Mladina '95: Mladi in družbene spremembe

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLA95
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLA95_V1
Main author(s):
  • Ule, Mirjana
Co-workers:
  • Miheljak, Vlado
  • Rener, Tanja
  • Mencin, Metka
Data file producer:
CSP - Center za socialno psihologijo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1995)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino

Project number:

no information

Series:
  • MLA/Mladina

    Raziskave iz serije Mladina so namenjene longitudinalnemu spremljanju mladinske populacije s poudarkom na spreminjanju vrednot in življenjskih stilov. Mladina'85 je bila prva v seriji raziskav, poleg slovenskih obstajajo za leto 1985 vzporedni podatki za ostale republike SFR Jugoslavije. Nekatera vprašanja iz Mladine 1985 se ponovijo v raziskavah Mladina 1993 (srednješolska populacija), Mladina 1995 (študentska populacija), Mladina 1998 in Mladina 2000.

Study Content

Keywords:

ostati mlad/odrasti, problemi mladih, pričakovanja glede prihodnosti (osebno in družbeno), pripravljenost za sodelovanje pri družbenih spremembah, pripravljenost za prostovoljno delo, zadovoljstvo z življenjem po področjih, ocena lastnega vpliva na spremembe, ocena možnosti za samouresničevanje v prihodnosti, pripadnost subkulturnim stilom in skupinam, predvidevanje težav pri zaposlovanju, pripravljenost na odhod v tujino, najverjetnejša in željena stanovanjska situacija, izboljšanje zaposlitvenih možnosti, imeti otroke, mnenja glede ukrepov za uravnavanje rodnosti, pričakovana pomoč staršev, navezanost na deželo, ocena življenjskih razmer, družbene vrednote, pomembno pri izbiri prijateljev, starost ob mejnikih odraščanja, lestvica individualizma, stališča glede vloge žensk, lestvica avtoritarnosti, zanimanje za razna področja, lestvica nacionalizma / svetovljanstva, odnos do slovenskega jezika, mnenja o tujih študentih, veroizpoved (lastna in staršev), religioznost, religozne prakse, socialni problemi mladih, vrednote, ambicioznost staršev ob vstopu v osnovno šolo, zaupanje osebam in institucijam, socialna distanca, politične preference (lastne in staršev), razvrščanje strank levo - desno, politićne vrednote, sorodniki v preteklosti žrtve, mnenje glede medvojnih in povojnih dogajanj, podpora partizanstvu - domobranstvu, odnos do preteklosti pred letom 1990, pričakovanja in strah pred prihodnostjo, razvrščanje področij investiranja - ocena staršev in lastna projekcija, stališča glede socialnega razlikovanja, naloge vlade glede socialnega razlikovanja, ocena nestrpnosti v okolju, liberalna / konzervativna stališča, lestvica socialne izključnosti, mnenje glede posebne zaščite za posamezne skupine, odnos do nekdanje Jugoslavije, dopuščanje in pripravljenost na sodelovanje pri oblikah političnega protesta, materialni položaj, prostočasne aktivnosti, informiranost, spol, leto rojstva, izobrazba staršev, poklic staršev, sestava gospodinjstva, lastna narodnost, narodnost staršev, stanovanjska situacija, tip naselja staršev

Keywords ELSST:
MLADOST, STALIŠČE, VREDNOTA, POLITIČNO STALIŠČE, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, OSEBNOSTNA ZNAČILNOST, MLADINSKA KULTURA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialna psihologija
Topic Classification ADP
odnos do mladosti
ocenjevanje družbenega položaja mladih
družina in vloga spolov
pripadnost subkulturnim stilom in skupinam
vrednote
osebnostne lastnosti (avtoritarnost)
politična kultura študentske mladine
demografija


Abstract:

Osnovni cilj raziskave je bil ugotoviti temeljne življenjske in socialne pogoje študentk in študentov, kako nanje gledajo in kako se na njih odzivajo v obdobju intenzivne družbene transformacije. Raziskava je kvantitativna študija vrednotnih usmeritev, problemov in aktivnosti najbolj izobraženega dela mladine v Sloveniji. Širši pomen raziskave avtorji utemeljujejo s tem, da študentje/ke živijo podaljšano mladost ali postadolescenco, ki je najbolj modernizirana oblika mladosti in obenem tudi tipična oblika mladosti mladih v sodobnih družbah. Študenske mladinske kulture so bile praviloma izhodišče univerzalnim mladinskim kulturam, študentska socialna in politična gibanja pa so bila jedro gibanj socialnega in političnega protesta in alternativnih gibanj. Zato so dogajanja med mladino lahko prediktor bodočih socialnih, kulturnih in političnih gibanj v širši družbi. Avtorji predpostavljajo, da so današnji študentje in študentke potencialni bodoči mnenjski vodje.

Methodology


Collection date: marec 1995 - april 1995
Date of production: 1995
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Študenti in študentke drugih in tretjih letnikov visokošolskih študijskih programov na ljubljanjski in mariborski univerzi.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za socialno psihologijo

Sampling procedure:

Anketirali so 1829 naključnih slušateljev/ic naključno izbranih predmetov v drugih in tretjih letnikih visokošolskih programov obeh univerz.

Mode of data collection:

skupinsko anketiranje po letnikih na fakultetah, samoizpolnjevana anketa

Weighting:

Uporabljene so uteži, narejene na podlagi razmerja vpisanih študentov in sodelujočih po posameznih fakultetah.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MLA95 - Mladina '95; Mladi in družbene spremembe [datoteka podatkov], 1995

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 483
  • number of units: 1830

Variable list

ZAPST ZAPST Zaporedna številka anketiranca/ke

Value 13 Frequency
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
15 2
16 2
17 2
18 2
19 2
20 2
21 2
22 2
23 2
24 2
25 2
26 2
27 2
28 2
29 2
30 2
31 2
32 2
33 2
34 2
35 2
36 2
37 2
38 2
39 2
40 2
41 2
42 2
43 2
44 2
45 2
46 2
47 2
48 2
49 2
50 2
51 2
52 2
53 2
54 2
55 2
56 2
57 2
58 2
59 2
60 2
61 2
62 2
63 2
64 2
65 2
66 2
67 2
68 2
69 2
70 2
71 2
72 2
73 2
74 2
75 2
76 2
77 2
78 2
79 2
80 2
81 2
82 2
83 2
84 2
85 2
86 2
87 2
88 2
89 2
90 2
91 2
92 2
93 2
94 2
95 2
96 2
97 2
98 2
99 2
100 2
101 2
102 2
103 2
104 2
105 2
106 2
107 2
108 2
109 2
110 2
111 2
112 2
113 2
114 2
115 2
116 2
117 2
118 2
119 2
120 2
121 2
122 2
123 2
124 2
125 2
126 2
127 2
128 2
129 2
130 2
131 2
132 2
133 2
134 2
135 2
136 2
137 2
138 2
139 2
140 2
141 2
142 2
143 2
144 2
145 2
146 2
147 2
148 2
149 2
150 2
151 2
152 2
153 2
154 2
155 2
156 2
157 2
158 2
159 2
160 2
161 2
162 2
163 2
164 2
165 2
166 2
167 2
168 2
169 2
170 2
171 2
172 2
173 2
174 2
175 2
176 2
177 2
178 2
179 2
180 2
181 2
182 2
183 2
184 2
185 2
186 2
187 2
188 2
189 2
190 2
191 2
192 2
193 2
194 2
195 2
196 2
197 2
198 2
199 2
200 2
201 2
202 2
203 2
204 2
205 2
206 2
207 2
208 2
209 2
210 2
211 2
212 2
213 2
214 2
215 2
216 2
217 2
218 2
219 2
220 2
221 2
222 2
223 2
224 2
225 2
226 2
227 2
228 2
229 2
230 2
231 2
232 2
233 2
234 2
235 2
236 2
237 2
238 2
239 2
240 2
241 2
242 2
243 2
244 2
245 2
246 2
247 2
248 2
249 2
250 2
251 2
252 2
253 2
254 2
255 2
256 2
257 2
258 2
259 2
260 2
261 2
262 2
263 2
264 2
265 2
266 2
267 2
268 2
269 2
270 2
271 2
272 2
273 2
274 2
275 2
276 2
277 2
278 2
279 2
280 2
281 2
282 2
283 2
284 2
285 2
286 2
287 2
288 2
289 2
290 2
291 2
292 2
293 2
294 2
295 2
296 2
297 2
298 2
299 2
300 2
301 2
302 2
303 2
304 2
305 2
306 2
307 2
308 2
309 2
310 2
311 2
312 2
313 2
314 2
315 2
316 2
317 2
318 2
319 2
320 2
321 2
322 2
323 2
324 2
325 2
326 2
327 2
328 2
329 2
330 2
331 2
332 2
333 2
334 2
335 2
336 2
337 2
338 2
339 2
340 2
341 2
342 2
343 2
344 2
345 2
346 2
347 2
348 2
349 2
350 2
351 2
352 2
353 2
354 2
355 2
356 2
357 2
358 2
359 2
360 2
361 2
362 2
363 2
364 2
365 2
366 2
367 2
368 2
369 2
370 2
371 2
372 2
373 2
374 2
375 2
376 2
377 2
378 2
379 2
380 2
381 2
382 2
383 2
384 2
385 2
386 2
387 2
388 2
389 2
390 2
391 2
392 2
393 2
394 2
395 2
396 2
397 2
398 2
399 2
400 2
401 2
402 2
403 2
404 2
405 2
406 2
407 2
408 2
409 2
410 2
411 2
412 2
413 2
414 2
415 2
416 2
417 2
418 2
419 2
420 2
421 2
422 2
423 2
424 2
425 2
426 2
427 2
428 2
429 2
430 2
431 2
432 2
433 2
434 2
435 2
436 2
437 2
438 2
439 2
440 2
441 2
442 2
443 2
444 2
445 2
446 2
447 2
448 2
449 2
450 2
451 2
452 2
453 2
454 2
455 2
456 2
457 2
458 2
459 2
460 2
461 2
462 2
463 2
464 2
465 2
466 2
467 2
468 2
469 2
470 2
471 2
472 2
473 2
474 2
475 2
476 2
477 2
478 2
479 2
480 2
481 2
482 2
483 2
484 2
485 2
486 2
487 2
488 2
489 2
490 2
491 2
492 2
493 2
494 2
495 2
496 2
497 2
498 2
499 2
500 2
501 2
502 2
503 2
504 2
505 2
506 2
507 2
508 2
509 2
510 2
511 2
512 2
513 2
514 2
515 2
516 2
517 2
518 2
519 2
520 2
521 2
522 2
523 2
524 2
525 2
526 2
527 2
528 2
529 2
530 2
531 2
532 2
533 2
534 2
535 2
536 2
537 2
538 2
539 2
540 2
541 2
542 2
543 2
544 2
545 2
546 2
547 2
548 2
549 2
550 2
551 2
552 2
553 2
554 2
555 2
556 2
557 2
558 2
559 2
560 2
561 2
562 2
563 2
564 2
565 2
566 2
567 2
568 2
569 2
570 2
571 2
572 2
573 2
574 2
575 2
576 2
577 2
578 2
579 2
580 2
581 2
582 2
583 2
584 2
585 2
586 2
587 2
588 2
589 2
590 2
591 2
592 2
593 2
594 2
595 2
596 2
597 2
598 2
599 2
600 2
601 2
602 2
603 2
604 2
605 2
606 2
607 2
608 2
609 2
610 2
611 2
612 2
613 2
614 2
615 2
616 2
617 2
618 2
619 2
620 2
621 2
622 2
623 2
624 2
625 2
626 2
627 2
628 2
629 2
630 2
631 2
632 2
633 2
634 2
635 2
636 2
637 2
638 2
639 2
640 2
641 2
642 2
643 2
644 2
645 2
646 2
647 2
648 2
649 2
650 2
651 2
652 2
653 2
654 2
655 2
656 2
657 2
658 2
659 2
660 2
661 2
662 2
663 2
664 2
665 2
666 2
667 2
668 2
669 2
670 2
671 2
672 2
673 2
674 2
675 2
676 2
677 2
678 2
679 2
680 2
681 2
682 2
683 2
684 2
685 2
686 2
687 2
688 2
689 2
690 2
691 2
692 2
693 2
694 2
695 2
696 2
697 2
698 2
699 2
700 2
701 2
702 2
703 2
704 2
705 2
706 2
707 2
708 2
709 2
710 2
711 2
712 2
713 2
714 2
715 2
716 2
717 2
718 2
719 2
720 2
721 2
722 2
723 2
724 2
725 2
726 2
727 2
728 2
729 2
730 2
731 2
732 2
733 2
734 2
735 2
736 2
737 2
738 2
739 2
740 2
741 2
742 2
743 2
744 2
745 2
746 2
747 2
748 2
749 2
750 2
751 2
752 2
753 2
754 2
755 2
756 2
757 2
758 2
759 2
760 2
761 2
762 2
763 2
764 2
765 2
766 2
767 2
768 2
769 2
770 2
771 2
772 2
773 2
774 2
775 2
776 2
777 2
778 2
779 2
780 2
781 2
782 2
783 2
784 2
785 2
786 2
787 2
788 2
789 2
790 2
791 2
792 2
793 2
794 2
795 2
796 2
797 2
798 2
799 2
800 2
801 2
802 2
803 2
804 2
805 2
806 2
807 2
808 2
809 2
810 2
811 2
812 2
813 2
814 2
815 2
816 2
817 2
818 2
819 2
820 2
821 2
822 2
823 2
824 2
825 2
826 2
827 2
828 2
829 2
830 2
831 2
832 2
833 2
834 2
835 2
836 2
837 2
838 2
839 2
840 2
841 2
842 2
843 2
844 2
845 2
846 2
847 2
848 2
849 2
850 2
851 2
852 2
853 2
854 2
855 2
856 2
857 2
858 2
859 2
860 2
861 2
862 2
863 2
864 2
865 2
866 2
867 2
868 2
869 2
870 2
871 2
872 2
873 2
874 2
875 2
876 2
877 2
878 2
879 2
880 2
881 2
882 2
883 2
884 2
885 2
886 2
887 2
888 2
889 2
890 2
891 2
892 2
893 2
894 2
895 2
896 2
897 2
898 2
899 2
900 2
901 1
902 1
903 1
904 1
905 1
906 1
907 1
908 1
909 1
910 1
911 1
912 1
913 1
914 1
915 1
916 1
917 1
918 1
919 1
920 1
921 1
922 1
923 1
924 1
925 1
926 1
927 1
928 1
929 1
930 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1830 0

Valid range from 1 to 930

UNIVERZA UNIVERZA Ime univerze

Value 22 Frequency
1 Univerza v Ljubljani 1407
2 Univerza v Mariboru 422
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1829 1

Valid range from 1 to 2

FAKS FAKS Ime fakultete

Value 31 Frequency
1 FDV 115
2 PRAVNA 80
3 STROJNA 38
4 FER 78
6 VSSD 65
7 TEOLOSKA 97
8 FNT 222
9 PEDAGOSKA 115
13 FAGG 73
14 EKONOMSKA 118
15 MEDICINSKA 80
16 FILOZOFSKA 147
18 SPORT 85
19 BIOTEHNISKA 26
21 GLASBENA A. 68
31 EPF 82
32 TEHNISKA 112
34 PRAVNA 48
35 VKF 46
36 PEF PEDAG. 134
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1829 1

Valid range from 1 to 36

ZAPST ZAPST Zaporedna številka anketiranca/ke

Value 1483 Frequency
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
15 2
16 2
17 2
18 2
19 2
20 2
21 2
22 2
23 2
24 2
25 2
26 2
27 2
28 2
29 2
30 2
31 2
32 2
33 2
34 2
35 2
36 2
37 2
38 2
39 2
40 2
41 2
42 2
43 2
44 2
45 2
46 2
47 2
48 2
49 2
50 2
51 2
52 2
53 2
54 2
55 2
56 2
57 2
58 2
59 2
60 2
61 2
62 2
63 2
64 2
65 2
66 2
67 2
68 2
69 2
70 2
71 2
72 2
73 2
74 2
75 2
76 2
77 2
78 2
79 2
80 2
81 2
82 2
83 2
84 2
85 2
86 2
87 2
88 2
89 2
90 2
91 2
92 2
93 2
94 2
95 2
96 2
97 2
98 2
99 2
100 2
101 2
102 2
103 2
104 2
105 2
106 2
107 2
108 2
109 2
110 2
111 2
112 2
113 2
114 2
115 2
116 2
117 2
118 2
119 2
120 2
121 2
122 2
123 2
124 2
125 2
126 2
127 2
128 2
129 2
130 2
131 2
132 2
133 2
134 2
135 2
136 2
137 2
138 2
139 2
140 2
141 2
142 2
143 2
144 2
145 2
146 2
147 2
148 2
149 2
150 2
151 2
152 2
153 2
154 2
155 2
156 2
157 2
158 2
159 2
160 2
161 2
162 2
163 2
164 2
165 2
166 2
167 2
168 2
169 2
170 2
171 2
172 2
173 2
174 2
175 2
176 2
177 2
178 2
179 2
180 2
181 2
182 2
183 2
184 2
185 2
186 2
187 2
188 2
189 2
190 2
191 2
192 2
193 2
194 2
195 2
196 2
197 2
198 2
199 2
200 2
201 2
202 2
203 2
204 2
205 2
206 2
207 2
208 2
209 2
210 2
211 2
212 2
213 2
214 2
215 2
216 2
217 2
218 2
219 2
220 2
221 2
222 2
223 2
224 2
225 2
226 2
227 2
228 2
229 2
230 2
231 2
232 2
233 2
234 2
235 2
236 2
237 2
238 2
239 2
240 2
241 2
242 2
243 2
244 2
245 2
246 2
247 2
248 2
249 2
250 2
251 2
252 2
253 2
254 2
255 2
256 2
257 2
258 2
259 2
260 2
261 2
262 2
263 2
264 2
265 2
266 2
267 2
268 2
269 2
270 2
271 2
272 2
273 2
274 2
275 2
276 2
277 2
278 2
279 2
280 2
281 2
282 2
283 2
284 2
285 2
286 2
287 2
288 2
289 2
290 2
291 2
292 2
293 2
294 2
295 2
296 2
297 2
298 2
299 2
300 2
301 2
302 2
303 2
304 2
305 2
306 2
307 2
308 2
309 2
310 2
311 2
312 2
313 2
314 2
315 2
316 2
317 2
318 2
319 2
320 2
321 2
322 2
323 2
324 2
325 2
326 2
327 2
328 2
329 2
330 2
331 2
332 2
333 2
334 2
335 2
336 2
337 2
338 2
339 2
340 2
341 2
342 2
343 2
344 2
345 2
346 2
347 2
348 2
349 2
350 2
351 2
352 2
353 2
354 2
355 2
356 2
357 2
358 2
359 2
360 2
361 2
362 2
363 2
364 2
365 2
366 2
367 2
368 2
369 2
370 2
371 2
372 2
373 2
374 2
375 2
376 2
377 2
378 2
379 2
380 2
381 2
382 2
383 2
384 2
385 2
386 2
387 2
388 2
389 2
390 2
391 2
392 2
393 2
394 2
395 2
396 2
397 2
398 2
399 2
400 2
401 2
402 2
403 2
404 2
405 2
406 2
407 2
408 2
409 2
410 2
411 2
412 2
413 2
414 2
415 2
416 2
417 2
418 2
419 2
420 2
421 2
422 2
423 2
424 2
425 2
426 2
427 2
428 2
429 2
430 2
431 2
432 2
433 2
434 2
435 2
436 2
437 2
438 2
439 2
440 2
441 2
442 2
443 2
444 2
445 2
446 2
447 2
448 2
449 2
450 2
451 2
452 2
453 2
454 2
455 2
456 2
457 2
458 2
459 2
460 2
461 2
462 2
463 2
464 2
465 2
466 2
467 2
468 2
469 2
470 2
471 2
472 2
473 2
474 2
475 2
476 2
477 2
478 2
479 2
480 2
481 2
482 2
483 2
484 2
485 2
486 2
487 2
488 2
489 2
490 2
491 2
492 2
493 2
494 2
495 2
496 2
497 2
498 2
499 2
500 2
501 2
502 2
503 2
504 2
505 2
506 2
507 2
508 2
509 2
510 2
511 2
512 2
513 2
514 2
515 2
516 2
517 2
518 2
519 2
520 2
521 2
522 2
523 2
524 2
525 2
526 2
527 2
528 2
529 2
530 2
531 2
532 2
533 2
534 2
535 2
536 2
537 2
538 2
539 2
540 2
541 2
542 2
543 2
544 2
545 2
546 2
547 2
548 2
549 2
550 2
551 2
552 2
553 2
554 2
555 2
556 2
557 2
558 2
559 2
560 2
561 2
562 2
563 2
564 2
565 2
566 2
567 2
568 2
569 2
570 2
571 2
572 2
573 2
574 2
575 2
576 2
577 2
578 2
579 2
580 2
581 2
582 2
583 2
584 2
585 2
586 2
587 2
588 2
589 2
590 2
591 2
592 2
593 2
594 2
595 2
596 2
597 2
598 2
599 2
600 2
601 2
602 2
603 2
604 2
605 2
606 2
607 2
608 2
609 2
610 2
611 2
612 2
613 2
614 2
615 2
616 2
617 2
618 2
619 2
620 2
621 2
622 2
623 2
624 2
625 2
626 2
627 2
628 2
629 2
630 2
631 2
632 2
633 2
634 2
635 2
636 2
637 2
638 2
639 2
640 2
641 2
642 2
643 2
644 2
645 2
646 2
647 2
648 2
649 2
650 2
651 2
652 2
653 2
654 2
655 2
656 2
657 2
658 2
659 2
660 2
661 2
662 2
663 2
664 2
665 2
666 2
667 2
668 2
669 2
670 2
671 2
672 2
673 2
674 2
675 2
676 2
677 2
678 2
679 2
680 2
681 2
682 2
683 2
684 2
685 2
686 2
687 2
688 2
689 2
690 2
691 2
692 2
693 2
694 2
695 2
696 2
697 2
698 2
699 2
700 2
701 2
702 2
703 2
704 2
705 2
706 2
707 2
708 2
709 2
710 2
711 2
712 2
713 2
714 2
715 2
716 2
717 2
718 2
719 2
720 2
721 2
722 2
723 2
724 2
725 2
726 2
727 2
728 2
729 2
730 2
731 2
732 2
733 2
734 2
735 2
736 2
737 2
738 2
739 2
740 2
741 2
742 2
743 2
744 2
745 2
746 2
747 2
748 2
749 2
750 2
751 2
752 2
753 2
754 2
755 2
756 2
757 2
758 2
759 2
760 2
761 2
762 2
763 2
764 2
765 2
766 2
767 2
768 2
769 2
770 2
771 2
772 2
773 2
774 2
775 2
776 2
777 2
778 2
779 2
780 2
781 2
782 2
783 2
784 2
785 2
786 2
787 2
788 2
789 2
790 2
791 2
792 2
793 2
794 2
795 2
796 2
797 2
798 2
799 2
800 2
801 2
802 2
803 2
804 2
805 2
806 2
807 2
808 2
809 2
810 2
811 2
812 2
813 2
814 2
815 2
816 2
817 2
818 2
819 2
820 2
821 2
822 2
823 2
824 2
825 2
826 2
827 2
828 2
829 2
830 2
831 2
832 2
833 2
834 2
835 2
836 2
837 2
838 2
839 2
840 2
841 2
842 2
843 2
844 2
845 2
846 2
847 2
848 2
849 2
850 2
851 2
852 2
853 2
854 2
855 2
856 2
857 2
858 2
859 2
860 2
861 2
862 2
863 2
864 2
865 2
866 2
867 2
868 2
869 2
870 2
871 2
872 2
873 2
874 2
875 2
876 2
877 2
878 2
879 2
880 2
881 2
882 2
883 2
884 2
885 2
886 2
887 2
888 2
889 2
890 2
891 2
892 2
893 2
894 2
895 2
896 2
897 2
898 2
899 2
900 2
901 1
902 1
903 1
904 1
905 1
906 1
907 1
908 1
909 1
910 1
911 1
912 1
913 1
914 1
915 1
916 1
917 1
918 1
919 1
920 1
921 1
922 1
923 1
924 1
925 1
926 1
927 1
928 1
929 1
930 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1830 0

Valid range from 1 to 930

UNIVERZA UNIVERZA Ime univerze

Value 2482 Frequency
1 Univerza v Ljubljani 1407
2 Univerza v Mariboru 422
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1829 1

Valid range from 1 to 2

FAKS FAKS Ime fakultete

Value 3481 Frequency
1 FDV 115
2 PRAVNA 80
3 STROJNA 38
4 FER 78
6 VSSD 65
7 TEOLOSKA 97
8 FNT 222
9 PEDAGOSKA 115
13 FAGG 73
14 EKONOMSKA 118
15 MEDICINSKA 80
16 FILOZOFSKA 147
18 SPORT 85
19 BIOTEHNISKA 26
21 GLASBENA A. 68
31 EPF 82
32 TEHNISKA 112
34 PRAVNA 48
35 VKF 46
36 PEF PEDAG. 134
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1829 1

Valid range from 1 to 36

DATUM DATUM Datum anketiranja

Value 4480 Frequency
3 13
4 87
5 83
6 76
7 1
10 14
11 22
12 14
14 49
15 63
16 84
17 98
19 67
20 145
21 110
22 201
23 127
24 114
27 35
28 18
29 108
30 260
31 24
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1813 17

Valid range from 3 to 31

Q1 Q1 Mladi imajo različen odnos do mladosti. Nekateri bi hoteli čimprej odrasti, drugi bi hoteli čim dalj ostati mladi. Kako se ti počutiš? (obkroži en odgovor)

Value 5479 Frequency
1 O1 288
2 O2 76
3 O3 861
4 O4 521
9 O9 61
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1807 23

Valid range from 1 to 9

Q2 Q2 Način šolanja

Value 6478 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 280
2 neodločen 689
3 povzroča nezadovoljstvo 838
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1807 23

Valid range from 1 to 3

Q3 Q3 Možnost zaposlovanja

Value 7477 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 135
2 neodločen 252
3 povzroča nezadovoljstvo 1427
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1814 16

Valid range from 1 to 3

Q4 Q4 Način služenja vojaškega roka

Value 8476 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 448
2 neodločen 905
3 povzroča nezadovoljstvo 417
Sysmiss 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1770 60

Valid range from 1 to 3

Q5 Q5 Reševanje stanovanjskih problemov

Value 9475 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 64
2 neodločen 347
3 povzroča nezadovoljstvo 1394
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1805 25

Valid range from 1 to 3

Q6 Q6 Ustvarjanje družine, partnerskih odnosov

Value 10474 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 799
2 neodločen 758
3 povzroča nezadovoljstvo 250
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1807 23

Valid range from 1 to 3

Q7 Q7 Možnost napredovanja v stroki in poklicu

Value 11473 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 721
2 neodločen 662
3 povzroča nezadovoljstvo 423
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1806 24

Valid range from 1 to 3

Q8 Q8 Možnost političnega delovanja

Value 12472 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 284
2 neodločen 1200
3 povzroča nezadovoljstvo 315
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1799 31

Valid range from 1 to 3

Q9 Q9 Možnost zabave in razvedrila

Value 13471 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 1347
2 neodločen 301
3 povzroča nezadovoljstvo 163
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1811 19

Valid range from 1 to 3

Q10 Q10 Možnost svobodnega izražanja lastnega mišljenja

Value 14470 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 1238
2 neodločen 388
3 povzroča nezadovoljstvo 185
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1811 19

Valid range from 1 to 3

Q11 Q11 Perspektive v prihodnosti

Value 15469 Frequency
1 povzroča zadovoljstvo 596
2 neodločen 558
3 povzroča nezadovoljstvo 657
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1811 19

Valid range from 1 to 3

Q12 Q12 tvoja prihodnost bo

Value 16468 Frequency
1 veliko boljša od sedanjosti 445
2 nekoliko boljša kot je sedanjost 769
3 enako kot je sedaj 316
4 nekaj slabše od sedanjosti 95
5 veliko slabše kot je sedaj 21
6 ne vem, ne razmišljam o tem 164
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1810 20

Valid range from 1 to 6

Q13 Q13 prihodnost družbe bo

Value 17467 Frequency
1 veliko boljša od sedanjosti 104
2 nekoliko boljša kot je sedanjost 611
3 enako kot je sedaj 376
4 nekaj slabše od sedanjosti 328
5 veliko slabše kot je sedaj 209
6 ne vem, ne razmišljam o tem 168
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1796 34

Valid range from 1 to 6

Q14 Q14 Koliko si se ti osebno pripravljen/a angažirati v izvajanju družbenih sprememb? (obkroži en odgovor)

Value 18466 Frequency
1 sploh se nisem pripravljen/a angažirati 139
2 pripravljen/a sem se angažirati samo v tistih akcijah, ki la 346
3 pripravljen/a sem se angažirati samo v tistih akcijah, ki la 245
4 pripravljen/a sem se angažirati v vseh akcijah, ki prinašajo 694
5 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 395
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1819 11

Valid range from 1 to 5

Q15 Q15 Tudi v Sloveniji se v zadnjem času razvijajo številne prostovoljne dejavnosti. Ali bi se bil/a pripravljen/a tudi osebno angažirati v kateri od njih?

Value 19465 Frequency
1 DA 1107
2 NE 234
3 NEVEM 474
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1815 15

Valid range from 1 to 3

Q16 Q16 Pri pomoči starejšim ljudem

Value 20464 Frequency
1 DA 832
2 NE 164
Sysmiss 834
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 834

Valid range from 1 to 2

Q17 Q17 Pri pomoči beguncem

Value 21463 Frequency
1 DA 522
2 NE 438
Sysmiss 870
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 870

Valid range from 1 to 2

Q18 Q18 Pri pomoči duševno prizadetim

Value 22462 Frequency
1 DA 664
2 NE 319
Sysmiss 847
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 847

Valid range from 1 to 2

Q19 Q19 Pri pomoči telesno prizadetim

Value 23461 Frequency
1 DA 761
2 NE 215
Sysmiss 854
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 854

Valid range from 1 to 2

Q20 Q20 Zakaj ne ? (obkroži en odgovor)

Value 24460 Frequency
1 to me ne zanima 102
2 primanjkuje mi časa 406
3 ne počutim se usposobljenega 203
4 sem proti praksi prostovoljne pomoči 13
5 kaj drugega 112
6 ne vem, ne želim povedati 49
Sysmiss 945
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 945

Valid range from 1 to 6

Q21 Q21 Kako ocenjuješ svoj osebni vpliv na družbene spremembe, ki se bodo zgodile v tvoji prihodnosti? (obkroži en odgovor)

Value 25459 Frequency
1 zelo majhen 704
2 majhen 594
3 srednji 271
4 velik 87
5 zelo velik 27
6 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 134
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1817 13

Valid range from 1 to 6

Q22 Q22 Ali bo, po tvojem mnenju, bodoči družbeni razvoj:

Value 26458 Frequency
1 takšen, da ti bo omogočal uresničevanje vseh tvojih ambicij, 196
2 takšen, da ti bo omogočal uresničevanje samo dela tvojih amb 1017
3 takšen, da ti bo omogočal uresničevanje majhnega ali neznatn 418
4 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 190
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1821 9

Valid range from 1 to 4

Q23 Q23 Športni navijači (nogomet, hokej)

Value 27457 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 215
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 668
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 773
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 109
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 36
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1801 29

Valid range from 1 to 5

Q24 Q24 Disco-fani

Value 28456 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 196
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 600
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 781
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 114
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 108
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1799 31

Valid range from 1 to 5

Q25 Q25 Rockerji

Value 29455 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 212
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 741
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 672
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 119
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 49
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1793 37

Valid range from 1 to 5

Q26 Q26 Duhovne skupine (pripadniki različnih sekt ipd.)

Value 30454 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 192
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 527
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 868
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 158
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 41
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1786 44

Valid range from 1 to 5

Q27 Q27 Ekologi

Value 31453 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 320
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 913
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 202
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 152
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 179
Sysmiss 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1766 64

Valid range from 1 to 5

Q28 Q28 Cerkvene skupine

Value 32452 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 386
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 559
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 590
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 172
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 86
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1793 37

Valid range from 1 to 5

Q29 Q29 Mirovniki

Value 33451 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 192
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 906
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 400
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 141
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 151
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1790 40

Valid range from 1 to 5

Q30 Q30 Navdušenci za računalnike, hackerji

Value 34450 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 223
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 653
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 730
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 126
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 67
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1799 31

Valid range from 1 to 5

Q31 Q31 Navdušenci za videoigrice, fliperje itd.

Value 35449 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 251
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 419
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 910
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 181
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 35
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1796 34

Valid range from 1 to 5

Q32 Q32 Obritoglavci (skinheads)

Value 36448 Frequency
1 prištevam se k njim / živim podobno kot oni 315
2 ne pripadam jim, a se mi zdijo taki ljudje čisto v redu 162
3 vseeno mi je zanje / lahko jih toleriram 694
4 skupine ne morem trpeti / borim se proti njim 584
5 nisem še slišal zanje / pod tem imenom si nič ne predstavlja 41
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1796 34

Valid range from 1 to 5

Q33_1 a) prvi odgovor

Value 37447 Frequency
1 da, ker za poklic, za katerega se šolam ni povpraševanja 163
2 da, ker se bodo zaradi krize vsi teže zaposlovali 587
3 da, ker nimam zvez in poznanstev 133
4 ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan 673
5 ne, ker imam zveze in poznanstva 50
6 ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev 79
7 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 118
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1803 27

Valid range from 1 to 7

Q33_2 b) drugi odgovor

Value 38446 Frequency
1 da, ker za poklic, za katerega se šolam ni povpraševanja 0
2 da, ker se bodo zaradi krize vsi teže zaposlovali 60
3 da, ker nimam zvez in poznanstev 212
4 ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan 78
5 ne, ker imam zveze in poznanstva 56
6 ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev 92
7 ne vem, o tem nisem razmišljal/a 25
Sysmiss 1307
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
523 1307

Valid range from 1 to 7

Q34 Q34 Ali bi rad/a šel/la za daljši čas ali za vedno v tujino? (obkroži en odgovor)

Value 39445 Frequency
1 ne bi šel/a niti za daljši čas niti za vedno 338
2 ne bi šel/a za vedno, šel/a bi pa za daljši čas 1013
3 šel/a bi za vedno, če bi se mi ponudila prilika in če bi mi 347
4 šel/a bi za vedno ne glede na vse; bi se že nekako znašel/a 22
5 o tem nisem razmišljal/a 101
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1821 9

Valid range from 1 to 5

Q35 Q35 najverjetneje bom

Value 40444 Frequency
1 O1 183
2 O2 327
3 O3 189
4 O4 121
5 O5 548
6 O6 95
9 O9 235
Sysmiss 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1698 132

Valid range from 1 to 9

Q36 Q36 želel bi

Value 41443 Frequency
1 O1 286
2 O2 36
3 O3 43
4 O4 10
5 O5 1100
6 O6 91