Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0703
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0703_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; marec 2007)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

Ni podatka. (CJMMK)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, ocena uspešnosti menjave tolarja za evro, ocena uspešnosti dela varuha človekovih pravic, ocena uspešnosti dela guvernerja banke Slovenije, mnenje o vstopu v EU, mnenje o vstopu v NATO, ocena problemskega stanja, zaupanje v ljudi iz javnega življenja, najprimernejši kandidat za predsednika države, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, vplivanje na izbiro z nastopom določenega politika, politična stranka Zares

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o opredeljevanju do EU in NATO ter o mnenju ob izteku mandatov.

Methodology


Collection date: 19. marec 2007 - 21. marec 2007
Date of production: 2007-03
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0703 - Politbarometer PB3/07 [datoteka podatkov], 2007

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 76
 • number of units: 845

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2007-03-14 845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 2007-03-14 2007-03-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 329
2 ni zadovoljen 453
3 ne vem, b.o. 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 63

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 533
2 ni zadovoljen 275
3 ne vem, b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 37

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 176 Frequency
2007-03-14 845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 2007-03-14 2007-03-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 275 Frequency
1 zadovoljen 329
2 ni zadovoljen 453
3 ne vem, b.o. 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 63

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 374 Frequency
1 zadovoljen 533
2 ni zadovoljen 275
3 ne vem, b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 37

Valid range from 1 to 3

Q481C ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 473 Frequency
1 da, podpiram 356
2 ne, ne podpiram 402
3 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 87

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 572 Frequency
1 najmanj zaupa 122
2 . 178
3 nekaj vmes 327
4 . 148
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 28

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 671 Frequency
1 najmanj zaupa 143
2 . 168
3 nekaj vmes 227
4 . 187
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 24

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 770 Frequency
1 najmanj zaupa 95
2 . 184
3 nekaj vmes 359
4 . 135
5 najbolj zaupa 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 41

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 869 Frequency
1 najmanj zaupa 88
2 . 115
3 nekaj vmes 212
4 . 285
5 najbolj zaupa 121
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 24

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 968 Frequency
1 najmanj zaupa 175
2 . 222
3 nekaj vmes 337
4 . 56
5 najbolj zaupa 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 47

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 1067 Frequency
1 najmanj zaupa 185
2 . 194
3 nekaj vmes 257
4 . 126
5 najbolj zaupa 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 50

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 1166 Frequency
1 najmanj zaupa 105
2 . 136
3 nekaj vmes 301
4 . 217
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 30

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 1265 Frequency
1 najmanj zaupa 91
2 . 105
3 nekaj vmes 257
4 . 238
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 85

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 1364 Frequency
1 najmanj zaupa 280
2 . 172
3 nekaj vmes 176
4 . 120
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 39

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 1463 Frequency
1 najmanj zaupa 32
2 . 70
3 nekaj vmes 245
4 . 348
5 najbolj zaupa 108
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 42

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 1562 Frequency
1 najmanj zaupa 37
2 . 83
3 nekaj vmes 306
4 . 303
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 49

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 1661 Frequency
1 najmanj zaupa 70
2 . 165
3 nekaj vmes 297
4 . 224
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 21

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 1760 Frequency
1 najmanj zaupa 42
2 . 78
3 nekaj vmes 309
4 . 277
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 69

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 1859 Frequency
1 najmanj zaupa 141
2 . 172
3 nekaj vmes 259
4 . 141
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 91

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 1958 Frequency
1 najmanj zaupa 64
2 . 133
3 nekaj vmes 271
4 . 217
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 94
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
734 111

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2057 Frequency
1 najmanj zaupa 79
2 . 123
3 nekaj vmes 286
4 . 225
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 76

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2156 Frequency
1 najmanj zaupa 69
2 . 154
3 nekaj vmes 330
4 . 211
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 31

Valid range from 1 to 6

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 2255 Frequency
1 najmanj zaupa 65
2 . 142
3 nekaj vmes 384
4 . 160
5 najbolj zaupa 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 66

Valid range from 1 to 6

I25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 2354 Frequency
1 najmanj zaupa 28
2 . 51
3 nekaj vmes 193
4 . 347
5 najbolj zaupa 197
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 29

Valid range from 1 to 6

I27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 2453 Frequency
1 najmanj zaupa 94
2 . 158
3 nekaj vmes 207
4 . 218
5 najbolj zaupa 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 76

Valid range from 1 to 6

I28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Value 2552 Frequency
1 najmanj zaupa 109
2 . 150
3 nekaj vmes 258
4 . 202
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 58

Valid range from 1 to 6

I20 RDEČEMU KRIŽU?

RDEČEMU KRIŽU?

Value 2651 Frequency
1 najmanj zaupa 133
2 . 183
3 nekaj vmes 268
4 . 164
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 33

Valid range from 1 to 6

Q862A JANUARJA SMO TOLAR ZAMENJALI ZA EVRO, FE

JANUARJA SMO TOLAR ZAMENJALI ZA EVRO, FEBRUARJA SE JE IZTEKEL MANDAT VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC MATJAŽU HANŽKU, Z MARCEM PA IZTEČE MANDAT GUVERNERJU BANKE SLOVENIJE MITJI GASPARIJU. OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST V TEH VLOGAH NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ POVEJTE ZA SLOVENSKI TOLAR

Value 2750 Frequency
1 zelo neuspešno 5
2 . 16
3 nekje vmes 101
4 . 366
5 zelo uspešno 328
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 29

Valid range from 1 to 6

Q862B VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC MATJAŽ HANŽEK

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC MATJAŽ HANŽEK

Value 2849 Frequency
1 zelo neuspešno 122
2 . 98
3 nekje vmes 250
4 . 216
5 zelo uspešno 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 60

Valid range from 1 to 6

Q862C GUVERNER MITJA GASPARI

GUVERNER MITJA GASPARI

Value 2948 Frequency
1 zelo neuspešno 19
2 . 38
3 nekje vmes 157
4 . 311
5 zelo uspešno 226
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 94

Valid range from 1 to 6

Q863A ŠTIRI LETA JE OD TEGA, KO SMO V SLOVENIJ

ŠTIRI LETA JE OD TEGA, KO SMO V SLOVENIJI IMELI REFERENDUM O ČLANSTVU V EU IN NATO. ČE BI IMELI DANES PONOVNO PRILOŽNOST ODLOČATI O ČLANSTVU, KAKO BI SE ODLOČILI? NAJPREJ GLEDE ČLANSTVA V EVROPSKI UNIJI

Value 3047 Frequency
1 ZA ČLANSTVO 615
2 PROTI ČLANSTVU 167
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 63

Valid range from 1 to 3

Q863B KAKO PA BI SE ODLOČILI GLEDE ČLANSTVA V

KAKO PA BI SE ODLOČILI GLEDE ČLANSTVA V NATU

Value 3146 Frequency
1 ZA ČLANSTVO 365
2 PROTI ČLANSTVU 385
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 95

Valid range from 1 to 3

Q846A NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV SEDAJ, DVE LETI PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Value 3245 Frequency
1 danes boljše 103
2 danes slabše 494
3 nič se ni spremenilo 206
4 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 42

Valid range from 1 to 4

Q846B ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Value 3344 Frequency
1 danes boljše 204
2 danes slabše 249
3 nič se ni spremenilo 317
4 ne vem, b.o. 55
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 75

Valid range from 1 to 4

Q846C ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Value 3443 Frequency
1 danes boljše, manj vpletanja 92
2 danes slabše, več vpletanja 453
3 nič se ni spremenilo 222
4 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 78

Valid range from 1 to 4

Q846H ...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

Value 3542 Frequency
1 danes boljše 30
2 danes slabše 525
3 nič se ni spremenilo 241
4 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 49

Valid range from 1 to 4

Q846D ... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

Value 3641 Frequency
1 danes boljše 129
2 danes slabše 436
3 nič se ni spremenilo 237
4 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 43

Valid range from 1 to 4

Q846I ... RAZMERE V ŠOLSTVU:

... RAZMERE V ŠOLSTVU:

Value 3740 Frequency
1 danes boljše 197
2 danes slabše 208
3 nič se ni spremenilo 321
4 ne vem, b.o. 99
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 119

Valid range from 1 to 4

Q846E ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Value 3839 Frequency
1 danes boljše, manj korupcije 99
2 danes slabše, več korupcije 378
3 nič se ni spremenilo 263
4 ne vem, b.o. 85
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 105

Valid range from 1 to 4

Q849R LETOS JESENI BODO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA

LETOS JESENI BODO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IMEN LJUDI IZ JAVNEGA ŽIVLJENJA. ZANIMA NAS, ALI SO PO VAŠEM MNENJU VREDNI ZAUPANJA, ALI NE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SPLOH NISO VREDNI ZAUPANJA, 5 PA, DA SO VREDNI POLNEGA ZAUPANJA. V KOLIKOR OSEBE NE POZNATE, PA TO POVEJTE. POVEJTE NAJPREJ ZA BARBARO BREZIGAR

Value 3938 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 107
2 . 104
3 nekaj vmes 246
4 . 212
5 vreden je polnega zaupanja 109
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 67

Valid range from 1 to 6

Q849E JANEZ DRNOVŠEK

JANEZ DRNOVŠEK

Value 4037 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 93
2 . 111
3 nekaj vmes 209
4 . 232
5 vreden je polnega zaupanja 165
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 35

Valid range from 1 to 6

Q849W SPOMENKA HRIBAR

SPOMENKA HRIBAR

Value 4136 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 100
2 . 140
3 nekaj vmes 215
4 . 155
5 vreden je polnega zaupanja 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 162
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
663 182

Valid range from 1 to 6

Q849S ZORAN JANKOVIĆ

ZORAN JANKOVIĆ

Value 4235 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 109
2 . 134
3 nekaj vmes 249
4 . 212
5 vreden je polnega zaupanja 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 67

Valid range from 1 to 6

Q849G JANEZ JANŠA

JANEZ JANŠA

Value 4334 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 148
2 . 145
3 nekaj vmes 220
4 . 205
5 vreden je polnega zaupanja 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 41

Valid range from 1 to 6

Q849J MILAN KUČAN

MILAN KUČAN

Value 4433 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 89
2 . 91
3 nekaj vmes 172
4 . 240
5 vreden je polnega zaupanja 205
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 48

Valid range from 1 to 6

Q849Z JOŽE MENCINGER

JOŽE MENCINGER

Value 4532 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 54
2 . 85
3 nekaj vmes 256
4 . 195
5 vreden je polnega zaupanja 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 135
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
689 156

Valid range from 1 to 6

Q849K BORUT PAHOR

BORUT PAHOR

Value 4631 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 25
2 . 62
3 nekaj vmes 212
4 . 313
5 vreden je polnega zaupanja 185
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 48

Valid range from 1 to 6

Q849L LOJZE PETERLE

LOJZE PETERLE

Value 4730 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 58
2 . 111
3 nekaj vmes 223
4 . 275
5 vreden je polnega zaupanja 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 41

Valid range from 1 to 6

Q849X JANEZ POTOČNIK

JANEZ POTOČNIK

Value 4829 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 28
2 . 64
3 nekaj vmes 186
4 . 217
5 vreden je polnega zaupanja 170
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 159
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
665 180

Valid range from 1 to 6

Q849T DIMITRIJ RUPEL

DIMITRIJ RUPEL

Value 4928 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 200
2 . 239
3 nekaj vmes 260
4 . 76
5 vreden je polnega zaupanja 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 56

Valid range from 1 to 6

Q849AA DANICA PURG

DANICA PURG

Value 5027 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 36
2 . 78
3 nekaj vmes 123
4 . 48
5 vreden je polnega zaupanja 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 515
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 536

Valid range from 1 to 6

Q849V DANILO TÜRK

DANILO TÜRK

Value 5126 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 35
2 . 94
3 nekaj vmes 200
4 . 133
5 vreden je polnega zaupanja 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 286
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
538 307

Valid range from 1 to 6

Q8641 MED PREJ NAVEDENIMI IMENI IZBERITE DVE

MED PREJ NAVEDENIMI IMENI IZBERITE DVE OSEBI, KI BI BILI PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA PREDSEDNIKA OZ. PREDSEDNICO REPUBLIKE. (Anketar: samo če se ne spomni imen, preberite listo

Value 5225 Frequency
1 Brezigar 120
2 Drnovšek 111
3 Hribar 22
4 Janković 21
5 Janša 28
6 Kučan 71
7 Mencinger 32
8 Pahor 177
9 Peterle 90
10 Potočnik 22
11 Purg 9
12 Rupel 1
13 TÜrk 37
14 nekdo drug 8
15 ne vem, b.o. 74
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
749 96

Valid range from 1 to 15

Q8642 MED PREJ NAVEDENIMI IMENI IZBERITE DVE

MED PREJ NAVEDENIMI IMENI IZBERITE DVE OSEBI, KI BI BILI PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA PREDSEDNIKA OZ. PREDSEDNICO REPUBLIKE. (Anketar: samo če se ne spomni imen, preberite listo

Value 5324 Frequency
1 Brezigar 74
2 Drnovšek 77
3 Hribar 25
4 Janković 37
5 Janša 27
6 Kučan 66
7 Mencinger 43
8 Pahor 122
9 Peterle 101
10 Potočnik 44
11 Purg 9
12 Rupel 8
13 TÜrk 33
14 nekdo drug 9
15 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
675 170

Valid range from 1 to 15

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 5423 Frequency
1 da 661
2 ne 132
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
793 52

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5522 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 28
3 NSI - krscanska ljudska stranka 22
4 SDS - slovenska demokratska stranka 148
5 SLS - slovenska ljudska stranka 16
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 13
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 168
8 ZARES - nepovezani poslanci, Lahovnik 0
9 drugo stranko 22
0 ne vem, b.o. 237
Sysmiss 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
423 422

Valid range from 0 to 9

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 5621 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 21
3 NSI - krscanska ljudska stranka 3
4 SDS - slovenska demokratska stranka 30
5 SLS - slovenska ljudska stranka 10
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 9
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 60
8 ZARES - nepovezani poslanci, Lahovnik 0
9 drugo stranko 9
0 ne vem, b.o. 252
Sysmiss 447
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
146 699

Valid range from 0 to 9

W20A KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5720 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 9
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 127
3 NSI - krscanska ljudska stranka 26
4 SDS - slovenska demokratska stranka 200
5 SLS - slovenska ljudska stranka 21
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 19
7 ZL(SD) - socialni demokrati 83
8 drugo stranko 13
9 ni volil 113
0 ne vem, b.o. 212
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 234

Valid range from 0 to 9

Q510 POVEJTE ŠE, KATERO STRANKO PA STE VOLILI

POVEJTE ŠE, KATERO STRANKO PA STE VOLILI LETA 2000 NA DRŽAVNOZBORSKIH VOLITVAH. (anketar: ne beri strank!!!)

Value 5819 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 3
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 167
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 17
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 32
5 SMS-stranko mladih Slovenije 3
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 10
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 92
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 52
9 nisem šel na volitve 97
0 ne vem, b.o., drugo 346
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
473 372

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5918 Frequency
1 prej levo 245
2 v sredino 192
3 prej desno 147
4 b.o. 239
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
584 261

Valid range from 1 to 4

Q840A DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR NASTOPIL MILAN KUČAN S SVOJO STRANKO ALI LISTO. ALI BI TO KAJ VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Value 6017 Frequency
1 NIČ NE BI VPLIVALO 488
2 GLASOVAL BI ZA LISTO ALI STRANKO MILANA KUČANA 236
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 99
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 121

Valid range from 1 to 3

Q840B KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ

KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ DRNOVŠEK S SVOJIM GIBANJEM ALI STRANKO. KAKO BI TO VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Value 6116 Frequency
1 NIČ NE BI VPLIVALO 494
2 GLASOVAL BI ZA GIBANJE ALI STRANKO JANEZA DRNOVŠKA 221
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 108
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 130

Valid range from 1 to 3

Q865 NEDAVNO SE JE USTANOVILO DRUŠTVO 'ZARES'

NEDAVNO SE JE USTANOVILO DRUŠTVO 'ZARES' - Z NAMENOM, DA SE PREOBLIKUJE V NOVO POLITIČNO STRANKO, IN DA NASTOPI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR V NASLEDNJEM LETU. ALI PODPIRATE USTANOVITEV NOVEGA DRUŠTVA OZ. POLITIČNE STRANKE, ALI NE?

Value 6215 Frequency
1 podpira 369
2 ne podpira 306
3 ne vem, b.o. 148
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
675 170

Valid range from 1 to 3

Q866 ALI BI TAKŠNO NOVO STRANKO TUDI PODPRLI

ALI BI TAKŠNO NOVO STRANKO TUDI PODPRLI NA VOLITVAH, ALI NE?

Value 6314 Frequency
1 bi podprl 107
2 ne bi podprl 246
3 ne vem, b.o. 135
Sysmiss 357
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 492

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6413 Frequency
11 1
14 1
16 1
20 3
23 4
24 4
25 1
26 3
27 8
28 5
29 2
30 11
31 9
32 16
33 6
34 11
35 12
36 12
37 13
38 13
39 10
40 17
41 14
42 15
43 18
44 17
45 18
46 17
47 18
48 22
49 19
50 22
51 17
52 15
53 16
54 15
55 8
56 19
57 10
58 14
59 14
60 13
61 11
62 13
63 16
64 13
65 14
66 13
67 11
68 18
69 13
70 9
71 19
72 3
73 14
74 5
75 6
76 14
77 14
78 20
79 11
80 15
81 15
82 12
83 10
84 6
85 13
86 8
87 8
88 10
89 5
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 22 11 89 56.552 17.23

Valid range from 0 to 89

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6512 Frequency
1 OSNOVNA 117
2 KONČANA POKLICNA 101
3 KONČANA SREDNJA 362
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 242
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 23

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6611 Frequency
1 NA PODEŽELJU 320
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 231
3 V VEČJEM MESTU 107
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 166
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 21

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6710 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 224
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 135
3 SAMOZAPOSLEN 33
4 KMET 10
5 GOSPODINJA 21
6 UPOKOJENEC 300
7 ŠTUDENT, DIJAK 68
8 BREZPOSELN 25
9 DRUGO... 8
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 21

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 689 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 43
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 101
3 NE, TO ME NE SKRBI 211
4 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 486
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
355 490

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 698 Frequency
1 sem veren 385
2 nisem veren 298
3 nekaj vmes... 129
4 zavrnil odg.,b.o. 12
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 33

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 707 Frequency
1 moški 319
2 ženska 508
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 18

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 716 Frequency
Zakrita vrednost 845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 0

REGIJA Regija

Value 725 Frequency
1 POMURSKA 36
2 PODRAVSKA 131
3 KOROŠKA 19
4 SAVINJSKA 97
5 GORENJSKA 53
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 250
8 SPOD. POSAVSKA 19
9 DOLENJSKA 94
10 GORIŠKA 45
11 OBALNO-KRAŠKA 42
12 KRAŠKA 25
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 17

Valid range from 1 to 12

VELN2 Veln2

Value 734 Frequency
1 ->500 274
2 500-4000 170
3 4000-50000 207
4 NAD 50000 188
0 miss 0
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 6

Valid range from 1 to 4

RSTAR STAROST

Value 743 Frequency
30 ->30 147
45 31 - 45 181
60 46 - 60 233
99 61 -> 262
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 22

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 752 Frequency
0 ne vem 252
1 DESUS 10
2 LDS 49
3 NSI 25
4 SDS 178
5 SLS 26
6 SNS 22
7 SD 228
8 ZARES 0
9 drugo 31
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 24

Valid range from 0 to 9

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 0 0.309 4.122 1 0.888

Valid range from 0.309146341463415 to 4.1219512195122

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0703. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0703_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si