Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki

Basic Study Information

ADP - IDNo: ISSP86
Main author(s):
 • International Social Survey Programme
Co-workers:
 • Kelly, Jonathan
 • Calvi, Gabriele
 • Haller, Max
 • Smith, Tom W.
 • Becker, Jos
 • Jowell, Roger
 • Ward, Connor
 • Kolosi, Tamas
 • Mohler, Peter Ph.
 • Scheuch, Erwin K.
Data file producer:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (Köln, Nemčija; 1988)

Funding agency:

AUS: Research School of Social Science, Australian National University; Australian International Developement Assistance Bureau; A: Science Research Foundation, Centralna banka Avstrije, Ministrstvo za znanost in zaziskovanje, vlada dežele Štajerske; GB: Monument Trust; USA: National Science Foundation. Za ostale države podatki o financiranju niso na voljo.

Project number:

no information

Series:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Study Content

Keywords:

stiki s starši, stiki z bratom/brati, stiki s sestro/sestrami, stiki z otroki, stiki s sorodniki, stiki s prijatelji, iskanje pomoči: bolezen, iskanje pomoči: družinske težave, iskanje pomoči: depresija, iskanje pomoči: nasvet, iskanje pomoči: izposoditi si denar, nemožnost dobiti pomoč, demografska vprašanja

Keywords ELSST:
SOCIALNI KAPITAL, OSEBNI STIK, ZAUPANJE, ZADOVOLJSTVO, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Socialne strukture
Topic Classification ADP
stiki s sorodniki
stiki s prijatelji
socialne mreže
iskanje pomoči
pomoč v stresnih situacijah
demografija


Abstract:

Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran projekt mednarodnega sodelovanja z namenom dopolnitve rednih nacionalnih empiričnih raziskav. Skupina, osnovana leta 1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj. Pričujoči raziskavalni modul, drugi po vrsti, prinaša podatke iz sedmih držav: Zvezne republike Nemčije, Velike Britanije, Združenih držav Amerike, Italije, Avstrije, Avstralije in Madžarske. Zbrani podatki nudijo natančen opis socialnih stikov respondentov s sorodniki in prijatelji skupaj z informacijo na koga bi se obrnili po pomoč v različnih situacijah, kot denimo: finančna stiska, lažja bolezen, kariera in emocionalna stiska. Raziskava se zaključi z blokom demografskih vprašanj.

Methodology


Collection date: 1986 - 1987
Date of production: 1988
Country: Avstralija, Avstrija, Italija, Madžarska, Velika Britanija, Združene države Amerike, Zvezna republika Nemčija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije (vključene so tudi mladoletne osebe stare od 16 do 18 let), Italije, Madžarske, Velike Britanije (izključeni so prebivalci škotskega višavja in otokov), ZRN in ZDA (neinstitucionalizirane osebe, ki govorijo angleščino).

Excluded: no information
Data collected by:

AUS: Research School of Social Science, Institute of Advanced Studies, the Australian National University (Canberra); A: IFES - Institut für Empirische Sozialforschung und Dr. Fessel + GFK - Institut für Marktforschung (Wien); I: EURISCO - Ricerca Sociale e di Marketing (Milano); H: TARKI - Tarsadalokumtatasi Informatikai Egyesules (Budapest); GB: SCPR - Social and Community Planning Research (London); D: ZUMA - Zentrum für Umfragen, Methoden, und Analysen (Mannheim); USA: NORC - National Opinion Research Center, University of Chicago (IL)

Sampling procedure:

večstopenjski verjetnostni vzorec

Mode of data collection:

Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Weighting:

A, GB, H, I, D: uteževanje; USA: brez uteževanja; AUS: ni podatka

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ISSP86 - Podatki [datoteka podatkov], 1986

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 105
 • number of units: 10746

Variable list

V1 ZA study number 1620

Value 13 Frequency
1620 10746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10746 1620 1620 1620 0

Valid range from 1620 to 1620

V2 respondent id number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10746 100001 801040 382415 211014

Valid range from 100001 to 801040

V3 country

Value 31 Frequency
1 AUS 1250
2 D 2809
3 GB 1416
4 USA 1470
5 A 1027
6 H 1747
8 I 1027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10746 1 8 3.79946 2.11174

Valid range from 1 to 8

V1 ZA study number 1620

Value 1105 Frequency
1620 10746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10746 1620 1620 1620 0

Valid range from 1620 to 1620

V2 respondent id number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10746 100001 801040 382415 211014

Valid range from 100001 to 801040

V3 country

Value 3103 Frequency
1 AUS 1250
2 D 2809
3 GB 1416
4 USA 1470
5 A 1027
6 H 1747
8 I 1027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10746 1 8 3.79946 2.11174

Valid range from 1 to 8

V4 is mother alive

Value 4102 Frequency
1 Yes 6489
2 No 4210
8 Dont know 2
9 NA 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10699 1 2 1.39349 0.488548

Valid range from 1 to 9

V5 how often visit mother

Value 5101 Frequency
1 Same household 1439
2 Daily 726
3 Several times a week 943
4 Once a week 1193
5 Once a month 838
6 Several times a year 797
7 Less often 488
0 Not applicable 4210
8 Dont know 1
9 NA 111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6424 1 7 3.56164 1.93228

Valid range from 0 to 9

V6 how long to get mother

Value 6100 Frequency
1 Less than 15 min. 1771
2 15 and 30 minutes 971
3 30 min. - 1 hour 677
4 1 - 2 hours 447
5 2 - 3 hours 235
6 3 - 5 hours 293
7 5 - 12 hours 295
8 Over 12 hours 289
0 Not applicable 5649
9 NA 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4978 1 8 2.98152 2.19697

Valid range from 0 to 9

V7 other contact w mother

Value 799 Frequency
1 Daily 675
2 Several times a week 1111
3 Once a week 1238
4 Once a month 655
5 Several times a year 264
6 Less often 1000
0 Not applicable 5649
9 NA 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4943 1 6 3.34837 1.67842

Valid range from 0 to 9

V8 is father alive

Value 898 Frequency
1 4804
2 5874
8 7
9 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10678 1 2 1.5501 0.497507

Valid range from 1 to 9

V9 how often visit father

Value 997 Frequency
1 Same household 1057
2 Daily 486
3 Several times a week 633
4 Once a week 814
5 Once a month 616
6 Several times a year 596
7 Less often 511
8 Dont know 0
0 Not applicable 5874
9 NA 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4713 1 7 3.69552 2.02132

Valid range from 0 to 9

V10 how long to get father

Value 1096 Frequency
1 Less than 15 min. 1236
2 15 and 30 minutes 693
3 30 min. - 1 hour 508
4 1 - 2 hours 321
5 2 - 3 hours 160
6 3 - 5 hours 217
7 5 - 12 hours 226
8 Over 12 hours 239
0 Not applicable 6931
98 DK 2
99 NA 213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3600 1 8 3.06278 2.2443

Valid range from 0 to 99

V11 other contact w father

Value 1195 Frequency
1 Daily 320
2 Several times a week 615
3 Once a week 898
4 Once a month 547
5 Several times a year 271
6 Less often 940
0 Not applicable 6931
9 NA 224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3591 1 6 3.73907 1.67103

Valid range from 0 to 9

V12 how many sisters

Value 1294 Frequency
0 None 4033
1 One 3489
2 Two 1757
3 Three 776
4 Four 334
5 Five 245
6 Six 22
7 Seven 9
8 Eight 4
98 Dont know 2
99 NA 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10669 0 8 1.13591 1.25091

Valid range from 0 to 99

V13 how often visit sister

Value 1393 Frequency
1 Same household 290
2 Daily 467
3 Several times a week 649
4 Once a week 1049
5 Once a month 1248
6 Several times a year 1509
7 Less often 1326
0 Not applicable 4033
8 Dont know 1
9 NA 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6538 1 7 4.88574 1.7145

Valid range from 0 to 9

V14 how long to get sister

Value 1492 Frequency
1 Less than 15 min. 1593
2 15 and 30 minutes 1117
3 30 min. - 1 hour 959
4 1 - 2 hours 684
5 2 - 3 hours 418
6 3 - 5 hours 425
7 5 - 12 hours 468
8 Over 12 hours 561
9 NA 0
0 Not applicable 4323
98 2
99 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6225 1 8 3.50908 2.32241

Valid range from 0 to 99

V15 other contact w sister

Value 1591 Frequency
1 Daily 368
2 Several times a week 815
3 Once a week 1278
4 Once a month 1292
5 Several times a year 1013
6 Less often 1438
0 Not applicable 4323
9 NA 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6204 1 6 3.98017 1.53484

Valid range from 0 to 9

V16 how many brothers

Value 1690 Frequency
0 None 4247
1 One 3468
2 Two 1675
3 Three 754
4 Four 297
5 Five 205
6 Six 13
7 Seven 7
8 Eight 4
98 Dont know 2
99 NA 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10670 0 8 1.07329 1.20947

Valid range from 0 to 99

V17 how often visit brother

Value 1789 Frequency
1 Same household 383
2 Daily 423
3 Several times a week 554
4 Once a week 838
5 Once a month 1167
6 Several times a year 1497
7 Less often 1453
8 Dont know 0
0 Not applicable 4247
9 NA 184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6315 1 7 4.94553 1.79215

Valid range from 0 to 9

V18 how long to get brother

Value 1888 Frequency
1 Less than 15 min. 1458
2 15 and 30 minutes 1023
3 30 min. - 1 hour 904
4 1 - 2 hours 632
5 2 - 3 hours 361
6 3 - 5 hours 444
7 5 - 12 hours 485
8 Over 12 hours 593
9 NA 0
0 Not applicable 4630
98 6
99 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5900 1 8 3.61898 2.37419

Valid range from 0 to 99

V19 other contact w brother

Value 1987 Frequency
1 Daily 205
2 Several times a week 465
3 Once a week 936
4 Once a month 1247
5 Several times a year 1220
6 Less often 1820
0 Not applicable 4630
8 1
9 NA 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5893 1 6 4.4037 1.43781

Valid range from 0 to 9

V20 how many daughters

Value 2086 Frequency
0 None 7484
1 One 1894
2 Two 821
3 Three 281
4 Four 76
5 Five 42
6 Six 5
7 Seven 1
8 Eight 0
98 Dont know 0
99 NA 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10604 0 7 0.464919 0.863719

Valid range from 0 to 99

V21 how often visit daught.

Value 2185 Frequency
1 Same household 798
2 Daily 429
3 Several times a week 516
4 Once a week 523
5 Once a month 321
6 Several times a year 308
7 Less often 187
8 Dont know 0
0 Not applicable 7484
9 NA 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3082 1 7 3.26347 1.88763

Valid range from 0 to 9

V22 how long to get daught.

Value 2284 Frequency
1 Less than 15 min. 712
2 15 and 30 minutes 502
3 30 min. - 1 hour 330
4 1 - 2 hours 201
5 2 - 3 hours 114
6 3 - 5 hours 131
7 5 - 12 hours 138
8 Over 12 hours 137
9 NA 0
0 Not applicable 8282
98 2
99 197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2265 1 8 3.05872 2.18524

Valid range from 0 to 99

V23 other contact w daught.

Value 2383 Frequency
1 Daily 513
2 Several times a week 658
3 Once a week 476
4 Once a month 215
5 Several times a year 99
6 Less often 291
0 Not applicable 8282
9 NA 212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2252 1 6 2.82327 1.6148

Valid range from 0 to 9

V24 how many sons

Value 2482 Frequency
0 None 7397
1 One 1838
2 Two 932
3 Three 260
4 Four 97
5 Five 55
6 Six 4
7 Seven 1
8 Eight 0
98 Dont know 0
99 NA 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10584 0 7 0.48904 0.895922

Valid range from 0 to 99

V25 how often visit sons

Value 2581 Frequency
1 Same household 1060
2 Daily 348
3 Several times a week 367
4 Once a week 476
5 Once a month 343
6 Several times a year 334
7 Less often 205
8 Dont know 0
0 Not applicable 7397
9 NA 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3133 1 7 3.1647 2.00868

Valid range from 0 to 9

V26 how long to get son

Value 2680 Frequency
1 Less than 15 min. 597
2 15 and 30 minutes 400
3 30 min. - 1 hour 294
4 1 - 2 hours 208
5 2 - 3 hours 122
6 3 - 5 hours 143
7 5 - 12 hours 118
8 Over 12 hours 171
9 NA 0
0 Not applicable 8457
98 1
99 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2053 1 8 3.29907 2.28888

Valid range from 0 to 99

V27 other contact with son

Value 2779 Frequency
1 Daily 259
2 Several times a week 474
3 Once a week 579
4 Once a month 291
5 Several times a year 128
6 Less often 312
0 Not applicable 8457
9 NA 246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2043 1 6 3.24033 1.56526

Valid range from 0 to 9

V28 marriage status

Value 2878 Frequency
1 Married living together 5943
2 Living as married 325
3 I have husband 489
4 No steady partner 2647
8 Dont know 0
0 Not available 1250
9 NA 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9404 1 4 1.98299 1.34528

Valid range from 0 to 9

V29 number of grandparents

Value 2977 Frequency
0 None 8011
1 One 1394
2 Two 729
3 Three 302
4 Four 119
5 Five or more 9
8 Dont know 1
9 NA 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10564 0 5 0.405055 0.838337

Valid range from 0 to 9

V30 number of grandchildren

Value 3076 Frequency
0 None, No 9163
1 One, Yes 318
2 Two 279
3 Three 147
4 Four 113
5 Five 63
6 Six 67
7 Seven 29
8 Eight 64
9 12
10 18
11 26
12 6
13 5
14 3
15 5
16 5
17 3
18 4
19 1
20 1
21 1
23 1
30 1
31 1
60 1
98 Dont know 3
99 NA 406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10337 0 60 0.429138 1.76339

Valid range from 0 to 99

V31 number: aunts a uncles

Value 3175 Frequency
0 None, No 2572
1 One, Yes 1054
2 Two 1087
3 Three 858
4 Four 928
5 Five 668
6 Six 659
7 Seven 418
8 Eight 731
9 180
10 388
11 162
12 177
13 57
14 63
15 87
16 69
17 28
18 46
19 31
20 103
21 4
22 10
23 3
24 12
25 14
26 3
28 8
30 17
32 2
34 2
35 3
36 1
38 4
40 6
48 1
50 4
55 1
64 1
70 1
96 1
98 Dont know 10
99 NA 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10464 0 96 4.39545 5.10125

Valid range from 0 to 99

V32 no:par-broth-sist-i-law

Value 3274 Frequency
0 None, No 2408
1 One, Yes 1309
2 Two 1381
3 Three 1128
4 Four 1062
5 Five 785
6 Six 687
7 Seven 427
8 Eight 560
9 173
10 176
11 99
12 74
13 45
14 38
15 26
16 27
17 9
18 7
19 14
20 19
21 1
22 3
23 3
24 6
25 2
26 1
27 1
29 1
30 1
35 1
52 1
98 Dont know 4
99 NA 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10475 0 52 3.42969 3.47842

Valid range from 0 to 99

V33 no:other relatives

Value 3373 Frequency
0 None 1249
1 One 2479
2 Two 367
3 Three 358
4 Four 469
5 Five 405
6 Six 460
7 Seven 332
8 410
9 217
10 606
11 Eleven and more 566
12 271
13 96
14 121
15 238
16 108
17 70
18 173
19 169
20 336
21 22
22 27
23 16
24 35
25 107
26 16
27 10
28 18
29 6
30 186
31 5
32 12
33 6
34 4
35 26
36 9
37 3
38 5
39 2
40 88
41 4
42 6
43 2
44 3
45 14
46 2
47 3
48 1
50 98
51 3
54 1
55 9
59 2
60 21
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
70 13
72 1
75 11
76 1
78 1
80 8
85 6
87 1
89 1
90 3
96 11
97 10
98 Dont know 35
99 NA 367
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10344 0 97 8.58759 11.5322

Valid range from 0 to 99

V34 most contact:relatives

Value 3472 Frequency
1 Grandmother 799
2 Grandfather 123
3 Granddaughter 362
4 Grandson 274
5 Aunt 1064
6 Uncle 422
7 Mother-in-law 1514
8 Father-in-law 331
9 Sister-in-law 1747
10 Brother-in-law 1177
11 Adult female relative 1128
12 Adult male relative 536
13 None of these 1128
98 30
99 NA 111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10605 1 13 8.04545 3.40789

Valid range from 1 to 99

V35 how often visit relativ

Value 3571 Frequency
1 Same household 381
2 Daily 963
3 Several times a week 1364
4 Once a week 1915
5 Once a month 2036
6 Several times a year 1881
7 Less often 836
0 Not applicable 1128
8 Dont know 31
9 NA 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9376 1 7 4.41308 1.6043

Valid range from 0 to 9

V36 how long to get relativ

Value 3670 Frequency
1 Less than 15 min. 3089
2 15 and 30 minutes 1830
3 30 min. - 1 hour 1347
4 1 - 2 hours 888
5 2 - 3 hours 461
6 3 - 5 hours 515
7 5 - 12 hours 468
8 Over 12 hours 378
0 Not applicable 1509
9 NA 261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8976 1 8 2.90074 2.06853

Valid range from 0 to 9

V37 other contact w relativ

Value 3769 Frequency
1 Daily 689
2 Several times a week 1332
3 Once a week 1870
4 Once a month 1796
5 Several times a year 1220
6 Less often 2038
0 Not applicable 1509
8 30
9 NA 262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8945 1 6 3.85411 1.58892

Valid range from 0 to 9

V38 number of friends

Value 3868 Frequency
0 None 1845
1 One 947
2 Two 1553
3 1282
4 1146
5 889
6 823
7 162
8 Eight or more 542
9 32
10 663
11 72
12 153
13 2
14 12
15 100
16 12
17 2
18 10
19 29
20 188
21 1
22 2
23 1
24 2
25 24
26 1
27 1
28 1
30 54
31 1
32 1
34 1
35 2
40 9
45 3
50 26
55 1
60 5
70 1
75 1
80 2
90 1
96 4
98 DK 5
99 NA 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10609 0 96 4.60232 5.93329

Valid range from 0 to 99

V39 no:friends working with

Value 3967 Frequency
0 None 6193
1 One 1136
2 Two 646
3 274
4 148
5 108
6 59
7 14
8 Eight or more 40
9 5
10 54
11 3
12 3
14 2
15 10
16 2
19 4
20 4
22 3
25 4
28 1
30 4
97 Dont know 1
98 NA 183
99 Not applicable 1845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8717 0 30 0.744293 1.94371

Valid range from 0 to 99

V40 number of friend-neighb

Value 4066 Frequency
0 None 5511
1 One 1348
2 Two 974
3 292
4 195
5 105
6 78
7 16
8 Eight or more 37
9 8
10 57
11 7
12 13
13 1
14 1
15 6
17 1
18 1
19 2
20 7
22 1
25 5
26 1
30 2
50 1
96 1
97 Dont know 1
98 NA 229
99 Not applicable 1845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8671 0 96 0.91535 2.27898

Valid range from 0 to 99

V41 gender of best friends

Value 4165 Frequency
1 Man 3884
2 Woman 4666
0 Not applicable 1845
8 177
9 NA 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8550 1 2 1.54573 0.497933

Valid range from 0 to 9

V42 how oft. visit best fr.

Value 4264 Frequency
1 Same household 46
2 Daily 1528
3 Several times a week 2066
4 Once a week 2126
5 Once a month 1428
6 Several times a year 959
7 Less often 417
0 Not applicable 1845
8 189
9 NA 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8570 1 7 3.92264 1.43143

Valid range from 0 to 9

V43 how long to get best fr

Value 4363 Frequency
1 Less than 15 min. 4082
2 15 and 30 minutes 2029
3 30 minutes -1 hour 1055
4 1 - 2 hours 440
5 2 - 3 hours 236
6 3 - 5 hours 242
7 5 - 12 hours 207
8 Over 12 hours 208
0 Not applicable 1891
9 NA 356
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8499 1 8 2.2132 1.721

Valid range from 0 to 9

V44 other contact w best fr

Value 4462 Frequency
1 Daily 1039
2 Several times a week 1984
3 Once a week 1892
4 Once a month 1275
5 Several times a year 670
6 Less often 1613
0 Not applicable 1891
8 No friend 188
9 NA 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8473 1 6 3.40033 1.65675

Valid range from 0 to 9

V45 gender of second friend

Value 4561 Frequency
1 Man 269
2 Woman 308
0 No friend 9842
9 NA; no second friend 327
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
577 1 2 1.5338 0.499289

Valid range from 0 to 9

V46 how oft. visit second f

Value 4660 Frequency
1 Same household 2
2 Daily 51
3 Several times a week 143
4 Once a week 164
5 Once a month 130
6 Several times a year 60
7 Less often 22
0 Not applicable 9842
9 NA; no second friend 332
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
572 1 7 4.11364 1.2732

Valid range from 0 to 9

V47 how long to get sec. fr

Value 4759 Frequency
1 Less than 15 min. 245
2 15 - 30 minutes 153
3 30 min. - 1 hour 80
4 1 - 2 hours 44
5 2 - 3 hours 17
6 3 - 5 hours 14
7 5 - 12 hours 10
8 Over 12 hours 6
0 Not applicable 9844
9 NA; no second friend 333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
569 1 8 2.20387 1.52465

Valid range from 0 to 9

V48 other contact w sec. fr

Value 4858 Frequency
1 Daily 35
2 Several times a week 138
3 Once a week 149
4 Once a month 97
5 Several times a year 51
6 Less often 95
0 Not applicable 9844
9 NA; no second friend 337
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
565 1 6 3.4885 1.51773

Valid range from 0 to 9

V49 help in household:1.ch.

Value 4957 Frequency
0 No one 114
1 Husband wife partner 5586
2 Mother 507
3 Father 560
4 Daughter 421
5 Son 985
6 Sister 173
7 Brother 482
8 Other relative 309
9 Closest friend 630
10 Other friend 136
11 Neighbour 475
12 You work with 71
13 Social services 17
14 You pay to help 130
15 Other 40
98 Dont know 43
99 NA 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10636 0 15 3.52774 3.50907

Valid range from 0 to 99

V50 help in household:2.ch.

Value 5056 Frequency
1 Husband 521
2 Mother 696
3 Father 716
4 Daughter 937
5 Son 1521
6 Sister 367
7 Brother 709
8 Other relative 910
9 Closest friend 1067
10 Other friend 569
11 Neighbour 1530
12 You work with 171
13 Social services 44
14 You pay to help 226
15 Other 62
0 No 2. choice 658
99 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10046 1 15 6.83854 3.42616

Valid range from 0 to 99

V51 help in illness:1.choic

Value 5155 Frequency
0 No one 92
1 Husband 5922
2 Mother 1567
3 Father 92
4 Daughter 892
5 Son 346
6 Sister 316
7 Brother 103
8 Other relative 256
9 Closest friend 480
10 Other friend 103
11 Neighbour 307
12 You work with 16
13 Health visitor 28
14 Church, clergy 13
15 You play to help 44
16 Other 57
98 Dont know 42
99 NA 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10634 0 16 2.85236 3.1068

Valid range from 0 to 99

V52 help in illness:2.choic

Value 5254 Frequency
1 Husband 590
2 Mother 1298
3 Father 513
4 Daughter 1602
5 Son 1102
6 Sister 751
7 Brother 336
8 Other relative 1005
9 Closest friend 1003
10 Other friend 438
11 Neighbour 995
12 You work with 85
13 Health visitor 87
14 Church, clergy 23
15 You pay to help 95
16 Other 80
0 No 2.choice 701
99 Did no ISSP 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10003 1 16 6.10527 3.42442

Valid range from 0 to 99

V53 help asking f borrow:1.

Value 5353 Frequency
0 No one 652
1 Husband 1525
2 Mother 1159
3 Father 931
4 Daughter 257
5 Son 328
6 Sister 255
7 Brother 301
8 Other relative 391
9 Closest friend 291
10 Other friend 36
11 Neighbour 32
12 You work with 18
13 Bank, building society 4252
14 Employer 97
15 Government 56
16 Other 35
97 Dont know 3
98 42
99 NA 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10616 0 16 7.31443 5.32181

Valid range from 0 to 99

V54 help asking f borrow:2.

Value 5452 Frequency
1 Husband 214
2 Mother 880
3 Father 883
4 Daughter 332
5 Son 437
6 Sister 441
7 Brother 595
8 Other relative 937
9 Closest friend 599
10 Other friend 170
11 Neighbour 72
12 You work with 52
13 Bank, building society 1870
14 Employer 423
15 Government or social services 241
16 Other 43
0 No 2.choice 2515
99 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8189 1 16 7.9967 4.35288

Valid range from 0 to 99

V55 help in family probl:1.

Value 5551 Frequency
0 No one 1522
1 Husband wife partner 644
2 Mother 1632
3 Father 198
4 Daughter 995
5 Son 591
6 Sister 795
7 Brother 292
8 Other relative 436
9 Closest friend 2325
10 Other friend 208
11 Neighbour 46
12 You work with 50
13 Church, clergy 383
14 Family doctor 140
15 Psychologist, psychiatrist 235
16 Other 45
98 Dont know 48
99 NA 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10537 0 16 5.41274 4.13588

Valid range from 0 to 99

V56 help in family probl:2.

Value 5650 Frequency
1 Husband wife partner 77
2 Mother 869
3 Father 447
4 Daughter 498
5 Son 555
6 Sister 749
7 Brother 491
8 Other relative 834
9 Closest friend 1379
10 Other friend 637
11 Neighbour 124
12 You work with 139
13 Church, clergy 338
14 Family doctor 288
15 Psychologist, psychiatrist 396
16 Other 34
0 No 2.choice 2849
99 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7855 1 16 7.54284 3.72032

Valid range from 0 to 99

V57 help in depression:1.ch

Value 5749 Frequency
0 No one 560
1 Husband wife partner 5008
2 Mother 683
3 Father 72
4 Daughter 563
5 Son 228
6 Sister 442
7 Brother 137
8 Other relative 172
9 Closest friend 1984
10 Other friend 178
11 Neighbour 111
12 Someone you work with 86
13 Church, clergy or priest 123
14 Family doctor GP 215
15 Psychologist, psychiatrist 55
16 Other 20
98 Dont know 43
99 NA 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10637 0 16 4.00602 4.00692

Valid range from 0 to 99

V58 help in depression:2.ch

Value 5848 Frequency
1 Husband wife partner 504
2 Mother 1159
3 Father 265
4 Daughter 896
5 Son 644
6 Sister 761
7 Brother 379
8 Other relative 509
9 Closest friend 2007
10 Other friend 754
11 Neighbour 204
12 Someone you work with 232
13 Church, clergy or priest 175
14 Family doctor GP 397
15 Psychologist, psychiatrist 140
16 Other 37
0 NA, dont know, no 2.choice 1641
99 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9063 1 16 6.93678 3.71135

Valid range from 0 to 99

V59 help f advice:1.choice

Value 5947 Frequency
0 No one 605
1 Husband wife partner 6056
2 Mother 833
3 Father 452
4 Daughter 454
5 Son 426
6 Sister 258
7 Brother 205
8 Other relative 145
9 Closest friend 737
10 Other friend 75
11 Neighbour 32
12 Someone you work with 89
13 Church, clergy or priest 61
14 Family doctor GP 19
15 Psychologist, psychiatrist 40
16 Solicitor lawyer 71
17 Other 52
97 2
98 42
99 NA 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10610 0 17 2.79444 3.32448

Valid range from 0 to 99

V60 help f advice:2.choice

Value 6046 Frequency
1 Husband wife partner 304
2 Mother 1377
3 Father 861
4 Daughter 980
5 Son 1096
6 Sister 585
7 Brother 471
8 Other relative 654
9 Closest friend 1577
10 Other friend 396
11 Neighbour 89
12 Someone you work with 229
13 Church, clergy or priest 91
14 Family doctor GP 37
15 Psychologist, psychiatrist 69
16 Solicitor lawyer 105
17 Other 53
0 NA, dont know, no 2.choice 1730
99 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8974 1 17 6.04825 3.43363

Valid range from 0 to 99

V61 how long in this place

Value 6145 Frequency
1 1 year 87
2 2 years 173
3 157
4 92
5 142
6 123
7 96
8 139
9 81
10 159
11 154
12 218
13 170
14 189
15 180
16 151
17 119
18 296
19 65
20 125
21 80
22 70
23 65
24 83
25 89
26 73
27 55
28 65
29 48
30 90
31 50
32 41
33 71
34 45
35 71
36 71
37 47
38 54
39 43
40 93
41 44
42 16
43 31
44 32
45 36
46 31
47 23
48 20
49 19
50 50
51 14
52 21
53 13
54 20
55 35
56 18
57 18
58 18
59 18
60 33
61 21
62 16
63 14
64 18
65 18
66 20
67 12
68 7
69 5
70 12
71 9
72 10
73 6
74 3
75 6
76 8
77 7
78 8
79 10
80 6
81 7
82 4
83 5
84 3
86 1
89 89 years 1
95 Less than 1 year 251
0 Not available 5440
98 42
99 NA 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5218 1 95 26.2727 23.0556

Valid range from 0 to 99

V62 since when:categories

Value 6244 Frequency
1 Less than 1 year 251
2 1 up to 2 years 260
3 3 up to 5 years 391
4 6 up to 10 years 598
5 11 years and more 3718
0 NAV 5482
9 NA 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5218 1 5 4.39364 1.12472

Valid range from 0 to 9

V63 how long in this house

Value 6343 Frequency
1 1 year 263
2 2 years 443
3 .. 415
4 .. 257
5 .. 280
6 .. 250
7 .. 181
8 267
9 162
10 285
11 244
12 323
13 221
14 237
15 222
16 154
17 117
18 218
19 100
20 147
21 80
22 68
23 83
24 68
25 98
26 78
27 36
28 41
29 37
30 92
31 37
32 37
33 46
34 31
35 51
36 36
37 17
38 19
39 14
40 40
41 11
42 8
43 11
44 11
45 17
46 13
47 9
48 4
49 11
50 36
51 4
52 4
53 6
54 4
55 11
56 1
57 6
58 6
59 2
60 7
61 6
62 5
63 5
64 7
65 7
66 6
67 5
68 1
70 3
74 1
75 1
76 2
77 1
79 2
80 2
82 2
83 83 years 1
95 Less than 1 year 607
0 Not available 4024
98 42
99 NA 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6641 1 95 21.4376 26.0666

Valid range from 0 to 99

V64 since when:categories

Value 6442 Frequency
1 Less than 1 year 607
2 1 up to 2 years 706
3 3 up to 5 years 952
4 6 up to 10 years 1145
5 11 years and more 3231
0 NAV 4066
9 NA 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6641 1 5 3.85635 1.36285

Valid range from 0 to 9

V65 when:help in household

Value 6541 Frequency
1 In the last month 1195
2 In the last half year 662
3 In the last year 566
4 Earlier 564
5 Never 796
0 Not available 6910
9 NA 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3783 1 5 2.76315 1.54072

Valid range from 0 to 9

V66 when:help in illness

Value 6640 Frequency
1 In the last month 296
2 In the last half year 720
3 In the last year 716
4 Earlier 1393
5 Never 675
0 Not available 6910
9 NA 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3800 1 5 3.37658 1.19863

Valid range from 0 to 9

V67 when:asking f borrow

Value 6739 Frequency
1 In the last month 56
2 In the last half year 105
3 In the last year 201
4 Earlier 1047
5 Never 2381
0 Not available 6910
9 NA 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3790 1 5 4.47546 0.836174

Valid range from 0 to 9

V68 when:problems i family

Value 6838 Frequency
1 In the last month 87
2 In the last half year 116
3 In the last year 154
4 Earlier 736
5 Never 2668
0 Not available 6910
9 NA 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3761 1 5 4.53736 0.890703

Valid range from 0 to 9

V69 when:help i depression

Value 6937 Frequency
1 In the last month 480
2 In the last half year 471
3 In the last year 454
4 Earlier 842
5 Never 1538
0 Not available 6910
9 NA 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3785 1 5 3.65707 1.4312

Valid range from 0 to 9

V70 when:help for advice

Value 7036 Frequency
1 In the last month 174
2 In the last half year 300
3 In the last year 366
4 Earlier 1447
5 Never 1499
0 Not available 6910
9 NA 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3786 1 5 4.00291 1.10612

Valid range from 0 to 9

V71 hours worked weekly

Value 7135 Frequency
1 One hour 0
2 Two hours 14
3 12
4 44
5 33
6 34
7 23
8 237
9 35
10 111
11 46
12 32
13 7
14 31
15 40
16 25
17 4
18 21
19 5
20 127
21 9
22 11
23 14
24 37
25 62
26 8
27 9
28 16
29 10
30 109
31 9
32 32
33 11
34 9
35 129
36 56
37 128
38 247
39 142
40 1346
41 29
42 101
43 47
44 46
45 245
46 32
47 20
48 71
49 8
50 296
51 6
52 15
53 10
54 6
55 82
56 19
57 2
58 3
59 2
60 187
61 1
62 8
63 1
65 29
66 4
68 2
69 2
70 71
72 8
75 8
76 2
77 1
78 2
80 29
82 1
84 4
85 2
88 1
89 7
90 8
91 1
92 1
95 9
96 5
0 Not applicable 5973
98 Dont know 9
99 NA, no hours 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4709 2 96 37.2317 16.0358

Valid range from 0 to 99

V72 current employm status

Value 7234 Frequency
1 Unemployed 326
2 Employed 5996
8 Not in labour force 4410
9 NA 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6322 1 2 1.94843 0.221167

Valid range from 1 to 9

V73 resp:occupation

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8604 1 120305 7472.13 19359.9

Valid range from 0 to 999999

V74 resp:industry sector

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6815 1 9900 1085.54 2323.42

Valid range from 0 to 9999

V75 resp:self employed

Value 7531 Frequency
1 Self employed 739
2 With paid employees 91
3 28
4 Works for someone else 6514
0 3316
9 NA 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7372 1 4 3.67078 0.920381

Valid range from 0 to 9

V76 resp:supervises others

Value 7630 Frequency
1 Supervises others at work 1171
2 Does not supervise 2441
0 NAV 7064
8 Dont know 3
9 NA 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3612 1 2 1.6758 0.468139

Valid range from 0 to 9

V77 private vs public sector

Value 7729 Frequency
1 Works for government 2359
2 Does not 2983
0 NAV 5179
8 154
9 NA 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5342 1 2 1.55841 0.496624

Valid range from 0 to 9

V78 region

Value 7828 Frequency
1 1385
2 896
3 1285
4 1096
5 1641
6 799
7 458
8 908
9 1163
10 235
11 243
12 38
13 164
14 60
15 92
16 74
17 41
18 44
19 70
20 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10746 1 20 5.60823 3.74999

Valid range from 1 to 20

V79 trade union membership

Value 7927 Frequency
1 Member 2690
2 Not member 6732
0 1022
8 201
9 NA 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9422 1 2 1.7145 0.451677

Valid range from 0 to 9

V80 age

Value 8026 Frequency
1 18 - 24 years 167
2 25 - 34 years 203
3 35 - 44 years 202
4 45 - 54 years 188
5 55 - 64 years 159
6 65 and more 108
16 16
17 16
18 181
19 172
20 200
21 186
22 194
23 168
24 196
25 236
26 239
27 211
28 223
29 230
30 244
31 236
32 236
33 246
34 217
35 215
36 216
37 217
38 221
39 217
40 146
41 182
42 169
43 162
44 169
45 156
46 143
47 137
48 141
49 145
50 149
51 129
52 127
53 122
54 136
55 144
56 137
57 111
58 109
59 133
60 142
61 120
62 147
63 128
64 129
65 149
66 145
67 83
68 70
69 77
70 79
71 98
72 96
73 70
74 74
75 68
76 69
77 62
78 73
79 46
80 45
81 34
82 25
83 18
84 17
85 16
86 21
87 7
88 1
89 8
90 3
92 1
99 NA 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10728 1 92 39.6971 20.2488

Valid range from 1 to 99

V81 sex

Value 8125 Frequency
1 Male 4912
2 Female 5834
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10746 1 2 1.5429 0.498179

Valid range from 1 to 2

V82 urban rural

Value 8224 Frequency
1 2681
2 1373
3 1762
4 798
5 454
6 512
7 457
8 722
9 248
10 316
0 NAV 1416
99 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9323 1 10 3.60549 2.65427

Valid range from 0 to 99

V83 marital status

Value 8323 Frequency
1 Married 6909
2 Widowed 865
3 Divorced 551
4 Separated 242
5 Never married 2144
9 NA, refused 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10711 1 5 2.0521 1.60807

Valid range from 1 to 9

V84 household composition

Value 8422 Frequency
1 One person in household 1234
2 Two persons 2032
3 Three persons 1319
4 Four persons 1278
5 Five persons 566
6 Six persons 171
7 Seven persons 67
8 Eight persons 30
9 Nine persons 18
10 Ten persons 5
11 Eleven persons 1
0 Not available 4024
99 NA 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6721 1 11 2.85002 1.47785

Valid range from 0 to 99

V85 years in school

Value 8521 Frequency
1 1 year 2
2 6
3 26
4 43
5 37
6 211
7 180
8 8 years 1919
9 9 years 1132
10 10 years or less> 1574
11 1214
12 12 years> 1952
13 13 years and more> 997
14 14 years and more> 459
15 274
16 285
17 114
18 79
19 44
20 47
21 5
22 4
23 4
24 6
95 Still at school 46
96 Still at college, university 17
97 Other answer 0
0 29
99 NA 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10677 1 96 11.3006 6.99586

Valid range from 0 to 99

V86 education categories

Value 8620 Frequency
1 72
2 727
3 4055
4 2331
5 1689
6 576
7 717
8 325
9 248
0 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10740 1 9 4.16825 1.64763

Valid range from 0 to 9

V87 spouse:years in school

Value 8719 Frequency
1 1 year 2
2 2 years 2
3 2
4 7
5 10
6 43
7 7 years 171
8 8 years 853
9 9 years 371
10 181
11 11 years 456
12 12 years 1098
13 13 years 468
14 99
15 80
16 125
17 23
18 32
19 10
20 14
0 Not available 4225
96 No formal schooling 136
97 Dont know 4
98 No answer 57
99 Not applicable not married 2277
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4047 1 20 10.827 2.56699

Valid range from 0 to 99

V88 spouse:education categ

Value 8818 Frequency
1 136
2 620
3 1252
4 898
5 759
6 116
7 329
8 6
9 68
0 NAV 4225
97 3
98 57
99 2277
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4184 1 9 3.86663 1.6114

Valid range from 0 to 99

V89 type of housing

Value 8917 Frequency
1 Own house 6373
2 Rent in private rental market 2292
3 Public or subsidized 760
4 Subtenant 90
5 Other 133
0 Not available 1027
8 Dont know 1