Anketa o motivaciji za zaščito pred kibernetskimi napadi v visokem šolstvu, 2017: Raziskovalci in pedagogi na slovenskih univerzah

Basic Study Information

ADP - IDNo: EVARA17
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EVARA17_V1
Main author(s):
  • Mihelič, Anže
  • Vrhovec, Simon
Data file producer:
Vrhovec, Simon, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (Ljubljana, Slovenija; 2021)

Funding agency:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Project number:

no information

Study Content

Keywords ADP: varnostno-motivacijska teorija, visoko šolstvo, univerza, kibernetska varnost, kibernetske grožnje, računalniška varnost, internet

Keywords ELSST:
KIBERNETSKA KRIMINALITETA, KIBERNETSKO USTRAHOVANJE, RAČUNALNIŠKA VARNOST, INTERNET

Topic Classification CESSDA
Spori, varnost in mir
Informacijska družba
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
OGROŽENOST ZARADI SPLETNIH NAPADOV
RESNOST SPLETNIH NAPADOV(ORGANIZACIJA, POSAMEZNIK)
STRAH PRED SPLETNIMI NAPADI
RANLJIVOST ZARADI SPLETNIH NAPADOV (POSAMEZNIK, ORGANIZACIJA)
OBVEZNOST UPORABE/UPOŠTEVANJA ZAŠČITNIH UKREPOV PROTI SPLETNIM NAPADOM
PSIHOLOŠKA REAKTANCA
UČINKOVITOST ZAŠČITNIH UKREPOV PRED SPLETNIMI NAPADI
SAMOUČINKOVITOST PRI ZAŠČITI PRED SPLETNIMI NAPADI
OBREMENITEV PRI UPORABI ZAŠČITNIH UKREPOV PROTI SPLETNIM NAPADOM
MOTIVACIJA ZA ZAŠČITO PRED SPLETNIMI NAPADI
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Namen raziskave je bil preučiti dejavnike, povezane z motivacijo za varovanje pred kibernetskimi napadi posameznikov v organizacijah. Cilji raziskave so bili ugotoviti, kako so strah pred kibernetskimi napadi, zaznana resnost, zaznana ranljivost, zaznana tveganja, učinkovitost ukrepa, samoučinkovitost, stroški ukrepa, obveznost in psihološka reaktanca povezani z motivacijo za zaščito posameznikov v organizacijah. Anketa je bila izvedena med raziskovalci in pedagogi na šestih slovenskih univerzah. Vprašalnik in podatkovna datoteka sta dostopna v slovenskem in angleškem jeziku.

Methodology


Collection date: 13. junij 2017 - 3. september 2017
Date of production: 2021
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Raziskovalci in pedagogi na šestih slovenskih univerzah (UL, UM, UNG, UNM, UPR, VSNM), ki so imeli javno objavljen naslov elektronske pošte na spletnih straneh univerz ali fakultet.

Excluded:

Raziskovalci in pedagogi brez javno objavljenega naslova elektronske pošte.

Data collected by:

Mihelič, Anže

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

Vzorčni okvir je bil seznam naslovov elektronske pošte pedagogov in raziskovalcev, ki je javno objavljen na spletnih straneh slovenskih univerz oz. fakultet, na katerega so avtorji poslali vabila k sodelovanju v anketi. Avtorjem ni znano, koliko prejemnikov je videlo vabilo k sodelovanju v anketi. Prejemniki so se sami odločili za sodelovanje. Vzorec ni reprezentativen.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Anketa o motivaciji za zaščito pred kibernetskimi napadi v visokem šolstvu, 2017: Raziskovalci in pedagogi na slovenskih univerzah [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Mihelič, Anže; Vrhovec, Simon

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 48
  • number of units: 324

License: ccbync

Version: 23. februar 2022

Variable list

ID ID

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
320 1
321 1
322 1
323 1
324 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
324 0

Valid range from 1 to 324

GROUP Skupina

Value 22 Frequency
1 UL AGRFT 2
2 UL BF 31
3 UL EF 6
4 UL FA 2
5 UL FDV 11
6 UL FE 11
7 UL FGG 16
8 UL FKKT 11
9 UL FMF 11
10 UL FPP 5
11 UL FRI 3
12 UL FS 8
13 UL FSD 7
14 UL FSP 7
15 UL NTF 9
16 UL PEF 14
17 UL PF 2
18 UL TEOF 5
19 UL ZF 10
20 UM EPF 2
21 UM FE 2
22 UM FERI 26
23 UM FF 5
24 UM FKBV 1
25 UM FKKT 0
26 UM FL 2
27 UM FNM 8
28 UM FS 26
29 UM FT 4
30 UM FVV 7
31 UM FZV 6
32 UM MF 1
33 UM PEF 4
34 UM PF 0
35 UNG FH 3
36 UNG FN 0
37 UNG FZO 1
38 UNG PTF 1
39 UNG VSVV 1
40 UNM FII 2
41 UNM FIS 6
42 UNM FOS 6
43 UPR FAMNIT 8
44 UPR FHS 0
45 UPR FM 7
46 UPR FTS 6
47 UPR PEF 13
48 VSNM FPUV 0
49 VSNM FTS 0
50 VSNM FUPI 2
51 VSNM FZV 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
324 0

Valid range from 1 to 51

PT1 Zaznane grožnje [1]: Spletni napadi mi predstavljajo resno grožnjo. Označite vaše strinjanje s trditvami o resnosti spletnih napadov.

Spletni napadi mi predstavljajo resno grožnjo.

Value 31 Frequency
1 Močno se ne strinjam 8
2 Se ne strinjam 31
3 Delno se ne strinjam 19
4 Nevtralno 26
5 Delno se strinjam 81
6 Se strinjam 106
7 Močno se strinjam 48
-99 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
319 5 1 7

Valid range from 1 to 7

ID ID

Value 148 Frequency
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
320 1
321 1
322 1
323 1
324 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
324 0

Valid range from 1 to 324

GROUP Skupina

Value 247 Frequency
1 UL AGRFT 2
2 UL BF 31
3 UL EF 6
4 UL FA 2
5 UL FDV 11
6 UL FE 11
7 UL FGG 16
8 UL FKKT 11
9 UL FMF 11
10 UL FPP 5
11 UL FRI 3
12 UL FS 8
13 UL FSD 7
14 UL FSP 7
15 UL NTF 9
16 UL PEF 14
17 UL PF 2
18 UL TEOF 5
19 UL ZF 10
20 UM EPF 2
21 UM FE 2
22 UM FERI 26
23 UM FF 5
24 UM FKBV 1
25 UM FKKT 0
26 UM FL 2
27 UM FNM 8
28 UM FS 26
29 UM FT 4
30 UM FVV 7
31 UM FZV 6
32 UM MF 1
33 UM PEF 4
34 UM PF 0
35 UNG FH 3
36 UNG FN 0
37 UNG FZO 1
38 UNG PTF 1
39 UNG VSVV 1
40 UNM FII 2
41 UNM FIS 6
42 UNM FOS 6
43 UPR FAMNIT 8
44 UPR FHS 0
45 UPR FM 7
46 UPR FTS 6
47 UPR PEF 13
48 VSNM FPUV 0
49 VSNM FTS 0
50 VSNM FUPI 2
51 VSNM FZV 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
324 0

Valid range from 1 to 51

PT1 Zaznane grožnje [1]: Spletni napadi mi predstavljajo resno grožnjo. Označite vaše strinjanje s trditvami o resnosti spletnih napadov.

Spletni napadi mi predstavljajo resno grožnjo.

Value 346 Frequency
1 Močno se ne strinjam 8
2 Se ne strinjam 31
3 Delno se ne strinjam 19
4 Nevtralno 26
5 Delno se strinjam 81
6 Se strinjam 106
7 Močno se strinjam 48
-99 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
319 5 1 7

Valid range from 1 to 7

PT2 Zaznane grožnje [2]: Posledice uspešnih spletnih napadov bi me močno ogrozile. Označite vaše strinjanje s trditvami o resnosti spletnih napadov.

Posledice uspešnih spletnih napadov bi me močno ogrozile.

Value 445 Frequency
1 Močno se ne strinjam 3
2 Se ne strinjam 30
3 Delno se ne strinjam 18
4 Nevtralno 26
5 Delno se strinjam 71
6 Se strinjam 102
7 Močno se strinjam 67
-99 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
317 7 1 7

Valid range from 1 to 7

PT3 Zaznane grožnje [3]: Spletni napadi mi predstavljajo resno nevarnost. Označite vaše strinjanje s trditvami o resnosti spletnih napadov.

Spletni napadi mi predstavljajo resno nevarnost.

Value 544 Frequency
1 Močno se ne strinjam 7
2 Se ne strinjam 35
3 Delno se ne strinjam 19
4 Nevtralno 24
5 Delno se strinjam 83
6 Se strinjam 102
7 Močno se strinjam 47
-99 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
317 7 1 7

Valid range from 1 to 7

PSo1 Zaznana resnost (organizacija) [1]: Uspešen spletni napad bi zelo ogrozil zasebnost zaupnih podatkov naše organizacije. Označite vaše strinjanje s trditvami o resnosti spletnih napadov.

Uspešen spletni napad bi zelo ogrozil zasebnost zaupnih podatkov naše organizacije.

Value 643 Frequency
1 Močno se ne strinjam 6
2 Se ne strinjam 10
3 Delno se ne strinjam 14
4 Nevtralno 25
5 Delno se strinjam 51
6 Se strinjam 94
7 Močno se strinjam 109
-99 Brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 15 1 7

Valid range from 1 to 7

PSo2 Zaznana resnost (organizacija) [2]: Ob uspešnem spletnem napadu bi bilo veliko zaupnih podatkov naše organizacije lahko zlorabljenih v kriminalne namene. Označite vaše strinjanje s trditvami o resnosti spletnih napadov.

Ob uspešnem spletnem napadu bi bilo veliko zaupnih podatkov naše organizacije lahko zlorabljenih v kriminalne namene.

Value 742 Frequency
1 Močno se ne strinjam 15
2 Se ne strinjam 53
3 Delno se ne strinjam 24
4 Nevtralno 38
5 Delno se strinjam 70
6 Se strinjam 60
7 Močno se strinjam 42
-99 Brez odgovora 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
302 22 1 7

Valid range from 1 to 7

PSo3 Zaznana resnost (organizacija) [3]: Ob uspešnem spletnem napadu bi bilo lahko veliko zaupnih podatkov naše organizacije zlorabljenih zoper našo organizacijo. Označite vaše strinjanje s trditvami o resnosti spletnih napadov.

Ob uspešnem spletnem napadu bi bilo lahko veliko zaupnih podatkov naše organizacije zlorabljenih zoper našo organizacijo.

Value 841 Frequency
1 Močno se ne strinjam 13
2 Se ne strinjam 44
3 Delno se ne strinjam 25
4 Nevtralno 34
5 Delno se strinjam 84
6 Se strinjam 61
7 Močno se strinjam 41
-99 Brez odgovora 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
302 22 1 7

Valid range from 1 to 7

FoC1 Strah pred kibernetskimi napadi [1]: Zelo se bojim spletnih napadov. Označite vaše strinjanje s trditvami o resnosti spletnih napadov.

Zelo se bojim spletnih napadov.

Value 940 Frequency
1 Močno se ne strinjam 13
2 Se ne strinjam 56
3 Delno se ne strinjam 30
4 Nevtralno 46
5 Delno se strinjam 81
6 Se strinjam 48
7 Močno se strinjam 19
-99 Brez odgovora 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 31 1 7

Valid range from 1 to 7

FoC2 Strah pred kibernetskimi napadi [2]: Razširjenost spletnih napadov je zastrašujoča. Označite vaše strinjanje s trditvami o resnosti spletnih napadov.

Razširjenost spletnih napadov je zastrašujoča.

Value 1039 Frequency
1 Močno se ne strinjam 9
2 Se ne strinjam 30
3 Delno se ne strinjam 26
4 Nevtralno 45
5 Delno se strinjam 54
6 Se strinjam 83
7 Močno se strinjam 43
-99 Brez odgovora 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 34 1 7

Valid range from 1 to 7

FoC3 Strah pred kibernetskimi napadi [3]: Potencialne izgube zaradi spletnih napadov v meni zbujajo močno neprijetnost. Označite vaše strinjanje s trditvami o resnosti spletnih napadov.

Potencialne izgube zaradi spletnih napadov v meni zbujajo močno neprijetnost.

Value 1138 Frequency
1 Močno se ne strinjam 12
2 Se ne strinjam 51
3 Delno se ne strinjam 30
4 Nevtralno 43
5 Delno se strinjam 67
6 Se strinjam 58
7 Močno se strinjam 30
-99 Brez odgovora 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 33 1 7

Valid range from 1 to 7

FoC4 Strah pred kibernetskimi napadi [4]: Nevarnost spletnih napadov je zaskrbljujoča. Označite vaše strinjanje s trditvami o resnosti spletnih napadov.

Nevarnost spletnih napadov je zaskrbljujoča.

Value 1237 Frequency
1 Močno se ne strinjam 6
2 Se ne strinjam 18
3 Delno se ne strinjam 19
4 Nevtralno 26
5 Delno se strinjam 73
6 Se strinjam 100
7 Močno se strinjam 48
-99 Brez odgovora 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 34 1 7

Valid range from 1 to 7

PVi1 Zaznana ranljivost (posameznik) [1]: V prihodnosti bom zelo verjetno žrtev spletnega napada. Označite vaše strinjanje s trditvami o izpostavljenosti spletnim napadom.

V prihodnosti bom zelo verjetno žrtev spletnega napada.

Value 1336 Frequency
1 Močno se ne strinjam 23
2 Se ne strinjam 52
3 Delno se ne strinjam 33
4 Nevtralno 62
5 Delno se strinjam 51
6 Se strinjam 31
7 Močno se strinjam 3
-99 Brez odgovora 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
255 69 1 7

Valid range from 1 to 7

PVi2 Zaznana ranljivost (posameznik) [2]: Obstaja velika verjetnost da postanem žrtev spletnega napada. Označite vaše strinjanje s trditvami o izpostavljenosti spletnim napadom.

Obstaja velika verjetnost da postanem žrtev spletnega napada.

Value 1435 Frequency
1 Močno se ne strinjam 19
2 Se ne strinjam 60
3 Delno se ne strinjam 33
4 Nevtralno 57
5 Delno se strinjam 47
6 Se strinjam 40
7 Močno se strinjam 5
-99 Brez odgovora 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
261 63 1 7

Valid range from 1 to 7

PVi3 Zaznana ranljivost (posameznik) [3]: Močno se mi zdi, da bom v prihodnosti postal žrtev spletnega napada. Označite vaše strinjanje s trditvami o izpostavljenosti spletnim napadom.

Močno se mi zdi, da bom v prihodnosti postal žrtev spletnega napada.

Value 1534 Frequency
1 Močno se ne strinjam 23
2 Se ne strinjam 73
3 Delno se ne strinjam 31
4 Nevtralno 63
5 Delno se strinjam 42
6 Se strinjam 23
7 Močno se strinjam 5
-99 Brez odgovora 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 64 1 7

Valid range from 1 to 7

PSi1 Zaznana resnost (posameznik) [1]: Uspešen spletni napad bi zelo ogrozil mojo zasebnost. Označite vaše strinjanje s trditvami o izpostavljenosti spletnim napadom.

Uspešen spletni napad bi zelo ogrozil mojo zasebnost.

Value 1633 Frequency
1 Močno se ne strinjam 10
2 Se ne strinjam 45
3 Delno se ne strinjam 33
4 Nevtralno 34
5 Delno se strinjam 73
6 Se strinjam 56
7 Močno se strinjam 21
-99 Brez odgovora 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 52 1 7

Valid range from 1 to 7

PSi2 Zaznana resnost (posameznik) [2]: Ob uspešnem spletnem napadu bi bilo veliko mojih osebnih podatkov zlorabljenih v kriminalne namene. Označite vaše strinjanje s trditvami o izpostavljenosti spletnim napadom.

Ob uspešnem spletnem napadu bi bilo veliko mojih osebnih podatkov zlorabljenih v kriminalne namene.

Value 1732 Frequency
1 Močno se ne strinjam 21
2 Se ne strinjam 65
3 Delno se ne strinjam 35
4 Nevtralno 45
5 Delno se strinjam 56
6 Se strinjam 35
7 Močno se strinjam 10
-99 Brez odgovora 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 57 1 7

Valid range from 1 to 7

PSi3 Zaznana resnost (posameznik) [3]: Ob uspešnem spletnem napadu bi bilo lahko veliko mojih osebnih podatkov zlorabljenih zoper mene. Označite vaše strinjanje s trditvami o izpostavljenosti spletnim napadom.

Ob uspešnem spletnem napadu bi bilo lahko veliko mojih osebnih podatkov zlorabljenih zoper mene.

Value 1831 Frequency
1 Močno se ne strinjam 21
2 Se ne strinjam 57
3 Delno se ne strinjam 33
4 Nevtralno 43
5 Delno se strinjam 68
6 Se strinjam 37
7 Močno se strinjam 10
-99 Brez odgovora 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
269 55 1 7

Valid range from 1 to 7

PVo1 Zaznana ranljivost (organizacija) [1]: Naša organizacija bo v prihodnosti zelo verjetno žrtev spletnega napada. Označite vaše strinjanje s trditvami o verjetnosti izpostavitve spletnim napadom in zaščitnih ukrepih proti spletnim napadom.

Naša organizacija bo v prihodnosti zelo verjetno žrtev spletnega napada.

Value 1930 Frequency
1 Močno se ne strinjam 8
2 Se ne strinjam 34
3 Delno se ne strinjam 26
4 Nevtralno 61
5 Delno se strinjam 55
6 Se strinjam 39
7 Močno se strinjam 12
-99 Brez odgovora 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 89 1 7

Valid range from 1 to 7

PVo2 Zaznana ranljivost (organizacija) [2]: Obstaja velika verjetnost, da naša organizacija postane žrtev spletnega napada. Označite vaše strinjanje s trditvami o verjetnosti izpostavitve spletnim napadom in zaščitnih ukrepih proti spletnim napadom.

Obstaja velika verjetnost, da naša organizacija postane žrtev spletnega napada.

Value 2029 Frequency
1 Močno se ne strinjam 6
2 Se ne strinjam 34
3 Delno se ne strinjam 29
4 Nevtralno 58
5 Delno se strinjam 46
6 Se strinjam 42
7 Močno se strinjam 19
-99 Brez odgovora 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
234 90 1 7

Valid range from 1 to 7

PVo3 Zaznana ranljivost (organizacija) [3]: Močno se mi zdi, da bo naša organizacija v prihodnosti postala žrtev spletnega napada. Označite vaše strinjanje s trditvami o verjetnosti izpostavitve spletnim napadom in zaščitnih ukrepih proti spletnim napadom.

Močno se mi zdi, da bo naša organizacija v prihodnosti postala žrtev spletnega napada.

Value 2128 Frequency
1 Močno se ne strinjam 8
2 Se ne strinjam 44
3 Delno se ne strinjam 32
4 Nevtralno 57
5 Delno se strinjam 52
6 Se strinjam 31
7 Močno se strinjam 11
-99 Brez odgovora 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 89 1 7

Valid range from 1 to 7

M1 Obveznost [1]: Od mene se zahteva uporaba zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom v skladu z informacijsko-varnostno politiko organizacije. Označite vaše strinjanje s trditvami o verjetnosti izpostavitve spletnim napadom in zaščitnih ukrepih proti spletnim napadom.

Od mene se zahteva uporaba zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom v skladu z informacijsko-varnostno politiko organizacije.

Value 2227 Frequency
1 Močno se ne strinjam 7
2 Se ne strinjam 23
3 Delno se ne strinjam 11
4 Nevtralno 33
5 Delno se strinjam 42
6 Se strinjam 81
7 Močno se strinjam 51
-99 Brez odgovora 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
248 76 1 7

Valid range from 1 to 7

M2 Obveznost [2]: Od mene se pričakuje igranje aktivne vloge pri uporabi zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom. Označite vaše strinjanje s trditvami o verjetnosti izpostavitve spletnim napadom in zaščitnih ukrepih proti spletnim napadom.

Od mene se pričakuje igranje aktivne vloge pri uporabi zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom.

Value 2326 Frequency
1 Močno se ne strinjam 10
2 Se ne strinjam 28
3 Delno se ne strinjam 20
4 Nevtralno 37
5 Delno se strinjam 51
6 Se strinjam 69
7 Močno se strinjam 32
-99 Brez odgovora 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 77 1 7

Valid range from 1 to 7

M3 Obveznost [3]: Od mene se pričakuje dosledno upoštevanje organizacijske informacijsko-varnostne politike in postopkov za zaščito pred spletnimi napadi. Označite vaše strinjanje s trditvami o verjetnosti izpostavitve spletnim napadom in zaščitnih ukrepih proti spletnim napadom.

Od mene se pričakuje dosledno upoštevanje organizacijske informacijsko-varnostne politike in postopkov za zaščito pred spletnimi napadi.

Value 2425 Frequency
1 Močno se ne strinjam 5
2 Se ne strinjam 17
3 Delno se ne strinjam 14
4 Nevtralno 30
5 Delno se strinjam 51
6 Se strinjam 67
7 Močno se strinjam 65
-99 Brez odgovora 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 75 1 7

Valid range from 1 to 7

PR1 Psihološka reaktanca [1]: Če je nekaj prepovedano, si navadno mislim: "Točno to bom naredil." Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami.

Če je nekaj prepovedano, si navadno mislim: "Točno to bom naredil."

Value 2524 Frequency
1 Močno se ne strinjam 114
2 Se ne strinjam 99
3 Delno se ne strinjam 4
4 Nevtralno 14
5 Delno se strinjam 7
6 Se strinjam 4
7 Močno se strinjam 3
-99 Brez odgovora 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 79 1 7

Valid range from 1 to 7

PR2 Psihološka reaktanca [2]: Nasvet ostalih dojemam kot vsiljevanje. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami.

Nasvet ostalih dojemam kot vsiljevanje.

Value 2623 Frequency
1 Močno se ne strinjam 66
2 Se ne strinjam 135
3 Delno se ne strinjam 16
4 Nevtralno 13
5 Delno se strinjam 10
6 Se strinjam 1
7 Močno se strinjam 2
-99 Brez odgovora 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 81 1 7

Valid range from 1 to 7

PR3 Psihološka reaktanca [3]: Nasveti in predlogi v meni sprožijo željo, da naredim ravno nasprotno. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami.

Nasveti in predlogi v meni sprožijo željo, da naredim ravno nasprotno.

Value 2722 Frequency
1 Močno se ne strinjam 91
2 Se ne strinjam 122
3 Delno se ne strinjam 12
4 Nevtralno 10
5 Delno se strinjam 6
6 Se strinjam 1
7 Močno se strinjam 2
-99 Brez odgovora 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 80 1 7

Valid range from 1 to 7

PR4 Psihološka reaktanca [4]: Upiram se poskusom, da bi drugi vplivali name in na moje odločitve. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami.

Upiram se poskusom, da bi drugi vplivali name in na moje odločitve.

Value 2821 Frequency
1 Močno se ne strinjam 32
2 Se ne strinjam 73
3 Delno se ne strinjam 36
4 Nevtralno 47
5 Delno se strinjam 19
6 Se strinjam 26
7 Močno se strinjam 11
-99 Brez odgovora 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 80 1 7

Valid range from 1 to 7

PR5 Psihološka reaktanca [5]: Organizacijska pravila o uporabi zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom v meni sprožajo občutek odpora. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami.

Organizacijska pravila o uporabi zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom v meni sprožajo občutek odpora.

Value 2920 Frequency
1 Močno se ne strinjam 61
2 Se ne strinjam 116
3 Delno se ne strinjam 17
4 Nevtralno 30
5 Delno se strinjam 10
6 Se strinjam 5
7 Močno se strinjam 4
-99 Brez odgovora 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 81 1 7

Valid range from 1 to 7

PR6 Psihološka reaktanca [6]: Če ne morem svobodno in neodvisno odločati o zaščitnih ukrepih proti spletnim napadom, postanem nejevoljen. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami.

Če ne morem svobodno in neodvisno odločati o zaščitnih ukrepih proti spletnim napadom, postanem nejevoljen.

Value 3019 Frequency
1 Močno se ne strinjam 56
2 Se ne strinjam 114
3 Delno se ne strinjam 19
4 Nevtralno 22
5 Delno se strinjam 17
6 Se strinjam 10
7 Močno se strinjam 4
-99 Brez odgovora 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
242 82 1 7

Valid range from 1 to 7

PR7 Psihološka reaktanca [7]: Omejevanje moje svobode odločanja o zaščitnih ukrepih proti spletnim napadom me ujezi. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami.

Omejevanje moje svobode odločanja o zaščitnih ukrepih proti spletnim napadom me ujezi.

Value 3118 Frequency
1 Močno se ne strinjam 62
2 Se ne strinjam 117
3 Delno se ne strinjam 15
4 Nevtralno 22
5 Delno se strinjam 12
6 Se strinjam 12
7 Močno se strinjam 3
-99 Brez odgovora 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 81 1 7

Valid range from 1 to 7

PR8 Psihološka reaktanca [8]: Ko me nekdo sili v uporabo zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom, bi najraje naredil ravno obratno. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami.

Ko me nekdo sili v uporabo zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom, bi najraje naredil ravno obratno.

Value 3217 Frequency
1 Močno se ne strinjam 100
2 Se ne strinjam 110
3 Delno se ne strinjam 8
4 Nevtralno 14
5 Delno se strinjam 4
6 Se strinjam 3
7 Močno se strinjam 2
-99 Brez odgovora 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
241 83 1 7

Valid range from 1 to 7

ME1 Učinkovitost ukrepa [1]: Zaščitni ukrepi proti spletnim napadom so lahko zelo uspešni. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zaščitnih ukrepih proti spletnim napadom.

Zaščitni ukrepi proti spletnim napadom so lahko zelo uspešni.

Value 3316 Frequency
1 Močno se ne strinjam 2
2 Se ne strinjam 4
3 Delno se ne strinjam 4
4 Nevtralno 13
5 Delno se strinjam 50
6 Se strinjam 120
7 Močno se strinjam 36
-99 Brez odgovora 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 95 1 7

Valid range from 1 to 7

ME2 Učinkovitost ukrepa [2]: Z uporabo zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom je verjetnost zaustavitve spletnih napadov zelo visoka. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zaščitnih ukrepih proti spletnim napadom.

Z uporabo zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom je verjetnost zaustavitve spletnih napadov zelo visoka.

Value 3415 Frequency
1 Močno se ne strinjam 1
2 Se ne strinjam 6
3 Delno se ne strinjam 6
4 Nevtralno 17
5 Delno se strinjam 61
6 Se strinjam 102
7 Močno se strinjam 35
-99 Brez odgovora 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 96 1 7

Valid range from 1 to 7

ME3 Učinkovitost ukrepa [3]: Verjetnost nevtralizacije spletnih napadov z uporabo zaščitnih ukrepov proti njim je zelo visoka. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zaščitnih ukrepih proti spletnim napadom.

Verjetnost nevtralizacije spletnih napadov z uporabo zaščitnih ukrepov proti njim je zelo visoka.

Value 3514 Frequency
1 Močno se ne strinjam 2
2 Se ne strinjam 7
3 Delno se ne strinjam 8
4 Nevtralno 21
5 Delno se strinjam 61
6 Se strinjam 101
7 Močno se strinjam 27
-99 Brez odgovora 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
227 97 1 7

Valid range from 1 to 7

SE1 Samoučinkovitost [1]: Nimam težav pri uporabi zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zaščitnih ukrepih proti spletnim napadom.

Nimam težav pri uporabi zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom.

Value 3613 Frequency
1 Močno se ne strinjam 3
2 Se ne strinjam 4
3 Delno se ne strinjam 11
4 Nevtralno 21
5 Delno se strinjam 28
6 Se strinjam 111
7 Močno se strinjam 53
-99 Brez odgovora 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 93 1 7

Valid range from 1 to 7

SE2 Samoučinkovitost [2]: Uporabo zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom imam povsem pod nadzorom. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zaščitnih ukrepih proti spletnim napadom.

Uporabo zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom imam povsem pod nadzorom.

Value 3712 Frequency
1 Močno se ne strinjam 7
2 Se ne strinjam 20
3 Delno se ne strinjam 17
4 Nevtralno 53
5 Delno se strinjam 72
6 Se strinjam 50
7 Močno se strinjam 10
-99 Brez odgovora 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 95 1 7

Valid range from 1 to 7

SE3 Samoučinkovitost [3]: Imam vsa potrebna sredstva in znanje za uporabo zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zaščitnih ukrepih proti spletnim napadom.

Imam vsa potrebna sredstva in znanje za uporabo zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom.

Value 3811 Frequency
1 Močno se ne strinjam 15
2 Se ne strinjam 45
3 Delno se ne strinjam 31
4 Nevtralno 36
5 Delno se strinjam 60
6 Se strinjam 40
7 Močno se strinjam 7
-99 Brez odgovora 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
234 90 1 7

Valid range from 1 to 7

MC1 Stroški ukrepa [1]: Uporaba zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom zahteva veliko dela. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami.

Uporaba zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom zahteva veliko dela.

Value 3910 Frequency
1 Močno se ne strinjam 5
2 Se ne strinjam 34
3 Delno se ne strinjam 23
4 Nevtralno 40
5 Delno se strinjam 58
6 Se strinjam 45
7 Močno se strinjam 11
-99 Brez odgovora 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 108 1 7

Valid range from 1 to 7

MC2 Stroški ukrepa [2]: Uporaba zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom zahteva veliko truda. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami.

Uporaba zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom zahteva veliko truda.

Value 409 Frequency
1 Močno se ne strinjam 4
2 Se ne strinjam 34
3 Delno se ne strinjam 27
4 Nevtralno 39
5 Delno se strinjam 55
6 Se strinjam 45
7 Močno se strinjam 11
-99 Brez odgovora 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 109 1 7

Valid range from 1 to 7

MC3 Stroški ukrepa [3]: Uporaba zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom je zelo zamudna. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami.

Uporaba zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom je zelo zamudna.

Value 418 Frequency
1 Močno se ne strinjam 9
2 Se ne strinjam 39
3 Delno se ne strinjam 30
4 Nevtralno 48
5 Delno se strinjam 48
6 Se strinjam 36
7 Močno se strinjam 7
-99 Brez odgovora 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 107 1 7

Valid range from 1 to 7

PM1 Motivacija za zaščito [1]: V prihodnosti nameravam uporabljati zaščitne ukrepe proti spletnim napadom. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami.

V prihodnosti nameravam uporabljati zaščitne ukrepe proti spletnim napadom.

Value 427 Frequency
1 Močno se ne strinjam 3
2 Se ne strinjam 3
3 Delno se ne strinjam 1
4 Nevtralno 25
5 Delno se strinjam 44
6 Se strinjam 110
7 Močno se strinjam 40
-99 Brez odgovora 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
226 98 1 7

Valid range from 1 to 7

PM2 Motivacija za zaščito [2]: Predvidevam, da bom v prihodnosti uporabljal zaščitne ukrepe proti spletnim napadom. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami.

Predvidevam, da bom v prihodnosti uporabljal zaščitne ukrepe proti spletnim napadom.

Value 436 Frequency
1 Močno se ne strinjam 2
2 Se ne strinjam 3
3 Delno se ne strinjam 2
4 Nevtralno 21
5 Delno se strinjam 36
6 Se strinjam 118
7 Močno se strinjam 47
-99 Brez odgovora 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 95 1 7

Valid range from 1 to 7

PM3 Motivacija za zaščito [3]: Načrtujem uporabo zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom v prihodnosti. Označite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami.

Načrtujem uporabo zaščitnih ukrepov proti spletnim napadom v prihodnosti.

Value 445 Frequency
1 Močno se ne strinjam 7
2 Se ne strinjam 7
3 Delno se ne strinjam 12
4 Nevtralno 45
5 Delno se strinjam 31
6 Se strinjam 91
7 Močno se strinjam 31
-99 Brez odgovora 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 100 1 7

Valid range from 1 to 7

G1 Spol

Spol

Value 454 Frequency
1 Moški 106
2 Ženski 134
-99 Brez odgovora 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
240 84

Valid range from 1 to 2

A1 Starost

V katero starostno skupino spadate?

Value 463 Frequency
1 Do 20 let 0
2 21-25 let 8
3 26-30 let 26
4 31-35 let 36
5 36-40 let 29
6 41-45 let 42
7 46-50 let 24
8 51-55 let 30
9 56-60 let 16
10 61-65 let 20
11 66-70 let 5
12 71 let ali vec 5
-99 Brez odgovora 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
241 83

Valid range from 1 to 12

FE1 Formalna izobrazba

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?

Value 472 Frequency
1 Do V. stopnje 4
2 VI. stopnja (I. bol. st.) 7
3 VII. stopnja (II. bol. st.) 64
4 VIII. stopnja (III. bol. st.) 163
-99 Brez odgovora 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
238 86

Valid range from 1 to 4

INCLUDE Vključitev odgovora

Vključitev odgovora

Value 481 Frequency
0 Izključen 69
1 Vključen 255
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
324 0

Valid range from 0 to 1

Materials of the Study

  1. Vrhovec, Simon in Mihelič, Anže (2017). EVARA17 - Samovarovanje zaposlenih pred spletnimi napadi [Vprašalnik].
  2. Vrhovec, Simon in Mihelič, Anže (2017). EVARA17 - Self-protection of employees against cyberattacks [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Jelovčan, Luka, Vrhovec, Simon in Mihelič, Anže (2021). Survey about cyberattack protection motivation in higher education: Academics at Slovenian universities, 2017.
  2. Vrhovec, Simon in Mihelič, Anže (2021). Redefining threat appraisals of organizational insiders and exploring the moderating role of fear in cyberattack protection motivation.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Mihelič, A. and Vrhovec, S. (2022). Anketa o motivaciji za zaščito pred kibernetskimi napadi v visokem šolstvu, 2017: Raziskovalci in pedagogi na slovenskih univerzah [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: EVARA17. https://doi.org/10.17898/ADP_EVARA17_V1

COBISS.SI
Publication date: 2022
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si