Primerjalna raziskava volitev: Opis serije

Basic Study Information

ADP - IDNo: CSES
Main author(s):
  • Skupina za pripravo, Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems
Data file producer:
ICPSR - Inter-univesity Consortium for Political and Social Research, Institute for Social Research of the University of Michigan = Inštitut za družboslovne raziskave pri Univerzi v Michiganu (Ann Arbor, Združene države Amerike; 1996-2012)

Funding agency:

no information

Project number:

no information

Series:
  • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

    Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je program mednarodnega sodelovanja pri volilnih raziskavah, izvedenih v več kot 50 utrjenih in na novo nastalih demokracijah. Zasnovana je s ciljem pridobiti primerjalne podatke, primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev, ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštitucionalnih ureditev volilnih sistemov. CSES raziskava koordinira zbirko podatkov med različnimi državami in s tem poskuša povečati razumevanje volilnega vedenja, kar ne bi bilo mogoče le z analizo obstoječih sekundarnih podatkov. (http://www.cses.org)

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z demokracijo, poštenost volitev, strankarske preference, nujnost političnih strank, poznavanje političnih strank, poznavanje politikov, trenutne ekonomske razmere, primerjava s preteklimi razmerami, povezanost politikov z ljudmi, vpliv ljudi na politiko, samouvrstitev na kontinuumu levo-desno, demografija, volilno obnašanje respondentov, politične stranke, politični sistemi, volilne institucije, oblika demokratičnega sistema

Keywords ELSST:
POLITIČNO STALIŠČE, VOLILNO VEDENJE, VOLITVE , VOLILNI PODATKI, POLITIČNI KAZALCI

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - volitve
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
politično obnašanje in politična stališča
volilni proces v zgodovinski in sodobni perspektivi
združeni podatki o volitvah


Abstract:

Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je program mednarodnega sodelovanja pri volilnih raziskavah, izvedenih v več kot 50 utrjenih in na novo nastalih demokracijah. Zasnovana je s ciljem pridobiti primerjalne podatke, primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev, ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštitucionalnih ureditev volilnih sistemov. CSES raziskava koordinira zbirko podatkov med različnimi državami in s tem poskuša povečati razumevanje volilnega vedenja, kar ne bi bilo mogoče le z analizo obstoječih sekundarnih podatkov. (http://www.cses.org)

Methodology


Collection date: 1996 - 2012
Date of production: 1996-2012
Country: Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.
Geographic coverage:

ozemlje posameznih držav

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Vse polnoletne osebe oziroma državljani, ki imajo volilno pravico.

Excluded: no information
Data collected by:

različne institucije v sodelujočih državah

Sampling procedure:

Način vzorčenja je odvisen od posamezne države.

Mode of data collection:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: The Comparative Study of Electoral Systems [online data analysis]

Title of Data file: Comparative Study of Electoral Systems

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
CESTE

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
CESTE

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. CSES Planning Committee (2009). CSES - The Comparative Study of Electoral Systems (CSES) Website .
  2. (). Comparative Study of Electoral Systems (CSES): Study No. 2683 and 3808.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

For detailed information about access please refer to specific study description.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Comparative Study of Electoral Systems Secretariat. Primerjalna raziskava volitev: Opis serije [datoteka podatkov]. Ann Arbor, MI: University of Michigan, Center for Political Studies [izdelava], 1996-2012. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distribucija], 2013. ADP - IDNo: CSES.

More information can be found on the publisher's page.

COBISS.SI
Publication date: 2013
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si