Problematika penološkega obravnavanja mladoletnih in mlajših polnoletnih obsojencev v SR Sloveniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: OBSOJE85
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_OBSOJE85_V1
Main author(s):
  • Brinc, Franci
Data file producer:
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (Ljubljana; 1985)

Funding agency:

no information

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

ocena službe zaposlenih v primerjavi s službo sorodnikov, prijateljev in znancev, stališča zaposlenih do različnih problemov v zvezi z delovanjem zavoda, angažiranost, pomoč, odprtost izražanja, avtonomija, praktična usmerjenost, reševanje osebnih problemov, red in organizacija, jasnost, nadzor nad obsojenci, stališča obsojenca do ravnanja zaposlenih z njim in z drugimi obsojenci, stališča o pogojnem dopustu, stališča o spolnem življenju, stališča o prevzgojnem programu in njegovemu izvanjanju, stališča do nekaterih vedenjskih vzorcev izven zavoda in v zavodu, občutek nemoči in odtujitve, nasprotovanje zaporski organizaciji, pozaporska pričakovanja, prizonizacija, stališča obsojencev do svetovanja v kazenskem zavodu

Keywords ELSST:
KRIMINAL, MLADOLETNIŠKO PRESTOPNIŠTVO, POVRATNIŠTVO, ZAPORNA KAZEN, ZAPORNA KAZEN, MLADOSTNIŠTVO, MLADOST, KRIMINAL, MLADOLETNIŠKO PRESTOPNIŠTVO, POVRATNIŠTVO, ZAPORNA KAZEN, ZAPORNA KAZEN, MLADOSTNIŠTVO, MLADOST

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
zaposleni v kazensko poboljševalnih zavodih, obsojenci v kazensko poboljševalnih zavodih


Abstract:

Namen raziskave je podati oceno vpliva izvrševanja zavodskih ukrepov na mladoletne in mlajše polnoletne "obsojence" v SR Sloveniji. Izhodišče raziskave je, da pravosodni sistem in sistem izvrševanja kaznovalnih ukrepov pri mladostnikih lahko pospešuje nastajanje kriminalne kariere (večkratnega povratništva) zlasti na njenem začetku, kasneje pa je za kaj takega vedno manj možnosti. Anketa se je izvajala v dveh delih. Prvi del (F2)je bil izveden med zaposlenimi v slovenskih kazensko poboljševalnih zavodih, drugi del (F1)pa je bil izveden med obsojenci v slovenskih kazensko poboljševalnih zavodoih.

Methodology


Collection date: september 1985 - november 1985
Date of production: 1985
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

F1

F2

Universe:

F1

F2

Excluded:

Tujci, ki prestajajo kazen v slovenskih KPZ. Med gojenci in obsojenci pa vsi tisti, ki do dneva anketiranja niso preživeli v kazenskem zavodu že najmanj tri mesece.

Med pooblaščenimi uradnimi osebami tisti, ki ne delajo z obsojenci (zunanje zavarovanje, vozniki avtomobilov, spremljevalci na sodišča in zavode).

Data collected by:

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Sampling procedure:

F1

F2

Mode of data collection:

Samoizpolnjevanje ankete.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: OBSOJE85 - Problematika penološkega obravnavanja mladoletnih in mlajših polnoletnih obsojencev v SR Sloveniji (obsojenci) [datoteka podatkov], 1985

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 221
  • number of units: 491

Title of Data file: OBSOJE85 - Problematika penološkega obravnavanja mladoletnih in mlajših polnoletnih obsojencev v SR Sloveniji (zaposleni) [datoteka podatkov], 1985

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 146
  • number of units: 357

Variable list

OBZ KAZENSKI ZAVOD

Value 13 Frequency
0 30
1 33
2 48
3 44
4 76
5 63
6 73
7 52
8 41
9 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 0

Valid range from 0 to 9

ID IDENTIFIKACIJA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 0 1 491 246 141.884

Valid range from 1 to 491

OB ANKETIRANEC

Value 31 Frequency
4 491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 0

Valid range from 4 to 4

OBZ KAZENSKI ZAVOD

Value 1221 Frequency
0 30
1 33
2 48
3 44
4 76
5 63
6 73
7 52
8 41
9 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 0

Valid range from 0 to 9

ID IDENTIFIKACIJA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 0 1 491 246 141.884

Valid range from 1 to 491

OB ANKETIRANEC

Value 3219 Frequency
4 491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 0

Valid range from 4 to 4

OBSTA STAROST

Value 4218 Frequency
1 35
2 58
3 54
4 37
5 27
6 19
7 3
8 2
9 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 256

Valid range from 1 to 8

OBSOL IZOBRAZBA

Value 5217 Frequency
1 38
2 76
3 54
4 35
5 29
6 3
9 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 256

Valid range from 1 to 6

OBKAZ VRSTA KAZNI

Value 6216 Frequency
1 18
2 145
9 328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 328

Valid range from 1 to 2

OBKIZ IZRECENA KAZEN

Value 7215 Frequency
2 4
3 8
4 34
5 38
6 45
7 29
8 5
9 328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 328

Valid range from 2 to 8

OBKPE PRESTANA KAZEN

Value 8214 Frequency
1 16
2 26
3 68
4 96
5 21
6 8
9 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 256

Valid range from 1 to 6

OBKNE NEPRESTANA KAZEN

Value 9213 Frequency
1 19
2 18
3 39
4 50
5 22
6 15
9 328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 328

Valid range from 1 to 6

OBPRP OPRAVLJEN PREGLED

Value 10212 Frequency
0 149
1 41
2 20
9 281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 281

Valid range from 0 to 2

OBPSI POROCILO PSIHOLOGA

Value 11211 Frequency
0 169
1 11
2 31
3 23
9 257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
234 257

Valid range from 0 to 3

OBPSH POROCILO PSIHIATRA

Value 12210 Frequency
0 189
1 6
2 21
3 18
9 257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
234 257

Valid range from 0 to 3

OBSAN SOCIALNO POROCILO ZA SODISCE

Value 13209 Frequency
0 145
1 74
2 16
9 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 256

Valid range from 0 to 2

OBSAS POROCILO SOCIALNE SLUZBE

Value 14208 Frequency
0 160
1 25
2 27
3 23
9 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 256

Valid range from 0 to 3

OBSKA STALISCE DO KAZNI

Value 15207 Frequency
0 34
1 48
2 152
9 257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
234 257

Valid range from 0 to 2

OBRKA RAZLOG ZA KAZEN

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
214 277 1 63 13.336 13.569

Valid range from 1 to 63

OBPOV POVRATNISTVO V ZAPORU

Value 17205 Frequency
1 82
2 45
3 23
4 3
5 10
9 328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 328

Valid range from 1 to 5

OBPOZ POVRATNISTVO V TEM ZAVODU

Value 18204 Frequency
0 123
1 40
9 328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 328

Valid range from 0 to 1

OBRAV RAVNANJE Z OBSOJENCEM

Value 19203 Frequency
1 69
2 62
3 101
9 259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 259

Valid range from 1 to 3

OBRAD RAVNANJE Z DRUGIMI OBSOJENCI

Value 20202 Frequency
1 62
2 68
3 99
9 262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 262

Valid range from 1 to 3

OBRAO KAKO BI RAVNAL OBSOJENEC

Value 21201 Frequency
1 175
2 11
3 43
9 262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 262

Valid range from 1 to 3

OBKKA KORIST OD KAZNI

Value 22200 Frequency
0 23
1 69
2 13
3 127
9 259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 259

Valid range from 0 to 3

OBPOG PRAVICNOST POGOJNEGA ODPUSTA

Value 23199 Frequency
0 56
1 68
2 108
9 259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 259

Valid range from 0 to 2

OBPOK KRITERIJI ZA POGOJNI ODPUST

Value 24198 Frequency
1 116
2 112
9 263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 263

Valid range from 1 to 2

OBPOS STRINJANJE S KRITERIJI

Value 25197 Frequency
1 76
2 148
9 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 267

Valid range from 1 to 2

OBPON KRITERIJI ZA NAJBOLJSE OBSOJENCE

Value 26196 Frequency
1 60
2 168
9 263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 263

Valid range from 1 to 2

OBPOP UGOTOVITEV PREVZGOJE

Value 27195 Frequency
1 69
2 161
9 261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 261

Valid range from 1 to 2

OBPVE PRETVARJAJE OBSOJENCEV V VEDENJU

Value 28194 Frequency
1 165
2 66
9 260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 260

Valid range from 1 to 2

OBSMI PRVA OBRAVNAVA NA MILICI

Value 29193 Frequency
0 3
1 20
2 15
3 20
4 43
5 61
6 43
7 25
8 11
9 250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
241 250

Valid range from 0 to 8

OBSSO PRVA OBRAVNAVA NA SODISCU

Value 30192 Frequency
1 49
2 73
3 51
4 28
5 13
6 19
9 258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
233 258

Valid range from 1 to 6

OBZAV BIVANJE V ZAVODIH

Value 31191 Frequency
0 104
1 71
2 34
3 18
4 9
5 2
6 3
9 250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
241 250

Valid range from 0 to 6

OBZAL KOLIKO LET JE PREZIVEL V ZAVODIH

Value 32190 Frequency
0 97
1 21
2 25
3 25
4 16
5 18
6 4
7 10
8 25
9 250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
241 250

Valid range from 0 to 8

OBIVU IZRECENI VZGOJNI UKREPI

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 248 0 62 14.815 16.807

Valid range from 0 to 62

OBZAU POGOVOR O PROBLEMIH

Value 34188 Frequency
0 62
1 43
2 12
3 16
4 58
5 8
6 3
7 2
8 37
9 250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
241 250

Valid range from 0 to 8

OBVZG ODNOS VZGOJITELJA DO OBSOJENCA

Value 35187 Frequency
0 102
1 59
2 80
9 250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
241 250

Valid range from 0 to 2

OBSAI ODDAJA V SAMICO

Value 36186 Frequency
0 116
1 39
2 17
3 10
4 5
5 25
9 279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
212 279

Valid range from 0 to 5

OBPIZ PROSTI IZHOD

Value 37185 Frequency
1 22
2 120
3 14
4 86
9 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
242 249

Valid range from 1 to 4

OBCAK CAS DO PRVEGA IZHODA

Value 38184 Frequency
0 73
1 30
2 61
3 23
4 21
5 27
9 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 256

Valid range from 0 to 5

OBPOST PREJEMANJE POSTE

Value 39183 Frequency
0 42
1 81
2 48
3 42
4 14
5 12
9 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 252

Valid range from 0 to 5

OBOBI PREJEMANJE OBISKOV

Value 40182 Frequency
0 84
1 35
2 39
3 37
4 27
5 18
9 251
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
240 251

Valid range from 0 to 5

OBPOO SPOLNI ODNOSI PRED ZAVODOM

Value 41181 Frequency
0 38
1 174
2 22
9 257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
234 257

Valid range from 0 to 2

OBPOA SPOLNI ODNOSI MED PRETAJANJEM KAZNI

Value 42180 Frequency
0 47
1 81
2 26
3 19
4 26
5 41
9 251
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
240 251

Valid range from 0 to 5

OBPOZE ZENSKA ZA SPOLNI ODNOS

Value 43179 Frequency
0 2
1 162
2 23
3 25
4 8
5 5
6 17
9 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
242 249

Valid range from 0 to 6

OBSEK KNJIGE S SEKSUALNO VSEBINO

Value 44178 Frequency
1 61
2 45
4 56
5 40
6 33
7 5
9 251
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
240 251

Valid range from 1 to 7

OBPRE PREPOVED KNJIG

Value 45177 Frequency
0 71
1 65
2 101
9 254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 254

Valid range from 0 to 2

OBSAM SPOLNO SAMOZADOVOLJEVANJE PRED ZAVODOM

Value 46176 Frequency
0 70
1 81
2 48
3 40
9 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 252

Valid range from 0 to 3

OBSAZ SPOLNO SAMOZADOVOLJEVANJE V ZAVODU

Value 47175 Frequency
0 41
1 135
2 40
3 22
9 253
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
238 253

Valid range from 0 to 3

OBHOM HOMOSEKSUALNOST V ZAVODU

Value 48174 Frequency
0 150
1 50
2 15
3 18
9 258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
233 258

Valid range from 0 to 3

OBHOS PRISILNA HOMOSEKSUALNOST

Value 49173 Frequency
0 116
1 21
2 28
3 38
4 5
5 29
9 254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 254

Valid range from 0 to 5

OBHOO STALISCE DO HOMOSEKSUALNOSTI

Value 50172 Frequency
1 110
2 59
3 55
9 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 267

Valid range from 1 to 3

OBPPI IZDELAVA PREVZGOJNEGA PROGRAMA

Value 51171 Frequency
0 141
1 47
2 51
9 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 252

Valid range from 0 to 2

OBPPU USTREZNOST PREVZGOJNEGA PROGRAMA

Value 52170 Frequency
0 133
1 55
2 51
9 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 252

Valid range from 0 to 2

OBPIP IZVAJANJE PREVZGOJNEGA PROGRAMA

Value 53169 Frequency
1 186
2 60
9 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 245

Valid range from 1 to 2

OBPPK KORISTNOST PREVZGOJNEGA PROGRAMA

Value 54168 Frequency
0 67
1 91
2 88
9 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 245

Valid range from 0 to 2

OBPPL PRETVARJANJE PRED LJUDMI

Value 55167 Frequency
1 56
2 53
3 80
4 57
9 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 245

Valid range from 1 to 4

OBMAN OBCUTEK MANJVREDNOSTI

Value 56166 Frequency
1 51
2 42
3 72
4 80
9 246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 246

Valid range from 1 to 4

OBPSS POZNAVANJE SAMEGA SEBE

Value 57165 Frequency
1 140
2 77
3 18
4 10
9 246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 246

Valid range from 1 to 4

OBOSS OCENA SAMEGA SEBE

Value 58164 Frequency
1 126
2 92
3 20
4 8
9 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 245

Valid range from 1 to 4

OBSSS POTREBA PO SPREMINJANJU

Value 59163 Frequency
1 82
2 64
3 66
4 35
9 244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 244

Valid range from 1 to 4

OBOBD OBZIRNOST DO DRUGIH

Value 60162 Frequency
1 130
2 53
3 44
4 19
9 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 245

Valid range from 1 to 4

OBKPR KAZNOVANJE PRESTOPNIKOV

Value 61161 Frequency
1 168
2 49
3 15
4 14
9 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 245

Valid range from 1 to 4

OBBOD ODNOS DO BODOCNOSTI

Value 62160 Frequency
1 80
2 48
3 65
4 53
9 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 245

Valid range from 1 to 4

OBZIV ODNOS DO ZIVLJENJA

Value 63159 Frequency
1 50
2 40
3 66
4 90
9 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 245

Valid range from 1 to 4

OBSSE ZAPOR OMOGOCA SPOZAVANJE SAMEGA SEBE

Value 64158 Frequency
1 74
2 88
3 40
4 43
9 246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 246

Valid range from 1 to 4

OBRES VZGOJITELJI RESUJEJO OSEBNE PROBLEME

Value 65157 Frequency
1 43
2 60
3 59
4 84
9 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 245

Valid range from 1 to 4

OBRDL RAZUMEVANJE DRUGIH LJUDI

Value 66156 Frequency
1 54
2 102
3 36
4 52
9 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 247

Valid range from 1 to 4

OBVDE VPLIV DELA NA OSEBNOST

Value 67155 Frequency
1 72
2 82
3 34
4 57
9 246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 246

Valid range from 1 to 4

OBUOD ZAPOR NAUCI ODKRITOSRCNOSTI

Value 68154 Frequency
1 41
2 55
3 67
4 83
9 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 245

Valid range from 1 to 4

OBPCL ZAPOR POVECA PRIPRAVLJENOST CLOVEKA

Value 69153 Frequency
1 57
2 66
3 58
4 66
9 244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 244

Valid range from 1 to 4

OBPZA ZAPORNIK POMAGA ZAPORNIKOM

Value 70152 Frequency
1 64
2 65
3 75
4 43
9 244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 244

Valid range from 1 to 4

OBSLC ZAPORNIK JE SLABIC

Value 71151 Frequency
1 55
2 28
3 101
4 62
9 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 245

Valid range from 1 to 4

OBTRP ZAPORNIK NAJ POTRPI V ZAPORU

Value 72150 Frequency
1 91
2 49
3 61
4 45
9 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 245

Valid range from 1 to 4

OBNAP NAPADALNOST NA PROSTOSTI

Value 73149 Frequency
1 51
2 42
3 86
4 68
9 244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 244

Valid range from 1 to 4

OBMOC MOC JE PRAVICA

Value 74148 Frequency
1 77
2 41
3 70
4 59
9 244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 244

Valid range from 1 to 4

OBSKR VSAK NAJ SKRBI ZASE

Value 75147 Frequency
1 103
2 61
3 56
4 25
9 246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 246

Valid range from 1 to 4

OBSLA LJUDJE SO MOCNI ALI SLABICI

Value 76146 Frequency
1 81
2 51
3 60
4 52
9 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 247

Valid range from 1 to 4

OBPJE SKRB ZA PREZIVETJE

Value 77145 Frequency
1 69
2 57
3 69
4 51
9 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 245

Valid range from 1 to 4

OBVSD UPANJE VSE BO SE DOBRO

Value 78144 Frequency
1 96
2 86
3 34
4 31
9 244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 244

Valid range from 1 to 4

OBPSL PREHITEVANJE V SLABEM

Value 79143 Frequency
1 68
2 34
3 77
4 68
9 244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 244

Valid range from 1 to 4

OBU STALISCA DO ZAVODA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 1 -20 16 -6.637 8.245

Valid range from -20 to 16

P1 PERCEPCIJA

Value 81141 Frequency
0 340
1 149
9 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 2

Valid range from 0 to 1

P2 PERCEPCIJA

Value 82140 Frequency
0 187
1 302
9 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 2

Valid range from 0 to 1

P3 PERCEPCIJA

Value 83139 Frequency
0 304
1 185
9 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 2

Valid range from 0 to 1

P4 PERCEPCIJA

Value 84138 Frequency
0 257
1 231
9 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 3

Valid range from 0 to 1

P5 PERCEPCIJA

Value 85137 Frequency
0 260
1 229
9 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 2

Valid range from 0 to 1

P6 PERCEPCIJA

Value 86136 Frequency
0 266
1 219
9 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 6

Valid range from 0 to 1

P7 PERCEPCIJA

Value 87135 Frequency
0 149
1 336
9 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 6

Valid range from 0 to 1

P8 PERCEPCIJA

Value 88134 Frequency
0 198
1 287
9 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 6

Valid range from 0 to 1

P9 PERCEPCIJA

Value 89133 Frequency
0 180
1 304
9 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 7

Valid range from 0 to 1

P10 PERCEPCIJA

Value 90132 Frequency
0 186
1 298
9 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 7

Valid range from 0 to 1

P11 PERCEPCIJA

Value 91131 Frequency
0 377
1 77
9 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
454 37

Valid range from 0 to 1

P12 PERCEPCIJA

Value 92130 Frequency
0 214
1 240
9 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
454 37

Valid range from 0 to 1

P13 PERCEPCIJA

Value 93129 Frequency
0 303
1 151
9 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
454 37

Valid range from 0 to 1

P14 PERCEPCIJA

Value 94128 Frequency
0 286
1 167
9 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
453 38

Valid range from 0 to 1

P15 PERCEPCIJA

Value 95127 Frequency
0 303
1 150
9 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
453 38

Valid range from 0 to 1

D1 DOZIVLJANJE ZAVODA

Value 96126 Frequency
1 59
2 85
3 56
4 25
5 29
9 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 237

Valid range from 1 to 5

D2 DOZIVLJANJE ZAVODA

Value 97125 Frequency
1 31
2 13
3 16
4 79
5 115
9 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 237

Valid range from 1 to 5

D3 DOZIVLJANJE ZAVODA

Value 98124 Frequency
1 112
2 44
3 30
4 34
5 33
9 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
253 238

Valid range from 1 to 5

D4 DOZIVLJANJE ZAVODA

Value 99123 Frequency
1 84
2 62
3 32
4 43
5 33
9 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 237

Valid range from 1 to 5

D5 DOZIVLJANJE ZAVODA

Value 100122 Frequency
1 55
2 42
3 29
4 53
5 75
9 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 237

Valid range from 1 to 5

D6 DOZIVLJANJE ZAVODA

Value 101121 Frequency
1 108
2 43
3 27
4 46
5 30
9 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 237

Valid range from 1 to 5

D7 DOZIVLJANJE ZAVODA

Value 102120 Frequency
1 92
2 49
3 34
4 56
5 23
9 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 237

Valid range from 1 to 5

D8 DOZIVLJANJE ZAVODA

Value 103119 Frequency
1 115
2 61
3 28
4 32
5 18
9 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 237

Valid range from 1 to 5

D9 DOZIVLJANJE ZAVODA

Value 104118 Frequency
1 52
2 36
3 32
4 55
5 79
9 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 237

Valid range from 1 to 5

D10 DOZIVLJANJE ZAVODA

Value 105117 Frequency
1 119
2 62
3 20
4 37
5 16
9 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 237

Valid range from 1 to 5

D11 DOZIVLJANJE ZAVODA

Value 106116 Frequency
1 106
2 70
3 18
4 35
5 25
9 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 237

Valid range from 1 to 5

D12 DOZIVLJANJE ZAVODA

Value 107115 Frequency
1 98
2 75
3 22
4 31
5 28
9 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 237

Valid range from 1 to 5

D13 DOZIVLJANJE ZAVODA

Value 108114 Frequency
1 38
2 28
3 29
4 64
5 95
9 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 237

Valid range from 1 to 5

D14 DOZIVLJANJE ZAVODA

Value 109113 Frequency
1 120
2 57
3 31
4 27
5 19
9 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 237

Valid range from 1 to 5

D15 DOZIVLJANJE ZAVODA

Value 110112 Frequency
1 90
2 60
3 31
4 46
5 27
9 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 237

Valid range from 1 to 5

D16 DOZIVLJANJE ZAVODA

Value 111111 Frequency
1 64
2 33
3 41
4 64
5 52
9 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 237

Valid range from 1 to 5

D17 DOZIVLJANJE ZAVODA

Value 112110 Frequency
1 87
2 67
3 33
4 37
5 30
9 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 237

Valid range from 1 to 5

S1 SVETOVANJE

Value 113109 Frequency
1 88
2 71
3 70
4 45
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S2 SVETOVANJE

Value 114108 Frequency
1 62
2 54
3 92
4 66
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S3 SVETOVANJE

Value 115107 Frequency
1 31
2 53
3 111
4 79
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S4 SVETOVANJE

Value 116106 Frequency
1 52
2 57
3 105
4 60
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S5 SVETOVANJE

Value 117105 Frequency
1 52
2 50
3 105
4 66
9 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
273 218

Valid range from 1 to 4

S6 SVETOVANJE

Value 118104 Frequency
1 62
2 67
3 70
4 75
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S7 SVETOVANJE

Value 119103 Frequency
1 51
2 76
3 105
4 42
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S8 SVETOVANJE

Value 120102 Frequency
1 93
2 82
3 68
4 31
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S9 SVETOVANJE

Value 121101 Frequency
1 81
2 70
3 82
4 41
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S10 SVETOVANJE

Value 122100 Frequency
1 113
2 68
3 58
4 35
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S11 SVETOVANJE

Value 12399 Frequency
1 88
2 72
3 79
4 35
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S12 SVETOVANJE

Value 12498 Frequency
1 74
2 82
3 73
4 43
9 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 219

Valid range from 1 to 4

S13 SVETOVANJE

Value 12597 Frequency
1 50
2 53
3 93
4 78
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S14 SVETOVANJE

Value 12696 Frequency
1 33
2 42
3 123
4 76
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S15 SVETOVANJE

Value 12795 Frequency
1 21
2 17
3 116
4 120
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S16 SVETOVANJE

Value 12894 Frequency
1 102
2 104
3 50
4 18
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S17 SVETOVANJE

Value 12993 Frequency
1 84
2 76
3 69
4 43
9 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 219

Valid range from 1 to 4

S18 SVETOVANJE

Value 13092 Frequency
1 23
2 42
3 86
4 123
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S19 SVETOVANJE

Value 13191 Frequency
1 32
2 37
3 86
4 119
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S20 SVETOVANJE

Value 13290 Frequency
1 40
2 38
3 76
4 120
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S21 SVETOVANJE

Value 13389 Frequency
1 37
2 70
3 94
4 72
9 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
273 218

Valid range from 1 to 4

S22 SVETOVANJE

Value 13488 Frequency
1 93
2 60
3 53
4 68
9 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 217

Valid range from 1 to 4

S23 SVETOVANJE

Value 13587 Frequency
1 77
2 93
3 52
4 51
9 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
273 218

Valid range from 1 to 4

OBM1 SOCIALNA KLIMA

Value 13686 Frequency
0 228
1 250
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM2 SOCIALNA KLIMA

Value 13785 Frequency
0 166
1 312
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM3 SOCIALNA KLIMA

Value 13884 Frequency
0 233
1 245
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM4 SOCIALNA KLIMA

Value 13983 Frequency
0 68
1 410
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM5 SOCIALNA KLIMA

Value 14082 Frequency
0 136
1 342
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM6 SOCIALNA KLIMA

Value 14181 Frequency
0 209
1 269
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM7 SOCIALNA KLIMA

Value 14280 Frequency
0 101
1 377
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM8 SOCIALNA KLIMA

Value 14379 Frequency
0 30
1 448
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM9 SOCIALNA KLIMA

Value 14478 Frequency
0 156
1 322
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM10 SOCIALNA KLIMA

Value 14577 Frequency
0 124
1 354
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM11 SOCIALNA KLIMA

Value 14676 Frequency
0 302
1 176
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM12 SOCIALNA KLIMA

Value 14775 Frequency
0 214
1 264
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM13 SOCIALNA KLIMA

Value 14874 Frequency
0 233
1 245
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM14 SOCIALNA KLIMA

Value 14973 Frequency
0 217
1 261
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM15 SOCIALNA KLIMA

Value 15072 Frequency
0 258
1 220
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM16 SOCIALNA KLIMA

Value 15171 Frequency
0 298
1 180
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM17 SOCIALNA KLIMA

Value 15270 Frequency
0 322
1 156
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM18 SOCIALNA KLIMA

Value 15369 Frequency
0 189
1 289
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM19 SOCIALNA KLIMA

Value 15468 Frequency
0 132
1 346
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM20 SOCIALNA KLIMA

Value 15567 Frequency
0 164
1 314
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM21 SOCIALNA KLIMA

Value 15666 Frequency
0 221
1 257
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM22 SOCIALNA KLIMA

Value 15765 Frequency
0 123
1 355
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM23 SOCIALNA KLIMA

Value 15864 Frequency
0 285
1 192
9 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 14

Valid range from 0 to 1

OBM24 SOCIALNA KLIMA

Value 15963 Frequency
0 225
1 253
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM25 SOCIALNA KLIMA

Value 16062 Frequency
0 321
1 157
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM26 SOCIALNA KLIMA

Value 16161 Frequency
0 163
1 315
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM27 SOCIALNA KLIMA

Value 16260 Frequency
0 294
1 184
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM28 SOCIALNA KLIMA

Value 16359 Frequency
0 145
1 333
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM29 SOCIALNA KLIMA

Value 16458 Frequency
0 312
1 166
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM30 SOCIALNA KLIMA

Value 16557 Frequency
0 197
1 281
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM31 SOCIALNA KLIMA

Value 16656 Frequency
0 244
1 234
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM32 SOCIALNA KLIMA

Value 16755 Frequency
0 336
1 142
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM33 SOCIALNA KLIMA

Value 16854 Frequency
0 130
1 348
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM34 SOCIALNA KLIMA

Value 16953 Frequency
0 287
1 191
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM35 SOCIALNA KLIMA

Value 17052 Frequency
0 166
1 312
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM36 SOCIALNA KLIMA

Value 17151 Frequency
0 269
1 209
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM37 SOCIALNA KLIMA

Value 17250 Frequency
0 125
1 353
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM38 SOCIALNA KLIMA

Value 17349 Frequency
0 300
1 178
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM39 SOCIALNA KLIMA

Value 17448 Frequency
0 263
1 215
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM40 SOCIALNA KLIMA

Value 17547 Frequency
0 121
1 357
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM41 SOCIALNA KLIMA

Value 17646 Frequency
0 323
1 155
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM42 SOCIALNA KLIMA

Value 17745 Frequency
0 117
1 361
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM43 SOCIALNA KLIMA

Value 17844 Frequency
0 133
1 345
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM44 SOCIALNA KLIMA

Value 17943 Frequency
0 124
1 354
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM45 SOCIALNA KLIMA

Value 18042 Frequency
0 308
1 170
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM46 SOCIALNA KLIMA

Value 18141 Frequency
0 265
1 213
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM47 SOCIALNA KLIMA

Value 18240 Frequency
0 256
1 222
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM48 SOCIALNA KLIMA

Value 18339 Frequency
0 350
1 128
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM49 SOCIALNA KLIMA

Value 18438 Frequency
0 325
1 153
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM50 SOCIALNA KLIMA

Value 18537 Frequency
0 168
1 310
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM51 SOCIALNA KLIMA

Value 18636 Frequency
0 339
1 139
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM52 SOCIALNA KLIMA

Value 18735 Frequency
0 245
1 233
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM53 SOCIALNA KLIMA

Value 18834 Frequency
0 283
1 195
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM54 SOCIALNA KLIMA

Value 18933 Frequency
0 198
1 280
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM55 SOCIALNA KLIMA

Value 19032 Frequency
0 136
1 342
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM56 SOCIALNA KLIMA

Value 19131 Frequency
0 247
1 231
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM57 SOCIALNA KLIMA

Value 19230 Frequency
0 256
1 222
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM58 SOCIALNA KLIMA

Value 19329 Frequency
0 251
1 227
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM59 SOCIALNA KLIMA

Value 19428 Frequency
0 195
1 283
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM60 SOCIALNA KLIMA

Value 19527 Frequency
0 250
1 228
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM61 SOCIALNA KLIMA

Value 19626 Frequency
0 138
1 340
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM62 SOCIALNA KLIMA

Value 19725 Frequency
0 164
1 314
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM63 SOCIALNA KLIMA

Value 19824 Frequency
0 299
1 179
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM64 SOCIALNA KLIMA

Value 19923 Frequency
0 280
1 198
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM65 SOCIALNA KLIMA

Value 20022 Frequency
0 230
1 248
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM66 SOCIALNA KLIMA

Value 20121 Frequency
0 218
1 260
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM67 SOCIALNA KLIMA

Value 20220 Frequency
0 242
1 236
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM68 SOCIALNA KLIMA

Value 20319 Frequency
0 267
1 211
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 13

Valid range from 0 to 1

OBM69 SOCIALNA KLIMA

Value 20418 Frequency