Mednarodna raziskava vrednot, 1999/2000: Združeni podatki

Basic Study Information

ADP - IDNo: WVSEVS99
Main author(s):
 • European Values Systems Study Group (EVSSG)
 • Halman, L.C.J.M.
Co-workers:
 • Zulehner, Paul M.
 • Rotman, D.
 • Titarenko, L.
 • Dobbelaere, K.
 • Billiet, Jaak
 • Kerkhofs, J.
 • Marinov, M.
 • Baloban, J.
 • Rabusic, L.
 • Gundelach, P.
 • Saar, A.
 • Pehkonen, J.
 • Tchernia, J. F.
 • Jagodzinski, W.
 • Anheier, H.
 • Georgas, J.
 • Tomka, Miklós
 • Jonsson, Fridrik
 • Fahey, T.
 • Gubert, R.
 • Zepa, B.
 • Juknevicius, S.
 • Alishauskene, R.
 • Estgen, P.
 • Legrand, M.
 • Abela, A. M.
 • Arts, W.
 • Hagenaars, J.
 • Luijkx, R.
 • Hayes, B.
 • Jasinska-Kania, A.
 • Vala, Jorge
 • Voicu, M
 • Zamfir, C.
 • Bashkirova, E.
 • Kusá, Z.
 • Toš, Niko
 • Malnar, Brina
 • Elzo, J.
 • Orizo, F. A.
 • Pettersson, T.
 • Esmer, Yilmaz
 • Balakireva, O.
Data file producer:
NIWI - Steinmetz archive, Netherlands Institute for Scientific Information Services
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Universität zu Köln

Place; date:

Amsterdam, Nizozemska, Köln; 1999

Funding agency:

no information

Series:
 • None/Mednarodna raziskava vrednot = World Values Survey

  V mednarodno raziskavo vrednot (World Values Survey - WVS) je vključena mreža znanstvenikov z vsega sveta, ki preučujejo spreminjanje vrednot in njihov vpliv na socialno in politično življenje. Raziskava se je začela s serijo anket, ki jih je v desetih državah zahodne Evrope izvedla raziskovalna skupina za evropske vrednotne sisteme (European Value Systems Study Group - EVSSG), WVS pa je nastala na podlagi teh anket in se je začela izvajati leta 1981, z namenom preučiti vrednote in stališča širše javnosti različnih narodov z drugačnimi gospodarskimi, izobraževalnimi in kulturnimi ozadji. Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta Slovensko javno mnenje zagotavlja podatke od leta 1991 dalje.

Study Content

Keywords:

odnos do okolja, ocena osebne sreče

Keywords ELSST:
DRUŽBENE NAVADE, DRUŽBENA STALIŠČA, VREDNOTA, PROSTI ČAS, DELO IN ZAPOSLOVANJE, RELIGIJA, POLITIKA, DRUŽINAčlanstvo v prostovoljnih organizacijah, socialna distanca, zaupanje v sočloveka, strpnost, razlogi pomankanja, finančna situacija gospodinjstva, zadovoljstvo z življenjem, delo in zaposlitev, pravično plačilo, ubogljivost, diskriminacija pri zaposlovanju, dobro in zlo, veroizpoved, obiskovanje verskih obredov, naloge cerkve, vraževerje, cerkev in politika, medzakonski odnosi, oblike zakona, stališča o vlogi žensk, spoštovanje staršev, privzgojene vrednote, odnos do splava, zanimanje za politiko, politična aktivnost, levo-desna politična usmeritev, odnos do neenakosti vs. svobode, način družbenih sprememb, prednosti v družbi, pripravljenost za bojevanje, odobravanje sprememb, odnos do znanosti, zaupanje v institucije, ocena političnega sistema v časovni perspektivi, ocena delovanja demokracije, demokracija vs. diktatura, odnos do demokracije, spoštovanje človekovih pravic, ocena materialnega standarda ljudi, etika in morala - kaj je opravičljivo, teritorialna priapdnost, nacionalni ponos, odnos do priseljencev, strankarske preference, pravičnost, zasebnost, skrb za blaginjo, pripravljenost pomagati potrebnim, razlogi za pomoč starejšim, razlogi za pomoč priseljencem

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
prosti čas
delo
politika
vera
družina in zakon
družba
morala in spolnost
demografija


Abstract:

Vsebina mednarodne raziskave ponavlja sklope vprašanj iz prejšnjih izvedb Evropske raziskave vrednot. Posamezni sklopi so prirejeni posebej za tokratno izvedbo. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, glede vloge žensk, ekologije, neenakost, vzgoje otroki ipd. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno. Zabeležena je družbena distanca do različnih marginalnih skupin, raven zadovoljstva v življenju in odnos do dela. Dodana je obsežen sklop demografskih spremenljivk. Opcijska vprašanja niso bila postavljena v vseh državah. Podrobnosti o tem se da razbrati iz kodirne knjige.

Methodology


Collection date: 1999 - 2000
Date of production: 1999
Country: Avstrija, Belorusija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Ukrajina
Geographic coverage:

ozemlje posameznih držav

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Odrasli prebivalci vsake od držav, starejši od 18 let.

Excluded: no information
Sampling procedure:

Pri vzorčenju so v vseh državah uporabljali metode reprezentativnih večstopenjskih slučajnih vzorcev.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: WVSEVS99 - Evropean Vaues Study 1999/2000 : 3rd Wave (Release 1) [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 451
 • number of units: 41125

Variable list

ID_COCAS id_cocas

Value 13 Frequency
-4 qna
-3 nap
-2 na
-1 dk
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41125 0 990100001 994401207 991853367.441 1124754.308

Valid range from 990100001 to 994401207

CASENO original casenumber

Value 22 Frequency
-4 qna
-3 nap
-2 na
-1 dk
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41125 0 1 30300 2312 4486.188

Valid range from 1 to 30300

INTNO interviewernumber

Value 31 Frequency
-4 qna
-3 nap
-2 na
-1 dk
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23071 18054 0 980152 118659.62 271138.052

Valid range from -4 to 980152

ID_COCAS id_cocas

Value 1451 Frequency
-4 qna
-3 nap
-2 na
-1 dk
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41125 0 990100001 994401207 991853367.441 1124754.308

Valid range from 990100001 to 994401207

CASENO original casenumber

Value 2450 Frequency
-4 qna
-3 nap
-2 na
-1 dk
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41125 0 1 30300 2312 4486.188

Valid range from 1 to 30300

INTNO interviewernumber

Value 3449 Frequency
-4 qna
-3 nap
-2 na
-1 dk
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23071 18054 0 980152 118659.62 271138.052

Valid range from -4 to 980152

WAVE wave

Value 4448 Frequency
99 wave 1999 41125
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41125 0 99 99

Valid range from 99 to 99

COUNTRY country code

Value 5447 Frequency
1 France 1615
2 Great Britain 1000
3 Germany 2036
5 Austria 1522
6 Italy 2000
7 Spain 1200
8 Portugal 1000
9 Netherlands 1003
10 Belgium 1912
11 Denmark 1023
13 Sweden 1015
14 Finland 1038
15 Iceland 968
16 Northern Ireland 1000
17 Ireland 1012
18 Estonia 1005
19 Latvia 1013
20 Lithuania 1018
21 Poland 1095
22 Czech Republic 1908
23 Slovakia 1331
24 Hungary 1000
25 Romania 1146
26 Bulgaria 1000
27 Croatia 1003
28 Greece 1142
29 Russia 2500
32 Malta 1002
33 Luxembourg 1211
34 Slovenia 1006
35 Ukraine 1195
36 Belarus 1000
44 Turkey 1206
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41125 0

Valid range from 1 to 44

WEIGHT weight

Value 6446 Frequency
-4 qna
-3 nap
-2 na
-1 dk
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41125 0 0.0274 9.687 1 0.427

V1 how important in your life: work (Q1A)

Value 7445 Frequency
1 very important 23924
2 quite important 12787
3 not important 2524
4 not at all important 1409
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 251
-1 dk 229
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40644 481

Valid range from -2 to 4

V2 how important in your life: family (Q1B)

Value 8444 Frequency
1 very important 34626
2 quite important 5316
3 not important 758
4 not at all important 206
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 105
-1 dk 112
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40906 219

Valid range from -2 to 4

V3 how important in your life: friends and acquaintances (Q1C)

Value 9443 Frequency
1 very important 16881
2 quite important 19394
3 not important 4151
4 not at all important 459
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 127
-1 dk 107
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40885 240

Valid range from -2 to 4

V4 how important in your life: leisure time (Q1D)

Value 10442 Frequency
1 very important 13187
2 quite important 19822
3 not important 6578
4 not at all important 1019
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 188
-1 dk 326
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40606 519

Valid range from -2 to 4

V5 how important in your life: politics (Q1E)

Value 11441 Frequency
1 very important 3147
2 quite important 10664
3 not important 16810
4 not at all important 9934
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 215
-1 dk 350
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40555 570

Valid range from -2 to 4

V6 how important in your life: religion (Q1F)

Value 12440 Frequency
1 very important 8989
2 quite important 11770
3 not important 11417
4 not at all important 8252
-4 qna 0
-3 nap 1
-2 na 248
-1 dk 444
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40428 697

Valid range from -3 to 4

V7 how often discuss politics with friends (Q2)

Value 13439 Frequency
1 frequently 6662
2 occasionally 22763
3 never 11288
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 205
-1 dk 207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40713 412

Valid range from -2 to 3

V8 environment: give part of income against environmental pollution (Q3A)

Value 14438 Frequency
1 strongly agree 5633
2 agree 17834
3 disagree 10414
4 strongly disagree 4996
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 370
-1 dk 1878
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38877 2248

Valid range from -2 to 4

V9 environment: increase taxes to prevent environmental pollution (Q3B)

Value 15437 Frequency
1 strongly agree 3768
2 agree 14913
3 disagree 13689
4 strongly disagree 6464
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 380
-1 dk 1910
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38834 2291

Valid range from -2 to 4

V10 environment: government should reduce environmental pollution; no cost for me (Q3C)

Value 16436 Frequency
1 strongly agree 13538
2 agree 13782
3 disagree 9730
4 strongly disagree 1988
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 390
-1 dk 1696
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39038 2087

Valid range from -2 to 4

V11 taking all things together how happy are you (Q4)

Value 17435 Frequency
1 very happy 8537
2 quite happy 22107
3 not very happy 7038
4 not at all happy 1573
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 262
-1 dk 608
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39255 1870

Valid range from -4 to 4

V11_GB GB: Thinking of the environment and taking all things together how happy are you? (Q4)

Value 18434 Frequency
1 GB: very happy 37
2 GB: quite happy 437
3 GB: not very happy 366
4 GB: not at all happy 91
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 11
-1 dk 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 40194 1 4

Valid range from -4 to 4

V12 do you belong to: welfare organisation (Q5A)

Value 19433 Frequency
0 not mentioned 37132
1 mentioned 2413
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39545 1580

Valid range from -3 to 1

V13 do you belong to: religious organisation (Q5B)

Value 20432 Frequency
0 not mentioned 33991
1 mentioned 5554
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39545 1580

Valid range from -3 to 1

V14 do you belong to: cultural activities (Q5C)

Value 21431 Frequency
0 not mentioned 35555
1 mentioned 3986
-4 qna 0
-3 nap 151
-2 na 1293
-1 dk 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39541 1584

Valid range from -3 to 1

V15 do you belong to: trade unions (Q5D)

Value 22430 Frequency
0 not mentioned 33164
1 mentioned 6381
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39545 1580

Valid range from -3 to 1

V16 do you belong to: political parties/groups (Q5E)

Value 23429 Frequency
0 not mentioned 37703
1 mentioned 1841
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1294
-1 dk 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39544 1581

Valid range from -3 to 1

V17 do you belong to: local community action (Q5F)

Value 24428 Frequency
0 not mentioned 38314
1 mentioned 1232
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39546 1579

Valid range from -3 to 1

V18 do you belong to: 3w-development/human rights (Q5G)

Value 25427 Frequency
0 not mentioned 38270
1 mentioned 1275
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39545 1580

Valid range from -3 to 1

V19 do you belong to: environment (Q5H)

Value 26426 Frequency
0 not mentioned 37531
1 mentioned 2015
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39546 1579

Valid range from -3 to 1

V20 do you belong to: professional associations (Q5I)

Value 27425 Frequency
0 not mentioned 37311
1 mentioned 2229
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39540 1585

Valid range from -3 to 1

V21 do you belong to: youth work (Q5J)

Value 28424 Frequency
0 not mentioned 38007
1 mentioned 1536
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1294
-1 dk 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39543 1582

Valid range from -3 to 1

V22 do you belong to: sports/recreation (Q5K)

Value 29423 Frequency
0 not mentioned 33374
1 mentioned 6172
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39546 1579

Valid range from -3 to 1

V23 do you belong to: womens groups (Q5L)

Value 30422 Frequency
0 not mentioned 38488
1 mentioned 1057
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39545 1580

Valid range from -3 to 1

V24 do you belong to: peace movement (Q5M)

Value 31421 Frequency
0 not mentioned 39152
1 mentioned 394
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39546 1579

Valid range from -3 to 1

V25 do you belong to: voluntary health organisations (Q5N)

Value 32420 Frequency
0 not mentioned 38126
1 mentioned 1419
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39545 1580

Valid range from -3 to 1

V26 do you belong to: other groups (Q5O)

Value 33419 Frequency
0 not mentioned 37179
1 mentioned 2357
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1299
-1 dk 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39536 1589

Valid range from -3 to 1

V27 do you belong to: none

Value 34418 Frequency
0 not mentioned 19590
1 mentioned 21535
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41125 0

Valid range from 0 to 1

V30 do you work unpaid for: welfare organisation (Q5A)

Value 35417 Frequency
0 not mentioned 35466
1 mentioned 1607
-4 qna 0
-3 nap 949
-2 na 2128
-1 dk 975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37073 4052

Valid range from -3 to 1

V31 do you work unpaid for: religious organisation (Q5B)

Value 36416 Frequency
0 not mentioned 34858
1 mentioned 2269
-4 qna 0
-3 nap 894
-2 na 2129
-1 dk 975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37127 3998

Valid range from -3 to 1

V32 do you work unpaid for: cultural activities (Q5C)

Value 37415 Frequency
0 not mentioned 35122
1 mentioned 2052
-4 qna 0
-3 nap 845
-2 na 2131
-1 dk 975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 3951

Valid range from -3 to 1

V33 do you work unpaid for: trade unions (Q5D)

Value 38414 Frequency
0 not mentioned 36414
1 mentioned 1136
-4 qna 0
-3 nap 460
-2 na 2141
-1 dk 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37550 3575

Valid range from -3 to 1

V34 do you work unpaid for: political parties/groups (Q5E)

Value 39413 Frequency
0 not mentioned 36202
1 mentioned 875
-4 qna 0
-3 nap 947
-2 na 2126
-1 dk 975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37077 4048

Valid range from -3 to 1

V35 do you work unpaid for: local community action (Q5F)

Value 40412 Frequency
0 not mentioned 36220
1 mentioned 849
-4 qna 0
-3 nap 953
-2 na 2128
-1 dk 975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37069 4056

Valid range from -3 to 1

V36 do you work unpaid for: 3w-development/human rights (Q5G)

Value 41411 Frequency
0 not mentioned 36452
1 mentioned 596
-4 qna 0
-3 nap 974
-2 na 2128
-1 dk 975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37048 4077

Valid range from -3 to 1

V37 do you work unpaid for: environment (Q5H)

Value 42410 Frequency
0 not mentioned 36316
1 mentioned 824
-4 qna 0
-3 nap 882
-2 na 2129
-1 dk 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37140 3985

Valid range from -3 to 1

V38 do you work unpaid for: professional associations (Q5I)

Value 43409 Frequency
0 not mentioned 36284
1 mentioned 836
-4 qna 0
-3 nap 903
-2 na 2128
-1 dk 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37120 4005

Valid range from -3 to 1

V39 do you work unpaid for: youth work (Q5J)

Value 44408 Frequency
0 not mentioned 35870
1 mentioned 1206
-4 qna 0
-3 nap 947
-2 na 2127
-1 dk 975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37076 4049

Valid range from -3 to 1

V40 do you work unpaid for: sports/recreation (Q5K)

Value 45407 Frequency
0 not mentioned 34588
1 mentioned 2751
-4 qna 0
-3 nap 678
-2 na 2134
-1 dk 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37339 3786

Valid range from -3 to 1

V41 do you work unpaid for: womens groups (Q5L)

Value 46406 Frequency
0 not mentioned 36483
1 mentioned 546
-4 qna 0
-3 nap 994
-2 na 2127
-1 dk 975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37029 4096

Valid range from -3 to 1

V42 do you work unpaid for: peace movement (Q5M)

Value 47405 Frequency
0 not mentioned 36738
1 mentioned 276
-4 qna 0
-3 nap 1008
-2 na 2128
-1 dk 975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37014 4111

Valid range from -3 to 1

V43 do you work unpaid for: voluntary health organisations (Q5N)

Value 48404 Frequency
0 not mentioned 36112
1 mentioned 933
-4 qna 0
-3 nap 975
-2 na 2130
-1 dk 975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37045 4080

Valid range from -3 to 1

V44 do you work unpaid for: other groups (Q5O)

Value 49403 Frequency
0 not mentioned 34715
1 mentioned 1428
-4 qna 1000
-3 nap 869
-2 na 2138
-1 dk 975
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36143 4982

Valid range from -4 to 1

V45 do you work unpaid for: none

Value 50402 Frequency
0 not mentioned 10787
1 mentioned 30338
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41125 0

Valid range from 0 to 1

V48 how often spend time with friends (Q6A)

Value 51401 Frequency
1 every week 21905
2 once/twice a month 11153
3 few times a year 5777
4 not at all 1794
-4 qna 0
-3 nap 100
-2 na 226
-1 dk 169
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40629 496

Valid range from -3 to 4

V49 how often spend time with colleagues (Q6B)

Value 52400 Frequency
1 every week 5251
2 once/twice a month 6438
3 few times a year 7809
4 not at all 7974
-4 qna 5650
-3 nap 7213
-2 na 514
-1 dk 274
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27472 13653

Valid range from -4 to 4

V49_FILT how often spend time with colleagues (Q6B) (category -3 (nap) reconstructed with filter)

Value 53399 Frequency
1 filt: every week 556
2 filt: once/twice a month 757
3 filt: few times a year 872
4 filt: not at all 610
-4 qna 35475
-3 nap 2827
-2 na 14
-1 dk 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2795 38330 1 4

Valid range from -4 to 4

V50 how often spend time in church (Q6C)

Value 54398 Frequency
1 every week 4036
2 once/twice a month 2653
3 few times a year 5003
4 not at all 16259
-4 qna 6856
-3 nap 5608
-2 na 457
-1 dk 251
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27951 13174

Valid range from -4 to 4

V50_FILT how often spend time in church (Q6C) (category -3 (nap) reconstructed with filter)

Value 55397 Frequency
1 filt: every week 294
2 filt: once/twice a month 114
3 filt: few times a year 87
4 filt: not at all 83
-4 qna 35475
-3 nap 5054
-2 na 15
-1 dk 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 40547 1 4

Valid range from -4 to 4

V51 how often spend time in clubs+voluntary associations (Q6D)

Value 56396 Frequency
1 every week 5319
2 once/twice a month 4352
3 few times a year 4370
4 not at all 14415
-4 qna 5650
-3 nap 6393
-2 na 382
-1 dk 243
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28456 12669

Valid range from -4 to 4

V51_FILT how often spend time in clubs+voluntary associations (Q6D) (category -3 (nap) reconstructed with filter)

Value 57395 Frequency
1 filt: every week 395
2 filt: once/twice a month 336
3 filt: few times a year 297
4 filt: not at all 360
-4 qna 35475
-3 nap 4224
-2 na 22
-1 dk 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1388 39737 1 4

Valid range from -4 to 4

V52 dont like as neighbours: people with criminal record (Q7A)

Value 58394 Frequency
0 not mentioned 19585
1 mentioned 20302
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 41
-1 dk 197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39887 1238

Valid range from -4 to 1

V53 dont like as neighbours: people of different race (Q7B)

Value 59393 Frequency
0 not mentioned 35035
1 mentioned 4855
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39890 1235

Valid range from -4 to 1

V54 dont like as neighbours: left wing extremists (Q7C)

Value 60392 Frequency
0 not mentioned 27010
1 mentioned 12882
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39892 1233

Valid range from -4 to 1

V55 dont like as neighbours: heavy drinkers (Q7D)

Value 61391 Frequency
0 not mentioned 15972
1 mentioned 23919
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39891 1234

Valid range from -4 to 1

V56 dont like as neighbours: right wing extremists (Q7E)

Value 62390 Frequency
0 not mentioned 25099
1 mentioned 14792
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39891 1234

Valid range from -4 to 1

V57 dont like as neighbours: large families (Q7F)

Value 63389 Frequency
0 not mentioned 35855
1 mentioned 4034
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 41
-1 dk 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39889 1236

Valid range from -4 to 1

V58 dont like as neighbours: emotionally unstable people (Q7G)

Value 64388 Frequency
0 not mentioned 25484
1 mentioned 14403
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 42
-1 dk 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39887 1238

Valid range from -4 to 1

V59 dont like as neighbours: muslims (Q7H)

Value 65387 Frequency
0 not mentioned 31694
1 mentioned 6990
-4 qna 2206
-3 nap 0
-2 na 40
-1 dk 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38684 2441

Valid range from -4 to 1

V60 dont like as neighbours: immigrants/foreign workers (Q7I)

Value 66386 Frequency
0 not mentioned 33809
1 mentioned 6082
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39891 1234

Valid range from -4 to 1

V61 dont like as neighbours: people with AIDS (Q7J)

Value 67385 Frequency
0 not mentioned 27563
1 mentioned 12327
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39890 1235

Valid range from -4 to 1

V62 dont like as neighbours: drug addicts (Q7K)

Value 68384 Frequency
0 not mentioned 12846
1 mentioned 27044
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39890 1235

Valid range from -4 to 1

V63 dont like as neighbours: homosexuals (Q7L)

Value 69383 Frequency
0 not mentioned 25986
1 mentioned 13906
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39892 1233

Valid range from -4 to 1

V64 dont like as neighbours: jews (Q7M)

Value 70382 Frequency
0 not mentioned 34878
1 mentioned 5013
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39891 1234

Valid range from -4 to 1

V65 dont like as neighbours: gypsies (Q7N)

Value 71381 Frequency
0 not mentioned 23893
1 mentioned 15998
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39891 1234

Valid range from -4 to 1

V52_HU HU: dont like as neighbours: people with criminal record (Q7A)

Value 72380 Frequency
0 HU: not mentioned 112
1 HU: mentioned 888
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 40125 0 1

Valid range from -4 to 1

V53_HU HU: dont like as neighbours: people of different race (Q7B)

Value 73379 Frequency
0 HU: not mentioned 480
1 HU: mentioned 520
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 40125 0 1

Valid range from -4 to 1

V54_HU HU: dont like as neighbours: left wing extremists (Q7C)

Value 74378 Frequency
0 HU: not mentioned 350
1 HU: mentioned 650
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 40125 0 1

Valid range from -4 to 1

V55_HU HU: dont like as neighbours: heavy drinkers (Q7D)

Value 75377 Frequency
0 HU: not mentioned 86
1 HU: mentioned 914
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 40125 0 1

Valid range from -4 to 1

V56_HU HU: dont like as neighbours: right wing extremists (Q7E)

Value 76376 Frequency
0 HU: not mentioned 323
1 HU: mentioned 677
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 40125 0 1

Valid range from -4 to 1

V57_HU HU: dont like as neighbours: large families (Q7F)

Value 77375 Frequency
0 HU: not mentioned 788
1 HU: mentioned 212
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 40125 0 1

Valid range from -4 to 1

V58_HU HU: dont like as neighbours: emotionally unstable people (Q7G)

Value 78374 Frequency
0 HU: not mentioned 367
1 HU: mentioned 633
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 40125 0 1

Valid range from -4 to 1

V59_HU HU: dont like as neighbours: muslims (Q7H)

Value 79373 Frequency
0 HU: not mentioned 407
1 HU: mentioned 593
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 40125 0 1

Valid range from -4 to 1

V60_HU HU: dont like as neighbours: immigrants/foreign workers (Q7I)

Value 80372 Frequency
0 HU: not mentioned 383
1 HU: mentioned 617
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 40125 0 1

Valid range from -4 to 1

V61_HU HU: dont like as neighbours: people with AIDS (Q7J)

Value 81371 Frequency
0 HU: not mentioned 233
1 HU: mentioned 767
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 40125 0 1

Valid range from -4 to 1

V62_HU HU: dont like as neighbours: drug addicts (Q7K)

Value 82370 Frequency
0 HU: not mentioned 86
1 HU: mentioned 914
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 40125 0 1

Valid range from -4 to 1

V63_HU HU: dont like as neighbours: homosexuals (Q7L)

Value 83369 Frequency
0 HU: not mentioned 159
1 HU: mentioned 841
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 40125 0 1

Valid range from -4 to 1

V64_HU HU: dont like as neighbours: jews (Q7M)

Value 84368 Frequency
0 HU: not mentioned 572
1 HU: mentioned 428
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 40125 0 1

Valid range from -4 to 1

V65_HU HU: dont like as neighbours: gypsies (Q7N)

Value 85367 Frequency
0 HU: not mentioned 292
1 HU: mentioned 708
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 40125 0 1

Valid range from -4 to 1

V66 people can be trusted/cant be too careful (Q8)

Value 86366 Frequency
1 most people can be trusted 11706
2 cannot be too careful 27799
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 340
-1 dk 1280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39505 1620

Valid range from -2 to 2

V67 how much control over your life (Q9)

Value 87365 Frequency
1 not at all 1534
2 822
3 1755
4 2066
5 6149
6 4676
7 6567
8 8062
9 3599
10 a great deal 4782
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 176
-1 dk 937
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40012 1113

Valid range from -2 to 10

V68 how satisfied are you with your life (Q10)

Value 88364 Frequency
1 dissatisfied 1931
2 1170
3 2135
4 2126
5 4755
6 3788
7 6059
8 8602
9 5160
10 satisfied 5025
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 116
-1 dk 258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40751 374

Valid range from -2 to 10

V69 why do people live in need-most important (Q11)

Value 89363 Frequency
1 unlucky 5928
2 laziness or lack of willpower 9386
3 injustice in society 14130
4 part modern progress 8872
5 none of these 1412
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 205
-1 dk 1191
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39728 1397

Valid range from -2 to 5

V70 why do people live in need-2nd most important (Q12)

Value 90362 Frequency
1 unlucky 8003
2 laziness or lack of willpower 8363
3 injustice in society 9715
4 part modern progress 9652
5 none of these 2020
-4 qna 0
-3 nap 35
-2 na 927
-1 dk 2406
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37753 3372

Valid range from -3 to 5

V71 important in a job: good pay (Q13A)

Value 91361 Frequency
0 not mentioned 7856
1 mentioned 33226
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 12
-1 dk 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41082 43

Valid range from -2 to 1

V72 important in a job: pleasant people (Q13B)

Value 92360 Frequency
0 not mentioned 12008
1 mentioned 29048
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 15
-1 dk 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41056 69

Valid range from -2 to 1

V73 important in a job: not too much pressure (Q13C)

Value 93359 Frequency
0 not mentioned 26212
1 mentioned 14762
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 21
-1 dk 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40974 151

Valid range from -2 to 1

V74 important in a job: job security (Q13D)

Value 94358 Frequency
0 not mentioned 13842
1 mentioned 27244
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 11
-1 dk 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41086 39

Valid range from -2 to 1

V75 important in a job: chances for promotion (Q13E)

Value 95357 Frequency
0 not mentioned 24646
1 mentioned 16336
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 26
-1 dk 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40982 143

Valid range from -2 to 1

V76 important in a job: respected job (Q13F)

Value 96356 Frequency
0 not mentioned 22041
1 mentioned 18965
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 18
-1 dk 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41006 119

Valid range from -2 to 1

V77 important in a job: good hours (Q13G)

Value 97355 Frequency
0 not mentioned 20206
1 mentioned 20797
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 16
-1 dk 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41003 122

Valid range from -2 to 1

V78 important in a job: use initiative (Q13H)

Value 98354 Frequency
0 not mentioned 21065
1 mentioned 19936
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 19
-1 dk 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41001 124

Valid range from -2 to 1

V79 important in a job: useful for society (Q13I)

Value 99353 Frequency
0 not mentioned 23371
1 mentioned 17628
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 17
-1 dk 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40999 126

Valid range from -2 to 1

V80 important in a job: generous holidays (Q13J)

Value 100352 Frequency
0 not mentioned 28195
1 mentioned 12779
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 20
-1 dk 130
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40974 151

Valid range from -2 to 1

V81 important in a job: meeting people (Q13K)

Value 101351 Frequency
0 not mentioned 20811
1 mentioned 20198
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 19
-1 dk 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41009 116

Valid range from -2 to 1

V82 important in a job: achieving something (Q13L)

Value 102350 Frequency
0 not mentioned 17776
1 mentioned 23256
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 15
-1 dk 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41032 93

Valid range from -2 to 1

V83 important in a job: responsible job (Q13M)

Value 103349 Frequency
0 not mentioned 22834
1 mentioned 18184
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 17
-1 dk 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41018 107

Valid range from -2 to 1

V84 important in a job: interesting job (Q13N)

Value 104348 Frequency
0 not mentioned 14002
1 mentioned 27049
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 12
-1 dk 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41051 74

Valid range from -2 to 1

V85 important in a job: meeting abilities (Q13O)

Value 105347 Frequency
0 not mentioned 15885
1 mentioned 25157
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 11
-1 dk 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41042 83

Valid range from -2 to 1

V86 important in a job: none of these

Value 106346 Frequency
0 job aspect mentioned 40647
1 no job aspect mentioned 470
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 6
-1 dk 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41117 8

Valid range from -2 to 1

V87 are you employed yes/no (Q14)

Value 107345 Frequency
1 employed 21688
2 not employed 19366
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 70
-1 dk 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41054 71

Valid range from -2 to 2

V88 how satisfied are you with your job (Q15)

Value 108344 Frequency
1 dissatisfied 505
2 357
3 722
4 870
5 2275
6 2072
7 3568
8 5013
9 2891
10 satisfied 3137
-4 qna 0
-3 nap 19421
-2 na 190
-1 dk 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21410 19715

Valid range from -3 to 10

V89 how free are you to make decisions in job (Q16)

Value 109343 Frequency
1 none at all 1499
2 884
3 1346
4 1329
5 2480
6 2002
7 2768
8 3670
9 2361
10 a great deal 2927
-4 qna 0
-3 nap 19421
-2 na 222
-1 dk 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21266 19859

Valid range from -3 to 10

V90 job needed to develop talents (Q17A)

Value 110342 Frequency
1 agree strongly 12175
2 agree 15545
3 agree nor disagree 5041
4 disagree 4935
5 disagree strongly 1101
-4 qna 1522
-3 nap 0
-2 na 167
-1 dk 638
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38797 2328

Valid range from -4 to 5

V90_AT AT: job needed to develop talents (Q17A) (4 answer categories)

Value 111341 Frequency
1 AT: agree strongly 667
2 AT: agree 662
3 AT: disagree 137
4 AT: disagree strongly 38
-4 qna 39603
-3 nap 0
-2 na 3
-1 dk 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1504 39621 1 4

Valid range from -4 to 4

V91 humiliating receiving money without working (Q17B)

Value 112340 Frequency
1 agree strongly 7979
2 agree 12627
3 agree nor disagree 7469
4 disagree 7866
5 disagree strongly 2663
-4 qna 1522
-3 nap 0
-2 na 224
-1 dk 773
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38604 2521

Valid range from -4 to 5

V91_AT AT: humiliating receiving money without working (Q17B) (4 answer categories)

Value 113339 Frequency
1 AT: agree strongly 304
2 AT: agree 424
3 AT: disagree 487
4 AT: disagree strongly 239
-4 qna 39603
-3 nap 0
-2 na 10
-1 dk 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1454 39671 1 4

Valid range from -4 to 4

V92 people turn lazy not working (Q17C)

Value 114338 Frequency
1 agree strongly 9824
2 agree 14753
3 agree nor disagree 5711
4 disagree 6551
5 disagree strongly 1997
-4 qna 1522
-3 nap 0
-2 na 191
-1 dk 574
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38836 2289

Valid range from -4 to 5

V92_AT AT: people turn lazy not working (Q17C) (4 answer categories)

Value 115337 Frequency
1 AT: agree strongly 538
2 AT: agree 555
3 AT: disagree 258
4 AT: disagree strongly 98
-4 qna 39603
-3 nap 0
-2 na 23
-1 dk 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1449 39676 1 4

Valid range from -4 to 4

V93 work is a duty towards society (Q17D)

Value 116336 Frequency
1 agree strongly 8423
2 agree 16373
3 agree nor disagree 6930
4 disagree 5427
5 disagree strongly 1510
-4 qna 1522
-3 nap 0
-2 na 278
-1 dk 656
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38663 2462

Valid range from -4 to 5

V93_AT AT: work is a duty towards society (Q17D) (4 answer categories)

Value 117335 Frequency
1 AT: agree strongly 629
2 AT: agree 600
3 AT: disagree 206
4 AT: disagree strongly 58
-4 qna 39603
-3 nap 0
-2 na 5
-1 dk 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1493 39632 1 4

Valid range from -4 to 4

V94 not having to work if you dont want to (Q17E)

Value 118334 Frequency
1 agree strongly 2779
2 agree 8998
3 agree nor disagree 6827
4 disagree 13822
5 disagree strongly 5910
-4 qna 1522
-3 nap 0
-2 na 251
-1 dk 1015
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38336 2789

Valid range from -4 to 5

V94_AT AT: not having to work if you dont want to (Q17E) (4 answer categories)

Value 119333 Frequency
1 AT: agree strongly 45
2 AT: agree 143
3 AT: disagree 473
4 AT: disagree strongly 811
-4 qna 39603
-3 nap 0
-2 na 7
-1 dk 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1472 39653 1 4

Valid range from -4 to 4

V95 work comes always first (Q17F)

Value 120332 Frequency
1 agree strongly 6231
2 agree 12199
3 agree nor disagree 7631
4 disagree 9928
5 disagree strongly 2764
-4 qna 1522
-3 nap 0
-2 na 178
-1 dk 671
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38753 2372

Valid range from -4 to 5

V95_AT AT: work comes always first (Q17F) (4 answer categories)

Value 121331 Frequency
1 AT: agree strongly 302
2 AT: agree 596
3 AT: disagree 451
4 AT: disagree strongly 121
-4 qna 39603
-3 nap 0
-2 na 9
-1 dk 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1470 39655 1 4

Valid range from -4 to 4

V96 fair/unfair: quicker secretary is paid more (Q18)

Value 122330 Frequency
1 fair 32398
2 unfair 6636
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 279
-1 dk 1812
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39034 2091

Valid range from -2 to 2

V97 follow instructions at work/must be convinced first (Q19)

Value 123329 Frequency
1 follow instructions 13126
2 be convinced first 15819
3 depends 11278
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 171
-1 dk 731
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40223 902

Valid range from -2 to 3

V98 jobs are scarce: giving...(nation) priority (Q20A)

Value 124328 Frequency
1 agree 27230
2 disagree 9476
3 neither 3303
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 212
-1 dk 904
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40009 1116

Valid range from -2 to 3

V99 jobs are scarce: giving men priority (Q20B)

Value 125327 Frequency
1 agree 9825
2 disagree 25731
3 neither 4474
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 204
-1 dk 888
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40030 1095

Valid range from -2 to 3

V100 good and evil: clear/no clear guidelines (Q21)

Value 126326 Frequency
1 clear guidelines good and evil 12233
2 no clear guidelines good and evil 24432
3 disagree with both 2410
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 316
-1 dk 1734
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39075 2050

Valid range from -2 to 3

V101 do you belong to a religious denomination (Q22)

Value 127325 Frequency
1 yes 29803
2 no 11247
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 59
-1 dk 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41050 75

Valid range from -2 to 2

V102 which religious denomination do you belong to (Q23)

Value 128324 Frequency
1 roman catholic 15887
2 protestant 5796
3 free church/ non-conformist/ evangelical 703
4 jew 56
5 muslim 1478
6 hindu 16
7 buddhist 19
8 orthodox 5184
9 other 462
-4 qna 0
-3 nap 11265
-2 na 200
-1 dk 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29601 11524

Valid range from -3 to 9

V103 did you belong to a religious denomination (Q24a)

Value 129323 Frequency
1 yes 3866
2 no 25447
-4 qna 2206
-3 nap 8294
-2 na 1309
-1 dk 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29313 11812

Valid range from -4 to 2

V103R GB: former religious denomination

Value 130322 Frequency
1 GB: yes 66
2 GB: no 868
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 66
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 40191 1 2

Valid range from -2 to 2

V104 which religious denomination did you belong to (Q24b)

Value 131321 Frequency
1 roman catholic 2183
2 protestant 939
3 free church/ non-conformist/ evangelical 185
4 jew 12
5 muslim 24
6 hindu 4
7 buddhist 6
8 orthodox 266
9 other 114
-4 qna 2206
-3 nap 34433
-2 na 737
-1 dk 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3733 37392

Valid range from -4 to 9

V104R GB: which former religious denomination

Value 132320 Frequency
1 GB: Roman Catholic 17
2 GB: Protestant 20
3 GB: Free Church/Non-Conformist/Evangelical 24
4 GB: Jew 0
5 GB: Muslim 8
6 GB: Hindu 4
7 GB: Buddist 4
8 GB: Orthodox 2
9 GB: Other 32
-4 qna 0
-3 nap 868
-2 na 21
-1 dk 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
111 41014 1 9

Valid range from -3 to 9

V105 how often attend religious services (Q25)

Value 133319 Frequency
1 more than once week 2183
2 once a week 6370
3 once a month 4289
4 christmas/ easter day 6180
5 other spec holy days 2689
6 once a year 3030
7 less often 3252
8 never, pract never 12769
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 242
-1 dk 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40762 363

Valid range from -2 to 8

V106 how often attend religious services 12 years old (Q26)

Value 134318 Frequency
1 more than once week 5496
2 once a week 12788
3 once a month 3263
4 christmas/ easter day 3265
5 other spec holy days 1398
6 once a year 1442
7 less often 1698
8 never, pract never 9556
-4 qna 1015
-3 nap 0
-2 na 276
-1 dk 928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38906 2219

Valid range from -4 to 8

V107 religious service important: birth (Q27A)

Value 135317 Frequency
1 yes 28506
2 no 10469
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 353
-1 dk 1795
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38975 2150

Valid range from -2 to 2

V108 religious service important: marriage (Q27B)

Value 136316 Frequency
1 yes 28511
2 no 10440
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 350
-1 dk 1824
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38951 2174

Valid range from -2 to 2

V109 religious service important: death (Q27C)

Value 137315 Frequency
1 yes 31988
2 no 7065
-4 qna 0
-3 nap 0
-2