Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina II

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ISSP94
Glavni avtor(ji):
 • International Social Survey Programme
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kelly, Jonathan
 • Calvi, Gabriele
 • Haller, Max
 • Smith, Tom W.
 • Becker, Jos
 • Jowell, Roger
 • Ward, Connor
 • Kolosi, Tamas
 • Mohler, Peter Ph.
 • Cichomski, Bogdan
 • Henrichsen, Bjørn
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Gendal, Philip J.
 • Mangahas, Mahar
 • Khakhalina, Ludmila
 • Dimova, Lilia
 • Frizzell, Alan
 • Mateju, Petr
 • Onodera, Noriko
 • Toš, Niko
 • Mateju, Petr
 • Svallfors, Stefan
 • Diez Nicolas, Juan
 • Villaverde-Cabral, Manuel
 • Piscova, Magdalena
 • Papageorgiou, Bambos
 • Lemel, Yannick
 • Scheuch, Erwin K.
Izdelal datoteko podatkov:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, (Köln, Nemčija; 1994)

Finančna podpora:

AUS: Australian Institute Of Family Studies + REsearch School of Social Sciences, Ausralian National University; N: Research Council of Norway + Ministry of Children and Family Affairs. Za ostale države podatki o financiranju niso na voljo.

Serija:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zaposlenost žensk, zaposlenost matere, neodvisnost žensk, poklicna kariera, skrb za otroke, samohranilništvo, ločitev, legalnost splava, odnos do zakonske zveze, želeno število otrok, pomen otrok za družinsko življenje, spolni odnosi pred poroko, spolni odnosi med odebami mlajšimi od 16 let, spolni odnosi izven zakona, spolni odnosi med osebami istega spola, delitev gospodinjskega dela, pranje, drobna popravila, skrb za bolne, nakupovanje, število spolnih partnerjev, število istospolnih pratnerjev, demografska vprašanja

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
družina
speminjanje spolnih vlog
delitev gospodinjskega dela
upravljanje s prihodkom gospodinjstva
spolna diskriminacija
odnosi s partnerjem
demografija


Povzetek:

Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodleovanja. Skupina, osnovana leta 1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj in katerih namen je dopolniti nacionalne ankete. Tokratna raziskava, drugi modul o družini in spolnih vlogah (glej tudi: MEDNARODNA DRUŽBOSLOVNA ANKETA; DRUŽINA I, 1988), vsebuje podatke iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije, Bolgarije, Kanade, Češke, Nemčije, Velike Britanije, Madžarske, Irske, Izraela, Italije, Japonske, Nizozemske, Nove Zelandije, Severne Irske, Norveške, Filipinov, Poljske, Rusije, Slovenije, Španije, Švedske in Združenih držav Amerike. Zastavljena vprašanja so se dotikala različnih tem s področja družine in spreminjanja spolnih vlog kot denimo: zaposlenost staršev, delitev gospodinjskega dela, upravljanje s prihodkom gospodinjstva, spolna diskriminacija na delovnem mestu in odnosih z zakoncem in drugimi partnerji. Demografska vprašanja pa vključujejo spol, starost, izobrazbo, zakonski stan, osebni dohodek in dohodek gospodinjstva, zaposlenost, velikost in sestava gospodinjstva ter poklic respondenta.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1994
Čas izdelave: 1994
Država: Avstralija, Avsrtija, Bolgarija, Češka, Filipini, Irska, Italija, Izrael, Japonska, Kanada, Madžarska, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Poljska, Rusija, Severna Irska, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Združene države Amerike, Zvezna republika Nemčija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije (15 let in več), Bolgarije, Irske, Italije, Madžarske, Velike Britanije, ZRN, ZDA , Severne Irske, Rusije, Nizozemske, Norveške (od 16 do 79 let), Poljske, Slovenije, Filipinov, Nove Zelandije, Španije, Švedske (od 18 do 74 let), Češke, Japonske (16 in več), Kanade in Izraela.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

AUS: Research School of Social Science, Institute of Advanced Studies, the Australian National University (Canberra); I: EURISCO - Ricerca Sociale e di Marketing (Milano); H: TARKI - Tarsadalokumtatasi Informatikai Egyesules (Budapest); GB, NIRL: SCPR - Social and Community Planning Research (London); D: Infratest (München); USA: NORC - National Opinion Research Center, University of Chicago (IL); BG: Institute for Trade Union and Social Research; N: NSD - Norwegian Social Science Data Sevice (Bergen); CND: Carleton University (Ottawa); CZ: STEM - Center for Empirical Studies (Praha); NZ: Department of Marketing, Massey University; RP: Social Weather Staions Inc., PL: Research Department of Polish Academy of Science (Warszawa); RUS: VCIOM - Russian Center for Public Opinion and Market Research (Moskva); SLO: CJMMK - Center za razikovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana); E: ASEP - Analisis Sociologicos, Economicos y Politicos (Madrid); NL: NIPO + Sociaal en Cultureel Planbureau (Rijkswijk); J: Broadcasting Culture Research Institute (Tokio); IL: Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University; IRL: Social Science Research Center, University College (Dublin) + ESRI - Economic Social Research Institute (Dublin); S: Statistcs Sweden; A: Fessel + GfK-Institute

Tip vzorca:

večstopenjski verjetnostni vzorec

Način zbiranja podatkov:

Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Uteževanje:

A, BG, CND, GB, H, I, NIRL, PL, RUS, S: uteževanje; AUS, CZ, E, D, IRL, IL, J, N, NL, NZ, RP, SLO, USA: brez uteževanja

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ISSP94 - podatki [datoteka podatkov], 1994

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 196
 • število enot: 33590

Spremenljivke

V1 ZA Study Number ....

Vrednost 13 Frekvenca
2620 33590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33590 2620 2620 2620 0

Vrednosti spremenljivk od 2620 do 2620

V2 respondent id number

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33590 115008 2402500.0 1284790.0 718102

Vrednosti spremenljivk od 115008 do 2402500

V3 Country

Vrednost 31 Frekvenca
1 AUS - Australia 1779
2 D-W - Germany-West 2324
3 D-E - Germany-East 1097
4 GB - Great Britain 984
5 NIRL- Northern Ireland 647
6 USA - United States 1447
7 A - Austria 977
8 H - Hungary 1500
9 I - Italy 1018
10 IRL - Ireland 938
11 NL - Netherlands 1968
12 N - Norway 2087
13 S - Sweden 1272
14 CZ - Czech Republic 1024
15 SLO - Slovenia 1032
16 PL - Poland 1597
17 BG - Bulgaria 1126
18 RUS - Russia 1998
19 NZ - New Zealand 1047
20 CDN - Canada 1440
21 RP - Philippines 1200
22 IL - Israel 1287
23 J - Japan 1307
24 E - Spain 2494
25 LT - Lithuania 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33590 1 24 12.765 7.22603

Vrednosti spremenljivk od 1 do 25

V1 ZA Study Number ....

Vrednost 1196 Frekvenca
2620 33590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33590 2620 2620 2620 0

Vrednosti spremenljivk od 2620 do 2620

V2 respondent id number

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33590 115008 2402500.0 1284790.0 718102

Vrednosti spremenljivk od 115008 do 2402500

V3 Country

Vrednost 3194 Frekvenca
1 AUS - Australia 1779
2 D-W - Germany-West 2324
3 D-E - Germany-East 1097
4 GB - Great Britain 984
5 NIRL- Northern Ireland 647
6 USA - United States 1447
7 A - Austria 977
8 H - Hungary 1500
9 I - Italy 1018
10 IRL - Ireland 938
11 NL - Netherlands 1968
12 N - Norway 2087
13 S - Sweden 1272
14 CZ - Czech Republic 1024
15 SLO - Slovenia 1032
16 PL - Poland 1597
17 BG - Bulgaria 1126
18 RUS - Russia 1998
19 NZ - New Zealand 1047
20 CDN - Canada 1440
21 RP - Philippines 1200
22 IL - Israel 1287
23 J - Japan 1307
24 E - Spain 2494
25 LT - Lithuania 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33590 1 24 12.765 7.22603

Vrednosti spremenljivk od 1 do 25

V4 Workg mom:warm relation child ok

Vrednost 4193 Frekvenca
1 strongly agree 8362
2 agree 12544
3 neither agree nor dis 2896
4 disagree 6847
5 strongly disagree 2072
8 cant choose, dk 721
9 na 148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32721 1 5 2.44143 1.24747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V5 Workg mom:pre school child suffers

Vrednost 5192 Frekvenca
1 strongly agree 5029
2 agree 12223
3 neither agree nor dis 4628
4 disagree 7860
5 strongly disagree 2738
8 cant choose, dk 950
9 na 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32478 1 5 2.72458 1.22439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6 Workg woman:family life suffers

Vrednost 6191 Frekvenca
1 strongly agree 4883
2 agree 11441
3 neither agree nor dis 4970
4 disagree 8052
5 strongly disagree 3239
8 cant choose, dk 818
9 na 187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32585 1 5 2.79509 1.24632

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V7 What women really want is home & kids

Vrednost 7190 Frekvenca
1 strongly agree 4273
2 agree 9909
3 neither agree nor dis 5967
4 disagree 8099
5 strongly disagree 3428
8 cant choose, dk 1680
9 na 234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31676 1 5 2.88951 1.23645

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V8 Household satifies as much as paid job

Vrednost 8189 Frekvenca
1 strongly agree 4820
2 agree 10501
3 neither agree nor dis 5808
4 disagree 7556
5 strongly disagree 2924
8 cant choose, dk 1743
9 na 238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31609 1 5 2.78686 1.22713

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V9 Work is best for womans independence

Vrednost 9188 Frekvenca
1 strongly agree 6286
2 agree 13182
3 neither agree nor dis 5234
4 disagree 5740
5 strongly disagree 1552
8 cant choose, dk 1354
9 na 242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31994 1 5 2.47146 1.13668

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V10 Women must work to support family

Vrednost 10187 Frekvenca
1 strongly agree 9890
2 agree 15596
3 neither agree nor dis 3396
4 disagree 3194
5 strongly disagree 644
8 cant choose, dk 724
9 na 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32720 1 5 2.05581 0.985175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V11 Both should contribute to hh-income

Vrednost 11186 Frekvenca
1 strongly agree 8946
2 agree 13553
3 neither agree nor dis 5419
4 disagree 4167
5 strongly disagree 719
8 cant choose, dk 629
9 na 157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32804 1 5 2.21229 1.04797

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V12 Household is wifes job

Vrednost 12185 Frekvenca
1 strongly agree 4349
2 agree 7717
3 neither agree nor dis 5110
4 disagree 9894
5 strongly disagree 5897
8 cant choose, dk 490
9 na 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32967 1 5 3.15995 1.32358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V13 Not good <I:good> man at home woman work

Vrednost 13184 Frekvenca
1 strongly agree 5321
2 agree 6988
3 neither agree nor dis 5082
4 disagree 9934
5 strongly disagree 5210
8 cant choose, dk 904
9 na 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32535 1 5 3.08373 1.34458

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V14 Family suffers because men work too much

Vrednost 14183 Frekvenca
1 strongly agree 4572
2 agree 15734
3 neither agree nor dis 5614
4 disagree 4993
5 strongly disagree 1143
8 cant choose, dk 1388
9 na 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32056 1 5 2.45099 1.02876

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V15 Shld women work:after marr.,before kid

Vrednost 15182 Frekvenca
1 work full-time 24238
2 work part-time 4908
3 stay home 2062
8 cant choose, dk 2171
9 na 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31208 1 3 1.28941 0.581214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V16 Shld women work: with preschool child

Vrednost 16181 Frekvenca
1 work full-time 3009
2 work part-time 11986
3 stay home 16180
8 cant choose, dk 2158
9 na 257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31175 1 3 2.42249 0.661094

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V17 Shld work:after youngest kid at school

Vrednost 17180 Frekvenca
1 work full-time 7271
2 work part-time 17774
3 stay home 5960
8 cant choose, dk 2301
9 na 284
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31005 1 3 1.95772 0.651892

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V18 Shld women work:kids left home

Vrednost 18179 Frekvenca
1 work full-time 21540
2 work part-time 6479
3 stay home 2077
8 cant choose, dk 3203
9 na 291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30096 1 3 1.3533 0.605407

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V19 Marriage:married people happier

Vrednost 19178 Frekvenca
1 strongly agree 4084
2 agree 8334
3 neither agree nor dis 8458
4 disagree 6892
5 strongly disagree 2991
8 cant choose, dk 2700
9 na 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30759 1 5 2.88205 1.18372

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V20 Marr:financial security main advantage

Vrednost 20177 Frekvenca
1 strongly agree 2846
2 agree 7380
3 neither agree nor dis 5974
4 disagree 11761
5 strongly disagree 4210
8 cant choose, dk 1243
9 na 176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32171 1 5 3.22098 1.19311

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21 Marr:children main purpose

Vrednost 21176 Frekvenca
1 strongly agree 3070
2 agree 7920
3 neither agree nor dis 5231
4 disagree 11800
5 strongly disagree 4204
8 cant choose, dk 1182
9 na 183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32225 1 5 3.19078 1.21593

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V22 Marr:bad marr. better than single

Vrednost 22175 Frekvenca
1 strongly agree 723
2 agree 1820
3 neither agree nor dis 1870
4 disagree 12286
5 strongly disagree 15640
8 cant choose, dk 1069
9 na 182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32339 1 5 4.24617 0.952473

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V23 Marr:better if children wanted

Vrednost 23174 Frekvenca
1 strongly agree 7410
2 agree 11998
3 neither agree nor dis 3853
4 disagree 6474
5 strongly disagree 2894
8 cant choose, dk 769
9 na 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32629 1 5 2.55389 1.27684

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V24 Single parent:raise child as well

Vrednost 24173 Frekvenca
1 strongly agree 3231
2 agree 9201
3 neither agree nor dis 4982
4 disagree 10955
5 strongly disagree 3797
8 cant choose, dk 1207
9 na 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32166 1 5 3.08972 1.22171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V25 Couple live together without get married

Vrednost 25172 Frekvenca
1 strongly agree 6500
2 agree 13460
3 neither agree nor dis 4016
4 disagree 5456
5 strongly disagree 2938
8 cant choose, dk 1030
9 na 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32370 1 5 2.53265 1.23785

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V26 Couple live together before get married

Vrednost 26171 Frekvenca
1 strongly agree 6035
2 agree 12527
3 neither agree nor dis 5438
4 disagree 5395
5 strongly disagree 2633
8 cant choose, dk 1374
9 na 188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32028 1 5 2.56488 1.20534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V27 Divorce best solution at marriage probl.

Vrednost 27170 Frekvenca
1 strongly agree 5609
2 agree 13267
3 neither agree nor dis 5281
4 disagree 5364
5 strongly disagree 1981
8 cant choose, dk 1886
9 na 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31502 1 5 2.51879 1.1505

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V28 Ideal number:children

Vrednost 28169 Frekvenca
0 no children 192
1 1 child 1182
2 17672
3 9188
4 2700
5 376
6 126
7 PL:7 or more 72
8 J:8 or more 26
9 NL:more than 8 44
10 10
11 2
12 8
14 2
15 3
18 1
20 1
98 DK 838
99 NA 1147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31605 0 20 2.49843 0.930355

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V29 Children:growing a joy

Vrednost 29168 Frekvenca
1 strongly agree 13722
2 agree 14516
3 neither agree nor dis 2796
4 disagree 925
5 strongly disagree 176
8 cant choose, dk 1274
9 na 181
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32135 1 5 1.734 0.779559

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V30 Child:interfere parents freedom

Vrednost 30167 Frekvenca
1 strongly agree 1615
2 agree 6793
3 neither agree nor dis 5646
4 disagree 13856
5 strongly disagree 4518
8 cant choose, dk 950
9 na 212
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32428 1 5 3.39685 1.11167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V31 No child:empty life

Vrednost 31166 Frekvenca
1 strongly agree 4884
2 agree 8004
3 neither agree nor dis 6045
4 disagree 9166
5 strongly disagree 3021
8 cant choose, dk 2267
9 na 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31120 1 5 2.91761 1.24943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V32 Parents with child should stay together

Vrednost 32165 Frekvenca
1 strongly agree 1940
2 agree 6545
3 neither agree nor dis 5352
4 disagree 12361
5 strongly disagree 4542
0 NAV 1126
8 cant choose, dk 1554
9 na 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30740 1 5 3.35849 1.15326

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V33 Couples without child should stay togeth

Vrednost 33164 Frekvenca
1 strongly agree 943
2 agree 2259
3 neither agree nor dis 3105
4 disagree 13956
5 strongly disagree 11560
8 cant choose, dk 1588
9 na 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31823 1 5 4.03482 1.00513

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V34 Prep child: obedient - think themselv

Vrednost 34163 Frekvenca
1 be obedient 7749
2 think themselves 22855
8 can t choose, dk 2678
9 NA 308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30604 1 2 1.7468 0.434853

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V35 Mother ever working before R 14 years

Vrednost 35162 Frekvenca
0 NAP;mother not alive 0
1 yes 16766
2 no 16134
3 not live with mother 438
8 dk 58
9 na 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33338 1 3 1.51023 0.525528

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V36 Is mother alive

Vrednost 36161 Frekvenca
1 yes 20426
2 no 12884
9 NA, DK 280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33310 1 2 1.38679 0.487022

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V37 How often visit mother

Vrednost 37160 Frekvenca
1 lives in same hh 4375
2 daily 2059
3 a week several times 2597
4 once a week 3546
5 once a month 2993
6 a year several times 2681
7 less often; none 1506
8 none 0
0 Nap 13550
99 Na, Dk 283
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19757 1 7 3.64737 1.9487

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V38 Respondent ever divorced?

Vrednost 38159 Frekvenca
1 yes 3902
2 no 23094
3 never married 6132
9 Na, Dk 462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33128 1 3 2.06731 0.546227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V39 Was spouse ever divorced

Vrednost 39158 Frekvenca
1 Yes, married+divorced 2295
2 No,married,not divorced 20757
3 Not married 483
0 NAP n marr/partner 9314
9 Na, Dk 741
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23535 1 3 1.92301 0.334834

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V40 Living together before marriage

Vrednost 40157 Frekvenca
1 yes 5959
2 no 16104
3 not married 306
0 nap 10921
9 Na, Dk 300
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22369 1 3 1.74728 0.464994

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V41 Ever lived together without marriage

Vrednost 41156 Frekvenca
1 previous partner 2615
2 present partner 2025
3 both 603
4 no 26016
0 NAV 1500
9 Na, Dk 831
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31259 1 4 3.60018 0.933536

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V42 Working woman: paid maternity leave

Vrednost 42155 Frekvenca
1 strongly agree 16676
2 agree 11914
3 neither agree nor dis 1527
4 disagree 1985
5 strongly disagree 604
8 cant choose, dk 684
9 na 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32706 1 5 1.7136 0.93997

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V43 Working parents: financial benefits

Vrednost 43154 Frekvenca
1 strongly agree 8625
2 agree 9907
3 neither agree nor dis 4271
4 disagree 6886
5 strongly disagree 2273
8 cant choose, dk 1407
9 na 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31962 1 5 2.50801 1.28346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V44 Legal abortion for any reason

Vrednost 44153 Frekvenca
1 strongly agree 8747
2 agree 9486
3 neither agree nor dis 3425
4 disagree 5491
5 strongly disagree 4459
8 cant choose, dk 1775
9 na 207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31608 1 5 2.60228 1.40959

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V45 Sexual relations before marriage?

Vrednost 45152 Frekvenca
1 always wrong 4870
2 almost always wrong 2284
3 only sometimes wrong 4653
4 not wrong at all 19168
5 E: depends 96
8 cant choose, dk 2331
9 na 188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31071 1 5 3.2361 1.12873

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V46 Sexual relations teens under 16 years

Vrednost 46151 Frekvenca
1 always wrong 17314
2 almost always wrong 6535
3 only sometimes wrong 4256
4 not wrong at all 2397
5 E: depends 126
8 cant choose, dk 2721
9 na 241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30628 1 5 1.74252 0.994016

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V47 Sexual relations other than spouse

Vrednost 47150 Frekvenca
1 always wrong 20506
2 almost always wrong 6526
3 only sometimes wrong 2998
4 not wrong at all 1394
5 E: depends 88
8 cant choose, dk 1848
9 na 230
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31512 1 5 1.54125 0.858797

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V48 Sexual relations 2 adults same sex

Vrednost 48149 Frekvenca
1 always wrong 16089
2 almost always wrong 2387
3 only sometimes wrong 2443
4 not wrong at all 7349
5 E: depends 143
8 cant choose, dk 4956
9 na 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28411 1 5 2.05213 1.31514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V49 Sexual advances at work place

Vrednost 49148 Frekvenca
1 yes 6391
2 no 24590
0 NAP;never worked 1979
8 dk 22
9 na 608
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30981 1 2 1.79371 0.404646

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V50 Organize income in partnership

Vrednost 50147 Frekvenca
1 I manage all 3072
2 partner manages all 2612
3 pool all money 13247
4 pool some money 2484
5 each keep own 1270
0 NAV;NAP n marr,n partn 10577
8 dk, other answer 36
9 na 292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22685 1 5 2.83549 0.981446

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V51 Division of hh work: laundry

Vrednost 51146 Frekvenca
1 always woman 13727
2 usually woman 5852
3 about equal, both 2587
4 usually man 271
5 always man 171
6 third person 357
0 NAV;NAP n marr,n partn 10349
8 cant choose, dk 114
9 na 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22965 1 6 1.62304 0.965022

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V52 Division of hh work: small repairs

Vrednost 52145 Frekvenca
1 always woman 938
2 usually woman 807
3 about equal, both 2952
4 usually man 9820
5 always man 7428
6 third person 929
0 NAV;NAP n marr,n partn 10376
8 cant choose, dk 175
9 na 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22874 1 6 4.08333 1.05808

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V53 Division of hh work: cares for sick

Vrednost 53144 Frekvenca
1 always woman 5701
2 usually woman 5649
3 about equal, both 9882
4 usually man 224
5 always man 148
6 third person 246
0 NAV;NAP n marr,n partn 10530
8 cant choose, dk 989
9 na 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21850 1 6 2.27721 0.958376

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V54 Division of hh work: shops for groceries

Vrednost 54143 Frekvenca
1 always woman 6363
2 usually woman 5758
3 about equal, both 8747
4 usually man 1201
5 always man 558
6 third person 264
0 NAV;NAP n marr,n partn 10398
8 cant choose, dk 128
9 na 173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22891 1 6 2.32834 1.07986

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V55 Division of hh work: what have at dinner

Vrednost 55142 Frekvenca
1 always woman 7643
2 usually woman 6883
3 about equal, both 7352
4 usually man 559
5 always man 225
6 third person 225
0 NAV;NAP n marr,n partn 10367
8 cant choose, dk 174
9 na 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22887 1 6 2.10495 0.993818

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V56 Are you both working?

Vrednost 56141 Frekvenca
1 yes 3062
2 no 3278
0 NAV;NAP n marr,n partn 27157
8 dk, cant choose 5
9 na 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6340 1 2 1.51703 0.499749

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V57 Who earns more money?

Vrednost 57140 Frekvenca
1 man much more 8198
2 man bit more 3175
3 about the same 2427
4 woman bit more 988
5 woman much more 565
0 NAV;NAP n marr,n worked 17864
8 Cant choose, dk 152
9 Na 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15353 1 5 1.86322 1.1234

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V58 R work outside: workg before child

Vrednost 58139 Frekvenca
1 work full-time 18736
2 work part-time 1291
3 stay home;NL no job 3473
4 does not apply 1409
0 NAP,nev had children 8116
9 Na, cant choose, refused 565
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24909 1 4 1.50038 0.931818

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V59 R work outside: pre-school child

Vrednost 59138 Frekvenca
1 work full-time 13733
2 work part-time 2896
3 stay home;NL no job 6544
4 does not apply 1597
0 NAP,nev had children 8166
9 Na, cant choose, refused 654
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24770 1 4 1.83872 1.02496

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V60 R work outside: youngest to school

Vrednost 60137 Frekvenca
1 work full-time 13143
2 work part-time 3257
3 stay home;NL no job 3822
4 does not apply 4195
0 NAP,nev had children 8475
9 Na, cant choose, refused 698
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24417 1 4 1.96187 1.175

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V61 R work outside: kids left home

Vrednost 61136 Frekvenca
1 work full-time 9600
2 work part-time 1411
3 stay home;NL no job 2310
4 does not apply 10234
0 NAP,nev had children 9248
9 Na, cant choose, refused 787
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23555 1 4 2.55946 1.38946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V62 Spouse work outside: workg before child

Vrednost 62135 Frekvenca
1 work full-time 19549
2 work part-time 1064
3 stay home;NL no job 2803
4 does not apply 1400
0 NAP,nev had children 8147
9 Na, cant choose, refused 627
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24816 1 4 1.43802 0.900325

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V63 Spouse work outside: pre-school child

Vrednost 63134 Frekvenca
1 work full-time 15860
2 work part-time 1972
3 stay home;NL no job 5126
4 does not apply 1709
0 NAP,nev had children 8219
9 Na, cant choose, refused 704
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24667 1 4 1.70341 1.01979

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V64 Spouse work outside: youngest to school

Vrednost 64133 Frekvenca
1 work full-time 14436
2 work part-time 2138
3 stay home;NL no job 3266
4 does not apply 4414
0 NAP,nev had children 8569
9 Na, cant choose, refused 767
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24254 1 4 1.90344 1.20356

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V65 Spouse work outside: kids left home

Vrednost 65132 Frekvenca
1 work full-time 9879
2 work part-time 1053
3 stay home;NL no job 1983
4 does not apply 10449
0 NAP,nev had children 9334
9 Na, cant choose, refused 892
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23364 1 4 2.5565 1.40961

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V66 How many sex partners last year

Vrednost 66131 Frekvenca
1 1 partner 4790
2 2 partners 303
3 3 partners 134
4 4 partners 51
5 5-10 partners 62
6 11-20 partners 14
7 21-100 partners 6
8 100+ partners 4
95 Several partners, 1+ partners 1
0 NAV,no partner 26006
97 Refused; USA:not asked 1200
98 DK 0
99 NA 1019
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5365 1 95 1.22367 1.47181

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V67 One of the partners regular sex partner

Vrednost 67130 Frekvenca
1 yes 5132
2 no 809
0 NAV,NAP (no partner) 25970
7 Not asked,refused 1200
8 dk, cant choose 350
9 na 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5941 1 2 1.13617 0.343

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V68 Other partner: close friend

Vrednost 68129 Frekvenca
1 yes, mentioned 399
2 no, not mentioned 3479
0 NAV,NAP E: only 1 Partner 28381
7 Refused 1200
8 dk 0
9 na 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3878 1 2 1.89711 0.303852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69 Other partner: neighbour, co-worker

Vrednost 69128 Frekvenca
1 yes, mentioned 186
2 no, not mentioned 3692
0 NAV,NAP E: only 1 Partner 28381
7 Refused 1200
8 dk 0
9 na 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3878 1 2 1.95204 0.213715

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V70 Other partner: casual date, pick up

Vrednost 70127 Frekvenca
1 yes, mentioned 182
2 no, not mentioned 3696
0 NAV,NAP E: only 1 Partner 28381
7 Refused 1200
8 dk 0
9 na 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3878 1 2 1.95307 0.211519

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V71 Other partner: paid sex

Vrednost 71126 Frekvenca
1 yes, mentioned 34
2 no, not mentioned 3844
0 NAV,NAP E: only 1 Partner 28381
7 Refused 1200
8 dk 0
9 na 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3878 1 2 1.99123 0.0932351

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V72 Other partner: other

Vrednost 72125 Frekvenca
1 yes, mentioned 42
2 no, not mentioned 3559
0 NAV,NAP E: only 1 Partner 28381
7 Refused 1200
8 dk 0
9 na 408
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3601 1 2 1.98834 0.107381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V73 Sex of sex partner last year

Vrednost 73124 Frekvenca
1 male exclusive 1991
2 both male and female 46
3 female exclusive 1895
0 NAV,NAP 27749
7 Refused 1200
8 DK 247
9 NA 462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3932 1 3 1.97558 0.99396

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V74 How often had sex last year

Vrednost 74123 Frekvenca
1 once or twice 434
2 once a month 750
3 2 or 3 a month 969
4 once a week 1307
5 2 or 3 a week 1359
6 4 + a week 312
0 NAP,not at all,NAV 26172
7 AUS: 6 + a week 14
8 Refused,not asked,dk 1202
9 NA 1071
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5131 1 6 3.65153 1.3863

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V75 How many sex partners last five years

Vrednost 75122 Frekvenca
1 1 partner 4364
2 2 partners 455
3 3 partners 296
4 4 partners 172
5 5-10 partners 259
6 11-20 partners 93
7 21-100 partners 47
8 100+ partners 9
95 Several partners, 1+ partners 3
0 NAV,no partner 25568
97 Refused; USA:not asked 1200
98 DK 1
99 NA 1123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5698 1 95 1.64777 2.5105

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V76 Sex of sex partner last five years

Vrednost 76121 Frekvenca
1 male exclusive 2981
2 both male and female 82
3 female exclusive 2723
0 NAV,NAP 25915
7 Refused 1200
8 DK 286
9 NA 403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5786 1 3 1.95541 0.991973

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V77 Female sex partners since 18th birthday

Vrednost 77120 Frekvenca
1 1 Female partner 681
2 196
3 187
4 132
5 130
6 93
7 44
8 55
9 26
10 135
11 13
12 47
13 6
14 4
15 44
16 6
17 7
18 8
20 79
21 3
24 1
25 27
27 1
28 3
29 2
30 41
32 3
33 3
35 7
38 1
40 15
48 1
50 22
56 1
60 1
61 1
63 1
65 1
70 3
75 2
76 1
79 1
80 3
89 1
95 Several f. partner, 1+, X and more 7
96 100 and more 31
0 NAV,NAP,no female partner 29506
97 Refused, not asked 1209
98 DK 14
99 NA 784
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2077 1 96 8.81993 15.8276

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V78 Male sex partners since 18th birthday

Vrednost 78119 Frekvenca
1 1 Male partner 1331
2 355
3 238
4 151
5 137
6 67
7 38
8 32
9 20
10 74
11 5
12 20
13 1
14 5
15 29
16 2
17 3
18 1
19 2
20 26
21 2
22 1
23 1
25 8
30 6
35 1
39 1
40 2
50 9
58 1
60 1
70 1
83 1
95 Several partner, 1+, X and more 5
96 100 and more 5
0 NAV,NAP,no male partner 29129
97 Refused, not asked 1215
98 DK 5
99 NA 659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2582 1 96 3.74012 7.98683

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V79 Paid sex since 18th birthday

Vrednost 79118 Frekvenca
1 yes 382
2 no 6936
0 NAV,NAP (no partner) 24578
7 Not asked,refused 1200
8 dk, cant choose 223
9 na 271
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7318 1 2 1.9478 0.222445

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V80 Sex with other person while married

Vrednost 80117 Frekvenca
1 yes 572
2 no 3910
3 never married 1158
0 NAV;Nap,never married 26517
7 Refused 1200
8 DK 0
9 NA 233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5640 1 3 2.1039 0.544054

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V200 R: Sex

Vrednost 81116 Frekvenca
1 Male 15230
2 Female 18323
9 NA, refused 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33553 1 2 1.54609 0.497878

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V201 R: Age

Vrednost 82115 Frekvenca
15 17
16 16 years 95
17 118
18 464
19 560
20 604
21 544
22 621
23 660
24 656
25 662
26 629
27 648
28 674
29 646
30 727
31 643
32 718
33 735
34 746
35 793
36 749
37 678
38 716
39 678
40 747
41 653
42 678
43 654
44 724
45 681
46 611
47 655
48 588
49 518
50 631
51 476
52 506
53 489
54 530
55 500
56 515
57 489
58 450
59 450
60 454
61 411
62 429
63 436
64 434
65 462
66 370
67 393
68 388
69 309
70 388
71 314
72 318
73 297
74 289
75 217
76 218
77 144
78 105
79 125
80 123
81 89
82 72
83 70
84 56
85 49
86 34
87 28
88 25
89 17
90 9
91 4
92 4
93 1
94 6
96 96 years 2
98 2
99 NA, refused 172
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33418 15 98 44.2215 16.7368

Vrednosti spremenljivk od 15 do 99

V202 R: Marital status

Vrednost 83114 Frekvenca
1 marr,liv as mar 21589
2 widowed 2540
3 divorced 1744
4 separated 424
5 single,nev marr 7184
9 NA, refused 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33481 1 5 2.07631 1.63491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V203 R: Steady life-partner

Vrednost 84113 Frekvenca
1 Yes 3122
2 No 6700
0 NAP,NAV 23715
9 NA,refused 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9822 1 2 1.68214 0.465668

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V204 R: Education I: years in school

Vrednost 85112 Frekvenca
0 NAV,no formal schooling 8613
1 1 year 28
2 68
3 99
4 278
5 323
6 696
7 468
8 2372
9 N:9 or less 1514
10 GB:10 or less 3286
11 2903
12 4483
13 1984
14 GB:14 or more 1680
15 1200
16 1091
17 687
18 421
19 186
20 176
21 58
22 47
23 24
24 24
25 13
26 12
27 5
28 3
29 3
30 6
32 2
35 2
39 2
40 1
44 1
45 1
46 1
48 1
69 69 years 0
95 Still school 107
96 Still college,uni 178
97 Other answer 8
98 DK 97
99 NA 438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33055 0 97 9.25358 10.0242

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V205 R: Education II: categories

Vrednost 86111 Frekvenca
1 None 285
2 Incpl primary 1109
3 Primary compl 6765
4 Incpl secondary 6485
5 Secondary compl 8717
6 Incpl university,other 3873
7 University degree 3676
0 NAV, still at school 2494
98 DK 1
99 NA 185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30910 1 7 4.57111 1.40456

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V206 R: Current employment status

Vrednost 87110 Frekvenca
1 Full-time employed 16119
2 Part-time employed 2051
3 Less part-time 338
4 Help family member 147
5 Unemployed 1767
6 Studt,school,educ 2069
7 Retired 5789
8 Housewife <man> 3723
9 Permanent disabled 549
10 Oth,n i lab force 744
0 NAV 0
99 NA, refused 294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33296 1 10 3.77703 3.07184

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V207 S-P: Current employment status

Vrednost 88109 Frekvenca
1 F-t empl,main job 9985
2 P-t empl,main job 1166
3 Less part-time 141
4 Help family member 114
5 Unemployed 693
6 Studt,school,educ 212
7 Retired 2875
8 Housewife <man> 1917
9 Permanent disabled 252
10 Oth,n i lab force 429
0 NAV;N mar;n spou/partn 14483
99 NA 1323
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17784 1 10 3.37112 3.06877

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V208 R: Occupation ISCO

Vrednost 89108 Frekvenca
0 N i lab force; never had a job
99997 Refused
99998 DK,inadeq descr etc
99999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20134 1 9990 3330.28 3042.3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99999

V209 R: Occupation National specific

Vrednost 90107 Frekvenca
0 N i lab force
99997 Refused
99998 DK, inadeq descr etc
99999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15116 1 9290 1057.8 2193.35

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99999

V210 S-P: Occupation ISCO

Vrednost 91106 Frekvenca
0 N marr, no sp, n work
99997 Refused
99998 DK, not classifiable, inadeq desr
99999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9954 2 9990 3429.19 3035.08

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99999

V211 S-P: Occupation National specific

Vrednost 92105 Frekvenca
0 N marr, no sp, n work
99997 Refused
99998 DK, not classifiable, inadeq desr
99999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7192 1 9210 1288.32 2320.45

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99999

V212 R: Working for privat - public sector

Vrednost 93104 Frekvenca
1 Government 6172
2 Public owned firm 2341
3 Private firm 7985
6 Charity, trust, non-profit 87
0 NAV; NAP n i lab force 14242
8 Self employed 1801
9 NA, dont know,refused 962
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16585 1 6 2.1303 0.959485

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V213 R: Self-employed I

Vrednost 94103 Frekvenca
1 Self-employed 2972
2 Work f someone else 18111
3 S:comb.self empl+empl 15
0 NAV;Unempl,n lab force 11962
9 NA, refused 530
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21098 1 3 1.85984 0.349199

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V214 R: Self-employed II - how many employ

Vrednost 95102 Frekvenca
1 1 employee 204
2 131
3 79
4 52
5 41
6 59
7 16
8 21
9 I,RP:2-9 377
10 D,I,S,RP:10 + 135
11 4
12 13
13 2
14 3
15 12
16 4
17 1
18 8
19 2
20 19
21 2
22 2
23 1
24 GB:10-24 14
25 3
26 1
27 1
29 J:10-29 9
30 12
31 2
37 1
40 2
48 1
50 D:50 + 8
54 1
55 1
60 7
63 10
71 1
75 2
87 1
95 SLO:95 or more 2
98 1
99 J:30-99 GB:25-99 12
100 100 employees 5
108 1
120 2
125 1
150 1
179 1
180 1
200 1
216 1
220 2
250 1
300 7
320 1
350 1
400 2
500 1
501 1
600 2
750 2
800 1
999 2
1000 1000 employees 1
1100 1
1200 1
2500 1
3000 1
4500 1
5001 2
9990 CDN > more than 9990 0
9996 No employee 1073
9997 Refused 1
0 NAV;NAP n i lab force,n s-employed 30602
9998 DK 5
9999 NA 584
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2399 1 9997 4495.21 4957.44

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V215 R: Hours worked weekly

Vrednost 96101 Frekvenca
1 1 hour 6
2 14
3 32
4 53
5 43
6 68
7 34
8 149
9 26
10 202
11 17
12 89
13 23
14 28
15 179
16 83
17 29
18 79
19 36
20 483
21 24
22 64
23 37
24 180
25 198
26 35
27 30
28 82
29 10
30 548
31 16
32 159
33 41
34 37
35 568
36 384
37 368
38 819
39 176
40 4130
41 83
42 653
43 113
44 115
45 777
46 72
47 44
48 453
49 24
50 963
51 10
52 39
53 13
54 47
55 224
56 65
57 7
58 18
59 3
60 598
61 1
62 9
63 6
64 14
65 76
66 9
68 2
69 1
70 218
71 2
72 33
75 31
76 4
77 3
78 4
79 1
80 71
81 2
82 2
84 29
85 10
87 1
89 4
90 24
91 1
92 1
94 5
95 J:99 hours GB:95+>h 5
96 96 and more 13
0 NAV;NAP 18394
97 Refused 50
98 DK,cant say 117
99 NA 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14482 1 96 39.2672 13.5266

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V216 R: Supervise I

Vrednost 97100 Frekvenca
1 Yes,supervises 6680
2 No,do n supervise 14411
0 NAP, NAV 11582
7 Refused 0
8 Dont know 41
9 NA 876
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21091 1 2 1.68328 0.465209

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V217 R: Earnings I

Vrednost 9899 Frekvenca
0 NAV; NAP No own income
999997 Refused
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23091 40 999996 38182.5 71839.5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V218 Family income

Vrednost 9998 Frekvenca
0 NAV; NAP No own income
999997 Refused
999998 Dont know
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26153 40 999996 77059.5 140786

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V219 R: Religious denomination

Vrednost 10097 Frekvenca
10 Catholic 12458
11 Greek Catholic 0
12 Aglipayan 21
20 Jewish 1333
30 Moslem 178
40 Baptist 392
41 Methodist 285
42 Lutheran 1453
43 Presbyt,Ch of Scot 546
44 Ch Engl,Ire,Anglica 1161
45 URC/ Congregational 10
46 Episcopal 31
47 Unitarians 146
48 Prot(ev)free church 248
49 Prot (n else class) 3642
50 Shinto 21
51 Hindu 4
52 Buddhists 408
53 Sikh 3
54 Orthodox; Eastern Orthodox 1886
55 United Ch CDN 122
60 GB:Free Presbyterian 7
61 Brethren 14
62 NZ: Ratana 4
90 None 6513
91 No denom given 263
92 Oth christ religion 392
93 Other non-christian 165
94 Other n classified 281
0 NAV, NAP 0
97 Refused 321
98 Dont know 313
99 NA 969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31987 10 94 41.8769 31.5283

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V220 R: Religious services - how often

Vrednost 10196 Frekvenca
1 Once a week or more or nearly 5571
2 2-3 times a month 1892
3 Once a month 1438
4 Sev times a year 4736
5 Less frequently a year 7275
6 Never 8817
0 NAP (n<christ>rel) 2888
7 Refused 137
8 DK, GB: varies 290
9 NA 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29729 1 6 4.10004 1.84678

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V221 R: Subjective social class

Vrednost 10295 Frekvenca
1 Lower class 1213
2 Working class 7874
3 Upper working,lower middle 1483
4 Middle 11637
5 Upper middle 1738
6 Upper 370
0 None of these,other 8212
7 Refused 128
8 DK,cant choose 594
9 NA 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24315 1 6 3.24359 1.16857

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V222 R: Trade union membership

Vrednost 10394 Frekvenca
1 Member 8623
2 No member 17179
0 NAP; NAV 7293
8 Dont know 11
9 NA, refused 484
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25802 1 2 1.6658 0.471719

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V223 R: party affiliation I: left - right

Vrednost 10493 Frekvenca
1 Far left 602
2 Left,center left 6493
3 Center,liberal 4339
4 Right,conservative 5033
5 Far right etc 449
6 Other,no specific 312
7 No party; would n vote 4173
0 NAV;NAP,didn t vote 8512
8 Dont know 2466
9 No answer,refused 1211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21401 1 7 3.74118 1.85388

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V224 R: party affiliation II: Austria

Vrednost 10592 Frekvenca
1 SPOE (Soc-Democr) 256
2 OEVP (Cons) 236
3 FPOE (Liberal) 104
4 GR!NE (Greens) 48
5 LIF 45
95 Other Party 13
96 Not eligible 4
0 NAP, NAV 32613
97 Refused 0
99 NA 271
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
706 1 96 4.35694 14.3322

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V225 R: Party affiliation II:Australia

Vrednost 10691 Frekvenca
1 Liberal Party 641
2 Labour Party 778
3 National Party 92
4 Democrats 71
5 Greens 17
6 Nuclear Disarmament 1
95 Other Party 108
96 Would not vote;No party preference 0
0 NAP, NAV 31811
97 Refused 0
99 NA 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1708 1 95 7.67447 22.7088

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V226 R: Party affiliation II: Bulgaria

Vrednost 10790 Frekvenca
1 BSP 309
2 SDS 141
3 DPS 36
4 DAR 28
5 NS 33
6 Patriotic Union 6
7 BBB J. Ganchev 36
8 New Choice 3
9 Tsarstvo Bulgaria 14
10 BZNS 14
95 Other Party 8
96 Would not vote;No party preference 485
0 NAP, NAV 32464
97 Refused 0
98 DK 0
99 NA 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1113 1 96 43.9119 46.4861

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V227 R: Party affiliation II: Canada

Vrednost 10889 Frekvenca
1 PC 157
2 Liberal 605
3 NDP 146
4 Bloc Quebecois 85
5 Reform 134
6 Libertarian 4
7 Confederation of regions 2
8 Communist 3
9 Green 32
95 Other Party 21
96 Would not vote;No party preference 35
0 NAP, NAV 32150
97 Refused 216
98 Dont know 0
99 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1224 1 96 6.96078 19.4866

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V228 R: Party affiliation II:Czech Rep

Vrednost 10988 Frekvenca
1 CSSD Social Dem 58
2 KDU-CSL Chr.People 34
3 CSS Socialist Party 1
4 CSZ Farmers Party 0
5 DSP Democratic Labour Party 0
6 DUCHODCI Retired 2
7 HSD-SMS Moravian 1
8 KDS Christian Democratic P 5
9 KAN Engaged Non-party Members 51
10 KSCM Kommunist P Bohemia a Moravia 32
11 ODS/KDS Coalition 0
12 LB Lef