Družbena stratifikacija in mobilnost v jugoslovanski družbi 1974

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SSMYS74
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SSMYS74_V1
Glavni avtor(ji):
  • Saksida, Stane
Izdelal datoteko podatkov:
ISU - Institut za sociologijo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1974)

Finančna podpora:

ni podatka

Vsebina raziskave

Ključne besede:

družbena hierarhija, družbene institucije, institucionalna analiza, družbeni podsistemi, družina, šola, poklic, politični podsistem, lastnina, nagrade, neenakost, družbena stratifikacija, slojevitost, industrijska organizacija, industrijska regulativa, posameznik, izobrazba, pričakovanja, socializacija, družbene skupine, demografija

Ključne besede ELSST:
DRUŽBENA NEENAKOST, DRUŽBENA STRATIFIKACIJA, DRUŽBENA STRUKTURA, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
družbene institucije
družbeni podsistemi
neenakost
posameznik
družbene skupine
demografija


Povzetek:

Namen raziskave je opis in analiza procesov stratifikacije in mobilnosti v tedanji družbi po preteku petindvajsetih let socialitične revolucije. Raziskovalci so skušali odgovoriti na dve ključni vprašanji: (1.) ali je revolucija preoblikovala predvojno razslojenost jugoslovanske družbe in (2.) ali je moč razbrati trende, ki nakazujejo postopno zmanjševanje socialnih razlik.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 18. marec 1974 - 31. marec 1974
Čas izdelave: 1974
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje (Socialistične) Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe stare 18 let in več.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Republiška raziskovalna skupnost

Tip vzorca:

Vzorec raziskave temelji na principu "snežene krogle" in ni reprezentativen. Prva oseba v skupini je bila sistematično določena glede na naslednje kriterije: (1.) položaj na delovnem mestu, (2.) tip naselja (prestolnica, manjše mesto, vas), (3.) spol in (4.) starost. Preostale osebe v skupini - skupaj šest, izbranih v dveh korakih - pa predstavljajo "prijatelje" oseb iz prejšnjega koraka. Delež moških in žensk med prvimi osebami je bil enak.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Omejitve dostopa

Pogoje dostopa preveri v Arhivu.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
SSMYS74

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
SSMYS74

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

  1. Caserman, Andrej, Knap, Žiga in Saksida, Stane (1972). Socialna stratifikacija in mobilnost: načrti tabel.

Povezane objave

  1. Saksida, Stane, Caserman, Andrej in Petrovič, Krešo (1974). Social Stratification and Mobility in Yugoslav Society.
  2. Saksida, Stane (1977). Social Stratification and Mobility in Yugoslav Society: Družbeno-politična aktivnost delavcev.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Saksida, S. (2002). Družbena stratifikacija in mobilnost v jugoslovanski družbi 1974 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SSMYS74. https://doi.org/10.17898/ADP_SSMYS74_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2002
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si