Pričakovanja ljudi, ki živijo ob meji, ob vstopu Slovenije v schengenski prostor

V okviru Zbirke podatkov s področja etničnih in migracijskih študij smo v ADP objavili štiri javnomnenjske raziskave iz leta 2010, ki obravnavajo življenje prebivalcev ob meji s Hrvaško, Italijo, Avstrijo in Madžarsko. V štirih ločenih bazah so raziskovalke in raziskovalci iz ZRS Koper proučevali vidike čezmejne mobilnosti ter prostorske mejne propustnosti in soodvisnosti. Zanimal jih je položaj slovenskih obmejnih območij po vstopu Slovenije v EU.

Skupnostna znanost – eden od stebrov odprte znanosti

Nov Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) je postavil formalne temelje za večje vključevanje ljudi oz. splošne javnosti v znanstveno raziskovanje, kar bi naj prispevalo k demokratizaciji znanosti, še večjemu odpiranju znanosti, prenosu znanja iz raziskovalnih okolij in obratno, prenos znanja v raziskovalno skupnost od tam, kjer imajo ljudje izkustva, znanje, vire, niso pa formalno izobraženi za znanstveno raziskovanje (Zelena knjiga o občanski znanosti za Evropo, ang. Green paper on Citizen Science for Europe, 2014).

Raziskave o mladih v Sloveniji

V Arhivu družboslovnih podatkov je na voljo več raziskav, ki osvetljujejo položaj mladih v Sloveniji. Pred kratkim smo zbirko dopolnili z objavo raziskave Mladina 2020 (Lavrič in Deželan, 2022). Bralce in bralke vabimo, da se seznanijo z novo raziskavo in pobrskajo za predhodnimi raziskavami, ki so pod drobnogled vzele različne vidike življenja mladih v Sloveniji.

Vzpostavljanje podatkovnega svetovanja v Sloveniji

Junijsko srečanje slovenskega vozlišča RDA je bilo posvečeno podatkovnemu svetovanju, ki se tudi v Sloveniji postopoma profesionalizira oz. postaja specializirana dejavnost podpornih služb v znanstveno raziskovalni dejavnosti. Podatkovno svetovanje je vse bolj nepogrešljivo pri načrtovanju in odgovornem ravnanju z raziskovalnimi podatki v vseh fazah življenjskega kroga podatkov. Namen srečanja je bil predstaviti trenutno stanje in pogoje za izvajanje podatkovnega svetovanja v Sloveniji ter opredeliti najpomembnejše korake za nadaljnji razvoj te dejavnosti.