Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 2: Aktualne zadeve in mediji, 1991

Basic Study Information

ADP - IDNo: CEEB2
Main author(s):
 • Reif, Karlheinz
Co-workers:
 • Cunningham, George
 • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Data file producer:
ZUMA - Zentrum fuer Europaische Umfrageanalysen (1991)

Funding agency:

Komisija Evropske skupnosti

Project number:

no information

Series:
 • CEEB/Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope

  Raziskava Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi (CEEB) se je izvajala med letoma 1990 in 1997 pod okriljem Evropske komisije. Vodila sta jo Karlheinz Reif (do 1995) in George Cunningham. Izvedena je bila osemkrat v več kot 20 državah vzhodne Evrope (seznam sodelujočih po posameznih letih http://www.gesis.org/en/data_service/eurobarometer/ceeb/countries.htm). Vsako leto jeseni so ponovno spremljali odnos ljudi v posameznih državah do ekonomskih in demokratičnih reform v njihovih državah in zavest o dogajanju v Evropski uniji. Raziskava je sorodna standardnemu Evrobarometru, ki poteka v polletnih obdobjih v državah članicah Evropske unije in se prav tako osredotoča na javno podporo EU in drugih tem, ki so tičejo Evrope nasploh. Med vprašanji, ki se z manjšimi spremembami vsako leto ponovijo, je ocena, ali se stvari v njihovih državah na splošno odvijajo v pravo smer, ocena poteka ekonomskih reform, zadovoljstvo z demokracijo in s spoštovanjem človekovih pravic. Odnos do prostega tržnega gospodarstva. Primerjava lastne finančne situacije s preteklim letom in pričakovanja v prihodnjem letu. Med temami o Evropski uniji je najprej vprašanje o splošni oceni namenov in dejavnosti EU, o tem, s katerimi državami naj bi se v prihodnje tesneje povezovali, kdo bo imel več koristi od povezovanja, ali EU ali lastna država, glavni virih informacij o dejavnostih EU. V nekaterih od držav je bilo vprašanje o tem, katere družbene skupine bi z intenzivnostjo povezovanja z EU pridobile. Običajna velikost vzorca v vsaki državi obsega 1000 državljanov sodelujoče države, starih 15 let ali več. Anketiranje poteka na domovih v vzorec izbranih oseb v obliki osebnega intervjuja. Z letom 1991 (CEEB2) so v vseh državah uporabljali večstopenjsko slučajno vzorčenje (z izjemo Madžarske, kjer so se za raziskavo CEEB2 poslužili tehnike kvotnega vzorčenja). Leta 1994 (CEEB5) je koordinacijo nad zbiranjem in združevanjem podatkov prevzel GfK EUROPE Ad hoc Research v sodelovanju z regionalnimi partnerji, pri čemer je nadomestil GALLUP UK. Rezultate so objavljeni v poročilih Evropske komisije. Datoteke s podatki so na voljo za raziskovalne namene v SPSS formatu, uporabo pa omogoča ZA data service. Oktobra 2001 je bila Evropska komisija pobudnik nove serije raziskav, ki se izvaja v 13 državah, ki so zaprosile za članstvo v Evropski uniji pod imenom Evrobarometer držav kandidatk ali “Candidate Countries Eurobarometer (CCEB)”, ki se je prvotno imenoval Evrobarometer držav prosilk (Applicant Countries Eurobarometer). CCEB nadzira in koordinira Directorate-General for Press and Communication (Public Opinion Analysis). Prva raziskava je potekala v Bolgariji, na Cipru, Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, na Malti, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Sloveniji, Turčiji in južnem delu Cipra.

Study Content

Keywords:

prepričevanje drugih o svojem stališču, diskusija političnih tem, ekonomsko stanje, finančno stanje gospodinjstva, ustvarjanje prostega trga, zadovoljstvo z demokracijo, občutenje evropstva, osveščenost o političnih telesih, informiranost o evropski skupnosti (ES), pridruževanje ES, prednosti in slabosti članstva v ES, pomoč ES, problem sovjetskih republik, koristnost pobud ES v Jugoslaviji, vprašanja trgovinske politike, zanimanje za ES, informiranje o evropski skupnosti, zaposlovanje v zahodni Evropi, spremljanje množičnih medijev, zaupanje v množične medije, opremljenost gospodinjstva, udeleževanje različnih aktivnosti, politična samoopredelitev, participacija na naslednjih volitvah, članstvo v sindikatu, izobrazba, zaposlitev, verska pripadnost, nacionalnost, število oseb v gospodinjstvu

Keywords ELSST:
DRUŽBENA STALIŠČA, IDENTITETA, ZADOVOLJSTVO, ŽIVLJENJSKI SLOG, IZPOSTAVLJENOST MEDIJEM, MNOŽIČNI MEDIJI

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
OCENA STANJA V DRŽAVI in OCENA EKONOMSKEGA STANJA
ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO
LASTNO POZNAVANJE in INTERES ZA PROGRAME in DEJAVNOSTI ES
INFORMACIJE O ES in ZAUPANJE VIROM INFORMACIJ
ŠIRJENJE ES, NJENA POLITIKA IN POMOČ DRUGIM DRŽAVAM


Abstract:

Med vprašanji, ki se vsako leto ponovijo, je ocena, ali se stvari v njihovih državah na splošno odvijajo v pravo smer, ocena poteka ekonomskih reform, zadovoljstvo z demokracijo in s spoštovanjem človekovih pravic ter odnos do tržnega gospodarstva. Primerjava lastne finančne situacije s preteklim letom in pričakovanja v prihodnjem letu. Prebivalci posameznih držav so tokrat ocenjevali tudi lastno poznavanje in interes za programe in dejavnosti ES, kako pogosto razmišljajo o sebi kot Evropejcih in če so razmišljali o zaposlitvi v kaki zahodnoevropski državi. Sklop vprašanj se je nanašal na navade spremljanja televizije, radia in časopisov ter stopnjo zaupanja posameznim virom informacij - vključno s tujimi mediji. Specifična (glede na državo) vprašanja so nanašala na vire informacij o ES. Stalna je ocena pozitivnosti odnosa do ES ter pričakovanja glede članstva lastne države v ES. Kako lahko gospodarstvo, vlada ali posamezne kategorije državljanov dobijo ali izgubijo, katere so prednosti ali slabosti pri krepljenju vezi njihovih držav z Evropsko skupnostjo. S katerimi državami naj bi se bolj povezovali. Respondenti so ocenjevali trgovinsko politiko in oblike pomoči s strani držav ES in drugih držav, še posebno program podpore PHARE ter zahteve po pomoči ES iz držav bivše Sovjetske zveze. Ocenjevali so tudi koristnost pobud ES v Jugoslaviji in njenih republikah ter poglede na razpad Sovjetske zveze. Demografski podatki vsebujejo respondentovo starost, spol, izobrazbo, poklic, vernost, etnični izvor, materni jezik, državljanstvo, članstvo v sindikatu, levo-desno politično usmeritev in prihodek. Razen v Albaniji, je bil del vprašanj namenjen značilnostim življenjskega stila, kot so: posedovanje gospodinjskih aparatov, rekreacija in prostočasne dejavnosti ter lastna optimistična ali pesimistična drža.

Methodology


Collection date: 14 oktober 1991 - 31 oktober, 1991
Date of production: 1991
Country: Slovenija, Albanija, Bolgarija, Češkoslovaška, Estonija, Litva, Latvija, Madžarska, Poljska, evropski del Rusije
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Komisija Evropske skupnosti

Sociological research Center

Balkan British Social Surveys, Sofia, Bulgaria

Research Institute of Commerce, Prag, Czechoslovakia

Tallin, Estonia

Modus, Budapest, Hungary

Latvijas Fakti, Riga, Latvia

Sociological Laboratory of Vilnus University, Vilnus, Lithuania

Pentor, Warszawa, Poland

Center for Urban and Regional Sociology, Bucharest, Romania

Institute of Sociology, Moscow, Russia

Sampling procedure:

Uporabljen je večstopenjski slučajni vzorec (razen na Madžarskem, kjer so uporabili stratificiran kvotni vzorec), pri katerem izbor vzorčnih točk odraža regionalno porazdelitev, izbor naselij znotraj regij pa velikost populacije v urbanih in ruralnih naseljih. Končni naslov in oseba sta izbrana po eni od metod slučajnega izbora.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Access restrictions

Prosta za raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva iz Koelna ali ICPSR iz Michigana. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: CEEB2 - podatki [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 151
 • number of units: 10025

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
CEEB2

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
CEEB2

Materials of the Study

 1. s.n. (1991). CEEB2 - kodirna knjiga [datoteka kodirne knjige].
 2. s.n. (1991). CEEB2 - Dodatek pri opisu spremenljivk [ostalo gradivo].
 3. CEEB research group (1990-1997). Central and Eastern Eurobarometer 1990-1997: Study descriptions, codebooks and reports.

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Reif, K. (2001). Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 2: Aktualne zadeve in mediji, 1991 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: CEEB2. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ceeb2/

COBISS.SI
Publication date: 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si