Evropska raziskava delovnih pogojev 2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: EWCS05
Main author(s):
  • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Co-workers:
  • Bolj podrobno: Annex 4 v Poročilu raziskave
Data file producer:
EUROFOUND - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Dublin, Irska; 2005)

Funding agency:

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

bolniška odsotnost, članstvo v sindikatu, delnice, dividende, delovni čas, delovno mesto, dnevno varstvo za otroke, dopustovanje, dosežena izobrazba in drugi podatki o izobraževanju, družbena participacija, družina, družinsko življenje, državljanstvo, ekonomska dejavnost, Evropska Unija, fizični delavci, gospodinjstvo, internet, izmensko delo, javni sektor, kakovost življenja, menjava službe, obiskovanje verskih obredov, očetovski dopust, odločanje, osebni računalnik, pasivno kajenje, plače, pogodba o zaposlitvi, pogoji dela, poklici, poklicna kariera, poklicno življenje, politična participacija, politična usmerjenost, porodniški dopust, zasebni sektor, skrb za otroke, skrb za vzdrževane osebe, delavna participacija, spol, starost, starševski dopust, politične stranke, stres, varnost, varnost zaposlitve, varstvo pri delu, vir informacij, zadovoljstvo z delom, zaposleni, zaposlitev s polnim delovnim časom, zaposlitev s polovičnim delovnim časom, zaposlovanje, zdravje, družabno življenje, avtonomija pri delu, bolezni, delitev dobička, delo od doma, upravljanje, pogoji dela, delovno pravo, dodatno plačilo, diskriminacija homoseksualcev, diskriminacija invalidov, diskriminacija na podlagi nacionalnosti, družinske obveznosti, družbeni razred, čustveno stanje, fizična aktivnost, industrija, kontrola kakovosti, menedžerji, nasilje, odgovornost, odnosi z vrstniki, odpustitev, pogostost plačila, poklicna varnost, poklicne bolezni, pomožna zaposlitev, ponavljajoče se delo, prijatelji, proces komuniciranja, upravljanje proizvodnje, prostovoljno delo, rasna diskriminacija, reševanje problemov, samozaposlitev, spolna diskriminacija, spolno nadlegovanje, tveganje, usposabljanje, ustrahovanje, varnostna oprema, verska pripadnost, zakonodaja, zaposlitvena zgodovina, zdravstveno tveganje

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELOVNI ČAS, POGOJI ZA ZAPOSLITEV, VARNOST ZAPOSLITVE, ZAPOSLITEV, EVROPSKA UNIJA

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij


Abstract:

Evropsko raziskavo o delovnih pogojih (EWCS) izvaja European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EFILWC), ki je samostojna ustanova Evropske unije, financirana s strani Evropske komisije. EWCS serija se je začela leta 1990-1991 in je praviloma izvajana vsakih pet let, z izjemo vala leta 2001, ko se je raziskava izvedla na novo pridruženih državah članicah in kandidatkah EU. Raziskava se izvaja z osebnim anketiranjem naključnega vzorca "zaposlenih" oseb (tj. zaposlenih in samozaposlenih), ki je reprezentativen delovni populaciji posamezne države članice EU. Cilj EWCS je priskrbeti povzetek stanja delovnih pogojev v EU, da se identificira glavne probleme in spremembe, ki vplivajo na delovno okolje, ter prispevati k lažjemu kontroliranju kvalitete dela in zaposlenosti v Evropi. Število vprašanj in tem, ki jih pokriva EWCS, je naraščalo ob vsaki ponovitvi raziskave, a glavni sklopi vprašanj so ostali nespremenjeni, tako da se lahko ugotavlja trende v delovnih pogojih. Pokritje EWCS skozi čas sovpada z razvijanjem EU, saj se raziskava izvaja v vedno večih državah. Leta 1991 je raziskava tako pokrivala takratnih 12 članic EU (EU12); leta 1995 15 članic (EU15); leta 2000 se v raziskavo vključi Norveška; leta 2001 na novo sodeluje 10 novih članic EU ter Bulgarija, Romunija in Turčija; ter leta 2005, ko v raziskavi sodeluje 31 držav - 27 članic EU (EU27) ter Hrvaška, Turčija, Švica in Norveška. Več informacij o raziskavi je mogoče najti na spletni strani EFILWC European Working Conditions Survey: http://www.eurofound.europa.eu.

Methodology


Collection date: september 2005 - november 2005
Date of production: 2005
Country: Austrija, Belgija, Bulgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Države Europske Unije (1993-), Finska, Francija, Nemčija (October 1990-), Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Velika Britanija
Geographic coverage:

Ozemlje posameznih držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Aktivno prebivalstvo držav članic EU, starejših od 15 let, državljani držav, vključenih v raziskavo. Neevropejci so bili vključeni pod pogojem, da so bili sposobni odgovarjati na anketo v jeziku države, kjer delajo.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Za seznam državnih institucij, ki so opravile terensko delo, glej Annex 5 v Poročilu raziskave.

Sampling procedure:

Večstopenjski stratificiran naključni vzorec.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Podatki so uteženi. Za podrobnosti glej Poročilo raziskave.

Access restrictions

Podatki so dostopni za registrirane uporabnike, ki se strinjajo s standardnimi pogoji UK Data Archive (http://www.data-archive.ac.uk/orderingdata/termsandConditions.asp).

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Publikacije, ki se nanašajo na material UK Data Archive, morajo biti citirane. Citati naj se nahajajo v nogi dokumenta ali v referencah publikacije. Bibliografsko citiranje te baze podatkov je: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, European Working Conditions Survey, 2005 [computer file]. Colchester, Essex: UK Data Archive [distributor], May 2007. SN: 5639.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EWSC05 - European Working Conditions Survey [datoteka podatkov], 2005

Format: SPSS (*.por); STATA (*.dta); Tab-delimited text (*.tab); MS Excel (*.xls files); SAS (supplied as *.dat and *.sas); MS Access (*.mdb files)

  • number of units: 29680

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
ewcs05

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
ewcs05

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. (2007). Evropska raziskava delovnih pogojev 2005 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: EWCS05. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ewcs05/

COBISS.SI
Publication date: 2007