Lokalna in regionalna razvojna jedra

Basic Study Information

ADP - IDNo: RAZJED10
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_RAZJED10_V1
Main author(s):
  • Adam, Frane
Co-workers:
  • Kristan, Primož
  • Vojvodić, Ana
  • Rončević, Borut
  • Kalčić, Špela
  • Podmenik, Dane
  • Šinkovec, Urša
  • Besednjak, Tamara
Data file producer:
IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Place; date:

Ljubljana, Slovenija, Nova Gorica, Slovenija; januar 2010

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Study Content

Keywords:

regionalni razvoj, inovativna jedra, podporne institucije, prenos ekonomskega znanja, civilna družba, nevladne organizacije

Keywords ELSST:
RAZVOJ, RAZVOJNI PROGRAM, REGIONALNI RAZVOJ , PRENOS INFORMACIJ, RAZVOJ LOKALNE SKUPNOSTI, INOVACIJA, SOCIALNI KAPITAL

Topic Classification CESSDA
DRUGO
Topic Classification CERIF
Razvojno sodelovanje
Topic Classification ADP
ORGANIZACIJSKA KULTURA PODJETIJ IN INSTITUCIJ
INOVATIVNO OKOLJE
KOMUNIKACIJSKI PROCESI ZNOTRAJ PODJETIJ TER INSTITUCIJ
KOMUNIKACIJA Z DRUGIMI RELEVANTNIMI AKTERJI
LOKALNI IN REGIONALNI NIVO


Abstract:

Namen raziskave je proučiti razvojne potenciale, inovativne akterje in podporne institucije (kot so inkubatorji in tehnološki parki), kako se v neki regiji oblikujejo, kako med seboj sodelujejo ter komunicirajo, zlasti z vidika prenosa znanja in dela na skupnih projektih ter kakšno vlogo imata pri tem civilna družba in nevladne organizacije. Teoretična predpostavka je, da je gostota teh organizacij pomembna za oblikovanje in difuzijo socialnega kapitala. Civilnodružbene (nevladne) organizacije so lahko posredno ali neposredno vključene v lokalne razvojne projekte.

Methodology


Collection date: november 2008,, januar 2009 - marec 2009,, november 2009
Date of production: 2010-01
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Osrednjeslovenska regija

Goriška regija

Obalno-kraška regija

Jugovzhodna regija

Unit of analysis:

Visokotehnološka podjetja (mala in srednja), podporne institucije (inkubatorji, tehnološki parki, razvojne agencije, ...)

Universe:

Podjetniki oz. predstavniki podpornih institucij.

Excluded: no information
Data collected by:

Inštitut za razvojne in strateške analize

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Neslučajen vzorec, vzorčenje po principu snežene kepe.

Mode of data collection:

Osebni polstrukturiran intervju, fokusna skupina.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: RAZJED10 - Goriška regija - transkripti (intervjuji, fokusna skupina) [datoteka podatkov], 2010

Title of Data file: RAZJED10 - Jugovzhodna regija - transkripti (intervjuji, fokusna skupina) [datoteka podatkov], 2010

Title of Data file: RAZJED10 - Obalno-kraška regija - transkripti (intervjuji, fokusna skupina) [datoteka podatkov], 2010

Title of Data file: RAZJED10 - Osrednjeslovenska regija - transkript (fokusna skupina) [datoteka podatkov], 2010

Title of Data file: RAZJED10 - Pomurje - transkript (fokusna skupina) [datoteka podatkov], 2010

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
razjed10

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
razjed10

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Adam, F. (2010). Lokalna in regionalna razvojna jedra [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: RAZJED10. https://doi.org/10.17898/ADP_RAZJED10_V1

COBISS.SI
Publication date: 2010
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si