Objave

2019

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV. 2019. Vodič po Nesstarju. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija. [priročnik]


2018

BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2018. Konzorcij arhivov družboslovnih podatkov. Bilten, Statistično društvo Slovenije. [članek]


2017

ŠTEBE, Janez; GLAVICA, Marijana; KLEINER, Brian; BORNATICI, Christina; ZDRAVKOVIĆ, Aleksandar; BRADIĆ MARTINOVIĆ, Aleksandra ; KVAMME, Trond; LACE, Ilse; VAN DEN EYNDEN, Veerle. 2017. CESSDA SaW D3.6: Final integrated audit report. CESSDA, [poročilo]


KONDYLI, Dimitra; FRAGOULIS, Georges; LINARDIS, Apostolis; PATON, Nathalie; ZEMBORAIN, Federico; MOURA FERREIRA, Pedro; RODRIGUES, Bárbara; ČÍŽEK, Tomáš; KREJCI, Jindrich; ŠTEBE, Janez; VIPAVC BRVAR, Irena; BOLKO, Irena; BRANDHAGEN, Martin; HALL, David; CORTI, Louis; MCDONALD, Stuart; VAN DEN EYNDEN, Veerle. 2017. Deliverable D3.5 Report on the state-of-the-art, obstacles, models and roadmaps for widening the data perimeter of the data services. CESSDA, [poročilo]


TJALSMA, Heiko; L'HOURS, Hervé; KLEEMOLA, Mari; SCHUMANN, Natascha; ŠTEBE, Janez. 2017. Deliverable 4.1: “Trust” workshops report. CESSDA, [poročilo]


GESIS - LEIBNIZ INSTITUTE FOR THE SOCIAL SCIENCES; DANS - DATA ARCHIVING AND NETWORKED SERVICES; ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV; NSD - NORWEGIAN CENTRE FOR RESEARCH DATA. 2017. Tutorial: Ingest. CESSDA, [priročnik]


GESIS - LEIBNIZ INSTITUTE FOR THE SOCIAL SCIENCES; DANS - DATA ARCHIVING AND NETWORKED SERVICES; ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV; NSD - NORWEGIAN CENTRE FOR RESEARCH DATA. 2017. Tutorial: Access and Dissemination. CESSDA, [priročnik]


ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV; DANS - DATA ARCHIVING AND NETWORKED SERVICES; GESIS - LEIBNIZ INSTITUTE FOR THE SOCIAL SCIENCES; NSD - NORWEGIAN CENTRE FOR RESEARCH DATA. 2017. Tutorial: OAIS. CESSDA, [priročnik]


TJALSMA, Heiko; L'HOURS, Hervé; KLEEMOLA, Mari; SCHUMANN, Natascha; ŠTEBE, Janez. 2017. CESSDA SaW D4.4: Report on DSA Certification for CESSDA. CESSDA, [poročilo]


KLEEMOLA, Mari; KVAMME, Trond; ŠTEBE, Janez; KRÜGEL, Sibyl. 2017. CESSDA SaW D4.3: Overview of Data Management Policies in Social Science Data Archives. CESSDA, [poročilo]


PRIDDY, Mike; WITTENBERG, Marion; TYKHONOV, Vyascheslav; DOLINAR, Maja; VIPAVC BRVAR, Irena; KREJCI, Jindrich; SISSALA, Toni; BRADIĆ-MARTINOVIĆ, Aleksandra; GICIĆ, Goran; VODOPIJEVEC, Alen; KVAMME, Trond; HEGEDUS, Peter. 2017. Deliverable D4.5: Provision of development support services on the basis of identified demand. CESSDA, [poročilo]


ŠTEBE, Janez; SLAVEC, Ana; VIPAVC BRVAR, Irena; BEZJAK, Sonja; VÁVRA, Martin; ČÍŽEK, Tomáš; LEONTIYEVA, Yana; LEENARTS, Ellen; WITTENBERG, Marion; FINK, Ann Sofie; STENVIG, Bodil; LINDGAARD OLSEN, Christian; GULDFELDT MADSEN, Christina; VODOPIJEVEC, Alen; KRANJEC, Irena; GLAVICA, Marijana; KLEINER, Brian; BORNATICI, Christina; SCHUMANN, Natascha; ZDRAVKOVIĆ, Aleksandar; BRADIĆ-MARTINOVIĆ, Aleksandra; KRUPAVICIUS, Algis; KVAMME, Trond; KVALHEIM, Vigdis; POPOVSKI, Dimitar; LACE, Ilse; SURKYN, Johan; BAHNA, Miloslav; VAN DEN EYNDEN, Veerle; SCISCI, Domingo; STEFANIZZI, Sonia. 2017. CESSDA SaW D3.2: Country report on development potentials. CESSDA, [poročilo]


PALUSHI, Lirije; VIPAVC BRVAR, Irena; KUNZ, Renate. 2017. D5 – Policy and procedures: Kosovo. FORS, ISPJR, [poročilo]


TOMOVIC, Nikoleta; KUNZ, Renate; VIPAVC BRVAR, Irena. 2017. D5 – Policy and procedures: Montenegro. FORS, ISPJR, [poročilo]


MITRUSHI, Artela; KUNZ, Renate; VIPAVC BRVAR, Irena. 2017. D5 – Policy and procedures: Albania. FORS, ISPJR, [poročilo]


CEKIKJ, Aneta; BABUNSKI, Klime; ZABIJAKIN-CHATLESKA, Vesna; KUNZ, Renate; VIPAVC BRVAR, Irena. 2017. D5 – Policy and procedures: Macedonia. FORS, ISPJR, [poročilo]


VUJOVIĆ, Ivana; NIKOLIĆ, Milena; TASIC, Bojana; VIPAVC BRVAR, Irena; DOLINAR, Maja. 2017. D6 – Report on integration of technical system: Montenegro. FORS, [poročilo]


TASIC, Bojana; VIPAVC BRVAR, Irena; DOLINAR, Maja; PALUSHI, Lirije; XHEMAJLI, Valmir. 2017. D6 – Report on integration of technical system: Kosovo. FORS, [poročilo]


DOLINAR, Maja; TASIC, Bojana; VIPAVC BRVAR, Irena; VODOPIJEVEC, Alen. 2017. D6 – Report on integration of technical system: Croatia. FORS, [poročilo]


MITRUSHI, Artela; TASIC, Bojana; VIPAVC BRVAR, Irena; DOLINAR, Maja. 2017. D6 – Report on integration of technical system: Albania. FORS, [poročilo]


BRADIĆ-MARTINOVIĆ, Aleksandra; MALIĆ, Larisa; TASIC, Bojana; VIPAVC BRVAR, Irena; DOLINAR, Maja. 2017. D6 – Report on integration of technical system: Serbia. FORS, [poročilo]


CEKIKJ, Aneta; BABUNSKI, Klime; TASIC, Bojana; VIPAVC BRVAR, Irena; DOLINAR, Maja. 2017. D6 – Report on integration of technical system: Macedonia. FORS, [poročilo]


VODOPIJEVEC, Alen; GLAVICA, Marijana; TASIC, Bojana; KUNZ, Renate; VIPAVC BRVAR, Irena; CEKIKJ, Aneta; BABUNSKI, Klime; BRADIĆ MARTINOVIĆ, Aleksandra ; VUJOVIĆ, Ivana; MITRUSHI, Artela; BYLYKBASHI, Nita. 2017. D9 – Report on tool evaluation and selection. FORS, [poročilo]


ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV. 2017. Digital Preservation Policy. [publikacija]


ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV. 2017. Politika dolgotrajne hrambe. [publikacija]


ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV. 2017. CESSDA SaW Case Study on User Satisfaction Surveys. CESSDA, [poročilo]


BOLKO, Irena; VIPAVC BRVAR, Irena. 2017. Impact Analysis and User Experience: Evaluation of the Metadata Portfolio. CESSDA, [poročilo]


BOLKO, Irena; VIPAVC BRVAR, Irena. 2017. Impact Analysis and User Experience: Evaluation of the Metadata Portfolio Detailed Results. CESSDA, [poročilo]


2015

KOČAR, Sebastian. 2015. Uporaba popisnih mikropodatkov v izobraževanju. Zbornik 18. mednarodne multikonference Informacijska družba 2015, Zvezek B, Soočanje z demografskimi izzivi. Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija. [članek]


ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop. Priročnik za raziskovalce. Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop. Priročnik za raziskovalce, 2015. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [priročnik]


ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Preparing research data for open access, Guide for data producers. Preparing research data for open access, Guide for data producers, 2015. Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. [priročnik]


ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop. Priročnik za raziskovalce. Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop. Priročnik za raziskovalce, 2015. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [e-publikacija]


ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2015. Preparing research data for open access, Guide for data producers. Preparing research data for open access, Guide for data producers, 2015. Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. [e-publikacija]


KOČAR, Sebastian. 2015. Zaključek projekta Data Without Boundaries. Bilten. Statistično društvo Slovenije, Ljubljana, Slovenija. [članek]


2014

ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja. 2014. Nastavki odprtih podatkovnih zbirk kot podlaga za družboslovno in humanistično raziskovanje. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. Slovensko etnološko društvo, Ljubljana, Slovenija. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2014. Odprti podatki – Načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji. Bilten. Statistično društvo Slovenije, Ljubljana, Slovenija. [prispevek v zborniku]


KOČAR, Sebastian. 2014. Priprava mikropodatkov in metapodatkov ankete o delovni sili v sodelovanju Arhiva družboslovnih podatkov in Statističnega urada Republike Slovenije. BILTEN Statističnega društva Slovenije. Statistično društvo Slovenije, Ljubljana, Slovenija. [prispevek v zborniku]


ŠTEBE, Janez. 2014. Aktualnost mednarodne primerjalne raziskave volilnih sistemov v časih družbene krize. Vrednote v prehodu VIII. Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah, 2014. Wien; Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, Slovenija. [prispevek v zborniku]


2013

ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; LUŽAR, Sanja. 2013. Napredne tehnologije za vzpostavitev raziskovalne podatkovne infrastrukture v Sloveniji. 22. maj 2013. Poročilo z delavnice. Napredne tehnologije za vzpostavitev raziskovalne podatkovne infrastrukture v Sloveniji. 22. maj 2013. Poročilo z delavnice, 2013. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [poročilo]


ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; LUŽAR, Sanja. 2013. Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki financiranimi z javnimi sredstvi. 15. marec 2013. Poročilo z delavnice. Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki financiranimi z javnimi sredstvi, 15. marec 2013, Poročilo z delavnice, 2013. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [poročilo]


ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; LUŽAR, Sanja. 2013. Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji. 5. december 2012. Poročilo z delavnice. Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji, 5. december 2012, Poročilo z delavnice, 2012. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [poročilo]


ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; LUŽAR, Sanja. 2013. Odprti podatki : načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji. Odprti podatki. Načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji, 2013. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [publikacija]


ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV. 2013. Vodič po Nesstarju. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [priročnik]


2012

ŠTEBE, Janez. 2012. A Prospect for Demographic Standards for Surveys and Polls in Slovenia. Demographic Standards for Surveys and Polls in Germany and Poland. National and European Dimension, 2012. GESIS, Cologne, Germany. [prispevek v zborniku]


ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; LUŽAR, Sanja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2012. Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji : poročilo projekta Odprti podatki - priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji. Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji. Poročilo projekta Odprti podatki – priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji, 2012. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [poročilo]


KOČAR, Sebastian; ŠTEBE, Janez. 2012. Mikropodatkovni viri kot podlaga za raziskovanje na področju demografije v Evropi. Izzivi in možnosti. Zbornik 15. mednarodne mulitokonference. Informacijska družba - IS 2012. Zvezek B. Soočanje z demografskimi izzivi, 2012. Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija. [prispevek v zborniku]


ŠTEBE, Janez. 2012. Responsibility for Research Data Quality in Open Access. A Slovenian Case. JCDL '12 Proceedings of the 12th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital Libraries, 2012. Association for Computing Machinery (ACM), New York, USA. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2012. Support for democracy and meanings of democracy : equality and freedom. Teorija in praksa / glavni in odgovorni urednik Igor Lukšič. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana. [članek]


2011

ŠTEBE, Janez; VIPAVC BRVAR, Irena. 2011. Analiza stanja in perspektiva digitalne hrambe v Arhivu družboslovnih podatkov (ADP). Knjižnica. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Ljubljana. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2011. Ali je CSES raziskovalni program slovenske nacionalne raziskave volitev?. Primerjalno družboslovje / Niko Toš, Karl H. Müller, ured.. Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK, Ljubljana. [prispevek v zborniku]


2010

ŠTEBE, Janez; HUDALES, Jože; KRAGELJ, Boris. 2010. Archiving and re-using qualitative and qualitative longitudinal data in Slovenia. IASSIST quarterly. The Association, Los Angeles, Calif.. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2010. Arhiv družboslovnih podatkov in storitve prostega dostopa do znanstvenih podatkov v republiki Sloveniji. Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov / [urednika Igor Zemljič, Maja Božič]. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Ljubljana. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2010. Metoda sociologije : znanje, o katerem se razpravlja. Teorija in praksa / glavni in odgovorni urednik Igor Lukšič. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2010. Ali je CSES raziskovalni program slovenske nacionalne raziskave volitev?. Primerjalno družboslovje / Niko Toš, Karl H. Müller, ured.. Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK, Ljubljana. [prispevek v zborniku]


2009

ŠTEBE, Janez. 2009. Napredne tehnike regresijske analize z uporabo podatkov CSES : študijska gradiva za Metodologijo družboslovnega raziskovanja, predmet na podiplomski stopnji BP magistrski program Politologija - javna uprava. Zbirka študijskih gradiv. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [e-publikacija]


ŠTEBE, Janez; HUDALES, Jože; KRAGELJ, Boris. 2009. Qualitative longitudinal research and qualitative resources in Europe : mapping the field and exploring strategies for development : Slovenia : country report for Bremen workshop. Qualitative longitudinal research and qualitaive resources in Europe / ALLF, University of Bremen. ALLF, University of Bremen, Bremen. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2009. Načrtovanje in izdelava seminarskihs nalog s podporo družboslovnih arhivov podatkov. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, Ljubljana. [publikacija]


2008

ŠTEBE, Janez. 2008. Branje in razumevanje podatkov ankete SJM. Vrednote v prehodu IV. / Niko Toš ... [et al.]. Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, Ljubljana. [članek]


2007

ŠTEBE, Janez. 2007. Europe as our new nation: trust and legitimacy in the EU. European elections after Eastern enlargement / Michael Marsh, Slava Mikhaylov and Hermann Schmitt (eds.). Connex, Mannheim. [članek]


2006

VIPAVC BRVAR, Irena. 2006. Priprava, pregledovanje in analiza podatkov z orodjem Nesstar. V partnerstvu z informatiko do poslovne odličnosti / Dnevi slovenske informatike 2006, Portorož, Slovenija, 19.-21. april. #Slovensko društvo #Informatika, Ljubljana. [članek]


LAAKSONEN, Helena; BORG, Sami; ŠTEBE, Janez. 2006. Setting up aquisition policies for a new data archive. IASSIST quarterly. The Association, Los Angeles, Calif.. [članek]


MALNAR, Brina; HAFNER-FINK, Mitja; ŠTEBE, Janez. 2006. Zmožnosti mednarodnih anketnih družboslovnih primerjalnih raziskav za oblikovanje subjektivnih indikatorjev razvitosti. Merjenje razvojne vloge in učinkovitosti javnega sektorja in politik / 16. statistični dnevi, Radenci, 6.-8. november 2006 / = 16th Statistical Days, Radenci, 6-8 November 2006. Statistični urad Republike Slovenije; Statistično društvo Slovenije; = Statistical Office of the Republic of Slovenia; Statistical Society of Slovenia, Ljubljana. [članek]


2005

ŠTEBE, Janez. 2005. Prototip povezovanja knjižničnega kataloga in elektronsko dostopnih gradiv arhiva družboslovnih podatkov = Hyperlinks betwen library catalogue and social science data archives on-line materials prototype. Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju / Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Portorož, 24.-26. oktober 2005 / = Professional Conference of Union of Associations of Slovene Librarians, Portorož, October 24-26, 2005. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Ljubljana. [članek]


VIPAVC BRVAR, Irena; ŠTEBE, Janez. 2005. Spremljanje uporabnikov. Komuniciranje z dajalci in uporabniki statističnih podatkov ter podpora EMU in Lizbonski strategiji / 15. Statistični dnevi, Radenci, 7.-9. november 2005 / = 15th Statistical Days, Radenci, 7-9 November 2005. Statistični urad Republike Slovenije; Statistično društvo Slovenije; = Statistical Office of the Republic of Slovenia; Statistical Society of Slovenia, Ljubljana. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2005. Satisfaction with democracy in Slovenia. Ten years on. Political faces of Slovenia / edited by Niko Toš, Karl H. Müller. #Edition #Echoraum, Wien. [prispevek v zborniku]


ZGAGA, Pavel; ŠTEBE, Janez. 2005. Final national activities report : (2003-2005) : Slovenia : the fifth framework programme - accompanying measure project 2003-2005. [s.n.], Ljubljana. [poročilo]


2004

VIPAVC BRVAR, Irena; KLEP, Jožica. 2004. Primerjava metapodatkovnega standarda Arhiva družboslovnih podatkov (DDI) in standarda Statističnega urada RS (METIS). Organizacija / Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj. Moderna organizacija, Kranj. [članek]


VIPAVC BRVAR, Irena; ŠTEBE, Janez. 2004. Arhiv družboslovnih podatkov je za znanstveno odličnost. Vestnik / [pripravlja] Univerza v Ljubljani. Univerza, Ljubljana. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2004. Načrt in analiza vzorca za anketo slovensko javno mnenje - SJM 2000. Vrednote v prehodu III, Slovensko javno mnenje 1999-2004 / [avtorji] Niko Toš ... [et al.]. Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK, Ljubljana. [prispevek v zborniku]


2003

VIPAVC BRVAR, Irena; KLEP, Jožica. 2003. Uskladitev metapodatkovnih standardov za potrebe uporabnikov: primer METIS in DDI. Statistika kot orodje in vir za kreiranje znanja uporabnikov / 13. Statistični dnevi, Radenci, 24.-26. november 2003 / = 13th Statistical Days, Radenci, 24-26 November 2003. Statistični urad Republike Slovenije; Statistično društvo Slovenije; = Statistical Office of the Republic of Slovenia; Statistical Society of Slovenia, Ljubljana. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2003. Consequences of electons on changes in satisfaction with democracy in post-socialist countries. 2003 CSES Plenary Session October 3-4, 2003 Stockholm, Sweden. CSES, [s.l.]. [članek]


2002

ŠTEBE, Janez. 2002. Experience with the data documentation initiative codebook standard in ADP, Slovenia. Social science data archives in Eastern Europe / edited by Brigitte Hausstein and Paul de Guchteneire. E. Ferger Verlag, Bergisch Gladbach. [članek]


ŠTEBE, Janez; KAŠTRUN, Tomaž. 2002. Kako oživeti statistične podatke? : Izkušnje z uporabo metapodatkov standarda DDI v Arhivu družboslovnih podatkov. Vključevanje in povezovanje statistike v informacijsko družbo / 12. Statistični dnevi, Radenci, 25.-27. november 2002 / = 12th Statistical Days, Radenci, 25-27 November 2002. Statistični urad Republike Slovenije; #= #Statistical Office of the Republic of Slovenia; Statistično društvo Slovenije; #= #Statistical Society of Slovenia, Ljubljana. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2002. Opis vzorca za anketo Mladina 2000. Mladina 2000 / urednik Vlado Miheljak. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino; Aristej, [Ljubljana]; [Maribor]. [članek]


VIPAVC BRVAR, Irena; ŠTEBE, Janez; KLINAR, Aleksander. 2002. Uporaba Arhiva družboslovnih podatkov kot laboratorija za samostojno delo dijakov = Use of Social science data archives as a laboratory for independent work of pupils. Mednarodna izobraževalna računalniška konferenca MIRK 2002 / [organizatorji] Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ... [et al.]. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Služba za EU programe; MIRK - Zavod za projektno in raziskovalno delo na omrežju internet; Akademska in raziskovalna mrež, Ljubljana; Piran. [članek]


2001

ŠTEBE, Janez. 2001. Arhiv družboslovnih podatkov. Družboslovne razprave. Slovensko sociološko društvo; Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2001. Arhiv družboslovnih podatkov. Družboslovne razprave. Slovensko sociološko društvo; Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [članek]


ŠTEBE, Janez; VIPAVC BRVAR, Irena. 2001. The social science data archive in Slovenia. IASSIST quarterly. The Association, Los Angeles, Calif.. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2001. Support for the European union from a comparative perspective: stability and change in the period of transition. Central European political science review. Hung. Erasmus Found., [Budapest]. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2001. Subjektivni kazalci socialnega kapitala v Sloveniji. Novo tisočletje - pripravljenost statistike na razumevanje in merjenje novih pojavov / 11. Statistični dnevi, Radenci, 26.-28. november 2001 / = 11th Statistical Days, Radenci, 26-28 November 2001. Statistični urad Republike Slovenije; = Statistical Office of the Republic of Slovenia; Statistično društvo Slovenije; = Statistical Society of Slovenia, Ljubljana. [članek]


2000

OMERZU, Mojca; ŠTEBE, Janez. 2000. Arhiv družboslovnih podatkov. Informacijska družba - izziv Sloveniji. TevePika, [Ljubljana]. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2000. ADP - Social Science Data Archive in Slovenia. ZA-Information. Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Universität zu Köln, Köln. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2000. Zadovoljstvo z demokracijo v Sloveniji. Deset let kasneje. Teorija in praksa / glavni in odgovorni urednik Igor Lukšič. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2000. ADP - Social Science Data Archive in Slovenia. Mechanisms of social differentiation in Slovenia / editor Anton Kramberger. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede; Slovensko sociološko društvo, Ljubljana. [članek]


ŠTEBE, Janez. 2000. Souporaba in ohranitev podatkov za družboslovne namene. Bilten Statističnega društva Slovenije. Statistično društvo Slovenije, Ljubljana. [članek]


1999

ŠTEBE, Janez; OMERZU, Mojca. 1999. Izkušnje z uporabo XML-ja pri opisovanju družboslovnih podatkov. Informacijska družba IS'99 / uredila, edited by Cene Bavec, Matjaž Gams. Institut Jožef Štefan, Ljubljana. [članek]


ŠTEBE, Janez. 1999. Social Science Data Archive. Sozialwissenschaften in Osteuropa / Herausgeber Informationszentrum Sozialwissenschaften der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaflicher Institute. InformationsZentrum Sozialwissenschaften; GESIS, Bonn; Berlin. [članek]


ŠTEBE, Janez. 1999. Izkoriščanje zapuščine slovenske empirične sociologije za današnje namene v okviru sekundarne analize. Družboslovne spremembe na Slovenskem / vabljena urednica Katja Boh. Univerza; Slovensko sociološko društvo, Ljubljana. [članek]


ŠTEBE, Janez. 1999. Dejavnost Arhiva družboslovnih podatkov. Bilten Statističnega društva Slovenije. Statistično društvo Slovenije, Ljubljana. [članek]


ŠTEBE, Janez. 1999. Ideological versus situational pattern of gender role attitudes: comparison between ex-socialist and western-democratic countries in Central Europe. Modern society and values / editors Niko Toš, Peter Ph. Mohler, Brina Malnar. Faculty of Social Sciences; Zuma, Center of Survey Research and Methodology, Ljubljana; Mannheim. [prispevek v zborniku]


1998

ŠTEBE, Janez. 1998. Posebnosti podatkov ; Namen uporabe podatkov iz Arhiva ; Naloge Arhiva. Katalog opisov raziskav / Arhiv družboslovnih podatkov (ur.). Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [prispevek v zborniku]


ŠTEBE, Janez. 1998. Preface to the Social Science Data Archive, Slovenia. Katalog opisov raziskav / Arhiv družboslovnih podatkov (ur.). Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [prispevek v zborniku]


ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV. 1998. Katalog opisov raziskav. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [publikacija]


1997

ŠTEBE, Janez. 1997. Pomen in naloge slovenskega Arhiva družboslovnih podatkov. Bilten Statističnega društva Slovenije. Statistično društvo Slovenije, Ljubljana. [članek]


ŠTEBE, Janez. 1997. Zakaj Slovenci potrebujemo svoj arhiv družboslovnih podatkov?. Teorija in praksa / glavni in odgovorni urednik Igor Lukšič. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana. [članek]


KURDIJA, Slavko; ŠTEBE, Janez. 1997. Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [publikacija]


1996

VEHOVAR, Vasja; ZALETEL, Metka; BELAK, Eva; ŠTEBE, Janez. 1996. Does the confidentiality concern increase the non-response rates?. Statistical confidentiality / 3rd International Seminar [on Statistical Confidentiality] 2-4 October 1996, Bled, Slovenia. Statistični urad RS; Eurostat, Ljubljana. [članek]


ŠTEBE, Janez. 1996. Resnična in navidezna dejstva iz družboslovnih anket. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. [publikacija]


1995

ŠTEBE, Janez. 1995. Nonresponse in Slovene public opinion survey. Contributions to methodology and statistics / edited by Anuška Ferligoj and Anton Kramberger. Fakulteta za družbene vede; = Faculty of Social Sciences, Ljubljana. [članek]


1992

ŠTEBE, Janez. 1992. Vzorci sprememb volilnih mnenj Slovencev. Slovenski izziv / Niko Toš ... [et al.]. Fakulteta za družbene vede, IDV, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Ljubljana. [prispevek v zborniku]


1991

ŠTEBE, Janez. 1991. Trendi v mobilnosti na ozemlju Jugoslavije. Blejsko metodološko srečanje '91 / uredila Anuška Ferligoj in Janez Jug. Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, Ljubljana. [članek]


1987

ŠTEBE, Janez. 1987. Branost časopisov skozi čas. Blejsko metodološko srečanje '87 / uredila Anuška Ferligoj. Jugoslovansko združenje za sociologijo, Sekcija za metodologijo in statistiko, Ljubljana. [članek]


 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si