Velenje

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: VE64
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_VE64_V1
Glavni avtor(ji):
  • Mlinar, Zdravko
Izdelal datoteko podatkov:
ISF - Institut za sociologijo in filozofijo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1964)

Finančna podpora:

ni podatka

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Velenje, čas bivanja, priseljevanje, fizična distanca, funkcionalna distanca, prebivalstvo, aktivnost, neformalni stiki, informiranost, kraj, soseska, indikatorji informiranosti, Guttmanova lestvica, vrednote, demografija

Ključne besede ELSST:
MESTNO PREBIVALSTVO, GIBANJE PREBIVALSTVA, DRUŽBENE NAVADE, VREDNOTA, STALIŠČE

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
čas bivanja v Velenju
fizična in funkcionalna distanca
neformalni stiki
demografija


Povzetek:

Raziskava analizira vpliv dolžine bivanja ter oddaljenosti na obseg neformalnih stikov, aktivnosti, informiranost in vrednote prebivalcev Velenja. Avtorji med drugim preučujejo zvezo med navedenimi in intervenirajočimi spremenljivkami, pri čemer jih zanima njihov obojestranski vpliv.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1964
Čas izdelave: 1964
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

občina Velenje

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

polnoletni prebivalci občine Velenje

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Institut za sociologijo in filozofijo

Tip vzorca:

Vzorec je slučajen in vključuje 23% prebivalcev občine Velenje.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: VE64 - Velenje

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Mlinar, Zdravko in Kavčič, Bogdan (1965). Ljudje v novem mestu: Velenje 1964/65. I. del.
  2. Mlinar, Zdravko in Kavčič, Bogdan (1965). Ljudje v novem mestu: Velenje 1964/65. II. del.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Mlinar, Z. (2003). Velenje [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: VE64. https://doi.org/10.17898/ADP_VE64_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si