Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0509
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0509_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; september 2005)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, pričakovanja v zvezi z evrom, zakon o RTV, politični odnosi Slovenije s Hrvaško, umik države iz gospodarstva, kajenje

Keywords ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o denarni valuti Evro ter o političnih odnosih s Hrvaško.

Methodology


Collection date: 5. september 2005 - 7. september 2005
Date of production: 2005-09
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0509 - Politbarometer PB9/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 81
 • number of units: 830

Variable list

anketa

Value 13 Frequency
2005-09-15 830
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 2005-09-15 2005-09-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 335
2 ni zadovoljen 441
3 ne vem, b.o. 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 54

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 532
2 ni zadovoljen 286
3 ne vem, b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 12

Valid range from 1 to 3

anketa

Value 181 Frequency
2005-09-15 830
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 2005-09-15 2005-09-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 280 Frequency
1 zadovoljen 335
2 ni zadovoljen 441
3 ne vem, b.o. 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 54

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 379 Frequency
1 zadovoljen 532
2 ni zadovoljen 286
3 ne vem, b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 12

Valid range from 1 to 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 478 Frequency
1 da, podpiram 410
2 ne, ne podpiram 301
3 ne vem, b.o. 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 119

Valid range from 1 to 3

v1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 577 Frequency
1 zelo neuspešno 43
2 . 159
3 nekje vmes 385
4 . 167
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 38

Valid range from 1 to 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 676 Frequency
1 zelo neuspešno 57
2 . 111
3 nekje vmes 280
4 . 221
5 zelo uspešno 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 47

Valid range from 1 to 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 775 Frequency
1 zelo neuspešno 79
2 . 192
3 nekje vmes 368
4 . 113
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 62

Valid range from 1 to 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Value 874 Frequency
1 zelo neuspešno 66
2 . 144
3 nekje vmes 276
4 . 166
5 zelo uspešno 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 103
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 105

Valid range from 1 to 6

v4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Value 973 Frequency
1 zelo neuspešno 102
2 . 133
3 nekje vmes 298
4 . 85
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 197
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
631 199

Valid range from 1 to 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1072 Frequency
1 zelo neuspešno 85
2 . 188
3 nekje vmes 319
4 . 105
5 zelo uspešno 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 122
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 124

Valid range from 1 to 6

v6a KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1171 Frequency
1 zelo neuspešno 117
2 . 211
3 nekje vmes 230
4 . 125
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 129
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 131

Valid range from 1 to 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1270 Frequency
1 zelo neuspešno 33
2 . 99
3 nekje vmes 229
4 . 295
5 zelo uspešno 119
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 55

Valid range from 1 to 6

m1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Value 1369 Frequency
1 zelo neuspešno 97
2 . 155
3 nekje vmes 297
4 . 155
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 92

Valid range from 1 to 6

m3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Value 1468 Frequency
1 zelo neuspešno 124
2 . 194
3 nekje vmes 277
4 . 129
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 84

Valid range from 1 to 6

m4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJ

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Value 1567 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 159
3 nekje vmes 315
4 . 142
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 127
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 131

Valid range from 1 to 6

m5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Value 1666 Frequency
1 zelo neuspešno 171
2 . 219
3 nekje vmes 223
4 . 72
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 119
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
708 122

Valid range from 1 to 6

m6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Value 1765 Frequency
1 zelo neuspešno 50
2 . 117
3 nekje vmes 283
4 . 170
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 176
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 180

Valid range from 1 to 6

m7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Value 1864 Frequency
1 zelo neuspešno 47
2 . 110
3 nekje vmes 310
4 . 172
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 155
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
672 158

Valid range from 1 to 6

m8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Value 1963 Frequency
1 zelo neuspešno 63
2 . 117
3 nekje vmes 281
4 . 181
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 134
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
692 138

Valid range from 1 to 6

m9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Value 2062 Frequency
1 zelo neuspešno 95
2 . 175
3 nekje vmes 298
4 . 163
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 73

Valid range from 1 to 6

m10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Value 2161 Frequency
1 zelo neuspešno 44
2 . 128
3 nekje vmes 256
4 . 188
5 zelo uspešno 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 154
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
672 158

Valid range from 1 to 6

m11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Value 2260 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 . 83
3 nekje vmes 300
4 . 180
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 195
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
632 198

Valid range from 1 to 6

m21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN Z

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Value 2359 Frequency
1 zelo neuspešno 62
2 . 112
3 nekje vmes 247
4 . 268
5 zelo uspešno 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 67

Valid range from 1 to 6

m22 M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOG

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Value 2458 Frequency
1 zelo neuspešno 25
2 . 60
3 nekje vmes 243
4 . 176
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 282
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 286

Valid range from 1 to 6

m13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Value 2557 Frequency
1 zelo neuspešno 69
2 . 125
3 nekje vmes 275
4 . 206
5 zelo uspešno 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 98

Valid range from 1 to 6

m15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2656 Frequency
1 zelo neuspešno 122
2 . 139
3 nekje vmes 244
4 . 191
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 75

Valid range from 1 to 6

m23 M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Value 2755 Frequency
1 zelo neuspešno 39
2 . 92
3 nekje vmes 236
4 . 174
5 zelo uspešno 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 205
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
622 208

Valid range from 1 to 6

M20_1 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO, MINISTER IVAN ŽAGAR

Value 2854 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 . 89
3 nekje vmes 262
4 . 87
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 330
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 334

Valid range from 1 to 6

m17 SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJ

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Value 2953 Frequency
1 zelo neuspešno 26
2 . 61
3 nekje vmes 262
4 . 141
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 319
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
508 322

Valid range from 1 to 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 3052 Frequency
1 najmanj zaupa 56
2 . 160
3 nekaj vmes 353
4 . 176
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 27

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3151 Frequency
1 najmanj zaupa 63
2 . 128
3 nekaj vmes 249
4 . 238
5 najbolj zaupa 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 30

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3250 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 157
3 nekaj vmes 368
4 . 167
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 41

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3349 Frequency
1 najmanj zaupa 30
2 . 74
3 nekaj vmes 217
4 . 331
5 najbolj zaupa 146
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 32

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3448 Frequency
1 najmanj zaupa 119
2 . 240
3 nekaj vmes 339
4 . 56
5 najbolj zaupa 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 62

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3547 Frequency
1 najmanj zaupa 135
2 . 257
3 nekaj vmes 264
4 . 109
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 42

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3646 Frequency
1 najmanj zaupa 88
2 . 165
3 nekaj vmes 306
4 . 188
5 najbolj zaupa 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 35

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3745 Frequency
1 najmanj zaupa 31
2 . 66
3 nekaj vmes 273
4 . 273
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 86

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3844 Frequency
1 najmanj zaupa 184
2 . 163
3 nekaj vmes 226
4 . 124
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 70

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3943 Frequency
1 najmanj zaupa 29
2 . 88
3 nekaj vmes 291
4 . 299
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 41

Valid range from 1 to 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 4042 Frequency
1 najmanj zaupa 15
2 . 65
3 nekaj vmes 246
4 . 323
5 najbolj zaupa 150
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 31

Valid range from 1 to 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 4141 Frequency
1 najmanj zaupa 33
2 . 108
3 nekaj vmes 312
4 . 268
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 49

Valid range from 1 to 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4240 Frequency
1 najmanj zaupa 45
2 . 159
3 nekaj vmes 324
4 . 222
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 22

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 4339 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 114
3 nekaj vmes 323
4 . 246
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 63

Valid range from 1 to 6

i21 NATU?

NATU?

Value 4438 Frequency
1 najmanj zaupa 95
2 . 158
3 nekaj vmes 282
4 . 181
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 72
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
753 77

Valid range from 1 to 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4537 Frequency
1 najmanj zaupa 47
2 . 109
3 nekaj vmes 301
4 . 228
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 87

Valid range from 1 to 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4636 Frequency
1 najmanj zaupa 65
2 . 186
3 nekaj vmes 297
4 . 145
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
729 101

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4735 Frequency
1 najmanj zaupa 47
2 . 117
3 nekaj vmes 334
4 . 235
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 34

Valid range from 1 to 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 4834 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 145
3 nekaj vmes 392
4 . 139
5 najbolj zaupa 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 84

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 4933 Frequency
1 najmanj zaupa 32
2 . 56
3 nekaj vmes 202
4 . 326
5 najbolj zaupa 157
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 57

Valid range from 1 to 6

i16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 5032 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 132
3 nekaj vmes 264
4 . 233
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 55

Valid range from 1 to 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 5131 Frequency
1 najmanj zaupa 86
2 . 170
3 nekaj vmes 224
4 . 198
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 65

Valid range from 1 to 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 5230 Frequency
1 da 578
2 ne 213
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 39

Valid range from 1 to 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5329 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 86
3 NSI - krscanska ljudska stranka 13
4 SDS - slovenska demokratska stranka 166
5 SLS - slovenska ljudska stranka 10
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 15
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 53
9 drugo stranko 12
0 ne vem, b.o. 215
Sysmiss 253
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
362 468

Valid range from 0 to 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 5428 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 36
3 NSI - krscanska ljudska stranka 4
4 SDS - slovenska demokratska stranka 38
5 SLS - slovenska ljudska stranka 5
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 8
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 28
9 drugo stranko 11
0 ne vem, b.o. 328
Sysmiss 367
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 695

Valid range from 0 to 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5527 Frequency
1 prej levo 229
2 v sredino 132
3 prej desno 176
4 b.o. 289
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
537 293

Valid range from 1 to 4

q796d 1. 1. 2007 BO SLOVENIJA TUDI URADNO PREV

1. 1. 2007 BO SLOVENIJA TUDI URADNO PREVZELA EVRO. KAKŠNA SO VAŠA PRIČAKOVANJA V ZVEZI S TEM. ALI BO TO SLOVENCEM PRINESLO VEČ DOBRIH ALI VEČ SLABIH STVARI?

Value 5626 Frequency
1 veČ dobrih 252
2 veČ slabih 427
3 ne vem, b.o. 146
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
679 151

Valid range from 1 to 3

q795b_2 V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJA

V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH ZAKONA O RTV. ALI BI UVELJAVITEV TEGA ZAKONA POVEČALA, OHRANILA V ISTI MERI ALI ZMANJŠALA VPLIV POLITIKE NA JAVNO RTV?

Value 5725 Frequency
1 poveČal 226
2 ohranil v enaki meri 155
3 zmanjšal 208
4 ne vem, ne poznam, b.o. 235
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 241

Valid range from 1 to 4

q802a 25. SEPTEMBRA BO POTEKAL REFERENDUM O NO

25. SEPTEMBRA BO POTEKAL REFERENDUM O NOVEM ZAKONU O RTV. VELIKO DRŽAVLJANOV SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NE BO MOGLO ALI NE BO HOTELO UDELEŽITI TEGA REFERENDUMA. KAJ PA VI? ALI SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI ALI NE?

Value 5824 Frequency
1 da, bom se udeležil 442
2 ne, ne bom se udeležil 249
3 ne vem, b.o. 133
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 139

Valid range from 1 to 3

q802b IN KAKO BOSTE NAJVERJETNEJE GLASOVALI, A

IN KAKO BOSTE NAJVERJETNEJE GLASOVALI, ALI BOSTE GLASOVALI ZA NOVI ZAKON, ALI PROTI NOVEMU ZAKONU?

Value 5923 Frequency
1 za 147
2 proti 136
3 ne vem, b.o. 159
Sysmiss 388
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
283 547

Valid range from 1 to 3

q804_ex KAKO OCENJUJETE POLITIČNE ODNOSE SLOVENI

KAKO OCENJUJETE POLITIČNE ODNOSE SLOVENIJE S HRVAŠKO. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 POMENI DA SO TI ODNOSI ZELO SLABI, 5 DA SO ZELO DOBRI, 3 PA JE NEKJE VMES.?

Value 6022 Frequency
1 zelo slabi 285
2 . 297
3 nekje vmes 187
4 . 18
5 zelo dobri 8
6 ne vem,b.o. 29
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 35

Valid range from 1 to 6

q804a ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE PODPORO

ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE PODPORO SLOVENIJE HRVAŠKI ZA SPROŽITEV POGAJANJ O VSTOPU HRVAŠKE V EU?

Value 6121 Frequency
1 odobrava 388
2 ne odobrava 366
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 76

Valid range from 1 to 3

q804b SEDANJA VLADNA KOALICIJA NAPOVEDUJE UMIK

SEDANJA VLADNA KOALICIJA NAPOVEDUJE UMIK DRŽAVE IZ GOSPODARSTVA. ALI SE TO PO VAŠEM MNENJU URESNIČUJE ALI NE?

Value 6220 Frequency
1 da, to se uresniČuje 166
2 ne, to se ne uresniČuje 483
3 ne vem, b.o. 175
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 181

Valid range from 1 to 3

q803a ZA KONEC PA ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O KAJENJU.

ZA KONEC PA ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O KAJENJU. ALI STE SEZNANJENI S ŠKODLJIVIMI POSLEDICAMI, KI JIH ZA NEKADILCE PREDSTAVLJA VDIHOVANJE TOBAČNEGA DIMA?

Value 6319 Frequency
1 je seznanjen 768
2 deloma seznanjen 32
3 ni seznanjen 15
4 ne ve, b.o. 10
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 15

Valid range from 1 to 4

q803b ALI SE STRINJATE ALI NE S PREPOVEDJO KAJ

ALI SE STRINJATE ALI NE S PREPOVEDJO KAJENJA V VSEH ZAPRTIH DELOVNIH PROSTORIH?

Value 6418 Frequency
1 se strinja 736
2 se ne strinja 75
3 ne ve, b.o. 14
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 19

Valid range from 1 to 3

q803c KAJ PA S PREPOVEDJO KAJENJA V OSTALIH JA

KAJ PA S PREPOVEDJO KAJENJA V OSTALIH JAVNIH PROSTORIH, TUDI V BARIH IN GOSTINSKIH LOKALIH?

Value 6517 Frequency
1 se strinja 466
2 se ne strinja 320
3 ne ve, b.o. 39
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 44

Valid range from 1 to 3

q803d ALI BI OB PREPOVEDI KAJENJA V NPR. GOSTI

ALI BI OB PREPOVEDI KAJENJA V NPR. GOSTINSKIH LOKALIH LE-TE OBISKOVALI:

Value 6616 Frequency
1 BOLJ POGOSTO KOT DOSLEJ 116
2 ENAKO POGOSTO KOT DOSLEJ 481
3 MANJ POGOSTO KOT DOSLEJ 114
4 ne obiskuje gostinskih lokalov, ne ve, b.o. 114
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 119

Valid range from 1 to 4

q803e PRODAJA TOBAČNIH IZDELKOV SEDAJ POTEKA V

PRODAJA TOBAČNIH IZDELKOV SEDAJ POTEKA VSEPOVSOD. ALI PODPIRATE UREDITEV, DA BI SE TOBAČNE IZDELKE V BODOČE PRODAJALO ZGOLJ V TREFIKAH IN SPECIALIZIRANIH TRGOVINAH, ALI NE?

Value 6715 Frequency
1 podpira 497
2 ne podpira 248
3 ne ve, b.o. 80
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 85

Valid range from 1 to 3

q803f ALI KADITE OZ. STE KDAJ KADILI?

ALI KADITE OZ. STE KDAJ KADILI?

Value 6814 Frequency
1 ne kadi 435
2 kadil, ne kadi veČ 197
3 obČasno, priložnostno kadi 26
4 kadi 163
5 b.o. 4
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 9

Valid range from 1 to 5

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6913 Frequency
12 1
18 1
19 2
20 3
21 2
22 2
23 2
24 4
25 3
26 6
27 7
28 7
29 4
30 2
31 11
32 13
33 5
34 8
35 14
36 8
37 14
38 10
39 3
40 21
41 7
42 5
43 12
44 11
45 6
46 8
47 15
48 12
49 13
50 20
51 16
52 16
53 19
54 17
55 19
56 9
57 18
58 17
59 12
60 17
61 13
62 21
63 6
64 21
65 19
66 17
67 15
68 13
69 11
70 11
71 18
72 12
73 13
74 10
75 18
76 10
77 17
78 14
79 17
80 18
81 21
82 19
83 13
84 16
85 17
86 16
87 11
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 1 12 87 59.188 17.477

Valid range from 0 to 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7012 Frequency
1 OSNOVNA 95
2 KONČANA POKLICNA 122
3 KONČANA SREDNJA 388
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 223
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 2

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 7111 Frequency
1 NA PODEŽELJU 330
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 263
3 V VEČJEM MESTU 104
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 131
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 2

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 7210 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 215
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 164
3 SAMOZAPOSLEN 47
4 KMET 5
5 GOSPODINJA 10
6 UPOKOJENEC 233
7 ŠTUDENT, DIJAK 105
8 BREZPOSELN 40
9 DRUGO... 9
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 2

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 739 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 54
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 115
3 NE, TO ME NE SKRBI 206
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 452
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
375 455

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 748 Frequency
1 sem veren 426
2 nisem veren 251
3 nekaj vmes... 131
4 zavrnil odg.,b.o. 19
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 22

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 757 Frequency
1 moški 322
2 ženska 508
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 0

Valid range from 1 to 2

kraj0 Kraj

Value 766 Frequency
Zakrita vrednost 830
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 0

regija Regija

Value 775 Frequency
1 POMURSKA 57
2 PODRAVSKA 121
3 KORO[KA 25
4 SAVINJSKA 93
5 GORENJSKA 48
6 ZASAVSKA 16
7 OSREDNJA 228
8 SPOD. POSAVSKA 24
9 DOLENJSKA 100
10 GORIŠKA 41
11 OBALNO-KRAŠKA 38
12 KRAŠKA 27
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 12

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Value 784 Frequency
0 miss 0
1 ->500 285
2 500-4000 204
3 4000-50000 179
4 NAD 50000 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 0

Valid range from 0 to 4

rstar STAROST

Value 793 Frequency
30 ->30 207
45 31 - 45 217
60 46 - 60 217
99 61 -> 188
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 1

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 802 Frequency
1 DESUS 12
2 LDS 122
3 NSI 17
4 SDS 204
5 SLS 15
6 SNS 23
7 ZLSD - SD 81
9 drugo 23
0 ne vem 328
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
497 333

Valid range from 1 to 9

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 0 0.241 4.565 1.001 0.823

Valid range from 0.240686755900666 to 4.56462045842648

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0509. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0509_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si