Primerjalna raziskava volitev: Modul 1 (1996-2001)

Basic Study Information

ADP - IDNo: CSES_00
Main author(s):
  • Skupina za pripravo, Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems
Data file producer:
CSES - Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems (Ann Arbor, Združene države Amerike; 2002)

Funding agency:

National Science Foundation.

Project number:

SBR-9317631 (None)

Series:
  • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

    Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je zasnovana s ciljem pridobiti primerjalne podatke primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštutucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah. (http://www.umich.edu/~cses/).

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z demokracijo, poštenost volitev, strankarske preference, kako ste volili, nujnost političnih strank, poznavanje političnih strank, poznavanje politikov, trenutne ekonomske razmere, primerjava s preteklimi razmerami, povezanost politikov z ljudmi, vpliv ljudi na politiko, samouvrstitev na kontinuumu levo-desno, demografija, volilno obnašanje respondentov, politične stranke, politični sistemi, volilne institucije, oblika demokratičnega sistema

Keywords ELSST:
VOLILNI SISTEM, VOLILNO VEDENJE, VOLITVE , DEMOKRACIJA, POLITIČNA STRANKA, PARLAMENTARNI SISTEM, STRANKARSKI SISTEM, ZADOVOLJSTVO

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - volitve
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
političo obnašanje in politična stališča
volilni proces v zgodovinski in sodobni perspektivi
združeni podatki o volitvah


Abstract:

Pričujoča raziskava je del programa mednarodnega primerjalnega raziskovanja volilnih sistemov, katerega cilj je izboljšati poznavanje volilnega vedenja v različnih političnih skupnostih. Raziskava, ki je bila izvedena v preko 50 državah (vključene so tako utrjene kot tudi novo nastale demokracije), je plod sodelovanja družboslovcev iz različnih držav, ki so sooblikovali vsebino raziskovalnega problema in obliko raziskave ter pri tem upoštevali specifične značilnosti posameznih političnih skupnosti. Vprašalnik vključuje skupen modul na obravnavano temo in zbir demografskih spremenljivk. Podatki iz sodelujočih držav so združeni v enotno mednarodno datoteko skupaj z datoteko uteži. Raziskava se osredotoča na tri temeljne probleme. Prvi del analizira vpliv volitev na delovanje političnih institucij: razmerje med parlamentarnim in predsedniškim sistemom (problem odgovornosti, dostopnosti), urejanje volilne pravice in preštevanja glasov (načelo pravičnost, vpliv glasovanja) in politične stranke (identifikacija s stankami in ideološke razlike med njimi). Drugi glavni sklop se dotika vprašanja političnih in družbenih razcepov in orientacij kot so primerjava samouvrstitve respondentov na kontinuumu levo-desno in ideološke orientacije političnih strank. Končno, tretji del vprašalnika prinaša oceno delovanja demokratični institucij in procesov, ki se odraža v učnkovitosti političnih strank in izvoljenih politikov ter zadovljstvu s stanjem demokracije. Temu so sledila vprašanja o udeležbi na volitvah, volilnih preferencah respondentov in demografska vprašanja kot so starost, spol, izobrazba, zaposlitveni status in dohodek.

Methodology


Collection date: 1996 - 2001
Date of production: 2002
Country: Albanija, Argentina, Avstralija, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Češka Republika, Čile, Danska, Ekvador, Estonija, Filipini, Finska, Francija, Grčija, Gruzija, Hong Kong, Hrvaška, Indija, Islandija, Italija, Izrael, Japonska, Južna Afrika, Kanada, Kolumbia, Koreja, Kostarika, Latvija, Litva, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Madžarska, Makedonija, Mehika, Moldova, Panama, Peru, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Singapur, Slovaška, Slovenija, Srbija, Škotska, Španija, Švedska, Švica, Tajska, Tajvan, Trinidad, Turčija, Ukrajina, Urugvaj, Velika Britanija, Venezuela, Zambija, ZDA
Geographic coverage:

Ozemlje navedenih držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Vse polnoletne osebe oziroma državljani, ki imajo volilno pravico.

Excluded: no information
Data collected by:

različne institucije v sodelujočih državah

Sampling procedure:

Slučajni vzorci polnoletnih državljanov po državah, ki skupno obsegajo 58.480 enot.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: The Comparative Study of Electoral Systems [online data analysis]

Title of Data file: Comparative Study of Electoral Systems

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
CESTE

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
CESTE

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. CSES Planning Committee (2009). CSES - The Comparative Study of Electoral Systems (CSES) Website.
  2. (). Comparative Study of Electoral Systems (CSES): Study No. 2683 and 3808.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Skupina za pripravo, Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems. Primerjalna raziskava volitev: Modul 1 (1996-2001) [datoteka podatkov]. Ann Arbor, MI: University of Michigan, Center for Political Studies [izdelava], 2002. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], oktober 2002 ADP - IDNo: CSES_00.

More information can be found on the publisher's page.

COBISS.SI
Publication date: 2002
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si