Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0509
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0509_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; september 2005)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, pričakovanja v zvezi z evrom, zakon o RTV, politični odnosi Slovenije s Hrvaško, umik države iz gospodarstva, kajenje

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o denarni valuti Evro ter o političnih odnosih s Hrvaško.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 5. september 2005 - 7. september 2005
Čas izdelave: 2005-09
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0509 - Politbarometer PB9/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 81
 • število enot: 830

Spremenljivke

anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2005-09-15 830
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 2005-09-15 2005-09-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 335
2 ni zadovoljen 441
3 ne vem, b.o. 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 532
2 ni zadovoljen 286
3 ne vem, b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

anketa

Vrednost 181 Frekvenca
2005-09-15 830
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 2005-09-15 2005-09-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 280 Frekvenca
1 zadovoljen 335
2 ni zadovoljen 441
3 ne vem, b.o. 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 379 Frekvenca
1 zadovoljen 532
2 ni zadovoljen 286
3 ne vem, b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 478 Frekvenca
1 da, podpiram 410
2 ne, ne podpiram 301
3 ne vem, b.o. 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 577 Frekvenca
1 zelo neuspešno 43
2 . 159
3 nekje vmes 385
4 . 167
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 676 Frekvenca
1 zelo neuspešno 57
2 . 111
3 nekje vmes 280
4 . 221
5 zelo uspešno 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 775 Frekvenca
1 zelo neuspešno 79
2 . 192
3 nekje vmes 368
4 . 113
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Vrednost 874 Frekvenca
1 zelo neuspešno 66
2 . 144
3 nekje vmes 276
4 . 166
5 zelo uspešno 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 103
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Vrednost 973 Frekvenca
1 zelo neuspešno 102
2 . 133
3 nekje vmes 298
4 . 85
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 197
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
631 199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1072 Frekvenca
1 zelo neuspešno 85
2 . 188
3 nekje vmes 319
4 . 105
5 zelo uspešno 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 122
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
706 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v6a KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1171 Frekvenca
1 zelo neuspešno 117
2 . 211
3 nekje vmes 230
4 . 125
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 129
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
699 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1270 Frekvenca
1 zelo neuspešno 33
2 . 99
3 nekje vmes 229
4 . 295
5 zelo uspešno 119
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Vrednost 1369 Frekvenca
1 zelo neuspešno 97
2 . 155
3 nekje vmes 297
4 . 155
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Vrednost 1468 Frekvenca
1 zelo neuspešno 124
2 . 194
3 nekje vmes 277
4 . 129
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
746 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJ

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Vrednost 1567 Frekvenca
1 zelo neuspešno 52
2 . 159
3 nekje vmes 315
4 . 142
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 127
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
699 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Vrednost 1666 Frekvenca
1 zelo neuspešno 171
2 . 219
3 nekje vmes 223
4 . 72
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 119
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
708 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Vrednost 1765 Frekvenca
1 zelo neuspešno 50
2 . 117
3 nekje vmes 283
4 . 170
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 176
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Vrednost 1864 Frekvenca
1 zelo neuspešno 47
2 . 110
3 nekje vmes 310
4 . 172
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 155
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
672 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Vrednost 1963 Frekvenca
1 zelo neuspešno 63
2 . 117
3 nekje vmes 281
4 . 181
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 134
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
692 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Vrednost 2062 Frekvenca
1 zelo neuspešno 95
2 . 175
3 nekje vmes 298
4 . 163
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Vrednost 2161 Frekvenca
1 zelo neuspešno 44
2 . 128
3 nekje vmes 256
4 . 188
5 zelo uspešno 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 154
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
672 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Vrednost 2260 Frekvenca
1 zelo neuspešno 29
2 . 83
3 nekje vmes 300
4 . 180
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 195
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
632 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN Z

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Vrednost 2359 Frekvenca
1 zelo neuspešno 62
2 . 112
3 nekje vmes 247
4 . 268
5 zelo uspešno 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m22 M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOG

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Vrednost 2458 Frekvenca
1 zelo neuspešno 25
2 . 60
3 nekje vmes 243
4 . 176
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 282
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Vrednost 2557 Frekvenca
1 zelo neuspešno 69
2 . 125
3 nekje vmes 275
4 . 206
5 zelo uspešno 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
732 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2656 Frekvenca
1 zelo neuspešno 122
2 . 139
3 nekje vmes 244
4 . 191
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m23 M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Vrednost 2755 Frekvenca
1 zelo neuspešno 39
2 . 92
3 nekje vmes 236
4 . 174
5 zelo uspešno 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 205
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
622 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M20_1 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO, MINISTER IVAN ŽAGAR

Vrednost 2854 Frekvenca
1 zelo neuspešno 42
2 . 89
3 nekje vmes 262
4 . 87
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 330
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
496 334

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m17 SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJ

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Vrednost 2953 Frekvenca
1 zelo neuspešno 26
2 . 61
3 nekje vmes 262
4 . 141
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 319
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 3052 Frekvenca
1 najmanj zaupa 56
2 . 160
3 nekaj vmes 353
4 . 176
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3151 Frekvenca
1 najmanj zaupa 63
2 . 128
3 nekaj vmes 249
4 . 238
5 najbolj zaupa 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3250 Frekvenca
1 najmanj zaupa 59
2 . 157
3 nekaj vmes 368
4 . 167
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3349 Frekvenca
1 najmanj zaupa 30
2 . 74
3 nekaj vmes 217
4 . 331
5 najbolj zaupa 146
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3448 Frekvenca
1 najmanj zaupa 119
2 . 240
3 nekaj vmes 339
4 . 56
5 najbolj zaupa 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3547 Frekvenca
1 najmanj zaupa 135
2 . 257
3 nekaj vmes 264
4 . 109
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3646 Frekvenca
1 najmanj zaupa 88
2 . 165
3 nekaj vmes 306
4 . 188
5 najbolj zaupa 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 3745 Frekvenca
1 najmanj zaupa 31
2 . 66
3 nekaj vmes 273
4 . 273
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3844 Frekvenca
1 najmanj zaupa 184
2 . 163
3 nekaj vmes 226
4 . 124
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3943 Frekvenca
1 najmanj zaupa 29
2 . 88
3 nekaj vmes 291
4 . 299
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 4042 Frekvenca
1 najmanj zaupa 15
2 . 65
3 nekaj vmes 246
4 . 323
5 najbolj zaupa 150
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 4141 Frekvenca
1 najmanj zaupa 33
2 . 108
3 nekaj vmes 312
4 . 268
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4240 Frekvenca
1 najmanj zaupa 45
2 . 159
3 nekaj vmes 324
4 . 222
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 4339 Frekvenca
1 najmanj zaupa 40
2 . 114
3 nekaj vmes 323
4 . 246
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i21 NATU?

NATU?

Vrednost 4438 Frekvenca
1 najmanj zaupa 95
2 . 158
3 nekaj vmes 282
4 . 181
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 72
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 4537 Frekvenca
1 najmanj zaupa 47
2 . 109
3 nekaj vmes 301
4 . 228
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 4636 Frekvenca
1 najmanj zaupa 65
2 . 186
3 nekaj vmes 297
4 . 145
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
729 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4735 Frekvenca
1 najmanj zaupa 47
2 . 117
3 nekaj vmes 334
4 . 235
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 4834 Frekvenca
1 najmanj zaupa 39
2 . 145
3 nekaj vmes 392
4 . 139
5 najbolj zaupa 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
746 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 4933 Frekvenca
1 najmanj zaupa 32
2 . 56
3 nekaj vmes 202
4 . 326
5 najbolj zaupa 157
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 5032 Frekvenca
1 najmanj zaupa 59
2 . 132
3 nekaj vmes 264
4 . 233
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Vrednost 5131 Frekvenca
1 najmanj zaupa 86
2 . 170
3 nekaj vmes 224
4 . 198
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 5230 Frekvenca
1 da 578
2 ne 213
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5329 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 86
3 NSI - krscanska ljudska stranka 13
4 SDS - slovenska demokratska stranka 166
5 SLS - slovenska ljudska stranka 10
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 15
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 53
9 drugo stranko 12
0 ne vem, b.o. 215
Sysmiss 253
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
362 468

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 5428 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 36
3 NSI - krscanska ljudska stranka 4
4 SDS - slovenska demokratska stranka 38
5 SLS - slovenska ljudska stranka 5
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 8
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 28
9 drugo stranko 11
0 ne vem, b.o. 328
Sysmiss 367
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
135 695

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5527 Frekvenca
1 prej levo 229
2 v sredino 132
3 prej desno 176
4 b.o. 289
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
537 293

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q796d 1. 1. 2007 BO SLOVENIJA TUDI URADNO PREV

1. 1. 2007 BO SLOVENIJA TUDI URADNO PREVZELA EVRO. KAKŠNA SO VAŠA PRIČAKOVANJA V ZVEZI S TEM. ALI BO TO SLOVENCEM PRINESLO VEČ DOBRIH ALI VEČ SLABIH STVARI?

Vrednost 5626 Frekvenca
1 veČ dobrih 252
2 veČ slabih 427
3 ne vem, b.o. 146
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
679 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q795b_2 V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJA

V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH ZAKONA O RTV. ALI BI UVELJAVITEV TEGA ZAKONA POVEČALA, OHRANILA V ISTI MERI ALI ZMANJŠALA VPLIV POLITIKE NA JAVNO RTV?

Vrednost 5725 Frekvenca
1 poveČal 226
2 ohranil v enaki meri 155
3 zmanjšal 208
4 ne vem, ne poznam, b.o. 235
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q802a 25. SEPTEMBRA BO POTEKAL REFERENDUM O NO

25. SEPTEMBRA BO POTEKAL REFERENDUM O NOVEM ZAKONU O RTV. VELIKO DRŽAVLJANOV SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NE BO MOGLO ALI NE BO HOTELO UDELEŽITI TEGA REFERENDUMA. KAJ PA VI? ALI SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 5824 Frekvenca
1 da, bom se udeležil 442
2 ne, ne bom se udeležil 249
3 ne vem, b.o. 133
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q802b IN KAKO BOSTE NAJVERJETNEJE GLASOVALI, A

IN KAKO BOSTE NAJVERJETNEJE GLASOVALI, ALI BOSTE GLASOVALI ZA NOVI ZAKON, ALI PROTI NOVEMU ZAKONU?

Vrednost 5923 Frekvenca
1 za 147
2 proti 136
3 ne vem, b.o. 159
Sysmiss 388
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
283 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q804_ex KAKO OCENJUJETE POLITIČNE ODNOSE SLOVENI

KAKO OCENJUJETE POLITIČNE ODNOSE SLOVENIJE S HRVAŠKO. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 POMENI DA SO TI ODNOSI ZELO SLABI, 5 DA SO ZELO DOBRI, 3 PA JE NEKJE VMES.?

Vrednost 6022 Frekvenca
1 zelo slabi 285
2 . 297
3 nekje vmes 187
4 . 18
5 zelo dobri 8
6 ne vem,b.o. 29
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q804a ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE PODPORO

ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE PODPORO SLOVENIJE HRVAŠKI ZA SPROŽITEV POGAJANJ O VSTOPU HRVAŠKE V EU?

Vrednost 6121 Frekvenca
1 odobrava 388
2 ne odobrava 366
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q804b SEDANJA VLADNA KOALICIJA NAPOVEDUJE UMIK

SEDANJA VLADNA KOALICIJA NAPOVEDUJE UMIK DRŽAVE IZ GOSPODARSTVA. ALI SE TO PO VAŠEM MNENJU URESNIČUJE ALI NE?

Vrednost 6220 Frekvenca
1 da, to se uresniČuje 166
2 ne, to se ne uresniČuje 483
3 ne vem, b.o. 175
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q803a ZA KONEC PA ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O KAJENJU.

ZA KONEC PA ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O KAJENJU. ALI STE SEZNANJENI S ŠKODLJIVIMI POSLEDICAMI, KI JIH ZA NEKADILCE PREDSTAVLJA VDIHOVANJE TOBAČNEGA DIMA?

Vrednost 6319 Frekvenca
1 je seznanjen 768
2 deloma seznanjen 32
3 ni seznanjen 15
4 ne ve, b.o. 10
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q803b ALI SE STRINJATE ALI NE S PREPOVEDJO KAJ

ALI SE STRINJATE ALI NE S PREPOVEDJO KAJENJA V VSEH ZAPRTIH DELOVNIH PROSTORIH?

Vrednost 6418 Frekvenca
1 se strinja 736
2 se ne strinja 75
3 ne ve, b.o. 14
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q803c KAJ PA S PREPOVEDJO KAJENJA V OSTALIH JA

KAJ PA S PREPOVEDJO KAJENJA V OSTALIH JAVNIH PROSTORIH, TUDI V BARIH IN GOSTINSKIH LOKALIH?

Vrednost 6517 Frekvenca
1 se strinja 466
2 se ne strinja 320
3 ne ve, b.o. 39
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q803d ALI BI OB PREPOVEDI KAJENJA V NPR. GOSTI

ALI BI OB PREPOVEDI KAJENJA V NPR. GOSTINSKIH LOKALIH LE-TE OBISKOVALI:

Vrednost 6616 Frekvenca
1 BOLJ POGOSTO KOT DOSLEJ 116
2 ENAKO POGOSTO KOT DOSLEJ 481
3 MANJ POGOSTO KOT DOSLEJ 114
4 ne obiskuje gostinskih lokalov, ne ve, b.o. 114
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q803e PRODAJA TOBAČNIH IZDELKOV SEDAJ POTEKA V

PRODAJA TOBAČNIH IZDELKOV SEDAJ POTEKA VSEPOVSOD. ALI PODPIRATE UREDITEV, DA BI SE TOBAČNE IZDELKE V BODOČE PRODAJALO ZGOLJ V TREFIKAH IN SPECIALIZIRANIH TRGOVINAH, ALI NE?

Vrednost 6715 Frekvenca
1 podpira 497
2 ne podpira 248
3 ne ve, b.o. 80
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q803f ALI KADITE OZ. STE KDAJ KADILI?

ALI KADITE OZ. STE KDAJ KADILI?

Vrednost 6814 Frekvenca
1 ne kadi 435
2 kadil, ne kadi veČ 197
3 obČasno, priložnostno kadi 26
4 kadi 163
5 b.o. 4
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6913 Frekvenca
12 1
18 1
19 2
20 3
21 2
22 2
23 2
24 4
25 3
26 6
27 7
28 7
29 4
30 2
31 11
32 13
33 5
34 8
35 14
36 8
37 14
38 10
39 3
40 21
41 7
42 5
43 12
44 11
45 6
46 8
47 15
48 12
49 13
50 20
51 16
52 16
53 19
54 17
55 19
56 9
57 18
58 17
59 12
60 17
61 13
62 21
63 6
64 21
65 19
66 17
67 15
68 13
69 11
70 11
71 18
72 12
73 13
74 10
75 18
76 10
77 17
78 14
79 17
80 18
81 21
82 19
83 13
84 16
85 17
86 16
87 11
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 1 12 87 59.188 17.477

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 7012 Frekvenca
1 OSNOVNA 95
2 KONČANA POKLICNA 122
3 KONČANA SREDNJA 388
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 223
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 7111 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 330
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 263
3 V VEČJEM MESTU 104
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 131
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 7210 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 215
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 164
3 SAMOZAPOSLEN 47
4 KMET 5
5 GOSPODINJA 10
6 UPOKOJENEC 233
7 ŠTUDENT, DIJAK 105
8 BREZPOSELN 40
9 DRUGO... 9
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 739 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 54
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 115
3 NE, TO ME NE SKRBI 206
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 452
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
375 455

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 748 Frekvenca
1 sem veren 426
2 nisem veren 251
3 nekaj vmes... 131
4 zavrnil odg.,b.o. 19
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol SPOL

SPOL

Vrednost 757 Frekvenca
1 moški 322
2 ženska 508
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj0 Kraj

Vrednost 766 Frekvenca
Zakrita vrednost 830
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 0

regija Regija

Vrednost 775 Frekvenca
1 POMURSKA 57
2 PODRAVSKA 121
3 KORO[KA 25
4 SAVINJSKA 93
5 GORENJSKA 48
6 ZASAVSKA 16
7 OSREDNJA 228
8 SPOD. POSAVSKA 24
9 DOLENJSKA 100
10 GORIŠKA 41
11 OBALNO-KRAŠKA 38
12 KRAŠKA 27
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Veln2

Vrednost 784 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 285
2 500-4000 204
3 4000-50000 179
4 NAD 50000 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

rstar STAROST

Vrednost 793 Frekvenca
30 ->30 207
45 31 - 45 217
60 46 - 60 217
99 61 -> 188
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 1

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 802 Frekvenca
1 DESUS 12
2 LDS 122
3 NSI 17
4 SDS 204
5 SLS 15
6 SNS 23
7 ZLSD - SD 81
9 drugo 23
0 ne vem 328
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
497 333

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 0 0.241 4.565 1.001 0.823

Vrednosti spremenljivk od 0.240686755900666 do 4.56462045842648

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0509. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0509_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si