Družbena stratifikacija in mobilnost v jugoslovanski družbi 1974

Basic Study Information

ADP - IDNo: SSMYS74
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SSMYS74_V1
Main author(s):
  • Saksida, Stane
Data file producer:
ISU - Institut za sociologijo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1974)

Funding agency:

ni podatka

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

družbena hierarhija, družbene institucije, institucionalna analiza, družbeni podsistemi, družina, šola, poklic, politični podsistem, lastnina, nagrade, neenakost, družbena stratifikacija, slojevitost, industrijska organizacija, industrijska regulativa, posameznik, izobrazba, pričakovanja, socializacija, družbene skupine, demografija

Keywords ELSST:
DRUŽBENA NEENAKOST, DRUŽBENA STRATIFIKACIJA, DRUŽBENA STRUKTURA, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
družbene institucije
družbeni podsistemi
neenakost
posameznik
družbene skupine
demografija


Abstract:

Namen raziskave je opis in analiza procesov stratifikacije in mobilnosti v tedanji družbi po preteku petindvajsetih let socialitične revolucije. Raziskovalci so skušali odgovoriti na dve ključni vprašanji: (1.) ali je revolucija preoblikovala predvojno razslojenost jugoslovanske družbe in (2.) ali je moč razbrati trende, ki nakazujejo postopno zmanjševanje socialnih razlik.

Methodology


Collection date: 18. marec 1974 - 31. marec 1974
Date of production: 1974
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje (Socialistične) Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe stare 18 let in več.

Excluded: no information
Data collected by:

Republiška raziskovalna skupnost

Sampling procedure:

Vzorec raziskave temelji na principu "snežene krogle" in ni reprezentativen. Prva oseba v skupini je bila sistematično določena glede na naslednje kriterije: (1.) položaj na delovnem mestu, (2.) tip naselja (prestolnica, manjše mesto, vas), (3.) spol in (4.) starost. Preostale osebe v skupini - skupaj šest, izbranih v dveh korakih - pa predstavljajo "prijatelje" oseb iz prejšnjega koraka. Delež moških in žensk med prvimi osebami je bil enak.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Access restrictions

Check access restriction with the ADP.

Basic Data File Description

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
SSMYS74

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
SSMYS74

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

  1. Caserman, Andrej, Knap, Žiga in Saksida, Stane (1972). Socialna stratifikacija in mobilnost: načrti tabel.

Related Publications

  1. Saksida, Stane, Caserman, Andrej in Petrovič, Krešo (1974). Social Stratification and Mobility in Yugoslav Society.
  2. Saksida, Stane (1977). Social Stratification and Mobility in Yugoslav Society: Družbeno-politična aktivnost delavcev.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Saksida, S. (2002). Družbena stratifikacija in mobilnost v jugoslovanski družbi 1974 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SSMYS74. https://doi.org/10.17898/ADP_SSMYS74_V1

COBISS.SI
Publication date: 2002
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si