Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1303
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1303_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Golob, Tea
 • Suklan, Jana
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

demokracija v državi, zaupanje v državne organe, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Demokracija v Sloveniji


Povzetek:

V okviru sklopa vprašanj o demokraciji v Sloveniji se je med drugim ugotavljalo kako prebivalci Slovenije gledajo na demokracijo, ali imajo Slovenijo za demokratično družbo in koliko jim demokracija pomeni. Aktualna vprašanja so proučevala mnenje anketirancev o tem, ali bi bile za Slovenijo boljše predčasne volitve ali oblikovanje nove vlade pod vodstvom Alenke Bratušek ter v kolikšni meri aktualni dogodki vplivajo na razmerja med strankami in podporo aktualni vladi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 11. marec 2013 - 15. marec 2013
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 37
 • število enot: 908

Verzija: november 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 301
2 vas (500-1999 prebivalcev) 211
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 153
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 45
2 Podravska 139
3 Koroška 34
4 Savinjska 117
5 Zasavska 15
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 61
8 Osrednjeslovenska 236
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-kraška 25
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Svoboda 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.1 Svoboda

Vrednost 31 Frekvenca
1 De 794
2 Ne 104
3 Ne vem (anketar ne bere) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tip_kraj Naselje

Vrednost 137 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 301
2 vas (500-1999 prebivalcev) 211
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 153
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 236 Frekvenca
1 Pomurska 45
2 Podravska 139
3 Koroška 34
4 Savinjska 117
5 Zasavska 15
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 61
8 Osrednjeslovenska 236
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-kraška 25
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Svoboda 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.1 Svoboda

Vrednost 335 Frekvenca
1 De 794
2 Ne 104
3 Ne vem (anketar ne bere) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_2 Enakost 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.2 Enakost

Vrednost 434 Frekvenca
1 De 745
2 Ne 152
3 Ne vem (anketar ne bere) 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_3 Solidarnost 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.3 Solidarnost

Vrednost 533 Frekvenca
1 De 685
2 Ne 213
3 Ne vem (anketar ne bere) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_4 Mir 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.4 Mir

Vrednost 632 Frekvenca
1 De 739
2 Ne 158
3 Ne vem (anketar ne bere) 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_5 Varnost 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.5 Varnost

Vrednost 731 Frekvenca
1 De 727
2 Ne 173
3 Ne vem (anketar ne bere) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_6 Toleranca 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.6 Toleranca

Vrednost 830 Frekvenca
1 De 700
2 Ne 191
3 Ne vem (anketar ne bere) 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_7 Gospodarski razvoj 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.7 Gospodarski razvoj

Vrednost 929 Frekvenca
1 De 605
2 Ne 277
3 Ne vem (anketar ne bere) 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_8 Kapitalizem 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.8 Kapitalizem

Vrednost 1028 Frekvenca
1 De 336
2 Ne 533
3 Ne vem (anketar ne bere) 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_9 Socializem 1. Prosim, da za vsako od naslednjih kategorij poveste, ali so po vašem mnenju povezane z demokracijo?

1.9 Socializem

Vrednost 1127 Frekvenca
1 De 370
2 Ne 484
3 Ne vem (anketar ne bere) 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_1 Slovenija danes demokratična?

2. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se vam zdi Slovenija danes demokratična, pri čemer 1 pomeni, da je zelo nedemokratična, 5 pa da je zelo demokratična!

Vrednost 1226 Frekvenca
1 zelo nedemokratična 139
2 291
3 368
4 88
5 zelo demokratična 17
6 Ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3 S katerim od naslednjih dveh stališč o parlamentarni demokraciji se vi osebno bolj strinjate?

3. S katerim od naslednjih dveh stališč o parlamentarni demokraciji se vi osebno bolj strinjate?

Vrednost 1325 Frekvenca
1 Parlamentarna demokracija je najprimernejša ureditev za Slovenijo, treba je le odpraviti njene sedanje pomanjkljivosti 489
2 Parlamentarna demokracija ni primerna ureditev za Slovenijo, treba je iskati popolnoma drugačne načine za sprejemanje 379
3 Ne vem (anketar ne bere) 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_1 Državni zbor oziroma parlament 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.1 Državni zbor oziroma parlament

Vrednost 1424 Frekvenca
1 Da, nujno 694
2 Ne 195
3 Ne vem (anketar ne bere) 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_2 Državni svet 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.2 Državni svet

Vrednost 1523 Frekvenca
1 Da, nujno 307
2 Ne 566
3 Ne vem (anketar ne bere) 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_3 Politične stranke 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.3 Politične stranke

Vrednost 1622 Frekvenca
1 Da, nujno 588
2 Ne 299
3 Ne vem (anketar ne bere) 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_4 Sindikati 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.4 Sindikati

Vrednost 1721 Frekvenca
1 Da, nujno 646
2 Ne 246
3 Ne vem (anketar ne bere) 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_5 Sodišča 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.5 Sodišča

Vrednost 1820 Frekvenca
1 Da, nujno 817
2 Ne 76
3 Ne vem (anketar ne bere) 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_6 Možnost protestov 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.6 Možnost protestov

Vrednost 1919 Frekvenca
1 Da, nujno 816
2 Ne 79
3 Ne vem (anketar ne bere) 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_7 Možnost referendumskega odločanja 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.7 Možnost referendumskega odločanja

Vrednost 2018 Frekvenca
1 Da, nujno 706
2 Ne 175
3 Ne vem (anketar ne bere) 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_8 Lokalna samouprava po občinah 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.8 Lokalna samouprava po občinah

Vrednost 2117 Frekvenca
1 Da, nujno 655
2 Ne 216
3 Ne vem (anketar ne bere) 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_9 Pluralnost (raznolikost) medijev 4. Prosim vas, da za vsako od naslednjih stvari poveste, ali je po vašem mnenju za demokracijo v Sloveniji nujno potrebna ali ne.

4.9 Pluralnost (raznolikost) medijev

Vrednost 2216 Frekvenca
1 Da, nujno 805
2 Ne 91
3 Ne vem (anketar ne bere) 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

5. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2315 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 113
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 107
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 8
4 Pozitivna Slovenija– PS 37
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 32
6 Nova Slovenija- NSI 19
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 18
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 5
9 Državljanska lista - DL 21
10 Zares 0
11 drugo (anketar ne bere) 17
13 nobene (anketar ne bere) 316
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 59
12 ne vem (anketar ne bere) 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 156 1 99 14.979 25.032

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q6 Ali podpirate imenovanje Alenke Bratušek za mandatarko nove vlade?

6. Ali podpirate imenovanje Alenke Bratušek za mandatarko nove vlade?

Vrednost 2414 Frekvenca
1 Da 450
2 Ne 366
3 Ne vem (anketar ne bere) 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila po vašem mnenju za Slovenijo boljša?

7. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila po vašem mnenju za Slovenijo boljša?

Vrednost 2513 Frekvenca
1 Oblikovanje nove vlade pod vodstvom Alenke Bratušek 315
2 Takojšnje predčasne volitve 508
3 Ne vem (anketar ne bere) 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Ali menite, da bo vlada RS pod vodstvom Alenke Bratušek pri svojem delovanju, navkljub kriznim časom, bolj uspešna, enako uspešna ali manj uspešna od vlade Janeza Janše?

8. Ali menite, da bo vlada RS pod vodstvom Alenke Bratušek pri svojem delovanju, navkljub kriznim časom, bolj uspešna, enako uspešna ali manj uspešna od vlade Janeza Janše?

Vrednost 2612 Frekvenca
1 Bolj uspešna 347
2 Enako uspešna 253
3 Manj uspešna 236
9 Ne vem (anketar ne bere) 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q9 S katerim od stališč glede predvidenega vodenja vlade s strani Alenke Bratušek bolj soglašate?

9. S katerim od stališč glede predvidenega vodenja vlade s strani Alenke Bratušek bolj soglašate?

Vrednost 2711 Frekvenca
1 Bratuškova bo pri vodenju vlade delovala samostojno 303
2 Bratuškova bo vodila vlado zgolj na videz, v resnici bodo ključne odločitve sprejemali drugi 542
3 Ne vem (anketar ne bere) 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10_1 Različni pogledi strank nove vladne koalicije na vprašanja državnega holdinga in slabe banke 10. Ali zaradi katere od naslednjih zadev kaj manj zaupate Alenki Bratušek kot mandatarki in njeni prihodnji vladi - odgovor prosim navedite za vsako trditev.

Različni pogledi strank nove vladne koalicije na vprašanja državnega holdinga in slabe banke

Vrednost 2810 Frekvenca
1 Da, zaradi tega ji zaupam manj 361
2 Ne, to ne vpliva v moje zaupanje 407
3 Ne vem (anketar ne bere) 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10_2 Dejstvo, da Zoran Janković kljub sumu korupcije ostaja župan Ljubljane 10. Ali zaradi katere od naslednjih zadev kaj manj zaupate Alenki Bratušek kot mandatarki in njeni prihodnji vladi - odgovor prosim navedite za vsako trditev.

Dejstvo, da Zoran Janković kljub sumu korupcije ostaja župan Ljubljane

Vrednost 299 Frekvenca
1 Da, zaradi tega ji zaupam manj 510
2 Ne, to ne vpliva v moje zaupanje 352
3 Ne vem (anketar ne bere) 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10_3 Sum, da del magistrske naloge Alenke Bratušek ni njeno lastno delo, temveč je plagiat 10. Ali zaradi katere od naslednjih zadev kaj manj zaupate Alenki Bratušek kot mandatarki in njeni prihodnji vladi - odgovor prosim navedite za vsako trditev.

Sum, da del magistrske naloge Alenke Bratušek ni njeno lastno delo, temveč je plagiat

Vrednost 308 Frekvenca
1 Da, zaradi tega ji zaupam manj 315
2 Ne, to ne vpliva v moje zaupanje 500
3 Ne vem (anketar ne bere) 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

Vrednost 317 Frekvenca
1 M 477
2 Ž 431
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 326 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 56
2 Poklicna 92
3 Srednja 384
4 Višja, visoka ali več 368
9 Brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 335 Frekvenca
1 Pod 500 150
2 500-1000 400
3 Nad 1000-2000 209
4 Nad 2000 24
5 Nima dohodkov 66
9 b.o. (anketar ne bere) 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 16 1925 1995 1965.045 16.833

Vrednosti spremenljivk od 1925 do 1995

STAROST Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 16 18 88 47.955 16.833

Vrednosti spremenljivk od 18 do 88

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 362 Frekvenca
1 18-34 let 255
2 35-54 let 278
3 55 in več 359
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0 0.132 3.93 1 1.054

Vrednosti spremenljivk od 0.131518843489879 do 3.92997416020672

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1303 - Slovenski utrip 2013 - DEMOKRACIJA [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). »Demokracija«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, Marec 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Golob, T. in Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1303. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1303_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si