PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0006
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0006_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije

Serija:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, evropske orientacije, strankarsko opredeljevanje, podpora novi vladi (Andrej Bajuk), vladne aktivnost pri vključevanju Slovenije v Evropsko unijo, NATO, pogledi na spreminjanje volilnega sistema, preživljanje dopusta

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
aktualna vprašanja


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO. Aktualne teme meseca so bile pogledi na spreminjanje volilnega sistema in preživljanje dopusta.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 21. junij 2000 - 21. junij 2000
Čas izdelave: 2000
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0006 - Politbarometer 6/2000 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 67
  • število enot: 942

Spremenljivke

KEY Key string

ZAPST ZAPST

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 1 2000 1017.66 557.871

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2000

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

KEY Key string

ZAPST ZAPST

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 1 2000 1017.66 557.871

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2000

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

IZBOR2 //IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZ

//IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?//

Vrednost 468 Frekvenca
1 odgovarja 1. oseba
2 odgovarjala bo 2. oseba

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NAGOVOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA TOČNO DOLOČENA OSEBA. ZA TO ANKETO STE BILI PO NAKLJUČJU IZBRANI PRAV VI. // //...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

KONEC2 //TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM

//TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. LEP POZDRAV.//// //(CJMMK, Kardeljeva pl. 5, tel: 18-93-800)// // ...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, D

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?////

Vrednost 765 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH žIVITE VI IN VAŠA DRUžINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?////

Vrednost 864 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q4 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENS

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU://

Vrednost 963 Frekvenca
1 IZBOLJŠUJEJO
2 POSLABŠUJEJO
3 OSTAJAJO ISTE
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q481 ALI PODPIRATE VLADO ANDREJA BAJUKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO ANDREJA BAJUKA, ALI NE?//

Vrednost 1062 Frekvenca
1 da, podpiram
2 ne, ne podpiram
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRžAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?////

Vrednost 1161 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Vrednost 1260 Frekvenca
1 /1/DS-demokratsko stranko Slovenije
2 /2/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 /5/SNS-slovensko nacionalno stranko
5 /6/SDS-socialno demokracijo Slovenije
6 /8/ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
7 /9/ZS-zelene Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/drugo
10 /12/ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIžJA? (anketar: ...ne beri strank)

Vrednost 1359 Frekvenca
1 /1/DS-demokratska stranka Slovenije
2 /2/DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 /5/SNS-slovenska nacionalna stranka
5 /6/SDS-socialna demokracija Slovenije
6 /8/ZLSD-združena lista socialnih demokratov
7 /9/ZS-zeleni Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/drugo
10 /12/ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1_1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. //// NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO NOVE SLOVENSKE VLADE?//

Vrednost 1458 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_1 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANDREJA BAJUKA K

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANDREJA BAJUKA KOT NOVEGA PREDSEDNIKA VLADE?//

Vrednost 1557 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRž

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRžAVNI ZBOR//

Vrednost 1656 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4 IN DRžAVNI SVET//

IN DRžAVNI SVET//

Vrednost 1755 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?//

Vrednost 1854 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?//

Vrednost 1953 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DR

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRžAVNE TOžILKE ZDENKE CERAR?//

Vrednost 2052 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?//

Vrednost 2151 Frekvenca
1 koristilo bi ji
2 ne bi ji koristilo
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI žE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO R

ČE BI žE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?//

Vrednost 2250 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop
2 glasoval bi proti vstopu
3 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?//

Vrednost 2349 Frekvenca
1 strinja se
2 ne strinja se
3 neopredeljen, ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.//KAKO TOREJ ZAUPATE...://// NOVI VLADI V CELOTI?//

Vrednost 2448 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 NOVEMU PREDSEDNIKU VLADE?//

NOVEMU PREDSEDNIKU VLADE?//

Vrednost 2547 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRžAVNEMU ZBORU?//

DRžAVNEMU ZBORU?//

Vrednost 2646 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

Vrednost 2745 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?//

POLITIČNIM STRANKAM?//

Vrednost 2844 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?//

SODIŠČEM?//

Vrednost 2943 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?//

POLICIJI?//

Vrednost 3042 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?//

VOJSKI?//

Vrednost 3141 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

Vrednost 3240 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?//

BANKI SLOVENIJE?//

Vrednost 3339 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?//

SLOVENSKEMU TOLARJU?//

Vrednost 3438 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?//

USTAVNEMU SODIŠČU?//

Vrednost 3537 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

Vrednost 3636 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

Vrednost 3735 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH S

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?////

Vrednost 3834 Frekvenca
1 prej levo
2 v sredino
3 prej desno
4 b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q210 ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLI

ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLITVAH NASTOPILA LE KANDIDATA LEVO-SREDINSKE IN DESNO-SREDINSKE KOALICIJE, KOMU BI VI PREJ DALI SVOJ GLAS?////

Vrednost 3933 Frekvenca
1 KANDIDATU LEVO-SREDINSKE KOALICIJE
2 KANDIDATU DESNO-SREDINSKE KOALICIJE
3 ne bi šel na volitve
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q420 TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJ

TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJO, DA OBSTAJA VERJETNOST, DA BODO NA VOLITVAH NASTOPILE NASLEDNJE TRI PREVLADUJOČE POLITIČNE OPCIJE. PRVA JE KOALICIJA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA TER SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA; DRUGO PREDSTAVLJA SAMOSTOJNA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE. TRETJA PA JE ZDRUžENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV IN DESUS. KATERO OD TEH TREH MOžNOSTI BI VI NAJPREJ PODPRLI?//

Vrednost 4032 Frekvenca
1 sds ter sls+skd slovenska ljudska stranka
2 lds
3 zlsd in desus
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q272C GLEDE NA POTEK RAZPRAVE O NOVEM VOLILNEM

GLEDE NA POTEK RAZPRAVE O NOVEM VOLILNEM ZAKONU SO NAČELOMA ŠE VEDNO ODPRTE TRI MOžNOSTI - KOMBINIRANI SISTEM, DVOKROžNI VEČINSKI ALI OHRANITEV OBSTOJEČEGA VOLINEGA SISTEMA S POPRAVKI. ZA KATEREGA SE VI BOLJ ZAVZEMATE?//

Vrednost 4131 Frekvenca
1 kombinirani t.i. nemški
2 dvokrožni večinski
3 naj ostane obstoječi s popravki
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q470B OBSTAJA MOžNOST, DA BI SE DRžAVNI ZBOR

OBSTAJA MOžNOST, DA BI SE DRžAVNI ZBOR ODLOČIL ZA IZVEDBO ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA V ZVEZI Z NOVIM VOLILNIM SISTEMOM. ALI BI SE TAKŠNEGA REFERENDUMA UDELEžILI ALI NE?//

Vrednost 4230 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q475 SLOVENIJA JE VSE BLIžJE VKLJUČITVI V E

SLOVENIJA JE VSE BLIžJE VKLJUČITVI V EVROPSKO UNIJO. ALI BI GLEDE NA DOSEDANJI POTEK VKLJUČEVANJA, LAHKO REKLI DA..//

Vrednost 4329 Frekvenca
1 JE TO ZA SLOVENIJO ZELO DOBRA REŠITEV
2 NE NAJBOLJŠA, A NUJNA REŠITEV
3 TO JE ZA SLOVENIJO SLABA REŠITEV
4 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q476 KDAJ BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA DEJANS

KDAJ BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA DEJANSKO PRIPRAVLJENA NA VSTOP V EVROPSKO UNIJO?//

Vrednost 4428 Frekvenca
1 JE žE PRIPRAVLJENA
2 DO KONCA LETA 2002
3 ČEZ PET LET
4 NIKOLI
5 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q477 ALI JE PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKA JAVNOST

ALI JE PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKA JAVNOST DOVOLJ DOBRO OBVEŠČENA O EVROPSKI UNIJI IN SLOVENSKEM VKLJUČEVANJU VANJO?//

Vrednost 4527 Frekvenca
1 DOVOLJ
2 PREMALO
3 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q478 URAD VLADE ZA INFORMIRANJE IZVAJA PROGRA

URAD VLADE ZA INFORMIRANJE IZVAJA PROGRAM OBVEŠČANJA SLOVENSKE JAVNOSTI O EVROPSKI UNIJI IN VKLJUČEVANJU SLOVENIJE VANJO. ALI KAJ VESTE O TEM?//

Vrednost 4626 Frekvenca
1 DA, O TEM SEM žE SLIŠAL
2 S TEM IMAM KONKRETNE IZKUŠNJE, SEM BIL žE DELEžEN INFORMACIJ
3 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q480A NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ AKTIVNOSTI TEGA P

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ AKTIVNOSTI TEGA PROGRAMA, VI PA ZA VSAKO POVEJTE ALI STE O NJEJ žE SLIŠALI, ALI IMATE KONKRETNE IZKUŠNJE, ALI PA JE NE POZNATE...// NAJPREJ EVROFON 080 2002//

Vrednost 4725 Frekvenca
1 DA, SLIŠAL SEM žE
2 S TEM IMAM KONKRETNE IZKUŠNJE, SEM BIL žE DELEžEN INFORMACIJ
3 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q480B DOMAČE STRANI NA INTERNETU EVROPA.GOV.S

DOMAČE STRANI NA INTERNETU EVROPA.GOV.SI//

Vrednost 4824 Frekvenca
1 DA, SLIŠAL SEM žE
2 S TEM IMAM KONKRETNE IZKUŠNJE, SEM BIL žE DELEžEN INFORMACIJ
3 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q480C EVRO DOPISNICA//

EVRO DOPISNICA//

Vrednost 4923 Frekvenca
1 DA, SLIŠAL SEM žE
2 S TEM IMAM KONKRETNE IZKUŠNJE, SEM BIL žE DELEžEN INFORMACIJ
3 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q480D EVRO BUS//

EVRO BUS//

Vrednost 5022 Frekvenca
1 DA, SLIŠAL SEM žE
2 S TEM IMAM KONKRETNE IZKUŠNJE, SEM BIL žE DELEžEN INFORMACIJ
3 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q177 VPRAŠALI BI VAS ŠE ALI STE LETOS žE BIL

VPRAŠALI BI VAS ŠE ALI STE LETOS žE BILI OZ. BOSTE ŠE ODŠLI NA POLETNI DOPUST?//

Vrednost 5121 Frekvenca
1 da, že bil / bo šel
2 ne, ni bil / ne bo šel
3 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q177A KJE STE GA OZ. GA BOSTE PREDVIDOMA PREž

KJE STE GA OZ. GA BOSTE PREDVIDOMA PREžIVELI?//

Vrednost 5220 Frekvenca
1 V SLOVENIJI
2 NA HRVAŠKEM
3 DRUGJE V TUJINI
4 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednosti spremenljivk od 0 do 82

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5418 Frekvenca
1 OSNOVNA
2 KONČANA POKLICNA
3 KONČANA SREDNJA
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 5517 Frekvenca
1 NA PODEžELJU
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU
3 V VEČJEM MESTU
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

Vrednost 5616 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU
3 SAMOZAPOSLEN
4 KMET
5 GOSPODINJA
6 UPOKOJENEC
7 ŠTUDENT, DIJAK
8 BREZPOSELN
9 DRUGO...

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?//

Vrednost 5715 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI
3 NE, TO ME NE SKRBI
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, AL

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 5814 Frekvenca
1 sem veren
2 nisem veren
3 nekaj vmes...
4 zavrnil odg.,b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 5913 Frekvenca
1 moški
2 ženska

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju://

Vrednost 6012 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ...
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ...

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PhoneNum PhoneNumber

PhoneNumber

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

Anketira Ime osebe (sorodnik)

Ime osebe (sorodnik)

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

Opomba Splošne opombe

Splošne opombe

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Vrednost 648 Frekvenca
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.)
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.)
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete
8 drugo,...?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

RSTAR STAROST

Vrednost 657 Frekvenca
30 ->30 221
45 30 - 45 276
60 46 - 60 226
99 61 -> 191
SYSMISS 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 30 99 56.3665 24.3074

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 666 Frekvenca
1 DS 6
2 DESUS 10
3 LDS 222
5 SNS 13
6 SDS 68
8 ZLSD 72
9 ZS 11
10 SLS+SKD 103
11 drugo 9
12 ne ve 397
SYSMISS 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 1 12 8.48847 3.81317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

OBCINA

Vrednost 675 Frekvenca
1 AJDOVŠČINA 8
2 BREŽICE 10
3 CELJE 36
4 CERKNICA 5
5 ČRNOMELJ 11
6 DOMŽALE 14
7 DRAVOGRAD 7
8 GOR. RADGONA 14
9 GROSUPLJE 10
10 HRASTNIK 6
11 IDRIJA 9
12 ILIR. BISTRICA 8
13 IZOLA 10
14 JESENICE 17
15 KAMNIK 11
16 KOČEVJE 8
17 KOPER 29
18 KRANJ 43
19 KRŠKO 14
20 LAŠKO 9
21 LENART 10
22 LENDAVA 5
23 LITIJA 4
24 LJ-BEŽIGRAD 182
25 LJ-CENTER 0
26 LJ-MOSTE 0
27 LJ-ŠIŠKA 0
28 LJ-VIČ 0
29 LJUTOMER 6
30 LOGATEC 3
34 METLIKA 1
35 MOZIRJE 9
36 MUR. SOBOTA 21
37 NOVA GOR. 29
38 NOVO MESTO 21
39 ORMOŽ 6
40 PIRAN 8
41 POSTOJNA 14
42 PTUJ 30
43 RADLJE 5
44 RADOVLJICA 18
45 RAVNE NA K. 12
46 RIBNICA 2
47 SEVNICA 9
48 SEŽANA 7
49 SLOV. GRADEC 12
50 SLOV. BISTRICA 22
51 SLOV. KONJICE 6
52 ŠENTJUR 11
53 ŠK. LOKA 18
54 ŠMARJE 15
55 TOLMIN 7
56 TRBOVLJE 13
57 TREBNJE 10
58 TRŽIČ 7
59 VELENJE 13
60 VRHNIKA 5
61 ZAGORJE 8
62 ŽALEC 15
64 MARIBOR 71
65 PESNICA 11
68 RUŠE 9
SYSMISS 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 1 68 32.9293 19.1696

Vrednosti spremenljivk od 1 do 68

REGIJA REGIJA

Vrednost 684 Frekvenca
1 LJ/MESTO 144
2 SV.SLO. 158
3 CELJSKA 116
4 GORENJSKA 106
5 PRIMORSKA 49
6 LJ/PERIFERIJA 100
7 DOLENJSKA 44
65 53
67 27
69 46
601 31
602 36
608 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 1 608 74.9172 182.557

Vrednosti spremenljivk od 1 do 608

NOVAOBC

Vrednost 693 Frekvenca
1 Žalec 15
2 Železniki 2
3 Žiri 3
4 Ajdovščina 8
5 Beltinci 2
6 Bled 4
7 Bohinj 4
8 Borovnica 2
9 Bovec 1
10 Brda 1
11 Brežice 10
12 Brezovica 4
13 Cankova-Tišina 4
14 Celje 30
15 Cerklje na Gorenjskem 3
16 Cerknica 5
17 Cerkno 2
18 Destrnik-Trnovska vas 2
19 Divača 0
20 Dobrepolje 1
21 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec 2
22 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Medvo 0
23 Dol pri Ljubljani 0
24 Domžale 9
25 Dornava 0
26 Dravograd 7
27 Duplek 1
28 Gorenja vas-Poljane 4
29 Gorišnica 5
30 Gornja Radgona 9
31 Gornji Grad 1
32 Gornji Petrovci 0
33 Grosuplje 7
34 Herpelje-Kozina 0
35 Hodoš-Šalovci 0
36 Hrastnik 6
37 Hrpelje-Kozina 2
38 Idrija 7
39 Ig 2
40 Ilirska Bistrica 8
41 Ivančna Gorica 2
42 Izola/Isola 10
43 Jesenice 13
44 Juršinci 1
45 Kamnik 11
46 Kanal 3
47 Kidričevo 3
48 Kobarid 0
49 Kobilje 0
50 Komen 1
51 Koper/Capodistria 29
52 Kozje 1
53 Kočevje 7
54 Kranj 29
55 Kranjska Gora 4
56 Krško 14
57 Kungota 1
58 Kuzma 1
59 Laško 6
60 Lenart 10
61 Lendava/Lendva 3
62 Litija 4
63 Ljubljana 167
64 Ljubno 2
65 Ljutomer 6
66 Logatec 3
67 Loška dolina 0
68 Loški Potok 0
69 Lukovica 1
70 Luče 2
71 Majšperk 1
72 Maribor 67
73 Mežica 1
74 Medvode 3
75 Mengeš 4
76 Metlika 1
77 Miren-Kostanjevica 3
78 Mislinja 3
79 Moravske Toplice 3
80 Moravče 0
81 Mozirje 4
82 Mozirje in Nazarje 0
83 Murska Sobota 7
84 Muta 1
85 Naklo 1
86 Nazarje 0
87 Nova Gorica 22
88 Novo mesto 17
89 Odranci 0
90 Ormož 6
91 Osilnica 1
92 Pesnica 7
93 Piran/Pirano 8
94 Pivka 3
95 Podvelka-Ribnica 2
96 Podčetrtek 3
97 Postojna 11
98 Preddvor 4
99 Ptuj 15
100 Puconci 4
101 Radenci 3
102 Radeče 3
103 Radlje ob Dravi 1
104 Radovljica 10
105 Ravne-Prevalje 10
106 Rače-Fram 2
107 Ribnica 2
108 Rogatec 0
109 Rogaševci 0
110 Rogaška Slatina 6
111 Ruše 9
112 Sežana 4
113 Semič 1
114 Sevnica 8
115 Slovenj Gradec 9
116 Slovenska Bistrica 22
117 Slovenske Konjice 4
118 Starše 1
119 Sveti Jurij 2
120 Tolmin 6
121 Tržič 7
122 Trbovlje 13
123 Trebnje 10
124 Turnišče 1
125 Velenje 8
126 Velike Lašče 2
127 Videm 3
128 Vipava 0
129 Vitanje 1
130 Vodice 1
131 Vojnik 4
132 Vrhnika 3
133 Vuzenica 1
134 Zagorje ob Savi 8
135 Zavrč 0
136 Zreče 1
137 Šentilj 3
138 Šentjernej 1
139 Šentjur pri Celju 11
140 Šenčur 6
141 Škocjan 4
142 Škofja Loka 9
143 Škofljica 1
144 Šmarje pri Jelšah 5
145 Šmartno ob Paki 0
146 Šoštanj 5
147 Štore 2
148 Črenšovci 1
149 Črna na Koroškem 1
150 Črnomelj 10
SYSMISS 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 1 150 72.0653 37.3059

Vrednosti spremenljivk od 1 do 150

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 702 Frekvenca
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 263
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 148
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 69
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 113
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 130
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 1 6 3.37792 1.97472

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Vrednost 711 Frekvenca
0.506114 35
0.522388 53
0.530582 25
0.547643 73
0.566373 18
0.584586 59
0.591586 15
0.610609 40
0.678481 32
0.700299 41
0.711283 20
0.734155 39
0.759264 8
0.783679 48
0.793063 13
0.802054 1
0.818565 42
0.840829 1
0.914685 2
0.958905 4
1.02359 5
1.06916 12
1.07521 1
1.20323 1
1.21657 15
1.25679 1
1.27539 21
1.29661 17
1.35929 34
1.36142 17
1.42202 18
1.45099 29
1.51558 66
1.6309 15
1.70975 15
1.7382 7
1.82223 11
1.82508 24
1.90633 31
1.94515 8
2.03174 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 0.506114 2.03174 1.00084 0.480123

Vrednosti spremenljivk od 0.506114 do 2.03174

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0006 - Vprašalnik PBSI0006 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0006 - POLITBAROMETER 6/00 Poročilo o meritvi, ki je bila opravljena od 19. do 21. junija 2000 [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2001). PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0006. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0006_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: november 2001

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si