Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost poslovanja v turških podjetjih, 2009

Basic Study Information

ADP - IDNo: INOVTR09
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_INOVTR09_V1
Main author(s):
 • Škerlavaj, Miha
 • Černe, Matej
Data file producer:
EF - Ekonomska fakulteta, Univerza v Mariboru, Ekonomska fakulteta (Slovenija; 2009)

Funding agency:

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Project number:

no information

Series:
 • ORGU/Organizacijsko učenje

  Serija ORGU preučuje organizacijsko učenje v podjetjih. Zajema Slovenijo, Hrvaško, Južno Korejo, Španijo, Makedonijo in Turčijo. Teme, ki so zajete v seriji so: organizacijsko učenje, uspešnost poslovanja podjetij, uspešnost poslovanja in organizacijska kultura. Prva raziskava iz te serije je bila narejena leta 2003 v Sloveniji in se je ponovila leta 2004. Preučevala je vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja. Leto kasneje sta bili izvedeni dve raziskavi, na Hrvaškem in v Maleziji, ki sta proučevali vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v podjetjih. Leta 2007 je bila izvedena še raziskava v Makedoniji. Leta 2008 sta bili narejeni še dve raziskavi v Južni Koreji in Španiji, ukvarjali pa sta se z vplivom organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost podjetij. V letu 2009 so raziskavo izvedli še v Turčiji.

Study Content

Keywords:

organizacijska kultura, organizacijsko učenje, inovativnost, inovativna kultura, uspešnost, pridobivanje informacij, kakovost informacij, podajanje informacij, vedenjske spremembe, kognitivne spremembe, procesna usmerjenost, ocena uspešnosti poslovanja

Keywords ELSST:
PODJETJE, PODJETJE, INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, USPEŠNOST DELOVANJA, KAZALEC USPEŠNOSTI, UPORABA INFORMACIJ

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO
Topic Classification CERIF
Vodenje podjetij
Topic Classification ADP
organizacijsko učenje
inovativnost
uspešnost


Abstract:

Namen raziskave je bil predstaviti in preizkusiti model izboljšanja inovativnosti na temelju vpliva kulture organizacijskega učenja. Koncept kulture organizacijskega učenja je bil predstavljen in definiran kot skupek norm in vrednot o delovanju organizacije ( glej: Organizational learning II : theory, method, and practice , glej: Understanding Organizational Learning Capability , glej: Organizational learning and competitive advantage : a theoretical and empirical analysis , glej: Building a learning organization , glej: Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures ). Te norme in vrednote naj bi podpirale sistematične, poglobljene pristope, ki stremijo k doseganju višje stopnje organizacijskega učenja. Elementi procesa organizacijskega učenja, ki so bili uporabljeni, so pridobivanje informacij, interpretacija informacij ter vedenjske in kognitivne spremembe. Znotraj teoretičnega okvira konkurenčnih vrednot kultura organizacijskega učenja pokriva nekatere vidike vseh štirih različnih tipov kultur: timske, razvojne, hierarhične in racionalne. Konstrukta, ki sestavljata inovativnost, sta inovativna kultura in inovacije, ki jih sestavljajo tehnične (v proizvodih in storitvah) in administrativne (v procesih). Uporabljeni so bili podatki, pridobljeni od 112 turških podjetij, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi. Vpliv kulture organizacijskega učenja je bil empirično preverjen z uporabo linearnega strukturnega modeliranja.

Methodology


Collection date: maj 2009
Date of production: 2009
Country: Turčija
Geographic coverage:

Ozemlje Turčije

Unit of analysis:

Turško podjetje

Universe:

Turška podjetja, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Excluded:

Ni podatka.

Data collected by:

Škerlavaj, Miha

Donmez, Dilek

Aydınlık, Arzu Ülgen

Sampling procedure:

Zajeta je bil celotna populacija turških podjetij (910), ki zaposlujejo 50 ljudi ali več.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: INOVTR09 - Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost poslovanja v turških podjetjih, 2009 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 90
 • number of units: 112

Variable list

a11 1. Employees in our organization are an extremely important source of information. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

1. Employees in our organization are an extremely important source of information.

Value 13 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 19
4 agree 33
5 strongly agree 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a12 2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

Value 22 Frequency
1 strongly disagree 4
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 12
4 agree 38
5 strongly agree 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a13 3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

Value 31 Frequency
1 strongly disagree 8
2 disagree 12
3 nor disagree nor agree 16
4 agree 38
5 strongly agree 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a11 1. Employees in our organization are an extremely important source of information. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

1. Employees in our organization are an extremely important source of information.

Value 190 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 19
4 agree 33
5 strongly agree 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a12 2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

Value 289 Frequency
1 strongly disagree 4
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 12
4 agree 38
5 strongly agree 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a13 3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

Value 388 Frequency
1 strongly disagree 8
2 disagree 12
3 nor disagree nor agree 16
4 agree 38
5 strongly agree 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a14 4. Reports prepared by external experts are an extremely important source of information. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

4. Reports prepared by external experts are an extremely important source of information.

Value 487 Frequency
1 strongly disagree 5
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 14
4 agree 46
5 strongly agree 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a15 5. Our organization uses a clipping service – the regular collection of papers and articles of interest to us. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

5. Our organization uses a clipping service – the regular collection of papers and articles of interest to us.

Value 586 Frequency
1 strongly disagree 11
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 18
4 agree 34
5 strongly agree 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a16 6. Our competitors are an extremely important source for learning new methods and services. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

6. Our competitors are an extremely important source for learning new methods and services.

Value 685 Frequency
1 strongly disagree 4
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 22
4 agree 34
5 strongly agree 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a17 7. Expertise on the industry, products, and services is an extremely important criterion for hiring a new employee. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

7. Expertise on the industry, products, and services is an extremely important criterion for hiring a new employee.

Value 784 Frequency
1 strongly disagree 4
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 18
4 agree 42
5 strongly agree 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a18 8. Joint tasks and mergers contribute a great deal of knowledge about industry and economic environment, new methods and services/products. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

8. Joint tasks and mergers contribute a great deal of knowledge about industry and economic environment, new methods and services/products.

Value 883 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 14
3 nor disagree nor agree 21
4 agree 34
5 strongly agree 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a19 9 Top managers in any important decision seek information or advice from the board of directors or owners (in general). Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

9 Top managers in any important decision seek information or advice from the board of directors or owners (in general).

Value 982 Frequency
1 strongly disagree 6
2 disagree 2
3 nor disagree nor agree 18
4 agree 36
5 strongly agree 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a110 10. Top managers in any important decision seek information or advice from sources outside the company (hiring experts, contacting top managers of other companies, etc). Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

10. Top managers in any important decision seek information or advice from sources outside the company (hiring experts, contacting top managers of other companies, etc).

Value 1081 Frequency
1 strongly disagree 19
2 disagree 23
3 nor disagree nor agree 23
4 agree 26
5 strongly agree 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a111 11. Our organization has employees whose job is related to searching for external information. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

11. Our organization has employees whose job is related to searching for external information.

Value 1180 Frequency
1 strongly disagree 25
2 disagree 18
3 nor disagree nor agree 13
4 agree 34
5 strongly agree 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a112 12. External sources (reports, consultants, newsletters, etc.) are extremely important for the operations of our organization. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

12. External sources (reports, consultants, newsletters, etc.) are extremely important for the operations of our organization.

Value 1279 Frequency
1 strongly disagree 5
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 24
4 agree 46
5 strongly agree 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a113 13. In our organization we explicitly reward employees that are a source of quality information. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

13. In our organization we explicitly reward employees that are a source of quality information.

Value 1378 Frequency
1 strongly disagree 15
2 disagree 10
3 nor disagree nor agree 28
4 agree 36
5 strongly agree 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a114 14. In our organization we often organize internal training of our employees. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

14. In our organization we often organize internal training of our employees.

Value 1477 Frequency
1 strongly disagree 12
2 disagree 25
3 nor disagree nor agree 19
4 agree 35
5 strongly agree 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a115 15. We frequently send our employees to various seminars, workshops, conferences with intention to acquire information. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

15. We frequently send our employees to various seminars, workshops, conferences with intention to acquire information.

Value 1576 Frequency
1 strongly disagree 21
2 disagree 19
3 nor disagree nor agree 25
4 agree 24
5 strongly agree 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a21 1. Our information system allows for efficient and effective exchange of information within the organization. " Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

1. Our information system allows for efficient and effective exchange of information within the organization. "

Value 1675 Frequency
1 strongly disagree 6
2 disagree 18
3 nor disagree nor agree 29
4 agree 31
5 strongly agree 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a22 2. All members of our organization are aware what the goals of the organization are. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

2. All members of our organization are aware what the goals of the organization are.

Value 1774 Frequency
1 strongly disagree 9
2 disagree 13
3 nor disagree nor agree 30
4 agree 27
5 strongly agree 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a23 3. We frequently hold meetings with the purpose to inform employees. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

3. We frequently hold meetings with the purpose to inform employees.

Value 1873 Frequency
1 strongly disagree 12
2 disagree 22
3 nor disagree nor agree 29
4 agree 29
5 strongly agree 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a24 4. We have formal mechanisms and systems that ensure transfer of best practices among various areas of work (e.g. reward systems based on group performance). Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

4. We have formal mechanisms and systems that ensure transfer of best practices among various areas of work (e.g. reward systems based on group performance).

Value 1972 Frequency
1 strongly disagree 19
2 disagree 26
3 nor disagree nor agree 24
4 agree 20
5 strongly agree 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a25 5. In our organization we have individuals that work in more than one team or project groups together with individuals from other organizational units. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

5. In our organization we have individuals that work in more than one team or project groups together with individuals from other organizational units.

Value 2071 Frequency
1 strongly disagree 15
2 disagree 21
3 nor disagree nor agree 23
4 agree 30
5 strongly agree 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a26 6. We have individuals dedicated to collecting and internal dissemination of improvement propositions from employees. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

6. We have individuals dedicated to collecting and internal dissemination of improvement propositions from employees.

Value 2170 Frequency
1 strongly disagree 20
2 disagree 25
3 nor disagree nor agree 27
4 agree 25
5 strongly agree 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a31 1. Personal contacts Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

1. Personal contacts

Value 2269 Frequency
1 not important at all 1
2 not important 2
3 nor not important nor important 9
4 important 30
5 very important 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a32 2. Team meetings Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

2. Team meetings

Value 2368 Frequency
1 not important at all 5
2 not important 11
3 nor not important nor important 23
4 important 38
5 very important 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a33 3. Committees as decision-makers Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

3. Committees as decision-makers

Value 2467 Frequency
1 not important at all 13
2 not important 24
3 nor not important nor important 25
4 important 30
5 very important 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a34 4. Telephone contacts Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

4. Telephone contacts

Value 2566 Frequency
1 not important at all 6
2 not important 6
3 nor not important nor important 11
4 important 40
5 very important 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a35 5. Seminars, conferences, workshops Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

5. Seminars, conferences, workshops

Value 2665 Frequency
1 not important at all 13
2 not important 21
3 nor not important nor important 22
4 important 31
5 very important 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a36 6. Written memos, notes, letters… Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

6. Written memos, notes, letters…

Value 2764 Frequency
1 not important at all 13
2 not important 13
3 nor not important nor important 18
4 important 41
5 very important 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a37 7. Special expert reports Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

7. Special expert reports

Value 2863 Frequency
1 not important at all 10
2 not important 21
3 nor not important nor important 19
4 important 31
5 very important 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a38 8. Formal chain of command reporting (in sense of reporting to superiors) Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

8. Formal chain of command reporting (in sense of reporting to superiors)

Value 2962 Frequency
1 not important at all 4
2 not important 2
3 nor not important nor important 13
4 important 42
5 very important 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a39 9. Companies intranet as a mean of information interpretation Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

9. Companies intranet as a mean of information interpretation

Value 3061 Frequency
1 not important at all 14
2 not important 15
3 nor not important nor important 27
4 important 30
5 very important 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a310 10. Forums (e-chat, e-debates) Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

10. Forums (e-chat, e-debates)

Value 3160 Frequency
1 not important at all 14
2 not important 24
3 nor not important nor important 20
4 important 30
5 very important 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a311 11. Electronic e-mail Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

11. Electronic e-mail

Value 3259 Frequency
1 not important at all 3
2 not important 5
3 nor not important nor important 6
4 important 40
5 very important 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a312 10. The more information the subordinate has the better he/she will perform. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: What is your attitude (as a manger) about informing the subordinates in your organization? (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

10. The more information the subordinate has the better he/she will perform.

Value 3358 Frequency
1 strongly disagree 5
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 25
4 agree 31
5 strongly agree 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a313 11. Information to a subordinate must always be simple and concise. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: What is your attitude (as a manger) about informing the subordinates in your organization? (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

11. Information to a subordinate must always be simple and concise.

Value 3457 Frequency
1 strongly disagree 9
2 disagree 18
3 nor disagree nor agree 8
4 agree 22
5 strongly agree 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a41 1. Adaptability to environmental pressures Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

1. Adaptability to environmental pressures

Value 3556 Frequency
1 substantial decline/decrease 3
2 moderate decline/decrease 11
3 no change 35
4 moderate improvement/increase 30
5 substantial improvement/increase 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a42 2. Quality of products / services Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

2. Quality of products / services

Value 3655 Frequency
1 substantial decline/decrease 0
2 moderate decline/decrease 3
3 no change 27
4 moderate improvement/increase 41
5 substantial improvement/increase 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 2 5

Valid range from 1 to 5

a43 3. Number of products / services offered Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

3. Number of products / services offered

Value 3754 Frequency
1 substantial decline/decrease 5
2 moderate decline/decrease 3
3 no change 26
4 moderate improvement/increase 40
5 substantial improvement/increase 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a44 4. Technology of operation Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

4. Technology of operation

Value 3853 Frequency
1 substantial decline/decrease 6
2 moderate decline/decrease 7
3 no change 31
4 moderate improvement/increase 43
5 substantial improvement/increase 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a45 5. Speed of operations Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

5. Speed of operations

Value 3952 Frequency
1 substantial decline/decrease 10
2 moderate decline/decrease 11
3 no change 30
4 moderate improvement/increase 34
5 substantial improvement/increase 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a46 6. Introduction of new marketing approaches Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

6. Introduction of new marketing approaches

Value 4051 Frequency
1 substantial decline/decrease 6
2 moderate decline/decrease 10
3 no change 27
4 moderate improvement/increase 44
5 substantial improvement/increase 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a47 7. Average productivity of employees Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

7. Average productivity of employees

Value 4150 Frequency
1 substantial decline/decrease 2
2 moderate decline/decrease 8
3 no change 36
4 moderate improvement/increase 36
5 substantial improvement/increase 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a48 8. Satisfaction of employees Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

8. Satisfaction of employees

Value 4249 Frequency
1 substantial decline/decrease 11
2 moderate decline/decrease 24
3 no change 25
4 moderate improvement/increase 23
5 substantial improvement/increase 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a49 9 Overall atmosphere Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

9 Overall atmosphere

Value 4348 Frequency
1 substantial decline/decrease 10
2 moderate decline/decrease 16
3 no change 41
4 moderate improvement/increase 25
5 substantial improvement/increase 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a410 10. Personal communication between top managers and employees Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

10. Personal communication between top managers and employees

Value 4447 Frequency
1 substantial decline/decrease 13
2 moderate decline/decrease 12
3 no change 40
4 moderate improvement/increase 24
5 substantial improvement/increase 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a411 11. Team meetings’ efficiency Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

11. Team meetings’ efficiency

Value 4546 Frequency
1 substantial decline/decrease 12
2 moderate decline/decrease 19
3 no change 37
4 moderate improvement/increase 26
5 substantial improvement/increase 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a412 12. Employees’ level of understanding of company’s strategic orientation Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

12. Employees’ level of understanding of company’s strategic orientation

Value 4645 Frequency
1 substantial decline/decrease 8
2 moderate decline/decrease 6
3 no change 40
4 moderate improvement/increase 32
5 substantial improvement/increase 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

a413 13. Employee’s level of understanding of major problems in the company Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

13. Employee’s level of understanding of major problems in the company

Value 4744 Frequency
1 substantial decline/decrease 0
2 moderate decline/decrease 13
3 no change 39
4 moderate improvement/increase 30
5 substantial improvement/increase 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 2 5

Valid range from 1 to 5

a414 14. Efficiency of information systems within the company Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

14. Efficiency of information systems within the company

Value 4843 Frequency
1 substantial decline/decrease 5
2 moderate decline/decrease 8
3 no change 30
4 moderate improvement/increase 33
5 substantial improvement/increase 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b11 1. In new product and service introduction, our company is often first-to-market. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

1. In new product and service introduction, our company is often first-to-market.

Value 4942 Frequency
1 strongly disagree 7
2 disagree 15
3 nor disagree nor agree 27
4 agree 31
5 strongly agree 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b12 2. Our new products and services are often perceived as very novel by customers. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

2. Our new products and services are often perceived as very novel by customers.

Value 5041 Frequency
1 strongly disagree 10
2 disagree 17
3 nor disagree nor agree 33
4 agree 32
5 strongly agree 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b13 3. New products and services in our company often take us up against new competitors. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

3. New products and services in our company often take us up against new competitors.

Value 5140 Frequency
1 strongly disagree 10
2 disagree 9
3 nor disagree nor agree 27
4 agree 34
5 strongly agree 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b14 4. In comparison with competitors, our company has introduced more innovative products and services during past 5 years. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

4. In comparison with competitors, our company has introduced more innovative products and services during past 5 years.

Value 5239 Frequency
1 strongly disagree 9
2 disagree 17
3 nor disagree nor agree 28
4 agree 31
5 strongly agree 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b15 5. We constantly emphasize development of particular and patent products. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

5. We constantly emphasize development of particular and patent products.

Value 5338 Frequency
1 strongly disagree 12
2 disagree 16
3 nor disagree nor agree 23
4 agree 30
5 strongly agree 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b16 6. We manage to cope with market demands and develop new products quickly. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

6. We manage to cope with market demands and develop new products quickly.

Value 5437 Frequency
1 strongly disagree 7
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 26
4 agree 41
5 strongly agree 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b17 7. We continuously modify design of our products and rapidly enter new emerging markets. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

7. We continuously modify design of our products and rapidly enter new emerging markets.

Value 5536 Frequency
1 strongly disagree 5
2 disagree 15
3 nor disagree nor agree 18
4 agree 37
5 strongly agree 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b18 8. Our firm manages to deliver special products flexibly according to customers’ orders. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

8. Our firm manages to deliver special products flexibly according to customers’ orders.

Value 5635 Frequency
1 strongly disagree 7
2 disagree 12
3 nor disagree nor agree 28
4 agree 37
5 strongly agree 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b19 9. We continuously improve old products and raise quality of new products. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

9. We continuously improve old products and raise quality of new products.

Value 5734 Frequency
1 strongly disagree 5
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 22
4 agree 34
5 strongly agree 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b21 1. Development of new channels for products and services offered by our corporation is an on-going process. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

1. Development of new channels for products and services offered by our corporation is an on-going process.

Value 5833 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 9
3 nor disagree nor agree 23
4 agree 49
5 strongly agree 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b22 2. We deal with customers’ suggestions or complaints urgently and with utmost care. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

2. We deal with customers’ suggestions or complaints urgently and with utmost care.

Value 5932 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 0
3 nor disagree nor agree 18
4 agree 39
5 strongly agree 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b23 3. In marketing innovations (entering new markets, new pricing methods, new distribution methods, etc.) our company is better than competitors. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

3. In marketing innovations (entering new markets, new pricing methods, new distribution methods, etc.) our company is better than competitors.

Value 6031 Frequency
1 strongly disagree 8
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 34
4 agree 29
5 strongly agree 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b24 4. We constantly emphasize and introduce managerial innovations (e.g. computer-based administrative innovations, new employee reward/training schemes, new departments or project teams, etc.). Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

4. We constantly emphasize and introduce managerial innovations (e.g. computer-based administrative innovations, new employee reward/training schemes, new departments or project teams, etc.).

Value 6130 Frequency
1 strongly disagree 10
2 disagree 14
3 nor disagree nor agree 28
4 agree 30
5 strongly agree 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b31 1. Innovation proposals are welcome in the organization. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

1. Innovation proposals are welcome in the organization.

Value 6229 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 22
4 agree 40
5 strongly agree 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b32 2. Management activelly seeks innovative ideas. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

2. Management activelly seeks innovative ideas.

Value 6328 Frequency
1 strongly disagree 16
2 disagree 15
3 nor disagree nor agree 25
4 agree 34
5 strongly agree 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b33 3.(R) Innovation is perceived as too risky and is resisted. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

3.(R) Innovation is perceived as too risky and is resisted.

Value 6427 Frequency
1 strongly disagree 9
2 disagree 24
3 nor disagree nor agree 18
4 agree 30
5 strongly agree 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b34 4. People are not penalized for new ideas that do not work. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

4. People are not penalized for new ideas that do not work.

Value 6526 Frequency
1 strongly disagree 4
2 disagree 10
3 nor disagree nor agree 24
4 agree 37
5 strongly agree 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

b35 5. Program/Project managers promote and support innovative ideas, experimentation and creative processes. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

5. Program/Project managers promote and support innovative ideas, experimentation and creative processes.

Value 6625 Frequency
1 strongly disagree 15
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 27
4 agree 31
5 strongly agree 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c11 1. Return on assets (ROA, %) in our company is well below the industry average./Return on assets (ROA, %) in our company is well above the industry average. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

1. Return on assets (ROA, %) in our company is well below the industry average./Return on assets (ROA, %) in our company is well above the industry average.

Value 6724 Frequency
1 below the industry average 12
2 2 14
3 3 39
4 4 24
5 above the industry average 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c12 2 Value added per employee in our company is well below the industry average. /Value added per employee in our company is well above the industry average. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

2 Value added per employee in our company is well below the industry average. /Value added per employee in our company is well above the industry average.

Value 6823 Frequency
1 below the industry average 13
2 2 16
3 3 27
4 4 33
5 above the industry average 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c21 1.NONFIN supply Relations with suppliers are very poor and unstable. /We consider our relations with suppliers to be excellent because we maintain genuine partnerships with them." Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

1.NONFIN supply Relations with suppliers are very poor and unstable. /We consider our relations with suppliers to be excellent because we maintain genuine partnerships with them."

Value 6922 Frequency
1 very poor and unstable 5
2 2 7
3 3 18
4 4 49
5 excellent because we maintain genuine partnerships with them 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c22 2. We change suppliers very often./We have long-term partner relationships with our suppliers. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

2. We change suppliers very often./We have long-term partner relationships with our suppliers.

Value 7021 Frequency
1 very often 6
2 2 15
3 3 21
4 4 38
5 long-term partner relationships 31
9 do not know, dont have access to the data 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
111 1 1 5

Valid range from 1 to 5

c23 3. We do not involve our suppliers in research and development processes at all./We strongly involve our suppliers in our research and development processes. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

3. We do not involve our suppliers in research and development processes at all./We strongly involve our suppliers in our research and development processes.

Value 7120 Frequency
1 do not involve 15
2 2 19
3 3 35
4 4 27
5 strongly involve 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c24 4. NONFIN employ The net fluctuation of employees due to internal reasons is very high within our company./There are no cases in our company of people leaving for internal reasons." Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

4. NONFIN employ The net fluctuation of employees due to internal reasons is very high within our company./There are no cases in our company of people leaving for internal reasons."

Value 7219 Frequency
1 very high 13
2 2 17
3 3 37
4 4 22
5 no cases 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c25 5. Productivity of employees is much lower than industry average./Productivity of employees is much higher than industry average. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

5. Productivity of employees is much lower than industry average./Productivity of employees is much higher than industry average.

Value 7318 Frequency
1 much lower 9
2 2 13
3 3 40
4 4 31
5 much higher 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c26 6. Employees’ trust into leadership is low. /Employees’ trust into leadership is high. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

6. Employees’ trust into leadership is low. /Employees’ trust into leadership is high.

Value 7417 Frequency
1 low 13
2 2 15
3 3 25
4 4 34
5 high 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c27 7. Trust among employees themselves is weak./Trust among employees is strong. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

7. Trust among employees themselves is weak./Trust among employees is strong.

Value 7516 Frequency
1 weak 7
2 2 14
3 3 31
4 4 39
5 strong 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c28 8. Work organization is inefficient./Work organization is efficient. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

8. Work organization is inefficient./Work organization is efficient.

Value 7615 Frequency
1 inefficient 15
2 2 9
3 3 23
4 4 42
5 efficient 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c29 9. Employees do not feel special commitment to the organization. /Employees feel very committed to the organization Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

9. Employees do not feel special commitment to the organization. /Employees feel very committed to the organization

Value 7714 Frequency
1 do not feel special commitment 7
2 2 13
3 3 34
4 4 37
5 feel very committed 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c210 10. Employees are not prepared to go an extra mile for the company./Employees are prepared to go an extra mile for the company. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

10. Employees are not prepared to go an extra mile for the company./Employees are prepared to go an extra mile for the company.

Value 7813 Frequency
1 are not prepared 10
2 2 20
3 3 29
4 4 31
5 are prepared 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c211 11. Work costs per employee are well above the industry average./Work costs per employee are well below the industry average. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

11. Work costs per employee are well above the industry average./Work costs per employee are well below the industry average.

Value 7912 Frequency
1 well above the industry average 17
2 2 16
3 3 31
4 4 34
5 well below the industry average 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c212 12. Absenteeism is in our company (relative to competition) very high./Absenteeism is in our company (relative to competition) very low. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

12. Absenteeism is in our company (relative to competition) very high./Absenteeism is in our company (relative to competition) very low.

Value 8011 Frequency
1 very high 6
2 2 13
3 3 29
4 4 32
5 very low 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c213 13. Employees are very dissatisfied with the situation within the company./Employees are very satisfied with the situation within the company. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

13. Employees are very dissatisfied with the situation within the company./Employees are very satisfied with the situation within the company.

Value 8110 Frequency
1 dissatisfied 14
2 2 18
3 3 28
4 4 28
5 satisfied 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c214 14. Learning ability and adaptability of employees is low (in comparison to competition). /Learning ability and adaptability of employees is high (in comparison to competition). Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

14. Learning ability and adaptability of employees is low (in comparison to competition). /Learning ability and adaptability of employees is high (in comparison to competition).

Value 829 Frequency
1 low 8
2 2 4
3 3 39
4 4 38
5 high 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c215 15. Risk-taking within the company is worse than it is by our competitors./Risk-taking within the company is better than it is by our competitors. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

15. Risk-taking within the company is worse than it is by our competitors./Risk-taking within the company is better than it is by our competitors.

Value 838 Frequency
1 worse 18
2 2 25
3 3 26
4 4 24
5 better 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c216 16. NONFIN customer The number of customer complaints within the last period has increased strongly./The number of customer complaints within the last period has decreased strongly." Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

16. NONFIN customer The number of customer complaints within the last period has increased strongly./The number of customer complaints within the last period has decreased strongly."

Value 847 Frequency
1 increased 10
2 2 10
3 3 29
4 4 38
5 decreased 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c217 17. Speed of dealing with customer complaints (comparatively to competition) is low./We deal with customer complaints faster than our competition. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

17. Speed of dealing with customer complaints (comparatively to competition) is low./We deal with customer complaints faster than our competition.

Value 856 Frequency
1 complaints is low 6
2 2 7
3 3 21
4 4 37
5 complaints faster 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c218 18. We loose existing clients and do not manage to attract new-ones./We retain existing clients and manage to attract new-ones. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

18. We loose existing clients and do not manage to attract new-ones./We retain existing clients and manage to attract new-ones.

Value 865 Frequency
1 do not manage to attract new-ones 9
2 2 8
3 3 19
4 4 42
5 manage to attract new-ones 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

c219 19. Reputation of our company in eyes of the customers has declined. /Reputation of our company in eyes of the customers has improved. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

19. Reputation of our company in eyes of the customers has declined. /Reputation of our company in eyes of the customers has improved.

Value 874 Frequency
1 declined 4
2 2 6
3 3 17
4 4 43
5 improved 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 5

Valid range from 1 to 5

d3 Main industry (according to NACE classification):

Main industry (according to NACE classification):

Value 883 Frequency
1 Agriculture, forrestry, hunting 1
2 Fishing 1
3 Mining and quarrying 1
4 Manufacturing 45
5 Electricity, gas, water supply 2
6 Construction 10
7 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorc 11
8 Hotels and restaurants 13
9 Transport, storage and communication 8
10 Financial intermediation 7
11 Real estate, renting and business activities 1
12 Public administration and defence; compulsory social securit 0
13 Education 3
14 Health and social work 6
15 Other community, social and personal service activities 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 15

Valid range from 1 to 15

d6 Average number of employees in year 2006:

Average number of employees in year 2006:

Value 892 Frequency
1 1 - 50 77
2 50 - 249 26
3 250 - 499 3
4 500 - 999 6
5 0ver 1000 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 4

Valid range from 1 to 5

d7 Revenues in 2006:

Revenues in 2006:

Value 901 Frequency
1 Up to 7 mio EUR 3
2 From 7 mio EUR up to 28 mio EUR 26
3 From 28 mio EUR above 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0 1 3

Valid range from 1 to 3

Materials of the Study

 1. Škerlavaj, Miha (2009). INOVTR09 - Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost poslovanja v turških podjetjih, 2009 [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Argyris, Chris in Donald A. Schön (1996). Organizational learning II : theory, method, and practice.
 2. Dibella, Anthony J., Nevis Edwin C. in Janet M. Gould (1996). Understanding Organizational Learning Capability.
 3. Dimovski Vlado (1994). Organizational learning and competitive advantage : a theoretical and empirical analysis.
 4. Garvin DA (1993). Building a learning organization.
 5. Huber, P. George (1991). Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures.
 6. Schein, Edgar H. (1987). Organizational culture and leadership: a dynamic view.
 7. Černe, Matej et al. (2012). Organizational learning culture and innovativeness in Turkish firms.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Škerlavaj, M. and Černe, M. (2012). Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost poslovanja v turških podjetjih, 2009 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: INOVTR09. https://doi.org/10.17898/ADP_INOVTR09_V1

COBISS.SI
Publication date: 2012
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si