Lokalna in regionalna razvojna jedra

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: RAZJED10
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_RAZJED10_V1
Glavni avtor(ji):
  • Adam, Frane
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Kristan, Primož
  • Vojvodić, Ana
  • Rončević, Borut
  • Kalčić, Špela
  • Podmenik, Dane
  • Šinkovec, Urša
  • Besednjak, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Kraj; datum:

Ljubljana, Slovenija, Nova Gorica, Slovenija; januar 2010

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Vsebina raziskave

Ključne besede:

regionalni razvoj, inovativna jedra, podporne institucije, prenos ekonomskega znanja, civilna družba, nevladne organizacije

Vsebinska področja CESSDA
DRUGO
Vsebinsko področja CERIF
Razvojno sodelovanje
Vsebinska področja ADP
ORGANIZACIJSKA KULTURA PODJETIJ IN INSTITUCIJ
INOVATIVNO OKOLJE
KOMUNIKACIJSKI PROCESI ZNOTRAJ PODJETIJ TER INSTITUCIJ
KOMUNIKACIJA Z DRUGIMI RELEVANTNIMI AKTERJI
LOKALNI IN REGIONALNI NIVO


Povzetek:

Namen raziskave je proučiti razvojne potenciale, inovativne akterje in podporne institucije (kot so inkubatorji in tehnološki parki), kako se v neki regiji oblikujejo, kako med seboj sodelujejo ter komunicirajo, zlasti z vidika prenosa znanja in dela na skupnih projektih ter kakšno vlogo imata pri tem civilna družba in nevladne organizacije. Teoretična predpostavka je, da je gostota teh organizacij pomembna za oblikovanje in difuzijo socialnega kapitala. Civilnodružbene (nevladne) organizacije so lahko posredno ali neposredno vključene v lokalne razvojne projekte.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: november 2008,, januar 2009 - marec 2009,, november 2009
Čas izdelave: 2010-01
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Osrednjeslovenska regija

Goriška regija

Obalno-kraška regija

Jugovzhodna regija

Enota za analizo:

Visokotehnološka podjetja (mala in srednja), podporne institucije (inkubatorji, tehnološki parki, razvojne agencije, ...)

Populacija:

Podjetniki oz. predstavniki podpornih institucij.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Inštitut za razvojne in strateške analize

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Neslučajen vzorec, vzorčenje po principu snežene kepe.

Način zbiranja podatkov:

Osebni polstrukturiran intervju, fokusna skupina.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: RAZJED10 - Goriška regija - transkripti (intervjuji, fokusna skupina) [datoteka podatkov], 2010

Naslov podatkovne datoteke: RAZJED10 - Jugovzhodna regija - transkripti (intervjuji, fokusna skupina) [datoteka podatkov], 2010

Naslov podatkovne datoteke: RAZJED10 - Obalno-kraška regija - transkripti (intervjuji, fokusna skupina) [datoteka podatkov], 2010

Naslov podatkovne datoteke: RAZJED10 - Osrednjeslovenska regija - transkript (fokusna skupina) [datoteka podatkov], 2010

Naslov podatkovne datoteke: RAZJED10 - Pomurje - transkript (fokusna skupina) [datoteka podatkov], 2010

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
razjed10

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
razjed10

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Adam, F. (2010). Lokalna in regionalna razvojna jedra [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: RAZJED10. https://doi.org/10.17898/ADP_RAZJED10_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2010
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si