Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0401
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0401_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; januar 2004)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, strankarske preference, levo-desna politična orientacija, odnos države do t.im. izbrisanih, stališče o izgradnji džamije, mnenje o udeleževanju referendumov, volitev, stališče o nedeljskem obratovanju trgovin

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v EU ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o izbrisanih ter izgradnji džamije.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 19. januar 2004 - 21. januar 2004
Čas izdelave: 2004-01
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0401 - Politbarometer PB1/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 64
 • število enot: 940

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2004-01-14 940
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 2004-01-14 2004-01-14

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 372
2 NEZADOVOLJNI 510
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 603
2 NEZADOVOLJNI 322
3 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 164 Frekvenca
2004-01-14 940
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 2004-01-14 2004-01-14

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 263 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 372
2 NEZADOVOLJNI 510
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 362 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 603
2 NEZADOVOLJNI 322
3 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 461 Frekvenca
1 da, podpiram 448
2 ne, ne podpiram 358
3 ne vem, b.o. 133
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 560 Frekvenca
1 zelo neuspešno 83
2 . 166
3 nekje vmes 486
4 . 151
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 659 Frekvenca
1 zelo neuspešno 66
2 . 151
3 nekje vmes 287
4 . 295
5 zelo uspešno 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 758 Frekvenca
1 zelo neuspešno 98
2 . 239
3 nekje vmes 416
4 . 116
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 857 Frekvenca
1 zelo neuspešno 47
2 . 97
3 nekje vmes 323
4 . 331
5 zelo uspešno 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 956 Frekvenca
1 zelo neuspešno 61
2 . 165
3 nekje vmes 359
4 . 193
5 zelo uspešno 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
820 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1055 Frekvenca
1 zelo neuspešno 180
2 . 230
3 nekje vmes 265
4 . 137
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1154 Frekvenca
1 zelo neuspešno 91
2 . 149
3 nekje vmes 233
4 . 308
5 zelo uspešno 109
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

MPOZ1 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1253 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 22
3 finance, dušan mramor 50
4 gospodarstvo, tea petrin 11
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 35
6 kulturo, andreja rihter 19
7 notranje zadeve, rado bohinc 34
8 obrambo, anton grizold 33
9 okolje in prostor,janez kopač 10
10 pravosodje, ivan bizjak 4
11 promet, jakob presečnik 18
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 78
13 zdravje, dušan keber 29
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 41
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 11
19 informacijska družba, pavle gantar 4
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 173
99 ne vem, b.o. 323
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
572 368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MPOZ2 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1352 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 9
3 finance, dušan mramor 10
4 gospodarstvo, tea petrin 10
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 15
6 kulturo, andreja rihter 14
7 notranje zadeve, rado bohinc 24
8 obrambo, anton grizold 23
9 okolje in prostor,janez kopač 12
10 pravosodje, ivan bizjak 7
11 promet, jakob presečnik 6
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 36
13 zdravje, dušan keber 17
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 24
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 11
19 informacijska družba, pavle gantar 1
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 1
99 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 720

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MPOZ3 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1451 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 7
3 finance, dušan mramor 9
4 gospodarstvo, tea petrin 10
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 2
6 kulturo, andreja rihter 12
7 notranje zadeve, rado bohinc 12
8 obrambo, anton grizold 7
9 okolje in prostor,janez kopač 6
10 pravosodje, ivan bizjak 1
11 promet, jakob presečnik 1
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 8
13 zdravje, dušan keber 5
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 12
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 5
19 informacijska družba, pavle gantar 0
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 1
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 841
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 842

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1550 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 27
3 finance, dušan mramor 24
4 gospodarstvo, tea petrin 42
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 49
6 kulturo, andreja rihter 9
7 notranje zadeve, rado bohinc 49
8 obrambo, anton grizold 8
9 okolje in prostor,janez kopač 18
10 pravosodje, ivan bizjak 89
11 promet, jakob presečnik 23
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 31
13 zdravje, dušan keber 59
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 39
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 3
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 93
99 ne vem, b.o. 344
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
563 377

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1649 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 18
3 finance, dušan mramor 6
4 gospodarstvo, tea petrin 22
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 23
6 kulturo, andreja rihter 5
7 notranje zadeve, rado bohinc 34
8 obrambo, anton grizold 2
9 okolje in prostor,janez kopač 18
10 pravosodje, ivan bizjak 16
11 promet, jakob presečnik 7
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 37
13 zdravje, dušan keber 30
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 19
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 5
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 2
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 695
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
244 696

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MNEG3 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1748 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 5
3 finance, dušan mramor 2
4 gospodarstvo, tea petrin 17
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 7
6 kulturo, andreja rihter 9
7 notranje zadeve, rado bohinc 13
8 obrambo, anton grizold 6
9 okolje in prostor,janez kopač 3
10 pravosodje, ivan bizjak 8
11 promet, jakob presečnik 3
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 10
13 zdravje, dušan keber 11
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 2
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 1
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 3
98 nobeno 1
99 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 837
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
101 839

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 1847 Frekvenca
1 najmanj zaupa 86
2 . 169
3 nekaj vmes 420
4 . 197
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 1946 Frekvenca
1 najmanj zaupa 85
2 . 134
3 nekaj vmes 301
4 . 298
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 2045 Frekvenca
1 najmanj zaupa 72
2 . 197
3 nekaj vmes 448
4 . 154
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 2144 Frekvenca
1 najmanj zaupa 79
2 . 123
3 nekaj vmes 277
4 . 315
5 najbolj zaupa 120
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 2243 Frekvenca
1 najmanj zaupa 143
2 . 288
3 nekaj vmes 381
4 . 60
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 2342 Frekvenca
1 najmanj zaupa 220
2 . 278
3 nekaj vmes 251
4 . 128
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 2441 Frekvenca
1 najmanj zaupa 98
2 . 165
3 nekaj vmes 323
4 . 264
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 2540 Frekvenca
1 najmanj zaupa 55
2 . 90
3 nekaj vmes 272
4 . 324
5 najbolj zaupa 120
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2639 Frekvenca
1 najmanj zaupa 227
2 . 202
3 nekaj vmes 273
4 . 142
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2738 Frekvenca
1 najmanj zaupa 87
2 . 142
3 nekaj vmes 320
4 . 281
5 najbolj zaupa 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 2837 Frekvenca
1 najmanj zaupa 29
2 . 59
3 nekaj vmes 308
4 . 370
5 najbolj zaupa 144
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 2936 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 112
3 nekaj vmes 300
4 . 339
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 3035 Frekvenca
1 najmanj zaupa 76
2 . 200
3 nekaj vmes 343
4 . 225
5 najbolj zaupa 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 3134 Frekvenca
1 najmanj zaupa 58
2 . 105
3 nekaj vmes 348
4 . 250
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I21 NATU?

NATU?

Vrednost 3233 Frekvenca
1 najmanj zaupa 120
2 . 179
3 nekaj vmes 294
4 . 183
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 3332 Frekvenca
1 najmanj zaupa 48
2 . 111
3 nekaj vmes 317
4 . 273
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 3431 Frekvenca
1 najmanj zaupa 117
2 . 203
3 nekaj vmes 325
4 . 170
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 3530 Frekvenca
1 najmanj zaupa 48
2 . 127
3 nekaj vmes 388
4 . 281
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 3629 Frekvenca
1 najmanj zaupa 112
2 . 130
3 nekaj vmes 281
4 . 264
5 najbolj zaupa 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I20 RDEČEMU KRIŽU?

RDEČEMU KRIŽU?

Vrednost 3728 Frekvenca
1 najmanj zaupa 214
2 . 245
3 nekaj vmes 256
4 . 142
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3827 Frekvenca
1 da 633
2 ne 261
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3926 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 146
3 NSI - krscanska ljudska stranka 20
4 SLS - slovenska ljudska stranka 14
5 SMS - stranka mladih Slovenije 11
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 26
7 SDS - slovenska demokratska stranka 93
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 50
9 drugo 9
0 ne vem, b.o. 258
Sysmiss 307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
375 565

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4025 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 69
3 NSI - krscanska ljudska stranka 15
4 SLS - slovenska ljudska stranka 20
5 SMS - stranka mladih Slovenije 12
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 17
7 SDS - slovenska demokratska stranka 45
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 20
9 drugo 6
0 ne vem, b.o. 355
Sysmiss 378
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
207 733

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 4124 Frekvenca
1 prej levo 328
2 v sredino 149
3 prej desno 211
4 b.o. 249
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
688 252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LISTA JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVE

JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST ALI PA ENEGA IZMED KANDIDATOV NA KATERIKOLI LISTI. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED STRANKARSKIMI LISTAMI, ZA KATERO STRANKO BI SE ODLOČILI? / (PA VENDARLE NAS ZANIMA KATERA STRANKA VAM JE V TEM SMISLU VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?)

Vrednost 4223 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 206
3 NSI - krscanska ljudska stranka 48
4 SLS - slovenska ljudska stranka 48
5 SMS - stranka mladih Slovenije 29
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 36
7 SDS - slovenska demokratska stranka 146
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 78
9 drugo 7
0 ne vem, b.o. 332
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
602 338

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q700 DENIMO, DA BI PET NAJVEČJIH STRANK ZA EV

DENIMO, DA BI PET NAJVEČJIH STRANK ZA EVROPSKE VOLITVE NASTOPILO Z NASLEDNJIMI NOSILCI LIST. KATERO IZMED LIST BI V TEM PRIMERU IZBRALI...?

Vrednost 4322 Frekvenca
1 LDS - DIMITRIJ RUPEL 103
2 NSI - LOJZE PETERLE 92
3 SDS - MIHA BREJC 52
4 SLS - FRANCI BUT 40
5 ZLSD - FERI HORVAT 51
0 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
338 602

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

Q701 NAVEDLI VAM BOMO ŠE NEKAJ IMEN MOŽNIH KA

NAVEDLI VAM BOMO ŠE NEKAJ IMEN MOŽNIH KANDIDATOV ZA EVROPSKE POSLANCE. KATEREGA OD NJIH BI VI NAJPREJ PODPRLI?

Vrednost 4421 Frekvenca
1 MOJCA DRČAR MURKO 23
2 JELKO KACIN 45
3 BOGOMIR KOVAČ 9
4 DARJA LAVTIŽAR BEBLER 11
5 DUŠAN PLUT 10
6 DIMITRIJ RUPEL 45
7 ZORAN THALER 26
8 MAGDALENA TOVORNIK 7
9 nobenega od teh 17
0 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 699
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 747

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q695B ALI SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SE O

ALI SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SE O PRAVICAH POSAMEZNIKA ALI DOLOČENE SKUPINE LJUDI ODLOČA NA REFERENDUMU?

Vrednost 4520 Frekvenca
1 je primerno 324
2 ni primerno 546
3 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q695A V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O PROBLEM

V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O PROBLEMU T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE PRAV, DA DRŽAVA UREDI POLOŽAJ IZBRISANIH, KOT TO DOLOČAJO ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA, ALI NE?

Vrednost 4619 Frekvenca
1 je prav 460
2 ni prav 316
3 ne vem, b.o. 160
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q702 V POVEZAVI Z IZBRISANIMI JE MOŽEN TUDI R

V POVEZAVI Z IZBRISANIMI JE MOŽEN TUDI REFERENDUM. ČE BO DO REFERENDUMA PRIŠLO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 4718 Frekvenca
1 bo udeležil 522
2 ne bo udeležil 351
3 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q703 V POLITIČNI RAZPRAVI OB TEM VPRAŠANJU SI

V POLITIČNI RAZPRAVI OB TEM VPRAŠANJU SI NASPROTI STOJIJO STALIŠČA STRANK: NA ENI STRANI SDS, SLS IN NSI, NA DRUGI STRANI PA LDS, ZLSD IN DESUS. ARGUMENTI KATERE STRANI SE VAM ZDIJO BOLJ PREPRIČLJIVI?

Vrednost 4817 Frekvenca
1 sds, sns, nsi 339
2 lds, zlsd, desus 237
3 ne enih, ne drugih 116
4 ne vem, b.o. 243
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
692 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q696 V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI

V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI DŽAMIJE V LJUBLJANI. SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SI TISTI DEL DRŽAVLJANOV IN PREBIVALCEV SLOVENIJE, KI PRIPADA ISLAMSKI VERSKI SKUPNOSTI, ZA SVOJE POTREBE IZGRADI USTREZEN VERSKO-KULTURNI CENTER?

Vrednost 4916 Frekvenca
1 da, je primerno 399
2 ne, ni primerno 474
3 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q704 LANI JESENI SMO IMELI REFERENDUM O NEDEL

LANI JESENI SMO IMELI REFERENDUM O NEDELJSKEM OBRATOVANJU TRGOVIN, KJER JE VEČINA UDELEŽENCEV PODPRLA NEDELJSKO ZAPIRANJE. ČE BI BILI DANES PRED ENAKO ODLOČITVIJO, KAKO BI SE ODLOČILI?

Vrednost 5015 Frekvenca
1 za zaprtje 538
2 za odprtje 314
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 5114 Frekvenca
8 1
11 1
13 3
16 2
17 2
18 1
19 4
20 3
21 1
22 6
24 2
25 6
26 12
27 10
28 10
29 12
30 13
31 10
32 11
33 13
34 14
35 14
36 16
37 14
38 18
39 12
40 20
41 10
42 11
43 13
44 7
45 12
46 19
47 14
48 16
49 19
50 16
51 12
52 24
53 12
54 23
55 18
56 12
57 21
58 18
59 17
60 17
61 21
62 23
63 21
64 18
65 20
66 17
67 16
68 19
69 18
70 21
71 10
72 13
73 13
74 18
75 12
76 11
77 17
78 16
79 11
80 12
81 9
82 11
83 14
84 21
85 13
86 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 1 8 86 55.239 17.409

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5213 Frekvenca
1 OSNOVNA 151
2 KONČANA POKLICNA 153
3 KONČANA SREDNJA 413
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 222
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 5312 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 329
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 321
3 V VEČJEM MESTU 121
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 167
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 5411 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 272
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 163
3 SAMOZAPOSLEN 37
4 KMET 6
5 GOSPODINJA 14
6 UPOKOJENEC 315
7 ŠTUDENT, DIJAK 78
8 BREZPOSELN 49
9 DRUGO... 4
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 5510 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 54
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 153
3 NE, TO ME NE SKRBI 225
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
432 508

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 569 Frekvenca
1 sem veren 490
2 nisem veren 294
3 nekaj vmes... 138
4 zavrnil odg.,b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 578 Frekvenca
1 moški 392
2 ženska 548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 587 Frekvenca
Zakrita vrednost 940
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 0

RSTAR STAROST

Vrednost 596 Frekvenca
30 ->30 167
45 30 - 45 264
60 46 - 60 243
99 61 -> 265
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 1

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 605 Frekvenca
1 DESUS 9
2 LDS 215
3 NSI 35
4 SLS 34
5 SMS 23
6 SNS 43
7 SDS 138
8 ZLSD 70
9 drugo 15
0 ne vem 355
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
582 358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 614 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 271
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 228
3 03 - Celje, Trbovlje 141
4 04 - Kranj 94
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 127
7 07 - Novo Mesto, Krsko 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 623 Frekvenca
1 POMURSKA 47
2 PODRAVSKA 149
3 KOROSKA 27
4 SAVINJSKA 130
5 GORENJSKA 91
6 ZASAVSKA 11
7 OSREDNJA 260
8 SPOD. POSAVSKA 32
9 DOLENJSKA 48
10 GORISKA 61
11 OBALNO-KRASKA 52
12 KRASKA 22
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 632 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 281
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 167
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 58
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 102
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 139
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 0 0.356 3.23 1 0.659

Vrednosti spremenljivk od 0.356030441984281 do 3.23022216185662

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0401. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0401_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si