Slovensko javno mnenje 1992: Media

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MEDIA92
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MEDIA92_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Splichal, Slavko
 • Saksida, Stane
 • Bašić, Sandra
 • Luthar, Breda
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; 1992)

Finančna podpora:

RTV Slovenija

Serija:
 • MEDIA/Slovensko javno mnenje - Media

  Večja samostojna raziskava o spremljanju množičnih medijev v Sloveniji razširi polje zanimanja za medijske navade, ki je sicer stalna tema raziskav SJM. Tradicija teh raziskav se začne z MKS62, opazneje tudi v MEDIA89. V anketi respondenti beležijo spremljanje televizijskih programov in posameznih oddaj z namenom analizirati dejavnike, ki vplivajo na stil medijske potrošnje. Temu sledijo še drugi vidiki načina preživljanja prostega časa razumljenega v okviru koncepta življenskega stila.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

prevladujoč vir informiranja, poslušanost radia, gledanost TV, spremljanje tujih TV programov, pogostost gledanja posameznih oddaj, spremljanje satelitskih TV programov, spremljanje posameznih tipov oddaj, popularne TV osebnosti, dejavniki gledanja TV, stališča o oglaševanju, ocenjevanje programov TVS, politična usmeritev TVS, politika, razumevanje jezikov, poslušanje različnih glasbenih zvrsti, branost leposlovnih in strokovnih knjig, spremljanje gledaliških predstav, spremljanje koncertov, druženje s prijatelji, ukvarjanje s športom, igranje na srečo, zaposlitev, vrednote o delu, nacionalna identiteta, strpnost, ocena političnega položaja, strankarske preference

Ključne besede ELSST:
MNOŽIČNI MEDIJI, KRAJEVNI MEDIJI, TELEVIZIJA, RADIJSKI PROGRAM, BRANJE, DRUŽBENA STALIŠČA, GLEDANJE TELEVIZIJE

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Vsebinska področja ADP
mediji
stil življenja


Povzetek:

Večja samostojna raziskava o spremljanju množičnih medijev v Sloveniji razširi polje zanimanja za medijske navade, ki je sicer stalna tema raziskav SJM. Tradicija teh raziskav se začne z MKS62, opazneje tudi v MEDIA89. Anketa se začne s podrobnim beleženjem spremljanja televizijskih programov in posameznih oddaj z namenom analizirati dejavnike, ki vplivajo na stil medijske potrošnje. Temu sledijo še drugi vidiki načina preživljanja prostega časa razumljenega v okviru koncepta življenskega stila. Vprašanja se nanašajo na načine informiranja, pogostosti in običajnem času spremljanja radia ins televizije, izbiro posameznih postaj in oddaj. Respondenti navajajo najbolj priljubljene oddaje in osebnosti, ocenjujejo posamezne oddaje, odgovarjajo na vprašanja o tehnološki opremljenosti (teletekst, video, kabelska/satelitska TV), povejo ali spremljajo tudi tuje postaje, kateri športi jih najbolj zanimajo, kakšen odnos imajo do reklam, ocenijo politično usmeritev državne televizije. Sklop vprašanj se nanaša na spremljanje časopisov in revij ter njihovo oceno. V vprašalniku najdemo še vprašanja o stilu življenja (bralne navade, športna aktivnost, poslušanje glasbe), samooceno materialnega položaja, delo anketiranca in njegov odnos do le-tega, merjenje stališč v zvezi z narodom/nacionalizmom, odnosih med spoloma, narkomaniji, splavu in privatni lastnini. Pred standardnim blokom socio-demografskih vprašanj je še sklop vprašanj o politiki, oceni politični situacije, zadovoljstvu z delovanjem oblasti, volilne preference in odnosu do ekstremnih stališč o dogajanju v javnosti. Del anketiranih je teden dni natančno beležil spremljanje oddaj na TV in ocenjeval posamezne oddaje na nacionalni televiziji s pomočjo posebnega formularja ("Barometer gledanja televizije od 24. - 30. junija 1992").

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: junij 1992 - julij 1992
Čas izdelave: 1992
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MEDIA92 - Slovensko javno mnenje - Media 1992 : Raziskava množičnih medijev na Slovenskem [datoteka podatkov], 1992

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 477
 • število enot: 2085

Spremenljivke

V1.00 A. MEDIJI

V1.00 KAKO NAJVEČKRAT IZVESTE ZA NAJPOMEMBNEJŠE DOGODKE, KI VAS ZANIMAJO?

Vrednost 13 Frekvenca
1 v družbi in v razgovorih z znanci in prijatelji 187
2 iz časopisov in revij 312
3 po radiu 531
4 po televiziji 918
5 iz družinskih razgovorov 41
6 uradno, v službi 33
7 na kakšen drug način 6
8 ne morem se odločiti 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V1.01 V1. VPRAŠANJA O RADIU

V1.01 ALI POSLUŠATE RADIO VSAK DAN, ALI NE? (Če da) OCENITE PROSIM, KOLIKO UR POVPREČNO NA DAN POSLUŠATE RADIO?

Vrednost 22 Frekvenca
98 ne posluša vsak dan 253
99 sploh ne posluša radia 91
1 429
2 379
3 228
4 175
5 125
6 75
7 35
8 110
9 2
10 97
12 60
13 5
14 4
15 6
16 1
20 3
23 1
24 5
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

V1.02A1 V1.02 KDAJ OBIČAJNO POSLUŠATE RADIO?

O3 - zjutraj (do 8h)

Vrednost 31 Frekvenca
3 (izbere) 1098
1 (ne izbere) 896
9 ne posluša radia 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.00 A. MEDIJI

V1.00 KAKO NAJVEČKRAT IZVESTE ZA NAJPOMEMBNEJŠE DOGODKE, KI VAS ZANIMAJO?

Vrednost 1477 Frekvenca
1 v družbi in v razgovorih z znanci in prijatelji 187
2 iz časopisov in revij 312
3 po radiu 531
4 po televiziji 918
5 iz družinskih razgovorov 41
6 uradno, v službi 33
7 na kakšen drug način 6
8 ne morem se odločiti 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V1.01 V1. VPRAŠANJA O RADIU

V1.01 ALI POSLUŠATE RADIO VSAK DAN, ALI NE? (Če da) OCENITE PROSIM, KOLIKO UR POVPREČNO NA DAN POSLUŠATE RADIO?

Vrednost 2476 Frekvenca
98 ne posluša vsak dan 253
99 sploh ne posluša radia 91
1 429
2 379
3 228
4 175
5 125
6 75
7 35
8 110
9 2
10 97
12 60
13 5
14 4
15 6
16 1
20 3
23 1
24 5
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

V1.02A1 V1.02 KDAJ OBIČAJNO POSLUŠATE RADIO?

O3 - zjutraj (do 8h)

Vrednost 3475 Frekvenca
3 (izbere) 1098
1 (ne izbere) 896
9 ne posluša radia 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.02A2 V1.02 KDAJ OBIČAJNO POSLUŠATE RADIO?

O3 - dopoldan (od 8h do 14h)

Vrednost 4474 Frekvenca
3 (izbere) 878
1 (ne izbere) 1116
9 ne posluša radia 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.02A3 V1.02 KDAJ OBIČAJNO POSLUŠATE RADIO?

O3 - popoldan (od 14h do 19h)

Vrednost 5473 Frekvenca
3 (izbere) 968
1 (ne izbere) 1026
9 ne posluša radia 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.02A4 V1.02 KDAJ OBIČAJNO POSLUŠATE RADIO?

O3 - zvečer (od 19h do 22h)

Vrednost 6472 Frekvenca
3 (izbere) 591
1 (ne izbere) 1403
9 ne posluša radia 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.02A5 V1.02 KDAJ OBIČAJNO POSLUŠATE RADIO?

O3 - ponoči (od 22h do 5h)

Vrednost 7471 Frekvenca
3 (izbere) 155
1 (ne izbere) 1839
9 ne posluša radia 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.03A V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

a) Radio Slovenija - 1.program

Vrednost 8470 Frekvenca
1 večino dni 789
2 manj pogosto 577
3 nikoli 628
9 ne posluša radia 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.03B V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

b) Radio Slovenija - 2.program

Vrednost 9469 Frekvenca
1 večino dni 891
2 manj pogosto 598
3 nikoli 504
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.03C V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

c) Radio Slovenija - 3.program

Vrednost 10468 Frekvenca
1 večino dni 44
2 manj pogosto 242
3 nikoli 1707
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.03D V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

d) Radio Glas Ljubljana, RGL

Vrednost 11467 Frekvenca
1 večino dni 120
2 manj pogosto 217
3 nikoli 1656
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.03E V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

e) Radio Študent, MARŠ

Vrednost 12466 Frekvenca
1 večino dni 64
2 manj pogosto 163
3 nikoli 1766
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.03F V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

f) Radio Maribor

Vrednost 13465 Frekvenca
1 večino dni 270
2 manj pogosto 197
3 nikoli 1526
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.03G V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

g) Radio Koper

Vrednost 14464 Frekvenca
1 večino dni 126
2 manj pogosto 133
3 nikoli 1734
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.03H V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

h) slovenske lokalne programe

Vrednost 15463 Frekvenca
1 večino dni 452
2 manj pogosto 353
3 nikoli 1188
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.03I V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

i) radio Zagreb

Vrednost 16462 Frekvenca
1 večino dni 48
2 manj pogosto 158
3 nikoli 1787
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.03J V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

j) tuje radijske postaje (Italija, Avstrija, Madžarska)

Vrednost 17461 Frekvenca
1 večino dni 88
2 manj pogosto 186
3 nikoli 1719
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.03K V1.03 ALI POSLUŠATE - IN KAKO POGOSTO NASLEDNJE RADIJSKE PROGRAME?

k) BBC - program v slovenščini

Vrednost 18460 Frekvenca
1 večino dni 28
2 manj pogosto 72
3 nikoli 1893
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.04A V1.04 KAKO POGOSTO POSLUŠATE NA RADIU:

a) informativne oddaje

Vrednost 19459 Frekvenca
1 redno 912
2 pogosto 489
3 včasih 499
4 nikoli 90
5 ne posluša radia 3
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.04B V1.04 KAKO POGOSTO POSLUŠATE NA RADIU:

b) okrogle mize, pogovori z gosti

Vrednost 20458 Frekvenca
1 redno 155
2 pogosto 274
3 včasih 754
4 nikoli 768
5 ne posluša radia 42
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.04C V1.04 KAKO POGOSTO POSLUŠATE NA RADIU:

c) radijske igre

Vrednost 21457 Frekvenca
1 redno 34
2 pogosto 100
3 včasih 518
4 nikoli 1274
5 ne posluša radia 67
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.04D V1.04 KAKO POGOSTO POSLUŠATE NA RADIU:

d) klasično glasbo

Vrednost 22456 Frekvenca
1 redno 51
2 pogosto 147
3 včasih 545
4 nikoli 1177
5 ne posluša radia 73
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.04E V1.04 KAKO POGOSTO POSLUŠATE NA RADIU:

e) glasbo v povezavi z govornimi prispevki (npr. val 202)

Vrednost 23455 Frekvenca
1 redno 448
2 pogosto 531
3 včasih 575
4 nikoli 405
5 ne posluša radia 34
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.04F V1.04 KAKO POGOSTO POSLUŠATE NA RADIU:

f) športni prenosi

Vrednost 24454 Frekvenca
1 redno 143
2 pogosto 226
3 včasih 542
4 nikoli 1024
5 ne posluša radia 58
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.04G V1.04 KAKO POGOSTO POSLUŠATE NA RADIU:

g) obvestila o prometu, vremenu, prireditvah

Vrednost 25453 Frekvenca
1 redno 563
2 pogosto 564
3 včasih 508
4 nikoli 335
5 ne posluša radia 23
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.05

V1.O5 ALI OBIČAJNO POGLEDATE RADIJSKI PROGRAM, PREDEN PRIŽGETE RADIO, ALI PA MORDA ENOSTAVNO PRIŽGETE RADIO?

Vrednost 26452 Frekvenca
1 vedno pogleda v program preden prižge radio 52
2 pogosto pogleda v program 69
3 včasih pogleda v program 212
4 nikoli ne pogleda v program 1648
5 ne vem 12
9 ne posluša radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.06

V1.06 KO IMATE PRIŽGAN RADIO, ALI BI REKLI, DA... (en odgovor)

Vrednost 27451 Frekvenca
1 ga vedno poslušate pazljivo 252
2 ga ponavadi poslušate pazljivo 634
3 ponavadi le kot zvočno ozadje 624
4 vedno le kot zvočno ozadje (vmes opravljate tudi delo) 421
5 ne vem, ne morem oceniti 62
9 ne poslušam radia 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.01 V2.00 VPRAŠANJA O TELEVIZIJI

V2.01 ALI IMATE PRI VAS DOMA TELEVIZOR? (če da) KOLIKO TELEVIZORJEV IMATE?

Vrednost 28450 Frekvenca
1 enega 1552
2 dva 374
3 več kot dva 49
4 nima televizorja 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.02AB V2.02 POVEJTE PROSIM KJE SE NAHAJA(JO) VAŠ(I) TELEVIZOR(JI) IN ALI SO ČRNO-BELI OZ. BARVNI?

a1) prvi TV 1 - črno-beli

Vrednost 29449 Frekvenca
1 dnevna soba 312
2 spalnica staršev 1656
3 otroška soba 2
4 kuhinja 5
9 nima TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.02AP V2.02 POVEJTE PROSIM KJE SE NAHAJA(JO) VAŠ(I) TELEVIZOR(JI) IN ALI SO ČRNO-BELI OZ. BARVNI?

a2) prvi TV 2 - barvni

Vrednost 30448 Frekvenca
1 dnevna soba 1614
2 spalnica staršev 129
3 otroška soba 24
4 kuhinja 208
9 nima TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.02BB V2.02 POVEJTE PROSIM KJE SE NAHAJA(JO) VAŠ(I) TELEVIZOR(JI) IN ALI SO ČRNO-BELI OZ. BARVNI?

b1) drugi TV 1 - črno-beli

Vrednost 31447 Frekvenca
1 dnevna soba 130
2 spalnica staršev 268
3 otroška soba 7
4 kuhinja 0
9 nima TV 110
8 mašilo 1570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.02BP V2.02 POVEJTE PROSIM KJE SE NAHAJA(JO) VAŠ(I) TELEVIZOR(JI) IN ALI SO ČRNO-BELI OZ. BARVNI?

b2) drugi TV 2 - barvni

Vrednost 32446 Frekvenca
1 dnevna soba 80
2 spalnica staršev 117
3 otroška soba 158
4 kuhinja 39
9 nima TV 135
8 mašilo 1552
5 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.02CB V2.02 POVEJTE PROSIM KJE SE NAHAJA(JO) VAŠ(I) TELEVIZOR(JI) IN ALI SO ČRNO-BELI OZ. BARVNI?

c1) tretji TV 1 - črno-beli

Vrednost 33445 Frekvenca
1 dnevna soba 18
2 spalnica staršev 26
3 otroška soba 0
4 kuhinja 0
9 nima TV 110
8 mašilo 1931

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.02CP V2.02 POVEJTE PROSIM KJE SE NAHAJA(JO) VAŠ(I) TELEVIZOR(JI) IN ALI SO ČRNO-BELI OZ. BARVNI?

c2) tretji TV 2 - barvni

Vrednost 34444 Frekvenca
1 dnevna soba 8
2 spalnica staršev 11
3 otroška soba 21
4 kuhinja 3
9 nima TV 115
8 mašilo 1926
5 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.03

V2.03 ALI IMA VAŠ TELEVIZOR (KATERI OD VAŠIH TELEVIZORJEV) DEKODER ZA TELETEKST?

Vrednost 35443 Frekvenca
1 da 372
2 ne 1603
9 nima televizorja 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2.04

(če ima dekoder) V2.04 ALI SE PREKO TELETEKSTA IFORMIRATE O TV PROGRAMU?

Vrednost 36442 Frekvenca
1 da, pogosto 130
2 da, včasih 149
3 nikoli 96
9 nima dekoderja, nima TV 1709
4 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.05A1 V2.05 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM IŠČETE PREKO TELETEKSTA?

O3 - novice

Vrednost 37441 Frekvenca
3 (izbere) 242
1 (ne izbere) 67
8 ne išče informacij preko teleteksta 65
9 nima dekoderja, nima TV 1710
2 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.05A2 V2.05 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM IŠČETE PREKO TELETEKSTA?

O3 - programi

Vrednost 38440 Frekvenca
3 (izbere) 196
1 (ne izbere) 112
8 ne išče informacij preko teleteksta 65
9 nima dekoderja, nima TV 1712

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.05A3 V2.05 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM IŠČETE PREKO TELETEKSTA?

O3 - kultura

Vrednost 39439 Frekvenca
3 (izbere) 48
1 (ne izbere) 259
8 ne išče informacij preko teleteksta 65
9 nima dekoderja, nima TV 1713

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.05A4 V2.05 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM IŠČETE PREKO TELETEKSTA?

O3 - turizem

Vrednost 40438 Frekvenca
3 (izbere) 35
1 (ne izbere) 271
8 ne išče informacij preko teleteksta 66
9 nima dekoderja, nima TV 1713

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.05A5 V2.05 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM IŠČETE PREKO TELETEKSTA?

O3 - človek, okolje, obvestila

Vrednost 41437 Frekvenca
3 (izbere) 124
1 (ne izbere) 182
8 ne išče informacij preko teleteksta 66
9 nima dekoderja, nima TV 1713

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.05A6 V2.05 KATERE INFORMACIJE PREDVSEM IŠČETE PREKO TELETEKSTA?

O3 - gospodarstvo

Vrednost 42436 Frekvenca
3 (izbere) 110
1 (ne izbere) 197
8 ne išče informacij preko teleteksta 67
9 nima dekoderja, nima TV 1711

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.06

V2.06 KAKO POGOSTO, ČE SPLOH KDAJ, GLEDATE TELEVIZIJO?

Vrednost 43435 Frekvenca
1 vsak dan (6 ali 7 dni na teden) 1434
2 večino dni (3,4 ali 5 dni na teden) 392
3 vsaj enkrat na teden 92
4 manj pogosto 53
5 ne gleda TV 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2.07

V2.07 KAKO BI OCENILI, KOLIKO UR POVPREČNO NA DAN GLEDATE TELEVIZIJO?

Vrednost 44434 Frekvenca
1 342
2 632
3 451
4 285
5 134
6 55
7 11
8 65
9 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2.08

V2.08 KDAJ SE NAVADNO V VAŠEM GOSPODINJSTVU MED TEDNOM PRIŽGE TELEVIZIJA?

Vrednost 45433 Frekvenca
1 pred 5.uro popoldne 434
2 med 5. in 6.uro popoldne 266
3 med 6. in 7.uro zvečer 263
4 med 7. in 8. uro zvečer 877
5 po 8.uri zvečer 131
9 nimam TV, ne gleda TV 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2.09

V2.09 IN KDAJ VI OSEBNO NAVADNO PRIČNETE GLEDATI TELEVIZIJO?

Vrednost 46432 Frekvenca
1 pred 5.uro popoldne 159
2 med 5. in 6.uro popoldne 106
3 med 6. in 7.uro zvečer 119
4 med 7. in 8. uro zvečer 1215
5 po 8.uri zvečer 373
9 ne gledam TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2.10

V2.10 KDAJ NAVADNO MED TEDNOM PRENEHATE GLEDATI TELEVIZIJO?

Vrednost 47431 Frekvenca
1 pred 8.uro zvečer 19
2 med 8. in 9.uro zvečer 143
3 med 9. in 10.uro zvečer 300
4 med 10. in 11.uro zvečer 814
5 med 11. uro in polnočjo 479
6 po 12. uri ponoči 217
9 ne gledam TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.11

V2.11 ALI STE VČERAJ GLEDALI TELEVIZIJSKI PROGRAM?

Vrednost 48430 Frekvenca
1 da 1360
2 ne 615
9 nikoli ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2.12AZ V2.12 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO,OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

a) začel

Vrednost 49429 Frekvenca
1 05.00-05.29 2
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 5
6 07.30-07.59 6
7 08.00-08.29 11
8 08.30-08.59 8
9 09.00-09.29 22
10 09.30-09.59 8
11 10.00-10.29 14
12 10.30-10.59 3
13 11.00-11.29 9
14 11.30-11.59 7
15 12.00-12.29 19
16 12.30-12.59 1
17 13.00-13.29 9
18 13.30-13.59 5
19 14.00-14.29 21
20 14.30-14.59 7
21 15.00-15.29 19
22 15.30-15.59 14
23 16.00-16.29 36
24 16.30-16.59 17
25 17.00-17.29 81
26 17.30-17.59 18
27 18.00-18.29 58
28 18.30-18.59 44
29 19.00-19.29 154
30 19.30-19.59 375
31 20.00-20.29 107
32 20.30-20.59 42
33 21.00-21.29 79
34 21.30-21.59 31
35 22.00-22.29 73
36 22.30-22.59 26
37 23.00-23.29 9
38 23.30-23.59 9
39 24.00-00.29 4
40 00.30-00.59 2
41 01.00-04.59 0
42 včeraj ni gledal TV 620
43 nikoli ne gleda TV 0
99 b. o. 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

V2.12AK V2.12 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO,OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

a) končal

Vrednost 50428 Frekvenca
1 05.00-05.29 1
2 05.30-05.59 1
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 2
7 08.00-08.29 3
8 08.30-08.59 4
9 09.00-09.29 4
10 09.30-09.59 5
11 10.00-10.29 14
12 10.30-10.59 8
13 11.00-11.29 7
14 11.30-11.59 12
15 12.00-12.29 16
16 12.30-12.59 7
17 13.00-13.29 5
18 13.30-13.59 4
19 14.00-14.29 5
20 14.30-14.59 7
21 15.00-15.29 6
22 15.30-15.59 7
23 16.00-16.29 15
24 16.30-16.59 8
25 17.00-17.29 14
26 17.30-17.59 31
27 18.00-18.29 32
28 18.30-18.59 21
29 19.00-19.29 18
30 19.30-19.59 44
31 20.00-20.29 105
32 20.30-20.59 55
33 21.00-21.29 68
34 21.30-21.59 110
35 22.00-22.29 161
36 22.30-22.59 171
37 23.00-23.29 134
38 23.30-23.59 84
39 24.00-00.29 92
40 00.30-00.59 42
41 01.00-04.59 32
42 včeraj ni gledal TV 0
43 nikoli ne gleda TV 620
99 b. o. 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

V2.12BZ V2.12 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO,OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

b) začel

Vrednost 51427 Frekvenca
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 1
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 2
13 11.00-11.29 2
14 11.30-11.59 2
15 12.00-12.29 2
16 12.30-12.59 4
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 3
19 14.00-14.29 5
20 14.30-14.59 2
21 15.00-15.29 3
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 10
24 16.30-16.59 2
25 17.00-17.29 14
26 17.30-17.59 2
27 18.00-18.29 6
28 18.30-18.59 4
29 19.00-19.29 30
30 19.30-19.59 69
31 20.00-20.29 16
32 20.30-20.59 14
33 21.00-21.29 38
34 21.30-21.59 13
35 22.00-22.29 18
36 22.30-22.59 12
37 23.00-23.29 9
38 23.30-23.59 3
39 24.00-00.29 1
40 00.30-00.59 0
41 01.00-04.59 1
42 včeraj ni gledal TV 0
43 nikoli ne gleda TV 1687
99 b. o. 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

V2.12BK V2.12 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO,OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

b) končal

Vrednost 52426 Frekvenca
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 1
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 1
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 3
16 12.30-12.59 2
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 1
19 14.00-14.29 3
20 14.30-14.59 2
21 15.00-15.29 3
22 15.30-15.59 3
23 16.00-16.29 1
24 16.30-16.59 4
25 17.00-17.29 2
26 17.30-17.59 8
27 18.00-18.29 5
28 18.30-18.59 2
29 19.00-19.29 4
30 19.30-19.59 4
31 20.00-20.29 24
32 20.30-20.59 13
33 21.00-21.29 14
34 21.30-21.59 24
35 22.00-22.29 30
36 22.30-22.59 39
37 23.00-23.29 34
38 23.30-23.59 30
39 24.00-00.29 14
40 00.30-00.59 10
41 01.00-04.59 6
42 včeraj ni gledal TV 0
43 nikoli ne gleda TV 1688
99 b. o. 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

V2.12CZ V2.12 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO,OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

c) začel

Vrednost 53425 Frekvenca
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 1
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 0
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 0
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 2
26 17.30-17.59 0
27 18.00-18.29 4
28 18.30-18.59 1
29 19.00-19.29 4
30 19.30-19.59 13
31 20.00-20.29 6
32 20.30-20.59 6
33 21.00-21.29 6
34 21.30-21.59 10
35 22.00-22.29 6
36 22.30-22.59 6
37 23.00-23.29 0
38 23.30-23.59 0
39 24.00-00.29 3
40 00.30-00.59 0
41 01.00-04.59 1
42 včeraj ni gledal TV 0
43 nikoli ne gleda TV 1906
99 b. o. 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

V2.12CK V2.12 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO,OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

c) končal

Vrednost 54424 Frekvenca
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 1
18 13.30-13.59 0
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 0
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 0
26 17.30-17.59 1
27 18.00-18.29 0
28 18.30-18.59 0
29 19.00-19.29 0
30 19.30-19.59 1
31 20.00-20.29 8
32 20.30-20.59 2
33 21.00-21.29 1
34 21.30-21.59 6
35 22.00-22.29 4
36 22.30-22.59 10
37 23.00-23.29 18
38 23.30-23.59 4
39 24.00-00.29 8
40 00.30-00.59 3
41 01.00-04.59 2
42 včeraj ni gledal TV 0
43 nikoli ne gleda TV 1906
99 b. o. 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

V2.12DZ V2.12 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO,OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

d) začel

Vrednost 55423 Frekvenca
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 0
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 0
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 0
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 0
26 17.30-17.59 0
27 18.00-18.29 0
28 18.30-18.59 0
29 19.00-19.29 1
30 19.30-19.59 0
31 20.00-20.29 2
32 20.30-20.59 3
33 21.00-21.29 1
34 21.30-21.59 3
35 22.00-22.29 2
36 22.30-22.59 3
37 23.00-23.29 1
38 23.30-23.59 1
39 24.00-00.29 0
40 00.30-00.59 1
41 01.00-04.59 0
42 včeraj ni gledal TV 0
43 nikoli ne gleda TV 1957
99 b. o. 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

V2.12DK V2.12 OB KATERI URI (URAH) STE VČERAJ GLEDALI TV PROGRAM? ALI NAM LAHKO POVESTE BOLJ NATANČNO,OB KATERIH URAH STE VČERAJ ZAČELI GLEDATI TELEVIZIJSKI PROGRAM IN KDAJ STE GA NEHALI GLEDATI?

d) končal

Vrednost 56422 Frekvenca
1 05.00-05.29 0
2 05.30-05.59 0
3 06.00-06.29 0
4 06.30-06.59 0
5 07.00-07.29 0
6 07.30-07.59 0
7 08.00-08.29 0
8 08.30-08.59 0
9 09.00-09.29 0
10 09.30-09.59 0
11 10.00-10.29 0
12 10.30-10.59 0
13 11.00-11.29 0
14 11.30-11.59 0
15 12.00-12.29 0
16 12.30-12.59 0
17 13.00-13.29 0
18 13.30-13.59 0
19 14.00-14.29 0
20 14.30-14.59 0
21 15.00-15.29 1
22 15.30-15.59 0
23 16.00-16.29 1
24 16.30-16.59 0
25 17.00-17.29 0
26 17.30-17.59 0
27 18.00-18.29 0
28 18.30-18.59 0
29 19.00-19.29 0
30 19.30-19.59 0
31 20.00-20.29 1
32 20.30-20.59 1
33 21.00-21.29 0
34 21.30-21.59 3
35 22.00-22.29 3
36 22.30-22.59 1
37 23.00-23.29 1
38 23.30-23.59 3
39 24.00-00.29 1
40 00.30-00.59 1
41 01.00-04.59 3
42 včeraj ni gledal TV 0
43 nikoli ne gleda TV 1955
99 b. o. 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

V2.13AA1 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

a) TV SLOVENIJA I. ali II. PROGRAM - a1) informativno politične oddaje

Vrednost 57421 Frekvenca
1 redno 990
2 pogosto 442
3 včasih 443
4 nikoli 81
8 ne gleda domačih TV postaj 20
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.13AA2 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

a) TV SLOVENIJA I. ali II. PROGRAM - a2) dokumentarne oddaje

Vrednost 58420 Frekvenca
1 redno 188
2 pogosto 471
3 včasih 974
4 nikoli 322
8 ne gleda domačih TV postaj 21
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.13AA3 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

a) TV SLOVENIJA I. ali II. PROGRAM - a3) zabavne oddaje

Vrednost 59419 Frekvenca
1 redno 250
2 pogosto 612
3 včasih 847
4 nikoli 246
8 ne gleda domačih TV postaj 21
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.13AA4 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

a) TV SLOVENIJA I. ali II. PROGRAM - a4) filmi, nadaljevanke

Vrednost 60418 Frekvenca
1 redno 338
2 pogosto 699
3 včasih 702
4 nikoli 217
8 ne gleda domačih TV postaj 20
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.13AA5 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

a) TV SLOVENIJA I. ali II. PROGRAM - a5) oddaje o kulturi

Vrednost 61417 Frekvenca
1 redno 71
2 pogosto 221
3 včasih 974
4 nikoli 687
8 ne gleda domačih TV postaj 23
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.13AA6 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

a) TV SLOVENIJA I. ali II. PROGRAM - a6) športne oddaje

Vrednost 62416 Frekvenca
1 redno 308
2 pogosto 335
3 včasih 718
4 nikoli 583
8 ne gleda domačih TV postaj 32
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.13BB1 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

b) KANAL A - b1) informativno politične oddaje

Vrednost 63415 Frekvenca
1 redno 46
2 pogosto 71
3 včasih 120
4 nikoli 148
8 ne gleda domačih TV postaj 1591
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.13BB2 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

b) KANAL A - b2) dokumentarne oddaje

Vrednost 64414 Frekvenca
1 redno 13
2 pogosto 43
3 včasih 136
4 nikoli 188
8 ne gleda domačih TV postaj 1596
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.13BB3 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

b) KANAL A - b3) zabavne oddaje

Vrednost 65413 Frekvenca
1 redno 19
2 pogosto 53
3 včasih 135
4 nikoli 173
8 ne gleda domačih TV postaj 1596
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.13BB4 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

b) KANAL A - b4) filmi, nadaljevanke

Vrednost 66412 Frekvenca
1 redno 51
2 pogosto 122
3 včasih 125
4 nikoli 82
8 ne gleda domačih TV postaj 1596
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.13BB5 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

b) KANAL A - b5) oddaje o kulturi

Vrednost 67411 Frekvenca
1 redno 6
2 pogosto 22
3 včasih 109
4 nikoli 244
8 ne gleda domačih TV postaj 1595
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.13BB6 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

b) KANAL A - b6) športne oddaje

Vrednost 68410 Frekvenca
1 redno 30
2 pogosto 36
3 včasih 89
4 nikoli 226
8 ne gleda domačih TV postaj 1595
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.13CC1 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

c) TV Koper - Capodistria - c1) informativno politične oddaje

Vrednost 69409 Frekvenca
1 redno 38
2 pogosto 33
3 včasih 75
4 nikoli 96
8 ne gleda domačih TV postaj 1734
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.13CC2 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

c) TV Koper - Capodistria - c2) dokumentarne oddaje

Vrednost 70408 Frekvenca
1 redno 7
2 pogosto 17
3 včasih 57
4 nikoli 161
8 ne gleda domačih TV postaj 1734
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.13CC3 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

c) TV Koper - Capodistria - c3) zabavne oddaje

Vrednost 71407 Frekvenca
1 redno 3
2 pogosto 21
3 včasih 65
4 nikoli 153
8 ne gleda domačih TV postaj 1734
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.13CC4 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

c) TV Koper - Capodistria - c4) filmi, nadaljevanke

Vrednost 72406 Frekvenca
1 redno 9
2 pogosto 28
3 včasih 72
4 nikoli 133
8 ne gleda domačih TV postaj 1734
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.13CC5 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

c) TV Koper - Capodistria - c5) oddaje o kulturi

Vrednost 73405 Frekvenca
1 redno 4
2 pogosto 10
3 včasih 37
4 nikoli 191
8 ne gleda domačih TV postaj 1734
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.13CC6 V2.13 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH DOMAČIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE, KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja: Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda, obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda, vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne

c) TV Koper - Capodistria - c6) športne oddaje

Vrednost 74404 Frekvenca
1 redno 9
2 pogosto 25
3 včasih 53
4 nikoli 155
8 ne gleda domačih TV postaj 1734
9 ne gleda TV 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.14

V2.14 ALI LAHKO SPREMLJATE PROGRAME TUJIH TV POSTAJ? (TUKAJ JE MIŠLJENA TUDI NPR. HRVAŠKA)

Vrednost 75403 Frekvenca
1 da 1651
2 ne 322
9 ne gleda TV 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2.15AA1 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

a) HTV I. ali II. program - a1) informativno politične oddaje

Vrednost 76402 Frekvenca
1 redno 289
2 pogosto 357
3 včasih 581
4 nikoli 181
8 ne gleda tujih TV postaj 567
9 ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.15AA2 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

a) HTV I. ali II. program - a2) dokumentarne oddaje

Vrednost 77401 Frekvenca
1 redno 45
2 pogosto 170
3 včasih 542
4 nikoli 650
8 ne gleda tujih TV postaj 568
9 ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.15AA3 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

a) HTV I. ali II. program - a3) zabavne oddaje

Vrednost 78400 Frekvenca
1 redno 93
2 pogosto 284
3 včasih 591
4 nikoli 438
8 ne gleda tujih TV postaj 569
9 ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.15AA4 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

a) HTV I. ali II. program - a4) filmi, nadaljevanke

Vrednost 79399 Frekvenca
1 redno 139
2 pogosto 352
3 včasih 577
4 nikoli 339
8 ne gleda tujih TV postaj 567
9 ne gleda TV 110
5 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.15AA5 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

a) HTV I. ali II. program - a5) oddaje o kulturi

Vrednost 80398 Frekvenca
1 redno 19
2 pogosto 57
3 včasih 388
4 nikoli 943
8 ne gleda tujih TV postaj 568
9 ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.15AA6 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

a) HTV I. ali II. program - a6) športne oddaje

Vrednost 81397 Frekvenca
1 redno 124
2 pogosto 153
3 včasih 426
4 nikoli 704
8 ne gleda tujih TV postaj 568
9 ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.15BB1 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

b) ORF, Avstrija I.ali II. program - b1) informativno politične oddaje

Vrednost 82396 Frekvenca
1 redno 46
2 pogosto 62
3 včasih 146
4 nikoli 389
8 ne gleda tujih TV postaj 1332
9 ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.15BB2 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

b) ORF, Avstrija I.ali II. program - b2) dokumentarne oddaje

Vrednost 83395 Frekvenca
1 redno 17
2 pogosto 56
3 včasih 154
4 nikoli 416
8 ne gleda tujih TV postaj 1332
9 ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.15BB3 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

b) ORF, Avstrija I.ali II. program - b3) zabavne oddaje

Vrednost 84394 Frekvenca
1 redno 63
2 pogosto 125
3 včasih 257
4 nikoli 198
8 ne gleda tujih TV postaj 1332
9 ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.15BB4 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

b) ORF, Avstrija I.ali II. program - b4) filmi, nadaljevanke

Vrednost 85393 Frekvenca
1 redno 61
2 pogosto 142
3 včasih 236
4 nikoli 204
8 ne gleda tujih TV postaj 1332
9 ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.15BB5 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

b) ORF, Avstrija I.ali II. program - b5) oddaje o kulturi

Vrednost 86392 Frekvenca
1 redno 9
2 pogosto 26
3 včasih 113
4 nikoli 495
8 ne gleda tujih TV postaj 1332
9 ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.15BB6 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

b) ORF, Avstrija I.ali II. program - b6) športne oddaje

Vrednost 87391 Frekvenca
1 redno 37
2 pogosto 56
3 včasih 163
4 nikoli 387
8 ne gleda tujih TV postaj 1332
9 ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.15CC1 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

c) Italijanski programi: RAI I. - III. program, privatne TV postaje - c1) informativno politične oddaje

Vrednost 88390 Frekvenca
1 redno 29
2 pogosto 33
3 včasih 71
4 nikoli 126
8 ne gleda tujih TV postaj 1716
9 ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.15CC2 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

c) Italijanski programi: RAI I. - III. program, privatne TV postaje - c2) dokumentarne oddaje

Vrednost 89389 Frekvenca
1 redno 12
2 pogosto 35
3 včasih 67
4 nikoli 144
8 ne gleda tujih TV postaj 1717
9 ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.15CC3 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

c) Italijanski programi: RAI I. - III. program, privatne TV postaje - c3) zabavne oddaje

Vrednost 90388 Frekvenca
1 redno 34
2 pogosto 60
3 včasih 80
4 nikoli 84
8 ne gleda tujih TV postaj 1717
9 ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.15CC4 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

c) Italijanski programi: RAI I. - III. program, privatne TV postaje - c4) filmi, nadaljevanke

Vrednost 91387 Frekvenca
1 redno 56
2 pogosto 53
3 včasih 78
4 nikoli 71
8 ne gleda tujih TV postaj 1717
9 ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.15CC5 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

c) Italijanski programi: RAI I. - III. program, privatne TV postaje - c5) oddaje o kulturi

Vrednost 92386 Frekvenca
1 redno 9
2 pogosto 16
3 včasih 51
4 nikoli 182
8 ne gleda tujih TV postaj 1717
9 ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.15CC6 V2.15 ALI NAM LAHKO ODGOVORITE, ČE GLEDATE PROGRAME NASLEDNJIH TUJIH TV POSTAJ? ZA VSAKO, KI JO GLEDATE, PROSIM POVEJTE,KAKO POGOSTO, ČE SPLOH, GLEDATE ODDAJE Z NAVEDENIMI VSEBINAMI? Navodilo za anketarja:Najprej vprašajte, katere postaje gleda in pri tistih, ki jih gleda obkrožite odgovor "da". Nato za vsako postajo, ki jo gleda vprašajte o vsebinah, ki jih gleda. Pri postajah, ki jih ne gleda, obkrožite odgovor "ne" in vnesite šifro 8 v prvo polje pri tej postaji. ne redno pogosto včasih nikoli 8

c) Italijanski programi: RAI I. - III. program, privatne TV postaje - c6) športne oddaje

Vrednost 93385 Frekvenca
1 redno 25
2 pogosto 27
3 včasih 66
4 nikoli 140
8 ne gleda tujih TV postaj 1717
9 ne gleda TV 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.16

V2.16 ALI OBIČAJNO GLEDATE TELEVIZIJO SAMI ALI Z DRUGIMI ČLANI GOSPODINJSTVA?

Vrednost 94384 Frekvenca
1 vedno gledam z drugimi člani gospodinjstva 453
2 običajno gledam z drugimi člani gospodinjstva 899
3 včasih gledam z drugimi člani gospodinjstva 454
4 vedno gledam sam 104
5 živim sam 50
6 drugo (npr. ne gleda doma) 14
9 ne gledam TV 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.17

V2.17 KO IMATE PRIŽGANO TELEVIZIJO, ALI...

Vrednost 95383 Frekvenca
1 ponavadi gledate zelo pazljivo (sedite pred televizijo in le redko zapuščate prostor, kjer je televizija) 1192
2 ob gledanju televizije ponavadi opravljate tudi druga dela (likanje, kuhanje...) 490
3 se ob gledanju televizije pogovarjate z drugimi 231
4 kaj drugega 38
5 ne vem 23
9 ne gleda TV 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.18

V2.18 ALI OBIČAJNO POGLEDATE TELEVIZIJSKI PROGRAM (ČASOPIS, REVIJE, TELETEKST) PREDEN PRIŽGETE TELEVIZIJO, ALI PA MORDA ENOSTAVNO PRIŽGETE TELEVIZIJO?

Vrednost 96382 Frekvenca
1 vedno pogleda v program preden prižge televizijo 294
2 pogosto pogleda v program 414
3 včasih pogleda v program 644
4 nikoli ne pogleda v program 608
5 ne vem 14
9 ne gleda TV 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.19A1 V2.19 KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU OB SKUPNEM GLEDANJU TELEVIZIJE IZBIRA PROGRAME?

a) sam

Vrednost 97381 Frekvenca
1 vedno 445
2 včasih 1149
3 redko 200
4 nikoli 94
5 ni take osebe 29
8 živi sam, ne gledamo skupaj 54
9 nima TV, ne gleda TV 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2.19A2 V2.19 KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU OB SKUPNEM GLEDANJU TELEVIZIJE IZBIRA PROGRAME?

b) partner

Vrednost 98380 Frekvenca
1 vedno 191
2 včasih 999
3 redko 167
4 nikoli 164
5 ni take osebe 394
8 živi sam, ne gledamo skupaj 56
9 nima TV, ne gleda TV 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2.19A3 V2.19 KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU OB SKUPNEM GLEDANJU TELEVIZIJE IZBIRA PROGRAME?

c) otroci

Vrednost 99379 Frekvenca
1 vedno 171
2 včasih 711
3 redko 153
4 nikoli 280
5 ni take osebe 600
8 živi sam, ne gledamo skupaj 56
9 nima TV, ne gleda TV 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2.19A4 V2.19 KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU OB SKUPNEM GLEDANJU TELEVIZIJE IZBIRA PROGRAME?

d) starši

Vrednost 100378 Frekvenca
1 vedno 49
2 včasih 306
3 redko 96
4 nikoli 323
5 ni take osebe 1141
8 živi sam, ne gledamo skupaj 56
9 nima TV, ne gleda TV 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2.19A5 V2.19 KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU OB SKUPNEM GLEDANJU TELEVIZIJE IZBIRA PROGRAME?

e) nekdo drug

Vrednost 101377 Frekvenca
1 vedno 19
2 včasih 112
3 redko 42
4 nikoli 291
5 ni take osebe 1446
8 živi sam, ne gledamo skupaj 61
9 nima TV, ne gleda TV 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2.20

V2.20 ALI GLEDANJE KAKE TV ODDAJE POSEBEJ NAČRTUJETE IN SI REZERVIRATE ČAS ZANJO? (Če da) NAVEDITE, KATERE SO TE ODDAJE. (Anketarji: vpišite navedene oddaje in obkrožite ustrezen odgovor)

Vrednost 102376 Frekvenca
1 navedel eno 557
2 navedel dve 367
3 navedel tri ali več 317
8 ne načrtuje 731
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.21

V2.21 ALI BI LAHKO REKLI, DA VAM JE KAKŠNA ODDAJA SLOVENSKE TELEVIZIJE POSEBEJ VŠEČ? (LAHKO NAVEDETE TUDI KAKŠNO ODDAJO IZ PRETEKLOSTI, KI SE VAM JE POSEBEJ VTISNILA V SPOMIN) (Anketarji:vpišite navedene oddaje in obkrožite ustrezen odgovor)

Vrednost 103375 Frekvenca
1 navedel eno 586
2 navedel dve 329
3 navedel tri ali več 222
8 ni take oddaje 835
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.22

V2.22 ALI BI LAHKO REKLI, DA VAM KAKŠNA ODDAJA NA SLOVENSKI TELEVIZIJI POSEBEJ NI VŠEČ, ALI VAS CELO MOTI? (Anketarji:vpišite navedene oddaje in obkrožite ustrezen odgovor)

Vrednost 104374 Frekvenca
1 navedel eno 394
2 navedel dve 80
3 navedel tri ali več 35
8 ni take oddaje 1463
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.23A1 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a1) Poročila (12.00)

Vrednost 105373 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 7
2 2 23
3 3 96
4 4 121
5 5 - najvišja ocena 144
6 ne more oceniti 112
7 ne gleda oddaje 1469
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23A2 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a2) TVD 1 (17.00)

Vrednost 106372 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 8
2 2 43
3 3 186
4 4 258
5 5 - najvišja ocena 250
6 ne more oceniti 144
7 ne gleda oddaje 1083
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23A3 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a3) TVD 2 (19.30)

Vrednost 107371 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 9
2 2 25
3 3 236
4 4 665
5 5 - najvišja ocena 827
6 ne more oceniti 80
7 ne gleda oddaje 130
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23A4 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a4) TVD 3

Vrednost 108370 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 8
2 2 40
3 3 188
4 4 473
5 5 - najvišja ocena 535
6 ne more oceniti 153
7 ne gleda oddaje 575
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23A5 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a5) okrogle mize, pogovori o aktualnih političnih dogodkih, problemih (Žarišče, Omizje)

Vrednost 109369 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 34
2 2 60
3 3 353
4 4 530
5 5 - najvišja ocena 455
6 ne more oceniti 153
7 ne gleda oddaje 387
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23A6 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a6) Tednik

Vrednost 110368 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 7
2 2 28
3 3 196
4 4 594
5 5 - najvišja ocena 776
6 ne more oceniti 94
7 ne gleda oddaje 277
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23A7 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a7) Utrip, Zrcalo tedna

Vrednost 111367 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 9
2 2 29
3 3 195
4 4 484
5 5 - najvišja ocena 729
6 ne more oceniti 107
7 ne gleda oddaje 419
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23A8 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a8) Mednarodna obzorja

Vrednost 112366 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 21
2 2 47
3 3 171
4 4 270
5 5 - najvišja ocena 184
6 ne more oceniti 210
7 ne gleda oddaje 1069
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23A9 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

a9) Oddaje o gospodarstvu (npr. Poslovna borza, Made in Slovenia... )

Vrednost 113365 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 26
2 2 72
3 3 214
4 4 248
5 5 - najvišja ocena 185
6 ne more oceniti 213
7 ne gleda oddaje 1014
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23B1 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b1) Križ Kraž

Vrednost 114364 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 56
2 2 118
3 3 274
4 4 395
5 5 - najvišja ocena 372
6 ne more oceniti 112
7 ne gleda oddaje 645
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23B2 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b2) Zdravo

Vrednost 115363 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 43
2 2 102
3 3 317
4 4 466
5 5 - najvišja ocena 511
6 ne more oceniti 94
7 ne gleda oddaje 439
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23B3 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b3) Poglej in zadeni

Vrednost 116362 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 41
2 2 65
3 3 177
4 4 204
5 5 - najvišja ocena 225
6 ne more oceniti 145
7 ne gleda oddaje 1115
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23B4 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b4) Ona-On

Vrednost 117361 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 73
2 2 99
3 3 262
4 4 336
5 5 - najvišja ocena 518
6 ne more oceniti 83
7 ne gleda oddaje 601
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23B5 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b5) Komu gori pod nogami

Vrednost 118360 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 63
2 2 93
3 3 207
4 4 255
5 5 - najvišja ocena 295
6 ne more oceniti 118
7 ne gleda oddaje 941
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23B6 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b6) Košnikova gostilna

Vrednost 119359 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 114
2 2 101
3 3 172
4 4 289
5 5 - najvišja ocena 575
6 ne more oceniti 83
7 ne gleda oddaje 638
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23B7 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b7) Bobenček

Vrednost 120358 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 32
2 2 62
3 3 154
4 4 200
5 5 - najvišja ocena 153
6 ne more oceniti 140
7 ne gleda oddaje 1231
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23B8 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b8) Glasba, show in cirkus (torek 20.30 TVS 2)

Vrednost 121357 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 21
2 2 39
3 3 122
4 4 240
5 5 - najvišja ocena 260
6 ne more oceniti 121
7 ne gleda oddaje 1169
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23B9 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b9) TVariete

Vrednost 122356 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 33
2 2 73
3 3 189
4 4 242
5 5 - najvišja ocena 171
6 ne more oceniti 127
7 ne gleda oddaje 1137
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23B10 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b10) Maja vam predstavlja

Vrednost 123355 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 24
2 2 45
3 3 153
4 4 182
5 5 - najvišja ocena 127
6 ne more oceniti 158
7 ne gleda oddaje 1283
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23B11 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

b11) Idealni pari

Vrednost 124354 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 15
2 2 21
3 3 87
4 4 94
5 5 - najvišja ocena 68
6 ne more oceniti 146
7 ne gleda oddaje 1541
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23C1 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

c1) žrebanje 3x3

Vrednost 125353 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 32
2 2 81
3 3 281
4 4 329
5 5 - najvišja ocena 356
6 ne more oceniti 137
7 ne gleda oddaje 756
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23C2 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

c2) žrebanje LOTO

Vrednost 126352 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 36
2 2 66
3 3 213
4 4 244
5 5 - najvišja ocena 237
6 ne more oceniti 133
7 ne gleda oddaje 1043
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23C3 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

c3) žrebanje Super 3x3

Vrednost 127351 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 35
2 2 57
3 3 237
4 4 338
5 5 - najvišja ocena 449
6 ne more oceniti 127
7 ne gleda oddaje 729
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23D1 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

d1) Domači ansambli

Vrednost 128350 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 37
2 2 39
3 3 154
4 4 288
5 5 - najvišja ocena 623
6 ne more oceniti 93
7 ne gleda oddaje 738
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23D2 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

d2) Videomeh

Vrednost 129349 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 48
2 2 47
3 3 147
4 4 299
5 5 - najvišja ocena 577
6 ne more oceniti 76
7 ne gleda oddaje 778
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23D3 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

d3) koncerti resne glasbe

Vrednost 130348 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 44
2 2 69
3 3 125
4 4 183
5 5 - najvišja ocena 122
6 ne more oceniti 140
7 ne gleda oddaje 1289
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23D4 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

d4) rock glasba (npr. Videogodba)

Vrednost 131347 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 50
2 2 62
3 3 166
4 4 235
5 5 - najvišja ocena 149
6 ne more oceniti 114
7 ne gleda oddaje 1196
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23D5 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

d5) alternativna glasba (npr. Druga godba)

Vrednost 132346 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 45
2 2 47
3 3 120
4 4 104
5 5 - najvišja ocena 59
6 ne more oceniti 128
7 ne gleda oddaje 1469
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23D6 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

d6) Videošpon (Jonas)

Vrednost 133345 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 52
2 2 48
3 3 110
4 4 156
5 5 - najvišja ocena 155
6 ne more oceniti 111
7 ne gleda oddaje 1340
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23E1 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

e1) Osmi dan

Vrednost 134344 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 37
2 2 66
3 3 216
4 4 245
5 5 - najvišja ocena 151
6 ne more oceniti 161
7 ne gleda oddaje 1096
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23E2 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

e2) Oči kritike

Vrednost 135343 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 22
2 2 62
3 3 185
4 4 246
5 5 - najvišja ocena 123
6 ne more oceniti 170
7 ne gleda oddaje 1164
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23E3 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

e3) Povečava

Vrednost 136342 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 16
2 2 37
3 3 96
4 4 65
5 5 - najvišja ocena 38
6 ne more oceniti 168
7 ne gleda oddaje 1552
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23E4 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

e4) Umetniški večer

Vrednost 137341 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 27
2 2 49
3 3 113
4 4 100
5 5 - najvišja ocena 57
6 ne more oceniti 158
7 ne gleda oddaje 1468
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23E5 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

e5) Novosti založb: Odprta knjiga

Vrednost 138340 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 24
2 2 52
3 3 144
4 4 163
5 5 - najvišja ocena 75
6 ne more oceniti 144
7 ne gleda oddaje 1370
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23E6 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

e6) Obzorja duha

Vrednost 139339 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 51
2 2 43
3 3 152
4 4 182
5 5 - najvišja ocena 152
6 ne more oceniti 136
7 ne gleda oddaje 1256
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23F1 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

f1) Sova

Vrednost 140338 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 22
2 2 51
3 3 263
4 4 468
5 5 - najvišja ocena 431
6 ne more oceniti 109
7 ne gleda oddaje 628
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23F2 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

f2) Slovenski magazin

Vrednost 141337 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 11
2 2 27
3 3 115
4 4 134
5 5 - najvišja ocena 80
6 ne more oceniti 157
7 ne gleda oddaje 1448
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23F3 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

f3) Alternativni programi (bivši Studio Lj.: npr. Studio City)

Vrednost 142336 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 15
2 2 25
3 3 122
4 4 167
5 5 - najvišja ocena 116
6 ne more oceniti 128
7 ne gleda oddaje 1399
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23F4 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

f4) Moški/ženske (Manca Košir)

Vrednost 143335 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 17
2 2 28
3 3 95
4 4 120
5 5 - najvišja ocena 102
6 ne more oceniti 135
7 ne gleda oddaje 1475
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23F5 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

f5) Regionalni programi (Maribor, Koper, Ljubljana)

Vrednost 144334 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 12
2 2 27
3 3 173
4 4 272
5 5 - najvišja ocena 185
6 ne more oceniti 141
7 ne gleda oddaje 1162
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23G1 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

g1) Klub klobuk

Vrednost 145333 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 27
2 2 38
3 3 131
4 4 338
5 5 - najvišja ocena 480
6 ne more oceniti 93
7 ne gleda oddaje 865
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23G2 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

g2) Tok - tok

Vrednost 146332 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 59
2 2 65
3 3 161
4 4 255
5 5 - najvišja ocena 309
6 ne more oceniti 97
7 ne gleda oddaje 1026
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23G3 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

g3) Ex - libris

Vrednost 147331 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 42
2 2 65
3 3 153
4 4 239
5 5 - najvišja ocena 237
6 ne more oceniti 102
7 ne gleda oddaje 1134
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23G4 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

g4) Radovedni Taček

Vrednost 148330 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 24
2 2 39
3 3 112
4 4 234
5 5 - najvišja ocena 457
6 ne more oceniti 87
7 ne gleda oddaje 1019
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23G5 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

g5) Risanke

Vrednost 149329 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 15
2 2 55
3 3 204
4 4 298
5 5 - najvišja ocena 421
6 ne more oceniti 92
7 ne gleda oddaje 887
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.23G6 V2.23 KATERE OD NAVEDENIH ODDAJ TV SLOVENIJA POGOSTO GLEDATE? (Če gleda) PROSIM DA VSAKO ODDAJO, KI JO GLEDATE OCENITE Z OCENO OD 1 DO 5 (1 - NAJNIŽJA OCENA, 5 - ODLIČNO). Navodilo anketarjem:Najprej vprašajte za vsako oddajo, če jo gleda. Pri oddajah, ki jih gleda, obkrožite številko pred oddajo. Nato naj oceni samo oddaje, ki ste jih označili.

g6) Živ - žav

Vrednost 150328 Frekvenca
1 1 - najnižja ocena 19
2 2 32
3 3 118
4 4 229
5 5 - najvišja ocena 364
6 ne more oceniti 93
7 ne gleda oddaje 1117
9 ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.24

V2.24 KAJ BI REKLI NASPLOH, ALI VAM JE BOLJ VŠEČ I. ALI II. PROGRAM TV SLOVENIJA?

Vrednost 151327 Frekvenca
1 bolj mi je všeč I. program 969
2 bolj mi je všeč II. program 240
3 ne vem, ne morem se odločiti 643
4 ne gledam obeh programov 120
9 ne gleda TVS, ne gleda TV 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.25

V2.25 ALI IMATE PRI VAS DOMA VIDEOREKORDER?

Vrednost 152326 Frekvenca
1 da 726
2 ne 1359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2.26

V2.26 ALI MOGOČE IMATE VIDEOKAMERO?

Vrednost 153325 Frekvenca
1 da 79
2 ne 2006

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2.27

V2.27 ALI VI OSEBNO GLEDATE VIDEOKASETE?

Vrednost 154324 Frekvenca
1 da 625
2 ne 1460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2.28

V2.28 KDO PRISKRBI KASETE, KI JIH GLEDATE?

Vrednost 155323 Frekvenca
1 jaz sam 326
2 nekdo drug 300
9 ne gleda kaset 1459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2.29A1 V2.29 KAKO SI PRISKRBITE VIDEO KASETE, KI JIH GLEDATE?

a) kupujem kasete

Vrednost 156322 Frekvenca
1 redno 19
2 včasih 94
3 nikoli 211
8 nekdo drug mi priskrbi kasete 302
9 ne gleda videokaset 1459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.29A2 V2.29 KAKO SI PRISKRBITE VIDEO KASETE, KI JIH GLEDATE?

b) snemam TV oddaje in si jih kasneje ogledam

Vrednost 157321 Frekvenca
1 redno 31
2 včasih 151
3 nikoli 142
8 nekdo drug mi priskrbi kasete 302
9 ne gleda videokaset 1459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.29A3 V2.29 KAKO SI PRISKRBITE VIDEO KASETE, KI JIH GLEDATE?

c) kasete si sposojam pri prijateljih

Vrednost 158320 Frekvenca
1 redno 33
2 včasih 155
3 nikoli 136
8 nekdo drug mi priskrbi kasete 302
9 ne gleda videokaset 1459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.29A4 V2.29 KAKO SI PRISKRBITE VIDEO KASETE, KI JIH GLEDATE?

d) kasete si sposojam v videoteki

Vrednost 159319 Frekvenca
1 redno 100
2 včasih 154
3 nikoli 71
8 nekdo drug mi priskrbi kasete 302
9 ne gleda videokaset 1458

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.30

V2.30 PROSIM, OCENITE PRIBLIŽNO KOLIKO KASET STE SI OGLEDALI V PRETEKLIH ŠTIRIH TEDNIH?

Vrednost 160318 Frekvenca
99 ne gleda videokaset 1459
0 123
1 69
2 85
3 79
4 60
5 61
6 17
7 4
8 20
9 2
10 49
12 5
13 1
15 11
16 1
20 20
25 3
30 5
32 1
98 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

V2.31

V2.31 ALI IMATE PRI VAS DOMA PRIKLJUČEK NA SATELITSKO ANTENO PREKO KABELSKEGA SISTEMA, ALI IMATE LASTNO SATELITSKO ANTENO?

Vrednost 161317 Frekvenca
1 da, priključek na kabelski sistem 500
2 da, lastno satelitsko anteno (parabolo) 103
3 ne, nima satelitske antene ali priključka na kabelski sistem 1356
4 nima TV 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.32A (če ima priključek na kabelski sistem) V2.32 ZANIMA NAS ŠE NEKAJ PODATKOV O KABELSKEM SISTEMU, NA KATEREGA STE PRIKLJUČENI:

A. ALI STE VI (VAŠE GOSPODINJSTVO) SOFINANCIRALI IZGRADNJO KABELSKEGA SISTEMA?

Vrednost 162316 Frekvenca
1 da 461
2 ne 33
3 ne vem 9
4 nima priključka na kabelski sistem, nima TV 1582

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2.32B (če ima priključek na kabelski sistem) V2.32 ZANIMA NAS ŠE NEKAJ PODATKOV O KABELSKEM SISTEMU, NA KATEREGA STE PRIKLJUČENI:

B. KDO UPRAVLJA KABELSKI SISTEM?

Vrednost 163315 Frekvenca
1 skupnost stanovalcev 136
2 pooblaščena firma 262
3 drugo 43
4 ne vem 60
9 nima priključka na kabelski sistem, nima TV 1584

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.32C (če ima priključek na kabelski sistem) V2.32 ZANIMA NAS ŠE NEKAJ PODATKOV O KABELSKEM SISTEMU, NA KATEREGA STE PRIKLJUČENI:

C. ALI PLAČUJETE NAROČNINO ZA PRIKLJUČEK NA KABELSKI SISTEM?

Vrednost 164314 Frekvenca
1 da, mesečno 291
2 da, letno 93
3 ne plačujem(o) naročnine 86
4 ne vem 31
9 nima priključka na kabelski sistem, nima TV 1584

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.33A1 V2.33 KAJ LAHKO GLEDATE PREK KABELSKEGA SISTEMA?

O3 - programe satelitskih TV postaj

Vrednost 165313 Frekvenca
3 (izbere) 479
1 (ne izbere) 8
8 ne vem 11
9 nima priključka na kabelski sistem, nima TV 1586
2 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.33A2 V2.33 KAJ LAHKO GLEDATE PREK KABELSKEGA SISTEMA?

O3 - posebej predvajane prevzete tuje programe (filmi, glasba, zabavne oddaje...)

Vrednost 166312 Frekvenca
3 (izbere) 189
1 (ne izbere) 298
8 ne vem 11
9 nima priključka na kabelski sistem, nima TV 1587

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.33A3 V2.33 KAJ LAHKO GLEDATE PREK KABELSKEGA SISTEMA?

O3 - doma, v lokalnem studiu, narejen program

Vrednost 167311 Frekvenca
3 (izbere) 153
1 (ne izbere) 334
8 ne vem 11
9 nima priključka na kabelski sistem, nima TV 1586
2 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.34A V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

a) Screensport

Vrednost 168310 Frekvenca
1 informativno politične oddaje 4
2 dokumentarne oddaje 4
3 zabavne oddaje 4
4 filme, nadaljevanke 5
5 oddaje o kulturi 1
6 šport 177
7 različne, vse 44
8 ne gleda programa 329
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.34B V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

b) Eurosport

Vrednost 169309 Frekvenca
1 informativno politične oddaje 4
2 dokumentarne oddaje 1
3 zabavne oddaje 1
4 filme, nadaljevanke 2
5 oddaje o kulturi 1
6 šport 294
7 različne, vse 45
8 ne gleda programa 220
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.34C V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

c) Sky movies

Vrednost 170308 Frekvenca
1 informativno politične oddaje 6
2 dokumentarne oddaje 3
3 zabavne oddaje 14
4 filme, nadaljevanke 206
5 oddaje o kulturi 0
6 šport 10
7 različne, vse 52
8 ne gleda programa 277
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.34D V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

d) MTV

Vrednost 171307 Frekvenca
1 informativno politične oddaje 5
2 dokumentarne oddaje 3
3 zabavne oddaje 200
4 filme, nadaljevanke 12
5 oddaje o kulturi 3
6 šport 2
7 različne, vse 55
8 ne gleda programa 288
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.34E V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

e) Super channel

Vrednost 172306 Frekvenca
1 informativno politične oddaje 12
2 dokumentarne oddaje 7
3 zabavne oddaje 47
4 filme, nadaljevanke 43
5 oddaje o kulturi 1
6 šport 3
7 različne, vse 71
8 ne gleda programa 384
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.34F V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

f) Sky One

Vrednost 173305 Frekvenca
1 informativno politične oddaje 30
2 dokumentarne oddaje 7
3 zabavne oddaje 51
4 filme, nadaljevanke 86
5 oddaje o kulturi 2
6 šport 4
7 različne, vse 75
8 ne gleda programa 313
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.34G V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

g) Pro 7

Vrednost 174304 Frekvenca
1 informativno politične oddaje 9
2 dokumentarne oddaje 9
3 zabavne oddaje 24
4 filme, nadaljevanke 164
5 oddaje o kulturi 0
6 šport 2
7 različne, vse 76
8 ne gleda programa 284
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.34H V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

h) RTL plus

Vrednost 175303 Frekvenca
1 informativno politične oddaje 13
2 dokumentarne oddaje 5
3 zabavne oddaje 93
4 filme, nadaljevanke 181
5 oddaje o kulturi 0
6 šport 6
7 različne, vse 103
8 ne gleda programa 167
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.34I V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

i) SAT

Vrednost 176302 Frekvenca
1 informativno politične oddaje 22
2 dokumentarne oddaje 7
3 zabavne oddaje 75
4 filme, nadaljevanke 155
5 oddaje o kulturi 1
6 šport 6
7 različne, vse 106
8 ne gleda programa 196
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.34J V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

j) Tele 5

Vrednost 177301 Frekvenca
1 informativno politične oddaje 10
2 dokumentarne oddaje 6
3 zabavne oddaje 41
4 filme, nadaljevanke 113
5 oddaje o kulturi 3
6 šport 3
7 različne, vse 81
8 ne gleda programa 311
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.34K V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

k) SAT

Vrednost 178300 Frekvenca
1 informativno politične oddaje 14
2 dokumentarne oddaje 4
3 zabavne oddaje 24
4 filme, nadaljevanke 58
5 oddaje o kulturi 6
6 šport 3
7 različne, vse 76
8 ne gleda programa 383
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.34L V2.34 KATERE OD NAŠTETIH SATELITSKIH PROGRAMOV GLEDATE. KAJ NA TEH SATELITSKIH PROGRAMIH PREDVSEM GLEDATE? (pri vsaki en odg.)

l) drugega

Vrednost 179299 Frekvenca
1 informativno politične oddaje 14
2 dokumentarne oddaje 3
3 zabavne oddaje 6
4 filme, nadaljevanke 29
5 oddaje o kulturi 1
6 šport 1
7 različne, vse 65
8 ne gleda programa 449
9 ne gleda satelitskih programov 1517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.35

V2.35 KAKŠNE ODDAJE PRAV POSEBNO RADI GLEDATE NA SATELITSKIH KANALIH? ALI LAHKO NAVEDETE KONKRETNO ODDAJO, KI VAM JE POSEBEJ VŠEČ? (Anketarju: vpišite navedene oddaje in obkrožite ustrezen odgovor)

Vrednost 180298 Frekvenca
1 navedel eno 181
2 navedel dve 125
3 navedel tri ali več 60
8 ni take oddaje 200
9 ne gleda satelitskih programov 1519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2.36

V2.36 PROSIM VAS, DA OCENITE, ALI GLEDATE VEČ ODDAJ TUJIH TV POSTAJ, ALI VEČ ODDAJ NA TV SLOVENIJA?

Vrednost 181297 Frekvenca
1 več oddaj tujih TV 382
2 več oddaj TVS 1139
3 približno enako 187
4 ne vem, ne morem oceniti 50
5 ne more gledati tujih TV postaj 180
9 ne gleda TV 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.37A1 (Če gleda več oddaj TV Slovenija) V2.37 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE SLOVENSKE TELEVIZIJE? (več odgovorov)

O3 - jezik

Vrednost 182296 Frekvenca
3 (izbere) 908
1 (ne izbere) 548
8 več gleda tuje TV postaje 486
9 ne gleda TV 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.37A2 (Če gleda več oddaj TV Slovenija) V2.37 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE SLOVENSKE TELEVIZIJE? (več odgovorov)

O3 - zaradi bolj objektivnih informacij

Vrednost 183295 Frekvenca
3 (izbere) 530
1 (ne izbere) 919
8 več gleda tuje TV postaje 493
9 ne gleda TV 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.37A3 (Če gleda več oddaj TV Slovenija) V2.37 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE SLOVENSKE TELEVIZIJE? (več odgovorov)

O3 - zaradi informacij o domačem okolju

Vrednost 184294 Frekvenca
3 (izbere) 929
1 (ne izbere) 520
8 več gleda tuje TV postaje 493
9 ne gleda TV 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.37A4 (Če gleda več oddaj TV Slovenija) V2.37 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE SLOVENSKE TELEVIZIJE? (več odgovorov)

O3 - program mi bolj ustreza

Vrednost 185293 Frekvenca
3 (izbere) 473
1 (ne izbere) 976
8 več gleda tuje TV postaje 493
9 ne gleda TV 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.37A5 (Če gleda več oddaj TV Slovenija) V2.37 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE SLOVENSKE TELEVIZIJE? (več odgovorov)

O3 - zaradi navade

Vrednost 186292 Frekvenca
3 (izbere) 594
1 (ne izbere) 855
8 več gleda tuje TV postaje 493
9 ne gleda TV 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.37A6 (Če gleda več oddaj TV Slovenija) V2.37 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE SLOVENSKE TELEVIZIJE? (več odgovorov)

O3 - ker gledajo TVS ostali člani gospodinjstva

Vrednost 187291 Frekvenca
3 (izbere) 488
1 (ne izbere) 961
8 več gleda tuje TV postaje 493
9 ne gleda TV 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.37A7 (Če gleda več oddaj TV Slovenija) V2.37 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE SLOVENSKE TELEVIZIJE? (več odgovorov)

O3 - ker se o oddajah lahko pogovarja s prijatelji, sodelavci...

Vrednost 188290 Frekvenca
3 (izbere) 284
1 (ne izbere) 1164
8 več gleda tuje TV postaje 494
9 ne gleda TV 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.37A8 (Če gleda več oddaj TV Slovenija) V2.37 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE SLOVENSKE TELEVIZIJE? (več odgovorov)

O3 - ker so oddaje bolje narejene

Vrednost 189289 Frekvenca
3 (izbere) 119
1 (ne izbere) 1321
8 več gleda tuje TV postaje 502
9 ne gleda TV 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.38A1 (če gleda več oddaj tujih TV postaj) V2.38 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE TUJIH TV POSTAJ? (več odgovorov)

O3 - jezik

Vrednost 190288 Frekvenca
3 (izbere) 109
1 (ne izbere) 346
8 več gleda oddaje TV SLOVENIJA 1490
9 ne gleda TV 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.38A2 (če gleda več oddaj tujih TV postaj) V2.38 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE TUJIH TV POSTAJ? (več odgovorov)

O3 - zaradi bolj objektivnih informacij

Vrednost 191287 Frekvenca
3 (izbere) 106
1 (ne izbere) 357
8 več gleda oddaje TV SLOVENIJA 1482
9 ne gleda TV 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.38A3 (če gleda več oddaj tujih TV postaj) V2.38 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE TUJIH TV POSTAJ? (več odgovorov)

O3 - zaradi informacij o dogajanju po svetu

Vrednost 192286 Frekvenca
3 (izbere) 163
1 (ne izbere) 300
8 več gleda oddaje TV SLOVENIJA 1482
9 ne gleda TV 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.38A4 (če gleda več oddaj tujih TV postaj) V2.38 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE TUJIH TV POSTAJ? (več odgovorov)

O3 - program mi bolj ustreza

Vrednost 193285 Frekvenca
3 (izbere) 283
1 (ne izbere) 180
8 več gleda oddaje TV SLOVENIJA 1482
9 ne gleda TV 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.38A5 (če gleda več oddaj tujih TV postaj) V2.38 KAJ SO GLAVNI RAZLOGI, ZARADI KATERIH GLEDATE ODDAJE TUJIH TV POSTAJ? (več odgovorov)

O3 - zaradi navade