Mladina '95: Mladi in družbene spremembe

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MLA95
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLA95_V1
Glavni avtor(ji):
  • Ule, Mirjana
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Miheljak, Vlado
  • Rener, Tanja
  • Mencin, Metka
Izdelal datoteko podatkov:
CSP - Center za socialno psihologijo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1995)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino

Serija:
  • MLA/Mladina

    Raziskave iz serije Mladina so namenjene longitudinalnemu spremljanju mladinske populacije s poudarkom na spreminjanju vrednot in življenjskih stilov. Mladina'85 je bila prva v seriji raziskav, poleg slovenskih obstajajo za leto 1985 vzporedni podatki za ostale republike SFR Jugoslavije. Nekatera vprašanja iz Mladine 1985 se ponovijo v raziskavah Mladina 1993 (srednješolska populacija), Mladina 1995 (študentska populacija), Mladina 1998 in Mladina 2000.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ostati mlad/odrasti, problemi mladih, pričakovanja glede prihodnosti (osebno in družbeno), pripravljenost za sodelovanje pri družbenih spremembah, pripravljenost za prostovoljno delo, zadovoljstvo z življenjem po področjih, ocena lastnega vpliva na spremembe, ocena možnosti za samouresničevanje v prihodnosti, pripadnost subkulturnim stilom in skupinam, predvidevanje težav pri zaposlovanju, pripravljenost na odhod v tujino, najverjetnejša in željena stanovanjska situacija, izboljšanje zaposlitvenih možnosti, imeti otroke, mnenja glede ukrepov za uravnavanje rodnosti, pričakovana pomoč staršev, navezanost na deželo, ocena življenjskih razmer, družbene vrednote, pomembno pri izbiri prijateljev, starost ob mejnikih odraščanja, lestvica individualizma, stališča glede vloge žensk, lestvica avtoritarnosti, zanimanje za razna področja, lestvica nacionalizma / svetovljanstva, odnos do slovenskega jezika, mnenja o tujih študentih, veroizpoved (lastna in staršev), religioznost, religozne prakse, socialni problemi mladih, vrednote, ambicioznost staršev ob vstopu v osnovno šolo, zaupanje osebam in institucijam, socialna distanca, politične preference (lastne in staršev), razvrščanje strank levo - desno, politićne vrednote, sorodniki v preteklosti žrtve, mnenje glede medvojnih in povojnih dogajanj, podpora partizanstvu - domobranstvu, odnos do preteklosti pred letom 1990, pričakovanja in strah pred prihodnostjo, razvrščanje področij investiranja - ocena staršev in lastna projekcija, stališča glede socialnega razlikovanja, naloge vlade glede socialnega razlikovanja, ocena nestrpnosti v okolju, liberalna / konzervativna stališča, lestvica socialne izključnosti, mnenje glede posebne zaščite za posamezne skupine, odnos do nekdanje Jugoslavije, dopuščanje in pripravljenost na sodelovanje pri oblikah političnega protesta, materialni položaj, prostočasne aktivnosti, informiranost, spol, leto rojstva, izobrazba staršev, poklic staršev, sestava gospodinjstva, lastna narodnost, narodnost staršev, stanovanjska situacija, tip naselja staršev

Ključne besede ELSST:
MLADOST, STALIŠČE, VREDNOTA, POLITIČNO STALIŠČE, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, OSEBNOSTNA ZNAČILNOST, MLADINSKA KULTURA

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Socialna psihologija
Vsebinska področja ADP
odnos do mladosti
ocenjevanje družbenega položaja mladih
družina in vloga spolov
pripadnost subkulturnim stilom in skupinam
vrednote
osebnostne lastnosti (avtoritarnost)
politična kultura študentske mladine
demografija


Povzetek:

Osnovni cilj raziskave je bil ugotoviti temeljne življenjske in socialne pogoje študentk in študentov, kako nanje gledajo in kako se na njih odzivajo v obdobju intenzivne družbene transformacije. Raziskava je kvantitativna študija vrednotnih usmeritev, problemov in aktivnosti najbolj izobraženega dela mladine v Sloveniji. Širši pomen raziskave avtorji utemeljujejo s tem, da študentje/ke živijo podaljšano mladost ali postadolescenco, ki je najbolj modernizirana oblika mladosti in obenem tudi tipična oblika mladosti mladih v sodobnih družbah. Študenske mladinske kulture so bile praviloma izhodišče univerzalnim mladinskim kulturam, študentska socialna in politična gibanja pa so bila jedro gibanj socialnega in političnega protesta in alternativnih gibanj. Zato so dogajanja med mladino lahko prediktor bodočih socialnih, kulturnih in političnih gibanj v širši družbi. Avtorji predpostavljajo, da so današnji študentje in študentke potencialni bodoči mnenjski vodje.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: marec 1995 - april 1995
Čas izdelave: 1995
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Študenti in študentke drugih in tretjih letnikov visokošolskih študijskih programov na ljubljanjski in mariborski univerzi.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za socialno psihologijo

Tip vzorca:

Anketirali so 1829 naključnih slušateljev/ic naključno izbranih predmetov v drugih in tretjih letnikih visokošolskih programov obeh univerz.

Način zbiranja podatkov:

skupinsko anketiranje po letnikih na fakultetah, samoizpolnjevana anketa

Uteževanje:

Uporabljene so uteži, narejene na podlagi razmerja vpisanih študentov in sodelujočih po posameznih fakultetah.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MLA95 - Mladina '95; Mladi in družbene spremembe [datoteka podatkov], 1995

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 483
  • število enot: 1830

Spremenljivke

ZAPST ZAPST Zaporedna številka anketiranca/ke

Vrednost 13 Frekvenca
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
15 2
16 2
17 2
18 2
19 2
20 2
21 2
22 2
23 2
24 2
25 2
26 2
27 2
28 2
29 2
30 2
31 2
32 2
33 2
34 2
35 2
36 2
37 2
38 2
39 2
40 2
41 2
42 2
43 2
44 2
45 2
46 2
47 2
48 2
49 2
50 2
51 2
52 2
53 2
54 2
55 2
56 2
57 2
58 2
59 2
60 2
61 2
62 2
63 2
64 2
65 2
66 2
67 2
68 2
69 2
70 2
71 2
72 2
73 2
74 2
75 2
76 2
77 2
78 2
79 2
80 2
81 2
82 2
83 2
84 2
85 2
86 2
87 2
88 2
89 2
90 2
91 2
92 2
93 2
94 2
95 2
96 2
97 2
98 2
99 2
100 2
101 2
102 2
103 2
104 2
105 2
106 2
107 2
108 2
109 2
110 2
111 2
112 2
113 2
114 2
115 2
116 2
117 2
118 2
119 2
120 2
121 2
122 2
123 2
124 2
125 2
126 2
127 2
128 2
129 2
130 2
131 2
132 2
133 2
134 2
135 2
136 2
137 2
138 2
139 2
140 2
141 2
142 2
143 2
144 2
145 2
146 2
147 2
148 2
149 2
150 2
151 2
152 2
153 2
154 2
155 2
156 2
157 2
158 2
159 2
160 2
161 2
162 2
163 2
164 2
165 2
166 2
167 2
168 2
169 2
170 2
171 2
172 2
173 2
174 2
175 2
176 2
177 2
178 2
179 2
180 2
181 2
182 2
183 2
184 2
185 2
186 2
187 2
188 2
189 2
190 2
191 2
192 2
193 2
194 2
195 2
196 2
197 2
198 2
199 2
200 2
201 2
202 2
203 2
204 2
205 2
206 2
207 2
208 2
209 2
210 2
211 2
212 2
213 2
214 2
215 2
216 2
217 2
218 2
219 2
220 2
221 2
222 2
223 2
224 2
225 2
226 2
227 2
228 2
229 2
230 2
231 2
232 2
233 2
234 2
235 2
236 2
237 2
238 2
239 2
240 2
241 2
242 2
243 2
244 2
245 2
246 2
247 2
248 2
249 2
250 2
251 2
252 2
253 2
254 2
255 2
256 2
257 2
258 2
259 2
260 2
261 2
262 2
263 2
264 2
265 2
266 2
267 2
268 2
269 2
270 2
271 2
272 2
273 2
274 2
275 2
276 2
277 2
278 2
279 2
280 2
281 2
282 2
283 2
284 2
285 2
286 2
287 2
288 2
289 2
290 2
291 2
292 2
293 2
294 2
295 2
296 2
297 2
298 2
299 2
300 2
301 2
302 2
303 2
304 2
305 2
306 2
307 2
308 2
309 2
310 2
311 2
312 2
313 2
314 2
315 2
316 2
317 2
318 2
319 2
320 2
321 2
322 2
323 2
324 2
325 2
326 2
327 2
328 2
329 2
330 2
331 2
332 2
333 2
334 2
335 2
336 2
337 2
338 2
339 2
340 2
341 2
342 2
343 2
344 2
345 2
346 2
347 2
348 2
349 2
350 2
351 2
352 2
353 2
354 2
355 2
356 2
357 2
358 2
359 2
360 2
361 2
362 2
363 2
364 2
365 2
366 2
367 2
368 2
369 2
370 2
371 2
372 2
373 2
374 2
375 2
376 2
377 2
378 2
379 2
380 2
381 2
382 2
383 2
384 2
385 2
386 2
387 2
388 2
389 2
390 2
391 2
392 2
393 2
394 2
395 2
396 2
397 2
398 2
399 2
400 2
401 2
402 2
403 2
404 2
405 2
406 2
407 2
408 2
409 2
410 2
411 2
412 2
413 2
414 2
415 2
416 2
417 2
418 2
419 2
420 2
421 2
422 2
423 2
424 2
425 2
426 2
427 2
428 2
429 2
430 2
431 2
432 2
433 2
434 2
435 2
436 2
437 2
438 2
439 2
440 2
441 2
442 2
443 2
444 2
445 2
446 2
447 2
448 2
449 2
450 2
451 2
452 2
453 2
454 2
455 2
456 2
457 2
458 2
459 2
460 2
461 2
462 2
463 2
464 2
465 2
466 2
467 2
468 2
469 2
470 2
471 2
472 2
473 2
474 2
475 2
476 2
477 2
478 2
479 2
480 2
481 2
482 2
483 2
484 2
485 2
486 2
487 2
488 2
489 2
490 2
491 2
492 2
493 2
494 2
495 2
496 2
497 2
498 2
499 2
500 2
501 2
502 2
503 2
504 2
505 2
506 2
507 2
508 2
509 2
510 2
511 2
512 2
513 2
514 2
515 2
516 2
517 2
518 2
519 2
520 2
521 2
522 2
523 2
524 2
525 2
526 2
527 2
528 2
529 2
530 2
531 2
532 2
533 2
534 2
535 2
536 2
537 2
538 2
539 2
540 2
541 2
542 2
543 2
544 2
545 2
546 2
547 2
548 2
549 2
550 2
551 2
552 2
553 2
554 2
555 2
556 2
557 2
558 2
559 2
560 2
561 2
562 2
563 2
564 2
565 2
566 2
567 2
568 2
569 2
570 2
571 2
572 2
573 2
574 2
575 2
576 2
577 2
578 2
579 2
580 2
581 2
582 2
583 2
584 2
585 2
586 2
587 2
588 2
589 2
590 2
591 2
592 2
593 2
594 2
595 2
596 2
597 2
598 2
599 2
600 2
601 2
602 2
603 2
604 2
605 2
606 2
607 2
608 2
609 2
610 2
611 2
612 2
613 2
614 2
615 2
616 2
617 2
618 2
619 2
620 2
621 2
622 2
623 2
624 2
625 2
626 2
627 2
628 2
629 2
630 2
631 2
632 2
633 2
634 2
635 2
636 2
637 2
638 2
639 2
640 2
641 2
642 2
643 2
644 2
645 2
646 2
647 2
648 2
649 2
650 2
651 2
652 2
653 2
654 2
655 2
656 2
657 2
658 2
659 2
660 2
661 2
662 2
663 2
664 2
665 2
666 2
667 2
668 2
669 2
670 2
671 2
672 2
673 2
674 2
675 2
676 2
677 2
678 2
679 2
680 2
681 2
682 2
683 2
684 2
685 2
686 2
687 2
688 2
689 2
690 2
691 2
692 2
693 2
694 2
695 2
696 2
697 2
698 2
699 2
700 2
701 2
702 2
703 2
704 2
705 2
706 2
707 2
708 2
709 2
710 2
711 2
712 2
713 2
714 2
715 2
716 2
717 2
718 2
719 2
720 2
721 2
722 2
723 2
724 2
725 2
726 2
727 2
728 2
729 2
730 2
731 2
732 2
733 2
734 2
735 2
736 2
737 2
738 2
739 2
740 2
741 2
742 2
743 2
744 2
745 2
746 2
747 2
748 2
749 2
750 2
751 2
752 2
753 2
754 2
755 2
756 2
757 2
758 2
759 2
760 2
761 2
762 2
763 2
764 2
765 2
766 2
767 2
768 2
769 2
770 2
771 2
772 2
773 2
774 2
775 2
776 2
777 2
778 2
779 2
780 2
781 2
782 2
783 2
784 2
785 2
786 2
787 2
788 2
789 2
790 2
791 2
792 2
793 2
794 2
795 2
796 2
797 2
798 2
799 2
800 2
801 2
802 2
803 2
804 2
805 2
806 2
807 2
808 2
809 2
810 2
811 2
812 2
813 2
814 2
815 2
816 2
817 2
818 2
819 2
820 2
821 2
822 2
823 2
824 2
825 2
826 2
827 2
828 2
829 2
830 2
831 2
832 2
833 2
834 2
835 2
836 2
837 2
838 2
839 2
840 2
841 2
842 2
843 2
844 2
845 2
846 2
847 2
848 2
849 2
850 2
851 2
852 2
853 2
854 2
855 2
856 2
857 2
858 2
859 2
860 2
861 2
862 2
863 2
864 2
865 2
866 2
867 2
868 2
869 2
870 2
871 2
872 2
873 2
874 2
875 2
876 2
877 2
878 2
879 2
880 2
881 2
882 2
883 2
884 2
885 2
886 2
887 2
888 2
889 2
890 2
891 2
892 2
893 2
894 2
895 2
896 2
897 2
898 2
899 2
900 2
901 1
902 1
903 1
904 1
905 1
906 1
907 1
908 1
909 1
910 1
911 1
912 1
913 1
914 1
915 1
916 1
917 1
918 1
919 1
920 1
921 1
922 1
923 1
924 1
925 1
926 1
927 1
928 1
929 1
930 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1830 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 930

UNIVERZA UNIVERZA Ime univerze

Vrednost 22 Frekvenca
1 Univerza v Ljubljani 1407
2 Univerza v Mariboru 422
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1829 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

FAKS FAKS Ime fakultete

Vrednost 31 Frekvenca
1 FDV 115
2 PRAVNA 80
3 STROJNA 38
4 FER 78
6 VSSD 65
7 TEOLOSKA 97
8 FNT 222
9 PEDAGOSKA 115
13 FAGG 73
14 EKONOMSKA 118
15 MEDICINSKA 80
16 FILOZOFSKA 147
18 SPORT 85
19 BIOTEHNISKA 26
21 GLASBENA A. 68
31 EPF 82
32 TEHNISKA 112
34 PRAVNA 48
35 VKF 46
36 PEF PEDAG. 134
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1829 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 36

ZAPST ZAPST Zaporedna številka anketiranca/ke

Vrednost 1483 Frekvenca
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
15 2
16 2
17 2
18 2
19 2
20 2
21 2
22 2
23 2
24 2
25 2
26 2
27 2
28 2
29 2
30 2
31 2
32 2
33 2
34 2
35 2
36 2
37 2
38 2
39 2
40 2
41 2
42 2
43 2
44 2
45 2
46 2
47 2
48 2
49 2
50 2
51 2
52 2
53 2
54 2
55 2
56 2
57 2
58 2
59 2
60 2
61 2
62 2
63 2
64 2
65 2
66 2
67 2
68 2
69 2
70 2
71 2
72 2
73 2
74 2
75 2
76 2
77 2
78 2
79 2
80 2
81 2
82 2
83 2
84 2
85 2
86 2
87 2
88 2
89 2
90 2
91 2
92 2
93 2
94 2
95 2
96 2
97 2
98 2
99 2
100 2
101 2
102 2
103 2
104 2
105 2
106 2
107 2
108 2
109 2
110 2
111 2
112 2
113 2
114 2
115 2
116 2
117 2
118 2
119 2
120 2
121 2
122 2
123 2
124 2
125 2
126 2
127 2
128 2
129 2
130 2
131 2
132 2
133 2
134 2
135 2
136 2
137 2
138 2
139 2
140 2
141 2
142 2
143 2
144 2
145 2
146 2
147 2
148 2
149 2
150 2
151 2
152 2
153 2
154 2
155 2
156 2
157 2
158 2
159 2
160 2
161 2
162 2
163 2
164 2
165 2
166 2
167 2
168 2
169 2
170 2
171 2
172 2
173 2
174 2
175 2
176 2
177 2
178 2
179 2
180 2
181 2
182 2
183 2
184 2
185 2
186 2
187 2
188 2
189 2
190 2
191 2
192 2
193 2
194 2
195 2
196 2
197 2
198 2
199 2
200 2
201 2
202 2
203 2
204 2
205 2
206 2
207 2
208 2
209 2
210 2
211 2
212 2
213 2
214 2
215 2
216 2
217 2
218 2
219 2
220 2
221 2
222 2
223 2
224 2
225 2
226 2
227 2
228 2
229 2
230 2
231 2
232 2
233 2
234 2
235 2
236 2
237 2
238 2
239 2
240 2
241 2
242 2
243 2
244 2
245 2
246 2
247 2
248 2
249 2
250 2
251 2
252 2
253 2
254 2
255 2
256 2
257 2
258 2
259 2
260 2
261 2
262 2
263 2
264 2
265 2
266 2
267 2
268 2
269 2
270 2
271 2
272 2
273 2
274 2
275 2
276 2
277 2
278 2
279 2
280 2
281 2
282 2
283 2
284 2
285 2
286 2
287 2
288 2
289 2
290 2
291 2
292 2
293 2
294 2
295 2
296 2
297 2
298 2
299 2
300 2
301 2
302 2
303 2
304 2
305 2
306 2
307 2
308 2
309 2
310 2
311 2
312 2
313 2
314 2
315 2
316 2
317 2
318 2
319 2
320 2
321 2
322 2
323 2
324 2
325 2
326 2
327 2
328 2
329 2
330 2
331 2
332 2
333 2
334 2
335 2
336 2
337 2
338 2
339 2
340 2
341 2
342 2
343 2
344 2
345 2
346 2
347 2
348 2
349 2
350 2
351 2
352 2
353 2
354 2
355 2
356 2
357 2
358 2
359 2
360 2
361 2
362 2
363 2
364 2
365 2
366 2
367 2
368 2
369 2
370 2
371 2
372 2
373 2
374 2
375 2
376 2
377 2
378 2
379 2
380 2
381 2
382 2
383 2
384 2
385 2
386 2
387 2
388 2
389 2
390 2
391 2
392 2
393 2
394 2
395 2
396 2
397 2
398 2
399 2
400 2
401 2
402 2
403 2
404 2
405 2
406 2
407 2
408 2
409 2
410 2
411 2
412 2
413 2
414 2
415 2
416 2
417 2
418 2
419 2
420 2
421 2
422 2
423 2
424 2
425 2
426 2
427 2
428 2
429 2
430 2
431 2
432 2
433 2
434 2
435 2
436 2
437 2
438 2
439 2
440 2
441 2
442 2
443 2
444 2
445 2
446 2
447 2
448 2
449 2
450 2
451 2
452 2
453 2
454 2
455 2
456 2
457 2
458 2
459 2
460 2
461 2
462 2
463 2
464 2
465 2
466 2
467 2
468 2
469 2
470 2
471 2
472 2
473 2
474 2
475 2
476 2
477 2
478 2
479 2
480 2
481 2
482 2
483 2
484 2
485 2
486 2
487 2
488 2
489 2
490 2
491 2
492 2
493 2
494 2
495 2
496 2
497 2
498 2
499 2
500 2
501 2
502 2
503 2
504 2
505 2
506 2
507 2
508 2
509 2
510 2
511 2
512 2
513 2
514 2
515 2
516 2
517 2
518 2
519 2
520 2
521 2
522 2
523 2
524 2
525 2
526 2
527 2
528 2
529 2
530 2
531 2
532 2
533 2
534 2
535 2
536 2
537 2
538 2
539 2
540 2
541 2
542 2
543 2
544 2
545 2
546 2
547 2
548 2
549 2
550 2
551 2
552 2
553 2
554 2
555 2
556 2
557 2
558 2
559 2
560 2
561 2
562 2
563 2
564 2
565 2
566 2
567 2
568 2
569 2
570 2
571 2
572 2
573 2
574 2
575 2
576 2
577 2
578 2
579 2
580 2
581 2
582 2
583 2
584 2
585 2
586 2
587 2
588 2
589 2
590 2
591 2
592 2
593 2
594 2
595 2
596 2
597 2
598 2
599 2
600 2
601 2
602 2
603 2
604 2
605 2
606 2
607 2
608 2
609 2
610 2
611 2
612 2
613 2
614 2
615 2
616 2
617 2
618 2
619 2
620 2
621 2
622 2
623 2
624 2
625 2
626 2
627 2
628 2
629 2
630 2
631 2
632 2
633 2
634 2
635 2
636 2
637 2
638 2
639 2
640 2
641 2
642 2
643 2
644 2
645 2
646 2
647 2
648 2
649 2
650 2
651 2
652 2
653 2
654 2
655 2
656 2
657 2
658 2
659 2
660 2
661 2
662 2
663 2
664 2
665 2
666 2
667 2
668 2
669 2
670 2
671 2
672 2
673 2
674 2
675 2
676 2
677 2
678 2
679 2
680 2
681 2
682 2
683 2
684 2
685 2
686 2
687 2
688 2
689 2
690 2
691 2
692 2
693 2
694 2
695 2
696 2
697 2
698 2
699 2
700 2
701 2
702 2
703 2
704 2
705 2
706 2
707 2
708 2
709 2
710 2
711 2
712 2
713 2
714 2
715 2
716 2
717 2
718 2
719 2
720 2
721 2
722 2
723 2
724 2
725 2
726 2
727 2
728 2
729 2
730 2
731 2
732 2
733 2
734 2
735 2
736 2
737 2
738 2
739 2
740 2
741 2
742 2
743 2
744 2
745 2
746 2
747 2
748 2
749 2
750 2
751 2
752 2
753 2
754 2
755 2
756 2
757 2
758 2
759 2
760 2
761 2
762 2
763 2
764 2
765 2
766 2
767 2
768 2
769 2
770 2
771 2
772 2
773 2
774 2
775 2
776 2
777 2
778 2
779 2
780 2
781 2
782 2
783 2
784 2
785 2
786 2
787 2
788 2
789 2
790 2
791 2
792 2
793 2
794 2
795 2
796 2
797 2
798 2
799 2
800 2
801 2
802 2
803 2
804 2
805 2
806 2
807 2
808 2
809 2
810 2
811 2
812 2
813 2
814 2
815 2
816 2
817 2
818 2
819 2
820 2
821 2
822 2
823 2
824 2
825 2
826 2
827 2
828 2
829 2
830 2
831 2
832 2
833 2
834 2
835 2
836 2
837 2
838 2
839 2
840 2
841 2
842 2
843 2
844 2
845 2
846 2
847 2
848 2
849 2
850 2
851 2
852 2
853 2
854 2
855 2
856 2
857 2
858 2
859 2
860 2
861 2
862 2
863 2
864 2
865 2
866 2
867 2
868 2
869 2
870 2
871 2
872 2
873 2
874 2
875 2
876 2
877 2
878 2
879 2
880 2
881 2
882 2
883 2
884 2
885 2
886 2
887 2
888 2
889 2
890 2
891 2
892 2
893 2
894 2
895 2
896 2
897 2
898 2
899 2
900 2
901 1
902 1
903 1
904 1
905 1
906 1
907 1
908 1
909 1
910 1
911 1
912 1
913 1
914 1
915 1
916 1
917 1
918 1
919 1
920 1
921 1
922 1
923 1
924 1
925 1
926 1
927 1
928 1
929 1
930 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1830 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 930

UNIVERZA UNIVERZA Ime univerze

Vrednost 2482 Frekvenca
1 Univerza v Ljubljani 1407
2 Univerza v Mariboru 422
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1829 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

FAKS FAKS Ime fakultete

Vrednost 3481 Frekvenca
1 FDV 115
2 PRAVNA 80
3 STROJNA 38
4 FER 78
6 VSSD 65
7 TEOLOSKA 97
8 FNT 222
9 PEDAGOSKA 115
13 FAGG 73
14 EKONOMSKA 118
15 MEDICINSKA 80
16 FILOZOFSKA 147
18 SPORT 85
19 BIOTEHNISKA 26
21 GLASBENA A. 68
31 EPF 82
32 TEHNISKA 112
34 PRAVNA 48
35 VKF 46
36 PEF PEDAG. 134
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1829 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 36

DATUM DATUM Datum anketiranja

Vrednost 4480 Frekvenca
3 13
4 87
5 83
6 76
7 1
10 14
11 22
12 14
14 49
15 63
16 84
17 98
19 67
20 145
21 110
22 201
23 127
24 114
27 35
28 18
29 108
30 260
31 24
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1813 17

Vrednosti spremenljivk od 3 do 31

Q1 Q1 Mladi imajo različen odnos do mladosti. Nekateri bi hoteli čimprej odrasti, drugi bi hoteli čim dalj ostati mladi. Kako se ti počutiš? (obkroži en odgovor)

Vrednost 5479 Frekvenca
1 O1 288
2 O2 76
3 O3 861
4 O4 521
9 O9 61
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1807 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2 Q2 Način šolanja

Vrednost 6478 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 280
2 neodločen 689
3 povzroča nezadovoljstvo 838
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1807 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q3 Q3 Možnost zaposlovanja

Vrednost 7477 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 135
2 neodločen 252
3 povzroča nezadovoljstvo 1427
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1814 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q4 Q4 Način služenja vojaškega roka

Vrednost 8476 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 448
2 neodločen 905
3 povzroča nezadovoljstvo 417
Sysmiss 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1770 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5 Q5 Reševanje stanovanjskih problemov

Vrednost 9475 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 64
2 neodločen 347
3 povzroča nezadovoljstvo 1394
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1805 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q6 Q6 Ustvarjanje družine, partnerskih odnosov

Vrednost 10474 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 799
2 neodločen 758
3 povzroča nezadovoljstvo 250
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1807 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q7 Q7 Možnost napredovanja v stroki in poklicu

Vrednost 11473 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 721
2 neodločen 662
3 povzroča nezadovoljstvo 423
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1806 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8 Q8 Možnost političnega delovanja

Vrednost 12472 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 284
2 neodločen 1200
3 povzroča nezadovoljstvo 315
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1799 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q9 Q9 Možnost zabave in razvedrila

Vrednost 13471 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 1347
2 neodločen 301
3 povzroča nezadovoljstvo 163
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1811 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10 Q10 Možnost svobodnega izražanja lastnega mišljenja

Vrednost 14470 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 1238
2 neodločen 388
3 povzroča nezadovoljstvo 185
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1811 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q11 Q11 Perspektive v prihodnosti

Vrednost 15469 Frekvenca
1 povzroča zadovoljstvo 596
2 neodločen 558
3 povzroča nezadovoljstvo 657
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1811 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q12 Q12 tvoja prihodnost bo

Vrednost 16468 Frekvenca
1 veliko boljša od sedanjosti 445
2 nekoliko boljša kot je sedanjost 769
3 enako kot je sedaj 316
4 nekaj slabše od sedanjosti 95
5 veliko slabše kot je sedaj 21
6 ne vem, ne razmišljam o tem 164
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1810 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q13 Q13 prihodnost družbe bo

Vrednost 17467 Frekvenca
1 veliko boljša od sedanjosti 104
2 nekoliko boljša kot je sedanjost 611
3 enako kot je sedaj 376
4 nekaj slabše od sedanjosti 328
5 veliko slabše kot je sedaj 209
6 ne vem, ne razmišljam o tem 168
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1796 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q14 Q14 Koliko si se ti osebno pripravljen/a angažirati v izvajanju družbenih sprememb? (obkroži en odgovor)

Vrednost 18466 Frekvenca
1 sploh se nisem pripravljen/a angažirati 139
2 pripravljen/a sem se angažirati samo v tistih akcijah, ki la 346
3 pripravljen/a sem se angažirati samo v tistih akcijah, ki la 245
4 pripravljen/a sem se angažirati v vseh akcijah, ki prinašajo 694
5 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 395
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1819 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15 Q15 Tudi v Sloveniji se v zadnjem času razvijajo številne prostovoljne dejavnosti. Ali bi se bil/a pripravljen/a tudi osebno angažirati v kateri od njih?

Vrednost 19465 Frekvenca
1 DA 1107
2 NE 234
3 NEVEM 474
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1815 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q16 Q16 Pri pomoči starejšim ljudem

Vrednost 20464 Frekvenca
1 DA 832
2 NE 164
Sysmiss 834
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 834

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17 Q17 Pri pomoči beguncem

Vrednost 21463 Frekvenca
1 DA 522
2 NE 438
Sysmiss 870
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 870

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q18 Q18 Pri pomoči duševno prizadetim

Vrednost 22462 Frekvenca
1 DA 664
2 NE 319
Sysmiss 847
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
983 847

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q19 Q19 Pri pomoči telesno prizadetim

Vrednost 23461 Frekvenca
1 DA 761
2 NE 215
Sysmiss 854
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
976 854

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q20 Q20 Zakaj ne ? (obkroži en odgovor)

Vrednost 24460 Frekvenca
1 to me ne zanima 102
2 primanjkuje mi časa 406
3 ne počutim se usposobljenega 203
4 sem proti praksi prostovoljne pomoči 13
5 kaj drugega 112
6 ne vem, ne želim povedati 49
Sysmiss 945
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 945

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q21 Q21 Kako ocenjuješ svoj osebni vpliv na družbene spremembe, ki se bodo zgodile v tvoji prihodnosti? (obkroži en odgovor)

Vrednost 25459 Frekvenca
1 zelo majhen 704
2 majhen 594
3 srednji 271
4 velik 87
5 zelo velik 27
6 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 134
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1817 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q22 Q22 Ali bo, po tvojem mnenju, bodoči družbeni razvoj:

Vrednost 26458 Frekvenca
1 takšen, da ti bo omogočal uresničevanje vseh tvojih ambicij, 196
2 takšen, da ti bo omogočal uresničevanje samo dela tvojih amb 1017
3 takšen, da ti bo omogočal uresničevanje majhnega ali neznatn 418
4 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 190
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1821 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q23 Q23 Športni navijači (nogomet, hokej)

Vrednost 27457 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 215
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 668
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 773
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 109
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 36
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1801 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q24 Q24 Disco-fani

Vrednost 28456 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 196
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 600
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 781
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 114
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 108
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1799 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25 Q25 Rockerji

Vrednost 29455 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 212
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 741
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 672
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 119
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 49
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1793 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q26 Q26 Duhovne skupine (pripadniki različnih sekt ipd.)

Vrednost 30454 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 192
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 527
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 868
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 158
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 41
Sysmiss 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1786 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q27 Q27 Ekologi

Vrednost 31453 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 320
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 913
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 202
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 152
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 179
Sysmiss 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1766 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28 Q28 Cerkvene skupine

Vrednost 32452 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 386
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 559
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 590
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 172
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 86
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1793 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29 Q29 Mirovniki

Vrednost 33451 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 192
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 906
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 400
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 141
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 151
Sysmiss 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1790 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q30 Q30 Navdušenci za računalnike, hackerji

Vrednost 34450 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 223
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 653
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 730
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 126
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 67
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1799 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31 Q31 Navdušenci za videoigrice, fliperje itd.

Vrednost 35449 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 251
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 419
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 910
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 181
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 35
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1796 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32 Q32 Obritoglavci (skinheads)

Vrednost 36448 Frekvenca
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 315
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 162
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 694
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 584
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 41
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1796 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q33_1 a) prvi odgovor

Vrednost 37447 Frekvenca
1 da, ker za poklic, za katerega se šolam ni povpraševanja 163
2 da, ker se bodo zaradi krize vsi teže zaposlovali 587
3 da, ker nimam zvez in poznanstev 133
4 ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan 673
5 ne, ker imam zveze in poznanstva 50
6 ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev 79
7 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 118
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1803 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q33_2 b) drugi odgovor

Vrednost 38446 Frekvenca
1 da, ker za poklic, za katerega se šolam ni povpraševanja 0
2 da, ker se bodo zaradi krize vsi teže zaposlovali 60
3 da, ker nimam zvez in poznanstev 212
4 ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan 78
5 ne, ker imam zveze in poznanstva 56
6 ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev 92
7 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 25
Sysmiss 1307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
523 1307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q34 Q34 Ali bi rad/a šel/la za daljši čas ali za vedno v tujino? (obkroži en odgovor)

Vrednost 39445 Frekvenca
1 ne bi šel/a niti za daljši čas niti za vedno 338
2 ne bi šel/a za vedno, šel/a bi pa za daljši čas 1013
3 šel/a bi za vedno, če bi se mi ponudila prilika in če bi mi 347
4 šel/a bi za vedno ne glede na vse; bi se že nekako znašel/a 22
5 o tem nisem razmišljal/a 101
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1821 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q35 Q35 najverjetneje bom

Vrednost 40444 Frekvenca
1 O1 183
2 O2 327
3 O3 189
4 O4 121
5 O5 548
6 O6 95
9 O9 235
Sysmiss 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1698 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q36 Q36 želel bi

Vrednost 41443 Frekvenca
1 O1 286
2 O2 36
3 O3 43
4 O4 10
5 O5 1100
6 O6 91
9 O9 64
Sysmiss 200