Kvaliteta življenja v Ljubljani, 2010

Basic Study Information

ADP - IDNo: LJKZ10
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LJKZ10_V1
Main author(s):
  • Kos, Drago
  • Hočevar, Marjan
  • Trček, Franc
  • Uršič, Matjaž
  • Zavratnik, Simona
  • Zorman, Anže
Data file producer:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Mestna občina Ljubljana

Project number:

631-1/10-1 (Mestna občina Ljubljana)

Study Content

Keywords:

kakovost življenja, kakovost stanovanjskega okolja, zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami, kakovost življenja v mestu, urejenost mesta, prostorska problematika mest, okoljska problematika mest, kakovost vodenja mest, delovanje občinske uprave, zadovoljstvo z zdravstveno oskrbo, kultura, kulturne aktivnosti, šport, športna ponudba v mestu, prometna ureditev

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
STANOVANJSKO OKOLJE
ŽIVLJENJE V LJUBLJANI
OKOLJSKA VPRAŠANJA MESTA
AKTIVNOSTI V LJUBLJANI
INTERNET IN ZADOVOLJSTVO Z VODENJEM MESTA
ZAUPANJE V MESTNE USTANOVE IN ŽIVLJENJE
PROMETNA UREDITEV LJUBLJANE
STANOVANJE V LJUBLJANI
BIVALNE RAZMERE
ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Namen raziskave Kvaliteta življenja v Ljubljani je bil ugotoviti mnenja in stališča prebivalcev Ljubljane o zadovoljstvu z življenjskimi razmerami v njihovem neposrednem stanovanjskem okolju, o prostorskih in okoljskih problemih mesta, o kakovosti vodenja in urejanja mesta, o delovanju občinske uprave, o zadovoljstvu z zdravstveno oskrbo, o kulturni in športni ponudbi v mestu, o prometu in drugih zadevah, ki vplivajo na kakovost njihovega bivanja in delovanja v Ljubljani. Cilj raziskave je bil večdimenzionalno izmeriti subjektivno dojemanje kakovosti življenja prebivalcev in prebivalk MOL-a. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu, posledično zbrani podatki omogočajo posploševanje rezultatov za celotno populacijo Ljubljane in analizo kakovosti življenja podskupin prebivalcev.

Methodology


Collection date: 1. junij 2010 - 30. junij 2010
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Mestna občina Ljubljana

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Mestne občine Ljubljana.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za prostorsko sociologijo

Sampling procedure:

Približno polovica realiziranih anket je bila narejena na podlagi enostavnega, slučajnega vzorčenja. Vzorec je izdelal Statistični urad RS in je zajemal 1400 naslovov prebivalcev in prebivalk MOL-a. Razdeljen je bil po mejah 17 četrtnih skupnosti, pri čemer so bile nekatere od njih še dodatno razdeljene na več posamičnih delov, kar je privedlo do 22 podobno velikih in še 2 manjši prostorski enoti. Druga polovica realiziranih anket pa je bila izvedena med naključnimi prebivalci MOL-a znotraj posameznih območij, saj zaradi slabe realizacije osnovnega vzorca, ni bila dosežena zahteva po statistično reprezentativnem vzorcu. Anketarji so bili pri izbiri anketirancev zavezani sledenju starostnim in spolnim kvotam, ki jih je predvideval reprezentativni seznam anketirancev. Število vseh realiziranih anket je bilo 1400.

Mode of data collection:

Osebni intervju: PAPI.

Weighting:

Podatki so uteženi po spolu. Spremenljivka ima oznako w.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: LJKZ10 - Kvaliteta življenja v Ljubljani, 2010 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 356
  • number of units: 1124

Version: maj 2018

Variable list

V1_0 v1_0/ Kako ste na splošno zadovoljni s svojim stanovanjskim okoljem (sosesko), v kateri živite?

Kako ste na splošno zadovoljni s svojim stanovanjskim okoljem (sosesko), v kateri živite?

Value 13 Frequency
1 Zelo nezadovoljen/na 40
2 Nezadovoljen/na 72
3 Niti...niti... 183
4 Zadovoljen/na 652
5 Zelo zadovoljen/na 169
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1116 1115.757 8 8.243

Valid range from 1 to 5

V1_1 v1_1/ Ali se je kakovost življenja v vašem stanovanjskem okolju v zadnjih treh letih na splošno izboljšala ali poslabšala.

Ali menite, da se je kakovost življenja v vašem stanovanjskem okolju v zadnjih treh letih na splošno izboljšala ali poslabšala?

Value 22 Frequency
1 Zelo poslabšala 29
2 Poslabšala 235
3 Niti...niti... 556
4 Izboljšala 230
5 Zelo izboljšala 12
9 Tu živim manj kot tri leta 56
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1062 1065.172 62 58.828

Valid range from 1 to 5

v1_2a v1_2a/ Trgovina z živili Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Trgovina z živili.

Value 31 Frequency
1 Do 5 min 652
2 5 - 10min 279
3 10 - 15min 136
4 15 – 30min 27
5 Več kot 30min 13
9 Ne uporabljam 6
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1107 1106.514 17 17.487

Valid range from 1 to 5

V1_0 v1_0/ Kako ste na splošno zadovoljni s svojim stanovanjskim okoljem (sosesko), v kateri živite?

Kako ste na splošno zadovoljni s svojim stanovanjskim okoljem (sosesko), v kateri živite?

Value 1356 Frequency
1 Zelo nezadovoljen/na 40
2 Nezadovoljen/na 72
3 Niti...niti... 183
4 Zadovoljen/na 652
5 Zelo zadovoljen/na 169
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1116 1115.757 8 8.243

Valid range from 1 to 5

V1_1 v1_1/ Ali se je kakovost življenja v vašem stanovanjskem okolju v zadnjih treh letih na splošno izboljšala ali poslabšala.

Ali menite, da se je kakovost življenja v vašem stanovanjskem okolju v zadnjih treh letih na splošno izboljšala ali poslabšala?

Value 2355 Frequency
1 Zelo poslabšala 29
2 Poslabšala 235
3 Niti...niti... 556
4 Izboljšala 230
5 Zelo izboljšala 12
9 Tu živim manj kot tri leta 56
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1062 1065.172 62 58.828

Valid range from 1 to 5

v1_2a v1_2a/ Trgovina z živili Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Trgovina z živili.

Value 3354 Frequency
1 Do 5 min 652
2 5 - 10min 279
3 10 - 15min 136
4 15 – 30min 27
5 Več kot 30min 13
9 Ne uporabljam 6
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1107 1106.514 17 17.487

Valid range from 1 to 5

v1_2b v1_2b/ Banka, pošta, uradi Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev?

Banka, pošta, uradi

Value 4353 Frequency
1 Do 5 min 367
2 5 - 10min 338
3 10 - 15min 245
4 15 – 30min 114
5 Več kot 30min 36
9 Ne uporabljam 9
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1100 1100.091 24 23.909

Valid range from 1 to 5

v1_2c v1_2c/ Park ali druge večje zelene površine Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Park ali druge večje zelene površine

Value 5352 Frequency
1 Do 5 min 480
2 5 - 10min 249
3 10 - 15min 196
4 15 – 30min 104
5 Več kot 30min 28
9 Ne uporabljam 38
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 1054.677 67 69.324

Valid range from 1 to 5

v1_2cc v1_2č/ Otroško igrišče Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Otroško igrišče

Value 6351 Frequency
1 Do 5 min 489
2 5 - 10min 198
3 10 - 15min 129
4 15 – 30min 71
5 Več kot 30min 23
9 Ne uporabljam 169
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 907.789 214 216.211

Valid range from 1 to 5

v1_2d v1_2d/ Splošni zdravnik Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Splošni zdravnik

Value 7350 Frequency
1 Do 5 min 156
2 5 - 10min 203
3 10 - 15min 304
4 15 – 30min 294
5 Več kot 30min 126
9 Ne uporabljam 24
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1083 1083.237 41 40.764

Valid range from 1 to 5

v1_2e v1_2e/ Odprta športna ali rekreativna površina Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Odprta športna ali rekreativna površina

Value 8349 Frequency
1 Do 5 min 245
2 5 - 10min 252
3 10 - 15min 246
4 15 – 30min 152
5 Več kot 30min 52
9 Ne uporabljam 133
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 948.978 177 175.022

Valid range from 1 to 5

v1_2f v1_2f/ Pokrit športni ali rekreativni prostor Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Pokrit športni ali rekreativni prostor

Value 9348 Frequency
1 Do 5 min 135
2 5 - 10min 202
3 10 - 15min 265
4 15 – 30min 212
5 Več kot 30min 75
9 Ne uporabljam 179
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 891.615 235 232.385

Valid range from 1 to 5

v1_2g v1_2g/ Postajališče mestnega avtobusa Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Postajališče mestnega avtobusa

Value 10347 Frequency
1 Do 5 min 698
2 5 - 10min 272
3 10 - 15min 83
4 15 – 30min 16
5 Več kot 30min 12
9 Ne uporabljam 25
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 1080.671 43 43.329

Valid range from 1 to 5

v1_2h v1_2h/ Železniška postaja/postajališče Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Železniška postaja/postajališče

Value 11346 Frequency
1 Do 5 min 77
2 5 - 10min 166
3 10 - 15min 273
4 15 – 30min 377
5 Več kot 30min 140
9 Ne uporabljam 67
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1033 1032.348 91 91.652

Valid range from 1 to 5

v1_2i v1_2i/ Šola, vrtec ali druge izobraževalne ustanove Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Šola, vrtec ali druge izobraževalne ustanove

Value 12345 Frequency
1 Do 5 min 333
2 5 - 10min 267
3 10 - 15min 194
4 15 – 30min 118
5 Več kot 30min 27
9 Ne uporabljam 153
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 938.65 185 185.351

Valid range from 1 to 5

v1_2j v1_2j/ Služba Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Služba

Value 13344 Frequency
1 Do 5 min 49
2 5 - 10min 98
3 10 - 15min 165
4 15 – 30min 266
5 Več kot 30min 175
9 Ne uporabljam 252
Sysmiss 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
753 758.937 371 365.063

Valid range from 1 to 5

v1_2k v1_2k/ Kulturne institucije, ki jih najpogosteje obiskujete Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Kulturne institucije, ki jih najpogosteje obiskujete

Value 14343 Frequency
1 Do 5 min 37
2 5 - 10min 69
3 10 - 15min 222
4 15 – 30min 430
5 Več kot 30min 182
9 Ne uporabljam 135
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 935.917 184 188.083

Valid range from 1 to 5

v1_2l v1_2l/ Odprta tržnica Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Odprta tržnica

Value 15342 Frequency
1 Do 5 min 84
2 5 - 10min 172
3 10 - 15min 281
4 15 – 30min 327
5 Več kot 30min 176
9 Ne uporabljam 69
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1040 1036.558 84 87.442

Valid range from 1 to 5

v1_3 v1_3/ V kolikšni meri ste navezani/na na svoje stanovanjsko okolje?

V kolikšni meri ste navezani/na na svoje stanovanjsko okolje?

Value 16341 Frequency
1 Sploh nisem navezan 51
2 Malo navezan 128
3 Srednje 293
4 Kar navezan 412
5 Zelo navezan 235
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1119 1119.006 5 4.994

Valid range from 1 to 5

v1_4 v1_4/ Kako dobro poznate svoje sosede?

Kako dobro poznate svoje sosede?

Value 17340 Frequency
1 Zelo slabo 91
2 Slabo 236
3 Srednje 423
4 Dobro 282
5 Zelo dobro 84
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1116 1116.073 8 7.927

Valid range from 1 to 5

v1_5a v1_5a/ Imam vpliv na odločitve, ki se nanašajo na moje stanovanjsko okolje. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Imam vpliv na odločitve, ki se nanašajo na moje stanovanjsko okolje.

Value 18339 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 265
2 Ne strinjam se 321
3 Niti..niti.. 244
4 Strinjam se 139
5 Povsem se strinjam 25
9 Ne vem, b.o. 98
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 998.131 130 125.869

Valid range from 1 to 5

v1_5b v1_5b/ Večini ljudi iz mojega stanovanjskega okolja ne moremo zaupati. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Večini ljudi iz mojega stanovanjskega okolja ne moremo zaupati.

Value 19338 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 106
2 Ne strinjam se 360
3 Niti..niti.. 344
4 Strinjam se 144
5 Povsem se strinjam 47
9 Ne vem, b.o. 91
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 1003.35 123 120.65

Valid range from 1 to 5

v1_5c v1_5c/ Za starejše prebivalce je v mojem stanovanjskem okolju dobro poskrbljeno. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Za starejše prebivalce je v mojem stanovanjskem okolju dobro poskrbljeno.

Value 20337 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 67
2 Ne strinjam se 209
3 Niti..niti.. 306
4 Strinjam se 307
5 Povsem se strinjam 55
9 Ne vem, b.o. 153
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 947.054 180 176.946

Valid range from 1 to 5

v1_5cc v1_5č/ Zaradi nevarnosti kriminala se v mojem stanovanjskem okolju slabo počutim. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Zaradi nevarnosti kriminala se v mojem stanovanjskem okolju slabo počutim.

Value 21336 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 201
2 Ne strinjam se 436
3 Niti..niti.. 236
4 Strinjam se 126
5 Povsem se strinjam 54
9 Ne vem, b.o. 44
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1053 1054.47 71 69.53

Valid range from 1 to 5

v1_5d v1_5d/ Ljudje v mojem stanovanjskem okolju obravnavajo druge s spoštovanjem. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Ljudje v mojem stanovanjskem okolju obravnavajo druge s spoštovanjem.

Value 22335 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 40
2 Ne strinjam se 123
3 Niti..niti.. 344
4 Strinjam se 447
5 Povsem se strinjam 71
9 Ne vem, b.o. 66
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1025 1024.226 99 99.774

Valid range from 1 to 5

v1_5e v1_5e/ Vedenje nekaterih prebivalcev v mojem stanovanjskem okolju je precej problematično. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Vedenje nekaterih prebivalcev v mojem stanovanjskem okolju je precej problematično.

Value 23334 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 83
2 Ne strinjam se 358
3 Niti..niti.. 217
4 Strinjam se 266
5 Povsem se strinjam 106
9 Ne vem, b.o. 62
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1030 1030.928 94 93.072

Valid range from 1 to 5

v1_5f v1_5f/ V stanovanjskem okolju imamo dobro oskrbo z večino vsakdanjih življenjskih potrebščin. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

V stanovanjskem okolju imamo dobro oskrbo z večino vsakdanjih življenjskih potrebščin.

Value 24333 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 22
2 Ne strinjam se 88
3 Niti..niti.. 132
4 Strinjam se 541
5 Povsem se strinjam 297
9 Ne vem, b.o. 22
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1080 1078.468 44 45.533

Valid range from 1 to 5

v1_5g v1_5g/ Uporabniki drog so resen problem v mojem stanovanjskem okolju. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Uporabniki drog so resen problem v mojem stanovanjskem okolju.

Value 25332 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 163
2 Ne strinjam se 332
3 Niti..niti.. 186
4 Strinjam se 150
5 Povsem se strinjam 90
9 Ne vem, b.o. 179
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 923.701 203 200.299

Valid range from 1 to 5

v1_5h v1_5h/ V mojem stanovanjskem okolju imajo otroci dovolj varnega prostora za igro. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

V mojem stanovanjskem okolju imajo otroci dovolj varnega prostora za igro.

Value 26331 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 98
2 Ne strinjam se 226
3 Niti..niti.. 179
4 Strinjam se 379
5 Povsem se strinjam 111
9 Ne vem, b.o. 102
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 992.961 131 131.039

Valid range from 1 to 5

v1_5i v1_5i/ V mojem stanovanjskem okolju se ponoči ne počutim povsem varno. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

V mojem stanovanjskem okolju se ponoči ne počutim povsem varno.

Value 27330 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 157
2 Ne strinjam se 412
3 Niti..niti.. 243
4 Strinjam se 177
5 Povsem se strinjam 74
9 Ne vem, b.o. 33
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1063 1062.561 61 61.439

Valid range from 1 to 5

v1_5j v1_5j/ Tujci prispevajo h kakovosti življenja v mestu. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Tujci prispevajo h kakovosti življenja v mestu.

Value 28329 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 80
2 Ne strinjam se 146
3 Niti..niti.. 307
4 Strinjam se 304
5 Povsem se strinjam 105
9 Ne vem, b.o. 159
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 947.71 182 176.29

Valid range from 1 to 5

v1_5k v1_5k/ Tujci, ki živijo v mestu, so dobro vključeni v naše življenje. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Tujci, ki živijo v mestu, so dobro vključeni v naše življenje.

Value 29328 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 46
2 Ne strinjam se 179
3 Niti..niti.. 345
4 Strinjam se 263
5 Povsem se strinjam 32
9 Ne vem, b.o. 243
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 871.876 259 252.124

Valid range from 1 to 5

v1_6a v1_6a/ Urejenostjo javnih zelenih površin Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Urejenostjo javnih zelenih površin

Value 30327 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 76
2 Dokaj nezadovoljen 180
3 Niti..niti 175
4 Dokaj zadovoljen 509
5 Zelo zadovoljen 144
9 Ne vem 26
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1084 1082.845 40 41.156

Valid range from 1 to 5

v1_6b v1_6b/ Prostori za otroke in mladostnike Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Prostori za otroke in mladostnike

Value 31326 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 124
2 Dokaj nezadovoljen 209
3 Niti..niti 234
4 Dokaj zadovoljen 350
5 Zelo zadovoljen 53
9 Ne vem 134
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 972.204 154 151.797

Valid range from 1 to 5

v1_6c v1_6c/ Kulturno ponudbo Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Kulturno ponudbo

Value 32325 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 110
2 Dokaj nezadovoljen 195
3 Niti..niti 277
4 Dokaj zadovoljen 297
5 Zelo zadovoljen 84
9 Ne vem 139
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 964.705 161 159.295

Valid range from 1 to 5

v1_6cc v1_6č/ Gostinsko ponudo Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Gostinsko ponudo

Value 33324 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 43
2 Dokaj nezadovoljen 113
3 Niti..niti 233
4 Dokaj zadovoljen 483
5 Zelo zadovoljen 154
9 Ne vem 79
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1026 1030.539 98 93.461

Valid range from 1 to 5

v1_6d v1_6d/ Urejenostjo cest in pločnikov Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Urejenostjo cest in pločnikov

Value 34323 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 142
2 Dokaj nezadovoljen 196
3 Niti..niti 195
4 Dokaj zadovoljen 461
5 Zelo zadovoljen 104
9 Ne vem 12
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1098 1097.331 26 26.669

Valid range from 1 to 5

v1_6e v1_6e/ Možnostmi za šport in rekreacijo Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Možnostmi za šport in rekreacijo

Value 35322 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 61
2 Dokaj nezadovoljen 132
3 Niti..niti 206
4 Dokaj zadovoljen 421
5 Zelo zadovoljen 200
9 Ne vem 78
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1022.904 104 101.097

Valid range from 1 to 5

v1_6f v1_6f/ Avtobusnimi povezavami Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Avtobusnimi povezavami

Value 36321 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 51
2 Dokaj nezadovoljen 90
3 Niti..niti 119
4 Dokaj zadovoljen 448
5 Zelo zadovoljen 374
9 Ne vem 28
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1082 1081.92 42 42.08

Valid range from 1 to 5

v1_6g v1_6g/ Kakovostjo zraka Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Kakovostjo zraka

Value 37320 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 120
2 Dokaj nezadovoljen 218
3 Niti..niti 250
4 Dokaj zadovoljen 365
5 Zelo zadovoljen 94
9 Ne vem 64
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1047 1047.467 77 76.534

Valid range from 1 to 5

v1_6h v1_6h/ Vzdrževanostjo stavb Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Vzdrževanostjo stavb

Value 38319 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 81
2 Dokaj nezadovoljen 175
3 Niti..niti 281
4 Dokaj zadovoljen 426
5 Zelo zadovoljen 85
9 Ne vem 59
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1048 1047.962 76 76.038

Valid range from 1 to 5

v1_6i v1_6i/ Številom parkirišč Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Številom parkirišč

Value 39318 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 437
2 Dokaj nezadovoljen 258
3 Niti..niti 143
4 Dokaj zadovoljen 147
5 Zelo zadovoljen 50
9 Ne vem 66
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035 1037.126 89 86.874

Valid range from 1 to 5

v1_7a v1_7a/ Smrad Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Smrad

Value 40317 Frequency
1 Vedno 35
2 Pogosto 154
3 Včasih 677
4 Nikoli 205
9 Ne vem 37
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1071 1070.112 53 53.889

Valid range from 1 to 4

v1_7b v1_7b/ Prometni hrup Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Prometni hrup

Value 41316 Frequency
1 Vedno 200
2 Pogosto 312
3 Včasih 442
4 Nikoli 143
9 Ne vem 12
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1097 1095.45 27 28.551

Valid range from 1 to 4

v1_7c v1_7c/ Hrup proizvodnih dejavnosti Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Hrup proizvodnih dejavnosti

Value 42315 Frequency
1 Vedno 29
2 Pogosto 69
3 Včasih 269
4 Nikoli 674
9 Ne vem 54
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1041 1041.412 83 82.588

Valid range from 1 to 4

v1_7cc v1_7č/ Hrup sosedov Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Hrup sosedov

Value 43314 Frequency
1 Vedno 41
2 Pogosto 143
3 Včasih 667
4 Nikoli 233
9 Ne vem 19
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1084 1084.425 40 39.575

Valid range from 1 to 4

v1_7d v1_7d/ Preglasno zvonjenje zvonikov Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Preglasno zvonjenje zvonikov

Value 44313 Frequency
1 Vedno 57
2 Pogosto 85
3 Včasih 280
4 Nikoli 621
9 Ne vem 56
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 1042.208 81 81.792

Valid range from 1 to 4

v1_7e v1_7e/ Hrup javnih prireditev na prostem Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Hrup javnih prireditev na prostem

Value 45312 Frequency
1 Vedno 21
2 Pogosto 52
3 Včasih 464
4 Nikoli 527
9 Ne vem 42
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1064 1063.057 60 60.943

Valid range from 1 to 4

v1_7f v1_7f/ Hrup iz barov, restavracij ali klubov Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Hrup iz barov, restavracij ali klubov

Value 46311 Frequency
1 Vedno 24
2 Pogosto 58
3 Včasih 243
4 Nikoli 737
9 Ne vem 34
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1062 1061.628 62 62.372

Valid range from 1 to 4

v1_7g v1_7g/ Zaparkirani pločniki Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Zaparkirani pločniki

Value 47310 Frequency
1 Vedno 260
2 Pogosto 307
3 Včasih 318
4 Nikoli 189
9 Ne vem 34
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 1072.729 50 51.272

Valid range from 1 to 4

v1_7h v1_7h/ Grafiti Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Grafiti

Value 48309 Frequency
1 Vedno 52
2 Pogosto 144
3 Včasih 414
4 Nikoli 407
9 Ne vem 88
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 1016.87 107 107.13

Valid range from 1 to 4

v1_7i v1_7i/ Vandalizem Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Vandalizem

Value 49308 Frequency
1 Vedno 45
2 Pogosto 141
3 Včasih 590
4 Nikoli 243
9 Ne vem 90
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 1020.955 105 103.045

Valid range from 1 to 4

v1_7j v1_7j/ Preprodaja drog Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Preprodaja drog

Value 50307 Frequency
1 Vedno 52
2 Pogosto 115
3 Včasih 170
4 Nikoli 274
9 Ne vem 497
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 617.864 513 506.136

Valid range from 1 to 4

v1_7k v1_7k/ Odvržene igle in brizge Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Odvržene igle in brizge

Value 51306 Frequency
1 Vedno 28
2 Pogosto 68
3 Včasih 197
4 Nikoli 403
9 Ne vem 415
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
696 705.291 428 418.709

Valid range from 1 to 4

v1_7l v1_7l/ Onesnaženje ulic (smeti, pasji iztrebki ipd.) Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Onesnaženje ulic (smeti, pasji iztrebki ipd.)

Value 52305 Frequency
1 Vedno 117
2 Pogosto 302
3 Včasih 593
4 Nikoli 84
9 Ne vem 17
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1096 1094.766 28 29.235

Valid range from 1 to 4

v1_7m v1_7m/ Vlomi in kraje Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Vlomi in kraje

Value 53304 Frequency
1 Vedno 19
2 Pogosto 107
3 Včasih 659
4 Nikoli 138
9 Ne vem 187
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 929.622 201 194.379

Valid range from 1 to 4

v1_7n v1_7n/ Popivanje na ulicah Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Popivanje na ulicah

Value 54303 Frequency
1 Vedno 35
2 Pogosto 147
3 Včasih 555
4 Nikoli 259
9 Ne vem 102
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 998.678 128 125.322

Valid range from 1 to 4

v1_7o v1_7o/ Reklamni letaki v poštnem nabiralniku Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Reklamni letaki v poštnem nabiralniku

Value 55302 Frequency
1 Vedno 399
2 Pogosto 392
3 Včasih 208
4 Nikoli 81
9 Ne vem 27
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1080 1080.936 44 43.065

Valid range from 1 to 4

v1_7p v1_7p/ Obcestne reklame, »jumbo« plakati Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Obcestne reklame, »jumbo« plakati

Value 56301 Frequency
1 Vedno 231
2 Pogosto 314
3 Včasih 298
4 Nikoli 191
9 Ne vem 68
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1034 1035.621 90 88.379

Valid range from 1 to 4

v1_7r v1_7r/ Anketarji ali prodajalci na domu Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Anketarji ali prodajalci na domu

Value 57300 Frequency
1 Vedno 44
2 Pogosto 237
3 Včasih 730
4 Nikoli 74
9 Ne vem 27
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1085 1084.094 39 39.907

Valid range from 1 to 4

v1_7s v1_7s/ Radovedni sosedje Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Radovedni sosedje

Value 58299 Frequency
1 Vedno 100
2 Pogosto 132
3 Včasih 437
4 Nikoli 383
9 Ne vem 56
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1052 1052.716 72 71.284

Valid range from 1 to 4

v1_7ss v1_7š/ Beračenje od vrat do vrat Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Beračenje od vrat do vrat

Value 59298 Frequency
1 Vedno 17
2 Pogosto 65
3 Včasih 529
4 Nikoli 439
9 Ne vem 66
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1050 1050.655 74 73.345

Valid range from 1 to 4

v2_1 v2_1/ Kako pogosto se srečujete s kolegi in prijatelji?

Kako pogosto se srečujete s kolegi in prijatelji?

Value 60297 Frequency
1 Več kot enkrat na dan 83
2 Vsak ali skoraj vsak dan 295
3 Vsaj enkrat na teden 459
4 Enkrat ali dvakrat na mesec 178
5 Nekajkrat na leto 97
6 Nikoli 6
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1118 1117.563 6 6.438

Valid range from 1 to 6

v2_2 v2_2/ Kako pogosto ste z njimi v stiku preko telefona?

Kako pogosto ste z njimi v stiku preko telefona?

Value 61296 Frequency
1 Več kot enkrat na dan 165
2 Vsak ali skoraj vsak dan 394
3 Vsaj enkrat na teden 363
4 Enkrat ali dvakrat na mesec 135
5 Nekajkrat na leto 53
6 Nikoli 10
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1120 1119.623 4 4.377

Valid range from 1 to 6

v2_3 v2_3/ Kako pogosto ste z njimi v stiku preko interneta?

Kako pogosto ste z njimi v stiku preko interneta?

Value 62295 Frequency
1 Več kot enkrat na dan 121
2 Vsak ali skoraj vsak dan 247
3 Vsaj enkrat na teden 245
4 Enkrat ali dvakrat na mesec 132
5 Nekajkrat na leto 58
6 Nikoli 313
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1116 1115.818 8 8.182

Valid range from 1 to 6

v2_4a v2_4a/ Če bi si morali nujno izposoditi 500 evrov Koga bi najprej prosili za pomoč v naslednjih situacijah?

Če bi si morali nujno izposoditi 500 evrov.

Value 63294 Frequency
1 Družinskega člana 804
2 Kolega iz službe 8
3 Prijatelja 172
4 Soseda 10
5 Nekoga drugega 15
6 Nikogar 55
9 Ne vem 52
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1116 1115.69 8 8.31

Valid range from 1 to 9

v2_4b v2_4b/ Če potrebujete nasvet glede pomembne osebne ali družinske zadeve. Koga bi najprej prosili za pomoč v naslednjih situacijah?

Če potrebujete nasvet glede pomembne osebne ali družinske zadeve.

Value 64293 Frequency
1 Družinskega člana 501
2 Kolega iz službe 15
3 Prijatelja 482
4 Soseda 14
5 Nekoga drugega 28
6 Nikogar 32
9 Ne vem 42
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1114 1114.262 10 9.739

Valid range from 1 to 9

v2_4c v2_4c/ Če se počutite nesrečno in potrebujete nekoga za pogovor. Koga bi najprej prosili za pomoč v naslednjih situacijah?

Če se počutite nesrečno in potrebujete nekoga za pogovor.

Value 65292 Frequency
1 Družinskega člana 361
2 Kolega iz službe 11
3 Prijatelja 599
4 Soseda 18
5 Nekoga drugega 30
6 Nikogar 55
9 Ne vem 37
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1111 1110.696 13 13.304

Valid range from 1 to 9

v2_4cc v2_4č/ Če v primeru bolezni potrebujete pomoč pri hišnih/gospodinjskih opravilih. Koga bi najprej prosili za pomoč v naslednjih situacijah?

Če v primeru bolezni potrebujete pomoč pri hišnih/gospodinjskih opravilih.

Value 66291 Frequency
1 Družinskega člana 780
2 Kolega iz službe 3
3 Prijatelja 154
4 Soseda 36
5 Nekoga drugega 57
6 Nikogar 25
9 Ne vem 52
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1107 1107.207 17 16.794

Valid range from 1 to 9

v2_4d v2_4d/ Če bi se poškodovali in za krajši čas potrebovali oskrbo in pomoč. Koga bi najprej prosili za pomoč v naslednjih situacijah?

Če bi se poškodovali in za krajši čas potrebovali oskrbo in pomoč.

Value 67290 Frequency
1 Družinskega člana 839
2 Kolega iz službe 4
3 Prijatelja 119
4 Soseda 38
5 Nekoga drugega 53
6 Nikogar 6
9 Ne vem 48
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1107 1107.207 17 16.794

Valid range from 1 to 9

v2_5 v2_5/ Ali vas je kdo v zadnjih 12 mesecih obravnaval na neenakopraven način ali imel do vas predsodke zaradi...

Ali vas je kdo v zadnjih 12 mesecih obravnaval na neenakopraven način ali imel do vas predsodke zaradi:

Value 68289 Frequency
1 Starosti 107
2 Omejene gibljivosti (invalidnosti) 15
3 Spolne usmerjenosti 11
4 Etnične pripadnosti oz. narodnosti 41
5 Spola 32
6 Zunanjega videza, sloga oblačenja 57
7 Socialnega položaja 33
8 Česa drugega 69
Sysmiss 759
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
365 365.324 759 758.676

Valid range from 1 to 8

v2_6a v2_6a/ Kako na splošno zaupate Sodelavcem Kako na splošno zaupate naslednjim skupinam ljudi okoli sebe?

Sodelavcem

Value 69288 Frequency
1 Sploh ne zaupam 31
2 Ne zaupam 80
3 Niti..niti.. 381
4 Zaupam 411
5 Zelo zaupam 52
Sysmiss 169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 959.939 169 164.062

Valid range from 1 to 5

v2_6b v2_6b/ Kako na splošno zaupate Sosedom Kako na splošno zaupate naslednjim skupinam ljudi okoli sebe?

Sosedom

Value 70287 Frequency
1 Sploh ne zaupam 56
2 Ne zaupam 129
3 Niti..niti.. 509
4 Zaupam 368
5 Zelo zaupam 23
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1085 1086.75 39 37.25

Valid range from 1 to 5

v2_6c v2_6c/ Kako na splošno zaupate Sorodnikom Kako na splošno zaupate naslednjim skupinam ljudi okoli sebe?

Sorodnikom

Value 71286 Frequency
1 Sploh ne zaupam 18
2 Ne zaupam 20
3 Niti..niti.. 147
4 Zaupam 552
5 Zelo zaupam 371
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1108 1107.763 16 16.237

Valid range from 1 to 5

v2_6cc v2_6č/ Kako na splošno zaupate Prijateljem Kako na splošno zaupate naslednjim skupinam ljudi okoli sebe?

Prijateljem

Value 72285 Frequency
1 Sploh ne zaupam 10
2 Ne zaupam 10
3 Niti..niti.. 99
4 Zaupam 603
5 Zelo zaupam 375
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1097 1097.03 27 26.97

Valid range from 1 to 5

v2_7a v2_7a/ Ljudje, ki so bili sodno kaznovani Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Ljudje, ki so bili sodno kaznovani

Value 73284 Frequency
1 Da 424
2 Ne 650
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 1076.394 50 47.606

Valid range from 1 to 2

v2_7b v2_7b/ Ljudje druge rase Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Ljudje druge rase

Value 74283 Frequency
1 Da 72
2 Ne 1022
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1094 1094.79 30 29.21

Valid range from 1 to 2

v2_7c v2_7c/ Levi skrajneži Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Levi skrajneži

Value 75282 Frequency
1 Da 336
2 Ne 738
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 1075.762 50 48.238

Valid range from 1 to 2

v2_7cc v2_7č/ Desni skrajneži Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Desni skrajneži

Value 76281 Frequency
1 Da 463
2 Ne 612
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1075 1077.583 49 46.418

Valid range from 1 to 2

v2_7d v2_7d/ Pijanci Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Pijanci

Value 77280 Frequency
1 Da 894
2 Ne 204
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1098 1098.279 26 25.721

Valid range from 1 to 2

v2_7e v2_7e/ Ljudje z velikim številom otrok Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Ljudje z velikim številom otrok

Value 78279 Frequency
1 Da 134
2 Ne 954
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1088 1088.607 36 35.393

Valid range from 1 to 2

v2_7f v2_7f/ Čustveno nestabilni ljudje Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Čustveno nestabilni ljudje

Value 79278 Frequency
1 Da 432
2 Ne 646
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1078 1080.011 46 43.989

Valid range from 1 to 2

v2_7g v2_7g/ Muslimani Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Muslimani

Value 80277 Frequency
1 Da 142
2 Ne 945
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1087 1087.735 37 36.265

Valid range from 1 to 2

v2_7h v2_7h/ Ljudje z AIDSOM Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Ljudje z AIDSOM

Value 81276 Frequency
1 Da 214
2 Ne 860
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 1073.866 50 50.135

Valid range from 1 to 2

v2_7i v2_7i/ Narkomani Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Narkomani

Value 82275 Frequency
1 Da 930
2 Ne 160
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1090 1090.036 34 33.964

Valid range from 1 to 2

v2_7j v2_7j/ Homoseksualci Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Homoseksualci

Value 83274 Frequency
1 Da 228
2 Ne 847
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1075 1075.686 49 48.314

Valid range from 1 to 2

v2_7k v2_7k/ Romi Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Romi

Value 84273 Frequency
1 Da 507
2 Ne 566
Sysmiss 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1073 1072.993 51 51.007

Valid range from 1 to 2

v2_7l v2_7l/ Židje Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Židje

Value 85272 Frequency
1 Da 118
2 Ne 957
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1075 1075.37 49 48.63

Valid range from 1 to 2

v2_7m v2_7m/ Študenti Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Študenti

Value 86271 Frequency
1 Da 59
2 Ne 1019
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1078 1077.355 46 46.645

Valid range from 1 to 2

v2_7n v2_7n/ Brezposelni Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Brezposelni

Value 87270 Frequency
1 Da 66
2 Ne 1009
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1075 1075.37 49 48.63

Valid range from 1 to 2

v2_7o v2_7o/ Tujci Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Tujci

Value 88269 Frequency
1 Da 76
2 Ne 997
Sysmiss 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1073 1073.625 51 50.375

Valid range from 1 to 2

v2_8a v2_8a/ Med revnimi in bogatimi ljudmi Ali menite, da obstajajo napetosti med naslednjimi družbenimi skupinami v mestu?

Med revnimi in bogatimi ljudmi

Value 89268 Frequency
1 Da, velike napetosti 237
2 Da, manjše napetosti 551
3 Ne, ni napetosti 160
4 Ne vem 163
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1111 1111.012 13 12.988

Valid range from 1 to 4

v2_8b v2_8b/ Med delodajalci in delavci Ali menite, da obstajajo napetosti med naslednjimi družbenimi skupinami v mestu?

Med delodajalci in delavci

Value 90267 Frequency
1 Da, velike napetosti 431
2 Da, manjše napetosti 504
3 Ne, ni napetosti 79
4 Ne vem 96
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1110 1110.456 14 13.544

Valid range from 1 to 4

v2_8c v2_8c/ Med moškimi in ženskami Ali menite, da obstajajo napetosti med naslednjimi družbenimi skupinami v mestu?

Med moškimi in ženskami

Value 91266 Frequency
1 Da, velike napetosti 59
2 Da, manjše napetosti 342
3 Ne, ni napetosti 586
4 Ne vem 118
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 1105.65 19 18.35

Valid range from 1 to 4

v2_8d v2_8d/ Med starejšimi in mlajšimi ljudmi Ali menite, da obstajajo napetosti med naslednjimi družbenimi skupinami v mestu?

Med starejšimi in mlajšimi ljudmi

Value 92265 Frequency
1 Da, velike napetosti 96
2 Da, manjše napetosti 550
3 Ne, ni napetosti 378
4 Ne vem 81
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 1104.386 19 19.614

Valid range from 1 to 4

v2_8e v2_8e/ Med domačini in priseljenci Ali menite, da obstajajo napetosti med naslednjimi družbenimi skupinami v mestu?

Med domačini in priseljenci

Value 93264 Frequency
1 Da, velike napetosti 170
2 Da, manjše napetosti 557
3 Ne, ni napetosti 261
4 Ne vem 124
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1112 1112.389 12 11.611

Valid range from 1 to 4

v2_9 v2_9/ Ste bili v zadnjih 12 mesecih kdaj žrtev kriminala?

Ste bili v zadnjih 12 mesecih kdaj žrtev kriminala?

Value 94263 Frequency
1 Da 145
2 Ne 968
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1113 1113.328 11 10.672

Valid range from 1 to 2

v2_10 v2_10/ Se vsaj nekaj ur tedensko ukvarjate s prostovoljno pomočjo starejšim, sorodnikom ali drugim pomoči potrebnim?

Ali se vsaj nekaj ur tedensko ukvarjate s prostovoljno pomo;jo starejšim ljudem, sorodnikom ali drugim pomoči potrebnim?

Value 95262 Frequency
1 Da 358
2 Ne 754
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1112 1111.696 12 12.304

Valid range from 1 to 2

v3_1a v3_1a/ Izbira blaga in storitev Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Izbira blaga in storitev

Value 96261 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 31
2 Dokaj nezadovoljen 43
3 Niti..niti 176
4 Dokaj zadovoljen 689
5 Zelo zadovoljen 157
9 Ne vem 0
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1096 1095.714 28 28.286

Valid range from 1 to 5

v3_1b v3_1b/ Priložnosti za delovno kariero Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Priložnosti za delovno kariero

Value 97260 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 84
2 Dokaj nezadovoljen 214
3 Niti..niti 390
4 Dokaj zadovoljen 303
5 Zelo zadovoljen 44
9 Ne vem 0
Sysmiss 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035 1038.451 89 85.549

Valid range from 1 to 5

v3_1c v3_1c/ Ureditvijo parkov in zelenih površin Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Ureditvijo parkov in zelenih površin

Value 98259 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 36
2 Dokaj nezadovoljen 117
3 Niti..niti 301
4 Dokaj zadovoljen 584
5 Zelo zadovoljen 61
9 Ne vem 0
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1099 1098.647 25 25.353

Valid range from 1 to 5

v3_1cc v3_1č/ Urejenostjo javnega transporta Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Urejenostjo javnega transporta

Value 99258 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 58
2 Dokaj nezadovoljen 155
3 Niti..niti 288
4 Dokaj zadovoljen 545
5 Zelo zadovoljen 52
9 Ne vem 0
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1098 1098.535 26 25.466

Valid range from 1 to 5

v3_1d v3_1d/ Splošnim izgledom ulic in stavb Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Splošnim izgledom ulic in stavb

Value 100257 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 25
2 Dokaj nezadovoljen 123
3 Niti..niti 435
4 Dokaj zadovoljen 483
5 Zelo zadovoljen 33
9 Ne vem 0
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1099 1098.459 25 25.542

Valid range from 1 to 5

v3_1e v3_1e/ Urejenostjo in dostopnostjo javnih stranišč Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Urejenostjo in dostopnostjo javnih stranišč

Value 101256 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 156
2 Dokaj nezadovoljen 393
3 Niti..niti 376
4 Dokaj zadovoljen 153
5 Zelo zadovoljen 6
9 Ne vem 0
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1084 1084.802 40 39.198

Valid range from 1 to 5

v3_1f v3_1f/ Skrbjo za gibalno ter druge senzorno ovirane posameznike (gluhe, slepe, slabovidne ipd.) Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Skrbjo za gibalno ter druge senzorno ovirane posameznike (gluhe, slepe, slabovidne ipd.)

Value 102255 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 99
2 Dokaj nezadovoljen 311
3 Niti..niti 494
4 Dokaj zadovoljen 165
5 Zelo zadovoljen 12
9 Ne vem 1
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 1081.109 43 42.891

Valid range from 1 to 5

v3_1g v3_1g/ Srečevanje in spoznavanje zanimivih ljudi Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Srečevanje in spoznavanje zanimivih ljudi

Value 103254 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 27
2 Dokaj nezadovoljen 112
3 Niti..niti 529
4 Dokaj zadovoljen 383
5 Zelo zadovoljen 33
9 Ne vem 1
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1084 1084.99 40 39.01

Valid range from 1 to 5

v3_1h v3_1h/ Ponudbo športnih prireditev Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Ponudbo športnih prireditev

Value 104253 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 24
2 Dokaj nezadovoljen 78
3 Niti..niti 399
4 Dokaj zadovoljen 535
5 Zelo zadovoljen 40
9 Ne vem 0
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1077.002 48 46.998

Valid range from 1 to 5

v3_1i v3_1i/ Ponudbo za aktivno rekreativno športno aktivnost Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Ponudbo za aktivno rekreativno športno aktivnost

Value 105252 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 25
2 Dokaj nezadovoljen 69
3 Niti..niti 335
4 Dokaj zadovoljen 579
5 Zelo zadovoljen 66
9 Ne vem 1
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 1075.13 50 48.87

Valid range from 1 to 5

v3_1j v3_1j/ Možnostmi za zabavo in druženje za vsakogar Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Možnostmi za zabavo in druženje za vsakogar

Value 106251 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 28
2 Dokaj nezadovoljen 122
3 Niti..niti 332
4 Dokaj zadovoljen 535
5 Zelo zadovoljen 68
9 Ne vem 0
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1085 1085.042 39 38.958

Valid range from 1 to 5

v3_1k v3_1k/ Raznovrstnostjo kulturnih in umetniških ustanov Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Raznovrstnostjo kulturnih in umetniških ustanov

Value 107250 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 13
2 Dokaj nezadovoljen 73
3 Niti..niti 307
4 Dokaj zadovoljen 594
5 Zelo zadovoljen 90
9 Ne vem 0
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 1077.747 47 46.253

Valid range from 1 to 5

v3_1l v3_1l/ Ponudbo delovnih mest Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Ponudbo delovnih mest

Value 108249 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 196
2 Dokaj nezadovoljen 345
3 Niti..niti 390
4 Dokaj zadovoljen 127
5 Zelo zadovoljen 13
9 Ne vem 0
Sysmiss 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1071 1072.197 53 51.804

Valid range from 1 to 5

v3_1m v3_1m/ Skrbjo za starejše prebivalce Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Skrbjo za starejše prebivalce

Value 109248 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 64
2 Dokaj nezadovoljen 262
3 Niti..niti 559
4 Dokaj zadovoljen 182
5 Zelo zadovoljen 16
9 Ne vem 0
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1083 1082.221 41 41.779

Valid range from 1 to 5

v3_1n v3_1n/ Skrbjo za socialno ogrožene ljudi Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Skrbjo za socialno ogrožene ljudi

Value 110247 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 122
2 Dokaj nezadovoljen 352
3 Niti..niti 469
4 Dokaj zadovoljen 133
5 Zelo zadovoljen 12
9 Ne vem 0
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1088 1088.103 36 35.897

Valid range from 1 to 5

v3_1o v3_1o/ Dostopnostjo do splošnega zdravnika Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Dostopnostjo do splošnega zdravnika

Value 111246 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 59
2 Dokaj nezadovoljen 141
3 Niti..niti 292
4 Dokaj zadovoljen 547
5 Zelo zadovoljen 63
9 Ne vem 0
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1102 1101.58 22 22.42

Valid range from 1 to 5

v3_1p v3_1p/ Dostopnostjo do zobozdravnika Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Dostopnostjo do zobozdravnika

Value 112245 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 156
2 Dokaj nezadovoljen 253
3 Niti..niti 285
4 Dokaj zadovoljen 356
5 Zelo zadovoljen 46
9 Ne vem 0
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1096 1095.398 28 28.602

Valid range from 1 to 5

v3_1r v3_1r/ Dostopnostjo do zdravnikov specialistov Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Dostopnostjo do zdravnikov specialistov

Value 113244 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 132
2 Dokaj nezadovoljen 286
3 Niti..niti 371
4 Dokaj zadovoljen 274
5 Zelo zadovoljen 36
9 Ne vem 0
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1099 1097.383 25 26.617

Valid range from 1 to 5

v3_1s v3_1s/ Ponudbo kinodvoran Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Ponudbo kinodvoran

Value 114243 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 34
2 Dokaj nezadovoljen 82
3 Niti..niti 259
4 Dokaj zadovoljen 547
5 Zelo zadovoljen 152
9 Ne vem 0
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 1074.814 50 49.186

Valid range from 1 to 5

v3_1ss v3_1š/ Javnimi prireditvami na prostem Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Javnimi prireditvami na prostem

Value 115242 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 22
2 Dokaj nezadovoljen 60
3 Niti..niti 370
4 Dokaj zadovoljen 518
5 Zelo zadovoljen 94
9 Ne vem 0
Sysmiss 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1064 1064.194 60 59.807

Valid range from 1 to 5

v3_1t v3_1t/ Možnostmi za varno in ustvarjalno igro predšolskih otrok Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Možnostmi za varno in ustvarjalno igro predšolskih otrok

Value 116241 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 42
2 Dokaj nezadovoljen 154
3 Niti..niti 513
4 Dokaj zadovoljen 326
5 Zelo zadovoljen 29
9 Ne vem 0
Sysmiss 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1064 1063.561 60 60.439

Valid range from 1 to 5

v3_1u v3_1u/ Možnostmi brezplačnega dostopa do interneta na javnih prostorih Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Možnostmi brezplačnega dostopa do interneta na javnih prostorih

Value 117240 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 96
2 Dokaj nezadovoljen 225
3 Niti..niti 489
4 Dokaj zadovoljen 203
5 Zelo zadovoljen 29
9 Ne vem 0
Sysmiss 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 1043.926 82 80.075

Valid range from 1 to 5

v3_2a v3_2a/ Stanovalci mestnega jedra lahko zaradi pretiranega hrupa zahtevajo krajše obratovalne čase gostinskih lokalov. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Stanovalci mestnega jedra lahko zaradi pretiranega hrupa zahtevajo krajše obratovalne čase gostinskih lokalov.

Value 118239 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 133
2 Ne strinjam se 260
3 Niti..niti.. 195
4 Strinjam se 319
5 Povsem se strinjam 101
9 Ne vem, b.o. 99
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 1008.198 116 115.802

Valid range from 1 to 5

v3_2b v3_2b/ Lastnike nakupovalnih središč na obrobju bolj obdavčiti, denar pa nameniti za ohranitev živahnejšega življenja. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Lastnike nakupovalnih središč na obrobjih mest bi morali bolj obdavčiti, denar pa nameniti za ohranitev živahnejšega življenja v središču.

Value 119238 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 120
2 Ne strinjam se 246
3 Niti..niti.. 208
4 Strinjam se 311
5 Povsem se strinjam 126
9 Ne vem, b.o. 87
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 1014.736 113 109.264

Valid range from 1 to 5

v3_2c v3_2c/ Beračenje v središču mesta je moteče. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Beračenje v središču mesta je moteče.

Value 120237 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 37
2 Ne strinjam se 125
3 Niti..niti.. 214
4 Strinjam se 406
5 Povsem se strinjam 299
9 Ne vem, b.o. 25
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 1081.68 43 42.32

Valid range from 1 to 5

v3_2cc v3_2č/ Prebivanje v starem mestnem jedru je primerno za tiste, ki si ne morejo zagotoviti kaj boljšega. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Prebivanje v starem mestnem jedru je primerno za tiste, ki si ne morejo zagotoviti kaj boljšega.

Value 121236 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 302
2 Ne strinjam se 416
3 Niti..niti.. 190
4 Strinjam se 86
5 Povsem se strinjam 26
9 Ne vem, b.o. 80
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 1023.092 104 100.908

Valid range from 1 to 5

v3_2d v3_2d/ Mešanje stanovanjskih in poslovnih prostorov je bolj moteče kot koristno. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Mešanje stanovanjskih in poslovnih prostorov je bolj moteče kot koristno.

Value 122235 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 51
2 Ne strinjam se 238
3 Niti..niti.. 304
4 Strinjam se 308
5 Povsem se strinjam 92
9 Ne vem, b.o. 103
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 995.301 131 128.699

Valid range from 1 to 5

v3_2e v3_2e/ Socialna stanovanja naj bi gradili posebej, tako da ne bi motilo premožnejših prebivalcev v okolici. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Socialna stanovanja naj bi gradili posebej, tako da ne bi motilo premožnejših prebivalcev v okolici.

Value 123234 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 392
2 Ne strinjam se 418
3 Niti..niti.. 154
4 Strinjam se 71
5 Povsem se strinjam 29
9 Ne vem, b.o. 32
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1064 1063.057 60 60.943

Valid range from 1 to 5

v3_2f v3_2f/ Tisti, ki imajo veliko neizkoriščenega prostora v svojem stanovanju ali hiši, naj plačajo višji davek na nepremičnine. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Tisti, ki imajo veliko neizkoriščenega prostora v svojem stanovanju ali hiši, naj plačajo višji davek na nepremičnine.

Value 124233 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 223
2 Ne strinjam se 309
3 Niti..niti.. 174
4 Strinjam se 240
5 Povsem se strinjam 110
9 Ne vem, b.o. 48
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1056 1056.394 68 67.606

Valid range from 1 to 5

v3_2g v3_2g/ Tudi če bi imel veliko stanovanje, bi se raje odrekel zaslužku kot pa oddajal sobe v najem. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Tudi če bi imel veliko stanovanje, bi se raje odrekel zaslužku kot pa oddajal sobe v najem.

Value 125232 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 101
2 Ne strinjam se 237
3 Niti..niti.. 213
4 Strinjam se 313
5 Povsem se strinjam 137
9 Ne vem, b.o. 103
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 1001.776 123 122.225

Valid range from 1 to 5

v3_2h v3_2h/ Arhitektonske ovire za gibalno omejene ljudi (invalide) je treba odpraviti ne glede na stroške. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Arhitektonske ovire za gibalno omejene ljudi (invalide) je treba odpraviti ne glede na stroške.

Value 126231 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 43
2 Ne strinjam se 57
3 Niti..niti.. 140
4 Strinjam se 469
5 Povsem se strinjam 345
9 Ne vem, b.o. 48
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1054 1052.437 70 71.564

Valid range from 1 to 5

v3_2i v3_2i/ Prisotnost tujcev je dobra za mesto V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Prisotnost tujcev je dobra za mesto.

Value 127230 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 21
2 Ne strinjam se 44
3 Niti..niti.. 276
4 Strinjam se 456
5 Povsem se strinjam 213
9 Ne vem, b.o. 91
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 1013.104 114 110.896

Valid range from 1 to 5

v3_2j v3_2j/ Ljubljana bi morala prevzeti del odgovornosti za prosilce za azil in druge imigrante. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Ljubljana bi morala prevzeti del odgovornosti za prosilce za azil in druge imigrante.

Value 128229 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 90
2 Ne strinjam se 171
3 Niti..niti.. 263
4 Strinjam se 307
5 Povsem se strinjam 108
9 Ne vem, b.o. 162
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 945.409 185 178.591

Valid range from 1 to 5

v3_2k v3_2k/ Kazni za nedovoljene posege v prostor bi morale biti visoke. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Kazni za nedovoljene posege v prostor bi morale biti visoke.

Value 129228 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 15
2 Ne strinjam se 40
3 Niti..niti.. 153
4 Strinjam se 379
5 Povsem se strinjam 444
9 Ne vem, b.o. 78
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1031 1031.551 93 92.449

Valid range from 1 to 5

v3_2l v3_2l/ Avtobusi LPP bi morali imeti prednost, četudi bi to pomenilo večje omejitve za voznike osebnih avtomobilov. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Avtobusi javnega potniškega prometa bi morali imeti prednost, četudi bi to pomenilo večje omejitve za voznike osebnih avtomobilov.

Value 130227 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 59
2 Ne strinjam se 114
3 Niti..niti.. 181
4 Strinjam se 389
5 Povsem se strinjam 318
9 Ne vem, b.o. 53
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 1061.388 63 62.612

Valid range from 1 to 5

v3_3a v3_3a/ športni, nakupovalni in poslovni center Stožice Ali nam lahko poveste, kako bodo načrtovane gradnje vplivale na kakovost življenja v Ljubljani?

Športni, nakupovalni in poslovni center Stožice

Value 131226 Frequency
1 Zelo negativno 34
2 Negativno 91
3 Niti..niti.. 214
4 Pozitivno 485
5 Zelo pozitivno 171
9 Ne poznam 118
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 999.259 129 124.742

Valid range from 1 to 5

v3_3b v3_3b/ nova železniška postaja Emonika z nakupovalnim, bivalnim, zabaviščnim in poslovnim centrom Ali nam lahko poveste, kako bodo načrtovane gradnje vplivale na kakovost življenja v Ljubljani?

Nova železniška postaja “Emonika” z nakupovalnim, bivalnim, zabaviščnim in poslovnim centrom

Value 132225 Frequency
1 Zelo negativno 21
2 Negativno 56
3 Niti..niti.. 188
4 Pozitivno 558
5 Zelo pozitivno 198
9 Ne poznam 89
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 1022.256 103 101.744

Valid range from 1 to 5

v3_3c v3_3c/ izgradnja tramvajskih prog Ali nam lahko poveste, kako bodo načrtovane gradnje vplivale na kakovost življenja v Ljubljani?

Izgradnja tramvajskih prog

Value 133224 Frequency
1 Zelo negativno 26
2 Negativno 78
3 Niti..niti.. 140
4 Pozitivno 463
5 Zelo pozitivno 302
9 Ne poznam 98
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 1013.685 115 110.316

Valid range from 1 to 5

v3_3cc v3_3č/ poglobitev železniških tirov skozi mesto Ali nam lahko poveste, kako bodo načrtovane gradnje vplivale na kakovost življenja v Ljubljani?

Poglobitev železniških tirov skozi mesto

Value 134223 Frequency
1 Zelo negativno 25
2 Negativno 75
3 Niti..niti.. 171
4 Pozitivno 409
5 Zelo pozitivno 288
9 Ne poznam 124
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 976.021 156 147.979

Valid range from 1 to 5