Kvaliteta življenja v Ljubljani, 2010

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: LJKZ10
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LJKZ10_V1
Glavni avtor(ji):
  • Kos, Drago
  • Hočevar, Marjan
  • Trček, Franc
  • Uršič, Matjaž
  • Zavratnik, Simona
  • Zorman, Anže
Izdelal datoteko podatkov:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

Mestna občina Ljubljana

Vsebina raziskave

Ključne besede:

kakovost življenja, kakovost stanovanjskega okolja, zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami, kakovost življenja v mestu, urejenost mesta, prostorska problematika mest, okoljska problematika mest, kakovost vodenja mest, delovanje občinske uprave, zadovoljstvo z zdravstveno oskrbo, kultura, kulturne aktivnosti, šport, športna ponudba v mestu, prometna ureditev

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
STANOVANJSKO OKOLJE
ŽIVLJENJE V LJUBLJANI
OKOLJSKA VPRAŠANJA MESTA
AKTIVNOSTI V LJUBLJANI
INTERNET IN ZADOVOLJSTVO Z VODENJEM MESTA
ZAUPANJE V MESTNE USTANOVE IN ŽIVLJENJE
PROMETNA UREDITEV LJUBLJANE
STANOVANJE V LJUBLJANI
BIVALNE RAZMERE
ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Namen raziskave Kvaliteta življenja v Ljubljani je bil ugotoviti mnenja in stališča prebivalcev Ljubljane o zadovoljstvu z življenjskimi razmerami v njihovem neposrednem stanovanjskem okolju, o prostorskih in okoljskih problemih mesta, o kakovosti vodenja in urejanja mesta, o delovanju občinske uprave, o zadovoljstvu z zdravstveno oskrbo, o kulturni in športni ponudbi v mestu, o prometu in drugih zadevah, ki vplivajo na kakovost njihovega bivanja in delovanja v Ljubljani. Cilj raziskave je bil večdimenzionalno izmeriti subjektivno dojemanje kakovosti življenja prebivalcev in prebivalk MOL-a. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu, posledično zbrani podatki omogočajo posploševanje rezultatov za celotno populacijo Ljubljane in analizo kakovosti življenja podskupin prebivalcev.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. junij 2010 - 30. junij 2010
Čas izdelave: 2010
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Mestna občina Ljubljana

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Mestne občine Ljubljana.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za prostorsko sociologijo

Tip vzorca:

Približno polovica realiziranih anket je bila narejena na podlagi enostavnega, slučajnega vzorčenja. Vzorec je izdelal Statistični urad RS in je zajemal 1400 naslovov prebivalcev in prebivalk MOL-a. Razdeljen je bil po mejah 17 četrtnih skupnosti, pri čemer so bile nekatere od njih še dodatno razdeljene na več posamičnih delov, kar je privedlo do 22 podobno velikih in še 2 manjši prostorski enoti. Druga polovica realiziranih anket pa je bila izvedena med naključnimi prebivalci MOL-a znotraj posameznih območij, saj zaradi slabe realizacije osnovnega vzorca, ni bila dosežena zahteva po statistično reprezentativnem vzorcu. Anketarji so bili pri izbiri anketirancev zavezani sledenju starostnim in spolnim kvotam, ki jih je predvideval reprezentativni seznam anketirancev. Število vseh realiziranih anket je bilo 1400.

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: PAPI.

Uteževanje:

Podatki so uteženi po spolu. Spremenljivka ima oznako w.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: LJKZ10 - Kvaliteta življenja v Ljubljani, 2010 [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 356
  • število enot: 1124

Verzija: maj 2018

Spremenljivke

V1_0 v1_0/ Kako ste na splošno zadovoljni s svojim stanovanjskim okoljem (sosesko), v kateri živite?

Kako ste na splošno zadovoljni s svojim stanovanjskim okoljem (sosesko), v kateri živite?

Vrednost 13 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen/na 40
2 Nezadovoljen/na 72
3 Niti...niti... 183
4 Zadovoljen/na 652
5 Zelo zadovoljen/na 169
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1116 1115.757 8 8.243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_1 v1_1/ Ali se je kakovost življenja v vašem stanovanjskem okolju v zadnjih treh letih na splošno izboljšala ali poslabšala.

Ali menite, da se je kakovost življenja v vašem stanovanjskem okolju v zadnjih treh letih na splošno izboljšala ali poslabšala?

Vrednost 22 Frekvenca
1 Zelo poslabšala 29
2 Poslabšala 235
3 Niti...niti... 556
4 Izboljšala 230
5 Zelo izboljšala 12
9 Tu živim manj kot tri leta 56
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 1065.172 62 58.828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_2a v1_2a/ Trgovina z živili Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Trgovina z živili.

Vrednost 31 Frekvenca
1 Do 5 min 652
2 5 - 10min 279
3 10 - 15min 136
4 15 – 30min 27
5 Več kot 30min 13
9 Ne uporabljam 6
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1107 1106.514 17 17.487

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_0 v1_0/ Kako ste na splošno zadovoljni s svojim stanovanjskim okoljem (sosesko), v kateri živite?

Kako ste na splošno zadovoljni s svojim stanovanjskim okoljem (sosesko), v kateri živite?

Vrednost 1356 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen/na 40
2 Nezadovoljen/na 72
3 Niti...niti... 183
4 Zadovoljen/na 652
5 Zelo zadovoljen/na 169
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1116 1115.757 8 8.243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_1 v1_1/ Ali se je kakovost življenja v vašem stanovanjskem okolju v zadnjih treh letih na splošno izboljšala ali poslabšala.

Ali menite, da se je kakovost življenja v vašem stanovanjskem okolju v zadnjih treh letih na splošno izboljšala ali poslabšala?

Vrednost 2355 Frekvenca
1 Zelo poslabšala 29
2 Poslabšala 235
3 Niti...niti... 556
4 Izboljšala 230
5 Zelo izboljšala 12
9 Tu živim manj kot tri leta 56
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 1065.172 62 58.828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_2a v1_2a/ Trgovina z živili Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Trgovina z živili.

Vrednost 3354 Frekvenca
1 Do 5 min 652
2 5 - 10min 279
3 10 - 15min 136
4 15 – 30min 27
5 Več kot 30min 13
9 Ne uporabljam 6
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1107 1106.514 17 17.487

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_2b v1_2b/ Banka, pošta, uradi Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev?

Banka, pošta, uradi

Vrednost 4353 Frekvenca
1 Do 5 min 367
2 5 - 10min 338
3 10 - 15min 245
4 15 – 30min 114
5 Več kot 30min 36
9 Ne uporabljam 9
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1100 1100.091 24 23.909

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_2c v1_2c/ Park ali druge večje zelene površine Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Park ali druge večje zelene površine

Vrednost 5352 Frekvenca
1 Do 5 min 480
2 5 - 10min 249
3 10 - 15min 196
4 15 – 30min 104
5 Več kot 30min 28
9 Ne uporabljam 38
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 1054.677 67 69.324

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_2cc v1_2č/ Otroško igrišče Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Otroško igrišče

Vrednost 6351 Frekvenca
1 Do 5 min 489
2 5 - 10min 198
3 10 - 15min 129
4 15 – 30min 71
5 Več kot 30min 23
9 Ne uporabljam 169
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 907.789 214 216.211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_2d v1_2d/ Splošni zdravnik Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Splošni zdravnik

Vrednost 7350 Frekvenca
1 Do 5 min 156
2 5 - 10min 203
3 10 - 15min 304
4 15 – 30min 294
5 Več kot 30min 126
9 Ne uporabljam 24
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1083 1083.237 41 40.764

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_2e v1_2e/ Odprta športna ali rekreativna površina Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Odprta športna ali rekreativna površina

Vrednost 8349 Frekvenca
1 Do 5 min 245
2 5 - 10min 252
3 10 - 15min 246
4 15 – 30min 152
5 Več kot 30min 52
9 Ne uporabljam 133
Sysmiss 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 948.978 177 175.022

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_2f v1_2f/ Pokrit športni ali rekreativni prostor Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Pokrit športni ali rekreativni prostor

Vrednost 9348 Frekvenca
1 Do 5 min 135
2 5 - 10min 202
3 10 - 15min 265
4 15 – 30min 212
5 Več kot 30min 75
9 Ne uporabljam 179
Sysmiss 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 891.615 235 232.385

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_2g v1_2g/ Postajališče mestnega avtobusa Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Postajališče mestnega avtobusa

Vrednost 10347 Frekvenca
1 Do 5 min 698
2 5 - 10min 272
3 10 - 15min 83
4 15 – 30min 16
5 Več kot 30min 12
9 Ne uporabljam 25
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1081 1080.671 43 43.329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_2h v1_2h/ Železniška postaja/postajališče Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Železniška postaja/postajališče

Vrednost 11346 Frekvenca
1 Do 5 min 77
2 5 - 10min 166
3 10 - 15min 273
4 15 – 30min 377
5 Več kot 30min 140
9 Ne uporabljam 67
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 1032.348 91 91.652

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_2i v1_2i/ Šola, vrtec ali druge izobraževalne ustanove Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Šola, vrtec ali druge izobraževalne ustanove

Vrednost 12345 Frekvenca
1 Do 5 min 333
2 5 - 10min 267
3 10 - 15min 194
4 15 – 30min 118
5 Več kot 30min 27
9 Ne uporabljam 153
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 938.65 185 185.351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_2j v1_2j/ Služba Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Služba

Vrednost 13344 Frekvenca
1 Do 5 min 49
2 5 - 10min 98
3 10 - 15min 165
4 15 – 30min 266
5 Več kot 30min 175
9 Ne uporabljam 252
Sysmiss 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 758.937 371 365.063

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_2k v1_2k/ Kulturne institucije, ki jih najpogosteje obiskujete Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Kulturne institucije, ki jih najpogosteje obiskujete

Vrednost 14343 Frekvenca
1 Do 5 min 37
2 5 - 10min 69
3 10 - 15min 222
4 15 – 30min 430
5 Več kot 30min 182
9 Ne uporabljam 135
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 935.917 184 188.083

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_2l v1_2l/ Odprta tržnica Koliko časa OBIČAJNO porabite, da pridete od doma do naštetih lokacij oziroma storitev? Zanima nas zgolj čas, ne glede na prevozno sredstvo!

Odprta tržnica

Vrednost 15342 Frekvenca
1 Do 5 min 84
2 5 - 10min 172
3 10 - 15min 281
4 15 – 30min 327
5 Več kot 30min 176
9 Ne uporabljam 69
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1040 1036.558 84 87.442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_3 v1_3/ V kolikšni meri ste navezani/na na svoje stanovanjsko okolje?

V kolikšni meri ste navezani/na na svoje stanovanjsko okolje?

Vrednost 16341 Frekvenca
1 Sploh nisem navezan 51
2 Malo navezan 128
3 Srednje 293
4 Kar navezan 412
5 Zelo navezan 235
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1119 1119.006 5 4.994

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_4 v1_4/ Kako dobro poznate svoje sosede?

Kako dobro poznate svoje sosede?

Vrednost 17340 Frekvenca
1 Zelo slabo 91
2 Slabo 236
3 Srednje 423
4 Dobro 282
5 Zelo dobro 84
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1116 1116.073 8 7.927

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_5a v1_5a/ Imam vpliv na odločitve, ki se nanašajo na moje stanovanjsko okolje. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Imam vpliv na odločitve, ki se nanašajo na moje stanovanjsko okolje.

Vrednost 18339 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 265
2 Ne strinjam se 321
3 Niti..niti.. 244
4 Strinjam se 139
5 Povsem se strinjam 25
9 Ne vem, b.o. 98
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 998.131 130 125.869

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_5b v1_5b/ Večini ljudi iz mojega stanovanjskega okolja ne moremo zaupati. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Večini ljudi iz mojega stanovanjskega okolja ne moremo zaupati.

Vrednost 19338 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 106
2 Ne strinjam se 360
3 Niti..niti.. 344
4 Strinjam se 144
5 Povsem se strinjam 47
9 Ne vem, b.o. 91
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 1003.35 123 120.65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_5c v1_5c/ Za starejše prebivalce je v mojem stanovanjskem okolju dobro poskrbljeno. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Za starejše prebivalce je v mojem stanovanjskem okolju dobro poskrbljeno.

Vrednost 20337 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 67
2 Ne strinjam se 209
3 Niti..niti.. 306
4 Strinjam se 307
5 Povsem se strinjam 55
9 Ne vem, b.o. 153
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 947.054 180 176.946

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_5cc v1_5č/ Zaradi nevarnosti kriminala se v mojem stanovanjskem okolju slabo počutim. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Zaradi nevarnosti kriminala se v mojem stanovanjskem okolju slabo počutim.

Vrednost 21336 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 201
2 Ne strinjam se 436
3 Niti..niti.. 236
4 Strinjam se 126
5 Povsem se strinjam 54
9 Ne vem, b.o. 44
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1053 1054.47 71 69.53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_5d v1_5d/ Ljudje v mojem stanovanjskem okolju obravnavajo druge s spoštovanjem. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Ljudje v mojem stanovanjskem okolju obravnavajo druge s spoštovanjem.

Vrednost 22335 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 40
2 Ne strinjam se 123
3 Niti..niti.. 344
4 Strinjam se 447
5 Povsem se strinjam 71
9 Ne vem, b.o. 66
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1025 1024.226 99 99.774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_5e v1_5e/ Vedenje nekaterih prebivalcev v mojem stanovanjskem okolju je precej problematično. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Vedenje nekaterih prebivalcev v mojem stanovanjskem okolju je precej problematično.

Vrednost 23334 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 83
2 Ne strinjam se 358
3 Niti..niti.. 217
4 Strinjam se 266
5 Povsem se strinjam 106
9 Ne vem, b.o. 62
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 1030.928 94 93.072

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_5f v1_5f/ V stanovanjskem okolju imamo dobro oskrbo z večino vsakdanjih življenjskih potrebščin. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

V stanovanjskem okolju imamo dobro oskrbo z večino vsakdanjih življenjskih potrebščin.

Vrednost 24333 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 22
2 Ne strinjam se 88
3 Niti..niti.. 132
4 Strinjam se 541
5 Povsem se strinjam 297
9 Ne vem, b.o. 22
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1080 1078.468 44 45.533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_5g v1_5g/ Uporabniki drog so resen problem v mojem stanovanjskem okolju. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Uporabniki drog so resen problem v mojem stanovanjskem okolju.

Vrednost 25332 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 163
2 Ne strinjam se 332
3 Niti..niti.. 186
4 Strinjam se 150
5 Povsem se strinjam 90
9 Ne vem, b.o. 179
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 923.701 203 200.299

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_5h v1_5h/ V mojem stanovanjskem okolju imajo otroci dovolj varnega prostora za igro. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

V mojem stanovanjskem okolju imajo otroci dovolj varnega prostora za igro.

Vrednost 26331 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 98
2 Ne strinjam se 226
3 Niti..niti.. 179
4 Strinjam se 379
5 Povsem se strinjam 111
9 Ne vem, b.o. 102
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 992.961 131 131.039

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_5i v1_5i/ V mojem stanovanjskem okolju se ponoči ne počutim povsem varno. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

V mojem stanovanjskem okolju se ponoči ne počutim povsem varno.

Vrednost 27330 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 157
2 Ne strinjam se 412
3 Niti..niti.. 243
4 Strinjam se 177
5 Povsem se strinjam 74
9 Ne vem, b.o. 33
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 1062.561 61 61.439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_5j v1_5j/ Tujci prispevajo h kakovosti življenja v mestu. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Tujci prispevajo h kakovosti življenja v mestu.

Vrednost 28329 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 80
2 Ne strinjam se 146
3 Niti..niti.. 307
4 Strinjam se 304
5 Povsem se strinjam 105
9 Ne vem, b.o. 159
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 947.71 182 176.29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_5k v1_5k/ Tujci, ki živijo v mestu, so dobro vključeni v naše življenje. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Tujci, ki živijo v mestu, so dobro vključeni v naše življenje.

Vrednost 29328 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 46
2 Ne strinjam se 179
3 Niti..niti.. 345
4 Strinjam se 263
5 Povsem se strinjam 32
9 Ne vem, b.o. 243
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 871.876 259 252.124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_6a v1_6a/ Urejenostjo javnih zelenih površin Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Urejenostjo javnih zelenih površin

Vrednost 30327 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 76
2 Dokaj nezadovoljen 180
3 Niti..niti 175
4 Dokaj zadovoljen 509
5 Zelo zadovoljen 144
9 Ne vem 26
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1084 1082.845 40 41.156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_6b v1_6b/ Prostori za otroke in mladostnike Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Prostori za otroke in mladostnike

Vrednost 31326 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 124
2 Dokaj nezadovoljen 209
3 Niti..niti 234
4 Dokaj zadovoljen 350
5 Zelo zadovoljen 53
9 Ne vem 134
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 972.204 154 151.797

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_6c v1_6c/ Kulturno ponudbo Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Kulturno ponudbo

Vrednost 32325 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 110
2 Dokaj nezadovoljen 195
3 Niti..niti 277
4 Dokaj zadovoljen 297
5 Zelo zadovoljen 84
9 Ne vem 139
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 964.705 161 159.295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_6cc v1_6č/ Gostinsko ponudo Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Gostinsko ponudo

Vrednost 33324 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 43
2 Dokaj nezadovoljen 113
3 Niti..niti 233
4 Dokaj zadovoljen 483
5 Zelo zadovoljen 154
9 Ne vem 79
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 1030.539 98 93.461

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_6d v1_6d/ Urejenostjo cest in pločnikov Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Urejenostjo cest in pločnikov

Vrednost 34323 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 142
2 Dokaj nezadovoljen 196
3 Niti..niti 195
4 Dokaj zadovoljen 461
5 Zelo zadovoljen 104
9 Ne vem 12
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1098 1097.331 26 26.669

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_6e v1_6e/ Možnostmi za šport in rekreacijo Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Možnostmi za šport in rekreacijo

Vrednost 35322 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 61
2 Dokaj nezadovoljen 132
3 Niti..niti 206
4 Dokaj zadovoljen 421
5 Zelo zadovoljen 200
9 Ne vem 78
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1022.904 104 101.097

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_6f v1_6f/ Avtobusnimi povezavami Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Avtobusnimi povezavami

Vrednost 36321 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 51
2 Dokaj nezadovoljen 90
3 Niti..niti 119
4 Dokaj zadovoljen 448
5 Zelo zadovoljen 374
9 Ne vem 28
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1082 1081.92 42 42.08

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_6g v1_6g/ Kakovostjo zraka Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Kakovostjo zraka

Vrednost 37320 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 120
2 Dokaj nezadovoljen 218
3 Niti..niti 250
4 Dokaj zadovoljen 365
5 Zelo zadovoljen 94
9 Ne vem 64
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1047 1047.467 77 76.534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_6h v1_6h/ Vzdrževanostjo stavb Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Vzdrževanostjo stavb

Vrednost 38319 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 81
2 Dokaj nezadovoljen 175
3 Niti..niti 281
4 Dokaj zadovoljen 426
5 Zelo zadovoljen 85
9 Ne vem 59
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1048 1047.962 76 76.038

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_6i v1_6i/ Številom parkirišč Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni s spodaj naštetimi značilnostmi vašega stanovanjskega okolja?

Številom parkirišč

Vrednost 39318 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 437
2 Dokaj nezadovoljen 258
3 Niti..niti 143
4 Dokaj zadovoljen 147
5 Zelo zadovoljen 50
9 Ne vem 66
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 1037.126 89 86.874

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1_7a v1_7a/ Smrad Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Smrad

Vrednost 40317 Frekvenca
1 Vedno 35
2 Pogosto 154
3 Včasih 677
4 Nikoli 205
9 Ne vem 37
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1071 1070.112 53 53.889

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7b v1_7b/ Prometni hrup Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Prometni hrup

Vrednost 41316 Frekvenca
1 Vedno 200
2 Pogosto 312
3 Včasih 442
4 Nikoli 143
9 Ne vem 12
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1097 1095.45 27 28.551

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7c v1_7c/ Hrup proizvodnih dejavnosti Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Hrup proizvodnih dejavnosti

Vrednost 42315 Frekvenca
1 Vedno 29
2 Pogosto 69
3 Včasih 269
4 Nikoli 674
9 Ne vem 54
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1041 1041.412 83 82.588

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7cc v1_7č/ Hrup sosedov Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Hrup sosedov

Vrednost 43314 Frekvenca
1 Vedno 41
2 Pogosto 143
3 Včasih 667
4 Nikoli 233
9 Ne vem 19
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1084 1084.425 40 39.575

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7d v1_7d/ Preglasno zvonjenje zvonikov Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Preglasno zvonjenje zvonikov

Vrednost 44313 Frekvenca
1 Vedno 57
2 Pogosto 85
3 Včasih 280
4 Nikoli 621
9 Ne vem 56
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 1042.208 81 81.792

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7e v1_7e/ Hrup javnih prireditev na prostem Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Hrup javnih prireditev na prostem

Vrednost 45312 Frekvenca
1 Vedno 21
2 Pogosto 52
3 Včasih 464
4 Nikoli 527
9 Ne vem 42
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 1063.057 60 60.943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7f v1_7f/ Hrup iz barov, restavracij ali klubov Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Hrup iz barov, restavracij ali klubov

Vrednost 46311 Frekvenca
1 Vedno 24
2 Pogosto 58
3 Včasih 243
4 Nikoli 737
9 Ne vem 34
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 1061.628 62 62.372

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7g v1_7g/ Zaparkirani pločniki Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Zaparkirani pločniki

Vrednost 47310 Frekvenca
1 Vedno 260
2 Pogosto 307
3 Včasih 318
4 Nikoli 189
9 Ne vem 34
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1074 1072.729 50 51.272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7h v1_7h/ Grafiti Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Grafiti

Vrednost 48309 Frekvenca
1 Vedno 52
2 Pogosto 144
3 Včasih 414
4 Nikoli 407
9 Ne vem 88
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 1016.87 107 107.13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7i v1_7i/ Vandalizem Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Vandalizem

Vrednost 49308 Frekvenca
1 Vedno 45
2 Pogosto 141
3 Včasih 590
4 Nikoli 243
9 Ne vem 90
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 1020.955 105 103.045

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7j v1_7j/ Preprodaja drog Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Preprodaja drog

Vrednost 50307 Frekvenca
1 Vedno 52
2 Pogosto 115
3 Včasih 170
4 Nikoli 274
9 Ne vem 497
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
611 617.864 513 506.136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7k v1_7k/ Odvržene igle in brizge Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Odvržene igle in brizge

Vrednost 51306 Frekvenca
1 Vedno 28
2 Pogosto 68
3 Včasih 197
4 Nikoli 403
9 Ne vem 415
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
696 705.291 428 418.709

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7l v1_7l/ Onesnaženje ulic (smeti, pasji iztrebki ipd.) Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Onesnaženje ulic (smeti, pasji iztrebki ipd.)

Vrednost 52305 Frekvenca
1 Vedno 117
2 Pogosto 302
3 Včasih 593
4 Nikoli 84
9 Ne vem 17
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1096 1094.766 28 29.235

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7m v1_7m/ Vlomi in kraje Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Vlomi in kraje

Vrednost 53304 Frekvenca
1 Vedno 19
2 Pogosto 107
3 Včasih 659
4 Nikoli 138
9 Ne vem 187
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 929.622 201 194.379

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7n v1_7n/ Popivanje na ulicah Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Popivanje na ulicah

Vrednost 54303 Frekvenca
1 Vedno 35
2 Pogosto 147
3 Včasih 555
4 Nikoli 259
9 Ne vem 102
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 998.678 128 125.322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7o v1_7o/ Reklamni letaki v poštnem nabiralniku Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Reklamni letaki v poštnem nabiralniku

Vrednost 55302 Frekvenca
1 Vedno 399
2 Pogosto 392
3 Včasih 208
4 Nikoli 81
9 Ne vem 27
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1080 1080.936 44 43.065

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7p v1_7p/ Obcestne reklame, »jumbo« plakati Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Obcestne reklame, »jumbo« plakati

Vrednost 56301 Frekvenca
1 Vedno 231
2 Pogosto 314
3 Včasih 298
4 Nikoli 191
9 Ne vem 68
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1034 1035.621 90 88.379

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7r v1_7r/ Anketarji ali prodajalci na domu Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Anketarji ali prodajalci na domu

Vrednost 57300 Frekvenca
1 Vedno 44
2 Pogosto 237
3 Včasih 730
4 Nikoli 74
9 Ne vem 27
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1085 1084.094 39 39.907

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7s v1_7s/ Radovedni sosedje Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Radovedni sosedje

Vrednost 58299 Frekvenca
1 Vedno 100
2 Pogosto 132
3 Včasih 437
4 Nikoli 383
9 Ne vem 56
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1052 1052.716 72 71.284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1_7ss v1_7š/ Beračenje od vrat do vrat Kako pogosto se v vašem stanovanjskem okolju pojavlja/jo:

Beračenje od vrat do vrat

Vrednost 59298 Frekvenca
1 Vedno 17
2 Pogosto 65
3 Včasih 529
4 Nikoli 439
9 Ne vem 66
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 1050.655 74 73.345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_1 v2_1/ Kako pogosto se srečujete s kolegi in prijatelji?

Kako pogosto se srečujete s kolegi in prijatelji?

Vrednost 60297 Frekvenca
1 Več kot enkrat na dan 83
2 Vsak ali skoraj vsak dan 295
3 Vsaj enkrat na teden 459
4 Enkrat ali dvakrat na mesec 178
5 Nekajkrat na leto 97
6 Nikoli 6
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1118 1117.563 6 6.438

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v2_2 v2_2/ Kako pogosto ste z njimi v stiku preko telefona?

Kako pogosto ste z njimi v stiku preko telefona?

Vrednost 61296 Frekvenca
1 Več kot enkrat na dan 165
2 Vsak ali skoraj vsak dan 394
3 Vsaj enkrat na teden 363
4 Enkrat ali dvakrat na mesec 135
5 Nekajkrat na leto 53
6 Nikoli 10
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1120 1119.623 4 4.377

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v2_3 v2_3/ Kako pogosto ste z njimi v stiku preko interneta?

Kako pogosto ste z njimi v stiku preko interneta?

Vrednost 62295 Frekvenca
1 Več kot enkrat na dan 121
2 Vsak ali skoraj vsak dan 247
3 Vsaj enkrat na teden 245
4 Enkrat ali dvakrat na mesec 132
5 Nekajkrat na leto 58
6 Nikoli 313
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1116 1115.818 8 8.182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v2_4a v2_4a/ Če bi si morali nujno izposoditi 500 evrov Koga bi najprej prosili za pomoč v naslednjih situacijah?

Če bi si morali nujno izposoditi 500 evrov.

Vrednost 63294 Frekvenca
1 Družinskega člana 804
2 Kolega iz službe 8
3 Prijatelja 172
4 Soseda 10
5 Nekoga drugega 15
6 Nikogar 55
9 Ne vem 52
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1116 1115.69 8 8.31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v2_4b v2_4b/ Če potrebujete nasvet glede pomembne osebne ali družinske zadeve. Koga bi najprej prosili za pomoč v naslednjih situacijah?

Če potrebujete nasvet glede pomembne osebne ali družinske zadeve.

Vrednost 64293 Frekvenca
1 Družinskega člana 501
2 Kolega iz službe 15
3 Prijatelja 482
4 Soseda 14
5 Nekoga drugega 28
6 Nikogar 32
9 Ne vem 42
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1114 1114.262 10 9.739

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v2_4c v2_4c/ Če se počutite nesrečno in potrebujete nekoga za pogovor. Koga bi najprej prosili za pomoč v naslednjih situacijah?

Če se počutite nesrečno in potrebujete nekoga za pogovor.

Vrednost 65292 Frekvenca
1 Družinskega člana 361
2 Kolega iz službe 11
3 Prijatelja 599
4 Soseda 18
5 Nekoga drugega 30
6 Nikogar 55
9 Ne vem 37
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1111 1110.696 13 13.304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v2_4cc v2_4č/ Če v primeru bolezni potrebujete pomoč pri hišnih/gospodinjskih opravilih. Koga bi najprej prosili za pomoč v naslednjih situacijah?

Če v primeru bolezni potrebujete pomoč pri hišnih/gospodinjskih opravilih.

Vrednost 66291 Frekvenca
1 Družinskega člana 780
2 Kolega iz službe 3
3 Prijatelja 154
4 Soseda 36
5 Nekoga drugega 57
6 Nikogar 25
9 Ne vem 52
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1107 1107.207 17 16.794

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v2_4d v2_4d/ Če bi se poškodovali in za krajši čas potrebovali oskrbo in pomoč. Koga bi najprej prosili za pomoč v naslednjih situacijah?

Če bi se poškodovali in za krajši čas potrebovali oskrbo in pomoč.

Vrednost 67290 Frekvenca
1 Družinskega člana 839
2 Kolega iz službe 4
3 Prijatelja 119
4 Soseda 38
5 Nekoga drugega 53
6 Nikogar 6
9 Ne vem 48
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1107 1107.207 17 16.794

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v2_5 v2_5/ Ali vas je kdo v zadnjih 12 mesecih obravnaval na neenakopraven način ali imel do vas predsodke zaradi...

Ali vas je kdo v zadnjih 12 mesecih obravnaval na neenakopraven način ali imel do vas predsodke zaradi:

Vrednost 68289 Frekvenca
1 Starosti 107
2 Omejene gibljivosti (invalidnosti) 15
3 Spolne usmerjenosti 11
4 Etnične pripadnosti oz. narodnosti 41
5 Spola 32
6 Zunanjega videza, sloga oblačenja 57
7 Socialnega položaja 33
8 Česa drugega 69
Sysmiss 759
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
365 365.324 759 758.676

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v2_6a v2_6a/ Kako na splošno zaupate Sodelavcem Kako na splošno zaupate naslednjim skupinam ljudi okoli sebe?

Sodelavcem

Vrednost 69288 Frekvenca
1 Sploh ne zaupam 31
2 Ne zaupam 80
3 Niti..niti.. 381
4 Zaupam 411
5 Zelo zaupam 52
Sysmiss 169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 959.939 169 164.062

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_6b v2_6b/ Kako na splošno zaupate Sosedom Kako na splošno zaupate naslednjim skupinam ljudi okoli sebe?

Sosedom

Vrednost 70287 Frekvenca
1 Sploh ne zaupam 56
2 Ne zaupam 129
3 Niti..niti.. 509
4 Zaupam 368
5 Zelo zaupam 23
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1085 1086.75 39 37.25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_6c v2_6c/ Kako na splošno zaupate Sorodnikom Kako na splošno zaupate naslednjim skupinam ljudi okoli sebe?

Sorodnikom

Vrednost 71286 Frekvenca
1 Sploh ne zaupam 18
2 Ne zaupam 20
3 Niti..niti.. 147
4 Zaupam 552
5 Zelo zaupam 371
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1108 1107.763 16 16.237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_6cc v2_6č/ Kako na splošno zaupate Prijateljem Kako na splošno zaupate naslednjim skupinam ljudi okoli sebe?

Prijateljem

Vrednost 72285 Frekvenca
1 Sploh ne zaupam 10
2 Ne zaupam 10
3 Niti..niti.. 99
4 Zaupam 603
5 Zelo zaupam 375
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1097 1097.03 27 26.97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_7a v2_7a/ Ljudje, ki so bili sodno kaznovani Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Ljudje, ki so bili sodno kaznovani

Vrednost 73284 Frekvenca
1 Da 424
2 Ne 650
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1074 1076.394 50 47.606

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7b v2_7b/ Ljudje druge rase Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Ljudje druge rase

Vrednost 74283 Frekvenca
1 Da 72
2 Ne 1022
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1094 1094.79 30 29.21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7c v2_7c/ Levi skrajneži Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Levi skrajneži

Vrednost 75282 Frekvenca
1 Da 336
2 Ne 738
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1074 1075.762 50 48.238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7cc v2_7č/ Desni skrajneži Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Desni skrajneži

Vrednost 76281 Frekvenca
1 Da 463
2 Ne 612
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1075 1077.583 49 46.418

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7d v2_7d/ Pijanci Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Pijanci

Vrednost 77280 Frekvenca
1 Da 894
2 Ne 204
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1098 1098.279 26 25.721

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7e v2_7e/ Ljudje z velikim številom otrok Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Ljudje z velikim številom otrok

Vrednost 78279 Frekvenca
1 Da 134
2 Ne 954
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1088 1088.607 36 35.393

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7f v2_7f/ Čustveno nestabilni ljudje Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Čustveno nestabilni ljudje

Vrednost 79278 Frekvenca
1 Da 432
2 Ne 646
Sysmiss 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1078 1080.011 46 43.989

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7g v2_7g/ Muslimani Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Muslimani

Vrednost 80277 Frekvenca
1 Da 142
2 Ne 945
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1087 1087.735 37 36.265

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7h v2_7h/ Ljudje z AIDSOM Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Ljudje z AIDSOM

Vrednost 81276 Frekvenca
1 Da 214
2 Ne 860
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1074 1073.866 50 50.135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7i v2_7i/ Narkomani Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Narkomani

Vrednost 82275 Frekvenca
1 Da 930
2 Ne 160
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1090 1090.036 34 33.964

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7j v2_7j/ Homoseksualci Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Homoseksualci

Vrednost 83274 Frekvenca
1 Da 228
2 Ne 847
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1075 1075.686 49 48.314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7k v2_7k/ Romi Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Romi

Vrednost 84273 Frekvenca
1 Da 507
2 Ne 566
Sysmiss 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1073 1072.993 51 51.007

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7l v2_7l/ Židje Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Židje

Vrednost 85272 Frekvenca
1 Da 118
2 Ne 957
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1075 1075.37 49 48.63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7m v2_7m/ Študenti Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Študenti

Vrednost 86271 Frekvenca
1 Da 59
2 Ne 1019
Sysmiss 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1078 1077.355 46 46.645

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7n v2_7n/ Brezposelni Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Brezposelni

Vrednost 87270 Frekvenca
1 Da 66
2 Ne 1009
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1075 1075.37 49 48.63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7o v2_7o/ Tujci Ali bi vas motilo, če bi bili vaši sosedje:

Tujci

Vrednost 88269 Frekvenca
1 Da 76
2 Ne 997
Sysmiss 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1073 1073.625 51 50.375

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_8a v2_8a/ Med revnimi in bogatimi ljudmi Ali menite, da obstajajo napetosti med naslednjimi družbenimi skupinami v mestu?

Med revnimi in bogatimi ljudmi

Vrednost 89268 Frekvenca
1 Da, velike napetosti 237
2 Da, manjše napetosti 551
3 Ne, ni napetosti 160
4 Ne vem 163
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1111 1111.012 13 12.988

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_8b v2_8b/ Med delodajalci in delavci Ali menite, da obstajajo napetosti med naslednjimi družbenimi skupinami v mestu?

Med delodajalci in delavci

Vrednost 90267 Frekvenca
1 Da, velike napetosti 431
2 Da, manjše napetosti 504
3 Ne, ni napetosti 79
4 Ne vem 96
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1110 1110.456 14 13.544

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_8c v2_8c/ Med moškimi in ženskami Ali menite, da obstajajo napetosti med naslednjimi družbenimi skupinami v mestu?

Med moškimi in ženskami

Vrednost 91266 Frekvenca
1 Da, velike napetosti 59
2 Da, manjše napetosti 342
3 Ne, ni napetosti 586
4 Ne vem 118
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 1105.65 19 18.35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_8d v2_8d/ Med starejšimi in mlajšimi ljudmi Ali menite, da obstajajo napetosti med naslednjimi družbenimi skupinami v mestu?

Med starejšimi in mlajšimi ljudmi

Vrednost 92265 Frekvenca
1 Da, velike napetosti 96
2 Da, manjše napetosti 550
3 Ne, ni napetosti 378
4 Ne vem 81
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 1104.386 19 19.614

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_8e v2_8e/ Med domačini in priseljenci Ali menite, da obstajajo napetosti med naslednjimi družbenimi skupinami v mestu?

Med domačini in priseljenci

Vrednost 93264 Frekvenca
1 Da, velike napetosti 170
2 Da, manjše napetosti 557
3 Ne, ni napetosti 261
4 Ne vem 124
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1112 1112.389 12 11.611

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_9 v2_9/ Ste bili v zadnjih 12 mesecih kdaj žrtev kriminala?

Ste bili v zadnjih 12 mesecih kdaj žrtev kriminala?

Vrednost 94263 Frekvenca
1 Da 145
2 Ne 968
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1113 1113.328 11 10.672

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_10 v2_10/ Se vsaj nekaj ur tedensko ukvarjate s prostovoljno pomočjo starejšim, sorodnikom ali drugim pomoči potrebnim?

Ali se vsaj nekaj ur tedensko ukvarjate s prostovoljno pomo;jo starejšim ljudem, sorodnikom ali drugim pomoči potrebnim?

Vrednost 95262 Frekvenca
1 Da 358
2 Ne 754
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1112 1111.696 12 12.304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_1a v3_1a/ Izbira blaga in storitev Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Izbira blaga in storitev

Vrednost 96261 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 31
2 Dokaj nezadovoljen 43
3 Niti..niti 176
4 Dokaj zadovoljen 689
5 Zelo zadovoljen 157
9 Ne vem 0
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1096 1095.714 28 28.286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1b v3_1b/ Priložnosti za delovno kariero Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Priložnosti za delovno kariero

Vrednost 97260 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 84
2 Dokaj nezadovoljen 214
3 Niti..niti 390
4 Dokaj zadovoljen 303
5 Zelo zadovoljen 44
9 Ne vem 0
Sysmiss 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 1038.451 89 85.549

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1c v3_1c/ Ureditvijo parkov in zelenih površin Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Ureditvijo parkov in zelenih površin

Vrednost 98259 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 36
2 Dokaj nezadovoljen 117
3 Niti..niti 301
4 Dokaj zadovoljen 584
5 Zelo zadovoljen 61
9 Ne vem 0
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1099 1098.647 25 25.353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1cc v3_1č/ Urejenostjo javnega transporta Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Urejenostjo javnega transporta

Vrednost 99258 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 58
2 Dokaj nezadovoljen 155
3 Niti..niti 288
4 Dokaj zadovoljen 545
5 Zelo zadovoljen 52
9 Ne vem 0
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1098 1098.535 26 25.466

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1d v3_1d/ Splošnim izgledom ulic in stavb Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Splošnim izgledom ulic in stavb

Vrednost 100257 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 25
2 Dokaj nezadovoljen 123
3 Niti..niti 435
4 Dokaj zadovoljen 483
5 Zelo zadovoljen 33
9 Ne vem 0
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1099 1098.459 25 25.542

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1e v3_1e/ Urejenostjo in dostopnostjo javnih stranišč Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Urejenostjo in dostopnostjo javnih stranišč

Vrednost 101256 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 156
2 Dokaj nezadovoljen 393
3 Niti..niti 376
4 Dokaj zadovoljen 153
5 Zelo zadovoljen 6
9 Ne vem 0
Sysmiss 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1084 1084.802 40 39.198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1f v3_1f/ Skrbjo za gibalno ter druge senzorno ovirane posameznike (gluhe, slepe, slabovidne ipd.) Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Skrbjo za gibalno ter druge senzorno ovirane posameznike (gluhe, slepe, slabovidne ipd.)

Vrednost 102255 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 99
2 Dokaj nezadovoljen 311
3 Niti..niti 494
4 Dokaj zadovoljen 165
5 Zelo zadovoljen 12
9 Ne vem 1
Sysmiss 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1081 1081.109 43 42.891

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1g v3_1g/ Srečevanje in spoznavanje zanimivih ljudi Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Srečevanje in spoznavanje zanimivih ljudi

Vrednost 103254 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 27
2 Dokaj nezadovoljen 112
3 Niti..niti 529
4 Dokaj zadovoljen 383
5 Zelo zadovoljen 33
9 Ne vem 1
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1084 1084.99 40 39.01

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1h v3_1h/ Ponudbo športnih prireditev Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Ponudbo športnih prireditev

Vrednost 104253 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 24
2 Dokaj nezadovoljen 78
3 Niti..niti 399
4 Dokaj zadovoljen 535
5 Zelo zadovoljen 40
9 Ne vem 0
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1076 1077.002 48 46.998

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1i v3_1i/ Ponudbo za aktivno rekreativno športno aktivnost Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Ponudbo za aktivno rekreativno športno aktivnost

Vrednost 105252 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 25
2 Dokaj nezadovoljen 69
3 Niti..niti 335
4 Dokaj zadovoljen 579
5 Zelo zadovoljen 66
9 Ne vem 1
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1074 1075.13 50 48.87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1j v3_1j/ Možnostmi za zabavo in druženje za vsakogar Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Možnostmi za zabavo in druženje za vsakogar

Vrednost 106251 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 28
2 Dokaj nezadovoljen 122
3 Niti..niti 332
4 Dokaj zadovoljen 535
5 Zelo zadovoljen 68
9 Ne vem 0
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1085 1085.042 39 38.958

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1k v3_1k/ Raznovrstnostjo kulturnih in umetniških ustanov Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Raznovrstnostjo kulturnih in umetniških ustanov

Vrednost 107250 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 13
2 Dokaj nezadovoljen 73
3 Niti..niti 307
4 Dokaj zadovoljen 594
5 Zelo zadovoljen 90
9 Ne vem 0
Sysmiss 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1077 1077.747 47 46.253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1l v3_1l/ Ponudbo delovnih mest Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Ponudbo delovnih mest

Vrednost 108249 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 196
2 Dokaj nezadovoljen 345
3 Niti..niti 390
4 Dokaj zadovoljen 127
5 Zelo zadovoljen 13
9 Ne vem 0
Sysmiss 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1071 1072.197 53 51.804

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1m v3_1m/ Skrbjo za starejše prebivalce Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Skrbjo za starejše prebivalce

Vrednost 109248 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 64
2 Dokaj nezadovoljen 262
3 Niti..niti 559
4 Dokaj zadovoljen 182
5 Zelo zadovoljen 16
9 Ne vem 0
Sysmiss 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1083 1082.221 41 41.779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1n v3_1n/ Skrbjo za socialno ogrožene ljudi Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Skrbjo za socialno ogrožene ljudi

Vrednost 110247 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 122
2 Dokaj nezadovoljen 352
3 Niti..niti 469
4 Dokaj zadovoljen 133
5 Zelo zadovoljen 12
9 Ne vem 0
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1088 1088.103 36 35.897

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1o v3_1o/ Dostopnostjo do splošnega zdravnika Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Dostopnostjo do splošnega zdravnika

Vrednost 111246 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 59
2 Dokaj nezadovoljen 141
3 Niti..niti 292
4 Dokaj zadovoljen 547
5 Zelo zadovoljen 63
9 Ne vem 0
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1102 1101.58 22 22.42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1p v3_1p/ Dostopnostjo do zobozdravnika Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Dostopnostjo do zobozdravnika

Vrednost 112245 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 156
2 Dokaj nezadovoljen 253
3 Niti..niti 285
4 Dokaj zadovoljen 356
5 Zelo zadovoljen 46
9 Ne vem 0
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1096 1095.398 28 28.602

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1r v3_1r/ Dostopnostjo do zdravnikov specialistov Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Dostopnostjo do zdravnikov specialistov

Vrednost 113244 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 132
2 Dokaj nezadovoljen 286
3 Niti..niti 371
4 Dokaj zadovoljen 274
5 Zelo zadovoljen 36
9 Ne vem 0
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1099 1097.383 25 26.617

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1s v3_1s/ Ponudbo kinodvoran Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Ponudbo kinodvoran

Vrednost 114243 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 34
2 Dokaj nezadovoljen 82
3 Niti..niti 259
4 Dokaj zadovoljen 547
5 Zelo zadovoljen 152
9 Ne vem 0
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1074 1074.814 50 49.186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1ss v3_1š/ Javnimi prireditvami na prostem Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Javnimi prireditvami na prostem

Vrednost 115242 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 22
2 Dokaj nezadovoljen 60
3 Niti..niti 370
4 Dokaj zadovoljen 518
5 Zelo zadovoljen 94
9 Ne vem 0
Sysmiss 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 1064.194 60 59.807

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1t v3_1t/ Možnostmi za varno in ustvarjalno igro predšolskih otrok Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Možnostmi za varno in ustvarjalno igro predšolskih otrok

Vrednost 116241 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 42
2 Dokaj nezadovoljen 154
3 Niti..niti 513
4 Dokaj zadovoljen 326
5 Zelo zadovoljen 29
9 Ne vem 0
Sysmiss 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 1063.561 60 60.439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1u v3_1u/ Možnostmi brezplačnega dostopa do interneta na javnih prostorih Kako ste na splošno zadovoljni z naštetim v mestu Ljubljana?

Možnostmi brezplačnega dostopa do interneta na javnih prostorih

Vrednost 117240 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 96
2 Dokaj nezadovoljen 225
3 Niti..niti 489
4 Dokaj zadovoljen 203
5 Zelo zadovoljen 29
9 Ne vem 0
Sysmiss 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1042 1043.926 82 80.075

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_2a v3_2a/ Stanovalci mestnega jedra lahko zaradi pretiranega hrupa zahtevajo krajše obratovalne čase gostinskih lokalov. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Stanovalci mestnega jedra lahko zaradi pretiranega hrupa zahtevajo krajše obratovalne čase gostinskih lokalov.

Vrednost 118239 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 133
2 Ne strinjam se 260
3 Niti..niti.. 195
4 Strinjam se 319
5 Povsem se strinjam 101
9 Ne vem, b.o. 99
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 1008.198 116 115.802

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_2b v3_2b/ Lastnike nakupovalnih središč na obrobju bolj obdavčiti, denar pa nameniti za ohranitev živahnejšega življenja. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Lastnike nakupovalnih središč na obrobjih mest bi morali bolj obdavčiti, denar pa nameniti za ohranitev živahnejšega življenja v središču.

Vrednost 119238 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 120
2 Ne strinjam se 246
3 Niti..niti.. 208
4 Strinjam se 311
5 Povsem se strinjam 126
9 Ne vem, b.o. 87
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 1014.736 113 109.264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_2c v3_2c/ Beračenje v središču mesta je moteče. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Beračenje v središču mesta je moteče.

Vrednost 120237 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 37
2 Ne strinjam se 125
3 Niti..niti.. 214
4 Strinjam se 406
5 Povsem se strinjam 299
9 Ne vem, b.o. 25
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1081 1081.68 43 42.32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_2cc v3_2č/ Prebivanje v starem mestnem jedru je primerno za tiste, ki si ne morejo zagotoviti kaj boljšega. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Prebivanje v starem mestnem jedru je primerno za tiste, ki si ne morejo zagotoviti kaj boljšega.

Vrednost 121236 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 302
2 Ne strinjam se 416
3 Niti..niti.. 190
4 Strinjam se 86
5 Povsem se strinjam 26
9 Ne vem, b.o. 80
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 1023.092 104 100.908

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_2d v3_2d/ Mešanje stanovanjskih in poslovnih prostorov je bolj moteče kot koristno. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Mešanje stanovanjskih in poslovnih prostorov je bolj moteče kot koristno.

Vrednost 122235 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 51
2 Ne strinjam se 238
3 Niti..niti.. 304
4 Strinjam se 308
5 Povsem se strinjam 92
9 Ne vem, b.o. 103
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 995.301 131 128.699

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_2e v3_2e/ Socialna stanovanja naj bi gradili posebej, tako da ne bi motilo premožnejših prebivalcev v okolici. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Socialna stanovanja naj bi gradili posebej, tako da ne bi motilo premožnejših prebivalcev v okolici.

Vrednost 123234 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 392
2 Ne strinjam se 418
3 Niti..niti.. 154
4 Strinjam se 71
5 Povsem se strinjam 29
9 Ne vem, b.o. 32
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 1063.057 60 60.943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_2f v3_2f/ Tisti, ki imajo veliko neizkoriščenega prostora v svojem stanovanju ali hiši, naj plačajo višji davek na nepremičnine. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Tisti, ki imajo veliko neizkoriščenega prostora v svojem stanovanju ali hiši, naj plačajo višji davek na nepremičnine.

Vrednost 124233 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 223
2 Ne strinjam se 309
3 Niti..niti.. 174
4 Strinjam se 240
5 Povsem se strinjam 110
9 Ne vem, b.o. 48
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1056 1056.394 68 67.606

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_2g v3_2g/ Tudi če bi imel veliko stanovanje, bi se raje odrekel zaslužku kot pa oddajal sobe v najem. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Tudi če bi imel veliko stanovanje, bi se raje odrekel zaslužku kot pa oddajal sobe v najem.

Vrednost 125232 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 101
2 Ne strinjam se 237
3 Niti..niti.. 213
4 Strinjam se 313
5 Povsem se strinjam 137
9 Ne vem, b.o. 103
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 1001.776 123 122.225

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_2h v3_2h/ Arhitektonske ovire za gibalno omejene ljudi (invalide) je treba odpraviti ne glede na stroške. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Arhitektonske ovire za gibalno omejene ljudi (invalide) je treba odpraviti ne glede na stroške.

Vrednost 126231 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 43
2 Ne strinjam se 57
3 Niti..niti.. 140
4 Strinjam se 469
5 Povsem se strinjam 345
9 Ne vem, b.o. 48
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1054 1052.437 70 71.564

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_2i v3_2i/ Prisotnost tujcev je dobra za mesto V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Prisotnost tujcev je dobra za mesto.

Vrednost 127230 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 21
2 Ne strinjam se 44
3 Niti..niti.. 276
4 Strinjam se 456
5 Povsem se strinjam 213
9 Ne vem, b.o. 91
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 1013.104 114 110.896

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_2j v3_2j/ Ljubljana bi morala prevzeti del odgovornosti za prosilce za azil in druge imigrante. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Ljubljana bi morala prevzeti del odgovornosti za prosilce za azil in druge imigrante.

Vrednost 128229 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 90
2 Ne strinjam se 171
3 Niti..niti.. 263
4 Strinjam se 307
5 Povsem se strinjam 108
9 Ne vem, b.o. 162
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 945.409 185 178.591

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_2k v3_2k/ Kazni za nedovoljene posege v prostor bi morale biti visoke. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Kazni za nedovoljene posege v prostor bi morale biti visoke.

Vrednost 129228 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 15
2 Ne strinjam se 40
3 Niti..niti.. 153
4 Strinjam se 379
5 Povsem se strinjam 444
9 Ne vem, b.o. 78
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1031 1031.551 93 92.449

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_2l v3_2l/ Avtobusi LPP bi morali imeti prednost, četudi bi to pomenilo večje omejitve za voznike osebnih avtomobilov. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Avtobusi javnega potniškega prometa bi morali imeti prednost, četudi bi to pomenilo večje omejitve za voznike osebnih avtomobilov.

Vrednost 130227 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 59
2 Ne strinjam se 114
3 Niti..niti.. 181
4 Strinjam se 389
5 Povsem se strinjam 318
9 Ne vem, b.o. 53
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 1061.388 63 62.612

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_3a v3_3a/ športni, nakupovalni in poslovni center Stožice Ali nam lahko poveste, kako bodo načrtovane gradnje vplivale na kakovost življenja v Ljubljani?

Športni, nakupovalni in poslovni center Stožice

Vrednost 131226 Frekvenca
1 Zelo negativno 34
2 Negativno 91
3 Niti..niti.. 214
4 Pozitivno 485
5 Zelo pozitivno 171
9 Ne poznam 118
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 999.259 129 124.742

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_3b v3_3b/ nova železniška postaja Emonika z nakupovalnim, bivalnim, zabaviščnim in poslovnim centrom Ali nam lahko poveste, kako bodo načrtovane gradnje vplivale na kakovost življenja v Ljubljani?

Nova železniška postaja “Emonika” z nakupovalnim, bivalnim, zabaviščnim in poslovnim centrom

Vrednost 132225 Frekvenca
1 Zelo negativno 21
2 Negativno 56
3 Niti..niti.. 188
4 Pozitivno 558
5 Zelo pozitivno 198
9 Ne poznam 89
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 1022.256 103 101.744

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_3c v3_3c/ izgradnja tramvajskih prog Ali nam lahko poveste, kako bodo načrtovane gradnje vplivale na kakovost življenja v Ljubljani?

Izgradnja tramvajskih prog

Vrednost 133224 Frekvenca
1 Zelo negativno 26
2 Negativno 78
3 Niti..niti.. 140
4 Pozitivno 463
5 Zelo pozitivno 302
9 Ne poznam 98
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 1013.685 115 110.316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_3cc v3_3č/ poglobitev železniških tirov skozi mesto Ali nam lahko poveste, kako bodo načrtovane gradnje vplivale na kakovost življenja v Ljubljani?

Poglobitev železniških tirov skozi mesto

Vrednost 134223 Frekvenca
1 Zelo negativno 25
2 Negativno 75
3 Niti..niti.. 171
4 Pozitivno 409
5 Zelo pozitivno 288
9 Ne poznam 124
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 976.021