Primerjalna raziskava volitev: Opis serije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CSES
Glavni avtor(ji):
  • Skupina za pripravo, Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems
Izdelal datoteko podatkov:
ICPSR - Inter-univesity Consortium for Political and Social Research, Institute for Social Research of the University of Michigan = Inštitut za družboslovne raziskave pri Univerzi v Michiganu (Ann Arbor, Združene države Amerike; 1996-2012)

Finančna podpora:

ni podatka

Serija:
  • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

    Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je program mednarodnega sodelovanja pri volilnih raziskavah, izvedenih v več kot 50 utrjenih in na novo nastalih demokracijah. Zasnovana je s ciljem pridobiti primerjalne podatke, primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev, ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštitucionalnih ureditev volilnih sistemov. CSES raziskava koordinira zbirko podatkov med različnimi državami in s tem poskuša povečati razumevanje volilnega vedenja, kar ne bi bilo mogoče le z analizo obstoječih sekundarnih podatkov. (http://www.cses.org)

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z demokracijo, poštenost volitev, strankarske preference, nujnost političnih strank, poznavanje političnih strank, poznavanje politikov, trenutne ekonomske razmere, primerjava s preteklimi razmerami, povezanost politikov z ljudmi, vpliv ljudi na politiko, samouvrstitev na kontinuumu levo-desno, demografija, volilno obnašanje respondentov, politične stranke, politični sistemi, volilne institucije, oblika demokratičnega sistema

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - volitve
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
politično obnašanje in politična stališča
volilni proces v zgodovinski in sodobni perspektivi
združeni podatki o volitvah


Povzetek:

Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je program mednarodnega sodelovanja pri volilnih raziskavah, izvedenih v več kot 50 utrjenih in na novo nastalih demokracijah. Zasnovana je s ciljem pridobiti primerjalne podatke, primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev, ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštitucionalnih ureditev volilnih sistemov. CSES raziskava koordinira zbirko podatkov med različnimi državami in s tem poskuša povečati razumevanje volilnega vedenja, kar ne bi bilo mogoče le z analizo obstoječih sekundarnih podatkov. (http://www.cses.org)

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1996 - 2012
Čas izdelave: 1996-2012
Država: Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.
Geografsko pokritje:

ozemlje posameznih držav

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Vse polnoletne osebe oziroma državljani, ki imajo volilno pravico.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

različne institucije v sodelujočih državah

Tip vzorca:

Način vzorčenja je odvisen od posamezne države.

Način zbiranja podatkov:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: The Comparative Study of Electoral Systems [online data analysis]

Naslov podatkovne datoteke: Comparative Study of Electoral Systems

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
CESTE

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
CESTE

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. CSES Planning Committee (2009). CSES - The Comparative Study of Electoral Systems (CSES) Website .
  2. (). Comparative Study of Electoral Systems (CSES): Study No. 2683 and 3808.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Podrobnejše informacije o dostopu najdete v opisu posamezne raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Comparative Study of Electoral Systems Secretariat. Primerjalna raziskava volitev: Opis serije [datoteka podatkov]. Ann Arbor, MI: University of Michigan, Center for Political Studies [izdelava], 1996-2012. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distribucija], 2013. ADP - IDNo: CSES.

Več informacij lahko najdete na strani izdajatelja.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2013
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si