Problematika penološkega obravnavanja mladoletnih in mlajših polnoletnih obsojencev v SR Sloveniji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: OBSOJE85
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_OBSOJE85_V1
Glavni avtor(ji):
  • Brinc, Franci
Izdelal datoteko podatkov:
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (Ljubljana; 1985)

Finančna podpora:

ni podatka

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena službe zaposlenih v primerjavi s službo sorodnikov, prijateljev in znancev, stališča zaposlenih do različnih problemov v zvezi z delovanjem zavoda, angažiranost, pomoč, odprtost izražanja, avtonomija, praktična usmerjenost, reševanje osebnih problemov, red in organizacija, jasnost, nadzor nad obsojenci, stališča obsojenca do ravnanja zaposlenih z njim in z drugimi obsojenci, stališča o pogojnem dopustu, stališča o spolnem življenju, stališča o prevzgojnem programu in njegovemu izvanjanju, stališča do nekaterih vedenjskih vzorcev izven zavoda in v zavodu, občutek nemoči in odtujitve, nasprotovanje zaporski organizaciji, pozaporska pričakovanja, prizonizacija, stališča obsojencev do svetovanja v kazenskem zavodu

Ključne besede ELSST:
KRIMINAL, MLADOLETNIŠKO PRESTOPNIŠTVO, POVRATNIŠTVO, ZAPORNA KAZEN, ZAPORNA KAZEN, MLADOSTNIŠTVO, MLADOST, KRIMINAL, MLADOLETNIŠKO PRESTOPNIŠTVO, POVRATNIŠTVO, ZAPORNA KAZEN, ZAPORNA KAZEN, MLADOSTNIŠTVO, MLADOST

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
zaposleni v kazensko poboljševalnih zavodih, obsojenci v kazensko poboljševalnih zavodih


Povzetek:

Namen raziskave je podati oceno vpliva izvrševanja zavodskih ukrepov na mladoletne in mlajše polnoletne "obsojence" v SR Sloveniji. Izhodišče raziskave je, da pravosodni sistem in sistem izvrševanja kaznovalnih ukrepov pri mladostnikih lahko pospešuje nastajanje kriminalne kariere (večkratnega povratništva) zlasti na njenem začetku, kasneje pa je za kaj takega vedno manj možnosti. Anketa se je izvajala v dveh delih. Prvi del (F2)je bil izveden med zaposlenimi v slovenskih kazensko poboljševalnih zavodih, drugi del (F1)pa je bil izveden med obsojenci v slovenskih kazensko poboljševalnih zavodoih.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: september 1985 - november 1985
Čas izdelave: 1985
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

F1

F2

Populacija:

F1

F2

Izključeni:

Tujci, ki prestajajo kazen v slovenskih KPZ. Med gojenci in obsojenci pa vsi tisti, ki do dneva anketiranja niso preživeli v kazenskem zavodu že najmanj tri mesece.

Med pooblaščenimi uradnimi osebami tisti, ki ne delajo z obsojenci (zunanje zavarovanje, vozniki avtomobilov, spremljevalci na sodišča in zavode).

Zbiranje podatkov je opravil:

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Tip vzorca:

F1

F2

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevanje ankete.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: OBSOJE85 - Problematika penološkega obravnavanja mladoletnih in mlajših polnoletnih obsojencev v SR Sloveniji (obsojenci) [datoteka podatkov], 1985

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 221
  • število enot: 491

Naslov podatkovne datoteke: OBSOJE85 - Problematika penološkega obravnavanja mladoletnih in mlajših polnoletnih obsojencev v SR Sloveniji (zaposleni) [datoteka podatkov], 1985

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 146
  • število enot: 357

Spremenljivke

OBZ KAZENSKI ZAVOD

Vrednost 13 Frekvenca
0 30
1 33
2 48
3 44
4 76
5 63
6 73
7 52
8 41
9 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ID IDENTIFIKACIJA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 0 1 491 246 141.884

Vrednosti spremenljivk od 1 do 491

OB ANKETIRANEC

Vrednost 31 Frekvenca
4 491
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 0

Vrednosti spremenljivk od 4 do 4

OBZ KAZENSKI ZAVOD

Vrednost 1221 Frekvenca
0 30
1 33
2 48
3 44
4 76
5 63
6 73
7 52
8 41
9 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ID IDENTIFIKACIJA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 0 1 491 246 141.884

Vrednosti spremenljivk od 1 do 491

OB ANKETIRANEC

Vrednost 3219 Frekvenca
4 491
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 0

Vrednosti spremenljivk od 4 do 4

OBSTA STAROST

Vrednost 4218 Frekvenca
1 35
2 58
3 54
4 37
5 27
6 19
7 3
8 2
9 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
235 256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

OBSOL IZOBRAZBA

Vrednost 5217 Frekvenca
1 38
2 76
3 54
4 35
5 29
6 3
9 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
235 256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

OBKAZ VRSTA KAZNI

Vrednost 6216 Frekvenca
1 18
2 145
9 328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OBKIZ IZRECENA KAZEN

Vrednost 7215 Frekvenca
2 4
3 8
4 34
5 38
6 45
7 29
8 5
9 328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 328

Vrednosti spremenljivk od 2 do 8

OBKPE PRESTANA KAZEN

Vrednost 8214 Frekvenca
1 16
2 26
3 68
4 96
5 21
6 8
9 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
235 256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

OBKNE NEPRESTANA KAZEN

Vrednost 9213 Frekvenca
1 19
2 18
3 39
4 50
5 22
6 15
9 328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

OBPRP OPRAVLJEN PREGLED

Vrednost 10212 Frekvenca
0 149
1 41
2 20
9 281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 281

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

OBPSI POROCILO PSIHOLOGA

Vrednost 11211 Frekvenca
0 169
1 11
2 31
3 23
9 257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
234 257

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

OBPSH POROCILO PSIHIATRA

Vrednost 12210 Frekvenca
0 189
1 6
2 21
3 18
9 257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
234 257

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

OBSAN SOCIALNO POROCILO ZA SODISCE

Vrednost 13209 Frekvenca
0 145
1 74
2 16
9 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
235 256

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

OBSAS POROCILO SOCIALNE SLUZBE

Vrednost 14208 Frekvenca
0 160
1 25
2 27
3 23
9 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
235 256

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

OBSKA STALISCE DO KAZNI

Vrednost 15207 Frekvenca
0 34
1 48
2 152
9 257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
234 257

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

OBRKA RAZLOG ZA KAZEN

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
214 277 1 63 13.336 13.569

Vrednosti spremenljivk od 1 do 63

OBPOV POVRATNISTVO V ZAPORU

Vrednost 17205 Frekvenca
1 82
2 45
3 23
4 3
5 10
9 328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

OBPOZ POVRATNISTVO V TEM ZAVODU

Vrednost 18204 Frekvenca
0 123
1 40
9 328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 328

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBRAV RAVNANJE Z OBSOJENCEM

Vrednost 19203 Frekvenca
1 69
2 62
3 101
9 259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 259

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

OBRAD RAVNANJE Z DRUGIMI OBSOJENCI

Vrednost 20202 Frekvenca
1 62
2 68
3 99
9 262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
229 262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

OBRAO KAKO BI RAVNAL OBSOJENEC

Vrednost 21201 Frekvenca
1 175
2 11
3 43
9 262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
229 262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

OBKKA KORIST OD KAZNI

Vrednost 22200 Frekvenca
0 23
1 69
2 13
3 127
9 259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 259

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

OBPOG PRAVICNOST POGOJNEGA ODPUSTA

Vrednost 23199 Frekvenca
0 56
1 68
2 108
9 259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 259

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

OBPOK KRITERIJI ZA POGOJNI ODPUST

Vrednost 24198 Frekvenca
1 116
2 112
9 263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
228 263

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OBPOS STRINJANJE S KRITERIJI

Vrednost 25197 Frekvenca
1 76
2 148
9 267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
224 267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OBPON KRITERIJI ZA NAJBOLJSE OBSOJENCE

Vrednost 26196 Frekvenca
1 60
2 168
9 263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
228 263

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OBPOP UGOTOVITEV PREVZGOJE

Vrednost 27195 Frekvenca
1 69
2 161
9 261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OBPVE PRETVARJAJE OBSOJENCEV V VEDENJU

Vrednost 28194 Frekvenca
1 165
2 66
9 260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OBSMI PRVA OBRAVNAVA NA MILICI

Vrednost 29193 Frekvenca
0 3
1 20
2 15
3 20
4 43
5 61
6 43
7 25
8 11
9 250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
241 250

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

OBSSO PRVA OBRAVNAVA NA SODISCU

Vrednost 30192 Frekvenca
1 49
2 73
3 51
4 28
5 13
6 19
9 258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
233 258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

OBZAV BIVANJE V ZAVODIH

Vrednost 31191 Frekvenca
0 104
1 71
2 34
3 18
4 9
5 2
6 3
9 250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
241 250

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

OBZAL KOLIKO LET JE PREZIVEL V ZAVODIH

Vrednost 32190 Frekvenca
0 97
1 21
2 25
3 25
4 16
5 18
6 4
7 10
8 25
9 250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
241 250

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

OBIVU IZRECENI VZGOJNI UKREPI

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
243 248 0 62 14.815 16.807

Vrednosti spremenljivk od 0 do 62

OBZAU POGOVOR O PROBLEMIH

Vrednost 34188 Frekvenca
0 62
1 43
2 12
3 16
4 58
5 8
6 3
7 2
8 37
9 250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
241 250

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

OBVZG ODNOS VZGOJITELJA DO OBSOJENCA

Vrednost 35187 Frekvenca
0 102
1 59
2 80
9 250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
241 250

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

OBSAI ODDAJA V SAMICO

Vrednost 36186 Frekvenca
0 116
1 39
2 17
3 10
4 5
5 25
9 279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
212 279

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

OBPIZ PROSTI IZHOD

Vrednost 37185 Frekvenca
1 22
2 120
3 14
4 86
9 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
242 249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBCAK CAS DO PRVEGA IZHODA

Vrednost 38184 Frekvenca
0 73
1 30
2 61
3 23
4 21
5 27
9 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
235 256

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

OBPOST PREJEMANJE POSTE

Vrednost 39183 Frekvenca
0 42
1 81
2 48
3 42
4 14
5 12
9 252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
239 252

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

OBOBI PREJEMANJE OBISKOV

Vrednost 40182 Frekvenca
0 84
1 35
2 39
3 37
4 27
5 18
9 251
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
240 251

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

OBPOO SPOLNI ODNOSI PRED ZAVODOM

Vrednost 41181 Frekvenca
0 38
1 174
2 22
9 257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
234 257

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

OBPOA SPOLNI ODNOSI MED PRETAJANJEM KAZNI

Vrednost 42180 Frekvenca
0 47
1 81
2 26
3 19
4 26
5 41
9 251
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
240 251

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

OBPOZE ZENSKA ZA SPOLNI ODNOS

Vrednost 43179 Frekvenca
0 2
1 162
2 23
3 25
4 8
5 5
6 17
9 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
242 249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

OBSEK KNJIGE S SEKSUALNO VSEBINO

Vrednost 44178 Frekvenca
1 61
2 45
4 56
5 40
6 33
7 5
9 251
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
240 251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

OBPRE PREPOVED KNJIG

Vrednost 45177 Frekvenca
0 71
1 65
2 101
9 254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
237 254

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

OBSAM SPOLNO SAMOZADOVOLJEVANJE PRED ZAVODOM

Vrednost 46176 Frekvenca
0 70
1 81
2 48
3 40
9 252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
239 252

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

OBSAZ SPOLNO SAMOZADOVOLJEVANJE V ZAVODU

Vrednost 47175 Frekvenca
0 41
1 135
2 40
3 22
9 253
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
238 253

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

OBHOM HOMOSEKSUALNOST V ZAVODU

Vrednost 48174 Frekvenca
0 150
1 50
2 15
3 18
9 258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
233 258

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

OBHOS PRISILNA HOMOSEKSUALNOST

Vrednost 49173 Frekvenca
0 116
1 21
2 28
3 38
4 5
5 29
9 254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
237 254

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

OBHOO STALISCE DO HOMOSEKSUALNOSTI

Vrednost 50172 Frekvenca
1 110
2 59
3 55
9 267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
224 267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

OBPPI IZDELAVA PREVZGOJNEGA PROGRAMA

Vrednost 51171 Frekvenca
0 141
1 47
2 51
9 252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
239 252

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

OBPPU USTREZNOST PREVZGOJNEGA PROGRAMA

Vrednost 52170 Frekvenca
0 133
1 55
2 51
9 252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
239 252

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

OBPIP IZVAJANJE PREVZGOJNEGA PROGRAMA

Vrednost 53169 Frekvenca
1 186
2 60
9 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OBPPK KORISTNOST PREVZGOJNEGA PROGRAMA

Vrednost 54168 Frekvenca
0 67
1 91
2 88
9 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 245

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

OBPPL PRETVARJANJE PRED LJUDMI

Vrednost 55167 Frekvenca
1 56
2 53
3 80
4 57
9 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBMAN OBCUTEK MANJVREDNOSTI

Vrednost 56166 Frekvenca
1 51
2 42
3 72
4 80
9 246
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
245 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBPSS POZNAVANJE SAMEGA SEBE

Vrednost 57165 Frekvenca
1 140
2 77
3 18
4 10
9 246
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
245 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBOSS OCENA SAMEGA SEBE

Vrednost 58164 Frekvenca
1 126
2 92
3 20
4 8
9 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBSSS POTREBA PO SPREMINJANJU

Vrednost 59163 Frekvenca
1 82
2 64
3 66
4 35
9 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
247 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBOBD OBZIRNOST DO DRUGIH

Vrednost 60162 Frekvenca
1 130
2 53
3 44
4 19
9 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBKPR KAZNOVANJE PRESTOPNIKOV

Vrednost 61161 Frekvenca
1 168
2 49
3 15
4 14
9 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBBOD ODNOS DO BODOCNOSTI

Vrednost 62160 Frekvenca
1 80
2 48
3 65
4 53
9 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBZIV ODNOS DO ZIVLJENJA

Vrednost 63159 Frekvenca
1 50
2 40
3 66
4 90
9 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBSSE ZAPOR OMOGOCA SPOZAVANJE SAMEGA SEBE

Vrednost 64158 Frekvenca
1 74
2 88
3 40
4 43
9 246
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
245 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBRES VZGOJITELJI RESUJEJO OSEBNE PROBLEME

Vrednost 65157 Frekvenca
1 43
2 60
3 59
4 84
9 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBRDL RAZUMEVANJE DRUGIH LJUDI

Vrednost 66156 Frekvenca
1 54
2 102
3 36
4 52
9 247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
244 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBVDE VPLIV DELA NA OSEBNOST

Vrednost 67155 Frekvenca
1 72
2 82
3 34
4 57
9 246
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
245 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBUOD ZAPOR NAUCI ODKRITOSRCNOSTI

Vrednost 68154 Frekvenca
1 41
2 55
3 67
4 83
9 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBPCL ZAPOR POVECA PRIPRAVLJENOST CLOVEKA

Vrednost 69153 Frekvenca
1 57
2 66
3 58
4 66
9 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
247 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBPZA ZAPORNIK POMAGA ZAPORNIKOM

Vrednost 70152 Frekvenca
1 64
2 65
3 75
4 43
9 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
247 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBSLC ZAPORNIK JE SLABIC

Vrednost 71151 Frekvenca
1 55
2 28
3 101
4 62
9 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBTRP ZAPORNIK NAJ POTRPI V ZAPORU

Vrednost 72150 Frekvenca
1 91
2 49
3 61
4 45
9 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBNAP NAPADALNOST NA PROSTOSTI

Vrednost 73149 Frekvenca
1 51
2 42
3 86
4 68
9 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
247 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBMOC MOC JE PRAVICA

Vrednost 74148 Frekvenca
1 77
2 41
3 70
4 59
9 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
247 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBSKR VSAK NAJ SKRBI ZASE

Vrednost 75147 Frekvenca
1 103
2 61
3 56
4 25
9 246
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
245 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBSLA LJUDJE SO MOCNI ALI SLABICI

Vrednost 76146 Frekvenca
1 81
2 51
3 60
4 52
9 247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
244 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBPJE SKRB ZA PREZIVETJE

Vrednost 77145 Frekvenca
1 69
2 57
3 69
4 51
9 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBVSD UPANJE VSE BO SE DOBRO

Vrednost 78144 Frekvenca
1 96
2 86
3 34
4 31
9 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
247 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBPSL PREHITEVANJE V SLABEM

Vrednost 79143 Frekvenca
1 68
2 34
3 77
4 68
9 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
247 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBU STALISCA DO ZAVODA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 1 -20 16 -6.637 8.245

Vrednosti spremenljivk od -20 do 16

P1 PERCEPCIJA

Vrednost 81141 Frekvenca
0 340
1 149
9 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P2 PERCEPCIJA

Vrednost 82140 Frekvenca
0 187
1 302
9 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P3 PERCEPCIJA

Vrednost 83139 Frekvenca
0 304
1 185
9 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P4 PERCEPCIJA

Vrednost 84138 Frekvenca
0 257
1 231
9 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P5 PERCEPCIJA

Vrednost 85137 Frekvenca
0 260
1 229
9 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P6 PERCEPCIJA

Vrednost 86136 Frekvenca
0 266
1 219
9 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P7 PERCEPCIJA

Vrednost 87135 Frekvenca
0 149
1 336
9 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P8 PERCEPCIJA

Vrednost 88134 Frekvenca
0 198
1 287
9 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P9 PERCEPCIJA

Vrednost 89133 Frekvenca
0 180
1 304
9 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P10 PERCEPCIJA

Vrednost 90132 Frekvenca
0 186
1 298
9 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P11 PERCEPCIJA

Vrednost 91131 Frekvenca
0 377
1 77
9 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
454 37

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P12 PERCEPCIJA

Vrednost 92130 Frekvenca
0 214
1 240
9 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
454 37

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P13 PERCEPCIJA

Vrednost 93129 Frekvenca
0 303
1 151
9 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
454 37

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P14 PERCEPCIJA

Vrednost 94128 Frekvenca
0 286
1 167
9 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
453 38

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

P15 PERCEPCIJA

Vrednost 95127 Frekvenca
0 303
1 150
9 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
453 38

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

D1 DOZIVLJANJE ZAVODA

Vrednost 96126 Frekvenca
1 59
2 85
3 56
4 25
5 29
9 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D2 DOZIVLJANJE ZAVODA

Vrednost 97125 Frekvenca
1 31
2 13
3 16
4 79
5 115
9 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D3 DOZIVLJANJE ZAVODA

Vrednost 98124 Frekvenca
1 112
2 44
3 30
4 34
5 33
9 238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
253 238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D4 DOZIVLJANJE ZAVODA

Vrednost 99123 Frekvenca
1 84
2 62
3 32
4 43
5 33
9 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D5 DOZIVLJANJE ZAVODA

Vrednost 100122 Frekvenca
1 55
2 42
3 29
4 53
5 75
9 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D6 DOZIVLJANJE ZAVODA

Vrednost 101121 Frekvenca
1 108
2 43
3 27
4 46
5 30
9 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D7 DOZIVLJANJE ZAVODA

Vrednost 102120 Frekvenca
1 92
2 49
3 34
4 56
5 23
9 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D8 DOZIVLJANJE ZAVODA

Vrednost 103119 Frekvenca
1 115
2 61
3 28
4 32
5 18
9 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D9 DOZIVLJANJE ZAVODA

Vrednost 104118 Frekvenca
1 52
2 36
3 32
4 55
5 79
9 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D10 DOZIVLJANJE ZAVODA

Vrednost 105117 Frekvenca
1 119
2 62
3 20
4 37
5 16
9 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D11 DOZIVLJANJE ZAVODA

Vrednost 106116 Frekvenca
1 106
2 70
3 18
4 35
5 25
9 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D12 DOZIVLJANJE ZAVODA

Vrednost 107115 Frekvenca
1 98
2 75
3 22
4 31
5 28
9 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D13 DOZIVLJANJE ZAVODA

Vrednost 108114 Frekvenca
1 38
2 28
3 29
4 64
5 95
9 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D14 DOZIVLJANJE ZAVODA

Vrednost 109113 Frekvenca
1 120
2 57
3 31
4 27
5 19
9 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D15 DOZIVLJANJE ZAVODA

Vrednost 110112 Frekvenca
1 90
2 60
3 31
4 46
5 27
9 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D16 DOZIVLJANJE ZAVODA

Vrednost 111111 Frekvenca
1 64
2 33
3 41
4 64
5 52
9 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D17 DOZIVLJANJE ZAVODA

Vrednost 112110 Frekvenca
1 87
2 67
3 33
4 37
5 30
9 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S1 SVETOVANJE

Vrednost 113109 Frekvenca
1 88
2 71
3 70
4 45
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S2 SVETOVANJE

Vrednost 114108 Frekvenca
1 62
2 54
3 92
4 66
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S3 SVETOVANJE

Vrednost 115107 Frekvenca
1 31
2 53
3 111
4 79
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S4 SVETOVANJE

Vrednost 116106 Frekvenca
1 52
2 57
3 105
4 60
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S5 SVETOVANJE

Vrednost 117105 Frekvenca
1 52
2 50
3 105
4 66
9 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
273 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S6 SVETOVANJE

Vrednost 118104 Frekvenca
1 62
2 67
3 70
4 75
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S7 SVETOVANJE

Vrednost 119103 Frekvenca
1 51
2 76
3 105
4 42
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S8 SVETOVANJE

Vrednost 120102 Frekvenca
1 93
2 82
3 68
4 31
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S9 SVETOVANJE

Vrednost 121101 Frekvenca
1 81
2 70
3 82
4 41
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S10 SVETOVANJE

Vrednost 122100 Frekvenca
1 113
2 68
3 58
4 35
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S11 SVETOVANJE

Vrednost 12399 Frekvenca
1 88
2 72
3 79
4 35
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S12 SVETOVANJE

Vrednost 12498 Frekvenca
1 74
2 82
3 73
4 43
9 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
272 219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S13 SVETOVANJE

Vrednost 12597 Frekvenca
1 50
2 53
3 93
4 78
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S14 SVETOVANJE

Vrednost 12696 Frekvenca
1 33
2 42
3 123
4 76
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S15 SVETOVANJE

Vrednost 12795 Frekvenca
1 21
2 17
3 116
4 120
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S16 SVETOVANJE

Vrednost 12894 Frekvenca
1 102
2 104
3 50
4 18
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S17 SVETOVANJE

Vrednost 12993 Frekvenca
1 84
2 76
3 69
4 43
9 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
272 219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S18 SVETOVANJE

Vrednost 13092 Frekvenca
1 23
2 42
3 86
4 123
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S19 SVETOVANJE

Vrednost 13191 Frekvenca
1 32
2 37
3 86
4 119
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S20 SVETOVANJE

Vrednost 13290 Frekvenca
1 40
2 38
3 76
4 120
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S21 SVETOVANJE

Vrednost 13389 Frekvenca
1 37
2 70
3 94
4 72
9 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
273 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S22 SVETOVANJE

Vrednost 13488 Frekvenca
1 93
2 60
3 53
4 68
9 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S23 SVETOVANJE

Vrednost 13587 Frekvenca
1 77
2 93
3 52
4 51
9 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
273 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OBM1 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 13686 Frekvenca
0 228
1 250
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM2 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 13785 Frekvenca
0 166
1 312
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM3 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 13884 Frekvenca
0 233
1 245
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM4 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 13983 Frekvenca
0 68
1 410
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM5 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 14082 Frekvenca
0 136
1 342
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM6 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 14181 Frekvenca
0 209
1 269
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM7 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 14280 Frekvenca
0 101
1 377
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM8 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 14379 Frekvenca
0 30
1 448
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM9 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 14478 Frekvenca
0 156
1 322
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM10 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 14577 Frekvenca
0 124
1 354
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM11 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 14676 Frekvenca
0 302
1 176
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM12 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 14775 Frekvenca
0 214
1 264
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM13 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 14874 Frekvenca
0 233
1 245
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM14 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 14973 Frekvenca
0 217
1 261
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM15 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 15072 Frekvenca
0 258
1 220
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM16 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 15171 Frekvenca
0 298
1 180
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM17 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 15270 Frekvenca
0 322
1 156
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM18 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 15369 Frekvenca
0 189
1 289
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM19 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 15468 Frekvenca
0 132
1 346
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM20 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 15567 Frekvenca
0 164
1 314
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM21 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 15666 Frekvenca
0 221
1 257
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM22 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 15765 Frekvenca
0 123
1 355
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM23 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 15864 Frekvenca
0 285
1 192
9 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
477 14

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM24 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 15963 Frekvenca
0 225
1 253
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM25 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 16062 Frekvenca
0 321
1 157
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM26 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 16161 Frekvenca
0 163
1 315
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM27 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 16260 Frekvenca
0 294
1 184
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM28 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 16359 Frekvenca
0 145
1 333
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM29 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 16458 Frekvenca
0 312
1 166
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM30 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 16557 Frekvenca
0 197
1 281
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM31 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 16656 Frekvenca
0 244
1 234
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM32 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 16755 Frekvenca
0 336
1 142
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM33 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 16854 Frekvenca
0 130
1 348
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM34 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 16953 Frekvenca
0 287
1 191
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM35 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 17052 Frekvenca
0 166
1 312
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM36 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 17151 Frekvenca
0 269
1 209
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM37 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 17250 Frekvenca
0 125
1 353
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM38 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 17349 Frekvenca
0 300
1 178
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM39 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 17448 Frekvenca
0 263
1 215
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM40 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 17547 Frekvenca
0 121
1 357
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM41 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 17646 Frekvenca
0 323
1 155
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM42 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 17745 Frekvenca
0 117
1 361
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM43 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 17844 Frekvenca
0 133
1 345
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM44 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 17943 Frekvenca
0 124
1 354
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM45 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 18042 Frekvenca
0 308
1 170
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM46 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 18141 Frekvenca
0 265
1 213
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM47 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 18240 Frekvenca
0 256
1 222
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM48 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 18339 Frekvenca
0 350
1 128
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM49 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 18438 Frekvenca
0 325
1 153
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM50 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 18537 Frekvenca
0 168
1 310
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM51 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 18636 Frekvenca
0 339
1 139
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM52 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 18735 Frekvenca
0 245
1 233
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM53 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 18834 Frekvenca
0 283
1 195
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM54 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 18933 Frekvenca
0 198
1 280
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM55 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 19032 Frekvenca
0 136
1 342
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM56 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 19131 Frekvenca
0 247
1 231
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM57 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 19230 Frekvenca
0 256
1 222
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM58 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 19329 Frekvenca
0 251
1 227
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM59 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 19428 Frekvenca
0 195
1 283
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM60 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 19527 Frekvenca
0 250
1 228
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM61 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 19626 Frekvenca
0 138
1 340
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM62 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 19725 Frekvenca
0 164
1 314
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM63 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 19824 Frekvenca
0 299
1 179
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM64 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 19923 Frekvenca
0 280
1 198
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM65 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 20022 Frekvenca
0 230
1 248
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM66 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 20121 Frekvenca
0 218
1 260
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM67 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 20220 Frekvenca
0 242
1 236
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

OBM68 SOCIALNA KLIMA

Vrednost 20319 Frekvenca
0 267
1 211