Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2001-2002)

Basic Study Information

ADP - IDNo: SOCO_02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SOCO_02_V1
Main author(s):
 • Hlebec, Valentina
Data file producer:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; oktober 2001)

Funding agency:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; Program: P0-0509-0582 Družboslovna metodologija, statistika in informatika 1.1.1999 - 31.12.2003
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; Projekt: Z5-3350 Merjenje, analiza in prikaz socialnih omrežij (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana) 1.7.2001 - 30.6.2004

Project number:

no information

Series:
 • SOCOM/Evalvacija kakovosti merskih instrumentov za merjenje socialnih omrežij

  Tudi v družboslovju naj bi empirično raziskovanje potekalo na osnovi čim bolj kvalitetnih podatkov. Izmerjene spremenljivke naj bi bile veljavne in zanesljive. Analize merske kakovosti anketno zbranih podatkov o medosebnih egocentričnih omrežjih so redke zaradi tako imenovanega "nested design". Pri egocentričnih omrežjih namreč vsaka opazovana oseba poroča o povezavah z različnim številom drugih posameznikov. Analize kakovosti podatkov o popolnih omrežjih so še redkejše, saj je rezultat merjenja posamezne relacije matrika. V pričujočih raziskavah je problem posebnega načrta pri egocentričnih omrežjih rešen tako, da so tipična vprašanja za identifikacijo članov osebnega egocentričnega omrežja, t.i. generatorji imen, uporabljeni v popolnih omrežjih. Matrike, ki so rezultat merjenja popolnega omrežja, se z vektorizacijo lahko pretvorijo v spremenljivke. Mersko kakovost tako pridobljenih spremenljivk pa lahko ocenjujemo s klasičnimi načini ocenjevanja kakovosti merjenja.

Study Content

Keywords:

kvaliteta podatkov, veljavnost, zanesljivost, učinek metode, popolno socialno omrežje, socialna opora, materialna opora, informacijska opora, emocionalna opora, druženje, merske lestvice, tehnike zbiranja podatkov, dajanje in prejemanje socialne opore, čas med zaporednimi ponovitvami meritev

Keywords ELSST:
ŠTUDENT, SOCIALNI KAPITAL, DODIPLOMSKI ŠTUDENT, ANKETA, MLADOSTNIK

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialne strukture
Topic Classification ADP
omrežja socialne opore
zanesljivost in veljavnost merjenja


Abstract:

Dopolnjen MTMM merski model, ki sta ga zasnovala Saris in Andrews (1991), je bil uporabljen za ocenjevanje merske kakovosti štirih dimenzij socialne opore zato, ker lahko z njim ocenimo veljavnost, zanesljivost in učinek metode za vsako spremenljivko posebej. Na osnovi teoretičnih in empiričnih spoznanj so bili oblikovani štirje omrežni generatorji za merjenje teoretično utemeljenih dimenzij socialne opore. Vsebina omrežnih generatorjev za merjenje materialne, informacijske in emocionalne opore ter druženja je bila prilagojena značilnostim eksperimentalnih skupin – študentom četrtega letnika družboslovnih informatikov Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Zasnovan je bil kompleksen eksperimentalni načrt za iskanje dejavnikov, ki vplivajo na kakovost merjenja socialne opore z anketnim vprašalnikom. Eksperimentalni načrt vsebuje značilnosti merskega instrumenta, ki lahko vplivajo na ocene zanesljivosti, veljavnosti in učinka metod, katere so raziskovalci kakovosti podatkov, pridobljenih z anketo, že spoznali za pomembne. V eksperimentalnem načrtu so bile vključene dve različni merski lestvici (binarna in enajst stopenjska ordinalna lestvica), dve tehniki zbiranja podatkov (prepoznavanje s seznama in naštevanje po spominu), sprejemanje socialne opore (osnovna vprašanja - sprejemanje), z omejitvijo števila izbir (tri izbire) in brez omejitve ter čas med zaporednimi ponovitvami štirikratnimi (prvi dve merjenji samo materialna opora, ostali dve materialna, informacijska in emocionalna opora ter druženje) meritvami (en teden). glej: Evaluation of survey measurement instruments for measuring social networks

Methodology


Collection date: oktober 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ljubljana

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Študenti četrtega letnika družboslovne informatike FDV

Excluded: no information
Data collected by:

Center za metodologijo in informatiko

Sampling procedure:

Ne-slučajno vzorčenje: na prvem koraku je bil izbran oddelek študentov četrtega letnika; znotraj oddelka so bili anketirani vsi študenti.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SOCO_02 - 19e_1L1p_o1_i11a - 19. eksperiment, materialna opora, binarna, prepoznavanje s seznama, brez omejitve enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2002

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 15

Title of Data file: SOCO_02 - 19e_1L4p_o1_i12a - 19. eksperiment, materialna opora, ordinalna z vsemi ozn.vred., prepoznavanje s seznama, brez omejitve enot, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2002

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 15

Title of Data file: SOCO_02 - 19e_1L5p_o1_i13a - 19. eksperiment, materialna opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, brez omejitve enot, 1. intervju, 3. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2002

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 15

Title of Data file: SOCO_02 - 19e_1L6p_o2_i14a - 19. eksperiment, materialna opora, ordinalna 3 stopenjska, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 4. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2002

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 15

Title of Data file: SOCO_02 - 19e_2L5p_o1_i13a - 19. eksperiment, informacijska opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, brez omejitve enot, 1. intervju, 3. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2002

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 15

Title of Data file: SOCO_02 - 19e_2L6p_o2_i14a - 19. eksperiment, informacijska opora, ordinalna 3 stopenjska, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 4. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2002

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 15

Title of Data file: SOCO_02 - 19e_3L5p_o1_i13a - 19. eksperiment, neformalno druženje, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, brez omejitve enot, 1. intervju, 3. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2002

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 15

Title of Data file: SOCO_02 - 19e_3L6p_o2_i14a - 19. eksperiment, neformalno druženje, ordinalna 3 stopenjska, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 4. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2002

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 15

Title of Data file: SOCO_02 - 19e_4L5p_o1_i13a - 19. eksperiment, emocionalna opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, brez omejitve enot, 1. intervju, 3. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2002

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 15

Title of Data file: SOCO_02 - 19e_4L6p_o2_i14a - 19. eksperiment, emocionalna opora, ordinalna 3 stopenjska, prepoznavanje s seznama, 3 enote, 1. intervju, 4. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 2002

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • number of variables: 1
 • number of units: 15

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
soco_02

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
soco_02

Materials of the Study

 1. Hlebec, Valentina (2002). SOCO_02 - e19 - vprašalnik [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. HLEBEC, Valentina (1999). Evaluation of survey measurement instruments for measuring social networks.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Hlebec, V. (2007). Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2001-2002) [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SOCO_02. https://doi.org/10.17898/ADP_SOCO_02_V1

COBISS.SI
Publication date: 2007
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si