Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2004

Basic Study Information

ADP - IDNo: DZRS04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DZRS04_V1
Main author(s):
 • Zajc, Drago
Co-workers:
 • Deželan, Tomaž
 • Fink Hafner, Danica
Data file producer:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2004)

Funding agency:

no information

Project number:

no information

Series:
 • DZRS/Državni zbor Republike Slovenije

  Raziskave iz serije Državni zbor Republike Slovenije zavzemajo pregled stališč poslancev o delovanju Skupščine RS in kasneje Državnega zbora RS. V skupini raziskav je na voljo še pregled predstavništva interesov, delovanja parlamenta, opazovanje interakcije Državnega zbora RS s političnim sistemom ter političnimi akterji, pregled dinamike in značilnosti poslanskega dela, vpogled v ocenjevanje delovanja Državnega zbora RS v danem mandatu, opazovanje vloge in delovanje Državnega zbora RS v pogojih članstva Slovenije v EU ter možnosti na vplivanje politke na ravni EU.

Study Content

Keywords:

parlament, državni zbor, poslanci, parlamentarizem, predstavljanje interesov, poslanske skupine, koalicija, opozicija, Evropska Unija, nacionalni parlamenti v EU

Keywords ELSST:
POSLANEC, KANDIDAT NA DRŽAVNOZBORSKIH VOLITVAH, EVROPSKI PARLAMENT, POLITIČNA KOALICIJA, POLITIČNA OPOZICIJA, EVROPSKA UNIJA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Uspešnost delovanja Državnega zbora po uveljavitvi novega poslovnika
Vloga in pogoji delovanja Državnega zbora v pogojih članstva v EU


Abstract:

Raziskava o stališčih poslancev o delovanju Državnega zbora RS daje vpogled v stališča poslancev glede nekaterih temeljnih elementov parlamentarizma v sodobnih liberalnih demokracijah. Na ta način se podrobneje opazuje percepcijo predstavništva interesov, ki predstavlja eno od temeljnih komponent poslanskega mandata, prav tako pa se opazuje celoten ustroj delovanja parlamenta z delovanjem delovnih teles na čelu. Raziskava postavlja v središče tudi medinstitucionalno ravnotežje ter odnose Državnega zbora z nekaterimi temeljnimi institucijami slovenskega političnega sistema, prav tako pa se osredotoča na notranjo dinamiko poslanskega združevanja in sodelovanja ter infrastrukturne značilnosti poslanskega dela. Raziskava tudi obravnava interakcijo poslancev z različnimi družbenimi skupinami ter političnimi akterji. Raziskava še posebej ugotavlja kako poslanci Državnega zbora ocenjujejo delovanje te institucije v danem mandatu, s poudarkom na uveljavitvi novega poslovnika, prav tako pa se osredotoča na vprašanje kako poslanci vidijo vlogo in pogoje delovanja Državnega zbora v pogojih članstva Slovenije v EU, zlasti glede na zahtevnost delovanja nacionalnega parlamenta.

Methodology


Collection date: junij 2004 - julij 2004
Date of production: 2004
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

Poslanec Državnega zbora RS.

Universe:

Poslanci Državnega zbora RS 2000-2004 sklica.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za politološke raziskave

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: DZRS04 - Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2004 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 83
 • number of units: 54

Additional information:

Za vprašanja odprtega tipa podatkov ni.

Variable list

ID Identifikator vprašalnika

Value 13 Frequency
0104 1
0204 1
0304 1
0404 1
0504 1
0604 1
0704 1
0804 1
0904 1
1004 1
1104 1
1204 1
1304 1
1404 1
1504 1
1604 1
1704 1
1804 1
1904 1
2004 1
2104 1
2204 1
2304 1
2404 1
2504 1
2604 1
2704 1
2804 1
2904 1
3004 1
3104 1
3204 1
3304 1
3404 1
3504 1
3604 1
3704 1
3804 1
3904 1
4004 1
4104 1
4204 1
4304 1
4404 1
4504 1
4604 1
4704 1
4804 1
4904 1
5004 1
5104 1
5204 1
5304 1
5404 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

V1_1 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... poslanske skupine

Value 22 Frequency
1 slabo 0
2 5
3 18
4 23
5 dobro 5
997 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 1 to 5

V1_2 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... odbori in komisije

Value 31 Frequency
1 slabo 0
2 2
3 17
4 34
5 dobro 0
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 5

ID Identifikator vprašalnika

Value 183 Frequency
0104 1
0204 1
0304 1
0404 1
0504 1
0604 1
0704 1
0804 1
0904 1
1004 1
1104 1
1204 1
1304 1
1404 1
1504 1
1604 1
1704 1
1804 1
1904 1
2004 1
2104 1
2204 1
2304 1
2404 1
2504 1
2604 1
2704 1
2804 1
2904 1
3004 1
3104 1
3204 1
3304 1
3404 1
3504 1
3604 1
3704 1
3804 1
3904 1
4004 1
4104 1
4204 1
4304 1
4404 1
4504 1
4604 1
4704 1
4804 1
4904 1
5004 1
5104 1
5204 1
5304 1
5404 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

V1_1 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... poslanske skupine

Value 282 Frequency
1 slabo 0
2 5
3 18
4 23
5 dobro 5
997 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 1 to 5

V1_2 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... odbori in komisije

Value 381 Frequency
1 slabo 0
2 2
3 17
4 34
5 dobro 0
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 5

V1_3 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... vodstvo državnega zbora

Value 480 Frequency
1 slabo 5
2 14
3 17
4 15
5 dobro 2
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 5

V1_4 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... generalna sekretarka

Value 579 Frequency
1 slabo 12
2 10
3 19
4 10
5 dobro 2
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 5

V1_5 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... strokovne službe

Value 678 Frequency
1 slabo 0
2 3
3 20
4 25
5 dobro 3
997 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 1 to 5

V1_6 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... zakonodajno-pravna služba

Value 777 Frequency
1 slabo 2
2 4
3 10
4 28
5 dobro 9
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 5

V1_7 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... raziskovalni sektor

Value 876 Frequency
1 slabo 1
2 2
3 11
4 24
5 dobro 14
997 1
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 2

Valid range from 1 to 5

V1_8 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... službe pri delovnih telesih

Value 975 Frequency
1 slabo 0
2 3
3 19
4 28
5 dobro 3
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 5

V1_9 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... služba za stike z javnostjo

Value 1074 Frequency
1 slabo 2
2 16
3 22
4 13
5 dobro 0
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 5

V2_1 Na delovanje državnega zbora vplivajo tudi širše družbene okoliščine. Ocenite prosim, koliko so v tem mandatu vplivale naslednje ... vprašanja polpretekle zgodovine

Value 1173 Frequency
1 sploh ne vplivajo 1
2 7
3 24
4 18
5 odločilno vplivajo 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 1 to 5

V2_2 Na delovanje državnega zbora vplivajo tudi širše družbene okoliščine. Ocenite prosim, koliko so v tem mandatu vplivale naslednje ... pomanjkanje konceptualne razvojne vizije Slovenije

Value 1272 Frequency
1 sploh ne vplivajo 0
2 9
3 21
4 18
5 odločilno vplivajo 4
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 2

Valid range from 1 to 5

V2_3 Na delovanje državnega zbora vplivajo tudi širše družbene okoliščine. Ocenite prosim, koliko so v tem mandatu vplivale naslednje ... časovni pritisk - nujnost hitrega prilagajanja zakonodaje

Value 1371 Frequency
1 sploh ne vplivajo 0
2 2
3 2
4 22
5 odločilno vplivajo 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 1 to 5

V2_4 Na delovanje državnega zbora vplivajo tudi širše družbene okoliščine. Ocenite prosim, koliko so v tem mandatu vplivale naslednje ... težnje po predpodrobnem zakonodajnem urejanju

Value 1470 Frequency
1 sploh ne vplivajo 2
2 11
3 15
4 19
5 odločilno vplivajo 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 1 to 5

V2_5 Na delovanje državnega zbora vplivajo tudi širše družbene okoliščine. Ocenite prosim, koliko so v tem mandatu vplivale naslednje ... prevlada strankarskih interesov in težave pri oblikovanju skupnega interesa

Value 1569 Frequency
1 sploh ne vplivajo 1
2 3
3 12
4 17
5 odločilno vplivajo 19
997 1
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 2

Valid range from 1 to 5

V2_6 Na delovanje državnega zbora vplivajo tudi širše družbene okoliščine. Ocenite prosim, koliko so v tem mandatu vplivale naslednje ... povečanje zahteve ljudi, skupin in združenj nasproti državi

Value 1668 Frequency
1 sploh ne vplivajo 2
2 9
3 14
4 24
5 odločilno vplivajo 3
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 2

Valid range from 1 to 5

V3 Ali je državni zbor v tem mandatu učinkoviteje deloval kot v prejšnjem? (samo za poslance, ki so bili izvoljeni že v prejšnjem mandatu)

Value 1767 Frequency
1 da 17
2 deloma 7
3 ne 9
9 v tem mandatu je bil(a) prvič izvoljen(a) 7
999 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 14

Valid range from 1 to 9

V4 Ali je državnemu zboru zagotovljena zadostna avtonomija?

Value 1866 Frequency
1 da, je 38
2 ne 15
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 2

V4_A Če ne, prosim navedite zakaj tako menite oz. na katerih področjih ima po vaši ocenidržavni zbor premalo avtonomije

Value 1965 Frequency
1 Ni podatka 15
998 37
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 39

Valid range from 1 to 1

V5 Kakšno je vaše mnenje o novem zakonodajnem postopku (po poslovniku iz l. 2002) v primerjavi s postopkom po prejšnjem poslovniku (1993) - ali je novi postopek ...

Value 2064 Frequency
1 mnogo boljši 11
2 boljši 19
3 deloma da, deloma ne 18
4 slabši 3
5 precej slabši 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 1 to 5

V6 Kako ocenjujete ureditev po kateri vlada ne sme vlagati amandmajev na lastni predlog zakona - ali je to ...

Value 2163 Frequency
1 dobro 25
2 nepomembno 14
3 slabo 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 1 to 3

V7 Ali so od uveljavitve novega poslovnika (2002) zakonski predlogi vlade ...

Value 2262 Frequency
1 bolje pripravljeni 6
2 enako pripravljeni 37
3 slabše pripravljeni 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 1 to 3

V8 Ali pogrešate prvo obravnavo vsakega predloga zakona na plenarnem zasedanju državnega zbora?

Value 2361 Frequency
1 da, vedno 13
2 včasih, pri nekaterih zakonih 33
3 nikoli 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 1 to 3

V9 Ali pogrešate 3. obravnavo predloga zakona na seji matičnega delovnega telesa?

Value 2460 Frequency
1 da 20
2 ne 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 1 to 2

V10 Ali je po novem poslovniku delo matičnih delovnih teles ...

Value 2559 Frequency
1 mnogo bolj odgovorno 17
2 bolj odgovorno 31
3 ni razlik 5
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 3

V11 Ali menite, da bi bilo z imenovanjem stalnih nadomestnih članov odborov, delo v odborih ...

Value 2658 Frequency
1 mnogo bolj učinkovito 11
2 bolj učinkovito 25
3 enako 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 1 to 3

V12 Ali se vam zdi ureditev, da na člene zakonskega predloga, ki niso bili amandmirani v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu, ni več mogoče vlagati amandmajev ...

Value 2757 Frequency
1 dobra 25
2 nič ne spreminja 4
3 slaba 24
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 3

V13_1 Ali je poslovniška ureditev, ki omejuje razpravljanje na plenarnem zasedanju smotrna z vidika ... načrtovanja dela državnega zbora

Value 2856 Frequency
1 ni smotrna 2
2 2
3 7
4 14
5 zelo smotrna 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 1 to 5

V13_2 Ali je poslovniška ureditev, ki omejuje razpravljanje na plenarnem zasedanju smotrna z vidika ... obveščanja javnosti (neposredni prenosi)

Value 2955 Frequency
1 ni smotrna 6
2 4
3 14
4 16
5 zelo smotrna 13
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 5

V13_3 Ali je poslovniška ureditev, ki omejuje razpravljanje na plenarnem zasedanju smotrna z vidika ... demokratičnosti razprav

Value 3054 Frequency
1 ni smotrna 7
2 8
3 18
4 16
5 zelo smotrna 4
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 5

V13_4 Ali je poslovniška ureditev, ki omejuje razpravljanje na plenarnem zasedanju smotrna z vidika ... prisotnosti ministrov

Value 3153 Frequency
1 ni smotrna 3
2 2
3 12
4 18
5 zelo smotrna 18
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 5

V14 Ali se ...

Value 3252 Frequency
1 strinjate z enkratnim oz. skupnim glasovanjem ob koncu delov 36
2 ne strinjam se, sem za sprotno glasovanje ob koncu posamezni 17
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 2

V15 Ali je bil po uveljavitvi novega poslovnika institut nujnega postopka kdaj zlorabljen ... ?

Value 3351 Frequency
1 nikoli 6
2 redko 29
3 pogosto 18
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 3

V15_A Navedite primer (če 2 ali 3)

Value 3450 Frequency
1 Ni podatka 14
998 5
999 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 40

Valid range from 1 to 1

V16 Ali se vam zdi sprejemanje uradnih prečiščenih besedil zakonov ...

Value 3549 Frequency
1 zelo koristno 11
2 koristno 25
3 koristno le pri večjih spremembah 11
4 nepotrebno 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 1 to 4

V17 Ali bi se strinjali s predlogom, da bi državni zbor izvolil predsednika vlade, ta pa bi nato sam sestavil vlado?

Value 3648 Frequency
1 da 32
2 ne 18
3 ne vem 2
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 4

Valid range from 1 to 2

V18 Parlamenti držav članic EU so okrepili svojo vologo. Ali sodite, da bodo lahko vplivali preko vlad na odločanje na ravni EU

Value 3747 Frequency
1 da, na vsak način 11
2 precej 17
3 deloma 22
4 le malo 3
5 nepomembno 0
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 5

V19 V kolikšni meri bo Sloveniji uspelo uresničiti svoje nacionalne interese v EU?

Value 3846 Frequency
1 bo v celoti 2
2 bo v precejšnji meri 15
3 deloma 32
4 le malo 3
5 zelo malo 1
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 5

V20 Kako se je po vašem mnenju spremenila vloga državnega zbora po vstopu v EU?

Value 3945 Frequency
1 v bistvu je ostala enaka 5
2 le malo se je spremenila 15
3 v nekaterih pogledih se je, v drugih ne 24
4 precej se je spremenila 10
5 povsem se je spremenila 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 1 to 5

V21_1 Kaj se bo spremenilo? Zmanjšala se bo zakonodajna funkcija državnega zbora

Value 4044 Frequency
1 bolj malo 2
2 12
3 25
4 9
5 zelo, v celoti 4
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 2

Valid range from 1 to 5

V21_2 Kaj se bo spremenilo? Državni zbor bo sodeloval z vlado pri oblikovanju stališč

Value 4143 Frequency
1 bolj malo 4
2 6
3 12
4 30
5 zelo, v celoti 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 1 to 5

V21_3 Kaj se bo spremenilo? Povečala se bo nadzorna vloga državnega zbora nad vlado

Value 4242 Frequency
1 bolj malo 7
2 10
3 13
4 21
5 zelo, v celoti 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 2

Valid range from 1 to 5

V21_4 Kaj se bo spremenilo? Državni zbor bo informiral državljane in jih spodbujal, da sprejemajo odločitve in politike EU za svoje

Value 4341 Frequency
1 bolj malo 5
2 13
3 27
4 7
5 zelo, v celoti 1
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 5

V21_5 Kaj se bo spremenilo? Državni zbor bo razpravljal o stanju v EU in položaju Slovenije v njej

Value 4440 Frequency
1 bolj malo 3
2 2
3 23
4 21
5 zelo, v celoti 4
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 5

V22 Koliko pa bo državni zbor dejansko lahko vplival preko vladnih predstavnikov na sprejemanje odločitev ali oblikovanje politik na ravni EU?

Value 4539 Frequency
1 njegov vpliv bo zanemarljiv 4
2 njegov vpliv bo izredno majhen 8
3 vplival bo lahko v nekaterih primerih, v drugih ne 34
4 precej bo lahko vplival 7
5 njegov vpliv bo močan 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 1 to 5

V23 Ali sodite, da je državni zbor v organizacijskem smislu dovolj pripravljen, da svojo novo vlogo ustrezno opravlja?

Value 4638 Frequency
1 v glavnem ja 6
2 precej 21
3 deloma 19
4 le malo 6
5 sploh ni 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 1 to 5

V24 Koliko pa so po vašem mnenju pripravljeni poslanci in vodstvo državnega zbora - ali imajo dovolj znanja za vplivanje na zadeve EU?

Value 4737 Frequency
1 v glavnem imajo 5
2 precej 12
3 deloma 29
4 le malo 8
5 sploh ni 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 1 to 5

V25 Ali sodite, da ste kot poslanec(ka) dovolj seznanjeni z načini in postopki sprejemanja odločitve oz. oblikovanja politik na ravni EU?

Value 4836 Frequency
1 da, v celoti 2
2 dovolj 16
3 precej 23
4 bolj malo 13
5 sploh nisem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 1 to 5

V26_1 Na kakšen način ste se seznanili? preko poslanskih gradiv, pogovori z drugimi poslanci državnega zbora

Value 4935 Frequency
0 ne 10
1 da 41
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 0 to 1

V26_2 Na kakšen način ste se seznanili? preko prispevkov in oddaj v načih medijih

Value 5034 Frequency
0 ne 27
1 da 24
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 0 to 1

V26_3 Na kakšen način ste se seznanili? preko raznih izobraževalnih seminarjev

Value 5133 Frequency
0 ne 30
1 da 21
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 0 to 1

V26_4 Na kakšen način ste se seznanili? ob občasnih srečanjih s poslanci drugih parlamentov (obiskih)

Value 5232 Frequency
0 ne 27
1 da 24
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 0 to 1

V26_5 Na kakšen način ste se seznanili? imam redne stike s posameznimi poslanci oz. poslanskimi skupinam drugih parlamentov

Value 5331 Frequency
0 ne 37
1 da 14
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 0 to 1

V26_6 Na kakšen način ste se seznanili? z branjem ustanovitvenih pogodb

Value 5430 Frequency
0 ne 36
1 da 15
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 0 to 1

V26_7 Na kakšen način ste se seznanili? kako drugače

Value 5529 Frequency
0 ne 46
1 da 5
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 0 to 1

V26_7A Kako

Value 5628 Frequency
1 Ni podatka 5
998 46
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 49

Valid range from 1 to 1

V27A Kako predvsem naj bi organizirali delo v poslanskih skupinah za boljšo obravnavo gradiv EU?

Value 5727 Frequency
1 Ni podatka 42
999 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 12

Valid range from 1 to 1

V28A Kako pa naj bi organizirali delo v delovnih telesih za boljšo obravnavo gradiv EU in pripravo stališč?

Value 5826 Frequency
1 Ni podatka 39
999 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 15

Valid range from 1 to 1

V29_1 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU, ki opravlja funkcije državnega zbora pri obravnavi EU zadev? Obravnaval vse zadeve, ki po zakonu sodijo v pristojnost državnega zbora

Value 5925 Frequency
1 ni posebno pomembno 5
2 11
3 11
4 8
5 je zelo pomembno 15
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 4

Valid range from 1 to 5

V29_2 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU, ki opravlja funkcije državnega zbora pri obravnavi EU zadev? Selekcioniral zadeve

Value 6024 Frequency
1 ni posebno pomembno 2
2 4
3 15
4 18
5 je zelo pomembno 10
999 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 5

Valid range from 1 to 5

V29_3 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU, ki opravlja funkcije državnega zbora pri obravnavi EU zadev? Se povezoval z ostalimi matičnimi telesi

Value 6123 Frequency
1 ni posebno pomembno 0
2 1
3 7
4 25
5 je zelo pomembno 16
997 1
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 5

Valid range from 1 to 5

V29_4 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU, ki opravlja funkcije državnega zbora pri obravnavi EU zadev? Izvajal kontrolo nad vlado glede zastopanja stališč

Value 6222 Frequency
1 ni posebno pomembno 0
2 2
3 8
4 15
5 je zelo pomembno 25
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 4

Valid range from 1 to 5

V30_1 Kaj pa bi bilo potrebno zagotoviti v razmerju državnega zbora in vlade? Sprotno in takojšnje informiranje o EU zadevah, ki so v postopku odločanja na Svetu ministrov

Value 6321 Frequency
1 ni nujno 0
2 2
3 7
4 14
5 zelo nujno 29
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 2

Valid range from 1 to 5

V30_2 Kaj pa bi bilo potrebno zagotoviti v razmerju državnega zbora in vlade? Hitro in kvalitetno pripravo stališč, o katerih naj razpravlja Odbor

Value 6420 Frequency
1 ni nujno 0
3 4
4 21
5 zelo nujno 27
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 2

Valid range from 1 to 5

V30_3 Kaj pa bi bilo potrebno zagotoviti v razmerju državnega zbora in vlade? Dosledno uresničevati odgovornost vlade (v primeru ko ta ne uveljavlja ustrezno stališč preko predstavnikov v Svetu ministrov) z uporabo ustreznih instrumentov

Value 6519 Frequency
1 ni nujno 0
2 2
3 9
4 19
5 zelo nujno 21
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 1 to 5

V31_A Katere težave v zvezi z delovanjem odbora za zadeve EU in v razmerju do vlade pa morda že sedaj opažate?

Value 6618 Frequency
1 Ni podatka 33
999 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33 21

Valid range from 1 to 1

V32 Ali sodite, da bi moral državni zbor tesno sodelovati z drugimi parlametni držav članic EU, da bi povečal svoj vpliv na odločanje v EU?

Value 6717 Frequency
1 to ni pomembno 2
2 to je lahko koristno 21
3 sodelovanje bi morali sistematično gojiti in razvijati 28
997 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 1 to 3

V33 Glede na novo vlogo državnega zbora se bodo obremenitve in odgovornosti poslancev lahko zelo povečale. Ali sodite, da so poslanci dovolj pripravljeni na to?

Value 6816 Frequency
1 so zelo pripravljeni 0
2 so pripravljeni 8
3 deloma so 27
4 bolj malo 13
5 skorajda ne 3
997 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 1 to 5

V34 Ali bi billo glede na vlogo državnega zbora treba povečati število poslancev v državni zbor - na primer na 120 članov?

Value 6915 Frequency
1 da 25
2 ne 23
3 ne vem 4
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 6

Valid range from 1 to 2

V35 Ali je treba po vašem mnenju glede na spremenjeno vlogo državnega zbora pristojnosti državnega sveta ...

Value 7014 Frequency
1 razširiti 2
2 ohraniti v sedanji obliki 8
3 državni svet je treba ukiniti, ker je nepotreben 41
997 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 1 to 3

V36_1 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? pisma in srečanja z volivci

Value 7113 Frequency
1 sploh ne 0
2 1
3 9
4 24
5 izredno koristne 18
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 2

Valid range from 1 to 5

V36_2 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? srečanja z vplivnimi osebnostmi

Value 7212 Frequency
1 sploh ne 0
2 2
3 17
4 22
5 izredno koristne 9
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 4

Valid range from 1 to 5

V36_3 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? množični mediji

Value 7311 Frequency
1 sploh ne 1
2 4
3 12
4 22
5 izredno koristne 12
997 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 1 to 5

V36_4 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? informacijska tehnologija - elektronska pošta

Value 7410 Frequency
1 sploh ne 0
2 2
3 10
4 20
5 izredno koristne 18
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 4

Valid range from 1 to 5

V36_5 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? stiki s strokovnimi združenji, gospodarskimi organizacijami, sindikati

Value 759 Frequency
1 sploh ne 0
2 1
3 12
4 25
5 izredno koristne 13
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 1 to 5

V36_6 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? stiki z interesnimi skupinami

Value 768 Frequency
1 sploh ne 0
2 1
3 14
4 24
5 izredno koristne 12
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 1 to 5

V36_7 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? stiki s poslanci v drugih parlamentih in v Evropskem parlamentu

Value 777 Frequency
1 sploh ne 1
2 7
3 18
4 19
5 izredno koristne 6
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 1 to 5

V36_8 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? družina, prijatelji

Value 786 Frequency
1 sploh ne 1
2 10
3 17
4 9
5 izredno koristne 12
999 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 5

Valid range from 1 to 5

V36_9 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? parlamentarna gradiva

Value 795 Frequency
1 sploh ne 0
3 2
4 27
5 izredno koristne 23
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 2

Valid range from 1 to 5

V36_10 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? neodvisen raziskave

Value 804 Frequency
1 sploh ne 0
2 4
3 7
4 23
5 izredno koristne 17
997 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 3

Valid range from 1 to 5

V37 Ali boste ponovno kandidirali za poslanca?

Value 813 Frequency
1 da 30
2 ne 8
3 ne vem še 15
9 ne morem zaradi drugih funkcij (izvolitev za poslanca EP) 0
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 1

Valid range from 1 to 9

V38_A Ali nas želite opozoriti na kaj pommbnega, o čemer vas nismo vprašali?

Value 822 Frequency
1 Ni podatka 14
999 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 40

Valid range from 1 to 1

V39 Kateri poslanski skupini pripadate?

Value 831 Frequency
0 Zakrita vrednost 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 0

Valid range from 0 to 0

Materials of the Study

 1. Zajc, Drago (2004). DZRS04 - Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2004 [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Zajc, Drago (2004). Changing functions of national parliaments.
 2. Zajc, Drago (2004). Spremenjene funkcije nacionalnih parlamentov v EU = The changing functions of national parliaments in the EU.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Zajc, D. (2011). Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2004 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: DZRS04. https://doi.org/10.17898/ADP_DZRS04_V1

COBISS.SI
Publication date: 2011
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si