Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DIPFDV13
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DIPFDV13_V1
Glavni avtor(ji):
  • Bojinović Fenko, Ana
  • Slavec, Ana
Izdelal datoteko podatkov:
Bojinović Fenko, Ana
Slavec, Ana

Kraj; datum:

Ljubljana, Slovenija; 2013

Finančna podpora:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Fakulteta za družbene vede, alumni, delo v tujini, zaposljivost, zadovoljstvo, veščine, znanja

Vsebinska področja CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Andragogika, stalno izobraževanje


Povzetek:

Raziskava je bila izvedena v okviru tedna Svobodne univerze (15.–19. 4. 2013). Cilj raziskave je bil proučiti izkušnje diplomantov, magistrov in doktorandov FDV v zvezi z iskanjem zaposlitve v tujini. Ugotavljalo se je, koliko jih je aktivno iskalo delo v tujini in koliko jih je (bilo) zaposlenih v tujini, v katerih državah in v katerem sektorju. Poizvedovalo se je tudi, ali bi glede na pridobljeno znanje, priporočili študij na FDV, ter v kolikšni meri so s študijem pridobili določene kompetence. Pridobljene so bile tudi informacije o študijskem programu/smeri.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 14. april 2013 - 18. april 2013
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Prostorske enote niso določene.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe, ki so do aprila 2013 diplomirale, magistrirale ali doktorirale na FDV.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Slavec, Ana

Tip vzorca:

Ne-slučajno vzorčenje po principu snežne kepe.

Način zbiranja podatkov:

Spletna anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: DIPFDV13 - Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 48
  • število enot: 132

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

itime Datum

Datum izpolnjevanja ankete

Vrednost 13 Frekvenca
14.04.2013 1
15.04.2013 95
16.04.2013 28
17.04.2013 7
18.04.2013 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
132 0

Q1 Ali ste na FDV diplomirali po novem (bolonjskem) ali starem programu?

Q1 - Ali ste na FDV diplomirali po novem (bolonjskem) ali starem programu?

Vrednost 22 Frekvenca
1 Novi (bolonjski) program 49
2 Stari program 77
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 6
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 Katerega leta ste diplomirali

Q2 - Katerega leta ste diplomirali na FDV?

Vrednost 31 Frekvenca
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 6
-1 Ni odgovoril 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 34 1986 2013 2008.673 3.484

Vrednosti spremenljivk od 1986 do 2013

itime Datum

Datum izpolnjevanja ankete

Vrednost 148 Frekvenca
14.04.2013 1
15.04.2013 95
16.04.2013 28
17.04.2013 7
18.04.2013 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
132 0

Q1 Ali ste na FDV diplomirali po novem (bolonjskem) ali starem programu?

Q1 - Ali ste na FDV diplomirali po novem (bolonjskem) ali starem programu?

Vrednost 247 Frekvenca
1 Novi (bolonjski) program 49
2 Stari program 77
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 6
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 Katerega leta ste diplomirali

Q2 - Katerega leta ste diplomirali na FDV?

Vrednost 346 Frekvenca
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 6
-1 Ni odgovoril 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 34 1986 2013 2008.673 3.484

Vrednosti spremenljivk od 1986 do 2013

Q3 Na katerem dodiplomskem programu na FDV ste diplomirali?

Q3 - Na katerem dodiplomskem programu na FDV ste diplomirali?

Vrednost 445 Frekvenca
1 Analitska sociologija 4
2 Analitska politologija 0
3 Družboslovna informatika UN 7
4 Družboslovna informatika VS 0
5 Evropske študije - družboslovni vidiki 0
6 Komunikologija - medijske in komunikacijske študije 5
7 Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 5
8 Kulturologija 4
9 Mednarodni odnosi 6
10 Novninarstvo 3
11 Politologija - analiza politik in javna uprava 3
12 Politologija - obramboslovje 2
13 Politologija - študije politike in države 2
14 Sociologija - kadrovski menedžment 3
15 Drugo: 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 83
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

Q3_15_te Drugo: (tekst)

Q3_text - Na katerem dodiplomskem programu na FDV ste diplomirali? (Drugo:)

Vrednost 544 Frekvenca
4 Analitska politologija 1
1 -1: Ni odgovoril 44
2 -2: Preskok (if) 83
3 -3: Prekinjeno 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 131

Vrednosti spremenljivk od 4 do 4

Q4 Na katerem dodiplomskem programu na FDV ste diplomirali?

Q4 - Na katerem dodiplomskem programu na FDV ste diplomirali?

Vrednost 643 Frekvenca
1 SOCIOLOGIJA - analitsko teoretska smer 8
2 SOCIOLOGIJA - kadrovsko menedžerska smer 3
3 SOCIOLOGIJA - smer za družboslovno informatiko 8
4 POLITOLOGIJA - teoretsko analitska smer 3
5 POLITOLOGIJA - smer analiza politik in javna uprava 9
6 POLITOLOGIJA - smer mednarodni odnosi 18
7 POLITOLOGIJA - smer obramboslovje 2
8 NOVINARSTVO 5
9 KOMUNIKOLOGIJA - smer teoretsko metodološka smer 0
10 KOMUNIKOLOGIJA - trženje in tržno komuniciranje 18
11 KULTUROLOGIJA 3
12 Drugo 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 51
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
77 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q4_12_te Drugo (tekst)

Q4_text - Na katerem dodiplomskem programu na FDV ste diplomirali? (Drugo:)

Vrednost 742 Frekvenca
1 -1 77
2 -2 51
3 -3 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 132

Q5a Ste na FDV končali (tudi) pod: DA, magistrski (2. bolonjska stopnja)

Q5 - Ste na FDV končali (tudi) podiplomski študij? Možnih je več odgovorov.

Vrednost 841 Frekvenca
0 ni izbran 12
1 izbran 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 103
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 7
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 110

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q5b Ste na FDV končali (tudi) pod: DA, magistrski (stari program)

Q5 - Ste na FDV končali (tudi) podiplomski študij? Možnih je več odgovorov.

Vrednost 940 Frekvenca
0 ni izbran 13
1 izbran 9
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 103
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 7
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 110

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q5c Ste na FDV končali (tudi) pod: DA, doktorski (3. bolonjska stopnja)

Q5 - Ste na FDV končali (tudi) podiplomski študij? Možnih je več odgovorov.

Vrednost 1039 Frekvenca
0 ni izbran 21
1 izbran 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 103
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 7
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 110

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q5d Ste na FDV končali (tudi) pod: DA, doktorski (stari program)

Q5 - Ste na FDV končali (tudi) podiplomski študij? Možnih je več odgovorov.

Vrednost 1138 Frekvenca
0 ni izbran 20
1 izbran 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 103
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 7
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 110

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q6 Na katerem programu na FDV (stari program) ste magistrirali? Prosimo, uvrstite ga v širše področje.

Q6 - Na katerem programu na FDV (stari program) ste magistrirali? Prosimo, uvrstite ga v širše področje.

Vrednost 1237 Frekvenca
1 Sociologija 2
2 Politologija 3
3 Novinarstvo 0
4 Komunikologija 2
5 Kulturologija 0
6 Drugo: 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 8
-2 Preskok (if) 115
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q6_6_tex Drugo: (tekst)

Q6_text - Na katerem programu na FDV (stari program) ste magistrirali? Prosimo, uvrstite ga v širše področje. (Drugo:)

Vrednost 1336 Frekvenca
4 Interdisciplinarni študij z Univerzo v ljubljani 1
5 mednarodni odnosi 1
1 -1: Ni odgovoril 7
2 -2: Preskok (if) 115
3 -3: Prekinjeno 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 130

Vrednosti spremenljivk od 4 do 5

Q7 Na katerem programu (2. bolonjska stopnja) na FDV ste magistrirali?

Q7 - Na katerem programu (2. bolonjska stopnja) na FDV ste magistrirali?

Vrednost 1435 Frekvenca
1 Družboslovna informatika 3
2 Etnične študije 0
3 Evropske študije 0
4 Komunikologija 1
5 Kulturologija - kulturne in religijske študije 0
6 Mednarodni odnosi ali Diplomacija 0
7 Novinarske študije 0
8 Obramboslovje 0
9 Odnosi z javnostmi 0
10 Politologija – analiza politik in javna uprava 0
11 Politologija – politična teorija 1
12 Sociologija 1
13 Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja 1
14 Strateško tržno komuniciranje 1
15 Svetovne študije 1
16 Drugo: 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 8
-2 Preskok (if) 114
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

Q7_16_te Drugo: (tekst)

Q7_text - Na katerem programu (2. bolonjska stopnja) na FDV ste magistrirali? (Drugo:)

Vrednost 1534 Frekvenca
4 menedzment neprofitnih organizacij 1
1 -1: Ni odgovoril 9
2 -2: Preskok (if) 114
3 -3: Prekinjeno 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 131

Vrednosti spremenljivk od 4 do 4

Q8 Na katerem programu na FDV (st (Vpišite besedilo)

Q8 - Na katerem programu na FDV (stari program) ste doktorirali?

Vrednost 1633 Frekvenca
3 sociologija 1
4 ZDA in ameriske politike 1
1 -2: Preskok (if) 122
2 -3: Prekinjeno 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 130

Vrednosti spremenljivk od 3 do 4

Q9 Na katerem programu (3. bolonjska stopnja) na FDV ste doktorirali?

Q9 - Na katerem programu (3. bolonjska stopnja) na FDV ste doktorirali?

Vrednost 1732 Frekvenca
1 Ameriški študiji 0
2 Analiza politik 0
3 Balkanski študiji 0
4 Diplomacija 0
5 Družboslovna informatika 0
6 Družboslovna metodologija 0
7 Epistemologija humanistike in družboslovja 0
8 Etnični in migracijski študiji 0
9 Evropske študije 0
10 Globalizacijski študiji 0
11 Javna uprava 0
12 Komunikologija 0
13 Kulturologija 0
14 Medijski študiji 0
15 Mednarodni odnosi 0
16 Novinarske študije 0
17 Obramboslovje 0
18 Odnosi z javnostmi 0
19 Okoljske in prostorske študije 0
20 Organizacijsko kadrovske študije 0
21 Politologija 0
22 Psihologija komuniciranja 0
23 Razvojne študije 0
24 Religiologija 0
25 Socialna in politična antropologija 0
26 Socialna in politična psihologija 0
27 Sociologija 0
28 Statistika 0
29 Študije vsakdanjega življenja 0
30 Študije življenjskih potekov 0
31 Študiji spola 0
32 Tržno komuniciranje 0
33 Upravljanje in razvoj organizacij 0
34 Varnostne študije 0
35 Varstvo okolja 0
36 Vojaške družboslovne študije 0
37 Drugo 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 8
-2 Preskok (if) 124
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 37

Q10a Ocenite, v kolikšni meri ste: Analitične sposobnosti

Q10a - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Analitične sposobnosti:

Vrednost 1831 Frekvenca
1 Povsem premalo 6
2 Nekoliko premalo 35
3 V dovoljšnji meri 69
-99 Ne vem 2
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
110 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10b Ocenite, v kolikšni meri ste: Znanstveno pisanje

Q10b - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Znanstveno pisanje:

Vrednost 1930 Frekvenca
1 Povsem premalo 20
2 Nekoliko premalo 24
3 V dovoljšnji meri 68
-99 Ne vem 1
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10c Ocenite, v kolikšni meri ste: Komunikacijske veščine (ustno sporočanje)

Q10c - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Komunikacijske veščine (ustno sporočanje):

Vrednost 2029 Frekvenca
1 Povsem premalo 16
2 Nekoliko premalo 46
3 V dovoljšnji meri 50
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10d Ocenite, v kolikšni meri ste: Kritično vrednotenje

Q10d - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Kritično vrednotenje:

Vrednost 2128 Frekvenca
1 Povsem premalo 6
2 Nekoliko premalo 34
3 V dovoljšnji meri 73
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
113 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10e Ocenite, v kolikšni meri ste: Praktične izkušnje za nastop dela

Q10e - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Praktične izkušnje za nastop dela:

Vrednost 2227 Frekvenca
1 Povsem premalo 71
2 Nekoliko premalo 26
3 V dovoljšnji meri 15
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10f Ocenite, v kolikšni meri ste: Znanje tujih jezikov

Q10f - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Znanje tujih jezikov:

Vrednost 2326 Frekvenca
1 Povsem premalo 17
2 Nekoliko premalo 47
3 V dovoljšnji meri 48
-99 Ne vem 1
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10g Ocenite, v kolikšni meri ste: Metodološke veščine (zbiranje in analiza podatkov)

Q10g - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Metodološke veščine (zbiranje in analiza podatkov):

Vrednost 2425 Frekvenca
1 Povsem premalo 22
2 Nekoliko premalo 33
3 V dovoljšnji meri 57
-99 Ne vem 1
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10h Ocenite, v kolikšni meri ste: Skupinsko delo

Q10h - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Skupinsko delo:

Vrednost 2524 Frekvenca
1 Povsem premalo 10
2 Nekoliko premalo 26
3 V dovoljšnji meri 76
-99 Ne vem 1
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10i Ocenite, v kolikšni meri ste: Voditeljske sposobnosti

Q10i - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Voditeljske sposobnosti:

Vrednost 2623 Frekvenca
1 Povsem premalo 36
2 Nekoliko premalo 54
3 V dovoljšnji meri 22
-99 Ne vem 1
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10j Ocenite, v kolikšni meri ste: Reševanje problemov

Q10j - Ocenite, v kolikšni meri ste na študiju na FDV pridobili kompetence, potrebne za začetek kvalitetnega dela v Sloveniji in/ali v tujini. Reševanje problemov:

Vrednost 2722 Frekvenca
1 Povsem premalo 25
2 Nekoliko premalo 53
3 V dovoljšnji meri 32
-99 Ne vem 3
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
110 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q11 Ali ste kdaj aktivno iskali delo v tujini?

Q11 - Ali ste kdaj aktivno iskali delo v tujini?

Vrednost 2821 Frekvenca
1 DA 69
2 NE 45
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
114 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q12 Ali ste kdaj bili zaposleni oziroma ali še vedno delate v tujini?

Q12 - Ali ste kdaj bili zaposleni oziroma ali še vedno delate v tujini?

Vrednost 2920 Frekvenca
1 DA 39
2 NE 75
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
114 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q13 Če upoštevate znanje, veščine in posameznikovo zmogljivost, da najde službo (v Sloveniji ali v tujini), ali bi priporočili študij na FDV?

Q13 - Če upoštevate znanje, veščine in posameznikovo zmogljivost, da najde službo (v Sloveniji ali v tujini), ali bi priporočili študij na FDV?

Vrednost 3019 Frekvenca
1 DA 61
2 NE 52
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
113 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q14a Kako pomembni so bili naslednj: Nezaposljivost (pomanjkanje dela) v Sloveniji

Q14a - Kako pomembni so bili naslednji razlogi za iskanje dela v tujini? Nezaposljivost (pomanjkanje dela) v Sloveniji:

Vrednost 3118 Frekvenca
1 Sploh ni pomemben 9
2 Ni pomemben 3
3 Niti pomemben niti ni pomemben 8
4 Pomemben 14
5 Zelo pomemben 34
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 43
-1 Ni odgovoril 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14b Kako pomembni so bili naslednj: Boljša plača v tujini

Q14b - Kako pomembni so bili naslednji razlogi za iskanje dela v tujini? Boljša plača v tujini:

Vrednost 3217 Frekvenca
1 Sploh ni pomemben 2
2 Ni pomemben 6
3 Niti pomemben niti ni pomemben 10
4 Pomemben 26
5 Zelo pomemben 24
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 43
-1 Ni odgovoril 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14c Kako pomembni so bili naslednj: Boljši pogoji napredovanja v tujini

Q14c - Kako pomembni so bili naslednji razlogi za iskanje dela v tujini? Boljši pogoji napredovanja v tujini:

Vrednost 3316 Frekvenca
1 Sploh ni pomemben 2
2 Ni pomemben 3
3 Niti pomemben niti ni pomemben 14
4 Pomemben 21
5 Zelo pomemben 28
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 43
-1 Ni odgovoril 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14d Kako pomembni so bili naslednj: Zasebni razlogi (npr. družina, partnerstvo, osebni izzivi ipd.)

Q14d - Kako pomembni so bili naslednji razlogi za iskanje dela v tujini? Zasebni razlogi (npr. družina, partnerstvo, osebni izzivi ipd.):

Vrednost 3415 Frekvenca
1 Sploh ni pomemben 13
2 Ni pomemben 11
3 Niti pomemben niti ni pomemben 8
4 Pomemben 19
5 Zelo pomemben 17
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 43
-1 Ni odgovoril 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14e Kako pomembni so bili naslednj: Nezadovoljstvo z upravljanjem delovne organizacije v Sloveniji

Q14e - Kako pomembni so bili naslednji razlogi za iskanje dela v tujini? Nezadovoljstv o z upravljanjem delovne organizacije v Sloveniji:

Vrednost 3514 Frekvenca
1 Sploh ni pomemben 4
2 Ni pomemben 3
3 Niti pomemben niti ni pomemben 18
4 Pomemben 17
5 Zelo pomemben 24
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 43
-1 Ni odgovoril 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14f Kako pomembni so bili naslednj: Nikoli nisem bil/a zaposlen/a v Sloveniji (iskanje prve službe)

Q14f - Kako pomembni so bili naslednji razlogi za iskanje dela v tujini? Nikoli nisem bil/a zaposlen/a v Sloveniji (iskanje prve službe):

Vrednost 3613 Frekvenca
1 Sploh ni pomemben 15
2 Ni pomemben 13
3 Niti pomemben niti ni pomemben 9
4 Pomemben 7
5 Zelo pomemben 11
-99 Ne vem 8
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 43
-1 Ni odgovoril 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14g Kako pomembni so bili naslednj: Drugo:

Q14g - Kako pomembni so bili naslednji razlogi za iskanje dela v tujini? Drugo:

Vrednost 3712 Frekvenca
1 Sploh ni pomemben 0
2 Ni pomemben 0
3 Niti pomemben niti ni pomemben 0
4 Pomemben 0
5 Zelo pomemben 3
-99 Ne vem 7
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 43
-1 Ni odgovoril 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14g_tex Kako pomembni so bili naslednj: Drugo: (tekst)

Q14g_text - Kako pomembni so bili naslednji razlogi za iskanje dela v tujini? Drugo (tekst):

Vrednost 3811 Frekvenca
4 delovna klima 1
5 posledica podiplomskega študija v tujini 1
6 Živim v Italiji 1
1 -1: Ni odgovoril 67
2 -2: Preskok (if) 43
3 -3: Prekinjeno 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 129

Vrednosti spremenljivk od 4 do 6

Q15 Ste v zadnjih treh letih pogosteje iskali delo v tujini kot prej?

Q15 - Ste v zadnjih treh letih pogosteje iskali delo v tujini kot prej?

Vrednost 3910 Frekvenca
1 DA, pogosteje kot prej 22
2 NE, približno enako pogosto kot prej 19
3 NE, manj pogosto kot prej 9
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 19
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 43
-1 Ni odgovoril 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q16 Koliko let ste skupno delali (oziroma še vedno delate) v tujini?

Q16 - Koliko let ste skupno delali (oziroma še vedno delate) v tujini?

Vrednost 409 Frekvenca
1 manj kot eno leto 13
2 1-3 leta 15
3 več kot 3 leta 11
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 74
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q17 V kateri državi ste delali oz. še vedno delate? (Če ste delali v več državah, izberite državo v kateri ste delali oz. v kateri delate nazadnje.)

Q17 - V kateri državi ste delali oz. še vedno delate? (Če ste delali v več državah, izberite državo v kateri ste delali oz. v kateri delate nazadnje.)

Vrednost 418 Frekvenca
1 Afghanistan 0
2 Albania 0
3 Algeria 0
4 Andorra 0
5 Angola 0
6 Antigua and Barbuda 0
7 Argentina 0
8 Armenia 0
9 Australia 0
10 Austria 2
11 Azerbaijan 0
12 Bahamas 0
13 Bahrain 0
14 Bangladesh 0
15 Barbados 0
16 Belarus 0
17 Belgium 5
18 Belize 0
19 Benin 0
20 Bhutan 0
21 Bolivia 0
22 Bosnia and Herzegovina 1
23 Botswana 0
24 Brazil 0
25 Brunei 0
26 Bulgaria 1
27 Burkina Faso 0
28 Burundi 0
29 Cambodia 0
30 Cameroon 0
31 Canada 2
32 Cape Verde 0
33 Central African Republic 0
34 Chad 0
35 Chile 0
36 China 0
37 Colombia 0
38 Comoros 0
39 Congo 0
40 Congo Democratic Republic of 0
41 Costa Rica 0
42 Cote d`Ivoire 0
43 Croatia 0
44 Cuba 0
45 Cyprus 0
46 Czech Republic 1
47 Denmark 1
48 Djibouti 0
49 Dominica 0
50 Dominican Republic 0
51 Ecuador 0
52 East Timor 0
53 Egypt 1
54 El Salvador 0
55 Equatorial Guinea 0
56 Eritrea 0
57 Estonia 0
58 Ethiopia 0
59 Fiji 0
60 Finland 1
61 France 0
62 Gabon 0
63 Gambia 0
64 Georgia 0
65 Germany 3
66 Ghana 0
67 Greece 0
68 Grenada 0
69 Guatemala 0
70 Guinea 0
71 Guinea-Bissau 0
72 Guyana 0
73 Haiti 0
74 Honduras 0
75 Hungary 1
76 Iceland 0
77 India 0
78 Indonesia 0
79 Iran 0
80 Iraq 0
81 Ireland 1
82 Israel 0
83 Italy 3
84 Jamaica 0
85 Japan 0
86 Jordan 0
87 Kazakhstan 0
88 Kenya 0
89 Kiribati 0
90 Korea North 0
91 Korea South 0
92 Kosovo 0
93 Kuwait 1
94 Kyrgyzstan 0
95 Laos 0
96 Latvia 0
97 Lebanon 0
98 Lesotho 0
99 Liberia 0
100 Libya 0
101 Liechtenstein 0
102 Lithuania 0
103 Luxembourg 2
104 Macedonia 0
105 Madagascar 0
106 Malawi 0
107 Malaysia 0
108 Maldives 0
109 Mali 0
110 Malta 1
111 Marshall Islands 0
112 Mauritania 0
113 Mauritius 0
114 Mexico 0
115 Micronesia 0
116 Moldova 0
117 Monaco 0
118 Mongolia 0
119 Montenegro 0
120 Morocco 0
121 Mozambique 0
122 Myanmar (Burma) 0
123 Namibia 0
124 Nauru 0
125 Nepal 0
126 The Netherlands 0
127 New Zealand 0
128 Nicaragua 0
129 Niger 0
130 Nigeria 0
131 Norway 0
132 Oman 0
133 Pakistan 0
134 Palau 0
135 Palestinian State* 0
136 Panama 0
137 Papua New Guinea 0
138 Paraguay 0
139 Peru 0
140 The Philippines 0
141 Poland 0
142 Portugal 0
143 Qatar 0
144 Romania 0
145 Russia 0
146 Rwanda 0
147 St. Kitts and Nevis 0
148 St. Lucia 0
149 St. Vincent and The Grenadines 0
150 Samoa 0
151 San Marino 0
152 Sao Tome and Principe 0
153 Saudi Arabia 0
154 Senegal 0
155 Serbia 0
156 Seychelles 0
157 Sierra Leone 0
158 Singapore 0
159 Slovakia 0
160 Slovenia 0
161 Solomon Islands 0
162 Somalia 0
163 South Africa 0
164 South Sudan 0
165 Spain 3
166 Sri Lanka 0
167 Sudan 1
168 Suriname 0
169 Swaziland 0
170 Sweden 0
171 Switzerland 2
172 Syria 0
173 Taiwan 0
174 Tajikistan 0
175 Tanzania 0
176 Thailand 0
177 Togo 0
178 Tonga 0
179 Trinidad and Tobago 0
180 Tunisia 1
181 Turkey 1
182 Turkmenistan 0
183 Tuvalu 0
184 Uganda 0
185 Ukraine 0
186 United Arab Emirates 0
187 United Kingdom 0
188 United States of America 3
189 Uruguay 0
190 Uzbekistan 0
191 Vanuatu 0
192 Vatican City (Holy See) 0
193 Venezuela 0
194 Vietnam 0
195 Yemen 0
196 Zambia 0
197 Zimbabwe 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 74
-1 Ni odgovoril 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38 94 10 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 197

Q18 Je vaš (zadnji) delodajalec slovenska ali tuja pravna oseba?

Q18 - Je vaš (zadnji) delodajalec slovenska ali tuja pravna oseba?

Vrednost 427 Frekvenca
1 Slovenska 9
2 Tuja 30
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 74
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q19 Kakšen tip delovnega razmerja imate (oz. ste imeli) v tujini?

Q19 - Kakšen tip delovnega razmerja imate (oz. ste imeli) v tujini?

Vrednost 436 Frekvenca
1 Stažiranje/pripravništvo 10
2 Pogodbeno delo 14
3 Stalno zaposlen 15
4 Drugo: 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 74
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q19_4_te Drugo: (tekst)

Q19_text - Kakšen tip delovnega razmerja imate (oz. ste imeli) v tujini? (Drugo:)

Vrednost 445 Frekvenca
1 -1 39
2 -2 74
3 -3 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 132

Q20 Na katerem področju ste (bili) zaposleni v tujini?

Q20 - Na katerem področju ste (bili) zaposleni v tujini?

Vrednost 454 Frekvenca
1 Gospodarstvo - malo/ srednje podjetje 10
2 Gospodarstvo - multinacionalka 8
3 Mednarodna vladna organizacija 7
4 (Mednarodna) nevladna organizacija 4
5 Slovenska diplomacija 1
6 Znanost in izobraževanje (raziskovalni center, univerza) 4
7 Drugo: 5
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 74
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q20_7_te Drugo: (tekst)

Q20_text - Na katerem področju ste (bili) zaposleni v tujini? (Drugo:)

Vrednost 463 Frekvenca
4 Evropska zunanja sluzba 1
5 Evropski parlament 1
6 Marketing 1
7 Mladinski center (pod nadzorom občine) 1
8 novinarstvo 1
1 -1: Ni odgovoril 34
2 -2: Preskok (if) 74
3 -3: Prekinjeno 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 127

Vrednosti spremenljivk od 4 do 8

Q21 Kje imate trenutno prijavljeno stalno bivališče?

Q21 - Kje imate trenutno prijavljeno stalno bivališče?

Vrednost 472 Frekvenca
1 V Sloveniji 106
2 V tujini 7
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
113 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22 Spol:

Q22 - Spol:

Vrednost 481 Frekvenca
1 Moški 25
2 Ženski 88
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
113 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Bojinović Fenko, Ana in Slavec, Ana (2013). DIPFDV13 - Diplomanti FDV na delu v tujini [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

4 - raziskave z omejenim konceptualnim okvirom, manj metodološko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Bojinović Fenko, A. in Slavec, A. (2014). Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: DIPFDV13. https://doi.org/10.17898/ADP_DIPFDV13_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2014
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si