Evropska raziskava delovnih pogojev 2005

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EWCS05
Glavni avtor(ji):
  • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Bolj podrobno: Annex 4 v Poročilu raziskave
Izdelal datoteko podatkov:
EUROFOUND - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Dublin, Irska; 2005)

Finančna podpora:

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Vsebina raziskave

Ključne besede:

bolniška odsotnost, članstvo v sindikatu, delnice, dividende, delovni čas, delovno mesto, dnevno varstvo za otroke, dopustovanje, dosežena izobrazba in drugi podatki o izobraževanju, družbena participacija, družina, družinsko življenje, državljanstvo, ekonomska dejavnost, Evropska Unija, fizični delavci, gospodinjstvo, internet, izmensko delo, javni sektor, kakovost življenja, menjava službe, obiskovanje verskih obredov, očetovski dopust, odločanje, osebni računalnik, pasivno kajenje, plače, pogodba o zaposlitvi, pogoji dela, poklici, poklicna kariera, poklicno življenje, politična participacija, politična usmerjenost, porodniški dopust, zasebni sektor, skrb za otroke, skrb za vzdrževane osebe, delavna participacija, spol, starost, starševski dopust, politične stranke, stres, varnost, varnost zaposlitve, varstvo pri delu, vir informacij, zadovoljstvo z delom, zaposleni, zaposlitev s polnim delovnim časom, zaposlitev s polovičnim delovnim časom, zaposlovanje, zdravje, družabno življenje, avtonomija pri delu, bolezni, delitev dobička, delo od doma, upravljanje, pogoji dela, delovno pravo, dodatno plačilo, diskriminacija homoseksualcev, diskriminacija invalidov, diskriminacija na podlagi nacionalnosti, družinske obveznosti, družbeni razred, čustveno stanje, fizična aktivnost, industrija, kontrola kakovosti, menedžerji, nasilje, odgovornost, odnosi z vrstniki, odpustitev, pogostost plačila, poklicna varnost, poklicne bolezni, pomožna zaposlitev, ponavljajoče se delo, prijatelji, proces komuniciranja, upravljanje proizvodnje, prostovoljno delo, rasna diskriminacija, reševanje problemov, samozaposlitev, spolna diskriminacija, spolno nadlegovanje, tveganje, usposabljanje, ustrahovanje, varnostna oprema, verska pripadnost, zakonodaja, zaposlitvena zgodovina, zdravstveno tveganje

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij


Povzetek:

Evropsko raziskavo o delovnih pogojih (EWCS) izvaja European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EFILWC), ki je samostojna ustanova Evropske unije, financirana s strani Evropske komisije. EWCS serija se je začela leta 1990-1991 in je praviloma izvajana vsakih pet let, z izjemo vala leta 2001, ko se je raziskava izvedla na novo pridruženih državah članicah in kandidatkah EU. Raziskava se izvaja z osebnim anketiranjem naključnega vzorca "zaposlenih" oseb (tj. zaposlenih in samozaposlenih), ki je reprezentativen delovni populaciji posamezne države članice EU. Cilj EWCS je priskrbeti povzetek stanja delovnih pogojev v EU, da se identificira glavne probleme in spremembe, ki vplivajo na delovno okolje, ter prispevati k lažjemu kontroliranju kvalitete dela in zaposlenosti v Evropi. Število vprašanj in tem, ki jih pokriva EWCS, je naraščalo ob vsaki ponovitvi raziskave, a glavni sklopi vprašanj so ostali nespremenjeni, tako da se lahko ugotavlja trende v delovnih pogojih. Pokritje EWCS skozi čas sovpada z razvijanjem EU, saj se raziskava izvaja v vedno večih državah. Leta 1991 je raziskava tako pokrivala takratnih 12 članic EU (EU12); leta 1995 15 članic (EU15); leta 2000 se v raziskavo vključi Norveška; leta 2001 na novo sodeluje 10 novih članic EU ter Bulgarija, Romunija in Turčija; ter leta 2005, ko v raziskavi sodeluje 31 držav - 27 članic EU (EU27) ter Hrvaška, Turčija, Švica in Norveška. Več informacij o raziskavi je mogoče najti na spletni strani EFILWC European Working Conditions Survey: http://www.eurofound.europa.eu.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: september 2005 - november 2005
Čas izdelave: 2005
Država: Austrija, Belgija, Bulgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Države Europske Unije (1993-), Finska, Francija, Nemčija (October 1990-), Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Ozemlje posameznih držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Aktivno prebivalstvo držav članic EU, starejših od 15 let, državljani držav, vključenih v raziskavo. Neevropejci so bili vključeni pod pogojem, da so bili sposobni odgovarjati na anketo v jeziku države, kjer delajo.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Za seznam državnih institucij, ki so opravile terensko delo, glej Annex 5 v Poročilu raziskave.

Tip vzorca:

Večstopenjski stratificiran naključni vzorec.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Podatki so uteženi. Za podrobnosti glej Poročilo raziskave.

Omejitve dostopa

Podatki so dostopni za registrirane uporabnike, ki se strinjajo s standardnimi pogoji UK Data Archive (http://www.data-archive.ac.uk/orderingdata/termsandConditions.asp).

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Publikacije, ki se nanašajo na material UK Data Archive, morajo biti citirane. Citati naj se nahajajo v nogi dokumenta ali v referencah publikacije. Bibliografsko citiranje te baze podatkov je: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, European Working Conditions Survey, 2005 [computer file]. Colchester, Essex: UK Data Archive [distributor], May 2007. SN: 5639.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EWSC05 - European Working Conditions Survey [datoteka podatkov], 2005

Format: SPSS (*.por); STATA (*.dta); Tab-delimited text (*.tab); MS Excel (*.xls files); SAS (supplied as *.dat and *.sas); MS Access (*.mdb files)

  • število enot: 29680

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
ewcs05

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
ewcs05

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. (2007). Evropska raziskava delovnih pogojev 2005 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EWCS05. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ewcs05/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2007
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si