Referendum o umetnem oplojevanju

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: UMOPR201
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPR201_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

referendum o umetnem oplojevanju, umetna oploditev zdrave samske ženske

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
referendum o umetnem oplojevanju


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti mnenje anketiranih o referendumskem vprašanju, ali naj zdravniki opravijo umetno oploditev tudi pri zdravih samskih ženskah. Dodano je bilo še vprašanje o tem, ali se nameravajo udeležiti referenduma ali ne.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 3 maj 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 75 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Datoteka ni utežena.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: UMOPR201 - Referendum o umetnem oplojevanju [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 6
  • število enot: 257

Spremenljivke

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas... nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 13 Frekvenca
1924 1
1925 3
1926 1
1927 3
1928 3
1929 2
1930 4
1931 1
1932 6
1933 4
1934 3
1935 3
1936 2
1937 2
1938 4
1939 10
1940 3
1941 3
1942 4
1943 8
1944 3
1945 3
1946 3
1947 5
1948 6
1949 2
1950 12
1951 2
1952 5
1954 7
1955 6
1956 8
1957 3
1958 5
1959 7
1960 2
1961 8
1962 3
1963 5
1964 4
1965 4
1966 3
1967 7
1968 6
1969 1
1970 4
1971 5
1972 4
1973 6
1974 6
1975 2
1976 4
1977 3
1978 5
1979 7
1980 4
1981 10
1982 5
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
255 1924 1982 1955.82 16.1704

Vrednosti spremenljivk od 1924 do 1982

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 22 Frekvenca
1 januar 25
2 februar 32
3 marec 45
4 april 40
5 maj 17
6 junij 8
7 jullij 10
8 avgust 10
9 september 18
10 oktober 11
11 november 19
12 december 19
98 zavrnil 2
99 ne vem 1

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 31 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 8
2 osnovna šola 47
3 poklicna šola 54
4 štiriletna srednja šola 102
5 višja šola 21
6 visoka šola 23
7 magisterij 1
8 doktorat 0
98 zavrnil 1
99 ne vem 0

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas... nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 16 Frekvenca
1924 1
1925 3
1926 1
1927 3
1928 3
1929 2
1930 4
1931 1
1932 6
1933 4
1934 3
1935 3
1936 2
1937 2
1938 4
1939 10
1940 3
1941 3
1942 4
1943 8
1944 3
1945 3
1946 3
1947 5
1948 6
1949 2
1950 12
1951 2
1952 5
1954 7
1955 6
1956 8
1957 3
1958 5
1959 7
1960 2
1961 8
1962 3
1963 5
1964 4
1965 4
1966 3
1967 7
1968 6
1969 1
1970 4
1971 5
1972 4
1973 6
1974 6
1975 2
1976 4
1977 3
1978 5
1979 7
1980 4
1981 10
1982 5
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
255 1924 1982 1955.82 16.1704

Vrednosti spremenljivk od 1924 do 1982

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 25 Frekvenca
1 januar 25
2 februar 32
3 marec 45
4 april 40
5 maj 17
6 junij 8
7 jullij 10
8 avgust 10
9 september 18
10 oktober 11
11 november 19
12 december 19
98 zavrnil 2
99 ne vem 1

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 34 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 8
2 osnovna šola 47
3 poklicna šola 54
4 štiriletna srednja šola 102
5 višja šola 21
6 visoka šola 23
7 magisterij 1
8 doktorat 0
98 zavrnil 1
99 ne vem 0

SPOL Vaš spol

Vrednost 43 Frekvenca
1 moški 124
2 ženski 133
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

REF1 Ali ste zato, da zdravniki lahko opravijo umetno oploditev zdrave samske ženske na njeno željo?

Vrednost 52 Frekvenca
1 za 130
2 proti 112
3 neodločen 0
98 zavrnil 5
99 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
242 1 2 1.46281 0.499648

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

REF2 Ali se referenduma nameravate udeležiti

Vrednost 61 Frekvenca
1 da 136
2 ne 81
3 neodločen 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 39
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
217 1 2 1.37327 0.484792

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Referendum o umetnem oplojevanju: Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (). Referendum o umetnem oplojevanju [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: UMOPR201. https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPR201_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si