Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013

Basic Study Information

ADP - IDNo: DIPFDV13
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DIPFDV13_V1
Main author(s):
  • Bojinović Fenko, Ana
  • Slavec, Ana
Data file producer:
Bojinović Fenko, Ana
Slavec, Ana

Place; date:

Ljubljana, Slovenija; 2013

Funding agency:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

Fakulteta za družbene vede, alumni, delo v tujini, zaposljivost, zadovoljstvo, veščine, znanja

Keywords ELSST:
ZADOVOLJSTVO, ZAPOSLITEV V TUJINI, DELO IN ZAPOSLOVANJE, ŠTUDIJ DRUŽBOSLOVJA, POSLOVNIH VED IN PRAVA

Topic Classification CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CERIF
Andragogika, stalno izobraževanje


Abstract:

Raziskava je bila izvedena v okviru tedna Svobodne univerze (15.–19. 4. 2013). Cilj raziskave je bil proučiti izkušnje diplomantov, magistrov in doktorandov FDV v zvezi z iskanjem zaposlitve v tujini. Ugotavljalo se je, koliko jih je aktivno iskalo delo v tujini in koliko jih je (bilo) zaposlenih v tujini, v katerih državah in v katerem sektorju. Poizvedovalo se je tudi, ali bi glede na pridobljeno znanje, priporočili študij na FDV, ter v kolikšni meri so s študijem pridobili določene kompetence. Pridobljene so bile tudi informacije o študijskem programu/smeri.

Methodology


Collection date: 14. april 2013 - 18. april 2013
Date of production: 2013
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Prostorske enote niso določene.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe, ki so do aprila 2013 diplomirale, magistrirale ali doktorirale na FDV.

Excluded: no information
Data collected by:

Slavec, Ana

Sampling procedure:

Ne-slučajno vzorčenje po principu snežne kepe.

Mode of data collection:

Spletna anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: DIPFDV13 - Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 48
  • number of units: 132

Version: februar 2014

Variable list

itime Datum

Datum izpolnjevanja ankete

Value 13 Frequency
14.04.2013 1
15.04.2013 95
16.04.2013 28
17.04.2013 7
18.04.2013 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
132 0

Q1 Ali ste na FDV diplomirali po novem (bolonjskem) ali starem programu?

Q1 - Ali ste na FDV diplomirali po novem (bolonjskem) ali starem programu?

Value 22 Frequency
1 Novi (bolonjski) program 49
2 Stari program 77
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 6
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 6

Valid range from 1 to 2

Q2 Katerega leta ste diplomirali

Q2 - Katerega leta ste diplomirali na FDV?

Value 31 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 6
-1 Ni odgovoril 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 34 1986 2013 2008.673 3.484

Valid range from 1986 to 2013

itime Datum

Datum izpolnjevanja ankete

Value 148 Frequency
14.04.2013 1
15.04.2013 95
16.04.2013 28
17.04.2013 7
18.04.2013 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
132 0

Q1 Ali ste na FDV diplomirali po novem (bolonjskem) ali starem programu?

Q1 - Ali ste na FDV diplomirali po novem (bolonjskem) ali starem programu?

Value 247 Frequency
1 Novi (bolonjski) program 49
2 Stari program 77
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 6
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 6

Valid range from 1 to 2

Q2 Katerega leta ste diplomirali

Q2 - Katerega leta ste diplomirali na FDV?

Value 346 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 6
-1 Ni odgovoril 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 34 1986 2013 2008.673 3.484

Valid range from 1986 to 2013

Q3 Na katerem dodiplomskem programu na FDV ste diplomirali?

Q3 - Na katerem dodiplomskem programu na FDV ste diplomirali?

Value 445 Frequency
1 Analitska sociologija 4
2 Analitska politologija 0
3 Družboslovna informatika UN 7
4 Družboslovna informatika VS 0
5 Evropske študije - družboslovni vidiki 0
6 Komunikologija - medijske in komunikacijske študije 5
7 Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 5
8 Kulturologija 4
9 Mednarodni odnosi 6
10 Novninarstvo 3
11 Politologija - analiza politik in javna uprava 3
12 Politologija - obramboslovje 2
13 Politologija - študije politike in države 2
14 Sociologija - kadrovski menedžment 3
15 Drugo: 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 83
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 87

Valid range from 1 to 15

Q3_15_te Drugo: (tekst)

Q3_text - Na katerem dodiplomskem programu na FDV ste diplomirali? (Drugo:)

Value 544 Frequency
4 Analitska politologija 1
1 -1: Ni odgovoril 44
2 -2: Preskok (if) 83
3 -3: Prekinjeno 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 131

Valid range from 4 to 4

Q4 Na katerem dodiplomskem programu na FDV ste diplomirali?

Q4 - Na katerem dodiplomskem programu na FDV ste diplomirali?

Value 643 Frequency
1 SOCIOLOGIJA - analitsko teoretska smer 8
2 SOCIOLOGIJA - kadrovsko menedžerska smer 3
3 SOCIOLOGIJA - smer za družboslovno informatiko 8
4 POLITOLOGIJA - teoretsko analitska smer 3
5 POLITOLOGIJA - smer analiza politik in javna uprava 9
6 POLITOLOGIJA - smer mednarodni odnosi 18
7 POLITOLOGIJA - smer obramboslovje 2
8 NOVINARSTVO 5
9 KOMUNIKOLOGIJA - smer teoretsko metodološka smer 0
10 KOMUNIKOLOGIJA - trženje in tržno komuniciranje 18
11 KULTUROLOGIJA 3
12 Drugo 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 51
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
77 55

Valid range from 1 to 12

Q4_12_te Drugo (tekst)

Q4_text - Na katerem dodiplomskem programu na FDV ste diplomirali? (Drugo:)

Value 742 Frequency
1 -1 77
2 -2 51
3 -3 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 132

Q5a Ste na FDV končali (tudi) pod: DA, magistrski (2. bolonjska stopnja)

Q5 - Ste na FDV končali (tudi) podiplomski študij? Možnih je več odgovorov.

Value 841 Frequency
0 ni izbran 12
1 izbran 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 103
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 7
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 110

Valid range from 0 to 1

Q5b Ste na FDV končali (tudi) pod: DA, magistrski (stari program)

Q5 - Ste na FDV končali (tudi) podiplomski študij? Možnih je več odgovorov.

Value 940 Frequency
0 ni izbran 13
1 izbran 9
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 103
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 7
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 110

Valid range from 0 to 1

Q5c Ste na FDV končali (tudi) pod: DA, doktorski (3. bolonjska stopnja)

Q5 - Ste na FDV končali (tudi) podiplomski študij? Možnih je več odgovorov.

Value 1039 Frequency
0 ni izbran 21
1 izbran 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 103
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 7
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 110

Valid range from 0 to 1

Q5d Ste na FDV končali (tudi) pod: DA, doktorski (stari program)

Q5 - Ste na FDV končali (tudi) podiplomski študij? Možnih je več odgovorov.

Value 1138 Frequency
0 ni izbran 20
1 izbran 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 103
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 7
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 110

Valid range from 0 to 1

Q6 Na katerem programu na FDV (stari program) ste magistrirali? Prosimo, uvrstite ga v širše področje.

Q6 - Na katerem programu na FDV (stari program) ste magistrirali? Prosimo, uvrstite ga v širše področje.

Value 1237 Frequency
1 Sociologija 2
2 Politologija 3
3 Novinarstvo 0
4 Komunikologija 2
5 Kulturologija 0
6 Drugo: 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 8
-2 Preskok (if) 115
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 123

Valid range from 1 to 6

Q6_6_tex Drugo: (tekst)

Q6_text - Na katerem programu na FDV (stari program) ste magistrirali? Prosimo, uvrstite ga v širše področje. (Drugo:)

Value 1336 Frequency
4 Interdisciplinarni študij z Univerzo v ljubljani 1
5 mednarodni odnosi 1
1 -1: Ni odgovoril 7
2 -2: Preskok (if) 115
3 -3: Prekinjeno 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 130

Valid range from 4 to 5

Q7 Na katerem programu (2. bolonjska stopnja) na FDV ste magistrirali?

Q7 - Na katerem programu (2. bolonjska stopnja) na FDV ste magistrirali?

Value 1435 Frequency
1 Družboslovna informatika 3
2 Etnične študije 0
3 Evropske študije 0
4 Komunikologija 1
5 Kulturologija - kulturne in religijske študije 0
6 Mednarodni odnosi ali Diplomacija 0
7 Novinarske študije 0
8 Obramboslovje 0
9 Odnosi z javnostmi 0
10 Politologija – analiza politik in javna uprava 0
11 Politologija – politična teorija 1
12 Sociologija 1
13 Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja 1
14 Strateško tržno komuniciranje 1
15 Svetovne študije 1
16 Drugo: 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 8
-2 Preskok (if) 114
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 122

Valid range from 1 to 16

Q7_16_te Drugo: (tekst)

Q7_text - Na katerem programu (2. bolonjska stopnja) na FDV ste magistrirali? (Drugo:)

Value 1534 Frequency
4 menedzment neprofitnih organizacij 1
1 -1: Ni odgovoril 9
2 -2: Preskok (if) 114
3 -3: Prekinjeno 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 131

Valid range from 4 to 4

Q8 Na katerem programu na FDV (st (Vpišite besedilo)

Q8 - Na katerem programu na FDV (stari program) ste doktorirali?

Value 1633 Frequency
3 sociologija 1
4 ZDA in ameriske politike 1
1 -2: Preskok (if) 122
2 -3: Prekinjeno 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 130

Valid range from 3 to 4

Q9 Na katerem programu (3. bolonjska stopnja) na FDV ste doktorirali?

Q9 - Na katerem programu (3. bolonjska stopnja) na FDV ste doktorirali?

Value 1732 Frequency
1 Ameriški študiji 0
2 Analiza politik 0
3 Balkanski študiji 0
4 Diplomacija 0
5 Družboslovna informatika 0
6 Družboslovna metodologija 0
7 Epistemologija humanistike in družboslovja 0
8 Etnični in migracijski študiji 0
9 Evropske študije 0
10 Globalizacijski študiji 0
11 Javna uprava 0
12 Komunikologija 0
13 Kulturologija 0
14 Medijski študiji 0
15 Mednarodni odnosi 0
16 Novinarske študije 0
17 Obramboslovje 0
18 Odnosi z javnostmi 0
19 Okoljske in prostorske študije 0
20 Organizacijsko kadrovske študije 0
21 Politologija 0
22 Psihologija komuniciranja 0
23 Razvojne študije 0
24 Religiologija 0
25 Socialna in politična antropologija 0
26 Socialna in politična psihologija 0
27 Sociologija 0
28 Statistika 0
29 Študije vsakdanjega življenja 0
30 Študije življenjskih potekov 0
31 Študiji spola 0
32 Tržno komuniciranje 0
33 Upravljanje in razvoj organizacij 0
34 Varnostne študije 0
35 Varstvo okolja 0
36 Vojaške družboslovne študije 0
37 Drugo 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 8
-2 Preskok (if) 124
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 132

Valid range from 1 to 37

Q10a Ocenite, v kolikšni meri ste: Analitične sposobnosti

Q10a - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Analitične sposobnosti:

Value 1831 Frequency
1 Povsem premalo 6
2 Nekoliko premalo 35
3 V dovoljšnji meri 69
-99 Ne vem 2
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
110 22

Valid range from 1 to 3

Q10b Ocenite, v kolikšni meri ste: Znanstveno pisanje

Q10b - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Znanstveno pisanje:

Value 1930 Frequency
1 Povsem premalo 20
2 Nekoliko premalo 24
3 V dovoljšnji meri 68
-99 Ne vem 1
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 20

Valid range from 1 to 3

Q10c Ocenite, v kolikšni meri ste: Komunikacijske veščine (ustno sporočanje)

Q10c - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Komunikacijske veščine (ustno sporočanje):

Value 2029 Frequency
1 Povsem premalo 16
2 Nekoliko premalo 46
3 V dovoljšnji meri 50
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 20

Valid range from 1 to 3

Q10d Ocenite, v kolikšni meri ste: Kritično vrednotenje

Q10d - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Kritično vrednotenje:

Value 2128 Frequency
1 Povsem premalo 6
2 Nekoliko premalo 34
3 V dovoljšnji meri 73
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 19

Valid range from 1 to 3

Q10e Ocenite, v kolikšni meri ste: Praktične izkušnje za nastop dela

Q10e - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Praktične izkušnje za nastop dela:

Value 2227 Frequency
1 Povsem premalo 71
2 Nekoliko premalo 26
3 V dovoljšnji meri 15
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 20

Valid range from 1 to 3

Q10f Ocenite, v kolikšni meri ste: Znanje tujih jezikov

Q10f - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Znanje tujih jezikov:

Value 2326 Frequency
1 Povsem premalo 17
2 Nekoliko premalo 47
3 V dovoljšnji meri 48
-99 Ne vem 1
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 20

Valid range from 1 to 3

Q10g Ocenite, v kolikšni meri ste: Metodološke veščine (zbiranje in analiza podatkov)

Q10g - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Metodološke veščine (zbiranje in analiza podatkov):

Value 2425 Frequency
1 Povsem premalo 22
2 Nekoliko premalo 33
3 V dovoljšnji meri 57
-99 Ne vem 1
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 20

Valid range from 1 to 3

Q10h Ocenite, v kolikšni meri ste: Skupinsko delo

Q10h - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Skupinsko delo:

Value 2524 Frequency
1 Povsem premalo 10
2 Nekoliko premalo 26
3 V dovoljšnji meri 76
-99 Ne vem 1
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 20

Valid range from 1 to 3

Q10i Ocenite, v kolikšni meri ste: Voditeljske sposobnosti

Q10i - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Voditeljske sposobnosti:

Value 2623 Frequency
1 Povsem premalo 36
2 Nekoliko premalo 54
3 V dovoljšnji meri 22
-99 Ne vem 1
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 20

Valid range from 1 to 3

Q10j Ocenite, v kolikšni meri ste: Reševanje problemov

Q10j - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Reševanje problemov:

Value 2722 Frequency
1 Povsem premalo 25
2 Nekoliko premalo 53
3 V dovoljšnji meri 32
-99 Ne vem 3
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
110 22

Valid range from 1 to 3

Q11 Ali ste kdaj aktivno iskali delo v tujini?

Q11 - Ali ste kdaj aktivno iskali delo v tujini?

Value 2821 Frequency
1 DA 69
2 NE 45
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 18

Valid range from 1 to 2

Q12 Ali ste kdaj bili zaposleni oziroma ali še vedno delate v tujini?

Q12 - Ali ste kdaj bili zaposleni oziroma ali še vedno delate v tujini?

Value 2920 Frequency
1 DA 39
2 NE 75
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 18

Valid range from 1 to 2

Q13 Če upoštevate znanje, veščine in posameznikovo zmogljivost, da najde službo (v Sloveniji ali v tujini), ali bi priporočili študij na FDV?

Q13 - Če upoštevate znanje, veščine in posameznikovo zmogljivost, da najde službo (v Sloveniji ali v tujini), ali bi priporočili študij na FDV?

Value 3019 Frequency
1 DA 61
2 NE 52
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 19

Valid range from 1 to 2

Q14a Kako pomembni so bili naslednj: Nezaposljivost (pomanjkanje dela) v Sloveniji

Q14a - Kako pomembni so bili naslednji razlogi za iskanje dela v tujini? Nezaposljivost (pomanjkanje dela) v Sloveniji:

Value 3118 Frequency
1 Sploh ni pomemben 9
2 Ni pomemben 3
3 Niti pomemben niti ni pomemben 8
4 Pomemben 14
5 Zelo pomemben 34
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 43
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 64

Valid range from 1 to 5

Q14b Kako pomembni so bili naslednj: Boljša plača v tujini

Q14b - Kako pomembni so bili naslednji razlogi za iskanje dela v tujini? Boljša plača v tujini:

Value 3217 Frequency
1 Sploh ni pomemben 2
2 Ni pomemben 6
3 Niti pomemben niti ni pomemben 10
4 Pomemben 26
5 Zelo pomemben 24
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 43
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 64

Valid range from 1 to 5

Q14c Kako pomembni so bili naslednj: Boljši pogoji napredovanja v tujini

Q14c - Kako pomembni so bili naslednji razlogi za iskanje dela v tujini? Boljši pogoji napredovanja v tujini:

Value 3316 Frequency
1 Sploh ni pomemben 2
2 Ni pomemben 3
3 Niti pomemben niti ni pomemben 14
4 Pomemben 21
5 Zelo pomemben 28
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 43
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 64

Valid range from 1 to 5

Q14d Kako pomembni so bili naslednj: Zasebni razlogi (npr. družina, partnerstvo, osebni izzivi ipd.)

Q14d - Kako pomembni so bili naslednji razlogi za iskanje dela v tujini? Zasebni razlogi (npr. družina, partnerstvo, osebni izzivi ipd.):

Value 3415 Frequency
1 Sploh ni pomemben 13
2 Ni pomemben 11
3 Niti pomemben niti ni pomemben 8
4 Pomemben 19
5 Zelo pomemben 17
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 43
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 64

Valid range from 1 to 5

Q14e Kako pomembni so bili naslednj: Nezadovoljstvo z upravljanjem delovne organizacije v Sloveniji

Q14e - Kako pomembni so bili naslednji razlogi za iskanje dela v tujini? Nezadovoljstv o z upravljanjem delovne organizacije v Sloveniji:

Value 3514 Frequency
1 Sploh ni pomemben 4
2 Ni pomemben 3
3 Niti pomemben niti ni pomemben 18
4 Pomemben 17
5 Zelo pomemben 24
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 43
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 66

Valid range from 1 to 5

Q14f Kako pomembni so bili naslednj: Nikoli nisem bil/a zaposlen/a v Sloveniji (iskanje prve službe)

Q14f - Kako pomembni so bili naslednji razlogi za iskanje dela v tujini? Nikoli nisem bil/a zaposlen/a v Sloveniji (iskanje prve službe):

Value 3613 Frequency
1 Sploh ni pomemben 15
2 Ni pomemben 13
3 Niti pomemben niti ni pomemben 9
4 Pomemben 7
5 Zelo pomemben 11
-99 Ne vem 8
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 43
-1 Ni odgovoril 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 77

Valid range from 1 to 5

Q14g Kako pomembni so bili naslednj: Drugo:

Q14g - Kako pomembni so bili naslednji razlogi za iskanje dela v tujini? Drugo:

Value 3712 Frequency
1 Sploh ni pomemben 0
2 Ni pomemben 0
3 Niti pomemben niti ni pomemben 0
4 Pomemben 0
5 Zelo pomemben 3
-99 Ne vem 7
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 43
-1 Ni odgovoril 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 129

Valid range from 1 to 5

Q14g_tex Kako pomembni so bili naslednj: Drugo: (tekst)

Q14g_text - Kako pomembni so bili naslednji razlogi za iskanje dela v tujini? Drugo (tekst):

Value 3811 Frequency
4 delovna klima 1
5 posledica podiplomskega študija v tujini 1
6 Živim v Italiji 1
1 -1: Ni odgovoril 67
2 -2: Preskok (if) 43
3 -3: Prekinjeno 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 129

Valid range from 4 to 6

Q15 Ste v zadnjih treh letih pogosteje iskali delo v tujini kot prej?

Q15 - Ste v zadnjih treh letih pogosteje iskali delo v tujini kot prej?

Value 3910 Frequency
1 DA, pogosteje kot prej 22
2 NE, približno enako pogosto kot prej 19
3 NE, manj pogosto kot prej 9
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 19
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 43
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 82

Valid range from 1 to 3

Q16 Koliko let ste skupno delali (oziroma še vedno delate) v tujini?

Q16 - Koliko let ste skupno delali (oziroma še vedno delate) v tujini?

Value 409 Frequency
1 manj kot eno leto 13
2 1-3 leta 15
3 več kot 3 leta 11
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 74
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 93

Valid range from 1 to 3

Q17 V kateri državi ste delali oz. še vedno delate? (Če ste delali v več državah, izberite državo v kateri ste delali oz. v kateri delate nazadnje.)

Q17 - V kateri državi ste delali oz. še vedno delate? (Če ste delali v več državah, izberite državo v kateri ste delali oz. v kateri delate nazadnje.)

Value 418 Frequency
1 Afghanistan 0
2 Albania 0
3 Algeria 0
4 Andorra 0
5 Angola 0
6 Antigua and Barbuda 0
7 Argentina 0
8 Armenia 0
9 Australia 0
10 Austria 2
11 Azerbaijan 0
12 Bahamas 0
13 Bahrain 0
14 Bangladesh 0
15 Barbados 0
16 Belarus 0
17 Belgium 5
18 Belize 0
19 Benin 0
20 Bhutan 0
21 Bolivia 0
22 Bosnia and Herzegovina 1
23 Botswana 0
24 Brazil 0
25 Brunei 0
26 Bulgaria 1
27 Burkina Faso 0
28 Burundi 0
29 Cambodia 0
30 Cameroon 0
31 Canada 2
32 Cape Verde 0
33 Central African Republic 0
34 Chad 0
35 Chile 0
36 China 0
37 Colombia 0
38 Comoros 0
39 Congo 0
40 Congo Democratic Republic of 0
41 Costa Rica 0
42 Cote d`Ivoire 0
43 Croatia 0
44 Cuba 0
45 Cyprus 0
46 Czech Republic 1
47 Denmark 1
48 Djibouti 0
49 Dominica 0
50 Dominican Republic 0
51 Ecuador 0
52 East Timor 0
53 Egypt 1
54 El Salvador 0
55 Equatorial Guinea 0
56 Eritrea 0
57 Estonia 0
58 Ethiopia 0
59 Fiji 0
60 Finland 1
61 France 0
62 Gabon 0
63 Gambia 0
64 Georgia 0
65 Germany 3
66 Ghana 0
67 Greece 0
68 Grenada 0
69 Guatemala 0
70 Guinea 0
71 Guinea-Bissau 0
72 Guyana 0
73 Haiti 0
74 Honduras 0
75 Hungary 1
76 Iceland 0
77 India 0
78 Indonesia 0
79 Iran 0
80 Iraq 0
81 Ireland 1
82 Israel 0
83 Italy 3
84 Jamaica 0
85 Japan 0
86 Jordan 0
87 Kazakhstan 0
88 Kenya 0
89 Kiribati 0
90 Korea North 0
91 Korea South 0
92 Kosovo 0
93 Kuwait 1
94 Kyrgyzstan 0
95 Laos 0
96 Latvia 0
97 Lebanon 0
98 Lesotho 0
99 Liberia 0
100 Libya 0
101 Liechtenstein 0
102 Lithuania 0
103 Luxembourg 2
104 Macedonia 0
105 Madagascar 0
106 Malawi 0
107 Malaysia 0
108 Maldives 0
109 Mali 0
110 Malta 1
111 Marshall Islands 0
112 Mauritania 0
113 Mauritius 0
114 Mexico 0
115 Micronesia 0
116 Moldova 0
117 Monaco 0
118 Mongolia 0
119 Montenegro 0
120 Morocco 0
121 Mozambique 0
122 Myanmar (Burma) 0
123 Namibia 0
124 Nauru 0
125 Nepal 0
126 The Netherlands 0
127 New Zealand 0
128 Nicaragua 0
129 Niger 0
130 Nigeria 0
131 Norway 0
132 Oman 0
133 Pakistan 0
134 Palau 0
135 Palestinian State* 0
136 Panama 0
137 Papua New Guinea 0
138 Paraguay 0
139 Peru 0
140 The Philippines 0
141 Poland 0
142 Portugal 0
143 Qatar 0
144 Romania 0
145 Russia 0
146 Rwanda 0
147 St. Kitts and Nevis 0
148 St. Lucia 0
149 St. Vincent and The Grenadines 0
150 Samoa 0
151 San Marino 0
152 Sao Tome and Principe 0
153 Saudi Arabia 0
154 Senegal 0
155 Serbia 0
156 Seychelles 0
157 Sierra Leone 0
158 Singapore 0
159 Slovakia 0
160 Slovenia 0
161 Solomon Islands 0
162 Somalia 0
163 South Africa 0
164 South Sudan 0
165 Spain 3
166 Sri Lanka 0
167 Sudan 1
168 Suriname 0
169 Swaziland 0
170 Sweden 0
171 Switzerland 2
172 Syria 0
173 Taiwan 0
174 Tajikistan 0
175 Tanzania 0
176 Thailand 0
177 Togo 0
178 Tonga 0
179 Trinidad and Tobago 0
180 Tunisia 1
181 Turkey 1
182 Turkmenistan 0
183 Tuvalu 0
184 Uganda 0
185 Ukraine 0
186 United Arab Emirates 0
187 United Kingdom 0
188 United States of America 3
189 Uruguay 0
190 Uzbekistan 0
191 Vanuatu 0
192 Vatican City (Holy See) 0
193 Venezuela 0
194 Vietnam 0
195 Yemen 0
196 Zambia 0
197 Zimbabwe 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 74
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 94 10 188

Valid range from 1 to 197

Q18 Je vaš (zadnji) delodajalec slovenska ali tuja pravna oseba?

Q18 - Je vaš (zadnji) delodajalec slovenska ali tuja pravna oseba?

Value 427 Frequency
1 Slovenska 9
2 Tuja 30
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 74
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 93

Valid range from 1 to 2

Q19 Kakšen tip delovnega razmerja imate (oz. ste imeli) v tujini?

Q19 - Kakšen tip delovnega razmerja imate (oz. ste imeli) v tujini?

Value 436 Frequency
1 Stažiranje/pripravništvo 10
2 Pogodbeno delo 14
3 Stalno zaposlen 15
4 Drugo: 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 74
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 93

Valid range from 1 to 4

Q19_4_te Drugo: (tekst)

Q19_text - Kakšen tip delovnega razmerja imate (oz. ste imeli) v tujini? (Drugo:)

Value 445 Frequency
1 -1 39
2 -2 74
3 -3 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 132

Q20 Na katerem področju ste (bili) zaposleni v tujini?

Q20 - Na katerem področju ste (bili) zaposleni v tujini?

Value 454 Frequency
1 Gospodarstvo - malo/ srednje podjetje 10
2 Gospodarstvo - multinacionalka 8
3 Mednarodna vladna organizacija 7
4 (Mednarodna) nevladna organizacija 4
5 Slovenska diplomacija 1
6 Znanost in izobraževanje (raziskovalni center, univerza) 4
7 Drugo: 5
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 74
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 93

Valid range from 1 to 7

Q20_7_te Drugo: (tekst)

Q20_text - Na katerem področju ste (bili) zaposleni v tujini? (Drugo:)

Value 463 Frequency
4 Evropska zunanja sluzba 1
5 Evropski parlament 1
6 Marketing 1
7 Mladinski center (pod nadzorom občine) 1
8 novinarstvo 1
1 -1: Ni odgovoril 34
2 -2: Preskok (if) 74
3 -3: Prekinjeno 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 127

Valid range from 4 to 8

Q21 Kje imate trenutno prijavljeno stalno bivališče?

Q21 - Kje imate trenutno prijavljeno stalno bivališče?

Value 472 Frequency
1 V Sloveniji 106
2 V tujini 7
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 19

Valid range from 1 to 2

Q22 Spol:

Q22 - Spol:

Value 481 Frequency
1 Moški 25
2 Ženski 88
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 19

Valid range from 1 to 2

Materials of the Study

  1. Bojinović Fenko, Ana in Slavec, Ana (2013). DIPFDV13 - Diplomanti FDV na delu v tujini [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

4 - raziskave z omejenim konceptualnim okvirom, manj metodološko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Bojinović Fenko, A. and Slavec, A. (2014). Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: DIPFDV13. https://doi.org/10.17898/ADP_DIPFDV13_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si