Evrobarometer 71.2: Evropska zaposlovalna in socialna politika, diskriminacija, razvojna pomoč in storitve v zračnem prometu, maj-junij 2009

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB712
Main author(s):
  • Evropska komisija
Co-workers:
  • Antonis Papacostas
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Köln, Nemčija; 2009

Funding agency:

Evropska komisija

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords:

ocena zadovoljstva z življenjem na splošno, pričakovanja o finančnem stanju respondentovega gospodinjstva, pričakovanja o življenju na splošno, zaposlenost, Evropska Unija, diskriminacija, diskriminirane socialne skupine, etnične manjšine, ocena različnih vidikov kakovosti storitev letalskega prevoza, države v razvoju, Evropski socialni sklad, socialna politika

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, JAVNO MNENJE, RAZVOJNA POMOČ (MEDNARODNA), DISKRIMINACIJA, SOCIALNA POLITIKA, DOHODKOVNA POLITIKA, DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZRAČNI PREVOZ, LETALSKI PROMET, VARNOST V ZRAČNEM PROMETU

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarske razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Socialna ekonomika
Topic Classification ADP
EVROPSKA ZAPOSLITVENA IN SOCIALNA POLITIKA
DISKRIMINACIJA
RAZVOJNA POMOČ
STORITVE V ZRAČNEM PROMETU


Abstract:

Ta izvedba Evrobarometra pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so s svojim sedanjim življenjem. Dodatna vprašanja se osredotočajo na respondentove trenutne življenjske razmere v primerjavi s tistimi izpred 5 let, na pričakovanja za prihodnost, kar vključuje službo, brezposelnost, finančno situacijo, neenakost, cenovno dostopnost energije in stanovanja ter ekonomsko situacijo v državi. Nadaljnja vprašanja so se osredotočala na 4 glavna področja: (1) evropske zaposlitvene in socialne politike, (2) diskriminacijo, (3) razvojno pomoč in (4) storitve v zračnem prometu. Prvi tematski sklop je poizvedoval o respondentovi seznanjenosti z Evropskim Socialnim Skladom (ESF), vprašani so bili o preteklih in sedanjih delodajalcih, o svojih najboljših lastnostih pri iskanju zaposlitve, o usposabljanju, o tem, kakšna je verjetnost, da bi našli novo službo, če bi bili odpuščeni ter o tem, ali menijo, da ima Evropska Unija pozitiven ali negativen vpliv na zaposlitev in socialne politike. Pri drugi temi so bili vprašani o diskriminaciji, osnovani na etničnem izvoru, spolu, spolni orientaciji, starosti, religiji in invalidnosti. Vprašani so bili o obsegu diskriminacije v njihovi državi ter o tem, ali je diskriminacije v primerjavi s petimi leti nazaj manj ali več. Prav tako so odgovarjali o osebnih izkušnjah z diskriminacijo v zadnjem letu, raznolikosti v medijih in na delovnem mestu, o tem, kako lahko ekonomska kriza vpliva na diskriminacijo ter o njihovi identifikaciji z manjšinami. V tretjem tematskem sklopu so bili respondenti vprašani o pomembnosti pomagati ljudem v državah v razvoju, razvojnih ciljih tisočletja, motivih bogatih držav, ki bi pomagale tistim v razvoju, državah, ki so v najboljšem položaju, da pomagajo državam v razvoju, velikih izzivih, s katerimi se soočajo države v razvoju in o prispevku EU k razvoju. Zadnja tema se je zaključila z vprašanji o uporabi zračnega prometa, poznavanju pravic potnikov in zadovoljstvu ter izkušnjami s storitvami zračnega prometa. Demografski sklop je vključeval vprašanja o politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, verski opredelitvi, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin, uporabi interneta, finančni situaciji, družbenem položaju, o pripadnosti manjšini, tipu in velikosti naselja, regiji prebivanja in jeziku anketiranja.

Methodology


Collection date: 25. maj 2009 - 17. junij 2009, Avstrija: 29. maj 2009 - 11. junij 2009,, Belgija: 29. maj 2009 - 17. junij 2009,, Bolgarija: 29. maj 2009 - 08. junij 2009,, Ciper (Republika): 27. maj 2009 - 14. junij 2009,, Češka: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Danska: 25. maj 2009 - 17. junij 2009,, Estonija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Finska: 29. maj 2009 - 15. junij 2009,, Francija: 29. maj 2009 - 15. junij 2009,, Nemčija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Velika Britanija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Grčija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Madžarska: 30. maj 2009 - 13. junij 2009,, Irska (Republika): 29. maj 2009 - 11. junij 2009,, Italija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Latvija: 29. maj 2009 - 12. junij 2009,, Litva: 29. maj 2009 - 10. junij 2009,, Luksemburg: 25. maj 2009 - 17. junij 2009,, Malta: 29. maj 2009 - 13. junij 2009,, Nizozemska: 28. maj 2009 - 16. junij 2009,, Severna Irska: 29. maj 2009 - 15. junij 2009,, Poljska: 30. maj 2009 - 16. junij 2009,, Portugalska: 30. maj 2009 - 16. junij 2009,, Romunija: 29. maj 2009 - 11. junij 2009,, Slovaška: 29. maj 2009 - 17. junij 2009,, Slovenija: 28. maj 2009 - 12. junij 2009,, Španija: 29. maj 2009 - 14. junij 2009,, Švedska: 01. junij 2009 - 13. junij 2009.
Date of production: 2009
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija (NJRM), Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU po širitvi leta 2004/2007 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter držav kandidatk – Hrvaška, Turčija, severni del Cipra pod turško zasedbo in bivša država Republike Jugoslavije, Makedonija. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Anketiranci so zadostno obvladali nacionalni jezik, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10990.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Ciper (TCC): KADEM

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Makedonija (NJRM): TNS Brima

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Sampling procedure:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10990.

Mode of data collection:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Podatki so bili zbrani s CAPI metodo (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10990.

Weighting:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10990.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EB712 - Evrobarometer 71.2 maj - junij 2009 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 549
  • number of units: 29768

Variable list

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4972 29768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 4972 to 4972

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
4972 29768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 4972 to 4972

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
3.0.2 (2012-07-02) 29768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1549 Frequency
4972 29768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 4972 to 4972

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2548 Frequency
4972 29768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 4972 to 4972

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3547 Frequency
3.0.2 (2012-07-02) 29768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4546 Frequency
712 Eurobarometer 71.2 29768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 712 to 712

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 1000001 63001009 24379203.43 16249962.277

Valid range from 1000001 to 63001009

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6544 Frequency
1 France 1078
2 Belgium 1000
3 The Netherlands 1079
4 Germany West 1092
5 Italy 1048
6 Luxembourg 504
7 Denmark 1001
8 Ireland 1007
9 Great Britain 1015
10 Northern Ireland 302
11 Greece 1000
12 Spain 1007
13 Portugal 1020
14 Germany East 431
15 Norway (not included) 0
16 Finland 999
17 Sweden 1006
18 Austria 1001
19 Cyprus (Republic) 501
20 Czech Republic 1033
21 Estonia 1007
22 Hungary 1000
23 Latvia 1012
24 Lithuania 1022
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1037
28 Slovenia 1022
29 Bulgaria 1009
30 Romania 1023
31 Turkey 1003
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) (not included) 0
34 Macedonia (FYROM) 1009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 1 34

Valid range from 1 to 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7543 Frequency
AT 1001
BE 1000
BG 1009
CY 501
CZ 1033
DE-E 431
DE-W 1092
DK 1001
EE 1007
ES 1007
FI 999
FR 1078
GB-GBN 1015
GB-NIR 302
GR 1000
HR 1000
HU 1000
IE 1007
IT 1048
LT 1022
LU 504
LV 1012
MK 1009
MT 500
NL 1079
PL 1000
PT 1020
RO 1023
SE 1006
SI 1022
SK 1037
TR 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0.33 3.049 1 0.334

Valid range from 0.33 to 3.0494

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9541 Frequency
0 Other 28451
1 United Kingdom 1317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 2.112 0.0442 0.239

Valid range from 0 to 2.111714

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11539 Frequency
0 Other 28245
1 Germany 1523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 3.41 0.0512 0.251

Valid range from 0 to 3.409867

v13 NATION GROUP EU6

Value 13537 Frequency
0 Other 23967
1 EU6 5801
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 4.949 0.195 0.527

Valid range from 0 to 4.949206

v15 NATION GROUP EU9

Value 15535 Frequency
0 Other 20642
1 EU9 9126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 5.792 0.307 0.693

Valid range from 0 to 5.791614

v17 NATION GROUP EU10

Value 17533 Frequency
0 Other 19642
1 EU10 10126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 6.19 0.34 0.739

Valid range from 0 to 6.189985

v19 NATION GROUP EU12

Value 19531 Frequency
0 Other 17615
1 EU12 12153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 6.205 0.408 0.772

Valid range from 0 to 6.205405

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21529 Frequency
0 Other 17184
1 EU12+ 12584
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 6.15 0.423 0.774

Valid range from 0 to 6.150092

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23527 Frequency
0 Other 26762
1 EU NMS 3 3006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 3.583 0.101 0.332

Valid range from 0 to 3.582855

v25 NATION GROUP EU15

Value 25525 Frequency
0 Other 14178
1 EU15 15590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 7.161 0.524 0.89

Valid range from 0 to 7.161

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27523 Frequency
0 Other 20634
1 EU NMS 10 9134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 12.551 0.307 0.963

Valid range from 0 to 12.550828

v29 NATION GROUP EU25

Value 29521 Frequency
0 Other 5044
1 EU25 24724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 9.506 0.831 1.178

Valid range from 0 to 9.505995

v31 NATION GROUP AC/CC

Value 31519 Frequency
0 Other 25733
1 AC/CC 4035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 5.319 0.136 0.497

Valid range from 0 to 5.318635

v33 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 33517 Frequency
0 Other 27736
1 AC (BG RO) 2032
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v34 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 2.614 0.0683 0.291

Valid range from 0 to 2.614243

v35 NATION GROUP CC (TR HR)

Value 35515 Frequency
0 Other 27765
1 CC (TR HR) 2003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v36 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 3.921 0.0673 0.345

Valid range from 0 to 3.920961

v37 NATION GROUP EU27

Value 37513 Frequency
0 Other 3012
1 EU27 26756
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v38 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 9.648 0.899 1.18

Valid range from 0 to 9.648242

v39 NATION GROUP EU NMS 12

Value 39511 Frequency
0 Other 18602
1 EU NMS 12 11166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v40 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 10.909 0.375 0.926

Valid range from 0 to 10.908952

v41 NATION GROUP EU27 + TR + HR

Value 41509 Frequency
0 Other 1009
1 EU27 + TR + HR 28759
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v42 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 9.193 0.966 1.18

Valid range from 0 to 9.193295

v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Value 43507 Frequency
1 EU27 + TR + HR + MK 29768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 1 to 1

v44 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0.015 9.481 1 1.214

Valid range from 0.014962 to 9.481276

v45 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 45505 Frequency
0 Other 14442
1 EURO ZONE 2009 15326
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v46 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 8.547 0.515 0.97

Valid range from 0 to 8.547418

v47 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 47503 Frequency
0 Other 18338
1 NON EURO ZONE 2009 11430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v48 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 6.792 0.384 0.905

Valid range from 0 to 6.791536

v49 NATION GROUP NON EURO ZONE EU NMS 12

Value 49501 Frequency
0 Other 21662
1 NON EURO ZONE EU NMS 12 8106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v50 W84 WEIGHT NON EURO ZONE EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 0 8.622 0.272 0.734

Valid range from 0 to 8.62205

v51 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0 228.055 144513.063 15241.943 18506.904

Valid range from 228.055313 to 144513.0625

v52 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 52498 Frequency
0 Not mentioned 28772
1 Mentioned 996
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v53 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 53497 Frequency
0 Not mentioned 28770
1 Mentioned 998
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v54 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 54496 Frequency
0 Not mentioned 28226
1 Mentioned 1542
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 55495 Frequency
0 Not mentioned 28770
1 Mentioned 998
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 56494 Frequency
0 Not mentioned 28767
1 Mentioned 1001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 57493 Frequency
0 Not mentioned 28659
1 Mentioned 1109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 58492 Frequency
0 Not mentioned 28769
1 Mentioned 999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 59491 Frequency
0 Not mentioned 28677
1 Mentioned 1091
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 60490 Frequency
0 Not mentioned 29388
1 Mentioned 380
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 61489 Frequency
0 Not mentioned 28675
1 Mentioned 1093
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 62488 Frequency
0 Not mentioned 28679
1 Mentioned 1089
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 63487 Frequency
0 Not mentioned 28463
1 Mentioned 1305
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 64486 Frequency
0 Not mentioned 28772
1 Mentioned 996
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 65485 Frequency
0 Not mentioned 28784
1 Mentioned 984
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 66484 Frequency
0 Not mentioned 28767
1 Mentioned 1001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 67483 Frequency
0 Not mentioned 29274
1 Mentioned 494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 68482 Frequency
0 Not mentioned 28731
1 Mentioned 1037
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 69481 Frequency
0 Not mentioned 28763
1 Mentioned 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 70480 Frequency
0 Not mentioned 28761
1 Mentioned 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 71479 Frequency
0 Not mentioned 28749
1 Mentioned 1019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 72478 Frequency
0 Not mentioned 28735
1 Mentioned 1033
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 73477 Frequency
0 Not mentioned 29277
1 Mentioned 491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 74476 Frequency
0 Not mentioned 28721
1 Mentioned 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 75475 Frequency
0 Not mentioned 28723
1 Mentioned 1045
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 76474 Frequency
0 Not mentioned 28752
1 Mentioned 1016
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 77473 Frequency
0 Not mentioned 28739
1 Mentioned 1029
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 78472 Frequency
0 Not mentioned 28722
1 Mentioned 1046
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1 NATIONALITY TURKEY

Value 79471 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1003
9 Inap. (not 31 in V6) 28765
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 28765

Valid range from 0 to 1

v80 Q1 NATIONALITY CROATIA

Value 80470 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1000
9 Inap. (not 32 in V6) 28768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 28768

Valid range from 0 to 1

v81 Q1 NATIONALITY MACEDONIA

Value 81469 Frequency
0 Not mentioned 1
1 Mentioned 1008
9 Inap. (not 34 in V6) 28759
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 28759

Valid range from 0 to 1

v82 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 82468 Frequency
0 Not mentioned 29669
1 Mentioned 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v83 Q1 NATIONALITY DK

Value 83467 Frequency
0 Not mentioned 29767
1 Mentioned 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v84 QA1 LIFE SATISFACTION

Value 84466 Frequency
1 Very satisfied 6696
2 Fairly satisfied 15658
3 Not very satisfied 5247
4 Not at all satisfied 1927
5 DK 240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29528 240

Valid range from 1 to 4

v85 QA2 SITUATION: AREA YOU LIVE IN

Value 85465 Frequency
1 Very good 8449
2 Rather good 16900
3 Rather bad 3487
4 Very bad 803
5 DK 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29639 129

Valid range from 1 to 4

v86 QA2 SITUATION: HEALTH CARE PROVISION

Value 86464 Frequency
1 Very good 3506
2 Rather good 14108
3 Rather bad 8685
4 Very bad 2941
5 DK 528
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29240 528

Valid range from 1 to 4

v87 QA2 SITUATION: PROVISION OF PENSIONS

Value 87463 Frequency
1 Very good 1728
2 Rather good 9916
3 Rather bad 10507
4 Very bad 4716
5 DK 2901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26867 2901

Valid range from 1 to 4

v88 QA2 SITUATION: UNEMPLOYMENT BENEFITS

Value 88462 Frequency
1 Very good 1500
2 Rather good 8194
3 Rather bad 9787
4 Very bad 5025
5 DK 5262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24506 5262

Valid range from 1 to 4

v89 QA2 SITUATION: COST OF LIVING

Value 89461 Frequency
1 Very good 612
2 Rather good 6987
3 Rather bad 13252
4 Very bad 8597
5 DK 320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29448 320

Valid range from 1 to 4

v90 QA2 SITUATION: CROSS-CULTURAL RELATIONS

Value 90460 Frequency
1 Very good 1498
2 Rather good 14540
3 Rather bad 9694
4 Very bad 2286
5 DK 1750
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28018 1750

Valid range from 1 to 4

v91 QA2 SITUATION: WAY ADDRESSING POVERTY

Value 91459 Frequency
1 Very good 652
2 Rather good 8052
3 Rather bad 13696
4 Very bad 5511
5 DK 1857
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27911 1857

Valid range from 1 to 4

v92 QA2 SITUATION: AFFORDABILITY OF ENERGY

Value 92458 Frequency
1 Very good 1193
2 Rather good 8966
3 Rather bad 12347
4 Very bad 6267
5 DK 995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28773 995

Valid range from 1 to 4

v93 QA2 SITUATION: AFFORDABILITY OF HOUSING

Value 93457 Frequency
1 Very good 750
2 Rather good 7374
3 Rather bad 12619
4 Very bad 7580
5 DK 1445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28323 1445

Valid range from 1 to 4

v94 QA2 SITUATION: PUBLIC ADMINISTRATION

Value 94456 Frequency
1 Very good 993
2 Rather good 11087
3 Rather bad 10589
4 Very bad 4834
5 DK 2265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27503 2265

Valid range from 1 to 4

v95 QA2 SITUATION: ECONOMIC SITUATION CNTRY

Value 95455 Frequency
1 Very good 520
2 Rather good 5740
3 Rather bad 13128
4 Very bad 9632
5 DK 748
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29020 748

Valid range from 1 to 4

v96 QA2 SITUATION: PERSONAL JOB SITUATION

Value 96454 Frequency
1 Very good 3806
2 Rather good 10952
3 Rather bad 5127
4 Very bad 3236
5 DK 6647
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23121 6647

Valid range from 1 to 4

v97 QA2 SITUATION: FINANCIAL SITUATION HH

Value 97453 Frequency
1 Very good 2601
2 Rather good 15667
3 Rather bad 8232
4 Very bad 2815
5 DK 453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29315 453

Valid range from 1 to 4

v98 QA2 SITUATION: EMPLOYMENT SITUATION CNTRY

Value 98452 Frequency
1 Very good 363
2 Rather good 4505
3 Rather bad 14163
4 Very bad 9843
5 DK 894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28874 894

Valid range from 1 to 4

v99 QA3 EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 99451 Frequency
1 Better 6621
2 Worse 5865
3 Same 16389
4 DK 893
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28875 893

Valid range from 1 to 3

v100 QA3 EXPECTATIONS: AREA YOU LIVE IN

Value 100450 Frequency
1 Better 4413
2 Worse 3485
3 Same 21335
4 DK 535
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29233 535

Valid range from 1 to 3

v101 QA3 EXPECTATIONS: HEALTHCARE SYSTEM

Value 101449 Frequency
1 Better 3837
2 Worse 8454
3 Same 16351
4 DK 1126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28642 1126

Valid range from 1 to 3

v102 QA3 EXPECTATIONS: PROVISION OF PENSIONS

Value 102448 Frequency
1 Better 2749
2 Worse 9905
3 Same 14670
4 DK 2444
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27324 2444

Valid range from 1 to 3

v103 QA3 EXPECTATIONS: UNEMPLOYMENT BENEFITS

Value 103447 Frequency
1 Better 2536
2 Worse 10042
3 Same 13481
4 DK 3709
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26059 3709

Valid range from 1 to 3

v104 QA3 EXPECTATIONS: COST OF LIVING

Value 104446 Frequency
1 Better 3017
2 Worse 15900
3 Same 9939
4 DK 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28856 912

Valid range from 1 to 3

v105 QA3 EXPECTATIONS: CROSS-CULTURAL RELATIONS

Value 105445 Frequency
1 Better 3727
2 Worse 7355
3 Same 16923
4 DK 1763
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28005 1763

Valid range from 1 to 3

v106 QA3 EXPECTATIONS: WAY ADDRESSING POVERTY

Value 106444 Frequency
1 Better 3120
2 Worse 9276
3 Same 15216
4 DK 2156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27612 2156

Valid range from 1 to 3

v107 QA3 EXPECTATIONS: AFFORDABILITY OF ENERGY

Value 107443 Frequency
1 Better 3333
2 Worse 12562
3 Same 12545
4 DK 1328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28440 1328

Valid range from 1 to 3

v108 QA3 EXPECTATIONS: AFFORDABILITY OF HOUSING

Value 108442 Frequency
1 Better 3843
2 Worse 11605
3 Same 12656
4 DK 1664
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28104 1664

Valid range from 1 to 3

v109 QA3 EXPECTATIONS: PUBLIC ADMINISTRATION

Value 109441 Frequency
1 Better 3270
2 Worse 6968
3 Same 17454
4 DK 2076
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27692 2076

Valid range from 1 to 3

v110 QA3 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION CNTRY

Value 110440 Frequency
1 Better 4887
2 Worse 14895
3 Same 8792
4 DK 1194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28574 1194

Valid range from 1 to 3

v111 QA3 EXPECTATIONS: PERSONAL JOB SITUATION

Value 111439 Frequency
1 Better 4164
2 Worse 4539
3 Same 16756
4 DK 4309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25459 4309

Valid range from 1 to 3

v112 QA3 EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION HH

Value 112438 Frequency
1 Better 4611
2 Worse 7130
3 Same 17037
4 DK 990
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28778 990

Valid range from 1 to 3

v113 QA3 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION CNTRY

Value 113437 Frequency
1 Better 4137
2 Worse 15980
3 Same 8134
4 DK 1517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28251 1517

Valid range from 1 to 3

v114 QA4 CHANGE 5 YRS: LIFE IN GENERAL

Value 114436 Frequency
1 Improved 8177
2 Got worse 10136
3 Stayed about the same 11174
4 DK 281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29487 281

Valid range from 1 to 3

v115 QA4 CHANGE 5 YRS: AREA YOU LIVE IN

Value 115435 Frequency
1 Improved 6523
2 Got worse 5491
3 Stayed about the same 17183
4 DK 571
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29197 571

Valid range from 1 to 3

v116 QA4 CHANGE 5 YRS: HEALTHCARE SYSTEM

Value 116434 Frequency
1 Improved 4266
2 Got worse 11826
3 Stayed about the same 12646
4 DK 1030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28738 1030

Valid range from 1 to 3

v117 QA4 CHANGE 5 YRS: PROVISION OF PENSIONS

Value 117433 Frequency
1 Improved 3579
2 Got worse 11348
3 Stayed about the same 11936
4 DK 2905
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26863 2905

Valid range from 1 to 3

v118 QA4 CHANGE 5 YRS: UNEMPLOYMENT BENEFITS

Value 118432 Frequency
1 Improved 2877
2 Got worse 11213
3 Stayed about the same 10625
4 DK 5053
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24715 5053

Valid range from 1 to 3

v119 QA4 CHANGE 5 YRS: COST OF LIVING

Value 119431 Frequency
1 Improved 1683
2 Got worse 22319
3 Stayed about the same 5121
4 DK 645
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29123 645

Valid range from 1 to 3

v120 QA4 CHANGE 5 YRS: CROSS-CULTURAL RELATIONS

Value 120430 Frequency
1 Improved 4041
2 Got worse 9797
3 Stayed about the same 14141
4 DK 1789
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27979 1789

Valid range from 1 to 3

v121 QA4 CHANGE 5 YRS: WAY ADDRESSING POVERTY

Value 121429 Frequency
1 Improved 2983
2 Got worse 11755
3 Stayed about the same 12866
4 DK 2164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27604 2164

Valid range from 1 to 3

v122 QA4 CHANGE 5 YRS: AFFORDABILITY OF ENERGY

Value 122428 Frequency
1 Improved 2248
2 Got worse 18112
3 Stayed about the same 8241
4 DK 1167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28601 1167

Valid range from 1 to 3

v123 QA4 CHANGE 5 YRS: AFFORDABILITY OF HOUSING

Value 123427 Frequency
1 Improved 2596
2 Got worse 17997
3 Stayed about the same 7680
4 DK 1495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28273 1495

Valid range from 1 to 3

v124 QA4 CHANGE 5 YRS: PUBLIC ADMINISTRATION

Value 124426 Frequency
1 Improved 2846
2 Got worse 9903
3 Stayed about the same 14820
4 DK 2199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27569 2199

Valid range from 1 to 3

v125 QA4 CHANGE 5 YRS: ECONOMIC SITUATION CNTRY

Value 125425 Frequency
1 Improved 2136
2 Got worse 22581
3 Stayed about the same 4293
4 DK 758
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29010 758

Valid range from 1 to 3

v126 QA4 CHANGE 5 YRS: PERSONAL JOB SITUATION

Value 126424 Frequency
1 Improved 4649
2 Got worse 7689
3 Stayed about the same 13615
4 DK 3815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25953 3815

Valid range from 1 to 3

v127 QA4 CHANGE 5 YRS: FINANCIAL SITUATION HH

Value 127423 Frequency
1 Improved 5442
2 Got worse 11540
3 Stayed about the same 12299
4 DK 487
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29281 487

Valid range from 1 to 3

v128 QA4 CHANGE 5 YRS: EMPLOYMENT SITUATION CNTRY

Value 128422 Frequency
1 Improved 1708
2 Got worse 22363
3 Stayed about the same 4536
4 DK 1161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28607 1161

Valid range from 1 to 3

v129 QB1 CRISIS EXPERIENCE: LOST YOUR JOB

Value 129421 Frequency
1 Yes 2845
2 No 26923
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 1 to 2

v130 QB1 CRISIS EXPERIENCE: FAMILY/FRIEND LOST JOB

Value 130420 Frequency
1 Yes 10816
2 No 18952
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 1 to 2

v131 QB1 CRISIS EXPERIENCE: COLLEAGUE LOST JOB

Value 131419 Frequency
1 Yes 8018
2 No 21750
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 1 to 2

v132 QB2 CRISIS CONCERN: LOSING YOUR JOB

Value 132418 Frequency
1 Box 1 - Not at all concerned 5241
2 Box 2 2158
3 Box 3 2814
4 Box 4 1839
5 Box 5 - Very concerned 3383
6 Not applicable (SPONT.) 10606
7 DK 882
9 Inap. (not 2 in V129) 2845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26041 3727

Valid range from 1 to 6

v133 QB2 CRISIS CONCERN: PARTNER LOSING JOB

Value 133417 Frequency
1 Box 1 - Not at all concerned 4558
2 Box 2 1847
3 Box 3 2687
4 Box 4 1884
5 Box 5 - Very concerned 4539
6 Not applicable (SPONT.) 13484
7 DK 769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28999 769

Valid range from 1 to 6

v134 QB2 CRISIS CONCERN: CHILDREN LOSING JOB

Value 134416 Frequency
1 Box 1 - Not at all concerned 3144
2 Box 2 1365
3 Box 3 2477
4 Box 4 2062
5 Box 5 - Very concerned 5122
6 Not applicable (SPONT.) 14681
7 DK 917
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28851 917

Valid range from 1 to 6

v135 QB3 CRISIS JOB MARKET IMPACT -PHASE

Value 135415 Frequency
1 Impact reached its peak 7712
2 Worst is still to come 18856
3 DK 3200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26568 3200

Valid range from 1 to 2

v136 D15A OCCUPATION OF RESPONDENT

Value 136414 Frequency
1 Responsible for ordinary shopping, etc. 2471
2 Student 2382
3 Unemployed, temporarily not working 2689
4 Retired, unable to work 8107
5 Farmer 374
6 Fisherman 10
7 Professional (lawyer, etc.) 423
8 Owner of a shop, craftsmen, etc. 901
9 Business proprietors, etc. 496
10 Employed professional (employed doctor, etc.) 767
11 General management, etc. 277
12 Middle management, etc. 1753
13 Employed position, at desk 2246
14 Employed position, travelling 827
15 Employed position, service job 2039
16 Supervisor 227
17 Skilled manual worker 2726
18 Unskilled manual worker, etc. 1053
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 1 to 18

v137 D15B OCCUPATION OF RESPONDENT - LAST JOB

Value 137413 Frequency
0 NA 9
1 Farmer 418
2 Fisherman 11
3 Professional (lawyer, etc.) 118
4 Owner of a shop, craftsmen, etc. 351
5 Business proprietors, etc. 145
6 Employed professional (employed doctor, etc.) 352
7 General management, etc. 272
8 Middle management, etc. 1126
9 Employed position, at desk 1556
10 Employed position, travelling 548
11 Employed position, service job 1518
12 Supervisor 278
13 Skilled manual worker 3185
14 Unskilled manual worker, etc. 2242
15 Never did any paid work 3520
99 Inap. (not 1 to 4 in V136) 14119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15649 14119

Valid range from 0 to 15

v138 QC1 EUROPEAN GLOBALISATION ADJUSTMENT FUND

Value 138412 Frequency
1 Yes, very familiar 1072
2 Yes, not very familiar 6867
3 Never heard of 20454
4 DK 1375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28393 1375

Valid range from 1 to 3

v139 QD1 EU SOCIAL FUND ESF - AWARENESS

Value 139411 Frequency
1 Yes 10086
2 No 19682
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 1 to 2

v140 QD1 EU REG DEVELOPM FUND ERDF - AWARENESS

Value 140410 Frequency
1 Yes 10353
2 No 19415
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 1 to 2

v141 QD1 EU ERASMUS PROGRAMME - AWARENESS

Value 141409 Frequency
1 Yes 7928
2 No 21840
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 1 to 2

v142 QD1 EU LISBON STRATEGY - AWARENESS

Value 142408 Frequency
1 Yes 6950
2 No 22818
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 1 to 2

v143 QD2 ESF: FUND TO HELP POOR COUNTRIES

Value 143407 Frequency
0 Not mentioned 28231
1 Mentioned 1537
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v144 QD2 ESF: FUND TO SUPPORT EU MEMBER STATES

Value 144406 Frequency
0 Not mentioned 28401
1 Mentioned 1367
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v145 QD2 ESF: FUND TO FIGHT UNEMPLOYMENT

Value 145405 Frequency
0 Not mentioned 27518
1 Mentioned 2250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v146 QD2 ESF: FUND TO FINANCE TRAINING/EDUCATION

Value 146404 Frequency
0 Not mentioned 28847
1 Mentioned 921
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v147 QD2 ESF: FUND TO HELP COMPANIES

Value 147403 Frequency
0 Not mentioned 29338
1 Mentioned 430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v148 QD2 ESF: FUND TO ENSURE GOOD WORKING COND

Value 148402 Frequency
0 Not mentioned 29546
1 Mentioned 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v149 QD2 ESF: FUND TO HELP RETIRED PEOPLE

Value 149401 Frequency
0 Not mentioned 29673
1 Mentioned 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v150 QD2 ESF: FUND TO HELP PEOPLE IN NEED

Value 150400 Frequency
0 Not mentioned 26761
1 Mentioned 3007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v151 QD2 ESF: FUND TO DEAL WITH SOCIAL ISSUES

Value 151399 Frequency
0 Not mentioned 26650
1 Mentioned 3118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v152 QD2 ESF: FUND TO PROTECT HUMAN RIGHTS

Value 152398 Frequency
0 Not mentioned 29692
1 Mentioned 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v153 QD2 ESF: FUND TO HELP VICTIMS OF DISASTERS

Value 153397 Frequency
0 Not mentioned 29693
1 Mentioned 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v154 QD2 ESF: FUND TO HELP FARMERS/FISHERMEN

Value 154396 Frequency
0 Not mentioned 29686
1 Mentioned 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v155 QD2 ESF: FUND FOR CULTURAL ENHANCEMENT

Value 155395 Frequency
0 Not mentioned 29732
1 Mentioned 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v156 QD2 ESF: FUND TO SUPPORT PROJECTS

Value 156394 Frequency
0 Not mentioned 29414
1 Mentioned 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v157 QD2 ESF: FUND TO LEVEL OUT SOC DIFF BTW CTRS

Value 157393 Frequency
0 Not mentioned 29254
1 Mentioned 514
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v158 QD2 ESF: FUND TO IMPROVE NATIONAL ISSUES

Value 158392 Frequency
0 Not mentioned 29434
1 Mentioned 334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v159 QD2 ESF: FUND TO SUPPORT SCIENCE/RESEARCH

Value 159391 Frequency
0 Not mentioned 29744
1 Mentioned 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v160 QD2 ESF: NEVER HEARD ABOUT IT

Value 160390 Frequency
0 Not mentioned 29189
1 Mentioned 579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v161 QD2 ESF: NOTHING

Value 161389 Frequency
0 Not mentioned 29195
1 Mentioned 573
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v162 QD2 ESF: OTHERS

Value 162388 Frequency
0 Not mentioned 28869
1 Mentioned 899
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v163 QD2 ESF: DK

Value 163387 Frequency
0 Not mentioned 14543
1 Mentioned 15225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v164 QD3 ESF BUDGET - APPRAISAL

Value 164386 Frequency
1 Too much 1180
2 About right 10500
3 Too little 9844
4 DK 8244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21524 8244

Valid range from 1 to 3

v165 QD4 WORKING LIFE - TIMES CHANGED EMPLOYER

Value 165385 Frequency
0 Never 3242
1 Once 3956
30 Thirty times 40
98 Never had any paid work 3788
99 DK/NA 1210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28558 1210 0 98

Valid range from 0 to 98

v166 QD4 WORKING LIFE - TIMES CHANGED EMPLOYER (REC)

Value 166384 Frequency
1 Never had any paid work 3788
2 Never 3242
3 1 to 5 times 18615
4 6 to 10 times 2447
5 More than 10 times 466
9 DK/NA 1210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28558 1210

Valid range from 1 to 5

v167 QD5 WORKING LIFE - YEARS FOR LAST EMPLOYER

Value 167383 Frequency
0 Less than one year 876
1 One year 2477
60 Sixty years 1
98 Never had any paid work 3757
99 DK 2120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27648 2120 0 98

Valid range from 0 to 98

v168 QD5 WORKING LIFE - YEARS FOR LAST EMPLOYER (REC)

Value 168382 Frequency
1 Never had any paid work 3757
2 Less than one year 876
3 1 to 5 years 8936
4 6 to 10 years 4435
5 11 to 20 years 4565
6 More than 20 years 5079
8 DK 2120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27648 2120

Valid range from 1 to 6

v169 QD6 JOB FINDING ASSETS: QUALIFICATION

Value 169381 Frequency
0 Not mentioned 14361
1 Mentioned 15407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v170 QD6 JOB FINDING ASSETS: PROFESS EXPERIENCE

Value 170380 Frequency
0 Not mentioned 14368
1 Mentioned 15400
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v171 QD6 JOB FINDING ASSETS: LANGUAGE SKILLS

Value 171379 Frequency
0 Not mentioned 23606
1 Mentioned 6162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v172 QD6 JOB FINDING ASSETS: COMPUTER SKILLS

Value 172378 Frequency
0 Not mentioned 23873
1 Mentioned 5895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v173 QD6 JOB FINDING ASSETS: ABILITY TO ADAPT

Value 173377 Frequency
0 Not mentioned 20622
1 Mentioned 9146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v174 QD6 JOB FINDING ASSETS: WORKING ABROAD

Value 174376 Frequency
0 Not mentioned 28258
1 Mentioned 1510
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v175 QD6 JOB FINDING ASSETS: NONE OF THESE

Value 175375 Frequency
0 Not mentioned 29404
1 Mentioned 364
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v176 QD6 JOB FINDING ASSETS: OTHER

Value 176374 Frequency
0 Not mentioned 28970
1 Mentioned 798
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v177 QD6 JOB FINDING ASSETS: DK

Value 177373 Frequency
0 Not mentioned 29121
1 Mentioned 647
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29768 0

Valid range from 0 to 1

v178 QD7 JOP KEEPING ABILITY - NEXT MONTHS

Value 178372 Frequency
1 Very confident 5422
2 Fairly confident 5448
3 Not very confident 2027
4 Not at all confident 677
5 DK 545
9 Inap. (not 5 to 18 in V136) 15649
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13574 16194

Valid range from 1 to 4

v179 QD8 JOB CONFIDENCE - IN 2 YEARS TIME

Value 179371 Frequency
1 Very confident 4663
2 Fairly confident 6879
3 Not very confident 3824
4 Not at all confident 2563
5 Not looking in 2 years (SPONT.) 10428
6 DK 1411
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28357 1411

Valid range from 1 to 5

v180 QD9 TRAINING COURSE - LAST 12 MONTHS

Value 180370 Frequency
1 Yes 6117
2 No 23037
3 DK 614
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29154 614

Valid range from 1 to 2

v181 QD10 TRAINING FUNDED: CURRENT EMPLOYER

Value 181369 Frequency
0 Not mentioned 2685
1 Mentioned 3432
9 Inap. (not 1 in V180) 23651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6117 23651

Valid range from 0 to 1

v182 QD10 TRAINING FUNDED: GOVERNM/PUBLIC ORG

Value 182368 Frequency
0 Not mentioned 5040
1 Mentioned 1077
9 Inap. (not 1 in V180) 23651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6117 23651

Valid range from 0 to 1

v183 QD10 TRAINING FUNDED: EUROPEAN UNION

Value 183367 Frequency
0 Not mentioned 5865
1 Mentioned 252
9 Inap. (not 1 in V180) 23651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6117 23651

Valid range from 0 to 1

v184 QD10 TRAINING FUNDED: YOURSELF

Value 184366 Frequency
0 Not mentioned 4747
1 Mentioned 1370
9 Inap. (not 1 in V180) 23651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6117 23651

Valid range from 0 to 1

v185 QD10 TRAINING FUNDED: OTHER

Value 185365 Frequency
0 Not mentioned 5802
1 Mentioned 315
9 Inap. (not 1 in V180) 23651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6117 23651

Valid range from 0 to 1

v186 QD10 TRAINING FUNDED: DK

Value 186364 Frequency
0 Not mentioned 6052
1 Mentioned 65
9 Inap. (not 1 in V180) 23651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6117 23651

Valid range from 0 to 1

v187 QD11 TRAINING NEEDS TO KEEP YOUR JOB

Value 187363 Frequency
1 Education, training sufficient 9265
2 Need training but cannot 1630
3 Need training and will do so 2363
4 DK 861
9 Inap. (not 5 to 18 in V136) 15649
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13258 16510

Valid range from 1 to 3

v188 QD12 TRAINING NEEDS TO FIND A JOB

Value 188362 Frequency
1 Education, training sufficient 1603
2 Need specialised training but cannot 1192
3 Need specialised training and intend 1258
4 Not looking for a job 2786
5 DK 703
9 Inap. (not 1 to 3 in V136) 22226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6839 22929

Valid range from 1 to 4

v189 QD13 TRAINING OBSTACLES: MISSING EXPERIENCE

Value 189361 Frequency
0 Not mentioned 2591
1 Mentioned 231
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2822 26946

Valid range from 0 to 1

v190 QD13 TRAINING OBSTACLES: CANNOT AFFORD

Value 190360 Frequency
0 Not mentioned 1683
1 Mentioned 1139
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2822 26946

Valid range from 0 to 1

v191 QD13 TRAINING OBSTACLES: NO EMPLOYER SUPPORT

Value 191359 Frequency
0 Not mentioned 2416
1 Mentioned 406
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2822 26946

Valid range from 0 to 1

v192 QD13 TRAINING OBSTACLES: WORK SCHEDULE

Value 192358 Frequency
0 Not mentioned 2369
1 Mentioned 453
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2822 26946

Valid range from 0 to 1

v193 QD13 TRAINING OBSTACLES: FAMILY RESPONSIBLTS

Value 193357 Frequency
0 Not mentioned 2195
1 Mentioned 627
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2822 26946

Valid range from 0 to 1

v194 QD13 TRAINING OBSTACLES: NO OFFER CLOSE-BY

Value 194356 Frequency
0 Not mentioned 2461
1 Mentioned 361
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2822 26946

Valid range from 0 to 1

v195 QD13 TRAINING OBSTACLES: DONT KNOW OFFERS

Value 195355 Frequency
0 Not mentioned 2443
1 Mentioned 379
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2822 26946

Valid range from 0 to 1

v196 QD13 TRAINING OBSTACLES: LIKE SCHOOL

Value 196354 Frequency
0 Not mentioned 2671
1 Mentioned 151
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2822 26946

Valid range from 0 to 1

v197 QD13 TRAINING OBSTACLES: AGE

Value 197353 Frequency
0 Not mentioned 2576
1 Mentioned 246
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2822 26946

Valid range from 0 to 1

v198 QD13 TRAINING OBSTACLES: HEALTH

Value 198352 Frequency
0 Not mentioned 2704
1 Mentioned 118
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2822 26946

Valid range from 0 to 1

v199 QD13 TRAINING OBSTACLES: OTHER PERS REASON

Value 199351 Frequency
0 Not mentioned 2533
1 Mentioned 289
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2822 26946

Valid range from 0 to 1

v200 QD13 TRAINING OBSTACLES: OTHER

Value 200350 Frequency
0 Not mentioned 2694
1 Mentioned 128
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2822 26946

Valid range from 0 to 1

v201 QD13 TRAINING OBSTACLES: DK

Value 201349 Frequency
0 Not mentioned 2669
1 Mentioned 153
9 Inap. (not 2 in V187 or V188) 26946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2822 26946

Valid range from 0 to 1

v202 QD14 FINDING A JOB IF LAID-OFF - LIKELIHOOD

Value 202348 Frequency
1 Box 1 - Not at all likely 1644
2 Box 2 875
3 Box 3 1208
4 Box 4 929