Evropska družboslovna raziskava 2004

Basic Study Information

ADP - IDNo: ESS04
Main author(s):
 • Jowell, Roger
Co-workers:
 • Jowell, Roger
 • Muller, Karl
 • Loosveldt, Geert
 • Lejeune, Christophe
 • Plecitá-Vlachová, Klára
 • Fridberg, Torben
 • Ainsaar, Mare
 • Ervasti, Heikki
 • Cautres, Bruno
 • van Deth, Jan W.
 • Voulgaris, Yannis
 • Robert, Peter
 • Jonsson, Fridrik
 • O'Connell, Michael
 • Stefanizzi, Sonia
 • Borsenberger, Monique
 • Eisinga, Rob
 • Ringdal, Kristen
 • Sztabinski, Pawel
 • Vala, Jorge
 • Vyrost, Jozef
 • Malnar, Brina
 • Torcal, Mariano
 • Svallfors, Stefan
 • Joye, Dominique
 • Esmer, Yilmaz
 • Gorbachyk, Andriy
 • Park, Alison
Data file producer:
NSD - Norwegian Social Science Data Services (Bergen, Norveška; 2005)

Funding agency:

Avstrija - Federal Ministry for Economy and Labour
Belgija - FWO
Belgija - FNRS
Češka - Grant Agency of the Czech Republic
Danska - Danish Social Science Research Council (SSF)
Estonija - Estonian Science Foundation; Tartu University
Finska - Academy of Finland (Suomen Akatemia)
Francija - ACI 'Terrains, Techniques et Théories', Minsitère de la Recherche, 1 rue Descartes, 75231 Paris Cedex 05 France; PPF de l'Université de Caen
Nemčija - Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation)
Grčija - National Centre of Social Research
Madžarska - Hungarian Academy of Sciences - Institute of Political Science
Islandija - The Icelandic Centre for Research (Rannís); Kristnihátíðarsjóður; The Research Fund of the University of Iceland; The Research Fund of the Iceland University of Education; The Icelandic Government
Irska - Irish Research Council for the Humanities & Social Sciences (IRCHSS)
Luksemburg - FNR - Fonds National de la Recherche
Nizozemska - Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), Social and Cultural Planning Office of the Netherlands (SCP)
Norveška - The Research Council of Norway
Poljska - State Committee for Scientific Research (KBN)
Portugalska - Fundação para a Ciência e Tecnologia
Slovaška - Ministry of Education of the Slovak Republic
Slovenija - Ministry of Education, Science and Sport; Ministry of Labour, Family and Social Affairs; Institute of Macroeconomic Analysis and Development; Government Office for European Affairs
Španija - Ministerio de Ciencia y Tecnología (Spanish Ministry of Science and Technology)
Švedska - Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, FAS
Švica - Swiss National Science Foundation
Ukrajina - International Renaissance Foundation
Združeno kraljestvo - Economic and Social Research Council

Series:
 • ESS/Evropska družboslovna raziskava

  Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje 20 držav. Njen namene je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt je vključen v 5. okvirni program Evropske Komisije. Deloma ga financira Evropska Znanstvena Fundacija in dodatni viri znotraj posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga osebna anketa vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj posveče posameznim temam.

Study Content

Keywords:

spremljanje množičnih medijev (radio, televizija, časopisi, internet), zanimanje za politiko, volilne preference, politična participacija, strankarske preference, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v državne organe, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, odnos do rasnih in etničničnih skupin, občutek osebne sreče, socialni stiki, občutek varnosti, veroizpoved, obiskovanje verskih obredov, enakopravnost, diskriminacija, nacionalna in etnična identiteta, navade povezave z načini zdravljenja, stališče do uradne medicine, stališče do alternativne medicine, zaupanje zdravniku, zaupanje v delo zasebnih in javnih uslužbencev, državljanska poštenost, demografska vprašanja, usklajevanje različnih področij posameznikovega življenja, uskaljevanje delovnega in prostega časa, delitev dela v gospodinjstvu po spolu, neenakost med spoloma, človekove vrednote, zaposlenost, varnost zaposlitve, zadovoljstvo z zaposlitvijo

Keywords ELSST:
PRISELJEVANJE, ZAUPANJE, BLAGINJA, DRUŽBENE VREDNOTE, POLITIKA, RELIGIJA, MNOŽIČNI MEDIJI

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
ZDRAVSTVO
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
spremljanje množičnih medijev
politika
osebno življenje
družbena izključenost
religija
diskriminacija
nacionalna in etična identiteta
zdravje in zdravstvo
demografija
gospodinjsko delo
razmerje med delovnim in prostim časom
človekove vrednote


Abstract:

Poglavitni cilj Evropske družboslovne raziskave (ESS) je pospeševanje razvoja evropskih primerjalnih družboslovnih znanosti. Njen namen je sistematična raziskava stališč, značilnosti in navad evropskih državljanov, v povezavi z vrsto pomembnih gospodarskih, družbenih in političnih področij. Raziskava poteka v več kot 20 evropskih državah. Vsebinsko je raziskava razdeljena na več sklopov. Jedro sestavljajo vprašanja za opazovanje dinamike stališč. Gre za ponavljanje skupine vprašanj, ki se od meritve do meritve ne spreminja, saj je poudarek na opazovanju srednjeročnih in dolgoročnih sprememb. Jedro vprašalnika ESS vsakokrat vključuje kazalce delovanja ključnih družbenih sistemov (gospodarstvo, sociala, izobraževanje, zdravstvo idr.), politične participacije, vrednot, kakovosti življenja ipd. Sledijo vprašanja za opazovanje demografskih in socialnih značilnosti. Ta blok vprašanj, ki v analitičnih modelih praviloma vsebuje pojasnjujoče spremenljivke, je v primerjavi s podobnimi empiričnimi projekti zelo obsežen in s tem potencialno močan vir za oblikovanje modelov pojasnjevanja družbenih trendov in razlik med skupinami. Poleg tradicionalnega 'trdega' socio-demografskega nabora spremenljivk vsebuje vprašalnik tudi alternativno serijo 'demografskih' kazalcev, ki temelji na individualno-psiholoških in kulturno-vrednotnih značilnostih posameznika, kar zopet odpira prostor alternativnim modelom pojasnjevanja razlik v stališčih. V raziskavo je vključen tudi rotirajoči modul za posebne vsebine. To je variabilni del vprašalnika, ki vsebuje nabor 30-60 kazalcev iz zaključenih tematskih blokov. Cilj je možnost intenzivne in sistematične analize določenega družbenega področja, pri čemer tokratni tematski modul pokriva naslednje tematike: Stališča o priseljevanju; Ekonomska morala v Evropi, Stališča o zdravju in medsebojni pomoči ter Družina, delo in blagostanje.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija - 06.01.05 - 25.04.05;, Belgija - 04.10.2004 - 31.01.2005;, Češka - 01.10.04 - 13.12.04;, Danska - 09.10.04 - 31.01.05;, Estonija - 30.09.04 - 19.01.05;, Finska - 20.09.04 - 17.12.04;, Francija - 27.11.04 - 04.03.05;, Nemčija - 26.08.04 - 16.01.05;, Grčija - 10.01.05 - 20.03.05;, Madžarska - 02.04.05 - 31.05.05;, Islandija - 24.04.05 - 04.12.05;, Irska - 18.01.05 - 20.06.05;, Luksemburg - 13.09.04 - 26.01.05;, Nizozemska - 11.09.04 - 19.02.05;, Norveška - 15.09.04 -15.01.05;, Poljska - 10.10.04 - 22.12.04;, Portugalska - 15.10.04 - 17.03.05;, Slovaška - 04.10.04 - 12.12.04;, Slovenija - 18.10.04 - 30.11.04;, Španija - 27.09.04 - 31.01.05;, Švedska - 29.09.04 - 19.01.05;, Švica - 15.09.04 - 28.02.05;, Ukrajina - 28.01.05 - 10.03.05;, Združeno kraljestvo - 27.09.04 - 16.03.05.
Date of production: 2005
Country: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Ukrajina, Združeno kraljestvo
Geographic coverage:

Ozemlje posameznih držav.

Posebnosti: Združeno kraljestvo - iz raziskave so izključeni Jersey, Guernsey in otok Man

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v sodelujočih državah.

Excluded: no information
Data collected by:

Avstrija - IPR - Sozialforschung, Vienna

Belgija - Significant Gfk, Leuven

Češka - SC& C, s.r.o.

Danska - SFI-Survey

Estonija - Statistical Office of Estonia

Finska - Statistics Finska (Tilastokeskus)

Francija - Institut de Sondage Lavialle

Nemčija - infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH

Grčija - OPINION SA, Athens

Madžarska - TÁRKI Social Research Centre

Islandija - Social Science Research Institute at the University of Iceland and The Research Institute of University of Akureyri

Irska - Economic and Social Research Institute

Luksemburg - CEPS/INSTEAD

Nizozemska - Gfk Panel Services

Norveška - Statistics Norway - Division for sample surveys

Poljska - Centre of Sociological Research, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

Portugalska - TNS Euroteste

Slovaška - Institute of Social Sciences

Slovenija - University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Public Opinion and Mass Communication Research Center

Španija - TNS, DEMOSCOPIA, Madrid

Švedska - SCB, Stockholm

Švica -M.I.S. Trend SA

Ukrajina -The Centre of Social Expertizes at the Institute of Sociology

Združeno kraljestvo - BMRB

Sampling procedure:

Podrobnosti o tipu vzorca dosegljive na: http://ess-xml.nsd.uib.no/2.3.1.4.cfm?year=2004.

Mode of data collection:

Podrobnosti o načinu zbiranja podatkov dosegljive na: http://ess-xml.nsd.uib.no/2.3.1.6.cfm?year=2004.

Weighting:

Na splošno so bile uteži za vsako državo izračunane po naslednjem postopku: 1.) w=1/(PROB1*...*PROBk) je nx1 vektor uteži; k je odvisen od števila stopenj vzorca. Vse uteži so bile na koncu popravljene tako, da je vsota končne uteži enaka velikosti realiziranega vzorca (n), se pravi weights=n*w/sum(w). Podrobnosti o Uteževanju so dosegljive na: http://ess-xml.nsd.uib.no/2.3.1.12.cfm?year=2004.

Access restrictions

Podatki so brez omejitev dostopni za neprofitne namene. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: : Norwegian Social Science Data Services, Harald Hårfagresgt. 29 N-5007 Bergen, Norveška. Telefon:+47 55 58 21 17 Fax: +47 44 58 96 50 e-naslov: nsd@nsd.uib.no Web: http://www.nsd.uib.no ESS: essdata@nsd.uib.no ESS: http://ess.nsd.uib.no.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Publikacije, ki temeljijo na podatkih ESS naj pri citirajo upoštevajo: a) bibliografsko citiranje, kot navedeno v rubriki Opis raziskave>Oblika citiranja b) referenco na NSD kot na arhiv in distributor podatkov ESS.

Z namenom nudenja bistvenih informacij o uporabi podatkov in izmenjavi informacij o raziskavi agencijam, ki so raziskavo financirale, se od uporabnikov podatkov ESS zahteva, da NSD pošljejo bibliografski zapis ali elektronsko verzijo zaključenega poročila, članka, prispevka na konferenci ali povzetka tez doktorata. Seznam citiranj in refence na posamezna dela bodo prosto dostopna.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Naslov podatkovne datoteke: ESS04 - The European Social Survey [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 583
 • number of units: 45681

Version: ESS2 verzija 2.0

Additional information:

V datoteki podatkov je preverjeno podvojevanje ID številk, imen in formatov spremenljivk, prazni zapisi, rangi vrednosti in logična inkonsistentnost. Določene so bile manjkajoče vrednosti.

Določene so bile sledeče manjkajoče vrednosti: 6, 66 itd. = Se ne nanaša; 7, 77 itd. = Zavrnitev; 8, 88 itd. = Ne vem; 9, 99 = Ni odgovora, t.j. Manjkajoči podatki, ki niso pojasnjeni drugje.= Ne-relevantne spremevljivke, ali izključene iz datoteke podatkov s strani arhiva zaradi drugih razlogov.

Variable list

name Title of dataset

1. Title of dataset

Value 13 Frequency
ESS2e02 45681
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45681

essround ESS round

2. ESS round

Value 22 Frequency
2 45681
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45681 0

Valid range from 2 to 2

edition Edition

3. Edition

Value 31 Frequency
2.0 45681
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45681 0

name Title of dataset

1. Title of dataset

Value 1583 Frequency
ESS2e02 45681
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45681

essround ESS round

2. ESS round

Value 2582 Frequency
2 45681
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45681 0

Valid range from 2 to 2

edition Edition

3. Edition

Value 3581 Frequency
2.0 45681
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45681 0

proddate Production date

4. Production date

Value 4580 Frequency
07.03.2006 45681
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45681

idno Respondent's identification number

6. Respondent's identification number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45681 0 1 921413048 17539057.019 92221726.308

Valid range from 1 to 921413048

cntry Country

5. Country

Value 6578 Frequency
AT Austria 2256
BE Belgium 1778
CH Switzerland 2141
CZ Czech Republic 3026
DE Germany 2870
DK Denmark 1487
EE Estonia 1989
ES Spain 1663
FI Finland 2022
FR France 1806
GB United Kingdom 1897
GR Greece 2406
HU Hungary 1498
IE Ireland 2286
IS Iceland 579
LU Luxembourg 1635
NL Netherlands 1881
NO Norway 1760
PL Poland 1716
PT Portugal 2052
SE Sweden 1948
SI Slovenia 1442
SK Slovakia 1512
UA Ukraine 2031
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45681 0

tvtot TV watching, total time on average weekday CARD 1

A1. On an average weekday, how much time, in total, do you spend watching television?

Value 7577 Frequency
0 No time at all 1351
1 Less than 0,5 hour 2542
2 0,5 hour to 1 hour 6626
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 6482
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 7794
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 5797
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 5375
7 More than 3 hours 9583
77 Refusal 3
88 Don't know 103
99 No answer 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45550 131

Valid range from 0 to 7

tvpol TV watching, news/ politics/current affairs on average weekday STILL CARD 1

A2. And again on an average weekday, how much of your time watching television is spent watching news or programmes about politics and current affairs?

Value 8576 Frequency
0 No time at all 2861
1 Less than 0,5 hour 14723
2 0,5 hour to 1 hour 17016
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 5324
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 2336
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 843
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 533
7 More than 3 hours 521
66 Not applicable 1339
77 Refusal 5
88 Don't know 115
99 No answer 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44157 1524

Valid range from 0 to 7

rdtot Radio listening, total time on average weekday ASK ALL STILL CARD 1

A3. On an average weekday, how much time, in total, do you spend listening to the radio?

Value 9575 Frequency
0 No time at all 8856
1 Less than 0,5 hour 7185
2 0,5 hour to 1 hour 7431
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 3891
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 3192
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 2252
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 1963
7 More than 3 hours 10712
77 Refusal 0
88 Don't know 170
99 No answer 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45482 199

Valid range from 0 to 7

rdpol Radio listening, news/ politics/current affairs on average weekday STILL CARD 1

A4. And again on an average weekday, how much of your time listening to the radio is spent listening to news or programmes about politics and current affairs?

Value 10574 Frequency
0 No time at all 6289
1 Less than 0,5 hour 15890
2 0,5 hour to 1 hour 8378
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 2647
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 1280
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 614
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 447
7 More than 3 hours 971
66 Not applicable 8816
77 Refusal 1
88 Don't know 265
99 No answer 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36516 9165

Valid range from 0 to 7

nwsptot Newspaper reading, total time on average weekday ASK ALL STILL CARD 1

A5. On an average weekday, how much time, in total, do you spend reading the newspapers?

Value 11573 Frequency
0 No time at all 11145
1 Less than 0,5 hour 14374
2 0,5 hour to 1 hour 13378
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 3895
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 1558
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 541
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 266
7 More than 3 hours 387
77 Refusal 1
88 Don't know 98
99 No answer 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45544 137

Valid range from 0 to 7

nwsppol Newspaper reading, politics/current affairs on average weekday STILL CARD 1

A6. And how much of this time is spent reading about politics and current affairs?

Value 12572 Frequency
0 No time at all 4979
1 Less than 0,5 hour 20839
2 0,5 hour to 1 hour 6534
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 1243
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 413
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 130
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 73
7 More than 3 hours 96
66 Not applicable 11096
77 Refusal 2
88 Don't know 187
99 No answer 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34307 11374

Valid range from 0 to 7

netuse Personal use of internet/e-mail/www ASK ALL CARD 2

A7. Now, using this card, how often do you use the internet, the World Wide Web or e-mail - whether at home or at work - for your personal use?

Value 13571 Frequency
0 No access at home or work 15814
1 Never use 7638
2 Less than once a month 1054
3 Once a month 990
4 Several times a month 1937
5 Once a week 2197
6 Several times a week 5140
7 Every day 8984
77 Refusal 4
88 Don't know 85
99 No answer 32
Sysmiss 1806
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43754 1927

Valid range from 0 to 7

ppltrst Most people can be trusted or you can't be too careful CARD 3

A8. Using this card, generally speaking, would you say that most people can be trusted, or that you can't be too careful in dealing with people? Please tell me on a score of 0 to 10, where 0 means you can't be too careful and 10 means that most people can be trusted.

Value 14570 Frequency
0 You can't be too careful 2555
1 1 1892
2 2 3278
3 3 4887
4 4 4435
5 5 9517
6 6 4657
7 7 6622
8 8 5250
9 9 1477
10 Most people can be trusted 918
77 Refusal 4
88 Don't know 170
99 No answer 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45488 193

Valid range from 0 to 10

pplfair Most people try to take advantage of you, or try to be fair CARD 4

A9. Using this card, do you think that most people would try to take advantage of you if they got the chance, or would they try to be fair?

Value 15569 Frequency
0 Most people try to take advantage of me 1322
1 1 1310
2 2 2475
3 3 3765
4 4 3888
5 5 9566
6 6 4871
7 7 7555
8 8 6855
9 9 2202
10 Most people try to be fair 1426
77 Refusal 8
88 Don't know 416
99 No answer 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45235 446

Valid range from 0 to 10

pplhlp Most of the time people helpful or mostly looking out for themselves CARD 5

A10. Would you say that most of the time people try to be helpful or that they are mostly looking out for themselves?

Value 16568 Frequency
0 People mostly look out for themselves 2139
1 1 2308
2 2 3885
3 3 5516
4 4 5043
5 5 9692
6 6 5017
7 7 5664
8 8 4085
9 9 1195
10 People mostly try to be helpful 847
77 Refusal 6
88 Don't know 246
99 No answer 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45391 290

Valid range from 0 to 10

polintr How interested in politics

B1. How interested would you say you are in politics - are you...

Value 17567 Frequency
1 Very interested 4567
2 Quite interested 15819
3 Hardly interested 16940
4 Not at all interested 8215
7 Refusal 9
8 Don't know 108
9 No answer 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45541 140

Valid range from 1 to 4

polcmpl Politics too complicated to understand CARD 6

B2. How often does politics seem so complicated that you can't really understand what is going on?

Value 18566 Frequency
1 Never 3482
2 Seldom 8997
3 Occasionally 15968
4 Regularly 9513
5 Frequently 6790
7 Refusal 28
8 Don't know 849
9 No answer 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44750 931

Valid range from 1 to 5

poldcs Making mind up about political issues CARD 7

B3. How difficult or easy do you find it to make your mind up about political issues ?

Value 19565 Frequency
1 Very difficult 3489
2 Difficult 11696
3 Neither difficult nor easy 15510
4 Easy 10867
5 Very easy 2821
7 Refusal 35
8 Don't know 1142
9 No answer 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44383 1298

Valid range from 1 to 5

trstprl Trust in country's parliament CARD 8:

B4-10. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... … (country)’s parliament?

Value 20564 Frequency
0 No trust at all 3800
1 1 2116
2 2 3754
3 3 5361
4 4 4890
5 5 9301
6 6 4827
7 7 4896
8 8 3445
9 9 1012
10 Complete trust 815
77 Refusal 28
88 Don't know 1400
99 No answer 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44217 1464

Valid range from 0 to 10

trstlgl Trust in the legal system CARD 8:

B4-10. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... the legal system?

Value 21563 Frequency
0 No trust at all 2944
1 1 1909
2 2 3170
3 3 4543
4 4 4224
5 5 7881
6 6 4741
7 7 5775
8 8 5348
9 9 2432
10 Complete trust 1250
77 Refusal 18
88 Don't know 1393
99 No answer 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44217 1464

Valid range from 0 to 10

trstplc Trust in the police CARD 8:

B4-10. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... the police?

Value 22562 Frequency
0 No trust at all 1969
1 1 1320
2 2 2149
3 3 3144
4 4 3292
5 5 7165
6 6 4770
7 7 6989
8 8 7617
9 9 3940
10 Complete trust 2572
77 Refusal 16
88 Don't know 680
99 No answer 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44927 754

Valid range from 0 to 10

trstplt Trust in politicians CARD 8:

B4-10. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... politicians?

Value 23561 Frequency
0 No trust at all 5674
1 1 3795
2 2 5408
3 3 6310
4 4 5309
5 5 8561
6 6 4176
7 7 3097
8 8 1529
9 9 365
10 Complete trust 254
77 Refusal 24
88 Don't know 1095
99 No answer 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44478 1203

Valid range from 0 to 10

trstprt Trust in political parties CARD 8:

B4-10. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... political parties?

Value 24560 Frequency
0 No trust at all 5332
1 1 3795
2 2 5352
3 3 6353
4 4 5490
5 5 8797
6 6 3967
7 7 2988
8 8 1454
9 9 345
10 Complete trust 235
77 Refusal 30
88 Don't know 1469
99 No answer 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44108 1573

Valid range from 0 to 10

trstep Trust in the European Parliament CARD 8:

B4-10. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... the European Parliament?

Value 25559 Frequency
0 No trust at all 3138
1 1 1933
2 2 3060
3 3 4211
4 4 4376
5 5 8963
6 6 4753
7 7 4436
8 8 2801
9 9 898
10 Complete trust 603
77 Refusal 35
88 Don't know 6421
99 No answer 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39172 6509

Valid range from 0 to 10

trstun Trust in the United Nations CARD 8:

B4-10. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... the United Nations?

Value 26558 Frequency
0 No trust at all 2493
1 1 1517
2 2 2320
3 3 3165
4 4 3403
5 5 8062
6 6 5112
7 7 5874
8 8 5138
9 9 2056
10 Complete trust 1193
77 Refusal 24
88 Don't know 5282
99 No answer 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40333 5348

Valid range from 0 to 10

vote Voted last national election

B11. Some people don't vote nowadays for one reason or another. Did you vote in the last (country) national election in (month/year)?

Value 27557 Frequency
1 Yes 32108
2 No 9638
3 Not eligible to vote 3479
7 Refusal 64
8 Don't know 351
9 No answer 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45225 456

Valid range from 1 to 3

prtvtat Party voted for in last national election, Austria

B12AT. Which party did you vote for in that election? (Austria)

Value 28556 Frequency
1 SPÖ 372
2 ÖVP 440
3 FPÖ 59
4 Grüne 186
5 LIF 4
6 andere 14
66 Not applicable 752
77 Refusal 376
88 Don't know 53
99 No answer 0
Sysmiss 43425
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1075 44606

Valid range from 1 to 6

prtvtabe Party voted for in last national election, Belgium

B12BE. Which party did you vote for in that election? (Belgium)

Value 29555 Frequency
1 Agalev/Groen! 43
2 CD&V 193
3 N-VA 24
4 RESIST 0
5 SP.A-Spirit 189
6 Vivant 5
7 Vlaams Blok 127
8 VLD 192
9 CDH 72
10 Ecolo 51
11 Front National 22
12 MR 141
13 PS 190
14 Other 7
15 Blank 34
16 Invalid 6
66 Not applicable 280
77 Refusal 106
88 Don't know 96
99 No answer 0
Sysmiss 43903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 44385

Valid range from 1 to 16

prtvtch Party voted for in last national election, Switzerland

B12CH. Which party did you vote for in that election? (Switzerland)

Value 30554 Frequency
1 Radicals 123
2 Christian-democrats 127
3 Social-democrats 245
4 Swiss People's Party 273
5 Liberal Party 28
6 Alliance of the Independents 0
7 Evangelical People's Party 22
8 Christian-Social Party 7
9 Swiss Labour Party 7
10 Green Party 93
11 Swiss Democrats 2
12 Federal Democratic Union 15
13 Freiheits-Partei 1
14 Women's Parties 5
15 Lega dei Ticinesi 1
16 Others 74
66 Not applicable 953
77 Refusal 23
88 Don't know 142
99 No answer 0
Sysmiss 43540
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1023 44658

Valid range from 1 to 16

prtvtcz Party voted for in last national election, Czech Republic

B12CZ. Which party did you vote for in that election? (Czech Republic)

Value 31553 Frequency
1 CSSD Cz.Social Democratic P. 372
2 ODA Civic Democratic Alliance 31
3 Nadeje (Hope) 1
4 RMS Republicans of Miroslav Sladek 6
5 CSNS Cz.National Social P. 5
6 SV-SOS P.of Countryside-Assoc.Civic Forces 5
7 Association of Independents 36
8 ODS Civic Democratic P. 430
9 KSCM Communist P.of Bohemia&Moravia 216
10 Coalition (Christian Dem.&Freedom Union) 149
11 SZJ P.for Life Securities 2
12 PB Right Block 2
13 SZ P.of Greens 32
14 Other 8
66 Not applicable 1466
77 Refusal 185
88 Don't know 80
99 No answer 0
Sysmiss 42655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1295 44386

Valid range from 1 to 14

prtvade1 Party voted for in last national election 1, Germany

B12DE. Which party did you vote for in that election? (Germany 1)

Value 32552 Frequency
1 Social Democratic Party (SPD) 724
2 Christian Democratic Union (CDU/CSU) 612
3 Green Party (Bündnis 90/Die Grünen) 135
4 Liberal Democratic Party (FDP) 72
5 Party of Democratic Socialism (PDS) 128
6 Republican Party (Republikaner) 16
7 National Democratic Party/German People's Union (NPD/DVU) 3
8 Other 21
66 Not applicable 805
77 Refusal 240
88 Don't know 114
99 No answer 0
Sysmiss 42811
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1711 43970

Valid range from 1 to 8

prtvade2 Party voted for in last national election 2, Germany

B12DE. Which party did you vote for in that election? (Germany 2)

Value 33551 Frequency
1 Social Democratic Party (SPD) 587
2 Christian Democratic Union (CDU/CSU) 548
3 Green Party (Bündnis 90/Die Grünen) 239
4 Liberal Democratic Party (FDP) 125
5 Party of Democratic Socialism (PDS) 149
6 Republican Party (Republikaner) 20
7 National Democratic Party/German People's Union (NPD/DVU) 7
8 Other 29
66 Not applicable 805
77 Refusal 251
88 Don't know 110
99 No answer 0
Sysmiss 42811
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1704 43977

Valid range from 1 to 8

prtvtdk Party voted for in last national election, Denmark

B12DK. Which party did you vote for in that election? (Denmark)

Value 34550 Frequency
1 Socialdemokratiet 319
2 Det Radikale Venstre 81
3 Det Konservative Folkeparti 91
4 Centrum-Demokraterne 15
5 Socialistisk Folkeparti 97
6 Dansk Folkeparti 88
7 Kristeligt Folkeparti 24
8 Venstre 414
9 Fremskridtspartiet 9
10 Enhedslisten 25
11 Other 8
66 Not applicable 227
77 Refusal 47
88 Don't know 28
99 No answer 14
Sysmiss 44194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1171 44510

Valid range from 1 to 11

prtvtee Party voted for in last national election, Estonia

B12EE. Which party did you vote for in that election? (Estonia)

Value 35549 Frequency
1 Party Res Publica 220
2 Estonian Centre Party 277
3 Estonian Reform Party 157
4 Pro Patria Union 78
5 Estonian Social Democratic Party 68
6 Estonian People's Union 95
7 Estonian United People's Party 3
8 Estonian Christian Peoples Party 1
9 Independence Party 0
10 Estonian Social-Democratic Labour Party 0
11 Russian Party in Estonia 1
12 Independent candidates 4
13 Other 0
66 Not applicable 969
77 Refusal 48
88 Don't know 59
99 No answer 9
Sysmiss 43692
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 44777

Valid range from 1 to 13

prtvtaes Party voted for in last national election, Spain

B12ES. Which party did you vote for in that election? (Spain)

Value 36548 Frequency
1 Partido Popular (PP) 337
2 Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 509
3 Izquierda Unida (IU) 59
4 Convergència i Unió (CiU) 28
5 Esquerra Repubicana de Catalunya (ERC) 18
6 Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) 6
7 Partido Nacionalista Vasco (PNV) 13
8 Eusko Alkartasuna (EA) 2
9 Bloque Nacionalista Galego (BNG) 3
10 Coalición Canaria (CC) 6
11 Partido Andalucista (PA) 6
12 Chunta Aragonesista (CHA) 5
13 Nafarroa-Bai (NA-BAI) 0
66 Not applicable 407
73 1
74 Other 10
75 Blank vote 27
76 Spoiled vote 2
77 Refusal 0
88 Don't know 30
99 No answer 194
Sysmiss 44018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 44689

Valid range from 1 to 13

prtvtfi Party voted for in last national election, Finland

B12FI. Which party did you vote for in that election? (Finland)

Value 37547 Frequency
1 The National Coalition Party 295
2 The Swedish People´s Party (SPP) 63
3 Liberals, (The liberal party of Finland) 3
4 The Centre Party 305
5 True Finns 12
6 Christian Democrats 60
7 League for Free Finland 1
8 The Green League 126
9 Finnish Social Democratic Party 344
10 The Left Alliance 80
11 Communist Party of Finland 3
12 The Communist Workers' Party of Finland 1
13 Natural law party 0
14 Other 14
66 Not applicable 547
77 Refusal 87
88 Don't know 81
99 No answer 0
Sysmiss 43659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1307 44374

Valid range from 1 to 14

prtvtfr Party voted for in last national election, France (ballot 1)

B12FR. Which party did you vote for in that election? (France)

Value 38546 Frequency
1 CPNT (Chasse, Pêche, Nature et Traditions) 38
2 DL (Démocratie Libérale) 6
3 FN (Front National) 82
4 LCR (ligue communiste révolutionnaire) 16
5 LO (Lutte ouvrière) 28
6 MDC (Mouvement des citoyens) 5
7 MNR (Mouvement National Républicain) 8
8 MPF (Mouvement pour la France) 18
9 PC (Parti communiste) 35
10 PS (Parti Socialiste) 381
11 RPF (Rassemblement du Peuple Français) 17
12 UMP (Union de la Majorité Présidentielle) 256
13 UDF (Union pour la Démocratie Française) 65
14 Les Verts 72
15 Autres mouvements écologistes 9
16 Autre 22
66 Not applicable 577
77 Refusal 118
88 Don't know 53
99 No answer 0
Sysmiss 43875
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1058 44623

Valid range from 1 to 16

prtvtgb Party voted for in last national election, United Kingdom

B12GB. Which party did you vote for in that election? (United Kingdom)

Value 39545 Frequency
1 Conservative 307
2 Labour 554
3 Liberal Democrat 174
4 Scottish National Party 18
5 Plaid Cymru 2
6 Green Party 22
7 Other 19
11 Ulster Unionist Party (nir) 3
12 Democratic Unionist Party (nir) 3
13 Sinn Fein (nir) 7
14 Social Democratic and Labour Party (nir) 7
15 Alliance Party (nir) 0
16 Progressive Unionist Party (nir) 0
17 United Kingdom Unionist Party (nir) 0
18 Womens Coalition (nir) 0
19 United Unionist Assembly Party (nir) 0
20 Northern Ireland Unionist Party (nir) 0
21 Workers Party (nir) 0
22 Other (nir) 5
66 Not applicable 674
77 Refusal 69
88 Don't know 33
99 No answer 0
Sysmiss 43784
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1121 44560

Valid range from 1 to 22

prtvtagr Party voted for in last national election, Greece

B12GR. Which party did you vote for in that election? (Greece)

Value 40544 Frequency
1 PASOK (Panhellenic Socialist Movement) 448
2 ND (New Democracy) 721
3 KKE Communist Party) 68
4 SYN (Left Wing Coalition) 53
5 DIKKI (Democratic Social Movement) 5
6 LAOS (Popular Orthodox Party) 20
7 Other 34
66 Not applicable 356
77 Refusal 687
88 Don't know 14
99 No answer 0
Sysmiss 43275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1349 44332

Valid range from 1 to 7

prtvtahu Party voted for in last national election, Hungary

B12HU. Which party did you vote for in that election? (Hungary)

Value 41543 Frequency
1 Center Party 7
2 FYD-HDF Fed.of Young Democrats&Hungarian Dem.Forum 427
3 ISHP-Independent Small Holders 4
4 HTJP-Hungarian Truth 10
5 HSP-Hungarian Socialist Party 417
6 WP-Workers Party 12
7 FFD-Free Democrats 41
8 None of them 1
66 Not applicable 381
77 Refusal 161
88 Don't know 36
99 No answer 1
Sysmiss 44183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 44762

Valid range from 1 to 8

prtvtie Party voted for in last national election, Ireland

B12IE. Which party did you vote for in that election? (Ireland)

Value 42542 Frequency
1 Fianna Fail 816
2 Fine Gael 361
3 Labour 165
4 Progressive Democrats 28
5 Green Party 52
6 Sinn Fein 96
7 Independent 90
8 Other 9
66 Not applicable 494
77 Refusal 92
88 Don't know 82
99 No answer 1
Sysmiss 43395
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1617 44064

Valid range from 1 to 8

prtvtis Party voted for in last national election, Iceland

B12IS. Which party did you vote for in that election? (Iceland)

Value 43541 Frequency
1 Progressive Party 92
2 Liberal Party 29
4 Social Democratic Alliance 129
5 Independence Party 131
7 The Left Green Movement 46
9 Blank vote 13
10 Other parties 2
66 Not applicable 77
77 Refusal 38
88 Don't know 15
99 No answer 7
Sysmiss 45102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 45239

Valid range from 1 to 10

prtvtlu Party voted for in last national election, Luxembourg

B12LU. Which party did you vote for in that election? (Luxembourg)

Value 44540 Frequency
1 Parti Chrétien Social (PCS) 366
2 Parti Socialiste Ouvrier Luxembourgeois (PSOL) 173
3 Parti Démocrate (PD) 103
4 Les Verts 71
5 La Gauche 7
6 Comité d'action pour la Démocratie et Justice sociale 41
7 Autres 26
66 Not applicable 585
77 Refusal 147
88 Don't know 99
99 No answer 17
Sysmiss 44046
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 44894

Valid range from 1 to 7

prtvtanl Party voted for in last national election, Netherlands

B12NL. Which party did you vote for in that election? (Netherlands)

Value 45539 Frequency
1 Christian Democratic Party 390
2 Labour Party 388
3 People's Party for Freedom and Democracy 261
4 List Pim Fortuyn 41
5 Democrats 66 61
6 Green Left 88
7 Socialist Party 108
8 Christian Union 31
9 Liveable Netherlands 6
10 Political Reformed Party 15
11 Party for the Animals 11
12 Other 4
13 Blanc 4
66 Not applicable 427
77 Refusal 26
88 Don't know 19
99 No answer 1
Sysmiss 43800
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1408 44273

Valid range from 1 to 13

prtvtno Party voted for in last national election, Norway

B12NO. Which party did you vote for in that election? (Norway)

Value 46538 Frequency
1 Red Electoral Alliance (RV) 14
2 Socialist left party (SV) 190
3 Labour Party (A) 361
4 Liberal Party (V) 51
5 Christian Democratic Party (Krf) 118
6 Centre Party (Sp) 83
7 Conservative Party (H) 274
8 Progress Party (FrP) 196
9 Coast Party (KYST) 6
10 Other 17
66 Not applicable 387
77 Refusal 38
88 Don't know 25
99 No answer 0
Sysmiss 43921
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1310 44371

Valid range from 1 to 10

prtvtpl Party voted for in last national election, Poland

B12PL. Which party did you vote for in that election? (Poland)

Value 47537 Frequency
1 Sojusz Lewicy Demokratycznej/Unia Pracy 308
2 Akcja Wyborcza Solidarnosc Prawicy 32
3 Unia Wolnosci 42
4 Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 82
5 Prawo i Sprawiedliwosc 61
6 Polskie Stronnictwo Ludowe 48
7 Platforma Obywatelska 116
8 Alternatywa Ruch Spoleczny 0
9 Polska Wspolnota Narodowa 1
10 Liga Polskich Rodzin 53
11 Mniejszosc Niemiecka 0
12 Polska Unia Gospodarcza 0
13 Polska Partia Socjalistyczna 0
14 Niemiecka Mniejszosc Gornego Slaska 0
66 Not applicable 710
77 Refusal 30
88 Don't know 233
99 No answer 0
Sysmiss 43965
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 44938

Valid range from 1 to 14

prtvtpt Party voted for in last national election, Portugal

B12PT. Which party did you vote for in that election? (Portugal)

Value 48536 Frequency
1 B.E. - Bloco de Esquerda 31
2 CDS/PP - Centro Democrático Social / Partido Popular 22
3 MPT - Movimento Partido da Terra 0
4 P.H. - Partido Humanista 1
5 PCP/PEV - Partido Comunista Português Partido Ecolo 66
6 PCTP/MRPP - Partido Comunista dos Trabalhadores Po 1
7 PNR - Partido Nacional Renovador 0
8 POUS - Partido Operário de Unidade Socialista 0
9 PPM - Partido Popular Monárquico 1
10 PS - Partido Socialista 426
11 PSD - Partido Social Democrata 372
12 Other 3
13 Blank vote 35
66 Not applicable 694
77 Refusal 192
88 Don't know 61
99 No answer 147
Sysmiss 43629
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 44723

Valid range from 1 to 13

prtvtse Party voted for in last national election, Sweden

B12SE. Which party did you vote for in that election? (Sweden)

Value 49535 Frequency
1 Centre Party 88
2 Liberals 167
3 Christian Democrats 87
4 Green Party 58
5 Conservative 289
6 Social Democrats 605
7 Left 126
8 Other 47
66 Not applicable 384
77 Refusal 46
88 Don't know 45
99 No answer 6
Sysmiss 43733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1467 44214

Valid range from 1 to 8

prtvtasi Party voted for in last national election, Slovenia

B12SI. Which party did you vote for in that election? (Slovenia)

Value 50534 Frequency
1 Slovenian Democratic Party - SDS 273
2 Liberal Democracy of Slovenia - LDS 179
3 United List of Social Democrats - ZLSD 91
4 New Slovenia - Christian Peoples Party - NSi 47
5 Slovene Peoples Party - SLS 29
6 Slovene National Party - SNS 39
7 Democratic Party of Pensioners of Slovenia - DESUS 40
8 Other 43
66 Not applicable 494
77 Refusal 177
88 Don't know 24
99 No answer 6
Sysmiss 44239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 44940

Valid range from 1 to 8

prtvtsk Party voted for in last national election, Slovakia

B12SK. Which party did you vote for in that election? (Slovakia)

Value 51533 Frequency
1 HZDS Movement for a Democratic Slovakia 229
2 SDKU Slovak Democratic Christian Union 163
3 SMER 148
4 SMK Party of Hungarian Coalition 63
5 KDH Christian Democratic Movement 71
6 ANO New Citizen's Alliance 63
7 KSS Communist Party of Slovakia 36
8 Other 67
66 Not applicable 456
77 Refusal 130
88 Don't know 74
99 No answer 12
Sysmiss 44169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 44841

Valid range from 1 to 8

prtvtua Party voted for in last national election, Ukraine

B12UA. Which party did you vote for in that election? (Ukraine)

Value 52532 Frequency
1 Communist Party of Ukraine 200
2 Election bloc of Political Parties 'Victor Yushchenko Bloc ' 529
3 Election bloc of Political Parties 'Democratic Party of Ukra 9
4 Political Party 'All-Ukrainian Union of Christians' 0
5 Election bloc of Political Parties 'Nataliya Vitrenko Bloc' 49
6 The Green Party of Ukraine 35
7 Election bloc of Political Parties 'Against All' 0
8 Communist Party of Workers and Peasants 8
9 All-Ukrainian Party 'New Power' 1
10 Election bloc of Political Parties 'Juliya Tymoshenko electi 46
11 Party of Rehabilitation of Invalids of Ukraine 3
12 Communist Party of Ukraine (renew) 11
13 Socialist Party of Ukraine 76
14 Election bloc of Political Parties 'For One Ukraine!' 124
15 Election bloc of Political Parties 'Unity' 3
16 All-Ukrainian Labor Party 1
17 Liberal Party of Ukraine (renew) 1
18 Election bloc of Political Parties Ukrainian party and All U 0
19 Party of All-Ukrainian union of the left 'Justice' 0
20 Election bloc of Political Parties 'Team of Winter Generatio 6
21 People's Party of Depositors and of Social Protection 0
22 Peasant Party of Ukraine 3
23 Social-Democratic Party of Ukraine (united) 52
24 Election bloc of Political Parties 'People's Movement of Ukr 16
25 Ukrainian National Assembly 0
26 Election bloc of Political Parties 'ZUBR' (For Ukraine, Byel 1
27 Ukrainian Sea Party 1
28 Ukrainian Political Party 'Christian Movement' 3
29 Social-democratic Party of Ukraine 11
30 Election bloc of Political Parties 'Ruses bloc' 1
31 'Woman for the Future' All-Ukrainian Political Union 15
32 Political Party 'Apple' 4
33 Party 'New Generation of Ukraine' 3
34 Other (WRITE DOWN) ___ 53
66 Not applicable 430
77 Refusal 69
88 Don't know 267
99 No answer 0
Sysmiss 43650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1265 44416

Valid range from 1 to 34

contplt Contacted politician or government official last 12 months ASK ALL

B13-19. There are different ways of trying to improve things in (country) or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Have you … …contacted a politician, government or local government official?

Value 53531 Frequency
1 Yes 6591
2 No 38872
7 Refusal 19
8 Don't know 142
9 No answer 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45463 218

Valid range from 1 to 2

wrkprty Worked in political party or action group last 12 months ASK ALL

B13-19. There are different ways of trying to improve things in (country) or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Have you … …worked in a political party or action group?

Value 54530 Frequency
1 Yes 2022
2 No 43433
7 Refusal 17
8 Don't know 122
9 No answer 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45455 226

Valid range from 1 to 2

wrkorg Worked in another organisation or association last 12 months ASK ALL

B13-19. There are different ways of trying to improve things in (country) or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Have you … …worked in another organisation or association?

Value 55529 Frequency
1 Yes 6325
2 No 39069
7 Refusal 15
8 Don't know 171
9 No answer 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45394 287

Valid range from 1 to 2

badge Worn or displayed campaign badge/sticker last 12 months ASK ALL

B13-19. There are different ways of trying to improve things in (country) or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Have you … …worn or displayed a campaign badge/sticker?

Value 56528 Frequency
1 Yes 3463
2 No 41914
7 Refusal 20
8 Don't know 174
9 No answer 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45377 304

Valid range from 1 to 2

sgnptit Signed petition last 12 months ASK ALL

B13-19. There are different ways of trying to improve things in (country) or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Have you … …signed a petition?

Value 57527 Frequency
1 Yes 9910
2 No 35384
7 Refusal 10
8 Don't know 273
9 No answer 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45294 387

Valid range from 1 to 2

pbldmn Taken part in lawful public demonstration last 12 months ASK ALL

B13-19. There are different ways of trying to improve things in (country) or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Have you … …taken part in a lawful public demonstration?

Value 58526 Frequency
1 Yes 3418
2 No 42010
7 Refusal 16
8 Don't know 138
9 No answer 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45428 253

Valid range from 1 to 2

bctprd Boycotted certain products last 12 months ASK ALL

B13-19. There are different ways of trying to improve things in (country) or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Have you … …boycotted certain products?

Value 59525 Frequency
1 Yes 6657
2 No 38605
7 Refusal 15
8 Don't know 294
9 No answer 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45262 419

Valid range from 1 to 2

clsprty Feel closer to a particular party than all other parties ASK ALL

B20a. Is there a particular political party you feel closer to than all the other parties?

Value 60524 Frequency
1 Yes 22133
2 No 22278
7 Refusal 117
8 Don't know 1067
9 No answer 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44411 1270

Valid range from 1 to 2

prtclat Which party feel closer to, Austria

B20bAT. Which one? (Austria)

Value 61523 Frequency
1 SPÖ 305
2 ÖVP 340
3 FPÖ 51
4 Grüne 192
5 LIF 1
6 andere 7
66 Not applicable 1183
77 Refusal 168
88 Don't know 9
99 No answer 0
Sysmiss 43425
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 44785

Valid range from 1 to 6

prtclabe Which party feel closer to, Belgium

B20bBE. Which one? (Belgium)

Value 62522 Frequency
1 Agalev/Groen! 49
2 CD&V 119
3 N-VA 20
4 RESIST 0
5 SP.A 112
6 Spirit 12
7 Vivant 5
8 Vlaams Blok 69
9 VLD 104
10 CDH 57
11 Ecolo 61
12 Front National 4
13 MR 108
14 PS 156
15 Other 4
66 Not applicable 858
77 Refusal 36
88 Don't know 4
99 No answer 0
Sysmiss 43903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 44801

Valid range from 1 to 15

prtclch Which party feel closer to, Switzerland

B20bCH. Which one? (Switzerland)

Value 63521 Frequency
1 Radicals 180
2 Christian-democrats 119
3 Social-democrats 369
4 Swiss People's Party 291
5 Liberal Party 26
6 Alliance of the Independents 0
7 Evangelical People's Party 22
8 Christian-Social Party 4
9 Swiss Labour Party 8
10 Green Party 89
11 Swiss Democrats 2
12 Federal Democratic Union 14
13 Freiheits-Partei 0
14 Women's Parties 0
15 Lega dei Ticinesi 0
16 Others 4
66 Not applicable 1000
77 Refusal 8
88 Don't know 5
99 No answer 0
Sysmiss 43540
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1128 44553

Valid range from 1 to 16

prtclcz Which party feel closer to, Czech Republic

B20bCZ. Which one? (Czech Republic)

Value 64520 Frequency
1 CSSD Cz.Social Democratic P. 205
2 ODA Civic Democratic Alliance 12
3 Nadeje (Hope) 1
4 RMS Republicans of Miroslav Sladek 7
5 CSNS Cz.National Social P. 2
6 SV-SOS P.of Countryside-Assoc.Civic Forces 2
7 Association of Independents 15
8 ODS Civic Democratic P. 350
9 KSCM Communist P.of Bohemia&Moravia 206
10 KDU-CSL Christian Democratic P. 105
11 US Freedom Union 8
12 SZJ P.for Life Securities 4
13 PB Right Block 3
14 SZ P.of Greens 30
15 Other 3
66 Not applicable 2003
77 Refusal 63
88 Don't know 7
99 No answer 0
Sysmiss 42655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 44728

Valid range from 1 to 15

prtclade Which party feel closer to, Germany

B20bDE. Which one? (Germany)

Value 65519 Frequency
1 Social Democratic Party (SPD) 385
2 Christian Democratic Union (CDU/CSU) 391
3 Green Party (Bündnis 90/Die Grünen) 173
4 Liberal Democratic Party (FDP) 47
5 Party of Democratic Socialism (PDS) 103
6 Republican Party (Republikaner) 17
7 National Democratic Party/German People's Union (NPD/DVU) 8
8 Other 15
66 Not applicable 1671
77 Refusal 59
88 Don't know 1
99 No answer 0
Sysmiss 42811
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1139 44542

Valid range from 1 to 8

prtcldk Which party feel closer to, Denmark

B20bDK. Which one? (Denmark)

Value 66518 Frequency
1 Socialdemokratiet 280
2 Det Radikale Venstre 86
3 Det Konservative Folkeparti 70
4 Centrum-Demokraterne 7
5 Socialistisk Folkeparti 112
6 Dansk Folkeparti 75
7 Kristeligt Folkeparti 15
8 Venstre 320
9 Fremskridtspartiet 11
10 Enhedslisten 22
11 Other 3
66 Not applicable 450
77 Refusal 27
88 Don't know 4
99 No answer 5
Sysmiss 44194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 44680

Valid range from 1 to 11

prtclee Which party feel closer to, Estonia

B20bEE. Which one? (Estonia)

Value 67517 Frequency
1 Party Res Publica 59
2 Estonian Centre Party 220
3 Estonian Reform Party 124
4 Pro Patria Union 56
5 Estonian Social Democratic Party 74
6 Estonian People's Union 53
7 Estonian United People's Party 2
8 Estonian Christian Peoples Party 0
9 Independence Party 1
10 Estonian Social-Democratic Labour Party 0
11 Russian Party in Estonia 0
12 Independent candidates 0
13 Other 4
66 Not applicable 1378
77 Refusal 12
88 Don't know 6
99 No answer 0
Sysmiss 43692
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
593 45088

Valid range from 1 to 13

prtclaes Which party feel closer to, Spain

B20bES. Which one? (Spain)

Value 68516 Frequency
1 Partido Popular (PP) 252
2 Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 380
3 Izquierda Unida (IU) 60
4 Convergència i Unió (CiU) 30
5 Esquerra Repubicana de Catalunya (ERC) 18
6 Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) 5
7 Partido Nacionalista Vasco (PNV) 13
8 Eusko Alkartasuna (EA) 3
9 Bloque Nacionalista Galego (BNG) 8
10 Coalición Canaria (CC) 3
11 Partido Andalucista (PA) 3
12 Chunta Aragonesista (CHA) 5
13 Nafarroa-Bai (NA-BAI) 0
66 Not applicable 775
74 Other 16
77 Refusal 0
88 Don't know 11
99 No answer 81
Sysmiss 44018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 44901

Valid range from 1 to 13

prtclfi Which party feel closer to, Finland

B20bFI. Which one? (Finland)

Value 69515 Frequency
1 The National Coalition Party 206
2 The Swedish People´s Party (SPP) 60
3 Liberals, (The liberal party of Finland) 3
4 The Centre Party 244
5 True Finns 7
6 Christian Democrats 52
7 League for Free Finland 0
8 The Green League 125
9 Finnish Social Democratic Party 290
10 The Left Alliance 64
11 Communist Party of Finland 3
12 The Communist Workers' Party of Finland 1
13 Natural law party 0
14 Other 4
66 Not applicable 901
77 Refusal 42
88 Don't know 20
99 No answer 0
Sysmiss 43659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1059 44622

Valid range from 1 to 14

prtclfr Which party feel closer to, France

B20bFR. Which one? (France)

Value 70514 Frequency
1 CPNT (Chasse, Pêche, Nature et Traditions) 17
2 DL (Démocratie Libérale) 5
3 FN (Front National) 36
4 LCR (ligue communiste révolutionnaire) 12
5 LO (Lutte ouvrière) 22
6 MDC (Mouvement des citoyens) 0
7 MNR (Mouvement National Républicain) 8
8 MPF (Mouvement pour la France) 14
9 PC (Parti communiste) 33
10 PS (Parti Socialiste) 390
11 RPF (Rassemblement du Peuple Français) 9
12 UMP (Union de la Majorité Présidentielle) 225
13 UDF (Union pour la Démocratie Française) 69
14 Les Verts 67
15 Autres mouvements écologistes 11
16 Autre 2
66 Not applicable 830
77 Refusal 53
88 Don't know 3
99 No answer 0
Sysmiss 43875
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 44761

Valid range from 1 to 16

prtclgb Which party feel closer to, United Kingdom

B20bGB. Which one? (United Kingdom)

Value 71513 Frequency
1 Conservative 258
2 Labour 401
3 Liberal Democrat 131
4 Scottish National Party 21
5 Plaid Cymru 0
6 Green Party 24
7 Other 24
11 Ulster Unionist Party (nir) 3
12 Democratic Unionist Party (nir) 2
13 Sinn Fein (nir) 8
14 Social Democratic and Labour Party (nir) 7
15 Alliance Party (nir) 0
16 Progressive Unionist Party (nir) 0
17 United Kingdom Unionist Party (nir) 0
18 Womens Coalition (nir) 1
19 United Unionist Assembly Party (nir) 0
20 Northern Ireland Unionist Party (nir) 0
21 Workers Party (nir) 0
22 Other (nir) 2
66 Not applicable 993
77 Refusal 19
88 Don't know 2
99 No answer 1
Sysmiss 43784
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 44799

Valid range from 1 to 22

prtclagr Which party feel closer to, Greece

B20bGR. Which one? (Greece)

Value 72512 Frequency
1 PASOK (Panhellenic Socialist Movement) 385
2 ND (New Democracy) 614
3 KKE Communist Party) 80
4 SYN (Left Wing Coalition) 46
5 DIKKI (Democratic Social Movement) 1
6 LAOS (Popular Orthodox Party) 11
7 Other 3
66 Not applicable 1014
77 Refusal 250
88 Don't know 2
99 No answer 0
Sysmiss 43275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1140 44541

Valid range from 1 to 7

prtclahu Which party feel closer to, Hungary

B20bHU. Which one? (Hungary)

Value 73511 Frequency
1 Center Party 4
2 FYD-Federation of Young Democrats 336
3 ISHP-Independent Small Holders 4
4 HDF- Hungarian Democratic Forum 11
5 HTJP-Hungarian Truth 5
6 HSP-Hungarian Socialist Party 242
7 WP-Workers Party 11
8 FFD-Free Democrats 35
9 Other 1
66 Not applicable 785
77 Refusal 60
88 Don't know 1
99 No answer 3
Sysmiss 44183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 45032

Valid range from 1 to 9

prtclie Which party feel closer to, Ireland

B20bIE. Which one? (Ireland)

Value 74510 Frequency
1 Fianna Fail 514
2 Fine Gael 261
3 Labour 101
4 Progressive Democrats 12
5 Green Party 45
6 Sinn Fein 65
7 Other 11
66 Not applicable 1231
77 Refusal 17
88 Don't know 8
99 No answer 21
Sysmiss 43395
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 44672

Valid range from 1 to 7

prtclis Which party feel closer to, Iceland

B20bIS. Which one? (Iceland)

Value 75509 Frequency
1 Progressive Party 39
2 Liberal Party 6
4 Social Democratic Alliance 88
5 Independence Party 99
7 The Left Green Movement 47
9 Blank vote 0
10 Other parties 8
66 Not applicable 267
77 Refusal 14
88 Don't know 4
99 No answer 7
Sysmiss 45102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 45394

Valid range from 1 to 10

prtcllu Which party feel closer to, Luxembourg

B20bLU. Which one? (Luxembourg)

Value 76508 Frequency
1 Parti Chrétien Social (PCS) 329
2 Parti Socialiste Ouvrier Luxembourgeois (PSOL) 172
3 Parti Démocrate (PD) 111
4 Les Verts 98
5 La Gauche 13
6 Comité d'action pour la Démocratie et Justice sociale 27
7 Autres 5
66 Not applicable 799
77 Refusal 65
88 Don't know 11
99 No answer 5
Sysmiss 44046
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 44926

Valid range from 1 to 7

prtclanl Which party feel closer to, Netherlands

B20bNL. Which one? (Netherlands)

Value 77507 Frequency
1 Christian Democratic Party 225
2 Labour Party 322
3 People's Party for Freedom and Democracy 177
4 List Pim Fortuyn 28
5 Democrats 66 47
6 Green Left 83
7 Socialist Party 103
8 Christian Union 32
9 Liveable Netherlands 4
10 Political Reformed Party 18
11 Party for the Animals 5
12 Group Geert Wilders 6
13 United Senior People Party 1
14 Europe Transparant 1
15 Other 5
66 Not applicable 802
77 Refusal 9
88 Don't know 6
99 No answer 7
Sysmiss 43800
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 44624

Valid range from 1 to 15

prtclno Which party feel closer to, Norway

B20bNO. Which one? (Norway)

Value 78506 Frequency
1 Red Electoral Alliance (RV) 11
2 Socialist left party (SV) 173
3 Labour Party (A) 318
4 Liberal Party (V) 35
5 Christian Democratic Party (Krf) 66
6 Centre Party (Sp) 73
7 Conservative Party (H) 197
8 Progress Party (FrP) 206
9 Coast Party (KYST) 4
10 Other 6
66 Not applicable 645
77 Refusal 22
88 Don't know 4
99 No answer 0
Sysmiss 43921
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1089 44592

Valid range from 1 to 10

prtclapl Which party feel closer to, Poland

B20bPL. Which one? (Poland)

Value 79505 Frequency
1 Centrolewica Rzeczypospolitej Polskiej (D.Kantorski) 0
2 Centrum (Z.Religa) 0
3 Demokratyczna Partia Lewicy (A.Ciach) 2
4 Inicjatywa dla Polski (A.Kamela-Sowinska) 0
5 KPN-Oboz Patriotyczny (P.Sytek) 0
6 Krajowa Partia Emerytow i Rencistow (T.Maminski) 2
7 Liga Polskich Rodzin (R.Giertych) 47
8 Nowa Lewica (P.Ikonowicz) 0
9 Partia Ludowo-Demokratyczna (R.Jagielinski) 0
10 Platforma Obywatelska RP (D.Tusk) 99
11 Polska Partia Socjalistyczna (Z.Puchajda) 0
12 Polska Unia Gospodarcza (W.Kornowski) 1
13 Polska Wspolnota Narodowa (B.Tejkowski) 0
14 Polskie Stronnictwo Ludowe (J.Wojciechowski) 20
15 Prawo i Sprawiedliwosc (J.Kaczynski) 51
16 Ruch Katolicko-Narodowy (A.Maciarewicz) 0
17 Ruch Spoleczny (K.Piesiewicz) 0
18 Samoobrona RP (A.Lepper) 50
19 Socjaldemokracja Polska (M.Borowski) 13
20 Sojusz Lewicy Demokratycznej (K.Janik) 56
21 Unia Polityki Realnej (S.Wojtera) 7
22 Unia Pracy (I.Jaruga-Nowacka) 3
23 Unia Wolnosci (W.Frasyniuk) 16
24 Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (J.Kropiwnicki) 1
26 Other 5
66 Not applicable 1332
77 Refusal 3
88 Don't know 6
99 No answer 2
Sysmiss 43965
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
373 45308

Valid range from 1 to 26

prtclapt Which party feel closer to, Portugal

B20bPT. Which one? (Portugal)

Value 80504 Frequency
1 B.E. - Bloco de Esquerda 49
2 CDS/PP - Centro Democrático Social / Partido Popular 18
3 MPT - Movimento Partido da Terra 2
4 P.H. - Partido Humanista 1
5 PCP- Partido Comunista Português 69
6 PCTP/MRPP - Partido Comunista dos Trabalhadores Po 5
7 PNR - Partido Nacional Renovador 0
8 POUS - Partido Operário de Unidade Socialista 0
9 PPM - Partido Popular Monárquico 2
10 PS - Partido Socialista 406
11 PSD - Partido Social Democrata 332
12 PEV - Partido Ecologista os Verdes 0
13 Other parties 2
66 Not applicable 973
77 Refusal 84
88 Don't know 0
99 No answer 109
Sysmiss 43629
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 44795

Valid range from 1 to 13

prtclse Which party feel closer to, Sweden

B20bSE. Which one? (Sweden)

Value 81503 Frequency
1 Centre Party 62
2 Liberals 124
3 Christian Democrats 50
4 Green Party 57
5 Conservative 272
6 Social Democrats 462
7 Left 113
8 Other 23
66 Not applicable 744
77 Refusal 31
88 Don't know 9
99 No answer 1
Sysmiss 43733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 44518

Valid range from 1 to 8

prtclasi Which party feel closer to, Slovenia

B20bSI. Which one? (Slovenia)

Value 82502 Frequency
1 Slovenian Democratic Party - SDS 163
2 Liberal Democracy of Slovenia - LDS 104
3 United List of Social Democrats - ZLSD 72
4 New Slovenia - Christian Peoples Party - NSi 39
5 Slovene Peoples Party - SLS 15
6 Slovene National Party - SNS 33
7 Democratic Party of Pensioners of Slovenia - DESUS 14
8 Other 25
66 Not applicable 911
77 Refusal 46
88 Don't know 5
99 No answer 15
Sysmiss 44239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
465 45216

Valid range from 1 to 8

prtclsk Which party feel closer to, Slovakia

B20bSK. Which one? (Slovakia)

Value 83501 Frequency
1 HZDS Movement for a Democratic Slovakia 127
2 SDKU Slovak Democratic Christian Union 65
3 SMER 149
4 SMK Party of Hungarian Coalition 41
5 KDH Christian Democratic Movement 54
6 ANO New Citizen's Alliance 33
7 KSS Communist Party of Slovakia 26
8 Other 30
66 Not applicable 900
77 Refusal 59
88 Don't know 3
99 No answer 25
Sysmiss 44169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
525 45156

Valid range from 1 to 8

prtclua Which party feel closer to, Ukraine

B20bUA. Which one? (Ukraine)

Value 84500 Frequency
1 Communist Party of Ukraine 103
2 Election bloc of Political Parties 'Victor Yushchenko Bloc ' 527
3 Election bloc of Political Parties 'Democratic Party of Ukra 1
4 Political Party 'All-Ukrainian Union of Christians' 0
5 Election bloc of Political Parties 'Nataliya Vitrenko Bloc' 25
6 The Green Party of Ukraine 18
7 Election bloc of Political Parties 'Against All' 0
8 Communist Party of Workers and Peasants 6
9 All-Ukrainian Party 'New Power' 1
10 Election bloc of Political Parties 'Juliya Tymoshenko electi 34
11 Party of Rehabilitation of Invalids of Ukraine 1
12 Communist Party of Ukraine (renew) 4
13 Socialist Party of Ukraine 61
14 Election bloc of Political Parties 'For One Ukraine!' 45
15 Election bloc of Political Parties 'Unity' 0
16 All-Ukrainian Labor Party 0
17 Liberal Party of Ukraine (renew) 0
18 Election bloc of Political Parties Ukrainian party and All U 0
19 Party of All-Ukrainian union of the left 'Justice' 0
20 Election bloc of Political Parties 'Team of Winter Generatio 0
21 People's Party of Depositors and of Social Protection 0
22 Peasant Party of Ukraine 1
23 Social-Democratic Party of Ukraine (united) 29
24 Election bloc of Political Parties 'People's Movement of Ukr 4
25 Ukrainian National Assembly 0
26 Election bloc of Political Parties 'ZUBR' (For Ukraine, Byel 2
27 Ukrainian Sea Party 1
28 Ukrainian Political Party 'Christian Movement' 3
29 Social-democratic Party of Ukraine 4
30 Election bloc of Political Parties 'Ruses bloc' 1
31 'Woman for the Future' All-Ukrainian Political Union 3
32 Political Party 'Apple' 0
33 Party 'New Generation of Ukraine' 2
34 Other (WRITE DOWN) ___ 98
66 Not applicable 1017
77 Refusal 26
88 Don't know 9
99 No answer 5
Sysmiss 43650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 44707

Valid range from 1 to 34

prtdgcl How close to party ASK IF PARTY GIVEN AT B20b (codes 01 to xx)

B20c. How close do you feel to this party? Do you feel that you are ...

Value 85499 Frequency
1 Very close 2272
2 Quite close 12635
3 Not close 4665
4 Not at all close 500
6 Not applicable 24719
7 Refusal 8
8 Don't know 291
9 No answer 591
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20072 25609

Valid range from 1 to 4

mmbprty Member of political party ASK ALL

B21. Are you a member of any political party?

Value 86498 Frequency
1 Yes 2376
2 No 43092
7 Refusal 46
8 Don't know 106
9 No answer 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45468 213

Valid range from 1 to 2

prtmbat Member of which party, Austria

B22AT. Which one? (Austria)

Value 87497 Frequency
1 SPÖ 78
2 ÖVP 115
3 FPÖ 11
4 Grüne 9
5 LIF 4
6 andere 6
66 Not applicable 1999
77 Refusal 34
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 43425
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 45458

Valid range from 1 to 6

prtmbabe Member of which party, Belgium

B22BE. Which one? (Belgium)

Value 88496 Frequency
1 Agalev/Groen! 1
2 CD&V 18
3 N-VA 1
4 RESIST 0
5 SP.A 22
6 Spirit 1
7 Vivant 0
8 Vlaams Blok 4
9 VLD 20
10 CDH 7
11 Ecolo 2
12 Front National 0
13 MR 15
14 PS 22
15 Other 2
66 Not applicable 1658
77 Refusal 5
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 43903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 45566

Valid range from 1 to 15

prtmbch Member of which party, Switzerland

B22CH. Which one? (Switzerland)

Value 89495 Frequency
1 Radicals 42
2 Christian-democrats 29
3 Social-democrats 26
4 Swiss People's Party 38
5 Liberal Party 6
6 Alliance of the Independents 0
7 Evangelical People's Party 2
8 Christian-Social Party 1
9 Swiss Labour Party 0
10 Green Party 1
11 Swiss Democrats 1
12 Federal Democratic Union 3
13 Freiheits-Partei 1
14 Women's Parties 0
15 Lega dei Ticinesi 0
16 Others 4
66 Not applicable 1986
77 Refusal 1
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 43540
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
154 45527

Valid range from 1 to 16

prtmbcz Member of which party, Czech Republic

B22CZ. Which one? (Czech Republic)

Value 90494 Frequency
1 CSSD Cz.Social Democratic P. 14
2 ODA Civic Democratic Alliance 1
3 Nadeje (Hope) 0
4 RMS Republicans of Miroslav Sladek 0
5 CSNS Cz.National Social P. 1
6 SV-SOS P.of Countryside-Assoc.Civic Forces 1
7 Association of Independents 1
8 ODS Civic Democratic P. 11
9 KSCM Communist P.of Bohemia&Moravia 51
10 KDU-CSL Christian Democratic P. 20
11 US Freedom Union 0
12 SZJ P.for Life Securities 0
13 PB Right Block 0
14 SZ P.of Greens 1
15 Other 1
66 Not applicable 2914
77 Refusal 4
88 Don't know 6
99 No answer 0
Sysmiss 42655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 45579

Valid range from 1 to 15

prtmbdk Member of which party, Denmark

B22DK. Which one? (Denmark)

Value 91493 Frequency
1 Socialdemokratiet 28
2 Det Radikale Venstre 5
3 Det Konservative Folkeparti 10
4 Centrum-Demokraterne 0
5 Socialistisk Folkeparti 3
6 Dansk Folkeparti 7
7 Kristeligt Folkeparti 1
8 Venstre 35
9 Fremskridtspartiet 0
10 Enhedslisten 4
11 Other 0
66 Not applicable 1391
77 Refusal 1
88 Don't know 0
99 No answer 2
Sysmiss 44194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
93 45588

Valid range from 1 to 11

prtmbade Member of which party, Germany

B22DE. Which one? (Germany)

Value 92492 Frequency
1 Social Democratic Party (SPD) 28
2 Christian Democratic Union (CDU/CSU) 34
3 Green Party (Bündnis 90/Die Grünen) 0
4 Liberal Democratic Party (FDP) 2
5 Party of Democratic Socialism (PDS) 8
6 Republican Party (Republikaner) 1
7 National Democratic Party/German People's Union (NPD/DVU) 0
8 Other 5
66 Not applicable 2786
77 Refusal 6
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 42811
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78 45603

Valid range from 1 to 8

prtmbee Member of which party, Estonia

B22EE. Which one? (Estonia)

Value 93491 Frequency
1 Party Res Publica 5
2 Estonian Centre Party 5
3 Estonian Reform Party 6
4 Pro Patria Union 3
5 Estonian Social Democratic Party 4
6 Estonian People's Union 18
7 Estonian United People's Party 2
8 Estonian Christian Peoples Party 0
9 Independence Party 0
10 Estonian Social-Democratic Labour Party 0
11 Russian Party in Estonia 0
12 Independent candidates 0
13 Other 0
66 Not applicable 1943
77 Refusal 2
88 Don't know 1
99 No answer 0
Sysmiss 43692
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43 45638

Valid range from 1 to 13

prtmbaes Member of which party, Spain

B22ES. Which one? (Spain)

Value 94490 Frequency
1 Partido Popular (PP) 23
2 Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 20
3 Izquierda Unida (IU) 7
4 Convergència i Unió (CiU) 2
5 Esquerra Repubicana de Catalunya (ERC) 2
6 Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) 1
7 Partido Nacionalista Vasco (PNV) 1
8 Eusko Alkartasuna (EA) 0
9 Bloque Nacionalista Galego (BNG) 1
10 Coalición Canaria (CC) 0
11 Partido Andalucista (PA) 1
12 Chunta Aragonesista (CHA) 0
13 Nafarroa-Bai (NA-BAI) 0
66 Not applicable 1596
74 Other 2
77 Refusal 0
88 Don't know 0
99 No answer 7
Sysmiss 44018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 45623

Valid range from 1 to 13

prtmbfi Member of which party, Finland

B22FI. Which one? (Finland)

Value 95489 Frequency
1 The National Coalition Party 19
2 The Swedish People´s Party (SPP) 9
3 Liberals, (The liberal party of Finland) 0
4 The Centre Party 64
5 True Finns 1
6 Christian Democrats 6
7 League for Free Finland 0
8 The Green League 0
9 Finnish Social Democratic Party 33
10 The Left Alliance 7
11 Communist Party of Finland 0
12 The Communist Workers' Party of Finland 0
13 Natural law party 0
14 Other 0
66 Not applicable 1876
77 Refusal 6
88 Don't know 0
99 No answer 1
Sysmiss 43659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 45542

Valid range from 1 to 14

prtmbfr Member of which party, France

B22FR. Which one? (France)

Value 96488 Frequency
1 CPNT (Chasse, Pêche, Nature et Traditions) 0
2 DL (Démocratie Libérale) 0
3 FN (Front National) 2
4 LCR (ligue communiste révolutionnaire) 1
5 LO (Lutte ouvrière) 2
6 MDC (Mouvement des citoyens) 0
7 MNR (Mouvement National Républicain) 0
8 MPF (Mouvement pour la France) 0
9 PC (Parti communiste) 1
10 PS (Parti Socialiste) 12
11 RPF (Rassemblement du Peuple Français) 0
12 UMP (Union de la Majorité Présidentielle) 11
13 UDF (Union pour la Démocratie Française) 4
14 Les Verts 0
15 Autres mouvements écologistes 0
16 Autre 0
66 Not applicable 1773
77 Refusal 0
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 43875
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33 45648

Valid range from 1 to 16

prtmbgb Member of which party, United Kingdom

B22GB. Which one? (United Kingdom)

Value 97487 Frequency
1 Conservative 22
2 Labour 15
3 Liberal Democrat 4
4 Scottish National Party 1
5 Plaid Cymru 0
6 Green Party 0
7 Other 2
11 Ulster Unionist Party (nir) 1
12 Democratic Unionist Party (nir) 1
13 Sinn Fein (nir) 0
14 Social Democratic and Labour Party (nir) 1
15 Alliance Party (nir) 0
16 Progressive Unionist Party (nir) 0
17 United Kingdom Unionist Party (nir) 0
18 Womens Coalition (nir) 0
19 United Unionist Assembly Party (nir) 0
20 Northern Ireland Unionist Party (nir) 0
21 Workers Party (nir) 0
22 Other (nir) 0
66 Not applicable 1849
77 Refusal 1
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 43784
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 45634

Valid range from 1 to 22

prtmbagr Member of which party, Greece

B22GR. Which one? (Greece)

Value 98486 Frequency
1 PASOK (Panhellenic Socialist Movement) 49
2 ND (New Democracy) 89
3 KKE Communist Party) 9
4 SYN (Left Wing Coalition) 4
5 DIKKI (Democratic Social Movement) 0
6 LAOS (Popular Orthodox Party) 2
7 Other 2
66 Not applicable 2231
77 Refusal 20
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 43275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 45526

Valid range from 1 to 7

prtmbahu Member of which party, Hungary

B22HU. Which one? (Hungary)

Value 99485 Frequency
1 Center Party 0
2 FYD-Federation of Young Democrats 3
3 ISHP-Independent Small Holders 0
4 HDF- Hungarian Democratic Forum 2
5 HTJP-Hungarian Truth 0
6 HSP-Hungarian Socialist Party 4
7 WP-Workers Party 3
8 FFD-Free Democrats 0
9 Other 0
66 Not applicable 1486
77 Refusal 0
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 44183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 45669

Valid range from 1 to 9

prtmbie Member of which party, Ireland

B22IE. Which one? (Ireland)

Value 100484 Frequency
1 Fianna Fail 57
2 Fine Gael 42
3 Labour 9
4 Progressive Democrats 1
5 Green Party 5
6 Sinn Fein 8
7