Slovensko javno mnenje SJM 1991/1: Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM911
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM911_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
 • Bruszt, László
 • Simon, János
 • Barnes, Samuel
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (Ljubljana; junij 1991)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • TD/Utrjevanje demokracije v centralni in vzhodni Evropi = Consolidation of Democracy in Central and Eastern Europe

  Raziskava je plod sodelovanja družboslovnih institutov vzhodnoevropskih držav in s koordinacijo Instituta za politične znanosti pri Madžarski akademiji znanosti iz Budimpešte (János Simon), Wissenschaftszentrum, Berlin (H. D. Klingemann) in Center for German and European Studies, Georgetown (Samuel Barnes). Podatki za ostale sodelujoče države Vzhodne Evrope bodo ob sodelovanju z nemškim arhivom podatkov ZA kmalu na razpolago. Raziskava je bila v podobni obliki ponovljena leta 1999 (ADP IDNo. SJM991).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena političnih razmer, spremljanje politike v medijih, vloga žensk, abortus, levica in desnica v politiki, ocene ekonomskih razmer v Sloveniji, položaj zaposlenih, ocena zadovoljstva z: vlado, delovno situacijo, družinsko situacijo, zaupanje v institucije, strankarske preference, odgovornost vlade, ravnanje v primeru kršitve interesov ljudi, ocene političnih razmer, izražanje nezadovoljstva, protesti, ugled politikov, kategorije, ki so izgubile oz. pridobile po spremembi

Ključne besede ELSST:
ORGANIZACIJA, VOLITVE , DEMOKRATIZACIJA, DEMOKRACIJA, ZAUPANJE, STALIŠČE, ZADOVOLJSTVO, POLITIKA

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
POLITIČNE IN EKONOMSKE ORIENTACIJE
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Raziskava vsebuje oceno razmer in zaupanje v inštitucije, zadovoljstvo z demokracijo, pomen demokracije, kakšne so lastnosti kapitalizma in lastnosti demokracije, odnos do volitev in volilne preference, kdo je največ pridobil po zadnjih volitvah, kako izraziti so konflikti med različnimi družbenimi skupinami, protestni potencial oz. pripravljenost nasprotovati odločitvam oblasti, odnos do politike. Kazalci konzervativnosti v stališščih so odnos do vloge žensk, abortusa in homoseksualcev. Iz raziskave ISSP Vloga države je ponovljena lestvica vprašanj o področjih, za katera naj bi bila odgovorna država. Vključene so tudi samo-ocene levo - desne politične usmerjenosti, politična aktivnost, spremljanje medijev, subjektivna politična moč in vpliv in ocena prihodnosti demokracije v državi. Kaj pomeni levo oz. desno v politiki, odnos do večstrankarskega sistema in privatizacije, razvrščanje držav glede na kvaliteto življenja, enakost pred zakonom in glede na politični vpliv, ki ga imajo navadni ljudje. Vključena so standardna demografska vprašanja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 1991 - junij 1991
Čas izdelave: 1991-7
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama. V realizaciji so uporabili tretjino običajnega vzorca SJM, kar v praksi pomeni dvostopenjski izbor s 140 vzorčnimi enotami na prvi stopnji.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM911.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 272
 • število enot: 686

Spremenljivke

V1A V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

a) berete o politiki v časopisih

Vrednost 13 Frekvenca
1 pogosto 222
2 včasih 222
3 redko 138
4 nikoli 101
5 ne vem 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1B V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

b) razpravljate o politiki z drugimi ljudmi

Vrednost 22 Frekvenca
1 pogosto 164
2 včasih 259
3 redko 152
4 nikoli 108
5 ne vem 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1C V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

c) skušate prepričati prijatelje, naj glasujejo tako kot vi

Vrednost 31 Frekvenca
1 pogosto 21
2 včasih 43
3 redko 61
4 nikoli 547
5 ne vem 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1A V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

a) berete o politiki v časopisih

Vrednost 1272 Frekvenca
1 pogosto 222
2 včasih 222
3 redko 138
4 nikoli 101
5 ne vem 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1B V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

b) razpravljate o politiki z drugimi ljudmi

Vrednost 2271 Frekvenca
1 pogosto 164
2 včasih 259
3 redko 152
4 nikoli 108
5 ne vem 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1C V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

c) skušate prepričati prijatelje, naj glasujejo tako kot vi

Vrednost 3270 Frekvenca
1 pogosto 21
2 včasih 43
3 redko 61
4 nikoli 547
5 ne vem 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1D V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

d) skupaj z drugimi v vašem kraju se trudite, da bi rešili nekatere lokalne probleme

Vrednost 4269 Frekvenca
1 pogosto 87
2 včasih 186
3 redko 139
4 nikoli 262
5 ne vem 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1E V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

e) se udeležujete političnih sestankov ali množičnih zborovanj

Vrednost 5268 Frekvenca
1 pogosto 16
2 včasih 56
3 redko 83
4 nikoli 528
5 ne vem 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1F V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

f) imate stike s politiki (funkcionarji)

Vrednost 6267 Frekvenca
1 pogosto 24
2 včasih 50
3 redko 54
4 nikoli 557
5 ne vem 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1G V1. PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

g) delujete v politični stranki ali za kandidata stranke

Vrednost 7266 Frekvenca
1 pogosto 17
2 včasih 14
3 redko 18
4 nikoli 629
5 ne vem 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2

V2. KOLIKO DNI V PREJŠNJEM TEDNU STE GLEDALI DNEVNIK NA TELEVIZIJI?

Vrednost 8265 Frekvenca
1 1 dan 19
2 2 dneva 53
3 3 dneve 72
4 4 dneve 71
5 5 dni 49
6 6 dni 30
7 7 dni 323
8 ni gledal 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V3

V3. KOLIKO POZORNOSTI STE POSVETILI POLITIČNIM NOVICAM NA TELEVIZIJI?

Vrednost 9264 Frekvenca
1 zelo veliko 150
2 precej 266
3 malo 157
4 zelo malo 49
5 nič 23
8 ni gledal 40
9 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4

V4. KOLIKOKRAT V PREJŠNJEM TEDNU STE PREBRALI DNEVNI ČASOPIS?

Vrednost 10263 Frekvenca
1 1 krat 83
2 2 krat 85
3 3 krat 74
4 4 krat 50
5 5 krat 36
6 6 krat 65
7 7 krat 174
8 ni bral 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V5

V5. KOLIKO POZORNOSTI POSVEČATE ČASOPISNIM ČLANKOM O POLITIKI?

Vrednost 11262 Frekvenca
1 zelo veliko 67
2 precej 188
3 malo 222
4 zelo malo 88
5 nič 68
8 ni bral 52
6 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6

V6. VELIKO JE RAZPRAV O TEM, KAJ POMENI DEMOKRACIJA. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM? KAJ ZA VAS POMENI DEMOKRACIJA? (anketar: natančno zapišite odgovor)

Vrednost 12261 Frekvenca
1 večstrankarski sistem, svobodne volitve 31
2 svoboda misli, govora, združevanja, veroizpovedi 194
3 enakopravnost, enakost pred zakonom 35
4 sodelovanje državljanov pri odločanju 46
5 visok standard, socialna varnost, zagotovljeno delo 29
6 mir 11
7 politični dialog 12
9 neznana modaliteta 7
98 drugo 48
99 ne vem, b.o. 273

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

V7

V7. MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" ALI "DESNIH". TU JE LESTVICA, KI SE RAZTEZA OD "LEVIH" DO "DESNIH" STALIŠČ. KAJ SODITE O VAŠIH LASTNIH POLITIČNIH STALIŠČIH? KAM BI JIH UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (prosimo označite na lestvici)

Vrednost 13260 Frekvenca
1 1 levica 24
2 2 17
3 3 45
4 4 49
5 5 170
6 6 55
7 7 26
8 8 34
9 9 7
10 10 desnica 11
99 ne vem, b.o. 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V8

V8. KAJ ZA VAS V POLITIKI POMENI "LEVICA", "LEVO"?

Vrednost 14259 Frekvenca
1 napredna miselnost, ideje, stranke 63
2 (bivši) komunistični sistem 55
3 stranke v opoziciji 19
4 politični program, ki zagotavlja socialno varnost, zlasti delavcev 31
5 splošna pozitivna opredelitev: humanizem, demokratičnost 10
6 politični radikalizem 6
7 sedanje stranke opozicije (zlasti SDP in socialisti) 11
8 socialistične, socialdemokratske, komunistične ideje 15
9 ne vem 464
0 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V9

V9. IN KAJ ZA VAS V POLITIKI POMENI "DESNICA", "DESNO"?

Vrednost 15258 Frekvenca
1 nenapredne (konzervativne) ideje, stranke 69
2 odsotnost skrbi za socialno varnost nižjih slojev 4
3 stranke DEMOSA (zlasti SKD), stranke na oblasti 33
4 stranke s poudarjenimi nacionalnimi interesi 5
5 ekstremizem, represivnost v politiki 16
6 demokratičnost, liberalizem, naprednost 23
7 politika, ki zagotavlja velik vpliv cerkve v družbi 16
8 poudarjanje interesov privatne lastnine, izkoriščanje 18
9 ne vem 483
0 b. o. 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V10A V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

a) društva in klubi za prostočasno dejavnost (turistična, kulturna, kiniloška itd.)

Vrednost 16257 Frekvenca
1 da 84
2 ne 595
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10B V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

b) gasilska in druga lokalna društva

Vrednost 17256 Frekvenca
1 da 74
2 ne 606
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10C V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

c) politična stranka

Vrednost 18255 Frekvenca
1 da 38
2 ne 642
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10D V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

d) družbena gibanja

Vrednost 19254 Frekvenca
1 da 20
2 ne 661
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10E V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

e) ekološke skupine

Vrednost 20253 Frekvenca
1 da 17
2 ne 663
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10F V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

f) poklicna društva, združenja (inženirjev, tehnikov, zdravnikov itd)

Vrednost 21252 Frekvenca
1 da 90
2 ne 591
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10G V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

g) športni klub in društva

Vrednost 22251 Frekvenca
1 da 99
2 ne 582
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10H V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

h) sindikat

Vrednost 23250 Frekvenca
1 da 220
2 ne 461
9 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10I V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

i) študentsko združenje

Vrednost 24249 Frekvenca
1 da 13
2 ne 666
9 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10J V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

j) župnijske verske skupnosti

Vrednost 25248 Frekvenca
1 da 79
2 ne 601
9 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10K V10. ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

k) drugo

Vrednost 26247 Frekvenca
1 da 49
2 ne 627
9 b.o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11A V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

a) politične svoboščine, svoboda govora, svoboda združevanja

Vrednost 27246 Frekvenca
1 močno 302
2 precej 220
3 ne dosti 45
4 nič 17
9 ne vem 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11B V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

b) večja socialna enakost

Vrednost 28245 Frekvenca
1 močno 151
2 precej 206
3 ne dosti 157
4 nič 55
9 ne vem 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11C V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

c) da je lahko več političnih odločitev sprejetih na ravni občine, regije

Vrednost 29244 Frekvenca
1 močno 137
2 precej 240
3 ne dosti 116
4 nič 28
9 ne vem 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11D V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

d) manj korupcije v podjetjih in politiki

Vrednost 30243 Frekvenca
1 močno 162
2 precej 173
3 ne dosti 131
4 nič 61
9 ne vem 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11E V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

e) svoboda moralnih in seksualnih opredelitev

Vrednost 31242 Frekvenca
1 močno 118
2 precej 205
3 ne dosti 145
4 nič 64
9 ne vem 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11F V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

f) enakost ljudi pred zakonom

Vrednost 32241 Frekvenca
1 močno 260
2 precej 192
3 ne dosti 94
4 nič 37
9 ne vem 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11G V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

g) državni nadzor nad bankami in velikimi zasebnimi podjetji

Vrednost 33240 Frekvenca
1 močno 118
2 precej 189
3 ne dosti 150
4 nič 74
9 ne vem 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11H V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

h) enake pravice za ženske

Vrednost 34239 Frekvenca
1 močno 276
2 precej 207
3 ne dosti 79
4 nič 23
9 ne vem 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11I V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

i) več dela, manj nezaposlenosti

Vrednost 35238 Frekvenca
1 močno 243
2 precej 170
3 ne dosti 115
4 nič 60
9 ne vem 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11J V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

j) izboljšanje ekonomskih razmer

Vrednost 36237 Frekvenca
1 močno 251
2 precej 170
3 ne dosti 115
4 nič 52
9 ne vem 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11K V11. LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

k) večstrankarski sistem

Vrednost 37236 Frekvenca
1 močno 330
2 precej 165
3 ne dosti 60
4 nič 18
9 ne vem 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V12

V12. V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 38235 Frekvenca
1 1 nezadovoljen 72
2 2 52
3 3 73
4 4 63
5 5 159
6 6 79
7 7 47
8 8 50
9 9 14
10 10 zadovoljen 19
99 ne vem, b.o. 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V13

V13. SEDAJ PA BI VAM RAD-A POSTAVIL-A NEKAJ VPRAŠANJ O EKONOMSKIH RAZMERAH, V KATERIH ŽIVITE.SITUACIJO V SLOVENIJI V OBDOBJU PO VOLITVAH (PO APRILU 1990), ALI BI REKLI, DA SE JE EKONOMSKA SITUACIJA V SLOVENIJI IZBOLJŠALA, POSLABŠALA,ALI JE OSTALA ENAKA?

Vrednost 39234 Frekvenca
1 izboljšala 26
2 ostala enaka 126
3 poslabšala 520
9 ne vem, b.o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14

V14. ALI PRIČAKUJETE, DA SE BO NASLEDNJE LETO EKONOMSKA SITUACIJA V SLOVENIJI IZBOLJŠALA, POSLABŠALA ALI BO OSTALA ENAKA?

Vrednost 40233 Frekvenca
1 izboljšala se bo 179
2 ostala bo enaka 123
3 poslabšala se bo 316
9 ne vem, b.o. 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V15

V15. ALI SE JE EKONOMSKA SITUACIJA V SLOVENIJI V PRIMERJAVI Z ZADNJIMI PETIMI LETI IZBOLJŠALA, POSLABŠALA ALI JE OSTALA ENAKA?

Vrednost 41232 Frekvenca
1 izboljšala 58
2 ostala je enaka 77
3 poslabšala 526
9 ne vem, b.o. 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V16

V16. ALI BI REKLI, DA SE JE V ZADNJEM LETU KORUPCIJA V POLITIKI IN PODJETJIH POVEČALA, OSTALA ENAKA, ALI SE JE ZMANJŠALA?

Vrednost 42231 Frekvenca
1 povečala 242
2 ostala enaka 153
3 zmanjšala 121
9 ne vem, b.o. 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V17A V17. ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU PO VOLITVAH POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

a) delavcev

Vrednost 43230 Frekvenca
1 izboljšal se je 9
2 ostal je bolj ali manj enak 97
3 poslabšal se je 558
9 ne vem 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V17B V17. ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU PO VOLITVAH POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

b) kmetov

Vrednost 44229 Frekvenca
1 izboljšal se je 109
2 ostal je bolj ali manj enak 206
3 poslabšal se je 267
9 ne vem 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V17C V17. ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU PO VOLITVAH POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

c) uslužbencev

Vrednost 45228 Frekvenca
1 izboljšal se je 80
2 ostal je bolj ali manj enak 217
3 poslabšal se je 313
9 ne vem 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V17D V17. ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU PO VOLITVAH POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

d) podjetnikov

Vrednost 46227 Frekvenca
1 izboljšal se je 297
2 ostal je bolj ali manj enak 129
3 poslabšal se je 156
9 ne vem 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V18A V18. IN ČE PRIMERJATE DANAŠNJE RAZMERE Z RAZMERANI V ZADNJIH PETIH LETIH PRED VOLITVAMI, ALI BI REKLI, DA SE JE POLOŽAJ DELAVCEV DANES IZBOLJŠAL, POSLABŠAL, ALI JE OSTAL BOLJ ALI MANJ ENAK KOT JE BIL PREJ? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

a) delavcev

Vrednost 47226 Frekvenca
1 izboljšal se je 25
2 ostal je bolj ali se je manj enak 101
3 poslabšal se je 536
9 ne vem 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V18B V18. IN ČE PRIMERJATE DANAŠNJE RAZMERE Z RAZMERANI V ZADNJIH PETIH LETIH PRED VOLITVAMI, ALI BI REKLI, DA SE JE POLOŽAJ DELAVCEV DANES IZBOLJŠAL, POSLABŠAL, ALI JE OSTAL BOLJ ALI MANJ ENAK KOT JE BIL PREJ? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

b) kmetov

Vrednost 48225 Frekvenca
1 izboljšal se je 115
2 ostal je bolj ali se je manj enak 200
3 poslabšal se je 284
9 ne vem 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V18C V18. IN ČE PRIMERJATE DANAŠNJE RAZMERE Z RAZMERANI V ZADNJIH PETIH LETIH PRED VOLITVAMI, ALI BI REKLI, DA SE JE POLOŽAJ DELAVCEV DANES IZBOLJŠAL, POSLABŠAL, ALI JE OSTAL BOLJ ALI MANJ ENAK KOT JE BIL PREJ? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

c) uslužbencev

Vrednost 49224 Frekvenca
1 izboljšal se je 85
2 ostal je bolj ali se je manj enak 223
3 poslabšal se je 303
9 ne vem 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V18D V18. IN ČE PRIMERJATE DANAŠNJE RAZMERE Z RAZMERANI V ZADNJIH PETIH LETIH PRED VOLITVAMI, ALI BI REKLI, DA SE JE POLOŽAJ DELAVCEV DANES IZBOLJŠAL, POSLABŠAL, ALI JE OSTAL BOLJ ALI MANJ ENAK KOT JE BIL PREJ? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

d) podjetnikov

Vrednost 50223 Frekvenca
1 izboljšal se je 279
2 ostal je bolj ali se je manj enak 132
3 poslabšal se je 163
9 ne vem 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V19

V19. KAKŠNE BI NAJ BILE PO VAŠEM MNENJU RAZLIKE V ZASLUŽKIH ZAPOSLENIH? (anketar prebere možnosti)

Vrednost 51222 Frekvenca
1 razlike naj bi bile velike 79
2 bilo bi naj nekaj razlik 495
3 praktično ne bi smelo biti razlik 91
9 ne vem, b.o. 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20

V20. ČE PRIMERJATE VAŠ FINANČNI POLOŽAJ S POLOŽAJEM VAŠIH STARŠEV, KO SO BILI VAŠIH LET, KAJ BI REKLI, ALI VAM GRE BOLJE ALI SLABŠE KOT NJIM?

Vrednost 52221 Frekvenca
1 bolje kot njim 438
2 enako kot njim 90
3 slabše kot njim 130
9 ne vem, b.o. 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21

V21. ČE SE PRIMERJATE Z LJUDMI V VAŠI SOSEŠČINI, ALI SODITE, DA VAM GRE V FINANČNEM POGLEDU BOLJE KOT NJIM, ENAKO ALI SLABŠE?

Vrednost 53220 Frekvenca
1 bolje 53
2 slabše 154
3 enako 434
9 ne vem, b.o. 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V22

V22. KAJ MENITE, ALI SE STVARI (PO VOLITVAH) V SLOVENIJI SPREMINJAJO PREHITRO, RAVNO PRAV, ALI PREPOČASI?

Vrednost 54219 Frekvenca
1 prehitro 110
2 ravno prav hitro 112
3 prepočasi 371
9 ne vem, b.o. 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V23

V23. ALI STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S SEDANJO VLADO?

Vrednost 55218 Frekvenca
1 1 nezadovoljen 85
2 2 39
3 3 64
4 4 62
5 5 128
6 6 74
7 7 68
8 8 65
9 9 26
10 10 zelo zadovoljen 42
99 ne vem, b.o. 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V24

V24. ALI STE BILI NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S PREJŠNJO VLADO (TO JE Z IZVRŠNIM SVETOM PRED VOLITVAMI)?

Vrednost 56217 Frekvenca
1 1 nezadovoljen 98
2 2 64
3 3 103
4 4 71
5 5 157
6 6 42
7 7 43
8 8 32
9 9 13
10 10 zelo zadovoljen 8
99 ne vem, b.o. 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V25

(za zaposlene in za upokojene) V25. KOLIKO VPLIVA IMAJO PO VAŠI OCENI LJUDJE KOT STE VI PRI ODLOČANJU NA TAKEM DELOVNEM MESTU KOT JE VAŠE?

Vrednost 57216 Frekvenca
1 odločilen 27
2 velik 64
3 majhen 260
4 nobenega vpliva 183
8 ne vem, b.o. 28
9 ni zaposlen-a 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V26

(za zaposlene in za upokojene) V26. KAKO STE (BILI) NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DELOVNO SITUACIJO?

Vrednost 58215 Frekvenca
1 1 nezadovoljen 33
2 2 21
3 3 42
4 4 51
5 5 110
6 6 77
7 7 75
8 8 86
9 9 35
10 10 zelo zadovoljen 31
98 ne vem, b.o. 11
99 ni zaposlen 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V27

V27. ALI STE SAMSKI, POROČENI, VDOVEC, ŽIVITE LOČENO, STE RAZVEZANI, ALI ŽIVITE S PARTNERJEM?

Vrednost 59214 Frekvenca
1 poročen 457
2 živi s partnerjem 39
3 samski 115
4 vdovec 48
5 živi ločeno 7
6 razvezan 19
9 ne vem, b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V28

V28. ALI JE VAŠ MOŽ/ŽENA/PARTNER ZAPOSLEN-a?

Vrednost 60213 Frekvenca
1 da 329
2 ne (preskočite naslednje vprašanje)) 191
0 b. o. 166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V29

(če je zaposlen-a) V29. ALI JE ZAPOSLEN-A S POLNIM ALI S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM?

Vrednost 61212 Frekvenca
1 polni delovni čas 317
2 skrajšani delovni čas 18
8 ne vem 11
9 nezaposlen-a 173
0 b. o. 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30

V30. KAKO VELIK JE PO VAŠI OCENI VAŠ VPLIV PRI ODLOČANJU V DRUŽINI?

Vrednost 62211 Frekvenca
1 odločilen 111
2 velik 360
3 majhen 138
4 nikakršen 13
9 ne vem, b.o. 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V31

V31. KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DRUŽINSKO SITUACIJO?

Vrednost 63210 Frekvenca
1 1 nezadovoljen 9
2 2 3
3 3 14
4 4 34
5 5 83
6 6 57
7 7 63
8 8 114
9 9 109
10 10 zadovoljen 172
99 ne vem, b.o. 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V32A V32. POVEJTE MI, V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE ALI NE NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) ženska naj skrbi za hišo, dom, družino

Vrednost 64209 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 264
2 deloma soglašam 252
3 deloma ne soglašam 70
4 v celoti ne soglašam 88
9 ne vem, b.o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V32B V32. POVEJTE MI, V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE ALI NE NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) homoseksualci so ljudje, ki jih je treba sprejeti kot vse druge ljudi

Vrednost 65208 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 277
2 deloma soglašam 156
3 deloma ne soglašam 56
4 v celoti ne soglašam 101
9 ne vem, b.o. 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V32C V32. POVEJTE MI, V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE ALI NE NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) splav bi moral biti dosegljiv vsaki ženski, ki se zanj odloči

Vrednost 66207 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 439
2 deloma soglašam 103
3 deloma ne soglašam 31
4 v celoti ne soglašam 62
9 ne vem, b.o. 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33A V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

a) družini in sorodnikom

Vrednost 67206 Frekvenca
1 v celoti 352
2 precej 247
3 malo 76
4 nič 9
9 ne vem 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33B V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

b) slovenski vladi

Vrednost 68205 Frekvenca
1 v celoti 76
2 precej 216
3 malo 269
4 nič 89
9 ne vem 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33C V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

c) cerkvi in duhovnikom

Vrednost 69204 Frekvenca
1 v celoti 70
2 precej 126
3 malo 266
4 nič 180
9 ne vem 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33D V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

d) sosedom

Vrednost 70203 Frekvenca
1 v celoti 66
2 precej 235
3 malo 280
4 nič 95
9 ne vem 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33E V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

e) ljudem, ki govorijo vaš jezik

Vrednost 71202 Frekvenca
1 v celoti 59
2 precej 265
3 malo 270
4 nič 48
9 ne vem 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33F V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

f) televizija, časopisi, radio

Vrednost 72201 Frekvenca
1 v celoti 33
2 precej 199
3 malo 371
4 nič 60
9 ne vem 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33G V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

g) sindikatom

Vrednost 73200 Frekvenca
1 v celoti 17
2 precej 88
3 malo 283
4 nič 198
9 ne vem 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33H V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

h) bogu

Vrednost 74199 Frekvenca
1 v celoti 104
2 precej 105
3 malo 177
4 nič 226
9 ne vem 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33I V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

i) sebi samemu

Vrednost 75198 Frekvenca
1 v celoti 431
2 precej 186
3 malo 41
4 nič 13
9 ne vem 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33J V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

j) kolegom pri delu

Vrednost 76197 Frekvenca
1 v celoti 86
2 precej 316
3 malo 168
4 nič 31
9 ne vem 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33K V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

k) političnim strankam

Vrednost 77196 Frekvenca
1 v celoti 17
2 precej 66
3 malo 374
4 nič 154
9 ne vem 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33L V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

l) predpostavljenim, šefom, delodajalcem

Vrednost 78195 Frekvenca
1 v celoti 41
2 precej 186
3 malo 247
4 nič 86
9 ne vem 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33M V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

m) policiji

Vrednost 79194 Frekvenca
1 v celoti 72
2 precej 220
3 malo 234
4 nič 108
9 ne vem 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33N V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

n) SKD - krščanski demokrati

Vrednost 80193 Frekvenca
1 v celoti 26
2 precej 99
3 malo 261
4 nič 181
9 ne vem 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33O V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

o) SDP - stranki demokratične prenove

Vrednost 81192 Frekvenca
1 v celoti 27
2 precej 103
3 malo 258
4 nič 184
9 ne vem 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33P V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

p) republiški skupščini

Vrednost 82191 Frekvenca
1 v celoti 43
2 precej 210
3 malo 277
4 nič 82
9 ne vem 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33R V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

r) jugoslovanski armadi

Vrednost 83190 Frekvenca
1 v celoti 21
2 precej 47
3 malo 174
4 nič 383
9 ne vem 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33S V33. LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

s) slovenskim teritorialnim enotam

Vrednost 84189 Frekvenca
1 v celoti 141
2 precej 232
3 malo 187
4 nič 65
9 ne vem 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V34A

V34a. S KATERO OD NASLEDNJIH TRDITEV SOGLAŠATE?

Vrednost 85188 Frekvenca
1 državljani naj sami plačujejo svojo zdravstveno oskrbo in zdravila 52
2 vlada naj poravna stroške za zdravstveno oskrbo državljanov in za zdravila 441
3 ne morem izbrati 154
9 ne vem, b.o. 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V34B

V34b. S KATERO OD NASLEDNJIH TRDITEV SOGLAŠATE?

Vrednost 86187 Frekvenca
1 zaslužki posameznikov ne bi smeli biti omejeni 299
2 zaslužki morajo biti omejeni 268
3 ne morem izbrati 65
9 ne vem, b.o. 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V34C

V34c. S KATERO OD NASLEDNJIH TRDITEV SOGLAŠATE?

Vrednost 87186 Frekvenca
1 ljudje bi se morali manj zanašati na državo (vlado) in bolj skrbeti sami zase 155
2 država ne naredi dovolj, da bi ljudi obvarovala pred ekonomskimi težavami 419
3 ne morem izbrati 67
9 ne vem, b.o. 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V34D

V34d. S KATERO OD NASLEDNJIH TRDITEV SOGLAŠATE?

Vrednost 88185 Frekvenca
1 okolje je treba očistiti oz. varovati, četudi bi to pomenilo izgubo nekaterih delovnih mest v industriji 446
2 gospodarska rast in ohranitev delovnih mest sta bolj pomembni kot zaščita okolja 81
3 ne morem izbrati 119
9 ne vem, b.o. 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V35A V35. V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

a) med bogatimi in revnimi

Vrednost 89184 Frekvenca
1 zelo 233
2 precej 279
3 malo 110
4 nič 16
9 ne vem 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V35B V35. V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

b) med državljani, ki spoštujejo zakone in med prestopniki

Vrednost 90183 Frekvenca
1 zelo 251
2 precej 260
3 malo 82
4 nič 15
9 ne vem 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V35C V35. V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

c) med tistimi, ki govorijo slovensko in tistimi, ki ne govorijo slovensko

Vrednost 91182 Frekvenca
1 zelo 110
2 precej 191
3 malo 214
4 nič 97
9 ne vem 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V35D V35. V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

d) med tistimi na politični levici in tistimi na desnici

Vrednost 92181 Frekvenca
1 zelo 86
2 precej 182
3 malo 154
4 nič 49
9 ne vem 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V35E V35. V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

e) med mladimi in starimi

Vrednost 93180 Frekvenca
1 zelo 98
2 precej 236
3 malo 195
4 nič 80
9 ne vem 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V35F V35. V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

f) med tistimi, ki se ravnajo po moralnih zapovedih cerkve in tistimi, ki se ne

Vrednost 94179 Frekvenca
1 zelo 56
2 precej 108
3 malo 242
4 nič 158
9 ne vem 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V35G V35. V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

g) med nacionalno zavednimi in ostalimi

Vrednost 95178 Frekvenca
1 zelo 87
2 precej 180
3 malo 188
4 nič 97
9 ne vem 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V36A V36. KAKŠNO BI BILO VAŠE STALIŠČE, ČE BI SLOVENSKA VLADA (OBLAST) SPREJELA KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH ODLOČITEV - ALI BI JIH ODOBRAVALI, ALI BI JIM NASPROTOVALI?

a) če bi policija uporabila silo proti demonstrantom

Vrednost 96177 Frekvenca
1 močno bi odobraval 18
2 odobraval bi 62
3 nasprotoval bi 294
4 močno bi nasprotoval 215
9 ne vem 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V36B V36. KAKŠNO BI BILO VAŠE STALIŠČE, ČE BI SLOVENSKA VLADA (OBLAST) SPREJELA KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH ODLOČITEV - ALI BI JIH ODOBRAVALI, ALI BI JIM NASPROTOVALI?

b) če bi sodišča strogo obsodila demonstrante, ki bi se upirali policiji

Vrednost 97176 Frekvenca
1 močno bi odobraval 22
2 odobraval bi 65
3 nasprotoval bi 288
4 močno bi nasprotoval 178
9 ne vem 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V36C V36. KAKŠNO BI BILO VAŠE STALIŠČE, ČE BI SLOVENSKA VLADA (OBLAST) SPREJELA KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH ODLOČITEV - ALI BI JIH ODOBRAVALI, ALI BI JIM NASPROTOVALI?

c) če bi vlada z zakoni, prepovedala vse javne proteste (demonstracije)

Vrednost 98175 Frekvenca
1 močno bi odobraval 27
2 odobraval bi 61
3 nasprotoval bi 296
4 močno bi nasprotoval 209
9 ne vem 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V36D V36. KAKŠNO BI BILO VAŠE STALIŠČE, ČE BI SLOVENSKA VLADA (OBLAST) SPREJELA KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH ODLOČITEV - ALI BI JIH ODOBRAVALI, ALI BI JIM NASPROTOVALI?

d) če bi vlada uporabila teritorialne enote (vojsko) proti stavkajočim

Vrednost 99174 Frekvenca
1 močno bi odobraval 14
2 odobraval bi 20
3 nasprotoval bi 253
4 močno bi nasprotoval 326
9 ne vem 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V37

V37. ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI MENITE, DA SLOVENENSKA VLADA RESNIČNO SKRBI ZA KORIST VSEH LJUDI, ALI PA DELUJE LE V PRID LASTNIH POLITIČNIH CILJEV?

Vrednost 100173 Frekvenca
1 skrbi predvsem za korist vseh ljudi 259
2 skrbi predvsem za lastne politične cilje 294
9 drugo 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V38

V38. V KAKŠNI MERI ZAUPATE SEDANJI SLOVENSKI VLADI, DA DELA TO, KAR JE PRAV? ALI JI ZAUPATE SKORAJ VEDNO, NAJVEČKRAT, SAMO VČASIH ALI SKORAJ NIKOLI?

Vrednost 101172 Frekvenca
1 skoraj vedno 80
2 največkrat 184
3 samo včasih 321
4 skoraj nikoli 70
9 ne vem, b.o. 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V39

V39. ALI SO PO VAŠEM MNENJU VOLITVE NAJBOLJŠI NAČIN ZA IZBIRO VLADE IN DRUGIH ORGANOV OBLASTI V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 102171 Frekvenca
1 so najboljša pot 556
2 niso najboljša pot 68
9 ne vem, b.o. 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V40

V40. ČE GLEDATE NA STVARI Z VIDIKA NJIHOVE KORISTNOSTI, ALI SODITE, DA POTREBUJEMO PARLAMENT, DA BI STVARI DOBRO POTEKALE, ALI PA MORDA MENITE, DA BI LAHKO OPRAVILI TUDI BREZ PARLAMENTA?

Vrednost 103170 Frekvenca
1 potrebujemo parlament 503
2 lahko bi bili tudi brez njega 54
9 ne vem, b.o. 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V41

V41. ALI STE SE UDELEŽILI VOLITEV V APRILU 1990?

Vrednost 104169 Frekvenca
1 da 667
2 ne 15
3 ne želi odgovoriti 3
9 ne vem, b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V42

(če da) V42. KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI?

Vrednost 105168 Frekvenca
1 Liberalna stranka (obrtniška) 10
2 Zeleni Slovenije 34
3 Slovenska kmečka zveza - Ljudska stranka 29
4 Slovenski krščanski demokrati 42
5 Socialdemokratska zveza Slovenije 33
6 Slovenska demokratska zveza 29
7 Liberalna demokratska stranka 46
8 Stranka demokratične prenove 93
9 Socialistična stranka Slovenije 5
10 za drugo stranko 4
11 kandidate različnih strank, izbiral sem le kandidate, ne glede na stranko, ki ji pripadajo 149
12 ne spomnim se 132
13 ne želim odgovoriti, b.o. 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V43

V43. ČE BI BILE VOLITVE NASLEDNJI TEDEN, ZA KATERO STRANKO OZ. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE BI VOLILI?

Vrednost 106167 Frekvenca
1 Socialistična stranka Slovenije 16
2 Stranka demokratične prenove 88
3 Liberalna demokratska stranka 58
4 Slovenska demokratska zveza 32
5 Socialdemokratska zveza Slovenije 29
6 Slovenski krščanski demokrati 43
7 Slovenska kmečka zveza - Ljudska stranka 42
8 Zeleni Slovenije 44
9 Liberalna stranka - (obrtniška) 10
10 za drugo stranko 16
11 ne vem za katero, b.o. 308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V44A V44. ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

a) zagotavljanje dela vsakemu, ki ga želi

Vrednost 107166 Frekvenca
1 da, v celoti 422
2 da, delno 210
3 ne 30
9 ne vem 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V44B V44. ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

b) zagotavljanje zdravstvene oskrbe vsem bolnikom

Vrednost 108165 Frekvenca
1 da, v celoti 531
2 da, delno 130
3 ne 8
9 ne vem 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V44C V44. ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

c) zagotavljanje dostojnega življenja starim ljudem

Vrednost 109164 Frekvenca
1 da, v celoti 551
2 da, delno 113
3 ne 5
9 ne vem 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V44D V44. ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

d) zagotavljanje nezaposlenim dostojen življenjski standard

Vrednost 110163 Frekvenca
1 da, v celoti 420
2 da, delno 218
3 ne 19
9 ne vem 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V44E V44. ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

e) zmanjševanje razlik v dohodkih med bogatimi in revnimi

Vrednost 111162 Frekvenca
1 da, v celoti 403
2 da, delno 192
3 ne 62
9 ne vem 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V45

V45. ČE BI MORALA VLADA IZBIRATI MED ZNIŽANJEM INFLACIJE IN ZNIŽANJEM NEZAPOSLENOSTI, KATERI OD OBEH STVARI BI MORALA DATI PREDNOST?

Vrednost 112161 Frekvenca
1 znižanje inflacije 256
2 znižanje nezaposlenosti 332
9 ne vem, b.o. 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V46A

V46a. ČE BI VLADA SPREJELA NEKO ODLOČITEV, KI BI POMENILA GROBO KRŠITEV INTERESOV LJUDI...

Vrednost 113160 Frekvenca
1 ali bi vi lahko kaj ukrenili proti temu 58
2 ali vi ne bi mogli nič storiti v zvezi s tem 483
3 drugo 19
9 ne vem, b.o. 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V46B

(če bi lahko kaj storili) V46b.PROSIM, POVEJTE, KAJ BI VI STORILI?

Vrednost 114159 Frekvenca
1 sodelovanje na demonstracijah 24
2 protestiral bi (na splošno) 9
3 akcija v okviru republiških parlamentarnih struktur 5
4 akcija v okviru njegove stranke 2
5 pritožbe, peticije 9
6 nasilne oblike odpora 1
7 stavka 1
8 nič ne bi storil-a 323
9 ne vem, b.o. 312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V47A

V47a. ČE BI VAŠA OBČINSKA VLADA SPREJELA NEKO ODLOČITEV, KI BI POMENILA GROBO KRŠITEV INTERESOV LJUDI...

Vrednost 115158 Frekvenca
1 ali bi vi lahko kaj ukrenili v zvezi s tem 88
2 ali vi ne bi mogli nič storiti v zvezi s tem 443
3 drugo 22
9 ne vem, b.o. 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V47B

(če bi lahko kaj naredil) V47b. PROSIM POVEJTE MI, KAJ BI STORILI?

Vrednost 116157 Frekvenca
1 sodelovanje na demonstracijah 22
2 protestiral bi (na splošno) 26
3 akcija v okviru republiških parlamentarnih struktur 18
4 akcija v okviru njegove stranke 3
5 pritožbe, peticije 8
7 stavka 1
8 nič ne bi storil-a 306
9 ne vem, b.o. 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V48

V48. ČE BI ŽIVELI V NEKI ZAHODNI DEŽELI, ALI MENITE DA:

Vrednost 117156 Frekvenca
1 bi vam bilo bolje 279
2 bilo bi enako 135
3 bilo bi vam slabše 56
9 ne vem, b.o. 216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V49A V49. PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) Slovenija naj bi se razvijala po vzoru zahodno evropskih držav

Vrednost 118155 Frekvenca
1 soglašam 598
2 ne soglašam 19
9 ne vem 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V49B V49. PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) v Sloveniji se demokracija ne bo nikoli uveljavila

Vrednost 119154 Frekvenca
1 soglašam 84
2 ne soglašam 405
9 ne vem 197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V49C V49. PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) demokracija v Sloveniji je podobna demokraciji v zahodnoevropskih državah

Vrednost 120153 Frekvenca
1 soglašam 198
2 ne soglašam 284
9 ne vem 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V49D V49. PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) demokracijo v Sloveniji bo težko uveljaviti

Vrednost 121152 Frekvenca
1 soglašam 345
2 ne soglašam 181
9 ne vem 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V49E V49. PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

e) ne moremo reči, da smo v Sloveniji že dosegli demokracijo

Vrednost 122151 Frekvenca
1 soglašam 422
2 ne soglašam 105
9 ne vem 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V50

V50. ALI SODITE, DA BOMO PROBLEME V NOVIH DEMOKRATIČNIH RAZMERAH V SLOVENIJI REŠILI, ALI PA BODO PROBLEMI POSTALI ŠE BOLJ RESNI?

Vrednost 123150 Frekvenca
1 rešili jih bomo 280
2 postajali bodo vedno bolj resni 277
3 ostali bodo enaki kot prej 40
9 ne vem, b.o. 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V51

V51. KAKO OCENJUJETE SEDANJO POLITIČNO SITUACIJO V SLOVENIJI?

Vrednost 124149 Frekvenca
1 je zelo dobra 9
2 je precej dobra 91
3 niti dobra, niti slaba 305
4 je precej slaba 169
5 je zelo slaba 74
9 ne vem, b.o. 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V52

V52. ALI SODITE, DA SE BO POLITIČNA SITUACIJA V SLOVENIJI NASLEDNJE LETO...

Vrednost 125148 Frekvenca
1 izboljšala 279
2 ostala bo enaka 134
3 poslabšala se bo 146
9 ne vem, b.o. 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V53

V53. ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO STE ZADOVOLJNI S SEDANJIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 126147 Frekvenca
1 popolnoma 24
2 v večji meri 153
3 v manjši meri 288
4 nisem zadovoljen 122
9 ne vem, neodločen 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V54A V54. POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NA SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) za razvoj demokracije je potreben več- strankarski sistem

Vrednost 127146 Frekvenca
1 soglašam 515
2 ne soglašam 49
9 ne vem 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V54B V54. POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NA SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) ne vidim nobene razlike med obstoječimi strankami

Vrednost 128145 Frekvenca
1 soglašam 140
2 ne soglašam 402
9 ne vem 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V54C V54. POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NA SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) stranke nudijo možnost sodelovanja v politični dejavnosti

Vrednost 129144 Frekvenca
1 soglašam 426
2 ne soglašam 83
9 ne vem 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V54D V54. POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NA SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) stranke služijo le interesom njihovih voditeljev

Vrednost 130143 Frekvenca
1 soglašam 220
2 ne soglašam 277
9 ne vem 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V55

V55. ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Vrednost 131142 Frekvenca
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 454
2 verjetno bi izbral Slovenijo 161
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 28
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 12
9 ne vem 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V56

V56. ALI SE PO VOLITVAH V SLOVENIJI STVARI NA SPLOŠNO ODVIJAJO:

Vrednost 132141 Frekvenca
1 bolje kot ste pričakovali 34
2 slabše kot ste pričakovali 266
3 tako kot ste pričakovali 90
4 neke stvari gredo bolje, druge pa slabše 262
9 ne vem, neodločen 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V57

V57. VELIKO JE RAZPRAV O LASTNIŠTVU PODJETIJ. kAKŠNA BI BILA PO VAŠI OCENI PRAVA REŠITEV? (Možen je le en odgovor.)

Vrednost 133140 Frekvenca
1 podjetja naj bi spet vrnili prvotnim lastnikom 114
2 podjetja bi morali prodati tistim, ki zanje največ ponudijo, čeprav bi jih kupili tujci 126
3 podjetja bi morala postati last delavcev 229
4 morala bi ostati državna lastnina 102
9 ne vem 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58

V58. KAJ NAJ BI PO VAŠEM MNENJU NAREDILI V SLOVENIJI V ZVEZI Z LASTNIŠTVOM ZEMLJE V SEDANJI DRUŽBENI (DRŽAVNI) LASTI? (Možen je en odgovor.)

Vrednost 134139 Frekvenca
1 zemljo naj bi vrnili bivšim lastnikom 379
2 zemljo bi morali prodati tistemu, ki bi največ ponudil 52
3 ostala naj bi v lasti kmetijskih kombinatov, posestev, ipd. 74
4 kombinati naj bi obdržali lastništvo in imeli pravico zemljo prodati ali dati v zakup 40
5 zemlja naj bi bila last lokalnih skupnosti/vasi 31
9 ne vem 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V59AA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / a) stavka

Vrednost 135138 Frekvenca
1 ustreza 421
2 ne ustreza 154
9 ne vem 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59AB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ a) stavka

Vrednost 136137 Frekvenca
1 ustreza 281
2 ne ustreza 290
9 ne vem 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59BA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / b) svoboda

Vrednost 137136 Frekvenca
1 ustreza 392
2 ne ustreza 176
9 ne vem 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59BB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ b) svoboda

Vrednost 138135 Frekvenca
1 ustreza 356
2 ne ustreza 214
9 ne vem 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59CA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / c) neenakost

Vrednost 139134 Frekvenca
1 ustreza 400
2 ne ustreza 162
9 ne vem 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59CB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ c) neenakost

Vrednost 140133 Frekvenca
1 ustreza 276
2 ne ustreza 288
9 ne vem 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59DA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / d) tehnični napredek

Vrednost 141132 Frekvenca
1 ustreza 530
2 ne ustreza 42
9 ne vem 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59DB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ d) tehnični napredek

Vrednost 142131 Frekvenca
1 ustreza 235
2 ne ustreza 330
9 ne vem 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59EA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / e) blagostanje

Vrednost 143130 Frekvenca
1 ustreza 433
2 ne ustreza 128
9 ne vem 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59EB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ e) blagostanje

Vrednost 144129 Frekvenca
1 ustreza 212
2 ne ustreza 345
9 ne vem 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59FA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / f) sebičnost

Vrednost 145128 Frekvenca
1 ustreza 425
2 ne ustreza 140
9 ne vem 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59FB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ f) sebičnost

Vrednost 146127 Frekvenca
1 ustreza 286
2 ne ustreza 274
9 ne vem 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59GA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / g) moč

Vrednost 147126 Frekvenca
1 ustreza 511
2 ne ustreza 43
9 ne vem 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59GB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ g) moč

Vrednost 148125 Frekvenca
1 ustreza 260
2 ne ustreza 285
9 ne vem 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59HA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / h) dobiček

Vrednost 149124 Frekvenca
1 ustreza 528
2 ne ustreza 37
9 ne vem 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59HB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ h) dobiček

Vrednost 150123 Frekvenca
1 ustreza 185
2 ne ustreza 371
9 ne vem 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59IA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / i) pravičnost

Vrednost 151122 Frekvenca
1 ustreza 236
2 ne ustreza 318
9 ne vem 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59IB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ i) pravičnost

Vrednost 152121 Frekvenca
1 ustreza 259
2 ne ustreza 300
9 ne vem 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59JA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / j) pomanjkanje

Vrednost 153120 Frekvenca
1 ustreza 257
2 ne ustreza 299
9 ne vem 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59JB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ j) pomanjkanje

Vrednost 154119 Frekvenca
1 ustreza 333
2 ne ustreza 232
9 ne vem 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59KA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / k) človečnost

Vrednost 155118 Frekvenca
1 ustreza 247
2 ne ustreza 299
9 ne vem 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59KB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ k) človečnost

Vrednost 156117 Frekvenca
1 ustreza 352
2 ne ustreza 198
9 ne vem 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59LA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / l) napredek

Vrednost 157116 Frekvenca
1 ustreza 515
2 ne ustreza 52
9 ne vem 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59LB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ l) napredek

Vrednost 158115 Frekvenca
1 ustreza 218
2 ne ustreza 345
9 ne vem 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59MA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / m) načrtovanje

Vrednost 159114 Frekvenca
1 ustreza 493
2 ne ustreza 71
9 ne vem 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59MB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ m) načrtovanje

Vrednost 160113 Frekvenca
1 ustreza 334
2 ne ustreza 223
9 ne vem 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59NA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / n) učinkovitost

Vrednost 161112 Frekvenca
1 ustreza 519
2 ne ustreza 45
9 ne vem 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59NB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ n) učinkovitost

Vrednost 162111 Frekvenca
1 ustreza 173
2 ne ustreza 380
9 ne vem 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59OA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / o) pritisk

Vrednost 163110 Frekvenca
1 ustreza 382
2 ne ustreza 157
9 ne vem 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59OB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ o) pritisk

Vrednost 164109 Frekvenca
1 ustreza 315
2 ne ustreza 231
9 ne vem 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59PA V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A kapitalistično gospodarstvo / p) korupcija

Vrednost 165108 Frekvenca
1 ustreza 352
2 ne ustreza 185
9 ne vem 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59PB V59. PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B socialistično gospodarstvo/ p) korupcija

Vrednost 166107 Frekvenca
1 ustreza 354
2 ne ustreza 181
9 ne vem 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V60A V60. PROSIM POVEJTE, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) Kapitalistično gospodarstvo, ki temelji na zasebni pobudi je za Slovenijo najboljši ekonomski sistem

Vrednost 167106 Frekvenca
1 soglašam 326
2 soglašam 136
9 ne vem 224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V60B V60. PROSIM POVEJTE, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) Kapitalistično gospodarstvo, ki temelji na zasebni pobudi nam bo omogočilo, da bomo rešili probleme, pred katerimi smo sedaj v Sloveniji

Vrednost 168105 Frekvenca
1 soglašam 296
2 soglašam 144
9 ne vem 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V61

V61. VELIKO JE RAZPRAV O NAČINIH VODENJA INDUSTRIJSKIH PODJETIJ. S KATERO OD NASLEDNJIH TRDITEV NAJBOLJ SOGLAŠATE? (LAHKO IZBERETE LE ENO SAMO MNENJE!)

Vrednost 169104 Frekvenca
1 podjetje naj vodijo lastniki, ali pa naj oni imenujejo direktorje podjetja 155
2 lastniki in zaposleni v podjetju naj bi skupaj imenovali direktorje 206
3 podjetje naj bi bilo last države in le-ta bi imenovala direktorje podjetja 31
4 podjetje naj bi bilo last zaposlenih v njem in le-ti bi imenovali direktorje podjetja 216
9 ne vem 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V62 SEDAJ PA BI VAM RAD POSTAVIL NEKAJ VPRAŠANJ O POLITIČNIH STRANKAH (GIBANJIH) V SLOVENIJI

V62. H KATERI OD SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK SE V TEM TRENUTKU NAGIBAJO VAŠE SIMPATIJE? (Možen je le en odgovor.)

Vrednost 170103 Frekvenca
1 Socialistična stranka Slovenije 28
2 Stranka demokratične prenove 101
3 Liberalna demokratska stranka 64
4 Slovenska demokratska zveza 29
5 Socialdemokratska zveza slovenije 34
6 Slovenski krščanski demokrati 43
7 Slovenska kmečka zveza - Ljudska stranka 53
8 Zeleni Slovenije 77
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) 13
0 nič od tega, drugo, ne vem kaj 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V63

V63. ALI BI REKLI, DA SE ČUTITE TEJ STRANKI ZELO BLIZU, PRECEJ BLIZU ALI NE PREVEČ BLIZU?

Vrednost 171102 Frekvenca
1 zelo blizu 66
2 precej blizu 249
3 ne preveč blizu 112
9 ne vem 259

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V64A V64. POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI STAVKO ALI BI SE JI PRIDRUŽILI?

a) če bi na volitvah zmagala stranka, ki ji močno nasprotujem

Vrednost 172101 Frekvenca
1 DA 146
2 NE 410
9 NE VEM 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V64B V64. POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI STAVKO ALI BI SE JI PRIDRUŽILI?

b) če bi vladajoča stranka zlorabila svojo moč in bi se bal, da bi to ogrozilo demokracijo

Vrednost 173100 Frekvenca
1 DA 372
2 NE 179
9 NE VEM 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V64C V64. POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI STAVKO ALI BI SE JI PRIDRUŽILI?

c) če bi gospodarski ukrepi vlade privedli do občutnega padca življenskega standarda

Vrednost 17499 Frekvenca
1 DA 446
2 NE 137
9 NE VEM 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V64D V64. POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI STAVKO ALI BI SE JI PRIDRUŽILI?

d) če bi se nazaposlenost tako povečala, da bi bile odpuščene mnočice ljudi

Vrednost 17598 Frekvenca
1 DA 483
2 NE 116
9 NE VEM 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V64E V64. POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI STAVKO ALI BI SE JI PRIDRUŽILI?

e) če bi bila močno ogrožena sedanja raven socialnih pravic

Vrednost 17697 Frekvenca
1 DA 467
2 NE 121
9 NE VEM 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V65A V65. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

a) peticije (zbiranje podpisov)

Vrednost 17796 Frekvenca
1 močno odobravam 124
2 odobravam 355
3 nasprotujem 84
4 močno na sprotujem 27
9 ne vem 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V65B V65. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

b) bojkoti

Vrednost 17895 Frekvenca
1 močno odobravam 34
2 odobravam 226
3 nasprotujem 239
4 močno na sprotujem 53
9 ne vem 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V65C V65. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

c) zakonite demonstracije

Vrednost 17994 Frekvenca
1 močno odobravam 119
2 odobravam 380
3 nasprotujem 71
4 močno na sprotujem 25
9 ne vem 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V65D V65. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

d) grožnje s stavko

Vrednost 18093 Frekvenca
1 močno odobravam 36
2 odobravam 257
3 nasprotujem 239
4 močno na sprotujem 60
9 ne vem 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V65E V65. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

e) nezakonite stavke

Vrednost 18192 Frekvenca
1 močno odobravam 6
2 odobravam 45
3 nasprotujem 395
4 močno na sprotujem 145
9 ne vem 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V65F V65. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

f) zasedbe poslopij, tovarn

Vrednost 18291 Frekvenca
1 močno odobravam 13
2 odobravam 73
3 nasprotujem 335
4 močno na sprotujem 154
9 ne vem 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V66

V66. KAJ BI BILO PO VAŠI OCENI BOLJE ZA SLOVENIJO?

Vrednost 18390 Frekvenca
1 enostrankarski sistem 101
2 večstrankarski sistem 450
3 ne vem 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67A V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) dokler gredo stvari v redu, me ne zanima, kdo je na oblasti

Vrednost 18489 Frekvenca
1 soglašam 444
2 ne soglašam 211
9 ne vem 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67B V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) politiki ne vidijo radi, da se ljudje vmešavajo v njihove zadeve

Vrednost 18588 Frekvenca
1 soglašam 459
2 ne soglašam 138
9 ne vem 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67C V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) danes lahko v Sloveniji vsak pove svoje mnenje o najpomembnejših zadevah

Vrednost 18687 Frekvenca
1 soglašam 475
2 ne soglašam 141
9 ne vem 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67D V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) vedno je bolje, da se človek ne vmešava v politiko, ker se bo prej ali slej opekel

Vrednost 18786 Frekvenca
1 soglašam 406
2 ne soglašam 209
9 ne vem 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67E V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

e) politikom raje ne zaupaj

Vrednost 18885 Frekvenca
1 soglašam 369
2 ne soglašam 190
9 ne vem 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67F V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

f) politiki si zelo prizadevajo, da bi ugodili mnenju ljudi

Vrednost 18984 Frekvenca
1 soglašam 311
2 ne soglašam 249
9 ne vem 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67G V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

g) navadni ljudje so vedno odrinjeni od oblasti

Vrednost 19083 Frekvenca
1 soglašam 535
2 ne soglašam 89
9 ne vem 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67H V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

h) danes se s politiko ukvarjajo le tisti, ki bi se s tem radi okoristili

Vrednost 19182 Frekvenca
1 soglašam 266
2 ne soglašam 276
9 ne vem 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67I V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

i) politiki se zanimajo za mnenja ljudi le takrat, kadar pride do težav

Vrednost 19281 Frekvenca
1 soglašam 408
2 ne soglašam 177
9 ne vem 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67J V67. POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

j) sodelovanje v politiki je domoljubna dolžnost

Vrednost 19380 Frekvenca
1 soglašam 301
2 ne soglašam 224
9 ne vem 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V68A V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

a) George Bush

Vrednost 19479 Frekvenca
1 popolnoma 52
2 do določene mere 263
3 malo 201
4 sploh ne 58
9 ne vem, ne poznam 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V68B V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

b) Lojze Peterle

Vrednost 19578 Frekvenca
1 popolnoma 100
2 do določene mere 290
3 malo 178
4 sploh ne 75
9 ne vem, ne poznam 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V68C V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

c) Mihail Gorbačov

Vrednost 19677 Frekvenca
1 popolnoma 30
2 do določene mere 156
3 malo 246
4 sploh ne 156
9 ne vem, ne poznam 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V68D V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

d) Milan Kučan

Vrednost 19776 Frekvenca
1 popolnoma 296
2 do določene mere 267
3 malo 85
4 sploh ne 13
9 ne vem, ne poznam 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V68E V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

e) Janez Pavel II.

Vrednost 19875 Frekvenca
1 popolnoma 153
2 do določene mere 222
3 malo 145
4 sploh ne 84
9 ne vem, ne poznam 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V68F V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

f) Ciril Ribičič

Vrednost 19974 Frekvenca
1 popolnoma 72
2 do določene mere 222
3 malo 187
4 sploh ne 112
9 ne vem, ne poznam 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V68G V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

g) Francois Mitterrand

Vrednost 20073 Frekvenca
1 popolnoma 55
2 do določene mere 193
3 malo 182
4 sploh ne 57
9 ne vem, ne poznam 199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V68H V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

h) Jožef Školjč

Vrednost 20172 Frekvenca
1 popolnoma 66
2 do določene mere 207
3 malo 183
4 sploh ne 112
9 ne vem, ne poznam 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V68I V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

i) Helmuth Kohl

Vrednost 20271 Frekvenca
1 popolnoma 61
2 do določene mere 211
3 malo 186
4 sploh ne 47
9 ne vem, ne poznam 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V68J V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

j) Jože Pučnik

Vrednost 20370 Frekvenca
1 popolnoma 48
2 do določene mere 154
3 malo 201
4 sploh ne 218
9 ne vem, ne poznam 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V68K V68. ZANIMA ME, KATERIM OD NAŠTETIH OSEBNOSTI VI ZAUPATE IN V KAKŠNI MERI SPREJEMATE NJIHOVA STALIŠČA?

k) Margeret Thatcher

Vrednost 20469 Frekvenca
1 popolnoma 53
2 do določene mere 198
3 malo 182
4 sploh ne 91
9 ne vem, ne poznam 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V69A V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

a) delavci

Vrednost 20568 Frekvenca
1 pridobili 146
2 izgubili 388
9 ne vem 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69B V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

b) inženirji

Vrednost 20667 Frekvenca
1 pridobili 361
2 izgubili 120
9 ne vem 205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69C V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

c) umetniki, pisatelji

Vrednost 20766 Frekvenca
1 pridobili 247
2 izgubili 175
9 ne vem 264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69D V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

d) znanstveniki

Vrednost 20865 Frekvenca
1 pridobili 379
2 izgubili 98
9 ne vem 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69E V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

e) duhovniki

Vrednost 20964 Frekvenca
1 pridobili 449
2 izgubili 48
9 ne vem 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69F V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

f) uradniki

Vrednost 21063 Frekvenca
1 pridobili 274
2 izgubili 189
9 ne vem 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69G V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

g) kmetje

Vrednost 21162 Frekvenca
1 pridobili 281
2 izgubili 213
9 ne vem 192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69H V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

h) rudarji

Vrednost 21261 Frekvenca
1 pridobili 138
2 izgubili 351
9 ne vem 197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69I V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

i) privatni podjetniki

Vrednost 21360 Frekvenca
1 pridobili 460
2 izgubili 65
9 ne vem 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69J V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

j) politiki

Vrednost 21459 Frekvenca
1 pridobili 457
2 izgubili 55
9 ne vem 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69K V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

k) oficirji armade

Vrednost 21558 Frekvenca
1 pridobili 151
2 izgubili 317
9 ne vem 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69L V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

l) policisti

Vrednost 21657 Frekvenca
1 pridobili 391
2 izgubili 81
9 ne vem 214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69M V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

m) prejšnji voditelji ZK Slovenije

Vrednost 21756 Frekvenca
1 pridobili 85
2 izgubili 388
9 ne vem 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69N V69. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO BO KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBAH POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA BODO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI?

n) verniki

Vrednost 21855 Frekvenca
1 pridobili 396
2 izgubili 75
9 ne vem 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V70A1 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

a) Bolgarija / 1. Kje ljudje bolje živijo

Vrednost 21954 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 81
1 1 najbolj 3
2 2 19
3 3 20
4 4 43
5 5 86
6 6 167
7 7 192
8 8 najmanj 72
9 9 verjetno izločilni odgovor 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70A2 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

a) Bolgarija / 2. Kje je večja enakost pred zakonom

Vrednost 22053 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 111
1 1 najbolj 3
2 2 13
3 3 22
4 4 34
5 5 68
6 6 161
7 7 187
8 8 najmanj 82
9 9 verjetno izločilni odgovor 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70A3 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

a) Bolgarija / 3. Kje imajo ljudje največji vpliv na javno politiko

Vrednost 22152 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 116
1 1 najbolj 5
2 2 15
3 3 31
4 4 22
5 5 51
6 6 164
7 7 192
8 8 najmanj 86
9 9 verjetno izločilni odgovor 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70B1 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

b) Romunija / 1. Kje ljudje živijo bolje

Vrednost 22251 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 83
1 1 najbolj 4
2 2 9
3 3 15
4 4 18
5 5 24
6 6 71
7 7 189
8 8 najmanj 271
9 9 verjetno izločilni odgovor 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70B2 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

b) Romunija / 2. Kje je večja enakost pred zakonom

Vrednost 22350 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 112
1 1 najbolj 5
2 2 6
3 3 15
4 4 25
5 5 28
6 6 61
7 7 182
8 8 najmanj 247
9 9 verjetno izločilni odgovor 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70B3 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

b) Romunija / 3. Kje imajo ljudje največji vpliv na javno politiko

Vrednost 22449 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 117
1 1 najbolj 7
2 2 9
3 3 16
4 4 28
5 5 23
6 6 83
7 7 172
8 8 najmanj 227
9 9 verjetno izločilni odgovor 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70C1 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

c) Madžarska / 1. Kje ljudje živijo bolje

Vrednost 22548 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 75
1 1 najbolj 6
2 2 166
3 3 188
4 4 97
5 5 88
6 6 37
7 7 19
8 8 najmanj 7
9 9 verjetno izločilni odgovor 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70C2 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

c) Madžarska / 2. Kje je večja enakost pred zakonom

Vrednost 22647 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 113
1 1 najbolj 8
2 2 128
3 3 195
4 4 83
5 5 79
6 6 41
7 7 22
8 8 najmanj 12
9 9 verjetno izločilni odgovor 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70C3 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

c) Madžarska / 3. Kje imajo ljudje največji vpliv na javno politiko

Vrednost 22746 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 114
1 1 najbolj 10
2 2 113
3 3 170
4 4 95
5 5 96
6 6 38
7 7 27
8 8 najmanj 19
9 9 verjetno izločilni odgovor 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70D1 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

d) Avstrija / 1. Kje ljudje živijo bolje

Vrednost 22845 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 62
1 1 najbolj 546
2 2 50
3 3 8
4 4 5
5 5 4
6 6 3
7 7 2
8 8 najmanj 4
9 9 verjetno izločilni odgovor 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70D2 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

d) Avstrija / 2. Kje je večja enakost pred zakonom

Vrednost 22944 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 97
1 1 najbolj 475
2 2 67
3 3 20
4 4 7
5 5 7
6 6 2
7 7 2
8 8 najmanj 4
9 9 verjetno izločilni odgovor 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70D3 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

d) Avstrija / 3. Kje imajo ljudje največji vpliv na javno politiko

Vrednost 23043 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 103
1 1 najbolj 453
2 2 78
3 3 15
4 4 7
5 5 10
6 6 4
7 7 4
8 8 najmanj 9
9 9 verjetno izločilni odgovor 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70E1 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

e) Sovjetska zveza / 1. Kje ljudje živijo bolje

Vrednost 23142 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 84
1 1 najbolj 4
2 2 13
3 3 25
4 4 32
5 5 56
6 6 164
7 7 161
8 8 najmanj 145
9 9 verjetno izločilni odgovor 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70E2 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

e) Sovjetska zveza / 2. Kje je večja enakost pred zakonom

Vrednost 23241 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 119
1 1 najbolj 10
2 2 15
3 3 30
4 4 35
5 5 56
6 6 160
7 7 121
8 8 najmanj 135
9 9 verjetno izločilni odgovor 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70E3 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

e) Sovjetska zveza / 3. Kje imajo ljudje največji vpliv na javno politiko

Vrednost 23340 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 116
1 1 najbolj 21
2 2 22
3 3 26
4 4 30
5 5 54
6 6 145
7 7 121
8 8 najmanj 147
9 9 verjetno izločilni odgovor 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70F1 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

f) Poljska / 1. Kje ljudje živijo bolje

Vrednost 23439 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 78
1 1 najbolj 3
2 2 15
3 3 45
4 4 104
5 5 228
6 6 115
7 7 65
8 8 najmanj 31
9 9 verjetno izločilni odgovor 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70F2 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

f) Poljska / 2. Kje je večja enakost pred zakonom

Vrednost 23538 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 111
1 1 najbolj 3
2 2 14
3 3 47
4 4 120
5 5 216
6 6 87
7 7 52
8 8 najmanj 30
9 9 verjetno izločilni odgovor 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70F3 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

f) Poljska / 3. Kje imajo ljudje največji vpliv na javno politiko

Vrednost 23637 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 113
1 1 najbolj 8
2 2 34
3 3 67
4 4 112
5 5 197
6 6 74
7 7 46
8 8 najmanj 31
9 9 verjetno izločilni odgovor 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70G1 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

g) Češkoslovaška / 1. Kje ljudje živijo bolje

Vrednost 23736 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 80
1 1 najbolj 4
2 2 44
3 3 148
4 4 224
5 5 98
6 6 45
7 7 28
8 8 najmanj 12
9 9 verjetno izločilni odgovor 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70G2 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

g) Češkoslovaška / 2. Kje je večja enakost pred zakonom

Vrednost 23835 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 110
1 1 najbolj 5
2 2 38
3 3 129
4 4 215
5 5 90
6 6 47
7 7 27
8 8 najmanj 20
9 9 verjetno izločilni odgovor 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70G3 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

g) Češkoslovaška / 3. Kje imajo ljudje največji vpliv na javno politiko

Vrednost 23934 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 114
1 1 najbolj 8
2 2 35
3 3 128
4 4 201
5 5 105
6 6 52
7 7 25
8 8 najmanj 14
9 9 verjetno izločilni odgovor 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70H1 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

h) Slovenija / 1. Kje ljudje živijo bolje

Vrednost 24033 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 73
1 1 najbolj 24
2 2 293
3 3 149
4 4 70
5 5 45
6 6 10
7 7 10
8 8 najmanj 10
9 9 verjetno izločilni odgovor 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70H2 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

h) Slovenija / 2. Kje je večja enakost pred zakonom

Vrednost 24132 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 103
1 1 najbolj 59
2 2 278
3 3 118
4 4 65
5 5 29
6 6 7
7 7 11
8 8 najmanj 11
9 9 verjetno izločilni odgovor 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V70H3 V70. RAZPOREDITE NAŠTETE DRŽAVE GLEDE NA TO: 1.KJE LJUDJE ŽIVIJO BOLJE, 2.KJE KJE JE VEČJA ENAKOST PRED ZAKONOM, 3.KJE IMAJO LJUDJE VEČJI VPLIV NA OBLIKOVANJE JAVNE POLITIKE? (RAZVRSTITE OD 1 (NAJBOLJ) DO 8 (NAJMANJ) - V VSAKI KOLONI POSEBEJ!

h) Slovenija / 3. Kje imajo ljudje največji vpliv na javno politiko

Vrednost 24231 Frekvenca
0 0 verjetno izločilni odgovor 108
1 1 najbolj 51
2 2 259
3 3 116
4 4 74
5 5 44
6 6 9
7 7 12
8 8 najmanj 9
9 9 verjetno izločilni odgovor 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V71

V71d. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO: NEKAJ ODLOČNIH VODITELJEV BI BILO ZA DRŽAVO BOLJ KORISTNIH KOT PA MNOGO DEMOKRATOV, KI SE NEPRESTANO POSVETUJEJO IN SESTANKUJEJO.

Vrednost 24330 Frekvenca
1 soglašam 349
2 ne soglašam 337
9 ne vem, b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D1 DEMOGRAFSKI PODATKI

D1. SPOL

Vrednost 24429 Frekvenca
1 moški 349
2 ženska 337

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D2

D2. LETO ROJSTVA

Vrednost 24528 Frekvenca
2 1
3 3
4 1
70 11
71 21
72 8
73 1

Vrednosti spremenljivk od 2 do 73

D3

D3. KAKŠNA JE (BILA) VAŠA VEROIZPOVED (VAŠIH STARŠEV/OB VAŠEM ROJSTVU?)

Vrednost 24627 Frekvenca
1 rimsko katoliška 573
2 pravoslavna 29
3 protestantska 5
4 druga verska ločina 17
5 nisem veren-a 56
9 drugo, b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D4

D4. KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV SE PO VAŠI OCENI NAJBOLJ NANAŠA NA VAS OSEBNO?

Vrednost 24726 Frekvenca
1 sem veren in sprejemam nauk cekve 181
2 sem veren na svoj poseben način 259
3 ne morem reči, ali sem veren ali ne 104
4 nisem veren in me take stvari ne zanimajo 94
5 nisem veren zato, ker ni res tisto, kar uči cerkev 36
6 drugo, b.o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D5

D5. NAVEDITE ZADNJO ŠOLO, KI STE JO KONČALI REDNO ALI IZREDNO:

Vrednost 24825 Frekvenca
1 do 4 razrede osnovne šole ali manj 24
2 od 5 do 7 razredov osnovne šole ali 1 do 3 razrede nižje gimnazije 70
3 dokončana osnovna šola ali nižja gimnazija 149
4 nedokončana 2-3 letna strokovna šola, nedokončana srednja šola 40
5 končana 2-3 letna strokovna šola, absolvent 3-letnega strokovnega izobraževanja 144
6 končana srednja šola, absolvent 4-letnega (srednjega) izobraževanja 180
7 nedokončana višja ali visoka šola 9
8 dokončana višja šola 36
9 dokončana visoka šola, fakulteta, akademija,specializamagisterij, doktorat 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D6

D6. KAKO BI OCENILI STIKE, KI JIH IMATE S SOSEDI?

Vrednost 24924 Frekvenca
1 imamo zelo tesne stike 114
2 imam občutek, da smo si blizu 314
3 malo stikov imam z njimi 239
4 sploh nimam nobenih stikov z njimi 14
9 drugo, b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D7

D7. KAKŠEN JE VAŠ SEDANJI POKLIC OZ. KAKŠEN JE BIL PRED UPOKOJITVIJO ALI PREDEN STE IZGUBILI ZAPOSLITEV IN KAKŠNA JE VAŠA PRIZNANA KVALIFIKACIJA?

Vrednost 25023 Frekvenca
1 NK delavec 68
2 PK, priučen delavec 67
3 KV delavec 140
4 VKV delavec 39
5 pomožni uslužbenec, uslužbenec z nižjo izobrazbo 15
6 uslužbenec s srednjo izobrazbo 146
7 uslužbenec z višjo ali visoko izobrazbo 74
8 samostojni obrtnik, delodajalec 9
9 samostojni obrtnik brez tuje delovne sile 9
10 svobodni poklic 3
11 kmet 32
12 kmečka gospodinja, pomagajoči družinski član v kmetijstvu 28
13 učenec, dijak, vajenec, študent 17
14 gospodinja, ni v kmetijstvu 14
15 drugo 11
16 nikoli ni bil zaposlen, nima kvalifikacije 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

D8

D8. VIR REDNIH DOHODKOV GOSPODINJSTVA (DRUŽINE):

Vrednost 25122 Frekvenca
1 izključno kmetijstvo 38
2 kmetijstvo in nekmetijska dejavnost 120
3 izključno nekmetijska dejavnost 527
5 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D9

D9. ALI STE SEDAJ:

Vrednost 25221 Frekvenca
1 zaposleni s ponim delovnim časom 401
2 zaposleni sžskrajšanmi delovnim časom 13
3 ni zaposlen 219
9 drugo, b.o. 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D11

D11. ALI BI VI SAMI OCENILI, DA JE VAŠ MESEČNI DOHODEK:

Vrednost 25320 Frekvenca
1 večji od povprečja 87
2 povprečen 256
3 manjši od povprečja 289
9 ne vem, b.o. 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D12

D12. KAM BI PO VAŠI OCENI LAHKO UVRSTILI SEBE NA NASLEDNJI LESTVICI MESEČNIH DOHODKOV?

Vrednost 25419 Frekvenca
1 1 najbolj revni 36
2 2 45
3 3 86
4 4 112
5 5 223
6 6 83
7 7 27
8 8 11
9 9 0
10 10 najbolj bogati 0
98 ne prejema mesečnih dohodkov 48
99 ne vem, b.o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D13

D13. KAKO VELIK DEL VAŠEGA MESEČNEGA DOHODKA LAHKO VSAK MESEC PRIVARČUJETE?

Vrednost 25518 Frekvenca
1 manj kot 5% 354
2 od 5 % do 10% 108
3 od 10 % do 25% 89
4 od 25 % do 50% 28
5 več kot 50% 9
9 ne vem, b.o. 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D14

D14. V KATERI SOCIALNI RAZRED BI UVRSTILI SAMI SEBE?

Vrednost 25617 Frekvenca
1 nižji sloj 109
2 nižji srednji sloj 151
3 srednji sloj 343
4 višji srednji sloj 25
5 višji sloj 4
9 ne vem, neodločen 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D15

D15. IN V KATERI SOCIALNI RAZRED SODIJO (SO SODILI) VAŠI STARŠI?

Vrednost 25716 Frekvenca
1 nižji sloj 198
2 nižji srednji sloj 164
3 srednji sloj 246
4 višji srednji sloj 23
5 višji sloj 12
9 ne vem, neodločen 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D16

D16. ALI JE KDO V VAŠI DRUŽINI LASTNIK ALI DELNI LASTNIK PRIVATNEGA PODJETJA ALI BIZNISA?

Vrednost 25815 Frekvenca
1 da 61
2 ne 618
9 ne vem, b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D17

D17. ALI KDO V VAŠI DRUŽINI PRIDELUJE POLJEDELSKE PRIDELKE POLEG SVOJEGA GLAVNEGA DELA?

Vrednost 25914 Frekvenca
1 le za prehrano družine 362
2 včasih prodaja za denar 49
3 redna prodaja za poseben dohodek 25
9 drugo, b.o. 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D18

(za zaposlene) D18. ČE BI SE ZGODILO, DA BI IZGUBII SVOJE DELO, ALI BI BILO ZA VAS TEŽKO NAJTI DRUGO USTREZNO DELO?

Vrednost 26013 Frekvenca
1 zelo lahko 39
2 lahko 65
3 precej težko 152
4 zelo težko 132
5 mislim da ne bi mogel najti drugega ustreznega dela 26
6 ni zaposlen, ni izgubil zaposlitve, ne išče zaposlitve 237
9 ne vem, b.o. 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D18A (za tiste, ki go izgubili zaposlitev oz. iščejo prvo zaposlitev)

D18a.ALI JE ZA VAS TEŽKO NAJTI PRVO OZIROMA NOVO USTREZNO ZAPOSLITEV?

Vrednost 26112 Frekvenca
1 zelo lahko 3
2 lahko 7
3 precej težko 9
4 zelo težko 17
5 mislim da ne bi mogel najti drugega ustreznega dela 6
6 ni izgubil zaposlitve, ne išče nove zaposlitve 600
9 ne vem, b.o. 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D19 (za zaposlene)

D19. ALI DELATE TUDI NADURE ALI PA IZVEN VAŠEGA REDNEGA DELA, DA BI DOPOLNILI VAŠ DOHODEK? (za nezaposlene) ALI OPRAVLJATE PRILOŽNOSTNA DELA, DA BI SI IZBOLJŠALI FINANČNI POLOŽAJ?

Vrednost 26211 Frekvenca
1 da 178
2 ne 458
9 drugo, b.o. 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D20

D20. (če da) KAKO POGOSTO TO POČNETE?

Vrednost 26310 Frekvenca
1 večkrat na teden 71
2 enkrat ali dvakrat na teden 33
3 večkrat na mesec 32
4 enkrat ali dvakrat na mesec 21
5 bolj poredko 26
9 drugo 125
0 b.o. 378

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

OKOL

ANKETNI OKOLIŠ (1 do 140)

Vrednost 2649 Frekvenca
1 5
2 5
3 5
137 5
138 5
139 5
140 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 140

ANKET

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA (19 do 27)

Vrednost 2658 Frekvenca
7 1
8 3
9 2
10 1
16 3