Evrobarometer 71.2: Evropska zaposlovalna in socialna politika, diskriminacija, razvojna pomoč in storitve v zračnem prometu, maj-junij 2009

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB712
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Antonis Papacostas
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Köln, Nemčija; 2009

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena zadovoljstva z življenjem na splošno, pričakovanja o finančnem stanju respondentovega gospodinjstva, pričakovanja o življenju na splošno, zaposlenost, Evropska Unija, diskriminacija, diskriminirane socialne skupine, etnične manjšine, ocena različnih vidikov kakovosti storitev letalskega prevoza, države v razvoju, Evropski socialni sklad, socialna politika

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarske razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Socialna ekonomika
Vsebinska področja ADP
EVROPSKA ZAPOSLITVENA IN SOCIALNA POLITIKA
DISKRIMINACIJA
RAZVOJNA POMOČ
STORITVE V ZRAČNEM PROMETU


Povzetek:

Ta izvedba Evrobarometra pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so s svojim sedanjim življenjem. Dodatna vprašanja se osredotočajo na respondentove trenutne življenjske razmere v primerjavi s tistimi izpred 5 let, na pričakovanja za prihodnost, kar vključuje službo, brezposelnost, finančno situacijo, neenakost, cenovno dostopnost energije in stanovanja ter ekonomsko situacijo v državi. Nadaljnja vprašanja so se osredotočala na 4 glavna področja: (1) evropske zaposlitvene in socialne politike, (2) diskriminacijo, (3) razvojno pomoč in (4) storitve v zračnem prometu. Prvi tematski sklop je poizvedoval o respondentovi seznanjenosti z Evropskim Socialnim Skladom (ESF), vprašani so bili o preteklih in sedanjih delodajalcih, o svojih najboljših lastnostih pri iskanju zaposlitve, o usposabljanju, o tem, kakšna je verjetnost, da bi našli novo službo, če bi bili odpuščeni ter o tem, ali menijo, da ima Evropska Unija pozitiven ali negativen vpliv na zaposlitev in socialne politike. Pri drugi temi so bili vprašani o diskriminaciji, osnovani na etničnem izvoru, spolu, spolni orientaciji, starosti, religiji in invalidnosti. Vprašani so bili o obsegu diskriminacije v njihovi državi ter o tem, ali je diskriminacije v primerjavi s petimi leti nazaj manj ali več. Prav tako so odgovarjali o osebnih izkušnjah z diskriminacijo v zadnjem letu, raznolikosti v medijih in na delovnem mestu, o tem, kako lahko ekonomska kriza vpliva na diskriminacijo ter o njihovi identifikaciji z manjšinami. V tretjem tematskem sklopu so bili respondenti vprašani o pomembnosti pomagati ljudem v državah v razvoju, razvojnih ciljih tisočletja, motivih bogatih držav, ki bi pomagale tistim v razvoju, državah, ki so v najboljšem položaju, da pomagajo državam v razvoju, velikih izzivih, s katerimi se soočajo države v razvoju in o prispevku EU k razvoju. Zadnja tema se je zaključila z vprašanji o uporabi zračnega prometa, poznavanju pravic potnikov in zadovoljstvu ter izkušnjami s storitvami zračnega prometa. Demografski sklop je vključeval vprašanja o politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, verski opredelitvi, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin, uporabi interneta, finančni situaciji, družbenem položaju, o pripadnosti manjšini, tipu in velikosti naselja, regiji prebivanja in jeziku anketiranja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 25. maj 2009 - 17. junij 2009, Avstrija: 29. maj 2009 - 11. junij 2009,, Belgija: 29. maj 2009 - 17. junij 2009,, Bolgarija: 29. maj 2009 - 08. junij 2009,, Ciper (Republika): 27. maj 2009 - 14. junij 2009,, Češka: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Danska: 25. maj 2009 - 17. junij 2009,, Estonija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Finska: 29. maj 2009 - 15. junij 2009,, Francija: 29. maj 2009 - 15. junij 2009,, Nemčija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Velika Britanija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Grčija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Madžarska: 30. maj 2009 - 13. junij 2009,, Irska (Republika): 29. maj 2009 - 11. junij 2009,, Italija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Latvija: 29. maj 2009 - 12. junij 2009,, Litva: 29. maj 2009 - 10. junij 2009,, Luksemburg: 25. maj 2009 - 17. junij 2009,, Malta: 29. maj 2009 - 13. junij 2009,, Nizozemska: 28. maj 2009 - 16. junij 2009,, Severna Irska: 29. maj 2009 - 15. junij 2009,, Poljska: 30. maj 2009 - 16. junij 2009,, Portugalska: 30. maj 2009 - 16. junij 2009,, Romunija: 29. maj 2009 - 11. junij 2009,, Slovaška: 29. maj 2009 - 17. junij 2009,, Slovenija: 28. maj 2009 - 12. junij 2009,, Španija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Švedska: 01. junij 2009 - 13. junij 2009.
Čas izdelave: 2009
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija (NJRM), Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU po širitvi leta 2004/2007 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter držav kandidatk – Hrvaška, Turčija, severni del Cipra pod turško zasedbo in bivša država Republike Jugoslavije, Makedonija. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Anketiranci so zadostno obvladali nacionalni jezik, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10990.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Ciper (TCC): KADEM

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Makedonija (NJRM): TNS Brima

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Tip vzorca:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10990.

Način zbiranja podatkov:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Podatki so bili zbrani s CAPI metodo (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10990.

Uteževanje:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10990.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EB712 - Evrobarometer 71.2 maj - junij 2009 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 549
  • število enot: 29768

Spremenljivke

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4972 29768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 4972 do 4972

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
4972 29768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 4972 do 4972

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
3.0.2 (2012-07-02) 29768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1549 Frekvenca
4972 29768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 4972 do 4972

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2548 Frekvenca
4972 29768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 4972 do 4972

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3547 Frekvenca
3.0.2 (2012-07-02) 29768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4546 Frekvenca
712 Eurobarometer 71.2 29768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 712 do 712

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 1000001 63001009 24379203.43 16249962.277

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 63001009

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6544 Frekvenca
1 France 1078
2 Belgium 1000
3 The Netherlands 1079
4 Germany West 1092
5 Italy 1048
6 Luxembourg 504
7 Denmark 1001
8 Ireland 1007
9 Great Britain 1015
10 Northern Ireland 302
11 Greece 1000
12 Spain 1007
13 Portugal 1020
14 Germany East 431
15 Norway (not included) 0
16 Finland 999
17 Sweden 1006
18 Austria 1001
19 Cyprus (Republic) 501
20 Czech Republic 1033
21 Estonia 1007
22 Hungary 1000
23 Latvia 1012
24 Lithuania 1022
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1037
28 Slovenia 1022
29 Bulgaria 1009
30 Romania 1023
31 Turkey 1003
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) (not included) 0
34 Macedonia (FYROM) 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 1 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7543 Frekvenca
AT 1001
BE 1000
BG 1009
CY 501
CZ 1033
DE-E 431
DE-W 1092
DK 1001
EE 1007
ES 1007
FI 999
FR 1078
GB-GBN 1015
GB-NIR 302
GR 1000
HR 1000
HU 1000
IE 1007
IT 1048
LT 1022
LU 504
LV 1012
MK 1009
MT 500
NL 1079
PL 1000
PT 1020
RO 1023
SE 1006
SI 1022
SK 1037
TR 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0.33 3.049 1 0.334

Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 3.0494

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9541 Frekvenca
0 Other 28451
1 United Kingdom 1317
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 2.112 0.0442 0.239

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.111714

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11539 Frekvenca
0 Other 28245
1 Germany 1523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 3.41 0.0512 0.251

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.409867

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13537 Frekvenca
0 Other 23967
1 EU6 5801
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 4.949 0.195 0.527

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.949206

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15535 Frekvenca
0 Other 20642
1 EU9 9126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 5.792 0.307 0.693

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.791614

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17533 Frekvenca
0 Other 19642
1 EU10 10126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 6.19 0.34 0.739

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.189985

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19531 Frekvenca
0 Other 17615
1 EU12 12153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 6.205 0.408 0.772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.205405

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21529 Frekvenca
0 Other 17184
1 EU12+ 12584
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 6.15 0.423 0.774

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.150092

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23527 Frekvenca
0 Other 26762
1 EU NMS 3 3006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 3.583 0.101 0.332

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.582855

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25525 Frekvenca
0 Other 14178
1 EU15 15590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 7.161 0.524 0.89

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.161

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27523 Frekvenca
0 Other 20634
1 EU NMS 10 9134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 12.551 0.307 0.963

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.550828

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29521 Frekvenca
0 Other 5044
1 EU25 24724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 9.506 0.831 1.178

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.505995

v31 NATION GROUP AC/CC

Vrednost 31519 Frekvenca
0 Other 25733
1 AC/CC 4035
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 5.319 0.136 0.497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.318635

v33 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 33517 Frekvenca
0 Other 27736
1 AC (BG RO) 2032
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 2.614 0.0683 0.291

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.614243

v35 NATION GROUP CC (TR HR)

Vrednost 35515 Frekvenca
0 Other 27765
1 CC (TR HR) 2003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 3.921 0.0673 0.345

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.920961

v37 NATION GROUP EU27

Vrednost 37513 Frekvenca
0 Other 3012
1 EU27 26756
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 9.648 0.899 1.18

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.648242

v39 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 39511 Frekvenca
0 Other 18602
1 EU NMS 12 11166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 10.909 0.375 0.926

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.908952

v41 NATION GROUP EU27 + TR + HR

Vrednost 41509 Frekvenca
0 Other 1009
1 EU27 + TR + HR 28759
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 9.193 0.966 1.18

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.193295

v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Vrednost 43507 Frekvenca
1 EU27 + TR + HR + MK 29768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

v44 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0.015 9.481 1 1.214

Vrednosti spremenljivk od 0.014962 do 9.481276

v45 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 45505 Frekvenca
0 Other 14442
1 EURO ZONE 2009 15326
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 8.547 0.515 0.97

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.547418

v47 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 47503 Frekvenca
0 Other 18338
1 NON EURO ZONE 2009 11430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 6.792 0.384 0.905

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.791536

v49 NATION GROUP NON EURO ZONE EU NMS 12

Vrednost 49501 Frekvenca
0 Other 21662
1 NON EURO ZONE EU NMS 12 8106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 W84 WEIGHT NON EURO ZONE EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 0 8.622 0.272 0.734

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.62205

v51 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0 228.055 144513.063 15241.943 18506.904

Vrednosti spremenljivk od 228.055313 do 144513.0625

v52 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 52498 Frekvenca
0 Not mentioned 28772
1 Mentioned 996
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v53 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 53497 Frekvenca
0 Not mentioned 28770
1 Mentioned 998
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 54496 Frekvenca
0 Not mentioned 28226
1 Mentioned 1542
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 55495 Frekvenca
0 Not mentioned 28770
1 Mentioned 998
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 56494 Frekvenca
0 Not mentioned 28767
1 Mentioned 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 57493 Frekvenca
0 Not mentioned 28659
1 Mentioned 1109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 58492 Frekvenca
0 Not mentioned 28769
1 Mentioned 999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 59491 Frekvenca
0 Not mentioned 28677
1 Mentioned 1091
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 60490 Frekvenca
0 Not mentioned 29388
1 Mentioned 380
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 61489 Frekvenca
0 Not mentioned 28675
1 Mentioned 1093
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 62488 Frekvenca
0 Not mentioned 28679
1 Mentioned 1089
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 63487 Frekvenca
0 Not mentioned 28463
1 Mentioned 1305
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 64486 Frekvenca
0 Not mentioned 28772
1 Mentioned 996
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 65485 Frekvenca
0 Not mentioned 28784
1 Mentioned 984
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 66484 Frekvenca
0 Not mentioned 28767
1 Mentioned 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 67483 Frekvenca
0 Not mentioned 29274
1 Mentioned 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 68482 Frekvenca
0 Not mentioned 28731
1 Mentioned 1037
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 69481 Frekvenca
0 Not mentioned 28763
1 Mentioned 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 70480 Frekvenca
0 Not mentioned 28761
1 Mentioned 1007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 71479 Frekvenca
0 Not mentioned 28749
1 Mentioned 1019
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 72478 Frekvenca
0 Not mentioned 28735
1 Mentioned 1033
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 73477 Frekvenca
0 Not mentioned 29277
1 Mentioned 491
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 74476 Frekvenca
0 Not mentioned 28721
1 Mentioned 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 75475 Frekvenca
0 Not mentioned 28723
1 Mentioned 1045
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 76474 Frekvenca
0 Not mentioned 28752
1 Mentioned 1016
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 77473 Frekvenca
0 Not mentioned 28739
1 Mentioned 1029
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 78472 Frekvenca
0 Not mentioned 28722
1 Mentioned 1046
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1 NATIONALITY TURKEY

Vrednost 79471 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1003
9 Inap. (not 31 in V6) 28765
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 28765

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1 NATIONALITY CROATIA

Vrednost 80470 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1000
9 Inap. (not 32 in V6) 28768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 28768

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1 NATIONALITY MACEDONIA

Vrednost 81469 Frekvenca
0 Not mentioned 1
1 Mentioned 1008
9 Inap. (not 34 in V6) 28759
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 28759

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 82468 Frekvenca
0 Not mentioned 29669
1 Mentioned 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 Q1 NATIONALITY DK

Vrednost 83467 Frekvenca
0 Not mentioned 29767
1 Mentioned 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 QA1 LIFE SATISFACTION

Vrednost 84466 Frekvenca
1 Very satisfied 6696
2 Fairly satisfied 15658
3 Not very satisfied 5247
4 Not at all satisfied 1927
5 DK 240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29528 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v85 QA2 SITUATION: AREA YOU LIVE IN

Vrednost 85465 Frekvenca
1 Very good 8449
2 Rather good 16900
3 Rather bad 3487
4 Very bad 803
5 DK 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29639 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v86 QA2 SITUATION: HEALTH CARE PROVISION

Vrednost 86464 Frekvenca
1 Very good 3506
2 Rather good 14108
3 Rather bad 8685
4 Very bad 2941
5 DK 528
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29240 528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v87 QA2 SITUATION: PROVISION OF PENSIONS

Vrednost 87463 Frekvenca
1 Very good 1728
2 Rather good 9916
3 Rather bad 10507
4 Very bad 4716
5 DK 2901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26867 2901

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v88 QA2 SITUATION: UNEMPLOYMENT BENEFITS

Vrednost 88462 Frekvenca
1 Very good 1500
2 Rather good 8194
3 Rather bad 9787
4 Very bad 5025
5 DK 5262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24506 5262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v89 QA2 SITUATION: COST OF LIVING

Vrednost 89461 Frekvenca
1 Very good 612
2 Rather good 6987
3 Rather bad 13252
4 Very bad 8597
5 DK 320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29448 320

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v90 QA2 SITUATION: CROSS-CULTURAL RELATIONS

Vrednost 90460 Frekvenca
1 Very good 1498
2 Rather good 14540
3 Rather bad 9694
4 Very bad 2286
5 DK 1750
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28018 1750

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v91 QA2 SITUATION: WAY ADDRESSING POVERTY

Vrednost 91459 Frekvenca
1 Very good 652
2 Rather good 8052
3 Rather bad 13696
4 Very bad 5511
5 DK 1857
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27911 1857

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v92 QA2 SITUATION: AFFORDABILITY OF ENERGY

Vrednost 92458 Frekvenca
1 Very good 1193
2 Rather good 8966
3 Rather bad 12347
4 Very bad 6267
5 DK 995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28773 995

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v93 QA2 SITUATION: AFFORDABILITY OF HOUSING

Vrednost 93457 Frekvenca
1 Very good 750
2 Rather good 7374
3 Rather bad 12619
4 Very bad 7580
5 DK 1445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28323 1445

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v94 QA2 SITUATION: PUBLIC ADMINISTRATION

Vrednost 94456 Frekvenca
1 Very good 993
2 Rather good 11087
3 Rather bad 10589
4 Very bad 4834
5 DK 2265
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27503 2265

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v95 QA2 SITUATION: ECONOMIC SITUATION CNTRY

Vrednost 95455 Frekvenca
1 Very good 520
2 Rather good 5740
3 Rather bad 13128
4 Very bad 9632
5 DK 748
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29020 748

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v96 QA2 SITUATION: PERSONAL JOB SITUATION

Vrednost 96454 Frekvenca
1 Very good 3806
2 Rather good 10952
3 Rather bad 5127
4 Very bad 3236
5 DK 6647
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23121 6647

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v97 QA2 SITUATION: FINANCIAL SITUATION HH

Vrednost 97453 Frekvenca
1 Very good 2601
2 Rather good 15667
3 Rather bad 8232
4 Very bad 2815
5 DK 453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29315 453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v98 QA2 SITUATION: EMPLOYMENT SITUATION CNTRY

Vrednost 98452 Frekvenca
1 Very good 363
2 Rather good 4505
3 Rather bad 14163
4 Very bad 9843
5 DK 894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28874 894

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v99 QA3 EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 99451 Frekvenca
1 Better 6621
2 Worse 5865
3 Same 16389
4 DK 893
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28875 893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v100 QA3 EXPECTATIONS: AREA YOU LIVE IN

Vrednost 100450 Frekvenca
1 Better 4413
2 Worse 3485
3 Same 21335
4 DK 535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29233 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v101 QA3 EXPECTATIONS: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 101449 Frekvenca
1 Better 3837
2 Worse 8454
3 Same 16351
4 DK 1126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28642 1126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v102 QA3 EXPECTATIONS: PROVISION OF PENSIONS

Vrednost 102448 Frekvenca
1 Better 2749
2 Worse 9905
3 Same 14670
4 DK 2444
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27324 2444

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v103 QA3 EXPECTATIONS: UNEMPLOYMENT BENEFITS

Vrednost 103447 Frekvenca
1 Better 2536
2 Worse 10042
3 Same 13481
4 DK 3709
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26059 3709

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v104 QA3 EXPECTATIONS: COST OF LIVING

Vrednost 104446 Frekvenca
1 Better 3017
2 Worse 15900
3 Same 9939
4 DK 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28856 912

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v105 QA3 EXPECTATIONS: CROSS-CULTURAL RELATIONS

Vrednost 105445 Frekvenca
1 Better 3727
2 Worse 7355
3 Same 16923
4 DK 1763
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28005 1763

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v106 QA3 EXPECTATIONS: WAY ADDRESSING POVERTY

Vrednost 106444 Frekvenca
1 Better 3120
2 Worse 9276
3 Same 15216
4 DK 2156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27612 2156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v107 QA3 EXPECTATIONS: AFFORDABILITY OF ENERGY

Vrednost 107443 Frekvenca
1 Better 3333
2 Worse 12562
3 Same 12545
4 DK 1328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28440 1328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v108 QA3 EXPECTATIONS: AFFORDABILITY OF HOUSING

Vrednost 108442 Frekvenca
1 Better 3843
2 Worse 11605
3 Same 12656
4 DK 1664
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28104 1664

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v109 QA3 EXPECTATIONS: PUBLIC ADMINISTRATION

Vrednost 109441 Frekvenca
1 Better 3270
2 Worse 6968
3 Same 17454
4 DK 2076
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27692 2076

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v110 QA3 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION CNTRY

Vrednost 110440 Frekvenca
1 Better 4887
2 Worse 14895
3 Same 8792
4 DK 1194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28574 1194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v111 QA3 EXPECTATIONS: PERSONAL JOB SITUATION

Vrednost 111439 Frekvenca
1 Better 4164
2 Worse 4539
3 Same 16756
4 DK 4309
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25459 4309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v112 QA3 EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION HH

Vrednost 112438 Frekvenca
1 Better 4611
2 Worse 7130
3 Same 17037
4 DK 990
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28778 990

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v113 QA3 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION CNTRY

Vrednost 113437 Frekvenca
1 Better 4137
2 Worse 15980
3 Same 8134
4 DK 1517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28251 1517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v114 QA4 CHANGE 5 YRS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 114436 Frekvenca
1 Improved 8177
2 Got worse 10136
3 Stayed about the same 11174
4 DK 281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29487 281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v115 QA4 CHANGE 5 YRS: AREA YOU LIVE IN

Vrednost 115435 Frekvenca
1 Improved 6523
2 Got worse 5491
3 Stayed about the same 17183
4 DK 571
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29197 571

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v116 QA4 CHANGE 5 YRS: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 116434 Frekvenca
1 Improved 4266
2 Got worse 11826
3 Stayed about the same 12646
4 DK 1030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28738 1030

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v117 QA4 CHANGE 5 YRS: PROVISION OF PENSIONS

Vrednost 117433 Frekvenca
1 Improved 3579
2 Got worse 11348
3 Stayed about the same 11936
4 DK 2905
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26863 2905

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v118 QA4 CHANGE 5 YRS: UNEMPLOYMENT BENEFITS

Vrednost 118432 Frekvenca
1 Improved 2877
2 Got worse 11213
3 Stayed about the same 10625
4 DK 5053
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24715 5053

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v119 QA4 CHANGE 5 YRS: COST OF LIVING

Vrednost 119431 Frekvenca
1 Improved 1683
2 Got worse 22319
3 Stayed about the same 5121
4 DK 645
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29123 645

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v120 QA4 CHANGE 5 YRS: CROSS-CULTURAL RELATIONS

Vrednost 120430 Frekvenca
1 Improved 4041
2 Got worse 9797
3 Stayed about the same 14141
4 DK 1789
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27979 1789

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v121 QA4 CHANGE 5 YRS: WAY ADDRESSING POVERTY

Vrednost 121429 Frekvenca
1 Improved 2983
2 Got worse 11755
3 Stayed about the same 12866
4 DK 2164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27604 2164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v122 QA4 CHANGE 5 YRS: AFFORDABILITY OF ENERGY

Vrednost 122428 Frekvenca
1 Improved 2248
2 Got worse 18112
3 Stayed about the same 8241
4 DK 1167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28601 1167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v123 QA4 CHANGE 5 YRS: AFFORDABILITY OF HOUSING

Vrednost 123427 Frekvenca
1 Improved 2596
2 Got worse 17997
3 Stayed about the same 7680
4 DK 1495
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28273 1495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v124 QA4 CHANGE 5 YRS: PUBLIC ADMINISTRATION

Vrednost 124426 Frekvenca
1 Improved 2846
2 Got worse 9903
3 Stayed about the same 14820
4 DK 2199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27569 2199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v125 QA4 CHANGE 5 YRS: ECONOMIC SITUATION CNTRY

Vrednost 125425 Frekvenca
1 Improved 2136
2 Got worse 22581
3 Stayed about the same 4293
4 DK 758
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29010 758

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v126 QA4 CHANGE 5 YRS: PERSONAL JOB SITUATION

Vrednost 126424 Frekvenca
1 Improved 4649
2 Got worse 7689
3 Stayed about the same 13615
4 DK 3815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25953 3815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v127 QA4 CHANGE 5 YRS: FINANCIAL SITUATION HH

Vrednost 127423 Frekvenca
1 Improved 5442
2 Got worse 11540
3 Stayed about the same 12299
4 DK 487
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29281 487

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v128 QA4 CHANGE 5 YRS: EMPLOYMENT SITUATION CNTRY

Vrednost 128422 Frekvenca
1 Improved 1708
2 Got worse 22363
3 Stayed about the same 4536
4 DK 1161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28607 1161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v129 QB1 CRISIS EXPERIENCE: LOST YOUR JOB

Vrednost 129421 Frekvenca
1 Yes 2845
2 No 26923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v130 QB1 CRISIS EXPERIENCE: FAMILY/FRIEND LOST JOB

Vrednost 130420 Frekvenca
1 Yes 10816
2 No 18952
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v131 QB1 CRISIS EXPERIENCE: COLLEAGUE LOST JOB

Vrednost 131419 Frekvenca
1 Yes 8018
2 No 21750
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v132 QB2 CRISIS CONCERN: LOSING YOUR JOB

Vrednost 132418 Frekvenca
1 Box 1 - Not at all concerned 5241
2 Box 2 2158
3 Box 3 2814
4 Box 4 1839
5 Box 5 - Very concerned 3383
6 Not applicable (SPONT.) 10606
7 DK 882
9 Inap. (not 2 in V129) 2845
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26041 3727

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v133 QB2 CRISIS CONCERN: PARTNER LOSING JOB

Vrednost 133417 Frekvenca
1 Box 1 - Not at all concerned 4558
2 Box 2 1847
3 Box 3 2687
4 Box 4 1884
5 Box 5 - Very concerned 4539
6 Not applicable (SPONT.) 13484
7 DK 769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28999 769

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v134 QB2 CRISIS CONCERN: CHILDREN LOSING JOB

Vrednost 134416 Frekvenca
1 Box 1 - Not at all concerned 3144
2 Box 2 1365
3 Box 3 2477
4 Box 4 2062
5 Box 5 - Very concerned 5122
6 Not applicable (SPONT.) 14681
7 DK 917
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28851 917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v135 QB3 CRISIS JOB MARKET IMPACT -PHASE

Vrednost 135415 Frekvenca
1 Impact reached its peak 7712
2 Worst is still to come 18856
3 DK 3200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26568 3200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v136 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Vrednost 136414 Frekvenca
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 2471
2 Student 2382
3 Unemployed, temporarily not working 2689
4 Retired, unable to work 8107
5 Farmer 374
6 Fisherman 10
7 Professional (lawyer, etc.) 423
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 901
9 Business proprietors, etc. 496
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 767
11 General management, etc. 277
12 Middle management, etc. 1753
13 Employed position, at desk 2246
14 Employed position, travelling 827
15 Employed position, service job 2039
16 Supervisor 227
17 Skilled manual worker 2726
18 Unskilled manual worker, etc. 1053
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v137 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Vrednost 137413 Frekvenca
0 NA 9
1 Farmer 418
2 Fisherman 11
3 Professional (lawyer, etc.) 118
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 351
5 Business proprietors, etc. 145
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 352
7 General management, etc. 272
8 Middle management, etc. 1126
9 Employed position, at desk 1556
10 Employed position, travelling 548
11 Employed position, service job 1518
12 Supervisor 278
13 Skilled manual worker 3185
14 Unskilled manual worker, etc. 2242
15 Never did any paid work 3520
99 Inap. (not 1 to 4 in V136) 14119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15649 14119

Vrednosti spremenljivk od 0 do 15

v138 QC1 EUROPEAN GLOBALISATION ADJUSTMENT FUND

Vrednost 138412 Frekvenca
1 Yes, very familiar 1072
2 Yes, not very familiar 6867
3 Never heard of 20454
4 DK 1375
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28393 1375

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v139 QD1 EU SOCIAL FUND ESF - AWARENESS

Vrednost 139411 Frekvenca
1 Yes 10086
2 No 19682
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v140 QD1 EU REG DEVELOPM FUND ERDF - AWARENESS

Vrednost 140410 Frekvenca
1 Yes 10353
2 No 19415
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v141 QD1 EU ERASMUS PROGRAMME - AWARENESS

Vrednost 141409 Frekvenca
1 Yes 7928
2 No 21840
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v142 QD1 EU LISBON STRATEGY - AWARENESS

Vrednost 142408 Frekvenca
1 Yes 6950
2 No 22818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v143 QD2 ESF: FUND TO HELP POOR COUNTRIES

Vrednost 143407 Frekvenca
0 Not mentioned 28231
1 Mentioned 1537
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QD2 ESF: FUND TO SUPPORT EU MEMBER STATES

Vrednost 144406 Frekvenca
0 Not mentioned 28401
1 Mentioned 1367
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QD2 ESF: FUND TO FIGHT UNEMPLOYMENT

Vrednost 145405 Frekvenca
0 Not mentioned 27518
1 Mentioned 2250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QD2 ESF: FUND TO FINANCE TRAINING/EDUCATION

Vrednost 146404 Frekvenca
0 Not mentioned 28847
1 Mentioned 921
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 QD2 ESF: FUND TO HELP COMPANIES

Vrednost 147403 Frekvenca
0 Not mentioned 29338
1 Mentioned 430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QD2 ESF: FUND TO ENSURE GOOD WORKING COND

Vrednost 148402 Frekvenca
0 Not mentioned 29546
1 Mentioned 222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QD2 ESF: FUND TO HELP RETIRED PEOPLE

Vrednost 149401 Frekvenca
0 Not mentioned 29673
1 Mentioned 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QD2 ESF: FUND TO HELP PEOPLE IN NEED

Vrednost 150400 Frekvenca
0 Not mentioned 26761
1 Mentioned 3007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QD2 ESF: FUND TO DEAL WITH SOCIAL ISSUES

Vrednost 151399 Frekvenca
0 Not mentioned 26650
1 Mentioned 3118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QD2 ESF: FUND TO PROTECT HUMAN RIGHTS

Vrednost 152398 Frekvenca
0 Not mentioned 29692
1 Mentioned 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QD2 ESF: FUND TO HELP VICTIMS OF DISASTERS

Vrednost 153397 Frekvenca
0 Not mentioned 29693
1 Mentioned 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QD2 ESF: FUND TO HELP FARMERS/FISHERMEN

Vrednost 154396 Frekvenca
0 Not mentioned 29686
1 Mentioned 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QD2 ESF: FUND FOR CULTURAL ENHANCEMENT

Vrednost 155395 Frekvenca
0 Not mentioned 29732
1 Mentioned 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QD2 ESF: FUND TO SUPPORT PROJECTS

Vrednost 156394 Frekvenca
0 Not mentioned 29414
1 Mentioned 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QD2 ESF: FUND TO LEVEL OUT SOC DIFF BTW CTRS

Vrednost 157393 Frekvenca
0 Not mentioned 29254
1 Mentioned 514
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QD2 ESF: FUND TO IMPROVE NATIONAL ISSUES

Vrednost 158392 Frekvenca
0 Not mentioned 29434
1 Mentioned 334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QD2 ESF: FUND TO SUPPORT SCIENCE/RESEARCH

Vrednost 159391 Frekvenca
0 Not mentioned 29744
1 Mentioned 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QD2 ESF: NEVER HEARD ABOUT IT

Vrednost 160390 Frekvenca
0 Not mentioned 29189
1 Mentioned 579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QD2 ESF: NOTHING

Vrednost 161389 Frekvenca
0 Not mentioned 29195
1 Mentioned 573
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v162 QD2 ESF: OTHERS

Vrednost 162388 Frekvenca
0 Not mentioned 28869
1 Mentioned 899
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v163 QD2 ESF: DK

Vrednost 163387 Frekvenca
0 Not mentioned 14543
1 Mentioned 15225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 QD3 ESF BUDGET - APPRAISAL

Vrednost 164386 Frekvenca
1 Too much 1180
2 About right 10500
3 Too little 9844
4 DK 8244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21524 8244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v165 QD4 WORKING LIFE - TIMES CHANGED EMPLOYER

Vrednost 165385 Frekvenca
0 Never 3242
1 Once 3956
30 Thirty times 40
98 Never had any paid work 3788
99 DK/NA 1210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28558 1210 0 98

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

v166 QD4 WORKING LIFE - TIMES CHANGED EMPLOYER (REC)

Vrednost 166384 Frekvenca
1 Never had any paid work 3788
2 Never 3242
3 1 to 5 times 18615
4 6 to 10 times 2447
5 More than 10 times 466
9 DK/NA 1210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28558 1210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v167 QD5 WORKING LIFE - YEARS FOR LAST EMPLOYER

Vrednost 167383 Frekvenca
0 Less than one year 876
1 One year 2477
60 Sixty years 1
98 Never had any paid work 3757
99 DK 2120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27648 2120 0 98

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

v168 QD5 WORKING LIFE - YEARS FOR LAST EMPLOYER (REC)

Vrednost 168382 Frekvenca
1 Never had any paid work 3757
2 Less than one year 876
3 1 to 5 years 8936
4 6 to 10 years 4435
5 11 to 20 years 4565
6 More than 20 years 5079
8 DK 2120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27648 2120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v169 QD6 JOB FINDING ASSETS: QUALIFICATION

Vrednost 169381 Frekvenca
0 Not mentioned 14361
1 Mentioned 15407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QD6 JOB FINDING ASSETS: PROFESS EXPERIENCE

Vrednost 170380 Frekvenca
0 Not mentioned 14368
1 Mentioned 15400
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QD6 JOB FINDING ASSETS: LANGUAGE SKILLS

Vrednost 171379 Frekvenca
0 Not mentioned 23606
1 Mentioned 6162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QD6 JOB FINDING ASSETS: COMPUTER SKILLS

Vrednost 172378 Frekvenca
0 Not mentioned 23873
1 Mentioned 5895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QD6 JOB FINDING ASSETS: ABILITY TO ADAPT

Vrednost 173377 Frekvenca
0 Not mentioned 20622
1 Mentioned 9146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QD6 JOB FINDING ASSETS: WORKING ABROAD

Vrednost 174376 Frekvenca
0 Not mentioned 28258
1 Mentioned 1510
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QD6 JOB FINDING ASSETS: NONE OF THESE

Vrednost 175375 Frekvenca
0 Not mentioned 29404
1 Mentioned 364
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QD6 JOB FINDING ASSETS: OTHER

Vrednost 176374 Frekvenca
0 Not mentioned 28970
1 Mentioned 798
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QD6 JOB FINDING ASSETS: DK

Vrednost 177373 Frekvenca
0 Not mentioned 29121
1 Mentioned 647
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29768 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QD7 JOP KEEPING ABILITY - NEXT MONTHS

Vrednost 178372 Frekvenca
1 Very confident 5422
2 Fairly confident 5448
3 Not very confident 2027
4 Not at all confident 677
5 DK 545
9 Inap. (not 5 to 18 in V136) 15649
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13574 16194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v179 QD8 JOB CONFIDENCE - IN 2 YEARS TIME

Vrednost 179371 Frekvenca
1 Very confident 4663
2 Fairly confident 6879
3 Not very confident 3824
4 Not at all confident 2563
5 Not looking in 2 years (SPONT.) 10428
6 DK 1411
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28357 1411

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v180 QD9 TRAINING COURSE - LAST 12 MONTHS

Vrednost 180370 Frekvenca
1 Yes 6117
2 No 23037
3 DK 614
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29154 614

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v181 QD10 TRAINING FUNDED: CURRENT EMPLOYER

Vrednost 181369 Frekvenca
0 Not mentioned 2685
1 Mentioned 3432
9 Inap. (not 1 in V180) 23651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6117 23651

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QD10 TRAINING FUNDED: GOVERNM/PUBLIC ORG

Vrednost 182368 Frekvenca
0 Not mentioned 5040
1 Mentioned 1077
9 Inap. (not 1 in V180) 23651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6117 23651

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QD10 TRAINING FUNDED: EUROPEAN UNION

Vrednost 183367 Frekvenca
0 Not mentioned 5865
1 Mentioned 252
9 Inap. (not 1 in V180) 23651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6117 23651

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 QD10 TRAINING FUNDED: YOURSELF

Vrednost 184366 Frekvenca
0 Not mentioned 4747
1 Mentioned 1370
9 Inap. (not 1 in V180) 23651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6117 23651

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v185 QD10 TRAINING FUNDED: OTHER

Vrednost 185365 Frekvenca
0 Not mentioned 5802
1 Mentioned 315
9 Inap. (not 1 in V180) 23651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6117 23651

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v186 QD10 TRAINING FUNDED: DK

Vrednost 186364 Frekvenca
0 Not mentioned 6052
1 Mentioned 65
9 Inap. (not 1 in V180) 23651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6117 23651

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QD11 TRAINING NEEDS TO KEEP YOUR JOB

Vrednost 187363 Frekvenca
1 Education, training sufficient 9265
2 Need training but cannot 1630
3 Need training and will do so 2363
4 DK 861
9 Inap. (not 5 to 18 in V136) 15649
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13258 16510

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v188 QD12 TRAINING NEEDS TO FIND A JOB

Vrednost 188362 Frekvenca
1 Education, training sufficient 1603
2 Need specialised training but cannot 1192
3 Need specialised training and intend 1258
4 Not looking for a job 2786
5 DK 703
9 Inap. (not 1 to 3 in V136) 22226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6839 22929

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v189 QD13 TRAINING OBSTACLES: MISSING EXPERIENCE

Vrednost 189361 Frekvenca
0 Not mentioned 2591
1 Mentioned 231
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2822 26946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QD13 TRAINING OBSTACLES: CANNOT AFFORD

Vrednost 190360 Frekvenca
0 Not mentioned 1683
1 Mentioned 1139
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2822 26946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QD13 TRAINING OBSTACLES: NO EMPLOYER SUPPORT

Vrednost 191359 Frekvenca
0 Not mentioned 2416
1 Mentioned 406
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2822 26946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QD13 TRAINING OBSTACLES: WORK SCHEDULE

Vrednost 192358 Frekvenca
0 Not mentioned 2369
1 Mentioned 453
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2822 26946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QD13 TRAINING OBSTACLES: FAMILY RESPONSIBLTS

Vrednost 193357 Frekvenca
0 Not mentioned 2195
1 Mentioned 627
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2822 26946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QD13 TRAINING OBSTACLES: NO OFFER CLOSE-BY

Vrednost 194356 Frekvenca
0 Not mentioned 2461
1 Mentioned 361
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2822 26946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QD13 TRAINING OBSTACLES: DONT KNOW OFFERS

Vrednost 195355 Frekvenca
0 Not mentioned 2443
1 Mentioned 379
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2822 26946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v196 QD13 TRAINING OBSTACLES: LIKE SCHOOL

Vrednost 196354 Frekvenca
0 Not mentioned 2671
1 Mentioned 151
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2822 26946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v197 QD13 TRAINING OBSTACLES: AGE

Vrednost 197353 Frekvenca
0 Not mentioned 2576
1 Mentioned 246
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2822 26946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v198 QD13 TRAINING OBSTACLES: HEALTH

Vrednost 198352 Frekvenca
0 Not mentioned 2704
1 Mentioned 118
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2822 26946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v199 QD13 TRAINING OBSTACLES: OTHER PERS REASON

Vrednost 199351 Frekvenca
0 Not mentioned 2533
1 Mentioned 289
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2822 26946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v200 QD13 TRAINING OBSTACLES: OTHER

Vrednost 200350 Frekvenca
0 Not mentioned 2694
1 Mentioned 128
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2822 26946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v201 QD13 TRAINING OBSTACLES: DK

Vrednost 201349 Frekvenca
0 Not mentioned 2669
1 Mentioned 153
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2822 26946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v202 QD14 FINDING A JOB IF LAID-OFF - LIKELIHOOD