Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina II

Basic Study Information

ADP - IDNo: ISSP94
Main author(s):
 • International Social Survey Programme
Co-workers:
 • Kelly, Jonathan
 • Calvi, Gabriele
 • Haller, Max
 • Smith, Tom W.
 • Becker, Jos
 • Jowell, Roger
 • Ward, Connor
 • Kolosi, Tamas
 • Mohler, Peter Ph.
 • Cichomski, Bogdan
 • Henrichsen, Bjørn
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Gendal, Philip J.
 • Mangahas, Mahar
 • Khakhalina, Ludmila
 • Dimova, Lilia
 • Frizzell, Alan
 • Mateju, Petr
 • Onodera, Noriko
 • Toš, Niko
 • Mateju, Petr
 • Svallfors, Stefan
 • Diez Nicolas, Juan
 • Villaverde-Cabral, Manuel
 • Piscova, Magdalena
 • Papageorgiou, Bambos
 • Lemel, Yannick
 • Scheuch, Erwin K.
Data file producer:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, (Köln, Nemčija; 1994)

Funding agency:

AUS: Australian Institute Of Family Studies + REsearch School of Social Sciences, Ausralian National University; N: Research Council of Norway + Ministry of Children and Family Affairs. Za ostale države podatki o financiranju niso na voljo.

Project number:

no information

Series:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Study Content

Keywords:

zaposlenost žensk, zaposlenost matere, neodvisnost žensk, poklicna kariera, skrb za otroke, samohranilništvo, ločitev, legalnost splava, odnos do zakonske zveze, želeno število otrok, pomen otrok za družinsko življenje, spolni odnosi pred poroko, spolni odnosi med odebami mlajšimi od 16 let, spolni odnosi izven zakona, spolni odnosi med osebami istega spola, delitev gospodinjskega dela, pranje, drobna popravila, skrb za bolne, nakupovanje, število spolnih partnerjev, število istospolnih pratnerjev, demografska vprašanja

Keywords ELSST:
GOSPODINJSTVO, OSEBNI STIK, DRUŽINA, ZAUPANJE, DRUŽINSKA POVEZANOST, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽINSKO ŽIVLJENJE, ZAPOSLOVANJE ŽENSK

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
družina
speminjanje spolnih vlog
delitev gospodinjskega dela
upravljanje s prihodkom gospodinjstva
spolna diskriminacija
odnosi s partnerjem
demografija


Abstract:

Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodleovanja. Skupina, osnovana leta 1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj in katerih namen je dopolniti nacionalne ankete. Tokratna raziskava, drugi modul o družini in spolnih vlogah (glej tudi: MEDNARODNA DRUŽBOSLOVNA ANKETA; DRUŽINA I, 1988), vsebuje podatke iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije, Bolgarije, Kanade, Češke, Nemčije, Velike Britanije, Madžarske, Irske, Izraela, Italije, Japonske, Nizozemske, Nove Zelandije, Severne Irske, Norveške, Filipinov, Poljske, Rusije, Slovenije, Španije, Švedske in Združenih držav Amerike. Zastavljena vprašanja so se dotikala različnih tem s področja družine in spreminjanja spolnih vlog kot denimo: zaposlenost staršev, delitev gospodinjskega dela, upravljanje s prihodkom gospodinjstva, spolna diskriminacija na delovnem mestu in odnosih z zakoncem in drugimi partnerji. Demografska vprašanja pa vključujejo spol, starost, izobrazbo, zakonski stan, osebni dohodek in dohodek gospodinjstva, zaposlenost, velikost in sestava gospodinjstva ter poklic respondenta.

Methodology


Collection date: 1994
Date of production: 1994
Country: Avstralija, Avsrtija, Bolgarija, Češka, Filipini, Irska, Italija, Izrael, Japonska, Kanada, Madžarska, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Poljska, Rusija, Severna Irska, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Združene države Amerike, Zvezna republika Nemčija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije (15 let in več), Bolgarije, Irske, Italije, Madžarske, Velike Britanije, ZRN, ZDA , Severne Irske, Rusije, Nizozemske, Norveške (od 16 do 79 let), Poljske, Slovenije, Filipinov, Nove Zelandije, Španije, Švedske (od 18 do 74 let), Češke, Japonske (16 in več), Kanade in Izraela.

Excluded: no information
Data collected by:

AUS: Research School of Social Science, Institute of Advanced Studies, the Australian National University (Canberra); I: EURISCO - Ricerca Sociale e di Marketing (Milano); H: TARKI - Tarsadalokumtatasi Informatikai Egyesules (Budapest); GB, NIRL: SCPR - Social and Community Planning Research (London); D: Infratest (München); USA: NORC - National Opinion Research Center, University of Chicago (IL); BG: Institute for Trade Union and Social Research; N: NSD - Norwegian Social Science Data Sevice (Bergen); CND: Carleton University (Ottawa); CZ: STEM - Center for Empirical Studies (Praha); NZ: Department of Marketing, Massey University; RP: Social Weather Staions Inc., PL: Research Department of Polish Academy of Science (Warszawa); RUS: VCIOM - Russian Center for Public Opinion and Market Research (Moskva); SLO: CJMMK - Center za razikovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana); E: ASEP - Analisis Sociologicos, Economicos y Politicos (Madrid); NL: NIPO + Sociaal en Cultureel Planbureau (Rijkswijk); J: Broadcasting Culture Research Institute (Tokio); IL: Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University; IRL: Social Science Research Center, University College (Dublin) + ESRI - Economic Social Research Institute (Dublin); S: Statistcs Sweden; A: Fessel + GfK-Institute

Sampling procedure:

večstopenjski verjetnostni vzorec

Mode of data collection:

Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Weighting:

A, BG, CND, GB, H, I, NIRL, PL, RUS, S: uteževanje; AUS, CZ, E, D, IRL, IL, J, N, NL, NZ, RP, SLO, USA: brez uteževanja

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ISSP94 - podatki [datoteka podatkov], 1994

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 196
 • number of units: 33590

Variable list

V1 ZA Study Number ....

Value 13 Frequency
2620 33590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33590 2620 2620 2620 0

Valid range from 2620 to 2620

V2 respondent id number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33590 115008 2402500.0 1284790.0 718102

Valid range from 115008 to 2402500

V3 Country

Value 31 Frequency
1 AUS - Australia 1779
2 D-W - Germany-West 2324
3 D-E - Germany-East 1097
4 GB - Great Britain 984
5 NIRL- Northern Ireland 647
6 USA - United States 1447
7 A - Austria 977
8 H - Hungary 1500
9 I - Italy 1018
10 IRL - Ireland 938
11 NL - Netherlands 1968
12 N - Norway 2087
13 S - Sweden 1272
14 CZ - Czech Republic 1024
15 SLO - Slovenia 1032
16 PL - Poland 1597
17 BG - Bulgaria 1126
18 RUS - Russia 1998
19 NZ - New Zealand 1047
20 CDN - Canada 1440
21 RP - Philippines 1200
22 IL - Israel 1287
23 J - Japan 1307
24 E - Spain 2494
25 LT - Lithuania 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33590 1 24 12.765 7.22603

Valid range from 1 to 25

V1 ZA Study Number ....

Value 1196 Frequency
2620 33590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33590 2620 2620 2620 0

Valid range from 2620 to 2620

V2 respondent id number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33590 115008 2402500.0 1284790.0 718102

Valid range from 115008 to 2402500

V3 Country

Value 3194 Frequency
1 AUS - Australia 1779
2 D-W - Germany-West 2324
3 D-E - Germany-East 1097
4 GB - Great Britain 984
5 NIRL- Northern Ireland 647
6 USA - United States 1447
7 A - Austria 977
8 H - Hungary 1500
9 I - Italy 1018
10 IRL - Ireland 938
11 NL - Netherlands 1968
12 N - Norway 2087
13 S - Sweden 1272
14 CZ - Czech Republic 1024
15 SLO - Slovenia 1032
16 PL - Poland 1597
17 BG - Bulgaria 1126
18 RUS - Russia 1998
19 NZ - New Zealand 1047
20 CDN - Canada 1440
21 RP - Philippines 1200
22 IL - Israel 1287
23 J - Japan 1307
24 E - Spain 2494
25 LT - Lithuania 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33590 1 24 12.765 7.22603

Valid range from 1 to 25

V4 Workg mom:warm relation child ok

Value 4193 Frequency
1 strongly agree 8362
2 agree 12544
3 neither agree nor dis 2896
4 disagree 6847
5 strongly disagree 2072
8 cant choose, dk 721
9 na 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32721 1 5 2.44143 1.24747

Valid range from 1 to 9

V5 Workg mom:pre school child suffers

Value 5192 Frequency
1 strongly agree 5029
2 agree 12223
3 neither agree nor dis 4628
4 disagree 7860
5 strongly disagree 2738
8 cant choose, dk 950
9 na 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32478 1 5 2.72458 1.22439

Valid range from 1 to 9

V6 Workg woman:family life suffers

Value 6191 Frequency
1 strongly agree 4883
2 agree 11441
3 neither agree nor dis 4970
4 disagree 8052
5 strongly disagree 3239
8 cant choose, dk 818
9 na 187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32585 1 5 2.79509 1.24632

Valid range from 1 to 9

V7 What women really want is home & kids

Value 7190 Frequency
1 strongly agree 4273
2 agree 9909
3 neither agree nor dis 5967
4 disagree 8099
5 strongly disagree 3428
8 cant choose, dk 1680
9 na 234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31676 1 5 2.88951 1.23645

Valid range from 1 to 9

V8 Household satifies as much as paid job

Value 8189 Frequency
1 strongly agree 4820
2 agree 10501
3 neither agree nor dis 5808
4 disagree 7556
5 strongly disagree 2924
8 cant choose, dk 1743
9 na 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31609 1 5 2.78686 1.22713

Valid range from 1 to 9

V9 Work is best for womans independence

Value 9188 Frequency
1 strongly agree 6286
2 agree 13182
3 neither agree nor dis 5234
4 disagree 5740
5 strongly disagree 1552
8 cant choose, dk 1354
9 na 242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31994 1 5 2.47146 1.13668

Valid range from 1 to 9

V10 Women must work to support family

Value 10187 Frequency
1 strongly agree 9890
2 agree 15596
3 neither agree nor dis 3396
4 disagree 3194
5 strongly disagree 644
8 cant choose, dk 724
9 na 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32720 1 5 2.05581 0.985175

Valid range from 1 to 9

V11 Both should contribute to hh-income

Value 11186 Frequency
1 strongly agree 8946
2 agree 13553
3 neither agree nor dis 5419
4 disagree 4167
5 strongly disagree 719
8 cant choose, dk 629
9 na 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32804 1 5 2.21229 1.04797

Valid range from 1 to 9

V12 Household is wifes job

Value 12185 Frequency
1 strongly agree 4349
2 agree 7717
3 neither agree nor dis 5110
4 disagree 9894
5 strongly disagree 5897
8 cant choose, dk 490
9 na 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32967 1 5 3.15995 1.32358

Valid range from 1 to 9

V13 Not good <I:good> man at home woman work

Value 13184 Frequency
1 strongly agree 5321
2 agree 6988
3 neither agree nor dis 5082
4 disagree 9934
5 strongly disagree 5210
8 cant choose, dk 904
9 na 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32535 1 5 3.08373 1.34458

Valid range from 1 to 9

V14 Family suffers because men work too much

Value 14183 Frequency
1 strongly agree 4572
2 agree 15734
3 neither agree nor dis 5614
4 disagree 4993
5 strongly disagree 1143
8 cant choose, dk 1388
9 na 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32056 1 5 2.45099 1.02876

Valid range from 1 to 9

V15 Shld women work:after marr.,before kid

Value 15182 Frequency
1 work full-time 24238
2 work part-time 4908
3 stay home 2062
8 cant choose, dk 2171
9 na 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31208 1 3 1.28941 0.581214

Valid range from 1 to 9

V16 Shld women work: with preschool child

Value 16181 Frequency
1 work full-time 3009
2 work part-time 11986
3 stay home 16180
8 cant choose, dk 2158
9 na 257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31175 1 3 2.42249 0.661094

Valid range from 1 to 9

V17 Shld work:after youngest kid at school

Value 17180 Frequency
1 work full-time 7271
2 work part-time 17774
3 stay home 5960
8 cant choose, dk 2301
9 na 284
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31005 1 3 1.95772 0.651892

Valid range from 1 to 9

V18 Shld women work:kids left home

Value 18179 Frequency
1 work full-time 21540
2 work part-time 6479
3 stay home 2077
8 cant choose, dk 3203
9 na 291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30096 1 3 1.3533 0.605407

Valid range from 1 to 9

V19 Marriage:married people happier

Value 19178 Frequency
1 strongly agree 4084
2 agree 8334
3 neither agree nor dis 8458
4 disagree 6892
5 strongly disagree 2991
8 cant choose, dk 2700
9 na 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30759 1 5 2.88205 1.18372

Valid range from 1 to 9

V20 Marr:financial security main advantage

Value 20177 Frequency
1 strongly agree 2846
2 agree 7380
3 neither agree nor dis 5974
4 disagree 11761
5 strongly disagree 4210
8 cant choose, dk 1243
9 na 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32171 1 5 3.22098 1.19311

Valid range from 1 to 9

V21 Marr:children main purpose

Value 21176 Frequency
1 strongly agree 3070
2 agree 7920
3 neither agree nor dis 5231
4 disagree 11800
5 strongly disagree 4204
8 cant choose, dk 1182
9 na 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32225 1 5 3.19078 1.21593

Valid range from 1 to 9

V22 Marr:bad marr. better than single

Value 22175 Frequency
1 strongly agree 723
2 agree 1820
3 neither agree nor dis 1870
4 disagree 12286
5 strongly disagree 15640
8 cant choose, dk 1069
9 na 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32339 1 5 4.24617 0.952473

Valid range from 1 to 9

V23 Marr:better if children wanted

Value 23174 Frequency
1 strongly agree 7410
2 agree 11998
3 neither agree nor dis 3853
4 disagree 6474
5 strongly disagree 2894
8 cant choose, dk 769
9 na 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32629 1 5 2.55389 1.27684

Valid range from 1 to 9

V24 Single parent:raise child as well

Value 24173 Frequency
1 strongly agree 3231
2 agree 9201
3 neither agree nor dis 4982
4 disagree 10955
5 strongly disagree 3797
8 cant choose, dk 1207
9 na 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32166 1 5 3.08972 1.22171

Valid range from 1 to 9

V25 Couple live together without get married

Value 25172 Frequency
1 strongly agree 6500
2 agree 13460
3 neither agree nor dis 4016
4 disagree 5456
5 strongly disagree 2938
8 cant choose, dk 1030
9 na 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32370 1 5 2.53265 1.23785

Valid range from 1 to 9

V26 Couple live together before get married

Value 26171 Frequency
1 strongly agree 6035
2 agree 12527
3 neither agree nor dis 5438
4 disagree 5395
5 strongly disagree 2633
8 cant choose, dk 1374
9 na 188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32028 1 5 2.56488 1.20534

Valid range from 1 to 9

V27 Divorce best solution at marriage probl.

Value 27170 Frequency
1 strongly agree 5609
2 agree 13267
3 neither agree nor dis 5281
4 disagree 5364
5 strongly disagree 1981
8 cant choose, dk 1886
9 na 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31502 1 5 2.51879 1.1505

Valid range from 1 to 9

V28 Ideal number:children

Value 28169 Frequency
0 no children 192
1 1 child 1182
2 17672
3 9188
4 2700
5 376
6 126
7 PL:7 or more 72
8 J:8 or more 26
9 NL:more than 8 44
10 10
11 2
12 8
14 2
15 3
18 1
20 1
98 DK 838
99 NA 1147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31605 0 20 2.49843 0.930355

Valid range from 0 to 99

V29 Children:growing a joy

Value 29168 Frequency
1 strongly agree 13722
2 agree 14516
3 neither agree nor dis 2796
4 disagree 925
5 strongly disagree 176
8 cant choose, dk 1274
9 na 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32135 1 5 1.734 0.779559

Valid range from 1 to 9

V30 Child:interfere parents freedom

Value 30167 Frequency
1 strongly agree 1615
2 agree 6793
3 neither agree nor dis 5646
4 disagree 13856
5 strongly disagree 4518
8 cant choose, dk 950
9 na 212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32428 1 5 3.39685 1.11167

Valid range from 1 to 9

V31 No child:empty life

Value 31166 Frequency
1 strongly agree 4884
2 agree 8004
3 neither agree nor dis 6045
4 disagree 9166
5 strongly disagree 3021
8 cant choose, dk 2267
9 na 203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31120 1 5 2.91761 1.24943

Valid range from 1 to 9

V32 Parents with child should stay together

Value 32165 Frequency
1 strongly agree 1940
2 agree 6545
3 neither agree nor dis 5352
4 disagree 12361
5 strongly disagree 4542
0 NAV 1126
8 cant choose, dk 1554
9 na 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30740 1 5 3.35849 1.15326

Valid range from 0 to 9

V33 Couples without child should stay togeth

Value 33164 Frequency
1 strongly agree 943
2 agree 2259
3 neither agree nor dis 3105
4 disagree 13956
5 strongly disagree 11560
8 cant choose, dk 1588
9 na 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31823 1 5 4.03482 1.00513

Valid range from 1 to 9

V34 Prep child: obedient - think themselv

Value 34163 Frequency
1 be obedient 7749
2 think themselves 22855
8 can t choose, dk 2678
9 NA 308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30604 1 2 1.7468 0.434853

Valid range from 1 to 9

V35 Mother ever working before R 14 years

Value 35162 Frequency
0 NAP;mother not alive 0
1 yes 16766
2 no 16134
3 not live with mother 438
8 dk 58
9 na 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33338 1 3 1.51023 0.525528

Valid range from 0 to 9

V36 Is mother alive

Value 36161 Frequency
1 yes 20426
2 no 12884
9 NA, DK 280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33310 1 2 1.38679 0.487022

Valid range from 1 to 9

V37 How often visit mother

Value 37160 Frequency
1 lives in same hh 4375
2 daily 2059
3 a week several times 2597
4 once a week 3546
5 once a month 2993
6 a year several times 2681
7 less often; none 1506
8 none 0
0 Nap 13550
99 Na, Dk 283
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19757 1 7 3.64737 1.9487

Valid range from 0 to 99

V38 Respondent ever divorced?

Value 38159 Frequency
1 yes 3902
2 no 23094
3 never married 6132
9 Na, Dk 462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33128 1 3 2.06731 0.546227

Valid range from 1 to 9

V39 Was spouse ever divorced

Value 39158 Frequency
1 Yes, married+divorced 2295
2 No,married,not divorced 20757
3 Not married 483
0 NAP n marr/partner 9314
9 Na, Dk 741
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23535 1 3 1.92301 0.334834

Valid range from 0 to 9

V40 Living together before marriage

Value 40157 Frequency
1 yes 5959
2 no 16104
3 not married 306
0 nap 10921
9 Na, Dk 300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22369 1 3 1.74728 0.464994

Valid range from 0 to 9

V41 Ever lived together without marriage

Value 41156 Frequency
1 previous partner 2615
2 present partner 2025
3 both 603
4 no 26016
0 NAV 1500
9 Na, Dk 831
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31259 1 4 3.60018 0.933536

Valid range from 0 to 9

V42 Working woman: paid maternity leave

Value 42155 Frequency
1 strongly agree 16676
2 agree 11914
3 neither agree nor dis 1527
4 disagree 1985
5 strongly disagree 604
8 cant choose, dk 684
9 na 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32706 1 5 1.7136 0.93997

Valid range from 1 to 9

V43 Working parents: financial benefits

Value 43154 Frequency
1 strongly agree 8625
2 agree 9907
3 neither agree nor dis 4271
4 disagree 6886
5 strongly disagree 2273
8 cant choose, dk 1407
9 na 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31962 1 5 2.50801 1.28346

Valid range from 1 to 9

V44 Legal abortion for any reason

Value 44153 Frequency
1 strongly agree 8747
2 agree 9486
3 neither agree nor dis 3425
4 disagree 5491
5 strongly disagree 4459
8 cant choose, dk 1775
9 na 207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31608 1 5 2.60228 1.40959

Valid range from 1 to 9

V45 Sexual relations before marriage?

Value 45152 Frequency
1 always wrong 4870
2 almost always wrong 2284
3 only sometimes wrong 4653
4 not wrong at all 19168
5 E: depends 96
8 cant choose, dk 2331
9 na 188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31071 1 5 3.2361 1.12873

Valid range from 1 to 9

V46 Sexual relations teens under 16 years

Value 46151 Frequency
1 always wrong 17314
2 almost always wrong 6535
3 only sometimes wrong 4256
4 not wrong at all 2397
5 E: depends 126
8 cant choose, dk 2721
9 na 241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30628 1 5 1.74252 0.994016

Valid range from 1 to 9

V47 Sexual relations other than spouse

Value 47150 Frequency
1 always wrong 20506
2 almost always wrong 6526
3 only sometimes wrong 2998
4 not wrong at all 1394
5 E: depends 88
8 cant choose, dk 1848
9 na 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31512 1 5 1.54125 0.858797

Valid range from 1 to 9

V48 Sexual relations 2 adults same sex

Value 48149 Frequency
1 always wrong 16089
2 almost always wrong 2387
3 only sometimes wrong 2443
4 not wrong at all 7349
5 E: depends 143
8 cant choose, dk 4956
9 na 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28411 1 5 2.05213 1.31514

Valid range from 1 to 9

V49 Sexual advances at work place

Value 49148 Frequency
1 yes 6391
2 no 24590
0 NAP;never worked 1979
8 dk 22
9 na 608
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30981 1 2 1.79371 0.404646

Valid range from 0 to 9

V50 Organize income in partnership

Value 50147 Frequency
1 I manage all 3072
2 partner manages all 2612
3 pool all money 13247
4 pool some money 2484
5 each keep own 1270
0 NAV;NAP n marr,n partn 10577
8 dk, other answer 36
9 na 292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22685 1 5 2.83549 0.981446

Valid range from 0 to 9

V51 Division of hh work: laundry

Value 51146 Frequency
1 always woman 13727
2 usually woman 5852
3 about equal, both 2587
4 usually man 271
5 always man 171
6 third person 357
0 NAV;NAP n marr,n partn 10349
8 cant choose, dk 114
9 na 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22965 1 6 1.62304 0.965022

Valid range from 0 to 9

V52 Division of hh work: small repairs

Value 52145 Frequency
1 always woman 938
2 usually woman 807
3 about equal, both 2952
4 usually man 9820
5 always man 7428
6 third person 929
0 NAV;NAP n marr,n partn 10376
8 cant choose, dk 175
9 na 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22874 1 6 4.08333 1.05808

Valid range from 0 to 9

V53 Division of hh work: cares for sick

Value 53144 Frequency
1 always woman 5701
2 usually woman 5649
3 about equal, both 9882
4 usually man 224
5 always man 148
6 third person 246
0 NAV;NAP n marr,n partn 10530
8 cant choose, dk 989
9 na 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21850 1 6 2.27721 0.958376

Valid range from 0 to 9

V54 Division of hh work: shops for groceries

Value 54143 Frequency
1 always woman 6363
2 usually woman 5758
3 about equal, both 8747
4 usually man 1201
5 always man 558
6 third person 264
0 NAV;NAP n marr,n partn 10398
8 cant choose, dk 128
9 na 173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22891 1 6 2.32834 1.07986

Valid range from 0 to 9

V55 Division of hh work: what have at dinner

Value 55142 Frequency
1 always woman 7643
2 usually woman 6883
3 about equal, both 7352
4 usually man 559
5 always man 225
6 third person 225
0 NAV;NAP n marr,n partn 10367
8 cant choose, dk 174
9 na 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22887 1 6 2.10495 0.993818

Valid range from 0 to 9

V56 Are you both working?

Value 56141 Frequency
1 yes 3062
2 no 3278
0 NAV;NAP n marr,n partn 27157
8 dk, cant choose 5
9 na 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6340 1 2 1.51703 0.499749

Valid range from 0 to 9

V57 Who earns more money?

Value 57140 Frequency
1 man much more 8198
2 man bit more 3175
3 about the same 2427
4 woman bit more 988
5 woman much more 565
0 NAV;NAP n marr,n worked 17864
8 Cant choose, dk 152
9 Na 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15353 1 5 1.86322 1.1234

Valid range from 0 to 9

V58 R work outside: workg before child

Value 58139 Frequency
1 work full-time 18736
2 work part-time 1291
3 stay home;NL no job 3473
4 does not apply 1409
0 NAP,nev had children 8116
9 Na, cant choose, refused 565
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24909 1 4 1.50038 0.931818

Valid range from 0 to 9

V59 R work outside: pre-school child

Value 59138 Frequency
1 work full-time 13733
2 work part-time 2896
3 stay home;NL no job 6544
4 does not apply 1597
0 NAP,nev had children 8166
9 Na, cant choose, refused 654
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24770 1 4 1.83872 1.02496

Valid range from 0 to 9

V60 R work outside: youngest to school

Value 60137 Frequency
1 work full-time 13143
2 work part-time 3257
3 stay home;NL no job 3822
4 does not apply 4195
0 NAP,nev had children 8475
9 Na, cant choose, refused 698
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24417 1 4 1.96187 1.175

Valid range from 0 to 9

V61 R work outside: kids left home

Value 61136 Frequency
1 work full-time 9600
2 work part-time 1411
3 stay home;NL no job 2310
4 does not apply 10234
0 NAP,nev had children 9248
9 Na, cant choose, refused 787
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23555 1 4 2.55946 1.38946

Valid range from 0 to 9

V62 Spouse work outside: workg before child

Value 62135 Frequency
1 work full-time 19549
2 work part-time 1064
3 stay home;NL no job 2803
4 does not apply 1400
0 NAP,nev had children 8147
9 Na, cant choose, refused 627
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24816 1 4 1.43802 0.900325

Valid range from 0 to 9

V63 Spouse work outside: pre-school child

Value 63134 Frequency
1 work full-time 15860
2 work part-time 1972
3 stay home;NL no job 5126
4 does not apply 1709
0 NAP,nev had children 8219
9 Na, cant choose, refused 704
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24667 1 4 1.70341 1.01979

Valid range from 0 to 9

V64 Spouse work outside: youngest to school

Value 64133 Frequency
1 work full-time 14436
2 work part-time 2138
3 stay home;NL no job 3266
4 does not apply 4414
0 NAP,nev had children 8569
9 Na, cant choose, refused 767
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24254 1 4 1.90344 1.20356

Valid range from 0 to 9

V65 Spouse work outside: kids left home

Value 65132 Frequency
1 work full-time 9879
2 work part-time 1053
3 stay home;NL no job 1983
4 does not apply 10449
0 NAP,nev had children 9334
9 Na, cant choose, refused 892
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23364 1 4 2.5565 1.40961

Valid range from 0 to 9

V66 How many sex partners last year

Value 66131 Frequency
1 1 partner 4790
2 2 partners 303
3 3 partners 134
4 4 partners 51
5 5-10 partners 62
6 11-20 partners 14
7 21-100 partners 6
8 100+ partners 4
95 Several partners, 1+ partners 1
0 NAV,no partner 26006
97 Refused; USA:not asked 1200
98 DK 0
99 NA 1019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5365 1 95 1.22367 1.47181

Valid range from 0 to 99

V67 One of the partners regular sex partner

Value 67130 Frequency
1 yes 5132
2 no 809
0 NAV,NAP (no partner) 25970
7 Not asked,refused 1200
8 dk, cant choose 350
9 na 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5941 1 2 1.13617 0.343

Valid range from 0 to 9

V68 Other partner: close friend

Value 68129 Frequency
1 yes, mentioned 399
2 no, not mentioned 3479
0 NAV,NAP E: only 1 Partner 28381
7 Refused 1200
8 dk 0
9 na 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3878 1 2 1.89711 0.303852

Valid range from 0 to 9

V69 Other partner: neighbour, co-worker

Value 69128 Frequency
1 yes, mentioned 186
2 no, not mentioned 3692
0 NAV,NAP E: only 1 Partner 28381
7 Refused 1200
8 dk 0
9 na 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3878 1 2 1.95204 0.213715

Valid range from 0 to 9

V70 Other partner: casual date, pick up

Value 70127 Frequency
1 yes, mentioned 182
2 no, not mentioned 3696
0 NAV,NAP E: only 1 Partner 28381
7 Refused 1200
8 dk 0
9 na 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3878 1 2 1.95307 0.211519

Valid range from 0 to 9

V71 Other partner: paid sex

Value 71126 Frequency
1 yes, mentioned 34
2 no, not mentioned 3844
0 NAV,NAP E: only 1 Partner 28381
7 Refused 1200
8 dk 0
9 na 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3878 1 2 1.99123 0.0932351

Valid range from 0 to 9

V72 Other partner: other

Value 72125 Frequency
1 yes, mentioned 42
2 no, not mentioned 3559
0 NAV,NAP E: only 1 Partner 28381
7 Refused 1200
8 dk 0
9 na 408
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3601 1 2 1.98834 0.107381

Valid range from 0 to 9

V73 Sex of sex partner last year

Value 73124 Frequency
1 male exclusive 1991
2 both male and female 46
3 female exclusive 1895
0 NAV,NAP 27749
7 Refused 1200
8 DK 247
9 NA 462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3932 1 3 1.97558 0.99396

Valid range from 0 to 9

V74 How often had sex last year

Value 74123 Frequency
1 once or twice 434
2 once a month 750
3 2 or 3 a month 969
4 once a week 1307
5 2 or 3 a week 1359
6 4 + a week 312
0 NAP,not at all,NAV 26172
7 AUS: 6 + a week 14
8 Refused,not asked,dk 1202
9 NA 1071
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5131 1 6 3.65153 1.3863

Valid range from 0 to 9

V75 How many sex partners last five years

Value 75122 Frequency
1 1 partner 4364
2 2 partners 455
3 3 partners 296
4 4 partners 172
5 5-10 partners 259
6 11-20 partners 93
7 21-100 partners 47
8 100+ partners 9
95 Several partners, 1+ partners 3
0 NAV,no partner 25568
97 Refused; USA:not asked 1200
98 DK 1
99 NA 1123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5698 1 95 1.64777 2.5105

Valid range from 0 to 99

V76 Sex of sex partner last five years

Value 76121 Frequency
1 male exclusive 2981
2 both male and female 82
3 female exclusive 2723
0 NAV,NAP 25915
7 Refused 1200
8 DK 286
9 NA 403
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5786 1 3 1.95541 0.991973

Valid range from 0 to 9

V77 Female sex partners since 18th birthday

Value 77120 Frequency
1 1 Female partner 681
2 196
3 187
4 132
5 130
6 93
7 44
8 55
9 26
10 135
11 13
12 47
13 6
14 4
15 44
16 6
17 7
18 8
20 79
21 3
24 1
25 27
27 1
28 3
29 2
30 41
32 3
33 3
35 7
38 1
40 15
48 1
50 22
56 1
60 1
61 1
63 1
65 1
70 3
75 2
76 1
79 1
80 3
89 1
95 Several f. partner, 1+, X and more 7
96 100 and more 31
0 NAV,NAP,no female partner 29506
97 Refused, not asked 1209
98 DK 14
99 NA 784
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2077 1 96 8.81993 15.8276

Valid range from 0 to 99

V78 Male sex partners since 18th birthday

Value 78119 Frequency
1 1 Male partner 1331
2 355
3 238
4 151
5 137
6 67
7 38
8 32
9 20
10 74
11 5
12 20
13 1
14 5
15 29
16 2
17 3
18 1
19 2
20 26
21 2
22 1
23 1
25 8
30 6
35 1
39 1
40 2
50 9
58 1
60 1
70 1
83 1
95 Several partner, 1+, X and more 5
96 100 and more 5
0 NAV,NAP,no male partner 29129
97 Refused, not asked 1215
98 DK 5
99 NA 659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2582 1 96 3.74012 7.98683

Valid range from 0 to 99

V79 Paid sex since 18th birthday

Value 79118 Frequency
1 yes 382
2 no 6936
0 NAV,NAP (no partner) 24578
7 Not asked,refused 1200
8 dk, cant choose 223
9 na 271
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7318 1 2 1.9478 0.222445

Valid range from 0 to 9

V80 Sex with other person while married

Value 80117 Frequency
1 yes 572
2 no 3910
3 never married 1158
0 NAV;Nap,never married 26517
7 Refused 1200
8 DK 0
9 NA 233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5640 1 3 2.1039 0.544054

Valid range from 0 to 9

V200 R: Sex

Value 81116 Frequency
1 Male 15230
2 Female 18323
9 NA, refused 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33553 1 2 1.54609 0.497878

Valid range from 1 to 9

V201 R: Age

Value 82115 Frequency
15 17
16 16 years 95
17 118
18 464
19 560
20 604
21 544
22 621
23 660
24 656
25 662
26 629
27 648
28 674
29 646
30 727
31 643
32 718
33 735
34 746
35 793
36 749
37 678
38 716
39 678
40 747
41 653
42 678
43 654
44 724
45 681
46 611
47 655
48 588
49 518
50 631
51 476
52 506
53 489
54 530
55 500
56 515
57 489
58 450
59 450
60 454
61 411
62 429
63 436
64 434
65 462
66 370
67 393
68 388
69 309
70 388
71 314
72 318
73 297
74 289
75 217
76 218
77 144
78 105
79 125
80 123
81 89
82 72
83 70
84 56
85 49
86 34
87 28
88 25
89 17
90 9
91 4
92 4
93 1
94 6
96 96 years 2
98 2
99 NA, refused 172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33418 15 98 44.2215 16.7368

Valid range from 15 to 99

V202 R: Marital status

Value 83114 Frequency
1 marr,liv as mar 21589
2 widowed 2540
3 divorced 1744
4 separated 424
5 single,nev marr 7184
9 NA, refused 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33481 1 5 2.07631 1.63491

Valid range from 1 to 9

V203 R: Steady life-partner

Value 84113 Frequency
1 Yes 3122
2 No 6700
0 NAP,NAV 23715
9 NA,refused 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9822 1 2 1.68214 0.465668

Valid range from 0 to 9

V204 R: Education I: years in school

Value 85112 Frequency
0 NAV,no formal schooling 8613
1 1 year 28
2 68
3 99
4 278
5 323
6 696
7 468
8 2372
9 N:9 or less 1514
10 GB:10 or less 3286
11 2903
12 4483
13 1984
14 GB:14 or more 1680
15 1200
16 1091
17 687
18 421
19 186
20 176
21 58
22 47
23 24
24 24
25 13
26 12
27 5
28 3
29 3
30 6
32 2
35 2
39 2
40 1
44 1
45 1
46 1
48 1
69 69 years 0
95 Still school 107
96 Still college,uni 178
97 Other answer 8
98 DK 97
99 NA 438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33055 0 97 9.25358 10.0242

Valid range from 0 to 99

V205 R: Education II: categories

Value 86111 Frequency
1 None 285
2 Incpl primary 1109
3 Primary compl 6765
4 Incpl secondary 6485
5 Secondary compl 8717
6 Incpl university,other 3873
7 University degree 3676
0 NAV, still at school 2494
98 DK 1
99 NA 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30910 1 7 4.57111 1.40456

Valid range from 0 to 99

V206 R: Current employment status

Value 87110 Frequency
1 Full-time employed 16119
2 Part-time employed 2051
3 Less part-time 338
4 Help family member 147
5 Unemployed 1767
6 Studt,school,educ 2069
7 Retired 5789
8 Housewife <man> 3723
9 Permanent disabled 549
10 Oth,n i lab force 744
0 NAV 0
99 NA, refused 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33296 1 10 3.77703 3.07184

Valid range from 0 to 99

V207 S-P: Current employment status

Value 88109 Frequency
1 F-t empl,main job 9985
2 P-t empl,main job 1166
3 Less part-time 141
4 Help family member 114
5 Unemployed 693
6 Studt,school,educ 212
7 Retired 2875
8 Housewife <man> 1917
9 Permanent disabled 252
10 Oth,n i lab force 429
0 NAV;N mar;n spou/partn 14483
99 NA 1323
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17784 1 10 3.37112 3.06877

Valid range from 0 to 99

V208 R: Occupation ISCO

Value 89108 Frequency
0 N i lab force; never had a job
99997 Refused
99998 DK,inadeq descr etc
99999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20134 1 9990 3330.28 3042.3

Valid range from 0 to 99999

V209 R: Occupation National specific

Value 90107 Frequency
0 N i lab force
99997 Refused
99998 DK, inadeq descr etc
99999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15116 1 9290 1057.8 2193.35

Valid range from 0 to 99999

V210 S-P: Occupation ISCO

Value 91106 Frequency
0 N marr, no sp, n work
99997 Refused
99998 DK, not classifiable, inadeq desr
99999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9954 2 9990 3429.19 3035.08

Valid range from 0 to 99999

V211 S-P: Occupation National specific

Value 92105 Frequency
0 N marr, no sp, n work
99997 Refused
99998 DK, not classifiable, inadeq desr
99999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7192 1 9210 1288.32 2320.45

Valid range from 0 to 99999

V212 R: Working for privat - public sector

Value 93104 Frequency
1 Government 6172
2 Public owned firm 2341
3 Private firm 7985
6 Charity, trust, non-profit 87
0 NAV; NAP n i lab force 14242
8 Self employed 1801
9 NA, dont know,refused 962
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16585 1 6 2.1303 0.959485

Valid range from 0 to 9

V213 R: Self-employed I

Value 94103 Frequency
1 Self-employed 2972
2 Work f someone else 18111
3 S:comb.self empl+empl 15
0 NAV;Unempl,n lab force 11962
9 NA, refused 530
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21098 1 3 1.85984 0.349199

Valid range from 0 to 9

V214 R: Self-employed II - how many employ

Value 95102 Frequency
1 1 employee 204
2 131
3 79
4 52
5 41
6 59
7 16
8 21
9 I,RP:2-9 377
10 D,I,S,RP:10 + 135
11 4
12 13
13 2
14 3
15 12
16 4
17 1
18 8
19 2
20 19
21 2
22 2
23 1
24 GB:10-24 14
25 3
26 1
27 1
29 J:10-29 9
30 12
31 2
37 1
40 2
48 1
50 D:50 + 8
54 1
55 1
60 7
63 10
71 1
75 2
87 1
95 SLO:95 or more 2
98 1
99 J:30-99 GB:25-99 12
100 100 employees 5
108 1
120 2
125 1
150 1
179 1
180 1
200 1
216 1
220 2
250 1
300 7
320 1
350 1
400 2
500 1
501 1
600 2
750 2
800 1
999 2
1000 1000 employees 1
1100 1
1200 1
2500 1
3000 1
4500 1
5001 2
9990 CDN > more than 9990 0
9996 No employee 1073
9997 Refused 1
0 NAV;NAP n i lab force,n s-employed 30602
9998 DK 5
9999 NA 584
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2399 1 9997 4495.21 4957.44

Valid range from 0 to 9999

V215 R: Hours worked weekly

Value 96101 Frequency
1 1 hour 6
2 14
3 32
4 53
5 43
6 68
7 34
8 149
9 26
10 202
11 17
12 89
13 23
14 28
15 179
16 83
17 29
18 79
19 36
20 483
21 24
22 64
23 37
24 180
25 198
26 35
27 30
28 82
29 10
30 548
31 16
32 159
33 41
34 37
35 568
36 384
37 368
38 819
39 176
40 4130
41 83
42 653
43 113
44 115
45 777
46 72
47 44
48 453
49 24
50 963
51 10
52 39
53 13
54 47
55 224
56 65
57 7
58 18
59 3
60 598
61 1
62 9
63 6
64 14
65 76
66 9
68 2
69 1
70 218
71 2
72 33
75 31
76 4
77 3
78 4
79 1
80 71
81 2
82 2
84 29
85 10
87 1
89 4
90 24
91 1
92 1
94 5
95 J:99 hours GB:95+>h 5
96 96 and more 13
0 NAV;NAP 18394
97 Refused 50
98 DK,cant say 117
99 NA 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14482 1 96 39.2672 13.5266

Valid range from 0 to 99

V216 R: Supervise I

Value 97100 Frequency
1 Yes,supervises 6680
2 No,do n supervise 14411
0 NAP, NAV 11582
7 Refused 0
8 Dont know 41
9 NA 876
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21091 1 2 1.68328 0.465209

Valid range from 0 to 9

V217 R: Earnings I

Value 9899 Frequency
0 NAV; NAP No own income
999997 Refused
999998 DK
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23091 40 999996 38182.5 71839.5

Valid range from 0 to 999999

V218 Family income

Value 9998 Frequency
0 NAV; NAP No own income
999997 Refused
999998 Dont know
999999 NA
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26153 40 999996 77059.5 140786

Valid range from 0 to 999999

V219 R: Religious denomination

Value 10097 Frequency
10 Catholic 12458
11 Greek Catholic 0
12 Aglipayan 21
20 Jewish 1333
30 Moslem 178
40 Baptist 392
41 Methodist 285
42 Lutheran 1453
43 Presbyt,Ch of Scot 546
44 Ch Engl,Ire,Anglica 1161
45 URC/ Congregational 10
46 Episcopal 31
47 Unitarians 146
48 Prot(ev)free church 248
49 Prot (n else class) 3642
50 Shinto 21
51 Hindu 4
52 Buddhists 408
53 Sikh 3
54 Orthodox; Eastern Orthodox 1886
55 United Ch CDN 122
60 GB:Free Presbyterian 7
61 Brethren 14
62 NZ: Ratana 4
90 None 6513
91 No denom given 263
92 Oth christ religion 392
93 Other non-christian 165
94 Other n classified 281
0 NAV, NAP 0
97 Refused 321
98 Dont know 313
99 NA 969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31987 10 94 41.8769 31.5283

Valid range from 0 to 99

V220 R: Religious services - how often

Value 10196 Frequency
1 Once a week or more or nearly 5571
2 2-3 times a month 1892
3 Once a month 1438
4 Sev times a year 4736
5 Less frequently a year 7275
6 Never 8817
0 NAP (n<christ>rel) 2888
7 Refused 137
8 DK, GB: varies 290
9 NA 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29729 1 6 4.10004 1.84678

Valid range from 0 to 9

V221 R: Subjective social class

Value 10295 Frequency
1 Lower class 1213
2 Working class 7874
3 Upper working,lower middle 1483
4 Middle 11637
5 Upper middle 1738
6 Upper 370
0 None of these,other 8212
7 Refused 128
8 DK,cant choose 594
9 NA 341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24315 1 6 3.24359 1.16857

Valid range from 0 to 9

V222 R: Trade union membership

Value 10394 Frequency
1 Member 8623
2 No member 17179
0 NAP; NAV 7293
8 Dont know 11
9 NA, refused 484
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25802 1 2 1.6658 0.471719

Valid range from 0 to 9

V223 R: party affiliation I: left - right

Value 10493 Frequency
1 Far left 602
2 Left,center left 6493
3 Center,liberal 4339
4 Right,conservative 5033
5 Far right etc 449
6 Other,no specific 312
7 No party; would n vote 4173
0 NAV;NAP,didn t vote 8512
8 Dont know 2466
9 No answer,refused 1211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21401 1 7 3.74118 1.85388

Valid range from 0 to 9

V224 R: party affiliation II: Austria

Value 10592 Frequency
1 SPOE (Soc-Democr) 256
2 OEVP (Cons) 236
3 FPOE (Liberal) 104
4 GR!NE (Greens) 48
5 LIF 45
95 Other Party 13
96 Not eligible 4
0 NAP, NAV 32613
97 Refused 0
99 NA 271
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 1 96 4.35694 14.3322

Valid range from 0 to 99

V225 R: Party affiliation II:Australia

Value 10691 Frequency
1 Liberal Party 641
2 Labour Party 778
3 National Party 92
4 Democrats 71
5 Greens 17
6 Nuclear Disarmament 1
95 Other Party 108
96 Would not vote;No party preference 0
0 NAP, NAV 31811
97 Refused 0
99 NA 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1708 1 95 7.67447 22.7088

Valid range from 0 to 99

V226 R: Party affiliation II: Bulgaria

Value 10790 Frequency
1 BSP 309
2 SDS 141
3 DPS 36
4 DAR 28
5 NS 33
6 Patriotic Union 6
7 BBB J. Ganchev 36
8 New Choice 3
9 Tsarstvo Bulgaria 14
10 BZNS 14
95 Other Party 8
96 Would not vote;No party preference 485
0 NAP, NAV 32464
97 Refused 0
98 DK 0
99 NA 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1113 1 96 43.9119 46.4861

Valid range from 0 to 99

V227 R: Party affiliation II: Canada

Value 10889 Frequency
1 PC 157
2 Liberal 605
3 NDP 146
4 Bloc Quebecois 85
5 Reform 134
6 Libertarian 4
7 Confederation of regions 2
8 Communist 3
9 Green 32
95 Other Party 21
96 Would not vote;No party preference 35
0 NAP, NAV 32150
97 Refused 216
98 Dont know 0
99 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1224 1 96 6.96078 19.4866

Valid range from 0 to 99

V228 R: Party affiliation II:Czech Rep

Value 10988 Frequency
1 CSSD Social Dem 58
2 KDU-CSL Chr.People 34
3 CSS Socialist Party 1
4 CSZ Farmers Party 0
5 DSP Democratic Labour Party 0
6 DUCHODCI Retired 2
7 HSD-SMS Moravian 1
8 KDS Christian Democratic P 5
9 KAN Engaged Non-party Members 51
10 KSCM Kommunist P Bohemia a Moravia 32
11 ODS/KDS Coalition 0
12 LB Left Block