Slovensko javno mnenje 1992: Media

Basic Study Information

ADP - IDNo: MEDIA92
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MEDIA92_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Splichal, Slavko
 • Saksida, Stane
 • Bašić, Sandra
 • Luthar, Breda
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; 1992)

Funding agency:

RTV Slovenija

Project number:

no information

Series:
 • MEDIA/Slovensko javno mnenje - Media

  Večja samostojna raziskava o spremljanju množičnih medijev v Sloveniji razširi polje zanimanja za medijske navade, ki je sicer stalna tema raziskav SJM. Tradicija teh raziskav se začne z MKS62, opazneje tudi v MEDIA89. V anketi respondenti beležijo spremljanje televizijskih programov in posameznih oddaj z namenom analizirati dejavnike, ki vplivajo na stil medijske potrošnje. Temu sledijo še drugi vidiki načina preživljanja prostega časa razumljenega v okviru koncepta življenskega stila.

Study Content

Keywords:

prevladujoč vir informiranja, poslušanost radia, gledanost TV, spremljanje tujih TV programov, pogostost gledanja posameznih oddaj, spremljanje satelitskih TV programov, spremljanje posameznih tipov oddaj, popularne TV osebnosti, dejavniki gledanja TV, stališča o oglaševanju, ocenjevanje programov TVS, politična usmeritev TVS, politika, razumevanje jezikov, poslušanje različnih glasbenih zvrsti, branost leposlovnih in strokovnih knjig, spremljanje gledaliških predstav, spremljanje koncertov, druženje s prijatelji, ukvarjanje s športom, igranje na srečo, zaposlitev, vrednote o delu, nacionalna identiteta, strpnost, ocena političnega položaja, strankarske preference

Keywords ELSST:
MNOŽIČNI MEDIJI, KRAJEVNI MEDIJI, TELEVIZIJA, RADIJSKI PROGRAM, BRANJE, DRUŽBENA STALIŠČA, GLEDANJE TELEVIZIJE

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
mediji
stil življenja


Abstract:

Večja samostojna raziskava o spremljanju množičnih medijev v Sloveniji razširi polje zanimanja za medijske navade, ki je sicer stalna tema raziskav SJM. Tradicija teh raziskav se začne z MKS62, opazneje tudi v MEDIA89. Anketa se začne s podrobnim beleženjem spremljanja televizijskih programov in posameznih oddaj z namenom analizirati dejavnike, ki vplivajo na stil medijske potrošnje. Temu sledijo še drugi vidiki načina preživljanja prostega časa razumljenega v okviru koncepta življenskega stila. Vprašanja se nanašajo na načine informiranja, pogostosti in običajnem času spremljanja radia ins televizije, izbiro posameznih postaj in oddaj. Respondenti navajajo najbolj priljubljene oddaje in osebnosti, ocenjujejo posamezne oddaje, odgovarjajo na vprašanja o tehnološki opremljenosti (teletekst, video, kabelska/satelitska TV), povejo ali spremljajo tudi tuje postaje, kateri športi jih najbolj zanimajo, kakšen odnos imajo do reklam, ocenijo politično usmeritev državne televizije. Sklop vprašanj se nanaša na spremljanje časopisov in revij ter njihovo oceno. V vprašalniku najdemo še vprašanja o stilu življenja (bralne navade, športna aktivnost, poslušanje glasbe), samooceno materialnega položaja, delo anketiranca in njegov odnos do le-tega, merjenje stališč v zvezi z narodom/nacionalizmom, odnosih med spoloma, narkomaniji, splavu in privatni lastnini. Pred standardnim blokom socio-demografskih vprašanj je še sklop vprašanj o politiki, oceni politični situacije, zadovoljstvu z delovanjem oblasti, volilne preference in odnosu do ekstremnih stališč o dogajanju v javnosti. Del anketiranih je teden dni natančno beležil spremljanje oddaj na TV in ocenjeval posamezne oddaje na nacionalni televiziji s pomočjo posebnega formularja ("Barometer gledanja televizije od 24. - 30. junija 1992").

Methodology


Collection date: junij 1992 - julij 1992
Date of production: 1992
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MEDIA92 - Slovensko javno mnenje - Media 1992 : Raziskava množičnih medijev na Slovenskem [datoteka podatkov], 1992

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 477
 • number of units: 2085

Variable list

V1.00 A. MEDIJI

V1.00 KAKO NAJVEČKRAT IZVESTE ZA NAJPOMEMBNEJŠE DOGODKE, KI VAS ZANIMAJO?

Value 13 Frequency
1 v družbi in v razgovorih z znanci in prijatelji 187
2 iz časopisov in revij 312
3 po radiu 531
4 po televiziji 918
5 iz družinskih razgovorov 41
6 uradno, v službi 33
7 na kakšen drug način 6
8 ne morem se odločiti 57

Valid range from 1 to 8

V1.01 V1. VPRAŠANJA O RADIU

V1.01 ALI POSLUŠATE RADIO VSAK DAN, ALI NE? (Če da) OCENITE PROSIM, KOLIKO UR POVPREČNO NA DAN POSLUŠATE RADIO?

Value 22 Frequency
98 ne posluša vsak dan 253
99 sploh ne posluša radia 91
1 429
2 379
3 228
4 175
5 125
6 75
7 35
8 110
9 2
10 97
12 60
13 5
14 4
15 6
16 1
20 3
23 1
24 5
" " 1

Valid range from 1 to 24

V1.02A1 V1.02 KDAJ OBIČAJNO POSLUŠATE RADIO?

O3 - zjutraj (do 8h)

Value 31 Frequency
3 (izbere) 1098
1 (ne izbere) 896
9 ne posluša radia 91

Valid range from 1 to 3

V1.00 A. MEDIJI

V1.00 KAKO NAJVEČKRAT IZVESTE ZA NAJPOMEMBNEJŠE DOGODKE, KI VAS ZANIMAJO?

Value 1477 Frequency
1 v družbi in v razgovorih z znanci in prijatelji 187
2 iz časopisov in revij 312
3 po radiu 531
4 po televiziji 918
5 iz družinskih razgovorov 41
6 uradno, v službi 33
7 na kakšen drug način 6
8 ne morem se odločiti 57

Valid range from 1 to 8

V1.01 V1. VPRAŠANJA O RADIU

V1.01 ALI POSLUŠATE RADIO VSAK DAN, ALI NE? (Če da) OCENITE PROSIM, KOLIKO UR POVPREČNO NA DAN POSLUŠATE RADIO?

Value 2476 Frequency
98 ne posluša vsak dan 253
99 sploh ne posluša radia 91
1 429
2 379
3 228
4 175
5 125
6 75
7 35
8 110
9 2
10 97
12 60
13 5
14 4
15 6
16 1
20 3
23 1
24 5
" " 1

Valid range from 1 to 24

V1.02A1 V1.02 KDAJ OBIČAJNO POSLUŠATE RADIO?

O3 - zjutraj (do 8h)

Value 3475 Frequency
3 (izbere) 1098
1 (ne izbere) 896
9 ne posluša radia 91

Valid range from 1 to 3

V1.02A2 V1.02 KDAJ OBIČAJNO POSLUŠATE RADIO?

O3 - dopoldan (od 8h do 14h)

Value 4474 Frequency
3 (izbere) 878
1 (ne izbere) 1116
9 ne posluša radia 91

Valid range from 1 to 3

V1.02A3 V1.02 KDAJ OBIČAJNO POSLUŠATE RADIO?

O3 - popoldan (od 14h do 19h)

Value 5473 Frequency
3 (izbere) 968
1 (ne izbere) 1026
9 ne posluša radia 91

Valid range from 1 to 3

V1.02A4 V1.02 KDAJ OBIČAJNO POSLUŠATE RADIO?

O3 - zvečer (od 19h do 22h)

Value 6472 Frequency
3 (izbere) 591
1 (ne izbere) 1403
9 ne posluša radia 91

Valid range from 1 to 3

V1.02A5 V1.02 KDAJ OBIČAJNO POSLUŠATE RADIO?

O3 - ponoči (od 22h do 5h)

Value 7471 Frequency
3 (izbere) 155
1 (ne izbere) 1839
9 ne posluša radia 91

Valid range from 1 to 3

V1.03A V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

a) Radio Slovenija - 1.program

Value 8470 Frequency
1 večino dni 789
2 manj pogosto 577
3 nikoli 628
9 ne posluša radia 91

Valid range from 1 to 3

V1.03B V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

b) Radio Slovenija - 2.program

Value 9469 Frequency
1 večino dni 891
2 manj pogosto 598
3 nikoli 504
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 3

V1.03C V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

c) Radio Slovenija - 3.program

Value 10468 Frequency
1 večino dni 44
2 manj pogosto 242
3 nikoli 1707
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 3

V1.03D V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

d) Radio Glas Ljubljana, RGL

Value 11467 Frequency
1 večino dni 120
2 manj pogosto 217
3 nikoli 1656
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 3

V1.03E V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

e) Radio Študent, MARŠ

Value 12466 Frequency
1 večino dni 64
2 manj pogosto 163
3 nikoli 1766
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 3

V1.03F V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

f) Radio Maribor

Value 13465 Frequency
1 večino dni 270
2 manj pogosto 197
3 nikoli 1526
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 3

V1.03G V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

g) Radio Koper

Value 14464 Frequency
1 večino dni 126
2 manj pogosto 133
3 nikoli 1734
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 3

V1.03H V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

h) slovenske lokalne programe

Value 15463 Frequency
1 večino dni 452
2 manj pogosto 353
3 nikoli 1188
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 3

V1.03I V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

i) radio Zagreb

Value 16462 Frequency
1 večino dni 48
2 manj pogosto 158
3 nikoli 1787
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 3

V1.03J V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

j) tuje radijske postaje (Italija, Avstrija, Madžarska)

Value 17461 Frequency
1 večino dni 88
2 manj pogosto 186
3 nikoli 1719
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 3

V1.03K V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

k) BBC - program v slovenščini

Value 18460 Frequency
1 večino dni 28
2 manj pogosto 72
3 nikoli 1893
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 3

V1.04A V1.04 KAKO POGOSTO POSLUŠATE NA RADIU:

a) informativne oddaje

Value 19459 Frequency
1 redno 912
2 pogosto 489
3 včasih 499
4 nikoli 90
5 ne posluša radia 3
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 5

V1.04B V1.04 KAKO POGOSTO POSLUŠATE NA RADIU:

b) okrogle mize, pogovori z gosti

Value 20458 Frequency
1 redno 155
2 pogosto 274
3 včasih 754
4 nikoli 768
5 ne posluša radia 42
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 5

V1.04C V1.04 KAKO POGOSTO POSLUŠATE NA RADIU:

c) radijske igre

Value 21457 Frequency
1 redno 34
2 pogosto 100
3 včasih 518
4 nikoli 1274
5 ne posluša radia 67
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 5

V1.04D V1.04 KAKO POGOSTO POSLUŠATE NA RADIU:

d) klasično glasbo

Value 22456 Frequency
1 redno 51
2 pogosto 147
3 včasih 545
4 nikoli 1177
5 ne posluša radia 73
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 5

V1.04E V1.04 KAKO POGOSTO POSLUŠATE NA RADIU:

e) glasbo v povezavi z govornimi prispevki (npr. val 202)

Value 23455 Frequency
1 redno 448
2 pogosto 531
3 včasih 575
4 nikoli 405
5 ne posluša radia 34
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 5

V1.04F V1.04 KAKO POGOSTO POSLUŠATE NA RADIU:

f) športni prenosi

Value 24454 Frequency
1 redno 143
2 pogosto 226
3 včasih 542
4 nikoli 1024
5 ne posluša radia 58
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 5

V1.04G V1.04 KAKO POGOSTO POSLUŠATE NA RADIU:

g) obvestila o prometu, vremenu, prireditvah

Value 25453 Frequency
1 redno 563
2 pogosto 564
3 včasih 508
4 nikoli 335
5 ne posluša radia 23
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 5

V1.05

V1.O5 ALI OBIČAJNO POGLEDATE RADIJSKI PROGRAM, PREDEN PRIŽGETE RADIO, ALI PA MORDA ENOSTAVNO PRIŽGETE RADIO?

Value 26452 Frequency
1 vedno pogleda v program preden prižge radio 52
2 pogosto pogleda v program 69
3 včasih pogleda v program 212
4 nikoli ne pogleda v program 1648
5 ne vem 12
9 ne posluša radia 92

Valid range from 1 to 4

V1.06

V1.06 KO IMATE PRIŽGAN RADIO, ALI BI REKLI, DA... (en odgovor)

Value 27451 Frequency
1 ga vedno poslušate pazljivo 252
2 ga ponavadi poslušate pazljivo 634
3 ponavadi le kot zvočno ozadje 624
4 vedno le kot zvočno ozadje (vmes opravljate tudi delo) 421
5 ne vem, ne morem oceniti 62
9 ne poslušam radia 92

Valid range from 1 to 4

V2.01 V2.00 VPRAŠANJA O TELEVIZIJI

V2.01 ALI IMATE PRI VAS DOMA TELEVIZOR? (če da) KOLIKO TELEVIZORJEV IMATE?

Value 28450 Frequency
1 enega 1552
2 dva 374
3 več kot dva 49
4 nima televizorja 110

Valid range from 1 to 4

V2.02AB V2.02 POVEJTE PROSIM KJE SE NAHAJA(JO) VAŠ(I) TELEVIZOR(JI) IN ALI SO ČRNO-BELI OZ. BARVNI?

a1) prvi TV 1 - črno-beli

Value 29449 Frequency
1 dnevna soba 312
2 spalnica staršev 1656
3 otroška soba 2
4 kuhinja 5
9 nima TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.02AP V2.02 POVEJTE PROSIM KJE SE NAHAJA(JO) VAŠ(I) TELEVIZOR(JI) IN ALI SO ČRNO-BELI OZ. BARVNI?

a2) prvi TV 2 - barvni

Value 30448 Frequency
1 dnevna soba 1614
2 spalnica staršev 129
3 otroška soba 24
4 kuhinja 208
9 nima TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.02BB V2.02 POVEJTE PROSIM KJE SE NAHAJA(JO) VAŠ(I) TELEVIZOR(JI) IN ALI SO ČRNO-BELI OZ. BARVNI?

b1) drugi TV 1 - črno-beli

Value 31447 Frequency
1 dnevna soba 130
2 spalnica staršev 268
3 otroška soba 7
4 kuhinja 0
9 nima TV 110
8 mašilo 1570

Valid range from 1 to 4

V2.02BP V2.02 POVEJTE PROSIM KJE SE NAHAJA(JO) VAŠ(I) TELEVIZOR(JI) IN ALI SO ČRNO-BELI OZ. BARVNI?

b2) drugi TV 2 - barvni

Value 32446 Frequency
1 dnevna soba 80
2 spalnica staršev 117
3 otroška soba 158
4 kuhinja 39
9 nima TV 135
8 mašilo 1552
5 4

Valid range from 1 to 4

V2.02CB V2.02 POVEJTE PROSIM KJE SE NAHAJA(JO) VAŠ(I) TELEVIZOR(JI) IN ALI SO ČRNO-BELI OZ. BARVNI?

c1) tretji TV 1 - črno-beli

Value 33445 Frequency
1 dnevna soba 18
2 spalnica staršev 26
3 otroška soba 0
4 kuhinja 0
9 nima TV 110
8 mašilo 1931

Valid range from 1 to 4

V2.02CP V2.02 POVEJTE PROSIM KJE SE NAHAJA(JO) VAŠ(I) TELEVIZOR(JI) IN ALI SO ČRNO-BELI OZ. BARVNI?

c2) tretji TV 2 - barvni

Value 34444 Frequency
1 dnevna soba 8
2 spalnica staršev 11
3 otroška soba 21
4 kuhinja 3
9 nima TV 115
8 mašilo 1926
5 1

Valid range from 1 to 4

V2.03

V2.03 ALI IMA VAŠ TELEVIZOR (KATERI OD VAŠIH TELEVIZORJEV) DEKODER ZA TELETEKST?

Value 35443 Frequency
1 da 372
2 ne 1603
9 nima televizorja 110

Valid range from 1 to 2

V2.04

(če ima dekoder) V2.04 ALI SE PREKO TELETEKSTA IFORMIRATE O TV PROGRAMU?

Value 36442 Frequency
1 da, pogosto 130
2 da, včasih 149
3 nikoli 96
9 nima dekoderja, nima TV 1709
4 1

Valid range from 1 to 3

V2.05A1 V2.05 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM IŠČETE PREKO TELETEKSTA?

O3 - novice

Value 37441 Frequency
3 (izbere) 242
1 (ne izbere) 67
8 ne išče informacij preko teleteksta 65
9 nima dekoderja, nima TV 1710
2 1

Valid range from 1 to 3

V2.05A2 V2.05 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM IŠČETE PREKO TELETEKSTA?

O3 - programi

Value 38440 Frequency
3 (izbere) 196
1 (ne izbere) 112
8 ne išče informacij preko teleteksta 65
9 nima dekoderja, nima TV 1712

Valid range from 1 to 3

V2.05A3 V2.05 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM IŠČETE PREKO TELETEKSTA?

O3 - kultura

Value 39439 Frequency
3 (izbere) 48
1 (ne izbere) 259
8 ne išče informacij preko teleteksta 65
9 nima dekoderja, nima TV 1713

Valid range from 1 to 3

V2.05A4 V2.05 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM IŠČETE PREKO TELETEKSTA?

O3 - turizem

Value 40438 Frequency
3 (izbere) 35
1 (ne izbere) 271
8 ne išče informacij preko teleteksta 66
9 nima dekoderja, nima TV 1713

Valid range from 1 to 3

V2.05A5 V2.05 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM IŠČETE PREKO TELETEKSTA?

O3 - človek, okolje, obvestila

Value 41437 Frequency
3 (izbere) 124
1 (ne izbere) 182
8 ne išče informacij preko teleteksta 66
9 nima dekoderja, nima TV 1713

Valid range from 1 to 3

V2.05A6 V2.05 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM IŠČETE PREKO TELETEKSTA?

O3 - gospodarstvo

Value 42436 Frequency
3 (izbere) 110
1 (ne izbere) 197
8 ne išče informacij preko teleteksta 67
9 nima dekoderja, nima TV 1711

Valid range from 1 to 3

V2.06

V2.06 KAKO POGOSTO, ČE SPLOH KDAJ, GLEDATE TELEVIZIJO?

Value 43435 Frequency
1 vsak dan (6 ali 7 dni na teden) 1434
2 večino dni (3,4 ali 5 dni na teden) 392
3 vsaj enkrat na teden 92
4 manj pogosto 53
5 ne gleda TV 114

Valid range from 1 to 5

V2.07

V2.07 KAKO BI OCENILI, KOLIKO UR POVPREČNO NA DAN GLEDATE TELEVIZIJO?

Value 44434 Frequency
1 342
2 632
3 451
4 285
5 134
6 55
7 11
8 65
9 110

Valid range from 1 to 9

V2.08

V2.08 KDAJ SE NAVADNO V VAŠEM GOSPODINJSTVU MED TEDNOM PRIŽGE TELEVIZIJA?

Value 45433 Frequency
1 pred 5.uro popoldne 434
2 med 5. in 6.uro popoldne 266
3 med 6. in 7.uro zvečer 263
4 med 7. in 8. uro zvečer 877
5 po 8.uri zvečer 131
9 nimam TV, ne gleda TV 114

Valid range from 1 to 5

V2.09

V2.09 IN KDAJ VI OSEBNO NAVADNO PRIČNETE GLEDATI TELEVIZIJO?

Value 46432 Frequency
1 pred 5.uro popoldne 159
2 med 5. in 6.uro popoldne 106
3 med 6. in 7.uro zvečer 119
4 med 7. in 8. uro zvečer 1215
5 po 8.uri zvečer 373
9 ne gledam TV 113

Valid range from 1 to 5

V2.10

V2.10 KDAJ NAVADNO MED TEDNOM PRENEHATE GLEDATI TELEVIZIJO?

Value 47431 Frequency
1 pred 8.uro zvečer 19
2 med 8. in 9.uro zvečer 143
3 med 9. in 10.uro zvečer 300
4 med 10. in 11.uro zvečer 814
5 med 11. uro in polnočjo 479
6 po 12. uri ponoči 217
9 ne gledam TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.11

V2.11 ALI STE VČERAJ GLEDALI TELEVIZIJSKI PROGRAM?

Value 48430 Frequency
1 da 1360
2 ne 615
9 nikoli ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 2

V2.12AZ V2.12 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO,OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

a) začel

Value 49429 Frequency
1 05.00-05.29 2
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 5
6 07.30-07.59 6
7 08.00-08.29 11
8 08.30-08.59 8
9 09.00-09.29 22
10 09.30-09.59 8
11 10.00-10.29 14
12 10.30-10.59 3
13 11.00-11.29 9
14 11.30-11.59 7
15 12.00-12.29 19
16 12.30-12.59 1
17 13.00-13.29 9
18 13.30-13.59 5
19 14.00-14.29 21
20 14.30-14.59 7
21 15.00-15.29 19
22 15.30-15.59 14
23 16.00-16.29 36
24 16.30-16.59 17
25 17.00-17.29 81
26 17.30-17.59 18
27 18.00-18.29 58
28 18.30-18.59 44
29 19.00-19.29 154
30 19.30-19.59 375
31 20.00-20.29 107
32 20.30-20.59 42
33 21.00-21.29 79
34 21.30-21.59 31
35 22.00-22.29 73
36 22.30-22.59 26
37 23.00-23.29 9
38 23.30-23.59 9
39 24.00-00.29 4
40 00.30-00.59 2
41 01.00-04.59 0
42 včeraj ni gledal TV 620
43 nikoli ne gleda TV 0
99 b. o. 110

Valid range from 1 to 42

V2.12AK V2.12 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO,OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

a) končal

Value 50428 Frequency
1 05.00-05.29 1
2 05.30-05.59 1
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 2
7 08.00-08.29 3
8 08.30-08.59 4
9 09.00-09.29 4
10 09.30-09.59 5
11 10.00-10.29 14
12 10.30-10.59 8
13 11.00-11.29 7
14 11.30-11.59 12
15 12.00-12.29 16
16 12.30-12.59 7
17 13.00-13.29 5
18 13.30-13.59 4
19 14.00-14.29 5
20 14.30-14.59 7
21 15.00-15.29 6
22 15.30-15.59 7
23 16.00-16.29 15
24 16.30-16.59 8
25 17.00-17.29 14
26 17.30-17.59 31
27 18.00-18.29 32
28 18.30-18.59 21
29 19.00-19.29 18
30 19.30-19.59 44
31 20.00-20.29 105
32 20.30-20.59 55
33 21.00-21.29 68
34 21.30-21.59 110
35 22.00-22.29 161
36 22.30-22.59 171
37 23.00-23.29 134
38 23.30-23.59 84
39 24.00-00.29 92
40 00.30-00.59 42
41 01.00-04.59 32
42 včeraj ni gledal TV 0
43 nikoli ne gleda TV 620
99 b. o. 110

Valid range from 1 to 42

V2.12BZ V2.12 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO,OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

b) začel

Value 51427 Frequency
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 1
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 2
13 11.00-11.29 2
14 11.30-11.59 2
15 12.00-12.29 2
16 12.30-12.59 4
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 3
19 14.00-14.29 5
20 14.30-14.59 2
21 15.00-15.29 3
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 10
24 16.30-16.59 2
25 17.00-17.29 14
26 17.30-17.59 2
27 18.00-18.29 6
28 18.30-18.59 4
29 19.00-19.29 30
30 19.30-19.59 69
31 20.00-20.29 16
32 20.30-20.59 14
33 21.00-21.29 38
34 21.30-21.59 13
35 22.00-22.29 18
36 22.30-22.59 12
37 23.00-23.29 9
38 23.30-23.59 3
39 24.00-00.29 1
40 00.30-00.59 0
41 01.00-04.59 1
42 včeraj ni gledal TV 0
43 nikoli ne gleda TV 1687
99 b. o. 110

Valid range from 1 to 42

V2.12BK V2.12 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO,OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

b) končal

Value 52426 Frequency
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 1
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 1
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 3
16 12.30-12.59 2
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 1
19 14.00-14.29 3
20 14.30-14.59 2
21 15.00-15.29 3
22 15.30-15.59 3
23 16.00-16.29 1
24 16.30-16.59 4
25 17.00-17.29 2
26 17.30-17.59 8
27 18.00-18.29 5
28 18.30-18.59 2
29 19.00-19.29 4
30 19.30-19.59 4
31 20.00-20.29 24
32 20.30-20.59 13
33 21.00-21.29 14
34 21.30-21.59 24
35 22.00-22.29 30
36 22.30-22.59 39
37 23.00-23.29 34
38 23.30-23.59 30
39 24.00-00.29 14
40 00.30-00.59 10
41 01.00-04.59 6
42 včeraj ni gledal TV 0
43 nikoli ne gleda TV 1688
99 b. o. 110

Valid range from 1 to 42

V2.12CZ V2.12 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO,OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

c) začel

Value 53425 Frequency
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 1
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 0
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 0
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 2
26 17.30-17.59 0
27 18.00-18.29 4
28 18.30-18.59 1
29 19.00-19.29 4
30 19.30-19.59 13
31 20.00-20.29 6
32 20.30-20.59 6
33 21.00-21.29 6
34 21.30-21.59 10
35 22.00-22.29 6
36 22.30-22.59 6
37 23.00-23.29 0
38 23.30-23.59 0
39 24.00-00.29 3
40 00.30-00.59 0
41 01.00-04.59 1
42 včeraj ni gledal TV 0
43 nikoli ne gleda TV 1906
99 b. o. 110

Valid range from 1 to 42

V2.12CK V2.12 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO,OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

c) končal

Value 54424 Frequency
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 1
18 13.30-13.59 0
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 0
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 0
26 17.30-17.59 1
27 18.00-18.29 0
28 18.30-18.59 0
29 19.00-19.29 0
30 19.30-19.59 1
31 20.00-20.29 8
32 20.30-20.59 2
33 21.00-21.29 1
34 21.30-21.59 6
35 22.00-22.29 4
36 22.30-22.59 10
37 23.00-23.29 18
38 23.30-23.59 4
39 24.00-00.29 8
40 00.30-00.59 3
41 01.00-04.59 2
42 včeraj ni gledal TV 0
43 nikoli ne gleda TV 1906
99 b. o. 110

Valid range from 1 to 42

V2.12DZ V2.12 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO,OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

d) začel

Value 55423 Frequency
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 0
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 0
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 0
26 17.30-17.59 0
27 18.00-18.29 0
28 18.30-18.59 0
29 19.00-19.29 1
30 19.30-19.59 0
31 20.00-20.29 2
32 20.30-20.59 3
33 21.00-21.29 1
34 21.30-21.59 3
35 22.00-22.29 2
36 22.30-22.59 3
37 23.00-23.29 1
38 23.30-23.59 1
39 24.00-00.29 0
40 00.30-00.59 1
41 01.00-04.59 0
42 včeraj ni gledal TV 0
43 nikoli ne gleda TV 1957
99 b. o. 110

Valid range from 1 to 42

V2.12DK V2.12 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO,OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

d) končal

Value 56422 Frequency
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 0
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 1
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 1
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 0
26 17.30-17.59 0
27 18.00-18.29 0
28 18.30-18.59 0
29 19.00-19.29 0
30 19.30-19.59 0
31 20.00-20.29 1
32 20.30-20.59 1
33 21.00-21.29 0
34 21.30-21.59 3
35 22.00-22.29 3
36 22.30-22.59 1
37 23.00-23.29 1
38 23.30-23.59 3
39 24.00-00.29 1
40 00.30-00.59 1
41 01.00-04.59 3
42 včeraj ni gledal TV 0
43 nikoli ne gleda TV 1955
99 b. o. 110

Valid range from 1 to 42

V2.13AA1 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

a) TV SLOVENIJA I. ali II. PROGRAM - a1) informativno politične oddaje

Value 57421 Frequency
1 redno 990
2 pogosto 442
3 včasih 443
4 nikoli 81
8 ne gleda domačih TV postaj 20
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.13AA2 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

a) TV SLOVENIJA I. ali II. PROGRAM - a2) dokumentarne oddaje

Value 58420 Frequency
1 redno 188
2 pogosto 471
3 včasih 974
4 nikoli 322
8 ne gleda domačih TV postaj 21
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.13AA3 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

a) TV SLOVENIJA I. ali II. PROGRAM - a3) zabavne oddaje

Value 59419 Frequency
1 redno 250
2 pogosto 612
3 včasih 847
4 nikoli 246
8 ne gleda domačih TV postaj 21
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.13AA4 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

a) TV SLOVENIJA I. ali II. PROGRAM - a4) filmi, nadaljevanke

Value 60418 Frequency
1 redno 338
2 pogosto 699
3 včasih 702
4 nikoli 217
8 ne gleda domačih TV postaj 20
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.13AA5 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

a) TV SLOVENIJA I. ali II. PROGRAM - a5) oddaje o kulturi

Value 61417 Frequency
1 redno 71
2 pogosto 221
3 včasih 974
4 nikoli 687
8 ne gleda domačih TV postaj 23
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.13AA6 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

a) TV SLOVENIJA I. ali II. PROGRAM - a6) športne oddaje

Value 62416 Frequency
1 redno 308
2 pogosto 335
3 včasih 718
4 nikoli 583
8 ne gleda domačih TV postaj 32
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.13BB1 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

b) KANAL A - b1) informativno politične oddaje

Value 63415 Frequency
1 redno 46
2 pogosto 71
3 včasih 120
4 nikoli 148
8 ne gleda domačih TV postaj 1591
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.13BB2 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

b) KANAL A - b2) dokumentarne oddaje

Value 64414 Frequency
1 redno 13
2 pogosto 43
3 včasih 136
4 nikoli 188
8 ne gleda domačih TV postaj 1596
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.13BB3 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

b) KANAL A - b3) zabavne oddaje

Value 65413 Frequency
1 redno 19
2 pogosto 53
3 včasih 135
4 nikoli 173
8 ne gleda domačih TV postaj 1596
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.13BB4 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

b) KANAL A - b4) filmi, nadaljevanke

Value 66412 Frequency
1 redno 51
2 pogosto 122
3 včasih 125
4 nikoli 82
8 ne gleda domačih TV postaj 1596
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.13BB5 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

b) KANAL A - b5) oddaje o kulturi

Value 67411 Frequency
1 redno 6
2 pogosto 22
3 včasih 109
4 nikoli 244
8 ne gleda domačih TV postaj 1595
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.13BB6 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

b) KANAL A - b6) športne oddaje

Value 68410 Frequency
1 redno 30
2 pogosto 36
3 včasih 89
4 nikoli 226
8 ne gleda domačih TV postaj 1595
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.13CC1 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

c) TV Koper - Capodistria - c1) informativno politične oddaje

Value 69409 Frequency
1 redno 38
2 pogosto 33
3 včasih 75
4 nikoli 96
8 ne gleda domačih TV postaj 1734
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.13CC2 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

c) TV Koper - Capodistria - c2) dokumentarne oddaje

Value 70408 Frequency
1 redno 7
2 pogosto 17
3 včasih 57
4 nikoli 161
8 ne gleda domačih TV postaj 1734
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.13CC3 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

c) TV Koper - Capodistria - c3) zabavne oddaje

Value 71407 Frequency
1 redno 3
2 pogosto 21
3 včasih 65
4 nikoli 153
8 ne gleda domačih TV postaj 1734
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.13CC4 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

c) TV Koper - Capodistria - c4) filmi, nadaljevanke

Value 72406 Frequency
1 redno 9
2 pogosto 28
3 včasih 72
4 nikoli 133
8 ne gleda domačih TV postaj 1734
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.13CC5 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

c) TV Koper - Capodistria - c5) oddaje o kulturi

Value 73405 Frequency
1 redno 4
2 pogosto 10
3 včasih 37
4 nikoli 191
8 ne gleda domačih TV postaj 1734
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.13CC6 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

c) TV Koper - Capodistria - c6) športne oddaje

Value 74404 Frequency
1 redno 9
2 pogosto 25
3 včasih 53
4 nikoli 155
8 ne gleda domačih TV postaj 1734
9 ne gleda TV 109

Valid range from 1 to 4

V2.14

V2.14 ALI LAHKO SPREMLJATE PROGRAME TUJIH TV POSTAJ? (TUKAJ JE MIŠLJENA TUDI NPR. HRVAŠKA)

Value 75403 Frequency
1 da 1651
2 ne 322
9 ne gleda TV 112

Valid range from 1 to 2

V2.15AA1 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

a) HTV I. ali II. program - a1) informativno politične oddaje

Value 76402 Frequency
1 redno 289
2 pogosto 357
3 včasih 581
4 nikoli 181
8 ne gleda tujih TV postaj 567
9 ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.15AA2 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

a) HTV I. ali II. program - a2) dokumentarne oddaje

Value 77401 Frequency
1 redno 45
2 pogosto 170
3 včasih 542
4 nikoli 650
8 ne gleda tujih TV postaj 568
9 ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.15AA3 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

a) HTV I. ali II. program - a3) zabavne oddaje

Value 78400 Frequency
1 redno 93
2 pogosto 284
3 včasih 591
4 nikoli 438
8 ne gleda tujih TV postaj 569
9 ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.15AA4 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

a) HTV I. ali II. program - a4) filmi, nadaljevanke

Value 79399 Frequency
1 redno 139
2 pogosto 352
3 včasih 577
4 nikoli 339
8 ne gleda tujih TV postaj 567
9 ne gleda TV 110
5 1

Valid range from 1 to 4

V2.15AA5 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

a) HTV I. ali II. program - a5) oddaje o kulturi

Value 80398 Frequency
1 redno 19
2 pogosto 57
3 včasih 388
4 nikoli 943
8 ne gleda tujih TV postaj 568
9 ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.15AA6 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

a) HTV I. ali II. program - a6) športne oddaje

Value 81397 Frequency
1 redno 124
2 pogosto 153
3 včasih 426
4 nikoli 704
8 ne gleda tujih TV postaj 568
9 ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.15BB1 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

b) ORF, Avstrija I.ali II. program - b1) informativno politične oddaje

Value 82396 Frequency
1 redno 46
2 pogosto 62
3 včasih 146
4 nikoli 389
8 ne gleda tujih TV postaj 1332
9 ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.15BB2 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

b) ORF, Avstrija I.ali II. program - b2) dokumentarne oddaje

Value 83395 Frequency
1 redno 17
2 pogosto 56
3 včasih 154
4 nikoli 416
8 ne gleda tujih TV postaj 1332
9 ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.15BB3 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

b) ORF, Avstrija I.ali II. program - b3) zabavne oddaje

Value 84394 Frequency
1 redno 63
2 pogosto 125
3 včasih 257
4 nikoli 198
8 ne gleda tujih TV postaj 1332
9 ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.15BB4 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

b) ORF, Avstrija I.ali II. program - b4) filmi, nadaljevanke

Value 85393 Frequency
1 redno 61
2 pogosto 142
3 včasih 236
4 nikoli 204
8 ne gleda tujih TV postaj 1332
9 ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.15BB5 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

b) ORF, Avstrija I.ali II. program - b5) oddaje o kulturi

Value 86392 Frequency
1 redno 9
2 pogosto 26
3 včasih 113
4 nikoli 495
8 ne gleda tujih TV postaj 1332
9 ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.15BB6 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

b) ORF, Avstrija I.ali II. program - b6) športne oddaje

Value 87391 Frequency
1 redno 37
2 pogosto 56
3 včasih 163
4 nikoli 387
8 ne gleda tujih TV postaj 1332
9 ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.15CC1 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

c) Italijanski programi: RAI I. - III. program, privatne TV postaje - c1) informativno politične oddaje

Value 88390 Frequency
1 redno 29
2 pogosto 33
3 včasih 71
4 nikoli 126
8 ne gleda tujih TV postaj 1716
9 ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.15CC2 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

c) Italijanski programi: RAI I. - III. program, privatne TV postaje - c2) dokumentarne oddaje

Value 89389 Frequency
1 redno 12
2 pogosto 35
3 včasih 67
4 nikoli 144
8 ne gleda tujih TV postaj 1717
9 ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.15CC3 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

c) Italijanski programi: RAI I. - III. program, privatne TV postaje - c3) zabavne oddaje

Value 90388 Frequency
1 redno 34
2 pogosto 60
3 včasih 80
4 nikoli 84
8 ne gleda tujih TV postaj 1717
9 ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.15CC4 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

c) Italijanski programi: RAI I. - III. program, privatne TV postaje - c4) filmi, nadaljevanke

Value 91387 Frequency
1 redno 56
2 pogosto 53
3 včasih 78
4 nikoli 71
8 ne gleda tujih TV postaj 1717
9 ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.15CC5 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

c) Italijanski programi: RAI I. - III. program, privatne TV postaje - c5) oddaje o kulturi

Value 92386 Frequency
1 redno 9
2 pogosto 16
3 včasih 51
4 nikoli 182
8 ne gleda tujih TV postaj 1717
9 ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.15CC6 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

c) Italijanski programi: RAI I. - III. program, privatne TV postaje - c6) športne oddaje

Value 93385 Frequency
1 redno 25
2 pogosto 27
3 včasih 66
4 nikoli 140
8 ne gleda tujih TV postaj 1717
9 ne gleda TV 110

Valid range from 1 to 4

V2.16

V2.16 ALI OBIČAJNO GLEDATE TELEVIZIJO SAMI ALI Z DRUGIMI ČLANI GOSPODINJSTVA?

Value 94384 Frequency
1 vedno gledam z drugimi člani gospodinjstva 453
2 običajno gledam z drugimi člani gospodinjstva 899
3 včasih gledam z drugimi člani gospodinjstva 454
4 vedno gledam sam 104
5 živim sam 50
6 drugo (npr. ne gleda doma) 14
9 ne gledam TV 111

Valid range from 1 to 6

V2.17

V2.17 KO IMATE PRIŽGANO TELEVIZIJO, ALI...

Value 95383 Frequency
1 ponavadi gledate zelo pazljivo (sedite pred televizijo in le redko zapuščate prostor, kjer je televizija) 1192
2 ob gledanju televizije ponavadi opravljate tudi druga dela (likanje, kuhanje...) 490
3 se ob gledanju televizije pogovarjate z drugimi 231
4 kaj drugega 38
5 ne vem 23
9 ne gleda TV 111

Valid range from 1 to 4

V2.18

V2.18 ALI OBIČAJNO POGLEDATE TELEVIZIJSKI PROGRAM (ČASOPIS, REVIJE, TELETEKST) PREDEN PRIŽGETE TELEVIZIJO, ALI PA MORDA ENOSTAVNO PRIŽGETE TELEVIZIJO?

Value 96382 Frequency
1 vedno pogleda v program preden prižge televizijo 294
2 pogosto pogleda v program 414
3 včasih pogleda v program 644
4 nikoli ne pogleda v program 608
5 ne vem 14
9 ne gleda TV 111

Valid range from 1 to 4

V2.19A1 V2.19 KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU OB SKUPNEM GLEDANJU TELEVIZIJE IZBIRA PROGRAME?

a) sam

Value 97381 Frequency
1 vedno 445
2 včasih 1149
3 redko 200
4 nikoli 94
5 ni take osebe 29
8 živi sam, ne gledamo skupaj 54
9 nima TV, ne gleda TV 114

Valid range from 1 to 5

V2.19A2 V2.19 KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU OB SKUPNEM GLEDANJU TELEVIZIJE IZBIRA PROGRAME?

b) partner

Value 98380 Frequency
1 vedno 191
2 včasih 999
3 redko 167
4 nikoli 164
5 ni take osebe 394
8 živi sam, ne gledamo skupaj 56
9 nima TV, ne gleda TV 114

Valid range from 1 to 5

V2.19A3 V2.19 KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU OB SKUPNEM GLEDANJU TELEVIZIJE IZBIRA PROGRAME?

c) otroci

Value 99379 Frequency
1 vedno 171
2 včasih 711
3 redko 153
4 nikoli 280
5 ni take osebe 600
8 živi sam, ne gledamo skupaj 56
9 nima TV, ne gleda TV 114

Valid range from 1 to 5

V2.19A4 V2.19 KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU OB SKUPNEM GLEDANJU TELEVIZIJE IZBIRA PROGRAME?

d) starši

Value 100378 Frequency
1 vedno 49
2 včasih 306
3 redko 96
4 nikoli 323
5 ni take osebe 1141
8 živi sam, ne gledamo skupaj 56
9 nima TV, ne gleda TV 114

Valid range from 1 to 5

V2.19A5 V2.19 KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU OB SKUPNEM GLEDANJU TELEVIZIJE IZBIRA PROGRAME?

e) nekdo drug

Value 101377 Frequency
1 vedno 19
2 včasih 112
3 redko 42
4 nikoli 291
5 ni take osebe 1446
8 živi sam, ne gledamo skupaj 61
9 nima TV, ne gleda TV 114

Valid range from 1 to 5

V2.20

V2.20 ALI GLEDANJE KAKE TV ODDAJE POSEBEJ NAČRTUJETE IN SI REZERVIRATE ČAS ZANJO? (Če da) NAVEDITE, KATERE SO TE ODDAJE. (Anketarji: vpišite navedene oddaje in obkrožite ustrezen odgovor)

Value 102376 Frequency
1 navedel eno 557
2 navedel dve 367
3 navedel tri ali več 317
8 ne načrtuje 731
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 8

V2.21

V2.21 ALI BI LAHKO REKLI, DA VAM JE KAKŠNA ODDAJA SLOVENSKE TELEVIZIJE POSEBEJ VŠEČ? (LAHKO NAVEDETE TUDI KAKŠNO ODDAJO IZ PRETEKLOSTI, KI SE VAM JE POSEBEJ VTISNILA V SPOMIN) (Anketarji:vpišite navedene oddaje in obkrožite ustrezen odgovor)

Value 103375 Frequency
1 navedel eno 586
2 navedel dve 329
3 navedel tri ali več 222
8 ni take oddaje 835
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 8

V2.22

V2.22 ALI BI LAHKO REKLI, DA VAM KAKŠNA ODDAJA NA SLOVENSKI TELEVIZIJI POSEBEJ NI VŠEČ, ALI VAS CELO MOTI? (Anketarji:vpišite navedene oddaje in obkrožite ustrezen odgovor)

Value 104374 Frequency
1 navedel eno 394
2 navedel dve 80
3 navedel tri ali več 35
8 ni take oddaje 1463
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 8

V2.23A1 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a1) Poročila (12.00)

Value 105373 Frequency
1 1 - najnižja ocena 7
2 2 23
3 3 96
4 4 121
5 5 - najvišja ocena 144
6 ne more oceniti 112
7 ne gleda oddaje 1469
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23A2 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a2) TVD 1 (17.00)

Value 106372 Frequency
1 1 - najnižja ocena 8
2 2 43
3 3 186
4 4 258
5 5 - najvišja ocena 250
6 ne more oceniti 144
7 ne gleda oddaje 1083
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23A3 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a3) TVD 2 (19.30)

Value 107371 Frequency
1 1 - najnižja ocena 9
2 2 25
3 3 236
4 4 665
5 5 - najvišja ocena 827
6 ne more oceniti 80
7 ne gleda oddaje 130
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23A4 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a4) TVD 3

Value 108370 Frequency
1 1 - najnižja ocena 8
2 2 40
3 3 188
4 4 473
5 5 - najvišja ocena 535
6 ne more oceniti 153
7 ne gleda oddaje 575
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23A5 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a5) okrogle mize, pogovori o aktualnih političnih dogodkih, problemih (Žarišče, Omizje)

Value 109369 Frequency
1 1 - najnižja ocena 34
2 2 60
3 3 353
4 4 530
5 5 - najvišja ocena 455
6 ne more oceniti 153
7 ne gleda oddaje 387
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23A6 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a6) Tednik

Value 110368 Frequency
1 1 - najnižja ocena 7
2 2 28
3 3 196
4 4 594
5 5 - najvišja ocena 776
6 ne more oceniti 94
7 ne gleda oddaje 277
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23A7 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a7) Utrip, Zrcalo tedna

Value 111367 Frequency
1 1 - najnižja ocena 9
2 2 29
3 3 195
4 4 484
5 5 - najvišja ocena 729
6 ne more oceniti 107
7 ne gleda oddaje 419
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23A8 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a8) Mednarodna obzorja

Value 112366 Frequency
1 1 - najnižja ocena 21
2 2 47
3 3 171
4 4 270
5 5 - najvišja ocena 184
6 ne more oceniti 210
7 ne gleda oddaje 1069
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23A9 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a9) Oddaje o gospodarstvu (npr. Poslovna borza, Made in Slovenia... )

Value 113365 Frequency
1 1 - najnižja ocena 26
2 2 72
3 3 214
4 4 248
5 5 - najvišja ocena 185
6 ne more oceniti 213
7 ne gleda oddaje 1014
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23B1 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b1) Križ Kraž

Value 114364 Frequency
1 1 - najnižja ocena 56
2 2 118
3 3 274
4 4 395
5 5 - najvišja ocena 372
6 ne more oceniti 112
7 ne gleda oddaje 645
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23B2 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b2) Zdravo

Value 115363 Frequency
1 1 - najnižja ocena 43
2 2 102
3 3 317
4 4 466
5 5 - najvišja ocena 511
6 ne more oceniti 94
7 ne gleda oddaje 439
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23B3 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b3) Poglej in zadeni

Value 116362 Frequency
1 1 - najnižja ocena 41
2 2 65
3 3 177
4 4 204
5 5 - najvišja ocena 225
6 ne more oceniti 145
7 ne gleda oddaje 1115
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23B4 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b4) Ona-On

Value 117361 Frequency
1 1 - najnižja ocena 73
2 2 99
3 3 262
4 4 336
5 5 - najvišja ocena 518
6 ne more oceniti 83
7 ne gleda oddaje 601
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23B5 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b5) Komu gori pod nogami

Value 118360 Frequency
1 1 - najnižja ocena 63
2 2 93
3 3 207
4 4 255
5 5 - najvišja ocena 295
6 ne more oceniti 118
7 ne gleda oddaje 941
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23B6 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b6) Košnikova gostilna

Value 119359 Frequency
1 1 - najnižja ocena 114
2 2 101
3 3 172
4 4 289
5 5 - najvišja ocena 575
6 ne more oceniti 83
7 ne gleda oddaje 638
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23B7 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b7) Bobenček

Value 120358 Frequency
1 1 - najnižja ocena 32
2 2 62
3 3 154
4 4 200
5 5 - najvišja ocena 153
6 ne more oceniti 140
7 ne gleda oddaje 1231
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23B8 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b8) Glasba, show in cirkus (torek 20.30 TVS 2)

Value 121357 Frequency
1 1 - najnižja ocena 21
2 2 39
3 3 122
4 4 240
5 5 - najvišja ocena 260
6 ne more oceniti 121
7 ne gleda oddaje 1169
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23B9 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b9) TVariete

Value 122356 Frequency
1 1 - najnižja ocena 33
2 2 73
3 3 189
4 4 242
5 5 - najvišja ocena 171
6 ne more oceniti 127
7 ne gleda oddaje 1137
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23B10 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b10) Maja vam predstavlja

Value 123355 Frequency
1 1 - najnižja ocena 24
2 2 45
3 3 153
4 4 182
5 5 - najvišja ocena 127
6 ne more oceniti 158
7 ne gleda oddaje 1283
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23B11 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b11) Idealni pari

Value 124354 Frequency
1 1 - najnižja ocena 15
2 2 21
3 3 87
4 4 94
5 5 - najvišja ocena 68
6 ne more oceniti 146
7 ne gleda oddaje 1541
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23C1 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

c1) žrebanje 3x3

Value 125353 Frequency
1 1 - najnižja ocena 32
2 2 81
3 3 281
4 4 329
5 5 - najvišja ocena 356
6 ne more oceniti 137
7 ne gleda oddaje 756
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23C2 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

c2) žrebanje LOTO

Value 126352 Frequency
1 1 - najnižja ocena 36
2 2 66
3 3 213
4 4 244
5 5 - najvišja ocena 237
6 ne more oceniti 133
7 ne gleda oddaje 1043
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23C3 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

c3) žrebanje Super 3x3

Value 127351 Frequency
1 1 - najnižja ocena 35
2 2 57
3 3 237
4 4 338
5 5 - najvišja ocena 449
6 ne more oceniti 127
7 ne gleda oddaje 729
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23D1 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

d1) Domači ansambli

Value 128350 Frequency
1 1 - najnižja ocena 37
2 2 39
3 3 154
4 4 288
5 5 - najvišja ocena 623
6 ne more oceniti 93
7 ne gleda oddaje 738
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23D2 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

d2) Videomeh

Value 129349 Frequency
1 1 - najnižja ocena 48
2 2 47
3 3 147
4 4 299
5 5 - najvišja ocena 577
6 ne more oceniti 76
7 ne gleda oddaje 778
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23D3 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

d3) koncerti resne glasbe

Value 130348 Frequency
1 1 - najnižja ocena 44
2 2 69
3 3 125
4 4 183
5 5 - najvišja ocena 122
6 ne more oceniti 140
7 ne gleda oddaje 1289
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23D4 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

d4) rock glasba (npr. Videogodba)

Value 131347 Frequency
1 1 - najnižja ocena 50
2 2 62
3 3 166
4 4 235
5 5 - najvišja ocena 149
6 ne more oceniti 114
7 ne gleda oddaje 1196
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23D5 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

d5) alternativna glasba (npr. Druga godba)

Value 132346 Frequency
1 1 - najnižja ocena 45
2 2 47
3 3 120
4 4 104
5 5 - najvišja ocena 59
6 ne more oceniti 128
7 ne gleda oddaje 1469
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23D6 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

d6) Videošpon (Jonas)

Value 133345 Frequency
1 1 - najnižja ocena 52
2 2 48
3 3 110
4 4 156
5 5 - najvišja ocena 155
6 ne more oceniti 111
7 ne gleda oddaje 1340
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23E1 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

e1) Osmi dan

Value 134344 Frequency
1 1 - najnižja ocena 37
2 2 66
3 3 216
4 4 245
5 5 - najvišja ocena 151
6 ne more oceniti 161
7 ne gleda oddaje 1096
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23E2 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

e2) Oči kritike

Value 135343 Frequency
1 1 - najnižja ocena 22
2 2 62
3 3 185
4 4 246
5 5 - najvišja ocena 123
6 ne more oceniti 170
7 ne gleda oddaje 1164
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23E3 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

e3) Povečava

Value 136342 Frequency
1 1 - najnižja ocena 16
2 2 37
3 3 96
4 4 65
5 5 - najvišja ocena 38
6 ne more oceniti 168
7 ne gleda oddaje 1552
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23E4 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

e4) Umetniški večer

Value 137341 Frequency
1 1 - najnižja ocena 27
2 2 49
3 3 113
4 4 100
5 5 - najvišja ocena 57
6 ne more oceniti 158
7 ne gleda oddaje 1468
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23E5 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

e5) Novosti založb: Odprta knjiga

Value 138340 Frequency
1 1 - najnižja ocena 24
2 2 52
3 3 144
4 4 163
5 5 - najvišja ocena 75
6 ne more oceniti 144
7 ne gleda oddaje 1370
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23E6 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

e6) Obzorja duha

Value 139339 Frequency
1 1 - najnižja ocena 51
2 2 43
3 3 152
4 4 182
5 5 - najvišja ocena 152
6 ne more oceniti 136
7 ne gleda oddaje 1256
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23F1 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

f1) Sova

Value 140338 Frequency
1 1 - najnižja ocena 22
2 2 51
3 3 263
4 4 468
5 5 - najvišja ocena 431
6 ne more oceniti 109
7 ne gleda oddaje 628
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23F2 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

f2) Slovenski magazin

Value 141337 Frequency
1 1 - najnižja ocena 11
2 2 27
3 3 115
4 4 134
5 5 - najvišja ocena 80
6 ne more oceniti 157
7 ne gleda oddaje 1448
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23F3 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

f3) Alternativni programi (bivši Studio Lj.: npr. Studio City)

Value 142336 Frequency
1 1 - najnižja ocena 15
2 2 25
3 3 122
4 4 167
5 5 - najvišja ocena 116
6 ne more oceniti 128
7 ne gleda oddaje 1399
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23F4 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

f4) Moški/ženske (Manca Košir)

Value 143335 Frequency
1 1 - najnižja ocena 17
2 2 28
3 3 95
4 4 120
5 5 - najvišja ocena 102
6 ne more oceniti 135
7 ne gleda oddaje 1475
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23F5 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

f5) Regionalni programi (Maribor, Koper, Ljubljana)

Value 144334 Frequency
1 1 - najnižja ocena 12
2 2 27
3 3 173
4 4 272
5 5 - najvišja ocena 185
6 ne more oceniti 141
7 ne gleda oddaje 1162
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23G1 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

g1) Klub klobuk

Value 145333 Frequency
1 1 - najnižja ocena 27
2 2 38
3 3 131
4 4 338
5 5 - najvišja ocena 480
6 ne more oceniti 93
7 ne gleda oddaje 865
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23G2 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

g2) Tok - tok

Value 146332 Frequency
1 1 - najnižja ocena 59
2 2 65
3 3 161
4 4 255
5 5 - najvišja ocena 309
6 ne more oceniti 97
7 ne gleda oddaje 1026
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23G3 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

g3) Ex - libris

Value 147331 Frequency
1 1 - najnižja ocena 42
2 2 65
3 3 153
4 4 239
5 5 - najvišja ocena 237
6 ne more oceniti 102
7 ne gleda oddaje 1134
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23G4 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

g4) Radovedni Taček

Value 148330 Frequency
1 1 - najnižja ocena 24
2 2 39
3 3 112
4 4 234
5 5 - najvišja ocena 457
6 ne more oceniti 87
7 ne gleda oddaje 1019
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23G5 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

g5) Risanke

Value 149329 Frequency
1 1 - najnižja ocena 15
2 2 55
3 3 204
4 4 298
5 5 - najvišja ocena 421
6 ne more oceniti 92
7 ne gleda oddaje 887
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.23G6 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

g6) Živ - žav

Value 150328 Frequency
1 1 - najnižja ocena 19
2 2 32
3 3 118
4 4 229
5 5 - najvišja ocena 364
6 ne more oceniti 93
7 ne gleda oddaje 1117
9 ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 6

V2.24

V2.24 KAJ BI REKLI NASPLOH, ALI VAM JE BOLJ VŠEČ I. ALI II. PROGRAM TV SLOVENIJA?

Value 151327 Frequency
1 bolj mi je všeč I. program 969
2 bolj mi je všeč II. program 240
3 ne vem, ne morem se odločiti 643
4 ne gledam obeh programov 120
9 ne gleda TVS, ne gleda TV 113

Valid range from 1 to 3

V2.25

V2.25 ALI IMATE PRI VAS DOMA VIDEOREKORDER?

Value 152326 Frequency
1 da 726
2 ne 1359

Valid range from 1 to 2

V2.26

V2.26 ALI MOGOČE IMATE VIDEOKAMERO?

Value 153325 Frequency
1 da 79
2 ne 2006

Valid range from 1 to 2

V2.27

V2.27 ALI VI OSEBNO GLEDATE VIDEOKASETE?

Value 154324 Frequency
1 da 625
2 ne 1460

Valid range from 1 to 2

V2.28

V2.28 KDO PRISKRBI KASETE, KI JIH GLEDATE?

Value 155323 Frequency
1 jaz sam 326
2 nekdo drug 300
9 ne gleda kaset 1459

Valid range from 1 to 2

V2.29A1 V2.29 KAKO SI PRISKRBITE VIDEO KASETE, KI JIH GLEDATE?

a) kupujem kasete

Value 156322 Frequency
1 redno 19
2 včasih 94
3 nikoli 211
8 nekdo drug mi priskrbi kasete 302
9 ne gleda videokaset 1459

Valid range from 1 to 3

V2.29A2 V2.29 KAKO SI PRISKRBITE VIDEO KASETE, KI JIH GLEDATE?

b) snemam TV oddaje in si jih kasneje ogledam

Value 157321 Frequency
1 redno 31
2 včasih 151
3 nikoli 142
8 nekdo drug mi priskrbi kasete 302
9 ne gleda videokaset 1459

Valid range from 1 to 3

V2.29A3 V2.29 KAKO SI PRISKRBITE VIDEO KASETE, KI JIH GLEDATE?

c) kasete si sposojam pri prijateljih

Value 158320 Frequency
1 redno 33
2 včasih 155
3 nikoli 136
8 nekdo drug mi priskrbi kasete 302
9 ne gleda videokaset 1459

Valid range from 1 to 3

V2.29A4 V2.29 KAKO SI PRISKRBITE VIDEO KASETE, KI JIH GLEDATE?

d) kasete si sposojam v videoteki

Value 159319 Frequency
1 redno 100
2 včasih 154
3 nikoli 71
8 nekdo drug mi priskrbi kasete 302
9 ne gleda videokaset 1458

Valid range from 1 to 3

V2.30

V2.30 PROSIM, OCENITE PRIBLIŽNO KOLIKO KASET STE SI OGLEDALI V PRETEKLIH ŠTIRIH TEDNIH?

Value 160318 Frequency
99 ne gleda videokaset 1459
0 123
1 69
2 85
3 79
4 60
5 61
6 17
7 4
8 20
9 2
10 49
12 5
13 1
15 11
16 1
20 20
25 3
30 5
32 1
98 10

Valid range from 0 to 98

V2.31

V2.31 ALI IMATE PRI VAS DOMA PRIKLJUČEK NA SATELITSKO ANTENO PREKO KABELSKEGA SISTEMA, ALI IMATE LASTNO SATELITSKO ANTENO?

Value 161317 Frequency
1 da, priključek na kabelski sistem 500
2 da, lastno satelitsko anteno (parabolo) 103
3 ne, nima satelitske antene ali priključka na kabelski sistem 1356
4 nima TV 126

Valid range from 1 to 4

V2.32A (če ima priključek na kabelski sistem) V2.32 ZANIMA NAS ŠE NEKAJ PODATKOV O KABELSKEM SISTEMU, NA KATEREGA STE PRIKLJUČENI:

A. ALI STE VI (VAŠE GOSPODINJSTVO) SOFINANCIRALI IZGRADNJO KABELSKEGA SISTEMA?

Value 162316 Frequency
1 da 461
2 ne 33
3 ne vem 9
4 nima priključka na kabelski sistem, nima TV 1582

Valid range from 1 to 2

V2.32B (če ima priključek na kabelski sistem) V2.32 ZANIMA NAS ŠE NEKAJ PODATKOV O KABELSKEM SISTEMU, NA KATEREGA STE PRIKLJUČENI:

B. KDO UPRAVLJA KABELSKI SISTEM?

Value 163315 Frequency
1 skupnost stanovalcev 136
2 pooblaščena firma 262
3 drugo 43
4 ne vem 60
9 nima priključka na kabelski sistem, nima TV 1584

Valid range from 1 to 3

V2.32C (če ima priključek na kabelski sistem) V2.32 ZANIMA NAS ŠE NEKAJ PODATKOV O KABELSKEM SISTEMU, NA KATEREGA STE PRIKLJUČENI:

C. ALI PLAČUJETE NAROČNINO ZA PRIKLJUČEK NA KABELSKI SISTEM?

Value 164314 Frequency
1 da, mesečno 291
2 da, letno 93
3 ne plačujem(o) naročnine 86
4 ne vem 31
9 nima priključka na kabelski sistem, nima TV 1584

Valid range from 1 to 3

V2.33A1 V2.33 KAJ LAHKO GLEDATE PREK KABELSKEGA SISTEMA?

O3 - programe satelitskih TV postaj

Value 165313 Frequency
3 (izbere) 479
1 (ne izbere) 8
8 ne vem 11
9 nima priključka na kabelski sistem, nima TV 1586
2 1

Valid range from 1 to 3

V2.33A2 V2.33 KAJ LAHKO GLEDATE PREK KABELSKEGA SISTEMA?

O3 - posebej predvajane prevzete tuje programe (filmi, glasba, zabavne oddaje...)

Value 166312 Frequency
3 (izbere) 189
1 (ne izbere) 298
8 ne vem 11
9 nima priključka na kabelski sistem, nima TV 1587

Valid range from 1 to 3

V2.33A3 V2.33 KAJ LAHKO GLEDATE PREK KABELSKEGA SISTEMA?

O3 - doma, v lokalnem studiu, narejen program

Value 167311 Frequency
3 (izbere) 153
1 (ne izbere) 334
8 ne vem 11
9 nima priključka na kabelski sistem, nima TV 1586
2 1

Valid range from 1 to 3

V2.34A V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

a) Screensport

Value 168310 Frequency
1 informativno politične oddaje 4
2 dokumentarne oddaje 4
3 zabavne oddaje 4
4 filme, nadaljevanke 5
5 oddaje o kulturi 1
6 šport 177
7 različne, vse 44
8 ne gleda programa 329
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Valid range from 1 to 8

V2.34B V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

b) Eurosport

Value 169309 Frequency
1 informativno politične oddaje 4
2 dokumentarne oddaje 1
3 zabavne oddaje 1
4 filme, nadaljevanke 2
5 oddaje o kulturi 1
6 šport 294
7 različne, vse 45
8 ne gleda programa 220
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Valid range from 1 to 8

V2.34C V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

c) Sky movies

Value 170308 Frequency
1 informativno politične oddaje 6
2 dokumentarne oddaje 3
3 zabavne oddaje 14
4 filme, nadaljevanke 206
5 oddaje o kulturi 0
6 šport 10
7 različne, vse 52
8 ne gleda programa 277
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Valid range from 1 to 8

V2.34D V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

d) MTV

Value 171307 Frequency
1 informativno politične oddaje 5
2 dokumentarne oddaje 3
3 zabavne oddaje 200
4 filme, nadaljevanke 12
5 oddaje o kulturi 3
6 šport 2
7 različne, vse 55
8 ne gleda programa 288
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Valid range from 1 to 8

V2.34E V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

e) Super channel

Value 172306 Frequency
1 informativno politične oddaje 12
2 dokumentarne oddaje 7
3 zabavne oddaje 47
4 filme, nadaljevanke 43
5 oddaje o kulturi 1
6 šport 3
7 različne, vse 71
8 ne gleda programa 384
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Valid range from 1 to 8

V2.34F V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

f) Sky One

Value 173305 Frequency
1 informativno politične oddaje 30
2 dokumentarne oddaje 7
3 zabavne oddaje 51
4 filme, nadaljevanke 86
5 oddaje o kulturi 2
6 šport 4
7 različne, vse 75
8 ne gleda programa 313
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Valid range from 1 to 8

V2.34G V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

g) Pro 7

Value 174304 Frequency
1 informativno politične oddaje 9
2 dokumentarne oddaje 9
3 zabavne oddaje 24
4 filme, nadaljevanke 164
5 oddaje o kulturi 0
6 šport 2
7 različne, vse 76
8 ne gleda programa 284
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Valid range from 1 to 8

V2.34H V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

h) RTL plus

Value 175303 Frequency
1 informativno politične oddaje 13
2 dokumentarne oddaje 5
3 zabavne oddaje 93
4 filme, nadaljevanke 181
5 oddaje o kulturi 0
6 šport 6
7 različne, vse 103
8 ne gleda programa 167
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Valid range from 1 to 8

V2.34I V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

i) SAT

Value 176302 Frequency
1 informativno politične oddaje 22
2 dokumentarne oddaje 7
3 zabavne oddaje 75
4 filme, nadaljevanke 155
5 oddaje o kulturi 1
6 šport 6
7 različne, vse 106
8 ne gleda programa 196
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Valid range from 1 to 8

V2.34J V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

j) Tele 5

Value 177301 Frequency
1 informativno politične oddaje 10
2 dokumentarne oddaje 6
3 zabavne oddaje 41
4 filme, nadaljevanke 113
5 oddaje o kulturi 3
6 šport 3
7 različne, vse 81
8 ne gleda programa 311
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Valid range from 1 to 8

V2.34K V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

k) SAT

Value 178300 Frequency
1 informativno politične oddaje 14
2 dokumentarne oddaje 4
3 zabavne oddaje 24
4 filme, nadaljevanke 58
5 oddaje o kulturi 6
6 šport 3
7 različne, vse 76
8 ne gleda programa 383
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Valid range from 1 to 8

V2.34L V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

l) drugega

Value 179299 Frequency
1 informativno politične oddaje 14
2 dokumentarne oddaje 3
3 zabavne oddaje 6
4 filme, nadaljevanke 29
5 oddaje o kulturi 1
6 šport 1
7 različne, vse 65
8 ne gleda programa 449
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Valid range from 1 to 8

V2.35

V2.35 KAKŠNE ODDAJE PRAV POSEBNO RADI GLEDATE NA SATELITSKIH KANALIH? ALI LAHKO NAVEDETE KONKRETNO ODDAJO, KI VAM JE POSEBEJ VŠEČ? (Anketarju: vpišite navedene oddaje in obkrožite ustrezen odgovor)

Value 180298 Frequency
1 navedel eno 181
2 navedel dve 125
3 navedel tri ali več 60
8 ni take oddaje 200
9 ne gleda satelitskih programov 1519

Valid range from 1 to 8

V2.36

V2.36 PROSIM VAS, DA OCENITE, ALI GLEDATE VEČ ODDAJ TUJIH TV POSTAJ, ALI VEČ ODDAJ NA TV SLOVENIJA?

Value 181297 Frequency
1 več oddaj tujih TV 382
2 več oddaj TVS 1139
3 približno enako 187
4 ne vem, ne morem oceniti 50
5 ne more gledati tujih TV postaj 180
9 ne gleda TV 147

Valid range from 1 to 3

V2.37A1 (Če gleda več oddaj TV Slovenija) V2.37 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE SLOVENSKE TELEVIZIJE? (več odgovorov)

O3 - jezik

Value 182296 Frequency
3 (izbere) 908
1 (ne izbere) 548
8 več gleda tuje TV postaje 486
9 ne gleda TV 143

Valid range from 1 to 3

V2.37A2 (Če gleda več oddaj TV Slovenija) V2.37 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE SLOVENSKE TELEVIZIJE? (več odgovorov)

O3 - zaradi bolj objektivnih informacij

Value 183295 Frequency
3 (izbere) 530
1 (ne izbere) 919
8 več gleda tuje TV postaje 493
9 ne gleda TV 143

Valid range from 1 to 3

V2.37A3 (Če gleda več oddaj TV Slovenija) V2.37 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE SLOVENSKE TELEVIZIJE? (več odgovorov)

O3 - zaradi informacij o domačem okolju

Value 184294 Frequency
3 (izbere) 929
1 (ne izbere) 520
8 več gleda tuje TV postaje 493
9 ne gleda TV 143

Valid range from 1 to 3

V2.37A4 (Če gleda več oddaj TV Slovenija) V2.37 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE SLOVENSKE TELEVIZIJE? (več odgovorov)

O3 - program mi bolj ustreza

Value 185293 Frequency
3 (izbere) 473
1 (ne izbere) 976
8 več gleda tuje TV postaje 493
9 ne gleda TV 143

Valid range from 1 to 3

V2.37A5 (Če gleda več oddaj TV Slovenija) V2.37 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE SLOVENSKE TELEVIZIJE? (več odgovorov)

O3 - zaradi navade

Value 186292 Frequency
3 (izbere) 594
1 (ne izbere) 855
8 več gleda tuje TV postaje 493
9 ne gleda TV 143

Valid range from 1 to 3

V2.37A6 (Če gleda več oddaj TV Slovenija) V2.37 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE SLOVENSKE TELEVIZIJE? (več odgovorov)

O3 - ker gledajo TVS ostali člani gospodinjstva

Value 187291 Frequency
3 (izbere) 488
1 (ne izbere) 961
8 več gleda tuje TV postaje 493
9 ne gleda TV 143

Valid range from 1 to 3

V2.37A7 (Če gleda več oddaj TV Slovenija) V2.37 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE SLOVENSKE TELEVIZIJE? (več odgovorov)

O3 - ker se o oddajah lahko pogovarja s prijatelji, sodelavci...

Value 188290 Frequency
3 (izbere) 284
1 (ne izbere) 1164
8 več gleda tuje TV postaje 494
9 ne gleda TV 143

Valid range from 1 to 3

V2.37A8 (Če gleda več oddaj TV Slovenija) V2.37 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE SLOVENSKE TELEVIZIJE? (več odgovorov)

O3 - ker so oddaje bolje narejene

Value 189289 Frequency
3 (izbere) 119
1 (ne izbere) 1321
8 več gleda tuje TV postaje 502
9 ne gleda TV 143

Valid range from 1 to 3

V2.38A1 (če gleda več oddaj tujih TV postaj) V2.38 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE TUJIH TV POSTAJ? (več odgovorov)

O3 - jezik

Value 190288 Frequency
3 (izbere) 109
1 (ne izbere) 346
8 več gleda oddaje TV SLOVENIJA 1490
9 ne gleda TV 140

Valid range from 1 to 3

V2.38A2 (če gleda več oddaj tujih TV postaj) V2.38 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE TUJIH TV POSTAJ? (več odgovorov)

O3 - zaradi bolj objektivnih informacij

Value 191287 Frequency
3 (izbere) 106
1 (ne izbere) 357
8 več gleda oddaje TV SLOVENIJA 1482
9 ne gleda TV 140

Valid range from 1 to 3

V2.38A3 (če gleda več oddaj tujih TV postaj) V2.38 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE TUJIH TV POSTAJ? (več odgovorov)

O3 - zaradi informacij o dogajanju po svetu

Value 192286 Frequency
3 (izbere) 163
1 (ne izbere) 300
8 več gleda oddaje TV SLOVENIJA 1482
9 ne gleda TV 140

Valid range from 1 to 3

V2.38A4 (če gleda več oddaj tujih TV postaj) V2.38 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE TUJIH TV POSTAJ? (več odgovorov)

O3 - program mi bolj ustreza

Value 193285 Frequency
3 (izbere) 283
1 (ne izbere) 180
8 več gleda oddaje TV SLOVENIJA 1482
9 ne gleda TV 140

Valid range from 1 to 3

V2.38A5 (če gleda več oddaj tujih TV postaj) V2.38 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE TUJIH TV POSTAJ? (ve