Arhiv eNovic

 Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Arhiv eNovic. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/enovice/ (DD. mesec leto).

 Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si