Mediana Multimedija - maj 2002: Dnevno spremljanje tiskanih medijev, televizije in uporabe interneta

Basic Study Information

ADP - IDNo: MM025
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MM025_V1
Main author(s):
  • Vodopivec, Katja
Data file producer:
IRM Mediana (Ljubljana; 2002)

Funding agency:

IRM Mediana

Project number:

no information

Series:
  • BGP/Mediana Branost, Gledanost, Poslusanost

    Multimedijska raziskava, ki se je izvajala med letoma 1992 in 2001. Namen raziskave je definirati slovensko medijsko strategijo in pridobiti sliko seznanjenosti z medijsko podobo v Sloveniji.

Study Content

Keywords:

branje tiskanih medijev, spremljanje televizije, uporaba interneta

Keywords ELSST:
INTERNET, MNOŽIČNI MEDIJI, GLEDANJE TELEVIZIJE, BRALCI ČASOPISA, BRANJE, KINO

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede


Abstract:

Podatki o branosti tiska, podatki o gledanju TV, podatki o uporabi interneta. Naključno izbrani prebivalci v gospodinjstvih s telefonskim priključkom po vsej Sloveniji, stari od 15 do 75 let. Telefonsko anketiranje s pomočjo računalnika (CATI), standardizirani vprašalniki. Spremljali smo: prebiranje dnevnikov, tednikov in mesečnikov, spremljanje televizije, uporaba interneta, obiskovanje kina, demografski podatki.

Methodology


Collection date: 1. maj 2002 - 31. maj 2002
Date of production: 2002
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Področje Slovenije razdeljeno na 7 enako velikih regij.

Unit of analysis:

Naključno izbrana oseba v gospodinjstvu, stara od 15 do 75 let.

Universe:

Prebivalci RS v starosti od 15 do 75 let.

Excluded: no information
Data collected by:

IRM Mediana

Sampling procedure:

Dvostopenjsko naključno vzorčenje. V prvem koraku oblikujemo 6 telefonskih regij oz. 12 statističnih regij, podatke je posredoval statistični urad RS. Nato v drugem koraku znotraj posamezne regije naključno izberemo posamezno osebo.

Mode of data collection:

Osebni intervju - telefonska anketa.

Weighting:

Uteževanje zaradi boljšega prileganja podatkov populacijskim vrednostim, uteževanje za spol, starost, regijo.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MM025 - Mediana Multimedija - maj 2002 : Dnevno spremljanje tiskanih medijev, televizije in uporabe interneta. [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 536
  • number of units: 2381

Variable list

ID

id id ankete

Value 13 Frequency
1 7
2 14
3 12
568 1
572 1
573 1
582 1

Valid range from 1 to 582

T_START

t_start začetek ankete (sistemski zapis)

Value 22 Frequency
1 1020691615 1
2 1020691967 1
3 1020692098 1
2097 1022695621 1
2098 1022695695 1
2099 1022696357 1
2100 1022696403 1

Valid range from 1 to 2100

T_STOP

t_stop konec ankete (sistemski zapis)

Value 31 Frequency
1 1020692127 1
2 1020692444 1
3 1020692445 1
2097 1022695240 1
2098 1022695329 1
2099 1022695864 1
2100 1022696156 1

Valid range from 1 to 2100

ID

id id ankete

Value 1536 Frequency
1 7
2 14
3 12
568 1
572 1
573 1
582 1

Valid range from 1 to 582

T_START

t_start začetek ankete (sistemski zapis)

Value 2535 Frequency
1 1020691615 1
2 1020691967 1
3 1020692098 1
2097 1022695621 1
2098 1022695695 1
2099 1022696357 1
2100 1022696403 1

Valid range from 1 to 2100

T_STOP

t_stop konec ankete (sistemski zapis)

Value 3534 Frequency
1 1020692127 1
2 1020692444 1
3 1020692445 1
2097 1022695240 1
2098 1022695329 1
2099 1022695864 1
2100 1022696156 1

Valid range from 1 to 2100

T_DAY

t_day dan anketiranja

Value 4533 Frequency
1 92
6 91
7 92
8 92
9 91
10 92
11 92
12 91
13 92
14 91
15 92
16 91
17 92
18 92
19 92
20 92
21 90
22 93
23 92
24 92
25 91
26 92
27 91
29 92
30 89
31 92

Valid range from 1 to 31

T_MONTH

t_month mesec anketiranja

Value 5532 Frequency
5 2289
6 92

Valid range from 5 to 6

T_YEAR

t_year leto anketiranja

Value 6531 Frequency
2002 2381

Valid range from 999 to 2002

T_HOUR

t_hour ura anketiranja

Value 7530 Frequency
14 11
15 395
16 689
17 453
18 484
19 311
20 38

Valid range from 14 to 20

T_MIN

t_min minuta anketiranja

Value 8529 Frequency
0 47
1 36
2 31
56 46
57 36
58 40
59 44

Valid range from 0 to 59

T_DIFFS

t_diffs trajanje ankete

Value 9528 Frequency
103 1
123 1
124 1
1624 1
1725 1
1784 1
2120 1

Valid range from 103 to 2120

TPREG

tpreg statistična regija

Value 10527 Frequency
1 105
2 258
3 54
4 332
5 53
6 131
7 258
8 389
9 387
10 78
11 180
12 156

Valid range from 1 to 12

TP_AC

tp_ac telefonska regija (omrežna)

Value 11526 Frequency
1 412
2 421
3 387
4 381
5 391
7 389

Valid range from 1 to 7

TP_POSTA

tp_posta poštna številka

Value 12525 Frequency
1000 206
1211 3
1215 12
9262 2
9263 1
9264 2
9265 1

Valid range from 999 to 9265

SPOL

spol spol

Value 13524 Frequency
1 759
2 1622

Valid range from 1 to 2

LROJ

lroj letnica rojstva

Value 14523 Frequency
27 61
28 44
29 39
84 48
85 43
86 40
87 40

Valid range from 27 to 87

REKLA1

rekla1 Katera TV reklama se vam je v zadnjih 7 dneh najbolj vtisnila v spomin?

Value 15522 Frequency
1 ni odgovora 1533
2 Maximus turbo 1
3 Simobil 1
4 Čokolino 1
313 Zavarovalnica Triglav 1
314 Zavarovalnica Triglav 2
315 Zdravje 1

Valid range from 1 to 312

REKLAM1

reklam1 Katera TV reklama Vam je bila v zadnjem tednu najbolj všeč?

Value 16521 Frequency
1 ni odgovora 1789
2 za dišavo za WC 1
3 športne igre 1
4 3X3 1
242 Zavarovalnica Triglav 1
243 Zavarovalnica Triglav - žoga, razbita šipa 1
244 Zavarovalnica Triglav 1

Valid range from 1 to 241

REKLAM2

reklam2 Katere druge TV reklame so vam bile v zadnjem tednu še všeč?

Value 17520 Frequency
1 ni odgovora 2153
2 za avto Xara 1
3 A banka 1
4 Abtronic 1
106 zdrava prehrana 1
107 za filme 1
108 zavarovalnica 1

Valid range from 1 to 105

PLAK1

plak1 Ali ste v zadnjem tednu opazili kakšen obcestni plakat?

Value 18519 Frequency
1 ni odgovora 1570
2 A banka 1
3 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1
4 Čuki 1
305 Zavarovalnica Triglav 1
306 Yello 1
307 Živila 2

Valid range from 1 to 304

DVOM1_1 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_1 Golf

Value 19518 Frequency
100 izbere 11
0 ne izbere 2370

Valid range from 0 to 100

DVOM1_2 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_2 Grif

Value 20517 Frequency
101 izbere 14
0 ne izbere 2367

Valid range from 0 to 101

DVOM1_3 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_3 Moj dom

Value 21516 Frequency
102 izbere 129
0 ne izbere 2252

Valid range from 0 to 102

DVOM1_4 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_4 Naš Dom

Value 22515 Frequency
103 izbere 107
0 ne izbere 2274

Valid range from 0 to 103

DVOM1_5 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_5 Val

Value 23514 Frequency
104 izbere 16
0 ne izbere 2365

Valid range from 0 to 104

DVOM1_6 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_6 Vrtnar

Value 24513 Frequency
105 izbere 75
0 ne izbere 2306

Valid range from 0 to 105

DVOM1_7 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_7 Zajec Dolgouhec

Value 25512 Frequency
106 izbere 3
0 ne izbere 2378

Valid range from 0 to 106

DVOM1_8 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_8 nobenega

Value 26511 Frequency
98 izbere 2056
0 ne izbere 325

Valid range from 0 to 98

DVOM1_9 dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_9 drugo

Value 27510 Frequency
99 izbere 10
0 ne izbere 2371

Valid range from 0 to 99

DVOM1_DR dvom1 Katere od naštetih DVOMESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

dvom1_dr opis_drugo

Value 28509 Frequency
1 ni odgovora 2371
2 American photo 1
3 Atelje 1
4 Didakta 1
5 Ekran 1
6 Ikar 1
7 Mag 1
8 Naš vrt 1
9 Nedelo 1
10 reklame 1
11 Srce in ožilje 1

Valid range from 1 to 11

MES1_1 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_1 Albert

Value 29508 Frequency
38 izbere 14
0 ne izbere 2367

Valid range from 0 to 38

MES1_2 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_2 Ambient

Value 30507 Frequency
39 izbere 26
0 ne izbere 2355

Valid range from 0 to 39

MES1_3 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_3 Aura

Value 31506 Frequency
40 izbere 28
0 ne izbere 2353

Valid range from 0 to 40

MES1_4 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_4 Naš dom

Value 32505 Frequency
41 izbere 20
0 ne izbere 2361

Valid range from 0 to 41

MES1_5 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_5 Avto+sport

Value 33504 Frequency
43 izbere 17
0 ne izbere 2364

Valid range from 0 to 43

MES1_6 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_6 Avto Fokus

Value 34503 Frequency
44 izbere 8
0 ne izbere 2373

Valid range from 0 to 44

MES1_7 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_7 Ciciban

Value 35502 Frequency
45 izbere 49
0 ne izbere 2332

Valid range from 0 to 45

MES1_8 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_8 Cicido

Value 36501 Frequency
46 izbere 29
0 ne izbere 2352

Valid range from 0 to 46

MES1_9 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_9 Connect

Value 37500 Frequency
47 izbere 7
0 ne izbere 2374

Valid range from 0 to 47

MES1_10 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_10 Cool

Value 38499 Frequency
48 izbere 42
0 ne izbere 2339

Valid range from 0 to 48

MES1_11 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_11 Cosmopolitan

Value 39498 Frequency
49 izbere 171
0 ne izbere 2210

Valid range from 0 to 49

MES1_12 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_12

Value 40497 Frequency
50 izbere 0
0 ne izbere 2381

Valid range from 0 to 50

MES1_13 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_13 Delničar (brezplačni mesečnik)

Value 41496 Frequency
51 izbere 643
0 ne izbere 1738

Valid range from 0 to 51

MES1_14 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_14 Dober tek

Value 42495 Frequency
52 izbere 22
0 ne izbere 2359

Valid range from 0 to 52

MES1_15 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_15 Frka

Value 43494 Frequency
53 izbere 88
0 ne izbere 2293

Valid range from 0 to 53

MES1_16 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_16 Gea

Value 44493 Frequency
54 izbere 129
0 ne izbere 2252

Valid range from 0 to 54

MES1_17 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_17 Glamur

Value 45492 Frequency
55 izbere 66
0 ne izbere 2315

Valid range from 0 to 55

MES1_18 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_18 Grand prix

Value 46491 Frequency
56 izbere 4
0 ne izbere 2377

Valid range from 0 to 56

MES1_19 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_19 Joker

Value 47490 Frequency
58 izbere 29
0 ne izbere 2352

Valid range from 0 to 58

MES1_20 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_20 Kmetovalec

Value 48489 Frequency
59 izbere 9
0 ne izbere 2372

Valid range from 0 to 59

MES1_21 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_21 Lord

Value 49488 Frequency
60 izbere 18
0 ne izbere 2363

Valid range from 0 to 60

MES1_22 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_22 Marketing magazin

Value 50487 Frequency
61 izbere 2
0 ne izbere 2379

Valid range from 0 to 61

MES1_23 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_23 Mars

Value 51486 Frequency
62 izbere 18
0 ne izbere 2363

Valid range from 0 to 62

MES1_24 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_24 Mens Health

Value 52485 Frequency
63 izbere 47
0 ne izbere 2334

Valid range from 0 to 63

MES1_25 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_25 Modna Jana

Value 53484 Frequency
64 izbere 80
0 ne izbere 2301

Valid range from 0 to 64

MES1_26 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_26

Value 54483 Frequency
65 izbere 0
0 ne izbere 2381

Valid range from 0 to 65

MES1_27 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_27 Moj Mikro

Value 55482 Frequency
66 izbere 16
0 ne izbere 2365

Valid range from 0 to 66

MES1_28 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_28 Moj malček

Value 56481 Frequency
67 izbere 42
0 ne izbere 2339

Valid range from 0 to 67

MES1_29 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_29 Moj mali svet

Value 57480 Frequency
68 izbere 41
0 ne izbere 2340

Valid range from 0 to 68

MES1_30 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_30 Moj otrok

Value 58479 Frequency
69 izbere 37
0 ne izbere 2344

Valid range from 0 to 69

MES1_31 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_31 Monitor

Value 59478 Frequency
70 izbere 26
0 ne izbere 2355

Valid range from 0 to 70

MES1_32 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_32 Manager

Value 60477 Frequency
71 izbere 20
0 ne izbere 2361

Valid range from 0 to 71

MES1_33 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_33 Motorevija (revija članov AMZS)

Value 61476 Frequency
72 izbere 116
0 ne izbere 2265

Valid range from 0 to 72

MES1_34 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_34 Obrtnik

Value 62475 Frequency
73 izbere 61
0 ne izbere 2320

Valid range from 0 to 73

MES1_35 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_35 Ognjišče

Value 63474 Frequency
74 izbere 178
0 ne izbere 2203

Valid range from 0 to 74

MES1_36 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_36 Otrok in družina

Value 64473 Frequency
75 izbere 64
0 ne izbere 2317

Valid range from 0 to 75

MES1_37 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_37 PC&mediji

Value 65472 Frequency
76 izbere 17
0 ne izbere 2364

Valid range from 0 to 76

MES1_38 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_38 PC Gamer

Value 66471 Frequency
77 izbere 20
0 ne izbere 2361

Valid range from 0 to 77

MES1_39 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_39 Pepita

Value 67470 Frequency
78 izbere 37
0 ne izbere 2344

Valid range from 0 to 78

MES1_40 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_40 Pet zvezdic

Value 68469 Frequency
79 izbere 8
0 ne izbere 2373

Valid range from 0 to 79

MES1_41 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_41 Pil

Value 69468 Frequency
80 izbere 32
0 ne izbere 2349

Valid range from 0 to 80

MES1_42 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_42 Playboy

Value 70467 Frequency
81 izbere 34
0 ne izbere 2347

Valid range from 0 to 81

MES1_43 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_43 Podjetnik

Value 71466 Frequency
82 izbere 20
0 ne izbere 2361

Valid range from 0 to 82

MES1_44 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_44 Obramba

Value 72465 Frequency
83 izbere 23
0 ne izbere 2358

Valid range from 0 to 83

MES1_45 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_45 Revija o konjih

Value 73464 Frequency
84 izbere 11
0 ne izbere 2370

Valid range from 0 to 84

MES1_46 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_46 Smrklja

Value 74463 Frequency
85 izbere 131
0 ne izbere 2250

Valid range from 0 to 85

MES1_47 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_47 Splet

Value 75462 Frequency
86 izbere 1
0 ne izbere 2380

Valid range from 0 to 86

MES1_48 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_48 Šport

Value 76461 Frequency
88 izbere 0
0 ne izbere 2372
87 9

Valid range from 0 to 88

MES1_49 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_49 Software Power

Value 77460 Frequency
88 izbere 8
0 ne izbere 2373

Valid range from 0 to 88

MES1_50 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_50 Vip

Value 78459 Frequency
89 izbere 10
0 ne izbere 2371

Valid range from 0 to 89

MES1_51 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_51 Viva

Value 79458 Frequency
90 izbere 137
0 ne izbere 2244

Valid range from 0 to 90

MES1_52 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_52 Vzajemnost

Value 80457 Frequency
91 izbere 186
0 ne izbere 2195

Valid range from 0 to 91

MES1_53 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_53 Zdravje

Value 81456 Frequency
92 izbere 147
0 ne izbere 2234

Valid range from 0 to 92

MES1_54 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_54 Življenje in tehnika

Value 82455 Frequency
93 izbere 69
0 ne izbere 2312

Valid range from 0 to 93

MES1_55 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_55 Naša žena

Value 83454 Frequency
94 izbere 155
0 ne izbere 2226

Valid range from 0 to 94

MES1_56 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_56 Radar

Value 84453 Frequency
23 izbere 24
0 ne izbere 2357

Valid range from 0 to 23

MES1_57 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_57 Glas gospodarstva

Value 85452 Frequency
300 izbere 12
0 ne izbere 2369

Valid range from 0 to 300

MES1_58 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_58 Eva

Value 86451 Frequency
301 izbere 85
0 ne izbere 2296

Valid range from 0 to 301

MES1_59 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_59 Mama

Value 87450 Frequency
302 izbere 35
0 ne izbere 2346

Valid range from 0 to 302

MES1_60 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_60 PC Magazin

Value 88449 Frequency
303 izbere 10
0 ne izbere 2371

Valid range from 0 to 303

MES1_61 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_61 Rože in Vrt

Value 89448 Frequency
304 izbere 66
0 ne izbere 2315

Valid range from 0 to 304

MES1_62 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_62

Value 90447 Frequency
305 izbere 0
0 ne izbere 2381

Valid range from 0 to 305

MES1_63 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_63

Value 91446 Frequency
306 izbere 0
0 ne izbere 2381

Valid range from 0 to 306

MES1_64 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_64

Value 92445 Frequency
307 izbere 0
0 ne izbere 2381

Valid range from 0 to 307

MES1_65 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_65

Value 93444 Frequency
308 izbere 0
0 ne izbere 2381

Valid range from 0 to 308

MES1_66 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_66 nobenega

Value 94443 Frequency
98 izbere 828
0 ne izbere 1553

Valid range from 0 to 98

MES1_67 mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_67 drugo

Value 95442 Frequency
99 izbere 99
0 ne izbere 2282

Valid range from 0 to 99

MES1_DR mes1 Katere od naštetih MESEČNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH

mes1_dr opis_drugo

Value 96441 Frequency
1 ni odgovora 2282
2 Šport mladih 1
3 Študent 1
4 Alpinistični razgledi 1
75 Zmajček 1
76 Za vrt 1
77 Zmajček 1

Valid range from 1 to 74

I4D1_1 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_1 Anja

Value 97440 Frequency
30 izbere 262
0 ne izbere 2119

Valid range from 0 to 30

I4D1_2 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_2 Kapital

Value 98439 Frequency
31 izbere 50
0 ne izbere 2331

Valid range from 0 to 31

I4D1_3 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_3 Kih

Value 99438 Frequency
32 izbere 79
0 ne izbere 2302

Valid range from 0 to 32

I4D1_4 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_4 Premiera

Value 100437 Frequency
34 izbere 35
0 ne izbere 2346

Valid range from 0 to 34

I4D1_5 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_5 Razvedrilo

Value 101436 Frequency
36 izbere 133
0 ne izbere 2248

Valid range from 0 to 36

I4D1_6 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_6 Salomonov ugankar

Value 102435 Frequency
37 izbere 155
0 ne izbere 2226

Valid range from 0 to 37

I4D1_7 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_7 Avto magazin

Value 103434 Frequency
350 izbere 88
0 ne izbere 2293

Valid range from 0 to 350

I4D1_8 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_8 Nova

Value 104433 Frequency
351 izbere 92
0 ne izbere 2289

Valid range from 0 to 351

I4D1_9 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_9

Value 105432 Frequency
0 ne izbere 2381

Valid range from 0 to 0

I4D1_10 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_10

Value 106431 Frequency
0 ne izbere 2381

Valid range from 0 to 0

I4D1_11 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_11

Value 107430 Frequency
0 ne izbere 2381

Valid range from 0 to 0

I4D1_12 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_12

Value 108429 Frequency
0 ne izbere 2381

Valid range from 0 to 0

I4D1_13 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_13 nobenega

Value 109428 Frequency
98 izbere 1673
0 ne izbere 708

Valid range from 0 to 98

I4D1_14 i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_14 drugo

Value 110427 Frequency
99 izbere 11
0 ne izbere 2370

Valid range from 0 to 99

I4D1_DR i4d1 Katere od naštetih ŠTIRINAJSTDNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 6 MESECIH.

i4d1_dr opis_drugo

Value 111426 Frequency
1 ni odgovora 2370
2 Čvek 4
3 Cool 1
4 Čvek v križankah 1
5 Lady križanke 1
6 Lady križanke 1
7 Slikovne križanke 1
8 Sobota 1
9 Svobodna misel 1

Valid range from 1 to 9

TEDN1_1 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_1 7 Dni (bivši 7D)

Value 112425 Frequency
7 izbere 75
0 ne izbere 2306

Valid range from 0 to 7

TEDN1_2 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_2 Dolenjski list

Value 113424 Frequency
8 izbere 131
0 ne izbere 2250

Valid range from 0 to 8

TEDN1_3 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_3 Družina

Value 114423 Frequency
9 izbere 141
0 ne izbere 2240

Valid range from 0 to 9

TEDN1_4 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_4 Glas gospodarstva

Value 115422 Frequency
10 izbere 7
0 ne izbere 2374

Valid range from 0 to 10

TEDN1_5 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_5 Gorenjski glas

Value 116421 Frequency
11 izbere 139
0 ne izbere 2242

Valid range from 0 to 11

TEDN1_6 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_6 Hopla

Value 117420 Frequency
12 izbere 132
0 ne izbere 2249

Valid range from 0 to 12

TEDN1_7 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_7 Jana

Value 118419 Frequency
13 izbere 458
0 ne izbere 1923

Valid range from 0 to 13

TEDN1_8 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_8 Kmečki glas

Value 119418 Frequency
14 izbere 103
0 ne izbere 2278

Valid range from 0 to 14

TEDN1_9 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_9 Lady

Value 120417 Frequency
15 izbere 424
0 ne izbere 1957

Valid range from 0 to 15

TEDN1_10 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_10 Mag

Value 121416 Frequency
16 izbere 116
0 ne izbere 2265

Valid range from 0 to 16

TEDN1_11 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_11 Naš čas

Value 122415 Frequency
17 izbere 26
0 ne izbere 2355

Valid range from 0 to 17

TEDN1_12 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_12 Nedelo

Value 123414 Frequency
18 izbere 269
0 ne izbere 2112

Valid range from 0 to 18

TEDN1_13 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_13 Novi tednik

Value 124413 Frequency
19 izbere 64
0 ne izbere 2317

Valid range from 0 to 19

TEDN1_14 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_14 Pil plus

Value 125412 Frequency
20 izbere 19
0 ne izbere 2362

Valid range from 0 to 20

TEDN1_15 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_15 Primorske novice

Value 126411 Frequency
21 izbere 189
0 ne izbere 2192

Valid range from 0 to 21

TEDN1_16 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_16 Profesionalna prodaja

Value 127410 Frequency
0 ne izbere 2381

Valid range from 0 to 0

TEDN1_17 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_17 Salomonov oglasnik

Value 128409 Frequency
24 izbere 123
0 ne izbere 2258

Valid range from 0 to 24

TEDN1_18 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_18 Sava glas

Value 129408 Frequency
25 izbere 5
0 ne izbere 2376

Valid range from 0 to 25

TEDN1_19 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_19

Value 130407 Frequency
0 ne izbere 2381

Valid range from 0 to 0

TEDN1_20 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_20 Stop

Value 131406 Frequency
27 izbere 136
0 ne izbere 2245

Valid range from 0 to 27

TEDN1_21 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_21 Vestnik Murska Sobota

Value 132405 Frequency
29 izbere 54
0 ne izbere 2327

Valid range from 0 to 29

TEDN1_22 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_22 Mladina

Value 133404 Frequency
201 izbere 201
0 ne izbere 2180

Valid range from 0 to 201

TEDN1_23 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_23 Nedeljski dnevnik

Value 134403 Frequency
202 izbere 730
0 ne izbere 1651

Valid range from 0 to 202

TEDN1_24 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_24 Demokracija

Value 135402 Frequency
203 izbere 38
0 ne izbere 2343

Valid range from 0 to 203

TEDN1_25 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_25 Antena

Value 136401 Frequency
204 izbere 45
0 ne izbere 2336

Valid range from 0 to 204

TEDN1_26 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_26 Gospodarski vestnik

Value 137400 Frequency
205 izbere 32
0 ne izbere 2349

Valid range from 0 to 205

TEDN1_27 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_27

Value 138399 Frequency
0 ne izbere 2381

Valid range from 0 to 0

TEDN1_28 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_28

Value 139398 Frequency
0 ne izbere 2381

Valid range from 0 to 0

TEDN1_29 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_29

Value 140397 Frequency
0 ne izbere 2381

Valid range from 0 to 0

TEDN1_30 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_30

Value 141396 Frequency
0 ne izbere 2381

Valid range from 0 to 0

TEDN1_31 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_31

Value 142395 Frequency
0 ne izbere 2381

Valid range from 0 to 0

TEDN1_32 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_32 nobenega

Value 143394 Frequency
98 izbere 508
0 ne izbere 1873

Valid range from 0 to 98

TEDN1_33 tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_33 drugo

Value 144393 Frequency
99 izbere 49
0 ne izbere 2332

Valid range from 0 to 99

TEDN1_DR tedn1 Katere od naštetih TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

tedn1_dr opis_drugo

Value 145392 Frequency
1 ni odgovora 2332
2 Šentjurčan 1
3 Celjan 1
4 Celjski tednik 1
27 Sobota 1
28 Svobodna misel 1
29 Vzajemnost 1

Valid range from 1 to 29

DNEV1_1 dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_1 Delo

Value 146391 Frequency
1 izbere 622
0 ne izbere 1759

Valid range from 0 to 1

DNEV1_2 dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_2 Dnevnik

Value 147390 Frequency
2 izbere 368
0 ne izbere 2013

Valid range from 0 to 2

DNEV1_3 dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_3 Ekipa

Value 148389 Frequency
3 izbere 88
0 ne izbere 2293

Valid range from 0 to 3

DNEV1_4 dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_4 Finance

Value 149388 Frequency
4 izbere 79
0 ne izbere 2302

Valid range from 0 to 4

DNEV1_5 dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_5 Slovenske Novice

Value 150387 Frequency
5 izbere 754
0 ne izbere 1627

Valid range from 0 to 5

DNEV1_6 dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_6 Večer

Value 151386 Frequency
6 izbere 278
0 ne izbere 2103

Valid range from 0 to 6

DNEV1_7 dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_7 nobenega

Value 152385 Frequency
98 izbere 687
0 ne izbere 1694

Valid range from 0 to 98

DNEV1_8 dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_8 drugo

Value 153384 Frequency
99 izbere 3
0 ne izbere 2378

Valid range from 0 to 99

DNEV1_DR dnev1 Katere od naštetih DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v ZADNJIH 7 DNEH.

dnev1_dr opis_drugo

Value 154383 Frequency
1 ni odgovora 2378
2 Gorenjski glas 1
3 Primorske novice 2

Valid range from 1 to 3

PRILC1_1 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_1 Delo in Dom

Value 155382 Frequency
110 izbere 675
0 ne izbere 1706

Valid range from 0 to 110

PRILC1_2 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_2 Ona

Value 156381 Frequency
111 izbere 868
0 ne izbere 1513

Valid range from 0 to 111

PRILC1_3 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_3 Pilot

Value 157380 Frequency
112 izbere 596
0 ne izbere 1785

Valid range from 0 to 112

PRILC1_4 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_4 Sobotna priloga

Value 158379 Frequency
113 izbere 500
0 ne izbere 1881

Valid range from 0 to 113

PRILC1_5 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_5 TV Večer

Value 159378 Frequency
115 izbere 145
0 ne izbere 2236

Valid range from 0 to 115

PRILC1_6 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_6 Vikend magazin

Value 160377 Frequency
116 izbere 688
0 ne izbere 1693

Valid range from 0 to 116

PRILC1_7 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_7 Polet

Value 161376 Frequency
117 izbere 424
0 ne izbere 1957

Valid range from 0 to 117

PRILC1_8 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_8 nobene od prilog dnevnikov

Value 162375 Frequency
98 izbere 816
0 ne izbere 1565

Valid range from 0 to 98

PRILC1_9 prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_9 drugo

Value 163374 Frequency
99 izbere 7
0 ne izbere 2374

Valid range from 0 to 99

PRILC1_D prilc1 Katere od naštetih PRILOG DNEVNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 3 MESECIH.

prilc1_d opis_drugo

Value 164373 Frequency
1 ni odgovora 2374
2 Živa 2
3 Moj kvadrat 1
4 Orbita 1
5 Raziskovalec 1
6 Zelena pika 1
7 Zelena pika 1

Valid range from 1 to 7

PRILT1_1 prilt1 Katere od naštetih PRILOG TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH.

prilt1_1 Gremo

Value 165372 Frequency
120 izbere 21
0 ne izbere 2360

Valid range from 0 to 120

PRILT1_2 prilt1 Katere od naštetih PRILOG TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH.

prilt1_2 Non Stop

Value 166371 Frequency
121 izbere 6
0 ne izbere 2375

Valid range from 0 to 121

PRILT1_3 prilt1 Katere od naštetih PRILOG TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH.

prilt1_3 Orbita

Value 167370 Frequency
122 izbere 148
0 ne izbere 2233

Valid range from 0 to 122

PRILT1_4 prilt1 Katere od naštetih PRILOG TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH.

prilt1_4 Spletka

Value 168369 Frequency
123 izbere 48
0 ne izbere 2333

Valid range from 0 to 123

PRILT1_5 prilt1 Katere od naštetih PRILOG TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH.

prilt1_5 Telekomunikacije

Value 169368 Frequency
124 izbere 16
0 ne izbere 2365

Valid range from 0 to 124

PRILT1_6 prilt1 Katere od naštetih PRILOG TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH.

prilt1_6 nobene od prilog tednikov

Value 170367 Frequency
98 izbere 2163
0 ne izbere 218

Valid range from 0 to 98

PRILT1_7 prilt1 Katere od naštetih PRILOG TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH.

prilt1_7 drugo

Value 171366 Frequency
99 izbere 3
0 ne izbere 2378

Valid range from 0 to 99

PRILT1_D prilt1 Katere od naštetih PRILOG TEDNIKOV ste prebrali ali prelistali v zadnjih 12 MESECIH.

prilt1_d opis_drugo

Value 172365 Frequency
1 ni odgovora 2378
2 Novi tednik 1
3 Utrip 1
4 Znanost 1

Valid range from 1 to 4

DVOM2_1 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_1 Golf

Value 173364 Frequency
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 1
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 5
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 314
" " 2056

Valid range from 1 to 99

DVOM2_2 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_2 Grif

Value 174363 Frequency
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 3
3 3 izvode 2
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 6
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 311
" " 2056

Valid range from 1 to 99

DVOM2_3 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_3 Moj dom

Value 175362 Frequency
1 1 izvod 15
2 2 izvoda 21
3 3 izvode 17
4 4 izvode 6
5 5 izvodov 3
6 6 izvodov 63
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 3
0 b. o. 197
" " 2056

Valid range from 1 to 99

DVOM2_4 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_4 Naš Dom

Value 176361 Frequency
1 1 izvod 10
2 2 izvoda 17
3 3 izvode 13
4 4 izvode 7
5 5 izvodov 2
6 6 izvodov 56
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 2
0 b. o. 218
" " 2056

Valid range from 1 to 99

DVOM2_5 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_5 Val

Value 177360 Frequency
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 3
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 10
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 309
" " 2056

Valid range from 1 to 99

DVOM2_6 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_6 Vrtnar

Value 178359 Frequency
1 1 izvod 14
2 2 izvoda 14
3 3 izvode 12
4 4 izvode 4
5 5 izvodov 2
6 6 izvodov 27
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 251
" " 2056

Valid range from 1 to 99

DVOM2_7 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_7 Zajec Dolgouhec

Value 179358 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 2
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 322
" " 2056

Valid range from 1 to 99

DVOM2_8 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_8 nobenega

Value 180357 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 325
" " 2056

Valid range from 1 to 99

DVOM2_9 dvom2 Ta časopis izhaja dvomesečno, koliko od zadnjih 6 izvodov ste prebrali ali prelistali?

dvom2_9 drugo

Value 181356 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 2
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 8
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 315
" " 2056

Valid range from 1 to 99

MES2_1 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_1 Albert

Value 182355 Frequency
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 2
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 5
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1540
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_2 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_2 Ambient

Value 183354 Frequency
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 3
3 3 izvode 1
4 4 izvode 4
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 3
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 11
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1528
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_3 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_3 Aura

Value 184353 Frequency
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 2
4 4 izvode 4
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 14
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1525
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_4 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_4 Avto&AvtoFoto Market

Value 185352 Frequency
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 5
3 3 izvode 2
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 9
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1533
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_5 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_5 Avto+sport

Value 186351 Frequency
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 1
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 3
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 2
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 4
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1536
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_6 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_6 Avto Fokus

Value 187350 Frequency
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 2
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 4
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1545
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_7 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_7 Ciciban

Value 188349 Frequency
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 2
4 4 izvode 2
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 36
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1505
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_8 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_8 Cicido

Value 189348 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 3
3 3 izvode 1
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 23
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1524
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_9 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_9 Connect

Value 190347 Frequency
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 1
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 0
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1546
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_10 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_10 Cool

Value 191346 Frequency
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 4
3 3 izvode 7
4 4 izvode 5
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 4
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 2
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 3
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 12
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1511
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_11 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_11 Cosmopolitan

Value 192345 Frequency
1 1 izvod 18
2 2 izvoda 20
3 3 izvode 26
4 4 izvode 21
5 5 izvodov 13
6 6 izvodov 14
7 7 izvodov 2
8 8 izvodov 3
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 5
11 11 izvodov 3
12 12 izvodov 44
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1383
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_12 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_12

Value 193344 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 0
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1553
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_13 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_13 Delničar (brezplačni mesečnik)

Value 194343 Frequency
1 1 izvod 5
2 2 izvoda 12
3 3 izvode 10
4 4 izvode 10
5 5 izvodov 9
6 6 izvodov 29
7 7 izvodov 9
8 8 izvodov 9
9 9 izvodov 11
10 10 izvodov 18
11 11 izvodov 4
12 12 izvodov 505
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 4
0 b. o. 918
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_14 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_14 Dober tek

Value 195342 Frequency
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 1
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 2
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 13
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1531
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_15 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_15 Frka

Value 196341 Frequency
1 1 izvod 5
2 2 izvoda 6
3 3 izvode 13
4 4 izvode 5
5 5 izvodov 5
6 6 izvodov 11
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 3
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 2
12 12 izvodov 35
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1465
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_16 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_16 Gea

Value 197340 Frequency
1 1 izvod 4
2 2 izvoda 8
3 3 izvode 8
4 4 izvode 11
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 3
7 7 izvodov 6
8 8 izvodov 2
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 3
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 79
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1427
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_17 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_17 Glamur

Value 198339 Frequency
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 8
3 3 izvode 9
4 4 izvode 11
5 5 izvodov 6
6 6 izvodov 4
7 7 izvodov 2
8 8 izvodov 2
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 2
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 15
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1489
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_18 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_18 Grand prix

Value 199338 Frequency
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 1
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1549
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_19 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_19 Joker

Value 200337 Frequency
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 2
4 4 izvode 2
5 5 izvodov 3
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 3
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 11
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1525
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_20 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_20 Kmetovalec

Value 201336 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 8
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1544
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_21 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_21 Lord

Value 202335 Frequency
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 3
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 4
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1536
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_22 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_22 Marketing magazin

Value 203334 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 1
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1551
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_23 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_23 Mars

Value 204333 Frequency
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 3
3 3 izvode 4
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 3
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 3
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1535
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_24 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_24 Mens Health

Value 205332 Frequency
1 1 izvod 4
2 2 izvoda 6
3 3 izvode 6
4 4 izvode 6
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 3
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 18
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1506
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_25 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_25 Modna Jana

Value 206331 Frequency
1 1 izvod 8
2 2 izvoda 12
3 3 izvode 12
4 4 izvode 5
5 5 izvodov 7
6 6 izvodov 7
7 7 izvodov 3
8 8 izvodov 2
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 3
12 12 izvodov 18
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1474
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_26 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_26

Value 207330 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 0
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1553
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_27 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_27 Moj Mikro

Value 208329 Frequency
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 2
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 7
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1537
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_28 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_28 Moj malček

Value 209328 Frequency
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 4
3 3 izvode 5
4 4 izvode 3
5 5 izvodov 3
6 6 izvodov 6
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 2
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 16
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1511
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_29 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_29 Moj mali svet

Value 210327 Frequency
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 1
4 4 izvode 2
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 29
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1512
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_30 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_30 Moj otrok

Value 211326 Frequency
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 6
3 3 izvode 1
4 4 izvode 2
5 5 izvodov 3
6 6 izvodov 6
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 14
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1516
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_31 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_31 Monitor

Value 212325 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 3
4 4 izvode 2
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 16
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1527
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_32 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_32 Manager

Value 213324 Frequency
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 3
3 3 izvode 1
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 5
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 6
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1533
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_33 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_33 Motorevija (revija članov AMZS)

Value 214323 Frequency
1 1 izvod 4
2 2 izvoda 3
3 3 izvode 4
4 4 izvode 3
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 5
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 3
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 90
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1439
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_34 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_34 Obrtnik

Value 215322 Frequency
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 1
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 2
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 2
10 10 izvodov 2
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 51
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1493
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_35 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_35 Ognjišče

Value 216321 Frequency
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 7
3 3 izvode 6
4 4 izvode 5
5 5 izvodov 2
6 6 izvodov 8
7 7 izvodov 3
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 3
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 133
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1382
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_36 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_36 Otrok in družina

Value 217320 Frequency
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 3
3 3 izvode 6
4 4 izvode 3
5 5 izvodov 4
6 6 izvodov 4
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 3
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 36
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1490
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_37 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_37 PC&mediji

Value 218319 Frequency
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 2
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 8
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1536
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_38 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_38 PC Gamer

Value 219318 Frequency
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 2
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 11
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1533
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_39 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_39 Pepita

Value 220317 Frequency
1 1 izvod 6
2 2 izvoda 7
3 3 izvode 2
4 4 izvode 5
5 5 izvodov 2
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 12
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1516
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_40 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_40 Pet zvezdic

Value 221316 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 1
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 6
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1545
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_41 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_41 Pil

Value 222315 Frequency
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 3
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 2
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 18
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1521
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_42 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_42 Playboy

Value 223314 Frequency
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 7
3 3 izvode 6
4 4 izvode 3
5 5 izvodov 4
6 6 izvodov 3
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 6
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1519
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_43 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_43 Podjetnik

Value 224313 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 5
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 4
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 7
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1533
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_44 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_44 Obramba

Value 225312 Frequency
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 3
3 3 izvode 3
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 3
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 10
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1531
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_45 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_45 Revija o konjih

Value 226311 Frequency
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 1
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 5
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1542
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_46 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_46 Smrklja

Value 227310 Frequency
1 1 izvod 12
2 2 izvoda 7
3 3 izvode 17
4 4 izvode 7
5 5 izvodov 10
6 6 izvodov 10
7 7 izvodov 4
8 8 izvodov 2
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 8
11 11 izvodov 2
12 12 izvodov 51
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1423
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_47 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_47 Splet

Value 228309 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 1
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1552
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_48 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_48 Šport

Value 229308 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 7
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1544
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_49 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_49 Software Power

Value 230307 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 2
4 4 izvode 2
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 2
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1545
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_50 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_50 Vip

Value 231306 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 2
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 1
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 6
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1543
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_51 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_51 Viva

Value 232305 Frequency
1 1 izvod 11
2 2 izvoda 15
3 3 izvode 13
4 4 izvode 17
5 5 izvodov 7
6 6 izvodov 17
7 7 izvodov 5
8 8 izvodov 2
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 2
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 43
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 2
0 b. o. 1417
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_52 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_52 Vzajemnost

Value 233304 Frequency
1 1 izvod 4
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 5
4 4 izvode 3
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 7
7 7 izvodov 3
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 3
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 149
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1374
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_53 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_53 Zdravje

Value 234303 Frequency
1 1 izvod 2
2 2 izvoda 9
3 3 izvode 20
4 4 izvode 14
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 15
7 7 izvodov 4
8 8 izvodov 4
9 9 izvodov 2
10 10 izvodov 10
11 11 izvodov 3
12 12 izvodov 60
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1408
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_54 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_54 Življenje in tehnika

Value 235302 Frequency
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 2
3 3 izvode 4
4 4 izvode 3
5 5 izvodov 5
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 2
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 47
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1484
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_55 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_55 Naša žena

Value 236301 Frequency
1 1 izvod 4
2 2 izvoda 13
3 3 izvode 9
4 4 izvode 21
5 5 izvodov 5
6 6 izvodov 13
7 7 izvodov 5
8 8 izvodov 4
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 2
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 71
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 2
0 b. o. 1402
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_56 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_56 Radar

Value 237300 Frequency
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 4
4 4 izvode 2
5 5 izvodov 3
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 1
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 9
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1530
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_57 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_57 Glas gospodarstva

Value 238299 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 2
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 8
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 1
0 b. o. 1541
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_58 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_58 Eva

Value 239298 Frequency
1 1 izvod 10
2 2 izvoda 9
3 3 izvode 15
4 4 izvode 7
5 5 izvodov 5
6 6 izvodov 7
7 7 izvodov 2
8 8 izvodov 2
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 2
12 12 izvodov 24
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1469
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_59 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_59 Mama

Value 240297 Frequency
1 1 izvod 3
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 3
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 4
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 1
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 17
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 3
0 b. o. 1518
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_60 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_60 PC Magazin

Value 241296 Frequency
1 1 izvod 1
2 2 izvoda 1
3 3 izvode 0
4 4 izvode 1
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 2
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 1
12 12 izvodov 2
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 2
0 b. o. 1543
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_61 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_61 Rože in Vrt

Value 242295 Frequency
1 1 izvod 4
2 2 izvoda 11
3 3 izvode 11
4 4 izvode 12
5 5 izvodov 1
6 6 izvodov 5
7 7 izvodov 1
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 1
10 10 izvodov 2
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 17
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1488
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_62 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_62

Value 243294 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 0
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1553
" " 828

Valid range from 1 to 99

MES2_63 mes2 Ta časopis izhaja mesečno, koliko od zadnjih 12 izvodov ste prebrali ali prelistali?

mes2_63

Value 244293 Frequency
1 1 izvod 0
2 2 izvoda 0
3 3 izvode 0
4 4 izvode 0
5 5 izvodov 0
6 6 izvodov 0
7 7 izvodov 0
8 8 izvodov 0
9 9 izvodov 0
10 10 izvodov 0
11 11 izvodov 0
12 12 izvodov 0
99 99 nisem prebral-a ali prelistal-a nobenega izvoda 0
0 b. o. 1553
" " 828

Valid range from 1 to 99