ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 11.03.2021

List of studies that were produced by CJMMK

Study ID Title of the study
ABR97 Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997
CENI95SL Centralno evropska nacionalna identiteta: Dodatek ISSP 1995 Nacionalni identiteti
CESTE70 Stališča občanov o razvoju cestnega omrežja v Sloveniji 1970
CESTE94 Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji
DEV73 Dojemanje deviantnosti, 1973
EU97 Stališča o pridruževanju Evropski uniji: Vprašalnik za mnenjske voditelje
HEBLED04 Stališča prebivalcev občine Bled o obnovi HE Moste
ISSPSJ89 ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah
IZARVO67 Mnenja občanov o Izraelsko-Arabski vojni
JJM82 Jugoslovansko javno mnenje, 1982
JMCG011 Javno mnenje Črne Gore 2001/1: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore
JMCG012 Javno mnenje Črne Gore 2001/2: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore
KB87 Razredna bit sodobne jugoslovanske družbe, 1987
LJ90 Ljubljančani o Ljubljani, 1990
MB75 Mariborska raziskava, 1975
MB80 Mariborska raziskava, 1980
MB87 IV. Samoprispevek?: Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in o vprašanju razvoja
MBJM89 Mariborsko javno mnenje, 1989: Stališča občanov mariborskih občin o vprašanjih razvoja in spremembah razdelitve mesta na občine
MEDIA89 Slovensko javno mnenje 1989: Media
MEDIA92 Slovensko javno mnenje 1992: Media
MIGPAR76 Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Pari
MIGPOM81 Sociološka raziskava: Pomurci v ZR Nemčiji
MIGPOV76 Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Povratniki
MIGZDO74 Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo: Zdomci
MLAPRE03 Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete
MOBZAP06 Mobilnost slovenskih delavcev pri iskanju zaposlitve v državah EU/EGS
NEK Nuklearka Krško
OBCORG67 Vpliv in metode delovanja občinskih organizacij Socialistične zveze v Sloveniji
PBSI00 Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0001 PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000
PBSI0002 PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000
PBSI0003 PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000
PBSI0004 PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000
PBSI0005 PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000
PBSI0006 PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000
PBSI0007 PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000
PBSI0008 PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000
PBSI0009 PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000
PBSI0010 PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000
PBSI0011 PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000
PBSI0012 PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000
PBSI01 Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka
PBSI0101 PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001
PBSI0102 PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001
PBSI0103 PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001
PBSI0104 PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001
PBSI0105 PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001
PBSI0106 PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001
PBSI0107 PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001
PBSI02 Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI03 Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI04 Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI05 Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI06 Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0601 Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006
PBSI0603 Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006
PBSI0606 Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006
PBSI0609 Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006
PBSI0611 Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006
PBSI07 Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0703 Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007
PBSI0706 Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007
PBSI0709 Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007
PBSI0712 Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007
PBSI08 Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0802 Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008
PBSI0804 Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008
PBSI0806 Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008
PBSI0812 Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008
PBSI09 Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI0903 Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009
PBSI0906 Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009
PBSI0911 Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009
PBSI10 Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI1001 Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010
PBSI1005 Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010
PBSI1010 Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010
PBSI1012 Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010
PBSI11 Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI1103 Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011
PBSI1105 Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011
PBSI1110 Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011
PBSI1406 Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014
PBSI9501 Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995
PBSI9502 Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995
PBSI9503 Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995
PBSI9504 Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995
PBSI9505 Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995
PBSI9506 Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995
PBSI9507 Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995
PBSI9509 Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995
PBSI9510 Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995
PBSI9511 Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995
PBSI9512 Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995
PBSI9601 Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996
PBSI9602 Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996
PBSI9603 Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996
PBSI9604 Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996
PBSI9605 Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996
PBSI9606 Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996
PBSI9607 Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996
PBSI9609 Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996
PBSI9610 Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996
PBSI9611 Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996
PBSI9612 Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996
PBSI9701 Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997
PBSI9702 Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997
PBSI9703 Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997
PBSI9704 Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997
PBSI9705 Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997
PBSI9706 Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997
PBSI9707 Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997
PBSI9709 Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997
PBSI9710 Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997
PBSI9711 Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997
PBSI9712 Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997
PBSI9801 Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998
PBSI9802 Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998
PBSI9803 Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998
PBSI9804 Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998
PBSI9805 Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998
PBSI9806 Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998
PBSI9807 Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998
PBSI9809 Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998
PBSI9810 Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998
PBSI9811 Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998
PBSI9812 Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998
PBSI9901 Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999
PBSI9902 Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999
PBSI9903 Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999
PBSI9904 Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999
PBSI9905 Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999
PBSI9906 Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999
PBSI9907 PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999
PBSI9909 Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999
PBSI9910 Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999
PBSI9911 Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999
PBSI9912 Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999
PBSI_99 Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka
POLIC04 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLIC06 Stališča slovenske javnosti o policiji
POSAV92 Stališča občanov o razvojni problematiki Posavja
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM001 Slovensko javno mnenje 2000/1
SJM002 Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)
SJM011 Slovensko javno mnenje 2001/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih
SJM012 Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi
SJM013 Slovensko javno mnenje 2001/3: Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti
SJM021 Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO
SJM022 Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa
SJM031 Slovensko javno mnenje 2003/1
SJM032 Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji
SJM033 Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic
SJM034 Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP
SJM041 Slovensko javno mnenje 2004/1: Evropska volilna raziskava - EES
SJM042 Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM051 Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu
SJM052 Slovensko javno mnenje 2005/2: Nacionalna in mednarodna varnost (CRP Znanje za varnost in mir) in Mednarodna povolilna raziskava
SJM053 Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah
SJM061 Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava
SJM062 Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)
SJM07 Slovensko javno mnenje 2007: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti; vojaški poklici
SJM081 Slovensko javno mnenje 2008/1: Evropska raziskava vrednot
SJM082 Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM091 Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)
SJM092 Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
SJM111 Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu
SJM112 Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja
SJM121 Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012
SJM122 Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM13 Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja
SJM14 Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava
SJM15 Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti
SJM161 Slovensko javno mnenje 2016/1: Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja
SJM181 Slovensko javno mnenje 2018/1: Ogledalo javnega mnenja, mednarodna raziskava Socialna omrežja in socialni viri (ISSP 2017), Vrednote prostora in okolja, Uporaba novih tehnologij/interneta
SJM201 Slovensko javno mnenje 2020/1: Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19
SJM68 Slovensko javno mnenje 1968
SJM69 Slovensko javno mnenje 1969
SJM71 Slovensko javno mnenje 1970/71
SJM72 Slovensko javno mnenje 1972
SJM73 Slovensko javno mnenje 1973
SJM76 Slovensko javno mnenje 1975/76
SJM78 Slovensko javno mnenje 1978
SJM80 Slovensko javno mnenje 1980
SJM82 Slovensko javno mnenje 1981/82
SJM83 Slovensko javno mnenje 1983
SJM84 Slovensko javno mnenje 1984
SJM86 Slovensko javno mnenje 1986
SJM87 Slovensko javno mnenje 1987
SJM88 Slovensko javno mnenje 1988
SJM90 Slovensko javno mnenje 1990
SJM903 Slovensko javno mnenje 1990/3: Raziskava stališč o nacionalni varnosti ter o vprašanjih energetike in ekologije
SJM911 Slovensko javno mnenje SJM 1991/1: Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah
SJM912 Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi
SJM921 Slovensko javno mnenje 1992/1: Mednarodna raziskava vrednot
SJM922 Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah
SJM923 Slovensko javno mnenje 1992/3: Procesi demokratizacije
SJM931 Slovensko javno mnenje 1993/1
SJM932 Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini
SJM941 Slovensko javno mnenje 1994/1: Razvojne vrednote in prostor in stališča o zdravju in zdravstvu
SJM942 Slovensko javno mnenje 1994/2: Slovensko javno mnenje in slovensko-avstrijska raziskava vrednot
SJM944 Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete
SJM945 Slovensko javno mnenje 1994/5: Nacionalna varnost in mednarodni odnosi
SJM951 Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji
SJM952 Slovensko javno mnenje 1995/2: Mednarodna raziskava vrednot
SJM953 Slovensko javno mnenje 1995/3: Razumevanje preteklosti in mednarodna raziskava volilnih sistemov
SJM954 Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije
SJM961 Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov
SJM962 Slovensko javno mnenje 1996/2: Stališča o zdravju in zdravstvu, športne aktivnosti in stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov
SJM971 Slovensko javno mnenje 1997/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji
SJM972 Slovensko javno mnenje 1997/2: Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve
SJM973 Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža
SJM981 Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji
SJM982 Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II
SJM991 Slovensko javno mnenje 1999/1: Demokratizacija v vzhodno-evropskih državah (mednarodna raziskava) in Nacionalna varnost
SJM992 Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja
SJM993 Slovensko javno mnenje 1999/3: Evropska raziskava vrednot
SJM994 Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji
SJMPB_98 Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer
SJMUST88 Slovensko javno mnenje 1988: Stališča o ustavnih spremembah
SJMUST89 Slovensko javno mnenje, 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih
SJMUST90 Slovensko javno mnenje 1990/2: Stališča Slovencev ob novi ustavi
SLOAVS94 Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1994
STARSI04 Starši med delom in družino
STARSI05 Usklajevanje dela in starševstva 2005
SUIATT94 Mednarodna raziskava: Stališča o samomorih
SUIATT96 Stališča o samomorih: Mednarodna raziskava
UST63 Seznanjenost in mnenja občanov o predosnutku nove zvezne ustave
USTN72 Mišljenja o možnih načinih realiziranja ustavnega načela o minulem delu
WVS95 Mednarodna raziskava vrednot, 1995: Preliminarna datoteka z omejenim naborom držav
WVS_92 Mednarodna raziskava vrednot, 1981-1984 in 1990-1993
WVS_95 Mednarodna raziskava vrednot, 1981-1984, 1990-1993, in 1995-1997: Združeni podatki iz prvih treh izvedb ankete
ZDRAV04 Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil
ZDRAV97 Mednarodna anketa o zdravstvenem stanju in življenjskih navadah Zdravje za vse
ZKS67 Stališča in politična aktivnost članov ZKS v zvezi s temeljnimi in aktualnimi idejnimi vprašanji
ZKSLO78 Idejna zavest Zveze Komunistov Slovenije
ZKSRB76 Idejna zavest Zveze Komunistov Srbije
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si