Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0401
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0401_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; januar 2004)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, strankarske preference, levo-desna politična orientacija, odnos države do t.im. izbrisanih, stališče o izgradnji džamije, mnenje o udeleževanju referendumov, volitev, stališče o nedeljskem obratovanju trgovin

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v EU ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o izbrisanih ter izgradnji džamije.

Methodology


Collection date: 19. januar 2004 - 21. januar 2004
Date of production: 2004-01
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0401 - Politbarometer PB1/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 64
 • number of units: 940

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2004-01-14 940
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 2004-01-14 2004-01-14

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 372
2 NEZADOVOLJNI 510
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 58

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 603
2 NEZADOVOLJNI 322
3 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 15

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 164 Frequency
2004-01-14 940
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 2004-01-14 2004-01-14

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 263 Frequency
1 ZADOVOLJNI 372
2 NEZADOVOLJNI 510
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 58

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 362 Frequency
1 ZADOVOLJNI 603
2 NEZADOVOLJNI 322
3 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 15

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 461 Frequency
1 da, podpiram 448
2 ne, ne podpiram 358
3 ne vem, b.o. 133
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 134

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 560 Frequency
1 zelo neuspešno 83
2 . 166
3 nekje vmes 486
4 . 151
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 39

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 659 Frequency
1 zelo neuspešno 66
2 . 151
3 nekje vmes 287
4 . 295
5 zelo uspešno 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 67

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 758 Frequency
1 zelo neuspešno 98
2 . 239
3 nekje vmes 416
4 . 116
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 55

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 857 Frequency
1 zelo neuspešno 47
2 . 97
3 nekje vmes 323
4 . 331
5 zelo uspešno 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 56

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 956 Frequency
1 zelo neuspešno 61
2 . 165
3 nekje vmes 359
4 . 193
5 zelo uspešno 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 120

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1055 Frequency
1 zelo neuspešno 180
2 . 230
3 nekje vmes 265
4 . 137
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 97

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1154 Frequency
1 zelo neuspešno 91
2 . 149
3 nekje vmes 233
4 . 308
5 zelo uspešno 109
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 50

Valid range from 1 to 6

MPOZ1 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1253 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 22
3 finance, dušan mramor 50
4 gospodarstvo, tea petrin 11
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 35
6 kulturo, andreja rihter 19
7 notranje zadeve, rado bohinc 34
8 obrambo, anton grizold 33
9 okolje in prostor,janez kopač 10
10 pravosodje, ivan bizjak 4
11 promet, jakob presečnik 18
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 78
13 zdravje, dušan keber 29
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 41
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 11
19 informacijska družba, pavle gantar 4
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 173
99 ne vem, b.o. 323
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
572 368

Valid range from 1 to 99

MPOZ2 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1352 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 9
3 finance, dušan mramor 10
4 gospodarstvo, tea petrin 10
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 15
6 kulturo, andreja rihter 14
7 notranje zadeve, rado bohinc 24
8 obrambo, anton grizold 23
9 okolje in prostor,janez kopač 12
10 pravosodje, ivan bizjak 7
11 promet, jakob presečnik 6
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 36
13 zdravje, dušan keber 17
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 24
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 11
19 informacijska družba, pavle gantar 1
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 1
99 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 720

Valid range from 1 to 99

MPOZ3 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1451 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 7
3 finance, dušan mramor 9
4 gospodarstvo, tea petrin 10
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 2
6 kulturo, andreja rihter 12
7 notranje zadeve, rado bohinc 12
8 obrambo, anton grizold 7
9 okolje in prostor,janez kopač 6
10 pravosodje, ivan bizjak 1
11 promet, jakob presečnik 1
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 8
13 zdravje, dušan keber 5
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 12
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 5
19 informacijska družba, pavle gantar 0
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 1
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 841
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 842

Valid range from 1 to 99

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1550 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 27
3 finance, dušan mramor 24
4 gospodarstvo, tea petrin 42
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 49
6 kulturo, andreja rihter 9
7 notranje zadeve, rado bohinc 49
8 obrambo, anton grizold 8
9 okolje in prostor,janez kopač 18
10 pravosodje, ivan bizjak 89
11 promet, jakob presečnik 23
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 31
13 zdravje, dušan keber 59
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 39
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 3
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 93
99 ne vem, b.o. 344
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
563 377

Valid range from 1 to 99

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1649 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 18
3 finance, dušan mramor 6
4 gospodarstvo, tea petrin 22
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 23
6 kulturo, andreja rihter 5
7 notranje zadeve, rado bohinc 34
8 obrambo, anton grizold 2
9 okolje in prostor,janez kopač 18
10 pravosodje, ivan bizjak 16
11 promet, jakob presečnik 7
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 37
13 zdravje, dušan keber 30
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 19
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 5
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 2
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 695
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 696

Valid range from 1 to 99

MNEG3 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1748 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 5
3 finance, dušan mramor 2
4 gospodarstvo, tea petrin 17
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 7
6 kulturo, andreja rihter 9
7 notranje zadeve, rado bohinc 13
8 obrambo, anton grizold 6
9 okolje in prostor,janez kopač 3
10 pravosodje, ivan bizjak 8
11 promet, jakob presečnik 3
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 10
13 zdravje, dušan keber 11
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 2
17 služba vlade za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 1
20 služba vlade za regionalni razvoj, zdenka kovač 3
98 nobeno 1
99 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 837
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 839

Valid range from 1 to 99

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 1847 Frequency
1 najmanj zaupa 86
2 . 169
3 nekaj vmes 420
4 . 197
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 28

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 1946 Frequency
1 najmanj zaupa 85
2 . 134
3 nekaj vmes 301
4 . 298
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 26

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 2045 Frequency
1 najmanj zaupa 72
2 . 197
3 nekaj vmes 448
4 . 154
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 34

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 2144 Frequency
1 najmanj zaupa 79
2 . 123
3 nekaj vmes 277
4 . 315
5 najbolj zaupa 120
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 26

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2243 Frequency
1 najmanj zaupa 143
2 . 288
3 nekaj vmes 381
4 . 60
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 56

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 2342 Frequency
1 najmanj zaupa 220
2 . 278
3 nekaj vmes 251
4 . 128
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 37

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 2441 Frequency
1 najmanj zaupa 98
2 . 165
3 nekaj vmes 323
4 . 264
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 27

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 2540 Frequency
1 najmanj zaupa 55
2 . 90
3 nekaj vmes 272
4 . 324
5 najbolj zaupa 120
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 79

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2639 Frequency
1 najmanj zaupa 227
2 . 202
3 nekaj vmes 273
4 . 142
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 39

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 2738 Frequency
1 najmanj zaupa 87
2 . 142
3 nekaj vmes 320
4 . 281
5 najbolj zaupa 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 32

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 2837 Frequency
1 najmanj zaupa 29
2 . 59
3 nekaj vmes 308
4 . 370
5 najbolj zaupa 144
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 30

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2936 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 112
3 nekaj vmes 300
4 . 339
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 39

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 3035 Frequency
1 najmanj zaupa 76
2 . 200
3 nekaj vmes 343
4 . 225
5 najbolj zaupa 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 13

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 3134 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 105
3 nekaj vmes 348
4 . 250
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 116

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 3233 Frequency
1 najmanj zaupa 120
2 . 179
3 nekaj vmes 294
4 . 183
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 107

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 3332 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 111
3 nekaj vmes 317
4 . 273
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 107

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 3431 Frequency
1 najmanj zaupa 117
2 . 203
3 nekaj vmes 325
4 . 170
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 83

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3530 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 127
3 nekaj vmes 388
4 . 281
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 23

Valid range from 1 to 6

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 3629 Frequency
1 najmanj zaupa 112
2 . 130
3 nekaj vmes 281
4 . 264
5 najbolj zaupa 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 59

Valid range from 1 to 6

I20 RDEČEMU KRIŽU?

RDEČEMU KRIŽU?

Value 3728 Frequency
1 najmanj zaupa 214
2 . 245
3 nekaj vmes 256
4 . 142
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 27

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3827 Frequency
1 da 633
2 ne 261
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 46

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3926 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 146
3 NSI - krscanska ljudska stranka 20
4 SLS - slovenska ljudska stranka 14
5 SMS - stranka mladih Slovenije 11
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 26
7 SDS - slovenska demokratska stranka 93
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 50
9 drugo 9
0 ne vem, b.o. 258
Sysmiss 307
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
375 565

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4025 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 69
3 NSI - krscanska ljudska stranka 15
4 SLS - slovenska ljudska stranka 20
5 SMS - stranka mladih Slovenije 12
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 17
7 SDS - slovenska demokratska stranka 45
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 20
9 drugo 6
0 ne vem, b.o. 355
Sysmiss 378
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
207 733

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 4124 Frequency
1 prej levo 328
2 v sredino 149
3 prej desno 211
4 b.o. 249
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
688 252

Valid range from 1 to 4

LISTA JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVE

JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST ALI PA ENEGA IZMED KANDIDATOV NA KATERIKOLI LISTI. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED STRANKARSKIMI LISTAMI, ZA KATERO STRANKO BI SE ODLOČILI? / (PA VENDARLE NAS ZANIMA KATERA STRANKA VAM JE V TEM SMISLU VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?)

Value 4223 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 206
3 NSI - krscanska ljudska stranka 48
4 SLS - slovenska ljudska stranka 48
5 SMS - stranka mladih Slovenije 29
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 36
7 SDS - slovenska demokratska stranka 146
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 78
9 drugo 7
0 ne vem, b.o. 332
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
602 338

Valid range from 0 to 9

Q700 DENIMO, DA BI PET NAJVEČJIH STRANK ZA EV

DENIMO, DA BI PET NAJVEČJIH STRANK ZA EVROPSKE VOLITVE NASTOPILO Z NASLEDNJIMI NOSILCI LIST. KATERO IZMED LIST BI V TEM PRIMERU IZBRALI...?

Value 4322 Frequency
1 LDS - DIMITRIJ RUPEL 103
2 NSI - LOJZE PETERLE 92
3 SDS - MIHA BREJC 52
4 SLS - FRANCI BUT 40
5 ZLSD - FERI HORVAT 51
0 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
338 602

Valid range from 0 to 5

Q701 NAVEDLI VAM BOMO ŠE NEKAJ IMEN MOŽNIH KA

NAVEDLI VAM BOMO ŠE NEKAJ IMEN MOŽNIH KANDIDATOV ZA EVROPSKE POSLANCE. KATEREGA OD NJIH BI VI NAJPREJ PODPRLI?

Value 4421 Frequency
1 MOJCA DRČAR MURKO 23
2 JELKO KACIN 45
3 BOGOMIR KOVAČ 9
4 DARJA LAVTIŽAR BEBLER 11
5 DUŠAN PLUT 10
6 DIMITRIJ RUPEL 45
7 ZORAN THALER 26
8 MAGDALENA TOVORNIK 7
9 nobenega od teh 17
0 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 699
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 747

Valid range from 0 to 9

Q695B ALI SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SE O

ALI SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SE O PRAVICAH POSAMEZNIKA ALI DOLOČENE SKUPINE LJUDI ODLOČA NA REFERENDUMU?

Value 4520 Frequency
1 je primerno 324
2 ni primerno 546
3 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 70

Valid range from 1 to 3

Q695A V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O PROBLEM

V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O PROBLEMU T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE PRAV, DA DRŽAVA UREDI POLOŽAJ IZBRISANIH, KOT TO DOLOČAJO ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA, ALI NE?

Value 4619 Frequency
1 je prav 460
2 ni prav 316
3 ne vem, b.o. 160
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 164

Valid range from 1 to 3

Q702 V POVEZAVI Z IZBRISANIMI JE MOŽEN TUDI R

V POVEZAVI Z IZBRISANIMI JE MOŽEN TUDI REFERENDUM. ČE BO DO REFERENDUMA PRIŠLO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI, ALI NE?

Value 4718 Frequency
1 bo udeležil 522
2 ne bo udeležil 351
3 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 67

Valid range from 1 to 3

Q703 V POLITIČNI RAZPRAVI OB TEM VPRAŠANJU SI

V POLITIČNI RAZPRAVI OB TEM VPRAŠANJU SI NASPROTI STOJIJO STALIŠČA STRANK: NA ENI STRANI SDS, SLS IN NSI, NA DRUGI STRANI PA LDS, ZLSD IN DESUS. ARGUMENTI KATERE STRANI SE VAM ZDIJO BOLJ PREPRIČLJIVI?

Value 4817 Frequency
1 sds, sns, nsi 339
2 lds, zlsd, desus 237
3 ne enih, ne drugih 116
4 ne vem, b.o. 243
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
692 248

Valid range from 1 to 4

Q696 V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI

V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI DŽAMIJE V LJUBLJANI. SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SI TISTI DEL DRŽAVLJANOV IN PREBIVALCEV SLOVENIJE, KI PRIPADA ISLAMSKI VERSKI SKUPNOSTI, ZA SVOJE POTREBE IZGRADI USTREZEN VERSKO-KULTURNI CENTER?

Value 4916 Frequency
1 da, je primerno 399
2 ne, ni primerno 474
3 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 67

Valid range from 1 to 3

Q704 LANI JESENI SMO IMELI REFERENDUM O NEDEL

LANI JESENI SMO IMELI REFERENDUM O NEDELJSKEM OBRATOVANJU TRGOVIN, KJER JE VEČINA UDELEŽENCEV PODPRLA NEDELJSKO ZAPIRANJE. ČE BI BILI DANES PRED ENAKO ODLOČITVIJO, KAKO BI SE ODLOČILI?

Value 5015 Frequency
1 za zaprtje 538
2 za odprtje 314
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 88

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 5114 Frequency
8 1
11 1
13 3
16 2
17 2
18 1
19 4
20 3
21 1
22 6
24 2
25 6
26 12
27 10
28 10
29 12
30 13
31 10
32 11
33 13
34 14
35 14
36 16
37 14
38 18
39 12
40 20
41 10
42 11
43 13
44 7
45 12
46 19
47 14
48 16
49 19
50 16
51 12
52 24
53 12
54 23
55 18
56 12
57 21
58 18
59 17
60 17
61 21
62 23
63 21
64 18
65 20
66 17
67 16
68 19
69 18
70 21
71 10
72 13
73 13
74 18
75 12
76 11
77 17
78 16
79 11
80 12
81 9
82 11
83 14
84 21
85 13
86 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 1 8 86 55.239 17.409

Valid range from 0 to 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5213 Frequency
1 OSNOVNA 151
2 KONČANA POKLICNA 153
3 KONČANA SREDNJA 413
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 222
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 1

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 5312 Frequency
1 NA PODEŽELJU 329
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 321
3 V VEČJEM MESTU 121
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 167
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 2

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 5411 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 272
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 163
3 SAMOZAPOSLEN 37
4 KMET 6
5 GOSPODINJA 14
6 UPOKOJENEC 315
7 ŠTUDENT, DIJAK 78
8 BREZPOSELN 49
9 DRUGO... 4
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 2

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 5510 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 54
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 153
3 NE, TO ME NE SKRBI 225
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
432 508

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 569 Frequency
1 sem veren 490
2 nisem veren 294
3 nekaj vmes... 138
4 zavrnil odg.,b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 18

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 578 Frequency
1 moški 392
2 ženska 548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 0

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 587 Frequency
Zakrita vrednost 940
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 0

RSTAR STAROST

Value 596 Frequency
30 ->30 167
45 30 - 45 264
60 46 - 60 243
99 61 -> 265
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 1

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 605 Frequency
1 DESUS 9
2 LDS 215
3 NSI 35
4 SLS 34
5 SMS 23
6 SNS 43
7 SDS 138
8 ZLSD 70
9 drugo 15
0 ne vem 355
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
582 358

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 614 Frequency
1 01 - Ljubljana 271
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 228
3 03 - Celje, Trbovlje 141
4 04 - Kranj 94
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 127
7 07 - Novo Mesto, Krsko 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 623 Frequency
1 POMURSKA 47
2 PODRAVSKA 149
3 KOROSKA 27
4 SAVINJSKA 130
5 GORENJSKA 91
6 ZASAVSKA 11
7 OSREDNJA 260
8 SPOD. POSAVSKA 32
9 DOLENJSKA 48
10 GORISKA 61
11 OBALNO-KRASKA 52
12 KRASKA 22
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 10

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 632 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 281
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 167
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 58
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 102
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 139
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 0 0.356 3.23 1 0.659

Valid range from 0.356030441984281 to 3.23022216185662

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0401. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0401_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si