3. Pripravi podatke

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 

Priporočamo, da s pripravo podatkov za ADP začnete že ob načrtovanju raziskave. Dobra praksa priprave podatkov za dolgotrajno hrambo in dostop vključuje Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki. S sprotnim dokumentiranjem ter upoštevanjem dobrih praks ter standardov se zviša kakovost podatkov.

  Navodila za izročanje podatkov in dokumentacije

  • Podatki: podatki naj bodo v računalniški obliki, opremljeni s spremljajočim opisom (velikost datoteke, format, število spremenljivk in enot, pomen šifer - npr. ASCII datoteka skupaj s SPSS programom za branje in z oznakami vprašanj in šifer). V pomoč: Priporočila za urejanje podatkovne datoteke.
  • Vprašalnik (če obstaja): priložena naj bo elektronska kopija v izvorni obliki (npr. v kodi CAI programa, če je uporabljen, ali v formatu urejevalnika besedil).
  • Spremno gradivo: zaželjeno je tudi ostalo gradivo, ki pomaga razbrati vsebino podatkov, kot je kodirna knjiga, izpis frekvenc, navodila za anketarje, podatki o izvedbi raziskave,
  • Objave, ki temeljijo na podatkih: povezave do publikacij (npr. COBISS ali URN / DOI).
  • Datoteke za predajo pošljite preko Clouda ali nam jih posredujte na ustreznem mediju za prenos datotek (npr. CD ROM, ključek itd.).

 

Za dodatna pojasnila in pomoč pri pripravi dokumentacije smo vam na voljo v ADP.

 

 

Priporočila za urejanje podatkovne datoteke (2012) so pripravljena za uporabnike statističnega programa SPSS, vendar se lahko ustrezno uporabljajo tudi za druge statistične programe.

Dokument vsebuje naslednja poglavja:


– poimenovanje spremenljivk,
– opisi spremenljivk,
– opredelitev vrednosti spremenljivk in odprtih odgovorov,
– urejanje manjkajočih vrednosti,
– določanje tipa spremenljivk,
– preoblikovanje spremenljivk,
– določanje uteži,
– urejanje manjkajočih odgovorov,
– anonimizacijo podatkov.

 

Vaš brskalnik ne podpira PDF prikaza. Dokument lahko prenesete tukaj: Prenesi PDF.

 

 

Pripočamo, da si za pripravo podatkovne datoteke kvalitativnih podatkov preberete priporočila UK Data Service in Finskega arhiva družboslovnih podatkov.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. 3. Pripravi podatke. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/deli/postopek/priprava/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Registrski popis 2011, Javno dostopna podatkovna datoteka (5-odstotni vzorec), SURS

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si