Mednarodna anketa o žrtvah kriminala, 1989-1997

Basic Study Information

ADP - IDNo: ICVS_97
Main author(s):
 • ICVS International Working Group
Co-workers:
 • del Frate, Anna Alvazzi
 • van Dijk, Jan J. M.
 • van Kesteren, John
 • Mayhew, Pat
 • Svekic, Ugi
Data file producer:
ICVS - ICVS International Working Group, University of Leiden (Leiden, Nizozemska; 1999)

Funding agency:

različno po posameznih državah

Project number:

no information

Series:
 • ICVS/Mednarodna anketa o žrtvah kriminala

  Anketa o žrtvah kriminala spada na področje socialne statistike. Namen ankete je oceniti obseg, razširjenost in sestavo kriminalnega oškodovanja gospodinjstev in oseb po posameznih pojavnih oblikah kriminalitete v Sloveniji, in to neodvisno od prijave kriminalnih dejanj policiji oziroma drugemu organu, ki zadevo lahko obravnava. Je del mednarodne ankete o žrtvah kriminala (International Crime Victim Survey). Gre za obsežen mednarodni projekt, ki raziskuje obseg in strukturo oškodovanja oseb po nekaterih oblikah konvencionalne (t. im. običajne) kriminalitete. Začetek projekta sega v leto 1989. Zasnovan je bil v okvirju raziskovanj Organizacije združenih narodov pod pokroviteljstvom UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute). Takrat je sodelovalo 11 evropskih držav, ZDA, Kanada in Avstralija. Do leta 2001 je bilo v projekt vključenih čez 50 držav. Pri zadnji mednarodno poenoteni anketi leta 2000 je sodelovalo 17 držav: Avstralija, Anglija & Wales, Nizozemska, Švedska, Kanada, Škotska, Danska, Poljska, Belgija, Francija, ZDA, Finska, Katalonija (Španija), Švica, Portugalska, Japonska in Severna Irska.

 • AZK/Anketa o žrtvah kriminala

  Anketa o žrtvah kriminala spada na področje socialne statistike. Namen ankete je oceniti obseg, razširjenost in sestavo kriminalnega oškodovanja gospodinjstev in oseb po posameznih pojavnih oblikah kriminalitete v Sloveniji, in to neodvisno od prijave kriminalnih dejanj policiji oziroma drugemu organu, ki zadevo lahko obravnava. Je del mednarodne ankete o žrtvah kriminala (International Crime Victim Survey). Gre za obsežen mednarodni projekt, ki raziskuje obseg in strukturo oškodovanja oseb po nekaterih oblikah konvencionalne (t. im. običajne) kriminalitete. Začetek projekta sega v leto 1989. Zasnovan je bil v okviru raziskovanj Organizacije združenih narodov pod pokroviteljstvom UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute). Z letom 1992 se je projektu pridružila Slovenija. Poleg prevzetega vprašalnika, raziskovalci anketo izvajajo skladno z navodili in metodologijo, ki jo priporoča OZN, kar omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o žrtvah kriminala in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov znotraj Slovenije. V slovenskem vprašalniku je dodanih nekaj vprašanj z vidika žrtve, delno je spremenjen vrstni red vprašanj in v bloku vprašanj o demografiji razširjena možnost odgovorov. Spremembe so dokumentirane, oznake vprašanj pa niso spremenjene. Anketo o viktimizaciji so prvič izvedli v mesecu septembru leta 1992 na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, v sodelovanju z Inštitutom za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede. Vzorčni okvir je bil obsegal 1 000 gospodinjstev in je zajemal le področje Ljubljane. Anketa se je izvajala telefonsko (700 gospodinjstev) in terensko (300 gospodinjstev). Leta 1997 (januar) je bil vzorčni okvir večji in je pokril 1 000 gospodinjstev v Ljubljani in 1 000 gospodinjstev iz drugih krajev Slovenije. Anketa se je izvedla samo telefonsko. Leta 2001 so anketo izvedli na Statističnem uradu Republike Slovenije pod imenom Anketa o žrtvah kriminala. Leta 2001 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Podatki od takrat veljajo za uradne. Anketa se izvaja vsaka štiri leta.

Study Content

Keywords:

lastništvo prevoznih sredstev, poškodovanje, tatvina (iz/s) prevoznih sredstev, vlom, poskus vloma, osebna oškodovanja, rop, tatvina, telesni napad/grožnja, spolni prestopki, psihološko nasilje, prijava kriminalnih dejanj na policijo, ocena dela policije/policistov, ocena materialne škode, storilec kaznivega dejanja, kraj kaznivega dejanja, občutek ogroženosti, korupcija, podkupljivost javnih uslužbencev, kaznovanje storilcev, demografija

Keywords ELSST:
KRIMINAL, PREPREČEVANJE KRIMINALA, KAZNIVO DEJANJE ZOPER PREMOŽENJE, KAZENSKA EVIDENCA, ŽRTEV KAZNIVEGA DEJANJA, KORUPCIJA

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
kriminal in njegovo preprečevanje
policija
varnost
demografija


Abstract:

Mednarodna raziskava o žrtvah kriminala (International Crime Victim Survey - ICVS) je obsežen program anketnega raziskovanja, ki posega na področje osebnih izkušenj s kriminalom, policijo, preprečevanjem kriminala in občutenjem varnosti. V projekt so vključene naslednje države: Albanija, Anglija, Argentina, Avstralija, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bocvana, Bolgarija, Bolivija, Brazilija, Čečenija, Egipt, Estonija, Filipini, Finska, Francija, Gruzija, Hrvaška, Indija, Indonezija, Italija, Japonska, Jugoslavija, Južna Afrika, Kanada, Kirgizistan, Kitajska, Kolumbija, Kostarika, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Mongolija, Nemčija (Zahodna), Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Paragvaj, Poljska, Romunija, Rusija, Severna Irska, Škotska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Tanzanija, Tunizija, Uganda, Ukrajina, ZDA in Zimbabve. Podatki so bili zbrani v treh ponovitvah: 1989, 1992-1994 in 1995-1997. Respondenti so poročali ali so sami bili žrtev kriminalnega dejanja kot so kraja vozila ali stvari (i)z vozila, vandalizem, rop, žeparstvo spolnego nadlegovanje ali nasilje in napad. Anketa je tudi vpraševala o pogostosti šikaniranja, razlogih za neprijavo kaznivega dejanja policiji, poznavanju storilca kaznivih dejanj spolnega nasilja, fizičnem nasilju, poškodbah, ki so posledica kaznivih dejanj, strahu pred kriminalom v domačem okolju respondenta ter uporabi organizirane pomoči žrtvam kriminalnih dejanj. Sklop vprašanja pa je bil namenjen tudi oceni dela policije, stališčem do kazenskih sankcij, kaznovanju in dolžini zapornih kazni, varstvenih ukrepih ob odhodu z doma, posedovanju strelnega orožja, alarmne naprave oziroma zavarovanja ter pogostosti odsotnosti z doma.

Methodology


Collection date: 1989, 1994, 1997
Date of production: 1999
Country: Albanija, Anglija, Argentina, Avstralija, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bocvana, Bolgarija, Bolivija, Brazilija, Čečenija, Egipt, Estonija, Filipini, Finska, Francija, Gruzija, Hrvaška, Indija, Indonezija, Italija, Japonska, Jugoslavija, Južna Afrika, Kanada, Kirgizistan, Kitajska, Kolumbija, Kostarika, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Mongolija, Nemčija (Zahodna), Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Paragvaj, Poljska, Romunija, Rusija, Severna Irska, Škotska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Tanzanija, Tunizija, Uganda, Ukrajina, ZDA in Zimbabve
Geographic coverage:

ozemlje navedenih držav

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe stare 16 in več let iz Albanije, Anglije, Argentine, Avstralije, Avstrije, Belgije, Belorusije, Bocvane, Bolgarije, Bolivije, Brazilije, Čečenije, Egipta, Estonije, Filipinov, Finske, Francije, Gruzije, Hrvaške, Indije, Indonezije, Italije, Japonske, Jugoslavije, Južne Afrike, Kanade, Kirgizistana, Kitajske, Kolumbije, Kostarike, Latvije, Litve, Madžarske, Makedonije, Malte, Mongolije, Nemčije (Zahodne), Nizozemske, Norveške, Nove Zelandije, Paragvaja, Poljske, Romunije, Rusije, Severne Irske, Škotske, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice, Tanzanije, Tunizije, Ugande, Ukrajine, ZDA in Zimbabveja.

Excluded: no information
Data collected by:

različne raziskovalne institucije v sodelujočih državah

Sampling procedure:

Vzorci so bili velikosti med 1000 in 2000 respondentov in so ponavadi vključevali prebivalce največjega mesta v posamezni državi. V nekaterih državah pa je vzorec vključeval več mest, ki so bila izbrana naključno. Spet v drugih je bil oblikovan vzporeden vzorec 200 respondentov iz ruralnega področja ali pa so uporabili splošen nacionalen vzorec. Že izbranega respondenta ni bilo mogoče nadomestiti z rezervo. V predstavljenem postopku je bilo tudi nekaj izjem. Tako je bil na Finskem izbor respondentov opravljen na osnovi registra prebivalstva. V Severni Irski in na španskem podeželju, kjer je pokritost s telefonskimi priključki slaba, pa so bile ankete opravljene s pomočjo osebnega anketiranja.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Oblikovanih je bilo več spremenljivk uteži, ki popravljajo nad- oziroma podreprezentiranost posameznih skupin glede na populacijske vrednosti. Večina nacionalnih vzorcev je namreč izhajala iz registra gospodinjstev, kar pomeni, da so člani večjih gospodinjstev premalo, člani manjših gospodinjstev pa prekomerno zastopani v vzorcu. Oblikovane so bile ločene uteži za gospodinjstva in posamezne respondente. Slednje so sorazmerne velikosti gospodinjstva. Uteži, oblikovane na naključnem vzorcu respondentov pa so obratno sorazmerne z velikostjo gospodinjstva. Prav tako pa so bile oblikovane uteži, ko odravljajo neskladja po starosti in spolu ter, v primeru raziskav, ki temeljijo na nacionalnih vzorcih, tudi med regijami v posamezni državi.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: icvs_97.por [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 511
 • number of units: 136464

Variable list

I000 REPONDENT NUMBER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136464 10001 930692 423732 271725

Valid range from 10001 to 930692

I001 CONTINENT

Value 22 Frequency
1 western europe 52690
2 new world 19337
3 countries in transition 34417
4 asia 12482
5 africa 8952
6 latin america 8586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136464 1 6 2.4975 1.5342

Valid range from 1 to 6

I002 YEAR

Value 31 Frequency
1989 31017
1992 41672
1993 2622
1994 1505
1995 1173
1996 47428
1997 11047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136464 1989 1997 1993.18 2.89451

Valid range from 1989 to 1997

I000 REPONDENT NUMBER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136464 10001 930692 423732 271725

Valid range from 10001 to 930692

I001 CONTINENT

Value 2510 Frequency
1 western europe 52690
2 new world 19337
3 countries in transition 34417
4 asia 12482
5 africa 8952
6 latin america 8586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136464 1 6 2.4975 1.5342

Valid range from 1 to 6

I002 YEAR

Value 3509 Frequency
1989 31017
1992 41672
1993 2622
1994 1505
1995 1173
1996 47428
1997 11047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136464 1989 1997 1993.18 2.89451

Valid range from 1989 to 1997

I003 TYPE

Value 4508 Frequency
1 national survey 83377
2 city survey 53087
3 regional survey 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136464 1 2 1.38902 0.487529

Valid range from 1 to 3

I004 CITY

Value 5507 Frequency
0 townsize not coded 3807
1 urban area 68859
2 rural area 63798
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136464 0 2 1.43961 0.549682

Valid range from 0 to 2

I005 COUNTRY

Value 6506 Frequency
10100 engl & wales 6178
10200 scotland 4201
10300 north ireland 3042
10400 netherlands 6008
10500 (west)germany 5274
10600 switzerland 2000
10700 belgium 3545
10800 france 2505
10900 finland 6510
11000 spain 5180
11100 norway 1009
11200 sweden 2707
11300 italy 2024
11400 austria 1507
11500 malta 1000
20100 usa 4500
20200 canada 6360
20300 australia 4018
20400 new zealand 2048
30100 estonia 2173
30200 poland 5516
30300 chechia 3063
30400 slovakia 1613
30500 russia 2020
30600 georgia 2532
30700 slovenia 3053
30800 latvia 1411
30900 rumania 1091
31000 hungary 756
31100 yugoslavia 1094
31200 albania 1200
31300 macedonia 700
31400 croatia 994
31500 ukrain 1000
31600 belarus 999
31700 bulgaria 1076
31800 lithuania 1176
40100 japan 2411
40200 indonesia 5239
40300 philippines 3003
40400 india 2240
40500 china 2000
40700 mongolia 1200
40800 kyrgyzstan 1750
50100 uganda 2220
50200 egypt 1000
50300 south africa 1994
50400 tanzania 1002
50500 tunisia 1086
50600 zimbabwe 1006
50700 botswana 644
60100 costa rica 1983
60200 brazil 2017
60300 argentina 2000
60400 bolivia 999
60500 paraguay 587
60600 colombia 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136464 10100 60600 26077.5 15493

Valid range from 10100 to 60600

I005A COUNTRYA

Value 7505 Frequency
10 albania
20 argentina
30 australia
40 austria
50 belarus
60 belgium
70 bolivia
80 botswana
90 brazil
100 bulgaria
110 canada
120 czechia
130 china
140 colombia
150 costa rica
160 croatia
170 egypt
180 england & wales
190 estonia
200 finland
210 france
220 georgia
230 germany(west)
250 hungary
260 india
270 indonesia
280 italy
290 japan
300 kyrgyzstan
310 latvia
320 lithuania
330 macedonia
340 malta
350 mongolia
360 netherlands
370 new zealand
380 northern ireland
390 norway
400 paraguay
410 philippines
420 poland
430 rumania
440 russia
450 scotland
460 slovakia
470 slovenia
480 south africa
490 spain
500 sweden
510 switzerland
520 tanzania
530 tunisia
540 uganda
550 ukrain
560 usa
570 yugoslavia
580 zimbabwe
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

Valid range from 0 to 580

I006 REGION

Value 8504 Frequency
10101 east anglia 288
10102 east midlands 549
10103 greater london 248
10105 north 409
10106 north west 834
10107 scotland 0
10108 south east 1668
10109 south west 619
10110 wales 354
10111 west midlands 583
10112 yorkshire & Humber 626
10201 scotland 4201
10301 belfast city 887
10302 north 399
10303 south 973
10304 west 783
10401 big cities west 908
10402 rest of west 1785
10403 north 651
10404 east 1197
10405 south 1467
10501 schleswig holstein 207
10502 hamburg 172
10503 bremen 56
10504 niedersachsen 649
10505 nordrein-westfalen 1460
10506 hessen 521
10507 rheinlandpfalz 278
10508 saarland 98
10509 baden wuertenberg 782
10510 bayern 881
10511 berlin 170
10600 8
10601 west 543
10602 alps & vor alps 448
10603 west & midlands 443
10604 east & midland 558
10701 flander 774
10702 antwerp, limburg & 1147
10703 region brussels 384
10704 hainault & walloon 721
10705 liege, namur & lux 519
10801 region paris 527
10802 nord pacardi 161
10803 campagne alsace 287
10804 normandie bretagne 395
10805 touraine chartente 167
10806 bourgogne avergne 188
10807 alpes jura 129
10808 provance languedoc 276
10809 pyrenees aquitaine 375
10900 89n: finland 1655
10901 uusimaa 1151
10902 turun ja porin 680
10903 hameen 686
10904 kymen 475
10905 mikkelin 221
10906 pohjois-karjalan 174
10907 kuopion 255
10908 keski-suomen 247
10909 vaasan 357
10910 oulun 419
10911 lapin 190
11001 andalucia(malaga) 3490
11002 aragon 77
11003 asturias 65
11004 baleares 37
11005 cataluga 314
11006 canarias 70
11007 cantabria 34
11008 castilla - leon 148
11009 castilla-la mancha 90
11010 exremadura 53
11011 calicia 155
11012 la rioja 11
11013 madrid 246
11014 murcia 49
11015 navarra 29
11016 pais vasco 116
11017 levante pais valen 196
11101 olso 173
11102 rest east 299
11103 south and west 341
11104 middle and north 195
11211 north sweden 653
11212 east sweden 1149
11213 south sweden 381
11214 west sweden 524
11301 northwest 551
11302 northeast 387
11303 centre 382
11304 south + islands 704
11401 voralberg 55
11402 tyrol 115
11403 salzburg 85
11404 upper austria 247
11405 carinthia 114
11406 styria 239
11407 burgenland 59
11408 lower austria 281
11409 vienna 312
11500 1
11501 malta main urban 535
11502 malta main rural 384
11503 gozo 80
20111 north east 565
20112 mid east 896
20113 south east 767
20114 east central 644
20115 west central 636
20116 pacific 992
20201 atlantic 556
20202 quebec 1711
20203 ontario 2261
20204 priaries 1092
20205 british colombia 740
20301 sydney 881
20302 rest new south wal 579
20303 melbourne 762
20304 rest victoria 295
20305 adalaide 258
20306 rest south austral 95
20307 brisbane 296
20308 rest queensland 360
20309 perth 260
20310 rest west australi 98
20311 tasmania 101
20312 north territory 33
20401 wellington 557
20402 rest nw zealand 1491
30101 tallinn 692
30102 rest of estonia 1481
30201 centre(west) 601
30202 north-east 344
30203 north 363
30204 south(south-west) 896
30205 south(south-east) 567
30206 south-east 438
30207 east 156
30208 centre 462
30209 centre(north-west) 375
30210 centre(west) 452
30211 west 527
30212 north-west 322
30301 prague 628
30302 central bohemia 343
30303 south bohemia 212
30304 west bohemia 339
30305 north bohemia 237
30306 east bohemia 324
30307 south moravia 523
30308 north moravia 457
30401 east slovakia 138
30402 central slovakia 163
30403 west slovakia 207
30404 bratislava 1105
30501 moscow 2020
30600 1395
30601 central 338
30602 shida qartli 122
30603 qvemo qartli 98
30604 kakheti 104
30605 imereti 207
30606 ajara 81
30607 samegrelo 97
30608 guria 43
30609 meskat javakheti 47
30701 jlubljana 2033
30702 central slov (excl) 157
30703 rest slovenia 863
30801 riga 1012
30802 latvia urban 399
30901 bucharest 1000
30902 rum: rural area 91
31001 budapest 756
31101 belgrado 1094
31201 tirane 983
31202 rural area 217
31301 skopje 700
31401 zagreb 994
31501 kiev 1000
31601 minsk 999
31701 sofia 1076
31801 vilnius tr 367
31802 kaunas str 354
31803 klaipeda str 154
31804 siauliai str 135
31805 panevezys str 166
40101 whole of japan 2411
40201 jakarta 2300
40202 ambon 200
40203 manado 300
40205 palemban 389
40206 pontiana 300
40207 surabaya 1450
40208 upandang 300
40301 manilla 1561
40302 kalookan city 166
40303 makati city 154
40304 mandaluyong 340
40305 muntinlupa 0
40306 pasay city 81
40307 pasig city 86
40308 quezon city 365
40309 rodriguez 250
40401 bombay 2039
40402 thane (rural) 201
40501 bejing 2000
40600 georgie 92 0
40701 ulaanbaatar 1053
40702 rural area 147
40801 bishkek 992
40802 kara-suu 60
40803 kemin 66
40804 osh 502
40805 sokuluk 68
40806 uxgen 59
50101 kampala 2020
50102 masaka 200
50201 cairo 1000
50301 johannesburg 1994
50401 dar-es-salaam 1002
50501 tunis 1086
50601 harare 1006
50701 gabarone 644
60101 metro 1408
60102 valley 570
60201 rio 2017
60301 bueno aires 2000
60401 la paz 598
60402 el alto 401
60501 asunction 587
60601 bogota 1000
SYSMISS 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136442 10101 60601 26079.1 15491.4

Valid range from 10101 to 60601

I007 SURVEY

Value 9503 Frequency
10189 89n: engl & wales 2006
10192 92n: engl & wales 2001
10196 96n: engl & wales 2171
10289 89n: scotland 2007
10296 96n: scotland 2194
10389 89n: northern irel 2000
10396 96n: northern irel 1042
10489 89n: netherlands 2000
10492 92n: netherlands 2000
10496 96n: netherland 2008
10589 89n: (west)germany 5274
10689 89n: switzerland 1000
10696 96n: switzerland 1000
10789 89n: belgium 2060
10792 92n: belgium 1485
10889 89n: france 1502
10896 96n: france 1003
10989 89n: finland 1025
10992 92n: finland 1655
10996 96n: finland 3830
11089 89n: spain 2041
11092 92c: spain(malaga) 0
11093 93c: spain(malaga) 1634
11094 94c: spain(malaga) 1505
11189 89n: norway 1009
11292 92n: sweden 1707
11296 96n: sweden 1000
11392 92n: italy 2024
11496 96n: austria 1507
11597 97n: malta 1000
20189 89n: usa 1996
20192 92n: usa 1501
20196 96n: usa 1003
20289 89n: canada 2074
20292 92n: canada 2152
20296 96n: canada 2134
20389 89n: australia 2012
20392 92n: australia 2006
20492 92n: new zealand 2048
30192 92n: estonia 1000
30195 95n: estonia 1173
30292 92n: poland 2033
30296 96n: poland 3483
30392 92n: czechia 1262
30396 96n: czechia 1801
30492 92n: slovakia 508
30497 97c: slowakia 1105
30592 92c: russia 1002
30596 96c: russia 1018
30692 92n: georgia 1395
30696 96n: georgia 1137
30792 92c: slovenia 1000
30797 97n: slovenia 2053
30896 96n: latvia 1411
30996 96c: rumania 1091
31096 96c: hungary 756
31196 96c: yugoslavia 1094
31296 96c: albania 1200
31396 96c: macedinie 700
31397 97c: macedonia 0
31497 97c: croatia 994
31597 97c: ukrain 1000
31697 97c: belarus 999
31797 97c: bulgaria 1076
31897 97n: lithuania 1176
40189 89n: japan 2411
40289 89c: indonesia 600
40292 92n: indonesia 3239
40296 96c: indonesia 1400
40392 92c: philippines 1503
40396 96n: philippines 1500
40492 92c: india 1040
40496 96c: india 1200
40592 92c: china 2000
40796 96c: mongolia 1200
40896 96n: kyrgyzstan 1750
50192 92c: uganda 1023
50196 96c: uganda 1197
50292 92c: egypt 1000
50392 92c: south africa 0
50393 93c: south africa 988
50396 96c: south africa 1006
50492 92c: tanzania 1002
50592 92c: tunisia 1086
50696 96c: zimbabwe 1006
50797 97c: botswana 644
60192 92n: costa rica 983
60196 96n: costa rica 1000
60292 92c: brazil 1017
60296 96c: brazil 1000
60392 92c: argentina 1000
60396 96c: argentina 1000
60496 96c: bolivia 999
60596 96c: paraguay 587
60697 97c: colombia 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136464 10189 60697 26170.7 15493.9

Valid range from 10189 to 60697

I008 GLOBAL REGION

Value 10502 Frequency
10 western europe
20 rest western countries
30 east & central europe
40 azia
41 central asia
42 far east
43 middle east
44 arab countries
51 north africa
52 sub-saharan africa
60 latin america
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

Valid range from 0 to 60

I009 QUESTIONNAIRE USED

Value 11501 Frequency
1 cati 89
2 cati 92
3 FtoF 92
4 cati 96
5 FtoF 96
6 FtoF 97
7 country specific
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

Valid range from 0 to 7

I010 QUESTIONNAIRE BASED ON

Value 12500 Frequency
1 cati 89
2 cati 92
3 FtoF 92
4 cati 96
5 FtoF 96
6 FtoF 97
7 country specific
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

Valid range from 0 to 7

W000 HOUSEHOLD WEIGHT (N=SS)

Value 13499 Frequency
0 7308
1 122178
2 5474
3 574
4 102
5 17
7 14
SYSMISS 797
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135667 0 7 0.998319 0.351603

Valid range from 0 to 7

W002 COUNTRY WEIGHT (N=2000)

Value 14498 Frequency
0 13066
1 62868
2 15566
3 2929
4 1105
5 200
6 28
7 8
8 8
9 12
13 1
14 1
SYSMISS 40672
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95792 0 14 1.13402 0.752439

Valid range from 0 to 14

W004 URBAN WEIGHT N=SAMPLE SIZE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

Valid range from 0 to 0

W005 SURVEY WEIGHT (N=SS)

Value 16496 Frequency
0 12219
1 110424
2 12422
3 1122
4 198
5 51
6 13
7 6
9 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136464 0 9 1.02505 0.489952

Valid range from 0 to 9

W007 CITY WEIGHT (N=1000)

Value 17495 Frequency
0 33192
1 40866
2 11822
3 3335
4 1240
5 668
6 262
7 167
8 132
9 69
10 37
11 28
12 13
13 26
14 13
15 5
16 6
17 5
19 1
21 1
23 1
24 3
25 2
26 5
27 1
28 1
31 1
50 1
SYSMISS 44561
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91903 0 50 0.971611 1.1997

Valid range from 0 to 50

K010 CAR OWNERSHIP

Value 18494 Frequency
1 yes 85441
2 no 49132
3 do not know 48
SYSMISS 1843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
134621 1 3 1.36568 0.482361

Valid range from 1 to 3

K011 NUMBER OF CARS

Value 19493 Frequency
0 zero 48710
1 one 55151
2 two 21432
3 three 4460
4 four 1208
5 five or more 808
6 do not know 64
99 4
SYSMISS 4627
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
131837 0 99 0.918157 1.06991

Valid range from 0 to 99

K012 GARAGE

Value 20492 Frequency
1 yes 9357
2 not for all cars 2057
3 no 6862
4 do not know 0
SYSMISS 118188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18276 1 3 1.86348 0.932126

Valid range from 1 to 4

K013 PARKING CARS

Value 21491 Frequency
1 private area around house 5162
2 street near house 2302
3 elsewhere 322
4 2
SYSMISS 128676
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7788 1 4 1.37904 0.56537

Valid range from 1 to 4

K014 SPECIAL LOCKS

Value 22490 Frequency
1 yes 431
2 no 528
3 do not know 1
SYSMISS 135504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 1 3 1.55208 0.499631

Valid range from 1 to 3

K020 MOTORCYCLE OWNERSHIP

Value 23489 Frequency
1 yes 19732
2 no 114188
3 do not know 146
99 7
SYSMISS 2391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
134073 1 99 1.85898 0.787164

Valid range from 1 to 99

K021 NUMBER OF MOTORCYCLES

Value 24488 Frequency
0 zero 113598
1 one 15022
2 two 2580
3 three 462
4 four 125
5 five or more 105
6 do not know 10
99 3
SYSMISS 4559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
131905 0 99 0.173989 0.673855

Valid range from 0 to 99

K030 BICYCLE OWNERSHIP

Value 25487 Frequency
1 yes 77730
2 no 56141
3 do not know 91
99 16
SYSMISS 2486
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133978 1 99 1.43209 1.17558

Valid range from 1 to 99

K031 NUMBER OF BICYCLES

Value 26486 Frequency
0 zero 56313
1 one 30438
2 two 23493
3 three 10924
4 four 6712
5 five or more 3861
6 do not know 64
99 18
SYSMISS 4641
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
131823 0 99 1.20248 1.77379

Valid range from 0 to 99

K040 GENDER

Value 27485 Frequency
1 male 62934
2 female 73345
3 unknown 10
SYSMISS 175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136289 1 3 1.5383 0.49868

Valid range from 1 to 3

K041 GENDER INTERVIEWER

Value 28484 Frequency
1 male
2 female
3 unknown
9 missing
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

Valid range from 0 to 9

C01A000 CARTHEFT:5 YEARS

Value 29483 Frequency
-1 no owner 49554
0 1
1 yes 5784
2 no 80858
3 do not know 101
99 5
SYSMISS 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136303 -1 99 0.871177 1.54472

Valid range from -1 to 99

C01A100 CARTHEFT:LAST YEAR

Value 30482 Frequency
-1 no owner 49548
0 no victim 80591
1 this year 477
2 last year 1677
3 before that 3418
4 do not know 129
SYSMISS 624
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135840 -1 4 -0.257266 0.77014

Valid range from -1 to 4

C01A200 CARTHEFT:HOW OFTEN

Value 31481 Frequency
-1 no owner 48238
0 zero 83461
1 one 1382
2 two 141
3 three 25
4 four 4
5 five or more 3
6 do not know 2
SYSMISS 3208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133256 -1 6 -0.348622 0.508266

Valid range from -1 to 6

C01A300 CARTHEFT:WHERE

Value 32480 Frequency
2 near own home 2978
4 elsewhere in the city 1841
5 elsewhere in the country 563
6 abroad 83
7 do not know 65
8 never happened 0
9 refusal 0
99 1
SYSMISS 130933
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5531 2 99 3.10739 1.80467

Valid range from 2 to 99

C01B400 CARTHEFT:REPORT TO POLICE

Value 33479 Frequency
1 yes 4882
2 no 436
3 do not know 72
99 1
SYSMISS 131073
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5391 1 99 1.12577 1.37852

Valid range from 1 to 99

C01B900 CARTHEFT:SERIOUS

Value 34478 Frequency
1 very serious 2731
2 fairly serious 1073
3 not very serious 431
4 do not know 9
99 1
SYSMISS 132219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4245 1 99 1.48528 1.64485

Valid range from 1 to 99

C01C101 CARTHEFT:RECOVERED

Value 35477 Frequency
1 yes 3670
2 no 1786
3 do not know 62
99 1
SYSMISS 130945
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5519 1 99 1.36383 1.40595

Valid range from 1 to 99

C01C102 CARTHEFT:-WHEN RECOVERED

Value 36476 Frequency
1 1-2 days 494
2 a week 181
3 two weeks 80
4 a month 56
5 longer 65
6 do not know 1
SYSMISS 135587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 1 6 1.88255 1.25826

Valid range from 1 to 6

C02A000 TH FR CAR:5 YEARS

Value 37475 Frequency
-1 no owner 49600
0 1
1 yes 21039
2 no 65321
3 do not know 305
99 18
SYSMISS 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136284 -1 99 0.768821 1.77738

Valid range from -1 to 99

C02A100 TH FR CAR:LAST YEAR

Value 38474 Frequency
-1 no owner 49631
0 no victim 65813
1 this year 2117
2 last year 7681
3 before that 10838
4 do not know 226
99 1
SYSMISS 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136307 -1 99 0.0100142 1.19122

Valid range from -1 to 99

C02A200 TH FR CAR:HOW OFTEN

Value 39473 Frequency
-1 no owner 48662
0 zero 77261
1 one 5209
2 two 1348
3 three 433
4 four 76
5 five or more 113
6 do not know 20
99 1
SYSMISS 3341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133123 -1 99 -0.28823 0.707646

Valid range from -1 to 99

C02A300 TH FR CAR:WHERE

Value 40472 Frequency
2 near own home 10691
4 elsewhere in the city 6583
5 elsewhere in the country 2358
6 abraod 471
7 do not know 141
8 never happened 0
9 refusal 0
99 3
SYSMISS 116217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20247 2 99 3.1419 1.72782

Valid range from 2 to 99

C02B400 TH FR CAR:REPORT TO POLICE

Value 41471 Frequency
1 yes 10662
2 no 9225
3 do not know 298
99 3
SYSMISS 116276
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20188 1 99 1.50104 1.30086

Valid range from 1 to 99

C02B500 TH FR CAR:-SATISFIED WITH REPORT

Value 42470 Frequency
1 yes 2442
2 no 1819
3 do not know 250
SYSMISS 131953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4511 1 3 1.51408 0.600601

Valid range from 1 to 3

C02B600 TH FR CAR:OTHER REPORTS

Value 43469 Frequency
1 yes 503
2 no 5404
3 do not know 606
99 133
SYSMISS 129818
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6646 1 99 3.95667 13.5889

Valid range from 1 to 99

C02B900 TH FR CAR:SERIOUS

Value 44468 Frequency
1 very serious 2927
2 fairly serious 5548
3 not very serious 6456
4 do not know 49
5 167
99 17
SYSMISS 121300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15164 1 99 2.38097 3.33686

Valid range from 1 to 99

C02C202 TH FR CAR:-VALUE OF STOLEN PROPERTY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3614 0 1000000.0 4913.97 39649

Valid range from 0 to 1000000

C03A000 CARDAM:5 YEARS

Value 46466 Frequency
-1 no owner 49577
0 1
1 yes 20416
2 no 65824
3 do not know 460
99 8
SYSMISS 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136286 -1 99 0.767937 1.56892

Valid range from -1 to 99

C03A100 CARDAM:LAST YEAR

Value 47465 Frequency
-1 no owner 50084
0 no victim 65981
1 this year 2393
2 last year 7801
3 before that 9585
4 do not know 276
99 2
SYSMISS 342
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136122 -1 99 -0.0149278 1.19361

Valid range from -1 to 99

C03A200 CARDAM:HOW OFTEN

Value 48464 Frequency
-1 no owner 48638
0 no victim 77057
1 one 5436
2 two 1386
3 three 409
4 four 105
5 five or more 157
6 do not know 32
99 1
SYSMISS 3243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133221 -1 99 -0.283041 0.720642

Valid range from -1 to 99

C03A300 CARDAM:WHERE

Value 49463 Frequency
2 near own home 10343
4 elsewhere in the city 6221
5 elsewhere in the country 2082
6 abraod 271
7 do not know 269
8 never happened 0
9 refusal 0
99 21
SYSMISS 117257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19207 2 99 3.2055 3.41786

Valid range from 2 to 99

C03B400 CARDAM:REPORT TO POLICE

Value 50462 Frequency
1 yes 6588
2 no 12333
3 do not know 275
99 19
SYSMISS 117249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19215 1 99 1.76737 3.09956

Valid range from 1 to 99

C03B900 CARDAM:SERIOUS

Value 51461 Frequency
1 very serious 2074
2 fairly serious 4443
3 not very serious 7114
4 do not know 33
99 20
SYSMISS 122780
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13684 1 99 2.51491 3.76415

Valid range from 1 to 99

C03C302 CARDAM:-VALUE OF DAMAGED PROPERTY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3965 0 1000000.0 2288.1 23843.6

Valid range from 0 to 1000000

C04A000 MOTORTHEFT:5 YEARS

Value 53459 Frequency
-1 no owner 115166
1 yes 1892
2 no 19336
3 do not know 26
99 8
SYSMISS 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136428 -1 99 -0.540446 1.30741

Valid range from -1 to 99

C04A100 MOTORTHEFT:LAST YEAR

Value 54458 Frequency
-1 no owner 115167
0 no victim 19407
1 this year 173
2 last year 557
3 before that 1054
4 do not know 55
99 6
SYSMISS 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136419 -1 99 -0.805636 0.848426

Valid range from -1 to 99

C04A200 MOTORTHEFT:HOW OFTEN

Value 55457 Frequency
-1 no owner 114117
0 zero 18618
1 one 447
2 two 46
3 three 16
4 four 2
5 five or more 0
6 do not know 0
SYSMISS 3218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133246 -1 4 -0.851973 0.369646

Valid range from -1 to 6

C04A300 MOTORTHEFT:WHERE

Value 56456 Frequency
2 near own home 940
4 elsewhere in the city 673
5 elsewhere in the country 121
6 abraod 9
7 do not know 19
8 never happened 0
9 refusal 0
99 10
SYSMISS 134692
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1772 2 99 3.58578 7.28674

Valid range from 2 to 99

C04B400 MOTORTHEFT:REPORTED

Value 57455 Frequency
1 yes 1424
2 no 301
3 do not know 14
99 10
SYSMISS 134715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1749 1 99 1.74843 7.38827

Valid range from 1 to 99

C04B900 MOTORTHEFT:SERIOUS

Value 58454 Frequency
1 very serious 610
2 fairly serious 487
3 not very serious 194
4 do not know 1
99 11
SYSMISS 135161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1303 1 99 2.50115 8.93653

Valid range from 1 to 99

C04C101 MOTORTHEFT:RECOVERED

Value 59453 Frequency
1 yes 130
2 no 113
3 do not know 1
SYSMISS 136220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 1 3 1.47131 0.508363

Valid range from 1 to 3

C05A000 BICYCTHEFT:5 YEARS

Value 60452 Frequency
-1 no owner 56839
0 1
1 yes 14116
2 no 65233
3 do not know 111
99 19
SYSMISS 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136319 -1 99 0.659901 1.83646

Valid range from -1 to 99

C05A100 BICYCTHEFT:LAST YEAR

Value 61451 Frequency
-1 no owner 56839
0 no victim 65509
1 this year 1052
2 last year 4282
3 before that 8238
4 do not know 384
99 16
SYSMISS 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136320 -1 99 -0.142232 1.50646

Valid range from -1 to 99

C05A200 BICYCTHEFT:HOW OFTEN

Value 62450 Frequency
-1 no owner 55654
0 no victim 73428
1 one 3432
2 two 550
3 three 104
4 four 19
5 five or more 17
6 do not know 5
SYSMISS 3255
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133209 -1 6 -0.379997 0.574046

Valid range from -1 to 6

C05A300 BICYCTHEFT:WHERE

Value 63449 Frequency
2 near own home 8025
3 4
4 elsewhere in the city 4774
5 elsewhere in the country 587
6 abraod 41
7 do not know 47
8 never happened 0
9 refusal 0
99 40
SYSMISS 122946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13518 2 99 3.15343 5.33407

Valid range from 2 to 99

C05B400 BICYCTHEFT:REPORT TO POLICE

Value 64448 Frequency
1 yes 7170
2 no 6101
3 do not know 188
9 2
99 40
SYSMISS 122963
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13501 1 99 1.77128 5.32715

Valid range from 1 to 99

C05B900 BICYCTHEFT:SERIOUS

Value 65447 Frequency
1 very serious 2181
2 fairly serious 4308
3 not very serious 4013
4 do not know 28
99 45
SYSMISS 125889
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10575 1 99 2.5913 6.34734

Valid range from 1 to 99

C05C101 BICYCTHEFT:RECOVERED

Value 66446 Frequency
1 yes 553
2 no 1751
3 do not know 13
SYSMISS 134147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2317 1 3 1.76694 0.435943

Valid range from 1 to 3

C06A000 BURGLAR:5 YEARS

Value 67445 Frequency
1 yes 13876
2 no 121978
3 do not know 239
99 14
SYSMISS 357
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136107 1 99 1.90978 1.03121

Valid range from 1 to 99

C06A100 BURGLAR:LAST YEAR

Value 68444 Frequency
0 no victim 121926
1 this year 1478
2 last year 4170
3 before that 7431
4 do not know 306
SYSMISS 1153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135311 0 4 0.246358 0.777143

Valid range from 0 to 4

C06A200 BURGLAR:HOW OFTEN

Value 69443 Frequency
0 no victim 129210
1 one 3134
2 two 622
3 three 178
4 four 32
5 five or more 51
6 do not know 16
SYSMISS 3221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133243 0 6 0.0404599 0.265169

Valid range from 0 to 6

C06B400 BURGLAR:REPORT TO POLICE

Value 70442 Frequency
1 yes 8814
2 no 4218
3 do not know 129
99 5
SYSMISS 123298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13166 1 99 1.37718 1.96593

Valid range from 1 to 99

C06B500 BURGLAR:-SATISFIED WITH REPORT

Value 71441 Frequency
1 yes 1641
2 no 1883
3 do not know 183
99 2
SYSMISS 132755
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3709 1 99 1.65921 2.33468

Valid range from 1 to 99

C06B600 BURGLAR:OTHER REPORTS

Value 72440 Frequency
1 yes 383
2 no 3535
3 do not know 562
9 2
99 106
SYSMISS 131876
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4588 1 99 4.28313 14.5755

Valid range from 1 to 99

C06B700 BURGLAR:SPECIALIZED AGENCY

Value 73439 Frequency
1 yes 227
2 no 5412
3 do not know 90
99 23
SYSMISS 130712
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5752 1 99 2.36405 6.12797

Valid range from 1 to 99

C06B801 BURGLAR:SPECIALIZED AGENCY USEFULL

Value 74438 Frequency
1 no 1347
2 yes 2854
3 do not know 1083
99 2
SYSMISS 131178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5286 1 99 1.98676 2.00506

Valid range from 1 to 99

C06B900 BURGLAR:SERIOUS

Value 75437 Frequency
1 very serious 4727
2 fairly serious 3266
3 not very serious 1838
4 do not know 24
99 21
SYSMISS 126588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9876 1 99 1.91859 4.54719

Valid range from 1 to 99

C06C201 BURGLAR:ANYTHING STOLEN

Value 76436 Frequency
1 yes 8874
2 no 2639
3 do not know 58
99 15
SYSMISS 124878
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11586 1 99 1.36466 3.54258

Valid range from 1 to 99

C06C202 BURGLAR:-VALUE OF STOLEN PROPERTY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10972 -9 100000000.0 281250 4381940.0

Valid range from -9 to 99999999

C06C301 BURGLAR:ANYTHING DAMAGED

Value 78434 Frequency
1 yes 4551
2 no 5719
3 do not know 57
99 20
SYSMISS 126117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10347 1 99 1.75317 4.30966

Valid range from 1 to 99

C06C302 BURGLAR:-VALUE OF DAMAGED PROPERTY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8160 -9 100000000.0 180627 4001270.0

Valid range from -9 to 99999999

C07A000 ATTEMPT:5 YEARS

Value 80432 Frequency
1 yes 11343
2 no 122298
3 do not know 655
99 24
SYSMISS 2144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
134320 1 99 1.93776 1.32915

Valid range from 1 to 99

C07A100 ATTEMPT:LAST YEAR

Value 81431 Frequency
0 no victim 123496
1 this year 1491
2 last year 3986
3 before that 5396
4 do not know 254
99 3
SYSMISS 1838
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
134626 0 99 0.200288 0.835896

Valid range from 0 to 99

C07A200 ATTEMPT:HOW OFTEN

Value 82430 Frequency
0 no victim 100481
1 one 2302
2 two 470
3 three 147
4 four 28
5 five or more 38
6 do not know 26
SYSMISS 32972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103492 0 6 0.0400128 0.272295

Valid range from 0 to 6

C07B400 ATTEMPT:REPORT TO POLICE

Value 83429 Frequency
1 yes 2999
2 no 5229
3 do not know 156
99 21
SYSMISS 128059
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8405 1 99 1.9041 4.88646

Valid range from 1 to 99

C07B900 ATTEMPT:SERIOUS

Value 84428 Frequency
1 very serious 2184
2 fairly serious 3229
3 not very serious 3219
4 do not know 34
99 26
SYSMISS 127772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8692 1 99 2.41705 5.34896

Valid range from 1 to 99

C08A000 GARAGE:5 YEARS

Value 85427 Frequency
1 yes 3992
2 no 39032
3 do not know 79
SYSMISS 93361
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43103 1 3 1.90922 0.293613

Valid range from 1 to 3

C08A100 GARAGE:LAST YEAR

Value 86426 Frequency
0 no victim 39550
1 this year 668
2 last year 1356
3 before that 1701
4 do not know 36
SYSMISS 93153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43311 0 4 0.199187 0.683929

Valid range from 0 to 4

C08A200 GARAGE:HOW OFTEN

Value 87425 Frequency
0 no victim 40653
1 one 855
2 two 222
3 three 77
4 four 21
5 five or more 20
6 do not know 6
SYSMISS 94610
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41854 0 6 0.041812 0.285641

Valid range from 0 to 6

C08B400 GARAGE:REPORT TO POLICE

Value 88424 Frequency
1 yes 1232
2 no 1526
3 do not know 32
SYSMISS 133674
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2790 1 3 1.56989 0.517832

Valid range from 1 to 3

C08B900 GARAGE:SERIOUS

Value 89423 Frequency
1 very serious 730
2 fairly serious 1188
3 not very serious 1592
4 do not know 0
SYSMISS 132954
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3510 1 3 2.24558 0.775499

Valid range from 1 to 4

C09A000 ROBBERY:5 YEARS

Value 90422 Frequency
1 yes 7278
2 no 128767
3 do not know 133
99 31
SYSMISS 255
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136209 1 99 1.96962 1.48152

Valid range from 1 to 99

C09A100 ROBBERY:LAST YEAR

Value 91421 Frequency
0 no victim 128375
1 this year 943
2 last year 2476
3 before that 3345
4 do not know 128
99 1
SYSMISS 1196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135268 0 99 0.122283 0.612693

Valid range from 0 to 99

C09A200 ROBBERY:HOW OFTEN

Value 92420 Frequency
0 no victim 130822
1 one 1838
2 two 401
3 three 104
4 four 16
5 five or more 51
6 do not know 4
99 1
SYSMISS 3227
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133237 0 99 0.0254734 0.34401

Valid range from 0 to 99

C09A300 ROBBERY:WHERE

Value 93419 Frequency
1 in own home 416
2 near own home 2357
4 elsewhere in the city 3042
5 elsewhere in the country 749
6 abraod 244
7 do not know 71
8 never happened 1
9 refusal 1
99 7
SYSMISS 129576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6888 1 99 3.4428 3.33532

Valid range from 1 to 99

C09B400 ROBBERY:REPORT TO POLICE

Value 94418 Frequency
1 yes 2573
2 no 4206
3 do not know 80
99 6
SYSMISS 129599
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6865 1 99 1.72163 2.92124

Valid range from 1 to 99

C09B500 ROBBERY:-SATISFIED WITH REPORT

Value 95417 Frequency
1 yes 486
2 no 624
3 do not know 55
99 1
SYSMISS 135298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1166 1 99 1.71355 2.90838

Valid range from 1 to 99

C09B600 ROBBERY:OTHER REPORTS

Value 96416 Frequency
1 yes 203
2 no 2601
3 do not know 198
99 39
SYSMISS 133423
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3041 1 99 3.24235 10.9222

Valid range from 1 to 99

C09B700 ROBBERY:SPECIALIZED AGENCY

Value 97415 Frequency
1 yes 141
2 no 2951
3 do not know 79
99 10
SYSMISS 133283
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3181 1 99 2.28544 5.43836

Valid range from 1 to 99

C09B801 ROBBERY:SPECIALIZED AGENCY USEFULL

Value 98414 Frequency
1 no 817
2 yes 1365
3 do not know 760
SYSMISS 133522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2942 1 3 1.98063 0.732009

Valid range from 1 to 3

C09B900 ROBBERY:SERIOUS

Value 99413 Frequency
1 very serious 2653
2 fairly serious 2105
3 not very serious 1068
4 do not know 25
99 8
SYSMISS 130605
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5859 1 99 1.87046 3.67218

Valid range from 1 to 99

C09C201 ROBBERY:ANYTHING STOLEN

Value 100412 Frequency
1 yes 4384
2 no 1641
3 do not know 30
99 10
SYSMISS 130399
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6065 1 99 1.44204 3.99158

Valid range from 1 to 99

C09C202 ROBBERY:-VALUE OF STOLEN PROPERTY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 0 1000000.0 5969.56 45360.3

Valid range from 0 to 1000000

C09D100 ROBBERY:NUMBER OF OFFENDERS

Value 102410 Frequency
1 one 1736
2 two 1967
3 three or more 1781
4 do not know 314
99 7
SYSMISS 130659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5805 1 99 2.2329 3.4808

Valid range from 1 to 99

C09D200 ROBBERY:OFFENDER KNOWN

Value 103409 Frequency
1 no 4548
2 yes, by sight 536
3 yes, by name 405
4 did not see offender 304
5 unknown 7
99 8
SYSMISS 130656
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5808 1 99 1.52858 3.71661

Valid range from 1 to 99

C09E020 ROBBERY:WEAPON USED

Value 104408 Frequency
1 yes 3076
2 no 2796
3 do not know 744
99 7
SYSMISS 129841
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6623 1 99 1.75042 3.23429

Valid range from 1 to 99

C09E021 ROBBERY:-KIND OF WEAPON

Value 105407 Frequency
1 knife 1301
2 gun 939
3 other weapon 201
4 something used as weapon 364
5 do not know 148
SYSMISS 133511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2953 1 5 2.02438 1.20526

Valid range from 1 to 5

C09E022 ROBBERY:-WEAPON USED

Value 106406 Frequency
1 yes 486
2 no 1058
3 do not know 11
99 1
SYSMISS 134908
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1556 1 99 1.75707 2.51224

Valid range from 1 to 99

C10A000 PERS THEFT:5 YEARS

Value 107405 Frequency
1 yes 24717
2 no 111185
3 do not know 261
99 15
SYSMISS 286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136178 1 99 1.8311 1.09147

Valid range from 1 to 99

C10A100 PERS THEFT:LAST YEAR

Value 108404 Frequency
0 no victim 110042
1 this year 3652
2 last year 9213
3 before that 11083
4 do not know 429
99 5
SYSMISS 2040
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
134424 0 99 0.428034 1.1295

Valid range from 0 to 99

C10A200 PERS THEFT:HOW OFTEN

Value 109403 Frequency
0 no victim 124424
1 one 6753
2 two 1448
3 three 344
4 four 71
5 five or more 105
6 do not know 56
99 1
SYSMISS 3262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133202 0 99 0.0895257 0.475773

Valid range from 0 to 99

C10A300 PERS THEFT:WHERE

Value 110402 Frequency
1 at home 0
2 near own home 5253
3 at work 455
4 elsewhere in the city 13895
5 elsewhere in the country 3188
6 abraod 1116
7 do not know 168
8 never happened 3
9 refusal 17
99 33
SYSMISS 112336
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24128 2 99 3.92519 3.69156

Valid range from 1 to 99

C10B400 PERS THEFT:REPORT TO POLICE

Value 111401 Frequency
1 yes 6997
2 no 16401
3 do not know 233
99 34
SYSMISS 112799
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23665 1 99 1.85354 3.71521

Valid range from 1 to 99

C10B900 PERS THEFT:SERIOUS

Value 112400 Frequency
1 very serious 5407
2 fairly serious 7779
3 not very serious 6785
4 do not know 45
99 41
SYSMISS 116407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20057 1 99 2.27148 4.44722

Valid range from 1 to 99

C10C201 PERS THEFT:PICKPOCKETING

Value 113399 Frequency
1 yes 14004
2 no 9456
3 do not know 218
99 32
SYSMISS 112754
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23710 1 99 1.54947 3.61887

Valid range from 1 to 99

C10C202 PERS THEFT:-VALUE OF STOLEN PROPERTY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2923 0 600000 1957.95 17512.7

Valid range from 0 to 600000

C11A000 SEXOFF:5 YEARS

Value 115397 Frequency
0 1
1 yes 6038
2 no 67229
3 do not know 240
99 17
SYSMISS 62939
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73525 0 99 1.94354 1.50259

Valid range from 0 to 99

C11A100 SEXOFF:LAST YEAR

Value 116396 Frequency
0 no victim 67647
1 this year 999
2 last year 2008
3 before that 2740
4 do not know 163
99 1
SYSMISS 62906
Valid cases Invalid cases Minimum