Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost poslovanja v turških podjetjih, 2009

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: INOVTR09
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_INOVTR09_V1
Glavni avtor(ji):
 • Škerlavaj, Miha
 • Černe, Matej
Izdelal datoteko podatkov:
EF - Ekonomska fakulteta, Univerza v Mariboru, Ekonomska fakulteta (Slovenija; 2009)

Finančna podpora:

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Serija:
 • ORGU/Organizacijsko učenje

  Serija ORGU preučuje organizacijsko učenje v podjetjih. Zajema Slovenijo, Hrvaško, Južno Korejo, Španijo, Makedonijo in Turčijo. Teme, ki so zajete v seriji so: organizacijsko učenje, uspešnost poslovanja podjetij, uspešnost poslovanja in organizacijska kultura. Prva raziskava iz te serije je bila narejena leta 2003 v Sloveniji in se je ponovila leta 2004. Preučevala je vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja. Leto kasneje sta bili izvedeni dve raziskavi, na Hrvaškem in v Maleziji, ki sta proučevali vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v podjetjih. Leta 2007 je bila izvedena še raziskava v Makedoniji. Leta 2008 sta bili narejeni še dve raziskavi v Južni Koreji in Španiji, ukvarjali pa sta se z vplivom organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost podjetij. V letu 2009 so raziskavo izvedli še v Turčiji.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

organizacijska kultura, organizacijsko učenje, inovativnost, inovativna kultura, uspešnost, pridobivanje informacij, kakovost informacij, podajanje informacij, vedenjske spremembe, kognitivne spremembe, procesna usmerjenost, ocena uspešnosti poslovanja

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO
Vsebinsko področja CERIF
Vodenje podjetij
Vsebinska področja ADP
organizacijsko učenje
inovativnost
uspešnost


Povzetek:

Namen raziskave je bil predstaviti in preizkusiti model izboljšanja inovativnosti na temelju vpliva kulture organizacijskega učenja. Koncept kulture organizacijskega učenja je bil predstavljen in definiran kot skupek norm in vrednot o delovanju organizacije ( glej: Organizational learning II : theory, method, and practice , glej: Understanding Organizational Learning Capability , glej: Organizational learning and competitive advantage : a theoretical and empirical analysis , glej: Building a learning organization , glej: Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures ). Te norme in vrednote naj bi podpirale sistematične, poglobljene pristope, ki stremijo k doseganju višje stopnje organizacijskega učenja. Elementi procesa organizacijskega učenja, ki so bili uporabljeni, so pridobivanje informacij, interpretacija informacij ter vedenjske in kognitivne spremembe. Znotraj teoretičnega okvira konkurenčnih vrednot kultura organizacijskega učenja pokriva nekatere vidike vseh štirih različnih tipov kultur: timske, razvojne, hierarhične in racionalne. Konstrukta, ki sestavljata inovativnost, sta inovativna kultura in inovacije, ki jih sestavljajo tehnične (v proizvodih in storitvah) in administrativne (v procesih). Uporabljeni so bili podatki, pridobljeni od 112 turških podjetij, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi. Vpliv kulture organizacijskega učenja je bil empirično preverjen z uporabo linearnega strukturnega modeliranja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 2009
Čas izdelave: 2009
Država: Turčija
Geografsko pokritje:

Ozemlje Turčije

Enota za analizo:

Turško podjetje

Populacija:

Turška podjetja, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Izključeni:

Ni podatka.

Zbiranje podatkov je opravil:

Škerlavaj, Miha

Donmez, Dilek

Aydınlık, Arzu Ülgen

Tip vzorca:

Zajeta je bil celotna populacija turških podjetij (910), ki zaposlujejo 50 ljudi ali več.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: INOVTR09 - Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost poslovanja v turških podjetjih, 2009 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 90
 • število enot: 112

Spremenljivke

a11 1. Employees in our organization are an extremely important source of information. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

1. Employees in our organization are an extremely important source of information.

Vrednost 13 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 19
4 agree 33
5 strongly agree 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a12 2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

Vrednost 22 Frekvenca
1 strongly disagree 4
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 12
4 agree 38
5 strongly agree 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a13 3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

Vrednost 31 Frekvenca
1 strongly disagree 8
2 disagree 12
3 nor disagree nor agree 16
4 agree 38
5 strongly agree 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a11 1. Employees in our organization are an extremely important source of information. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

1. Employees in our organization are an extremely important source of information.

Vrednost 190 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 19
4 agree 33
5 strongly agree 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a12 2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

Vrednost 289 Frekvenca
1 strongly disagree 4
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 12
4 agree 38
5 strongly agree 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a13 3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

Vrednost 388 Frekvenca
1 strongly disagree 8
2 disagree 12
3 nor disagree nor agree 16
4 agree 38
5 strongly agree 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a14 4. Reports prepared by external experts are an extremely important source of information. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

4. Reports prepared by external experts are an extremely important source of information.

Vrednost 487 Frekvenca
1 strongly disagree 5
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 14
4 agree 46
5 strongly agree 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a15 5. Our organization uses a clipping service – the regular collection of papers and articles of interest to us. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

5. Our organization uses a clipping service – the regular collection of papers and articles of interest to us.

Vrednost 586 Frekvenca
1 strongly disagree 11
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 18
4 agree 34
5 strongly agree 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a16 6. Our competitors are an extremely important source for learning new methods and services. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

6. Our competitors are an extremely important source for learning new methods and services.

Vrednost 685 Frekvenca
1 strongly disagree 4
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 22
4 agree 34
5 strongly agree 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a17 7. Expertise on the industry, products, and services is an extremely important criterion for hiring a new employee. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

7. Expertise on the industry, products, and services is an extremely important criterion for hiring a new employee.

Vrednost 784 Frekvenca
1 strongly disagree 4
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 18
4 agree 42
5 strongly agree 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a18 8. Joint tasks and mergers contribute a great deal of knowledge about industry and economic environment, new methods and services/products. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

8. Joint tasks and mergers contribute a great deal of knowledge about industry and economic environment, new methods and services/products.

Vrednost 883 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 14
3 nor disagree nor agree 21
4 agree 34
5 strongly agree 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a19 9 Top managers in any important decision seek information or advice from the board of directors or owners (in general). Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

9 Top managers in any important decision seek information or advice from the board of directors or owners (in general).

Vrednost 982 Frekvenca
1 strongly disagree 6
2 disagree 2
3 nor disagree nor agree 18
4 agree 36
5 strongly agree 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a110 10. Top managers in any important decision seek information or advice from sources outside the company (hiring experts, contacting top managers of other companies, etc). Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

10. Top managers in any important decision seek information or advice from sources outside the company (hiring experts, contacting top managers of other companies, etc).

Vrednost 1081 Frekvenca
1 strongly disagree 19
2 disagree 23
3 nor disagree nor agree 23
4 agree 26
5 strongly agree 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a111 11. Our organization has employees whose job is related to searching for external information. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

11. Our organization has employees whose job is related to searching for external information.

Vrednost 1180 Frekvenca
1 strongly disagree 25
2 disagree 18
3 nor disagree nor agree 13
4 agree 34
5 strongly agree 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a112 12. External sources (reports, consultants, newsletters, etc.) are extremely important for the operations of our organization. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

12. External sources (reports, consultants, newsletters, etc.) are extremely important for the operations of our organization.

Vrednost 1279 Frekvenca
1 strongly disagree 5
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 24
4 agree 46
5 strongly agree 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a113 13. In our organization we explicitly reward employees that are a source of quality information. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

13. In our organization we explicitly reward employees that are a source of quality information.

Vrednost 1378 Frekvenca
1 strongly disagree 15
2 disagree 10
3 nor disagree nor agree 28
4 agree 36
5 strongly agree 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a114 14. In our organization we often organize internal training of our employees. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

14. In our organization we often organize internal training of our employees.

Vrednost 1477 Frekvenca
1 strongly disagree 12
2 disagree 25
3 nor disagree nor agree 19
4 agree 35
5 strongly agree 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a115 15. We frequently send our employees to various seminars, workshops, conferences with intention to acquire information. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

15. We frequently send our employees to various seminars, workshops, conferences with intention to acquire information.

Vrednost 1576 Frekvenca
1 strongly disagree 21
2 disagree 19
3 nor disagree nor agree 25
4 agree 24
5 strongly agree 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a21 1. Our information system allows for efficient and effective exchange of information within the organization. " Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

1. Our information system allows for efficient and effective exchange of information within the organization. "

Vrednost 1675 Frekvenca
1 strongly disagree 6
2 disagree 18
3 nor disagree nor agree 29
4 agree 31
5 strongly agree 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a22 2. All members of our organization are aware what the goals of the organization are. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

2. All members of our organization are aware what the goals of the organization are.

Vrednost 1774 Frekvenca
1 strongly disagree 9
2 disagree 13
3 nor disagree nor agree 30
4 agree 27
5 strongly agree 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a23 3. We frequently hold meetings with the purpose to inform employees. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

3. We frequently hold meetings with the purpose to inform employees.

Vrednost 1873 Frekvenca
1 strongly disagree 12
2 disagree 22
3 nor disagree nor agree 29
4 agree 29
5 strongly agree 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a24 4. We have formal mechanisms and systems that ensure transfer of best practices among various areas of work (e.g. reward systems based on group performance). Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

4. We have formal mechanisms and systems that ensure transfer of best practices among various areas of work (e.g. reward systems based on group performance).

Vrednost 1972 Frekvenca
1 strongly disagree 19
2 disagree 26
3 nor disagree nor agree 24
4 agree 20
5 strongly agree 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a25 5. In our organization we have individuals that work in more than one team or project groups together with individuals from other organizational units. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

5. In our organization we have individuals that work in more than one team or project groups together with individuals from other organizational units.

Vrednost 2071 Frekvenca
1 strongly disagree 15
2 disagree 21
3 nor disagree nor agree 23
4 agree 30
5 strongly agree 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a26 6. We have individuals dedicated to collecting and internal dissemination of improvement propositions from employees. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

6. We have individuals dedicated to collecting and internal dissemination of improvement propositions from employees.

Vrednost 2170 Frekvenca
1 strongly disagree 20
2 disagree 25
3 nor disagree nor agree 27
4 agree 25
5 strongly agree 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a31 1. Personal contacts Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

1. Personal contacts

Vrednost 2269 Frekvenca
1 not important at all 1
2 not important 2
3 nor not important nor important 9
4 important 30
5 very important 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a32 2. Team meetings Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

2. Team meetings

Vrednost 2368 Frekvenca
1 not important at all 5
2 not important 11
3 nor not important nor important 23
4 important 38
5 very important 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a33 3. Committees as decision-makers Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

3. Committees as decision-makers

Vrednost 2467 Frekvenca
1 not important at all 13
2 not important 24
3 nor not important nor important 25
4 important 30
5 very important 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a34 4. Telephone contacts Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

4. Telephone contacts

Vrednost 2566 Frekvenca
1 not important at all 6
2 not important 6
3 nor not important nor important 11
4 important 40
5 very important 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a35 5. Seminars, conferences, workshops Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

5. Seminars, conferences, workshops

Vrednost 2665 Frekvenca
1 not important at all 13
2 not important 21
3 nor not important nor important 22
4 important 31
5 very important 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a36 6. Written memos, notes, letters… Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

6. Written memos, notes, letters…

Vrednost 2764 Frekvenca
1 not important at all 13
2 not important 13
3 nor not important nor important 18
4 important 41
5 very important 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a37 7. Special expert reports Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

7. Special expert reports

Vrednost 2863 Frekvenca
1 not important at all 10
2 not important 21
3 nor not important nor important 19
4 important 31
5 very important 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a38 8. Formal chain of command reporting (in sense of reporting to superiors) Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

8. Formal chain of command reporting (in sense of reporting to superiors)

Vrednost 2962 Frekvenca
1 not important at all 4
2 not important 2
3 nor not important nor important 13
4 important 42
5 very important 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a39 9. Companies intranet as a mean of information interpretation Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

9. Companies intranet as a mean of information interpretation

Vrednost 3061 Frekvenca
1 not important at all 14
2 not important 15
3 nor not important nor important 27
4 important 30
5 very important 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a310 10. Forums (e-chat, e-debates) Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

10. Forums (e-chat, e-debates)

Vrednost 3160 Frekvenca
1 not important at all 14
2 not important 24
3 nor not important nor important 20
4 important 30
5 very important 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a311 11. Electronic e-mail Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important: (1 = not important at all, 2 = not important, 3 = nor not important nor important, 4 =important, 5 = very important; X =do not know)

11. Electronic e-mail

Vrednost 3259 Frekvenca
1 not important at all 3
2 not important 5
3 nor not important nor important 6
4 important 40
5 very important 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a312 10. The more information the subordinate has the better he/she will perform. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: What is your attitude (as a manger) about informing the subordinates in your organization? (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

10. The more information the subordinate has the better he/she will perform.

Vrednost 3358 Frekvenca
1 strongly disagree 5
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 25
4 agree 31
5 strongly agree 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a313 11. Information to a subordinate must always be simple and concise. Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: What is your attitude (as a manger) about informing the subordinates in your organization? (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

11. Information to a subordinate must always be simple and concise.

Vrednost 3457 Frekvenca
1 strongly disagree 9
2 disagree 18
3 nor disagree nor agree 8
4 agree 22
5 strongly agree 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a41 1. Adaptability to environmental pressures Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

1. Adaptability to environmental pressures

Vrednost 3556 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 3
2 moderate decline/decrease 11
3 no change 35
4 moderate improvement/increase 30
5 substantial improvement/increase 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a42 2. Quality of products / services Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

2. Quality of products / services

Vrednost 3655 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 0
2 moderate decline/decrease 3
3 no change 27
4 moderate improvement/increase 41
5 substantial improvement/increase 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a43 3. Number of products / services offered Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

3. Number of products / services offered

Vrednost 3754 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 5
2 moderate decline/decrease 3
3 no change 26
4 moderate improvement/increase 40
5 substantial improvement/increase 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a44 4. Technology of operation Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

4. Technology of operation

Vrednost 3853 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 6
2 moderate decline/decrease 7
3 no change 31
4 moderate improvement/increase 43
5 substantial improvement/increase 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a45 5. Speed of operations Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

5. Speed of operations

Vrednost 3952 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 10
2 moderate decline/decrease 11
3 no change 30
4 moderate improvement/increase 34
5 substantial improvement/increase 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a46 6. Introduction of new marketing approaches Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

6. Introduction of new marketing approaches

Vrednost 4051 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 6
2 moderate decline/decrease 10
3 no change 27
4 moderate improvement/increase 44
5 substantial improvement/increase 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a47 7. Average productivity of employees Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

7. Average productivity of employees

Vrednost 4150 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 2
2 moderate decline/decrease 8
3 no change 36
4 moderate improvement/increase 36
5 substantial improvement/increase 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a48 8. Satisfaction of employees Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

8. Satisfaction of employees

Vrednost 4249 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 11
2 moderate decline/decrease 24
3 no change 25
4 moderate improvement/increase 23
5 substantial improvement/increase 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a49 9 Overall atmosphere Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

9 Overall atmosphere

Vrednost 4348 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 10
2 moderate decline/decrease 16
3 no change 41
4 moderate improvement/increase 25
5 substantial improvement/increase 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a410 10. Personal communication between top managers and employees Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

10. Personal communication between top managers and employees

Vrednost 4447 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 13
2 moderate decline/decrease 12
3 no change 40
4 moderate improvement/increase 24
5 substantial improvement/increase 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a411 11. Team meetings’ efficiency Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

11. Team meetings’ efficiency

Vrednost 4546 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 12
2 moderate decline/decrease 19
3 no change 37
4 moderate improvement/increase 26
5 substantial improvement/increase 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a412 12. Employees’ level of understanding of company’s strategic orientation Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

12. Employees’ level of understanding of company’s strategic orientation

Vrednost 4645 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 8
2 moderate decline/decrease 6
3 no change 40
4 moderate improvement/increase 32
5 substantial improvement/increase 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a413 13. Employee’s level of understanding of major problems in the company Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

13. Employee’s level of understanding of major problems in the company

Vrednost 4744 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 0
2 moderate decline/decrease 13
3 no change 39
4 moderate improvement/increase 30
5 substantial improvement/increase 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a414 14. Efficiency of information systems within the company Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years? (1=substantial decline/decrease, 2=moderate decline/decrease, 3= no change, 4=moderate improvement/increase, 5=substantial improvement/increase)

14. Efficiency of information systems within the company

Vrednost 4843 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 5
2 moderate decline/decrease 8
3 no change 30
4 moderate improvement/increase 33
5 substantial improvement/increase 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b11 1. In new product and service introduction, our company is often first-to-market. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

1. In new product and service introduction, our company is often first-to-market.

Vrednost 4942 Frekvenca
1 strongly disagree 7
2 disagree 15
3 nor disagree nor agree 27
4 agree 31
5 strongly agree 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b12 2. Our new products and services are often perceived as very novel by customers. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

2. Our new products and services are often perceived as very novel by customers.

Vrednost 5041 Frekvenca
1 strongly disagree 10
2 disagree 17
3 nor disagree nor agree 33
4 agree 32
5 strongly agree 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b13 3. New products and services in our company often take us up against new competitors. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

3. New products and services in our company often take us up against new competitors.

Vrednost 5140 Frekvenca
1 strongly disagree 10
2 disagree 9
3 nor disagree nor agree 27
4 agree 34
5 strongly agree 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b14 4. In comparison with competitors, our company has introduced more innovative products and services during past 5 years. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

4. In comparison with competitors, our company has introduced more innovative products and services during past 5 years.

Vrednost 5239 Frekvenca
1 strongly disagree 9
2 disagree 17
3 nor disagree nor agree 28
4 agree 31
5 strongly agree 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b15 5. We constantly emphasize development of particular and patent products. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

5. We constantly emphasize development of particular and patent products.

Vrednost 5338 Frekvenca
1 strongly disagree 12
2 disagree 16
3 nor disagree nor agree 23
4 agree 30
5 strongly agree 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b16 6. We manage to cope with market demands and develop new products quickly. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

6. We manage to cope with market demands and develop new products quickly.

Vrednost 5437 Frekvenca
1 strongly disagree 7
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 26
4 agree 41
5 strongly agree 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b17 7. We continuously modify design of our products and rapidly enter new emerging markets. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

7. We continuously modify design of our products and rapidly enter new emerging markets.

Vrednost 5536 Frekvenca
1 strongly disagree 5
2 disagree 15
3 nor disagree nor agree 18
4 agree 37
5 strongly agree 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b18 8. Our firm manages to deliver special products flexibly according to customers’ orders. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

8. Our firm manages to deliver special products flexibly according to customers’ orders.

Vrednost 5635 Frekvenca
1 strongly disagree 7
2 disagree 12
3 nor disagree nor agree 28
4 agree 37
5 strongly agree 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b19 9. We continuously improve old products and raise quality of new products. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

9. We continuously improve old products and raise quality of new products.

Vrednost 5734 Frekvenca
1 strongly disagree 5
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 22
4 agree 34
5 strongly agree 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b21 1. Development of new channels for products and services offered by our corporation is an on-going process. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

1. Development of new channels for products and services offered by our corporation is an on-going process.

Vrednost 5833 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 9
3 nor disagree nor agree 23
4 agree 49
5 strongly agree 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b22 2. We deal with customers’ suggestions or complaints urgently and with utmost care. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

2. We deal with customers’ suggestions or complaints urgently and with utmost care.

Vrednost 5932 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 0
3 nor disagree nor agree 18
4 agree 39
5 strongly agree 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b23 3. In marketing innovations (entering new markets, new pricing methods, new distribution methods, etc.) our company is better than competitors. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

3. In marketing innovations (entering new markets, new pricing methods, new distribution methods, etc.) our company is better than competitors.

Vrednost 6031 Frekvenca
1 strongly disagree 8
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 34
4 agree 29
5 strongly agree 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b24 4. We constantly emphasize and introduce managerial innovations (e.g. computer-based administrative innovations, new employee reward/training schemes, new departments or project teams, etc.). Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

4. We constantly emphasize and introduce managerial innovations (e.g. computer-based administrative innovations, new employee reward/training schemes, new departments or project teams, etc.).

Vrednost 6130 Frekvenca
1 strongly disagree 10
2 disagree 14
3 nor disagree nor agree 28
4 agree 30
5 strongly agree 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b31 1. Innovation proposals are welcome in the organization. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

1. Innovation proposals are welcome in the organization.

Vrednost 6229 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 22
4 agree 40
5 strongly agree 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b32 2. Management activelly seeks innovative ideas. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

2. Management activelly seeks innovative ideas.

Vrednost 6328 Frekvenca
1 strongly disagree 16
2 disagree 15
3 nor disagree nor agree 25
4 agree 34
5 strongly agree 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b33 3.(R) Innovation is perceived as too risky and is resisted. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

3.(R) Innovation is perceived as too risky and is resisted.

Vrednost 6427 Frekvenca
1 strongly disagree 9
2 disagree 24
3 nor disagree nor agree 18
4 agree 30
5 strongly agree 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b34 4. People are not penalized for new ideas that do not work. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

4. People are not penalized for new ideas that do not work.

Vrednost 6526 Frekvenca
1 strongly disagree 4
2 disagree 10
3 nor disagree nor agree 24
4 agree 37
5 strongly agree 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

b35 5. Program/Project managers promote and support innovative ideas, experimentation and creative processes. Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements. (1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 = nor disagree nor agree, 4 =agree, 5 = strongly agree; X = do not know)

5. Program/Project managers promote and support innovative ideas, experimentation and creative processes.

Vrednost 6625 Frekvenca
1 strongly disagree 15
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 27
4 agree 31
5 strongly agree 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c11 1. Return on assets (ROA, %) in our company is well below the industry average./Return on assets (ROA, %) in our company is well above the industry average. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

1. Return on assets (ROA, %) in our company is well below the industry average./Return on assets (ROA, %) in our company is well above the industry average.

Vrednost 6724 Frekvenca
1 below the industry average 12
2 2 14
3 3 39
4 4 24
5 above the industry average 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c12 2 Value added per employee in our company is well below the industry average. /Value added per employee in our company is well above the industry average. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

2 Value added per employee in our company is well below the industry average. /Value added per employee in our company is well above the industry average.

Vrednost 6823 Frekvenca
1 below the industry average 13
2 2 16
3 3 27
4 4 33
5 above the industry average 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c21 1.NONFIN supply Relations with suppliers are very poor and unstable. /We consider our relations with suppliers to be excellent because we maintain genuine partnerships with them." Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

1.NONFIN supply Relations with suppliers are very poor and unstable. /We consider our relations with suppliers to be excellent because we maintain genuine partnerships with them."

Vrednost 6922 Frekvenca
1 very poor and unstable 5
2 2 7
3 3 18
4 4 49
5 excellent because we maintain genuine partnerships with them 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c22 2. We change suppliers very often./We have long-term partner relationships with our suppliers. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

2. We change suppliers very often./We have long-term partner relationships with our suppliers.

Vrednost 7021 Frekvenca
1 very often 6
2 2 15
3 3 21
4 4 38
5 long-term partner relationships 31
9 do not know, dont have access to the data 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
111 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c23 3. We do not involve our suppliers in research and development processes at all./We strongly involve our suppliers in our research and development processes. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

3. We do not involve our suppliers in research and development processes at all./We strongly involve our suppliers in our research and development processes.

Vrednost 7120 Frekvenca
1 do not involve 15
2 2 19
3 3 35
4 4 27
5 strongly involve 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c24 4. NONFIN employ The net fluctuation of employees due to internal reasons is very high within our company./There are no cases in our company of people leaving for internal reasons." Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

4. NONFIN employ The net fluctuation of employees due to internal reasons is very high within our company./There are no cases in our company of people leaving for internal reasons."

Vrednost 7219 Frekvenca
1 very high 13
2 2 17
3 3 37
4 4 22
5 no cases 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c25 5. Productivity of employees is much lower than industry average./Productivity of employees is much higher than industry average. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

5. Productivity of employees is much lower than industry average./Productivity of employees is much higher than industry average.

Vrednost 7318 Frekvenca
1 much lower 9
2 2 13
3 3 40
4 4 31
5 much higher 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c26 6. Employees’ trust into leadership is low. /Employees’ trust into leadership is high. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

6. Employees’ trust into leadership is low. /Employees’ trust into leadership is high.

Vrednost 7417 Frekvenca
1 low 13
2 2 15
3 3 25
4 4 34
5 high 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c27 7. Trust among employees themselves is weak./Trust among employees is strong. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

7. Trust among employees themselves is weak./Trust among employees is strong.

Vrednost 7516 Frekvenca
1 weak 7
2 2 14
3 3 31
4 4 39
5 strong 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c28 8. Work organization is inefficient./Work organization is efficient. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

8. Work organization is inefficient./Work organization is efficient.

Vrednost 7615 Frekvenca
1 inefficient 15
2 2 9
3 3 23
4 4 42
5 efficient 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c29 9. Employees do not feel special commitment to the organization. /Employees feel very committed to the organization Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

9. Employees do not feel special commitment to the organization. /Employees feel very committed to the organization

Vrednost 7714 Frekvenca
1 do not feel special commitment 7
2 2 13
3 3 34
4 4 37
5 feel very committed 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c210 10. Employees are not prepared to go an extra mile for the company./Employees are prepared to go an extra mile for the company. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

10. Employees are not prepared to go an extra mile for the company./Employees are prepared to go an extra mile for the company.

Vrednost 7813 Frekvenca
1 are not prepared 10
2 2 20
3 3 29
4 4 31
5 are prepared 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c211 11. Work costs per employee are well above the industry average./Work costs per employee are well below the industry average. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

11. Work costs per employee are well above the industry average./Work costs per employee are well below the industry average.

Vrednost 7912 Frekvenca
1 well above the industry average 17
2 2 16
3 3 31
4 4 34
5 well below the industry average 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c212 12. Absenteeism is in our company (relative to competition) very high./Absenteeism is in our company (relative to competition) very low. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

12. Absenteeism is in our company (relative to competition) very high./Absenteeism is in our company (relative to competition) very low.

Vrednost 8011 Frekvenca
1 very high 6
2 2 13
3 3 29
4 4 32
5 very low 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c213 13. Employees are very dissatisfied with the situation within the company./Employees are very satisfied with the situation within the company. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

13. Employees are very dissatisfied with the situation within the company./Employees are very satisfied with the situation within the company.

Vrednost 8110 Frekvenca
1 dissatisfied 14
2 2 18
3 3 28
4 4 28
5 satisfied 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c214 14. Learning ability and adaptability of employees is low (in comparison to competition). /Learning ability and adaptability of employees is high (in comparison to competition). Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

14. Learning ability and adaptability of employees is low (in comparison to competition). /Learning ability and adaptability of employees is high (in comparison to competition).

Vrednost 829 Frekvenca
1 low 8
2 2 4
3 3 39
4 4 38
5 high 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c215 15. Risk-taking within the company is worse than it is by our competitors./Risk-taking within the company is better than it is by our competitors. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

15. Risk-taking within the company is worse than it is by our competitors./Risk-taking within the company is better than it is by our competitors.

Vrednost 838 Frekvenca
1 worse 18
2 2 25
3 3 26
4 4 24
5 better 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c216 16. NONFIN customer The number of customer complaints within the last period has increased strongly./The number of customer complaints within the last period has decreased strongly." Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

16. NONFIN customer The number of customer complaints within the last period has increased strongly./The number of customer complaints within the last period has decreased strongly."

Vrednost 847 Frekvenca
1 increased 10
2 2 10
3 3 29
4 4 38
5 decreased 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c217 17. Speed of dealing with customer complaints (comparatively to competition) is low./We deal with customer complaints faster than our competition. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

17. Speed of dealing with customer complaints (comparatively to competition) is low./We deal with customer complaints faster than our competition.

Vrednost 856 Frekvenca
1 complaints is low 6
2 2 7
3 3 21
4 4 37
5 complaints faster 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c218 18. We loose existing clients and do not manage to attract new-ones./We retain existing clients and manage to attract new-ones. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

18. We loose existing clients and do not manage to attract new-ones./We retain existing clients and manage to attract new-ones.

Vrednost 865 Frekvenca
1 do not manage to attract new-ones 9
2 2 8
3 3 19
4 4 42
5 manage to attract new-ones 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

c219 19. Reputation of our company in eyes of the customers has declined. /Reputation of our company in eyes of the customers has improved. Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles (X = do not know, don't have access to the data).

19. Reputation of our company in eyes of the customers has declined. /Reputation of our company in eyes of the customers has improved.

Vrednost 874 Frekvenca
1 declined 4
2 2 6
3 3 17
4 4 43
5 improved 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

d3 Main industry (according to NACE classification):

Main industry (according to NACE classification):

Vrednost 883 Frekvenca
1 Agriculture, forrestry, hunting 1
2 Fishing 1
3 Mining and quarrying 1
4 Manufacturing 45
5 Electricity, gas, water supply 2
6 Construction 10
7 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorc 11
8 Hotels and restaurants 13
9 Transport, storage and communication 8
10 Financial intermediation 7
11 Real estate, renting and business activities 1
12 Public administration and defence; compulsory social securit 0
13 Education 3
14 Health and social work 6
15 Other community, social and personal service activities 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

d6 Average number of employees in year 2006:

Average number of employees in year 2006:

Vrednost 892 Frekvenca
1 1 - 50 77
2 50 - 249 26
3 250 - 499 3
4 500 - 999 6
5 0ver 1000 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

d7 Revenues in 2006:

Revenues in 2006:

Vrednost 901 Frekvenca
1 Up to 7 mio EUR 3
2 From 7 mio EUR up to 28 mio EUR 26
3 From 28 mio EUR above 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Škerlavaj, Miha (2009). INOVTR09 - Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost poslovanja v turških podjetjih, 2009 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. Argyris, Chris in Donald A. Schön (1996). Organizational learning II : theory, method, and practice.
 2. Dibella, Anthony J., Nevis Edwin C. in Janet M. Gould (1996). Understanding Organizational Learning Capability.
 3. Dimovski Vlado (1994). Organizational learning and competitive advantage : a theoretical and empirical analysis.
 4. Garvin DA (1993). Building a learning organization.
 5. Huber, P. George (1991). Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures.
 6. Schein, Edgar H. (1987). Organizational culture and leadership: a dynamic view.
 7. Černe, Matej et al. (2012). Organizational learning culture and innovativeness in Turkish firms.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Škerlavaj, M. in Černe, M. (2012). Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost poslovanja v turških podjetjih, 2009 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: INOVTR09. https://doi.org/10.17898/ADP_INOVTR09_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2012
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si