Za blog ADP piše letošnja prejemnica Klinarjevega priznanja za najboljše zaključno delo, ki temelji na podatkih iz Arhiva družboslovnih podatkov, Zala Turšič. V magistrski nalogi z naslovom »Samozaposlene ženske v neoliberalnem kapitalizmu:osebne odločitve, prepričanja in pričakovanja na primeru Slovenije«, avtorica raziskuje vpliv neoliberalne teorije na delovanje akterjev na različnih ravneh.

Več »

Research Data Management events

Loading...

blog, stroka, uporabnik, usposabljanje »

[17 Dec 2018 | Brez komentarjev | Tagi: , , , | Sergeja Masten]

Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi – SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement inEurope) je interdisciplinarna mednarodna panelna baza mikropodatkov o zdravju, socialno-ekonomskem položaju ter socialnih in družinskih omrežjih več kot 120.000 posameznikov, starih 50 let ali več. V raziskavo je trenutno vključenih 27 evropskih držav in Izrael.
Več na blogu!

Več »

blog »

[12 Dec 2018 | Brez komentarjev | | admin]

V začetku decembra 2018 je v Utrechtu potekala delavnica CLARIN, namenjena novim in že pridruženim članicam, ki bodo v prihodnjem letu aktivno sodelovale v konzorciju. Srečanja sta se poleg predstavnikov držav članic CLARIN ter 10 Evropskih držav udeležila tudi Izrael in Južna Afrika. Iz Arhiva družboslovnih podatkov se je delavnice udeležil sodelavec Gregor Žibert.

Več »

blog »

[14 Nov 2018 | Brez komentarjev | | Sergeja Masten]

V začetku novembra 2018 je potekal spletni seminar z naslovom »Key data: Qualitative and mixed methods data«, ki ga je organiziral angleški arhiv UK Data Service. Spletni seminar je bil namenjen vsem, ki želijo pridobiti dodatno znanje na področju kvalitativnih in kvantitativnih podatkov, ki so na voljo v UKDS. Spletnega seminarja se je udeležila tudi sodelavka ADP, ki je za blog zapisala nekaj ključnih informacij o iskanju podatkov po UKDS.

Več »