Oblikovanje kulturne politike v Sloveniji: Primer Zakona o filmskem skladu RS in Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KULPOL01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KULPOL01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Krašovec, Alenka
Izdelal datoteko podatkov:
CPR - Center za politološke raziskave (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Samopodpora. Center za politološke raziskave.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

kulturna politika, procesi oblikovanja javnih politik, javnopolitične arene, javnopolitične podarene, politični akterji, moč političnih akterjev, viri moči, interesne skupine, dostopnost odločevalcev, sodelovanje odločevalcev z interesnimi skupinami

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, OBLIKOVANJE POLITIK, INTERESNA SKUPINA, POLITIK, ODLOČANJE

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
oblikovanje javnih politik
kulturna politika
stranke
parlamenti
javna uprava
interesne skupine
vlada


Povzetek:

Izhodišče raziskave predstavlja trditev, da moč med posameznimi javnopolitičnimi podarenami v procesih oblikovanja javnih politik ni uravnotežena. Zato je bil cilj raziskave predvsem ugotoviti, katera javnopolitična podarena poseduje v omenjenih procesih največjo moč. Slednja je odvisna od možnosti obvladovanja, nadzorovanja in monopoliziranja raznovrstnih dejavnikov moči. Empirični rezultati izhodiščno trditev potrjujejo le delno. Vprašanje ali je obvladovanje, nadzorovanje in monopolizacija nekaterih dejavnikov moči pomembnejše od drugih ostaja namreč neodgovorjeno. Pridobljeni podatki, predvsem tisti, ki prikazujejo razkorak med številom in stopnjo (možnosti) obvladovanja, nadzorovanja in monopolizacije dejavnikov moči uradniške javnopolitične podarene ter njeno močjo v procesih oblikovanja kulturnih politik, namreč kažejo zgolj na možnost, da so nekateri dejavniki moči pomembnejši od drugih.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 2001 - junij 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ljubljana

Enota za analizo:

poslanci, ministri, predstavniki interesnih skupin, državni uradniki

Populacija:

Akterji, ki so sodelovali v procesih oblikovanja kulturnih politik v času od novembra 1993 do novembra 1994.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Krašovec, Alenka in Gnidovec, Meta

Tip vzorca:

V anketo so vključene osebe, ki so aktivno sodelovale v procesih oblikovanja obeh zakonov. Njihov izbor je bil opravljen na sledeč način: (1.) spremljanje zakonodajnega postopka, (2.) izbor oseb, ki so sodelovale v zakonodajnem postopku in (3.) anketiranje.

Način zbiranja podatkov:

osebni intervju - terenska anketa

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KULPOL01 - Oblikovanje kulturnih politik v Sloveniji [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 209
  • število enot: 20

Spremenljivke

AKTER anketiranec

AKTER Anketiranec

Vrednost 13 Frekvenca
1 vlada 4
2 uradnik 4
3 parlament 8
4 interesna skupina 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAKON zakon o ...

ZAKON Naziv zakona

Vrednost 22 Frekvenca
1 Zakon o filmskem skladu Republike Slovenije 9
2 Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1A drzavni zbor V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Vrednost 31 Frekvenca
0 akter ni bil zaznan 3
3 akter zaznan 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

AKTER anketiranec

AKTER Anketiranec

Vrednost 1209 Frekvenca
1 vlada 4
2 uradnik 4
3 parlament 8
4 interesna skupina 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAKON zakon o ...

ZAKON Naziv zakona

Vrednost 2208 Frekvenca
1 Zakon o filmskem skladu Republike Slovenije 9
2 Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1A drzavni zbor V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Vrednost 3207 Frekvenca
0 akter ni bil zaznan 3
3 akter zaznan 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V1B vlada V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

b) vlada (minister, državni sekretarji)

Vrednost 4206 Frekvenca
0 akter ni bil zaznan 1
3 akter zaznan 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V1C drzavna uprava V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)

Vrednost 5205 Frekvenca
0 akter ni bil zaznan 4
3 akter zaznan 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V1D interesne skupine V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Vrednost 6204 Frekvenca
0 akter ni bil zaznan 0
3 akter zaznan 20

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V1E drzavni svet V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

e) državni svet

Vrednost 7203 Frekvenca
0 akter ni bil zaznan 11
3 akter zaznan 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V1F lokalne skupnosti V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

f) lokalne skupnosti

Vrednost 8202 Frekvenca
0 akter ni bil zaznan 16
3 akter zaznan 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V1G kulturne ustanove V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

g) kulturne ustanove

Vrednost 9201 Frekvenca
0 akter ni bil zaznan 8
3 akter zaznan 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V1H politicne stranke V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

h) politične stranke

Vrednost 10200 Frekvenca
0 akter ni bil zaznan 6
3 akter zaznan 14

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V1I nadnacionalne organizacije V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

i) nadnacionalne organizacije (regionalne, evropske, mednarodne, vladne ali nevladne, profitne ali neprofitne); prosimo,

Vrednost 11199 Frekvenca
0 akter ni bil zaznan 19
3 akter zaznan 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V1J drug akter V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

j) kdo drug

Vrednost 12198 Frekvenca
0 akter ni bil zaznan 16
3 akter zaznan 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V2A drzavni zbor V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Vrednost 13197 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 4
2 drugi najaktivnejši akter 2
3 tretji najaktivnejši akter 4
4 četrti najaktivnejši akter 6
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V2B vlada V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

b) vlada (minister, državni sekretarji)

Vrednost 14196 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 6
2 drugi najaktivnejši akter 6
3 tretji najaktivnejši akter 5
4 četrti najaktivnejši akter 1
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V2C drzavna uprava V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)

Vrednost 15195 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 1
2 drugi najaktivnejši akter 2
3 tretji najaktivnejši akter 5
4 četrti najaktivnejši akter 3
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V2D interesne skupine V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Vrednost 16194 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 9
2 drugi najaktivnejši akter 3
3 tretji najaktivnejši akter 4
4 četrti najaktivnejši akter 3
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V2E drzavni svet V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

e) državni svet

Vrednost 17193 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 1
3 tretji najaktivnejši akter 0
4 četrti najaktivnejši akter 1
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 18

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V2F lokalne skupnosti V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

f) lokalne skupnosti

Vrednost 18192 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 0
3 tretji najaktivnejši akter 0
4 četrti najaktivnejši akter 0
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 20

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V2G kulturne ustanove V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

g) kulturne ustanove

Vrednost 19191 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 2
3 tretji najaktivnejši akter 1
4 četrti najaktivnejši akter 1
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V2H politicne stranke V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

h) politične stranke

Vrednost 20190 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 4
3 tretji najaktivnejši akter 1
4 četrti najaktivnejši akter 4
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V2I nadnacionalne organizacije V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

i) nadnacionalne organizacije (regionalne, evropske, mednarodne, vladne ali nevladne, profitne ali neprofitne)

Vrednost 21189 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 0
3 tretji najaktivnejši akter 0
4 četrti najaktivnejši akter 0
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 20

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V2J drug akter V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

j) kdo drug

Vrednost 22188 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 0
3 tretji najaktivnejši akter 0
4 četrti najaktivnejši akter 1
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V3A drzavni zbor V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Vrednost 23187 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 8
2 drugi najaktivnejši akter 6
3 tretji najaktivnejši akter 1
4 četrti najaktivnejši akter 2
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V3B vlada V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

b) vlada (minister, državni sekretarji)

Vrednost 24186 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 7
2 drugi najaktivnejši akter 7
3 tretji najaktivnejši akter 2
4 četrti najaktivnejši akter 1
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V3C drzavna uprava V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)

Vrednost 25185 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 1
2 drugi najaktivnejši akter 3
3 tretji najaktivnejši akter 3
4 četrti najaktivnejši akter 3
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V3D interesne skupine V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Vrednost 26184 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 4
2 drugi najaktivnejši akter 2
3 tretji najaktivnejši akter 3
4 četrti najaktivnejši akter 5
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V3E drzavni svet V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

e) državni svet

Vrednost 27183 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 0
3 tretji najaktivnejši akter 0
4 četrti najaktivnejši akter 3
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V3F lokalne skupnosti V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

f) lokalne skupnosti

Vrednost 28182 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 0
3 tretji najaktivnejši akter 0
4 četrti najaktivnejši akter 1
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V3G kulturne ustanove V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

g) kulturne ustanove

Vrednost 29181 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 0
3 tretji najaktivnejši akter 2
4 četrti najaktivnejši akter 1
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V3H politicne stranke V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

h) politične stranke

Vrednost 30180 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 1
3 tretji najaktivnejši akter 6
4 četrti najaktivnejši akter 2
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V3I nadnacionalne organizacije V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

i) nadnacionalne organizacije (regionalne, evropske, mednarodne, vladne ali nevladne, profitne ali neprofitne)

Vrednost 31179 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 0
3 tretji najaktivnejši akter 0
4 četrti najaktivnejši akter 0
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 20

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V3J drug akter V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

j) kdo drug

Vrednost 32178 Frekvenca
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 0
3 tretji najaktivnejši akter 1
4 četrti najaktivnejši akter 0
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V4_DZ_A DZ-legalno dolocene funkcije in pristojnosti V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a1) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - legalno določene funkcije in pristojnosti

Vrednost 33177 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 0
3 3 2
4 4 4
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DZ_B DZ-posedovanje strokovnega znanja V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a2) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - posedovanje strokovnega znanja

Vrednost 34176 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 7
2 2 8
3 3 4
4 4 1
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DZ_C DZ- poznavanje pravno-proceduralnih pravil zak. in vladnega postopka V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a3) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - poznavanje pravno-proceduralnihpravil zakonodajnega in vladnega postopka

Vrednost 35175 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 0
3 3 7
4 4 7
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DZ_D DZ- stalnost delovanja na dolocenem podrocju V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a4) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - stalnost delovanja na določenem področju

Vrednost 36174 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 8
2 2 6
3 3 3
4 4 3
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DZ_E DZ- stalnost delovanja v zakonodajnem in vladnem postopku V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a5) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - stalnost delovanja v zakonodajnem in vladnem postopku

Vrednost 37173 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 4
3 3 5
4 4 4
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 6
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DZ_F DZ- nadzor nad (pomembnimi) informacijami V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a6) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - nadzor nad (pomembnimi) informacijami

Vrednost 38172 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 9
3 3 8
4 4 1
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DZ_G DZ- politicna nevtralnost V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a7) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - politična nevtralnost

Vrednost 39171 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 8
2 2 5
3 3 3
4 4 3
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DZ_H DZ- politicna opredeljenost V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a8) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - politična opredeljenost

Vrednost 40170 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 3
2 2 1
3 3 4
4 4 9
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DZ_I DZ- zadostna financna sredstva za delovanje V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a9) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - zadostna finančna sredstva za delovanje

Vrednost 41169 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 0
3 3 5
4 4 7
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 6
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DZ_J DZ- velikost (delitev dela, kriticna masa) V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a10) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - velikost (delitev dela, kritična masa)

Vrednost 42168 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 1
3 3 7
4 4 6
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 4
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DZ_K DZ- vzpostavljeno kom. omrezje z usluzbenci parla., dolgoletnimi posl., drzav. uradniki V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a11) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - vzpostavljeno komunikacijsko omrežje z uslužbenci parlamenta, dolgoletnimi poslanci, državnimi uradniki

Vrednost 43167 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 3
2 2 3
3 3 5
4 4 6
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 2
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DZ_L DZ- stiki z akterji z mednarodne ravni V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a12) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - stiki z akterji z mednarodne ravni (prenos znanja, izkušenj in informacij z mednarodne ravni)

Vrednost 44166 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 4
2 2 7
3 3 1
4 4 5
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0
0 ni odgovora 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_VLA_A Vlada - legalno dolocene funkcije in pristojnosti V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b1) vlada (minister, državni sekretarji) - legalno določene funkcije in pristojnosti

Vrednost 45165 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 1
3 3 2
4 4 4
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_VLA_B Vlada - posedovanje strokovnega znanja V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b2) vlada (minister, državni sekretarji) - posedovanje strokovnega znanja

Vrednost 46164 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 2
2 2 1
3 3 8
4 4 9
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_VLA_C Vlada - poznavanje pravno-proceduralnih pravil zak. in vladnega postopka V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b3) vlada (minister, državni sekretarji) - poznavanje pravno-proceduralnihpravil zakonodajnega in vladnega postopka

Vrednost 47163 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 1
3 3 6
4 4 9
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_VLA_D Vlada - stalnost delovanja na dolocenem podrocju V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b4) vlada (minister, državni sekretarji) - stalnost delovanja na določenem področju

Vrednost 48162 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 2
3 3 3
4 4 11
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_VLA_E Vlada - stalnost delovanja v zakonodajnem in vladnem postopku V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b5) vlada (minister, državni sekretarji) - stalnost delovanja v zakonodajnem in vladnem postopku

Vrednost 49161 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 0
3 3 7
4 4 7
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 4
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_VLA_F Vlada - nadzor nad (pomembnimi) informacijami V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b6) vlada (minister, državni sekretarji) - nadzor nad (pomembnimi) informacijami

Vrednost 50160 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 4
3 3 3
4 4 8
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 2
0 ni odgovora 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_VLA_G Vlada - politicna nevtralnost V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b7) vlada (minister, državni sekretarji) - politična nevtralnost

Vrednost 51159 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 5
2 2 4
3 3 4
4 4 5
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_VLA_H Vlada - politicna opredeljenost V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b8) vlada (minister, državni sekretarji) - politična opredeljenost

Vrednost 52158 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 6
2 2 4
3 3 4
4 4 5
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_VLA_I Vlada - zadostna financna sredstva za delovanje V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b9) vlada (minister, državni sekretarji) - zadostna finančna sredstva za delovanje

Vrednost 53157 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 3
3 3 8
4 4 3
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 4
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_VLA_J Vlada - velikost (delitev dela, kriticna masa) V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b10) vlada (minister, državni sekretarji) - velikost (delitev dela, kritična masa)

Vrednost 54156 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 2
3 3 7
4 4 7
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 1
0 ni odgovora 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_VLA_K Vlada - vzpostavljeno kom. omrezje z usluzbenci parla., dolgoletnimi posl., drzav. uradniki V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b11) vlada (minister, državni sekretarji) - vzpostavljeno komunikacijsko omrežje z uslužbenci parlamenta, dolgoletnimi poslanci, državnimi uradniki

Vrednost 55155 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 2
3 3 8
4 4 7
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 1
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_VLA_L Vlada - stiki z akterji z mednarodne ravni V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b12) vlada (minister, državni sekretarji) - stiki z akterji z mednarodne ravni (prenos znanja, izkušenj in informacij z mednarodne ravni)

Vrednost 56154 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 2
2 2 6
3 3 8
4 4 3
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DU_A Drzavna uprava - legalno dolocene funkcije in pristojnosti V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c1) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - legalno določene funkcije in pristojnosti

Vrednost 57153 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 3
3 3 4
4 4 7
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DU_B Drzavna uprava - posedovanje strokovnega znanja V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c2) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - posedovanje strokovnega znanja

Vrednost 58152 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 2
2 2 0
3 3 4
4 4 13
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DU_C Drzavna uprava - poznavanje pravno-proceduralnih pravil zak. in vladnega postopka V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c3) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - poznavanje pravno-proceduralnihpravil zakonodajnega in vladnega postopka

Vrednost 59151 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 1
3 3 2
4 4 10
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 5
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DU_D Drzavna uprava - stalnost delovanja na dolocenem podrocju V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c4) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - stalnost delovanja na določenem področju

Vrednost 60150 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 1
3 3 4
4 4 8
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 6
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DU_E Drzavna uprava - stalnost delovanja v zakonodajnem in vladnem postopku V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c5) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - stalnost delovanja v zakonodajnem in vladnem postopku

Vrednost 61149 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 0
3 3 4
4 4 8
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 7
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DU_F Drzavna uprava - nadzor nad (pomembnimi) informacijami V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c6) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - nadzor nad (pomembnimi) informacijami

Vrednost 62148 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 3
3 3 2
4 4 9
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 3
0 ni odgovora 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DU_G Drzavna uprava - politicna nevtralnost V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c7) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - politična nevtralnost

Vrednost 63147 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 5
2 2 2
3 3 2
4 4 5
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 5
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DU_H Drzavna uprava - politicna opredeljenost V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c8) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - politična opredeljenost

Vrednost 64146 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 6
2 2 3
3 3 4
4 4 5
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 1
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DU_I Drzavna uprava - zadostna financna sredstva za delovanje V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c9) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - zadostna finančna sredstva za delovanje

Vrednost 65145 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 4
3 3 3
4 4 6
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 5
0 ni odgovora 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DU_J Drzavna uprava - velikost (delitev dela, kriticna masa) V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c10) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - velikost (delitev dela, kritična masa)

Vrednost 66144 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 3
3 3 8
4 4 7
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0
0 ni odgovora 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DU_K Drzavna uprava - vzpostavljeno kom. omrezje z usluzbenci parla., dolgoletnimi posl., drzav. uradniki V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c11) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - vzpostavljeno komunikacijsko omrežje z uslužbenci parlamenta, dolgoletnimi poslanci, državnimi uradniki

Vrednost 67143 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 0
3 3 7
4 4 8
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 3
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_DU_L Drzavna uprava - stiki z akterji z mednarodne ravni V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c12) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - stiki z akterji z mednarodne ravni (prenos znanja, izkušenj in informacij z mednarodne ravni)

Vrednost 68142 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 3
2 2 2
3 3 5
4 4 6
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 2
0 ni odgovora 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_IS_A Interesne skupine - legalno dolocene funkcije in pristojnosti V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d1) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - legalno določene funkcije in pristojnosti

Vrednost 69141 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 6
2 2 4
3 3 5
4 4 4
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_IS_B Interesne skupine - posedovanje strokovnega znanja V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d2) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - posedovanje strokovnega znanja

Vrednost 70140 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 2
3 3 5
4 4 9
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_IS_C Interesne skupine - poznavanje pravno-proceduralnih pravil zak. in vladnega postopka V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d3) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - poznavanje pravno-proceduralnihpravil zakonodajnega in vladnega postopka

Vrednost 71139 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 3
2 2 11
3 3 4
4 4 1
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_IS_D Interesne skupine - stalnost delovanja na dolocenem podrocju V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d4) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - stalnost delovanja na določenem področju

Vrednost 72138 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 1
3 3 7
4 4 3
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_IS_E Interesne skupine - stalnost delovanja v zakonodajnem in vladnem postopku V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d5) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - stalnost delovanja v zakonodajnem in vladnem postopku

Vrednost 73137 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 8
2 2 5
3 3 3
4 4 2
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_IS_F Interesne skupine - nadzor nad (pomembnimi) informacijami V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d6) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - nadzor nad (pomembnimi) informacijami

Vrednost 74136 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 2
2 2 3
3 3 11
4 4 2
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_IS_G Interesne skupine - politicna nevtralnost V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d7) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - politična nevtralnost

Vrednost 75135 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 4
2 2 3
3 3 5
4 4 4
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_IS_H Interesne skupine - politicna opredeljenost V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d8) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - politična opredeljenost

Vrednost 76134 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 2
2 2 4
3 3 6
4 4 3
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 4
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_IS_I Interesne skupine - zadostna financna sredstva za delovanje V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d9) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - zadostna finančna sredstva za delovanje

Vrednost 77133 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 4
2 2 7
3 3 5
4 4 4
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_IS_J Interesne skupine - velikost (delitev dela, kriticna masa) V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d10) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - velikost (delitev dela, kritična masa)

Vrednost 78132 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 5
3 3 6
4 4 5
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_IS_K Interesne skupine - vzpostavljeno kom. omrezje z usluzbenci parla., dolgoletnimi posl., drzav. uradniki V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d11) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - vzpostavljeno komunikacijsko omrežje z uslužbenci parlamenta, dolgoletnimi poslanci, državnimi uradniki

Vrednost 79131 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 4
2 2 5
3 3 4
4 4 2
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_IS_L Interesne skupine - stiki z akterji z mednarodne ravni V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d12) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - stiki z akterji z mednarodne ravni (prenos znanja, izkušenj in informacij z mednarodne ravni)

Vrednost 80130 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 2
2 2 7
3 3 7
4 4 3
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5A Drzavni zbor V5. Ali je po vašem mnenju obstajal še kateri drug pomemben razlog (poleg posedovanja katerega od zgoraj naštetih virov moči) za veliko moč katerega od štirih najmočnejših vrst akterjev? Če da, prosimo, navedite razlog in njegovo pomembnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da je bil navedeni razlog nepomemben, 5 pa da je bil zelo pomemben.

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega

Vrednost 81129 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 0
3 3 4
4 4 5
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0
0 ni drugih pomembnih razlogov 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5B Vlada V5. Ali je po vašem mnenju obstajal še kateri drug pomemben razlog (poleg posedovanja katerega od zgoraj naštetih virov moči) za veliko moč katerega od štirih najmočnejših vrst akterjev? Če da, prosimo, navedite razlog in njegovo pomembnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da je bil navedeni razlog nepomemben, 5 pa da je bil zelo pomemben.

b) vlada (minister, državni

Vrednost 82128 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 2
3 3 0
4 4 2
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 5
0 ni drugih pomembnih razlogov 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5C Drzavna uprava V5. Ali je po vašem mnenju obstajal še kateri drug pomemben razlog (poleg posedovanja katerega od zgoraj naštetih virov moči) za veliko moč katerega od štirih najmočnejših vrst akterjev? Če da, prosimo, navedite razlog in njegovo pomembnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da je bil navedeni razlog nepomemben, 5 pa da je bil zelo pomemben.

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev,

Vrednost 83127 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 2
3 3 1
4 4 0
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 3
0 ni drugih pomembnih razlogov 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5D Interesne skupine V5. Ali je po vašem mnenju obstajal še kateri drug pomemben razlog (poleg posedovanja katerega od zgoraj naštetih virov moči) za veliko moč katerega od štirih najmočnejših vrst akterjev? Če da, prosimo, navedite razlog in njegovo pomembnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da je bil navedeni razlog nepomemben, 5 pa da je bil zelo pomemben.

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Vrednost 84126 Frekvenca
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 0
3 3 2
4 4 7
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 5
0 ni drugih pomembnih razlogov 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6A Drzavni zbor V6. Ali menite, da je prav, da so bile po vašem mnenju najmočnejše vrste akterjev v procesu oblikovanja omenjenega zakona najmočnejše?

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Vrednost 85125 Frekvenca
1 prav 18
2 ni prav 0
0 ni odgovora 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6B Vlada V6. Ali menite, da je prav, da so bile po vašem mnenju najmočnejše vrste akterjev v procesu oblikovanja omenjenega zakona najmočnejše?

b) vlada (minister, državni sekretarji)

Vrednost 86124 Frekvenca
1 prav 13
2 ni prav 3
0 ni odgovora 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6C Drzavna uprava V6. Ali menite, da je prav, da so bile po vašem mnenju najmočnejše vrste akterjev v procesu oblikovanja omenjenega zakona najmočnejše?

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)

Vrednost 87123 Frekvenca
1 prav 8
2 ni prav 4
0 ni odgovora 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6D Interesne skupine V6. Ali menite, da je prav, da so bile po vašem mnenju najmočnejše vrste akterjev v procesu oblikovanja omenjenega zakona najmočnejše?

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Vrednost 88122 Frekvenca
1 prav 11
2 ni prav 4
0 ni odgovora 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11A drzavni zbor V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Vrednost 89121 Frekvenca
0 ni odgovora 3
3 oblikuje javno politiko 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V11B vlada V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

b) vlada (minister, državni sekretarji)

Vrednost 90120 Frekvenca
0 ni odgovora 3
3 oblikuje javno politiko 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V11C drzavna uprava V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)

Vrednost 91119 Frekvenca
0 ni odgovora 9
3 oblikuje javno politiko 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V11D interesne skupine V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Vrednost 92118 Frekvenca
0 ni odgovora 6
3 oblikuje javno politiko 14

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V11E drzavni svet V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

e) državni svet

Vrednost 93117 Frekvenca
0 ni odgovora 11
3 oblikuje javno politiko 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V11F lokalne skupnosti V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

f) lokalne skupnosti

Vrednost 94116 Frekvenca
0 ni odgovora 11
3 oblikuje javno politiko 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V11G politicne stranke V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

g) politične stranke

Vrednost 95115 Frekvenca
0 ni odgovora 1
3 oblikuje javno politiko 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V11H nadnacionalne organizacije V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

h) nadnacionalne organizacije (regionalne, evropske, mednarodne, vladne ali nevladne, profitne ali neprofitne); prosimo,

Vrednost 96114 Frekvenca
0 ni odgovora 13
3 oblikuje javno politiko 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V11I kdo drug V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

i) kdo drug

Vrednost 97113 Frekvenca
0 ni odgovora 18
3 oblikuje javno politiko 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V11J odvisno V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

j) odvisno

Vrednost 98112 Frekvenca
0 ni odgovora 20
3 oblikuje javno politiko 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V12A drzavni zbor V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Vrednost 99111 Frekvenca
1 najmočnejši akter 4
2 drugi najmočnejši akter 8
3 tretji najmočnejši akter 3
4 četrti najmočnejši akter 1
0 ni odgovora 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V12B vlada V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

b) vlada (minister, državni sekretarji)

Vrednost 100110 Frekvenca
1 najmočnejši akter 7
2 drugi najmočnejši akter 6
3 tretji najmočnejši akter 3
4 četrti najmočnejši akter 2
0 ni odgovora 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V12C drzavna uprava V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)

Vrednost 101109 Frekvenca
1 najmočnejši akter 0
2 drugi najmočnejši akter 0
3 tretji najmočnejši akter 3
4 četrti najmočnejši akter 2
0 ni odgovora 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V12D interesne skupine V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Vrednost 102108 Frekvenca
1 najmočnejši akter 0
2 drugi najmočnejši akter 0
3 tretji najmočnejši akter 2
4 četrti najmočnejši akter 6
0 ni odgovora 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V12E drzavni svet V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

e) državni svet

Vrednost 103107 Frekvenca
1 najmočnejši akter 0
2 drugi najmočnejši akter 0
3 tretji najmočnejši akter 1
4 četrti najmočnejši akter 2
0 ni odgovora 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V12F lokalne skupnosti V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

f) lokalne skupnosti

Vrednost 104106 Frekvenca
1 najmočnejši akter 0
2 drugi najmočnejši akter 1
3 tretji najmočnejši akter 0
4 četrti najmočnejši akter 3
0 ni odgovora 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V12G politicne stranke V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

g) politične stranke

Vrednost 105105 Frekvenca
1 najmočnejši akter 7
2 drugi najmočnejši akter 4
3 tretji najmočnejši akter 7
4 četrti najmočnejši akter 0
0 ni odgovora 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V12H nadnacionalne organizacije V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

h) nadnacionalne organizacije (regionalne, evropske, mednarodne, vladne ali nevladne, profitne ali neprofitne)

Vrednost 106104 Frekvenca
1 najmočnejši akter 2
2 drugi najmočnejši akter 0
3 tretji najmočnejši akter 0
4 četrti najmočnejši akter 2
0 ni odgovora 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V12I kdo drug V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

i) kdo drug

Vrednost 107103 Frekvenca
1 najmočnejši akter 0
2 drugi najmočnejši akter 1
3 tretji najmočnejši akter 0
4 četrti najmočnejši akter 0
0 ni odgovora 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V12J odvisno V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

j) odvisno

Vrednost 108102 Frekvenca
1 najmočnejši akter 0
2 drugi najmočnejši akter 0
3 tretji najmočnejši akter 0
4 četrti najmočnejši akter 0
0 ni odgovora 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V14A drzavni zbor V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Vrednost 109101 Frekvenca
0 ni odgovora 0
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 20

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V14B vlada V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

b) vlada (minister, državni sekretarji)

Vrednost 110100 Frekvenca
0 ni odgovora 6
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 14

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V14C drzavna uprava V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)

Vrednost 11199 Frekvenca
0 ni odgovora 11
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V14D interesne skupine V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Vrednost 11298 Frekvenca
0 ni odgovora 0
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 20

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V14E drzavni svet V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

e) državni svet

Vrednost 11397 Frekvenca
0 ni odgovora 6
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 14

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V14F lokalne skupnosti V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

f) lokalne skupnosti

Vrednost 11496 Frekvenca
0 ni odgovora 5
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 15

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V14G politicne stranke V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

g) politične stranke

Vrednost 11595 Frekvenca
0 ni odgovora 5
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 15

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V14H nadnacionalne organizacije V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

h) nadnacionalne organizacije (regionalne, evropske, mednarodne, vladne ali nevladne, profitne ali neprofitne); prosimo,

Vrednost 11694 Frekvenca
0 ni odgovora 12
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V14I kdo drug V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

i) kdo drug

Vrednost 11793 Frekvenca
0 ni odgovora 18
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V14J odvisno V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

j) odvisno

Vrednost 11892 Frekvenca
0 ni odgovora 19
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V15A drzavni zbor V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Vrednost 11991 Frekvenca
1 moral biti najmočnejši 11
2 moral biti drugi najmočnejši 4
3 moral biti tretji najmočnejši 1
4 moral biti četrti najmočnejši 2
9 ne vem 1
0 ni odgovora 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V15B vlada V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

b) vlada (minister, državni sekretarji)

Vrednost 12090 Frekvenca
1 moral biti najmočnejši 2
2 moral biti drugi najmočnejši 8
3 moral biti tretji najmočnejši 0
4 moral biti četrti najmočnejši 0
9 ne vem 1
0 ni odgovora 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V15C drzavna uprava V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)

Vrednost 12189 Frekvenca
1 moral biti najmočnejši 2
2 moral biti drugi najmočnejši 0
3 moral biti tretji najmočnejši 0
4 moral biti četrti najmočnejši 0
9 ne vem 1
0 ni odgovora 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V15D interesne skupine V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Vrednost 12288 Frekvenca
1 moral biti najmočnejši 3
2 moral biti drugi najmočnejši 2
3 moral biti tretji najmočnejši 1
4 moral biti četrti najmočnejši 9
9 ne vem 1
0 ni odgovora 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V15E drzavni svet V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

e) državni svet

Vrednost 12387 Frekvenca
1 moral biti najmočnejši 0
2 moral biti drugi najmočnejši 0
3 moral biti tretji najmočnejši 5
4 moral biti četrti najmočnejši 0
9 ne vem 1
0 ni odgovora 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V15F lokalne skupnosti V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

f) lokalne skupnosti

Vrednost 12486 Frekvenca
1 moral biti najmočnejši 0
2 moral biti drugi najmočnejši 1
3 moral biti tretji najmočnejši 8
4 moral biti četrti najmočnejši 2
9 ne vem 1
0 ni odgovora 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V15G politicne stranke V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

g) politične stranke

Vrednost 12585 Frekvenca
1 moral biti najmočnejši 0
2 moral biti drugi najmočnejši 3
3 moral biti tretji najmočnejši 3
4 moral biti četrti najmočnejši 3
9 ne vem 1
0 ni odgovora 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V15H nadnacionalne organizacije V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

h) nadnacionalne organizacije (regionalne, evropske, mednarodne, vladne ali nevladne, profitne ali neprofitne)

Vrednost 12684 Frekvenca
1 moral biti najmočnejši 0
2 moral biti drugi najmočnejši 0
3 moral biti tretji najmočnejši 0
4 moral biti četrti najmočnejši 1
9 ne vem 1
0 ni odgovora 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V15I kdo drug V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

i) kdo drug

Vrednost 12783 Frekvenca
1 moral biti najmočnejši 0
2 moral biti drugi najmočnejši 0
3 moral biti tretji najmočnejši 0
4 moral biti četrti najmočnejši 1
9 ne vem 1
0 ni odgovora 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V15J odvisno V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

j) odvisno

Vrednost 12882 Frekvenca
1 moral biti najmočnejši 0
2 moral biti drugi najmočnejši 0
3 moral biti tretji najmočnejši 0
4 moral biti četrti najmočnejši 0
9 ne vem 1
0 ni odgovora 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V17A na drzavni zbor V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

a) na državni zbor (poslance, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Vrednost 12981 Frekvenca
0 ni odgovora 1
3 vpilv IS 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V17B na vlado V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

b) na vlado (ministra, državne sekretarje)

Vrednost 13080 Frekvenca
0 ni odgovora 6
3 vpilv IS 14

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V17C na drzavno upravo V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

c) na državno upravo (državne podsekretarje, svetovalce, vodje sektorjev, oddelkov)

Vrednost 13179 Frekvenca
0 ni odgovora 11
3 vpilv IS 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V17D na drzavni svet V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

d) na državni svet

Vrednost 13278 Frekvenca
0 ni odgovora 12
3 vpilv IS 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V17E na lokalne skupnosti V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

e) na lokalne skupnosti

Vrednost 13377 Frekvenca
0 ni odgovora 16
3 vpilv IS 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V17F na kulturne ustanove V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

f) na kulturne ustanove

Vrednost 13476 Frekvenca
0 ni odgovora 14
3 vpilv IS 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V17G na politicne stranke V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

g) na politične stranke

Vrednost 13575 Frekvenca
0 ni odgovora 3
3 vpilv IS 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V17H na nadnacionalne organizacije V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

h) na nadnacionalne organizacije (regionalne, evropske, mednarodne, vladne ali nevladne, profitne ali neprofitne)

Vrednost 13674 Frekvenca
0 ni odgovora 19
3 vpilv IS 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V17I na koga druga V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

i) na koga drugega

Vrednost 13773 Frekvenca
0 ni odgovora 16
3 vpilv IS 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V19A srecanja z visokimi vladnimi uradniki V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

a) srečanja z visokimi vladnimi uradniki (ministrom, državnimi sekretarji)

Vrednost 13872 Frekvenca
0 ni odgovora 4
3 IS uporabila aktivnost 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V19B srecanja z visokimi drzavnimi uradniki V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

b) srečanja z visokimi državnimi uradniki (državnimi podsekretarji, svetovalci, vodji sektorjev, oddelkov)

Vrednost 13971 Frekvenca
0 ni odgovora 6
3 IS uporabila aktivnost 14

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V19C stiki s poslanci ali strokovnim osebjem drzavnega zbora V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

c) stiki s poslanci ali strokovnim osebjem državnega zbora

Vrednost 14070 Frekvenca
0 ni odgovora 0
3 IS uporabila aktivnost 20

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V19D stiki s svetniki v drzavnem svetu ali strokovnim osebjem drzavnega sveta V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

d) stiki s svetniki v državnem svetu ali strokovnim osebjem državnega sveta

Vrednost 14169 Frekvenca
0 ni odgovora 11
3 IS uporabila aktivnost 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V19E stiki z voditelji politicnih strank V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

e) stiki z voditelji političnih strank

Vrednost 14268 Frekvenca
0 ni odgovora 4
3 IS uporabila aktivnost 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V19F stiki s predstavniki lokalnih skupnosti V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

f) stiki s predstavniki lokalnih skupnosti

Vrednost 14367 Frekvenca
0 ni odgovora 17
3 IS uporabila aktivnost 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V19G delovanje prek mnozicnih medijev V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

g) delovanje prek množičnih medijev (tiskanih ali elektronskih)

Vrednost 14466 Frekvenca
0 ni odgovora 6
3 IS uporabila aktivnost 14

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V19H organiziranje javnih prireditev V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

h) organiziranje javnih prireditev (tribun, okroglih miz)

Vrednost 14565 Frekvenca
0 ni odgovora 12
3 IS uporabila aktivnost 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V19I demonstracije, protesti, druge neposredne akcije V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

i) demonstracije, protesti ali druge neposredne akcije

Vrednost 14664 Frekvenca
0 ni odgovora 18
3 IS uporabila aktivnost 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V19J sodelovanje s skupinami, s katerimi je imela IS skupne interese V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

j) sodelovanje s skupinami, s katerimi je imela interesna skupina skupne interese

Vrednost 14763 Frekvenca
0 ni odgovora 10
3 IS uporabila aktivnost 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V19K sodelovanje s strokovnjaki V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

k) sodelovanje s strokovnjaki

Vrednost 14862 Frekvenca
0 ni odgovora 12
3 IS uporabila aktivnost 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V19L druge aktivnosti V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

l) druge aktivnosti

Vrednost 14961 Frekvenca
0 ni odgovora 19
3 IS uporabila aktivnost 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V20A tel. stiki s posamezniki, ki so lahko vplivali na proces oblikovanja zakona V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

a) telefonski stiki s posamezniki, ki so lahko vplivali na proces oblikovanja zakona

Vrednost 15060 Frekvenca
0 ni odgovora 3
3 uporabljeno 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V20B osebni uradni stiki z odlocevalci V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

b) osebni uradni stiki z odločevalci

Vrednost 15159 Frekvenca
0 ni odgovora 3
3 uporabljeno 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V20C osebni neformalni stiki z odlocevalci V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

c) osebni neformalni stiki z odločevalci

Vrednost 15258 Frekvenca
0 ni odgovora 5
3 uporabljeno 15

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V20D posiljanje pisem, analiz in mnenj odlocevalcem V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

d) pošiljanje pisem, analiz in mnenj odločevalcem

Vrednost 15357 Frekvenca
0 ni odgovora 8
3 uporabljeno 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V20E objava pisem in mnenj v mnozicnih medijih V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

e) objava pisem in mnenj v množičnih medijih

Vrednost 15456 Frekvenca
0 ni odgovora 9
3 uporabljeno 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V20F posiljanje pisem z zahtevami oz. pojasnili drzavljanom V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

f) pošiljanje pisem z zahtevami oziroma pojasnili državljanom

Vrednost 15555 Frekvenca
0 ni odgovora 20
3 uporabljeno 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V20G udelezba na sejah delovnega telesa drzavnega zbora V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

g) udeležba na sejah delovnega telesa državnega zbora

Vrednost 15654 Frekvenca
0 ni odgovora 4
3 uporabljeno 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V20H udelezba na sejah delovnega telesa drzavnega sveta V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

h) udeležba na sejah delovnega telesa državnega sveta

Vrednost 15753 Frekvenca
0 ni odgovora 8
3 uporabljeno 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V20I vabljenje odlocevalcev na zajtrke, kosila, vecerje V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

i) vabljenje odločevalcev na zajtrke, kosila, večerje

Vrednost 15852 Frekvenca
0 ni odgovora 20
3 uporabljeno 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V20J stiki z odlocevalci na sprejemih, razstavah, prireditvah V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

j) stiki z odločevalci na sprejemih, razstavah, prireditvah

Vrednost 15951 Frekvenca
0 ni odgovora 9
3 uporabljeno 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V20K izrocanje daril odlocevalcem ali izmenjava uslug V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

k) izročanje daril odločevalcem ali izmenjava uslug

Vrednost 16050 Frekvenca
0 ni odgovora 20
3 uporabljeno 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V20L najemanje zastopnikov, ki so poskusali v njihovem imenu vplivati na odlocevalce V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

l) najemanje zastopnikov, ki so poskušali v njihovem imenu vplivati na odločevalce

Vrednost 16149 Frekvenca
0 ni odgovora 18
3 uporabljeno 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V20M navezovanje stikov prek znancev V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

m) navezovanje stikov prek znancev

Vrednost 16248 Frekvenca
0 ni odgovora 9
3 uporabljeno 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V20N katera druga tehnika vplivanja V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

n) katera druga tehnika vplivanja; prosimo,

Vrednost 16347 Frekvenca
0 ni odgovora 18
3 uporabljeno 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V21A dostopnost drzavnega zbora

V21a) Za dosego ciljev interesnih skupin v procesih oblikovanja odločitev je pomembna dostopnost odločevalcev. Kako dostopen je bil po vašem mnenju državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)? Prosimo, da dostopnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da je bil po vašem mnenju državni zbor za interesne skupine lahko dostopen, 5 pa da je bil nedostopen.

Vrednost 16446 Frekvenca
1 1-lahko dostopen 3
2 2 3
3 3 3
4 4 0
5 5-nedostopen 2
9 ne vem 0
0 ni odgovora 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21B dostopnost vlade

V21b) Za dosego ciljev interesnih skupin v procesih oblikovanja odločitev je pomembna dostopnost odločevalcev. Kako dostopna je bila po vašem mnenju vlada (minister, državni sekretarji)? Prosimo, da dostopnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da je bila po vašem mnenju vlada za interesne skupine lahko dostopna, 5 pa da je bila nedostopna.

Vrednost 16545 Frekvenca
1 1-lahko dostopen 3
2 2 2
3 3 3
4 4 1
5 5-nedostopen 1
9 ne vem 0
0 ni odgovora 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21C dostopnost drzavne uprave

V21c) Za dosego ciljev interesnih skupin v procesih oblikovanja odločitev je pomembna dostopnost odločevalcev. Kako dostopna je bila po vašem mnenju državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)? Prosimo, da dostopnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da je bila po vašem mnenju državna uprava za interesne skupine lahko dostopna, 5 pa da je bila nedostopna.

Vrednost 16644 Frekvenca
1 1-lahko dostopen 1
2 2 6
3 3 1
4 4 1
5 5-nedostopen 0
9 ne vem 2
0 ni odgovora 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21D dostopnost drzavnega sveta

V21d) Za dosego ciljev interesnih skupin v procesih oblikovanja odločitev je pomembna dostopnost odločevalcev. Kako dostopen je bil po vašem mnenju državni svet (svetniki, delovno telo, strokovno osebje)? Prosimo, da dostopnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da je bil po vašem mnenju državni svet za interesne skupine lahko dostopen, 5 pa da je bil nedostopen.

Vrednost 16743 Frekvenca
1 1-lahko dostopen 2
2 2 3
3 3 0
4 4 0
5 5-nedostopen 0
9 ne vem 2
0 ni odgovora 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21E dostopnost politicnih strank

V21e) Za dosego ciljev interesnih skupin v procesih oblikovanja odločitev je pomembna dostopnost odločevalcev. Kako dostopne so bile po vašem mnenju politične stranke? Prosimo, da dostopnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da so bile po vašem mnenju politične stranke za interesne skupine lahko dostopne, 5 pa da so bile nedostopne.

Vrednost 16842 Frekvenca
1 1-lahko dostopen 0
2 2 4
3 3 3
4 4 0
5 5-nedostopen 3
9 ne vem 0
0 ni odgovora 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V22A osebno poznanstvo prek poklica V22. Na kakšen način predstavniki interesnih skupin, ki so poskušale uveljavljati svoje interese v procesu oblikovanja omenjenega zakona, osebno poznajo vas? (možnih je več odgovorov)

a) prek poklica

Vrednost 16941 Frekvenca
0 ni odgovora 1
3 uporabili 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V22B osebno poznanstvo prek kraja, kjer so doma V22. Na kakšen način predstavniki interesnih skupin, ki so poskušale uveljavljati svoje interese v procesu oblikovanja omenjenega zakona, osebno poznajo vas? (možnih je več odgovorov)

b) prek kraja, kjer so doma

Vrednost 17040 Frekvenca
0 ni odgovora 14
3 uporabili 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V22C osebno poznanstvo prek solanja ali strokovnega usposabljanja V22. Na kakšen način predstavniki interesnih skupin, ki so poskušale uveljavljati svoje interese v procesu oblikovanja omenjenega zakona, osebno poznajo vas? (možnih je več odgovorov)

c) prek šolanja ali strokovnega usposabljanja

Vrednost 17139 Frekvenca
0 ni odgovora 14
3 uporabili 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V22D osebno poznanstvo prek podobnih osebnih interesov (hobijev) V22. Na kakšen način predstavniki interesnih skupin, ki so poskušale uveljavljati svoje interese v procesu oblikovanja omenjenega zakona, osebno poznajo vas? (možnih je več odgovorov)

d) prek podobnih osebnih interesov (hobijev)

Vrednost 17238 Frekvenca
0 ni odgovora 12
3 uporabili 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V22E osebno poznanstvo prek sorodstvenih vezi V22. Na kakšen način predstavniki interesnih skupin, ki so poskušale uveljavljati svoje interese v procesu oblikovanja omenjenega zakona, osebno poznajo vas? (možnih je več odgovorov)

e) prek sorodstvenih vezi

Vrednost 17337 Frekvenca
0 ni odgovora 19
3 uporabili 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V22F osebno poznanstvo - kako drugace V22. Na kakšen način predstavniki interesnih skupin, ki so poskušale uveljavljati svoje interese v procesu oblikovanja omenjenega zakona, osebno poznajo vas? (možnih je več odgovorov)

f) kako drugače, prosimo,

Vrednost 17436 Frekvenca
0 ni odgovora 16
3 uporabili 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V23A posvetovanje drzavnega zbora z interesnimi skupinami pred zacetkom postopka

V23a) Ali se je državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) pred začetkom postopka sprejemanja omenjenega zakona posvetoval z interesnimi skupinami?

Vrednost 17535 Frekvenca
1 da 7
2 ne 5
9 ne vem 0
0 ni odgovora 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23B posvetovanje vlade z interesnimi skupinami pred zacetkom postopka

V23b) Ali se je vlada (minister, državni sekretarji) pred začetkom postopka sprejemanja omenjenega zakona posvetovala z interesnimi skupinami?

Vrednost 17634 Frekvenca
1 da 4
2 ne 5
9 ne vem 1
0 ni odgovora 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23C posvetovanje drzavne uprave z interesnimi skupinami pred zacetkom postopka

V23c) Ali se je državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) pred začetkom postopka sprejemanja omenjenega zakona posvetovala z interesnimi skupinami?

Vrednost 17733 Frekvenca
1 da 4
2 ne 4
9 ne vem 3
0 ni odgovora 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23D posvetovanje drzavnega sveta z interesnimi skupinami pred zacetkom postopka

V23d) Ali se je državni svet (svetniki, delovno telo, strokovno osebje) pred začetkom postopka sprejemanja omenjenega zakona posvetoval z interesnimi skupinami?

Vrednost 17832 Frekvenca
1 da 3
2 ne 4
9 ne vem 1
0 ni odgovora 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23E posvetovanje politicnih strank z interesnimi skupinami pred zacetkom postopka

V23e) Ali so se politične stranke pred začetkom postopka sprejemanja omenjenega zakona posvetovale z interesnimi skupinami?

Vrednost 17931 Frekvenca
1 da 7
2 ne 3
9 ne vem 0
0 ni odgovora 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V24A posvetovanje drzavnega zbora z interesnimi skupinami v casu sprejemanja zakona

V24a) Ali se je državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) v času sprejemanja omenjenega zakona posvetoval z interesnimi skupinami?

Vrednost 18030 Frekvenca
1 da 8
2 ne 2
9 ne vem 1
0 ni odgovora 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V24B posvetovanje vlade z interesnimi skupinamiv v casu sprejemanja zakona

V24b) Ali se je vlada (minister, državni sekretarji) v času sprejemanja omenjenega zakona posvetovala z interesnimi skupinami?

Vrednost 18129 Frekvenca
1 da 7
2 ne 2
9 ne vem 1
0 ni odgovora 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V24C posvetovanje drzavne uprave z interesnimi skupinami v casu sprejemanja zakona

V24c) Ali se je državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) v času sprejemanja omenjenega zakona posvetovala z interesnimi skupinami?

Vrednost 18228 Frekvenca
1 da 6
2 ne 4
9 ne vem 1
0 ni odgovora 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V24D posvetovanje drzavnega sveta z interesnimi skupinami v casu sprejemanja zakona

V24d) Ali se je državni svet (svetniki, delovno telo, strokovno osebje) v času sprejemanja omenjenega zakona posvetoval z interesnimi skupinami?

Vrednost 18327 Frekvenca
1 da 3
2 ne 2
9 ne vem 2
0 ni odgovora 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V24E posvetovanje politicnih strank z interesnimi skupinami v casu sprejemanja zakona

V24e) Ali so se politične stranke v času sprejemanja omenjenega zakona posvetovale z interesnimi skupinami?

Vrednost 18426 Frekvenca
1 da 6
2 ne 2
9 ne vem 0
0 ni odgovora 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V25A drzavni zbor uposteval mnenja, predloge, pripombe

V25a) Ali je državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) v procesu oblikovanja omenjenega zakona upošteval mnenja, predloge ali pripombe, ki so jih dale interesne skupine?

Vrednost 18525 Frekvenca
1 da, vse 0
2 da, v večini 2
3 da, delno 8
4 ne 0
9 ne vem 0
0 ni odgovora 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V25B vlada upostevala mnenja, predloge, pripombe

V25b) Ali je vlada (minister, državni sekretarji) v procesu oblikovanja omenjenega zakona upoštevala mnenja, predloge ali pripombe, ki so jih dale interesne skupine?

Vrednost 18624 Frekvenca
1 da, vse 0
2 da, v večini 0
3 da, delno 7
4 ne 3
9 ne vem 0
0 ni odgovora 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V25C drzavna uprava upostevala mnenja, predloge, pripombe

V25c) Ali je državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) v procesu oblikovanja omenjenega zakona upoštevala mnenja, predloge ali pripombe, ki so jih dale interesne skupine?

Vrednost 18723 Frekvenca
1 da, vse 0
2 da, v večini 1
3 da, delno 5
4 ne 1
9 ne vem 1
0 ni odgovora 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V25D drzavni svet uposteval mnenja, predloge, pripombe

V25d) Ali je državni svet (svetniki, delovno telo, strokovno osebje) v procesu oblikovanja omenjenega zakona upošteval mnenja, predloge ali pripombe, ki so jih dale interesne skupine?

Vrednost 18822 Frekvenca
1 da, vse 0
2 da, v večini 2
3 da, delno 0
4 ne 0
9 ne vem 2
0 ni odgovora 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V25E politicne stranke upostevale mnenja, predloge, pripombe

V25e) Ali so politične stranke v procesu oblikovanja omenjenega zakona upoštevale mnenja, predloge ali pripombe, ki so jih dale interesne skupine?

Vrednost 18921 Frekvenca
1 da, vse 1
2 da, v večini 0
3 da, delno 6
4 ne 0
9 ne vem 0
0 ni odgovora 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V26A sodelovanje med IS in DZ

V26a) Kako je v primeru omenjenega zakona prišlo do sodelovanja med interesnimi skupinami in državnim zborom (poslanci, matičnim delovnim telesom, strokovnim osebjem državnega zbora)?

Vrednost 19020 Frekvenca
1 na našo pobudo 1
2 na pobudo interesnih skupin 4
3 na obojestransko pobudo 5
4 ni bilo sodelovanja 0
5 na pobudo koga tretjega, prosimo, navedite 0
9 ne vem 0
0 ni odgovora 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V26B sodelovanje med IS in vlado

V26b) Kako je v primeru omenjenega zakona prišlo do sodelovanja med interesnimi skupinami in vlado (ministrom, državnimi sekretarji)?

Vrednost 19119 Frekvenca
1 na našo pobudo 1
2 na pobudo interesnih skupin 1
3 na obojestransko pobudo 5
4 ni bilo sodelovanja 1
5 na pobudo koga tretjega, prosimo, navedite 2
9 ne vem 0
0 ni odgovora 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V26C sodelovanje med IS in drzavno upravo

V26c) Kako je v primeru omenjenega zakona prišlo do sodelovanja med interesnimi skupinami in državno upravo (državnimi podsekretarji, svetovalci, vodji sektorjev, oddelkov)?

Vrednost 19218 Frekvenca
1 na našo pobudo 1
2 na pobudo interesnih skupin 2
3 na obojestransko pobudo 4
4 ni bilo sodelovanja 0
5 na pobudo koga tretjega, prosimo, navedite 0
9 ne vem 1
0 ni odgovora 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V26D sodelovanje med iS in drzavnim svetom

V26d) Kako je v primeru omenjenega zakona prišlo do sodelovanja med interesnimi skupinami in državnim svetom (svetniki, delovnim telesom, strokovnim osebjem)?

Vrednost 19317 Frekvenca
1 na našo pobudo 1
2 na pobudo interesnih skupin 0
3 na obojestransko pobudo 1
4 ni bilo sodelovanja 0
5 na pobudo koga tretjega, prosimo, navedite 0
9 ne vem 2
0 ni odgovora 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V26E sodelovanje med IS in politicnimi strankami

V26e) Kako je v primeru omenjenega zakona prišlo do sodelovanja med interesnimi skupinami in političnimi strankami?

Vrednost 19416 Frekvenca
1 na našo pobudo 1
2 na pobudo interesnih skupin 5
3 na obojestransko pobudo 1
4 ni bilo sodelovanja 0
5 na pobudo koga tretjega, prosimo, navedite 0
9 ne vem 0
0 ni odgovora 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V27A sodelovanje med IS in DZ prispevalo k uresnicevanju interesov IS

V27a) Ali je sodelovanje med interesnimi skupinami in državnim zborom (poslanci, matičnim delovnim telesom, strokovnim osebjem državnega zbora) v primeru omenjenega zakona prispevalo k uresničevanju interesov interesne skupine?

Vrednost 19515 Frekvenca
1 da, v celoti 0
2 da, v večini 5
3 da, delno 6
4 ne 0
5 ni bilo sodelovanja 0
9 ne vem 0
0 ni odgovora 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V27B sodelovanje med IS in vlado prispevalo k uresnicevanju interesov IS

V27b) Ali je sodelovanje med interesnimi skupinami in vlado (ministrom, državnimi sekretarji) v primeru omenjenega zakona prispevalo k uresničevanju interesov interesne skupine?

Vrednost 19614 Frekvenca
1 da, v celoti 0
2 da, v večini 1
3 da, delno 5
4 ne 0
5 ni bilo sodelovanja 0
9 ne vem 1
0 ni odgovora 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V27C sodelovanje med IS in drzavno upravo prispevalo k uresnicevanju interesov IS

V27c) Ali je sodelovanje med interesnimi skupinami in državno upravo (državnimi podsekretarji, svetovalci, vodji sektorjev, oddelkov) v primeru omenjenega zakona prispevalo k uresničevanju interesov interesne skupine?

Vrednost 19713 Frekvenca
1 da, v celoti 0
2 da, v večini 1
3 da, delno 4
4 ne 1
5 ni bilo sodelovanja 0
9 ne vem 1
0 ni odgovora 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V27D sodelovanje med IS in drzavnim svetom prispevalo k uresnicevanju interesov IS

V27d) Ali je sodelovanje med interesnimi skupinami in državnim svetom (svetniki, delovnim telesom, strokovnim osebjem) v primeru omenjenega zakona prispevalo k uresničevanju interesov interesne skupine?

Vrednost 19812 Frekvenca
1 da, v celoti 0
2 da, v večini 0
3 da, delno 3
4 ne 1
5 ni bilo sodelovanja 0
9 ne vem 0
0 ni odgovora 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V27E sodelovanje med IS in politicnimi strankami prispevalo k uresnicevanju interesov IS

V27e) Ali je sodelovanje med interesnimi skupinami in političnimi strankami v primeru omenjenega zakona prispevalo k uresničevanju interesov interesne skupine?

Vrednost 19911 Frekvenca
1 da, v celoti 0
2 da, v večini 2
3 da, delno 4
4 ne 0
5 ni bilo sodelovanja 0
9 ne vem 0
0 ni odgovora 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V28A IS zelele sodelovati z drzavnim zborom

V28a) Ali so interesne skupine v primeru omenjenega zakona, kdaj želele sodelovati z državnim zborom (s poslanci, z matičnim delovnim telesom, s strokovnim osebjem državnega zbora), pa le-ta ni bil pripravljen na to?

Vrednost 20010 Frekvenca
1 da 2
2 ne 3
9 ne vem 5
0 ni odgovora 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V28B IS zelele sodelovati z vlado

V28b) Ali so interesne skupine v primeru omenjenega zakona, kdaj želele sodelovati z vlado (z ministrom, državnimi sekretarji), pa le-ta ni bila pripravljena na to?

Vrednost 2019 Frekvenca
1 da 1
2 ne 4
9 ne vem 3
0 ni odgovora 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V28C IS zelele sodelovati z drzavno upravo

V28c) Ali so interesne skupine v primeru omenjenega zakona, kdaj želele sodelovati z državno upravo (z državnimi podsekretarji, s svetovalci, vodji sektorjev, oddelkov), pa le-ta ni bila pripravljena na to?

Vrednost 2028 Frekvenca
1 da 1
2 ne 4
9 ne vem 4
0 ni odgovora 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V28D IS zelele sodelovati z drzavnim svetom

V28d) Ali so interesne skupine v primeru omenjenega zakona, kdaj želele sodelovati z državnim svetom (s svetniki, z delovnim telesom, s strokovnim osebjem), pa le-ta ni bil pripravljen na to?

Vrednost 2037 Frekvenca
1 da 1
2 ne 2
9 ne vem 3
0 ni odgovora 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V28E IS zelele sodelovati s politicnimi strankami

V28e) Ali so interesne skupine v primeru omenjenega zakona, kdaj želele sodelovati s političnimi strankami, pa le-te niso bile pripravljene na to?

Vrednost 2046 Frekvenca
1 da 2
2 ne 1
9 ne vem 5
0 ni odgovora 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V30 IS uspelo prepricati poslance oz. drzavni zbor

V30. Ali je po vašem mnenju interesnim skupinam uspelo prepričati poslance oziroma državni zbor, da je spremenil besedilo omenjenega zakona?

Vrednost 2055 Frekvenca
1 da, v celoti 2
2 da, v večji meri 2
3 da, delno 12
4 ne 1
9 ne vem 1
0 ni odgovora 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V31 IS uspelo prepricati vladne uradnike

V31. Ali je po vašem mnenju interesnim skupinam uspelo prepričati vladne uradnike, da so spremenili besedilo omenjenega zakona?

Vrednost 2064 Frekvenca
1 da, v celoti 0
2 da, v večji meri 0
3 da, delno 9
4 ne 4
9 ne vem 3
0 ni odgovora 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V32 IS uspelo prepricati drzavne uradnike

V32. Ali je po vašem mnenju interesnim skupinam uspelo prepričati državne uradnike, da so spremenili besedilo omenjenega zakona?

Vrednost 2073 Frekvenca
1 da, v celoti 0
2 da, v večji meri 0
3 da, delno 7
4 ne 7
9 ne vem 3
0 ni odgovora 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33 IS uspelo prepricati svetnike oz. drzavni svet

V33. Ali je po vašem mnenju interesnim skupinam uspelo prepričati svetnike oziroma državni svet, da je spremenil besedilo omenjenega zakona?

Vrednost 2082 Frekvenca
1 da, v celoti 3
2 da, v večji meri 0
3 da, delno 3
4 ne 6
9 ne vem 4
0 ni odgovora 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

FILTER_$ zakon = 2 (FILTER)

FILTER zakon = 2 (FILTER)

Vrednost 2091 Frekvenca
0 Not Selected 9
1 Selected 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Krašovec, A. (2003). Oblikovanje kulturne politike v Sloveniji: Primer Zakona o filmskem skladu RS in Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KULPOL01. https://doi.org/10.17898/ADP_KULPOL01_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si