2. Razumi opise v Katalogu ADP

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 

Za razumevanje vsebine raziskovalnih podatkov so nujno potrebne ustrezne informacije o vsebini in kontekstu raziskave. Vsaka raziskava, hranjena v ADP, tako vsebuje ustrezne metapodatke. Metapodatke lahko definiramo kot vse informacije potrebne za obveščanje in procesiranje statističnih struktur.

 Preden se lotite analize podatkov, se morate natančno seznaniti z vso dokumentacijo, ki je na voljo o raziskavi, saj je brez podrobnega poznavanja ozadja izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko zgrešena.

 

Raziskave v Katalogu ADP so opisane na enoten način, pri katerem uporabljamo elemente mednarodne specifikacije DDI-C, ki ima naslednja glavna polja: opis dokumenta, opis raziskave, opis podatkov, opis spremenljivk in spremna gradiva.

Raziskave oz. podatke iz kataloga ADP pregledujete na dva načina, in sicer na spletni strani in v pregledovalniku Nesstar. Vsebina opisov raziskav je v obeh način pregledovanja enaka, vendar prikazana na različna načina. (za podrobnejši opis glej zavihek Prikaz na spletu in Prikaz na Nesstarju).

Vsi opisi raziskav in spremna gradiva so prosto dostopni, zato predhodna registracija ni potrebna.

Opisi raziskav v Katalogu ADP na spletni strani so namenjeni iskanju raziskav in pregledovanju opisov raziskav, opisov podatkov ter spremnih gradiv. Za vsako raziskavo je na voljo tudi povezava do dostopa na pregledovalniku Nesstar (v kolikor je raziskava dostopna tudi tam).

Pregledovalnik Nesstar je namenjen iskanju raziskav, pregledovanju, sprotni analizi in prenosu podatkov na lokalni računalnik. Vsebovana je večina raziskav iz Kataloga ADP, razen tistih, ki imajo pomanjkljiv opis, pomankljivo dokumentacijo, nimajo podatkov ipd. Podatke iz pregledovalnika Nesstar je večinoma mogoče analizirati na spletu ali sneti na lokalni računalnik, za kar se je potrebno registrirati.

 

PRIMERJAVA PRIKAZA RAZISKAV

 

Katalog ADP na spletni strani

Katalog ADP v pregledovalniku Nesstar

Opis raziskave

DA

DA

Opis podatkov

DA

DA

Opis spremenljivk

DA

DA

Dostop do spremnih gradiv

DA

DA

Možnost spletne analize podatkov

NE

DA

(potrebna predhodna registracija)

Možnost prenosa podatkov na lokalni računalnik

NE

DA

(potrebna predhodna registracija)

 

Na spletni strani je vsaka raziskava opisana v štirih rubrikah. Primer:

Opis splet

 

 • Opis raziskave: kjer najdemo osnovni opis (avtorji, ključne besede, vsebinska področja) in metodološka pojasnila (čas zbiranja podatkov, geografsko pokritje, populacija, tip vzorca).
 • Opis podatkov (informacija o podatkovni datoteki (število enot) in frekvenčne porazdelitve posamezne spremenljivke v podatkovni datoteki, skupaj z besedilom vprašanj in odgovorov).
 • Spremna gradiva (npr. vprašalnik in različne povezane publikacije)
 • Pregledovalnik Nesstar (povezava do raziskave v pregledovalniku Nesstar, kjer je možen prenos opisa raziskave in podatkovne datoteke – ni na voljo za vse raziskave v Katalogu ADP).

 

Informacije na desni strani zapisa uporabnika dodatno informirajo o:

 1. Pogojih dostopa: ki jih določa naša politika dostopa (glej Pogoje uporabe podatkov v zavihku Dostop do podatkov). Večina raziskav je dostopnih pod licenco CC-BY.
 2. Pogoji dostopa

   

 3. Dostop do podatkov v pregledovalniku Nesstar: na voljo je povezava do opisa raziskave v pregledovalniku Nesstar, kjer je pri kvantitativnih raziskavah mogoče opraviti analize podatkov na spletu in/ali podatke prenesti na lokalni računalnik.
 4. Povezava Nesstar

   

 5. Status raziskave: Za raziskave v ADP katalogu obstajajo različne stopnje opisa raziskave:

  1 – Osnovni opis raziskave.

  2 – Polni opis raziskave

  3 – Polni opis raziskave in opis podatkov z imeni spremenljivk iz SPSS podatkovne datoteke.

  4 – Polni opis raziskave in opis podatkov z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke in polnim besedilom vprašanj.

 6.  

 7. Kakovost (Rang) raziskave: informacija o kakovosti raziskave. Raziskave so razvrščene po kakovostni lestvici od 1 do 9. Najkakovostnejše raziskave, ki so točkovane z raziskovalnimi točkami po kriteriju ARRS/SICRIS, zasedajo oceno od 7 do 9.
 8. Rang raziskave

   

 9. Citiranje raziskave: raziskovalne podatke je potrebno citirati tako kot vsako drugo gradivo, ki ga uporabimo v svojem delu. Na tem mestu navajamo primer citiranja posamezne raziskave, ki pa ga lahko prilagodite svojim potrebam oz. zahtevam založnika. Ne glede na to kakšen tip citiranja boste uporabili, ste v skladu s 5. členom Splošnih pogojev uporabe raziskav iz Kataloga ADP, ob uporabi delo dolžni citirati.
 10. Primer citiranja

   

 11. COBISS povezava: v kolikor je raziskava vpisana v sistem Cobiss, potem je na tem mestu podana povezava na zapis podatkovne datoteke v sistemu Cobiss.
 12. COBISS povezava

   

 13. Datum prve podatkovne objave: datum prvega vpisa raziskave v Katalog ADP.
 14.  

 15. Sorodne raziskave: v kolikor je raziskava del serije, potem so dodane še povezave na sorodne raziskave iste serije.
 16. Sorodne raziskave

 

 

a) Opis gumbov

 

b) Opis raziskave

Na Nesstarju je prikaz vsebine raziskave in analize na podatki možno pogledati na treh različnih lističih, t.j. Opis, Tabela in Analiza.

Nesstar prikaz

 

Opis raziskave, vključno s frekvenčno porazdelitvijo spremenljivk, je možno videti na lističu Opis. V lističu Tabela se prikazuje nadaljnja eno ali več dimenzionalna analiza obravnavnih spremenljivk. Listič Analiza pa nam podaja možnost izračuna Pearsonovega koeficienta korelacije in linearno regresijo.

S klikom na znak ?? v rubriki Metapodatki in Opis spremenljivk pridemo do posameznih podrubrik opisa raziskave. Gre za enako osnovo opisa, kot na spletni strani, le da je precej bolj podroben.

Podrubrike Nesstar

 

Celotni opis raziskave je viden na desni strani okna, kadar klinknemo na Metapodatki.

Celotni opis Nesstar

 

 Pozor: Kadar podatkovna datoteka (npr. v primeru mednarodnih raziskav, kjer je primarni arhiv drug) ni dostopna, sta listična Tabela in Analiza neaktivna.

 

c) Opis spremenljivk

Spremenljivke se nahajajo v poglavju Opis spremenljivk. S klikom na znak ?? odpremo seznam spremenljivk, ki jih najdemo v podatkovni datoteki. Seznam je razvrščen po temah, kot jih najdemo v vprašalniku.

Spremenljivke Nesstar

 

S klikom na spremenljivko se bo prikazala informacija o njej. To lahko vključuje:

 • ime spremenljivke in njen opis
 • polno besedilo vprašanja

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. 2. Razumi opise v Katalogu ADP. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/opis_kataloga/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Strpnost, CATI

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si