Slovensko javno mnenje SJM 1991/1: Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM911
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM911_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
 • Bruszt, László
 • Simon, János
 • Barnes, Samuel
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (Ljubljana; junij 1991)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • TD/Utrjevanje demokracije v centralni in vzhodni Evropi = Consolidation of Democracy in Central and Eastern Europe

  Raziskava je plod sodelovanja družboslovnih institutov vzhodnoevropskih držav in s koordinacijo Instituta za politične znanosti pri Madžarski akademiji znanosti iz Budimpešte (János Simon), Wissenschaftszentrum, Berlin (H. D. Klingemann) in Center for German and European Studies, Georgetown (Samuel Barnes). Podatki za ostale sodelujoče države Vzhodne Evrope bodo ob sodelovanju z nemškim arhivom podatkov ZA kmalu na razpolago. Raziskava je bila v podobni obliki ponovljena leta 1999 (ADP IDNo. SJM991).

Study Content

Keywords:

ocena političnih razmer, spremljanje politike v medijih, vloga žensk, abortus, levica in desnica v politiki, ocene ekonomskih razmer v Sloveniji, položaj zaposlenih, ocena zadovoljstva z: vlado, delovno situacijo, družinsko situacijo, zaupanje v institucije, strankarske preference, odgovornost vlade, ravnanje v primeru kršitve interesov ljudi, ocene političnih razmer, izražanje nezadovoljstva, protesti, ugled politikov, kategorije, ki so izgubile oz. pridobile po spremembi

Keywords ELSST:
ORGANIZACIJA, VOLITVE , DEMOKRATIZACIJA, DEMOKRACIJA, ZAUPANJE, STALIŠČE, ZADOVOLJSTVO, POLITIKA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
POLITIČNE IN EKONOMSKE ORIENTACIJE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Raziskava vsebuje oceno razmer in zaupanje v inštitucije, zadovoljstvo z demokracijo, pomen demokracije, kakšne so lastnosti kapitalizma in lastnosti demokracije, odnos do volitev in volilne preference, kdo je največ pridobil po zadnjih volitvah, kako izraziti so konflikti med različnimi družbenimi skupinami, protestni potencial oz. pripravljenost nasprotovati odločitvam oblasti, odnos do politike. Kazalci konzervativnosti v stališščih so odnos do vloge žensk, abortusa in homoseksualcev. Iz raziskave ISSP Vloga države je ponovljena lestvica vprašanj o področjih, za katera naj bi bila odgovorna država. Vključene so tudi samo-ocene levo - desne politične usmerjenosti, politična aktivnost, spremljanje medijev, subjektivna politična moč in vpliv in ocena prihodnosti demokracije v državi. Kaj pomeni levo oz. desno v politiki, odnos do večstrankarskega sistema in privatizacije, razvrščanje držav glede na kvaliteto življenja, enakost pred zakonom in glede na politični vpliv, ki ga imajo navadni ljudje. Vključena so standardna demografska vprašanja.

Methodology


Collection date: maj 1991 - junij 1991
Date of production: 1991-7
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama. V realizaciji so uporabili tretjino običajnega vzorca SJM, kar v praksi pomeni dvostopenjski izbor s 140 vzorčnimi enotami na prvi stopnji.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM911.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • number of variables: 272
 • number of units: 686

Variable list

V1A V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

a) berete o politiki v časopisih

Value 13 Frequency
1 pogosto 222
2 včasih 222
3 redko 138
4 nikoli 101
5 ne vem 3

Valid range from 1 to 4

V1B V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

b) razpravljate o politiki z drugimi ljudmi

Value 22 Frequency
1 pogosto 164
2 včasih 259
3 redko 152
4 nikoli 108
5 ne vem 3

Valid range from 1 to 4

V1C V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

c) skušate prepričati prijatelje, naj glasujejo tako kot vi

Value 31 Frequency
1 pogosto 21
2 včasih 43
3 redko 61
4 nikoli 547
5 ne vem 14

Valid range from 1 to 4

V1A V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

a) berete o politiki v časopisih

Value 1272 Frequency
1 pogosto 222
2 včasih 222
3 redko 138
4 nikoli 101
5 ne vem 3

Valid range from 1 to 4

V1B V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

b) razpravljate o politiki z drugimi ljudmi

Value 2271 Frequency
1 pogosto 164
2 včasih 259
3 redko 152
4 nikoli 108
5 ne vem 3

Valid range from 1 to 4

V1C V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

c) skušate prepričati prijatelje, naj glasujejo tako kot vi

Value 3270 Frequency
1 pogosto 21
2 včasih 43
3 redko 61
4 nikoli 547
5 ne vem 14

Valid range from 1 to 4

V1D V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

d) skupaj z drugimi v vašem kraju se trudite, da bi rešili nekatere lokalne probleme

Value 4269 Frequency
1 pogosto 87
2 včasih 186
3 redko 139
4 nikoli 262
5 ne vem 12

Valid range from 1 to 4

V1E V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

e) se udeležujete političnih sestankov ali množičnih zborovanj

Value 5268 Frequency
1 pogosto 16
2 včasih 56
3 redko 83
4 nikoli 528
5 ne vem 3

Valid range from 1 to 4

V1F V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

f) imate stike s politiki (funkcionarji)

Value 6267 Frequency
1 pogosto 24
2 včasih 50
3 redko 54
4 nikoli 557
5 ne vem 1

Valid range from 1 to 4

V1G V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

g) delujete v politični stranki ali za kandidata stranke

Value 7266 Frequency
1 pogosto 17
2 včasih 14
3 redko 18
4 nikoli 629
5 ne vem 8

Valid range from 1 to 4

V2

V2. KOLIKO DNI V PREJŠNJEM TEDNU STE GLEDALI DNEVNIK NA TELEVIZIJI?

Value 8265 Frequency
1 1 dan 19
2 2 dneva 53
3 3 dneve 72
4 4 dneve 71
5 5 dni 49
6 6 dni 30
7 7 dni 323
8 ni gledal 69

Valid range from 1 to 7

V3

V3. KOLIKO POZORNOSTI STE POSVETILI POLITIČNIM NOVICAM NA TELEVIZIJI?

Value 9264 Frequency
1 zelo veliko 150
2 precej 266
3 malo 157
4 zelo malo 49
5 nič 23
8 ni gledal 40
9 b. o. 1

Valid range from 1 to 5

V4

V4. KOLIKOKRAT V PREJŠNJEM TEDNU STE PREBRALI DNEVNI ČASOPIS?

Value 10263 Frequency
1 1 krat 83
2 2 krat 85
3 3 krat 74
4 4 krat 50
5 5 krat 36
6 6 krat 65
7 7 krat 174
8 ni bral 119

Valid range from 1 to 7

V5

V5. KOLIKO POZORNOSTI POSVEČATE ČASOPISNIM ČLANKOM O POLITIKI?

Value 11262 Frequency
1 zelo veliko 67
2 precej 188
3 malo 222
4 zelo malo 88
5 nič 68
8 ni bral 52
6 1

Valid range from 1 to 5

V6

V6. VELIKO JE RAZPRAV O TEM, KAJ POMENI DEMOKRACIJA. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM? KAJ ZA VAS POMENI DEMOKRACIJA? (anketar: natančno zapišite odgovor)

Value 12261 Frequency
1 večstrankarski sistem, svobodne volitve 31
2 svoboda misli, govora, združevanja, veroizpovedi 194
3 enakopravnost, enakost pred zakonom 35
4 sodelovanje državljanov pri odločanju 46
5 visok standard, socialna varnost, zagotovljeno delo 29
6 mir 11
7 politični dialog 12
9 neznana modaliteta 7
98 drugo 48
99 ne vem, b.o. 273

Valid range from 1 to 98

V7

V7. MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" ALI "DESNIH". TU JE LESTVICA, KI SE RAZTEZA OD "LEVIH" DO "DESNIH" STALIŠČ. KAJ SODITE O VAŠIH LASTNIH POLITIČNIH STALIŠČIH? KAM BI JIH UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (prosimo označite na lestvici)

Value 13260 Frequency
1 1 levica 24
2 2 17
3 3 45
4 4 49
5 5 170
6 6 55
7 7 26
8 8 34
9 9 7
10 10 desnica 11
99 ne vem, b.o. 248

Valid range from 1 to 10

V8

V8. KAJ ZA VAS V POLITIKI POMENI "LEVICA", "LEVO"?

Value 14259 Frequency
1 napredna miselnost, ideje, stranke 63
2 (bivši) komunistični sistem 55
3 stranke v opoziciji 19
4 politični program, ki zagotavlja socialno varnost, zlasti delavcev 31
5 splošna pozitivna opredelitev: humanizem, demokratičnost 10
6 politični radikalizem 6
7 sedanje stranke opozicije (zlasti SDP in socialisti) 11
8 socialistične, socialdemokratske, komunistične ideje 15
9 ne vem 464
0 b. o. 12

Valid range from 0 to 8

V9

V9. IN KAJ ZA VAS V POLITIKI POMENI "DESNICA", "DESNO"?

Value 15258 Frequency
1 nenapredne (konzervativne) ideje, stranke 69
2 odsotnost skrbi za socialno varnost nižjih slojev 4
3 stranke DEMOSA (zlasti SKD), stranke na oblasti 33
4 stranke s poudarjenimi nacionalnimi interesi 5
5 ekstremizem, represivnost v politiki 16
6 demokratičnost, liberalizem, naprednost 23
7 politika, ki zagotavlja velik vpliv cerkve v družbi 16
8 poudarjanje interesov privatne lastnine, izkoriščanje 18
9 ne vem 483
0 b. o. 19

Valid range from 0 to 8

V10A V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

a) društva in klubi za prostočasno dejavnost (turistična, kulturna, kiniloška itd.)

Value 16257 Frequency
1 da 84
2 ne 595
9 b.o. 7

Valid range from 1 to 2

V10B V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

b) gasilska in druga lokalna društva

Value 17256 Frequency
1 da 74
2 ne 606
9 b.o. 6

Valid range from 1 to 2

V10C V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

c) politična stranka

Value 18255 Frequency
1 da 38
2 ne 642
9 b.o. 6

Valid range from 1 to 2

V10D V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

d) družbena gibanja

Value 19254 Frequency
1 da 20
2 ne 661
9 b.o. 5

Valid range from 1 to 2

V10E V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

e) ekološke skupine

Value 20253 Frequency
1 da 17
2 ne 663
9 b.o. 6

Valid range from 1 to 2

V10F V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

f) poklicna društva, združenja (inženirjev, tehnikov, zdravnikov itd)

Value 21252 Frequency
1 da 90
2 ne 591
9 b.o. 5

Valid range from 1 to 2

V10G V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

g) športni klub in društva

Value 22251 Frequency
1 da 99
2 ne 582
9 b.o. 5

Valid range from 1 to 2

V10H V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

h) sindikat

Value 23250 Frequency
1 da 220
2 ne 461
9 b.o. 5

Valid range from 1 to 2

V10I V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

i) študentsko združenje

Value 24249 Frequency
1 da 13
2 ne 666
9 b.o. 7

Valid range from 1 to 2

V10J V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

j) župnijske verske skupnosti

Value 25248 Frequency
1 da 79
2 ne 601
9 b.o. 6

Valid range from 1 to 2

V10K V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

k) drugo

Value 26247 Frequency
1 da 49
2 ne 627
9 b.o. 10

Valid range from 1 to 2

V11A V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

a) politične svoboščine, svoboda govora, svoboda združevanja

Value 27246 Frequency
1 močno 302
2 precej 220
3 ne dosti 45
4 nič 17
9 ne vem 102

Valid range from 1 to 4

V11B V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

b) večja socialna enakost

Value 28245 Frequency
1 močno 151
2 precej 206
3 ne dosti 157
4 nič 55
9 ne vem 117

Valid range from 1 to 4

V11C V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

c) da je lahko več političnih odločitev sprejetih na ravni občine, regije

Value 29244 Frequency
1 močno 137
2 precej 240
3 ne dosti 116
4 nič 28
9 ne vem 165

Valid range from 1 to 4

V11D V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

d) manj korupcije v podjetjih in politiki

Value 30243 Frequency
1 močno 162
2 precej 173
3 ne dosti 131
4 nič 61
9 ne vem 159

Valid range from 1 to 4

V11E V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

e) svoboda moralnih in seksualnih opredelitev

Value 31242 Frequency
1 močno 118
2 precej 205
3 ne dosti 145
4 nič 64
9 ne vem 154

Valid range from 1 to 4

V11F V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

f) enakost ljudi pred zakonom

Value 32241 Frequency
1 močno 260
2 precej 192
3 ne dosti 94
4 nič 37
9 ne vem 103

Valid range from 1 to 4

V11G V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

g) državni nadzor nad bankami in velikimi zasebnimi podjetji

Value 33240 Frequency
1 močno 118
2 precej 189
3 ne dosti 150
4 nič 74
9 ne vem 155

Valid range from 1 to 4

V11H V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

h) enake pravice za ženske

Value 34239 Frequency
1 močno 276
2 precej 207
3 ne dosti 79
4 nič 23
9 ne vem 101

Valid range from 1 to 4

V11I V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

i) več dela, manj nezaposlenosti

Value 35238 Frequency
1 močno 243
2 precej 170
3 ne dosti 115
4 nič 60
9 ne vem 98

Valid range from 1 to 4

V11J V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

j) izboljšanje ekonomskih razmer

Value 36237 Frequency
1 močno 251
2 precej 170
3 ne dosti 115
4 nič 52
9 ne vem 98

Valid range from 1 to 4

V11K V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

k) večstrankarski sistem

Value 37236 Frequency
1 močno 330
2 precej 165
3 ne dosti 60
4 nič 18
9 ne vem 113

Valid range from 1 to 4

V12

V12. V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 38235 Frequency
1 1 nezadovoljen 72
2 2 52
3 3 73
4 4 63
5 5 159
6 6 79
7 7 47
8 8 50
9 9 14
10 10 zadovoljen 19
99 ne vem, b.o. 58

Valid range from 1 to 10

V13

V13. SEDAJ PA BI VAM RAD-A POSTAVIL-A NEKAJ VPRAŠANJ O EKONOMSKIH RAZMERAH, V KATERIH ŽIVITE.SITUACIJO V SLOVENIJI V OBDOBJU PO VOLITVAH (PO APRILU 1990), ALI BI REKLI, DA SE JE EKONOMSKA SITUACIJA V SLOVENIJI IZBOLJŠALA, POSLABŠALA,ALI JE OSTALA ENAKA?

Value 39234 Frequency
1 izboljšala 26
2 ostala enaka 126
3 poslabšala 520
9 ne vem, b.o. 14

Valid range from 1 to 3

V14

V14. ALI PRIČAKUJETE, DA SE BO NASLEDNJE LETO EKONOMSKA SITUACIJA V SLOVENIJI IZBOLJŠALA, POSLABŠALA ALI BO OSTALA ENAKA?

Value 40233 Frequency
1 izboljšala se bo 179
2 ostala bo enaka 123
3 poslabšala se bo 316
9 ne vem, b.o. 68

Valid range from 1 to 3

V15

V15. ALI SE JE EKONOMSKA SITUACIJA V SLOVENIJI V PRIMERJAVI Z ZADNJIMI PETIMI LETI IZBOLJŠALA, POSLABŠALA ALI JE OSTALA ENAKA?

Value 41232 Frequency
1 izboljšala 58
2 ostala je enaka 77
3 poslabšala 526
9 ne vem, b.o. 25

Valid range from 1 to 3

V16

V16. ALI BI REKLI, DA SE JE V ZADNJEM LETU KORUPCIJA V POLITIKI IN PODJETJIH POVEČALA, OSTALA ENAKA, ALI SE JE ZMANJŠALA?

Value 42231 Frequency
1 povečala 242
2 ostala enaka 153
3 zmanjšala 121
9 ne vem, b.o. 170

Valid range from 1 to 3

V17A V17. ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU PO VOLITVAH POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

a) delavcev

Value 43230 Frequency
1 izboljšal se je 9
2 ostal je bolj ali manj enak 97
3 poslabšal se je 558
9 ne vem 22

Valid range from 1 to 3

V17B V17. ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU PO VOLITVAH POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

b) kmetov

Value 44229 Frequency
1 izboljšal se je 109
2 ostal je bolj ali manj enak 206
3 poslabšal se je 267
9 ne vem 104

Valid range from 1 to 3

V17C V17. ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU PO VOLITVAH POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

c) uslužbencev

Value 45228 Frequency
1 izboljšal se je 80
2 ostal je bolj ali manj enak 217
3 poslabšal se je 313
9 ne vem 76

Valid range from 1 to 3

V17D V17. ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU PO VOLITVAH POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

d) podjetnikov

Value 46227 Frequency
1 izboljšal se je 297
2 ostal je bolj ali manj enak 129
3 poslabšal se je 156
9 ne vem 104

Valid range from 1 to 3

V18A V18. IN ČE PRIMERJATE DANAŠNJE RAZMERE Z RAZMERANI V ZADNJIH PETIH LETIH PRED VOLITVAMI, ALI BI REKLI, DA SE JE POLOŽAJ DELAVCEV DANES IZBOLJŠAL, POSLABŠAL, ALI JE OSTAL BOLJ ALI MANJ ENAK KOT JE BIL PREJ? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

a) delavcev

Value 47226 Frequency
1 izboljšal se je 25
2 ostal je bolj ali se je manj enak 101
3 poslabšal se je 536
9 ne vem 24

Valid range from 1 to 3

V18B V18. IN ČE PRIMERJATE DANAŠNJE RAZMERE Z RAZMERANI V ZADNJIH PETIH LETIH PRED VOLITVAMI, ALI BI REKLI, DA SE JE POLOŽAJ DELAVCEV DANES IZBOLJŠAL, POSLABŠAL, ALI JE OSTAL BOLJ ALI MANJ ENAK KOT JE BIL PREJ? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

b) kmetov

Value 48225 Frequency
1 izboljšal se je 115
2 ostal je bolj ali se je manj enak 200
3 poslabšal se je 284
9 ne vem 87

Valid range from 1 to 3

V18C V18. IN ČE PRIMERJATE DANAŠNJE RAZMERE Z RAZMERANI V ZADNJIH PETIH LETIH PRED VOLITVAMI, ALI BI REKLI, DA SE JE POLOŽAJ DELAVCEV DANES IZBOLJŠAL, POSLABŠAL, ALI JE OSTAL BOLJ ALI MANJ ENAK KOT JE BIL PREJ? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

c) uslužbencev

Value 49224 Frequency
1 izboljšal se je 85
2 ostal je bolj ali se je manj enak 223
3 poslabšal se je 303
9 ne vem 75

Valid range from 1 to 3

V18D V18. IN ČE PRIMERJATE DANAŠNJE RAZMERE Z RAZMERANI V ZADNJIH PETIH LETIH PRED VOLITVAMI, ALI BI REKLI, DA SE JE POLOŽAJ DELAVCEV DANES IZBOLJŠAL, POSLABŠAL, ALI JE OSTAL BOLJ ALI MANJ ENAK KOT JE BIL PREJ? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

d) podjetnikov

Value 50223 Frequency
1 izboljšal se je 279
2 ostal je bolj ali se je manj enak 132
3 poslabšal se je 163
9 ne vem 112

Valid range from 1 to 3

V19

V19. KAKŠNE BI NAJ BILE PO VAŠEM MNENJU RAZLIKE V ZASLUŽKIH ZAPOSLENIH? (anketar prebere možnosti)

Value 51222 Frequency
1 razlike naj bi bile velike 79
2 bilo bi naj nekaj razlik 495
3 praktično ne bi smelo biti razlik 91
9 ne vem, b.o. 21

Valid range from 1 to 3

V20

V20. ČE PRIMERJATE VAŠ FINANČNI POLOŽAJ S POLOŽAJEM VAŠIH STARŠEV, KO SO BILI VAŠIH LET, KAJ BI REKLI, ALI VAM GRE BOLJE ALI SLABŠE KOT NJIM?

Value 52221 Frequency
1 bolje kot njim 438
2 enako kot njim 90
3 slabše kot njim 130
9 ne vem, b.o. 28

Valid range from 1 to 3

V21

V21. ČE SE PRIMERJATE Z LJUDMI V VAŠI SOSEŠČINI, ALI SODITE, DA VAM GRE V FINANČNEM POGLEDU BOLJE KOT NJIM, ENAKO ALI SLABŠE?

Value 53220 Frequency
1 bolje 53
2 slabše 154
3 enako 434
9 ne vem, b.o. 45

Valid range from 1 to 3

V22

V22. KAJ MENITE, ALI SE STVARI (PO VOLITVAH) V SLOVENIJI SPREMINJAJO PREHITRO, RAVNO PRAV, ALI PREPOČASI?

Value 54219 Frequency
1 prehitro 110
2 ravno prav hitro 112
3 prepočasi 371
9 ne vem, b.o. 93

Valid range from 1 to 3

V23

V23. ALI STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S SEDANJO VLADO?

Value 55218 Frequency
1 1 nezadovoljen 85
2 2 39
3 3 64
4 4 62
5 5 128
6 6 74
7 7 68
8 8 65
9 9 26
10 10 zelo zadovoljen 42
99 ne vem, b.o. 33

Valid range from 1 to 10

V24

V24. ALI STE BILI NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S PREJŠNJO VLADO (TO JE Z IZVRŠNIM SVETOM PRED VOLITVAMI)?

Value 56217 Frequency
1 1 nezadovoljen 98
2 2 64
3 3 103
4 4 71
5 5 157
6 6 42
7 7 43
8 8 32
9 9 13
10 10 zelo zadovoljen 8
99 ne vem, b.o. 55

Valid range from 1 to 10

V25

(za zaposlene in za upokojene) V25. KOLIKO VPLIVA IMAJO PO VAŠI OCENI LJUDJE KOT STE VI PRI ODLOČANJU NA TAKEM DELOVNEM MESTU KOT JE VAŠE?

Value 57216 Frequency
1 odločilen 27
2 velik 64
3 majhen 260
4 nobenega vpliva 183
8 ne vem, b.o. 28
9 ni zaposlen-a 124

Valid range from 1 to 4

V26

(za zaposlene in za upokojene) V26. KAKO STE (BILI) NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DELOVNO SITUACIJO?

Value 58215 Frequency
1 1 nezadovoljen 33
2 2 21
3 3 42
4 4 51
5 5 110
6 6 77
7 7 75
8 8 86
9 9 35
10 10 zelo zadovoljen 31
98 ne vem, b.o. 11
99 ni zaposlen 114

Valid range from 1 to 10

V27

V27. ALI STE SAMSKI, POROČENI, VDOVEC, ŽIVITE LOČENO, STE RAZVEZANI, ALI ŽIVITE S PARTNERJEM?

Value 59214 Frequency
1 poročen 457
2 živi s partnerjem 39
3 samski 115
4 vdovec 48
5 živi ločeno 7
6 razvezan 19
9 ne vem, b.o. 1

Valid range from 1 to 6

V28

V28. ALI JE VAŠ MOŽ/ŽENA/PARTNER ZAPOSLEN-a?

Value 60213 Frequency
1 da 329
2 ne (preskočite naslednje vprašanje)) 191
0 b. o. 166

Valid range from 1 to 2

V29

(če je zaposlen-a) V29. ALI JE ZAPOSLEN-A S POLNIM ALI S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM?

Value 61212 Frequency
1 polni delovni čas 317
2 skrajšani delovni čas 18
8 ne vem 11
9 nezaposlen-a 173
0 b. o. 167

Valid range from 1 to 2

V30

V30. KAKO VELIK JE PO VAŠI OCENI VAŠ VPLIV PRI ODLOČANJU V DRUŽINI?

Value 62211 Frequency
1 odločilen 111
2 velik 360
3 majhen 138
4 nikakršen 13
9 ne vem, b.o. 64

Valid range from 1 to 4

V31

V31. KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DRUŽINSKO SITUACIJO?

Value 63210 Frequency
1 1 nezadovoljen 9
2 2 3
3 3 14
4 4 34
5 5 83
6 6 57
7 7 63
8 8 114
9 9 109
10 10 zadovoljen 172
99 ne vem, b.o. 28

Valid range from 1 to 10

V32A V32. POVEJTE MI, V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE ALI NE NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) ženska naj skrbi za hišo, dom, družino

Value 64209 Frequency
1 popolnoma soglašam 264
2 deloma soglašam 252
3 deloma ne soglašam 70
4 v celoti ne soglašam 88
9 ne vem, b.o. 12

Valid range from 1 to 4

V32B V32. POVEJTE MI, V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE ALI NE NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) homoseksualci so ljudje, ki jih je treba sprejeti kot vse druge ljudi

Value 65208 Frequency
1 popolnoma soglašam 277
2 deloma soglašam 156
3 deloma ne soglašam 56
4 v celoti ne soglašam 101
9 ne vem, b.o. 96

Valid range from 1 to 4

V32C V32. POVEJTE MI, V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE ALI NE NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) splav bi moral biti dosegljiv vsaki ženski, ki se zanj odloči

Value 66207 Frequency
1 popolnoma soglašam 439
2 deloma soglašam 103
3 deloma ne soglašam 31
4 v celoti ne soglašam 62
9 ne vem, b.o. 51

Valid range from 1 to 4

V33A V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

a) družini in sorodnikom

Value 67206 Frequency
1 v celoti 352
2 precej 247
3 malo 76
4 nič 9
9 ne vem 2

Valid range from 1 to 4

V33B V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

b) slovenski vladi

Value 68205 Frequency
1 v celoti 76
2 precej 216
3 malo 269
4 nič 89
9 ne vem 36

Valid range from 1 to 4

V33C V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

c) cerkvi in duhovnikom

Value 69204 Frequency
1 v celoti 70
2 precej 126
3 malo 266
4 nič 180
9 ne vem 44

Valid range from 1 to 4

V33D V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

d) sosedom

Value 70203 Frequency
1 v celoti 66
2 precej 235
3 malo 280
4 nič 95
9 ne vem 10

Valid range from 1 to 4

V33E V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

e) ljudem, ki govorijo vaš jezik

Value 71202 Frequency
1 v celoti 59
2 precej 265
3 malo 270
4 nič 48
9 ne vem 44

Valid range from 1 to 4

V33F V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

f) televizija, časopisi, radio

Value 72201 Frequency
1 v celoti 33
2 precej 199
3 malo 371
4 nič 60
9 ne vem 23

Valid range from 1 to 4

V33G V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

g) sindikatom

Value 73200 Frequency
1 v celoti 17
2 precej 88
3 malo 283
4 nič 198
9 ne vem 100

Valid range from 1 to 4

V33H V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

h) bogu

Value 74199 Frequency
1 v celoti 104
2 precej 105
3 malo 177
4 nič 226
9 ne vem 74

Valid range from 1 to 4

V33I V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

i) sebi samemu

Value 75198 Frequency
1 v celoti 431
2 precej 186
3 malo 41
4 nič 13
9 ne vem 15

Valid range from 1 to 4

V33J V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

j) kolegom pri delu

Value 76197 Frequency
1 v celoti 86
2 precej 316
3 malo 168
4 nič 31
9 ne vem 85

Valid range from 1 to 4

V33K V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

k) političnim strankam

Value 77196 Frequency
1 v celoti 17
2 precej 66
3 malo 374
4 nič 154
9 ne vem 75

Valid range from 1 to 4

V33L V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

l) predpostavljenim, šefom, delodajalcem

Value 78195 Frequency
1 v celoti 41
2 precej 186
3 malo 247
4 nič 86
9 ne vem 126

Valid range from 1 to 4

V33M V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

m) policiji

Value 79194 Frequency
1 v celoti 72
2 precej 220
3 malo 234
4 nič 108
9 ne vem 52

Valid range from 1 to 4

V33N V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

n) SKD - krščanski demokrati

Value 80193 Frequency
1 v celoti 26
2 precej 99
3 malo 261
4 nič 181
9 ne vem 119

Valid range from 1 to 4

V33O V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

o) SDP - stranki demokratične prenove

Value 81192 Frequency
1 v celoti 27
2 precej 103
3 malo 258
4 nič 184
9 ne vem 114

Valid range from 1 to 4

V33P V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

p) republiški skupščini

Value 82191 Frequency
1 v celoti 43
2 precej 210
3 malo 277
4 nič 82
9 ne vem 74

Valid range from 1 to 4

V33R V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

r) jugoslovanski armadi

Value 83190 Frequency
1 v celoti 21
2 precej 47
3 malo 174
4 nič 383
9 ne vem 61

Valid range from 1 to 4

V33S V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

s) slovenskim teritorialnim enotam

Value 84189 Frequency
1 v celoti 141
2 precej 232
3 malo 187
4 nič 65
9 ne vem 61

Valid range from 1 to 4

V34A

V34a. S KATERO OD NASLEDNJIH TRDITEV SOGLAŠATE?

Value 85188 Frequency
1 državljani naj sami plačujejo svojo zdravstveno oskrbo in zdravila 52
2 vlada naj poravna stroške za zdravstveno oskrbo državljanov in za zdravila 441
3 ne morem izbrati 154
9 ne vem, b.o. 39

Valid range from 1 to 3

V34B

V34b. S KATERO OD NASLEDNJIH TRDITEV SOGLAŠATE?

Value 86187 Frequency
1 zaslužki posameznikov ne bi smeli biti omejeni 299
2 zaslužki morajo biti omejeni 268
3 ne morem izbrati 65
9 ne vem, b.o. 54

Valid range from 1 to 3

V34C

V34c. S KATERO OD NASLEDNJIH TRDITEV SOGLAŠATE?

Value 87186 Frequency
1 ljudje bi se morali manj zanašati na državo (vlado) in bolj skrbeti sami zase 155
2 država ne naredi dovolj, da bi ljudi obvarovala pred ekonomskimi težavami 419
3 ne morem izbrati 67
9 ne vem, b.o. 45

Valid range from 1 to 3

V34D

V34d. S KATERO OD NASLEDNJIH TRDITEV SOGLAŠATE?

Value 88185 Frequency
1 okolje je treba očistiti oz. varovati, četudi bi to pomenilo izgubo nekaterih delovnih mest v industriji 446
2 gospodarska rast in ohranitev delovnih mest sta bolj pomembni kot zaščita okolja 81
3 ne morem izbrati 119
9 ne vem, b.o. 40

Valid range from 1 to 3

V35A V35. V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

a) med bogatimi in revnimi

Value 89184 Frequency
1 zelo 233
2 precej 279
3 malo 110
4 nič 16
9 ne vem 48

Valid range from 1 to 4

V35B V35. V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

b) med državljani, ki spoštujejo zakone in med prestopniki

Value 90183 Frequency
1 zelo 251
2 precej 260
3 malo 82
4 nič 15
9 ne vem 78

Valid range from 1 to 4

V35C V35. V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

c) med tistimi, ki govorijo slovensko in tistimi, ki ne govorijo slovensko

Value 91182 Frequency
1 zelo 110
2 precej 191
3 malo 214
4 nič 97
9 ne vem 74

Valid range from 1 to 4

V35D V35. V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

d) med tistimi na politični levici in tistimi na desnici

Value 92181 Frequency
1 zelo 86
2 precej 182
3 malo 154
4 nič 49
9 ne vem 215

Valid range from 1 to 4

V35E V35. V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

e) med mladimi in starimi

Value 93180 Frequency
1 zelo 98
2 precej 236
3 malo 195
4 nič 80
9 ne vem 77

Valid range from 1 to 4

V35F V35. V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

f) med tistimi, ki se ravnajo po moralnih zapovedih cerkve in tistimi, ki se ne

Value 94179 Frequency
1 zelo 56
2 precej 108
3 malo 242
4 nič 158
9 ne vem 122

Valid range from 1 to 4

V35G V35. V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

g) med nacionalno zavednimi in ostalimi

Value 95178 Frequency
1 zelo 87
2 precej 180
3 malo 188
4 nič 97
9 ne vem 134

Valid range from 1 to 4

V36A V36. KAKŠNO BI BILO VAŠE STALIŠČE, ČE BI SLOVENSKA VLADA (OBLAST) SPREJELA KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH ODLOČITEV - ALI BI JIH ODOBRAVALI, ALI BI JIM NASPROTOVALI?

a) če bi policija uporabila silo proti demonstrantom

Value 96177 Frequency
1 močno bi odobraval 18
2 odobraval bi 62
3 nasprotoval bi 294
4 močno bi nasprotoval 215
9 ne vem 97

Valid range from 1 to 4

V36B V36. KAKŠNO BI BILO VAŠE STALIŠČE, ČE BI SLOVENSKA VLADA (OBLAST) SPREJELA KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH ODLOČITEV - ALI BI JIH ODOBRAVALI, ALI BI JIM NASPROTOVALI?

b) če bi sodišča strogo obsodila demonstrante, ki bi se upirali policiji

Value 97176 Frequency
1 močno bi odobraval 22
2 odobraval bi 65
3 nasprotoval bi 288
4 močno bi nasprotoval 178
9 ne vem 133

Valid range from 1 to 4

V36C V36. KAKŠNO BI BILO VAŠE STALIŠČE, ČE BI SLOVENSKA VLADA (OBLAST) SPREJELA KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH ODLOČITEV - ALI BI JIH ODOBRAVALI, ALI BI JIM NASPROTOVALI?

c) če bi vlada z zakoni, prepovedala vse javne proteste (demonstracije)

Value 98175 Frequency
1 močno bi odobraval 27
2 odobraval bi 61
3 nasprotoval bi 296
4 močno bi nasprotoval 209
9 ne vem 93

Valid range from 1 to 4

V36D V36. KAKŠNO BI BILO VAŠE STALIŠČE, ČE BI SLOVENSKA VLADA (OBLAST) SPREJELA KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH ODLOČITEV - ALI BI JIH ODOBRAVALI, ALI BI JIM NASPROTOVALI?

d) če bi vlada uporabila teritorialne enote (vojsko) proti stavkajočim

Value 99174 Frequency
1 močno bi odobraval 14
2 odobraval bi 20
3 nasprotoval bi 253
4 močno bi nasprotoval 326
9 ne vem 73

Valid range from 1 to 4

V37

V37. ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI MENITE, DA SLOVENENSKA VLADA RESNIČNO SKRBI ZA KORIST VSEH LJUDI, ALI PA DELUJE LE V PRID LASTNIH POLITIČNIH CILJEV?

Value 100173 Frequency
1 skrbi predvsem za korist vseh ljudi 259
2 skrbi predvsem za lastne politične cilje 294
9 drugo 133

Valid range from 1 to 9

V38

V38. V KAKŠNI MERI ZAUPATE SEDANJI SLOVENSKI VLADI, DA DELA TO, KAR JE PRAV? ALI JI ZAUPATE SKORAJ VEDNO, NAJVEČKRAT, SAMO VČASIH ALI SKORAJ NIKOLI?

Value 101172 Frequency
1 skoraj vedno 80
2 največkrat 184
3 samo včasih 321
4 skoraj nikoli 70
9 ne vem, b.o. 31

Valid range from 1 to 4

V39

V39. ALI SO PO VAŠEM MNENJU VOLITVE NAJBOLJŠI NAČIN ZA IZBIRO VLADE IN DRUGIH ORGANOV OBLASTI V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 102171 Frequency
1 so najboljša pot 556
2 niso najboljša pot 68
9 ne vem, b.o. 62

Valid range from 1 to 2

V40

V40. ČE GLEDATE NA STVARI Z VIDIKA NJIHOVE KORISTNOSTI, ALI SODITE, DA POTREBUJEMO PARLAMENT, DA BI STVARI DOBRO POTEKALE, ALI PA MORDA MENITE, DA BI LAHKO OPRAVILI TUDI BREZ PARLAMENTA?

Value 103170 Frequency
1 potrebujemo parlament 503
2 lahko bi bili tudi brez njega 54
9 ne vem, b.o. 129

Valid range from 1 to 2

V41

V41. ALI STE SE UDELEŽILI VOLITEV V APRILU 1990?

Value 104169 Frequency
1 da 667
2 ne 15
3 ne želi odgovoriti 3
9 ne vem, b.o. 1

Valid range from 1 to 3

V42

(če da) V42. KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI?

Value 105168 Frequency
1 Liberalna stranka (obrtniška) 10
2 Zeleni Slovenije 34
3 Slovenska kmečka zveza - Ljudska stranka 29
4 Slovenski krščanski demokrati 42
5 Socialdemokratska zveza Slovenije 33
6 Slovenska demokratska zveza 29
7 Liberalna demokratska stranka 46
8 Stranka demokratične prenove 93
9 Socialistična stranka Slovenije 5
10 za drugo stranko 4
11 kandidate različnih strank, izbiral sem le kandidate, ne glede na stranko, ki ji pripadajo 149
12 ne spomnim se 132
13 ne želim odgovoriti, b.o. 80

Valid range from 1 to 12

V43

V43. ČE BI BILE VOLITVE NASLEDNJI TEDEN, ZA KATERO STRANKO OZ. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE BI VOLILI?

Value 106167 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije 16
2 Stranka demokratične prenove 88
3 Liberalna demokratska stranka 58
4 Slovenska demokratska zveza 32
5 Socialdemokratska zveza Slovenije 29
6 Slovenski krščanski demokrati 43
7 Slovenska kmečka zveza - Ljudska stranka 42
8 Zeleni Slovenije 44
9 Liberalna stranka - (obrtniška) 10
10 za drugo stranko 16
11 ne vem za katero, b.o. 308

Valid range from 1 to 10

V44A V44. ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

a) zagotavljanje dela vsakemu, ki ga želi

Value 107166 Frequency
1 da, v celoti 422
2 da, delno 210
3 ne 30
9 ne vem 24

Valid range from 1 to 3

V44B V44. ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

b) zagotavljanje zdravstvene oskrbe vsem bolnikom

Value 108165 Frequency
1 da, v celoti 531
2 da, delno 130
3 ne 8
9 ne vem 17

Valid range from 1 to 3

V44C V44. ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

c) zagotavljanje dostojnega življenja starim ljudem

Value 109164 Frequency
1 da, v celoti 551
2 da, delno 113
3 ne 5
9 ne vem 17

Valid range from 1 to 3

V44D V44. ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

d) zagotavljanje nezaposlenim dostojen življenjski standard

Value 110163 Frequency
1 da, v celoti 420
2 da, delno 218
3 ne 19
9 ne vem 29

Valid range from 1 to 3

V44E V44. ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

e) zmanjševanje razlik v dohodkih med bogatimi in revnimi

Value 111162 Frequency
1 da, v celoti 403
2 da, delno 192
3 ne 62
9 ne vem 29

Valid range from 1 to 3

V45

V45. ČE BI MORALA VLADA IZBIRATI MED ZNIŽANJEM INFLACIJE IN ZNIŽANJEM NEZAPOSLENOSTI, KATERI OD OBEH STVARI BI MORALA DATI PREDNOST?

Value 112161 Frequency
1 znižanje inflacije 256
2 znižanje nezaposlenosti 332
9 ne vem, b.o. 98

Valid range from 1 to 2

V46A

V46a. ČE BI VLADA SPREJELA NEKO ODLOČITEV, KI BI POMENILA GROBO KRŠITEV INTERESOV LJUDI...

Value 113160 Frequency
1 ali bi vi lahko kaj ukrenili proti temu 58
2 ali vi ne bi mogli nič storiti v zvezi s tem 483
3 drugo 19
9 ne vem, b.o. 126

Valid range from 1 to 3

V46B

(če bi lahko kaj storili) V46b.PROSIM, POVEJTE, KAJ BI VI STORILI?

Value 114159 Frequency
1 sodelovanje na demonstracijah 24
2 protestiral bi (na splošno) 9
3 akcija v okviru republiških parlamentarnih struktur 5
4 akcija v okviru njegove stranke 2
5 pritožbe, peticije 9
6 nasilne oblike odpora 1
7 stavka 1
8 nič ne bi storil-a 323
9 ne vem, b.o. 312

Valid range from 1 to 8

V47A

V47a. ČE BI VAŠA OBČINSKA VLADA SPREJELA NEKO ODLOČITEV, KI BI POMENILA GROBO KRŠITEV INTERESOV LJUDI...

Value 115158 Frequency
1 ali bi vi lahko kaj ukrenili v zvezi s tem 88
2 ali vi ne bi mogli nič storiti v zvezi s tem 443
3 drugo 22
9 ne vem, b.o. 133

Valid range from 1 to 3

V47B

(če bi lahko kaj naredil) V47b. PROSIM POVEJTE MI, KAJ BI STORILI?

Value 116157 Frequency
1 sodelovanje na demonstracijah 22
2 protestiral bi (na splošno) 26
3 akcija v okviru republiških parlamentarnih struktur 18
4 akcija v okviru njegove stranke 3
5 pritožbe, peticije 8
7 stavka 1
8 nič ne bi storil-a 306
9 ne vem, b.o. 302

Valid range from 1 to 8

V48

V48. ČE BI ŽIVELI V NEKI ZAHODNI DEŽELI, ALI MENITE DA:

Value 117156 Frequency
1 bi vam bilo bolje 279
2 bilo bi enako 135
3 bilo bi vam slabše 56
9 ne vem, b.o. 216

Valid range from 1 to 3

V49A V49. PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) Slovenija naj bi se razvijala po vzoru zahodno evropskih držav

Value 118155 Frequency
1 soglašam 598
2 ne soglašam 19
9 ne vem 69

Valid range from 1 to 2

V49B V49. PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) v Sloveniji se demokracija ne bo nikoli uveljavila

Value 119154 Frequency
1 soglašam 84
2 ne soglašam 405
9 ne vem 197

Valid range from 1 to 2

V49C V49. PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) demokracija v Sloveniji je podobna demokraciji v zahodnoevropskih državah

Value 120153 Frequency
1 soglašam 198
2 ne soglašam 284
9 ne vem 204

Valid range from 1 to 2

V49D V49. PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) demokracijo v Sloveniji bo težko uveljaviti

Value 121152 Frequency
1 soglašam 345
2 ne soglašam 181
9 ne vem 160

Valid range from 1 to 2

V49E V49. PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

e) ne moremo reči, da smo v Sloveniji že dosegli demokracijo

Value 122151 Frequency
1 soglašam 422
2 ne soglašam 105
9 ne vem 159

Valid range from 1 to 2

V50

V50. ALI SODITE, DA BOMO PROBLEME V NOVIH DEMOKRATIČNIH RAZMERAH V SLOVENIJI REŠILI, ALI PA BODO PROBLEMI POSTALI ŠE BOLJ RESNI?

Value 123150 Frequency
1 rešili jih bomo 280
2 postajali bodo vedno bolj resni 277
3 ostali bodo enaki kot prej 40
9 ne vem, b.o. 89

Valid range from 1 to 3

V51

V51. KAKO OCENJUJETE SEDANJO POLITIČNO SITUACIJO V SLOVENIJI?

Value 124149 Frequency
1 je zelo dobra 9
2 je precej dobra 91
3 niti dobra, niti slaba 305
4 je precej slaba 169
5 je zelo slaba 74
9 ne vem, b.o. 38

Valid range from 1 to 5

V52

V52. ALI SODITE, DA SE BO POLITIČNA SITUACIJA V SLOVENIJI NASLEDNJE LETO...

Value 125148 Frequency
1 izboljšala 279
2 ostala bo enaka 134
3 poslabšala se bo 146
9 ne vem, b.o. 127

Valid range from 1 to 3

V53

V53. ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO STE ZADOVOLJNI S SEDANJIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 126147 Frequency
1 popolnoma 24
2 v večji meri 153
3 v manjši meri 288
4 nisem zadovoljen 122
9 ne vem, neodločen 99

Valid range from 1 to 4

V54A V54. POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NA SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) za razvoj demokracije je potreben več- strankarski sistem

Value 127146 Frequency
1 soglašam 515
2 ne soglašam 49
9 ne vem 122

Valid range from 1 to 2

V54B V54. POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NA SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) ne vidim nobene razlike med obstoječimi strankami

Value 128145 Frequency
1 soglašam 140
2 ne soglašam 402
9 ne vem 144

Valid range from 1 to 2

V54C V54. POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NA SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) stranke nudijo možnost sodelovanja v politični dejavnosti

Value 129144 Frequency
1 soglašam 426
2 ne soglašam 83
9 ne vem 177

Valid range from 1 to 2

V54D V54. POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NA SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) stranke služijo le interesom njihovih voditeljev

Value 130143 Frequency
1 soglašam 220
2 ne soglašam 277
9 ne vem 189

Valid range from 1 to 2

V55

V55. ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Value 131142 Frequency
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 454
2 verjetno bi izbral Slovenijo 161
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 28
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 12
9 ne vem 31

Valid range from 1 to 4

V56

V56. ALI SE PO VOLITVAH V SLOVENIJI STVARI NA SPLOŠNO ODVIJAJO:

Value 132141 Frequency
1 bolje kot ste pričakovali 34
2 slabše kot ste pričakovali 266
3 tako kot ste pričakovali 90
4 neke stvari gredo bolje, druge pa slabše 262
9 ne vem, neodločen 34

Valid range from 1 to 4

V57

V57. VELIKO JE RAZPRAV O LASTNIŠTVU PODJETIJ. kAKŠNA BI BILA PO VAŠI OCENI PRAVA REŠITEV? (Možen je le en odgovor.)

Value 133140 Frequency
1 podjetja naj bi spet vrnili prvotnim lastnikom 114
2 podjetja bi morali prodati tistim, ki zanje največ ponudijo, čeprav bi jih kupili tujci 126
3 podjetja bi morala postati last delavcev 229
4 morala bi ostati državna lastnina 102
9 ne vem 115

Valid range from 1 to 4

V58

V58. KAJ NAJ BI PO VAŠEM MNENJU NAREDILI V SLOVENIJI V ZVEZI Z LASTNIŠTVOM ZEMLJE V SEDANJI DRUŽBENI (DRŽAVNI) LASTI? (Možen je en odgovor.)

Value 134139 Frequency
1 zemljo naj bi vrnili bivšim lastnikom 379
2 zemljo bi morali prodati tistemu, ki bi največ ponudil 52
3 ostala naj bi v lasti kmetijskih kombinatov, posestev, ipd. 74
4 kombinati naj bi obdržali lastništvo in imeli pravico zemljo prodati ali dati v zakup 40
5 zemlja naj bi bila last lokalnih skupnosti/vasi 31
9 ne vem 110

Valid range from 1 to 5

V59AA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / a) stavka

Value 135138 Frequency
1 ustreza 421
2 ne ustreza 154
9 ne vem 111

Valid range from 1 to 2

V59AB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ a) stavka

Value 136137 Frequency
1 ustreza 281
2 ne ustreza 290
9 ne vem 115

Valid range from 1 to 2

V59BA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / b) svoboda

Value 137136 Frequency
1 ustreza 392
2 ne ustreza 176
9 ne vem 118

Valid range from 1 to 2

V59BB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ b) svoboda

Value 138135 Frequency
1 ustreza 356
2 ne ustreza 214
9 ne vem 116

Valid range from 1 to 2

V59CA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / c) neenakost

Value 139134 Frequency
1 ustreza 400
2 ne ustreza 162
9 ne vem 124

Valid range from 1 to 2

V59CB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ c) neenakost

Value 140133 Frequency
1 ustreza 276
2 ne ustreza 288
9 ne vem 122

Valid range from 1 to 2

V59DA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / d) tehnični napredek

Value 141132 Frequency
1 ustreza 530
2 ne ustreza 42
9 ne vem 114

Valid range from 1 to 2

V59DB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ d) tehnični napredek

Value 142131 Frequency
1 ustreza 235
2 ne ustreza 330
9 ne vem 121

Valid range from 1 to 2

V59EA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / e) blagostanje

Value 143130 Frequency
1 ustreza 433
2 ne ustreza 128
9 ne vem 125

Valid range from 1 to 2

V59EB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ e) blagostanje

Value 144129 Frequency
1 ustreza 212
2 ne ustreza 345
9 ne vem 129

Valid range from 1 to 2

V59FA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / f) sebičnost

Value 145128 Frequency
1 ustreza 425
2 ne ustreza 140
9 ne vem 121

Valid range from 1 to 2

V59FB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ f) sebičnost

Value 146127 Frequency
1 ustreza 286
2 ne ustreza 274
9 ne vem 126

Valid range from 1 to 2

V59GA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / g) moč

Value 147126 Frequency
1 ustreza 511
2 ne ustreza 43
9 ne vem 132

Valid range from 1 to 2

V59GB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ g) moč

Value 148125 Frequency
1 ustreza 260
2 ne ustreza 285
9 ne vem 141

Valid range from 1 to 2

V59HA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / h) dobiček

Value 149124 Frequency
1 ustreza 528
2 ne ustreza 37
9 ne vem 121

Valid range from 1 to 2

V59HB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ h) dobiček

Value 150123 Frequency
1 ustreza 185
2 ne ustreza 371
9 ne vem 130

Valid range from 1 to 2

V59IA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / i) pravičnost

Value 151122 Frequency
1 ustreza 236
2 ne ustreza 318
9 ne vem 132

Valid range from 1 to 2

V59IB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ i) pravičnost

Value 152121 Frequency
1 ustreza 259
2 ne ustreza 300
9 ne vem 127

Valid range from 1 to 2

V59JA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / j) pomanjkanje

Value 153120 Frequency
1 ustreza 257
2 ne ustreza 299
9 ne vem 130

Valid range from 1 to 2

V59JB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ j) pomanjkanje

Value 154119 Frequency
1 ustreza 333
2 ne ustreza 232
9 ne vem 121

Valid range from 1 to 2

V59KA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / k) človečnost

Value 155118 Frequency
1 ustreza 247
2 ne ustreza 299
9 ne vem 140

Valid range from 1 to 2

V59KB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ k) človečnost

Value 156117 Frequency
1 ustreza 352
2 ne ustreza 198
9 ne vem 136

Valid range from 1 to 2

V59LA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / l) napredek

Value 157116 Frequency
1 ustreza 515
2 ne ustreza 52
9 ne vem 119

Valid range from 1 to 2

V59LB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ l) napredek

Value 158115 Frequency
1 ustreza 218
2 ne ustreza 345
9 ne vem 123

Valid range from 1 to 2

V59MA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / m) načrtovanje

Value 159114 Frequency
1 ustreza 493
2 ne ustreza 71
9 ne vem 122

Valid range from 1 to 2

V59MB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ m) načrtovanje

Value 160113 Frequency
1 ustreza 334
2 ne ustreza 223
9 ne vem 129

Valid range from 1 to 2

V59NA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / n) učinkovitost

Value 161112 Frequency
1 ustreza 519
2 ne ustreza 45
9 ne vem 122

Valid range from 1 to 2

V59NB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ n) učinkovitost

Value 162111 Frequency
1 ustreza 173
2 ne ustreza 380
9 ne vem 133

Valid range from 1 to 2

V59OA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / o) pritisk

Value 163110 Frequency
1 ustreza 382
2 ne ustreza 157
9 ne vem 147

Valid range from 1 to 2

V59OB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ o) pritisk

Value 164109 Frequency
1 ustreza 315
2 ne ustreza 231
9 ne vem 140

Valid range from 1 to 2

V59PA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / p) korupcija

Value 165108 Frequency
1 ustreza 352
2 ne ustreza 185
9 ne vem 149

Valid range from 1 to 2

V59PB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ p) korupcija

Value 166107 Frequency
1 ustreza 354
2 ne ustreza 181
9 ne vem 151

Valid range from 1 to 2

V60A V60. PROSIM POVEJTE, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) Kapitalistično gospodarstvo, ki temelji na zasebni pobudi je za Slovenijo najboljši ekonomski sistem

Value 167106 Frequency
1 soglašam 326
2 soglašam 136
9 ne vem 224

Valid range from 1 to 2

V60B V60. PROSIM POVEJTE, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) Kapitalistično gospodarstvo, ki temelji na zasebni pobudi nam bo omogočilo, da bomo rešili probleme, pred katerimi smo sedaj v Sloveniji

Value 168105 Frequency
1 soglašam 296
2 soglašam 144
9 ne vem 246

Valid range from 1 to 2

V61

V61. VELIKO JE RAZPRAV O NAČINIH VODENJA INDUSTRIJSKIH PODJETIJ. S KATERO OD NASLEDNJIH TRDITEV NAJBOLJ SOGLAŠATE? (LAHKO IZBERETE LE ENO SAMO MNENJE!)

Value 169104 Frequency
1 podjetje naj vodijo lastniki, ali pa naj oni imenujejo direktorje podjetja 155
2 lastniki in zaposleni v podjetju naj bi skupaj imenovali direktorje 206
3 podjetje naj bi bilo last države in le-ta bi imenovala direktorje podjetja 31
4 podjetje naj bi bilo last zaposlenih v njem in le-ti bi imenovali direktorje podjetja 216
9 ne vem 78

Valid range from 1 to 4

V62 SEDAJ PA BI VAM RAD POSTAVIL NEKAJ VPRAŠANJ O POLITIČNIH STRANKAH (GIBANJIH) V SLOVENIJI

V62. H KATERI OD SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK SE V TEM TRENUTKU NAGIBAJO VAŠE SIMPATIJE? (Možen je le en odgovor.)

Value 170103 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije 28
2 Stranka demokratične prenove 101
3 Liberalna demokratska stranka 64
4 Slovenska demokratska zveza 29
5 Socialdemokratska zveza slovenije 34
6 Slovenski krščanski demokrati 43
7 Slovenska kmečka zveza - Ljudska stranka 53
8 Zeleni Slovenije 77
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) 13
0 nič od tega, drugo, ne vem kaj 244

Valid range from 1 to 9

V63

V63. ALI BI REKLI, DA SE ČUTITE TEJ STRANKI ZELO BLIZU, PRECEJ BLIZU ALI NE PREVEČ BLIZU?

Value 171102 Frequency
1 zelo blizu 66
2 precej blizu 249
3 ne preveč blizu 112
9 ne vem 259

Valid range from 1 to 3

V64A V64. POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI STAVKO ALI BI SE JI PRIDRUŽILI?

a) če bi na volitvah zmagala stranka, ki ji močno nasprotujem

Value 172101 Frequency
1 DA 146
2 NE 410
9 NE VEM 130

Valid range from 1 to 2

V64B V64. POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI STAVKO ALI BI SE JI PRIDRUŽILI?

b) če bi vladajoča stranka zlorabila svojo moč in bi se bal, da bi to ogrozilo demokracijo

Value 173100 Frequency
1 DA 372
2 NE 179
9 NE VEM 135

Valid range from 1 to 2

V64C V64. POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI STAVKO ALI BI SE JI PRIDRUŽILI?

c) če bi gospodarski ukrepi vlade privedli do občutnega padca življenskega standarda

Value 17499 Frequency
1 DA 446
2 NE 137
9 NE VEM 103

Valid range from 1 to 2

V64D V64. POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI STAVKO ALI BI SE JI PRIDRUŽILI?

d) če bi se nazaposlenost tako povečala, da bi bile odpuščene mnočice ljudi

Value 17598 Frequency
1 DA 483
2 NE 116
9 NE VEM 87

Valid range from 1 to 2

V64E V64. POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI STAVKO ALI BI SE JI PRIDRUŽILI?

e) če bi bila močno ogrožena sedanja raven socialnih pravic

Value 17697 Frequency
1 DA 467
2 NE 121
9 NE VEM 98

Valid range from 1 to 2

V65A V65. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

a) peticije (zbiranje podpisov)

Value 17796 Frequency
1 močno odobravam 124
2 odobravam 355
3 nasprotujem 84
4 močno na sprotujem 27
9 ne vem 96

Valid range from 1 to 4

V65B V65. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

b) bojkoti

Value 17895 Frequency
1 močno odobravam 34
2 odobravam 226
3 nasprotujem 239
4 močno na sprotujem 53
9 ne vem 134

Valid range from 1 to 4

V65C V65. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

c) zakonite demonstracije

Value 17994 Frequency
1 močno odobravam 119
2 odobravam 380
3 nasprotujem 71
4 močno na sprotujem 25
9 ne vem 91

Valid range from 1 to 4

V65D V65. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

d) grožnje s stavko

Value 18093 Frequency
1 močno odobravam 36
2 odobravam 257
3 nasprotujem 239
4 močno na sprotujem 60
9 ne vem 94

Valid range from 1 to 4

V65E V65. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

e) nezakonite stavke

Value 18192 Frequency
1 močno odobravam 6
2 odobravam 45
3 nasprotujem 395
4 močno na sprotujem 145
9 ne vem 95

Valid range from 1 to 4

V65F V65. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

f) zasedbe poslopij, tovarn

Value 18291 Frequency
1 močno odobravam 13
2 odobravam 73
3 nasprotujem 335
4 močno na sprotujem 154
9 ne vem 111

Valid range from 1 to 4

V66

V66. KAJ BI BILO PO VAŠI OCENI BOLJE ZA SLOVENIJO?

Value 18390 Frequency
1 enostrankarski sistem 101
2 večstrankarski sistem 450
3 ne vem 135

Valid range from 1 to 2

V67A V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) dokler gredo stvari v redu, me ne zanima, kdo je na oblasti

Value 18489 Frequency
1 soglašam 444
2 ne soglašam 211
9 ne vem 31

Valid range from 1 to 2

V67B V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) politiki ne vidijo radi, da se ljudje vmešavajo v njihove zadeve

Value 18588 Frequency
1 soglašam 459
2 ne soglašam 138
9 ne vem 89

Valid range from 1 to 2

V67C V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) danes lahko v Sloveniji vsak pove svoje mnenje o najpomembnejših zadevah

Value 18687 Frequency
1 soglašam 475
2 ne soglašam 141
9 ne vem 70

Valid range from 1 to 2

V67D V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) vedno je bolje, da se človek ne vmešava v politiko, ker se bo prej ali slej opekel

Value 18786 Frequency
1 soglašam 406
2 ne soglašam 209
9 ne vem 71

Valid range from 1 to 2

V67E V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

e) politikom raje ne zaupaj

Value 18885 Frequency
1 soglašam 369
2 ne soglašam 190
9 ne vem 127

Valid range from 1 to 2

V67F V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

f) politiki si zelo prizadevajo, da bi ugodili mnenju ljudi

Value 18984 Frequency
1 soglašam 311
2 ne soglašam 249
9 ne vem 126

Valid range from 1 to 2

V67G V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

g) navadni ljudje so vedno odrinjeni od oblasti

Value 19083 Frequency
1 soglašam 535
2 ne soglašam 89
9 ne vem 62

Valid range from 1 to 2

V67H V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

h) danes se s politiko ukvarjajo le tisti, ki bi se s tem radi okoristili

Value 19182 Frequency
1 soglašam 266
2 ne soglašam 276
9 ne vem 144

Valid range from 1 to 2

V67I V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

i) politiki se zanimajo za mnenja ljudi le takrat, kadar pride do težav

Value 19281 Frequency
1 soglašam 408
2 ne soglašam 177
9 ne vem 101

Valid range from 1 to 2

V67J V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

j) sodelovanje v politiki je domoljubna dolžnost

Value 19380 Frequency
1 soglašam 301
2 ne soglašam 224
9 ne vem 161

Valid range from 1 to 2

V68A V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

a) George Bush

Value 19479 Frequency
1 popolnoma 52
2 do določene mere 263
3 malo 201
4 sploh ne 58
9 ne vem, ne poznam 112

Valid range from 1 to 4

V68B V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

b) Lojze Peterle

Value 19578 Frequency
1 popolnoma 100
2 do določene mere 290
3 malo 178
4 sploh ne 75
9 ne vem, ne poznam 43

Valid range from 1 to 4

V68C V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

c) Mihail Gorbačov

Value 19677 Frequency
1 popolnoma 30
2 do določene mere 156
3 malo 246
4 sploh ne 156
9 ne vem, ne poznam 98

Valid range from 1 to 4

V68D V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

d) Milan Kučan

Value 19776 Frequency
1 popolnoma 296
2 do določene mere 267
3 malo 85
4 sploh ne 13
9 ne vem, ne poznam 25

Valid range from 1 to 4

V68E V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

e) Janez Pavel II.

Value 19875 Frequency
1 popolnoma 153
2 do določene mere 222
3 malo 145
4 sploh ne 84
9 ne vem, ne poznam 82

Valid range from 1 to 4

V68F V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

f) Ciril Ribičič

Value 19974 Frequency
1 popolnoma 72
2 do določene mere 222
3 malo 187
4 sploh ne 112
9 ne vem, ne poznam 93

Valid range from 1 to 4

V68G V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

g) Francois Mitterrand

Value 20073 Frequency
1 popolnoma 55
2 do določene mere 193
3 malo 182
4 sploh ne 57
9 ne vem, ne poznam 199

Valid range from 1 to 4

V68H V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

h) Jožef Školjč

Value 20172 Frequency
1 popolnoma 66
2 do določene mere 207
3 malo 183
4 sploh ne 112
9 ne vem, ne poznam 118

Valid range from 1 to 4

V68I V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

i) Helmuth Kohl

Value 20271 Frequency
1 popolnoma 61
2 do določene mere 211
3 malo 186
4 sploh ne 47
9 ne vem, ne poznam 181

Valid range from 1 to 4

V68J V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

j) Jože Pučnik

Value 20370 Frequency
1 popolnoma 48
2 do določene mere 154
3 malo 201
4 sploh ne 218
9 ne vem, ne poznam 65

Valid range from 1 to 4

V68K V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

k) Margeret Thatcher

Value 20469 Frequency
1 popolnoma 53
2 do določene mere 198
3 malo 182
4 sploh ne 91
9 ne vem, ne poznam 162

Valid range from 1 to 4

V69A V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

a) delavci

Value 20568 Frequency
1 pridobili 146
2 izgubili 388
9 ne vem 152

Valid range from 1 to 2

V69B V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

b) inženirji

Value 20667 Frequency
1 pridobili 361
2 izgubili 120
9 ne vem 205

Valid range from 1 to 2

V69C V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

c) umetniki, pisatelji

Value 20766 Frequency
1 pridobili 247
2 izgubili 175
9 ne vem 264

Valid range from 1 to 2

V69D V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

d) znanstveniki

Value 20865 Frequency
1 pridobili 379
2 izgubili 98
9 ne vem 209

Valid range from 1 to 2

V69E V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

e) duhovniki

Value 20964 Frequency
1 pridobili 449
2 izgubili 48
9 ne vem 189

Valid range from 1 to 2

V69F V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

f) uradniki

Value 21063 Frequency
1 pridobili 274
2 izgubili 189
9 ne vem 223

Valid range from 1 to 2

V69G V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

g) kmetje

Value 21162 Frequency
1 pridobili 281
2 izgubili 213
9 ne vem 192

Valid range from 1 to 2

V69H V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

h) rudarji

Value 21261 Frequency
1 pridobili 138
2 izgubili 351
9 ne vem 197

Valid range from 1 to 2

V69I V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

i) privatni podjetniki

Value 21360 Frequency
1 pridobili 460
2 izgubili 65
9 ne vem 161

Valid range from 1 to 2

V69J V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

j) politiki

Value 21459 Frequency
1 pridobili 457
2 izgubili 55
9 ne vem 174

Valid range from 1 to 2

V69K V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

k) oficirji armade

Value 21558 Frequency
1 pridobili 151
2 izgubili 317
9 ne vem 218

Valid range from 1 to 2

V69L V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

l) policisti

Value 21657 Frequency
1 pridobili 391
2 izgubili 81
9 ne vem 214

Valid range from 1 to 2

V69M V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

m) prejšnji voditelji ZK Slovenije

Value 21756 Frequency
1 pridobili 85
2 izgubili 388
9 ne vem 213

Valid range from 1 to 2

V69N V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

n) verniki

Value 21855 Frequency
1 pridobili 396
2 izgubili 75
9 ne vem 215

Valid range from 1 to 2

V70A1 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

a) Bolgarija / 1. Kje ljudje bolje živijo

Value 21954 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 81
1 1 najbolj 3
2 2 19
3 3 20
4 4 43
5 5 86
6 6 167
7 7 192
8 8 najmanj 72
9 9 verjetno izločilni odgovor 3

Valid range from 1 to 8

V70A2 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

a) Bolgarija / 2. Kje je večja enakost pred zakonom

Value 22053 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 111
1 1 najbolj 3
2 2 13
3 3 22
4 4 34
5 5 68
6 6 161
7 7 187
8 8 najmanj 82
9 9 verjetno izločilni odgovor 5

Valid range from 1 to 8

V70A3 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

a) Bolgarija / 3. Kje imajo ljudje največji vpliv na javno politiko

Value 22152 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 116
1 1 najbolj 5
2 2 15
3 3 31
4 4 22
5 5 51
6 6 164
7 7 192
8 8 najmanj 86
9 9 verjetno izločilni odgovor 4

Valid range from 1 to 8

V70B1 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

b) Romunija / 1. Kje ljudje živijo bolje

Value 22251 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 83
1 1 najbolj 4
2 2 9
3 3 15
4 4 18
5 5 24
6 6 71
7 7 189
8 8 najmanj 271
9 9 verjetno izločilni odgovor 2

Valid range from 1 to 8

V70B2 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

b) Romunija / 2. Kje je večja enakost pred zakonom

Value 22350 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 112
1 1 najbolj 5
2 2 6
3 3 15
4 4 25
5 5 28
6 6 61
7 7 182
8 8 najmanj 247
9 9 verjetno izločilni odgovor 5

Valid range from 1 to 8

V70B3 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

b) Romunija / 3. Kje imajo ljudje največji vpliv na javno politiko

Value 22449 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 117
1 1 najbolj 7
2 2 9
3 3 16
4 4 28
5 5 23
6 6 83
7 7 172
8 8 najmanj 227
9 9 verjetno izločilni odgovor 4

Valid range from 1 to 8

V70C1 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

c) Madžarska / 1. Kje ljudje živijo bolje

Value 22548 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 75
1 1 najbolj 6
2 2 166
3 3 188
4 4 97
5 5 88
6 6 37
7 7 19
8 8 najmanj 7
9 9 verjetno izločilni odgovor 3

Valid range from 1 to 8

V70C2 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

c) Madžarska / 2. Kje je večja enakost pred zakonom

Value 22647 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 113
1 1 najbolj 8
2 2 128
3 3 195
4 4 83
5 5 79
6 6 41
7 7 22
8 8 najmanj 12
9 9 verjetno izločilni odgovor 5

Valid range from 1 to 8

V70C3 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

c) Madžarska / 3. Kje imajo ljudje največji vpliv na javno politiko

Value 22746 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 114
1 1 najbolj 10
2 2 113
3 3 170
4 4 95
5 5 96
6 6 38
7 7 27
8 8 najmanj 19
9 9 verjetno izločilni odgovor 4

Valid range from 1 to 8

V70D1 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

d) Avstrija / 1. Kje ljudje živijo bolje

Value 22845 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 62
1 1 najbolj 546
2 2 50
3 3 8
4 4 5
5 5 4
6 6 3
7 7 2
8 8 najmanj 4
9 9 verjetno izločilni odgovor 2

Valid range from 1 to 8

V70D2 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

d) Avstrija / 2. Kje je večja enakost pred zakonom

Value 22944 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 97
1 1 najbolj 475
2 2 67
3 3 20
4 4 7
5 5 7
6 6 2
7 7 2
8 8 najmanj 4
9 9 verjetno izločilni odgovor 5

Valid range from 1 to 8

V70D3 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

d) Avstrija / 3. Kje imajo ljudje največji vpliv na javno politiko

Value 23043 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 103
1 1 najbolj 453
2 2 78
3 3 15
4 4 7
5 5 10
6 6 4
7 7 4
8 8 najmanj 9
9 9 verjetno izločilni odgovor 3

Valid range from 1 to 8

V70E1 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

e) Sovjetska zveza / 1. Kje ljudje živijo bolje

Value 23142 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 84
1 1 najbolj 4
2 2 13
3 3 25
4 4 32
5 5 56
6 6 164
7 7 161
8 8 najmanj 145
9 9 verjetno izločilni odgovor 2

Valid range from 1 to 8

V70E2 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

e) Sovjetska zveza / 2. Kje je večja enakost pred zakonom

Value 23241 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 119
1 1 najbolj 10
2 2 15
3 3 30
4 4 35
5 5 56
6 6 160
7 7 121
8 8 najmanj 135
9 9 verjetno izločilni odgovor 5

Valid range from 1 to 8

V70E3 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

e) Sovjetska zveza / 3. Kje imajo ljudje največji vpliv na javno politiko

Value 23340 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 116
1 1 najbolj 21
2 2 22
3 3 26
4 4 30
5 5 54
6 6 145
7 7 121
8 8 najmanj 147
9 9 verjetno izločilni odgovor 4

Valid range from 1 to 8

V70F1 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

f) Poljska / 1. Kje ljudje živijo bolje

Value 23439 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 78
1 1 najbolj 3
2 2 15
3 3 45
4 4 104
5 5 228
6 6 115
7 7 65
8 8 najmanj 31
9 9 verjetno izločilni odgovor 2

Valid range from 1 to 8

V70F2 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

f) Poljska / 2. Kje je večja enakost pred zakonom

Value 23538 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 111
1 1 najbolj 3
2 2 14
3 3 47
4 4 120
5 5 216
6 6 87
7 7 52
8 8 najmanj 30
9 9 verjetno izločilni odgovor 6

Valid range from 1 to 8

V70F3 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

f) Poljska / 3. Kje imajo ljudje največji vpliv na javno politiko

Value 23637 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 113
1 1 najbolj 8
2 2 34
3 3 67
4 4 112
5 5 197
6 6 74
7 7 46
8 8 najmanj 31
9 9 verjetno izločilni odgovor 4

Valid range from 1 to 8

V70G1 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

g) Češkoslovaška / 1. Kje ljudje živijo bolje

Value 23736 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 80
1 1 najbolj 4
2 2 44
3 3 148
4 4 224
5 5 98
6 6 45
7 7 28
8 8 najmanj 12
9 9 verjetno izločilni odgovor 3

Valid range from 1 to 8

V70G2 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

g) Češkoslovaška / 2. Kje je večja enakost pred zakonom

Value 23835 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 110
1 1 najbolj 5
2 2 38
3 3 129
4 4 215
5 5 90
6 6 47
7 7 27
8 8 najmanj 20
9 9 verjetno izločilni odgovor 5

Valid range from 1 to 8

V70G3 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

g) Češkoslovaška / 3. Kje imajo ljudje največji vpliv na javno politiko

Value 23934 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 114
1 1 najbolj 8
2 2 35
3 3 128
4 4 201
5 5 105
6 6 52
7 7 25
8 8 najmanj 14
9 9 verjetno izločilni odgovor 4

Valid range from 1 to 8

V70H1 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

h) Slovenija / 1. Kje ljudje živijo bolje

Value 24033 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 73
1 1 najbolj 24
2 2 293
3 3 149
4 4 70
5 5 45
6 6 10
7 7 10
8 8 najmanj 10
9 9 verjetno izločilni odgovor 2

Valid range from 1 to 8

V70H2 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

h) Slovenija / 2. Kje je večja enakost pred zakonom

Value 24132 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 103
1 1 najbolj 59
2 2 278
3 3 118
4 4 65
5 5 29
6 6 7
7 7 11
8 8 najmanj 11
9 9 verjetno izločilni odgovor 5

Valid range from 1 to 8

V70H3 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

h) Slovenija / 3. Kje imajo ljudje največji vpliv na javno politiko

Value 24231 Frequency
0 0 verjetno izločilni odgovor 108
1 1 najbolj 51
2 2 259
3 3 116
4 4 74
5 5 44
6 6 9
7 7 12
8 8 najmanj 9
9 9 verjetno izločilni odgovor 4

Valid range from 1 to 8

V71

V71d. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO: NEKAJ ODLOČNIH VODITELJEV BI BILO ZA DRŽAVO BOLJ KORISTNIH KOT PA MNOGO DEMOKRATOV, KI SE NEPRESTANO POSVETUJEJO IN SESTANKUJEJO.

Value 24330 Frequency
1 soglašam 349
2 ne soglašam 337
9 ne vem, b.o. 0

Valid range from 1 to 2

D1 DEMOGRAFSKI PODATKI

D1. SPOL

Value 24429 Frequency
1 moški 349
2 ženska 337

Valid range from 1 to 2

D2

D2. LETO ROJSTVA

Value 24528 Frequency
2 1
3 3
4 1
70 11
71 21
72 8
73 1

Valid range from 2 to 73

D3

D3. KAKŠNA JE (BILA) VAŠA VEROIZPOVED (VAŠIH STARŠEV/OB VAŠEM ROJSTVU?)

Value 24627 Frequency
1 rimsko katoliška 573
2 pravoslavna 29
3 protestantska 5
4 druga verska ločina 17
5 nisem veren-a 56
9 drugo, b.o. 6

Valid range from 1 to 5

D4

D4. KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV SE PO VAŠI OCENI NAJBOLJ NANAŠA NA VAS OSEBNO?

Value 24726 Frequency
1 sem veren in sprejemam nauk cekve 181
2 sem veren na svoj poseben način 259
3 ne morem reči, ali sem veren ali ne 104
4 nisem veren in me take stvari ne zanimajo 94
5 nisem veren zato, ker ni res tisto, kar uči cerkev 36
6 drugo, b.o. 12

Valid range from 1 to 5

D5

D5. NAVEDITE ZADNJO ŠOLO, KI STE JO KONČALI REDNO ALI IZREDNO:

Value 24825 Frequency
1 do 4 razrede osnovne šole ali manj 24
2 od 5 do 7 razredov osnovne šole ali 1 do 3 razrede nižje gimnazije 70
3 dokončana osnovna šola ali nižja gimnazija 149
4 nedokončana 2-3 letna strokovna šola, nedokončana srednja šola 40
5 končana 2-3 letna strokovna šola, absolvent 3-letnega strokovnega izobraževanja 144
6 končana srednja šola, absolvent 4-letnega (srednjega) izobraževanja 180
7 nedokončana višja ali visoka šola 9
8 dokončana višja šola 36
9 dokončana visoka šola, fakulteta, akademija,specializamagisterij, doktorat 34

Valid range from 1 to 9

D6

D6. KAKO BI OCENILI STIKE, KI JIH IMATE S SOSEDI?

Value 24924 Frequency
1 imamo zelo tesne stike 114
2 imam občutek, da smo si blizu 314
3 malo stikov imam z njimi 239
4 sploh nimam nobenih stikov z njimi 14
9 drugo, b.o. 5

Valid range from 1 to 4

D7

D7. KAKŠEN JE VAŠ SEDANJI POKLIC OZ. KAKŠEN JE BIL PRED UPOKOJITVIJO ALI PREDEN STE IZGUBILI ZAPOSLITEV IN KAKŠNA JE VAŠA PRIZNANA KVALIFIKACIJA?

Value 25023 Frequency
1 NK delavec 68
2 PK, priučen delavec 67
3 KV delavec 140
4 VKV delavec 39
5 pomožni uslužbenec, uslužbenec z nižjo izobrazbo 15
6 uslužbenec s srednjo izobrazbo 146
7 uslužbenec z višjo ali visoko izobrazbo 74
8 samostojni obrtnik, delodajalec 9
9 samostojni obrtnik brez tuje delovne sile 9
10 svobodni poklic 3
11 kmet 32
12 kmečka gospodinja, pomagajoči družinski član v kmetijstvu 28
13 učenec, dijak, vajenec, študent 17
14 gospodinja, ni v kmetijstvu 14
15 drugo 11
16 nikoli ni bil zaposlen, nima kvalifikacije 14

Valid range from 1 to 16

D8

D8. VIR REDNIH DOHODKOV GOSPODINJSTVA (DRUŽINE):

Value 25122 Frequency
1 izključno kmetijstvo 38
2 kmetijstvo in nekmetijska dejavnost 120
3 izključno nekmetijska dejavnost 527
5 1

Valid range from 1 to 3

D9

D9. ALI STE SEDAJ:

Value 25221 Frequency
1 zaposleni s ponim delovnim časom 401
2 zaposleni sžskrajšanmi delovnim časom 13
3 ni zaposlen 219
9 drugo, b.o. 53

Valid range from 1 to 3

D11

D11. ALI BI VI SAMI OCENILI, DA JE VAŠ MESEČNI DOHODEK:

Value 25320 Frequency
1 večji od povprečja 87
2 povprečen 256
3 manjši od povprečja 289
9 ne vem, b.o. 54

Valid range from 1 to 3

D12

D12. KAM BI PO VAŠI OCENI LAHKO UVRSTILI SEBE NA NASLEDNJI LESTVICI MESEČNIH DOHODKOV?

Value 25419 Frequency
1 1 najbolj revni 36
2 2 45
3 3 86
4 4 112
5 5 223
6 6 83
7 7 27
8 8 11
9 9 0
10 10 najbolj bogati 0
98 ne prejema mesečnih dohodkov 48
99 ne vem, b.o. 15

Valid range from 1 to 10

D13

D13. KAKO VELIK DEL VAŠEGA MESEČNEGA DOHODKA LAHKO VSAK MESEC PRIVARČUJETE?

Value 25518 Frequency
1 manj kot 5% 354
2 od 5 % do 10% 108
3 od 10 % do 25% 89
4 od 25 % do 50% 28
5 več kot 50% 9
9 ne vem, b.o. 98

Valid range from 1 to 5

D14

D14. V KATERI SOCIALNI RAZRED BI UVRSTILI SAMI SEBE?

Value 25617 Frequency
1 nižji sloj 109
2 nižji srednji sloj 151
3 srednji sloj 343
4 višji srednji sloj 25
5 višji sloj 4
9 ne vem, neodločen 54

Valid range from 1 to 5

D15

D15. IN V KATERI SOCIALNI RAZRED SODIJO (SO SODILI) VAŠI STARŠI?

Value 25716 Frequency
1 nižji sloj 198
2 nižji srednji sloj 164
3 srednji sloj 246
4 višji srednji sloj 23
5 višji sloj 12
9 ne vem, neodločen 43

Valid range from 1 to 5

D16

D16. ALI JE KDO V VAŠI DRUŽINI LASTNIK ALI DELNI LASTNIK PRIVATNEGA PODJETJA ALI BIZNISA?

Value 25815 Frequency
1 da 61
2 ne 618
9 ne vem, b.o. 7

Valid range from 1 to 2

D17

D17. ALI KDO V VAŠI DRUŽINI PRIDELUJE POLJEDELSKE PRIDELKE POLEG SVOJEGA GLAVNEGA DELA?

Value 25914 Frequency
1 le za prehrano družine 362
2 včasih prodaja za denar 49
3 redna prodaja za poseben dohodek 25
9 drugo, b.o. 250

Valid range from 1 to 3

D18

(za zaposlene) D18. ČE BI SE ZGODILO, DA BI IZGUBII SVOJE DELO, ALI BI BILO ZA VAS TEŽKO NAJTI DRUGO USTREZNO DELO?

Value 26013 Frequency
1 zelo lahko 39
2 lahko 65
3 precej težko 152
4 zelo težko 132
5 mislim da ne bi mogel najti drugega ustreznega dela 26
6 ni zaposlen, ni izgubil zaposlitve, ne išče zaposlitve 237
9 ne vem, b.o. 35

Valid range from 1 to 6

D18A (za tiste, ki go izgubili zaposlitev oz. iščejo prvo zaposlitev)

D18a.ALI JE ZA VAS TEŽKO NAJTI PRVO OZIROMA NOVO USTREZNO ZAPOSLITEV?

Value 26112 Frequency
1 zelo lahko 3
2 lahko 7
3 precej težko 9
4 zelo težko 17
5 mislim da ne bi mogel najti drugega ustreznega dela 6
6 ni izgubil zaposlitve, ne išče nove zaposlitve 600
9 ne vem, b.o. 44

Valid range from 1 to 6

D19 (za zaposlene)

D19. ALI DELATE TUDI NADURE ALI PA IZVEN VAŠEGA REDNEGA DELA, DA BI DOPOLNILI VAŠ DOHODEK? (za nezaposlene) ALI OPRAVLJATE PRILOŽNOSTNA DELA, DA BI SI IZBOLJŠALI FINANČNI POLOŽAJ?

Value 26211 Frequency
1 da 178
2 ne 458
9 drugo, b.o. 50

Valid range from 1 to 2

D20

D20. (če da) KAKO POGOSTO TO POČNETE?

Value 26310 Frequency
1 večkrat na teden 71
2 enkrat ali dvakrat na teden 33
3 večkrat na mesec 32
4 enkrat ali dvakrat na mesec 21
5 bolj poredko 26
9 drugo 125
0 b.o. 378

Valid range from 1 to 5

OKOL

ANKETNI OKOLIŠ (1 do 140)

Value 2649 Frequency
1 5
2 5
3 5
137 5
138 5
139 5
140 5

Valid range from 1 to 140

ANKET

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA (19 do 27)

Value 2658 Frequency
7 1
8 3
9 2
10 1
16 3
18 1
19 109