Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR0905
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0905_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
Co-workers:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

elementi, ki opredeljujejo Evropo, evropskost, institucije Evropske unije, evropske volitve, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
MEDNARODNA POLITIKA, MEDNARODNA ORGANIZACIJA, VOLITVE , EVROPSKI PARLAMENT, IDENTITETA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
odnos so Evrope


Abstract:

Raziskava je namenjena analizi dejavnikov, ki vplivajo na percepcijo Evrope, Evropske unije in evropskega parlamenta, evropskih volitev in volilne udeležbe ter evropske identitete posameznika na sploh. Navedeno je mogoče analizirati tudi v povezavi s strankarsko-političnimi preferencami in v odnosu do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Methodology


Collection date: 27. april 2009 - 30. april 2009
Date of production: 2009
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 43
 • number of units: 907

Version: februar 2014

Variable list

sif_kraj Šifra kraja

Value 13 Frequency
0 Zakrita vrednost 907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 22 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 317
2 vas (500-1999 prebivalcev) 158
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 164
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 31 Frequency
0 Zakrita vrednost 907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0 0

Valid range from 0 to 0

sif_kraj Šifra kraja

Value 143 Frequency
0 Zakrita vrednost 907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 242 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 317
2 vas (500-1999 prebivalcev) 158
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 164
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 341 Frequency
0 Zakrita vrednost 907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Value 440 Frequency
1 Urbano 457
2 Ruralno 450
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Value 539 Frequency
1 Pomurska 55
2 Podravska 144
3 Koroška 34
4 Savinjska 118
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 61
8 Osrednjeslovenska 227
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 24
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Denar Evro Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Value 638 Frequency
1 povsem nepomemben 34
2 54
3 156
4 282
5 zelo pomemben 366
6 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 15

Valid range from 1 to 5

q1_2 Demokracija Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Value 737 Frequency
1 povsem nepomemben 61
2 102
3 218
4 234
5 zelo pomemben 281
6 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 11

Valid range from 1 to 5

q1_3 Evropska zgodovina Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Value 836 Frequency
1 povsem nepomemben 29
2 138
3 308
4 245
5 zelo pomemben 168
6 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 19

Valid range from 1 to 5

q1_4 Varovanje človekovih pravic Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Value 935 Frequency
1 povsem nepomemben 53
2 97
3 220
4 172
5 zelo pomemben 352
6 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 13

Valid range from 1 to 5

q1_5 Evropska kultura Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Value 1034 Frequency
1 povsem nepomemben 29
2 78
3 292
4 303
5 zelo pomemben 190
6 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 15

Valid range from 1 to 5

q1_6 Krščanstvo Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Value 1133 Frequency
1 povsem nepomemben 142
2 158
3 295
4 194
5 zelo pomemben 99
6 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 19

Valid range from 1 to 5

q1_7 Razsvetljenstvo Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Value 1232 Frequency
1 povsem nepomemben 65
2 174
3 319
4 187
5 zelo pomemben 117
6 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 45

Valid range from 1 to 5

q1_8 Evropska zastava Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Value 1331 Frequency
1 povsem nepomemben 77
2 118
3 247
4 232
5 zelo pomemben 221
6 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 12

Valid range from 1 to 5

q1_9 Vladavina prava Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Value 1430 Frequency
1 povsem nepomemben 56
2 109
3 272
4 255
5 zelo pomemben 189
6 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 26

Valid range from 1 to 5

q1_10 Večnacionalnost Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Value 1529 Frequency
1 povsem nepomemben 39
2 92
3 257
4 291
5 zelo pomemben 211
6 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 17

Valid range from 1 to 5

q1_11 Evropska komisija Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Value 1628 Frequency
1 povsem nepomemben 45
2 98
3 325
4 294
5 zelo pomemben 120
6 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 25

Valid range from 1 to 5

q1_12 Evropski parlament Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Value 1727 Frequency
1 povsem nepomemben 39
2 95
3 299
4 297
5 zelo pomemben 161
6 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 16

Valid range from 1 to 5

q2 Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

2. Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

Value 1826 Frequency
1 Da 653
2 Ne 229
3 Ne vem, brez odgovora 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 25

Valid range from 1 to 2

q3 Ali menite, da bi bilo treba občutek evropskega državljanstva okrepiti?

3. Ali menite, da bi bilo treba občutek evropskega državljanstva okrepiti?

Value 1925 Frequency
1 Da 659
2 Ne 211
3 Ne vem, brez odgovora 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 37

Valid range from 1 to 2

q4_1 Evropska osebna izkaznica

4. Navedli vam bomo nekaj možnih ukrepov, ki bi lahko okrepili občutek evropskega državljanstva, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali bi ga odobravali ali ne!

Value 2024 Frequency
1 DA 621
2 NE 275
3 Ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 11

Valid range from 1 to 2

q4_2 Evropska veleposlaništva v ne-Evropskih državah

4. Navedli vam bomo nekaj možnih ukrepov, ki bi lahko okrepili občutek evropskega državljanstva, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali bi ga odobravali ali ne!

Value 2123 Frequency
1 DA 536
2 NE 321
3 Ne vem 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 50

Valid range from 1 to 2

q4_3 Sistem za skupno pomoč v primeru naravnih nesreč

4. Navedli vam bomo nekaj možnih ukrepov, ki bi lahko okrepili občutek evropskega državljanstva, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali bi ga odobravali ali ne!

Value 2222 Frequency
1 DA 881
2 NE 21
3 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 5

Valid range from 1 to 2

q4_4 Skupna vojska

4. Navedli vam bomo nekaj možnih ukrepov, ki bi lahko okrepili občutek evropskega državljanstva, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali bi ga odobravali ali ne!

Value 2321 Frequency
1 DA 546
2 NE 322
3 Ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 39

Valid range from 1 to 2

q4_5 Evropski sistem socialne pomoči

4. Navedli vam bomo nekaj možnih ukrepov, ki bi lahko okrepili občutek evropskega državljanstva, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali bi ga odobravali ali ne!

Value 2420 Frequency
1 DA 792
2 NE 98
3 Ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 17

Valid range from 1 to 2

q4_6 Neposredno izvoljen predsednik EU

4. Navedli vam bomo nekaj možnih ukrepov, ki bi lahko okrepili občutek evropskega državljanstva, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali bi ga odobravali ali ne!

Value 2519 Frequency
1 DA 578
2 NE 276
3 Ne vem 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 53

Valid range from 1 to 2

q5_1 Varovanje interesov Slovenije

5. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo.

Value 2618 Frequency
1 sploh ni značilna 99
2 161
3 296
4 145
5 zelo je značilna 194
6 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 12

Valid range from 1 to 5

q5_2 Koristnost za ljudi, kot ste vi

5. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo.

Value 2717 Frequency
1 sploh ni značilna 95
2 175
3 292
4 179
5 zelo je značilna 144
6 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 22

Valid range from 1 to 5

q5_3 Demokratičnost

5. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo.

Value 2816 Frequency
1 sploh ni značilna 42
2 115
3 313
4 258
5 zelo je značilna 168
6 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 11

Valid range from 1 to 5

q5_4 Pravičnost

5. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo.

Value 2915 Frequency
1 sploh ni značilna 60
2 150
3 301
4 185
5 zelo je značilna 198
6 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 13

Valid range from 1 to 5

q5_5 Učinkovitost

5. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo.

Value 3014 Frequency
1 sploh ni značilna 60
2 163
3 347
4 152
5 zelo je značilna 169
6 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 16

Valid range from 1 to 5

q6 Kakšno VLOGO, po vašem mnenju, igra EVROPSKI PARLAMENT v Evropski uniji? Drugi sklop: aktualna vprašanja (evropske volitve)

6. Kakšno vlogo, po vašem mnenju, igra Evropski parlament v Evropski uniji?

Value 3113 Frequency
1 Zelo pomembno 110
2 Pomembno 652
3 Nepomembno 117
4 Popolnoma nepomembno 11
5 Brez odgovora, ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 17

Valid range from 1 to 4

q7 Pred nami so volitve v evropski parlament. Se lahko spomnite, ali ste se prejšnjih evropskih volitev pred petimi leti udeležili ali ne?

7. Pred nami so volitve v evropski parlament. Se lahko spomnite, ali ste se prejšnjih evropskih volitev pred petimi leti udeležili ali ne?

Value 3212 Frequency
1 Da 543
2 Ne 267
3 Ne spomni se 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 3

q8_1 Kako verjetno se boste udeležili evropskih volitev?

8. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, kako verjetno se boste udeležili evropskih volitev, pri čemer 1 pomeni, da se jih nikakor ne boste udeležili, 5 pa, da se jih nameravate zagotovo udeležiti

Value 3311 Frequency
1 nikakor se jih ne bom udeležil 109
2 42
3 155
4 139
5 zagotovo se jih bom udeležil 439
6 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 23

Valid range from 1 to 5

q9 Najpomembnejše slovenske stranke so že najavile svoje kandidate. Katero stranko bi vi najverjetneje volili na evropskih volitvah, če bodo nosilci list naslednji…

9. Najpomembnejše slovenske stranke so že najavile svoje kandidate. Katero stranko bi vi najverjetneje volili na evropskih volitvah, če bodo nosilci list naslednji…

Value 3410 Frequency
1 Socialni Demokrati - Zoran Thaler 130
2 Slovenska demokratska stranka - Milan Zver 141
3 Zares - Ivo Vajgl 120
4 Nova Slovenija - Lojze Peterle 72
5 Liberalna demokracija Slovenije - Jelko Kacin 91
6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije - Karel Erjavec 52
7 Slovenska ljudska stranka - Ivan Žagar 21
8 Slovenska nacionalna stranka - Zmago Jelinčič 82
9 Drugo 14
10 Ne vem 125
11 Ne bi volil 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 198

Valid range from 1 to 8

q10 Ali podpirate sedanjo vlado? Tretji sklop: stalna vprašanja

10. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 359 Frequency
1 Da 541
2 Ne 291
3 Ne vem 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 75

Valid range from 1 to 2

q11 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

11. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 368 Frequency
1 SD 198
2 SDS 165
3 Zares 103
4 SNS 57
5 DeSUS 33
6 LDS 44
7 SLS 19
8 NSi 22
9 Drugo 126
10 Ne bi šel na volitve 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 10

q12 Spol? Četrti sklop: demografija

12. spol

Value 377 Frequency
1 M 394
2 Ž 513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

q13 Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

13. izobrazba

Value 386 Frequency
1 Osnovna ali manj 75
2 Poklicna 96
3 Srednja 402
4 Višja, visoka ali več 334
9 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 9

q14_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

14. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 1 1917 1991 1958.32 15.844

Valid range from 1917 to 1991

UTEZ Utež glede na spol, izobrazbo in tip naselja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0.288 3.224 1 0.853

Valid range from 0.287919110961218 to 3.2244196044712

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 1 18 92 50.68 15.844

Valid range from 18 to 92

kstarost Starost po kategorijah

Value 422 Frequency
1 do 30 129
2 31-55 390
3 nad 55 387
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 1 1 3

Valid range from 1 to 3

Goriska Goriška regija

Value 431 Frequency
0 drugo 853
1 Goriška 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0 1

Valid range from 0 to 1

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2009). SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR0905. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0905_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si