Mednarodna raziskava vrednot, 1999/2000: Združeni podatki

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: WVSEVS99
Glavni avtor(ji):
 • European Values Systems Study Group (EVSSG)
 • Halman, L.C.J.M.
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Zulehner, Paul M.
 • Rotman, D.
 • Titarenko, L.
 • Dobbelaere, K.
 • Billiet, Jaak
 • Kerkhofs, J.
 • Marinov, M.
 • Baloban, J.
 • Rabusic, L.
 • Gundelach, P.
 • Saar, A.
 • Pehkonen, J.
 • Tchernia, J. F.
 • Jagodzinski, W.
 • Anheier, H.
 • Georgas, J.
 • Tomka, Miklós
 • Jonsson, Fridrik
 • Fahey, T.
 • Gubert, R.
 • Zepa, B.
 • Juknevicius, S.
 • Alishauskene, R.
 • Estgen, P.
 • Legrand, M.
 • Abela, A. M.
 • Arts, W.
 • Hagenaars, J.
 • Luijkx, R.
 • Hayes, B.
 • Jasinska-Kania, A.
 • Vala, Jorge
 • Voicu, M
 • Zamfir, C.
 • Bashkirova, E.
 • Kusá, Z.
 • Toš, Niko
 • Malnar, Brina
 • Elzo, J.
 • Orizo, F. A.
 • Pettersson, T.
 • Esmer, Yilmaz
 • Balakireva, O.
Izdelal datoteko podatkov:
NIWI - Steinmetz archive, Netherlands Institute for Scientific Information Services
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Universität zu Köln

Kraj; datum:

Amsterdam, Nizozemska, Köln; 1999

Finančna podpora:

ni podatka

Serija:
 • None/Mednarodna raziskava vrednot = World Values Survey

  V mednarodno raziskavo vrednot (World Values Survey - WVS) je vključena mreža znanstvenikov z vsega sveta, ki preučujejo spreminjanje vrednot in njihov vpliv na socialno in politično življenje. Raziskava se je začela s serijo anket, ki jih je v desetih državah zahodne Evrope izvedla raziskovalna skupina za evropske vrednotne sisteme (European Value Systems Study Group - EVSSG), WVS pa je nastala na podlagi teh anket in se je začela izvajati leta 1981, z namenom preučiti vrednote in stališča širše javnosti različnih narodov z drugačnimi gospodarskimi, izobraževalnimi in kulturnimi ozadji. Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta Slovensko javno mnenje zagotavlja podatke od leta 1991 dalje.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

odnos do okolja, ocena osebne sreče, članstvo v prostovoljnih organizacijah, socialna distanca, zaupanje v sočloveka, strpnost, razlogi pomankanja, finančna situacija gospodinjstva, zadovoljstvo z življenjem, delo in zaposlitev, pravično plačilo, ubogljivost, diskriminacija pri zaposlovanju, dobro in zlo, veroizpoved, obiskovanje verskih obredov, naloge cerkve, vraževerje, cerkev in politika, medzakonski odnosi, oblike zakona, stališča o vlogi žensk, spoštovanje staršev, privzgojene vrednote, odnos do splava, zanimanje za politiko, politična aktivnost, levo-desna politična usmeritev, odnos do neenakosti vs. svobode, način družbenih sprememb, prednosti v družbi, pripravljenost za bojevanje, odobravanje sprememb, odnos do znanosti, zaupanje v institucije, ocena političnega sistema v časovni perspektivi, ocena delovanja demokracije, demokracija vs. diktatura, odnos do demokracije, spoštovanje človekovih pravic, ocena materialnega standarda ljudi, etika in morala - kaj je opravičljivo, teritorialna priapdnost, nacionalni ponos, odnos do priseljencev, strankarske preference, pravičnost, zasebnost, skrb za blaginjo, pripravljenost pomagati potrebnim, razlogi za pomoč starejšim, razlogi za pomoč priseljencem

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
prosti čas
delo
politika
vera
družina in zakon
družba
morala in spolnost
demografija


Povzetek:

Vsebina mednarodne raziskave ponavlja sklope vprašanj iz prejšnjih izvedb Evropske raziskave vrednot. Posamezni sklopi so prirejeni posebej za tokratno izvedbo. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, glede vloge žensk, ekologije, neenakost, vzgoje otroki ipd. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno. Zabeležena je družbena distanca do različnih marginalnih skupin, raven zadovoljstva v življenju in odnos do dela. Dodana je obsežen sklop demografskih spremenljivk. Opcijska vprašanja niso bila postavljena v vseh državah. Podrobnosti o tem se da razbrati iz kodirne knjige.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1999 - 2000
Čas izdelave: 1999
Država: Avstrija, Belorusija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Ukrajina
Geografsko pokritje:

ozemlje posameznih držav

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Odrasli prebivalci vsake od držav, starejši od 18 let.

Izključeni: ni podatka
Tip vzorca:

Pri vzorčenju so v vseh državah uporabljali metode reprezentativnih večstopenjskih slučajnih vzorcev.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

WVSEVS99 - Evropean Vaues Study 1999/2000 : 3rd Wave (Release 1) [datoteka podatkov], 2003

*.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 451
 • število enot: 41125

Spremenljivke

ID_COCAS id_cocas

Vrednost 13 Frekvenca
-4 qna
-3 nap
-2 na
-1 dk
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41125 0 990100001 994401207 991853367.441 1124754.308

Vrednosti spremenljivk od 990100001 do 994401207

CASENO original casenumber

Vrednost 22 Frekvenca
-4 qna
-3 nap
-2 na
-1 dk
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41125 0 1 30300 2312 4486.188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30300

INTNO interviewernumber

Vrednost 31 Frekvenca
-4 qna
-3 nap
-2 na
-1 dk
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23071 18054 0 980152 118659.62 271138.052

Vrednosti spremenljivk od -4 do 980152

ID_COCAS id_cocas

Vrednost 1451 Frekvenca
-4 qna
-3 nap
-2 na
-1 dk
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41125 0 990100001 994401207 991853367.441 1124754.308

Vrednosti spremenljivk od 990100001 do 994401207

CASENO original casenumber

Vrednost 2450 Frekvenca
-4 qna
-3 nap
-2 na
-1 dk
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41125 0 1 30300 2312 4486.188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30300

INTNO interviewernumber

Vrednost 3449 Frekvenca
-4 qna
-3 nap
-2 na
-1 dk
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23071 18054 0 980152 118659.62 271138.052

Vrednosti spremenljivk od -4 do 980152

WAVE wave

Vrednost 4448 Frekvenca
99 wave 1999 41125
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41125 0 99 99

Vrednosti spremenljivk od 99 do 99

COUNTRY country code

Vrednost 5447 Frekvenca
1 France 1615
2 Great Britain 1000
3 Germany 2036
5 Austria 1522
6 Italy 2000
7 Spain 1200
8 Portugal 1000
9 Netherlands 1003
10 Belgium 1912
11 Denmark 1023
13 Sweden 1015
14 Finland 1038
15 Iceland 968
16 Northern Ireland 1000
17 Ireland 1012
18 Estonia 1005
19 Latvia 1013
20 Lithuania 1018
21 Poland 1095
22 Czech Republic 1908
23 Slovakia 1331
24 Hungary 1000
25 Romania 1146
26 Bulgaria 1000
27 Croatia 1003
28 Greece 1142
29 Russia 2500
32 Malta 1002
33 Luxembourg 1211
34 Slovenia 1006
35 Ukraine 1195
36 Belarus 1000
44 Turkey 1206
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41125 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 44

WEIGHT weight

Vrednost 6446 Frekvenca
-4 qna
-3 nap
-2 na
-1 dk
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41125 0 0.0274 9.687 1 0.427

V1 how important in your life: work (Q1A)

Vrednost 7445 Frekvenca
1 very important 23924
2 quite important 12787
3 not important 2524
4 not at all important 1409
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 251
-1 dk 229
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40644 481

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V2 how important in your life: family (Q1B)

Vrednost 8444 Frekvenca
1 very important 34626
2 quite important 5316
3 not important 758
4 not at all important 206
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 105
-1 dk 112
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40906 219

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V3 how important in your life: friends and acquaintances (Q1C)

Vrednost 9443 Frekvenca
1 very important 16881
2 quite important 19394
3 not important 4151
4 not at all important 459
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 127
-1 dk 107
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40885 240

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V4 how important in your life: leisure time (Q1D)

Vrednost 10442 Frekvenca
1 very important 13187
2 quite important 19822
3 not important 6578
4 not at all important 1019
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 188
-1 dk 326
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40606 519

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V5 how important in your life: politics (Q1E)

Vrednost 11441 Frekvenca
1 very important 3147
2 quite important 10664
3 not important 16810
4 not at all important 9934
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 215
-1 dk 350
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40555 570

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V6 how important in your life: religion (Q1F)

Vrednost 12440 Frekvenca
1 very important 8989
2 quite important 11770
3 not important 11417
4 not at all important 8252
-4 qna 0
-3 nap 1
-2 na 248
-1 dk 444
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40428 697

Vrednosti spremenljivk od -3 do 4

V7 how often discuss politics with friends (Q2)

Vrednost 13439 Frekvenca
1 frequently 6662
2 occasionally 22763
3 never 11288
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 205
-1 dk 207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40713 412

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V8 environment: give part of income against environmental pollution (Q3A)

Vrednost 14438 Frekvenca
1 strongly agree 5633
2 agree 17834
3 disagree 10414
4 strongly disagree 4996
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 370
-1 dk 1878
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38877 2248

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V9 environment: increase taxes to prevent environmental pollution (Q3B)

Vrednost 15437 Frekvenca
1 strongly agree 3768
2 agree 14913
3 disagree 13689
4 strongly disagree 6464
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 380
-1 dk 1910
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38834 2291

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V10 environment: government should reduce environmental pollution; no cost for me (Q3C)

Vrednost 16436 Frekvenca
1 strongly agree 13538
2 agree 13782
3 disagree 9730
4 strongly disagree 1988
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 390
-1 dk 1696
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39038 2087

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V11 taking all things together how happy are you (Q4)

Vrednost 17435 Frekvenca
1 very happy 8537
2 quite happy 22107
3 not very happy 7038
4 not at all happy 1573
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 262
-1 dk 608
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39255 1870

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V11_GB GB: Thinking of the environment and taking all things together how happy are you? (Q4)

Vrednost 18434 Frekvenca
1 GB: very happy 37
2 GB: quite happy 437
3 GB: not very happy 366
4 GB: not at all happy 91
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 11
-1 dk 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 40194 1 4

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V12 do you belong to: welfare organisation (Q5A)

Vrednost 19433 Frekvenca
0 not mentioned 37132
1 mentioned 2413
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39545 1580

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V13 do you belong to: religious organisation (Q5B)

Vrednost 20432 Frekvenca
0 not mentioned 33991
1 mentioned 5554
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39545 1580

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V14 do you belong to: cultural activities (Q5C)

Vrednost 21431 Frekvenca
0 not mentioned 35555
1 mentioned 3986
-4 qna 0
-3 nap 151
-2 na 1293
-1 dk 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39541 1584

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V15 do you belong to: trade unions (Q5D)

Vrednost 22430 Frekvenca
0 not mentioned 33164
1 mentioned 6381
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39545 1580

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V16 do you belong to: political parties/groups (Q5E)

Vrednost 23429 Frekvenca
0 not mentioned 37703
1 mentioned 1841
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1294
-1 dk 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39544 1581

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V17 do you belong to: local community action (Q5F)

Vrednost 24428 Frekvenca
0 not mentioned 38314
1 mentioned 1232
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39546 1579

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V18 do you belong to: 3w-development/human rights (Q5G)

Vrednost 25427 Frekvenca
0 not mentioned 38270
1 mentioned 1275
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39545 1580

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V19 do you belong to: environment (Q5H)

Vrednost 26426 Frekvenca
0 not mentioned 37531
1 mentioned 2015
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39546 1579

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V20 do you belong to: professional associations (Q5I)

Vrednost 27425 Frekvenca
0 not mentioned 37311
1 mentioned 2229
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39540 1585

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V21 do you belong to: youth work (Q5J)

Vrednost 28424 Frekvenca
0 not mentioned 38007
1 mentioned 1536
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1294
-1 dk 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39543 1582

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V22 do you belong to: sports/recreation (Q5K)

Vrednost 29423 Frekvenca
0 not mentioned 33374
1 mentioned 6172
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39546 1579

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V23 do you belong to: womens groups (Q5L)

Vrednost 30422 Frekvenca
0 not mentioned 38488
1 mentioned 1057
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39545 1580

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V24 do you belong to: peace movement (Q5M)

Vrednost 31421 Frekvenca
0 not mentioned 39152
1 mentioned 394
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39546 1579

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V25 do you belong to: voluntary health organisations (Q5N)

Vrednost 32420 Frekvenca
0 not mentioned 38126
1 mentioned 1419
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1293
-1 dk 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39545 1580

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V26 do you belong to: other groups (Q5O)

Vrednost 33419 Frekvenca
0 not mentioned 37179
1 mentioned 2357
-4 qna 0
-3 nap 150
-2 na 1299
-1 dk 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39536 1589

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V27 do you belong to: none

Vrednost 34418 Frekvenca
0 not mentioned 19590
1 mentioned 21535
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41125 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V30 do you work unpaid for: welfare organisation (Q5A)

Vrednost 35417 Frekvenca
0 not mentioned 35466
1 mentioned 1607
-4 qna 0
-3 nap 949
-2 na 2128
-1 dk 975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37073 4052

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V31 do you work unpaid for: religious organisation (Q5B)

Vrednost 36416 Frekvenca
0 not mentioned 34858
1 mentioned 2269
-4 qna 0
-3 nap 894
-2 na 2129
-1 dk 975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37127 3998

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V32 do you work unpaid for: cultural activities (Q5C)

Vrednost 37415 Frekvenca
0 not mentioned 35122
1 mentioned 2052
-4 qna 0
-3 nap 845
-2 na 2131
-1 dk 975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 3951

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V33 do you work unpaid for: trade unions (Q5D)

Vrednost 38414 Frekvenca
0 not mentioned 36414
1 mentioned 1136
-4 qna 0
-3 nap 460
-2 na 2141
-1 dk 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37550 3575

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V34 do you work unpaid for: political parties/groups (Q5E)

Vrednost 39413 Frekvenca
0 not mentioned 36202
1 mentioned 875
-4 qna 0
-3 nap 947
-2 na 2126
-1 dk 975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37077 4048

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V35 do you work unpaid for: local community action (Q5F)

Vrednost 40412 Frekvenca
0 not mentioned 36220
1 mentioned 849
-4 qna 0
-3 nap 953
-2 na 2128
-1 dk 975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37069 4056

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V36 do you work unpaid for: 3w-development/human rights (Q5G)

Vrednost 41411 Frekvenca
0 not mentioned 36452
1 mentioned 596
-4 qna 0
-3 nap 974
-2 na 2128
-1 dk 975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37048 4077

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V37 do you work unpaid for: environment (Q5H)

Vrednost 42410 Frekvenca
0 not mentioned 36316
1 mentioned 824
-4 qna 0
-3 nap 882
-2 na 2129
-1 dk 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37140 3985

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V38 do you work unpaid for: professional associations (Q5I)

Vrednost 43409 Frekvenca
0 not mentioned 36284
1 mentioned 836
-4 qna 0
-3 nap 903
-2 na 2128
-1 dk 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37120 4005

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V39 do you work unpaid for: youth work (Q5J)

Vrednost 44408 Frekvenca
0 not mentioned 35870
1 mentioned 1206
-4 qna 0
-3 nap 947
-2 na 2127
-1 dk 975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37076 4049

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V40 do you work unpaid for: sports/recreation (Q5K)

Vrednost 45407 Frekvenca
0 not mentioned 34588
1 mentioned 2751
-4 qna 0
-3 nap 678
-2 na 2134
-1 dk 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37339 3786

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V41 do you work unpaid for: womens groups (Q5L)

Vrednost 46406 Frekvenca
0 not mentioned 36483
1 mentioned 546
-4 qna 0
-3 nap 994
-2 na 2127
-1 dk 975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37029 4096

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V42 do you work unpaid for: peace movement (Q5M)

Vrednost 47405 Frekvenca
0 not mentioned 36738
1 mentioned 276
-4 qna 0
-3 nap 1008
-2 na 2128
-1 dk 975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37014 4111

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V43 do you work unpaid for: voluntary health organisations (Q5N)

Vrednost 48404 Frekvenca
0 not mentioned 36112
1 mentioned 933
-4 qna 0
-3 nap 975
-2 na 2130
-1 dk 975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37045 4080

Vrednosti spremenljivk od -3 do 1

V44 do you work unpaid for: other groups (Q5O)

Vrednost 49403 Frekvenca
0 not mentioned 34715
1 mentioned 1428
-4 qna 1000
-3 nap 869
-2 na 2138
-1 dk 975
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36143 4982

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V45 do you work unpaid for: none

Vrednost 50402 Frekvenca
0 not mentioned 10787
1 mentioned 30338
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41125 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V48 how often spend time with friends (Q6A)

Vrednost 51401 Frekvenca
1 every week 21905
2 once/twice a month 11153
3 few times a year 5777
4 not at all 1794
-4 qna 0
-3 nap 100
-2 na 226
-1 dk 169
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40629 496

Vrednosti spremenljivk od -3 do 4

V49 how often spend time with colleagues (Q6B)

Vrednost 52400 Frekvenca
1 every week 5251
2 once/twice a month 6438
3 few times a year 7809
4 not at all 7974
-4 qna 5650
-3 nap 7213
-2 na 514
-1 dk 274
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27472 13653

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V49_FILT how often spend time with colleagues (Q6B) (category -3 (nap) reconstructed with filter)

Vrednost 53399 Frekvenca
1 filt: every week 556
2 filt: once/twice a month 757
3 filt: few times a year 872
4 filt: not at all 610
-4 qna 35475
-3 nap 2827
-2 na 14
-1 dk 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2795 38330 1 4

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V50 how often spend time in church (Q6C)

Vrednost 54398 Frekvenca
1 every week 4036
2 once/twice a month 2653
3 few times a year 5003
4 not at all 16259
-4 qna 6856
-3 nap 5608
-2 na 457
-1 dk 251
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27951 13174

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V50_FILT how often spend time in church (Q6C) (category -3 (nap) reconstructed with filter)

Vrednost 55397 Frekvenca
1 filt: every week 294
2 filt: once/twice a month 114
3 filt: few times a year 87
4 filt: not at all 83
-4 qna 35475
-3 nap 5054
-2 na 15
-1 dk 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
578 40547 1 4

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V51 how often spend time in clubs+voluntary associations (Q6D)

Vrednost 56396 Frekvenca
1 every week 5319
2 once/twice a month 4352
3 few times a year 4370
4 not at all 14415
-4 qna 5650
-3 nap 6393
-2 na 382
-1 dk 243
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28456 12669

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V51_FILT how often spend time in clubs+voluntary associations (Q6D) (category -3 (nap) reconstructed with filter)

Vrednost 57395 Frekvenca
1 filt: every week 395
2 filt: once/twice a month 336
3 filt: few times a year 297
4 filt: not at all 360
-4 qna 35475
-3 nap 4224
-2 na 22
-1 dk 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1388 39737 1 4

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V52 dont like as neighbours: people with criminal record (Q7A)

Vrednost 58394 Frekvenca
0 not mentioned 19585
1 mentioned 20302
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 41
-1 dk 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39887 1238

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V53 dont like as neighbours: people of different race (Q7B)

Vrednost 59393 Frekvenca
0 not mentioned 35035
1 mentioned 4855
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39890 1235

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V54 dont like as neighbours: left wing extremists (Q7C)

Vrednost 60392 Frekvenca
0 not mentioned 27010
1 mentioned 12882
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39892 1233

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V55 dont like as neighbours: heavy drinkers (Q7D)

Vrednost 61391 Frekvenca
0 not mentioned 15972
1 mentioned 23919
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39891 1234

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V56 dont like as neighbours: right wing extremists (Q7E)

Vrednost 62390 Frekvenca
0 not mentioned 25099
1 mentioned 14792
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39891 1234

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V57 dont like as neighbours: large families (Q7F)

Vrednost 63389 Frekvenca
0 not mentioned 35855
1 mentioned 4034
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 41
-1 dk 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39889 1236

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V58 dont like as neighbours: emotionally unstable people (Q7G)

Vrednost 64388 Frekvenca
0 not mentioned 25484
1 mentioned 14403
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 42
-1 dk 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39887 1238

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V59 dont like as neighbours: muslims (Q7H)

Vrednost 65387 Frekvenca
0 not mentioned 31694
1 mentioned 6990
-4 qna 2206
-3 nap 0
-2 na 40
-1 dk 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38684 2441

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V60 dont like as neighbours: immigrants/foreign workers (Q7I)

Vrednost 66386 Frekvenca
0 not mentioned 33809
1 mentioned 6082
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39891 1234

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V61 dont like as neighbours: people with AIDS (Q7J)

Vrednost 67385 Frekvenca
0 not mentioned 27563
1 mentioned 12327
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39890 1235

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V62 dont like as neighbours: drug addicts (Q7K)

Vrednost 68384 Frekvenca
0 not mentioned 12846
1 mentioned 27044
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39890 1235

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V63 dont like as neighbours: homosexuals (Q7L)

Vrednost 69383 Frekvenca
0 not mentioned 25986
1 mentioned 13906
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39892 1233

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V64 dont like as neighbours: jews (Q7M)

Vrednost 70382 Frekvenca
0 not mentioned 34878
1 mentioned 5013
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39891 1234

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V65 dont like as neighbours: gypsies (Q7N)

Vrednost 71381 Frekvenca
0 not mentioned 23893
1 mentioned 15998
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 39
-1 dk 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39891 1234

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V52_HU HU: dont like as neighbours: people with criminal record (Q7A)

Vrednost 72380 Frekvenca
0 HU: not mentioned 112
1 HU: mentioned 888
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 40125 0 1

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V53_HU HU: dont like as neighbours: people of different race (Q7B)

Vrednost 73379 Frekvenca
0 HU: not mentioned 480
1 HU: mentioned 520
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 40125 0 1

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V54_HU HU: dont like as neighbours: left wing extremists (Q7C)

Vrednost 74378 Frekvenca
0 HU: not mentioned 350
1 HU: mentioned 650
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 40125 0 1

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V55_HU HU: dont like as neighbours: heavy drinkers (Q7D)

Vrednost 75377 Frekvenca
0 HU: not mentioned 86
1 HU: mentioned 914
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 40125 0 1

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V56_HU HU: dont like as neighbours: right wing extremists (Q7E)

Vrednost 76376 Frekvenca
0 HU: not mentioned 323
1 HU: mentioned 677
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 40125 0 1

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V57_HU HU: dont like as neighbours: large families (Q7F)

Vrednost 77375 Frekvenca
0 HU: not mentioned 788
1 HU: mentioned 212
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 40125 0 1

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V58_HU HU: dont like as neighbours: emotionally unstable people (Q7G)

Vrednost 78374 Frekvenca
0 HU: not mentioned 367
1 HU: mentioned 633
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 40125 0 1

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V59_HU HU: dont like as neighbours: muslims (Q7H)

Vrednost 79373 Frekvenca
0 HU: not mentioned 407
1 HU: mentioned 593
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 40125 0 1

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V60_HU HU: dont like as neighbours: immigrants/foreign workers (Q7I)

Vrednost 80372 Frekvenca
0 HU: not mentioned 383
1 HU: mentioned 617
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 40125 0 1

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V61_HU HU: dont like as neighbours: people with AIDS (Q7J)

Vrednost 81371 Frekvenca
0 HU: not mentioned 233
1 HU: mentioned 767
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 40125 0 1

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V62_HU HU: dont like as neighbours: drug addicts (Q7K)

Vrednost 82370 Frekvenca
0 HU: not mentioned 86
1 HU: mentioned 914
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 40125 0 1

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V63_HU HU: dont like as neighbours: homosexuals (Q7L)

Vrednost 83369 Frekvenca
0 HU: not mentioned 159
1 HU: mentioned 841
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 40125 0 1

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V64_HU HU: dont like as neighbours: jews (Q7M)

Vrednost 84368 Frekvenca
0 HU: not mentioned 572
1 HU: mentioned 428
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 40125 0 1

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V65_HU HU: dont like as neighbours: gypsies (Q7N)

Vrednost 85367 Frekvenca
0 HU: not mentioned 292
1 HU: mentioned 708
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 0
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 40125 0 1

Vrednosti spremenljivk od -4 do 1

V66 people can be trusted/cant be too careful (Q8)

Vrednost 86366 Frekvenca
1 most people can be trusted 11706
2 cannot be too careful 27799
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 340
-1 dk 1280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39505 1620

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V67 how much control over your life (Q9)

Vrednost 87365 Frekvenca
1 not at all 1534
2 822
3 1755
4 2066
5 6149
6 4676
7 6567
8 8062
9 3599
10 a great deal 4782
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 176
-1 dk 937
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40012 1113

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V68 how satisfied are you with your life (Q10)

Vrednost 88364 Frekvenca
1 dissatisfied 1931
2 1170
3 2135
4 2126
5 4755
6 3788
7 6059
8 8602
9 5160
10 satisfied 5025
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 116
-1 dk 258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40751 374

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V69 why do people live in need-most important (Q11)

Vrednost 89363 Frekvenca
1 unlucky 5928
2 laziness or lack of willpower 9386
3 injustice in society 14130
4 part modern progress 8872
5 none of these 1412
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 205
-1 dk 1191
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39728 1397

Vrednosti spremenljivk od -2 do 5

V70 why do people live in need-2nd most important (Q12)

Vrednost 90362 Frekvenca
1 unlucky 8003
2 laziness or lack of willpower 8363
3 injustice in society 9715
4 part modern progress 9652
5 none of these 2020
-4 qna 0
-3 nap 35
-2 na 927
-1 dk 2406
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37753 3372

Vrednosti spremenljivk od -3 do 5

V71 important in a job: good pay (Q13A)

Vrednost 91361 Frekvenca
0 not mentioned 7856
1 mentioned 33226
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 12
-1 dk 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41082 43

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V72 important in a job: pleasant people (Q13B)

Vrednost 92360 Frekvenca
0 not mentioned 12008
1 mentioned 29048
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 15
-1 dk 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41056 69

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V73 important in a job: not too much pressure (Q13C)

Vrednost 93359 Frekvenca
0 not mentioned 26212
1 mentioned 14762
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 21
-1 dk 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40974 151

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V74 important in a job: job security (Q13D)

Vrednost 94358 Frekvenca
0 not mentioned 13842
1 mentioned 27244
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 11
-1 dk 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41086 39

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V75 important in a job: chances for promotion (Q13E)

Vrednost 95357 Frekvenca
0 not mentioned 24646
1 mentioned 16336
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 26
-1 dk 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40982 143

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V76 important in a job: respected job (Q13F)

Vrednost 96356 Frekvenca
0 not mentioned 22041
1 mentioned 18965
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 18
-1 dk 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41006 119

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V77 important in a job: good hours (Q13G)

Vrednost 97355 Frekvenca
0 not mentioned 20206
1 mentioned 20797
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 16
-1 dk 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41003 122

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V78 important in a job: use initiative (Q13H)

Vrednost 98354 Frekvenca
0 not mentioned 21065
1 mentioned 19936
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 19
-1 dk 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41001 124

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V79 important in a job: useful for society (Q13I)

Vrednost 99353 Frekvenca
0 not mentioned 23371
1 mentioned 17628
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 17
-1 dk 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40999 126

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V80 important in a job: generous holidays (Q13J)

Vrednost 100352 Frekvenca
0 not mentioned 28195
1 mentioned 12779
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 20
-1 dk 130
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40974 151

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V81 important in a job: meeting people (Q13K)

Vrednost 101351 Frekvenca
0 not mentioned 20811
1 mentioned 20198
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 19
-1 dk 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41009 116

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V82 important in a job: achieving something (Q13L)

Vrednost 102350 Frekvenca
0 not mentioned 17776
1 mentioned 23256
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 15
-1 dk 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41032 93

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V83 important in a job: responsible job (Q13M)

Vrednost 103349 Frekvenca
0 not mentioned 22834
1 mentioned 18184
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 17
-1 dk 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41018 107

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V84 important in a job: interesting job (Q13N)

Vrednost 104348 Frekvenca
0 not mentioned 14002
1 mentioned 27049
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 12
-1 dk 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41051 74

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V85 important in a job: meeting abilities (Q13O)

Vrednost 105347 Frekvenca
0 not mentioned 15885
1 mentioned 25157
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 11
-1 dk 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41042 83

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V86 important in a job: none of these

Vrednost 106346 Frekvenca
0 job aspect mentioned 40647
1 no job aspect mentioned 470
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 6
-1 dk 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41117 8

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V87 are you employed yes/no (Q14)

Vrednost 107345 Frekvenca
1 employed 21688
2 not employed 19366
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 70
-1 dk 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41054 71

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V88 how satisfied are you with your job (Q15)

Vrednost 108344 Frekvenca
1 dissatisfied 505
2 357
3 722
4 870
5 2275
6 2072
7 3568
8 5013
9 2891
10 satisfied 3137
-4 qna 0
-3 nap 19421
-2 na 190
-1 dk 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21410 19715

Vrednosti spremenljivk od -3 do 10

V89 how free are you to make decisions in job (Q16)

Vrednost 109343 Frekvenca
1 none at all 1499
2 884
3 1346
4 1329
5 2480
6 2002
7 2768
8 3670
9 2361
10 a great deal 2927
-4 qna 0
-3 nap 19421
-2 na 222
-1 dk 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21266 19859

Vrednosti spremenljivk od -3 do 10

V90 job needed to develop talents (Q17A)

Vrednost 110342 Frekvenca
1 agree strongly 12175
2 agree 15545
3 agree nor disagree 5041
4 disagree 4935
5 disagree strongly 1101
-4 qna 1522
-3 nap 0
-2 na 167
-1 dk 638
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38797 2328

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V90_AT AT: job needed to develop talents (Q17A) (4 answer categories)

Vrednost 111341 Frekvenca
1 AT: agree strongly 667
2 AT: agree 662
3 AT: disagree 137
4 AT: disagree strongly 38
-4 qna 39603
-3 nap 0
-2 na 3
-1 dk 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1504 39621 1 4

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V91 humiliating receiving money without working (Q17B)

Vrednost 112340 Frekvenca
1 agree strongly 7979
2 agree 12627
3 agree nor disagree 7469
4 disagree 7866
5 disagree strongly 2663
-4 qna 1522
-3 nap 0
-2 na 224
-1 dk 773
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38604 2521

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V91_AT AT: humiliating receiving money without working (Q17B) (4 answer categories)

Vrednost 113339 Frekvenca
1 AT: agree strongly 304
2 AT: agree 424
3 AT: disagree 487
4 AT: disagree strongly 239
-4 qna 39603
-3 nap 0
-2 na 10
-1 dk 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1454 39671 1 4

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V92 people turn lazy not working (Q17C)

Vrednost 114338 Frekvenca
1 agree strongly 9824
2 agree 14753
3 agree nor disagree 5711
4 disagree 6551
5 disagree strongly 1997
-4 qna 1522
-3 nap 0
-2 na 191
-1 dk 574
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38836 2289

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V92_AT AT: people turn lazy not working (Q17C) (4 answer categories)

Vrednost 115337 Frekvenca
1 AT: agree strongly 538
2 AT: agree 555
3 AT: disagree 258
4 AT: disagree strongly 98
-4 qna 39603
-3 nap 0
-2 na 23
-1 dk 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1449 39676 1 4

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V93 work is a duty towards society (Q17D)

Vrednost 116336 Frekvenca
1 agree strongly 8423
2 agree 16373
3 agree nor disagree 6930
4 disagree 5427
5 disagree strongly 1510
-4 qna 1522
-3 nap 0
-2 na 278
-1 dk 656
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38663 2462

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V93_AT AT: work is a duty towards society (Q17D) (4 answer categories)

Vrednost 117335 Frekvenca
1 AT: agree strongly 629
2 AT: agree 600
3 AT: disagree 206
4 AT: disagree strongly 58
-4 qna 39603
-3 nap 0
-2 na 5
-1 dk 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1493 39632 1 4

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V94 not having to work if you dont want to (Q17E)

Vrednost 118334 Frekvenca
1 agree strongly 2779
2 agree 8998
3 agree nor disagree 6827
4 disagree 13822
5 disagree strongly 5910
-4 qna 1522
-3 nap 0
-2 na 251
-1 dk 1015
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38336 2789

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V94_AT AT: not having to work if you dont want to (Q17E) (4 answer categories)

Vrednost 119333 Frekvenca
1 AT: agree strongly 45
2 AT: agree 143
3 AT: disagree 473
4 AT: disagree strongly 811
-4 qna 39603
-3 nap 0
-2 na 7
-1 dk 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1472 39653 1 4

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V95 work comes always first (Q17F)

Vrednost 120332 Frekvenca
1 agree strongly 6231
2 agree 12199
3 agree nor disagree 7631
4 disagree 9928
5 disagree strongly 2764
-4 qna 1522
-3 nap 0
-2 na 178
-1 dk 671
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38753 2372

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V95_AT AT: work comes always first (Q17F) (4 answer categories)

Vrednost 121331 Frekvenca
1 AT: agree strongly 302
2 AT: agree 596
3 AT: disagree 451
4 AT: disagree strongly 121
-4 qna 39603
-3 nap 0
-2 na 9
-1 dk 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1470 39655 1 4

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V96 fair/unfair: quicker secretary is paid more (Q18)

Vrednost 122330 Frekvenca
1 fair 32398
2 unfair 6636
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 279
-1 dk 1812
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39034 2091

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V97 follow instructions at work/must be convinced first (Q19)

Vrednost 123329 Frekvenca
1 follow instructions 13126
2 be convinced first 15819
3 depends 11278
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 171
-1 dk 731
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40223 902

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V98 jobs are scarce: giving...(nation) priority (Q20A)

Vrednost 124328 Frekvenca
1 agree 27230
2 disagree 9476
3 neither 3303
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 212
-1 dk 904
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40009 1116

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V99 jobs are scarce: giving men priority (Q20B)

Vrednost 125327 Frekvenca
1 agree 9825
2 disagree 25731
3 neither 4474
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 204
-1 dk 888
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40030 1095

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V100 good and evil: clear/no clear guidelines (Q21)

Vrednost 126326 Frekvenca
1 clear guidelines good and evil 12233
2 no clear guidelines good and evil 24432
3 disagree with both 2410
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 316
-1 dk 1734
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39075 2050

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V101 do you belong to a religious denomination (Q22)

Vrednost 127325 Frekvenca
1 yes 29803
2 no 11247
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 59
-1 dk 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41050 75

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V102 which religious denomination do you belong to (Q23)

Vrednost 128324 Frekvenca
1 roman catholic 15887
2 protestant 5796
3 free church/ non-conformist/ evangelical 703
4 jew 56
5 muslim 1478
6 hindu 16
7 buddhist 19
8 orthodox 5184
9 other 462
-4 qna 0
-3 nap 11265
-2 na 200
-1 dk 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29601 11524

Vrednosti spremenljivk od -3 do 9

V103 did you belong to a religious denomination (Q24a)

Vrednost 129323 Frekvenca
1 yes 3866
2 no 25447
-4 qna 2206
-3 nap 8294
-2 na 1309
-1 dk 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29313 11812

Vrednosti spremenljivk od -4 do 2

V103R GB: former religious denomination

Vrednost 130322 Frekvenca
1 GB: yes 66
2 GB: no 868
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 66
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 40191 1 2

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V104 which religious denomination did you belong to (Q24b)

Vrednost 131321 Frekvenca
1 roman catholic 2183
2 protestant 939
3 free church/ non-conformist/ evangelical 185
4 jew 12
5 muslim 24
6 hindu 4
7 buddhist 6
8 orthodox 266
9 other 114
-4 qna 2206
-3 nap 34433
-2 na 737
-1 dk 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3733 37392

Vrednosti spremenljivk od -4 do 9

V104R GB: which former religious denomination

Vrednost 132320 Frekvenca
1 GB: Roman Catholic 17
2 GB: Protestant 20
3 GB: Free Church/Non-Conformist/Evangelical 24
4 GB: Jew 0
5 GB: Muslim 8
6 GB: Hindu 4
7 GB: Buddist 4
8 GB: Orthodox 2
9 GB: Other 32
-4 qna 0
-3 nap 868
-2 na 21
-1 dk 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
111 41014 1 9

Vrednosti spremenljivk od -3 do 9

V105 how often attend religious services (Q25)

Vrednost 133319 Frekvenca
1 more than once week 2183
2 once a week 6370
3 once a month 4289
4 christmas/ easter day 6180
5 other spec holy days 2689
6 once a year 3030
7 less often 3252
8 never, pract never 12769
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 242
-1 dk 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40762 363

Vrednosti spremenljivk od -2 do 8

V106 how often attend religious services 12 years old (Q26)

Vrednost 134318 Frekvenca
1 more than once week 5496
2 once a week 12788
3 once a month 3263
4 christmas/ easter day 3265
5 other spec holy days 1398
6 once a year 1442
7 less often 1698
8 never, pract never 9556
-4 qna 1015
-3 nap 0
-2 na 276
-1 dk 928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38906 2219

Vrednosti spremenljivk od -4 do 8

V107 religious service important: birth (Q27A)

Vrednost 135317 Frekvenca
1 yes 28506
2 no 10469
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 353
-1 dk 1795
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38975 2150

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V108 religious service important: marriage (Q27B)

Vrednost 136316 Frekvenca
1 yes 28511
2 no 10440
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 350
-1 dk 1824
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38951 2174

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V109 religious service important: death (Q27C)

Vrednost 137315 Frekvenca
1 yes 31988
2 no 7065
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 339
-1 dk 1733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39053 2072

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V110 are you a religious person (Q28)

Vrednost 138314 Frekvenca
1 religious person 25758
2 not religious person 10872
3 convinced atheist 2080
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 514
-1 dk 1900
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38710 2415

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V111 church answers to: moral problems (Q29A)

Vrednost 139313 Frekvenca
1 yes 17184
2 no 17245
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 776
-1 dk 5919
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34429 6696

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V112 church answers to: family life problems (Q29B)

Vrednost 140312 Frekvenca
1 yes 14829
2 no 19849
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 778
-1 dk 5669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34678 6447

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V113 church answers to: spiritual needs (Q29C)

Vrednost 141311 Frekvenca
1 yes 23459
2 no 11327
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 804
-1 dk 5534
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34786 6339

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V114 church answers to: social problems (Q29D)

Vrednost 142310 Frekvenca
1 yes 10133
2 no 23388
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 855
-1 dk 6749
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33521 7604

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V115 do you believe in: God (Q30A)

Vrednost 143309 Frekvenca
1 yes 29058
2 no 8510
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 479
-1 dk 3078
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37568 3557

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V116 do you believe in: life after death (Q30B)

Vrednost 144308 Frekvenca
1 yes 18300
2 no 15504
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 592
-1 dk 6725
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33804 7321

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V117 do you believe in: hell (Q30C)

Vrednost 145307 Frekvenca
1 yes 12190
2 no 22440
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 681
-1 dk 5808
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34630 6495

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V118 do you believe in: heaven (Q30D)

Vrednost 146306 Frekvenca
1 yes 16338
2 no 18368
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 674
-1 dk 5739
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34706 6419

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V119 do you believe in: sin (Q30E)

Vrednost 147305 Frekvenca
1 yes 23018
2 no 13744
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 676
-1 dk 3683
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36762 4363

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V120 do you believe in: telepathy (Q30F)

Vrednost 148304 Frekvenca
1 yes 14807
2 no 18745
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 887
-1 dk 6679
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33552 7573

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V121 do you believe in: reincarnation (Q31)

Vrednost 149303 Frekvenca
1 yes 8034
2 no 25082
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 536
-1 dk 6473
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33116 8009

Vrednosti spremenljivk od -4 do 2

V122 which statement closest to your beliefs (Q32)

Vrednost 150302 Frekvenca
1 personal God 15405
2 spirit or life force 12804
3 dont know what to think 5721
4 no spirit God or life force 4432
-4 qna 1206
-3 nap 0
-2 na 465
-1 dk 1092
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38362 2763

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V123 how important is God in your life (Q33)

Vrednost 151301 Frekvenca
1 not at all 6420
2 2215
3 2491
4 1868
5 4463
6 2914
7 3335
8 3941
9 2656
10 very 9670
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 321
-1 dk 831
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39973 1152

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V124 do you get comfort and strength from religion (Q34)

Vrednost 152300 Frekvenca
1 yes 21628
2 no 15446
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 664
-1 dk 3387
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37074 4051

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V125 do you take moments of prayer/meditation (Q35)

Vrednost 153299 Frekvenca
1 yes 24439
2 no 15468
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 558
-1 dk 659
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39907 1218

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V126 how often do you pray to God outside religious services (Q36)

Vrednost 154298 Frekvenca
1 every day 10023
2 more than once week 4131
3 once a week 2396
4 at least once a month 2496
5 several times a year 3068
6 less often 3774
7 never 12035
-4 qna 2021
-3 nap 0
-2 na 579
-1 dk 602
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37923 3202

Vrednosti spremenljivk od -4 do 7

V126_SI SI: how often do you pray to God outside religious services (Q36) (5 answer categories)

Vrednost 155297 Frekvenca
1 SI: often 140
2 SI: sometimes 227
3 SI: very rarely 95
4 SI: only in times of crisis 100
5 SI: never 430
-4 qna 40119
-3 nap 0
-2 na 10
-1 dk 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 40133 1 5

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V127 do you have a lucky charm (Q37)

Vrednost 156296 Frekvenca
1 yes 7681
2 no 32894
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 215
-1 dk 333
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40575 550

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V128 do you believe that lucky charm protects (Q38)

Vrednost 157295 Frekvenca
1 definitely not 18830
2 3328
3 2585
4 1547
5 2960
6 1599
7 1594
8 1626
9 873
10 definitely yes 2111
-4 qna 0
-3 nap 956
-2 na 1223
-1 dk 1893
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37053 4072

Vrednosti spremenljivk od -3 do 10

V129 politicians and God (Q39A)

Vrednost 158294 Frekvenca
1 agree strongly 2595
2 agree 4494
3 agree nor disagree 6839
4 disagree 14502
5 disagree strongly 10492
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 329
-1 dk 1874
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38922 2203

Vrednosti spremenljivk od -2 do 5

V130 religious leaders and influence voting (Q39B)

Vrednost 159293 Frekvenca
1 agree strongly 15117
2 agree 16144
3 agree nor disagree 3962
4 disagree 3145
5 disagree strongly 1022
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 294
-1 dk 1441
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39390 1735

Vrednosti spremenljivk od -2 do 5

V131 religion and public office (Q39C)

Vrednost 160292 Frekvenca
1 agree strongly 3304
2 agree 7411
3 agree nor disagree 9154
4 disagree 11567
5 disagree strongly 7051
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 354
-1 dk 2284
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38487 2638

Vrednosti spremenljivk od -2 do 5

V132 religious leaders and influence governm decisions (Q39D)

Vrednost 161291 Frekvenca
1 agree strongly 13061
2 agree 15121
3 agree nor disagree 5560
4 disagree 4133
5 disagree strongly 1060
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 343
-1 dk 1847
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38935 2190

Vrednosti spremenljivk od -2 do 5

V133 important in marriage: faithfulness (Q40A)

Vrednost 162290 Frekvenca
1 very 33622
2 rather 6611
3 not 627
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 102
-1 dk 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40860 265

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V134 important in marriage: adequate income (Q40B)

Vrednost 163289 Frekvenca
1 very 15581
2 rather 19751
3 not 5471
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 134
-1 dk 188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40803 322

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V135 important in marriage: same social background (Q40C)

Vrednost 164288 Frekvenca
1 very 6869
2 rather 14075
3 not 19243
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 201
-1 dk 737
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40187 938

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V136 important in marriage: respect+appreciation (Q40D)

Vrednost 165287 Frekvenca
1 very 34134
2 rather 6334
3 not 393
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 139
-1 dk 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40861 264

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V137 important in marriage: shared religious beliefs (Q40E)

Vrednost 166286 Frekvenca
1 very 8599
2 rather 11894
3 not 19511
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 241
-1 dk 880
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40004 1121

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V138 important in marriage: good housing (Q40F)

Vrednost 167285 Frekvenca
1 very 15234
2 rather 20995
3 not 4559
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 159
-1 dk 178
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40788 337

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V139 important in marriage: agreement on politics (Q40G)

Vrednost 168284 Frekvenca
1 very 3622
2 rather 9344
3 not 26899
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 300
-1 dk 959
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39865 1260

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V140 important in marriage: understanding+tolerance (Q40H)

Vrednost 169283 Frekvenca
1 very 31791
2 rather 8530
3 not 491
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 163
-1 dk 150
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40812 313

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V141 important in marriage: live apart from in-laws (Q40I)

Vrednost 170282 Frekvenca
1 very 17777
2 rather 13383
3 not 8890
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 212
-1 dk 863
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40050 1075

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V142 important in marriage: happy sexual relationship (Q40J)

Vrednost 171281 Frekvenca
1 very 24294
2 rather 14275
3 not 1539
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 364
-1 dk 652
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40108 1017

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V143 important in marriage: share household chores (Q40K)

Vrednost 172280 Frekvenca
1 very 14895
2 rather 19215
3 not 6511
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 172
-1 dk 332
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40621 504

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V144 important in marriage: children (Q40L)

Vrednost 173279 Frekvenca
1 very 25701
2 rather 11329
3 not 3439
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 199
-1 dk 457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40469 656

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V145 important in marriage: discuss problems (Q40M)

Vrednost 174278 Frekvenca
1 very 28616
2 rather 11203
3 not 897
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 153
-1 dk 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40716 409

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V146 important in marriage: spending time together (Q40N)

Vrednost 175277 Frekvenca
1 very 18779
2 rather 17639
3 not 4222
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 164
-1 dk 320
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40640 485

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V147 important in marriage: talking about mutual interests (Q40O)

Vrednost 176276 Frekvenca
1 very 18832
2 rather 18569
3 not 3127
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 192
-1 dk 405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40528 597

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V148 children need both parents to grow up happily (Q41)

Vrednost 177275 Frekvenca
1 tend to agree 34280
2 tend to disagree 5690
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 165
-1 dk 989
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39970 1155

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V149 women need children in order to be fulfilled (Q42)

Vrednost 178274 Frekvenca
1 needs children 21187
2 not necessary 17078
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 260
-1 dk 2599
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38265 2860

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V150 marriage is outdated (Q43)

Vrednost 179273 Frekvenca
1 agree 7250
2 disagree 31438
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 389
-1 dk 2048
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38688 2437

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V151 woman single parent, no stable relationship with man (Q44)

Vrednost 180272 Frekvenca
1 approve 17001
2 disapprove 13076
3 depends 9787
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 211
-1 dk 1050
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39864 1261

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V152 men need children in order to be fulfilled (Q45A)

Vrednost 181271 Frekvenca
1 agree strongly 7414
2 agree 11172
3 agree nor disagree 7493
4 disagree 9599
5 disagree strongly 3011
-4 qna 1015
-3 nap 0
-2 na 144
-1 dk 1277
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38689 2436

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V153 long-term relationship necessary to be happy (Q45B)

Vrednost 182270 Frekvenca
1 agree strongly 10208
2 agree 15259
3 agree nor disagree 5918
4 disagree 7005
5 disagree strongly 1758
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 188
-1 dk 789
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40148 977

Vrednosti spremenljivk od -2 do 5

V154 working mother warm relationship with children (Q46A)

Vrednost 183269 Frekvenca
1 strongly agree 12175
2 agree 15217
3 disagree 6707
4 strongly disagree 1286
-4 qna 4740
-3 nap 0
-2 na 105
-1 dk 894
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35385 5740

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V154_5C working mother warm relationship with children (Q46A) (5 answer categories)

Vrednost 184268 Frekvenca
1 strongly agree 751
2 agree 1448
3 neither agree nor disagree 322
4 disagree 792
5 strongly disagree 142
-4 qna 37591
-3 nap 0
-2 na 11
-1 dk 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3455 37670 1 5

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V155 pre-school child suffers with working mother (Q46B)

Vrednost 185267 Frekvenca
1 strongly agree 5707
2 agree 14883
3 disagree 11198
4 strongly disagree 2979
-4 qna 4740
-3 nap 0
-2 na 142
-1 dk 1474
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34767 6358

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V155_5C pre-school child suffers with working mother (Q46B) (5 answer categories)

Vrednost 186266 Frekvenca
1 strongly agree 637
2 agree 1176
3 neither agree nor disagree 424
4 disagree 1056
5 strongly disagree 152
-4 qna 37591
-3 nap 0
-2 na 7
-1 dk 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3445 37680 1 5

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V156 women really want home and children (Q46C)

Vrednost 187265 Frekvenca
1 strongly agree 5815
2 agree 15051
3 disagree 9782
4 strongly disagree 2821
-4 qna 4740
-3 nap 0
-2 na 225
-1 dk 2690
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33469 7656

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V156_5C women really want home and children (Q46C) (5 answer categories)

Vrednost 188264 Frekvenca
1 strongly agree 303
2 agree 988
3 neither agree nor disagree 672
4 disagree 1138
5 strongly disagree 220
-4 qna 37591
-3 nap 0
-2 na 15
-1 dk 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3321 37804 1 5

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V157 being housewife as fulfilling as paid job (Q46D)

Vrednost 189263 Frekvenca
1 strongly agree 5987
2 agree 13640
3 disagree 10658
4 strongly disagree 3054
-4 qna 4740
-3 nap 0
-2 na 272
-1 dk 2773
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33339 7786

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V157_5C being housewife as fulfilling as paid job (Q46D) (5 answer categories)

Vrednost 190262 Frekvenca
1 strongly agree 534
2 agree 1210
3 neither agree nor disagree 536
4 disagree 852
5 strongly disagree 182
-4 qna 37591
-3 nap 0
-2 na 20
-1 dk 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3314 37811 1 5

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V158 job best way for independence women (Q46E)

Vrednost 191261 Frekvenca
1 strongly agree 9606
2 agree 16000
3 disagree 7248
4 strongly disagree 1333
-4 qna 4740
-3 nap 0
-2 na 241
-1 dk 1956
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34187 6938

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V158_5C job best way for independence women (Q46E) (5 answer categories)

Vrednost 192260 Frekvenca
1 strongly agree 699
2 agree 1521
3 neither agree nor disagree 496
4 disagree 602
5 strongly disagree 70
-4 qna 37591
-3 nap 0
-2 na 29
-1 dk 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3388 37737 1 5

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V159 husband+wife contribute to household income (Q46F)

Vrednost 193259 Frekvenca
1 strongly agree 11739
2 agree 16708
3 disagree 5617
4 strongly disagree 1024
-4 qna 4740
-3 nap 0
-2 na 208
-1 dk 1089
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35088 6037

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V159_5C husband+wife contribute to household income (Q46F) (5 answer categories)

Vrednost 194258 Frekvenca
1 strongly agree 753
2 agree 1545
3 neither agree nor disagree 611
4 disagree 485
5 strongly disagree 42
-4 qna 37591
-3 nap 0
-2 na 25
-1 dk 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3436 37689 1 5

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V160 fathers as well suited to look after children as mothers (Q46G)

Vrednost 195257 Frekvenca
1 strongly agree 9322
2 agree 16944
3 disagree 7559
4 strongly disagree 1248
-4 qna 4740
-3 nap 0
-2 na 166
-1 dk 1146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35073 6052

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V160_5C fathers as well suited to look after children as mothers (Q46G) (5 answer categories)

Vrednost 196256 Frekvenca
1 strongly agree 664
2 agree 1641
3 neither agree nor disagree 352
4 disagree 709
5 strongly disagree 70
-4 qna 37591
-3 nap 0
-2 na 17
-1 dk 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3436 37689 1 5

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V161 men less able to handle emotions in relationships than women (Q46H)

Vrednost 197255 Frekvenca
1 strongly agree 4482
2 agree 13973
3 disagree 11723
4 strongly disagree 3009
-4 qna 4740
-3 nap 0
-2 na 271
-1 dk 2926
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33187 7938

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V161_5C men less able to handle emotions in relationships than women (Q46H) (5 answer categories)

Vrednost 198254 Frekvenca
1 strongly agree 304
2 agree 1328
3 neither agree nor disagree 566
4 disagree 948
5 strongly disagree 186
-4 qna 37591
-3 nap 0
-2 na 17
-1 dk 185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3332 37793 1 5

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V162 love and respect parents always/earned (Q47)

Vrednost 199253 Frekvenca
1 always love parents 27835
2 parents have to earn respect 10383
-4 qna 1023
-3 nap 0
-2 na 416
-1 dk 1468
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38218 2907

Vrednosti spremenljivk od -4 do 2

V162_DK DK: love and respect parents always/earned (Q47) (3 answer categories)

Vrednost 200252 Frekvenca
1 DK: always love parents 356
2 DK: parents have to earn respect 562
3 DK: neither 74
-4 qna 40102
-3 nap 0
-2 na 6
-1 dk 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 40133 1 3

Vrednosti spremenljivk od -4 do 3

V163 parents responsiblities to their children at expense of/not sacrifice own well-being (Q48)

Vrednost 201251 Frekvenca
1 do utmost best for children 26474
2 no sacrifice of well-being 8291
3 neither 4165
-4 qna 1146
-3 nap 0
-2 na 218
-1 dk 830
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38930 2195

Vrednosti spremenljivk od -4 do 3

V163_RO RO: parents responsiblities to their children at expense of/not sacrifice own well-being (Q48) (2 answer categories)

Vrednost 202250 Frekvenca
1 RO: do utmost best for children 982
2 RO: no sacrifice of well-being 125
-4 qna 39979
-3 nap 0
-2 na 14
-1 dk 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1107 40018 1 2

Vrednosti spremenljivk od -4 do 2

V164 learn children at home: good manners (Q49A)

Vrednost 203249 Frekvenca
0 not mentioned 10381
1 mentioned 30554
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 102
-1 dk 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40935 190

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V165 learn children at home: independence (Q49B)

Vrednost 204248 Frekvenca
0 not mentioned 20724
1 mentioned 20205
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 104
-1 dk 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40929 196

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V166 learn children at home: hard work (Q49C)

Vrednost 205247 Frekvenca
0 not mentioned 18974
1 mentioned 21959
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 103
-1 dk 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40933 192

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V167 learn children at home: feeling of responsiblity (Q49D)

Vrednost 206246 Frekvenca
0 not mentioned 9968
1 mentioned 30961
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 107
-1 dk 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40929 196

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V168 learn children at home: imagination (Q49E)

Vrednost 207245 Frekvenca
0 not mentioned 32799
1 mentioned 8118
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 115
-1 dk 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40917 208

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V169 learn children at home: tolerance+respect (Q49F)

Vrednost 208244 Frekvenca
0 not mentioned 11134
1 mentioned 29791
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 110
-1 dk 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40925 200

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V170 learn children at home: thrift (Q49G)

Vrednost 209243 Frekvenca
0 not mentioned 25412
1 mentioned 15515
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 108
-1 dk 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40927 198

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V171 learn children at home: determination,perseverance (Q49H)

Vrednost 210242 Frekvenca
0 not mentioned 25290
1 mentioned 15626
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 116
-1 dk 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40916 209

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V172 learn children at home: religious faith (Q49I)

Vrednost 211241 Frekvenca
0 not mentioned 31617
1 mentioned 9306
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 114
-1 dk 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40923 202

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V173 learn children at home: unselfishness (Q50J)

Vrednost 212240 Frekvenca
0 not mentioned 29084
1 mentioned 11837
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 112
-1 dk 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40921 204

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V174 learn children at home: obedience (Q50K)

Vrednost 213239 Frekvenca
0 not mentioned 28475
1 mentioned 12446
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 113
-1 dk 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40921 204

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

V177 abortion if woman not married approve/disapprove (Q50A)

Vrednost 214238 Frekvenca
1 approve 18766
2 disapprove 15506
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 1920
-1 dk 4932
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34272 6853

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V178 abortion if couple doesnt want more children approve/disapprove (Q50B)

Vrednost 215237 Frekvenca
1 approve 19645
2 disapprove 15870
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 1774
-1 dk 3833
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35515 5610

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

V179 signing a petition (Q51A)

Vrednost 216236 Frekvenca
1 have done 16838
2 might do 11997
3 would never do 10222
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 476
-1 dk 1591
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39057 2068

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V180 joining in boycotts (Q51B)

Vrednost 217235 Frekvenca
1 have done 3553
2 might do 13028
3 would never do 21378
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 600
-1 dk 2563
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37959 3166

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V181 attending lawful demonstrations (Q51C)

Vrednost 218234 Frekvenca
1 have done 9107
2 might do 15093
3 would never do 14855
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 471
-1 dk 1599
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39055 2070

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V182 joining unofficial strikes (Q51D)

Vrednost 219233 Frekvenca
1 have done 1978
2 might do 8371
3 would never do 27682
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 568
-1 dk 2524
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38031 3094

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V183 occupying buildings/factories (Q51E)

Vrednost 220232 Frekvenca
1 have done 1133
2 might do 5615
3 would never do 31398
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 619
-1 dk 2357
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38146 2979

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V184 more important: freedom or equality (Q52)

Vrednost 221231 Frekvenca
1 freedom above equality 18974
2 equality above freedom 14870
3 neither 2444
-4 qna 2288
-3 nap 0
-2 na 336
-1 dk 2213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36288 4837

Vrednosti spremenljivk od -4 do 3

V184_2C more important: freedom or equality (Q52) (2 answer categories)

Vrednost 222230 Frekvenca
1 freedom above equality 1319
2 equality above freedom 788
-4 qna 38837
-3 nap 0
-2 na 68
-1 dk 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2107 39018 1 2

Vrednosti spremenljivk od -4 do 2

V185 political view: left-right (Q53)

Vrednost 223229 Frekvenca
1 left 1461
2 1129
3 2892
4 3080
5 10597
6 4875
7 3042
8 2736
9 1016
10 right 1465
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 2445
-1 dk 6387
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32293 8832

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V186 individual-state responsibility for providing (Q54A)

Vrednost 224228 Frekvenca
1 individual responsibility 5088
2 2932
3 4593
4 3965
5 7053
6 3557
7 3472
8 3678
9 1766
10 state responsibility 4086
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 289
-1 dk 646
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40190 935

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V187 take any job-right to refuse job when unemployed (Q54B)

Vrednost 225227 Frekvenca
1 unemployed take any job 6890
2 3366
3 4391
4 3641
5 5443
6 2966
7 3269
8 3485
9 1741
10 unemployed right to refuse a job 3560
-4 qna 1206
-3 nap 0
-2 na 296
-1 dk 871
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38752 2373

Vrednosti spremenljivk od -4 do 10

V188 competition good-harmful for people (Q54C)

Vrednost 226226 Frekvenca
1 competition good 8523
2 5113
3 6169
4 4646
5 6425
6 2409
7 1814
8 1682
9 811
10 competition harmful 1566
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 345
-1 dk 1622
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39158 1967

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V189 state give more freedom to-control firms more effectively (Q54D)

Vrednost 227225 Frekvenca
1 state gives freedom to firms 4651
2 2966
3 3814
4 3206
5 6663
6 2983
7 3064
8 3900
9 2456
10 state control firms 4901
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 390
-1 dk 2131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38604 2521

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V190 aims of this country-most important (Q55)

Vrednost 228224 Frekvenca
1 maintain order in nation 17527
2 more say important government decisions 10219
3 fighting rising prices 7082
4 protect freedom of speech 4311
-4 qna 1000
-3 nap 0
-2 na 314
-1 dk 669
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39139 1986

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V190_GB GB: aims of this country-most important (Q55) (5 answer categories)

Vrednost 229223 Frekvenca
1 gb: maintain order in nation 212
2 gb: more say important government decisions 164
3 gb: fighting rising prices 130
4 gb: protect freedom of speech 91
5 gb: improving the standard of living 375
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 11
-1 dk 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 40153 1 5

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V191 aims of this country-2nd most important (Q56)

Vrednost 230222 Frekvenca
1 maintain order in nation 9207
2 more say important government decisions 9530
3 fighting rising prices 10714
4 protect freedom of speech 8603
-4 qna 1000
-3 nap 46
-2 na 724
-1 dk 1299
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38054 3071

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V191_GB GB: aims of this country-2nd most important (Q56) (5 answer categories)

Vrednost 231221 Frekvenca
1 gb: maintain order in nation 150
2 gb: more say important government decisions 170
3 gb: fighting rising prices 178
4 gb: protect freedom of speech 153
5 gb: improving the standard of living 311
-4 qna 40125
-3 nap 0
-2 na 20
-1 dk 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 40163 1 5

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V192 good/bad: less emphasis on money (Q57A)

Vrednost 232220 Frekvenca
1 good 23663
2 bad 8886
3 dont mind 5777
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 334
-1 dk 2465
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38326 2799

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V193 good/bad: decrease work importance (Q57B)

Vrednost 233219 Frekvenca
1 good 11595
2 bad 22628
3 dont mind 4715
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 334
-1 dk 1853
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38938 2187

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V194 good/bad: more emphasis on technology (Q57C)

Vrednost 234218 Frekvenca
1 good 27069
2 bad 4780
3 dont mind 6643
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 368
-1 dk 2265
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38492 2633

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V195 good/bad: more emphasis on individual (Q57D)

Vrednost 235217 Frekvenca
1 good 33475
2 bad 1294
3 dont mind 3320
-4 qna 1006
-3 nap 0
-2 na 371
-1 dk 1659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38089 3036

Vrednosti spremenljivk od -4 do 3

V196 good/bad: more respect for authority (Q57E)

Vrednost 236216 Frekvenca
1 good 21780
2 bad 6131
3 dont mind 10151
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 512
-1 dk 2550
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38062 3063

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V197 good/bad: more emphasis on familylife (Q57F)

Vrednost 237215 Frekvenca
1 good 36669
2 bad 732
3 dont mind 2632
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 292
-1 dk 798
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40033 1092

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V198 good/bad: towards natural lifestyle (Q57G)

Vrednost 238214 Frekvenca
1 good 31594
2 bad 2310
3 dont mind 4692
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 362
-1 dk 2167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38596 2529

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V199 good/bad: more power to local authorities (Q57H)

Vrednost 239213 Frekvenca
1 good 17658
2 bad 8331
3 dont mind 10511
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 478
-1 dk 4147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36500 4625

Vrednosti spremenljivk od -2 do 3

V200 how much confidence in: church (Q58A)

Vrednost 240212 Frekvenca
1 a great deal 7527
2 quite a lot 13703
3 not very much 11905
4 none at all 6436
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 278
-1 dk 1275
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39571 1554

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V201 how much confidence in: armed forces (Q58B)

Vrednost 241211 Frekvenca
1 a great deal 5615
2 quite a lot 16926
3 not very much 12856
4 none at all 3977
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 231
-1 dk 1520
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39374 1751

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V202 how much confidence in: education system (Q58C)

Vrednost 242210 Frekvenca
1 a great deal 7118
2 quite a lot 21022
3 not very much 9865
4 none at all 1922
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 161
-1 dk 1036
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39927 1198

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V203 how much confidence in: the press (Q58D)

Vrednost 243209 Frekvenca
1 a great deal 1989
2 quite a lot 13457
3 not very much 18116
4 none at all 6436
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 168
-1 dk 958
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39998 1127

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V204 how much confidence in: trade unions (Q58E)

Vrednost 244208 Frekvenca
1 a great deal 1944
2 quite a lot 11289
3 not very much 16493
4 none at all 7622
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 397
-1 dk 3379
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37348 3777

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V205 how much confidence in: the police (Q58F)

Vrednost 245207 Frekvenca
1 a great deal 5039
2 quite a lot 17688
3 not very much 12867
4 none at all 4695
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 172
-1 dk 664
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40289 836

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V206 how much confidence in: parliament (Q58G)

Vrednost 246206 Frekvenca
1 a great deal 1998
2 quite a lot 11800
3 not very much 16940
4 none at all 8275
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 243
-1 dk 1868
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39013 2112

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V207 how much confidence in: civil service (Q58H)

Vrednost 247205 Frekvenca
1 a great deal 1776
2 quite a lot 13744
3 not very much 17515
4 none at all 5765
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 283
-1 dk 2042
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38800 2325

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V208 how much confidence in: social security system (Q58I)

Vrednost 248204 Frekvenca
1 a great deal 3465
2 quite a lot 16084
3 not very much 14657
4 none at all 4861
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 270
-1 dk 1787
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39067 2058

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V209 how much confidence in: european union (Q58J)

Vrednost 249203 Frekvenca
1 a great deal 2547
2 quite a lot 12532
3 not very much 13308
4 none at all 6775
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 452
-1 dk 5509
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35162 5963

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V210 how much confidence in: united nations organisation (Q58L)

Vrednost 250202 Frekvenca
1 a great deal 3438
2 quite a lot 14607
3 not very much 11445
4 none at all 5748
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 545
-1 dk 5339
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35238 5887

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V211 how much confidence in: health care system (Q58M)

Vrednost 251201 Frekvenca
1 a great deal 5680
2 quite a lot 18616
3 not very much 12137
4 none at all 3713
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 212
-1 dk 764
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40146 979

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V212 how much confidence in: justice system (Q58N)

Vrednost 252200 Frekvenca
1 a great deal 3418
2 quite a lot 14290
3 not very much 15290
4 none at all 6410
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 251
-1 dk 1466
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39408 1717

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V213 are you satisfied with democracy (Q59)

Vrednost 253199 Frekvenca
1 very satisfied 1722
2 rather satisfied 15635
3 not very satisfied 14978
4 not at all satisfied 6026
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 382
-1 dk 2382
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38361 2764

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V214 view government: bad-very good (Q60)

Vrednost 254198 Frekvenca
1 bad 4546
2 2714
3 4951
4 5158
5 8022
6 5287
7 4605
8 2948
9 768
10 very good 551
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 295
-1 dk 1279
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39550 1575

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V215 view political system in past: bad-very good (Q61)

Vrednost 255197 Frekvenca
1 bad 3487
2 2594
3 3577
4 3859
5 7371
6 4720
7 4539
8 3768
9 1486
10 very good 1492
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 585
-1 dk 3647
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36893 4232

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V216 political system: strong leader (Q62A)

Vrednost 256196 Frekvenca
1 very good 3504
2 fairly good 7284
3 fairly bad 10929
4 very bad 15166
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 584
-1 dk 3658
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36883 4242

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V217 political system: experts making decisions (Q62B)

Vrednost 257195 Frekvenca
1 very good 5742
2 fairly good 14661
3 fairly bad 9540
4 very bad 5638
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 593
-1 dk 4951
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35581 5544

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V218 political system: the army ruling (Q62C)

Vrednost 258194 Frekvenca
1 very good 647
2 fairly good 2139
3 fairly bad 9031
4 very bad 25841
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 528
-1 dk 2939
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37658 3467

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V219 political system: democratic (Q62D)

Vrednost 259193 Frekvenca
1 very good 17141
2 fairly good 16060
3 fairly bad 2686
4 very bad 918
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 568
-1 dk 3752
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36805 4320

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V220 democracy: best political system (Q63A)

Vrednost 260192 Frekvenca
1 agree strongly 15805
2 agree 17542
3 disagree 2997
4 disagree strongly 731
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 501
-1 dk 3549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37075 4050

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V221 democracy: causes bad economy (Q63B)

Vrednost 261191 Frekvenca
1 agree strongly 1935
2 agree 9172
3 disagree 18850
4 disagree strongly 4771
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 657
-1 dk 5740
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34728 6397

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V222 democracy: is indecicive (Q63C)

Vrednost 262190 Frekvenca
1 agree strongly 3999
2 agree 14480
3 disagree 14013
4 disagree strongly 3455
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 659
-1 dk 4518
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35947 5178

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V223 democracy: cannot maintain order (Q63D)

Vrednost 263189 Frekvenca
1 agree strongly 2615
2 agree 9600
3 disagree 17658
4 disagree strongly 5977
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 694
-1 dk 4581
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35850 5275

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V224 how much respect for human rights nowadays (Q64)

Vrednost 264188 Frekvenca
1 lot of respect 5062
2 some respect 18006
3 not much respect 12290
4 no respect at all 4373
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 202
-1 dk 1192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39731 1394

Vrednosti spremenljivk od -2 do 4

V225 do you justify: claiming state benefits (Q65A)

Vrednost 265187 Frekvenca
1 never 23715
2 4885
3 3574
4 1966
5 2378
6 1071
7 791
8 656
9 280
10 always 611
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 281
-1 dk 914
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39927 1198

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V226 do you justify: cheating on tax (Q65B)

Vrednost 266186 Frekvenca
1 never 21853
2 4760
3 3596
4 1948
5 2949
6 1287
7 1114
8 1063
9 445
10 always 1056
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 301
-1 dk 750
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40071 1054

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V227 do you justify: joyriding (Q65C)

Vrednost 267185 Frekvenca
1 never 34101
2 3018
3 1387
4 571
5 663
6 292
7 236
8 184
9 98
10 always 159
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 196
-1 dk 217
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40709 416

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V228 do you justify: taking soft drugs (Q65D)

Vrednost 268184 Frekvenca
1 never 30636
2 2740
3 1899
4 1086
5 1629
6 641
7 495
8 559
9 227
10 always 493
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 248
-1 dk 469
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40405 720

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V229 do you justify: lying in own interest (Q65E)

Vrednost 269183 Frekvenca
1 never 18158
2 5034
3 5136
4 2959
5 4114
6 1663
7 1246
8 1005
9 412
10 always 659
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 273
-1 dk 463
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40386 739

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V230 do you justify: adultery (Q65F)

Vrednost 270182 Frekvenca
1 never 20614
2 4215
3 3614
4 2094
5 3990
6 1522
7 953
8 724
9 338
10 always 633
-4 qna 1206
-3 nap 0
-2 na 396
-1 dk 823
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38697 2428

Vrednosti spremenljivk od -4 do 10

V231 do you justify: accepting a bribe (Q65G)

Vrednost 271181 Frekvenca
1 never 28668
2 4342
3 2613
4 1154
5 1632
6 668
7 441
8 367
9 158
10 always 325
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 254
-1 dk 500
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40368 757

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V232 do you justify: homosexuality (Q65H)

Vrednost 272180 Frekvenca
1 never 16125
2 1763
3 1729
4 1387
5 4938
6 1866
7 1493
8 1982
9 1424
10 always 5824
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 556
-1 dk 2035
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38531 2594

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V233 do you justify: abortion (Q65I)

Vrednost 273179 Frekvenca
1 never 10961
2 2416
3 2821
4 2139
5 7478
6 2939
7 2357
8 2794
9 1520
10 always 3921
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 403
-1 dk 1372
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39346 1779

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V234 do you justify: divorce (Q65J)

Vrednost 274178 Frekvenca
1 never 6427
2 1571
3 2315
4 2336
5 9228
6 3708
7 2978
8 3570
9 2085
10 always 5559
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 336
-1 dk 1009
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39777 1348

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V235 do you justify: euthanasia (Q65K)

Vrednost 275177 Frekvenca
1 never 11298
2 2434
3 2153
4 1439
5 5310
6 2370
7 2635
8 3546
9 1960
10 always 4828
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 548
-1 dk 2601
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37973 3152

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V236 do you justify: suicide (Q65L)

Vrednost 276176 Frekvenca
1 never 22571
2 3698
3 2523
4 1387
5 3745
6 1362
7 1001
8 957
9 458
10 always 1280
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 489
-1 dk 1651
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38982 2143

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V237 do you justify: throwing away litter in public place(Q65M)

Vrednost 277175 Frekvenca
1 never 27789
2 4462
3 3274
4 1618
5 1761
6 650
7 397
8 293
9 170
10 always 260
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 208
-1 dk 239
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40674 451

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V238 do you justify: driving under influence of alcohol (Q65N)

Vrednost 278174 Frekvenca
1 never 31437
2 4214
3 2219
4 949
5 965
6 371
7 222
8 145
9 75
10 always 137
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 202
-1 dk 186
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40734 391

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V239 do you justify: paying cash to avoid taxes (Q65O)

Vrednost 279173 Frekvenca
1 never 16670
2 4054
3 4281
4 2650
5 4500
6 1748
7 1464
8 1461
9 674
10 always 1485
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 343
-1 dk 1792
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38987 2138

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V240 do you justify: having casual sex (Q65P)

Vrednost 280172 Frekvenca
1 never 18611
2 3838
3 3400
4 2028
5 4527
6 1765
7 1434
8 1420
9 670
10 always 1694
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 460
-1 dk 1275
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39387 1738

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V241 do you justify: smoking in public buildings (Q65Q)

Vrednost 281171 Frekvenca
1 never 15983
2 3679
3 3833
4 2591
5 5749
6 2203
7 1655
8 1593
9 821
10 always 1903
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 284
-1 dk 828
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40010 1115

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V242 do you justify: speeding over limit in built-up areas (Q65R)

Vrednost 282170 Frekvenca
1 never 22680
2 5422
3 4088
4 2136
5 2881
6 1237
7 847
8 651
9 235
10 always 333
-4 qna 0
-3 nap 0
-2 na 241
-1 dk 371
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40510 615

Vrednosti spremenljivk od -2 do 10

V243 how many compatriots: claim state benefits (Q66A)

Vrednost 283169 Frekvenca
1 almost all 2316
2 many 15614
3 some 15409
4 almost none 2497
-4 qna 2217
-3 nap 0
-2 na 266
-1 dk 2806
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35836 5289

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V243_LU LU: how many compatriots: claim state benefits (Q66A) (5 answer categories)

Vrednost 284168 Frekvenca
1 LU: almost all 24
2 LU: many 156
3 LU: some 482
4 LU: almost none 239
5 LU: no one, none 112
-4 qna 39914
-3 nap 0
-2 na 33
-1 dk 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 40112 1 5

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V244 how many compatriots: cheat on tax (Q66B)

Vrednost 285167 Frekvenca
1 almost all 4943
2 many 18829
3 some 11408
4 almost none 1231
-4 qna 2217
-3 nap 0
-2 na 308
-1 dk 2189
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36411 4714

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V244_LU LU: how many compatriots: cheat on tax (Q66B) (5 answer categories)

Vrednost 286166 Frekvenca
1 LU: almost all 83
2 LU: many 291
3 LU: some 398
4 LU: almost none 176
5 LU: no one, none 101
-4 qna 39914
-3 nap 0
-2 na 29
-1 dk 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1049 40076 1 5

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V245 how many compatriots: pay cash to avoid taxes (Q66C)

Vrednost 287165 Frekvenca
1 almost all 3879
2 many 17512
3 some 12136
4 almost none 1418
-4 qna 2217
-3 nap 0
-2 na 517
-1 dk 3446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34945 6180

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V245_LU LU: how many compatriots: pay cash to avoid taxes (Q66C) (5 answer categories)

Vrednost 288164 Frekvenca
1 LU: almost all 62
2 LU: many 269
3 LU: some 417
4 LU: almost none 204
5 LU: no one, none 78
-4 qna 39914
-3 nap 0
-2 na 35
-1 dk 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 40095 1 5

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V246 how many compatriots: take soft drugs (Q66D)

Vrednost 289163 Frekvenca
1 almost all 788
2 many 10518
3 some 19960
4 almost none 3559
-4 qna 2217
-3 nap 0
-2 na 286
-1 dk 3795
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34825 6300

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V246_LU LU: how many compatriots: take soft drugs (Q66D) (5 answer categories)

Vrednost 290162 Frekvenca
1 LU: almost all 23
2 LU: many 90
3 LU: some 467
4 LU: almost none 300
5 LU: no one, none 193
-4 qna 39914
-3 nap 0
-2 na 33
-1 dk 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1073 40052 1 5

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V247 how many compatriots: throw away litter in public place (Q66E)

Vrednost 291161 Frekvenca
1 almost all 5520
2 many 17441
3 some 12563
4 almost none 1913
-4 qna 2217
-3 nap 0
-2 na 359
-1 dk 1111
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37437 3688

Vrednosti spremenljivk od -4 do 4

V247_LU LU: how many compatriots: throw away litter in public place (Q66E) (5 answer categories)

Vrednost 292160 Frekvenca
1 LU: almost all 39
2 LU: many 170
3 LU: some 404
4 LU: almost none 305
5 LU: no one, none 174
-4 qna 39914
-3 nap 0
-2 na 30
-1 dk 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1092 40033 1 5

Vrednosti spremenljivk od -4 do 5

V248 how many compatriots: speed over limit in built-up areas (Q66F)

Vrednost 293159 Frekvenca