PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0006
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0006_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije

Project number:

no information

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, evropske orientacije, strankarsko opredeljevanje, podpora novi vladi (Andrej Bajuk), vladne aktivnost pri vključevanju Slovenije v Evropsko unijo, NATO, pogledi na spreminjanje volilnega sistema, preživljanje dopusta

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
aktualna vprašanja


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO. Aktualne teme meseca so bile pogledi na spreminjanje volilnega sistema in preživljanje dopusta.

Methodology


Collection date: 21. junij 2000 - 21. junij 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0006 - Politbarometer 6/2000 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 67
  • number of units: 942

Variable list

KEY Key string

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 1 2000 1017.66 557.871

Valid range from 1 to 2000

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

KEY Key string

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 1 2000 1017.66 557.871

Valid range from 1 to 2000

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

IZBOR2 //IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZ

//IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?//

Value 468 Frequency
1 odgovarja 1. oseba
2 odgovarjala bo 2. oseba

Valid range from 1 to 2

NAGOVOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA TOČNO DOLOČENA OSEBA. ZA TO ANKETO STE BILI PO NAKLJUČJU IZBRANI PRAV VI. // //...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

KONEC2 //TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM

//TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. LEP POZDRAV.//// //(CJMMK, Kardeljeva pl. 5, tel: 18-93-800)// // ...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, D

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?////

Value 765 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH žIVITE VI IN VAŠA DRUžINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?////

Value 864 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q4 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENS

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU://

Value 963 Frequency
1 IZBOLJŠUJEJO
2 POSLABŠUJEJO
3 OSTAJAJO ISTE
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q481 ALI PODPIRATE VLADO ANDREJA BAJUKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO ANDREJA BAJUKA, ALI NE?//

Value 1062 Frequency
1 da, podpiram
2 ne, ne podpiram
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRžAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?////

Value 1161 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1260 Frequency
1 /1/DS-demokratsko stranko Slovenije
2 /2/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 /5/SNS-slovensko nacionalno stranko
5 /6/SDS-socialno demokracijo Slovenije
6 /8/ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
7 /9/ZS-zelene Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/drugo
10 /12/ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 10

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIžJA? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1359 Frequency
1 /1/DS-demokratska stranka Slovenije
2 /2/DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 /5/SNS-slovenska nacionalna stranka
5 /6/SDS-socialna demokracija Slovenije
6 /8/ZLSD-združena lista socialnih demokratov
7 /9/ZS-zeleni Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/drugo
10 /12/ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 10

V1_1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. //// NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO NOVE SLOVENSKE VLADE?//

Value 1458 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V2_1 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANDREJA BAJUKA K

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANDREJA BAJUKA KOT NOVEGA PREDSEDNIKA VLADE?//

Value 1557 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRž

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRžAVNI ZBOR//

Value 1656 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V4 IN DRžAVNI SVET//

IN DRžAVNI SVET//

Value 1755 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?//

Value 1854 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?//

Value 1953 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V8 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DR

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRžAVNE TOžILKE ZDENKE CERAR?//

Value 2052 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?//

Value 2151 Frequency
1 koristilo bi ji
2 ne bi ji koristilo
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI žE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO R

ČE BI žE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?//

Value 2250 Frequency
1 glasoval bi za vstop
2 glasoval bi proti vstopu
3 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?//

Value 2349 Frequency
1 strinja se
2 ne strinja se
3 neopredeljen, ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.//KAKO TOREJ ZAUPATE...://// NOVI VLADI V CELOTI?//

Value 2448 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I2 NOVEMU PREDSEDNIKU VLADE?//

NOVEMU PREDSEDNIKU VLADE?//

Value 2547 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I3 DRžAVNEMU ZBORU?//

DRžAVNEMU ZBORU?//

Value 2646 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

Value 2745 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?//

POLITIČNIM STRANKAM?//

Value 2844 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?//

SODIŠČEM?//

Value 2943 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?//

POLICIJI?//

Value 3042 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?//

VOJSKI?//

Value 3141 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

Value 3240 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?//

BANKI SLOVENIJE?//

Value 3339 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?//

SLOVENSKEMU TOLARJU?//

Value 3438 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?//

USTAVNEMU SODIŠČU?//

Value 3537 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

Value 3636 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

Value 3735 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH S

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?////

Value 3834 Frequency
1 prej levo
2 v sredino
3 prej desno
4 b.o.

Valid range from 1 to 4

Q210 ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLI

ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLITVAH NASTOPILA LE KANDIDATA LEVO-SREDINSKE IN DESNO-SREDINSKE KOALICIJE, KOMU BI VI PREJ DALI SVOJ GLAS?////

Value 3933 Frequency
1 KANDIDATU LEVO-SREDINSKE KOALICIJE
2 KANDIDATU DESNO-SREDINSKE KOALICIJE
3 ne bi šel na volitve
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q420 TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJ

TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJO, DA OBSTAJA VERJETNOST, DA BODO NA VOLITVAH NASTOPILE NASLEDNJE TRI PREVLADUJOČE POLITIČNE OPCIJE. PRVA JE KOALICIJA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA TER SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA; DRUGO PREDSTAVLJA SAMOSTOJNA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE. TRETJA PA JE ZDRUžENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV IN DESUS. KATERO OD TEH TREH MOžNOSTI BI VI NAJPREJ PODPRLI?//

Value 4032 Frequency
1 sds ter sls+skd slovenska ljudska stranka
2 lds
3 zlsd in desus
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q272C GLEDE NA POTEK RAZPRAVE O NOVEM VOLILNEM

GLEDE NA POTEK RAZPRAVE O NOVEM VOLILNEM ZAKONU SO NAČELOMA ŠE VEDNO ODPRTE TRI MOžNOSTI - KOMBINIRANI SISTEM, DVOKROžNI VEČINSKI ALI OHRANITEV OBSTOJEČEGA VOLINEGA SISTEMA S POPRAVKI. ZA KATEREGA SE VI BOLJ ZAVZEMATE?//

Value 4131 Frequency
1 kombinirani t.i. nemški
2 dvokrožni večinski
3 naj ostane obstoječi s popravki
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q470B OBSTAJA MOžNOST, DA BI SE DRžAVNI ZBOR

OBSTAJA MOžNOST, DA BI SE DRžAVNI ZBOR ODLOČIL ZA IZVEDBO ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA V ZVEZI Z NOVIM VOLILNIM SISTEMOM. ALI BI SE TAKŠNEGA REFERENDUMA UDELEžILI ALI NE?//

Value 4230 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q475 SLOVENIJA JE VSE BLIžJE VKLJUČITVI V E

SLOVENIJA JE VSE BLIžJE VKLJUČITVI V EVROPSKO UNIJO. ALI BI GLEDE NA DOSEDANJI POTEK VKLJUČEVANJA, LAHKO REKLI DA..//

Value 4329 Frequency
1 JE TO ZA SLOVENIJO ZELO DOBRA REŠITEV
2 NE NAJBOLJŠA, A NUJNA REŠITEV
3 TO JE ZA SLOVENIJO SLABA REŠITEV
4 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q476 KDAJ BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA DEJANS

KDAJ BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA DEJANSKO PRIPRAVLJENA NA VSTOP V EVROPSKO UNIJO?//

Value 4428 Frequency
1 JE žE PRIPRAVLJENA
2 DO KONCA LETA 2002
3 ČEZ PET LET
4 NIKOLI
5 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 5

Q477 ALI JE PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKA JAVNOST

ALI JE PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKA JAVNOST DOVOLJ DOBRO OBVEŠČENA O EVROPSKI UNIJI IN SLOVENSKEM VKLJUČEVANJU VANJO?//

Value 4527 Frequency
1 DOVOLJ
2 PREMALO
3 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q478 URAD VLADE ZA INFORMIRANJE IZVAJA PROGRA

URAD VLADE ZA INFORMIRANJE IZVAJA PROGRAM OBVEŠČANJA SLOVENSKE JAVNOSTI O EVROPSKI UNIJI IN VKLJUČEVANJU SLOVENIJE VANJO. ALI KAJ VESTE O TEM?//

Value 4626 Frequency
1 DA, O TEM SEM žE SLIŠAL
2 S TEM IMAM KONKRETNE IZKUŠNJE, SEM BIL žE DELEžEN INFORMACIJ
3 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q480A NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ AKTIVNOSTI TEGA P

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ AKTIVNOSTI TEGA PROGRAMA, VI PA ZA VSAKO POVEJTE ALI STE O NJEJ žE SLIŠALI, ALI IMATE KONKRETNE IZKUŠNJE, ALI PA JE NE POZNATE...// NAJPREJ EVROFON 080 2002//

Value 4725 Frequency
1 DA, SLIŠAL SEM žE
2 S TEM IMAM KONKRETNE IZKUŠNJE, SEM BIL žE DELEžEN INFORMACIJ
3 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q480B DOMAČE STRANI NA INTERNETU EVROPA.GOV.S

DOMAČE STRANI NA INTERNETU EVROPA.GOV.SI//

Value 4824 Frequency
1 DA, SLIŠAL SEM žE
2 S TEM IMAM KONKRETNE IZKUŠNJE, SEM BIL žE DELEžEN INFORMACIJ
3 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q480C EVRO DOPISNICA//

EVRO DOPISNICA//

Value 4923 Frequency
1 DA, SLIŠAL SEM žE
2 S TEM IMAM KONKRETNE IZKUŠNJE, SEM BIL žE DELEžEN INFORMACIJ
3 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q480D EVRO BUS//

EVRO BUS//

Value 5022 Frequency
1 DA, SLIŠAL SEM žE
2 S TEM IMAM KONKRETNE IZKUŠNJE, SEM BIL žE DELEžEN INFORMACIJ
3 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q177 VPRAŠALI BI VAS ŠE ALI STE LETOS žE BIL

VPRAŠALI BI VAS ŠE ALI STE LETOS žE BILI OZ. BOSTE ŠE ODŠLI NA POLETNI DOPUST?//

Value 5121 Frequency
1 da, že bil / bo šel
2 ne, ni bil / ne bo šel
3 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q177A KJE STE GA OZ. GA BOSTE PREDVIDOMA PREž

KJE STE GA OZ. GA BOSTE PREDVIDOMA PREžIVELI?//

Value 5220 Frequency
1 V SLOVENIJI
2 NA HRVAŠKEM
3 DRUGJE V TUJINI
4 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid range from 0 to 82

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5418 Frequency
1 OSNOVNA
2 KONČANA POKLICNA
3 KONČANA SREDNJA
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 5517 Frequency
1 NA PODEžELJU
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU
3 V VEČJEM MESTU
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU?

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

Value 5616 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU
3 SAMOZAPOSLEN
4 KMET
5 GOSPODINJA
6 UPOKOJENEC
7 ŠTUDENT, DIJAK
8 BREZPOSELN
9 DRUGO...

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?//

Value 5715 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI
3 NE, TO ME NE SKRBI
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, AL

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 5814 Frequency
1 sem veren
2 nisem veren
3 nekaj vmes...
4 zavrnil odg.,b.o.

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 5913 Frequency
1 moški
2 ženska

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju://

Value 6012 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ...
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ...

Valid range from 1 to 2

PhoneNum PhoneNumber

PhoneNumber

Valid range from 0 to 0

Anketira Ime osebe (sorodnik)

Ime osebe (sorodnik)

Valid range from 0 to 0

Opomba Splošne opombe

Splošne opombe

Valid range from 0 to 0

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 648 Frequency
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.)
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.)
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete
8 drugo,...?

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 657 Frequency
30 ->30 221
45 30 - 45 276
60 46 - 60 226
99 61 -> 191
SYSMISS 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 30 99 56.3665 24.3074

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 666 Frequency
1 DS 6
2 DESUS 10
3 LDS 222
5 SNS 13
6 SDS 68
8 ZLSD 72
9 ZS 11
10 SLS+SKD 103
11 drugo 9
12 ne ve 397
SYSMISS 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 1 12 8.48847 3.81317

Valid range from 1 to 12

OBCINA

Value 675 Frequency
1 AJDOVŠČINA 8
2 BREŽICE 10
3 CELJE 36
4 CERKNICA 5
5 ČRNOMELJ 11
6 DOMŽALE 14
7 DRAVOGRAD 7
8 GOR. RADGONA 14
9 GROSUPLJE 10
10 HRASTNIK 6
11 IDRIJA 9
12 ILIR. BISTRICA 8
13 IZOLA 10
14 JESENICE 17
15 KAMNIK 11
16 KOČEVJE 8
17 KOPER 29
18 KRANJ 43
19 KRŠKO 14
20 LAŠKO 9
21 LENART 10
22 LENDAVA 5
23 LITIJA 4
24 LJ-BEŽIGRAD 182
25 LJ-CENTER 0
26 LJ-MOSTE 0
27 LJ-ŠIŠKA 0
28 LJ-VIČ 0
29 LJUTOMER 6
30 LOGATEC 3
34 METLIKA 1
35 MOZIRJE 9
36 MUR. SOBOTA 21
37 NOVA GOR. 29
38 NOVO MESTO 21
39 ORMOŽ 6
40 PIRAN 8
41 POSTOJNA 14
42 PTUJ 30
43 RADLJE 5
44 RADOVLJICA 18
45 RAVNE NA K. 12
46 RIBNICA 2
47 SEVNICA 9
48 SEŽANA 7
49 SLOV. GRADEC 12
50 SLOV. BISTRICA 22
51 SLOV. KONJICE 6
52 ŠENTJUR 11
53 ŠK. LOKA 18
54 ŠMARJE 15
55 TOLMIN 7
56 TRBOVLJE 13
57 TREBNJE 10
58 TRŽIČ 7
59 VELENJE 13
60 VRHNIKA 5
61 ZAGORJE 8
62 ŽALEC 15
64 MARIBOR 71
65 PESNICA 11
68 RUŠE 9
SYSMISS 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 1 68 32.9293 19.1696

Valid range from 1 to 68

REGIJA REGIJA

Value 684 Frequency
1 LJ/MESTO 144
2 SV.SLO. 158
3 CELJSKA 116
4 GORENJSKA 106
5 PRIMORSKA 49
6 LJ/PERIFERIJA 100
7 DOLENJSKA 44
65 53
67 27
69 46
601 31
602 36
608 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 1 608 74.9172 182.557

Valid range from 1 to 608

NOVAOBC

Value 693 Frequency
1 Žalec 15
2 Železniki 2
3 Žiri 3
4 Ajdovščina 8
5 Beltinci 2
6 Bled 4
7 Bohinj 4
8 Borovnica 2
9 Bovec 1
10 Brda 1
11 Brežice 10
12 Brezovica 4
13 Cankova-Tišina 4
14 Celje 30
15 Cerklje na Gorenjskem 3
16 Cerknica 5
17 Cerkno 2
18 Destrnik-Trnovska vas 2
19 Divača 0
20 Dobrepolje 1
21 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec 2
22 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Medvo 0
23 Dol pri Ljubljani 0
24 Domžale 9
25 Dornava 0
26 Dravograd 7
27 Duplek 1
28 Gorenja vas-Poljane 4
29 Gorišnica 5
30 Gornja Radgona 9
31 Gornji Grad 1
32 Gornji Petrovci 0
33 Grosuplje 7
34 Herpelje-Kozina 0
35 Hodoš-Šalovci 0
36 Hrastnik 6
37 Hrpelje-Kozina 2
38 Idrija 7
39 Ig 2
40 Ilirska Bistrica 8
41 Ivančna Gorica 2
42 Izola/Isola 10
43 Jesenice 13
44 Juršinci 1
45 Kamnik 11
46 Kanal 3
47 Kidričevo 3
48 Kobarid 0
49 Kobilje 0
50 Komen 1
51 Koper/Capodistria 29
52 Kozje 1
53 Kočevje 7
54 Kranj 29
55 Kranjska Gora 4
56 Krško 14
57 Kungota 1
58 Kuzma 1
59 Laško 6
60 Lenart 10
61 Lendava/Lendva 3
62 Litija 4
63 Ljubljana 167
64 Ljubno 2
65 Ljutomer 6
66 Logatec 3
67 Loška dolina 0
68 Loški Potok 0
69 Lukovica 1
70 Luče 2
71 Majšperk 1
72 Maribor 67
73 Mežica 1
74 Medvode 3
75 Mengeš 4
76 Metlika 1
77 Miren-Kostanjevica 3
78 Mislinja 3
79 Moravske Toplice 3
80 Moravče 0
81 Mozirje 4
82 Mozirje in Nazarje 0
83 Murska Sobota 7
84 Muta 1
85 Naklo 1
86 Nazarje 0
87 Nova Gorica 22
88 Novo mesto 17
89 Odranci 0
90 Ormož 6
91 Osilnica 1
92 Pesnica 7
93 Piran/Pirano 8
94 Pivka 3
95 Podvelka-Ribnica 2
96 Podčetrtek 3
97 Postojna 11
98 Preddvor 4
99 Ptuj 15
100 Puconci 4
101 Radenci 3
102 Radeče 3
103 Radlje ob Dravi 1
104 Radovljica 10
105 Ravne-Prevalje 10
106 Rače-Fram 2
107 Ribnica 2
108 Rogatec 0
109 Rogaševci 0
110 Rogaška Slatina 6
111 Ruše 9
112 Sežana 4
113 Semič 1
114 Sevnica 8
115 Slovenj Gradec 9
116 Slovenska Bistrica 22
117 Slovenske Konjice 4
118 Starše 1
119 Sveti Jurij 2
120 Tolmin 6
121 Tržič 7
122 Trbovlje 13
123 Trebnje 10
124 Turnišče 1
125 Velenje 8
126 Velike Lašče 2
127 Videm 3
128 Vipava 0
129 Vitanje 1
130 Vodice 1
131 Vojnik 4
132 Vrhnika 3
133 Vuzenica 1
134 Zagorje ob Savi 8
135 Zavrč 0
136 Zreče 1
137 Šentilj 3
138 Šentjernej 1
139 Šentjur pri Celju 11
140 Šenčur 6
141 Škocjan 4
142 Škofja Loka 9
143 Škofljica 1
144 Šmarje pri Jelšah 5
145 Šmartno ob Paki 0
146 Šoštanj 5
147 Štore 2
148 Črenšovci 1
149 Črna na Koroškem 1
150 Črnomelj 10
SYSMISS 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 1 150 72.0653 37.3059

Valid range from 1 to 150

VELNAS Velikost naselja

Value 702 Frequency
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 263
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 148
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 69
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 113
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 130
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 1 6 3.37792 1.97472

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Value 711 Frequency
0.506114 35
0.522388 53
0.530582 25
0.547643 73
0.566373 18
0.584586 59
0.591586 15
0.610609 40
0.678481 32
0.700299 41
0.711283 20
0.734155 39
0.759264 8
0.783679 48
0.793063 13
0.802054 1
0.818565 42
0.840829 1
0.914685 2
0.958905 4
1.02359 5
1.06916 12
1.07521 1
1.20323 1
1.21657 15
1.25679 1
1.27539 21
1.29661 17
1.35929 34
1.36142 17
1.42202 18
1.45099 29
1.51558 66
1.6309 15
1.70975 15
1.7382 7
1.82223 11
1.82508 24
1.90633 31
1.94515 8
2.03174 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 0.506114 2.03174 1.00084 0.480123

Valid range from 0.506114 to 2.03174

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0006 - Vprašalnik PBSI0006 [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0006 - POLITBAROMETER 6/00 Poročilo o meritvi, ki je bila opravljena od 19. do 21. junija 2000 [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2001). PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0006. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0006_V1

COBISS.SI
Publication date: november 2001

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si