Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1009
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1009_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo s poročanjem medijev, pritiski na medije, naklonjenost medijev, zaupanje v medije, podpora vladi, strankarske preference, lokalne volitve

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Vsebinska področja ADP
slovenski mediji
lokalne volitve


Povzetek:

Raziskava se dotika tematike medijev in lokalnih volitev. Ugotavlja, koliko so prebivalci Slovenije zadovoljni s slovenskimi mediji, kako ocenjujejo njihovo svobodo, odprtost za izražanje različnih stališč ter odnos do politične levice in desnice. Izmerjeno je tudi zaupanje v posamične medije, tematika pa je dodatno aktualna tudi v luči predlaganega novega medijskega zakona. Ker so se bližale tudi lokalne volitve, so bila postavljena tudi vprašanja o tem, koliko anketirancev se jih namerava udeležiti, koliko jih namerava voliti politično stranko in koliko lokalno listo, ter koliko možnosti imajo sedanji župani za ponovno zmago. Anketiranci so med drugim izrazili tudi svoj pogled na stadion v Stožicah. Poleg tega raziskava proučuje še kakšnih premikov sta bili čez poletje deležni podpora posameznim političnim strankam in seveda vladi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 23. avgust 2010 - 26. avgust 2010
Čas izdelave: 2010
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po ranking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 37
 • število enot: 911

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 191
2 vas (500-1999 prebivalcev) 203
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 220
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 22 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 911
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 31 Frekvenca
1 Urbano 545
2 Ruralno 366
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tip_kraj Naselje

Vrednost 137 Frekvenca
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 191
2 vas (500-1999 prebivalcev) 203
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 220
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 236 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 911
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 335 Frekvenca
1 Urbano 545
2 Ruralno 366
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 434 Frekvenca
1 Pomurska 53
2 Podravska 145
3 Koroška 33
4 Savinjska 116
5 Zasavska 17
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 59
8 Osrednjeslovenska 231
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Koliko ste zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev

1. Z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ste zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev, pri čemer pomeni 1 najnižjo, 5 pa najvišjo oceno kakovosti.

Vrednost 533 Frekvenca
1 najnižja ocena kakovosti 37
2 97
3 371
4 310
5 najvišja ocena kakovosti 85
6 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_1 Stanje medijske svobode v Sloveniji?

2. Zdaj pa na enak način ocenite stanje medijske svobode v Sloveniji, pri čemer ocena 1 pomeni, da so mediji povsem nesvobodni, ocena 5 pa, da so povsem svobodni.

Vrednost 632 Frekvenca
1 povsem nesvobodni 57
2 139
3 370
4 217
5 povsem svobodni 106
6 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3 Ali menite, da bo predlagani Zakonu o medijih prispeval k večji stopnji medijske svobode v Sloveniji?

3. Ali menite, da bo predlagani Zakonu o medijih prispeval k večji stopnji medijske svobode v Sloveniji?

Vrednost 731 Frekvenca
1 DA 259
2 NE 428
3 Ne vem (Ne beri) 224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
687 224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_1 Odprtost slovenskega medijskega prostora za izražanje različnih stališč?

4. Odprtost slovenskega medijskega prostora za izražanje različnih stališč?

Vrednost 830 Frekvenca
1 popolna zaprtost 42
2 111
3 366
4 279
5 popolna odprtost 96
6 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5 Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni...

5. Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

Vrednost 929 Frekvenca
1 Politični levici 296
2 Politični desnici 97
3 Do obeh imajo enak odnos 385
9 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
778 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q6_1 Televizija Slovenija 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Televizija Slovenija

Vrednost 1028 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 30
2 71
3 228
4 378
5 mediju popolnoma zaupam 157
6 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_2 Radio Slovenija 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Radio Slovenija

Vrednost 1127 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 29
2 28
3 210
4 376
5 mediju popolnoma zaupam 137
6 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_3 POP TV 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

POP TV

Vrednost 1226 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 24
2 76
3 276
4 313
5 mediju popolnoma zaupam 178
6 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_4 Kanal A 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Kanal A

Vrednost 1325 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 46
2 107
3 257
4 261
5 mediju popolnoma zaupam 127
6 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_5 Delo 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Delo

Vrednost 1424 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 33
2 67
3 218
4 301
5 mediju popolnoma zaupam 90
6 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_6 Dnevnik 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Dnevnik

Vrednost 1523 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 24
2 64
3 208
4 281
5 mediju popolnoma zaupam 103
6 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
680 231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_7 Večer 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Večer

Vrednost 1622 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 19
2 61
3 205
4 188
5 mediju popolnoma zaupam 45
6 393
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
518 393

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_8 Žurnal 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Žurnal

Vrednost 1721 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 51
2 99
3 252
4 200
5 mediju popolnoma zaupam 75
6 234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
677 234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_9 Žurnal24 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Žurnal24

Vrednost 1820 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 40
2 83
3 241
4 216
5 mediju popolnoma zaupam 80
6 251
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
660 251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_10 Finance 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Finance

Vrednost 1919 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 22
2 47
3 176
4 263
5 mediju popolnoma zaupam 78
6 325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
586 325

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_11 Slovenske novice 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Slovenske novice

Vrednost 2018 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 120
2 149
3 244
4 145
5 mediju popolnoma zaupam 67
6 186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_12 Mladina 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Mladina

Vrednost 2117 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 38
2 50
3 180
4 225
5 mediju popolnoma zaupam 96
6 322
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_13 Družina 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Družina

Vrednost 2216 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 60
2 64
3 155
4 152
5 mediju popolnoma zaupam 71
6 409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 409

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_14 Komercialne radijske postaje 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Komercialne radijske postaje

Vrednost 2315 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 31
2 83
3 296
4 241
5 mediju popolnoma zaupam 56
6 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_15 Lokalni tiskani mediji 6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

Lokalni tiskani mediji

Vrednost 2414 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 29
2 84
3 279
4 256
5 mediju popolnoma zaupam 64
6 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
712 199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q7 Ali podpirate sedanjo vlado?

7. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 2513 Frekvenca
1 DA 273
2 NE 560
3 Ne vem (Ne beri) 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

8. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2612 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 110
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 144
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 34
4 ZARES 19
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 17
6 Nova Slovenija- NSI 15
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 39
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 35
9 drugo (anketar ne bere) 18
11 nobene (anketar ne bere) 212
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 66
10 ne vem (anketar ne bere) 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q9 Se nameravate udeležiti letošnjih lokalnih volitev?

9. Se nameravate udeležiti letošnjih lokalnih volitev?

Vrednost 2711 Frekvenca
1 Da 634
2 Ne 238
3 Ne vem (Ne beri) 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Bi na volitvah v občinski svet volili eno od lokalnih list ali katero od političnih strank? Če je odgovor stranka: Katero?

10. Bi na volitvah v občinski svet volili eno od lokalnih list ali katero od političnih strank?

Vrednost 2810 Frekvenca
1 Lokalna lista 315
2 Socialni demokrati- SD 34
3 Slovenska demokratska stranka- SDS 51
4 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 15
5 ZARES 3
6 Slovenska ljudska stranka- SLS 10
7 Nova Slovenija- NSI 3
8 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 4
9 Slovenska nacionalna stranka- SNS 11
10 drugo (anketar ne bere) 9
12 nobene (anketar ne bere) 15
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 2
11 ne vem (anketar ne bere) 201
Sysmiss 238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
472 439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q11 Če se sedanji župan odloči ponovno kandidirati, bi glasovali zanj?

11. Če se sedanji župan odloči ponovno kandidirati, bi glasovali zanj?

Vrednost 299 Frekvenca
1 Da 351
2 Ne 271
3 Ne vem (Ne beri) 51
Sysmiss 238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
622 289

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q12 S katero od naslednjih trditev o novem ljubljanskem stadionu v Stožicah se bolj strinjate:

12. S katero od naslednjih trditev o novem ljubljanskem stadionu v Stožicah se bolj strinjate:

Vrednost 308 Frekvenca
1 To je odlična naložba, na katero bomo Slovenci vedno ponosni 380
2 To je premalo premišljena naložba, ki bo prinesla hudo breme 424
3 Ne vem (Ne beri) 79
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

Spol?

Vrednost 317 Frekvenca
1 M 453
2 Ž 458
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 326 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 71
2 Poklicna 93
3 Srednja 416
4 Višja, visoka ali več 324
9 Brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRoj ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednost 335 Frekvenca
1921 1
1922 1
1925 2
1926 1
1928 3
1930 7
1931 6
1932 9
1933 9
1934 9
1935 9
1936 7
1937 10
1938 8
1939 15
1940 14
1941 17
1942 13
1943 10
1944 18
1945 23
1946 13
1947 21
1948 23
1949 20
1950 27
1951 19
1952 22
1953 26
1954 25
1955 15
1956 30
1957 23
1958 21
1959 20
1960 13
1961 15
1962 11
1963 15
1964 20
1965 15
1966 17
1967 16
1968 12
1969 14
1970 14
1971 11
1972 16
1973 9
1974 12
1975 17
1976 7
1977 13
1978 10
1979 14
1980 15
1981 6
1982 5
1983 8
1984 13
1985 13
1986 11
1987 9
1988 11
1989 11
1990 12
1991 10
1992 14
9999 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 5

Vrednosti spremenljivk od 1921 do 1992

Dohodek Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…? Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek?

Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 344 Frekvenca
1 Pod 500 183
2 500-1000 365
3 Nad 1000-2000 199
4 Nad 2000 14
5 Nima dohodkov 74
9 b.o. (ne beri) 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

STAROST Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 5 18 89 50.325 16.412

Vrednosti spremenljivk od 18 do 89

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 362 Frekvenca
1 18-34 let 182
2 35-54 let 321
3 55 in več 403
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0 0.165 3.878 1.001 1.036

Vrednosti spremenljivk od 0.164705444026294 do 3.87782719186785

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1009 - Slovenski utrip oktober 2010: Slovenski mediji [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (2010). SUTR1009 - SLOVENSKI UTRIP, september 2010, SLOVENSKI MEDIJI [ostali dokumenti].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1009. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1009_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si