Oblikovanje kulturne politike v Sloveniji: Primer Zakona o filmskem skladu RS in Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture

Basic Study Information

ADP - IDNo: KULPOL01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KULPOL01_V1
Main author(s):
  • Krašovec, Alenka
Data file producer:
CPR - Center za politološke raziskave (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Samopodpora. Center za politološke raziskave.

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

kulturna politika, procesi oblikovanja javnih politik, javnopolitične arene, javnopolitične podarene, politični akterji, moč političnih akterjev, viri moči, interesne skupine, dostopnost odločevalcev, sodelovanje odločevalcev z interesnimi skupinami

Keywords ELSST:
POLITIKA, OBLIKOVANJE POLITIK, INTERESNA SKUPINA, POLITIK, ODLOČANJE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
oblikovanje javnih politik
kulturna politika
stranke
parlamenti
javna uprava
interesne skupine
vlada


Abstract:

Izhodišče raziskave predstavlja trditev, da moč med posameznimi javnopolitičnimi podarenami v procesih oblikovanja javnih politik ni uravnotežena. Zato je bil cilj raziskave predvsem ugotoviti, katera javnopolitična podarena poseduje v omenjenih procesih največjo moč. Slednja je odvisna od možnosti obvladovanja, nadzorovanja in monopoliziranja raznovrstnih dejavnikov moči. Empirični rezultati izhodiščno trditev potrjujejo le delno. Vprašanje ali je obvladovanje, nadzorovanje in monopolizacija nekaterih dejavnikov moči pomembnejše od drugih ostaja namreč neodgovorjeno. Pridobljeni podatki, predvsem tisti, ki prikazujejo razkorak med številom in stopnjo (možnosti) obvladovanja, nadzorovanja in monopolizacije dejavnikov moči uradniške javnopolitične podarene ter njeno močjo v procesih oblikovanja kulturnih politik, namreč kažejo zgolj na možnost, da so nekateri dejavniki moči pomembnejši od drugih.

Methodology


Collection date: maj 2001 - junij 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ljubljana

Unit of analysis:

poslanci, ministri, predstavniki interesnih skupin, državni uradniki

Universe:

Akterji, ki so sodelovali v procesih oblikovanja kulturnih politik v času od novembra 1993 do novembra 1994.

Excluded: no information
Data collected by:

Krašovec, Alenka in Gnidovec, Meta

Sampling procedure:

V anketo so vključene osebe, ki so aktivno sodelovale v procesih oblikovanja obeh zakonov. Njihov izbor je bil opravljen na sledeč način: (1.) spremljanje zakonodajnega postopka, (2.) izbor oseb, ki so sodelovale v zakonodajnem postopku in (3.) anketiranje.

Mode of data collection:

osebni intervju - terenska anketa

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KULPOL01 - Oblikovanje kulturnih politik v Sloveniji [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 209
  • number of units: 20

Variable list

AKTER anketiranec

AKTER Anketiranec

Value 13 Frequency
1 vlada 4
2 uradnik 4
3 parlament 8
4 interesna skupina 4

Valid range from 1 to 4

ZAKON zakon o ...

ZAKON Naziv zakona

Value 22 Frequency
1 Zakon o filmskem skladu Republike Slovenije 9
2 Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 11

Valid range from 1 to 2

V1A drzavni zbor V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Value 31 Frequency
0 akter ni bil zaznan 3
3 akter zaznan 17

Valid range from 0 to 3

AKTER anketiranec

AKTER Anketiranec

Value 1209 Frequency
1 vlada 4
2 uradnik 4
3 parlament 8
4 interesna skupina 4

Valid range from 1 to 4

ZAKON zakon o ...

ZAKON Naziv zakona

Value 2208 Frequency
1 Zakon o filmskem skladu Republike Slovenije 9
2 Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 11

Valid range from 1 to 2

V1A drzavni zbor V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Value 3207 Frequency
0 akter ni bil zaznan 3
3 akter zaznan 17

Valid range from 0 to 3

V1B vlada V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

b) vlada (minister, državni sekretarji)

Value 4206 Frequency
0 akter ni bil zaznan 1
3 akter zaznan 19

Valid range from 0 to 3

V1C drzavna uprava V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)

Value 5205 Frequency
0 akter ni bil zaznan 4
3 akter zaznan 16

Valid range from 0 to 3

V1D interesne skupine V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Value 6204 Frequency
0 akter ni bil zaznan 0
3 akter zaznan 20

Valid range from 0 to 3

V1E drzavni svet V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

e) državni svet

Value 7203 Frequency
0 akter ni bil zaznan 11
3 akter zaznan 9

Valid range from 0 to 3

V1F lokalne skupnosti V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

f) lokalne skupnosti

Value 8202 Frequency
0 akter ni bil zaznan 16
3 akter zaznan 4

Valid range from 0 to 3

V1G kulturne ustanove V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

g) kulturne ustanove

Value 9201 Frequency
0 akter ni bil zaznan 8
3 akter zaznan 12

Valid range from 0 to 3

V1H politicne stranke V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

h) politične stranke

Value 10200 Frequency
0 akter ni bil zaznan 6
3 akter zaznan 14

Valid range from 0 to 3

V1I nadnacionalne organizacije V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

i) nadnacionalne organizacije (regionalne, evropske, mednarodne, vladne ali nevladne, profitne ali neprofitne); prosimo,

Value 11199 Frequency
0 akter ni bil zaznan 19
3 akter zaznan 1

Valid range from 0 to 3

V1J drug akter V1. Ali nam lahko poveste katere vrste akterjev ste zaznali, da so delovali oziroma sodelovali v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

j) kdo drug

Value 12198 Frequency
0 akter ni bil zaznan 16
3 akter zaznan 4

Valid range from 0 to 3

V2A drzavni zbor V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Value 13197 Frequency
1 najaktivnejši akter 4
2 drugi najaktivnejši akter 2
3 tretji najaktivnejši akter 4
4 četrti najaktivnejši akter 6
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 4

Valid range from 0 to 4

V2B vlada V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

b) vlada (minister, državni sekretarji)

Value 14196 Frequency
1 najaktivnejši akter 6
2 drugi najaktivnejši akter 6
3 tretji najaktivnejši akter 5
4 četrti najaktivnejši akter 1
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 2

Valid range from 0 to 4

V2C drzavna uprava V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)

Value 15195 Frequency
1 najaktivnejši akter 1
2 drugi najaktivnejši akter 2
3 tretji najaktivnejši akter 5
4 četrti najaktivnejši akter 3
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 9

Valid range from 0 to 4

V2D interesne skupine V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Value 16194 Frequency
1 najaktivnejši akter 9
2 drugi najaktivnejši akter 3
3 tretji najaktivnejši akter 4
4 četrti najaktivnejši akter 3
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 1

Valid range from 0 to 4

V2E drzavni svet V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

e) državni svet

Value 17193 Frequency
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 1
3 tretji najaktivnejši akter 0
4 četrti najaktivnejši akter 1
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 18

Valid range from 0 to 4

V2F lokalne skupnosti V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

f) lokalne skupnosti

Value 18192 Frequency
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 0
3 tretji najaktivnejši akter 0
4 četrti najaktivnejši akter 0
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 20

Valid range from 0 to 4

V2G kulturne ustanove V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

g) kulturne ustanove

Value 19191 Frequency
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 2
3 tretji najaktivnejši akter 1
4 četrti najaktivnejši akter 1
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 16

Valid range from 0 to 4

V2H politicne stranke V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

h) politične stranke

Value 20190 Frequency
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 4
3 tretji najaktivnejši akter 1
4 četrti najaktivnejši akter 4
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 11

Valid range from 0 to 4

V2I nadnacionalne organizacije V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

i) nadnacionalne organizacije (regionalne, evropske, mednarodne, vladne ali nevladne, profitne ali neprofitne)

Value 21189 Frequency
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 0
3 tretji najaktivnejši akter 0
4 četrti najaktivnejši akter 0
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 20

Valid range from 0 to 4

V2J drug akter V2. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najaktivnejše? Prosimo, da prve štiri najaktivnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove aktivnosti na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najaktivnejši, 4 pa najmanj aktiven.

j) kdo drug

Value 22188 Frequency
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 0
3 tretji najaktivnejši akter 0
4 četrti najaktivnejši akter 1
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 19

Valid range from 0 to 4

V3A drzavni zbor V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Value 23187 Frequency
1 najaktivnejši akter 8
2 drugi najaktivnejši akter 6
3 tretji najaktivnejši akter 1
4 četrti najaktivnejši akter 2
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 3

Valid range from 0 to 4

V3B vlada V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

b) vlada (minister, državni sekretarji)

Value 24186 Frequency
1 najaktivnejši akter 7
2 drugi najaktivnejši akter 7
3 tretji najaktivnejši akter 2
4 četrti najaktivnejši akter 1
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 3

Valid range from 0 to 4

V3C drzavna uprava V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)

Value 25185 Frequency
1 najaktivnejši akter 1
2 drugi najaktivnejši akter 3
3 tretji najaktivnejši akter 3
4 četrti najaktivnejši akter 3
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 10

Valid range from 0 to 4

V3D interesne skupine V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Value 26184 Frequency
1 najaktivnejši akter 4
2 drugi najaktivnejši akter 2
3 tretji najaktivnejši akter 3
4 četrti najaktivnejši akter 5
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 6

Valid range from 0 to 4

V3E drzavni svet V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

e) državni svet

Value 27183 Frequency
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 0
3 tretji najaktivnejši akter 0
4 četrti najaktivnejši akter 3
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 17

Valid range from 0 to 4

V3F lokalne skupnosti V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

f) lokalne skupnosti

Value 28182 Frequency
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 0
3 tretji najaktivnejši akter 0
4 četrti najaktivnejši akter 1
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 19

Valid range from 0 to 4

V3G kulturne ustanove V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

g) kulturne ustanove

Value 29181 Frequency
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 0
3 tretji najaktivnejši akter 2
4 četrti najaktivnejši akter 1
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 17

Valid range from 0 to 4

V3H politicne stranke V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

h) politične stranke

Value 30180 Frequency
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 1
3 tretji najaktivnejši akter 6
4 četrti najaktivnejši akter 2
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 11

Valid range from 0 to 4

V3I nadnacionalne organizacije V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

i) nadnacionalne organizacije (regionalne, evropske, mednarodne, vladne ali nevladne, profitne ali neprofitne)

Value 31179 Frequency
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 0
3 tretji najaktivnejši akter 0
4 četrti najaktivnejši akter 0
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 20

Valid range from 0 to 4

V3J drug akter V3. Katere vrste akterjev so bile po vašem mnenju v tem procesu najmočnejše? Prosimo, da prve štiri najmočnejše vrste akterjev razvrstite po stopnji njihove moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan.

j) kdo drug

Value 32178 Frequency
1 najaktivnejši akter 0
2 drugi najaktivnejši akter 0
3 tretji najaktivnejši akter 1
4 četrti najaktivnejši akter 0
0 akter ni bil med najbolj aktivnimi 19

Valid range from 0 to 4

V4_DZ_A DZ-legalno dolocene funkcije in pristojnosti V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a1) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - legalno določene funkcije in pristojnosti

Value 33177 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 0
3 3 2
4 4 4
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 14

Valid range from 1 to 5

V4_DZ_B DZ-posedovanje strokovnega znanja V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a2) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - posedovanje strokovnega znanja

Value 34176 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 7
2 2 8
3 3 4
4 4 1
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0

Valid range from 1 to 5

V4_DZ_C DZ- poznavanje pravno-proceduralnih pravil zak. in vladnega postopka V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a3) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - poznavanje pravno-proceduralnihpravil zakonodajnega in vladnega postopka

Value 35175 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 0
3 3 7
4 4 7
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 6

Valid range from 1 to 5

V4_DZ_D DZ- stalnost delovanja na dolocenem podrocju V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a4) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - stalnost delovanja na določenem področju

Value 36174 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 8
2 2 6
3 3 3
4 4 3
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0

Valid range from 1 to 5

V4_DZ_E DZ- stalnost delovanja v zakonodajnem in vladnem postopku V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a5) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - stalnost delovanja v zakonodajnem in vladnem postopku

Value 37173 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 4
3 3 5
4 4 4
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 6
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 5

V4_DZ_F DZ- nadzor nad (pomembnimi) informacijami V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a6) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - nadzor nad (pomembnimi) informacijami

Value 38172 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 9
3 3 8
4 4 1
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 1

Valid range from 1 to 5

V4_DZ_G DZ- politicna nevtralnost V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a7) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - politična nevtralnost

Value 39171 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 8
2 2 5
3 3 3
4 4 3
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 1

Valid range from 1 to 5

V4_DZ_H DZ- politicna opredeljenost V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a8) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - politična opredeljenost

Value 40170 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 3
2 2 1
3 3 4
4 4 9
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 3

Valid range from 1 to 5

V4_DZ_I DZ- zadostna financna sredstva za delovanje V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a9) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - zadostna finančna sredstva za delovanje

Value 41169 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 0
3 3 5
4 4 7
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 6
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 5

V4_DZ_J DZ- velikost (delitev dela, kriticna masa) V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a10) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - velikost (delitev dela, kritična masa)

Value 42168 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 1
3 3 7
4 4 6
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 4
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 5

V4_DZ_K DZ- vzpostavljeno kom. omrezje z usluzbenci parla., dolgoletnimi posl., drzav. uradniki V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a11) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - vzpostavljeno komunikacijsko omrežje z uslužbenci parlamenta, dolgoletnimi poslanci, državnimi uradniki

Value 43167 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 3
2 2 3
3 3 5
4 4 6
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 2
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 5

V4_DZ_L DZ- stiki z akterji z mednarodne ravni V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

a12) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) - stiki z akterji z mednarodne ravni (prenos znanja, izkušenj in informacij z mednarodne ravni)

Value 44166 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 4
2 2 7
3 3 1
4 4 5
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0
0 ni odgovora 3

Valid range from 1 to 5

V4_VLA_A Vlada - legalno dolocene funkcije in pristojnosti V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b1) vlada (minister, državni sekretarji) - legalno določene funkcije in pristojnosti

Value 45165 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 1
3 3 2
4 4 4
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 13

Valid range from 1 to 5

V4_VLA_B Vlada - posedovanje strokovnega znanja V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b2) vlada (minister, državni sekretarji) - posedovanje strokovnega znanja

Value 46164 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 2
2 2 1
3 3 8
4 4 9
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0

Valid range from 1 to 5

V4_VLA_C Vlada - poznavanje pravno-proceduralnih pravil zak. in vladnega postopka V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b3) vlada (minister, državni sekretarji) - poznavanje pravno-proceduralnihpravil zakonodajnega in vladnega postopka

Value 47163 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 1
3 3 6
4 4 9
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 3

Valid range from 1 to 5

V4_VLA_D Vlada - stalnost delovanja na dolocenem podrocju V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b4) vlada (minister, državni sekretarji) - stalnost delovanja na določenem področju

Value 48162 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 2
3 3 3
4 4 11
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 3

Valid range from 1 to 5

V4_VLA_E Vlada - stalnost delovanja v zakonodajnem in vladnem postopku V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b5) vlada (minister, državni sekretarji) - stalnost delovanja v zakonodajnem in vladnem postopku

Value 49161 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 0
3 3 7
4 4 7
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 4
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 5

V4_VLA_F Vlada - nadzor nad (pomembnimi) informacijami V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b6) vlada (minister, državni sekretarji) - nadzor nad (pomembnimi) informacijami

Value 50160 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 4
3 3 3
4 4 8
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 2
0 ni odgovora 2

Valid range from 1 to 5

V4_VLA_G Vlada - politicna nevtralnost V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b7) vlada (minister, državni sekretarji) - politična nevtralnost

Value 51159 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 5
2 2 4
3 3 4
4 4 5
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 2

Valid range from 1 to 5

V4_VLA_H Vlada - politicna opredeljenost V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b8) vlada (minister, državni sekretarji) - politična opredeljenost

Value 52158 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 6
2 2 4
3 3 4
4 4 5
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 1

Valid range from 1 to 5

V4_VLA_I Vlada - zadostna financna sredstva za delovanje V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b9) vlada (minister, državni sekretarji) - zadostna finančna sredstva za delovanje

Value 53157 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 3
3 3 8
4 4 3
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 4
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 5

V4_VLA_J Vlada - velikost (delitev dela, kriticna masa) V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b10) vlada (minister, državni sekretarji) - velikost (delitev dela, kritična masa)

Value 54156 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 2
3 3 7
4 4 7
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 1
0 ni odgovora 2

Valid range from 1 to 5

V4_VLA_K Vlada - vzpostavljeno kom. omrezje z usluzbenci parla., dolgoletnimi posl., drzav. uradniki V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b11) vlada (minister, državni sekretarji) - vzpostavljeno komunikacijsko omrežje z uslužbenci parlamenta, dolgoletnimi poslanci, državnimi uradniki

Value 55155 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 2
3 3 8
4 4 7
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 1
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 5

V4_VLA_L Vlada - stiki z akterji z mednarodne ravni V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

b12) vlada (minister, državni sekretarji) - stiki z akterji z mednarodne ravni (prenos znanja, izkušenj in informacij z mednarodne ravni)

Value 56154 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 2
2 2 6
3 3 8
4 4 3
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 5

V4_DU_A Drzavna uprava - legalno dolocene funkcije in pristojnosti V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c1) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - legalno določene funkcije in pristojnosti

Value 57153 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 3
3 3 4
4 4 7
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 6

Valid range from 1 to 5

V4_DU_B Drzavna uprava - posedovanje strokovnega znanja V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c2) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - posedovanje strokovnega znanja

Value 58152 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 2
2 2 0
3 3 4
4 4 13
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 5

V4_DU_C Drzavna uprava - poznavanje pravno-proceduralnih pravil zak. in vladnega postopka V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c3) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - poznavanje pravno-proceduralnihpravil zakonodajnega in vladnega postopka

Value 59151 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 1
3 3 2
4 4 10
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 5
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 5

V4_DU_D Drzavna uprava - stalnost delovanja na dolocenem podrocju V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c4) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - stalnost delovanja na določenem področju

Value 60150 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 1
3 3 4
4 4 8
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 6
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 5

V4_DU_E Drzavna uprava - stalnost delovanja v zakonodajnem in vladnem postopku V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c5) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - stalnost delovanja v zakonodajnem in vladnem postopku

Value 61149 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 0
3 3 4
4 4 8
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 7
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 5

V4_DU_F Drzavna uprava - nadzor nad (pomembnimi) informacijami V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c6) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - nadzor nad (pomembnimi) informacijami

Value 62148 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 3
3 3 2
4 4 9
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 3
0 ni odgovora 3

Valid range from 1 to 5

V4_DU_G Drzavna uprava - politicna nevtralnost V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c7) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - politična nevtralnost

Value 63147 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 5
2 2 2
3 3 2
4 4 5
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 5
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 5

V4_DU_H Drzavna uprava - politicna opredeljenost V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c8) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - politična opredeljenost

Value 64146 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 6
2 2 3
3 3 4
4 4 5
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 1
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 5

V4_DU_I Drzavna uprava - zadostna financna sredstva za delovanje V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c9) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - zadostna finančna sredstva za delovanje

Value 65145 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 4
3 3 3
4 4 6
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 5
0 ni odgovora 2

Valid range from 1 to 5

V4_DU_J Drzavna uprava - velikost (delitev dela, kriticna masa) V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c10) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - velikost (delitev dela, kritična masa)

Value 66144 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 3
3 3 8
4 4 7
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0
0 ni odgovora 2

Valid range from 1 to 5

V4_DU_K Drzavna uprava - vzpostavljeno kom. omrezje z usluzbenci parla., dolgoletnimi posl., drzav. uradniki V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c11) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - vzpostavljeno komunikacijsko omrežje z uslužbenci parlamenta, dolgoletnimi poslanci, državnimi uradniki

Value 67143 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 0
3 3 7
4 4 8
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 3
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 5

V4_DU_L Drzavna uprava - stiki z akterji z mednarodne ravni V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

c12) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) - stiki z akterji z mednarodne ravni (prenos znanja, izkušenj in informacij z mednarodne ravni)

Value 68142 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 3
2 2 2
3 3 5
4 4 6
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 2
0 ni odgovora 2

Valid range from 1 to 5

V4_IS_A Interesne skupine - legalno dolocene funkcije in pristojnosti V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d1) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - legalno določene funkcije in pristojnosti

Value 69141 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 6
2 2 4
3 3 5
4 4 4
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 1

Valid range from 1 to 5

V4_IS_B Interesne skupine - posedovanje strokovnega znanja V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d2) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - posedovanje strokovnega znanja

Value 70140 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 2
3 3 5
4 4 9
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 4

Valid range from 1 to 5

V4_IS_C Interesne skupine - poznavanje pravno-proceduralnih pravil zak. in vladnega postopka V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d3) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - poznavanje pravno-proceduralnihpravil zakonodajnega in vladnega postopka

Value 71139 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 3
2 2 11
3 3 4
4 4 1
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 1

Valid range from 1 to 5

V4_IS_D Interesne skupine - stalnost delovanja na dolocenem podrocju V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d4) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - stalnost delovanja na določenem področju

Value 72138 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 1
3 3 7
4 4 3
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 8

Valid range from 1 to 5

V4_IS_E Interesne skupine - stalnost delovanja v zakonodajnem in vladnem postopku V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d5) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - stalnost delovanja v zakonodajnem in vladnem postopku

Value 73137 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 8
2 2 5
3 3 3
4 4 2
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 2

Valid range from 1 to 5

V4_IS_F Interesne skupine - nadzor nad (pomembnimi) informacijami V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d6) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - nadzor nad (pomembnimi) informacijami

Value 74136 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 2
2 2 3
3 3 11
4 4 2
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 2

Valid range from 1 to 5

V4_IS_G Interesne skupine - politicna nevtralnost V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d7) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - politična nevtralnost

Value 75135 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 4
2 2 3
3 3 5
4 4 4
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 4

Valid range from 1 to 5

V4_IS_H Interesne skupine - politicna opredeljenost V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d8) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - politična opredeljenost

Value 76134 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 2
2 2 4
3 3 6
4 4 3
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 4
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 5

V4_IS_I Interesne skupine - zadostna financna sredstva za delovanje V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d9) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - zadostna finančna sredstva za delovanje

Value 77133 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 4
2 2 7
3 3 5
4 4 4
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0

Valid range from 1 to 5

V4_IS_J Interesne skupine - velikost (delitev dela, kriticna masa) V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d10) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - velikost (delitev dela, kritična masa)

Value 78132 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 5
3 3 6
4 4 5
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 3

Valid range from 1 to 5

V4_IS_K Interesne skupine - vzpostavljeno kom. omrezje z usluzbenci parla., dolgoletnimi posl., drzav. uradniki V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d11) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - vzpostavljeno komunikacijsko omrežje z uslužbenci parlamenta, dolgoletnimi poslanci, državnimi uradniki

Value 79131 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 4
2 2 5
3 3 4
4 4 2
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 5

Valid range from 1 to 5

V4_IS_L Interesne skupine - stiki z akterji z mednarodne ravni V4. Ponavadi so viri moči, ki jih ima posamezna vrsta akterjev na voljo oziroma z njimi razpolaga, pomembna določnica moči posamezne vrste akterja. Prosimo, da stopnjo (ne)posedovanja vsakega izmed navedenih virov moči posameznih vrst akterjev ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni da vrsta akterja posameznega vira moči ni posedovala, 5 pa da ga je posedovala v zelo veliki meri.

d12) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji) - stiki z akterji z mednarodne ravni (prenos znanja, izkušenj in informacij z mednarodne ravni)

Value 80130 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 2
2 2 7
3 3 7
4 4 3
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 5

V5A Drzavni zbor V5. Ali je po vašem mnenju obstajal še kateri drug pomemben razlog (poleg posedovanja katerega od zgoraj naštetih virov moči) za veliko moč katerega od štirih najmočnejših vrst akterjev? Če da, prosimo, navedite razlog in njegovo pomembnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da je bil navedeni razlog nepomemben, 5 pa da je bil zelo pomemben.

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega

Value 81129 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 0
3 3 4
4 4 5
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 0
0 ni drugih pomembnih razlogov 11

Valid range from 1 to 5

V5B Vlada V5. Ali je po vašem mnenju obstajal še kateri drug pomemben razlog (poleg posedovanja katerega od zgoraj naštetih virov moči) za veliko moč katerega od štirih najmočnejših vrst akterjev? Če da, prosimo, navedite razlog in njegovo pomembnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da je bil navedeni razlog nepomemben, 5 pa da je bil zelo pomemben.

b) vlada (minister, državni

Value 82128 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 2
3 3 0
4 4 2
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 5
0 ni drugih pomembnih razlogov 11

Valid range from 1 to 5

V5C Drzavna uprava V5. Ali je po vašem mnenju obstajal še kateri drug pomemben razlog (poleg posedovanja katerega od zgoraj naštetih virov moči) za veliko moč katerega od štirih najmočnejših vrst akterjev? Če da, prosimo, navedite razlog in njegovo pomembnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da je bil navedeni razlog nepomemben, 5 pa da je bil zelo pomemben.

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev,

Value 83127 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 1
2 2 2
3 3 1
4 4 0
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 3
0 ni drugih pomembnih razlogov 13

Valid range from 1 to 5

V5D Interesne skupine V5. Ali je po vašem mnenju obstajal še kateri drug pomemben razlog (poleg posedovanja katerega od zgoraj naštetih virov moči) za veliko moč katerega od štirih najmočnejših vrst akterjev? Če da, prosimo, navedite razlog in njegovo pomembnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da je bil navedeni razlog nepomemben, 5 pa da je bil zelo pomemben.

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Value 84126 Frequency
1 1-ni posedoval vira moči 0
2 2 0
3 3 2
4 4 7
5 5-v zelo veliki meri posedoval vir moči 5
0 ni drugih pomembnih razlogov 6

Valid range from 1 to 5

V6A Drzavni zbor V6. Ali menite, da je prav, da so bile po vašem mnenju najmočnejše vrste akterjev v procesu oblikovanja omenjenega zakona najmočnejše?

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Value 85125 Frequency
1 prav 18
2 ni prav 0
0 ni odgovora 2

Valid range from 1 to 2

V6B Vlada V6. Ali menite, da je prav, da so bile po vašem mnenju najmočnejše vrste akterjev v procesu oblikovanja omenjenega zakona najmočnejše?

b) vlada (minister, državni sekretarji)

Value 86124 Frequency
1 prav 13
2 ni prav 3
0 ni odgovora 4

Valid range from 1 to 2

V6C Drzavna uprava V6. Ali menite, da je prav, da so bile po vašem mnenju najmočnejše vrste akterjev v procesu oblikovanja omenjenega zakona najmočnejše?

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)

Value 87123 Frequency
1 prav 8
2 ni prav 4
0 ni odgovora 8

Valid range from 1 to 2

V6D Interesne skupine V6. Ali menite, da je prav, da so bile po vašem mnenju najmočnejše vrste akterjev v procesu oblikovanja omenjenega zakona najmočnejše?

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Value 88122 Frequency
1 prav 11
2 ni prav 4
0 ni odgovora 5

Valid range from 1 to 2

V11A drzavni zbor V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Value 89121 Frequency
0 ni odgovora 3
3 oblikuje javno politiko 17

Valid range from 0 to 3

V11B vlada V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

b) vlada (minister, državni sekretarji)

Value 90120 Frequency
0 ni odgovora 3
3 oblikuje javno politiko 17

Valid range from 0 to 3

V11C drzavna uprava V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)

Value 91119 Frequency
0 ni odgovora 9
3 oblikuje javno politiko 11

Valid range from 0 to 3

V11D interesne skupine V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Value 92118 Frequency
0 ni odgovora 6
3 oblikuje javno politiko 14

Valid range from 0 to 3

V11E drzavni svet V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

e) državni svet

Value 93117 Frequency
0 ni odgovora 11
3 oblikuje javno politiko 9

Valid range from 0 to 3

V11F lokalne skupnosti V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

f) lokalne skupnosti

Value 94116 Frequency
0 ni odgovora 11
3 oblikuje javno politiko 9

Valid range from 0 to 3

V11G politicne stranke V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

g) politične stranke

Value 95115 Frequency
0 ni odgovora 1
3 oblikuje javno politiko 19

Valid range from 0 to 3

V11H nadnacionalne organizacije V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

h) nadnacionalne organizacije (regionalne, evropske, mednarodne, vladne ali nevladne, profitne ali neprofitne); prosimo,

Value 96114 Frequency
0 ni odgovora 13
3 oblikuje javno politiko 7

Valid range from 0 to 3

V11I kdo drug V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

i) kdo drug

Value 97113 Frequency
0 ni odgovora 18
3 oblikuje javno politiko 2

Valid range from 0 to 3

V11J odvisno V11. Splošno gledano, katere vrste akterjev po vašem mnenju oblikujejo javne politike v Sloveniji oziroma pri njihovem oblikovanju vsaj sodelujejo? (možnih je več odgovorov)

j) odvisno

Value 98112 Frequency
0 ni odgovora 20
3 oblikuje javno politiko 0

Valid range from 0 to 3

V12A drzavni zbor V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Value 99111 Frequency
1 najmočnejši akter 4
2 drugi najmočnejši akter 8
3 tretji najmočnejši akter 3
4 četrti najmočnejši akter 1
0 ni odgovora 4

Valid range from 1 to 4

V12B vlada V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

b) vlada (minister, državni sekretarji)

Value 100110 Frequency
1 najmočnejši akter 7
2 drugi najmočnejši akter 6
3 tretji najmočnejši akter 3
4 četrti najmočnejši akter 2
0 ni odgovora 2

Valid range from 1 to 4

V12C drzavna uprava V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)

Value 101109 Frequency
1 najmočnejši akter 0
2 drugi najmočnejši akter 0
3 tretji najmočnejši akter 3
4 četrti najmočnejši akter 2
0 ni odgovora 15

Valid range from 1 to 4

V12D interesne skupine V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Value 102108 Frequency
1 najmočnejši akter 0
2 drugi najmočnejši akter 0
3 tretji najmočnejši akter 2
4 četrti najmočnejši akter 6
0 ni odgovora 12

Valid range from 1 to 4

V12E drzavni svet V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

e) državni svet

Value 103107 Frequency
1 najmočnejši akter 0
2 drugi najmočnejši akter 0
3 tretji najmočnejši akter 1
4 četrti najmočnejši akter 2
0 ni odgovora 17

Valid range from 1 to 4

V12F lokalne skupnosti V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

f) lokalne skupnosti

Value 104106 Frequency
1 najmočnejši akter 0
2 drugi najmočnejši akter 1
3 tretji najmočnejši akter 0
4 četrti najmočnejši akter 3
0 ni odgovora 16

Valid range from 1 to 4

V12G politicne stranke V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

g) politične stranke

Value 105105 Frequency
1 najmočnejši akter 7
2 drugi najmočnejši akter 4
3 tretji najmočnejši akter 7
4 četrti najmočnejši akter 0
0 ni odgovora 2

Valid range from 1 to 4

V12H nadnacionalne organizacije V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

h) nadnacionalne organizacije (regionalne, evropske, mednarodne, vladne ali nevladne, profitne ali neprofitne)

Value 106104 Frequency
1 najmočnejši akter 2
2 drugi najmočnejši akter 0
3 tretji najmočnejši akter 0
4 četrti najmočnejši akter 2
0 ni odgovora 16

Valid range from 1 to 4

V12I kdo drug V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

i) kdo drug

Value 107103 Frequency
1 najmočnejši akter 0
2 drugi najmočnejši akter 1
3 tretji najmočnejši akter 0
4 četrti najmočnejši akter 0
0 ni odgovora 19

Valid range from 1 to 4

V12J odvisno V12. Splošno gledano, katere vrste akterjev so po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, za katere menite, da so najmočnejše, razvrstite po njihovi moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni najmočnejši, 4 pa najmanj močan akter.

j) odvisno

Value 108102 Frequency
1 najmočnejši akter 0
2 drugi najmočnejši akter 0
3 tretji najmočnejši akter 0
4 četrti najmočnejši akter 0
0 ni odgovora 20

Valid range from 1 to 4

V14A drzavni zbor V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Value 109101 Frequency
0 ni odgovora 0
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 20

Valid range from 0 to 3

V14B vlada V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

b) vlada (minister, državni sekretarji)

Value 110100 Frequency
0 ni odgovora 6
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 14

Valid range from 0 to 3

V14C drzavna uprava V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)

Value 11199 Frequency
0 ni odgovora 11
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 9

Valid range from 0 to 3

V14D interesne skupine V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Value 11298 Frequency
0 ni odgovora 0
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 20

Valid range from 0 to 3

V14E drzavni svet V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

e) državni svet

Value 11397 Frequency
0 ni odgovora 6
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 14

Valid range from 0 to 3

V14F lokalne skupnosti V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

f) lokalne skupnosti

Value 11496 Frequency
0 ni odgovora 5
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 15

Valid range from 0 to 3

V14G politicne stranke V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

g) politične stranke

Value 11595 Frequency
0 ni odgovora 5
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 15

Valid range from 0 to 3

V14H nadnacionalne organizacije V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

h) nadnacionalne organizacije (regionalne, evropske, mednarodne, vladne ali nevladne, profitne ali neprofitne); prosimo,

Value 11694 Frequency
0 ni odgovora 12
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 8

Valid range from 0 to 3

V14I kdo drug V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

i) kdo drug

Value 11793 Frequency
0 ni odgovora 18
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 2

Valid range from 0 to 3

V14J odvisno V14. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi po vašem mnenju morale oblikovati javne politike v Sloveniji oziroma bi morale pri njihovem oblikovanju vsaj sodelovati? (možnih je več odgovorov)

j) odvisno

Value 11892 Frequency
0 ni odgovora 19
3 moral(a) bi oblikovati javno politiko 1

Valid range from 0 to 3

V15A drzavni zbor V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

a) državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Value 11991 Frequency
1 moral biti najmočnejši 11
2 moral biti drugi najmočnejši 4
3 moral biti tretji najmočnejši 1
4 moral biti četrti najmočnejši 2
9 ne vem 1
0 ni odgovora 1

Valid range from 1 to 4

V15B vlada V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

b) vlada (minister, državni sekretarji)

Value 12090 Frequency
1 moral biti najmočnejši 2
2 moral biti drugi najmočnejši 8
3 moral biti tretji najmočnejši 0
4 moral biti četrti najmočnejši 0
9 ne vem 1
0 ni odgovora 9

Valid range from 1 to 4

V15C drzavna uprava V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

c) državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)

Value 12189 Frequency
1 moral biti najmočnejši 2
2 moral biti drugi najmočnejši 0
3 moral biti tretji najmočnejši 0
4 moral biti četrti najmočnejši 0
9 ne vem 1
0 ni odgovora 17

Valid range from 1 to 4

V15D interesne skupine V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

d) interesne skupine (različna društva, združenja, zveze, lobiji)

Value 12288 Frequency
1 moral biti najmočnejši 3
2 moral biti drugi najmočnejši 2
3 moral biti tretji najmočnejši 1
4 moral biti četrti najmočnejši 9
9 ne vem 1
0 ni odgovora 4

Valid range from 1 to 4

V15E drzavni svet V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

e) državni svet

Value 12387 Frequency
1 moral biti najmočnejši 0
2 moral biti drugi najmočnejši 0
3 moral biti tretji najmočnejši 5
4 moral biti četrti najmočnejši 0
9 ne vem 1
0 ni odgovora 14

Valid range from 1 to 4

V15F lokalne skupnosti V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

f) lokalne skupnosti

Value 12486 Frequency
1 moral biti najmočnejši 0
2 moral biti drugi najmočnejši 1
3 moral biti tretji najmočnejši 8
4 moral biti četrti najmočnejši 2
9 ne vem 1
0 ni odgovora 8

Valid range from 1 to 4

V15G politicne stranke V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

g) politične stranke

Value 12585 Frequency
1 moral biti najmočnejši 0
2 moral biti drugi najmočnejši 3
3 moral biti tretji najmočnejši 3
4 moral biti četrti najmočnejši 3
9 ne vem 1
0 ni odgovora 10

Valid range from 1 to 4

V15H nadnacionalne organizacije V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

h) nadnacionalne organizacije (regionalne, evropske, mednarodne, vladne ali nevladne, profitne ali neprofitne)

Value 12684 Frequency
1 moral biti najmočnejši 0
2 moral biti drugi najmočnejši 0
3 moral biti tretji najmočnejši 0
4 moral biti četrti najmočnejši 1
9 ne vem 1
0 ni odgovora 18

Valid range from 1 to 4

V15I kdo drug V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

i) kdo drug

Value 12783 Frequency
1 moral biti najmočnejši 0
2 moral biti drugi najmočnejši 0
3 moral biti tretji najmočnejši 0
4 moral biti četrti najmočnejši 1
9 ne vem 1
0 ni odgovora 18

Valid range from 1 to 4

V15J odvisno V15. Splošno gledano, katere vrste akterjev bi morale biti po vašem mnenju pri oblikovanju javnih politik v Sloveniji najmočnejše? Prosimo, da prve štiri vrste akterjev, ki bi morale biti po vašem mnenju najmočnejše, razvrstite po moči na lestvici od 1-4, kjer 1 pomeni največjo moč, 4 pa najmanjšo moč.

j) odvisno

Value 12882 Frequency
1 moral biti najmočnejši 0
2 moral biti drugi najmočnejši 0
3 moral biti tretji najmočnejši 0
4 moral biti četrti najmočnejši 0
9 ne vem 1
0 ni odgovora 19

Valid range from 1 to 4

V17A na drzavni zbor V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

a) na državni zbor (poslance, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)

Value 12981 Frequency
0 ni odgovora 1
3 vpilv IS 19

Valid range from 0 to 3

V17B na vlado V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

b) na vlado (ministra, državne sekretarje)

Value 13080 Frequency
0 ni odgovora 6
3 vpilv IS 14

Valid range from 0 to 3

V17C na drzavno upravo V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

c) na državno upravo (državne podsekretarje, svetovalce, vodje sektorjev, oddelkov)

Value 13179 Frequency
0 ni odgovora 11
3 vpilv IS 9

Valid range from 0 to 3

V17D na drzavni svet V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

d) na državni svet

Value 13278 Frequency
0 ni odgovora 12
3 vpilv IS 8

Valid range from 0 to 3

V17E na lokalne skupnosti V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

e) na lokalne skupnosti

Value 13377 Frequency
0 ni odgovora 16
3 vpilv IS 4

Valid range from 0 to 3

V17F na kulturne ustanove V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

f) na kulturne ustanove

Value 13476 Frequency
0 ni odgovora 14
3 vpilv IS 6

Valid range from 0 to 3

V17G na politicne stranke V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

g) na politične stranke

Value 13575 Frequency
0 ni odgovora 3
3 vpilv IS 17

Valid range from 0 to 3

V17H na nadnacionalne organizacije V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

h) na nadnacionalne organizacije (regionalne, evropske, mednarodne, vladne ali nevladne, profitne ali neprofitne)

Value 13674 Frequency
0 ni odgovora 19
3 vpilv IS 1

Valid range from 0 to 3

V17I na koga druga V17. Na katere vrste akterjev so po vašem mnenju poskušale vplivati interesne skupine v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

i) na koga drugega

Value 13773 Frequency
0 ni odgovora 16
3 vpilv IS 4

Valid range from 0 to 3

V19A srecanja z visokimi vladnimi uradniki V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

a) srečanja z visokimi vladnimi uradniki (ministrom, državnimi sekretarji)

Value 13872 Frequency
0 ni odgovora 4
3 IS uporabila aktivnost 16

Valid range from 0 to 3

V19B srecanja z visokimi drzavnimi uradniki V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

b) srečanja z visokimi državnimi uradniki (državnimi podsekretarji, svetovalci, vodji sektorjev, oddelkov)

Value 13971 Frequency
0 ni odgovora 6
3 IS uporabila aktivnost 14

Valid range from 0 to 3

V19C stiki s poslanci ali strokovnim osebjem drzavnega zbora V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

c) stiki s poslanci ali strokovnim osebjem državnega zbora

Value 14070 Frequency
0 ni odgovora 0
3 IS uporabila aktivnost 20

Valid range from 0 to 3

V19D stiki s svetniki v drzavnem svetu ali strokovnim osebjem drzavnega sveta V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

d) stiki s svetniki v državnem svetu ali strokovnim osebjem državnega sveta

Value 14169 Frequency
0 ni odgovora 11
3 IS uporabila aktivnost 9

Valid range from 0 to 3

V19E stiki z voditelji politicnih strank V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

e) stiki z voditelji političnih strank

Value 14268 Frequency
0 ni odgovora 4
3 IS uporabila aktivnost 16

Valid range from 0 to 3

V19F stiki s predstavniki lokalnih skupnosti V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

f) stiki s predstavniki lokalnih skupnosti

Value 14367 Frequency
0 ni odgovora 17
3 IS uporabila aktivnost 3

Valid range from 0 to 3

V19G delovanje prek mnozicnih medijev V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

g) delovanje prek množičnih medijev (tiskanih ali elektronskih)

Value 14466 Frequency
0 ni odgovora 6
3 IS uporabila aktivnost 14

Valid range from 0 to 3

V19H organiziranje javnih prireditev V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

h) organiziranje javnih prireditev (tribun, okroglih miz)

Value 14565 Frequency
0 ni odgovora 12
3 IS uporabila aktivnost 8

Valid range from 0 to 3

V19I demonstracije, protesti, druge neposredne akcije V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

i) demonstracije, protesti ali druge neposredne akcije

Value 14664 Frequency
0 ni odgovora 18
3 IS uporabila aktivnost 2

Valid range from 0 to 3

V19J sodelovanje s skupinami, s katerimi je imela IS skupne interese V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

j) sodelovanje s skupinami, s katerimi je imela interesna skupina skupne interese

Value 14763 Frequency
0 ni odgovora 10
3 IS uporabila aktivnost 10

Valid range from 0 to 3

V19K sodelovanje s strokovnjaki V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

k) sodelovanje s strokovnjaki

Value 14862 Frequency
0 ni odgovora 12
3 IS uporabila aktivnost 8

Valid range from 0 to 3

V19L druge aktivnosti V19. Interesne skupine za dosego svojih ciljev ponavadi uporabljajo različne aktivnosti. Katere aktivnosti so interesne skupine izvajale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

l) druge aktivnosti

Value 14961 Frequency
0 ni odgovora 19
3 IS uporabila aktivnost 1

Valid range from 0 to 3

V20A tel. stiki s posamezniki, ki so lahko vplivali na proces oblikovanja zakona V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

a) telefonski stiki s posamezniki, ki so lahko vplivali na proces oblikovanja zakona

Value 15060 Frequency
0 ni odgovora 3
3 uporabljeno 17

Valid range from 0 to 3

V20B osebni uradni stiki z odlocevalci V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

b) osebni uradni stiki z odločevalci

Value 15159 Frequency
0 ni odgovora 3
3 uporabljeno 17

Valid range from 0 to 3

V20C osebni neformalni stiki z odlocevalci V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

c) osebni neformalni stiki z odločevalci

Value 15258 Frequency
0 ni odgovora 5
3 uporabljeno 15

Valid range from 0 to 3

V20D posiljanje pisem, analiz in mnenj odlocevalcem V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

d) pošiljanje pisem, analiz in mnenj odločevalcem

Value 15357 Frequency
0 ni odgovora 8
3 uporabljeno 12

Valid range from 0 to 3

V20E objava pisem in mnenj v mnozicnih medijih V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

e) objava pisem in mnenj v množičnih medijih

Value 15456 Frequency
0 ni odgovora 9
3 uporabljeno 11

Valid range from 0 to 3

V20F posiljanje pisem z zahtevami oz. pojasnili drzavljanom V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

f) pošiljanje pisem z zahtevami oziroma pojasnili državljanom

Value 15555 Frequency
0 ni odgovora 20
3 uporabljeno 0

Valid range from 0 to 3

V20G udelezba na sejah delovnega telesa drzavnega zbora V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

g) udeležba na sejah delovnega telesa državnega zbora

Value 15654 Frequency
0 ni odgovora 4
3 uporabljeno 16

Valid range from 0 to 3

V20H udelezba na sejah delovnega telesa drzavnega sveta V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

h) udeležba na sejah delovnega telesa državnega sveta

Value 15753 Frequency
0 ni odgovora 8
3 uporabljeno 12

Valid range from 0 to 3

V20I vabljenje odlocevalcev na zajtrke, kosila, vecerje V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

i) vabljenje odločevalcev na zajtrke, kosila, večerje

Value 15852 Frequency
0 ni odgovora 20
3 uporabljeno 0

Valid range from 0 to 3

V20J stiki z odlocevalci na sprejemih, razstavah, prireditvah V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

j) stiki z odločevalci na sprejemih, razstavah, prireditvah

Value 15951 Frequency
0 ni odgovora 9
3 uporabljeno 11

Valid range from 0 to 3

V20K izrocanje daril odlocevalcem ali izmenjava uslug V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

k) izročanje daril odločevalcem ali izmenjava uslug

Value 16050 Frequency
0 ni odgovora 20
3 uporabljeno 0

Valid range from 0 to 3

V20L najemanje zastopnikov, ki so poskusali v njihovem imenu vplivati na odlocevalce V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

l) najemanje zastopnikov, ki so poskušali v njihovem imenu vplivati na odločevalce

Value 16149 Frequency
0 ni odgovora 18
3 uporabljeno 2

Valid range from 0 to 3

V20M navezovanje stikov prek znancev V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

m) navezovanje stikov prek znancev

Value 16248 Frequency
0 ni odgovora 9
3 uporabljeno 11

Valid range from 0 to 3

V20N katera druga tehnika vplivanja V20. Interesne skupine ponavadi uporabljajo za dosego svojih ciljev različne tehnike vplivanja na odločevalce. Katere tehnike vplivanja so interesne skupine uporabljale, da bi poskušale vplivati na delo in odločitve v procesu oblikovanja omenjenega zakona? (možnih je več odgovorov)

n) katera druga tehnika vplivanja; prosimo,

Value 16347 Frequency
0 ni odgovora 18
3 uporabljeno 2

Valid range from 0 to 3

V21A dostopnost drzavnega zbora

V21a) Za dosego ciljev interesnih skupin v procesih oblikovanja odločitev je pomembna dostopnost odločevalcev. Kako dostopen je bil po vašem mnenju državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora)? Prosimo, da dostopnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da je bil po vašem mnenju državni zbor za interesne skupine lahko dostopen, 5 pa da je bil nedostopen.

Value 16446 Frequency
1 1-lahko dostopen 3
2 2 3
3 3 3
4 4 0
5 5-nedostopen 2
9 ne vem 0
0 ni odgovora 9

Valid range from 1 to 5

V21B dostopnost vlade

V21b) Za dosego ciljev interesnih skupin v procesih oblikovanja odločitev je pomembna dostopnost odločevalcev. Kako dostopna je bila po vašem mnenju vlada (minister, državni sekretarji)? Prosimo, da dostopnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da je bila po vašem mnenju vlada za interesne skupine lahko dostopna, 5 pa da je bila nedostopna.

Value 16545 Frequency
1 1-lahko dostopen 3
2 2 2
3 3 3
4 4 1
5 5-nedostopen 1
9 ne vem 0
0 ni odgovora 10

Valid range from 1 to 5

V21C dostopnost drzavne uprave

V21c) Za dosego ciljev interesnih skupin v procesih oblikovanja odločitev je pomembna dostopnost odločevalcev. Kako dostopna je bila po vašem mnenju državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov)? Prosimo, da dostopnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da je bila po vašem mnenju državna uprava za interesne skupine lahko dostopna, 5 pa da je bila nedostopna.

Value 16644 Frequency
1 1-lahko dostopen 1
2 2 6
3 3 1
4 4 1
5 5-nedostopen 0
9 ne vem 2
0 ni odgovora 9

Valid range from 1 to 5

V21D dostopnost drzavnega sveta

V21d) Za dosego ciljev interesnih skupin v procesih oblikovanja odločitev je pomembna dostopnost odločevalcev. Kako dostopen je bil po vašem mnenju državni svet (svetniki, delovno telo, strokovno osebje)? Prosimo, da dostopnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da je bil po vašem mnenju državni svet za interesne skupine lahko dostopen, 5 pa da je bil nedostopen.

Value 16743 Frequency
1 1-lahko dostopen 2
2 2 3
3 3 0
4 4 0
5 5-nedostopen 0
9 ne vem 2
0 ni odgovora 13

Valid range from 1 to 5

V21E dostopnost politicnih strank

V21e) Za dosego ciljev interesnih skupin v procesih oblikovanja odločitev je pomembna dostopnost odločevalcev. Kako dostopne so bile po vašem mnenju politične stranke? Prosimo, da dostopnost ocenite na lestvici od 1-5, kjer 1 pomeni, da so bile po vašem mnenju politične stranke za interesne skupine lahko dostopne, 5 pa da so bile nedostopne.

Value 16842 Frequency
1 1-lahko dostopen 0
2 2 4
3 3 3
4 4 0
5 5-nedostopen 3
9 ne vem 0
0 ni odgovora 10

Valid range from 1 to 5

V22A osebno poznanstvo prek poklica V22. Na kakšen način predstavniki interesnih skupin, ki so poskušale uveljavljati svoje interese v procesu oblikovanja omenjenega zakona, osebno poznajo vas? (možnih je več odgovorov)

a) prek poklica

Value 16941 Frequency
0 ni odgovora 1
3 uporabili 19

Valid range from 0 to 3

V22B osebno poznanstvo prek kraja, kjer so doma V22. Na kakšen način predstavniki interesnih skupin, ki so poskušale uveljavljati svoje interese v procesu oblikovanja omenjenega zakona, osebno poznajo vas? (možnih je več odgovorov)

b) prek kraja, kjer so doma

Value 17040 Frequency
0 ni odgovora 14
3 uporabili 6

Valid range from 0 to 3

V22C osebno poznanstvo prek solanja ali strokovnega usposabljanja V22. Na kakšen način predstavniki interesnih skupin, ki so poskušale uveljavljati svoje interese v procesu oblikovanja omenjenega zakona, osebno poznajo vas? (možnih je več odgovorov)

c) prek šolanja ali strokovnega usposabljanja

Value 17139 Frequency
0 ni odgovora 14
3 uporabili 6

Valid range from 0 to 3

V22D osebno poznanstvo prek podobnih osebnih interesov (hobijev) V22. Na kakšen način predstavniki interesnih skupin, ki so poskušale uveljavljati svoje interese v procesu oblikovanja omenjenega zakona, osebno poznajo vas? (možnih je več odgovorov)

d) prek podobnih osebnih interesov (hobijev)

Value 17238 Frequency
0 ni odgovora 12
3 uporabili 8

Valid range from 0 to 3

V22E osebno poznanstvo prek sorodstvenih vezi V22. Na kakšen način predstavniki interesnih skupin, ki so poskušale uveljavljati svoje interese v procesu oblikovanja omenjenega zakona, osebno poznajo vas? (možnih je več odgovorov)

e) prek sorodstvenih vezi

Value 17337 Frequency
0 ni odgovora 19
3 uporabili 1

Valid range from 0 to 3

V22F osebno poznanstvo - kako drugace V22. Na kakšen način predstavniki interesnih skupin, ki so poskušale uveljavljati svoje interese v procesu oblikovanja omenjenega zakona, osebno poznajo vas? (možnih je več odgovorov)

f) kako drugače, prosimo,

Value 17436 Frequency
0 ni odgovora 16
3 uporabili 4

Valid range from 0 to 3

V23A posvetovanje drzavnega zbora z interesnimi skupinami pred zacetkom postopka

V23a) Ali se je državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) pred začetkom postopka sprejemanja omenjenega zakona posvetoval z interesnimi skupinami?

Value 17535 Frequency
1 da 7
2 ne 5
9 ne vem 0
0 ni odgovora 8

Valid range from 1 to 2

V23B posvetovanje vlade z interesnimi skupinami pred zacetkom postopka

V23b) Ali se je vlada (minister, državni sekretarji) pred začetkom postopka sprejemanja omenjenega zakona posvetovala z interesnimi skupinami?

Value 17634 Frequency
1 da 4
2 ne 5
9 ne vem 1
0 ni odgovora 10

Valid range from 1 to 2

V23C posvetovanje drzavne uprave z interesnimi skupinami pred zacetkom postopka

V23c) Ali se je državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) pred začetkom postopka sprejemanja omenjenega zakona posvetovala z interesnimi skupinami?

Value 17733 Frequency
1 da 4
2 ne 4
9 ne vem 3
0 ni odgovora 9

Valid range from 1 to 2

V23D posvetovanje drzavnega sveta z interesnimi skupinami pred zacetkom postopka

V23d) Ali se je državni svet (svetniki, delovno telo, strokovno osebje) pred začetkom postopka sprejemanja omenjenega zakona posvetoval z interesnimi skupinami?

Value 17832 Frequency
1 da 3
2 ne 4
9 ne vem 1
0 ni odgovora 12

Valid range from 1 to 2

V23E posvetovanje politicnih strank z interesnimi skupinami pred zacetkom postopka

V23e) Ali so se politične stranke pred začetkom postopka sprejemanja omenjenega zakona posvetovale z interesnimi skupinami?

Value 17931 Frequency
1 da 7
2 ne 3
9 ne vem 0
0 ni odgovora 10

Valid range from 1 to 2

V24A posvetovanje drzavnega zbora z interesnimi skupinami v casu sprejemanja zakona

V24a) Ali se je državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) v času sprejemanja omenjenega zakona posvetoval z interesnimi skupinami?

Value 18030 Frequency
1 da 8
2 ne 2
9 ne vem 1
0 ni odgovora 9

Valid range from 1 to 2

V24B posvetovanje vlade z interesnimi skupinamiv v casu sprejemanja zakona

V24b) Ali se je vlada (minister, državni sekretarji) v času sprejemanja omenjenega zakona posvetovala z interesnimi skupinami?

Value 18129 Frequency
1 da 7
2 ne 2
9 ne vem 1
0 ni odgovora 10

Valid range from 1 to 2

V24C posvetovanje drzavne uprave z interesnimi skupinami v casu sprejemanja zakona

V24c) Ali se je državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) v času sprejemanja omenjenega zakona posvetovala z interesnimi skupinami?

Value 18228 Frequency
1 da 6
2 ne 4
9 ne vem 1
0 ni odgovora 9

Valid range from 1 to 2

V24D posvetovanje drzavnega sveta z interesnimi skupinami v casu sprejemanja zakona

V24d) Ali se je državni svet (svetniki, delovno telo, strokovno osebje) v času sprejemanja omenjenega zakona posvetoval z interesnimi skupinami?

Value 18327 Frequency
1 da 3
2 ne 2
9 ne vem 2
0 ni odgovora 13

Valid range from 1 to 2

V24E posvetovanje politicnih strank z interesnimi skupinami v casu sprejemanja zakona

V24e) Ali so se politične stranke v času sprejemanja omenjenega zakona posvetovale z interesnimi skupinami?

Value 18426 Frequency
1 da 6
2 ne 2
9 ne vem 0
0 ni odgovora 12

Valid range from 1 to 2

V25A drzavni zbor uposteval mnenja, predloge, pripombe

V25a) Ali je državni zbor (poslanci, matično delovno telo, strokovno osebje državnega zbora) v procesu oblikovanja omenjenega zakona upošteval mnenja, predloge ali pripombe, ki so jih dale interesne skupine?

Value 18525 Frequency
1 da, vse 0
2 da, v večini 2
3 da, delno 8
4 ne 0
9 ne vem 0
0 ni odgovora 10

Valid range from 1 to 4

V25B vlada upostevala mnenja, predloge, pripombe

V25b) Ali je vlada (minister, državni sekretarji) v procesu oblikovanja omenjenega zakona upoštevala mnenja, predloge ali pripombe, ki so jih dale interesne skupine?

Value 18624 Frequency
1 da, vse 0
2 da, v večini 0
3 da, delno 7
4 ne 3
9 ne vem 0
0 ni odgovora 10

Valid range from 1 to 4

V25C drzavna uprava upostevala mnenja, predloge, pripombe

V25c) Ali je državna uprava (državni podsekretarji, svetovalci, vodje sektorjev, oddelkov) v procesu oblikovanja omenjenega zakona upoštevala mnenja, predloge ali pripombe, ki so jih dale interesne skupine?

Value 18723 Frequency
1 da, vse 0
2 da, v večini 1
3 da, delno 5
4 ne 1
9 ne vem 1
0 ni odgovora 12

Valid range from 1 to 4

V25D drzavni svet uposteval mnenja, predloge, pripombe

V25d) Ali je državni svet (svetniki, delovno telo, strokovno osebje) v procesu oblikovanja omenjenega zakona upošteval mnenja, predloge ali pripombe, ki so jih dale interesne skupine?

Value 18822 Frequency
1 da, vse 0
2 da, v večini 2
3 da, delno 0
4 ne 0
9 ne vem 2
0 ni odgovora 16

Valid range from 1 to 4

V25E politicne stranke upostevale mnenja, predloge, pripombe

V25e) Ali so politične stranke v procesu oblikovanja omenjenega zakona upoštevale mnenja, predloge ali pripombe, ki so jih dale interesne skupine?

Value 18921 Frequency
1 da, vse 1
2 da, v večini 0
3 da, delno 6
4 ne 0
9 ne vem 0
0 ni odgovora 13

Valid range from 1 to 4

V26A sodelovanje med IS in DZ

V26a) Kako je v primeru omenjenega zakona prišlo do sodelovanja med interesnimi skupinami in državnim zborom (poslanci, matičnim delovnim telesom, strokovnim osebjem državnega zbora)?

Value 19020 Frequency
1 na našo pobudo 1
2 na pobudo interesnih skupin 4
3 na obojestransko pobudo 5
4 ni bilo sodelovanja 0
5 na pobudo koga tretjega, prosimo, navedite 0
9 ne vem 0
0 ni odgovora 10

Valid range from 1 to 5

V26B sodelovanje med IS in vlado

V26b) Kako je v primeru omenjenega zakona prišlo do sodelovanja med interesnimi skupinami in vlado (ministrom, državnimi sekretarji)?

Value 19119 Frequency
1 na našo pobudo 1
2 na pobudo interesnih skupin 1
3 na obojestransko pobudo 5
4 ni bilo sodelovanja 1
5 na pobudo koga tretjega, prosimo, navedite 2
9 ne vem 0
0 ni odgovora 10

Valid range from 1 to 5

V26C sodelovanje med IS in drzavno upravo

V26c) Kako je v primeru omenjenega zakona prišlo do sodelovanja med interesnimi skupinami in državno upravo (državnimi podsekretarji, svetovalci, vodji sektorjev, oddelkov)?

Value 19218 Frequency
1 na našo pobudo 1
2 na pobudo interesnih skupin 2
3 na obojestransko pobudo 4
4 ni bilo sodelovanja 0
5 na pobudo koga tretjega, prosimo, navedite 0
9 ne vem 1
0 ni odgovora 12

Valid range from 1 to 5

V26D sodelovanje med iS in drzavnim svetom

V26d) Kako je v primeru omenjenega zakona prišlo do sodelovanja med interesnimi skupinami in državnim svetom (svetniki, delovnim telesom, strokovnim osebjem)?

Value 19317 Frequency
1 na našo pobudo 1
2 na pobudo interesnih skupin 0
3 na obojestransko pobudo 1
4 ni bilo sodelovanja 0
5 na pobudo koga tretjega, prosimo, navedite 0
9 ne vem 2
0 ni odgovora 16

Valid range from 1 to 5

V26E sodelovanje med IS in politicnimi strankami

V26e) Kako je v primeru omenjenega zakona prišlo do sodelovanja med interesnimi skupinami in političnimi strankami?

Value 19416 Frequency
1 na našo pobudo 1
2 na pobudo interesnih skupin 5
3 na obojestransko pobudo 1
4 ni bilo sodelovanja 0
5 na pobudo koga tretjega, prosimo, navedite 0
9 ne vem 0
0 ni odgovora 13

Valid range from 1 to 5

V27A sodelovanje med IS in DZ prispevalo k uresnicevanju interesov IS

V27a) Ali je sodelovanje med interesnimi skupinami in državnim zborom (poslanci, matičnim delovnim telesom, strokovnim osebjem državnega zbora) v primeru omenjenega zakona prispevalo k uresničevanju interesov interesne skupine?

Value 19515 Frequency
1 da, v celoti 0
2 da, v večini 5
3 da, delno 6
4 ne 0
5 ni bilo sodelovanja 0
9 ne vem 0
0 ni odgovora 9

Valid range from 1 to 5

V27B sodelovanje med IS in vlado prispevalo k uresnicevanju interesov IS

V27b) Ali je sodelovanje med interesnimi skupinami in vlado (ministrom, državnimi sekretarji) v primeru omenjenega zakona prispevalo k uresničevanju interesov interesne skupine?

Value 19614 Frequency
1 da, v celoti 0
2 da, v večini 1
3 da, delno 5
4 ne 0
5 ni bilo sodelovanja 0
9 ne vem 1
0 ni odgovora 13

Valid range from 1 to 5

V27C sodelovanje med IS in drzavno upravo prispevalo k uresnicevanju interesov IS

V27c) Ali je sodelovanje med interesnimi skupinami in državno upravo (državnimi podsekretarji, svetovalci, vodji sektorjev, oddelkov) v primeru omenjenega zakona prispevalo k uresničevanju interesov interesne skupine?

Value 19713 Frequency
1 da, v celoti 0
2 da, v večini 1
3 da, delno 4
4 ne 1
5 ni bilo sodelovanja 0
9 ne vem 1
0 ni odgovora 13

Valid range from 1 to 5

V27D sodelovanje med IS in drzavnim svetom prispevalo k uresnicevanju interesov IS

V27d) Ali je sodelovanje med interesnimi skupinami in državnim svetom (svetniki, delovnim telesom, strokovnim osebjem) v primeru omenjenega zakona prispevalo k uresničevanju interesov interesne skupine?

Value 19812 Frequency
1 da, v celoti 0
2 da, v večini 0
3 da, delno 3
4 ne 1
5 ni bilo sodelovanja 0
9 ne vem 0
0 ni odgovora 16

Valid range from 1 to 5

V27E sodelovanje med IS in politicnimi strankami prispevalo k uresnicevanju interesov IS

V27e) Ali je sodelovanje med interesnimi skupinami in političnimi strankami v primeru omenjenega zakona prispevalo k uresničevanju interesov interesne skupine?

Value 19911 Frequency
1 da, v celoti 0
2 da, v večini 2
3 da, delno 4
4 ne 0
5 ni bilo sodelovanja 0
9 ne vem 0
0 ni odgovora 14

Valid range from 1 to 5

V28A IS zelele sodelovati z drzavnim zborom

V28a) Ali so interesne skupine v primeru omenjenega zakona, kdaj želele sodelovati z državnim zborom (s poslanci, z matičnim delovnim telesom, s strokovnim osebjem državnega zbora), pa le-ta ni bil pripravljen na to?

Value 20010 Frequency
1 da 2
2 ne 3
9 ne vem 5
0 ni odgovora 10

Valid range from 1 to 2

V28B IS zelele sodelovati z vlado

V28b) Ali so interesne skupine v primeru omenjenega zakona, kdaj želele sodelovati z vlado (z ministrom, državnimi sekretarji), pa le-ta ni bila pripravljena na to?

Value 2019 Frequency
1 da 1
2 ne 4
9 ne vem 3
0 ni odgovora 12

Valid range from 1 to 2

V28C IS zelele sodelovati z drzavno upravo

V28c) Ali so interesne skupine v primeru omenjenega zakona, kdaj želele sodelovati z državno upravo (z državnimi podsekretarji, s svetovalci, vodji sektorjev, oddelkov), pa le-ta ni bila pripravljena na to?

Value 2028 Frequency
1 da 1
2 ne 4
9 ne vem 4
0 ni odgovora 11

Valid range from 1 to 2

V28D IS zelele sodelovati z drzavnim svetom

V28d) Ali so interesne skupine v primeru omenjenega zakona, kdaj želele sodelovati z državnim svetom (s svetniki, z delovnim telesom, s strokovnim osebjem), pa le-ta ni bil pripravljen na to?

Value 2037 Frequency
1 da 1
2 ne 2
9 ne vem 3
0 ni odgovora 14

Valid range from 1 to 2

V28E IS zelele sodelovati s politicnimi strankami

V28e) Ali so interesne skupine v primeru omenjenega zakona, kdaj želele sodelovati s političnimi strankami, pa le-te niso bile pripravljene na to?

Value 2046 Frequency
1 da 2
2 ne 1
9 ne vem 5
0 ni odgovora 12

Valid range from 1 to 2

V30 IS uspelo prepricati poslance oz. drzavni zbor

V30. Ali je po vašem mnenju interesnim skupinam uspelo prepričati poslance oziroma državni zbor, da je spremenil besedilo omenjenega zakona?

Value 2055 Frequency
1 da, v celoti 2
2 da, v večji meri 2
3 da, delno 12
4 ne 1
9 ne vem 1
0 ni odgovora 2

Valid range from 1 to 4

V31 IS uspelo prepricati vladne uradnike

V31. Ali je po vašem mnenju interesnim skupinam uspelo prepričati vladne uradnike, da so spremenili besedilo omenjenega zakona?

Value 2064 Frequency
1 da, v celoti 0
2 da, v večji meri 0
3 da, delno 9
4 ne 4
9 ne vem 3
0 ni odgovora 4

Valid range from 1 to 4

V32 IS uspelo prepricati drzavne uradnike

V32. Ali je po vašem mnenju interesnim skupinam uspelo prepričati državne uradnike, da so spremenili besedilo omenjenega zakona?

Value 2073 Frequency
1 da, v celoti 0
2 da, v večji meri 0
3 da, delno 7
4 ne 7
9 ne vem 3
0 ni odgovora 3

Valid range from 1 to 4

V33 IS uspelo prepricati svetnike oz. drzavni svet

V33. Ali je po vašem mnenju interesnim skupinam uspelo prepričati svetnike oziroma državni svet, da je spremenil besedilo omenjenega zakona?

Value 2082 Frequency
1 da, v celoti 3
2 da, v večji meri 0
3 da, delno 3
4 ne 6
9 ne vem 4
0 ni odgovora 4

Valid range from 1 to 4

FILTER_$ zakon = 2 (FILTER)

FILTER zakon = 2 (FILTER)

Value 2091 Frequency
0 Not Selected 9
1 Selected 11

Valid range from 0 to 1

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Krašovec, A. (2003). Oblikovanje kulturne politike v Sloveniji: Primer Zakona o filmskem skladu RS in Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: KULPOL01. https://doi.org/10.17898/ADP_KULPOL01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si