Lokalna in regionalna razvojna jedra

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: RAZJED10
Glavni avtor(ji):
  • Adam, Frane
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Kristan, Primož
  • Vojvodić, Ana
  • Rončević, Borut
  • Kalčić, Špela
  • Podmenik, Dane
  • Šinkovec, Urša
  • Besednjak, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Kraj; datum:

Ljubljana, Slovenija, Nova Gorica, Slovenija; januar 2010

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Programska oprema za digitalizacijo podatkov:

ni podatka

Vsebina raziskave

Ključne besede:

regionalni razvoj, inovativna jedra, podporne institucije, prenos ekonomskega znanja, civilna družba, nevladne organizacije

Vsebinska področja:

DRUGO
Razvojno sodelovanje
ORGANIZACIJSKA KULTURA PODJETIJ IN INSTITUCIJ
INOVATIVNO OKOLJE
KOMUNIKACIJSKI PROCESI ZNOTRAJ PODJETIJ TER INSTITUCIJ
KOMUNIKACIJA Z DRUGIMI RELEVANTNIMI AKTERJI
LOKALNI IN REGIONALNI NIVO

Povzetek:

Namen raziskave je proučiti razvojne potenciale, inovativne akterje in podporne institucije (kot so inkubatorji in tehnološki parki), kako se v neki regiji oblikujejo, kako med seboj sodelujejo ter komunicirajo, zlasti z vidika prenosa znanja in dela na skupnih projektih ter kakšno vlogo imata pri tem civilna družba in nevladne organizacije. Teoretična predpostavka je, da je gostota teh organizacij pomembna za oblikovanje in difuzijo socialnega kapitala. Civilnodružbene (nevladne) organizacije so lahko posredno ali neposredno vključene v lokalne razvojne projekte.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: november 2008,, januar 2009 - marec 2009,, november 2009
Čas izdelave: 2010-01
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Osrednjeslovenska regija

Goriška regija

Obalno-kraška regija

Jugovzhodna regija

Najmanjša geografska enota:

regija

Enota za analizo:

Visokotehnološka podjetja (mala in srednja), podporne institucije (inkubatorji, tehnološki parki, razvojne agencije, ...)

Populacija:

Podjetniki oz. predstavniki podpornih institucij.

Vrsta podatkov:

Transkripti polstrukturiranih intervjujev in fokusnih skupin.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Inštitut za razvojne in strateške analize

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Časovna opredelitev podatkov:

Raziskava v časovnem preseku

Tip vzorca:

Neslučajen vzorec, vzorčenje po principu snežene kepe.

Način zbiranja podatkov:

Osebni polstrukturiran intervju, fokusna skupina.

Uporabljeni inštrument:

Polstrukturiran intervju.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

RAZJED10 - Goriška regija - transkripti (intervjuji, fokusna skupina) [datoteka podatkov], 2010

RAZJED10 - Jugovzhodna regija - transkripti (intervjuji, fokusna skupina) [datoteka podatkov], 2010

RAZJED10 - Obalno-kraška regija - transkripti (intervjuji, fokusna skupina) [datoteka podatkov], 2010

RAZJED10 - Osrednjeslovenska regija - transkript (fokusna skupina) [datoteka podatkov], 2010

RAZJED10 - Pomurje - transkript (fokusna skupina) [datoteka podatkov], 2010

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
razjed10

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
razjed10

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

Opis

opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

RANG RAZISKAVE:

8: teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Adam, Frane in skupina. Lokalna in regionalna razvojna jedra [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške analize / Slovenija, Nova Gorica: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici [izdelava], 2010. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2010. ADP - IDNo: RAZJED10.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2010
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si