Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR0905
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0905_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

elementi, ki opredeljujejo Evropo, evropskost, institucije Evropske unije, evropske volitve, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
odnos so Evrope


Povzetek:

Raziskava je namenjena analizi dejavnikov, ki vplivajo na percepcijo Evrope, Evropske unije in evropskega parlamenta, evropskih volitev in volilne udeležbe ter evropske identitete posameznika na sploh. Navedeno je mogoče analizirati tudi v povezavi s strankarsko-političnimi preferencami in v odnosu do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 27. april 2009 - 30. april 2009
Čas izdelave: 2009
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 43
 • število enot: 907

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 22 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 317
2 vas (500-1999 prebivalcev) 158
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 164
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 31 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 143 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 242 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 317
2 vas (500-1999 prebivalcev) 158
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 164
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 341 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 440 Frekvenca
1 Urbano 457
2 Ruralno 450
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 539 Frekvenca
1 Pomurska 55
2 Podravska 144
3 Koroška 34
4 Savinjska 118
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 61
8 Osrednjeslovenska 227
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 24
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Denar Evro Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Vrednost 638 Frekvenca
1 povsem nepomemben 34
2 54
3 156
4 282
5 zelo pomemben 366
6 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_2 Demokracija Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Vrednost 737 Frekvenca
1 povsem nepomemben 61
2 102
3 218
4 234
5 zelo pomemben 281
6 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_3 Evropska zgodovina Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Vrednost 836 Frekvenca
1 povsem nepomemben 29
2 138
3 308
4 245
5 zelo pomemben 168
6 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_4 Varovanje človekovih pravic Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Vrednost 935 Frekvenca
1 povsem nepomemben 53
2 97
3 220
4 172
5 zelo pomemben 352
6 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_5 Evropska kultura Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Vrednost 1034 Frekvenca
1 povsem nepomemben 29
2 78
3 292
4 303
5 zelo pomemben 190
6 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_6 Krščanstvo Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Vrednost 1133 Frekvenca
1 povsem nepomemben 142
2 158
3 295
4 194
5 zelo pomemben 99
6 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_7 Razsvetljenstvo Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Vrednost 1232 Frekvenca
1 povsem nepomemben 65
2 174
3 319
4 187
5 zelo pomemben 117
6 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_8 Evropska zastava Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Vrednost 1331 Frekvenca
1 povsem nepomemben 77
2 118
3 247
4 232
5 zelo pomemben 221
6 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_9 Vladavina prava Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Vrednost 1430 Frekvenca
1 povsem nepomemben 56
2 109
3 272
4 255
5 zelo pomemben 189
6 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_10 Večnacionalnost Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Vrednost 1529 Frekvenca
1 povsem nepomemben 39
2 92
3 257
4 291
5 zelo pomemben 211
6 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_11 Evropska komisija Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Vrednost 1628 Frekvenca
1 povsem nepomemben 45
2 98
3 325
4 294
5 zelo pomemben 120
6 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_12 Evropski parlament Prvi sklop: mesečna tematska vprašanja (Evropa)

1. Kateri elementi po vašem mnenju, opredeljujejo današnjo Evropo?

Vrednost 1727 Frekvenca
1 povsem nepomemben 39
2 95
3 299
4 297
5 zelo pomemben 161
6 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2 Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

2. Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

Vrednost 1826 Frekvenca
1 Da 653
2 Ne 229
3 Ne vem, brez odgovora 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3 Ali menite, da bi bilo treba občutek evropskega državljanstva okrepiti?

3. Ali menite, da bi bilo treba občutek evropskega državljanstva okrepiti?

Vrednost 1925 Frekvenca
1 Da 659
2 Ne 211
3 Ne vem, brez odgovora 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_1 Evropska osebna izkaznica

4. Navedli vam bomo nekaj možnih ukrepov, ki bi lahko okrepili občutek evropskega državljanstva, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali bi ga odobravali ali ne!

Vrednost 2024 Frekvenca
1 DA 621
2 NE 275
3 Ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_2 Evropska veleposlaništva v ne-Evropskih državah

4. Navedli vam bomo nekaj možnih ukrepov, ki bi lahko okrepili občutek evropskega državljanstva, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali bi ga odobravali ali ne!

Vrednost 2123 Frekvenca
1 DA 536
2 NE 321
3 Ne vem 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_3 Sistem za skupno pomoč v primeru naravnih nesreč

4. Navedli vam bomo nekaj možnih ukrepov, ki bi lahko okrepili občutek evropskega državljanstva, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali bi ga odobravali ali ne!

Vrednost 2222 Frekvenca
1 DA 881
2 NE 21
3 Ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_4 Skupna vojska

4. Navedli vam bomo nekaj možnih ukrepov, ki bi lahko okrepili občutek evropskega državljanstva, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali bi ga odobravali ali ne!

Vrednost 2321 Frekvenca
1 DA 546
2 NE 322
3 Ne vem 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_5 Evropski sistem socialne pomoči

4. Navedli vam bomo nekaj možnih ukrepov, ki bi lahko okrepili občutek evropskega državljanstva, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali bi ga odobravali ali ne!

Vrednost 2420 Frekvenca
1 DA 792
2 NE 98
3 Ne vem 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_6 Neposredno izvoljen predsednik EU

4. Navedli vam bomo nekaj možnih ukrepov, ki bi lahko okrepili občutek evropskega državljanstva, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali bi ga odobravali ali ne!

Vrednost 2519 Frekvenca
1 DA 578
2 NE 276
3 Ne vem 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_1 Varovanje interesov Slovenije

5. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo.

Vrednost 2618 Frekvenca
1 sploh ni značilna 99
2 161
3 296
4 145
5 zelo je značilna 194
6 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_2 Koristnost za ljudi, kot ste vi

5. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo.

Vrednost 2717 Frekvenca
1 sploh ni značilna 95
2 175
3 292
4 179
5 zelo je značilna 144
6 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_3 Demokratičnost

5. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo.

Vrednost 2816 Frekvenca
1 sploh ni značilna 42
2 115
3 313
4 258
5 zelo je značilna 168
6 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_4 Pravičnost

5. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo.

Vrednost 2915 Frekvenca
1 sploh ni značilna 60
2 150
3 301
4 185
5 zelo je značilna 198
6 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_5 Učinkovitost

5. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo.

Vrednost 3014 Frekvenca
1 sploh ni značilna 60
2 163
3 347
4 152
5 zelo je značilna 169
6 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6 Kakšno VLOGO, po vašem mnenju, igra EVROPSKI PARLAMENT v Evropski uniji? Drugi sklop: aktualna vprašanja (evropske volitve)

6. Kakšno vlogo, po vašem mnenju, igra Evropski parlament v Evropski uniji?

Vrednost 3113 Frekvenca
1 Zelo pomembno 110
2 Pomembno 652
3 Nepomembno 117
4 Popolnoma nepomembno 11
5 Brez odgovora, ne vem 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q7 Pred nami so volitve v evropski parlament. Se lahko spomnite, ali ste se prejšnjih evropskih volitev pred petimi leti udeležili ali ne?

7. Pred nami so volitve v evropski parlament. Se lahko spomnite, ali ste se prejšnjih evropskih volitev pred petimi leti udeležili ali ne?

Vrednost 3212 Frekvenca
1 Da 543
2 Ne 267
3 Ne spomni se 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q8_1 Kako verjetno se boste udeležili evropskih volitev?

8. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, kako verjetno se boste udeležili evropskih volitev, pri čemer 1 pomeni, da se jih nikakor ne boste udeležili, 5 pa, da se jih nameravate zagotovo udeležiti

Vrednost 3311 Frekvenca
1 nikakor se jih ne bom udeležil 109
2 42
3 155
4 139
5 zagotovo se jih bom udeležil 439
6 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q9 Najpomembnejše slovenske stranke so že najavile svoje kandidate. Katero stranko bi vi najverjetneje volili na evropskih volitvah, če bodo nosilci list naslednji…

9. Najpomembnejše slovenske stranke so že najavile svoje kandidate. Katero stranko bi vi najverjetneje volili na evropskih volitvah, če bodo nosilci list naslednji…

Vrednost 3410 Frekvenca
1 Socialni Demokrati - Zoran Thaler 130
2 Slovenska demokratska stranka - Milan Zver 141
3 Zares - Ivo Vajgl 120
4 Nova Slovenija - Lojze Peterle 72
5 Liberalna demokracija Slovenije - Jelko Kacin 91
6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije - Karel Erjavec 52
7 Slovenska ljudska stranka - Ivan Žagar 21
8 Slovenska nacionalna stranka - Zmago Jelinčič 82
9 Drugo 14
10 Ne vem 125
11 Ne bi volil 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

q10 Ali podpirate sedanjo vlado? Tretji sklop: stalna vprašanja

10. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 359 Frekvenca
1 Da 541
2 Ne 291
3 Ne vem 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

11. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 368 Frekvenca
1 SD 198
2 SDS 165
3 Zares 103
4 SNS 57
5 DeSUS 33
6 LDS 44
7 SLS 19
8 NSi 22
9 Drugo 126
10 Ne bi šel na volitve 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

q12 Spol? Četrti sklop: demografija

12. spol

Vrednost 377 Frekvenca
1 M 394
2 Ž 513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q13 Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

13. izobrazba

Vrednost 386 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 75
2 Poklicna 96
3 Srednja 402
4 Višja, visoka ali več 334
9 Brez odgovora 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

q14_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

14. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 1 1917 1991 1958.32 15.844

Vrednosti spremenljivk od 1917 do 1991

UTEZ Utež glede na spol, izobrazbo in tip naselja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0.288 3.224 1 0.853

Vrednosti spremenljivk od 0.287919110961218 do 3.2244196044712

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 1 18 92 50.68 15.844

Vrednosti spremenljivk od 18 do 92

kstarost Starost po kategorijah

Vrednost 422 Frekvenca
1 do 30 129
2 31-55 390
3 nad 55 387
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 1 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Goriska Goriška regija

Vrednost 431 Frekvenca
0 drugo 853
1 Goriška 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2009). SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR0905. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0905_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si