Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1303
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1303_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Golob, Tea
 • Suklan, Jana
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

demokracija v državi, zaupanje v državne organe, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
ZAUPANJE, DEMOKRACIJA, POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNA STRANKA, POLITIČNA PODPORA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Demokracija v Sloveniji


Abstract:

V okviru sklopa vprašanj o demokraciji v Sloveniji se je med drugim ugotavljalo kako prebivalci Slovenije gledajo na demokracijo, ali imajo Slovenijo za demokratično družbo in koliko jim demokracija pomeni. Aktualna vprašanja so proučevala mnenje anketirancev o tem, ali bi bile za Slovenijo boljše predčasne volitve ali oblikovanje nove vlade pod vodstvom Alenke Bratušek ter v kolikšni meri aktualni dogodki vplivajo na razmerja med strankami in podporo aktualni vladi.

Methodology


Collection date: 11. marec 2013 - 15. marec 2013
Date of production: 2013
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 37
 • number of units: 908

Version: november 2014

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 301
2 vas (500-1999 prebivalcev) 211
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 153
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 45
2 Podravska 139
3 Koroška 34
4 Savinjska 117
5 Zasavska 15
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 61
8 Osrednjeslovenska 236
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-kraška 25
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Svoboda 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.1 Svoboda

Value 31 Frequency
1 De 794
2 Ne 104
3 Ne vem (anketar ne bere) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 10

Valid range from 1 to 2

tip_kraj Naselje

Value 137 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 301
2 vas (500-1999 prebivalcev) 211
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 153
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 236 Frequency
1 Pomurska 45
2 Podravska 139
3 Koroška 34
4 Savinjska 117
5 Zasavska 15
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 61
8 Osrednjeslovenska 236
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-kraška 25
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Svoboda 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.1 Svoboda

Value 335 Frequency
1 De 794
2 Ne 104
3 Ne vem (anketar ne bere) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 10

Valid range from 1 to 2

q1_2 Enakost 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.2 Enakost

Value 434 Frequency
1 De 745
2 Ne 152
3 Ne vem (anketar ne bere) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 11

Valid range from 1 to 2

q1_3 Solidarnost 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.3 Solidarnost

Value 533 Frequency
1 De 685
2 Ne 213
3 Ne vem (anketar ne bere) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 10

Valid range from 1 to 2

q1_4 Mir 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.4 Mir

Value 632 Frequency
1 De 739
2 Ne 158
3 Ne vem (anketar ne bere) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 11

Valid range from 1 to 2

q1_5 Varnost 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.5 Varnost

Value 731 Frequency
1 De 727
2 Ne 173
3 Ne vem (anketar ne bere) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 8

Valid range from 1 to 2

q1_6 Toleranca 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.6 Toleranca

Value 830 Frequency
1 De 700
2 Ne 191
3 Ne vem (anketar ne bere) 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 17

Valid range from 1 to 2

q1_7 Gospodarski razvoj 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.7 Gospodarski razvoj

Value 929 Frequency
1 De 605
2 Ne 277
3 Ne vem (anketar ne bere) 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 26

Valid range from 1 to 2

q1_8 Kapitalizem 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.8 Kapitalizem

Value 1028 Frequency
1 De 336
2 Ne 533
3 Ne vem (anketar ne bere) 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 39

Valid range from 1 to 2

q1_9 Socializem 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.9 Socializem

Value 1127 Frequency
1 De 370
2 Ne 484
3 Ne vem (anketar ne bere) 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 54

Valid range from 1 to 2

q2_1 Slovenija danes demokratična?

2. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se vam zdi Slovenija danes demokratična, pri čemer 1 pomeni, da je zelo nedemokratična, 5 pa da je zelo demokratična!

Value 1226 Frequency
1 zelo nedemokratična 139
2 291
3 368
4 88
5 zelo demokratična 17
6 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 5

Valid range from 1 to 5

q3 S katerim od naslednjih dveh stališč o parlamentarni demokraciji se vi osebno bolj strinjate?

3. S katerim od naslednjih dveh stališč o parlamentarni demokraciji se vi osebno bolj strinjate?

Value 1325 Frequency
1 Parlamentarna demokracija je najprimernejša ureditev za Slovenijo, treba je le odpraviti njene sedanje pomanjkljivosti 489
2 Parlamentarna demokracija ni primerna ureditev za Slovenijo, treba je iskati popolnoma drugačne načine za sprejemanje 379
3 Ne vem (anketar ne bere) 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 40

Valid range from 1 to 2

q4_1 Državni zbor oziroma parlament 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.1 Državni zbor oziroma parlament

Value 1424 Frequency
1 Da, nujno 694
2 Ne 195
3 Ne vem (anketar ne bere) 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 19

Valid range from 1 to 2

q4_2 Državni svet 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.2 Državni svet

Value 1523 Frequency
1 Da, nujno 307
2 Ne 566
3 Ne vem (anketar ne bere) 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 35

Valid range from 1 to 2

q4_3 Politične stranke 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.3 Politične stranke

Value 1622 Frequency
1 Da, nujno 588
2 Ne 299
3 Ne vem (anketar ne bere) 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 21

Valid range from 1 to 2

q4_4 Sindikati 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.4 Sindikati

Value 1721 Frequency
1 Da, nujno 646
2 Ne 246
3 Ne vem (anketar ne bere) 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 16

Valid range from 1 to 2

q4_5 Sodišča 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.5 Sodišča

Value 1820 Frequency
1 Da, nujno 817
2 Ne 76
3 Ne vem (anketar ne bere) 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 15

Valid range from 1 to 2

q4_6 Možnost protestov 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.6 Možnost protestov

Value 1919 Frequency
1 Da, nujno 816
2 Ne 79
3 Ne vem (anketar ne bere) 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 13

Valid range from 1 to 2

q4_7 Možnost referendumskega odločanja 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.7 Možnost referendumskega odločanja

Value 2018 Frequency
1 Da, nujno 706
2 Ne 175
3 Ne vem (anketar ne bere) 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 27

Valid range from 1 to 2

q4_8 Lokalna samouprava po občinah 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.8 Lokalna samouprava po občinah

Value 2117 Frequency
1 Da, nujno 655
2 Ne 216
3 Ne vem (anketar ne bere) 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 37

Valid range from 1 to 2

q4_9 Pluralnost (raznolikost) medijev 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.9 Pluralnost (raznolikost) medijev

Value 2216 Frequency
1 Da, nujno 805
2 Ne 91
3 Ne vem (anketar ne bere) 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 12

Valid range from 1 to 2

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

5. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 2315 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 113
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 107
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 8
4 Pozitivna Slovenija– PS 37
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 32
6 Nova Slovenija- NSI 19
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 18
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 5
9 Državljanska lista - DL 21
10 Zares 0
11 drugo (anketar ne bere) 17
13 nobene (anketar ne bere) 316
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 59
12 ne vem (anketar ne bere) 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 156 1 99 14.979 25.032

Valid range from 1 to 99

q6 Ali podpirate imenovanje Alenke Bratušek za mandatarko nove vlade?

6. Ali podpirate imenovanje Alenke Bratušek za mandatarko nove vlade?

Value 2414 Frequency
1 Da 450
2 Ne 366
3 Ne vem (anketar ne bere) 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 92

Valid range from 1 to 2

q7 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila po vašem mnenju za Slovenijo boljša?

7. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila po vašem mnenju za Slovenijo boljša?

Value 2513 Frequency
1 Oblikovanje nove vlade pod vodstvom Alenke Bratušek 315
2 Takojšnje predčasne volitve 508
3 Ne vem (anketar ne bere) 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 85

Valid range from 1 to 2

q8 Ali menite, da bo vlada RS pod vodstvom Alenke Bratušek pri svojem delovanju, navkljub kriznim časom, bolj uspešna, enako uspešna ali manj uspešna od vlade Janeza Janše?

8. Ali menite, da bo vlada RS pod vodstvom Alenke Bratušek pri svojem delovanju, navkljub kriznim časom, bolj uspešna, enako uspešna ali manj uspešna od vlade Janeza Janše?

Value 2612 Frequency
1 Bolj uspešna 347
2 Enako uspešna 253
3 Manj uspešna 236
9 Ne vem (anketar ne bere) 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 72

Valid range from 1 to 3

q9 S katerim od stališč glede predvidenega vodenja vlade s strani Alenke Bratušek bolj soglašate?

9. S katerim od stališč glede predvidenega vodenja vlade s strani Alenke Bratušek bolj soglašate?

Value 2711 Frequency
1 Bratuškova bo pri vodenju vlade delovala samostojno 303
2 Bratuškova bo vodila vlado zgolj na videz, v resnici bodo ključne odločitve sprejemali drugi 542
3 Ne vem (anketar ne bere) 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 63

Valid range from 1 to 2

q10_1 Različni pogledi strank nove vladne koalicije na vprašanja državnega holdinga in slabe banke 10. Ali zaradi katere od naslednjih zadev kaj manj zaupate Alenki Bratušek kot mandatarki in njeni prihodnji vladi - odgovor prosim navedite za vsako trditev.

Različni pogledi strank nove vladne koalicije na vprašanja državnega holdinga in slabe banke

Value 2810 Frequency
1 Da, zaradi tega ji zaupam manj 361
2 Ne, to ne vpliva v moje zaupanje 407
3 Ne vem (anketar ne bere) 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 140

Valid range from 1 to 2

q10_2 Dejstvo, da Zoran Janković kljub sumu korupcije ostaja župan Ljubljane 10. Ali zaradi katere od naslednjih zadev kaj manj zaupate Alenki Bratušek kot mandatarki in njeni prihodnji vladi - odgovor prosim navedite za vsako trditev.

Dejstvo, da Zoran Janković kljub sumu korupcije ostaja župan Ljubljane

Value 299 Frequency
1 Da, zaradi tega ji zaupam manj 510
2 Ne, to ne vpliva v moje zaupanje 352
3 Ne vem (anketar ne bere) 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 46

Valid range from 1 to 2

q10_3 Sum, da del magistrske naloge Alenke Bratušek ni njeno lastno delo, temveč je plagiat 10. Ali zaradi katere od naslednjih zadev kaj manj zaupate Alenki Bratušek kot mandatarki in njeni prihodnji vladi - odgovor prosim navedite za vsako trditev.

Sum, da del magistrske naloge Alenke Bratušek ni njeno lastno delo, temveč je plagiat

Value 308 Frequency
1 Da, zaradi tega ji zaupam manj 315
2 Ne, to ne vpliva v moje zaupanje 500
3 Ne vem (anketar ne bere) 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 93

Valid range from 1 to 2

Spol Spol?

Value 317 Frequency
1 M 477
2 Ž 431
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 326 Frequency
1 Osnovna ali manj 56
2 Poklicna 92
3 Srednja 384
4 Višja, visoka ali več 368
9 Brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 8

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 335 Frequency
1 Pod 500 150
2 500-1000 400
3 Nad 1000-2000 209
4 Nad 2000 24
5 Nima dohodkov 66
9 b.o. (anketar ne bere) 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 59

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 16 1925 1995 1965.045 16.833

Valid range from 1925 to 1995

STAROST Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 16 18 88 47.955 16.833

Valid range from 18 to 88

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 362 Frequency
1 18-34 let 255
2 35-54 let 278
3 55 in več 359
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 16

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0 0.132 3.93 1 1.054

Valid range from 0.131518843489879 to 3.92997416020672

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1303 - Slovenski utrip 2013 - DEMOKRACIJA [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2013). »Demokracija«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, Marec 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Golob, T. and Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1303. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1303_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si