Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1009
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1009_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

910 (None)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo s poročanjem medijev, pritiski na medije, naklonjenost medijev, zaupanje v medije, podpora vladi, strankarske preference, lokalne volitve

Keywords ELSST:
MNOŽIČNI MEDIJI, MEDIJSKO POROČANJE, POLITIČNO STALIŠČE, ZAUPANJE, PRISTRANOST MNOŽIČNIH MEDIJEV, LOKALNE VOLITVE

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
slovenski mediji
lokalne volitve


Abstract:

Raziskava se dotika tematike medijev in lokalnih volitev. Ugotavlja, koliko so prebivalci Slovenije zadovoljni s slovenskimi mediji, kako ocenjujejo njihovo svobodo, odprtost za izražanje različnih stališč ter odnos do politične levice in desnice. Izmerjeno je tudi zaupanje v posamične medije, tematika pa je dodatno aktualna tudi v luči predlaganega novega medijskega zakona. Ker so se bližale tudi lokalne volitve, so bila postavljena tudi vprašanja o tem, koliko anketirancev se jih namerava udeležiti, koliko jih namerava voliti politično stranko in koliko lokalno listo, ter koliko možnosti imajo sedanji župani za ponovno zmago. Anketiranci so med drugim izrazili tudi svoj pogled na stadion v Stožicah. Poleg tega raziskava proučuje še kakšnih premikov sta bili čez poletje deležni podpora posameznim političnim strankam in seveda vladi.

Methodology


Collection date: 23. avgust 2010 - 26. avgust 2010
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po ranking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 37
 • number of units: 911

Version: februar 2014

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 191
2 vas (500-1999 prebivalcev) 203
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 220
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 22 Frequency
0 Zakrita vrednost 911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Value 31 Frequency
1 Urbano 545
2 Ruralno 366
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 1 to 2

tip_kraj Naselje

Value 137 Frequency
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 191
2 vas (500-1999 prebivalcev) 203
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 220
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 236 Frequency
0 Zakrita vrednost 911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Value 335 Frequency
1 Urbano 545
2 Ruralno 366
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Value 434 Frequency
1 Pomurska 53
2 Podravska 145
3 Koroška 33
4 Savinjska 116
5 Zasavska 17
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 59
8 Osrednjeslovenska 231
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Koliko ste zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev

1. Z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ste zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev, pri čemer pomeni 1 najnižjo, 5 pa najvišjo oceno kakovosti.

Value 533 Frequency
1 najnižja ocena kakovosti 37
2 97
3 371
4 310
5 najvišja ocena kakovosti 85
6 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 11

Valid range from 1 to 5

q2_1 Stanje medijske svobode v Sloveniji?

2. Zdaj pa na enak način ocenite stanje medijske svobode v Sloveniji, pri čemer ocena 1 pomeni, da so mediji povsem nesvobodni, ocena 5 pa, da so povsem svobodni.

Value 632 Frequency
1 povsem nesvobodni 57
2 139
3 370
4 217
5 povsem svobodni 106
6 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 22

Valid range from 1 to 5

q3 Ali menite, da bo predlagani Zakonu o medijih prispeval k večji stopnji medijske svobode v Sloveniji?

3. Ali menite, da bo predlagani Zakonu o medijih prispeval k večji stopnji medijske svobode v Sloveniji?

Value 731 Frequency
1 DA 259
2 NE 428
3 Ne vem (Ne beri) 224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
687 224

Valid range from 1 to 2

q4_1 Odprtost slovenskega medijskega prostora za izražanje različnih stališč?

4. Odprtost slovenskega medijskega prostora za izražanje različnih stališč?

Value 830 Frequency
1 popolna zaprtost 42
2 111
3 366
4 279
5 popolna odprtost 96
6 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 17

Valid range from 1 to 5

q5 Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni...

5. Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

Value 929 Frequency
1 Politični levici 296
2 Politični desnici 97
3 Do obeh imajo enak odnos 385
9 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 133

Valid range from 1 to 3

q6_1 Televizija Slovenija 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Televizija Slovenija

Value 1028 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 30
2 71
3 228
4 378
5 mediju popolnoma zaupam 157
6 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 47

Valid range from 1 to 5

q6_2 Radio Slovenija 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Radio Slovenija

Value 1127 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 29
2 28
3 210
4 376
5 mediju popolnoma zaupam 137
6 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 131

Valid range from 1 to 5

q6_3 POP TV 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

POP TV

Value 1226 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 24
2 76
3 276
4 313
5 mediju popolnoma zaupam 178
6 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 44

Valid range from 1 to 5

q6_4 Kanal A 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Kanal A

Value 1325 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 46
2 107
3 257
4 261
5 mediju popolnoma zaupam 127
6 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 113

Valid range from 1 to 5

q6_5 Delo 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Delo

Value 1424 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 33
2 67
3 218
4 301
5 mediju popolnoma zaupam 90
6 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 202

Valid range from 1 to 5

q6_6 Dnevnik 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Dnevnik

Value 1523 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 24
2 64
3 208
4 281
5 mediju popolnoma zaupam 103
6 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
680 231

Valid range from 1 to 5

q6_7 Večer 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Večer

Value 1622 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 19
2 61
3 205
4 188
5 mediju popolnoma zaupam 45
6 393
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
518 393

Valid range from 1 to 5

q6_8 Žurnal 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Žurnal

Value 1721 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 51
2 99
3 252
4 200
5 mediju popolnoma zaupam 75
6 234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
677 234

Valid range from 1 to 5

q6_9 Žurnal24 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Žurnal24

Value 1820 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 40
2 83
3 241
4 216
5 mediju popolnoma zaupam 80
6 251
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
660 251

Valid range from 1 to 5

q6_10 Finance 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Finance

Value 1919 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 22
2 47
3 176
4 263
5 mediju popolnoma zaupam 78
6 325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
586 325

Valid range from 1 to 5

q6_11 Slovenske novice 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Slovenske novice

Value 2018 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 120
2 149
3 244
4 145
5 mediju popolnoma zaupam 67
6 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 186

Valid range from 1 to 5

q6_12 Mladina 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Mladina

Value 2117 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 38
2 50
3 180
4 225
5 mediju popolnoma zaupam 96
6 322
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 322

Valid range from 1 to 5

q6_13 Družina 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Družina

Value 2216 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 60
2 64
3 155
4 152
5 mediju popolnoma zaupam 71
6 409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 409

Valid range from 1 to 5

q6_14 Komercialne radijske postaje 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Komercialne radijske postaje

Value 2315 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 31
2 83
3 296
4 241
5 mediju popolnoma zaupam 56
6 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 204

Valid range from 1 to 5

q6_15 Lokalni tiskani mediji 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Lokalni tiskani mediji

Value 2414 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 29
2 84
3 279
4 256
5 mediju popolnoma zaupam 64
6 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 199

Valid range from 1 to 5

q7 Ali podpirate sedanjo vlado?

7. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 2513 Frequency
1 DA 273
2 NE 560
3 Ne vem (Ne beri) 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 78

Valid range from 1 to 2

q8 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

8. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 2612 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 110
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 144
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 34
4 ZARES 19
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 17
6 Nova Slovenija- NSI 15
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 39
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 35
9 drugo (anketar ne bere) 18
11 nobene (anketar ne bere) 212
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 66
10 ne vem (anketar ne bere) 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 202

Valid range from 1 to 99

q9 Se nameravate udeležiti letošnjih lokalnih volitev?

9. Se nameravate udeležiti letošnjih lokalnih volitev?

Value 2711 Frequency
1 Da 634
2 Ne 238
3 Ne vem (Ne beri) 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 39

Valid range from 1 to 2

q10 Bi na volitvah v občinski svet volili eno od lokalnih list ali katero od političnih strank? Če je odgovor stranka: Katero?

10. Bi na volitvah v občinski svet volili eno od lokalnih list ali katero od političnih strank?

Value 2810 Frequency
1 Lokalna lista 315
2 Socialni demokrati- SD 34
3 Slovenska demokratska stranka- SDS 51
4 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 15
5 ZARES 3
6 Slovenska ljudska stranka- SLS 10
7 Nova Slovenija- NSI 3
8 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 4
9 Slovenska nacionalna stranka- SNS 11
10 drugo (anketar ne bere) 9
12 nobene (anketar ne bere) 15
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 2
11 ne vem (anketar ne bere) 201
Sysmiss 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
472 439

Valid range from 1 to 99

q11 Če se sedanji župan odloči ponovno kandidirati, bi glasovali zanj?

11. Če se sedanji župan odloči ponovno kandidirati, bi glasovali zanj?

Value 299 Frequency
1 Da 351
2 Ne 271
3 Ne vem (Ne beri) 51
Sysmiss 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
622 289

Valid range from 1 to 2

q12 S katero od naslednjih trditev o novem ljubljanskem stadionu v Stožicah se bolj strinjate:

12. S katero od naslednjih trditev o novem ljubljanskem stadionu v Stožicah se bolj strinjate:

Value 308 Frequency
1 To je odlična naložba, na katero bomo Slovenci vedno ponosni 380
2 To je premalo premišljena naložba, ki bo prinesla hudo breme 424
3 Ne vem (Ne beri) 79
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 107

Valid range from 1 to 2

Spol Spol?

Spol?

Value 317 Frequency
1 M 453
2 Ž 458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 326 Frequency
1 Osnovna ali manj 71
2 Poklicna 93
3 Srednja 416
4 Višja, visoka ali več 324
9 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 7

Valid range from 1 to 4

LetoRoj ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Value 335 Frequency
1921 1
1922 1
1925 2
1926 1
1928 3
1930 7
1931 6
1932 9
1933 9
1934 9
1935 9
1936 7
1937 10
1938 8
1939 15
1940 14
1941 17
1942 13
1943 10
1944 18
1945 23
1946 13
1947 21
1948 23
1949 20
1950 27
1951 19
1952 22
1953 26
1954 25
1955 15
1956 30
1957 23
1958 21
1959 20
1960 13
1961 15
1962 11
1963 15
1964 20
1965 15
1966 17
1967 16
1968 12
1969 14
1970 14
1971 11
1972 16
1973 9
1974 12
1975 17
1976 7
1977 13
1978 10
1979 14
1980 15
1981 6
1982 5
1983 8
1984 13
1985 13
1986 11
1987 9
1988 11
1989 11
1990 12
1991 10
1992 14
9999 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 5

Valid range from 1921 to 1992

Dohodek Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…? Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek?

Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 344 Frequency
1 Pod 500 183
2 500-1000 365
3 Nad 1000-2000 199
4 Nad 2000 14
5 Nima dohodkov 74
9 b.o. (ne beri) 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 76

Valid range from 1 to 5

STAROST Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 5 18 89 50.325 16.412

Valid range from 18 to 89

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 362 Frequency
1 18-34 let 182
2 35-54 let 321
3 55 in več 403
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 5

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0 0.165 3.878 1.001 1.036

Valid range from 0.164705444026294 to 3.87782719186785

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1009 - Slovenski utrip oktober 2010: Slovenski mediji [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. (2010). SUTR1009 - SLOVENSKI UTRIP, september 2010, SLOVENSKI MEDIJI [ostali dokumenti].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1009. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1009_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si