Skupnostna znanost – eden od stebrov odprte znanosti

Nov Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) je postavil formalne temelje za večje vključevanje ljudi oz. splošne javnosti v znanstveno raziskovanje, kar bi naj prispevalo k demokratizaciji znanosti, še večjemu odpiranju znanosti, prenosu znanja iz raziskovalnih okolij in obratno, prenos znanja v raziskovalno skupnost od tam, kjer imajo ljudje izkustva, znanje, vire, niso pa formalno izobraženi za znanstveno raziskovanje (Zelena knjiga o občanski znanosti za Evropo, ang. Green paper on Citizen Science for Europe, 2014).

Dve raziskavi o inovacijskih dejavnostih podjetij v gozdno-lesnem sektorju in njihovi okoljski koristi

Inovativnost podjetij v gozdno-lesnem sektorju je ključna za ohranjanje koraka z naraščajočo mednarodno konkurenco, poleg tega pa imajo inovacije v tem sektorju pomembno vlogo pri prizadevanju za prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev njihovih vplivov. Na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE smo na temo inovativnost podjetij v tem sektorju izvedli dve presečni anketni raziskavi. Piše dr. Ana Slavec.