Mediji in predšolski otroci v Sloveniji, 2016

Basic Study Information

ADP - IDNo: MPPV16
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MPPV16_V1
Main author(s):
  • Rek, Mateja
  • Milanovski Brumat, Kristina
Data file producer:
FAM - Fakulteta za medije (Ljubljana, Slovenija; 2016)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

1000-16-2916 (ARRS)

Series:
  • MEDPIS/Medijska pismenost v Sloveniji

    Raziskave medijske pismenosti so prvo celostno raziskovanje v Sloveniji. Raziskovalno delo se opira na številne obstoječe raziskave ter analize primarnih in sekundarno pridobljenih podatkov. Podatki, ki se zbirajo v okviru Infrastrukturnega programa Fakultete za medije in predstavljajo temelj analize stanja medijske pismenosti in rabe medijev v Sloveniji. Raziskovanje se je pričelo leta 2014 in pokriva področja rabe medijev, varnosti na spletu, medijske vzgoje, rabe družbenih omrežij, izpostavljenosti medijem in raba elektronskih naprav, vpliv medijev na vsakdanje življenje ljudi, pomen zasebnosti in varnosti deljenja osebnih informacij na spletu. V sklopu raziskovanja medijev podatki vključujejo različne starostne skupine – od splošne reprezentativne populacije Slovenije do posamičnih skupin kot so osnovnošolci, srednješolci, predšolski otroci, brezposelni ter gluhi in slepi ali slabovidni.

Study Content

Keywords:

mediji, predšolski otroci, starši, vzgojitelji, uporaba medijev, uporaba množičnih medijev in interneta, tiskani mediji, medijska vzgoja

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - informacijska družba
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
DNEVNA RABA MEDIJEV
OMEJEVANJE RABE MEDIJEV
VPLIV MEDIJEV NA PREDŠOLSKE OTROKE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Namen raziskave je bilo zbiranje podatkov o medijski izpostavljenosti predšolskih otrok in o izbranih elementih medijske vzgoje, ki so je otroci deležni bodisi v domačem okolju ali v vrtcih. Raziskava vključuje mnenja staršev in vzgojiteljev otrok starih 1 do 6 let glede vpliva medijev na razpoloženje, zdravje, težo, razvoj govora, agresivno vedenje in potrošniške navade otrok. Prav tako vključuje mnenja staršev in vzgojiteljev o pomenu postavljanja pravil glede rabe medijev in omejevanju rabe medijev pri predšolskih otrocih.

Methodology


Collection date: Vzgojitelji: 13. november 2015 - 13. januar 2016, Starši: 12. november 2015 - 14. januar 2016
Date of production: 2016
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

Posameznik.

Universe:

Starši otrok v vrtcih in vzgojitelji v Republiki Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za medije

Sampling procedure:

Verjetnostno: stratificirano. Neverjetnostno: kvotno. Iz nabora vseh javnih in zasebnih vrtcev v Sloveniji je bilo v prvem koraku slučajno izbranih 120 vrtcev pri čemer je bila upoštevana regijska porazdelitev in pokritost tako mestnih kot tudi podeželskih vrtcev. Naknadno je bilo dodanih 65 vrtcev, tako da je skupni vzorec 185 vrtcev predstavljal enakomerno porazdelitev po regijah.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati. Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MPSS16 - Mediji in srednješolci v Sloveniji, 2016 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 107
  • number of units: 1349

Version: julij 2017

Variable list

ID ID

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1349 0 1 1349 675 389.567

Valid range from 1 to 1349

S2 Starš gleda televizijo. Koliko ur in minut VI osebno povprečno dnevno na običajen dan (v službi in doma):

Gledate televizijo

Value 22 Frequency
0 0 min 85
15 15 min 93
30 30 min 151
45 45 min 71
60 1ura 204
90 1,5ure 146
120 2 uri 200
180 3 ure 96
240 4 ure 23
300 5 ur 11
500 8 ur ali več 3
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1083 266 0 500

Valid range from 0 to 500

S3 Starš posluša radio. Koliko ur in minut VI osebno povprečno dnevno na običajen dan (v službi in doma):

Poslušate radio

Value 31 Frequency
0 0 min 120
15 15 min 157
30 30 min 158
45 45 min 49
60 1ura 142
90 1,5ure 50
120 2 uri 83
180 3 ure 59
240 4 ure 48
300 5 ur 65
500 8 ur ali več 134
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 284 0 500

Valid range from 0 to 500

ID ID

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1349 0 1 1349 675 389.567

Valid range from 1 to 1349

S2 Starš gleda televizijo. Koliko ur in minut VI osebno povprečno dnevno na običajen dan (v službi in doma):

Gledate televizijo

Value 2106 Frequency
0 0 min 85
15 15 min 93
30 30 min 151
45 45 min 71
60 1ura 204
90 1,5ure 146
120 2 uri 200
180 3 ure 96
240 4 ure 23
300 5 ur 11
500 8 ur ali več 3
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1083 266 0 500

Valid range from 0 to 500

S3 Starš posluša radio. Koliko ur in minut VI osebno povprečno dnevno na običajen dan (v službi in doma):

Poslušate radio

Value 3105 Frequency
0 0 min 120
15 15 min 157
30 30 min 158
45 45 min 49
60 1ura 142
90 1,5ure 50
120 2 uri 83
180 3 ure 59
240 4 ure 48
300 5 ur 65
500 8 ur ali več 134
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 284 0 500

Valid range from 0 to 500

S4 Starš uporablja računalnik za neslužbene namene. Koliko ur in minut VI osebno povprečno dnevno na običajen dan (v službi in doma):

Uporabljate računalnik za neslužbene namene

Value 4104 Frequency
0 0 min 56
15 15 min 178
30 30 min 261
45 45 min 76
60 1ura 231
90 1,5ure 73
120 2 uri 108
180 3 ure 46
240 4 ure 21
300 5 ur 9
500 8 ur ali več 15
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 275 0 500

Valid range from 0 to 500

S5 Starš se pogovarja po telefonu za neslužbene namene. Koliko ur in minut VI osebno povprečno dnevno na običajen dan (v službi in doma):

Se pogovarjate po telefonu za neslužbene namene

Value 5103 Frequency
0 0 min 60
15 15 min 609
30 30 min 222
45 45 min 57
60 1ura 65
90 1,5ure 23
120 2 uri 11
180 3 ure 13
240 4 ure 3
300 5 ur 1
500 8 ur ali več 1
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 284 0 500

Valid range from 0 to 500

S6 Starš bere revije, časopis za neslužbene namene. Koliko ur in minut VI osebno povprečno dnevno na običajen dan (v službi in doma):

Berete revije, časopis za neslužbene namene

Value 6102 Frequency
0 0 min 337
15 15 min 448
30 30 min 159
45 45 min 28
60 1ura 57
90 1,5ure 9
120 2 uri 2
180 3 ure 8
240 4 ure 0
300 5 ur 1
500 8 ur ali več 1
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1050 299 0 500

Valid range from 0 to 500

S7 Starša se igrata z otrokom igre (ne elektronske). Koliko ur in minut VI osebno povprečno dnevno na običajen dan (v službi in doma):

Se starša igrata z otrokom igre (ne elektronske)

Value 7101 Frequency
0 0 min 7
15 15 min 44
30 30 min 132
45 45 min 71
60 1ura 238
90 1,5ure 120
120 2 uri 234
180 3 ure 128
240 4 ure 62
300 5 ur 31
500 8 ur ali več 10
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 272 0 500

Valid range from 0 to 500

S8 Je v vašem gospodinjstvu dnevno prižgana največ prižgana televizija. Koliko ur in minut VI osebno povprečno dnevno na običajen dan (v službi in doma):

Je v vašem gospodinjstvu dnevno prižgana največ prižgana televizija

Value 8100 Frequency
0 0 min 66
15 15 min 24
30 30 min 47
45 45 min 35
60 1ura 93
90 1,5ure 91
120 2 uri 207
180 3 ure 226
240 4 ure 130
300 5 ur 91
500 8 ur ali več 51
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 288 0 500

Valid range from 0 to 500

S9 Starš bere ali pripoveduje otroku. Koliko ur in minut VI osebno povprečno dnevno na običajen dan (v službi in doma):

Berete ali pripovedujete otroku pravljice, zgodbe

Value 999 Frequency
0 0 min 25
15 15 min 254
30 30 min 389
45 45 min 145
60 1ura 149
90 1,5ure 55
120 2 uri 34
180 3 ure 11
240 4 ure 7
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 0
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 280 0 240

Valid range from 0 to 500

S10 Otrok gleda TV v živo. Koliko ur in minut povprečno dnevno na običajen dan počne VAŠ OTROK (star do 6 let) naslednje:

Gleda televizijo v živo

Value 1098 Frequency
0 0 min 238
15 15 min 271
30 30 min 222
45 45 min 60
60 1ura 154
90 1,5ure 55
120 2 uri 51
180 3 ure 17
240 4 ure 6
300 5 ur 1
500 8 ur ali več 1
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 273 0 500

Valid range from 0 to 500

S11 Otrok gleda DVD ali videoposnetke na TV, rač... Koliko ur in minut povprečno dnevno na običajen dan počne VAŠ OTROK (star do 6 let) naslednje:

Gleda DVD ali videoposnetke na TV, računalniku, telefonu, tablici …

Value 1197 Frequency
0 0 min 317
15 15 min 294
30 30 min 218
45 45 min 58
60 1ura 104
90 1,5ure 33
120 2 uri 29
180 3 ure 9
240 4 ure 3
300 5 ur 1
500 8 ur ali več 1
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1067 282 0 500

Valid range from 0 to 500

S12 Otrok posluša radio. Koliko ur in minut povprečno dnevno na običajen dan počne VAŠ OTROK (star do 6 let) naslednje:

Posluša radio

Value 1296 Frequency
0 0 min 484
15 15 min 213
30 30 min 133
45 45 min 36
60 1ura 66
90 1,5ure 10
120 2 uri 27
180 3 ure 23
240 4 ure 15
300 5 ur 3
500 8 ur ali več 5
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 334 0 500

Valid range from 0 to 500

S13 Otrok uporablja računalnik ali tablico. Koliko ur in minut povprečno dnevno na običajen dan počne VAŠ OTROK (star do 6 let) naslednje:

Uporablja računalnik ali tablico

Value 1395 Frequency
0 0 min 696
15 15 min 158
30 30 min 92
45 45 min 25
60 1ura 46
90 1,5ure 9
120 2 uri 12
180 3 ure 11
240 4 ure 1
300 5 ur 1
500 8 ur ali več 1
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1052 297 0 500

Valid range from 0 to 500

S14 Otrok igra igrice (elektronske kjerkoli). Koliko ur in minut povprečno dnevno na običajen dan počne VAŠ OTROK (star do 6 let) naslednje:

Igra igrice (Play station, računalnik, telefon, tablica ….)

Value 1494 Frequency
0 0 min 810
15 15 min 119
30 30 min 51
45 45 min 12
60 1ura 27
90 1,5ure 5
120 2 uri 6
180 3 ure 6
240 4 ure 1
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 1
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1038 311 0 500

Valid range from 0 to 500

S15 Otrok gleda ali bere revije, časopise. Koliko ur in minut povprečno dnevno na običajen dan počne VAŠ OTROK (star do 6 let) naslednje:

Gleda ali bere revije, časopise

Value 1593 Frequency
0 0 min 418
15 15 min 322
30 30 min 179
45 45 min 44
60 1ura 52
90 1,5ure 11
120 2 uri 9
180 3 ure 10
240 4 ure 1
300 5 ur 1
500 8 ur ali več 1
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1048 301 0 500

Valid range from 0 to 500

S16 Otrok uporablja mobilni telefon brez klicev. Koliko ur in minut povprečno dnevno na običajen dan počne VAŠ OTROK (star do 6 let) naslednje:

Uporablja mobilni telefon (tudi vašega) brez klicev

Value 1692 Frequency
0 0 min 823
15 15 min 159
30 30 min 38
45 45 min 16
60 1ura 11
90 1,5ure 3
120 2 uri 4
180 3 ure 8
240 4 ure 1
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 1
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1064 285 0 500

Valid range from 0 to 500

S17 Otrok se igra, na prostem. Koliko ur in minut povprečno dnevno na običajen dan počne VAŠ OTROK (star do 6 let) naslednje:

Se igra, na prostem

Value 1791 Frequency
0 0 min 6
15 15 min 11
30 30 min 102
45 45 min 73
60 1ura 264
90 1,5ure 186
120 2 uri 244
180 3 ure 120
240 4 ure 48
300 5 ur 18
500 8 ur ali več 2
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 275 0 500

Valid range from 0 to 500

S18 Otrok v sobi, kjer je prižgana TV. Koliko ur in minut povprečno dnevno na običajen dan počne VAŠ OTROK (star do 6 let) naslednje:

Je v sobi, kjer je prižgana televizija

Value 1890 Frequency
0 0 min 227
15 15 min 77
30 30 min 136
45 45 min 55
60 1ura 144
90 1,5ure 76
120 2 uri 147
180 3 ure 83
240 4 ure 61
300 5 ur 31
500 8 ur ali več 15
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1052 297 0 500

Valid range from 0 to 500

S19 Otrok igra notri z igračami. Koliko ur in minut povprečno dnevno na običajen dan počne VAŠ OTROK (star do 6 let) naslednje:

Se igra notri z igračami

Value 1989 Frequency
0 0 min 3
15 15 min 16
30 30 min 48
45 45 min 55
60 1ura 211
90 1,5ure 171
120 2 uri 310
180 3 ure 153
240 4 ure 60
300 5 ur 30
500 8 ur ali več 17
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 275 0 500

Valid range from 0 to 500

S20 Otrok brska po spletu (računalnik, tablica, telefon …). Koliko ur in minut povprečno dnevno na običajen dan počne VAŠ OTROK (star do 6 let) naslednje:

Brska po spletu (računalnik, tablica, telefon …)

Value 2088 Frequency
0 0 min 912
15 15 min 54
30 30 min 33
45 45 min 11
60 1ura 15
90 1,5ure 2
120 2 uri 8
180 3 ure 7
240 4 ure 2
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 1
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 304 0 500

Valid range from 0 to 500

S21 Otrok gleda izobraževalni program (TV, video, igre). Koliko ur in minut povprečno dnevno na običajen dan počne VAŠ OTROK (star do 6 let) naslednje:

Gleda izobraževalni program (TV, video, igre)

Value 2187 Frequency
0 0 min 534
15 15 min 260
30 30 min 125
45 45 min 32
60 1ura 54
90 1,5ure 7
120 2 uri 10
180 3 ure 7
240 4 ure 5
300 5 ur 1
500 8 ur ali več 1
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1036 313 0 500

Valid range from 0 to 500

S22 Otrok ima v spalnici televizijo. Katerega izmed tehničnih pripomočkov ima vaš otrok v sobi, v kateri tudi spi.

Televizija

Value 2286 Frequency
1 Da 78
2 Ne 999
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 272 1 2

Valid range from 1 to 2

S23 Otrok ima v spalnici radio. Katerega izmed tehničnih pripomočkov ima vaš otrok v sobi, v kateri tudi spi.

Radio

Value 2385 Frequency
1 Da 213
2 Ne 866
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1079 270 1 2

Valid range from 1 to 2

S24 Otrok ima v spalnici računalnik ali tablico. Katerega izmed tehničnih pripomočkov ima vaš otrok v sobi, v kateri tudi spi.

Računalnik ali tablico

Value 2484 Frequency
1 Da 57
2 Ne 1015
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1072 277 1 2

Valid range from 1 to 2

S25 Otrok ima v spalnici aktiven pametni telefon. Katerega izmed tehničnih pripomočkov ima vaš otrok v sobi, v kateri tudi spi.

Lasten aktiven pametni telefon

Value 2583 Frequency
1 Da 9
2 Ne 1061
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1070 279 1 2

Valid range from 1 to 2

S26 Otrok ima v spalnici videoigre z ekranom. Katerega izmed tehničnih pripomočkov ima vaš otrok v sobi, v kateri tudi spi.

Videoigre z ekranom (Nintendo, Playstation in druge)

Value 2682 Frequency
1 Da 3
2 Ne 1066
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 280 1 2

Valid range from 1 to 2

S27 Ali postavite omejitve/pravila o tem, kaj sme otrok gledati? Na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 nikoli in 5 vedno, se opredelite do naslednjih vprašanj:

Ali postavite omejitve ali pravila o tem, kaj sme otrok gledati?

Value 2781 Frequency
1 1-Nikoli 17
2 2 22
3 3 85
4 4 219
5 5-Vedno 738
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 268 1 5

Valid range from 1 to 5

S28 Ali ste navzoči medtem, ko je v stiku z mediji? Na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 nikoli in 5 vedno, se opredelite do naslednjih vprašanj:

Ali ste navzoči medtem, ko je v stiku z mediji (gleda TV, video …)

Value 2880 Frequency
1 1-Nikoli 4
2 2 22
3 3 151
4 4 396
5 5-Vedno 508
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 268 1 5

Valid range from 1 to 5

S29 Ali otrok posnema junake, ki nastopajo v medijih? Na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 nikoli in 5 vedno, se opredelite do naslednjih vprašanj:

Ali otrok posnema junake, ki nastopajo v medijih?

Value 2979 Frequency
1 1-Nikoli 179
2 2 325
3 3 295
4 4 205
5 5-Vedno 54
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1058 291 1 5

Valid range from 1 to 5

S30 Ali se z otrokom pogovarjate o tem, kaj vidi v medijih? Na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 nikoli in 5 vedno, se opredelite do naslednjih vprašanj:

Ali se z otrokom pogovarjate o tem, kaj vidi v medijih (TV, video ...)

Value 3078 Frequency
1 1-Nikoli 22
2 2 72
3 3 247
4 4 396
5 5-Vedno 333
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1070 279 1 5

Valid range from 1 to 5

S31 Kako pogosto otroki v vrtec nosi izdelke, ker jih je videl v medijih? Na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 nikoli in 5 vedno, se opredelite do naslednjih vprašanj:

Kako pogosto otroci v vrtec nosijo izdelke, ki jih je otrok želel, ker jih je videl v medijih (na primer frozen,hello kitty, spužiji …)?

Value 3177 Frequency
1 1-Nikoli 455
2 2 285
3 3 162
4 4 121
5 5-Vedno 34
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 292 1 5

Valid range from 1 to 5

S32 Kako pogosto kupite izdelke, ker jih je videl v medijih? Na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 nikoli in 5 vedno, se opredelite do naslednjih vprašanj:

Kako pogosto kupite izdelke, ki jih je otrok želel, ker jih je videl v medijih (na primer frozen,hello kitty, spužiji …)?

Value 3276 Frequency
1 1-Nikoli 253
2 2 452
3 3 252
4 4 89
5 5-Vedno 29
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1075 274 1 5

Valid range from 1 to 5

S33 Mediji imajo negativen vpliv na razpoloženje otrok. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Mediji imajo negativen vpliv na razpoloženje predšolskih otrok.

Value 3375 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 47
2 2 140
3 3 453
4 4 207
5 5-popolnoma se strinjam 210
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 292 1 5

Valid range from 1 to 5

S34 Mediji imajo negativen vpliv na zdravje otrok. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Mediji imajo negativen vpliv na zdravje predšolskih otrok.

Value 3474 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 88
2 2 202
3 3 386
4 4 228
5 5-popolnoma se strinjam 153
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 292 1 5

Valid range from 1 to 5

S35 Iz medijev se moj predšolski otrok nauči veliko koristnega. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Iz medijev se moj predšolski otrok nauči veliko koristnega.

Value 3573 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 101
2 2 250
3 3 478
4 4 185
5 5-popolnoma se strinjam 50
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1064 285 1 5

Valid range from 1 to 5

S36 Moj otrok je pretežak za svojo višino. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Moj otrok je pretežak za svojo višino.

Value 3672 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 943
2 2 68
3 3 32
4 4 16
5 5-popolnoma se strinjam 18
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 272 1 5

Valid range from 1 to 5

S37 Moj otrok se težko dalj časa ukvarja z isto nalogo. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Moj otrok se težko dalj časa ukvarja z isto nalogo.

Value 3771 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 488
2 2 250
3 3 210
4 4 84
5 5-popolnoma se strinjam 36
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1068 281 1 5

Valid range from 1 to 5

S38 Moj otrok je agresiven. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Moj otrok je agresiven.

Value 3870 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 737
2 2 233
3 3 69
4 4 24
5 5-popolnoma se strinjam 15
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1078 271 1 5

Valid range from 1 to 5

S39 Izobraževalni DVD... so zelo koristni pri učenju predš. otrok. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Izobraževalni programi na DVD / Youtube in podobno so zelo koristni pri učenju predšolskih otrok.

Value 3969 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 157
2 2 275
3 3 403
4 4 142
5 5-popolnoma se strinjam 70
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1047 302 1 5

Valid range from 1 to 5

S40 Ekrani škodujejo razvoju govora pri otrocih. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Ekrani (TV, igrice, video …) škodujejo razvoju govora pri otrocih.

Value 4068 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 136
2 2 270
3 3 311
4 4 152
5 5-popolnoma se strinjam 134
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 346 1 5

Valid range from 1 to 5

S41 Primerno leto otroka, da za zabavo uporablja svoj pametni telefon. Pri katerem letu otroka je po vašem mnenju primerno, da otrok samostojno za zabavo:

uporablja svoj pametni telefon

Value 4167 Frequency
1 1 leto 2
2 2 leti 1
3 3 leta 2
4 4 leta 3
5 5 let 9
6 6 let 20
7 7 let 37
8 8 let 84
10 10 let 275
12 12 let 307
15 15 let 310
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1050 299 1 15

Valid range from 1 to 15

S42 Primerno leto otroka, da za zabavo igra video igre. Pri katerem letu otroka je po vašem mnenju primerno, da otrok samostojno za zabavo:

igra video igre

Value 4266 Frequency
1 1 leto 2
2 2 leti 1
3 3 leta 6
4 4 leta 21
5 5 let 43
6 6 let 85
7 7 let 88
8 8 let 161
10 10 let 283
12 12 let 195
15 15 let 148
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1033 316 1 15

Valid range from 1 to 15

S43 Primerno leto otroka, da za zabavo brska po internetu. Pri katerem letu otroka je po vašem mnenju primerno, da otrok samostojno za zabavo:

brska po internetu

Value 4365 Frequency
1 1 leto 1
2 2 leti 1
3 3 leta 3
4 4 leta 7
5 5 let 18
6 6 let 32
7 7 let 58
8 8 let 102
10 10 let 272
12 12 let 306
15 15 let 248
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1048 301 1 15

Valid range from 1 to 15

S44 Pediater se pogovoril s starši o vplivu medijev na otroka.

Ali se je vaš pediater pogovoril z vami o vplivu medijev na otroka, preden je vaš otrok dopolnil tri leta:

Value 4464 Frequency
1 Da 45
2 Ne 946
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 358

Valid range from 1 to 2

S45 Ali ste seznanjeni s priporočili glede uporabe medijev za otroke.

Ali ste seznanjeni s priporočili glede uporabe medijev (TV, videoigre …) za predšolske otroke:

Value 4563 Frequency
1 Da 447
2 Ne 563
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 339

Valid range from 1 to 2

S46 Primeren dnevni ekranski limit (TV, rač...) za starost vašega otroka

Koliko mislite, da bi moral biti dnevni ekranski limit (TV, računalnik, tablice, projektorji, pametni telefoni, video igre) za starost vašega otroka?

Value 4662 Frequency
0 0 min 47
15 15 min 159
30 30 min 301
45 45 min 80
60 1 ura 256
90 1,5 ure 109
120 2 uri 94
180 3 ure 11
240 4 ure 0
300 5 ur 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1059 290 0 300

Valid range from 0 to 300

S47 Spol otroka za katerega ste odgovarjali.

Spol otroka:

Value 4761 Frequency
1 Punca 483
2 Fant 598
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 268

Valid range from 1 to 2

S48 Starost otroka za katerega ste odgovarjali.

Odgovarjal sem za otroka, starega:

Value 4860 Frequency
1 1 46
2 2 242
3 3 261
4 4 226
5 5 261
6 6 50
997 Se ne nanaša 263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1086 263 1 6

Valid range from 1 to 6

S49_R Starost drugih otrok v gospodinjstvu do 18 leta otrokove starosti

Starost drugih otrok v gospodinjstvu:

Value 4959 Frequency
1 - 10
2 / 38
3 \ 1
4 0 55
5 0 let 7 1
6 0,2 1
7 0,2,3 1
8 0,5 3
9 1 70
10 1 mesec 3
11 1 teden 1
12 1, 2, 7 1
13 1, 6 1
14 1, 9, 11 1
15 1,1 1
16 1,2,6 1
17 1,3 1
18 1,3,6 1
19 1,4 1
20 1,5 4
21 1,5 leta 1
22 1,7 1
23 10 13
24 10 in 15 1
25 10 mesec 4
26 10, 1 1
27 10, 11 1
28 10, 15 1
29 10,11,15 1
30 10,12 1
31 10,13 1
32 10,14 1
33 10,18 2
34 10,9,7 1
35 10M 1
36 10mes,4, 1
37 11 9
38 11 mesec 3
39 11, 12 1
40 11, 13 1
41 11, 14 1
42 11,13 1
43 11,6 1
44 11,9 1
45 11meseco 1
46 12 5
47 12,14 1
48 12,9 2
49 13 8
50 13 let, 1
51 13,1 2
52 13,17 1
53 13,9 1
54 14 1
55 14 mesec 1
56 14,16 1
57 14,17 1
58 15 3
59 15 mesec 1
60 15, 18 1
61 16 2
62 16 mesec 2
63 17 4
64 17,13 1
65 18 1
66 18,16,8 1
67 1inpol 1
68 1l in po 1
69 1mesec 1
70 2 50
71 2 in 9 1
72 2 leti, 1
73 2 meseca 2
74 2, 1 1
75 2, 7 1
76 2,1 1
77 2,2 1
78 2,3 1
79 2,4 1
80 2,5 3
81 2,5; 0,6 1
82 2,5; 4,5 1
83 2,6,12, 1
84 2,8 1
85 2,9 1
86 2,9let, 1
87 20 1
88 2leti in 1
89 3 47
90 3 in pol 2
91 3 leta 2
92 3 mesece 3
93 3, 16 1
94 3, 4 2
95 3, 5 1
96 3, dvojc 1
97 3,1 1
98 3,3,1 1
99 3,5 2
100 3,5,12,1 1
101 3,5,7,8, 1
102 3,7 2
103 3mes.,2, 1
104 3mesece 1
105 4 32
106 4 2* 1
107 4 in pol 1
108 4 mesece 2
109 4, 2 1
110 4, 4, 8 1
111 4, 6 1
112 4, 7 2
113 4,1 1
114 4,2 1
115 4,5 2
116 4,5,17 1
117 5 51
118 5 mesece 1
119 5, 3 1
120 5, 7, 9 1
121 5, 8 1
122 5,1 2
123 5,3,1 1
124 5,5 1
125 5,6 1
126 5,7 6
127 5,7,15 1
128 5,8 1
129 5,9 1
130 6 56
131 6 dni 1
132 6 in 8 1
133 6 leta 1
134 6 mes. 1
135 6 mesece 3
136 6, 10 2
137 6, 8 1
138 6, 8, 10 1
139 6,1 1
140 6,2 1
141 6,5 1
142 6,5 LETA 1
143 6,7,10,1 1
144 6,8 2
145 6,8,10 1
146 6,9 3
147 7 44
148 7 in 9 1
149 7 let 1
150 7 let (h 1
151 7 mesece 3
152 7, 10 1
153 7, 2 1
154 7, 6 1
155 7, 9 1
156 7,1 1
157 7,13 1
158 7,14 2
159 7,16 1
160 7,3 1
161 7,5,2 1
162 7,8 1
163 7,9 2
164 7m 1
165 8 49
166 8 let 1
167 8 mesece 4
168 8, 0 2
169 8, 11 2
170 8, 14 1
171 8,1 2
172 8,10,15 1
173 8,11 1
174 8,12 2
175 8,12,13 1
176 8,15 1
177 8,3 1
178 8,4 1
179 8,7 1
180 9 23
181 9 mesece 1
182 9, 11 2
183 9, 7 1
184 9,1 1
185 9,12,14 1
186 9,7 1
187 do 1 let 1
188 do vklju 1
189 dvojcka 1
190 edini ot 1
191 ni otrok 1
192 nimamo j 1
193 o 1
194 Pol leta 1
195 samk en 1
997 se ne nanaša 263
998 b.o. 288
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 551

Valid range from 1 to 195

S50 Število vseh oseb v gospodinjstvu

Število vseh oseb v gospodinjstvu:

Value 5058 Frequency
1 1 2
2 2 25
3 3 294
4 4 510
5 5 158
6 6 47
7 7 23
8 8 9
9 9 1
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 280 1 9

Valid range from 1 to 9

S51 Ali je otrok v deljenem varstvu staršev?

Ali je otrok v deljenem varstvu staršev?

Value 5157 Frequency
1 Da 74
2 Ne 1002
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 273

Valid range from 1 to 2

S52 Ali OTROK nosi očala ali kontaktne leče:

Ali otrok nosi očala/kontaktne leče?

Value 5256 Frequency
1 Da 31
2 Ne 1047
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1078 271

Valid range from 1 to 2

S53 Vaš spol:

Vaš spol:

Value 5355 Frequency
1 Ženski 937
2 Moški 149
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1086 263

Valid range from 1 to 2

S54 Vaša Letnica rojstva:

Vaša starost

Value 5454 Frequency
997 Se ne nanaša 263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1086 263 1948 1995 1980.702 5.2

Valid range from 1948 to 1995

S55 Živite v:

Kraj bivanja:

Value 5553 Frequency
1 Večje mesto 503
2 Primestje 564
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1067 282

Valid range from 1 to 2

S56 Ali VI osebno nosite očala ali kontaktne leče:

Ali nosite očala ali kontaktne leče?

Value 5652 Frequency
1 Da 386
2 Ne 691
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 272

Valid range from 1 to 2

S57 Najvišja stopnja izobrazbe, ki jo trenutno imate:

Izobrazba

Value 5751 Frequency
1 Osnovna šola ali manj 6
2 Srednja šola 323
3 Višja šola ali več 751
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1080 269

Valid range from 1 to 3

S58_r Prosim vpišite ime vrtca ali kraj, ki ga otrok obiskuje ali kraj kjer živite.

Prosim vpišite ime vrtca ali kraj, ki ga otrok obiskuje ali kraj kjer živite.

Value 5850 Frequency
-1 Zakrita vrednost 1086
997 Se ne nanaša 263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1086 263

Valid range from -1 to -1

S59 Starost staršev (skupine)

Starost staršev (skupine)

Value 5949 Frequency
1 nad 50 let 4
2 40 do 49 let 122
3 30 do 39 let 704
4 pod 30 let 256
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1086 263

Valid range from 1 to 4

S60 Starost otroka

Starost otroka (skupine)

Value 6048 Frequency
1 1 do vključno 3 leta 549
2 4 do 6 let 537
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1086 263

Valid range from 1 to 2

S61 Drugi otroci v družini

Drugi otroci v družini

Value 6147 Frequency
1 Mlajši bratec ali sestra 238
2 Starejši bratec ali sestra 404
3 Mlajši in starejši bratec ali sestra 48
4 Edinec 395
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1085 264

Valid range from 1 to 4

S62 Regija

Regija

Value 6246 Frequency
1 Osrednjeslovenska 281
2 Podravska 137
3 Koroška 88
4 Gorenjska 164
5 Primorska 202
6 Dolenjska 213
997 Se ne nanaša 263
999 Ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1085 264

Valid range from 1 to 6

V2 Vzgojitelj gleda televizijo. Koliko ur in minut VI osebno povprečno dnevno na običajen dan v SLUŽBI in DOMA:

Gledate televizijo

Value 6345 Frequency
0 0 min 31
15 15 min 23
30 30 min 32
45 45 min 14
60 1ura 46
90 1,5ure 30
120 2 uri 50
180 3 ure 30
240 4 ure 2
300 5 ur 1
500 8 ur ali več 1
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 1089 0 500

Valid range from 0 to 500

V3 Vzgojitelj posluša radio. Koliko ur in minut VI osebno povprečno dnevno na običajen dan v SLUŽBI in DOMA:

Poslušate radio

Value 6444 Frequency
0 0 min 25
15 15 min 50
30 30 min 49
45 45 min 17
60 1ura 37
90 1,5ure 16
120 2 uri 23
180 3 ure 6
240 4 ure 14
300 5 ur 14
500 8 ur ali več 6
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 1092 0 500

Valid range from 0 to 500

V4 Vzgojitelj uporablja računalnik za neslužbene namene. Koliko ur in minut VI osebno povprečno dnevno na običajen dan v SLUŽBI in DOMA:

Uporabljate računalnik za neslužbene namene

Value 6543 Frequency
0 0 min 14
15 15 min 71
30 30 min 59
45 45 min 24
60 1ura 37
90 1,5ure 17
120 2 uri 24
180 3 ure 7
240 4 ure 2
300 5 ur 3
500 8 ur ali več 1
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 1090 0 500

Valid range from 0 to 500

V5 Vzgojitelj se pogovarja po telefonu za neslužbene namene. Koliko ur in minut VI osebno povprečno dnevno na običajen dan v SLUŽBI in DOMA:

Se pogovarjate po telefonu za neslužbene namene

Value 6642 Frequency
0 0 min 21
15 15 min 146
30 30 min 52
45 45 min 14
60 1ura 14
90 1,5ure 6
120 2 uri 1
180 3 ure 0
240 4 ure 0
300 5 ur 1
500 8 ur ali več 2
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 1092 0 500

Valid range from 0 to 500

V6 Otroci v oddelku gledajo ekran. Koliko časa OTROCI v vašem oddelku dnevno na običajen dan (povprečno ne glede na vreme):

Gledajo ''ekran'' (televizijo v živo, DVD ali video posnetke na TV, računalniku, projektorju)

Value 6741 Frequency
0 0 min 194
15 15 min 37
30 30 min 6
45 45 min 1
60 1ura 3
90 1,5ure 0
120 2 uri 3
180 3 ure 2
240 4 ure 1
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 0
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 1102 0 240

Valid range from 0 to 500

V7 Otroci v oddelku gledajo izobražev. program. Koliko časa OTROCI v vašem oddelku dnevno na običajen dan (povprečno ne glede na vreme):

Gledajo izobraževalni program na TV, projektorju, računalniku

Value 6840 Frequency
0 0 min 175
15 15 min 58
30 30 min 6
45 45 min 0
60 1ura 3
90 1,5ure 1
120 2 uri 1
180 3 ure 0
240 4 ure 0
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 0
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 1105 0 120

Valid range from 0 to 500

V8 Otroci v oddelku gledajo zabavni program. Koliko časa OTROCI v vašem oddelku dnevno na običajen dan (povprečno ne glede na vreme):

Gledajo zabavni program (risanke, igrice …)

Value 6939 Frequency
0 0 min 191
15 15 min 33
30 30 min 6
45 45 min 4
60 1ura 2
90 1,5ure 0
120 2 uri 4
180 3 ure 1
240 4 ure 1
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 1
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 1106 0 500

Valid range from 0 to 500

V9 Otroci v oddelku se igrajo na prostem. Koliko časa OTROCI v vašem oddelku dnevno na običajen dan (povprečno ne glede na vreme):

Se igrajo na prostem

Value 7038 Frequency
0 0 min 3
15 15 min 2
30 30 min 30
45 45 min 49
60 1ura 75
90 1,5ure 56
120 2 uri 25
180 3 ure 13
240 4 ure 2
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 0
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
255 1094 0 240

Valid range from 0 to 500

V10 Otroci v oddelku se igrajo v igralnici. Koliko časa OTROCI v vašem oddelku dnevno na običajen dan (povprečno ne glede na vreme):

Se igrajo proste igre v igralnici

Value 7137 Frequency
0 0 min 2
15 15 min 4
30 30 min 22
45 45 min 37
60 1ura 66
90 1,5ure 59
120 2 uri 39
180 3 ure 19
240 4 ure 6
300 5 ur 4
500 8 ur ali več 1
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 1090 0 500

Valid range from 0 to 500

V11 Otroci v oddelku poslušajo CD ali MP3 pesmice. Koliko časa OTROCI v vašem oddelku dnevno na običajen dan (povprečno ne glede na vreme):

Poslušajo pesmice na CD ali MP3

Value 7236 Frequency
0 0 min 16
15 15 min 113
30 30 min 70
45 45 min 22
60 1ura 21
90 1,5ure 3
120 2 uri 6
180 3 ure 6
240 4 ure 0
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 0
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 1092 0 180

Valid range from 0 to 500

V12 Otroci v oddelku poslušajo radijski program. Koliko časa OTROCI v vašem oddelku dnevno na običajen dan (povprečno ne glede na vreme):

Poslušajo radijski program v živo

Value 7335 Frequency
0 0 min 218
15 15 min 6
30 30 min 4
45 45 min 3
60 1ura 1
90 1,5ure 0
120 2 uri 0
180 3 ure 1
240 4 ure 1
300 5 ur 0
500 8 ur ali več 0
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
234 1115 0 240

Valid range from 0 to 500

V13 Televizijo/projektor v oddelku kadarkoli prižgano. Katerega izmed tehničnih pripomočkov imate v oddelku kadarkoli prižganega?

Televizijo/projektor

Value 7434 Frequency
1 Da 42
2 Ne 214
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
256 1093 1 2

Valid range from 1 to 2

V14 Radio/predvajalnik v oddelu kadarkoli prižgano. Katerega izmed tehničnih pripomočkov imate v oddelku kadarkoli prižganega?

Radio/CD-predvajalnik

Value 7533 Frequency
1 Da 227
2 Ne 35
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 1087 1 2

Valid range from 1 to 2

V15 Tablico/računalnik v oddelku kadarkoli prižgano. Katerega izmed tehničnih pripomočkov imate v oddelku kadarkoli prižganega?

Računalnik ali tablico

Value 7632 Frequency
1 Da 92
2 Ne 160
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
252 1097 1 2

Valid range from 1 to 2

V16 Vzgojitelji v oddelku prižgan lastni mobilni telefon. Katerega izmed tehničnih pripomočkov imate v oddelku kadarkoli prižganega?

Svoj telefon

Value 7731 Frequency
1 Da 143
2 Ne 116
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 1090 1 2

Valid range from 1 to 2

V17 Ali ima vzgojitelj lastni pametni telefon.

Ali ima vzgojitelj lastni pametni telefon.

Value 7830 Frequency
1 Da 104
2 Ne 112
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 1133 1 2

Valid range from 1 to 2

V18 Ali ima lastni pametni z internetno povezavo?

Ali imate z njim internetno povezavo?

Value 7929 Frequency
1 Da 82
2 Ne 129
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
211 1138 1 2

Valid range from 1 to 2

V19_r Če telefon DA - koliko časa ga v oddelku dnevno uporabljate? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri V17 odgovorili za 1 ('da').

Koliko časa ga v oddelku dnevno uporablajte?

Value 8028 Frequency
0 0 min 44
15 15 min 46
30 30 min 5
45 45 min 1
60 1 uro 2
180 3 ure 1
997 Se ne nanaša 1198
999 Ne vem 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 1250

Valid range from 0 to 180

V20 Potrebno postaviti omejitve/pravila, kaj sme otrok gledati? Na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 nikoli in 5 vedno, se, prosim, opredelite do naslednjih vprašanj:

Ali menite da je treba postaviti omejitve ali pravila o tem, kaj sme otrok gledati?

Value 8127 Frequency
1 1-Nikoli 0
2 2 0
3 3 12
4 4 37
5 5-Vedno 212
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
261 1088 3 5

Valid range from 1 to 5

V21 Ali se z otroki pogovarjate o tem, kaj vidijo v medijih? Na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 nikoli in 5 vedno, se, prosim, opredelite do naslednjih vprašanj:

Ali se z otroki pogovarjate o tem, kaj vidijo v medijih (TV, video ...)

Value 8226 Frequency
1 1-Nikoli 7
2 2 39
3 3 66
4 4 87
5 5-Vedno 61
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 1089 1 5

Valid range from 1 to 5

V22 Ali otroci posnemajo junake, ki nastopajo v medijih? Na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 nikoli in 5 vedno, se, prosim, opredelite do naslednjih vprašanj:

Ali otroci posnemajo junake, ki nastopajo v medijih?

Value 8325 Frequency
1 1-Nikoli 5
2 2 22
3 3 62
4 4 120
5 5-Vedno 50
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 1090 1 5

Valid range from 1 to 5

V23 Kako pogosto imajo otroci izdelke, ki so jih videli v medijih? Na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 nikoli in 5 vedno, se, prosim, opredelite do naslednjih vprašanj:

Kako pogosto imajo otroci izdelke (igrače, obleke), ki so jih videli v medijih (na primer Frozen, Hello kitty, Spider man …)?

Value 8424 Frequency
1 1-Nikoli 6
2 2 19
3 3 42
4 4 126
5 5-Vedno 67
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 1089 1 5

Valid range from 1 to 5

V24 Lahko otroci v oddellku uporabljajo svoje el. pripomočke? Na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 nikoli in 5 vedno, se, prosim, opredelite do naslednjih vprašanj:

Ali dovoljujete, da otroci v vašem oddelku uporabljajo svoje elektronske pripomočke otrok (pametni telefoni, igre, tablice, kamere)?

Value 8523 Frequency
1 1-Nikoli 232
2 2 16
3 3 6
4 4 3
5 5-Vedno 2
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 1090 1 5

Valid range from 1 to 5

V25 Po agresivnem obnašanju razpoznam medijem bolj izpostavljene otroke. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Po agresivnem obnašanju lahko sklepam, kateri otrok je bolj izpostavljen medijem (gleda televizijo, igra videoigre …).

Value 8622 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 15
2 2 38
3 3 80
4 4 53
5 5-popolnoma se strinjam 74
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 1089 1 5

Valid range from 1 to 5

V26 Mediji imajo negativen vpliv na zdravje predšolskih otrok. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Mediji imajo negativen vpliv na zdravje predšolskih otrok.

Value 8721 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 13
2 2 34
3 3 95
4 4 67
5 5-popolnoma se strinjam 50
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 1090 1 5

Valid range from 1 to 5

V27 Iz medijev se predšolski otroci naučijo veliko koristnega. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Iz medijev se predšolski otroci naučijo veliko koristnega.

Value 8820 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 10
2 2 41
3 3 126
4 4 64
5 5-popolnoma se strinjam 19
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 1089 1 5

Valid range from 1 to 5

V28 Izobraževalni programi na DVDso zelo koristni pri učenju v vrtcu. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Izobraževalni programi na DVD / Youtube in podobno so zelo koristni pri učenju v vrtcu.

Value 8919 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 25
2 2 55
3 3 79
4 4 62
5 5-popolnoma se strinjam 35
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
256 1093 1 5

Valid range from 1 to 5

V29 Mediji imajo negativen vpliv na razpoloženje predšolskih otrok. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Mediji imajo negativen vpliv na razpoloženje predšolskih otrok.

Value 9018 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 23
2 2 40
3 3 107
4 4 49
5 5-popolnoma se strinjam 32
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 1098 1 5

Valid range from 1 to 5

V30 Otroci bi se morali v vrtcu naučiti uporabljati el. pripomočke. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Menim, da bi se otroci morali v vrtcu naučiti uporabljati elektronske pripomočke.

Value 9117 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 118
2 2 69
3 3 44
4 4 16
5 5-popolnoma se strinjam 12
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 1090 1 5

Valid range from 1 to 5

V31 Ekrani škodujejo razvoju govora pri otrocih. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Ekrani (TV, igrice, video …) škodujejo razvoju govora pri otrocih.

Value 9216 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 25
2 2 41
3 3 93
4 4 44
5 5-popolnoma se strinjam 44
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 1102 1 5

Valid range from 1 to 5

V32 V zadnjih treh letih na strokovnem izobraževanju o medijih?

Ali ste bili v zadnjih treh letih na vsaj dve-urnem strokovnem izobraževanju o medijih:

Value 9315 Frequency
1 Da 64
2 Ne 179
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 1106 1 2

Valid range from 1 to 2

V33_r Če DA na izobraževanju, na katerem? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri V32 odgovorili z 1 ('da').

Če DA, na katerem:

Value 9414 Frequency
2 2013; st 1
3 2015 - K 1
4 Arnes 20 1
5 delo s s 1
6 e portfo 1
7 e-asiste 1
8 e-šolstv 1
9 eigralni 1
10 etika in 1
11 Filmski 1
12 fotograf 1
13 IAM-2012 1
14 IKT 1
15 IKT izob 1
16 ikt tehn 1
17 IKT, slu 1
18 interno 1
19 interno- 1
20 izdelava 1
21 kako se 1
22 Kinodvor 1
23 Koristi 1
24 medijsko 1
25 Mladostn 1
26 Multimed 1
27 Na inter 1
28 obdelava 1
29 Otrok in 1
30 Pasti in 1
31 Pravilna 1
32 računaln 1
33 Različna 1
34 rtvslo m 1
35 spletna 1
36 strokovn 1
37 študijsk 3
38 Študijsk 4
39 uporaba 5
40 Uporaba 1
41 urejanje 1
42 V Italij 1
43 v sklopu 1
44 varna ra 1
45 Varna ra 1
46 varna up 1
47 Varnost 1
48 Vikend s 1
49 vpliv me 1
50 Vzgoja z 2
51 Zavod za 1
997 Se ne nanaša 1265
998 b.o. 4
999 Ne vem 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1289

Valid range from 2 to 51

V34 Celodnevni (doma in v vrtcu) ekranski limit naj bi znašal?

Koliko mislite, da bi moral biti celodnevni (doma in v vrtcu) ekranski limit (tj. omejitev gledanja v ekran) za vašo starostno skupino otrok (TV, računalnik, tablice, projektorji, GSM, videoigre)?

Value 9513 Frequency
0 0 min 25
15 15 min 56
30 30 min 75
45 45 min 25
60 1 ura 50
90 1,5 ure 15
120 2 uri 11
180 3 ure 1
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
258 1091 0 180

Valid range from 0 to 180

V35 V okviru 8-urnega varstva v vrtcu ekranski limit naj bi znašal?

Koliko mislite, da bi moral biti celodnevni ekranski limit (tj. omejitev gledanja v ekran) v okviru 8-urnega varstva v vrtcu za vašo starostno skupino otrok (TV, računalnik, tablice, projektorji, pametni telefoni, videoigre)?

Value 9612 Frequency
0 0 min 99
15 15 min 101
30 30 min 47
45 45 min 5
60 1 ura 7
180 2 uri 1
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 1089 0 180

Valid range from 0 to 180

V36 Ima od vodstva pisna priporočila glede uporabe medijev.

Ali imate od vodstva šole/vrtca razumljiva pisna priporočila glede priporočene količine uporabe medijev (TV, računalnik, projektor, video igre) v oddelku?

Value 9711 Frequency
1 Da 61
2 Ne 199
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 1089 1 2

Valid range from 1 to 2

V37 Priporočila morala biti napisana in enaka za vse vrtce.

Ali menite, da bi morala biti ta priporočila glede na starost otrok napisana in enaka za vse vrtce?

Value 9810 Frequency
1 Da 163
2 Ne 98
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
261 1088 1 2

Valid range from 1 to 2

V38 Koliko otrok je v vaši skupini?

Koliko otrok je v vaši skupini?

Value 999 Frequency
4 4 1
8 8 1
9 9 4
10 10 4
11 11 2
12 12 10
13 13 2
14 14 63
15 15 1
16 16 7
17 17 4
18 18 11
19 19 45
20 20 8
21 21 29
22 22 11
23 23 15
24 24 38
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
256 1093 4 24

Valid range from 4 to 24

V39 Povprečna starost otrok v skupini?

Povprečna starost otrok v skupini?

Value 1008 Frequency
1 1 leto 13
2 2 leti 65
3 3 leti 56
4 4 leta 57
5 5 let 67
6 6 let 2
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 1089 1 6

Valid range from 1 to 6

V40 Vaš spol:

Spol anketiranega

Value 1017 Frequency
1 Ženski 258
2 Moški 5
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 1086 1 2

Valid range from 1 to 2

V41 Vaša Letnica rojstva:

Vaša starost

Value 1026 Frequency
997 Se ne nanaša 1086
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
258 1091 1950 1995 1973.833 10.161

Valid range from 1950 to 1995

V42 Živite v:

Kraj bivanja

Value 1035 Frequency
1 Večje mesto 111
2 Primestje 152
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 1086 1 2

Valid range from 1 to 2

V43 Najvišja stopnja izobrazbe, ki jo trenutno imate:

Izobrazba

Value 1044 Frequency
1 Osnovna šola ali manj 1
2 Srednja šola 82
3 Višja šola ali več 179
997 Se ne nanaša 1086
999 Ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 1087 1 3

Valid range from 1 to 3

V44 Regija vrtca

Regija vrtca

Value 1053 Frequency
1 Osrednjeslovenska 88
2 Podravska 38
3 Koroška 34
4 Gorenjska 39
5 Primorska 41
6 Dolenjska 23
997 Se ne nanaša 1086
999