O združenju CESSDA

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 13. 02. 2018

  Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

CESSDA

 

CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) je krovna organizacija evropskih arhivov družboslovnih podatkov, katere član je od leta 1998 tudi ADP. Gre za krovno organizacijo evropskih arhivov družboslovnih podatkov, ki je bila ustanovljena leta 1976. Leta 2013 se je organizacijsko preoblikovala po modelu evropske znanstvene infrastrukturne enote (ERIC) s seznama evropskih prioritet ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures).

CESSDA kot krovna organizacija evropskih arhivov družboslovnih podatkov nudi strokovno pomoč svojim članicam, obenem pa preko skupnega portala uporabnikom podatkov daje dostop do gradiv evropskih arhivov. CESSDA temelji na medsebojni strokovni in organizacijski podpori, njen cilj pa je ohranjanje in razširjanje kakovostnih raziskovalnih podatkov ne glede na geografsko lokacijo uporabnikov in da se pri tem upošteva sodobne mednarodne standarde, priporočila in orodja.

 

V okviru CESSDA deluje več delovnih skupin, v katerih je aktiven tudi ADP:

  • “CESSDA Trust Support Group”, ki podpira in svetuje članicam in pridruženim članicam v zadevah, povezanih z zaupanjem delovanja posameznih arhivov,
  • “CESSDA Technical Group”, ki nadzira in svetuje članicam glede tehničnih storitev arhiva,
  • “CESSDA Training Group”, ki skuša maksimizirati potencial usposabljanj, ki jih ponujajo posamezni družboslovni arhivi, in stremi k harmonizaciji in prenosu znanj med posamezniimi ponudniki storitev.
  • “CESSDA Communications Group”, ki pomaga promovirati vizijo in poslanstvo CESSDA čim širši ciljni publiki.

načrtu delovnih projektov CESSDA je uporaba razpoložljivih metapodatkov na ravni spremenljivk za namene mednarodne Banke anketnih vprašanj, sodelovanje in vključevanje na nova področja tipov podatkov in vsebin (npr. kvalitativni podatki, registrski podatki, masivni podatki, podatki v povezavi z zdravjem in prostorsko povezani podatki). V okviru aktivnosti, povezanih s CESSDA, je tudi delo na skupnih prijavah na razpise znotraj okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 in podobnih projektih.

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. O združenju CESSDA. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/cessda/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Politbarometer PB4/04, Slovenija, April 2004, UVI

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si