Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2004

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DZRS04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DZRS04_V1
Glavni avtor(ji):
 • Zajc, Drago
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Deželan, Tomaž
 • Fink Hafner, Danica
Izdelal datoteko podatkov:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2004)

Finančna podpora:

ni podatka

Serija:
 • DZRS/Državni zbor Republike Slovenije

  Raziskave iz serije Državni zbor Republike Slovenije zavzemajo pregled stališč poslancev o delovanju Skupščine RS in kasneje Državnega zbora RS. V skupini raziskav je na voljo še pregled predstavništva interesov, delovanja parlamenta, opazovanje interakcije Državnega zbora RS s političnim sistemom ter političnimi akterji, pregled dinamike in značilnosti poslanskega dela, vpogled v ocenjevanje delovanja Državnega zbora RS v danem mandatu, opazovanje vloge in delovanje Državnega zbora RS v pogojih članstva Slovenije v EU ter možnosti na vplivanje politke na ravni EU.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

parlament, državni zbor, poslanci, parlamentarizem, predstavljanje interesov, poslanske skupine, koalicija, opozicija, Evropska Unija, nacionalni parlamenti v EU

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Uspešnost delovanja Državnega zbora po uveljavitvi novega poslovnika
Vloga in pogoji delovanja Državnega zbora v pogojih članstva v EU


Povzetek:

Raziskava o stališčih poslancev o delovanju Državnega zbora RS daje vpogled v stališča poslancev glede nekaterih temeljnih elementov parlamentarizma v sodobnih liberalnih demokracijah. Na ta način se podrobneje opazuje percepcijo predstavništva interesov, ki predstavlja eno od temeljnih komponent poslanskega mandata, prav tako pa se opazuje celoten ustroj delovanja parlamenta z delovanjem delovnih teles na čelu. Raziskava postavlja v središče tudi medinstitucionalno ravnotežje ter odnose Državnega zbora z nekaterimi temeljnimi institucijami slovenskega političnega sistema, prav tako pa se osredotoča na notranjo dinamiko poslanskega združevanja in sodelovanja ter infrastrukturne značilnosti poslanskega dela. Raziskava tudi obravnava interakcijo poslancev z različnimi družbenimi skupinami ter političnimi akterji. Raziskava še posebej ugotavlja kako poslanci Državnega zbora ocenjujejo delovanje te institucije v danem mandatu, s poudarkom na uveljavitvi novega poslovnika, prav tako pa se osredotoča na vprašanje kako poslanci vidijo vlogo in pogoje delovanja Državnega zbora v pogojih članstva Slovenije v EU, zlasti glede na zahtevnost delovanja nacionalnega parlamenta.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: junij 2004 - julij 2004
Čas izdelave: 2004
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

Poslanec Državnega zbora RS.

Populacija:

Poslanci Državnega zbora RS 2000-2004 sklica.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za politološke raziskave

Tip vzorca:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevana anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: DZRS04 - Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2004 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 83
 • število enot: 54

Dodatna pojasnila:

Za vprašanja odprtega tipa podatkov ni.

Spremenljivke

ID Identifikator vprašalnika

Vrednost 13 Frekvenca
0104 1
0204 1
0304 1
0404 1
0504 1
0604 1
0704 1
0804 1
0904 1
1004 1
1104 1
1204 1
1304 1
1404 1
1504 1
1604 1
1704 1
1804 1
1904 1
2004 1
2104 1
2204 1
2304 1
2404 1
2504 1
2604 1
2704 1
2804 1
2904 1
3004 1
3104 1
3204 1
3304 1
3404 1
3504 1
3604 1
3704 1
3804 1
3904 1
4004 1
4104 1
4204 1
4304 1
4404 1
4504 1
4604 1
4704 1
4804 1
4904 1
5004 1
5104 1
5204 1
5304 1
5404 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

V1_1 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... poslanske skupine

Vrednost 22 Frekvenca
1 slabo 0
2 5
3 18
4 23
5 dobro 5
997 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... odbori in komisije

Vrednost 31 Frekvenca
1 slabo 0
2 2
3 17
4 34
5 dobro 0
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ID Identifikator vprašalnika

Vrednost 183 Frekvenca
0104 1
0204 1
0304 1
0404 1
0504 1
0604 1
0704 1
0804 1
0904 1
1004 1
1104 1
1204 1
1304 1
1404 1
1504 1
1604 1
1704 1
1804 1
1904 1
2004 1
2104 1
2204 1
2304 1
2404 1
2504 1
2604 1
2704 1
2804 1
2904 1
3004 1
3104 1
3204 1
3304 1
3404 1
3504 1
3604 1
3704 1
3804 1
3904 1
4004 1
4104 1
4204 1
4304 1
4404 1
4504 1
4604 1
4704 1
4804 1
4904 1
5004 1
5104 1
5204 1
5304 1
5404 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

V1_1 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... poslanske skupine

Vrednost 282 Frekvenca
1 slabo 0
2 5
3 18
4 23
5 dobro 5
997 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... odbori in komisije

Vrednost 381 Frekvenca
1 slabo 0
2 2
3 17
4 34
5 dobro 0
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... vodstvo državnega zbora

Vrednost 480 Frekvenca
1 slabo 5
2 14
3 17
4 15
5 dobro 2
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... generalna sekretarka

Vrednost 579 Frekvenca
1 slabo 12
2 10
3 19
4 10
5 dobro 2
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... strokovne službe

Vrednost 678 Frekvenca
1 slabo 0
2 3
3 20
4 25
5 dobro 3
997 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_6 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... zakonodajno-pravna služba

Vrednost 777 Frekvenca
1 slabo 2
2 4
3 10
4 28
5 dobro 9
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_7 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... raziskovalni sektor

Vrednost 876 Frekvenca
1 slabo 1
2 2
3 11
4 24
5 dobro 14
997 1
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_8 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... službe pri delovnih telesih

Vrednost 975 Frekvenca
1 slabo 0
2 3
3 19
4 28
5 dobro 3
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_9 Kako uspešno so po vašem mnenju v tem mandatu opravljali svoje delo v državnem zboru naslednji dejavniki ... služba za stike z javnostjo

Vrednost 1074 Frekvenca
1 slabo 2
2 16
3 22
4 13
5 dobro 0
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_1 Na delovanje državnega zbora vplivajo tudi širše družbene okoliščine. Ocenite prosim, koliko so v tem mandatu vplivale naslednje ... vprašanja polpretekle zgodovine

Vrednost 1173 Frekvenca
1 sploh ne vplivajo 1
2 7
3 24
4 18
5 odločilno vplivajo 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_2 Na delovanje državnega zbora vplivajo tudi širše družbene okoliščine. Ocenite prosim, koliko so v tem mandatu vplivale naslednje ... pomanjkanje konceptualne razvojne vizije Slovenije

Vrednost 1272 Frekvenca
1 sploh ne vplivajo 0
2 9
3 21
4 18
5 odločilno vplivajo 4
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_3 Na delovanje državnega zbora vplivajo tudi širše družbene okoliščine. Ocenite prosim, koliko so v tem mandatu vplivale naslednje ... časovni pritisk - nujnost hitrega prilagajanja zakonodaje

Vrednost 1371 Frekvenca
1 sploh ne vplivajo 0
2 2
3 2
4 22
5 odločilno vplivajo 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_4 Na delovanje državnega zbora vplivajo tudi širše družbene okoliščine. Ocenite prosim, koliko so v tem mandatu vplivale naslednje ... težnje po predpodrobnem zakonodajnem urejanju

Vrednost 1470 Frekvenca
1 sploh ne vplivajo 2
2 11
3 15
4 19
5 odločilno vplivajo 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_5 Na delovanje državnega zbora vplivajo tudi širše družbene okoliščine. Ocenite prosim, koliko so v tem mandatu vplivale naslednje ... prevlada strankarskih interesov in težave pri oblikovanju skupnega interesa

Vrednost 1569 Frekvenca
1 sploh ne vplivajo 1
2 3
3 12
4 17
5 odločilno vplivajo 19
997 1
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6 Na delovanje državnega zbora vplivajo tudi širše družbene okoliščine. Ocenite prosim, koliko so v tem mandatu vplivale naslednje ... povečanje zahteve ljudi, skupin in združenj nasproti državi

Vrednost 1668 Frekvenca
1 sploh ne vplivajo 2
2 9
3 14
4 24
5 odločilno vplivajo 3
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 Ali je državni zbor v tem mandatu učinkoviteje deloval kot v prejšnjem? (samo za poslance, ki so bili izvoljeni že v prejšnjem mandatu)

Vrednost 1767 Frekvenca
1 da 17
2 deloma 7
3 ne 9
9 v tem mandatu je bil(a) prvič izvoljen(a) 7
999 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V4 Ali je državnemu zboru zagotovljena zadostna avtonomija?

Vrednost 1866 Frekvenca
1 da, je 38
2 ne 15
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_A Če ne, prosim navedite zakaj tako menite oz. na katerih področjih ima po vaši ocenidržavni zbor premalo avtonomije

Vrednost 1965 Frekvenca
1 Ni podatka 15
998 37
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V5 Kakšno je vaše mnenje o novem zakonodajnem postopku (po poslovniku iz l. 2002) v primerjavi s postopkom po prejšnjem poslovniku (1993) - ali je novi postopek ...

Vrednost 2064 Frekvenca
1 mnogo boljši 11
2 boljši 19
3 deloma da, deloma ne 18
4 slabši 3
5 precej slabši 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6 Kako ocenjujete ureditev po kateri vlada ne sme vlagati amandmajev na lastni predlog zakona - ali je to ...

Vrednost 2163 Frekvenca
1 dobro 25
2 nepomembno 14
3 slabo 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V7 Ali so od uveljavitve novega poslovnika (2002) zakonski predlogi vlade ...

Vrednost 2262 Frekvenca
1 bolje pripravljeni 6
2 enako pripravljeni 37
3 slabše pripravljeni 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V8 Ali pogrešate prvo obravnavo vsakega predloga zakona na plenarnem zasedanju državnega zbora?

Vrednost 2361 Frekvenca
1 da, vedno 13
2 včasih, pri nekaterih zakonih 33
3 nikoli 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9 Ali pogrešate 3. obravnavo predloga zakona na seji matičnega delovnega telesa?

Vrednost 2460 Frekvenca
1 da 20
2 ne 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10 Ali je po novem poslovniku delo matičnih delovnih teles ...

Vrednost 2559 Frekvenca
1 mnogo bolj odgovorno 17
2 bolj odgovorno 31
3 ni razlik 5
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V11 Ali menite, da bi bilo z imenovanjem stalnih nadomestnih članov odborov, delo v odborih ...

Vrednost 2658 Frekvenca
1 mnogo bolj učinkovito 11
2 bolj učinkovito 25
3 enako 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12 Ali se vam zdi ureditev, da na člene zakonskega predloga, ki niso bili amandmirani v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu, ni več mogoče vlagati amandmajev ...

Vrednost 2757 Frekvenca
1 dobra 25
2 nič ne spreminja 4
3 slaba 24
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V13_1 Ali je poslovniška ureditev, ki omejuje razpravljanje na plenarnem zasedanju smotrna z vidika ... načrtovanja dela državnega zbora

Vrednost 2856 Frekvenca
1 ni smotrna 2
2 2
3 7
4 14
5 zelo smotrna 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13_2 Ali je poslovniška ureditev, ki omejuje razpravljanje na plenarnem zasedanju smotrna z vidika ... obveščanja javnosti (neposredni prenosi)

Vrednost 2955 Frekvenca
1 ni smotrna 6
2 4
3 14
4 16
5 zelo smotrna 13
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13_3 Ali je poslovniška ureditev, ki omejuje razpravljanje na plenarnem zasedanju smotrna z vidika ... demokratičnosti razprav

Vrednost 3054 Frekvenca
1 ni smotrna 7
2 8
3 18
4 16
5 zelo smotrna 4
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13_4 Ali je poslovniška ureditev, ki omejuje razpravljanje na plenarnem zasedanju smotrna z vidika ... prisotnosti ministrov

Vrednost 3153 Frekvenca
1 ni smotrna 3
2 2
3 12
4 18
5 zelo smotrna 18
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14 Ali se ...

Vrednost 3252 Frekvenca
1 strinjate z enkratnim oz. skupnim glasovanjem ob koncu delov 36
2 ne strinjam se, sem za sprotno glasovanje ob koncu posamezni 17
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15 Ali je bil po uveljavitvi novega poslovnika institut nujnega postopka kdaj zlorabljen ... ?

Vrednost 3351 Frekvenca
1 nikoli 6
2 redko 29
3 pogosto 18
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V15_A Navedite primer (če 2 ali 3)

Vrednost 3450 Frekvenca
1 Ni podatka 14
998 5
999 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V16 Ali se vam zdi sprejemanje uradnih prečiščenih besedil zakonov ...

Vrednost 3549 Frekvenca
1 zelo koristno 11
2 koristno 25
3 koristno le pri večjih spremembah 11
4 nepotrebno 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V17 Ali bi se strinjali s predlogom, da bi državni zbor izvolil predsednika vlade, ta pa bi nato sam sestavil vlado?

Vrednost 3648 Frekvenca
1 da 32
2 ne 18
3 ne vem 2
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V18 Parlamenti držav članic EU so okrepili svojo vologo. Ali sodite, da bodo lahko vplivali preko vlad na odločanje na ravni EU

Vrednost 3747 Frekvenca
1 da, na vsak način 11
2 precej 17
3 deloma 22
4 le malo 3
5 nepomembno 0
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V19 V kolikšni meri bo Sloveniji uspelo uresničiti svoje nacionalne interese v EU?

Vrednost 3846 Frekvenca
1 bo v celoti 2
2 bo v precejšnji meri 15
3 deloma 32
4 le malo 3
5 zelo malo 1
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V20 Kako se je po vašem mnenju spremenila vloga državnega zbora po vstopu v EU?

Vrednost 3945 Frekvenca
1 v bistvu je ostala enaka 5
2 le malo se je spremenila 15
3 v nekaterih pogledih se je, v drugih ne 24
4 precej se je spremenila 10
5 povsem se je spremenila 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21_1 Kaj se bo spremenilo? Zmanjšala se bo zakonodajna funkcija državnega zbora

Vrednost 4044 Frekvenca
1 bolj malo 2
2 12
3 25
4 9
5 zelo, v celoti 4
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21_2 Kaj se bo spremenilo? Državni zbor bo sodeloval z vlado pri oblikovanju stališč

Vrednost 4143 Frekvenca
1 bolj malo 4
2 6
3 12
4 30
5 zelo, v celoti 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21_3 Kaj se bo spremenilo? Povečala se bo nadzorna vloga državnega zbora nad vlado

Vrednost 4242 Frekvenca
1 bolj malo 7
2 10
3 13
4 21
5 zelo, v celoti 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21_4 Kaj se bo spremenilo? Državni zbor bo informiral državljane in jih spodbujal, da sprejemajo odločitve in politike EU za svoje

Vrednost 4341 Frekvenca
1 bolj malo 5
2 13
3 27
4 7
5 zelo, v celoti 1
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21_5 Kaj se bo spremenilo? Državni zbor bo razpravljal o stanju v EU in položaju Slovenije v njej

Vrednost 4440 Frekvenca
1 bolj malo 3
2 2
3 23
4 21
5 zelo, v celoti 4
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V22 Koliko pa bo državni zbor dejansko lahko vplival preko vladnih predstavnikov na sprejemanje odločitev ali oblikovanje politik na ravni EU?

Vrednost 4539 Frekvenca
1 njegov vpliv bo zanemarljiv 4
2 njegov vpliv bo izredno majhen 8
3 vplival bo lahko v nekaterih primerih, v drugih ne 34
4 precej bo lahko vplival 7
5 njegov vpliv bo močan 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V23 Ali sodite, da je državni zbor v organizacijskem smislu dovolj pripravljen, da svojo novo vlogo ustrezno opravlja?

Vrednost 4638 Frekvenca
1 v glavnem ja 6
2 precej 21
3 deloma 19
4 le malo 6
5 sploh ni 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24 Koliko pa so po vašem mnenju pripravljeni poslanci in vodstvo državnega zbora - ali imajo dovolj znanja za vplivanje na zadeve EU?

Vrednost 4737 Frekvenca
1 v glavnem imajo 5
2 precej 12
3 deloma 29
4 le malo 8
5 sploh ni 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V25 Ali sodite, da ste kot poslanec(ka) dovolj seznanjeni z načini in postopki sprejemanja odločitve oz. oblikovanja politik na ravni EU?

Vrednost 4836 Frekvenca
1 da, v celoti 2
2 dovolj 16
3 precej 23
4 bolj malo 13
5 sploh nisem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V26_1 Na kakšen način ste se seznanili? preko poslanskih gradiv, pogovori z drugimi poslanci državnega zbora

Vrednost 4935 Frekvenca
0 ne 10
1 da 41
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V26_2 Na kakšen način ste se seznanili? preko prispevkov in oddaj v načih medijih

Vrednost 5034 Frekvenca
0 ne 27
1 da 24
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V26_3 Na kakšen način ste se seznanili? preko raznih izobraževalnih seminarjev

Vrednost 5133 Frekvenca
0 ne 30
1 da 21
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V26_4 Na kakšen način ste se seznanili? ob občasnih srečanjih s poslanci drugih parlamentov (obiskih)

Vrednost 5232 Frekvenca
0 ne 27
1 da 24
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V26_5 Na kakšen način ste se seznanili? imam redne stike s posameznimi poslanci oz. poslanskimi skupinam drugih parlamentov

Vrednost 5331 Frekvenca
0 ne 37
1 da 14
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V26_6 Na kakšen način ste se seznanili? z branjem ustanovitvenih pogodb

Vrednost 5430 Frekvenca
0 ne 36
1 da 15
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V26_7 Na kakšen način ste se seznanili? kako drugače

Vrednost 5529 Frekvenca
0 ne 46
1 da 5
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V26_7A Kako

Vrednost 5628 Frekvenca
1 Ni podatka 5
998 46
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V27A Kako predvsem naj bi organizirali delo v poslanskih skupinah za boljšo obravnavo gradiv EU?

Vrednost 5727 Frekvenca
1 Ni podatka 42
999 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V28A Kako pa naj bi organizirali delo v delovnih telesih za boljšo obravnavo gradiv EU in pripravo stališč?

Vrednost 5826 Frekvenca
1 Ni podatka 39
999 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V29_1 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU, ki opravlja funkcije državnega zbora pri obravnavi EU zadev? Obravnaval vse zadeve, ki po zakonu sodijo v pristojnost državnega zbora

Vrednost 5925 Frekvenca
1 ni posebno pomembno 5
2 11
3 11
4 8
5 je zelo pomembno 15
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V29_2 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU, ki opravlja funkcije državnega zbora pri obravnavi EU zadev? Selekcioniral zadeve

Vrednost 6024 Frekvenca
1 ni posebno pomembno 2
2 4
3 15
4 18
5 je zelo pomembno 10
999 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V29_3 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU, ki opravlja funkcije državnega zbora pri obravnavi EU zadev? Se povezoval z ostalimi matičnimi telesi

Vrednost 6123 Frekvenca
1 ni posebno pomembno 0
2 1
3 7
4 25
5 je zelo pomembno 16
997 1
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V29_4 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU, ki opravlja funkcije državnega zbora pri obravnavi EU zadev? Izvajal kontrolo nad vlado glede zastopanja stališč

Vrednost 6222 Frekvenca
1 ni posebno pomembno 0
2 2
3 8
4 15
5 je zelo pomembno 25
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V30_1 Kaj pa bi bilo potrebno zagotoviti v razmerju državnega zbora in vlade? Sprotno in takojšnje informiranje o EU zadevah, ki so v postopku odločanja na Svetu ministrov

Vrednost 6321 Frekvenca
1 ni nujno 0
2 2
3 7
4 14
5 zelo nujno 29
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V30_2 Kaj pa bi bilo potrebno zagotoviti v razmerju državnega zbora in vlade? Hitro in kvalitetno pripravo stališč, o katerih naj razpravlja Odbor

Vrednost 6420 Frekvenca
1 ni nujno 0
3 4
4 21
5 zelo nujno 27
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V30_3 Kaj pa bi bilo potrebno zagotoviti v razmerju državnega zbora in vlade? Dosledno uresničevati odgovornost vlade (v primeru ko ta ne uveljavlja ustrezno stališč preko predstavnikov v Svetu ministrov) z uporabo ustreznih instrumentov

Vrednost 6519 Frekvenca
1 ni nujno 0
2 2
3 9
4 19
5 zelo nujno 21
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V31_A Katere težave v zvezi z delovanjem odbora za zadeve EU in v razmerju do vlade pa morda že sedaj opažate?

Vrednost 6618 Frekvenca
1 Ni podatka 33
999 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V32 Ali sodite, da bi moral državni zbor tesno sodelovati z drugimi parlametni držav članic EU, da bi povečal svoj vpliv na odločanje v EU?

Vrednost 6717 Frekvenca
1 to ni pomembno 2
2 to je lahko koristno 21
3 sodelovanje bi morali sistematično gojiti in razvijati 28
997 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V33 Glede na novo vlogo državnega zbora se bodo obremenitve in odgovornosti poslancev lahko zelo povečale. Ali sodite, da so poslanci dovolj pripravljeni na to?

Vrednost 6816 Frekvenca
1 so zelo pripravljeni 0
2 so pripravljeni 8
3 deloma so 27
4 bolj malo 13
5 skorajda ne 3
997 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V34 Ali bi billo glede na vlogo državnega zbora treba povečati število poslancev v državni zbor - na primer na 120 članov?

Vrednost 6915 Frekvenca
1 da 25
2 ne 23
3 ne vem 4
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V35 Ali je treba po vašem mnenju glede na spremenjeno vlogo državnega zbora pristojnosti državnega sveta ...

Vrednost 7014 Frekvenca
1 razširiti 2
2 ohraniti v sedanji obliki 8
3 državni svet je treba ukiniti, ker je nepotreben 41
997 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V36_1 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? pisma in srečanja z volivci

Vrednost 7113 Frekvenca
1 sploh ne 0
2 1
3 9
4 24
5 izredno koristne 18
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V36_2 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? srečanja z vplivnimi osebnostmi

Vrednost 7212 Frekvenca
1 sploh ne 0
2 2
3 17
4 22
5 izredno koristne 9
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V36_3 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? množični mediji

Vrednost 7311 Frekvenca
1 sploh ne 1
2 4
3 12
4 22
5 izredno koristne 12
997 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V36_4 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? informacijska tehnologija - elektronska pošta

Vrednost 7410 Frekvenca
1 sploh ne 0
2 2
3 10
4 20
5 izredno koristne 18
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V36_5 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? stiki s strokovnimi združenji, gospodarskimi organizacijami, sindikati

Vrednost 759 Frekvenca
1 sploh ne 0
2 1
3 12
4 25
5 izredno koristne 13
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V36_6 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? stiki z interesnimi skupinami

Vrednost 768 Frekvenca
1 sploh ne 0
2 1
3 14
4 24
5 izredno koristne 12
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V36_7 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? stiki s poslanci v drugih parlamentih in v Evropskem parlamentu

Vrednost 777 Frekvenca
1 sploh ne 1
2 7
3 18
4 19
5 izredno koristne 6
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V36_8 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? družina, prijatelji

Vrednost 786 Frekvenca
1 sploh ne 1
2 10
3 17
4 9
5 izredno koristne 12
999 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V36_9 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? parlamentarna gradiva

Vrednost 795 Frekvenca
1 sploh ne 0
3 2
4 27
5 izredno koristne 23
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V36_10 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? neodvisen raziskave

Vrednost 804 Frekvenca
1 sploh ne 0
2 4
3 7
4 23
5 izredno koristne 17
997 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V37 Ali boste ponovno kandidirali za poslanca?

Vrednost 813 Frekvenca
1 da 30
2 ne 8
3 ne vem še 15
9 ne morem zaradi drugih funkcij (izvolitev za poslanca EP) 0
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V38_A Ali nas želite opozoriti na kaj pommbnega, o čemer vas nismo vprašali?

Vrednost 822 Frekvenca
1 Ni podatka 14
999 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V39 Kateri poslanski skupini pripadate?

Vrednost 831 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Zajc, Drago (2004). DZRS04 - Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2004 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. Zajc, Drago (2004). Changing functions of national parliaments.
 2. Zajc, Drago (2004). Spremenjene funkcije nacionalnih parlamentov v EU = The changing functions of national parliaments in the EU.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Zajc, D. (2011). Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2004 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: DZRS04. https://doi.org/10.17898/ADP_DZRS04_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2011
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si