Primerjalna raziskava volitev: Modul 1 (1996-2001)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CSES_00
Glavni avtor(ji):
  • Skupina za pripravo, Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems
Izdelal datoteko podatkov:
CSES - Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems (Ann Arbor, Združene države Amerike; 2002)

Finančna podpora:

National Science Foundation.

Serija:
  • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

    Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je zasnovana s ciljem pridobiti primerjalne podatke primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštutucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah. (http://www.umich.edu/~cses/).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z demokracijo, poštenost volitev, strankarske preference, kako ste volili, nujnost političnih strank, poznavanje političnih strank, poznavanje politikov, trenutne ekonomske razmere, primerjava s preteklimi razmerami, povezanost politikov z ljudmi, vpliv ljudi na politiko, samouvrstitev na kontinuumu levo-desno, demografija, volilno obnašanje respondentov, politične stranke, politični sistemi, volilne institucije, oblika demokratičnega sistema

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - volitve
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
političo obnašanje in politična stališča
volilni proces v zgodovinski in sodobni perspektivi
združeni podatki o volitvah


Povzetek:

Pričujoča raziskava je del programa mednarodnega primerjalnega raziskovanja volilnih sistemov, katerega cilj je izboljšati poznavanje volilnega vedenja v različnih političnih skupnostih. Raziskava, ki je bila izvedena v preko 50 državah (vključene so tako utrjene kot tudi novo nastale demokracije), je plod sodelovanja družboslovcev iz različnih držav, ki so sooblikovali vsebino raziskovalnega problema in obliko raziskave ter pri tem upoštevali specifične značilnosti posameznih političnih skupnosti. Vprašalnik vključuje skupen modul na obravnavano temo in zbir demografskih spremenljivk. Podatki iz sodelujočih držav so združeni v enotno mednarodno datoteko skupaj z datoteko uteži. Raziskava se osredotoča na tri temeljne probleme. Prvi del analizira vpliv volitev na delovanje političnih institucij: razmerje med parlamentarnim in predsedniškim sistemom (problem odgovornosti, dostopnosti), urejanje volilne pravice in preštevanja glasov (načelo pravičnost, vpliv glasovanja) in politične stranke (identifikacija s stankami in ideološke razlike med njimi). Drugi glavni sklop se dotika vprašanja političnih in družbenih razcepov in orientacij kot so primerjava samouvrstitve respondentov na kontinuumu levo-desno in ideološke orientacije političnih strank. Končno, tretji del vprašalnika prinaša oceno delovanja demokratični institucij in procesov, ki se odraža v učnkovitosti političnih strank in izvoljenih politikov ter zadovljstvu s stanjem demokracije. Temu so sledila vprašanja o udeležbi na volitvah, volilnih preferencah respondentov in demografska vprašanja kot so starost, spol, izobrazba, zaposlitveni status in dohodek.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1996 - 2001
Čas izdelave: 2002
Država: Albanija, Argentina, Avstralija, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Češka Republika, Čile, Danska, Ekvador, Estonija, Filipini, Finska, Francija, Grčija, Gruzija, Hong Kong, Hrvaška, Indija, Islandija, Italija, Izrael, Japonska, Južna Afrika, Kanada, Kolumbia, Koreja, Kostarika, Latvija, Litva, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Madžarska, Makedonija, Mehika, Moldova, Panama, Peru, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Singapur, Slovaška, Slovenija, Srbija, Škotska, Španija, Švedska, Švica, Tajska, Tajvan, Trinidad, Turčija, Ukrajina, Urugvaj, Velika Britanija, Venezuela, Zambija, ZDA
Geografsko pokritje:

Ozemlje navedenih držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Vse polnoletne osebe oziroma državljani, ki imajo volilno pravico.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

različne institucije v sodelujočih državah

Tip vzorca:

Slučajni vzorci polnoletnih državljanov po državah, ki skupno obsegajo 58.480 enot.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: The Comparative Study of Electoral Systems [online data analysis]

Naslov podatkovne datoteke: Comparative Study of Electoral Systems

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
CESTE

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
CESTE

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. CSES Planning Committee (2009). CSES - The Comparative Study of Electoral Systems (CSES) Website.
  2. (). Comparative Study of Electoral Systems (CSES): Study No. 2683 and 3808.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Skupina za pripravo, Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems. Primerjalna raziskava volitev: Modul 1 (1996-2001) [datoteka podatkov]. Ann Arbor, MI: University of Michigan, Center for Political Studies [izdelava], 2002. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], oktober 2002 ADP - IDNo: CSES_00.

Več informacij lahko najdete na strani izdajatelja.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2002
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si