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 9
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1533
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_5 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_5 Avto+sport

Vrednost 186351 Frekvenca
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 1
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 3
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 2
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 4
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1536
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_6 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_6 Avto Fokus

Vrednost 187350 Frekvenca
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 2
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 4
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1545
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_7 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_7 Ciciban

Vrednost 188349 Frekvenca
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 2
4 4 izvode 2
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 36
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1505
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_8 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_8 Cicido

Vrednost 189348 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 3
3 3 izvode 1
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 23
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1524
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_9 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_9 Connect

Vrednost 190347 Frekvenca
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 1
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 0
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1546
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_10 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_10 Cool

Vrednost 191346 Frekvenca
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 4
3 3 izvode 7
4 4 izvode 5
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 4
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 2
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 3
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 12
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1511
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_11 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_11 Cosmopolitan

Vrednost 192345 Frekvenca
1 1 izvod 18
2 2 izvoda 20
3 3 izvode 26
4 4 izvode 21
5 5 izvodov 13
6 6 izvodov 14
7 7 izvodov 2
8 8 izvodov 3
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 5
11 11 izvodov 3
12 12 izvodov 44
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1383
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_12 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_12

Vrednost 193344 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 0
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1553
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_13 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_13 Delničar (brezplačni mesečnik)

Vrednost 194343 Frekvenca
1 1 izvod 5
2 2 izvoda 12
3 3 izvode 10
4 4 izvode 10
5 5 izvodov 9
6 6 izvodov 29
7 7 izvodov 9
8 8 izvodov 9
9 9 izvodov 11
10 10 izvodov 18
11 11 izvodov 4
12 12 izvodov 505
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 4
0 b. o. 918
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_14 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_14 Dober tek

Vrednost 195342 Frekvenca
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 1
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 2
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 13
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1531
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_15 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_15 Frka

Vrednost 196341 Frekvenca
1 1 izvod 5
2 2 izvoda 6
3 3 izvode 13
4 4 izvode 5
5 5 izvodov 5
6 6 izvodov 11
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 3
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 2
12 12 izvodov 35
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1465
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_16 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_16 Gea

Vrednost 197340 Frekvenca
1 1 izvod 4
2 2 izvoda 8
3 3 izvode 8
4 4 izvode 11
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 3
7 7 izvodov 6
8 8 izvodov 2
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 3
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 79
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1427
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_17 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_17 Glamur

Vrednost 198339 Frekvenca
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 8
3 3 izvode 9
4 4 izvode 11
5 5 izvodov 6
6 6 izvodov 4
7 7 izvodov 2
8 8 izvodov 2
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 2
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 15
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1489
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_18 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_18 Grand prix

Vrednost 199338 Frekvenca
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 1
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1549
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_19 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_19 Joker

Vrednost 200337 Frekvenca
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 2
4 4 izvode 2
5 5 izvodov 3
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 3
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 11
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1525
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_20 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_20 Kmetovalec

Vrednost 201336 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 8
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1544
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_21 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_21 Lord

Vrednost 202335 Frekvenca
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 3
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 4
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1536
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_22 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_22 Marketing magazin

Vrednost 203334 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 1
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1551
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_23 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_23 Mars

Vrednost 204333 Frekvenca
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 3
3 3 izvode 4
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 3
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 3
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1535
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_24 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_24 Mens Health

Vrednost 205332 Frekvenca
1 1 izvod 4
2 2 izvoda 6
3 3 izvode 6
4 4 izvode 6
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 3
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 18
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1506
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_25 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_25 Modna Jana

Vrednost 206331 Frekvenca
1 1 izvod 8
2 2 izvoda 12
3 3 izvode 12
4 4 izvode 5
5 5 izvodov 7
6 6 izvodov 7
7 7 izvodov 3
8 8 izvodov 2
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 3
12 12 izvodov 18
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1474
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_26 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_26

Vrednost 207330 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 0
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1553
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_27 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_27 Moj Mikro

Vrednost 208329 Frekvenca
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 2
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 7
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1537
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_28 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_28 Moj malček

Vrednost 209328 Frekvenca
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 4
3 3 izvode 5
4 4 izvode 3
5 5 izvodov 3
6 6 izvodov 6
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 2
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 16
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1511
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_29 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_29 Moj mali svet

Vrednost 210327 Frekvenca
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 1
4 4 izvode 2
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 29
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1512
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_30 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_30 Moj otrok

Vrednost 211326 Frekvenca
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 6
3 3 izvode 1
4 4 izvode 2
5 5 izvodov 3
6 6 izvodov 6
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 14
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1516
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_31 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_31 Monitor

Vrednost 212325 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 3
4 4 izvode 2
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 16
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1527
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_32 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_32 Manager

Vrednost 213324 Frekvenca
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 3
3 3 izvode 1
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 5
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 6
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1533
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_33 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_33 Motorevija (revija članov AMZS)

Vrednost 214323 Frekvenca
1 1 izvod 4
2 2 izvoda 3
3 3 izvode 4
4 4 izvode 3
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 5
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 3
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 90
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1439
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_34 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_34 Obrtnik

Vrednost 215322 Frekvenca
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 1
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 2
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 2
10 10 izvodov 2
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 51
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1493
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_35 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_35 Ognjišče

Vrednost 216321 Frekvenca
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 7
3 3 izvode 6
4 4 izvode 5
5 5 izvodov 2
6 6 izvodov 8
7 7 izvodov 3
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 3
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 133
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1382
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_36 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_36 Otrok in družina

Vrednost 217320 Frekvenca
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 3
3 3 izvode 6
4 4 izvode 3
5 5 izvodov 4
6 6 izvodov 4
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 3
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 36
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1490
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_37 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_37 PC&mediji

Vrednost 218319 Frekvenca
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 2
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 8
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1536
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_38 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_38 PC Gamer

Vrednost 219318 Frekvenca
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 2
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 11
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1533
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_39 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_39 Pepita

Vrednost 220317 Frekvenca
1 1 izvod 6
2 2 izvoda 7
3 3 izvode 2
4 4 izvode 5
5 5 izvodov 2
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 12
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1516
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_40 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_40 Pet zvezdic

Vrednost 221316 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 1
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 6
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1545
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_41 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_41 Pil

Vrednost 222315 Frekvenca
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 3
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 2
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 18
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1521
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_42 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_42 Playboy

Vrednost 223314 Frekvenca
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 7
3 3 izvode 6
4 4 izvode 3
5 5 izvodov 4
6 6 izvodov 3
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 6
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1519
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_43 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_43 Podjetnik

Vrednost 224313 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 5
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 4
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 7
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1533
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_44 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_44 Obramba

Vrednost 225312 Frekvenca
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 3
3 3 izvode 3
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 3
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 10
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1531
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_45 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_45 Revija o konjih

Vrednost 226311 Frekvenca
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 1
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 5
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1542
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_46 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_46 Smrklja

Vrednost 227310 Frekvenca
1 1 izvod 12
2 2 izvoda 7
3 3 izvode 17
4 4 izvode 7
5 5 izvodov 10
6 6 izvodov 10
7 7 izvodov 4
8 8 izvodov 2
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 8
11 11 izvodov 2
12 12 izvodov 51
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1423
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_47 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_47 Splet

Vrednost 228309 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 1
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1552
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_48 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_48 Šport

Vrednost 229308 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 7
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1544
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_49 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_49 Software Power

Vrednost 230307 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 2
4 4 izvode 2
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 2
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1545
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_50 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_50 Vip

Vrednost 231306 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 2
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 6
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1543
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_51 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_51 Viva

Vrednost 232305 Frekvenca
1 1 izvod 11
2 2 izvoda 15
3 3 izvode 13
4 4 izvode 17
5 5 izvodov 7
6 6 izvodov 17
7 7 izvodov 5
8 8 izvodov 2
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 2
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 43
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 2
0 b. o. 1417
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_52 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_52 Vzajemnost

Vrednost 233304 Frekvenca
1 1 izvod 4
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 5
4 4 izvode 3
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 7
7 7 izvodov 3
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 3
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 149
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1374
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_53 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_53 Zdravje

Vrednost 234303 Frekvenca
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 9
3 3 izvode 20
4 4 izvode 14
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 15
7 7 izvodov 4
8 8 izvodov 4
9 9 izvodov 2
10 10 izvodov 10
11 11 izvodov 3
12 12 izvodov 60
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1408
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_54 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_54 Življenje in tehnika

Vrednost 235302 Frekvenca
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 4
4 4 izvode 3
5 5 izvodov 5
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 2
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 47
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1484
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_55 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_55 Naša žena

Vrednost 236301 Frekvenca
1 1 izvod 4
2 2 izvoda 13
3 3 izvode 9
4 4 izvode 21
5 5 izvodov 5
6 6 izvodov 13
7 7 izvodov 5
8 8 izvodov 4
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 2
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 71
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 2
0 b. o. 1402
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_56 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_56 Radar

Vrednost 237300 Frekvenca
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 4
4 4 izvode 2
5 5 izvodov 3
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 9
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1530
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_57 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_57 Glas gospodarstva

Vrednost 238299 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 2
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 8
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1541
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_58 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_58 Eva

Vrednost 239298 Frekvenca
1 1 izvod 10
2 2 izvoda 9
3 3 izvode 15
4 4 izvode 7
5 5 izvodov 5
6 6 izvodov 7
7 7 izvodov 2
8 8 izvodov 2
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 2
12 12 izvodov 24
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1469
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_59 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_59 Mama

Vrednost 240297 Frekvenca
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 3
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 4
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 17
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 3
0 b. o. 1518
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_60 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_60 PC Magazin

Vrednost 241296 Frekvenca
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 0
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 2
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 2
0 b. o. 1543
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_61 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_61 Rože in Vrt

Vrednost 242295 Frekvenca
1 1 izvod 4
2 2 izvoda 11
3 3 izvode 11
4 4 izvode 12
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 5
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 2
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 17
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1488
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_62 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_62

Vrednost 243294 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 0
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1553
" " 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MES2_63 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_63

Vrednost 244293 Frekvenca
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 0
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1553
" " 828